Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)"

Transkript

1 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng. Under våren kommer vi att träffas vid två tillfällen. Dessa träffar kommer att äga rum i Kramfors under veckorna 6 och 16 (torsdag lördag) och är obligatoriska. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på förkortningen av kursens namn, UDM ÅSK. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens (Skrivbord-Distanskurser-UDM ÅSK) och på kursens webb-sida som har följande WWW-adress: Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig: Per Andersson Lärare: Svante Häggström Lärare: Elza Dunkels Registrering: Sune Eriksson Sekreterare: Åsa Svedlund Praktiska frågor Distansundervisning Denna kurs bedrivs som en distanskurs vilket innebär att den har ett start- och ett stoppdatum. Vi kommer att träffas två gånger under denna tid. Där emellan disponerar du själv din tid och planerar dina studier utifrån den situation du befinner dig i med avseende på övriga arbetsoch fritidssysslor. Kursen börjar med att ni på egen hand löser några uppgifter innan första gemensamma sammankomsten. Sedan löser ni några uppgifter till andra sammankomsten och kursen avslutas med ytterligare några uppgifter som ska redovisas och kursen examineras. Under kursen finns dessutom fasta datum då uppgifter skall vara färdiga och redovisas på olika sätt. I distansundervisning kan man också tänka sig att alla kursdeltagare träffas samtidigt, fast de befinner sig på olika platser. 2

3 Vid ett sådant tillfälle kan t.ex. telefon, videokonferens eller elektroniska system kopplade mot internet vara till stor hjälp. Vi kommer under kursen att använda oss av sådana system, bl.a. Firstclass där största delen av kommunikationen i kursen sker. Kursmaterial Under kursen kommer informationsteknik utgöra en mycket stor och viktig del av informationshämtning och kommunikation med lärare och andra studenter. - Kurskompendiet är en del i kursen och det använder du för att få en allmän överblick av kursinnehållet. Där finns också de uppgifter som ska lösas och vilka datum de ska vara klara. - Kurscd:n som är kursens största informationsbank använder du för att ta del av teoretisk fakta och se introduktionsfilmer för de olika momenten samt installera de program som behövs, mm. - Stödsidor, till kursen finns en hel del webbsidor som ger dig stöd vid arbetet med uppgifterna. Dessa sidor finns både på internet och på kurscd:n. Stödsidorna på cd:n kan du använda lokalt vid den dator du sitter, utan att vara kopplad mot internet. Skriv gärna ut dessa stödsidor inför varje moment du sätter igång med. -Firstclass, för att få kontakt med andra kurskamrater och lärare samt för att redovisa flera av uppgifterna används det elektroniska konferenssystemet. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar och läser det som skrivs i FirstClass om kursen. Att koppla upp sig minst två gånger i veckan är rimligt. -Kurslitteratur -Webbsidor, vi refererar också till webbsidor på Internet som då kräver att du når information på andra ställen i världen. Studiehandledning Börja med att ordentligt läsa igen detta kurskompendium. Sedan tittar du igenom kurscd:n för att bekanta dig med innehållet där. Titta sedan igen de stödsidor som också finns på skivan som hjälper dig komma igång med de olika program du behöver. Du kommer att vara beroende av tillgång till dator med CD-spelare under denna kurs. Börja gärna med att lägga upp ett schema där du överblickar kursen och planerar så att du kan lösa de uppgifter som ingår i kursen. Planera sedan din tid så att du hinner lösa uppgifterna till de olika datum de ska vara klara. Arbetsgång Börja med att titta igenom kompendiet där kursens uppgifter finns beskrivna. På skivan finns också ytterligare beskrivningar på hur du arbetar med de olika program och moment som ingår i kursen. Dessa sidor kan du gärna själv skriva ut och använda. De flesta programvaror du behöver finns med på kurscd:n och du får själv installera dessa program. 3

4 Det viktigaste blir att installera och koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclass där den största delen av kommunikationen sker. Sedan installerar du de program som du saknar på din dator och som ska användas i kursen. Problem Du kommer nog flera gånger under denna kurs att "köra fast". Du råkar ut för problem du inte kan lösa och detta kommer nog att vara väldigt frustrerande. Men det finns flera vägar att lösa problemen på. Börja med att titta igenom kurscd:n och stödsidorna en gång till för där finns förhoppningsvis de flesta svaren. Hittar du inget där så titta igenom hjälpmenyn som finns i de flesta program vi jobbar med under denna kurs. Finns inte lösningen där hellre så skicka in en fråga i Firstclass så får du svar på dina frågor, antingen av någon annan i kursen eller av någon lärare. Men det kan ibland dröja till dagen efter innan du får svar. Börja då gärna med nått annat moment eller någon annan uppgift så att du inte förlorar så mycket tid. Du kommer inte ha tillgång till en lärare att direkt ställa en fråga till utan det ställs lite mer krav på dig själv. Var inte rädd för att skriva i Firstclass och fråga och upptäcker du en fråga du vet svaret på så skriv då gärna och tala om det. Inlämningsuppgifter Uppgifterna ska lösas under kursens gång och redovisas eller skickas in innan kursen är slut. Många av uppgifterna kräver tid vid dator och har du inte tillgång till egen dator så finns det möjlighet att gå till ditt lokala studiecentra. Inlämningstiderna är angivna som en riktlinje så att du skall hinna med alla uppgifter under kursens gång och för att vi ska kunna rätta uppgifterna och ge respons på det du gjort i rimlig tid. Examination Kursen examineras genom att du självständigt och i vissa fall i grupp löser de uppgifter som finns beskrivna i detta kurskompendium. Vissa uppgifter skall skickas in som en bifogad fil i ett e-brev, andra diskuteras i ett debattforum i First Class och den större multimediauppgiften redovisas i vid andra kursträffen. Det som är viktigt att tänka på då, och som också är en del av examinationen är att Er produktion skall fungera på en dator i datasalen i Kramfors även om ni gjort arbetet vid en annan dator hemma. 4

5 Firstclass Under kursen kommer Firstclass att vara en viktig kommunikationslänk. Du ska så fort som möjligt koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclasserver där kursen, UDM ÅSK, har en egen konferens. När du kopplat upp dig så dubbelklickar du på konferensen Distanskurser. I konferensen Distanskurser finns flera konferenser för olika distanskurser och en bit ner finns vår konferens UDM ÅSK. Kursens konferens består av flera underkonferenser och dessa kommer att bli fler allt eftersom kursen framskrider. Nu i början så finns följande konferenser. Info/Material: Här finns mer officiella dokument som rör kursen. Det kan vara kursdokument, kompletteringar mm. Fritt Forum: Här avhandlas allt från väder till Björklövens framgångar i elitserien Ris & Ros: Skicka er synpunkter på kursen hit så vi får veta vad ni tycker, både positivt och negativt. Presentation: Här ska alla deltagare presentera sig själva, ingår i uppgift 1. Uppgifter: Denna konferens består av flera underkonferenser dit ni skickar de olika inlämningsuppgifterna. Intro/uppgift 1: Hit skickar ni frågor som rör första uppgiften som ni ska ha löst innan första träffen. 5

6 Översikt av kursens innehåll Kursstart Innehåll Titta igenom kurskompendium och kurscd Koppla upp dig i Firstclass Presentera och registrera dig i Firstclass Installera övriga programvaror Till träff 1 Lösa uppgift 1 Läsa Vaughan sidorna 4-49, , skumma igenom, skumma igenom Rasmusson 6-26, och Träff 1 Kursintro Introduktion, repetition Multimedia Datorunderhåll Webb Avslutning Innehåll Upprop, allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, litteraturlista, presentation av LITU och deltagare, fotografering Grunderna om datorn, FirstClass, www Teori, praktiskt arbete, gruppdiskussioner Skötsel och underhåll av datorn Introduktion, göra egna webbsidor Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till träff 2 Lösa multimediauppgift 1 och 2 Lösa webbuppgift I Lösa ljuduppgiften Läsa Vaughan sid Samt Rasmusson 28-42, Träff 2 Introduktion Innehåll Inlämning av uppgifter, Redovisning Redovisning multimedia 2, webbuppgift 1 WWW Design Projektbeskrivning Avslutning Teori, praktiskt arbete, gruppdiskussioner Design, utformning av multimedia och www produktioner Presentation av projektarbete Utvärdering, synpunkter. Till kursavslut IT-rätt Lösa webbuppgift II Opponering 6

7 Preliminärt Schema Träff 1 Multimedia Torsdag 11/2 Intro, presentation, mm Multimedia intro, teori, exempel Fredag 12/2 IT-intro, FC, webb söka, sovra, värdera info Bild teori, Paintshop Pro Bild eget arbete med scanner, digitalkamera osv Ljud, teori, Goldwave Datorunderhåll Scandisc defrag + fortsatt arb ljud Multimedia Lördag 13/2 Multimedia, intro författarverktyg Multimedia eget arb i programmet Multimedia Arbetsformer, planering Webb intro, teori, grunderna i Composer Avslut Träff 2 Webb Torsdag 22/4 Intro + Redovisning Redovisning Redovisa multimedia Fredag 23/4 Redovisning Uppföljning multimedia Redovisning Webbredovisning Webb, teori Webb fortsatt webbarbete Webb Ws-ftp, publicera sidor Webb, användbara sidor, skolverket skoldatanätet mm, Diskussion Internet i skolan Lördag 24/4 Bild 2 lager, skuggor, knappar PSP Webbdesign, layout, tabeller Projektbeskrivning, beskrivning av webbprojektet Avslut, kursutvädering OBS: Ev tillkommer en videokonferens i slutet på terminen. 7

8 Uppgifter UDM ÅSK Vt-99 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (UDM ÅSK) - Termin (vt-99) Följande uppgifter ska lösas under kursen. Fyll gärna i tabellen nedan allteftersom arbetet fortskrider. Uppgift Påbörjad Färdig Godkänd 1. Introduktionsuppgift 2. Infosök 3. Multimedia1/bilduppgift 4. Multimedia 2 5. Ljuduppgift 6. www 1 7. www2/projketarbete 8. Slutrapport 9. IT-rätt 1. Introduktionsuppgift Syftet med denna introduktionsuppgift är att du ska: - orientera dig i kursens uppläggning och innehåll - installera program (FirstClass + eventuellt andra program) - komma igång med kommunikationen med lärare och kurskamrater - få en grundförståelse för vad webbsidor och multimediatillämpningar består av - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området Uppgifterna behöver inte göras i den ordning de ges här. Det bästa är att utföra dem parallellt. Dina svar och synpunkter skriver du i ett ordbehandlingsdokument och bifogar till någon av lärarna på kursen. Detta arbete löses enskilt och skall vara inskickat före träff 1. Omfattning: minst 1 A4-sida för webbsidor och 1 A4-sida för multimediaproduktioner. Du måste ange vilka webbsidor och multimediaproduktioner du tittat på. 1 A. Kursens innehåll Sätt dig in i kursen och kursmaterialet. Skaffa dig en uppfattning om hur det är strukturerat och vad det innehåller. Titta på kurscd:n och kurskompendiet och införskaffa kurslitteraturen. 8

9 1 B. Kommunikationen i kursen, presentation Installera programmet FirstClass från kurscd:n. När du sedan fått användarid och lösenord från din lärare (skickas med brev) loggar du in i FirstClass. Orientera dig i strukturen och hitta kursens egna konferens UDM ÅSK. Fortsätt sedan genom hela kursen att diskutera olika frågor i FirstClass. Var inte rädd för att ställa "dumma" frågor. Speciellt nu i introduktionsdelen ska du öva på att använda FirstClass och lära känna dina kurskamrater. Diskutera därför helt fritt vad som helst. Inte bara sådant som har med kursen att göra. Uppgift Presentera sedan dig själv genom att göra ett första inlägg i konferensen Presentation ÅSK. När du gjort detta har du också registrerat dig på kursen. Detta ska vara gjort senast Har du problem med uppkoppling eller något annat så ring Per Andersson C. Analys av webbsidor och multimediaproduktioner Studera kursens webbsidor (finns med på kurscd:n), några andra valfria webbsidor och de multimediaproduktioner som finns på kurscd:n. Titta på detta ur ett multimedialt perspektiv. Du ska titta på minst två olika webbsidor och två multimediaproduktioner. Uppgift Fundera på följande frågor: Vad är syftet med sidorna/produktionerna? Vilka typer av media hittar du? Hur presenteras informationen? Vad tycker du är bra resp dåligt i dessa produktioner? 1 D. Egna funderingar runt multimedia och www Vi kommer under kursen att jobba med multimedia och webbsidor. Du kommer under kursen att göra egna multimediatillämpningar och webbsidor och det är bra om du nu börjar fundera på hur du skulle vilja använda dessa medier i din verksamhet. Du skall därför skriva ner dina tankar om hur du praktiskt skulle kunna tänka dig använda denna teknik. Du ska också fundera över varför man ska använda sig av dessa medier. Vad är fördelarna med multimedia och webb-presentationer. Redovisning: Detta ska utmynna i ett inlägg i Firstclass där du beskriver varför man ska använda multimedia och www och vad dina egna produktioner skulle kunna innehålla. Inlägget gör du i konferensen Varför mm/www i kursens uppgiftskonferens. 9

10 1 E Teorifrågor Bakgrund Du läser under kursen böckerna Multimedia-Making it work, Att göra en hemsida och det finns även en hel del fakta på kurscd:n. Du skall nu med hjälp av kurscd:n och litteraturen besvara följande frågor. Du kan även hitta många svar på internet. Uppgifter 1. a) Vad menas med multimedia? b) Vilka fördelar och nackdelar finns det med multimedia som medium? 2. Förklara följande termer: a) interaktivitet b) hypertext c) hypermedia. 3. a) Vilka kunskaper och färdigheter behöver man för att skapa en multimediaproduktion? b) Vilka olika programvaror kan man tänkas behöva för att göra en multimediatillämpning? Ge gärna exempel. 4. Vad ska man tänka på vad det gäller text i en multimediaproduktion? 5. Vad ska man tänka på vad det gäller ljud i en multimediaproduktion? 6 Vad är det för skillnad mellan punkt- och vektorgrafik? 7. Vad menas med www? 8. Vilka är de två vanligaste bildformaten på internet och på vilket sätt skiljer de sig åt? 9. Alla filer i windowsmiljö slutar med en punkt och tre bokstäver, sk suffix eller extension. Dessa tre tecken talar om vilken typ av filer det är. Vad kan följande filer tänkas vara: a) bilder.html b) info.doc c) arkiv.gif d) test.wav e) svar.rtf f) info.jpg g) varg.aif h) test.exe i) info.txt j) text.htm Dina svar och synpunkter skriver du i ett ordbehandlingsdokument och bifogar till någon av lärarna på kursen. Detta arbete löses enskilt och skall vara inskickat före träff 1. 10

11 2. Informationsbearbetning Syftet med denna uppgift är att du skall få: - erfarenhet av att söka, hämta och värdera information från internet - erfarenhet av att sammanställa information i ett ordbehandlingsprogram - skapa en informationsbank som kan användas under kursen Uppgift Du skall söka information på www om ett ämne som anknyter till kursen. Informationen ska granskas och värderas. Den information som du tycker är relevant skall du sedan med egna ord sammanställa och presentera i ett ordbehandlingsprogram. Presentationen skall innehålla både text och bild samt en källförteckning med de webbadresser du hämtat information ifrån. Omfattningen ska vara 2-3 sidor. Nedan följer ett par exempel på olika ämnen att bearbeta. Hittar du inget som passar dig kan du välja ett annat så länge det anknyter till kursens innehåll. Datorns uppbyggnad och funktion. Datorns historia och utveckling. Internets historia och utveckling. Internets fördelar och nackdelar. Internet i skolan. Upphovsrätt på Internet. Att koppla upp sig mot Internet. Digitala bilder. Digital kamera. Digitalt ljud. Modem, hur fungerar det? Multimedia i undervisningen. IT idag och imorgon. Free-/Shareware-program. Redovisning Uppgiften skickas in i Firstclass som ett bifogat dokument till konferensen Infosök i kursens uppgiftskonferens senast MultimediaI/Digitala bilder 11

12 Syftet med denna uppgift är att du skall få: - en kunskap och förståelse för hur bilder representeras i datorn, - erfarenhet av att använda ett bildredigeringsverktyg, - förståelse för hur digitalisering av bilder sker, - erfarenhet av att själv skapa bilder i datorn, - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området digitala bilder Bakgrund Du har under kursen fått bekanta dig med ett bildredigeringsprogram som heter PaintShop Pro och sett på olika sätt att ta in bilder i datorn. 3 A. Du ska göra en beskrivning som visar olika sätt att arbeta med bilder. Du skall infoga tre olika bilder och beskriva hur du gått till väga när du tagit fram resp bild. - En skannad bild - En bild tagen med digitalkamera - En bild ritad bild i Paintshop Pro. Aspekter att ta upp kan vara upplösning, bildformat, programvaror, problem, mm. 3 B. Gör ett montage av två eller flera bilder. Sträva efter att få balans och färgharmoni i bilden. Skicka med originalbilderna vid redovisningen. 3 C. Du skall förklara följande uttryck - Pixel - Färgdjup - Upplösning 3 D. Ge en kort beskrivning av följande bildformat och ge exempel på när man kan använda det. - GIF - JPG - BMP Redovisning: Resultatet ska presenteras i en multimediatillämpning som du själv bestämmer utseende på. Denna körklara tillämpning tar du med dig till träff 2. Tips på arbetsgång. 1. Besvara frågorna, skapa bilderna. 2. Fundera på layout 3. Sammanställ resultatet i författarverktyget 4. Multimedia II 12

13 Hela denna uppgift löses i grupp. Gruppens storlek är 2-3 personer. Är ni fyra så delar ni er i två grupper. Syftet med denna uppgift är att du skall få: - få erfarenheter av att ta fram interaktiva multimediatillämpningar - ska få en insikt i multimediaproduktion - få erfarenhet av grupparbete inom multimediadesign - själva kunna agera handledare för elever som jobbar med multimediaprojekt Bakgrund Under kursen kommer ni i kontakt med åtminstone ett multimediaprogram och läst boken Multimedia-making it work. Nu skall ni utifrån dessa erfarenheter producera en multimediatillämpning. Denna uppgift är tvådelad där ni ska göra en praktisk del i form av ett fungerande program och en teoretisk del där ni beskriver tankarna bakom ert arbete. 4 A. Praktisk del Ni ska göra en multimediatillämpning i MultimediaLab eller något annat multimediaprogram. Tillämpningen ska vara användbar i din kommande verksamhet. Produktionen skall innehålla följande: text bild ljud Interaktivitet Omfattning: 8-10 sidor i MultimediaLab/person. 4 B. Teoretisk del Första steget i en produktion är ofta en sk. programdesign där man ger en förenklad beskrivning av innehållet. Produktionen skall anpassas till den målgrupp och för det syfte den har. Programdesignen resulterar ofta i ett flödesschema som visar hur produktionen är indelad i olika moduler och avsnitt samt hur dessa är länkade till varandra. När man skapat programdesignen börjar man få grepp om hur informationen skall delas in och presenteras. Då kan man gå vidare till varje modul och avsnitt och göra designen mer detaljerad. Det är först då man börjar titta på varje enskild skärmsbilds funktion och design som utmynnar i et sk. storyboard. Uppgift Du i göra en programdesign för den multimediaproduktion som ni skall göra som projekt/fördjupningsarbete. Denna uppgift är således en del av multimediaproduktionen. Resultat Ett dokument som innehåller mål, målgrupp och syfte med produktionen samt ett flödesschema och storyboard med de moduler, avsnitt och länkar som produktionen innehåller. Detta dokument redovisas och lämnas in under träff 2. 13

14 5. Ljuduppgift Syftet med denna kursmodul är att du skall få: - en kunskap och förståelse för hur ljud hanteras av datorn - förståelse för hur digitalisering av ljud sker - erfarenhet av att själv arbeta med ljud i datorn - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området. Uppgift Du ska mixa ihop två olika ljud och spara detta i ett lämpligt format för att använda i en multimediaproduktion. Det kan vara ett inspelat ljud från mikrofon med ett ljud inspelat från CD eller med ett ljud du hämtat på internet. Det kan vara en "radiovariant" med någon som pratar och musik i bakgrunden. Tänk på att det skall vara balans mellan ljudens styrka så att det som är viktigast dominerar och inte drunknar i bakgrundsljudet. När du är klar ska du spara ljudet i ett lämpligt format för multimedia. Tänk på att spara ljudet på lämpligt sätt så det inte blir för stort. Är det större än ca 1 Mb så bör du nog försöka ta ner det i storlek. När du färdig med ljudfilen ska du sedan dokumentera hur du gått tillväga för att lösa denna uppgift. Du ska beskriva hur spelat in eller hämtat dina ljud och även motivera varför du sparat det i det format och den upplösning du gjort. Redovisning Skicka ljudfilen som ett bifogat dokument till Elza Dunkels i FirstClass. I själva brevet beskriver du hur du gick tillväga för att skapa filen (se ovan). Brevets ärende/rubrik skall vara Ljuduppgift - UDM ÅSK. Uppgiften skall vara inskickad senast WWW Du kommer under kursen att skapa en egen webbsajt som kommer att byggas ut allt eftersom kursen framskrider. Du kommer att redovisa en del av uppgifterna som webbsidor och det ska då finnas länkar från din indexsida till dessa uppgifter. Du skall även göra en större webbproduktion i form av ett projektarbete. Din webbsajt ska ha en enhetlig struktur och layout och även vara lätt att navigera i. Till din hjälp har du Yale webb styleguide som finns med på kurscd:n. Dessa uppgifter (www1 och www2) syftar till att du ska få: - en grundläggande kunskap om hur webbsidor är uppbyggda och hur information hanteras på World Wide Web 14

15 - erfarenhet av att själv arbeta med och designa webbsidor - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området 6. WWW I Du ska göra en personlig webbplats som ska bestå av minst tre sidor. Det ska vara en indexsida som presenterar din webbplats och en länksida. På länksidan samlar du sedan länkar som du själv har användning av. Sidorna skall innehålla - text - bilder - länkar till externa sidor ( sidor som du själv inta ha gjort) Denna uppgift redovisas under träff WWW II 7. A Tabelluppgift Du skall med hjälp av dina tabellkunskaper skapa en tabell på en webbsida enligt nedan. Det får alltså inte vara en bild. Denna uppgift skickas in till Per Andersson i Firstclass senast B Projektarbete Du/ni skall producera en egen webbplats som skall innehålla ett antal webbsidor som sedan skall publiceras på lärarutbildningens WWW-server. Webbplatsen skall utformas så att den kan användas i din dagliga gärning. Det kan vara 15

16 - egen information som du själv ska använda, - egen information som andra ska använda, ex läromedel, kurspresentation - information för din verksamhets räkning, ex klassidor, Omfattning: Du ska göra ett komplett beskrivning, presentation av ett område som ska vara användbart i din dagliga verksamhet. Omfattningen bör vara minst 6-8 sidor text och bilder men kan vara utspridd på flera eller färre webbsidor än rekommenderade 6-8 sidor. Exempel LITU:s stödsidor Läromedel Presentation Denna uppgift kommer att fungera som enskild examinationsuppgift på webbmomentet. Webplatsen skall vara publicerad senast Mer informations om detta får ni under kursträffarna. 7. C Opponering Ni ska i slutet av kursen ha er webbplats färdig med indexsida, länksida och de uppgifter som varit i kursen. Webbplatsen ska vara utformad med en tydlig tanke och enhetlig layout och struktur. Ni skall man sedan opponera på varandras webbplatser. Vid opponeringen skall man betrakta innehåll, struktur och design. Mer information om detta och vem som opponerar på vem får ni i under träff 2. 8 Slutrapport Ni ska som avslutning skicka in en skriftlig rapport till någon av lärarna där ni summerar arbetet med er webbsajt. Följande delar ska finnas med: 8. A Era synpunkter på arbetet med er sajt. Denna arbetsbok skall innehålla noteringar om hur arbetet har lagts upp, genomförts, arbetsfördelning, problem mm. 8. B Skillnader - likheter mellan att jobba med webb och multimedia. Ni har under kursen jobbat med både multimedia och webbproduktioner. Ni ska nu summera era tankar om dessa båda arbetssätt. Vilka likheter finns, skillnader, problem, möjligheter mm. 8. C Den skriftliga opponeringen på den sajt ni ska opponera på. 16

17 Omfattningen bör vara minst en A-4 sida/deluppgift, alltså totalt minst 3 sidor. 9. IT-rätt & Etik Bakgrund Just nu händer det mycket inom IT-området. Utvecklingen har de senaste åren gått i rasande fart. Nya problemställningar uppstår hela tiden, inte minst vad gäller de juridiska aspekterna. Internet beskrivs t.ex. som ett jättelikt bibliotek med all världens kunskap samlad bara ett musklick bort, men är text och bilder på nätet fria att använda? Vad gäller egentligen? Ett annat välbekant problem är hur man skall skydda sig och sin information från intrång och missbruk. Utifrån de nedanstående fallstudierna som beskriver situationer som kan uppstå skall du nu börja fundera kring denna problematik. Uppgift Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut två av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra två inlägg i underkonferensen IT-juridik i FirstClass. Du ska även göra ett inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Redovisning De tre inläggen skickas med till konferensen IT-juridik i FirstClass senast Inläggen du gör på de två fallstudierna ska ha rubriken/ärende Inlägg Namnet på det fall du valt och inlägget där du kommenterar någon annans inlägg rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Fallstudie nr 1 En klasslärare producerar våren 97 ett litet läromedel i historia med sin klass, åk 6. Arbetet utförs gemensamt av klassläraren och eleverna. Läromedlet består av bilder och texter som eleverna har gjort och är sammanställt i MultimediaLab (ett program för att göra multimediatillämpningar). Materialet finns lagrat på klassens dator. Hösten 97 har klassläraren en ny åk 6 där man dels omarbetar materialet dels lägger till nya delar. Klassen har även funderingar att lägga ut materialet på internet. Här är några funderingar: - Vem har upphovsrätten till materialet från hösten 97, klassläraren, eleverna eller skolan? - Får sexan Ht-97 omarbeta materialet utan att sexan Vt-97 ger sitt godkännande? - Under vilka villkor får materialet publiceras på internet? Fallstudie nr 2 17

18 På en skola startar man ett temaarbete om datorer och internet. Målet är att man ska lära sig mer om internet och även prova göra en egen liten presentation i form av en egen hemsida. Eleverna hämtar material som bilder, knappar och bakgrunder från nätet, och då inte bara från fria clip-art arkiv. Är detta då olagligt eller är det att betrakta som enskilt bruk om materialet endast används för att eleverna ska lära sig göra web-sidor och endast visas för läraren? Blir det någon skillnad om de visar sin presentation - för klassen? - för föräldrarna vid ett föräldramöte? - för hela skolan på en temadag? - på internet? Vad kan eventuellt följderna bli? Fallstudie nr 3 En klass på en gymnasieskola ska skriva en uppsats. En av eleverna lämnar in en uppsats som är välskriven och väldigt innehållsrik. Den är skriven med ett språk som du, som noggrann svensklärare, vet eleven inte använder. Den är faktamässigt också tveksam med en mängd kontroversiella åsikter som du tvivlar på är riktiga. Det finns hellre inga källhänvisningar i uppsatsen. När du klämmer eleven på pulsen så visar det sig att eleven inte skrivit uppsatsen själv utan kopierat hela innehållet från internet. Hur ska du som lärare ställs dig till detta? Hur kan du som lärare upptäcka att sånt här händer? Vilka fel har eleven gjort? Kan man använda sig av internet som källa? I såna fall hur ska man göra källhänvisningar till sidor på internet? Fallstudie nr 4 Din klass har en användare i skolans FirstClass-server. En dag får du ett brev från en lärare i en annan skola. Från din klass-användare (hela klassen skriver brev under samma användarnamn) har man skickat ett brev till en lärare. Det brevet innehåller personangrepp och svordomar. När du utreder händelsen visar det sig att det är några elever i en annan klass som har skrivit brevet. De har fått lösenordet från en elev i din klass. - Hur agerar du? - Hur gör du för att undvika liknande händelser i fortsättningen? Fallstudie nr 5 Din skola har fått en area på kommunens www-server. Eftersom du har gått en kurs om datoranvändning i skolan på LITU i Umeå och lärt dig mycket om produktion av web-sidor, blir du eld och lågor. Under många långa nätter jobbar du med skolans web-site. En del är att eleverna i din klass ska få presentera sig. Därför fotograferar du alla elever och de får skriva en lite om sig själva. När allt är publicerat ringer några föräldrar till dig. Tonen i samtalen är mycket bestämd, från deras sida, på gränsen till hotfull. De har hört om pedofiler som tar kontakt med barn via internet. Därför vill de absolut inte ha sina barns bilder publicerade. -Vad gör du som klasslärare åt saken? 18

19 -Hur kan man undvika problemet? -Hur stor är risken att något kan hända? Kurslitteratur Vaughan Tay (1998). Multimedia-Making it work McGraw-Hill Rasmusson Bengt (1998). Att göra en hemsida Libris Media Data Yale C/AIM Web Style Guide PDF-dokument på kurscd:n Referens Svedberg Stefan (1997). Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang Runa Förlag AB Cunningham, Andersson (1997). Lärare eleven-internet Liber AB Jedeskog Gunilla (1993). Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel Studentlitteratur Lundberg, Eriksson (1996). Grunderna i IT Utbildningsradion Becker Peter m fl (1996). Multimedia i Utbildningen ett referensmaterial Skolverket Andersson Anita (1996). Startbok Multimedia Docendo Läromedel Nyman Mattias (1995). Fyra färger och en bild Software Plus AB Tittel, de Cardova (1996) HTML för dummies IDG Books Benthorn Lars (1995). Multimedia och CD Studentlitteratur 19

20 Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: FirstClass inställningar Uppkoppling via internet 1. Installera och starta Firstclass. 2. Välj "Ny inställningsfil" under Arkiv-menyn. Ge inställningsfilen ett namn (ex LH via internet) och klicka "Spara". Spara filen i mappen "Settings" 3. Skriv in den server du vill ansluta dig mot, i detta fall lärarhögskolan i Umeå och hur du vill göra detta. (via internet) Välj Koppla upp via: TCP-IP.FCP Server: Firstclass.lh.umu.se 20

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer