VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG Per Aarsleff A/S E. Phil & Søn A.S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG www.bilfingerberger.com. Per Aarsleff A/S www.aarsleff.com. E. Phil & Søn A.S www.pihl-as."

Transkript

1 Bilfinger Berger AG Den tyska entreprenören, med säte i Mannheim, är en ledande, internationell aktör inom bygg- och anläggningssektorn. Billfinger Berger omsätter ca 6,2 miljarder och har anställda. Förutom Citytunneln arbetar Bilfinger Berger just nu med Wienerwald-tunneln i Österrike och Gotthard-Basis-tunneln, världens längsta järnvägstunnel, som beräknas färdig Per Aarsleff A/S Aarsleff arbetar med internationella entreprenader inom infrastrukturprojekt, specialiserade inom bl a grundläggnings- och hamnarbeten. Aarsleff leder projekt från design och konstruktion till överlämnandet av nyckelfärdiga objekt. Företaget omsätter ca 500 miljoner, varav ca 40% genereras utanför Danmark. Aarsleff-gruppen har ca anställda och är börsnoterat i Köpenhamn. E. Phil & Søn A.S Danska Pihl arbetar över stora delar av världen. Ungefär hälften av omsättningen på ca 540 miljoner kommer från utländska engagemang. Stora infrastrukturprojekt, som hamnar, broar, tunnlar, vägar och flygplatser, är viktiga delar av verksamheten. Likaså tillhör kraftstationer och industribyggnader kärnverksamheten, liksom ROT- och stadsförnyelseprojekt. Pihl har ca anställda. MALMÖ CITYTUNNEL GROUP Klerkgatan 4, Malmö Tel produktion: illustration: lönegård & co foto: klas andersson VI BYGGER TUNNELN

2 Tvärs igenom stan fast under NORRA HAMNEN År 2011 avgår det första reguljära tåget från Malmö Centrals nya, underjordiska station. Genom Citytunneln tar det sig, ca 25 m under marknivå, via Station Triangeln fram till Station Hyllie. Då har det, efter 6 km tunnel, nått marknivån i sydligaste Malmö. Här delar sig järnvägen och går västerut mot Öresundsbron, söderut mot Trelleborg och österut mot Ystad. Med Citytunneln kommer Malmö Central inte längre att vara en säckstation, en station utan genomgående spår. Restiderna kommer att kortas betydligt och Malmö får stationer på ytterligare två strategiska platser i staden. MCG:s ansvarsområden Citytunneln är samlingsnamnet för den nya förbindelsen mellan Malmö C och befintlig järnväg söder om Malmö. I det stora projektet, med totalt 17 km järnväg ovan och under jord, ansvarar Malmö Citytunnel Group MCG för entreprenad E201. ENTREPRENAD E 201 Ω Två borrade 4,6 km enkelspårstunnlar Ω 1 km ramp och cut-and-cover-tunnel i Hyllie Ω Bergrummet för Station Triangeln Ω 13 tvärtunnlar Ω Två angreppsschakt Ω Fyra tryckutjämningsschakt Malmö Citytunnel Group MCG MCG är ett konsortium bestående av de fristående byggentreprenörerna Bilfinger Berger AG (Tyskland), Per Aarsleff A/S (Danmark) och E. Phil & Søn A.S (Danmark). De tre företagen tillhör den europeiska eliten inom anläggningsbyggande och har omfattande erfarenhet av tunnlar och infrastrukturprojekt. Tidsåtgång Från det att borrningarna startar söderifrån runt årsskiftet 2006/2007 tar arbetet cirka två år, vilket innebär att man når fram till schaktet vid Malmö Central under senare hälften av Station Triangeln passeras under hösten Huvudtunnlar, tvärtunnnlar och angreppsschakt Citytunneln består av två parallella tunnlar, med en inre diameter på 7,9 m. Avståndet mellan tunnlarna varierar mellan 10 och 30 m och de förbinds med 13 tvär-/evakueringstunnlar med ett avstånd på m. Dessutom finns två angreppsschakt som, tillsammans med Station Triangeln, ger förbindelse med marknivå på ungefär varje fjärdedel av tunneln. Citytunneln ligger under största delen av sin sträckning på ca 25 m djup. Arbetsplats Norra hamnen Förutom de två huvudarbetsplatserna, Hyllie och Triangeln, ansvarar MCG också för Norra hamnen i Malmö hamnområde. Hit fraktas de enorma mängder schaktmassor som genereras vid Citytunnelns samtliga arbetsplatser. Under byggtiden kommer man totalt att ta emot ca 3 miljoner m 3, vilket skapar m 2 ny mark till Malmö. Bilden nedan visar det planerade utfyllnadsområdet. MOT KÖPENHAMN Norra hamnen TUNNELN I ETT NÖTSKAL Citytunneln består av två parallella tunnlar, med en inre diameter på 7,9 m. De förbinds med 13 tvär-/evakueringstunnlar. Dessutom finns två angreppsschakt som ger tillträde till tunneln från marknivå. FRÅN MALMÖ C TILL HOLMA MCG ansvarar för alla borrade tunnlar i Citytunnelprojektet. Totalt omfattar det 5,2 km tunnel, se röd markering på kartan.... MCG ENTREPRENAD E ÖVRIGA ENTREPRENADER... BEFINTLIG JÄRNVÄG STATION HYLLIE HOLMA KRONPRINSEN STATION TRIANGELN STADION KULLADAL I HOLMA GÅR JÄRNVÄGEN UNDER JORD Först i en cut-and-cover-tunnel, sedan i den borrade tunneln. MALMÖ C ANGREPPSSCHAKT KUNG OSCARS VÄG SÖDERVÄRN ANGREPPSSCHAKT STADIONGATAN

3 I stadsdelen Holma i södra Malmö ligger MCG:s största arbetsplats. Det m2 stora området är på många sätt hjärtat i byggprocessen. Det är här tunnelborrmaskinerna börjar borra, det är här schaktmassorna kommer ut och det är härifrån tunnelbygget försörjs med betong och andra material. Parallellt med att försörjnings-/serviceenheterna till tunnelarbetena etablerades, byggdes rampen (upp-/nerfarten till tunneln) och cut-and-cover-tunneln. Innan denna tunneldel får tak och schaktet fylls igen, kommer de två stora tunnelborrmaskinerna (TBM) att monteras ihop nere i schaktet. Cut-and-cover-tunnel När en tunnel ligger ytligare, kan det vara enklare och mer kostnadseffektivt att gräva ett öppet schakt där tunneln gjuts på plats eller fogas samman av prefabricerade sektioner. Därefter fylls schaktet igen. De första 360 metrarna tunnel i Holma byggs enligt denna metod. Till dess schaktet i Holma är igenfyllt, ligger stora delar av stadsdelens el-, tele- och vattenförsörjning på temporära broar över schaktet. Arbetsplats Holma. Navet i tunnelbygget. SEGMENTFABRIK SEGMENTDEPÅ Här tillverkas de betongsegment som bildar tunnelns lining. Sju segment + ett låssegment bildar en ring. Varje segment väger 5 6 ton, låssegmentet 1 ton. Ring fogas till ring bakom tunnelborrmaskinens borrhuvud och en tät tunnel skapas. Precisionen är mycket hög: toleransen mellan segmenten är 0,1 mm. Varje ring bygger 1,8 m i längd, vilket betyder att det kommer att behövas ungefär tunnelsegment till Citytunneln! Här lagras tunnelsegmenten i väntan på att transport in till tunnelborrmaskinerna och applicering i tunneln. Det finns hela tiden en buffert av segment, för att säkerställa en kontinuerlig drift av tunnelborrmaskinerna. Betongkvalitet Kvalitetskraven på betongen är extrema. Öresunds saltvatten och pendlandet kring nollgradersstrecket under den sydsvenska vintern ställer speciella krav. Betongen inne i tunneln ska också kunna motstå upp till 1300 graders hetta i tre timmar. Betong brinner inte, men vatten i betongen förångas och kan då spräcka betongen. Slutligen, betongen ska klara sig i minst 120 år, en imponerande lång tid. BORRMASSOR Här släpper transportbanden borrmassorna. De får rinna av och lastas sedan på lastbilar för transport till Norra hamnen. Tätning Allt eftersom tunnelborrmaskinerna arbetar sig genom kalkberget, tätas och förstärks tunnlarna permanent genom att väggarna kläs med förtillverkade betongsegment redan inne i borrmaskinernas vattentäta sköldar. Denna teknik för att förhindra vatteninträngning, som brukar benämnas lining, har använts framgångsrikt bl a i tunneln under Engelska kanalen och vid Stora Bält. UTSIKTSPLATTFORM FÖR ALLMÄNHETEN PRINCIPEN FÖR CUT-AND-COVER BETONGSTATION CUT-AND-COVER-TUNNEL Denna del av tunneln borras inte, utan görs med cut-and-cover-teknik. Den täcks och fylls igen först när båda tunnelborrmaskinerna är monterade. TÅGET TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Temporära broar för el- och vattenledningar. Tåget transporterar tunnelsegmenten till depån för lagring. Tåget transporterar även de monteringsfärdiga segmenten in i tunneln. Betongstationen på Holma förser hela tunnelbygget med betong från segmentfabriken till arbetena vid Station Triangeln. Stationen har två blandare, med en kapacitet på 1,5 respektive 2 m3 betong per blandning. Processtiden per blandning handlar om minuter, vilket ger stationen en teoretisk kapacitet på ca 600 m3 per skift.

4 Station Triangeln. STATIONSBYGGNADER Stor som en fotbollsplan, 25 meter under marken. Station Triangeln, mitt i Malmö och halvvägs längs Citytunnelns sträckning, ger boende och besökande i centrala staden tillgång till effektiv kommunikation. För MCG ställer byggandet, mitt i en trång stadsmiljö, höga krav på teknik och logistik ett mycket stort byggprojekt som ska märkas så lite som möjligt. Principen är två 25 m djupa schakt, med ett avstånd på ca 200 m. Mellan de två schakten grävs ett bergrum ut. Bergrummet blir en 250 m lång del av Citytunneln, där de två spåren separeras av en perrong. Eftersom bergrummet tätas med sprutbetong och platsgjuten lining, måste bergrummet vara klart när tunnelborrmaskinerna når fram. I de båda schakten byggs upp-/nedgångar, som förbinder perrongen med marknivå. Station Triangeln får alltså två entréer: en vid S:t Johanneskyrkan och en 200 m söderut vid Smedjegatan. Bergrummet blir ca 27 m brett och 12 m högt och den totala volymen skulle kunna rymma ett par Johanneskyrkor! Navigering Bockkranar Hur hittar man rätt i underjorden? Vid konstruktionen av Öresundsbron användes GPS* med mycket hög noggrannhet, men eftersom GPS-signalen inte når ner genom marken används istället avancerad mät- och avvägningsteknik av traditionell typ. Från fixpunkter i marknivå, byggs ett nät av mätpunkter upp i tunnlarna, allt eftersom tunnelborrmaskinerna tar sig framåt. Noggrannheten i systemet ligger på millimeternivå. Fräsmaskinen matar schaktmassorna bakåt, där de tas om hand och transporteras till något av de två öppna schakten. Massorna lyfts till marknivå av bockkranar som lastar direkt på lastbilar för vidare transport till utfyllnadsområdet i Norra hamnen. I de båda schakten byggs stationer, som förbinder plattformar och marknivå. MCG ansvarar för betongkonstruktionen, den slutliga inredningen, med rulltrappor, hissar etc, görs i en senare entreprenad. Bilden visar uppgången vid S:t Johanneskyrkan. * Global Positioning System, satellitbaserat navigationssystem. FRÄSMASKINER GRÄVER BERGRUM För att gräva ut bergrummet mellan de två schakten används två fräsmaskiner. Maskinerna arbetar med roterande, tandförsedda kulor eller hjul. Bergrummet grävs ut i etapper och man börjar med en mittdel där det byggs kraftiga stödpelare. UTGRÄVNING AV STATION TRIANGELN Tryckutjämningsschakt Strax norr respektive söder om Station Triangeln byggs tryckutjämningsschakt, som förbinder tunnlarna med marknivån. Schaktens uppgift är att eliminera den luftkudde som annars skulle ge ett övertryck på stationen varje gång ett tåg anländer. En centrumtunnel tas ut i mitten av stationen. Sedan gjuts fundament, pelarrad och takbalk. Centrumtunnelns nedre del fylls temporärt med kalksten. Efter detta tas tunnlarna ut i etapper, med start i taket. Taken förstärks och nederdelen schaktas ut, inklusive tillfällig fyllning. När allt berg tagits ut kan tunnelborrmaskinerna dras igenom. UTSIKTSPLATTFORM FÖR ALLMÄNHETEN

5 Spjärn mot liningen TBM en tunnelfabrik TBM står för Tunnel Boring Machine, tunnelborrmaskin, men ett mer passande namn är tunnelfabrik. Den 120 m långa konstruktionen borrar, tätar med betongsegment och forslar bort borrmassor allt i en hastighet på ca 18 m/dygn. Två TBM Citytunneln består av två parallella tunnlar och därför är två TBM i drift samtidigt. Den ena maskinen har ett litet försprång, eftersom det bara finns plats att montera en TBM i taget i schaktet vid tunnelstarten. Inne i skölden De första 10 m av TBM:en består av en burk, stålskölden, som fungerar som tätning mot den borrade tunneln. I fronten på skölden sitter det roterande borrhuvudet, som har en diameter på 9 meter. Borrhuvudet har två typer av verktyg: skrapjärn och diskar (stålhjul), som bearbetar och sönderdelar kalkberget i lagom stora bitar. Bergmassorna samlas upp av skovlar och förs in bakom borrhuvudet, där en transportskruv för dem till ett transportband. Bandet forslar massorna bakåt genom TBM:ens 110 m långa servicedel och vidare ut ur tunneln. Tätas med lining Allt eftersom TBM:en arbetar sig genom kalkberget, kläs tunneln med lining. Det är vattentäta betongringar, som bildar ett rör i den borrade tunneln. Liningen monteras inne i sköldens bakre del och varje ring består av åtta prefabricerade segment. Tunnelröret växer med 1,8 m för varje ring. Mellan varje ring tätas med gummipackningar och man pressar in betong mellan bergväggen och liningen. Eftersom segmenten sätts på plats inne i den vattentäta skölden där de sluter tätt mot sköldens insida, finns ingen risk för att bergmassor rasar in eller att vatten tränger in i tunneln. I praktiken betyder det att man inte behöver sänka grundvattennivån och att den borrade tunneln hela tiden har stöd av antingen skölden eller liningen. TRANSPORTBAND Transportbandet för borrmassorna bakåt. Vid servicedelens slut, är transportbandet fäst direkt i tunnelväggen. Under full drift forslas m3 borrmassor i timmen. PERSONALBOD Ett arbetslag tillbringar hela skiftet i tunneln. Därför krävs bland annat hygienutrymmen, matsal och pausrum. TÅGET Ett tåg transporterar kontinuerligt tunnelsegment från depån till TBM:en. Tåget används också för alla andra leveranser in i tunneln, inklusive persontransporter. ARBETSBOD TUNNELSEGMENTEN Tunnelväggen kläs med segment i takt med att TBM:en arbetar sig framåt. Segmenten är 35 cm tjocka. COCKPIT Härifrån styrs borrningen. Operatörerna använder bl a laser för att hålla riktningen. Både utrustning och personal behöver stugvärme tunneln håller en konstant temperatur strax över 10 C. 0m 50 m Borrhuvudet får kraft framåt mot kalkberget genom att 28 domkrafter trycker mot den senast monterade tunnelringen. När TBM:en borrat ca 2 m framåt stoppar borrhuvudet, domkrafterna dras undan och en ny tunnelring sätts på plats. Takten är ca 10 nya tunnelringar per dygn. Domkrafterna används också för att bogsera servicedelen framåt. Startblock i Holma När TBM:en börjar borra i Holma finns ingen lining att ta spjärn mot. Därför byggs ett speciellt startblock, en tillfällig tunnelring, som ger mothåll tills de första riktiga tunnelringarna är på plats. Servicedelen Även om den mest intensiva processen sker i de främsta 10 m av TBM:en, är de efterföljande 110 m nödvändiga för funktionen. Här finns kraftförsörjning, vatten, ventilation, verkstäder, kontor, personalutrymmen och inte minst systemen för att föra tunnelsegment in i tunneln och borrmassor ut ur tunneln. TBM:en är arbetsplats för ca 15 personer i varje skift. TRANSPORTSKRUV Borrmassorna skruvas upp till transportbandet. BORRHUVUD Borrhuvudet roterar med 4 5 varv/min och de 50 diskarna pressas med ca 5000 tons tryck mot berget (trycket varierar beroende på hur hårt berget är). 100 m SEGMENTMONTERING OMLASTNING AV SEGMENT TRANSFORMATOR Med hjälp av vakuum lyfter en monteringskran tunnelsegmenten på plats. Tåget kan inte köra ända fram till skölden, utan traverskranar lyfter fram segmenten till transportbanan bakom skölden. Denna för segmenten till monteringskranen. TBM:en är eldriven, vilket föranleder en transformatorstation i servicedelen. Effektbehovet vid full drift är ungefär 4 MW, vilket ungefär motsvarar glödlampor eller kraften hos 40 normala personbilar.

6 TIDPLAN TEKNIK & DETALJER FAKTA & DATA MILJÖ OCH OMGIVNING Överenskommelse mellan Bilfinger Berger AG, Per Aarsleff A/S och E. Phil & Søn A.S att bilda konsortiet Malmö Citytunnel Group MCG och lämna anbud på byggandet av Citytunneln. Anbudsfas. 11 november. Kontraktsteckning avseende entreprenad E201, Tunnlar och bergrum. 5 april. Arbetena börjar första spadtaget dagar till kontraktsbundet leveransdatum. September. December. December. Första TBM:en börjar monteras i Holma. Första TBM:en börjar borra. Andra TBM:en monteras när den första lämnat utrymme. Under hösten passerar tunnelborrmaskinerna Triangelns bergrum och därmed går arbetet med byggandet av Station Triangeln in i en ny fas. Under andra halvåret når tunnelborrmaskinerna Västra Station. MCG har ca 120 medarbetare fast sysselsatta inom konsortiet. Härutöver engageras upp till 500 personer via olika underleverantörer. Antalet varierar med projektets olika faser. Kan inte backa Vikten av att navigera rätt i underjorden: TBM:en kan inte backa, eftersom liningen minskar tunneldiametern från ca 9 till ca 8 meter. Hur svänger tunneln? Genom att liningringarna är asymmetriska (lite bredare på ena sidan), kan man genom att vrida ringen få tunneln att svänga eller gå uppåt/nedåt, utan att tätningen mellan ringarna påverkas. Illustrationen visar, mycket överdrivet, principen. Spontning 25 m rakt ner i schakten kräver att väggarna spontas mot ras. Vanligast är att slå ner grova stålprofiler i marken, som tillsammans bildar en gigantisk korrugerad plåt. Sponten säkras med jordankare, vajrar som borras snett ner i marken och gjuts fast. FAKTA CITYTUNNELN TOTAL LÄNGD km elektrifierad järnväg NYA STATIONER... Malmö C Nedre, underjordisk station Triangeln, underjordisk station Hyllie, station ovan mark SCHAKTMASSOR... ca 3 miljoner m 3 FAKTA E 201 BORRAD TUNNEL... 4,6 km CUT-AND-COVER-TUNNEL m RAMP m BETONGÅTGÅNG... ca m 3 varav m 3 till liningsegmenten LININGSEGMENT... ca segment, som bildar ca ringar. FAKTA TUNNELBORRMASKIN MÄRKE... Herrenknecht MODELL... EPB-shield (earth pressure balance) TILLVERKNINGSLAND... Tyskland LÄNGD X BREDD x 8,9 m TOTALVIKT ton EFFEKT... ca hk / kw TOPPFART... ca 0,001 km/h (18 m/dygn) Hjultvätt Tre miljoner kubikmeter schaktmassor ska transporteras från tunnelbygget till utfyllnadsområdet i Norra hamnen. För att minimera nedsmutsningen av vägnätet i och runt Malmö, passerar varje lastbil en speciell hjultvätt på väg ut från såväl Holma som Triangeln. Smutsvattnet sedimenteras i bassänger och vattnet recirkuleras. Återvinning betongrester Betonghanteringen skapar med nödvändighet en del spill. Detta spill tas omhand och betongen återvinns. Koll på omgivningen Alla byggnader inom en radie på 100 meter från byggplatserna har inspekterats noga före igångsättningen av arbetena. Kontrollen fortsätter under hela byggtiden, för att omedelbart kunna konstatera om exempelvis sättningsskador uppstår MCG överlämnar de färdiga konstruktionsarbetena enligt entreprenad E201 till uppdragsgivaren.

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, och är sedan 1936 ett statligt byggnadsminne. År 1997 återinvigdes

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion

Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion Det sprängs och spontas, det schaktas och hackas. Tunnlar borras, grunder grävs. Mark saneras, räls läggs och träd planteras. Det byggs för långt mer än tio miljarder

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide Lyxiga badrum Serviceguide Tack för ert förtroende Bästa Badeloftkund! Tack för att ni har valt en eller flera av våra produkter till ert badrum. Denna handbok bör vara till hjälp för er vid transporter

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ Ett av nordens mest sålda cykelställ. PUBLICUS är ett cykelställ uppmärksammat för sin goda design. Den enkla, rena formen ger denna eleganta klassiker en naturlig plats i det offentliga rummet. cykelställ

Läs mer

)DVWMlUQYlJVI UELQGHOVH+HOVLQJ U+HOVLQJERUJ

)DVWMlUQYlJVI UELQGHOVH+HOVLQJ U+HOVLQJERUJ 75$),.'$*(3c$$/%25*81,9(56,7(7 )DVWMlUQYlJVI UELQGHOVH+HOVLQJ U+HOVLQJERUJ I över hundra år har en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg diskuterats. En rad olika förslag har under årens lopp

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Håkan Ahlström, Stora Project, Specialist byggnadsverk Två spår 1871 10 tåg/dygn 2013 550 tåg/dygn 2 2015-05-08 Kort om Citybanan Färdigställande 2017 6 km lång

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 Högsta betyg i hållbart byggande Unikt projekt ställer krav Välj rätt byggmetod Utökad verksamhet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 Västkustens Mark & Asfalt AB Västkustens Mark & Asfalt AB är ett företag i mark- och anläggningsbranschen som grundades

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder

FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder För Dig som förlägger fiber, kabel eller rör är horisontell borrning ett smidigt och effektivt alternativ till traditionell schaktning. Med

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Det sprängs och schaktas, grävs och lastas. En ny järnväg ska dras rakt genom Örnsköldsvik och staden blir allt mer av en

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare De två torgen får olika användningsområden, ett med aktiviteter medan det mindre torget är en öppen yta. Mellan de två torgen placeras två busshållplatser, en i vardera riktning, vid vilka stadsbuss nummer

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer