Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion poäng Ht-97

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97"

Transkript

1 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Ht-97

2 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng. Under hösten och vintern kommer vi att träffas vid fyra tillfällen. Dessa träffar kommer att äga rum på helger och är obligatoriska (Fredag och Lördag ). Det kan eventuellt även tillkomma sammankomster några enstaka kvällar. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på två förkortningar av kursens namn, DATA01 och UDM RLN. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN) och på kursen web-sida som har följande WWW-adress: Innehåll Kontaktpersoner vid LITU sid 2 Översikt över kursens innehåll sid 3 Kom ihåg att sid 6 Uppgifter sid 7 Kurslitteratur sid 21 Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig Magnus Andersson Lärare Svante Häggström Lärare Per Andersson Support Tomas Lövling Registrering Sune Eriksson Inst. Sekreterare Åsa Svedlund

3 3 Översikt av kursens innehåll Träff 1 19/9 20/9 Introduktion 1 h Upprop, registrering, allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, litteraturlista,, presentation av LITU och deltagare. FirstClass 2 h ID, lösen, Skicka brev, ta hem filer, installera programmet, kursens konferenser mm. Datorn/WWW 2 h Grunderna om datorn, historik, WWW, surfa, söka, ta hem text och bilder, Netscape. Ordbehandling 2 h Grunderna, tabell, diagram, infoga bild, Word. Ladda hem / install. prog. 1 h Ta hem program från FC och Internet, installera, ex FC och Paintshop Pro. Avslutning 1 h Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till nästa träff: Läsa Benthorn sid och Cunningham sid Göra uppgiften Informationsbearbetning Börja med undervisningsuppgiften, gruppuppgiften och IT-juridik Träff 2 10/10 11/10 Introduktion 1 h Inlämning av uppgift, helgens schema mm. Digitala bilder 3 h Teori bilder, ta in bilder i datorn, scanna, bildbehandling, Paint Shop Pro. Digitalt ljud 2 h Teori ljud, spela in ljud mikrofon och CD, Goldwave. Multimedia 3 h Teori, genomgång av Multimedia Lab 3.0, intro till hemuppgift, Avslutning 1 h Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till nästa träff: Läsa Benthorn sid och Cunningham sid Göra klart undervisningsuppgiften, gruppuppgiften, multimediauppgiften, digitala bilder samt ljuduppgiften..

4 4 Träff 3 7/11 8/11 Introduktion 1 h Inlämning och redovisning av uppgifter. Design WWW/Multimedia 2 h Teori WWW-publicering, HTML, web-design, struktur, planera arbetet, filnamn mm. Webproduktion 4 h Skapa och publicera en web-sida. Netscape Gold, WS-FTP IT-juridik 1 h Teori, ev allmän diskussion av fallstudier Fördjupningsuppgift/Projekt 1 h Introduktion till fördjupningsuppgifterna, web-produktion och multimediaproduktion. Avslutning 1 h Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till 1:a december: Till 2:a januari: Till nästa träff: Göra klart uppgifterna IT-juridik och Design. Göra klart och publicera WWW-produktion. Göra klart multimediaproduktionen Träff 4 9/1 10/ Introduktion 1 h Inför helgens redovisningar. Virus 1 h Föreläsning om Virus. Arbeta/Slutföra fördjup.uppg. 2 h Eget arb i lab Redovisning fördjup.uppg. 4 h Redovisning av multimedia- och WWW-produktion. Utvärdering/Avslutning 2 h Utvärdering av kursen.

5 5 Kom ihåg att inför... Träff 1 Läsa Göra uppgiften Redovisa Benthorn sid Cunningham sid Informationsbearbetning Undervisningsuppgift Gruppuppgift IT-juridik Träff 2 Informationsbearbetning Benthorn sid Cunningham sid Multimedia Bilder Ljud Träff 3 Design Multimediaproduktion WWW-produktion Undervisningsuppgift Gruppuppgift Multimedia Bilder Ljud 1 dec. IT-juridik Design 2 jan. Publicera WWW-prod. Träff 4 Multimediaproduktion WWW-produktion Vid träff 2 kommer vi att arbeta med bildbehandling och inläsning av bilder. Tag gärna med bilder, fotografier på er själva mm. som ni då kan läsa in för att använda i uppgiften Multimedia.

6 6 Uppgifter DATA01 ht-97 Under kursen skall tio uppgifter lösas. I nedanstående figur framgår när dessa skall vara klara och redovisade. Bakgrund, resultat och redovisningsform för respektive uppgift beskrivs nedan. Träff 1 Undervisnings -uppgift Gruppuppgift ITjuridik Informations -bearbetning Träff 2 Multimedia Digitala bilder Ljuduppgift Träff 3 Design Multimediaproduktion WWWproduktion 1 dec. 1 dec. 2 jan. Träff 4 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (UDM RLN) - Termin (ht-97)

7 7 Informationbearbetning Bakgrund Vid första kurstillfället arbetar vi bl.a. med FirstClass, WWW och ordbehandling. För att befästa de erfarenheter vi då drar skall du nu söka information, bearbeta och presentera den. Vi skapar på detta sätt en kunskapsbank vi kan utnyttja under kursens gång. Uppgift Du skall söka information om ämne som anknyter till kursen på WWW, granska och värdera den. Den information som du tycker är relevant skall du sedan sammanställa och presentera i ett ordbehandlingsprogram. Presentationen skall innehålla både text och bild samt en källförteckning med de WWW-adresser du hämtat information ifrån. Du bör även komplettera den information du hittat på WWW med egna tankar och reflektioner. Nedan följer ett par exempel på olika ämnen att bearbeta. Hittar du inget som passar dig kan du välja ett annat så länge det anknyter till kursens innehåll. Datorns uppbyggnad och funktion. Datorns historia och utveckling. Internets uppbyggnad och funktion. Internets historia och utveckling. Internets fördelar och nackdelar. Internet i skolan. Upphovsrätt på Internet. Att koppla upp sig mot Internet. E-post, hur fungerar det? Digitala bilder. Digital kamera. Digitalt ljud. Digital kommunikation. Modem, hur fungerar det? Multimedia i undervisningen. IT idag och imorgon. Free-/Shareware-program. Rörlig bild i datorn. Redovisning Uppgiften inlämnas skriftligt vid träff 2. Du skall också bifoga det färdiga dokumentet med e-post till konferensen Informationsbearbetning (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Infobearbetning UDM RLN) i FirstClass. Detta skall göras före eller under träff 2.

8 8 Undervisningsuppgift Bakgrund I den här kursen läser du boken Läraren, eleven, Internet. I den ges en rad exempel på hur datorn kan användas i undervisningen. Det handlar om kommunikation. Du kommer under kursen att både göra en multimediaproduktion och WWW-produktion. Vi vill att du funderar hur du skulle vilja använda dessa former av IT i din undervisning. På vilka sätt kan datorer hjälpa dig och dina elever att göra saker, som annars inte skulle vara möjliga eller hjälpa er att få bättre resultat än ni skulle få utan datorer. Resultat: En planering av en undervisningssituation eller ett arbetsområde där dina elever använder sig av multimedia och/eller Internet för att lära sig själva eller redovisa för andra. Alternativt ett arbetssätt för att hålla kontakt med andra utanför den egna skolan/verksamheten. Detta ska planeringen innehålla: Ämne och stadium som planering är avsedd för. Tidsplan arbetsgång behov av IT-hjälpmedel i form av datorer, skrivare, internetuppkoppling, digitalkamera, scanner etc. elevernas förkunskaper i datoranvändning. länkar CD-ROM-skivor böcker Redovisning Bifoga din word-fil med e-post till konferensen Undervisning i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Undervisning UDM RLN) Skriv i brevet vilket stadium och vilket ämne som planeringen handlar om.

9 9 Gruppuppgift Bakgrund Ni läser under kursen boken Multimedia och CD en introduktion till interaktiva multimedia och CD och får prova på att använda ett författarverktyg MultiMedia Lab 3.0. Vi vill nu att ni gruppvis skall diskutera och redogöra för några frågor angående multimedia, digitala bilder och ljud. Grupper 3-4 personer per grupp, valfri indelning. Det går även bra att arbeta enskilt. Redovisning Redovisas skriftligt vid träff 3 Uppgifter 1. Vilka fördelar och nackdelar finns det med multimedia som medium? 2. Förklara följande termer; - interaktivitet hypertext - hypermedia. 3. Beskriv utförligt varför, hur, när och var man skall använda multimedia i undervisningen. 4. Vad är det för skillnad mellan punkt och vektorgrafik? 5. Förklara följande begrepp: - pixel - färgdjup - upplösning - anti aliasing - komprimering 6. Vilken upplösning skulle du välja vid inläsning av en bild för: - Bildskärmspresentation? - Utskrift på laserskrivare? 7. Du har scannat in en bild och skall nu spara den. Vilka filformat är då lämpliga att använda om du skall: - infoga den i ett ordbehandlingsprogram och sedan skriva ut dokumentet? - använda den på en hemsida på WWW? - använda den i en multimediapresentation?

10 10 8. Förklara följande ljud begrepp: - frekvens - amplitud - sampling - MIDI - A/D omvandling 9. Du ska göra en multimediatillämpning och vill givetvis ha med ljud. a) Beskriv utförligt minst två olika sätt att ta in ljud i datorn. Beskriv vilka källor du tänker använda dig av, vilka enheter mer än dator du behöver och hur du går tillväga? b) Beskriv utförligt hur du sedan bearbetar ljudet så att det passar din tillämpning och framför allt hur du sparar ljudet med tanke på format, frekvens och bitdjup? 10. Beskriv utförligt dessa två ljudfiler och vad som skiljer dessa åt? Ljud 1: Klick.wav 8 bitar, 22 khz, mono Ljud 2. Music.aif 16 bitar 44,1 khz stereo

11 11 Uppgift - Multimedia Uppgift Du ska göra en multimediatillämpning i MultiMediaLab 3.0 eller Director. Undervisning kommer att ges i MultiMediaLab 3.0. Innehållet i tillämpningen ska vara en liten presentation av dig själv. Om du vill sikta in dig på något fritidsintresse går det bra. Syftet är, den här gången handhavandet av programmet och arbetet med design, inte innehållet. Presentationen skall innehålla: text bild ljud interaktivitet Redovisning Presentationen skall redovisas vid tredje träffen. Den ska då vara i ett körbart skick.

12 12 Uppgift Digitala bilder Bakgrund Du har under kursen fått bekanta dig med ett bildredigeringsprogram, Paint Shop Pro. Målet med följande övningar är att du skall få öva dig att använda de vanligaste verktygen och momenten vid bildbehandling. A: Markeringsverktyget 1. Hämta hem bilden frukt.jpg från underkonferensen Bilder i konferensen Uppgifter i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Digitala bilder) 2. Öppna bilden och använd därefter markeringsverktygen för att markera äpplet i fruktkorgen. 3. Klipp sedan ut äpplet. 4. Skapa en ny bild med lämplig storlek och färgdjup. 5. Klistra in det utklippta äpplet. 6. Använd därefter ritverktygen för att eventuellt retuschera bilden. 7. Spara därefter bilden i lämpligt format. B: Textverktyget 1. Skapa en ny bild med formatet 400 x 150 pixlar, 16,7 miljoner färger och vit bakgrund. 2. Ställ i förgrundsfärgen med följande värden, 255, 128, 0 (R,G,B). 3. Använd textverktyget för att skapa en logotype med ditt namn. Använd typsnittet Times New Roman, fet stil och storleken 28. Se till att alternativen anti alias (kantutjämning) och floating är valda. 4. Flytta texten mot vänstra kanten av bilden. Låt markering kring texten vara kvar. 5. Lägg till en skugga på texten genom att välja Special effects Add drop shadow i menyn Image. Använd svart färg, opacitet 255, blur 10 och vertikal respektive horisontal offset Ta bort markeringen genom att välja Select None i menyn Selections.

13 13 7. Beskär bilden så att överflödig bakgrund (vit) försvinner. 8. Spara bilden i formatet gif, version 89A interlaced. C: Sammansatt bild 1. Ladda hem bilden lov.psd från underkonferensen Digitala bilder i FirstClass konferensen uppgifter. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Digitala bilder) 2. Öppna bilden och beskär bilden så att halva stammen till lövet försvinner, storleken skall bli 190 x 190 pixlar. 3. Förminska bilden så att den blir 120 x 120 pixlar stor (Resample i Image-menyn). 4. Använd markeringsverktyget trollstaven (tolerance ~130, feather 0) och markera hela lövet och kopiera sedan markeringen (Copy i menyn Edit). 5. Skapa en ny bild med storleken 150 x 120 pixlar, vit bakgrund och 24 bitars färg. 6. Välj förgrundsfärg med följande värden, 255, 255, 128 (RGB). 7. Väl därefter färghinken bland målarverktygen och fyll bilden med den ljusgula färgen. 8. Klistra in den kopierade markeringen (Paste - As New Selection i Edit-menyn) och placera lövet i mitten av bilden. 9. Ta bort markering kring lövet. 10. Markera hela bilden. 11. Skapa en knapp med en genomskinlig kant på 10 %. (Special Effects Buttonize i menyn Image) 12. Spara bilden i formatet gif. D: Redovisning 1. Skapa en ny bild i lämplig storlek, vit bakgrund och 24 bitars färg. 2. Du skall nu i denna bild infoga din logotype, det frilagda äpplet och knappen med lövet. 3. Beskär bilden så att överflödig bakgrund försvinner och spara bilden i formatet gif.. 4. Skicka bilden som ett bifogat dokument med e-post till Magnus Andersson i FirstClass. Brevets ärende/rubrik skall vara Bilduppgift-UDM RLN. Uppgiften skall vara inskickad senast 14/11.

14 14 Uppgift - Ljud Hämta hem filen musik.aif från underkonferensen Ljud i konferensen Uppgifter i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Digitala bilder). Öppna därefter filen i Goldwave. Du skall nu bearbeta detta ljud enligt nedanstående instruktioner. A. Korta ljudet till 5 sek. 1. Markera ljudet från början och till 5 sek markeringen på linjalen 2. Klicka på Trim på verktygsfältet eller välj Trim i Edit-menyn. B.Tona ner slutet på ljudet. 1. Markera ljudet mellan 4:e och 5:e sek markeringen. (Använd vänster och höger musknapp) 2. Välj Fade out på verktygsfältet eller Volume-fade out på Edit-menyn. C. Spara ljudet khz 1. Välj Resample på Effect-menyn. 2. Välj Khz D. Spara ljudet i Wave format 1. Välj Save as på File-menyn 2. Välj Wave i filformatrutan. Redovisning Skicka ljudfilen som ett bifogat dokument med e-post till Per Andersson i FirstClass. Brevets ärende/rubrik skall vara Ljuduppgift - UDM RLN. Uppgiften skall vara inskickad senast 14/11.

15 15 IT-juridik Bakgrund Just nu händer det mycket inom IT-området. Utvecklingen har de senaste åren gått i rasande fart. Nya problemställningar uppstår hela tiden, inte minst vad gäller de juridiska aspekterna. Internet beskrivs t.ex. som ett jättelikt bibliotek med all världens kunskap samlad bara ett musklick bort, men är text och bilder på nätet fria att använda? Vad gäller egentligen? Ett annat välbekant problem är hur man skall skydda sig och sin information från intrång och missbruk. Utifrån de nedanstående fallstudierna som beskriver situationer som kan uppstå skall du nu börja fundera kring denna problematik. Uppgift Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut två av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra två inlägg i underkonferensen IT-juridik i FirstClass. Du ska även göra ett inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Redovisning De tre inläggen skickas med e-post till konferensen IT-juridik i FirstClass. (Skrivbord - Distanskurser - UDM RLN - Uppgifter - IT-juridik UDM RLN). Inläggen du gör på de två fallstudierna ska ha rubriken/ärende Inlägg Namnet på det fall du valt och inlägget där du kommenterar någon annans inlägg rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Inläggen ska vara gjorda senast den 1 december. Anders Hultman, It-jurist i Lund, kommer under kursens gång att ge sin syn på fallstudierna. Fallstudie nr 1 En klasslärare producerar våren 97 ett litet läromedel i historia med sin klass, åk 6. Arbetet utförs gemensamt av klassläraren och eleverna. Läromedlet består av bilder och texter som eleverna har gjort och är sammanställt i MultimediaLab (ett program för att göra multimediatillämpningar). Materialet finns lagrat på klassens dator. Hösten 97 har klassläraren en ny åk 6 där man dels omarbetar materialet dels lägger till nya delar. Klassen har även funderingar att lägga ut materialet på internet. Här är några funderingar: - Vem har upphovsrätten till materialet från hösten 97, klassläraren, eleverna eller skolan? - Får sexan Ht-97 omarbeta materialet utan att sexan Vt-97 ger sitt godkännande? - Under vilka villkor får materialet publiceras på internet?

16 16 Fallstudie nr 2 På en skola startar man ett temaarbete om datorer och internet. Målet är att man ska lära sig mer om internet och även prova göra en egen liten presentation i form av en egen hemsida. Eleverna hämtar material som bilder, knappar och bakgrunder från nätet, och då inte bara från fria clip-art arkiv. Är detta då olagligt eller är det att betrakta som enskilt bruk om materialet endast används för att eleverna ska lära sig göra web-sidor och endast visas för läraren? Blir det någon skillnad om de visar sin presentation - för klassen? - för föräldrarna vid ett föräldramöte? - för hela skolan på en temadag? - på internet? Vad kan ev. följderna bli? Fallstudie nr 3 En klass på en gymnasieskola ska skriva en uppsats. En av eleverna lämnar in en uppsats som är välskriven och väldigt innehållsrik. Den är skriven med ett språk som du, som noggrann svensklärare, vet eleven inte använder. Den är faktamässigt också tveksam med en mängd kontroversiella åsikter som du tvivlar på är riktiga. Det finns hellre inga källhänvisningar i uppsatsen. När du klämmer eleven på pulsen så visar det sig att eleven inte skrivit uppsatsen själv utan kopierat hela innehållet från internet. Hur ska du som lärare ställs dig till detta? Hur kan du som lärare upptäcka att sånt här händer? Vilka fel har eleven gjort? Kan man använda sig av internet som källa? I såna fall hur ska man göra göra källhänvisningar till sidor på internet? Fallstudie nr 4 Din klass har en användare i skolans FirstClass-server. En dag får du ett brev från en lärare i en annan skola. Från din klass-användare (hela klassen skriver brev under samma användarnamn) har man skickat ett brev till en lärare. Det brevet innehåller personangrepp och svordomar. När du utreder händelsen visar det sig att det är några elever i en annan klass som har skrivit brevet. De har fått lösenordet från en elev i din klass. - Hur agerar du? - Hur gör du för att undvika liknande händelser i fortsättningen?

17 17 Fallstudie nr 5 Din skola har fått en area på kommunens www-server. Eftersom du har gått en kurs om datoranvändning i skolan på Lärarutbildningarna och lärt dig mycket om produktion av websidor, blir du eld och lågor. Under många långa nätter jobbar du med skolans web-site. En del är att eleverna i din klass ska få presentera sig. Därför fotograferar du alla elever och de får skriva en lite om sig själva. När allt är publicerat ringer några föräldrar till dig. Tonen i samtalen är mycket bestämd, från deras sida, på gränsen till hotfull. De har hört om pedofiler som tar kontakt med barn via internet. Därför vill de absolut inte ha sina barns bilder publicerade. -Vad gör du som klasslärare åt saken? -Hur kan man undvika problemet? -Hur stor är risken att något kan hända?

18 18 Design Bakgrund I designen skapar man multimedia produktionens själ och personlighet. Produktionen skall anpassas till den målgrupp och för det syfte den har. Första steget i en produktion är ofta en sk. programdesign där man ger en förenklad beskrivning av innehållet. Detta kan liknas med en innehållsförteckning där man anger de olika rubrikerna. Programdesignen resulterar ofta i ett flödesschema som visar hur produktionen är indelad i olika moduler och avsnitt samt hur dessa är länkade till varandra. När man skapat programdesignen börjar man få grepp om hur informationen skall delas in. Då kan man gå vidare till varje modul och avsnitt och göra designen mer detaljerad. Det är först då man börjar titta på varje enskild skärmsbilds funktion och design. Uppgift Du skall göra en programdesign för den multimedia produktion som du skall göra som projekt/fördjupningsarbete. Denna uppgift är således en del av multimediaproduktionen. Resultat Ett dokument som innehåller mål, målgrupp och syfte med produktionen samt ett flödesschema med de moduler, avsnitt och länkar som produktionen innehåller. Redovisning Dokumentet skall bifogas med e-post till underkonferensen Design i konferensen Uppgifter i FirstClass. (Skrivbord-Distanskurser-UDM RLN-Uppgifter-Design UDM RLN) Rubriken/ärendet på brevet skall vara produktionens titel. Uppgiften skall vara inskickad senast den 1 december. Ni kommer därefter att kunna titta på varandras programdesign i konferensen och utbyta idéer och uppslag.

19 19 WWW-produktion Bakgrund Du har under kursen bekantat dig med programmet Netscape 3.01 Gold och lärt dig grunderna för publicering av dokument på WWW. Du skall nu tillämpa dessa färdigheter genom att göra en WWW-produktion. Uppgift Du skall producera en egen web-plats som skall innehålla ett antal websidor som sedan skall publiceras på lärarutbildningens WWW-server. Web-platsen skall utformas så att du i din dagliga gärning kan utnyttja den. Produktionen skall innehålla följande delar: En indexsida som med text, länkar och bilder presenterar web-platsen. Underliggande sidor där du presenterar egen text, egna bilder samt länkar till externa sidor. Det bör åtminstone röra sig om en 3-4 sidor. Redovisning och opponering Web-platsen skall vara publicerad senast den 2 januari Under veckan fram till den avslutande träffen skall man sedan opponera på varandras webplatser. Vid opponeringen skall man betrakta innehåll, struktur och design. Lista på vem som opponerar på vem erhålls vid träff 3. Vid den fjärde och sista träffen skall sidan sedan presenteras gruppvis och opponenten/erna får tillfälle att påpeka web-platsens fördelar och brister.

20 20 Multimediaproduktion Bakgrund Under kursen kommer ni i kontakt med författarverktyget MultimediaLab och läst boken Multimedia och CD en introduktion till interaktiva multimedia och CD. Nu skall du utifrån dessa erfarenheter producera en multimediatillämpning. Uppgift Du ska göra en multimediatillämpning i MultiMediaLab 3.0 eller Director. Undervisning kommer att ges i MultiMediaLab 3.0. Innehållet Tillämpningen ska vara användbar i din dagliga verksamhet. Av den anledningen ska mottagargruppen och syftet vara väl definierade. Du ska så tidigt som möjligt göra en strukturplan över tillämpningen. Produktionen ska vara interaktiv och innehålla följande medier: text bild ljud animering Redovisning Uppgiften redovisas vid den sista träffen i januari. Dessförinnan skall en delredovisning, design, vara inlämnad senast den 8:e december. Se designuppgiften.

21 21 Kurslitteratur Benthorn Lars (1995). Multimedia och CD Studentlitteratur Cunningham, Andersson (1997). Läraren eleven - Internet Liber AB Referens Svedberg Stefan (1997). Matteoni Mario (1997). Jonsson-Finne K-G (1996). Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang Fram med fakta handbok i informationssökning med Internet Internet Brev, Text- och Bildhantering. Runa Förlag AB Studentlitteratur Bokförlaget Spektra Truedsson Lars (1995). Nyckeln till Internet i skolan Norstedts Jedeskog Gunilla (1993). Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel Studentlitteratur Lundberg, Eriksson (1996). Grunderna i IT Utbildningsradion Becker Peter m fl (1996). Multimedia i Utbildningen ett referensmaterial Skolverket Hollander, Svensson (1995). Multimedia Datorgrafik med ljud Liber AB Andersson Anita (1996). Startbok Multimedia Docendo Läromedel Vaughan T. (1994) Multimedia-Making it work Osborne McGraw- Hill Nyman Mattias (1995). Fyra färger och en bild Software Plus AB Josefsson Dan (1997). Nyckeln till egen hemsida på Internet Norstedts Tittel, de Cardova (1996) HTML för dummies IDG Books Graham Ian s (1995) HTML Sourcebook John Wiley & Sons

22 22 Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: På kursen WWW-sida, kommer det också att finnas länkar till WWW-sidor som är relevanta för kursen olika moment.

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

STUDIEMATERIAL. Webbpublicering. Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser

STUDIEMATERIAL. Webbpublicering. Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser STUDIEMATERIAL Webbpublicering Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho Mars 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, Sweden. Det material

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

hemsida på lnternet NYCKELN TILL DIN EGEN

hemsida på lnternet NYCKELN TILL DIN EGEN På endast 186 sidor lyckas Dan Josefsson med det omöjliga: att enkelt, begripligt, ingående och ändå heltäckande beskriva hur du skapar nätsidor. En utmärkt utbildningsbok. SYDSVENSKA DAGBLADETS HERMOD

Läs mer

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 DTR1210 100 poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer