VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG Per Aarsleff A/S E. Phil & Søn A.S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG www.bilfingerberger.com. Per Aarsleff A/S www.aarsleff.com. E. Phil & Søn A.S www.pihl-as."

Transkript

1 Bilfinger Berger AG Den tyska entreprenören, med säte i Mannheim, är en ledande, internationell aktör inom bygg- och anläggningssektorn. Billfinger Berger omsätter ca 6,2 miljarder och har anställda. Förutom Citytunneln arbetar Bilfinger Berger just nu med Wienerwald-tunneln i Österrike och Gotthard-Basis-tunneln, världens längsta järnvägstunnel, som beräknas färdig Per Aarsleff A/S Aarsleff arbetar med internationella entreprenader inom infrastrukturprojekt, specialiserade inom bl a grundläggnings- och hamnarbeten. Aarsleff leder projekt från design och konstruktion till överlämnandet av nyckelfärdiga objekt. Företaget omsätter ca 500 miljoner, varav ca 40% genereras utanför Danmark. Aarsleff-gruppen har ca anställda och är börsnoterat i Köpenhamn. E. Phil & Søn A.S Danska Pihl arbetar över stora delar av världen. Ungefär hälften av omsättningen på ca 540 miljoner kommer från utländska engagemang. Stora infrastrukturprojekt, som hamnar, broar, tunnlar, vägar och flygplatser, är viktiga delar av verksamheten. Likaså tillhör kraftstationer och industribyggnader kärnverksamheten, liksom ROT- och stadsförnyelseprojekt. Pihl har ca anställda. MALMÖ CITYTUNNEL GROUP Klerkgatan 4, Malmö Tel produktion: illustration: lönegård & co foto: klas andersson VI BYGGER TUNNELN

2 Tvärs igenom stan fast under NORRA HAMNEN År 2011 avgår det första reguljära tåget från Malmö Centrals nya, underjordiska station. Genom Citytunneln tar det sig, ca 25 m under marknivå, via Station Triangeln fram till Station Hyllie. Då har det, efter 6 km tunnel, nått marknivån i sydligaste Malmö. Här delar sig järnvägen och går västerut mot Öresundsbron, söderut mot Trelleborg och österut mot Ystad. Med Citytunneln kommer Malmö Central inte längre att vara en säckstation, en station utan genomgående spår. Restiderna kommer att kortas betydligt och Malmö får stationer på ytterligare två strategiska platser i staden. MCG:s ansvarsområden Citytunneln är samlingsnamnet för den nya förbindelsen mellan Malmö C och befintlig järnväg söder om Malmö. I det stora projektet, med totalt 17 km järnväg ovan och under jord, ansvarar Malmö Citytunnel Group MCG för entreprenad E201. ENTREPRENAD E 201 Ω Två borrade 4,6 km enkelspårstunnlar Ω 1 km ramp och cut-and-cover-tunnel i Hyllie Ω Bergrummet för Station Triangeln Ω 13 tvärtunnlar Ω Två angreppsschakt Ω Fyra tryckutjämningsschakt Malmö Citytunnel Group MCG MCG är ett konsortium bestående av de fristående byggentreprenörerna Bilfinger Berger AG (Tyskland), Per Aarsleff A/S (Danmark) och E. Phil & Søn A.S (Danmark). De tre företagen tillhör den europeiska eliten inom anläggningsbyggande och har omfattande erfarenhet av tunnlar och infrastrukturprojekt. Tidsåtgång Från det att borrningarna startar söderifrån runt årsskiftet 2006/2007 tar arbetet cirka två år, vilket innebär att man når fram till schaktet vid Malmö Central under senare hälften av Station Triangeln passeras under hösten Huvudtunnlar, tvärtunnnlar och angreppsschakt Citytunneln består av två parallella tunnlar, med en inre diameter på 7,9 m. Avståndet mellan tunnlarna varierar mellan 10 och 30 m och de förbinds med 13 tvär-/evakueringstunnlar med ett avstånd på m. Dessutom finns två angreppsschakt som, tillsammans med Station Triangeln, ger förbindelse med marknivå på ungefär varje fjärdedel av tunneln. Citytunneln ligger under största delen av sin sträckning på ca 25 m djup. Arbetsplats Norra hamnen Förutom de två huvudarbetsplatserna, Hyllie och Triangeln, ansvarar MCG också för Norra hamnen i Malmö hamnområde. Hit fraktas de enorma mängder schaktmassor som genereras vid Citytunnelns samtliga arbetsplatser. Under byggtiden kommer man totalt att ta emot ca 3 miljoner m 3, vilket skapar m 2 ny mark till Malmö. Bilden nedan visar det planerade utfyllnadsområdet. MOT KÖPENHAMN Norra hamnen TUNNELN I ETT NÖTSKAL Citytunneln består av två parallella tunnlar, med en inre diameter på 7,9 m. De förbinds med 13 tvär-/evakueringstunnlar. Dessutom finns två angreppsschakt som ger tillträde till tunneln från marknivå. FRÅN MALMÖ C TILL HOLMA MCG ansvarar för alla borrade tunnlar i Citytunnelprojektet. Totalt omfattar det 5,2 km tunnel, se röd markering på kartan.... MCG ENTREPRENAD E ÖVRIGA ENTREPRENADER... BEFINTLIG JÄRNVÄG STATION HYLLIE HOLMA KRONPRINSEN STATION TRIANGELN STADION KULLADAL I HOLMA GÅR JÄRNVÄGEN UNDER JORD Först i en cut-and-cover-tunnel, sedan i den borrade tunneln. MALMÖ C ANGREPPSSCHAKT KUNG OSCARS VÄG SÖDERVÄRN ANGREPPSSCHAKT STADIONGATAN

3 I stadsdelen Holma i södra Malmö ligger MCG:s största arbetsplats. Det m2 stora området är på många sätt hjärtat i byggprocessen. Det är här tunnelborrmaskinerna börjar borra, det är här schaktmassorna kommer ut och det är härifrån tunnelbygget försörjs med betong och andra material. Parallellt med att försörjnings-/serviceenheterna till tunnelarbetena etablerades, byggdes rampen (upp-/nerfarten till tunneln) och cut-and-cover-tunneln. Innan denna tunneldel får tak och schaktet fylls igen, kommer de två stora tunnelborrmaskinerna (TBM) att monteras ihop nere i schaktet. Cut-and-cover-tunnel När en tunnel ligger ytligare, kan det vara enklare och mer kostnadseffektivt att gräva ett öppet schakt där tunneln gjuts på plats eller fogas samman av prefabricerade sektioner. Därefter fylls schaktet igen. De första 360 metrarna tunnel i Holma byggs enligt denna metod. Till dess schaktet i Holma är igenfyllt, ligger stora delar av stadsdelens el-, tele- och vattenförsörjning på temporära broar över schaktet. Arbetsplats Holma. Navet i tunnelbygget. SEGMENTFABRIK SEGMENTDEPÅ Här tillverkas de betongsegment som bildar tunnelns lining. Sju segment + ett låssegment bildar en ring. Varje segment väger 5 6 ton, låssegmentet 1 ton. Ring fogas till ring bakom tunnelborrmaskinens borrhuvud och en tät tunnel skapas. Precisionen är mycket hög: toleransen mellan segmenten är 0,1 mm. Varje ring bygger 1,8 m i längd, vilket betyder att det kommer att behövas ungefär tunnelsegment till Citytunneln! Här lagras tunnelsegmenten i väntan på att transport in till tunnelborrmaskinerna och applicering i tunneln. Det finns hela tiden en buffert av segment, för att säkerställa en kontinuerlig drift av tunnelborrmaskinerna. Betongkvalitet Kvalitetskraven på betongen är extrema. Öresunds saltvatten och pendlandet kring nollgradersstrecket under den sydsvenska vintern ställer speciella krav. Betongen inne i tunneln ska också kunna motstå upp till 1300 graders hetta i tre timmar. Betong brinner inte, men vatten i betongen förångas och kan då spräcka betongen. Slutligen, betongen ska klara sig i minst 120 år, en imponerande lång tid. BORRMASSOR Här släpper transportbanden borrmassorna. De får rinna av och lastas sedan på lastbilar för transport till Norra hamnen. Tätning Allt eftersom tunnelborrmaskinerna arbetar sig genom kalkberget, tätas och förstärks tunnlarna permanent genom att väggarna kläs med förtillverkade betongsegment redan inne i borrmaskinernas vattentäta sköldar. Denna teknik för att förhindra vatteninträngning, som brukar benämnas lining, har använts framgångsrikt bl a i tunneln under Engelska kanalen och vid Stora Bält. UTSIKTSPLATTFORM FÖR ALLMÄNHETEN PRINCIPEN FÖR CUT-AND-COVER BETONGSTATION CUT-AND-COVER-TUNNEL Denna del av tunneln borras inte, utan görs med cut-and-cover-teknik. Den täcks och fylls igen först när båda tunnelborrmaskinerna är monterade. TÅGET TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Temporära broar för el- och vattenledningar. Tåget transporterar tunnelsegmenten till depån för lagring. Tåget transporterar även de monteringsfärdiga segmenten in i tunneln. Betongstationen på Holma förser hela tunnelbygget med betong från segmentfabriken till arbetena vid Station Triangeln. Stationen har två blandare, med en kapacitet på 1,5 respektive 2 m3 betong per blandning. Processtiden per blandning handlar om minuter, vilket ger stationen en teoretisk kapacitet på ca 600 m3 per skift.

4 Station Triangeln. STATIONSBYGGNADER Stor som en fotbollsplan, 25 meter under marken. Station Triangeln, mitt i Malmö och halvvägs längs Citytunnelns sträckning, ger boende och besökande i centrala staden tillgång till effektiv kommunikation. För MCG ställer byggandet, mitt i en trång stadsmiljö, höga krav på teknik och logistik ett mycket stort byggprojekt som ska märkas så lite som möjligt. Principen är två 25 m djupa schakt, med ett avstånd på ca 200 m. Mellan de två schakten grävs ett bergrum ut. Bergrummet blir en 250 m lång del av Citytunneln, där de två spåren separeras av en perrong. Eftersom bergrummet tätas med sprutbetong och platsgjuten lining, måste bergrummet vara klart när tunnelborrmaskinerna når fram. I de båda schakten byggs upp-/nedgångar, som förbinder perrongen med marknivå. Station Triangeln får alltså två entréer: en vid S:t Johanneskyrkan och en 200 m söderut vid Smedjegatan. Bergrummet blir ca 27 m brett och 12 m högt och den totala volymen skulle kunna rymma ett par Johanneskyrkor! Navigering Bockkranar Hur hittar man rätt i underjorden? Vid konstruktionen av Öresundsbron användes GPS* med mycket hög noggrannhet, men eftersom GPS-signalen inte når ner genom marken används istället avancerad mät- och avvägningsteknik av traditionell typ. Från fixpunkter i marknivå, byggs ett nät av mätpunkter upp i tunnlarna, allt eftersom tunnelborrmaskinerna tar sig framåt. Noggrannheten i systemet ligger på millimeternivå. Fräsmaskinen matar schaktmassorna bakåt, där de tas om hand och transporteras till något av de två öppna schakten. Massorna lyfts till marknivå av bockkranar som lastar direkt på lastbilar för vidare transport till utfyllnadsområdet i Norra hamnen. I de båda schakten byggs stationer, som förbinder plattformar och marknivå. MCG ansvarar för betongkonstruktionen, den slutliga inredningen, med rulltrappor, hissar etc, görs i en senare entreprenad. Bilden visar uppgången vid S:t Johanneskyrkan. * Global Positioning System, satellitbaserat navigationssystem. FRÄSMASKINER GRÄVER BERGRUM För att gräva ut bergrummet mellan de två schakten används två fräsmaskiner. Maskinerna arbetar med roterande, tandförsedda kulor eller hjul. Bergrummet grävs ut i etapper och man börjar med en mittdel där det byggs kraftiga stödpelare. UTGRÄVNING AV STATION TRIANGELN Tryckutjämningsschakt Strax norr respektive söder om Station Triangeln byggs tryckutjämningsschakt, som förbinder tunnlarna med marknivån. Schaktens uppgift är att eliminera den luftkudde som annars skulle ge ett övertryck på stationen varje gång ett tåg anländer. En centrumtunnel tas ut i mitten av stationen. Sedan gjuts fundament, pelarrad och takbalk. Centrumtunnelns nedre del fylls temporärt med kalksten. Efter detta tas tunnlarna ut i etapper, med start i taket. Taken förstärks och nederdelen schaktas ut, inklusive tillfällig fyllning. När allt berg tagits ut kan tunnelborrmaskinerna dras igenom. UTSIKTSPLATTFORM FÖR ALLMÄNHETEN

5 Spjärn mot liningen TBM en tunnelfabrik TBM står för Tunnel Boring Machine, tunnelborrmaskin, men ett mer passande namn är tunnelfabrik. Den 120 m långa konstruktionen borrar, tätar med betongsegment och forslar bort borrmassor allt i en hastighet på ca 18 m/dygn. Två TBM Citytunneln består av två parallella tunnlar och därför är två TBM i drift samtidigt. Den ena maskinen har ett litet försprång, eftersom det bara finns plats att montera en TBM i taget i schaktet vid tunnelstarten. Inne i skölden De första 10 m av TBM:en består av en burk, stålskölden, som fungerar som tätning mot den borrade tunneln. I fronten på skölden sitter det roterande borrhuvudet, som har en diameter på 9 meter. Borrhuvudet har två typer av verktyg: skrapjärn och diskar (stålhjul), som bearbetar och sönderdelar kalkberget i lagom stora bitar. Bergmassorna samlas upp av skovlar och förs in bakom borrhuvudet, där en transportskruv för dem till ett transportband. Bandet forslar massorna bakåt genom TBM:ens 110 m långa servicedel och vidare ut ur tunneln. Tätas med lining Allt eftersom TBM:en arbetar sig genom kalkberget, kläs tunneln med lining. Det är vattentäta betongringar, som bildar ett rör i den borrade tunneln. Liningen monteras inne i sköldens bakre del och varje ring består av åtta prefabricerade segment. Tunnelröret växer med 1,8 m för varje ring. Mellan varje ring tätas med gummipackningar och man pressar in betong mellan bergväggen och liningen. Eftersom segmenten sätts på plats inne i den vattentäta skölden där de sluter tätt mot sköldens insida, finns ingen risk för att bergmassor rasar in eller att vatten tränger in i tunneln. I praktiken betyder det att man inte behöver sänka grundvattennivån och att den borrade tunneln hela tiden har stöd av antingen skölden eller liningen. TRANSPORTBAND Transportbandet för borrmassorna bakåt. Vid servicedelens slut, är transportbandet fäst direkt i tunnelväggen. Under full drift forslas m3 borrmassor i timmen. PERSONALBOD Ett arbetslag tillbringar hela skiftet i tunneln. Därför krävs bland annat hygienutrymmen, matsal och pausrum. TÅGET Ett tåg transporterar kontinuerligt tunnelsegment från depån till TBM:en. Tåget används också för alla andra leveranser in i tunneln, inklusive persontransporter. ARBETSBOD TUNNELSEGMENTEN Tunnelväggen kläs med segment i takt med att TBM:en arbetar sig framåt. Segmenten är 35 cm tjocka. COCKPIT Härifrån styrs borrningen. Operatörerna använder bl a laser för att hålla riktningen. Både utrustning och personal behöver stugvärme tunneln håller en konstant temperatur strax över 10 C. 0m 50 m Borrhuvudet får kraft framåt mot kalkberget genom att 28 domkrafter trycker mot den senast monterade tunnelringen. När TBM:en borrat ca 2 m framåt stoppar borrhuvudet, domkrafterna dras undan och en ny tunnelring sätts på plats. Takten är ca 10 nya tunnelringar per dygn. Domkrafterna används också för att bogsera servicedelen framåt. Startblock i Holma När TBM:en börjar borra i Holma finns ingen lining att ta spjärn mot. Därför byggs ett speciellt startblock, en tillfällig tunnelring, som ger mothåll tills de första riktiga tunnelringarna är på plats. Servicedelen Även om den mest intensiva processen sker i de främsta 10 m av TBM:en, är de efterföljande 110 m nödvändiga för funktionen. Här finns kraftförsörjning, vatten, ventilation, verkstäder, kontor, personalutrymmen och inte minst systemen för att föra tunnelsegment in i tunneln och borrmassor ut ur tunneln. TBM:en är arbetsplats för ca 15 personer i varje skift. TRANSPORTSKRUV Borrmassorna skruvas upp till transportbandet. BORRHUVUD Borrhuvudet roterar med 4 5 varv/min och de 50 diskarna pressas med ca 5000 tons tryck mot berget (trycket varierar beroende på hur hårt berget är). 100 m SEGMENTMONTERING OMLASTNING AV SEGMENT TRANSFORMATOR Med hjälp av vakuum lyfter en monteringskran tunnelsegmenten på plats. Tåget kan inte köra ända fram till skölden, utan traverskranar lyfter fram segmenten till transportbanan bakom skölden. Denna för segmenten till monteringskranen. TBM:en är eldriven, vilket föranleder en transformatorstation i servicedelen. Effektbehovet vid full drift är ungefär 4 MW, vilket ungefär motsvarar glödlampor eller kraften hos 40 normala personbilar.

6 TIDPLAN TEKNIK & DETALJER FAKTA & DATA MILJÖ OCH OMGIVNING Överenskommelse mellan Bilfinger Berger AG, Per Aarsleff A/S och E. Phil & Søn A.S att bilda konsortiet Malmö Citytunnel Group MCG och lämna anbud på byggandet av Citytunneln. Anbudsfas. 11 november. Kontraktsteckning avseende entreprenad E201, Tunnlar och bergrum. 5 april. Arbetena börjar första spadtaget dagar till kontraktsbundet leveransdatum. September. December. December. Första TBM:en börjar monteras i Holma. Första TBM:en börjar borra. Andra TBM:en monteras när den första lämnat utrymme. Under hösten passerar tunnelborrmaskinerna Triangelns bergrum och därmed går arbetet med byggandet av Station Triangeln in i en ny fas. Under andra halvåret når tunnelborrmaskinerna Västra Station. MCG har ca 120 medarbetare fast sysselsatta inom konsortiet. Härutöver engageras upp till 500 personer via olika underleverantörer. Antalet varierar med projektets olika faser. Kan inte backa Vikten av att navigera rätt i underjorden: TBM:en kan inte backa, eftersom liningen minskar tunneldiametern från ca 9 till ca 8 meter. Hur svänger tunneln? Genom att liningringarna är asymmetriska (lite bredare på ena sidan), kan man genom att vrida ringen få tunneln att svänga eller gå uppåt/nedåt, utan att tätningen mellan ringarna påverkas. Illustrationen visar, mycket överdrivet, principen. Spontning 25 m rakt ner i schakten kräver att väggarna spontas mot ras. Vanligast är att slå ner grova stålprofiler i marken, som tillsammans bildar en gigantisk korrugerad plåt. Sponten säkras med jordankare, vajrar som borras snett ner i marken och gjuts fast. FAKTA CITYTUNNELN TOTAL LÄNGD km elektrifierad järnväg NYA STATIONER... Malmö C Nedre, underjordisk station Triangeln, underjordisk station Hyllie, station ovan mark SCHAKTMASSOR... ca 3 miljoner m 3 FAKTA E 201 BORRAD TUNNEL... 4,6 km CUT-AND-COVER-TUNNEL m RAMP m BETONGÅTGÅNG... ca m 3 varav m 3 till liningsegmenten LININGSEGMENT... ca segment, som bildar ca ringar. FAKTA TUNNELBORRMASKIN MÄRKE... Herrenknecht MODELL... EPB-shield (earth pressure balance) TILLVERKNINGSLAND... Tyskland LÄNGD X BREDD x 8,9 m TOTALVIKT ton EFFEKT... ca hk / kw TOPPFART... ca 0,001 km/h (18 m/dygn) Hjultvätt Tre miljoner kubikmeter schaktmassor ska transporteras från tunnelbygget till utfyllnadsområdet i Norra hamnen. För att minimera nedsmutsningen av vägnätet i och runt Malmö, passerar varje lastbil en speciell hjultvätt på väg ut från såväl Holma som Triangeln. Smutsvattnet sedimenteras i bassänger och vattnet recirkuleras. Återvinning betongrester Betonghanteringen skapar med nödvändighet en del spill. Detta spill tas omhand och betongen återvinns. Koll på omgivningen Alla byggnader inom en radie på 100 meter från byggplatserna har inspekterats noga före igångsättningen av arbetena. Kontrollen fortsätter under hela byggtiden, för att omedelbart kunna konstatera om exempelvis sättningsskador uppstår MCG överlämnar de färdiga konstruktionsarbetena enligt entreprenad E201 till uppdragsgivaren.

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll Christer Falkesäter DEKRA Stålbyggnadskontroll 2 Varför en Citytunnel? Varför en Citytunnel? I översiktsplan för Malmö 1990 föreslog man att södra stambanan skulle dras fram till Öresundbron längs kusten

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening TEKNISK BESKRIVNING Grundläggning av utloppsledningar,henriksdalsverket Stockholm 2014-07-01 TEKNISK BESKRIVNING grundläggning av utloppsledningar, Henriksdalsverket

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 2 FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN Stockholm är en av Europas snabbast växande

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, och är sedan 1936 ett statligt byggnadsminne. År 1997 återinvigdes

Läs mer

Resan genom Hallandsås

Resan genom Hallandsås Resan genom Hallandsås Välkommen till Projekt Hallandsås! Redan i 1900-talets början fanns tankar om att dra järnvägen i en tunnel genom Hallandsås. Det skulle dock ta nästan ett sekel innan alla förutsättningarna

Läs mer

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut.

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut. Här nedan är utdrag ur SLL:s informationsmaterial gällande Tunnelbanan Nacka och Söderort. För er som vill läsa hela dokumentet finns det på http://www.sll.se/global/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Geodetisk mätning -Tunnelborrning

Geodetisk mätning -Tunnelborrning Geodetisk mätning -Tunnelborrning TBM Stikningskonferansen 3 Februari 2015 By: daniel Presentation Daniel Nilsson Bakgrund Nuvarande projekt E18 Bommestad-Sky Agenda Filmklipp Projekt Hallandsås Vad är

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Byggdagbok februari 2012

Byggdagbok februari 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok februari 2012 24 februari I Nolby fortsätter arbeten enligt tidigare veckor. Entreprenören

Läs mer

Byggdagbok augusti 2012

Byggdagbok augusti 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok augusti 2012 17 augusti Det råder full aktivitet vid båda brofästena samt på Sundsvallsfjärden.

Läs mer

Stadstransportpaketet strategier för samverkan. Citytunneln i Malmö. Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012

Stadstransportpaketet strategier för samverkan. Citytunneln i Malmö. Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012 Stadstransportpaketet strategier för samverkan Citytunneln i Malmö Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012 Exempel Citytunneln i Malmö som strategiskt redskap för - stadsutveckling i större sammanhang

Läs mer

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ UTSTÄLLARINFORMATION IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ Vi hälsar Er välkomna som utställare och ser fram emot två givande dagar tillsammans. Nedan följer information som är viktig

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav Bakgrunden till projektet vid Lossendammen är de skärpta kraven från RIDAS, som ställer krav på att man ska kunna avbörda ett 10000-årsflöde, även kallat klass-1-flöde. Foto: Magnus Holmgren Projektet

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 2 1 Gör ett hål för betongen på din valda plats. Se manualen för rekommenderad mängd betong. 2 Fyll hålet med betong upp till några centimeter

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby 4 juli - 5 augusti Den vattentub som förser Akzo Nobel med vatten kommer att läggas i en betongkulvert. Under veckan har en första del av armeringsarbetet

Läs mer

Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå

Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå februari 2014 Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå Södra spåret stängs Den 3 mars 2014 stängs det södra spåret vid Norsborgs tunnelbanestation av. För att på ett säkert sätt kunna bygga och

Läs mer

Planuppdrag - Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink

Planuppdrag - Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink 1(5) Planuppdrag - Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink Ärendet I projektet Stockholms Ström planerar Svenska Kraftnät en elnätsförbindelse genom en ny tunnelförlagd 400 kv-förbindelse mellan

Läs mer

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT #7 NORDBALT NordBalt är en planerad likströmsförbindelse för 700 MW mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står klar blir de baltiska länderna integrerade

Läs mer

SÄKERHETS- HANDBOK JÄRNVÄG

SÄKERHETS- HANDBOK JÄRNVÄG SÄKERHETS- HANDBOK JÄRNVÄG Säkerhet på järnvägen Øresundsbro Konsortiet är ett svensk-danskt företag som ägs till lika delar av den svenska och danska staten. Øresundsbro Konsortiet äger och driver Øresundsbron

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare MED NY SCHAKTFRI METOD Pipe Express Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare Rörnät och Klimat, 2015-03-11 Bakgrund till projektet Projektet utförs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten

Läs mer

Byggdagbok november 2012

Byggdagbok november 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 30 november Norra brofästet Julen har kommit till brobygget. Under

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Korta fakta om Citybanan. Varför Citybanan byggs och hur det går till

Korta fakta om Citybanan. Varför Citybanan byggs och hur det går till Korta fakta om Citybanan Varför Citybanan byggs och hur det går till Tomteboda Stockholm Odenplan Karlberg Vasastan Norrmalm Kungsholmen Stockholm City RIDDARFJÄRDEN Stockholms södra Södermalm ÅRSTAVIKEN

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

När behoven kräver snabba lösningar.

När behoven kräver snabba lösningar. När behoven kräver snabba lösningar. Vi på Flexator i Gråbo slår inte av på takten. Tvärtom. Drygt 40 år efter starten händer mer än någonsin innanför fabriksväggarna. Arbetsbodar och modulbyggnader tillverkas

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Öresundsbron ur Malmös synvinkel

Öresundsbron ur Malmös synvinkel Öresundsbron ur Malmös synvinkel Paket processer utveckling Med grova penseldrag Klas Nydahl Malmö stad NVF 15 okt 2010 Paket -byggen i en ständig utvecklingsprocess exempel Malmö Öresundsbron med anslutn.

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B

Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B ARBETSGRUPPEN FÖR 2013-01-31 rev. 2013-09-17 SLUSSEN plan B www.slussenplanb.nu Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B Sammanfattning Vid högtrafik år 2030 kommer man

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn En ny hamnterminal på 22 hektar ska byggas i Göteborgs Hamn. Hur mycket fyllnadsmaterial kommer att behövas? Gör ingenjörstestet på goteborgshamn.se/quiz

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län

Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län 1(21) TEKNISK BESKRIVNING Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län 2(21) TEKNISK BESKRIVNING Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark 1 Allmänt Förankring sker antingen på berg eller i jord. Vid förankring i jord måste förankringskonstruktionen anpassas efter markslag. För enklare bedömning av grundförhållanden finns ett särskilt markbedömningsblad

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Industriel Ultra FTX Installation

Industriel Ultra FTX Installation 23Dec11 www.flobymetallprodukter.se P: 1 Industriel Ultra FTX Installation Floby Metallprodukter tillverkar specialdesignade föremål av metall. Företaget befinner sig i Sverige, 140 km norr om Göteborg.

Läs mer

Big Float. Amfibiegrävmaskin. Pontonunderrede. Transport och tillämpningar. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Amfibiegrävmaskin. Pontonunderrede. Transport och tillämpningar. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Amfibiegrävmaskin Pontonunderrede Transport och tillämpningar REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Kan användas i öppet vatten Tekniska data Swedish 2 Pontonunderrede REMU

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vi tillverkar och säljer väg- och broräcken,

Läs mer

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare Projekt Citybanan Jesper Niland, projekteringsledare 1871 2 2010-11-16 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2010 550 tåg/dygn 3 2010-11-16 4 2010-11-16 Citybanan 6 km lång tunnel för pendeltågstrafik Dubblerar spårkapaciteten

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Våra fördelar. Möjlighet att tillverka stora enheter. Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet

Våra fördelar. Möjlighet att tillverka stora enheter. Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet 2011.03.24 Våra fördelar Möjlighet att tillverka stora enheter Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet Stort antal kompetenta svetsare inom metoderna MIG/MAG, hård och rörtrådssvetsning (FCAW),

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön

Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön PRESSMEDDELANDE Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön Samtliga tre sektioner av den första, 1 224 km långa rörledningen har nu lagts ut De tre sektionerna

Läs mer

ATT BYGGA EN VERKSAMHET

ATT BYGGA EN VERKSAMHET ATT BYGGA EN VERKSAMHET HISTORIA & EXPANSION Bildades 2002 med en tydlig vision om att utmana branschen Skapat en unik företagskultur präglad av engagemang, mod, handlingskraft och respekt Från 0 till

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion

Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion Det sprängs och spontas, det schaktas och hackas. Tunnlar borras, grunder grävs. Mark saneras, räls läggs och träd planteras. Det byggs för långt mer än tio miljarder

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer