Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion poäng Ht-97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97"

Transkript

1 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Ht-97

2 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng. Under hösten och vintern kommer vi att träffas vid fyra tillfällen. Dessa träffar kommer att äga rum på helger och är obligatoriska (Fredag och Lördag ). Det kan eventuellt även tillkomma sammankomster några enstaka kvällar. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på två förkortningar av kursens namn, DATA01 och UDM RLN. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN) och på kursen web-sida som har följande WWW-adress: Innehåll Kontaktpersoner vid LITU sid 2 Översikt över kursens innehåll sid 3 Kom ihåg att sid 6 Uppgifter sid 7 Kurslitteratur sid 21 Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig Magnus Andersson Lärare Svante Häggström Lärare Per Andersson Support Tomas Lövling Registrering Sune Eriksson Inst. Sekreterare Åsa Svedlund

3 3 Översikt av kursens innehåll Träff 1 19/9 20/9 Introduktion 1 h Upprop, registrering, allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, litteraturlista,, presentation av LITU och deltagare. FirstClass 2 h ID, lösen, Skicka brev, ta hem filer, installera programmet, kursens konferenser mm. Datorn/WWW 2 h Grunderna om datorn, historik, WWW, surfa, söka, ta hem text och bilder, Netscape. Ordbehandling 2 h Grunderna, tabell, diagram, infoga bild, Word. Ladda hem / install. prog. 1 h Ta hem program från FC och Internet, installera, ex FC och Paintshop Pro. Avslutning 1 h Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till nästa träff: Läsa Benthorn sid och Cunningham sid Göra uppgiften Informationsbearbetning Börja med undervisningsuppgiften, gruppuppgiften och IT-juridik Träff 2 10/10 11/10 Introduktion 1 h Inlämning av uppgift, helgens schema mm. Digitala bilder 3 h Teori bilder, ta in bilder i datorn, scanna, bildbehandling, Paint Shop Pro. Digitalt ljud 2 h Teori ljud, spela in ljud mikrofon och CD, Goldwave. Multimedia 3 h Teori, genomgång av Multimedia Lab 3.0, intro till hemuppgift, Avslutning 1 h Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till nästa träff: Läsa Benthorn sid och Cunningham sid Göra klart undervisningsuppgiften, gruppuppgiften, multimediauppgiften, digitala bilder samt ljuduppgiften..

4 4 Träff 3 7/11 8/11 Introduktion 1 h Inlämning och redovisning av uppgifter. Design WWW/Multimedia 2 h Teori WWW-publicering, HTML, web-design, struktur, planera arbetet, filnamn mm. Webproduktion 4 h Skapa och publicera en web-sida. Netscape Gold, WS-FTP IT-juridik 1 h Teori, ev allmän diskussion av fallstudier Fördjupningsuppgift/Projekt 1 h Introduktion till fördjupningsuppgifterna, web-produktion och multimediaproduktion. Avslutning 1 h Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till 1:a december: Till 2:a januari: Till nästa träff: Göra klart uppgifterna IT-juridik och Design. Göra klart och publicera WWW-produktion. Göra klart multimediaproduktionen Träff 4 9/1 10/ Introduktion 1 h Inför helgens redovisningar. Virus 1 h Föreläsning om Virus. Arbeta/Slutföra fördjup.uppg. 2 h Eget arb i lab Redovisning fördjup.uppg. 4 h Redovisning av multimedia- och WWW-produktion. Utvärdering/Avslutning 2 h Utvärdering av kursen.

5 5 Kom ihåg att inför... Träff 1 Läsa Göra uppgiften Redovisa Benthorn sid Cunningham sid Informationsbearbetning Undervisningsuppgift Gruppuppgift IT-juridik Träff 2 Informationsbearbetning Benthorn sid Cunningham sid Multimedia Bilder Ljud Träff 3 Design Multimediaproduktion WWW-produktion Undervisningsuppgift Gruppuppgift Multimedia Bilder Ljud 1 dec. IT-juridik Design 2 jan. Publicera WWW-prod. Träff 4 Multimediaproduktion WWW-produktion Vid träff 2 kommer vi att arbeta med bildbehandling och inläsning av bilder. Tag gärna med bilder, fotografier på er själva mm. som ni då kan läsa in för att använda i uppgiften Multimedia.

6 6 Uppgifter DATA01 ht-97 Under kursen skall tio uppgifter lösas. I nedanstående figur framgår när dessa skall vara klara och redovisade. Bakgrund, resultat och redovisningsform för respektive uppgift beskrivs nedan. Träff 1 Undervisnings -uppgift Gruppuppgift ITjuridik Informations -bearbetning Träff 2 Multimedia Digitala bilder Ljuduppgift Träff 3 Design Multimediaproduktion WWWproduktion 1 dec. 1 dec. 2 jan. Träff 4 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (UDM RLN) - Termin (ht-97)

7 7 Informationbearbetning Bakgrund Vid första kurstillfället arbetar vi bl.a. med FirstClass, WWW och ordbehandling. För att befästa de erfarenheter vi då drar skall du nu söka information, bearbeta och presentera den. Vi skapar på detta sätt en kunskapsbank vi kan utnyttja under kursens gång. Uppgift Du skall söka information om ämne som anknyter till kursen på WWW, granska och värdera den. Den information som du tycker är relevant skall du sedan sammanställa och presentera i ett ordbehandlingsprogram. Presentationen skall innehålla både text och bild samt en källförteckning med de WWW-adresser du hämtat information ifrån. Du bör även komplettera den information du hittat på WWW med egna tankar och reflektioner. Nedan följer ett par exempel på olika ämnen att bearbeta. Hittar du inget som passar dig kan du välja ett annat så länge det anknyter till kursens innehåll. Datorns uppbyggnad och funktion. Datorns historia och utveckling. Internets uppbyggnad och funktion. Internets historia och utveckling. Internets fördelar och nackdelar. Internet i skolan. Upphovsrätt på Internet. Att koppla upp sig mot Internet. E-post, hur fungerar det? Digitala bilder. Digital kamera. Digitalt ljud. Digital kommunikation. Modem, hur fungerar det? Multimedia i undervisningen. IT idag och imorgon. Free-/Shareware-program. Rörlig bild i datorn. Redovisning Uppgiften inlämnas skriftligt vid träff 2. Du skall också bifoga det färdiga dokumentet med e-post till konferensen Informationsbearbetning (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Infobearbetning UDM RLN) i FirstClass. Detta skall göras före eller under träff 2.

8 8 Undervisningsuppgift Bakgrund I den här kursen läser du boken Läraren, eleven, Internet. I den ges en rad exempel på hur datorn kan användas i undervisningen. Det handlar om kommunikation. Du kommer under kursen att både göra en multimediaproduktion och WWW-produktion. Vi vill att du funderar hur du skulle vilja använda dessa former av IT i din undervisning. På vilka sätt kan datorer hjälpa dig och dina elever att göra saker, som annars inte skulle vara möjliga eller hjälpa er att få bättre resultat än ni skulle få utan datorer. Resultat: En planering av en undervisningssituation eller ett arbetsområde där dina elever använder sig av multimedia och/eller Internet för att lära sig själva eller redovisa för andra. Alternativt ett arbetssätt för att hålla kontakt med andra utanför den egna skolan/verksamheten. Detta ska planeringen innehålla: Ämne och stadium som planering är avsedd för. Tidsplan arbetsgång behov av IT-hjälpmedel i form av datorer, skrivare, internetuppkoppling, digitalkamera, scanner etc. elevernas förkunskaper i datoranvändning. länkar CD-ROM-skivor böcker Redovisning Bifoga din word-fil med e-post till konferensen Undervisning i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Undervisning UDM RLN) Skriv i brevet vilket stadium och vilket ämne som planeringen handlar om.

9 9 Gruppuppgift Bakgrund Ni läser under kursen boken Multimedia och CD en introduktion till interaktiva multimedia och CD och får prova på att använda ett författarverktyg MultiMedia Lab 3.0. Vi vill nu att ni gruppvis skall diskutera och redogöra för några frågor angående multimedia, digitala bilder och ljud. Grupper 3-4 personer per grupp, valfri indelning. Det går även bra att arbeta enskilt. Redovisning Redovisas skriftligt vid träff 3 Uppgifter 1. Vilka fördelar och nackdelar finns det med multimedia som medium? 2. Förklara följande termer; - interaktivitet hypertext - hypermedia. 3. Beskriv utförligt varför, hur, när och var man skall använda multimedia i undervisningen. 4. Vad är det för skillnad mellan punkt och vektorgrafik? 5. Förklara följande begrepp: - pixel - färgdjup - upplösning - anti aliasing - komprimering 6. Vilken upplösning skulle du välja vid inläsning av en bild för: - Bildskärmspresentation? - Utskrift på laserskrivare? 7. Du har scannat in en bild och skall nu spara den. Vilka filformat är då lämpliga att använda om du skall: - infoga den i ett ordbehandlingsprogram och sedan skriva ut dokumentet? - använda den på en hemsida på WWW? - använda den i en multimediapresentation?

10 10 8. Förklara följande ljud begrepp: - frekvens - amplitud - sampling - MIDI - A/D omvandling 9. Du ska göra en multimediatillämpning och vill givetvis ha med ljud. a) Beskriv utförligt minst två olika sätt att ta in ljud i datorn. Beskriv vilka källor du tänker använda dig av, vilka enheter mer än dator du behöver och hur du går tillväga? b) Beskriv utförligt hur du sedan bearbetar ljudet så att det passar din tillämpning och framför allt hur du sparar ljudet med tanke på format, frekvens och bitdjup? 10. Beskriv utförligt dessa två ljudfiler och vad som skiljer dessa åt? Ljud 1: Klick.wav 8 bitar, 22 khz, mono Ljud 2. Music.aif 16 bitar 44,1 khz stereo

11 11 Uppgift - Multimedia Uppgift Du ska göra en multimediatillämpning i MultiMediaLab 3.0 eller Director. Undervisning kommer att ges i MultiMediaLab 3.0. Innehållet i tillämpningen ska vara en liten presentation av dig själv. Om du vill sikta in dig på något fritidsintresse går det bra. Syftet är, den här gången handhavandet av programmet och arbetet med design, inte innehållet. Presentationen skall innehålla: text bild ljud interaktivitet Redovisning Presentationen skall redovisas vid tredje träffen. Den ska då vara i ett körbart skick.

12 12 Uppgift Digitala bilder Bakgrund Du har under kursen fått bekanta dig med ett bildredigeringsprogram, Paint Shop Pro. Målet med följande övningar är att du skall få öva dig att använda de vanligaste verktygen och momenten vid bildbehandling. A: Markeringsverktyget 1. Hämta hem bilden frukt.jpg från underkonferensen Bilder i konferensen Uppgifter i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Digitala bilder) 2. Öppna bilden och använd därefter markeringsverktygen för att markera äpplet i fruktkorgen. 3. Klipp sedan ut äpplet. 4. Skapa en ny bild med lämplig storlek och färgdjup. 5. Klistra in det utklippta äpplet. 6. Använd därefter ritverktygen för att eventuellt retuschera bilden. 7. Spara därefter bilden i lämpligt format. B: Textverktyget 1. Skapa en ny bild med formatet 400 x 150 pixlar, 16,7 miljoner färger och vit bakgrund. 2. Ställ i förgrundsfärgen med följande värden, 255, 128, 0 (R,G,B). 3. Använd textverktyget för att skapa en logotype med ditt namn. Använd typsnittet Times New Roman, fet stil och storleken 28. Se till att alternativen anti alias (kantutjämning) och floating är valda. 4. Flytta texten mot vänstra kanten av bilden. Låt markering kring texten vara kvar. 5. Lägg till en skugga på texten genom att välja Special effects Add drop shadow i menyn Image. Använd svart färg, opacitet 255, blur 10 och vertikal respektive horisontal offset Ta bort markeringen genom att välja Select None i menyn Selections.

13 13 7. Beskär bilden så att överflödig bakgrund (vit) försvinner. 8. Spara bilden i formatet gif, version 89A interlaced. C: Sammansatt bild 1. Ladda hem bilden lov.psd från underkonferensen Digitala bilder i FirstClass konferensen uppgifter. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Digitala bilder) 2. Öppna bilden och beskär bilden så att halva stammen till lövet försvinner, storleken skall bli 190 x 190 pixlar. 3. Förminska bilden så att den blir 120 x 120 pixlar stor (Resample i Image-menyn). 4. Använd markeringsverktyget trollstaven (tolerance ~130, feather 0) och markera hela lövet och kopiera sedan markeringen (Copy i menyn Edit). 5. Skapa en ny bild med storleken 150 x 120 pixlar, vit bakgrund och 24 bitars färg. 6. Välj förgrundsfärg med följande värden, 255, 255, 128 (RGB). 7. Väl därefter färghinken bland målarverktygen och fyll bilden med den ljusgula färgen. 8. Klistra in den kopierade markeringen (Paste - As New Selection i Edit-menyn) och placera lövet i mitten av bilden. 9. Ta bort markering kring lövet. 10. Markera hela bilden. 11. Skapa en knapp med en genomskinlig kant på 10 %. (Special Effects Buttonize i menyn Image) 12. Spara bilden i formatet gif. D: Redovisning 1. Skapa en ny bild i lämplig storlek, vit bakgrund och 24 bitars färg. 2. Du skall nu i denna bild infoga din logotype, det frilagda äpplet och knappen med lövet. 3. Beskär bilden så att överflödig bakgrund försvinner och spara bilden i formatet gif.. 4. Skicka bilden som ett bifogat dokument med e-post till Magnus Andersson i FirstClass. Brevets ärende/rubrik skall vara Bilduppgift-UDM RLN. Uppgiften skall vara inskickad senast 14/11.

14 14 Uppgift - Ljud Hämta hem filen musik.aif från underkonferensen Ljud i konferensen Uppgifter i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Digitala bilder). Öppna därefter filen i Goldwave. Du skall nu bearbeta detta ljud enligt nedanstående instruktioner. A. Korta ljudet till 5 sek. 1. Markera ljudet från början och till 5 sek markeringen på linjalen 2. Klicka på Trim på verktygsfältet eller välj Trim i Edit-menyn. B.Tona ner slutet på ljudet. 1. Markera ljudet mellan 4:e och 5:e sek markeringen. (Använd vänster och höger musknapp) 2. Välj Fade out på verktygsfältet eller Volume-fade out på Edit-menyn. C. Spara ljudet khz 1. Välj Resample på Effect-menyn. 2. Välj Khz D. Spara ljudet i Wave format 1. Välj Save as på File-menyn 2. Välj Wave i filformatrutan. Redovisning Skicka ljudfilen som ett bifogat dokument med e-post till Per Andersson i FirstClass. Brevets ärende/rubrik skall vara Ljuduppgift - UDM RLN. Uppgiften skall vara inskickad senast 14/11.

15 15 IT-juridik Bakgrund Just nu händer det mycket inom IT-området. Utvecklingen har de senaste åren gått i rasande fart. Nya problemställningar uppstår hela tiden, inte minst vad gäller de juridiska aspekterna. Internet beskrivs t.ex. som ett jättelikt bibliotek med all världens kunskap samlad bara ett musklick bort, men är text och bilder på nätet fria att använda? Vad gäller egentligen? Ett annat välbekant problem är hur man skall skydda sig och sin information från intrång och missbruk. Utifrån de nedanstående fallstudierna som beskriver situationer som kan uppstå skall du nu börja fundera kring denna problematik. Uppgift Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut två av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra två inlägg i underkonferensen IT-juridik i FirstClass. Du ska även göra ett inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Redovisning De tre inläggen skickas med e-post till konferensen IT-juridik i FirstClass. (Skrivbord - Distanskurser - UDM RLN - Uppgifter - IT-juridik UDM RLN). Inläggen du gör på de två fallstudierna ska ha rubriken/ärende Inlägg Namnet på det fall du valt och inlägget där du kommenterar någon annans inlägg rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Inläggen ska vara gjorda senast den 1 december. Anders Hultman, It-jurist i Lund, kommer under kursens gång att ge sin syn på fallstudierna. Fallstudie nr 1 En klasslärare producerar våren 97 ett litet läromedel i historia med sin klass, åk 6. Arbetet utförs gemensamt av klassläraren och eleverna. Läromedlet består av bilder och texter som eleverna har gjort och är sammanställt i MultimediaLab (ett program för att göra multimediatillämpningar). Materialet finns lagrat på klassens dator. Hösten 97 har klassläraren en ny åk 6 där man dels omarbetar materialet dels lägger till nya delar. Klassen har även funderingar att lägga ut materialet på internet. Här är några funderingar: - Vem har upphovsrätten till materialet från hösten 97, klassläraren, eleverna eller skolan? - Får sexan Ht-97 omarbeta materialet utan att sexan Vt-97 ger sitt godkännande? - Under vilka villkor får materialet publiceras på internet?

16 16 Fallstudie nr 2 På en skola startar man ett temaarbete om datorer och internet. Målet är att man ska lära sig mer om internet och även prova göra en egen liten presentation i form av en egen hemsida. Eleverna hämtar material som bilder, knappar och bakgrunder från nätet, och då inte bara från fria clip-art arkiv. Är detta då olagligt eller är det att betrakta som enskilt bruk om materialet endast används för att eleverna ska lära sig göra web-sidor och endast visas för läraren? Blir det någon skillnad om de visar sin presentation - för klassen? - för föräldrarna vid ett föräldramöte? - för hela skolan på en temadag? - på internet? Vad kan ev. följderna bli? Fallstudie nr 3 En klass på en gymnasieskola ska skriva en uppsats. En av eleverna lämnar in en uppsats som är välskriven och väldigt innehållsrik. Den är skriven med ett språk som du, som noggrann svensklärare, vet eleven inte använder. Den är faktamässigt också tveksam med en mängd kontroversiella åsikter som du tvivlar på är riktiga. Det finns hellre inga källhänvisningar i uppsatsen. När du klämmer eleven på pulsen så visar det sig att eleven inte skrivit uppsatsen själv utan kopierat hela innehållet från internet. Hur ska du som lärare ställs dig till detta? Hur kan du som lärare upptäcka att sånt här händer? Vilka fel har eleven gjort? Kan man använda sig av internet som källa? I såna fall hur ska man göra göra källhänvisningar till sidor på internet? Fallstudie nr 4 Din klass har en användare i skolans FirstClass-server. En dag får du ett brev från en lärare i en annan skola. Från din klass-användare (hela klassen skriver brev under samma användarnamn) har man skickat ett brev till en lärare. Det brevet innehåller personangrepp och svordomar. När du utreder händelsen visar det sig att det är några elever i en annan klass som har skrivit brevet. De har fått lösenordet från en elev i din klass. - Hur agerar du? - Hur gör du för att undvika liknande händelser i fortsättningen?

17 17 Fallstudie nr 5 Din skola har fått en area på kommunens www-server. Eftersom du har gått en kurs om datoranvändning i skolan på Lärarutbildningarna och lärt dig mycket om produktion av websidor, blir du eld och lågor. Under många långa nätter jobbar du med skolans web-site. En del är att eleverna i din klass ska få presentera sig. Därför fotograferar du alla elever och de får skriva en lite om sig själva. När allt är publicerat ringer några föräldrar till dig. Tonen i samtalen är mycket bestämd, från deras sida, på gränsen till hotfull. De har hört om pedofiler som tar kontakt med barn via internet. Därför vill de absolut inte ha sina barns bilder publicerade. -Vad gör du som klasslärare åt saken? -Hur kan man undvika problemet? -Hur stor är risken att något kan hända?

18 18 Design Bakgrund I designen skapar man multimedia produktionens själ och personlighet. Produktionen skall anpassas till den målgrupp och för det syfte den har. Första steget i en produktion är ofta en sk. programdesign där man ger en förenklad beskrivning av innehållet. Detta kan liknas med en innehållsförteckning där man anger de olika rubrikerna. Programdesignen resulterar ofta i ett flödesschema som visar hur produktionen är indelad i olika moduler och avsnitt samt hur dessa är länkade till varandra. När man skapat programdesignen börjar man få grepp om hur informationen skall delas in. Då kan man gå vidare till varje modul och avsnitt och göra designen mer detaljerad. Det är först då man börjar titta på varje enskild skärmsbilds funktion och design. Uppgift Du skall göra en programdesign för den multimedia produktion som du skall göra som projekt/fördjupningsarbete. Denna uppgift är således en del av multimediaproduktionen. Resultat Ett dokument som innehåller mål, målgrupp och syfte med produktionen samt ett flödesschema med de moduler, avsnitt och länkar som produktionen innehåller. Redovisning Dokumentet skall bifogas med e-post till underkonferensen Design i konferensen Uppgifter i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Design UDM RLN) Rubriken/ärendet på brevet skall vara produktionens titel. Uppgiften skall vara inskickad senast den 1 december. Ni kommer därefter att kunna titta på varandras programdesign i konferensen och utbyta idéer och uppslag.

19 19 WWW-produktion Bakgrund Du har under kursen bekantat dig med programmet Netscape 3.01 Gold och lärt dig grunderna för publicering av dokument på WWW. Du skall nu tillämpa dessa färdigheter genom att göra en WWW-produktion. Uppgift Du skall producera en egen web-plats som skall innehålla ett antal websidor som sedan skall publiceras på lärarutbildningens WWW-server. Web-platsen skall utformas så att du i din dagliga gärning kan utnyttja den. Produktionen skall innehålla följande delar: En indexsida som med text, länkar och bilder presenterar web-platsen. Underliggande sidor där du presenterar egen text, egna bilder samt länkar till externa sidor. Det bör åtminstone röra sig om en 3-4 sidor. Redovisning och opponering Web-platsen skall vara publicerad senast den 2 januari Under veckan fram till den avslutande träffen skall man sedan opponera på varandras webplatser. Vid opponeringen skall man betrakta innehåll, struktur och design. Lista på vem som opponerar på vem erhålls vid träff 3. Vid den fjärde och sista träffen skall sidan sedan presenteras gruppvis och opponenten/erna får tillfälle att påpeka web-platsens fördelar och brister.

20 20 Multimediaproduktion Bakgrund Under kursen kommer ni i kontakt med författarverktyget MultimediaLab och läst boken Multimedia och CD en introduktion till interaktiva multimedia och CD. Nu skall du utifrån dessa erfarenheter producera en multimediatillämpning. Uppgift Du ska göra en multimediatillämpning i MultiMediaLab 3.0 eller Director. Undervisning kommer att ges i MultiMediaLab 3.0. Innehållet Tillämpningen ska vara användbar i din dagliga verksamhet. Av den anledningen ska mottagargruppen och syftet vara väl definierade. Du ska så tidigt som möjligt göra en strukturplan över tillämpningen. Produktionen ska vara interaktiv och innehålla följande medier: text bild ljud animering Redovisning Uppgiften redovisas vid den sista träffen i januari. Dessförinnan skall en delredovisning, design, vara inlämnad senast den 8:e december. Se designuppgiften.

21 21 Kurslitteratur Benthorn Lars (1995). Multimedia och CD Studentlitteratur Cunningham, Andersson (1997). Läraren eleven - Internet Liber AB Referens Svedberg Stefan (1997). Matteoni Mario (1997). Jonsson-Finne K-G (1996). Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang Fram med fakta handbok i informationssökning med Internet Internet Brev, Text- och Bildhantering. Runa Förlag AB Studentlitteratur Bokförlaget Spektra Truedsson Lars (1995). Nyckeln till Internet i skolan Norstedts Jedeskog Gunilla (1993). Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel Studentlitteratur Lundberg, Eriksson (1996). Grunderna i IT Utbildningsradion Becker Peter m fl (1996). Multimedia i Utbildningen ett referensmaterial Skolverket Hollander, Svensson (1995). Multimedia Datorgrafik med ljud Liber AB Andersson Anita (1996). Startbok Multimedia Docendo Läromedel Vaughan T. (1994) Multimedia-Making it work Osborne McGraw- Hill Nyman Mattias (1995). Fyra färger och en bild Software Plus AB Josefsson Dan (1997). Nyckeln till egen hemsida på Internet Norstedts Tittel, de Cardova (1996) HTML för dummies IDG Books Graham Ian s (1995) HTML Sourcebook John Wiley & Sons

22 22 Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: På kursen WWW-sida, kommer det också att finnas länkar till WWW-sidor som är relevanta för kursen olika moment.

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad.

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng ht-98

Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng ht-98 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng ht-98 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng.

Läs mer

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment 1. Datorn

Läs mer

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 (Dis 1-10p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under hösten kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

WebBoard i distansutbildningen

WebBoard i distansutbildningen WebBoard i distansutbildningen - Handbok för nybörjare För att underlätta kommunikationen mellan dig, dina kurskamrater och deltagande lärare kommer vi att använda datorn som kommunikationshjälpmedel.

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Collage: Flygande brunnslock

Collage: Flygande brunnslock 1/6 Collage: Flygande brunnslock To kända surreallister som levde under 1900-talet är Salvador Dali och Rene Magritte. Nu har du chansen att ta upp konkurrensen. Med lagerhantering i Paint Shop Pro är

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 7. Bildbehandling

IT-körkort för språklärare. Modul 7. Bildbehandling IT-körkort för språklärare Modul 7 Bildbehandling Brian Kottonya 2012 Innehåll 1. Vad är Splashup? 2. Skapa ett konto 3. Verktyg 4. Öppna en bild 5. Spara en bild 6. Ändra storlek på en bild 7. Lägga till

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Du hittar manualen på.

Du hittar manualen på. Du hittar manualen på http://www.buf.kristianstad.se/it/pse/index.htm Innehåll Start s 3 Verktyg s 4 Beskär s 5 Bildpaket s 6 Bakgrundbild s 7 Flyta ut s 8 Infoga bild i Word s 9 Justera färger s 11 Ludda

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Malmö högskola Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Här hittar du information om kursen som är viktig att läsa. Kursplan Kursens kod i ladok är DA120A. Denna beteckning används ofta som unik referens

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola Projektmaterial DEN KREATIVA PROCESSEN Hellidens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Rapport till

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23

Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23 Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23 v 20 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 On 14/5 On 13.00 To 15/5 09.45 To 10.15- To 14.30 To 15.00- Fr 16/5 09.45 Fr 10.15-14.30 Introduktion Per A Sal 145

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Laboration 3 Grunderna i Ljudinspelning

Laboration 3 Grunderna i Ljudinspelning Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 3 Grunderna i Ljudinspelning Interaktiva multimedier v1.0 2001-12-07 lab_3_2001-12-07.doc Sida

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Introduktion och övningar

Introduktion och övningar Introduktion och övningar 1. Inspelning av ljud Denna övning kommer att visa dig hur ljudinspelning fungerar i Sound Studio. Övningen visar hur man ändrar bitdjup och samplingsfrekvens vid ljudinspelning

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

06. Skapa bildsegment

06. Skapa bildsegment 1/8 06. Skapa bildsegment Två mycket goda vänner, hunden Toya och katten Lisa. För att kunna länka från bilden till Toyas och Lisas egna hemsidor väljer vi att dela in bilden i segment. Till varje segment

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

LÄRARSTUDERANDE OCH IT

LÄRARSTUDERANDE OCH IT LÄRARSTUDERANDE OCH IT Enkät med svar Rapport 1a 1 OBS denna redovisning är en punktskattning i procent inom 95%-iga konfidensintervall utan variation samt antal uppgift saknas. Totalsiffror hämtade från

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005 Introduktion till LÄROBJEKT tisdagen 18.10.2005 Ann Westerstråhle, Gabriella Stenvall-Vihervuori Cygnæus skola SKAPA DIN HEMSIDA 1. Öppna Front Page. 2. Spara din ingångssida genom att gå till -> arkiv

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Innehåll Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv... 1 Introduktion: startsida... 1 Vad är ett filarkiv... 2 Öppna Produktionsverktyg... 2 Lägg till

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer