Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)"

Transkript

1 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng. Under våren kommer vi att träffas vid två tillfällen. Dessa träffar kommer att äga rum i Kramfors under veckorna 6 och 16 (torsdag lördag) och är obligatoriska. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på förkortningen av kursens namn, UDM ÅSK. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens (Skrivbord-Distanskurser-UDM ÅSK) och på kursens webb-sida som har följande WWW-adress: Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig: Per Andersson Lärare: Svante Häggström Lärare: Elza Dunkels Registrering: Sune Eriksson Sekreterare: Åsa Svedlund Praktiska frågor Distansundervisning Denna kurs bedrivs som en distanskurs vilket innebär att den har ett start- och ett stoppdatum. Vi kommer att träffas två gånger under denna tid. Där emellan disponerar du själv din tid och planerar dina studier utifrån den situation du befinner dig i med avseende på övriga arbetsoch fritidssysslor. Kursen börjar med att ni på egen hand löser några uppgifter innan första gemensamma sammankomsten. Sedan löser ni några uppgifter till andra sammankomsten och kursen avslutas med ytterligare några uppgifter som ska redovisas och kursen examineras. Under kursen finns dessutom fasta datum då uppgifter skall vara färdiga och redovisas på olika sätt. I distansundervisning kan man också tänka sig att alla kursdeltagare träffas samtidigt, fast de befinner sig på olika platser. 2

3 Vid ett sådant tillfälle kan t.ex. telefon, videokonferens eller elektroniska system kopplade mot internet vara till stor hjälp. Vi kommer under kursen att använda oss av sådana system, bl.a. Firstclass där största delen av kommunikationen i kursen sker. Kursmaterial Under kursen kommer informationsteknik utgöra en mycket stor och viktig del av informationshämtning och kommunikation med lärare och andra studenter. - Kurskompendiet är en del i kursen och det använder du för att få en allmän överblick av kursinnehållet. Där finns också de uppgifter som ska lösas och vilka datum de ska vara klara. - Kurscd:n som är kursens största informationsbank använder du för att ta del av teoretisk fakta och se introduktionsfilmer för de olika momenten samt installera de program som behövs, mm. - Stödsidor, till kursen finns en hel del webbsidor som ger dig stöd vid arbetet med uppgifterna. Dessa sidor finns både på internet och på kurscd:n. Stödsidorna på cd:n kan du använda lokalt vid den dator du sitter, utan att vara kopplad mot internet. Skriv gärna ut dessa stödsidor inför varje moment du sätter igång med. -Firstclass, för att få kontakt med andra kurskamrater och lärare samt för att redovisa flera av uppgifterna används det elektroniska konferenssystemet. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar och läser det som skrivs i FirstClass om kursen. Att koppla upp sig minst två gånger i veckan är rimligt. -Kurslitteratur -Webbsidor, vi refererar också till webbsidor på Internet som då kräver att du når information på andra ställen i världen. Studiehandledning Börja med att ordentligt läsa igen detta kurskompendium. Sedan tittar du igenom kurscd:n för att bekanta dig med innehållet där. Titta sedan igen de stödsidor som också finns på skivan som hjälper dig komma igång med de olika program du behöver. Du kommer att vara beroende av tillgång till dator med CD-spelare under denna kurs. Börja gärna med att lägga upp ett schema där du överblickar kursen och planerar så att du kan lösa de uppgifter som ingår i kursen. Planera sedan din tid så att du hinner lösa uppgifterna till de olika datum de ska vara klara. Arbetsgång Börja med att titta igenom kompendiet där kursens uppgifter finns beskrivna. På skivan finns också ytterligare beskrivningar på hur du arbetar med de olika program och moment som ingår i kursen. Dessa sidor kan du gärna själv skriva ut och använda. De flesta programvaror du behöver finns med på kurscd:n och du får själv installera dessa program. 3

4 Det viktigaste blir att installera och koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclass där den största delen av kommunikationen sker. Sedan installerar du de program som du saknar på din dator och som ska användas i kursen. Problem Du kommer nog flera gånger under denna kurs att "köra fast". Du råkar ut för problem du inte kan lösa och detta kommer nog att vara väldigt frustrerande. Men det finns flera vägar att lösa problemen på. Börja med att titta igenom kurscd:n och stödsidorna en gång till för där finns förhoppningsvis de flesta svaren. Hittar du inget där så titta igenom hjälpmenyn som finns i de flesta program vi jobbar med under denna kurs. Finns inte lösningen där hellre så skicka in en fråga i Firstclass så får du svar på dina frågor, antingen av någon annan i kursen eller av någon lärare. Men det kan ibland dröja till dagen efter innan du får svar. Börja då gärna med nått annat moment eller någon annan uppgift så att du inte förlorar så mycket tid. Du kommer inte ha tillgång till en lärare att direkt ställa en fråga till utan det ställs lite mer krav på dig själv. Var inte rädd för att skriva i Firstclass och fråga och upptäcker du en fråga du vet svaret på så skriv då gärna och tala om det. Inlämningsuppgifter Uppgifterna ska lösas under kursens gång och redovisas eller skickas in innan kursen är slut. Många av uppgifterna kräver tid vid dator och har du inte tillgång till egen dator så finns det möjlighet att gå till ditt lokala studiecentra. Inlämningstiderna är angivna som en riktlinje så att du skall hinna med alla uppgifter under kursens gång och för att vi ska kunna rätta uppgifterna och ge respons på det du gjort i rimlig tid. Examination Kursen examineras genom att du självständigt och i vissa fall i grupp löser de uppgifter som finns beskrivna i detta kurskompendium. Vissa uppgifter skall skickas in som en bifogad fil i ett e-brev, andra diskuteras i ett debattforum i First Class och den större multimediauppgiften redovisas i vid andra kursträffen. Det som är viktigt att tänka på då, och som också är en del av examinationen är att Er produktion skall fungera på en dator i datasalen i Kramfors även om ni gjort arbetet vid en annan dator hemma. 4

5 Firstclass Under kursen kommer Firstclass att vara en viktig kommunikationslänk. Du ska så fort som möjligt koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclasserver där kursen, UDM ÅSK, har en egen konferens. När du kopplat upp dig så dubbelklickar du på konferensen Distanskurser. I konferensen Distanskurser finns flera konferenser för olika distanskurser och en bit ner finns vår konferens UDM ÅSK. Kursens konferens består av flera underkonferenser och dessa kommer att bli fler allt eftersom kursen framskrider. Nu i början så finns följande konferenser. Info/Material: Här finns mer officiella dokument som rör kursen. Det kan vara kursdokument, kompletteringar mm. Fritt Forum: Här avhandlas allt från väder till Björklövens framgångar i elitserien Ris & Ros: Skicka er synpunkter på kursen hit så vi får veta vad ni tycker, både positivt och negativt. Presentation: Här ska alla deltagare presentera sig själva, ingår i uppgift 1. Uppgifter: Denna konferens består av flera underkonferenser dit ni skickar de olika inlämningsuppgifterna. Intro/uppgift 1: Hit skickar ni frågor som rör första uppgiften som ni ska ha löst innan första träffen. 5

6 Översikt av kursens innehåll Kursstart Innehåll Titta igenom kurskompendium och kurscd Koppla upp dig i Firstclass Presentera och registrera dig i Firstclass Installera övriga programvaror Till träff 1 Lösa uppgift 1 Läsa Vaughan sidorna 4-49, , skumma igenom, skumma igenom Rasmusson 6-26, och Träff 1 Kursintro Introduktion, repetition Multimedia Datorunderhåll Webb Avslutning Innehåll Upprop, allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, litteraturlista, presentation av LITU och deltagare, fotografering Grunderna om datorn, FirstClass, www Teori, praktiskt arbete, gruppdiskussioner Skötsel och underhåll av datorn Introduktion, göra egna webbsidor Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till träff 2 Lösa multimediauppgift 1 och 2 Lösa webbuppgift I Lösa ljuduppgiften Läsa Vaughan sid Samt Rasmusson 28-42, Träff 2 Introduktion Innehåll Inlämning av uppgifter, Redovisning Redovisning multimedia 2, webbuppgift 1 WWW Design Projektbeskrivning Avslutning Teori, praktiskt arbete, gruppdiskussioner Design, utformning av multimedia och www produktioner Presentation av projektarbete Utvärdering, synpunkter. Till kursavslut IT-rätt Lösa webbuppgift II Opponering 6

7 Preliminärt Schema Träff 1 Multimedia Torsdag 11/2 Intro, presentation, mm Multimedia intro, teori, exempel Fredag 12/2 IT-intro, FC, webb söka, sovra, värdera info Bild teori, Paintshop Pro Bild eget arbete med scanner, digitalkamera osv Ljud, teori, Goldwave Datorunderhåll Scandisc defrag + fortsatt arb ljud Multimedia Lördag 13/2 Multimedia, intro författarverktyg Multimedia eget arb i programmet Multimedia Arbetsformer, planering Webb intro, teori, grunderna i Composer Avslut Träff 2 Webb Torsdag 22/4 Intro + Redovisning Redovisning Redovisa multimedia Fredag 23/4 Redovisning Uppföljning multimedia Redovisning Webbredovisning Webb, teori Webb fortsatt webbarbete Webb Ws-ftp, publicera sidor Webb, användbara sidor, skolverket skoldatanätet mm, Diskussion Internet i skolan Lördag 24/4 Bild 2 lager, skuggor, knappar PSP Webbdesign, layout, tabeller Projektbeskrivning, beskrivning av webbprojektet Avslut, kursutvädering OBS: Ev tillkommer en videokonferens i slutet på terminen. 7

8 Uppgifter UDM ÅSK Vt-99 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (UDM ÅSK) - Termin (vt-99) Följande uppgifter ska lösas under kursen. Fyll gärna i tabellen nedan allteftersom arbetet fortskrider. Uppgift Påbörjad Färdig Godkänd 1. Introduktionsuppgift 2. Infosök 3. Multimedia1/bilduppgift 4. Multimedia 2 5. Ljuduppgift 6. www 1 7. www2/projketarbete 8. Slutrapport 9. IT-rätt 1. Introduktionsuppgift Syftet med denna introduktionsuppgift är att du ska: - orientera dig i kursens uppläggning och innehåll - installera program (FirstClass + eventuellt andra program) - komma igång med kommunikationen med lärare och kurskamrater - få en grundförståelse för vad webbsidor och multimediatillämpningar består av - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området Uppgifterna behöver inte göras i den ordning de ges här. Det bästa är att utföra dem parallellt. Dina svar och synpunkter skriver du i ett ordbehandlingsdokument och bifogar till någon av lärarna på kursen. Detta arbete löses enskilt och skall vara inskickat före träff 1. Omfattning: minst 1 A4-sida för webbsidor och 1 A4-sida för multimediaproduktioner. Du måste ange vilka webbsidor och multimediaproduktioner du tittat på. 1 A. Kursens innehåll Sätt dig in i kursen och kursmaterialet. Skaffa dig en uppfattning om hur det är strukturerat och vad det innehåller. Titta på kurscd:n och kurskompendiet och införskaffa kurslitteraturen. 8

9 1 B. Kommunikationen i kursen, presentation Installera programmet FirstClass från kurscd:n. När du sedan fått användarid och lösenord från din lärare (skickas med brev) loggar du in i FirstClass. Orientera dig i strukturen och hitta kursens egna konferens UDM ÅSK. Fortsätt sedan genom hela kursen att diskutera olika frågor i FirstClass. Var inte rädd för att ställa "dumma" frågor. Speciellt nu i introduktionsdelen ska du öva på att använda FirstClass och lära känna dina kurskamrater. Diskutera därför helt fritt vad som helst. Inte bara sådant som har med kursen att göra. Uppgift Presentera sedan dig själv genom att göra ett första inlägg i konferensen Presentation ÅSK. När du gjort detta har du också registrerat dig på kursen. Detta ska vara gjort senast Har du problem med uppkoppling eller något annat så ring Per Andersson C. Analys av webbsidor och multimediaproduktioner Studera kursens webbsidor (finns med på kurscd:n), några andra valfria webbsidor och de multimediaproduktioner som finns på kurscd:n. Titta på detta ur ett multimedialt perspektiv. Du ska titta på minst två olika webbsidor och två multimediaproduktioner. Uppgift Fundera på följande frågor: Vad är syftet med sidorna/produktionerna? Vilka typer av media hittar du? Hur presenteras informationen? Vad tycker du är bra resp dåligt i dessa produktioner? 1 D. Egna funderingar runt multimedia och www Vi kommer under kursen att jobba med multimedia och webbsidor. Du kommer under kursen att göra egna multimediatillämpningar och webbsidor och det är bra om du nu börjar fundera på hur du skulle vilja använda dessa medier i din verksamhet. Du skall därför skriva ner dina tankar om hur du praktiskt skulle kunna tänka dig använda denna teknik. Du ska också fundera över varför man ska använda sig av dessa medier. Vad är fördelarna med multimedia och webb-presentationer. Redovisning: Detta ska utmynna i ett inlägg i Firstclass där du beskriver varför man ska använda multimedia och www och vad dina egna produktioner skulle kunna innehålla. Inlägget gör du i konferensen Varför mm/www i kursens uppgiftskonferens. 9

10 1 E Teorifrågor Bakgrund Du läser under kursen böckerna Multimedia-Making it work, Att göra en hemsida och det finns även en hel del fakta på kurscd:n. Du skall nu med hjälp av kurscd:n och litteraturen besvara följande frågor. Du kan även hitta många svar på internet. Uppgifter 1. a) Vad menas med multimedia? b) Vilka fördelar och nackdelar finns det med multimedia som medium? 2. Förklara följande termer: a) interaktivitet b) hypertext c) hypermedia. 3. a) Vilka kunskaper och färdigheter behöver man för att skapa en multimediaproduktion? b) Vilka olika programvaror kan man tänkas behöva för att göra en multimediatillämpning? Ge gärna exempel. 4. Vad ska man tänka på vad det gäller text i en multimediaproduktion? 5. Vad ska man tänka på vad det gäller ljud i en multimediaproduktion? 6 Vad är det för skillnad mellan punkt- och vektorgrafik? 7. Vad menas med www? 8. Vilka är de två vanligaste bildformaten på internet och på vilket sätt skiljer de sig åt? 9. Alla filer i windowsmiljö slutar med en punkt och tre bokstäver, sk suffix eller extension. Dessa tre tecken talar om vilken typ av filer det är. Vad kan följande filer tänkas vara: a) bilder.html b) info.doc c) arkiv.gif d) test.wav e) svar.rtf f) info.jpg g) varg.aif h) test.exe i) info.txt j) text.htm Dina svar och synpunkter skriver du i ett ordbehandlingsdokument och bifogar till någon av lärarna på kursen. Detta arbete löses enskilt och skall vara inskickat före träff 1. 10

11 2. Informationsbearbetning Syftet med denna uppgift är att du skall få: - erfarenhet av att söka, hämta och värdera information från internet - erfarenhet av att sammanställa information i ett ordbehandlingsprogram - skapa en informationsbank som kan användas under kursen Uppgift Du skall söka information på www om ett ämne som anknyter till kursen. Informationen ska granskas och värderas. Den information som du tycker är relevant skall du sedan med egna ord sammanställa och presentera i ett ordbehandlingsprogram. Presentationen skall innehålla både text och bild samt en källförteckning med de webbadresser du hämtat information ifrån. Omfattningen ska vara 2-3 sidor. Nedan följer ett par exempel på olika ämnen att bearbeta. Hittar du inget som passar dig kan du välja ett annat så länge det anknyter till kursens innehåll. Datorns uppbyggnad och funktion. Datorns historia och utveckling. Internets historia och utveckling. Internets fördelar och nackdelar. Internet i skolan. Upphovsrätt på Internet. Att koppla upp sig mot Internet. Digitala bilder. Digital kamera. Digitalt ljud. Modem, hur fungerar det? Multimedia i undervisningen. IT idag och imorgon. Free-/Shareware-program. Redovisning Uppgiften skickas in i Firstclass som ett bifogat dokument till konferensen Infosök i kursens uppgiftskonferens senast MultimediaI/Digitala bilder 11

12 Syftet med denna uppgift är att du skall få: - en kunskap och förståelse för hur bilder representeras i datorn, - erfarenhet av att använda ett bildredigeringsverktyg, - förståelse för hur digitalisering av bilder sker, - erfarenhet av att själv skapa bilder i datorn, - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området digitala bilder Bakgrund Du har under kursen fått bekanta dig med ett bildredigeringsprogram som heter PaintShop Pro och sett på olika sätt att ta in bilder i datorn. 3 A. Du ska göra en beskrivning som visar olika sätt att arbeta med bilder. Du skall infoga tre olika bilder och beskriva hur du gått till väga när du tagit fram resp bild. - En skannad bild - En bild tagen med digitalkamera - En bild ritad bild i Paintshop Pro. Aspekter att ta upp kan vara upplösning, bildformat, programvaror, problem, mm. 3 B. Gör ett montage av två eller flera bilder. Sträva efter att få balans och färgharmoni i bilden. Skicka med originalbilderna vid redovisningen. 3 C. Du skall förklara följande uttryck - Pixel - Färgdjup - Upplösning 3 D. Ge en kort beskrivning av följande bildformat och ge exempel på när man kan använda det. - GIF - JPG - BMP Redovisning: Resultatet ska presenteras i en multimediatillämpning som du själv bestämmer utseende på. Denna körklara tillämpning tar du med dig till träff 2. Tips på arbetsgång. 1. Besvara frågorna, skapa bilderna. 2. Fundera på layout 3. Sammanställ resultatet i författarverktyget 4. Multimedia II 12

13 Hela denna uppgift löses i grupp. Gruppens storlek är 2-3 personer. Är ni fyra så delar ni er i två grupper. Syftet med denna uppgift är att du skall få: - få erfarenheter av att ta fram interaktiva multimediatillämpningar - ska få en insikt i multimediaproduktion - få erfarenhet av grupparbete inom multimediadesign - själva kunna agera handledare för elever som jobbar med multimediaprojekt Bakgrund Under kursen kommer ni i kontakt med åtminstone ett multimediaprogram och läst boken Multimedia-making it work. Nu skall ni utifrån dessa erfarenheter producera en multimediatillämpning. Denna uppgift är tvådelad där ni ska göra en praktisk del i form av ett fungerande program och en teoretisk del där ni beskriver tankarna bakom ert arbete. 4 A. Praktisk del Ni ska göra en multimediatillämpning i MultimediaLab eller något annat multimediaprogram. Tillämpningen ska vara användbar i din kommande verksamhet. Produktionen skall innehålla följande: text bild ljud Interaktivitet Omfattning: 8-10 sidor i MultimediaLab/person. 4 B. Teoretisk del Första steget i en produktion är ofta en sk. programdesign där man ger en förenklad beskrivning av innehållet. Produktionen skall anpassas till den målgrupp och för det syfte den har. Programdesignen resulterar ofta i ett flödesschema som visar hur produktionen är indelad i olika moduler och avsnitt samt hur dessa är länkade till varandra. När man skapat programdesignen börjar man få grepp om hur informationen skall delas in och presenteras. Då kan man gå vidare till varje modul och avsnitt och göra designen mer detaljerad. Det är först då man börjar titta på varje enskild skärmsbilds funktion och design som utmynnar i et sk. storyboard. Uppgift Du i göra en programdesign för den multimediaproduktion som ni skall göra som projekt/fördjupningsarbete. Denna uppgift är således en del av multimediaproduktionen. Resultat Ett dokument som innehåller mål, målgrupp och syfte med produktionen samt ett flödesschema och storyboard med de moduler, avsnitt och länkar som produktionen innehåller. Detta dokument redovisas och lämnas in under träff 2. 13

14 5. Ljuduppgift Syftet med denna kursmodul är att du skall få: - en kunskap och förståelse för hur ljud hanteras av datorn - förståelse för hur digitalisering av ljud sker - erfarenhet av att själv arbeta med ljud i datorn - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området. Uppgift Du ska mixa ihop två olika ljud och spara detta i ett lämpligt format för att använda i en multimediaproduktion. Det kan vara ett inspelat ljud från mikrofon med ett ljud inspelat från CD eller med ett ljud du hämtat på internet. Det kan vara en "radiovariant" med någon som pratar och musik i bakgrunden. Tänk på att det skall vara balans mellan ljudens styrka så att det som är viktigast dominerar och inte drunknar i bakgrundsljudet. När du är klar ska du spara ljudet i ett lämpligt format för multimedia. Tänk på att spara ljudet på lämpligt sätt så det inte blir för stort. Är det större än ca 1 Mb så bör du nog försöka ta ner det i storlek. När du färdig med ljudfilen ska du sedan dokumentera hur du gått tillväga för att lösa denna uppgift. Du ska beskriva hur spelat in eller hämtat dina ljud och även motivera varför du sparat det i det format och den upplösning du gjort. Redovisning Skicka ljudfilen som ett bifogat dokument till Elza Dunkels i FirstClass. I själva brevet beskriver du hur du gick tillväga för att skapa filen (se ovan). Brevets ärende/rubrik skall vara Ljuduppgift - UDM ÅSK. Uppgiften skall vara inskickad senast WWW Du kommer under kursen att skapa en egen webbsajt som kommer att byggas ut allt eftersom kursen framskrider. Du kommer att redovisa en del av uppgifterna som webbsidor och det ska då finnas länkar från din indexsida till dessa uppgifter. Du skall även göra en större webbproduktion i form av ett projektarbete. Din webbsajt ska ha en enhetlig struktur och layout och även vara lätt att navigera i. Till din hjälp har du Yale webb styleguide som finns med på kurscd:n. Dessa uppgifter (www1 och www2) syftar till att du ska få: - en grundläggande kunskap om hur webbsidor är uppbyggda och hur information hanteras på World Wide Web 14

15 - erfarenhet av att själv arbeta med och designa webbsidor - kunskap om grundläggande termer och begrepp inom området 6. WWW I Du ska göra en personlig webbplats som ska bestå av minst tre sidor. Det ska vara en indexsida som presenterar din webbplats och en länksida. På länksidan samlar du sedan länkar som du själv har användning av. Sidorna skall innehålla - text - bilder - länkar till externa sidor ( sidor som du själv inta ha gjort) Denna uppgift redovisas under träff WWW II 7. A Tabelluppgift Du skall med hjälp av dina tabellkunskaper skapa en tabell på en webbsida enligt nedan. Det får alltså inte vara en bild. Denna uppgift skickas in till Per Andersson i Firstclass senast B Projektarbete Du/ni skall producera en egen webbplats som skall innehålla ett antal webbsidor som sedan skall publiceras på lärarutbildningens WWW-server. Webbplatsen skall utformas så att den kan användas i din dagliga gärning. Det kan vara 15

16 - egen information som du själv ska använda, - egen information som andra ska använda, ex läromedel, kurspresentation - information för din verksamhets räkning, ex klassidor, Omfattning: Du ska göra ett komplett beskrivning, presentation av ett område som ska vara användbart i din dagliga verksamhet. Omfattningen bör vara minst 6-8 sidor text och bilder men kan vara utspridd på flera eller färre webbsidor än rekommenderade 6-8 sidor. Exempel LITU:s stödsidor Läromedel Presentation Denna uppgift kommer att fungera som enskild examinationsuppgift på webbmomentet. Webplatsen skall vara publicerad senast Mer informations om detta får ni under kursträffarna. 7. C Opponering Ni ska i slutet av kursen ha er webbplats färdig med indexsida, länksida och de uppgifter som varit i kursen. Webbplatsen ska vara utformad med en tydlig tanke och enhetlig layout och struktur. Ni skall man sedan opponera på varandras webbplatser. Vid opponeringen skall man betrakta innehåll, struktur och design. Mer information om detta och vem som opponerar på vem får ni i under träff 2. 8 Slutrapport Ni ska som avslutning skicka in en skriftlig rapport till någon av lärarna där ni summerar arbetet med er webbsajt. Följande delar ska finnas med: 8. A Era synpunkter på arbetet med er sajt. Denna arbetsbok skall innehålla noteringar om hur arbetet har lagts upp, genomförts, arbetsfördelning, problem mm. 8. B Skillnader - likheter mellan att jobba med webb och multimedia. Ni har under kursen jobbat med både multimedia och webbproduktioner. Ni ska nu summera era tankar om dessa båda arbetssätt. Vilka likheter finns, skillnader, problem, möjligheter mm. 8. C Den skriftliga opponeringen på den sajt ni ska opponera på. 16

17 Omfattningen bör vara minst en A-4 sida/deluppgift, alltså totalt minst 3 sidor. 9. IT-rätt & Etik Bakgrund Just nu händer det mycket inom IT-området. Utvecklingen har de senaste åren gått i rasande fart. Nya problemställningar uppstår hela tiden, inte minst vad gäller de juridiska aspekterna. Internet beskrivs t.ex. som ett jättelikt bibliotek med all världens kunskap samlad bara ett musklick bort, men är text och bilder på nätet fria att använda? Vad gäller egentligen? Ett annat välbekant problem är hur man skall skydda sig och sin information från intrång och missbruk. Utifrån de nedanstående fallstudierna som beskriver situationer som kan uppstå skall du nu börja fundera kring denna problematik. Uppgift Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut två av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra två inlägg i underkonferensen IT-juridik i FirstClass. Du ska även göra ett inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Redovisning De tre inläggen skickas med till konferensen IT-juridik i FirstClass senast Inläggen du gör på de två fallstudierna ska ha rubriken/ärende Inlägg Namnet på det fall du valt och inlägget där du kommenterar någon annans inlägg rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Fallstudie nr 1 En klasslärare producerar våren 97 ett litet läromedel i historia med sin klass, åk 6. Arbetet utförs gemensamt av klassläraren och eleverna. Läromedlet består av bilder och texter som eleverna har gjort och är sammanställt i MultimediaLab (ett program för att göra multimediatillämpningar). Materialet finns lagrat på klassens dator. Hösten 97 har klassläraren en ny åk 6 där man dels omarbetar materialet dels lägger till nya delar. Klassen har även funderingar att lägga ut materialet på internet. Här är några funderingar: - Vem har upphovsrätten till materialet från hösten 97, klassläraren, eleverna eller skolan? - Får sexan Ht-97 omarbeta materialet utan att sexan Vt-97 ger sitt godkännande? - Under vilka villkor får materialet publiceras på internet? Fallstudie nr 2 17

18 På en skola startar man ett temaarbete om datorer och internet. Målet är att man ska lära sig mer om internet och även prova göra en egen liten presentation i form av en egen hemsida. Eleverna hämtar material som bilder, knappar och bakgrunder från nätet, och då inte bara från fria clip-art arkiv. Är detta då olagligt eller är det att betrakta som enskilt bruk om materialet endast används för att eleverna ska lära sig göra web-sidor och endast visas för läraren? Blir det någon skillnad om de visar sin presentation - för klassen? - för föräldrarna vid ett föräldramöte? - för hela skolan på en temadag? - på internet? Vad kan eventuellt följderna bli? Fallstudie nr 3 En klass på en gymnasieskola ska skriva en uppsats. En av eleverna lämnar in en uppsats som är välskriven och väldigt innehållsrik. Den är skriven med ett språk som du, som noggrann svensklärare, vet eleven inte använder. Den är faktamässigt också tveksam med en mängd kontroversiella åsikter som du tvivlar på är riktiga. Det finns hellre inga källhänvisningar i uppsatsen. När du klämmer eleven på pulsen så visar det sig att eleven inte skrivit uppsatsen själv utan kopierat hela innehållet från internet. Hur ska du som lärare ställs dig till detta? Hur kan du som lärare upptäcka att sånt här händer? Vilka fel har eleven gjort? Kan man använda sig av internet som källa? I såna fall hur ska man göra källhänvisningar till sidor på internet? Fallstudie nr 4 Din klass har en användare i skolans FirstClass-server. En dag får du ett brev från en lärare i en annan skola. Från din klass-användare (hela klassen skriver brev under samma användarnamn) har man skickat ett brev till en lärare. Det brevet innehåller personangrepp och svordomar. När du utreder händelsen visar det sig att det är några elever i en annan klass som har skrivit brevet. De har fått lösenordet från en elev i din klass. - Hur agerar du? - Hur gör du för att undvika liknande händelser i fortsättningen? Fallstudie nr 5 Din skola har fått en area på kommunens www-server. Eftersom du har gått en kurs om datoranvändning i skolan på LITU i Umeå och lärt dig mycket om produktion av web-sidor, blir du eld och lågor. Under många långa nätter jobbar du med skolans web-site. En del är att eleverna i din klass ska få presentera sig. Därför fotograferar du alla elever och de får skriva en lite om sig själva. När allt är publicerat ringer några föräldrar till dig. Tonen i samtalen är mycket bestämd, från deras sida, på gränsen till hotfull. De har hört om pedofiler som tar kontakt med barn via internet. Därför vill de absolut inte ha sina barns bilder publicerade. -Vad gör du som klasslärare åt saken? 18

19 -Hur kan man undvika problemet? -Hur stor är risken att något kan hända? Kurslitteratur Vaughan Tay (1998). Multimedia-Making it work McGraw-Hill Rasmusson Bengt (1998). Att göra en hemsida Libris Media Data Yale C/AIM Web Style Guide PDF-dokument på kurscd:n Referens Svedberg Stefan (1997). Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang Runa Förlag AB Cunningham, Andersson (1997). Lärare eleven-internet Liber AB Jedeskog Gunilla (1993). Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel Studentlitteratur Lundberg, Eriksson (1996). Grunderna i IT Utbildningsradion Becker Peter m fl (1996). Multimedia i Utbildningen ett referensmaterial Skolverket Andersson Anita (1996). Startbok Multimedia Docendo Läromedel Nyman Mattias (1995). Fyra färger och en bild Software Plus AB Tittel, de Cardova (1996) HTML för dummies IDG Books Benthorn Lars (1995). Multimedia och CD Studentlitteratur 19

20 Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: FirstClass inställningar Uppkoppling via internet 1. Installera och starta Firstclass. 2. Välj "Ny inställningsfil" under Arkiv-menyn. Ge inställningsfilen ett namn (ex LH via internet) och klicka "Spara". Spara filen i mappen "Settings" 3. Skriv in den server du vill ansluta dig mot, i detta fall lärarhögskolan i Umeå och hur du vill göra detta. (via internet) Välj Koppla upp via: TCP-IP.FCP Server: Firstclass.lh.umu.se 20

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 (Dis 1-10p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under hösten kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad.

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment 1. Datorn

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Ht-97 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng.

Läs mer

Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng ht-98

Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng ht-98 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng ht-98 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng.

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

WebBoard i distansutbildningen

WebBoard i distansutbildningen WebBoard i distansutbildningen - Handbok för nybörjare För att underlätta kommunikationen mellan dig, dina kurskamrater och deltagande lärare kommer vi att använda datorn som kommunikationshjälpmedel.

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Citrix Metaframe 4 Programvaror 4 Mail 4 Skype 4 Kontakt 4 D enna information

Läs mer

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Kursen Kvalitetsarbete genom aktionsforskning har fokus på verksamhetsutveckling. Den har

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

Välkommen till Kriminologi I!

Välkommen till Kriminologi I! 1 Välkommen till Kriminologi I! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för nätbaserad

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Gör en innehållsförteckning på denna handledning samt sidnumrering. Sidnumreringen skall börja efter sidan innehållsförteckning, och ingen sidnumrering på litteraturförteckningen. Kopparberg IT 2012-06-18

Läs mer

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet En kort introduktion i First Class Hur du hämtar, installerar, och använder programmet Innehåll 1.Hämta programmet / klienten...3 2.Välj operativsystem...3 3.Spara och installera programmet / klienten...5

Läs mer

Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23

Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23 Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23 v 20 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 On 14/5 On 13.00 To 15/5 09.45 To 10.15- To 14.30 To 15.00- Fr 16/5 09.45 Fr 10.15-14.30 Introduktion Per A Sal 145

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut?

Hur kan en distanskurs se ut? Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en distanskurs i en lärplattform. Syftet är att läsaren ska få en inblick i hur

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Välkommen till Kriminologi I!

Välkommen till Kriminologi I! 1 Välkommen till Kriminologi I! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för nätbaserad

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Programvaror 4 Skuggning 4 Windows Messenger 4 Kontakt 4 D enna information ska

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Ritteknik och CAD. Kursintro MTA101 Vårterminen MTA005 / KMT005 - Ritteknik och CAD - VT

Ritteknik och CAD. Kursintro MTA101 Vårterminen MTA005 / KMT005 - Ritteknik och CAD - VT MTA005 / KMT005 - Ritteknik och CAD - VT17 Ritteknik och CAD Kursintro MTA101 Vårterminen 2017 1 Personal 2 David Bizzozero - Lärare och kursansvarig - david.bizzozero@mdh.se - 016-153637 Lars Bark - Examinator

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Distansutbildning halvfart 2012-07-02 Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Du är mycket välkommen till yrkeslärarutbildningen som bedrivs på halvfart och modifierad distans. Det betyder att du även har

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

LÄRARSTUDERANDE OCH IT

LÄRARSTUDERANDE OCH IT LÄRARSTUDERANDE OCH IT Enkät med svar Rapport 1a 1 OBS denna redovisning är en punktskattning i procent inom 95%-iga konfidensintervall utan variation samt antal uppgift saknas. Totalsiffror hämtade från

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer