Kurskompendium. Datorn i skolan poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, Umeå Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00"

Transkript

1 Kurskompendium Datorn i skolan poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen!

2 Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på förkortningen av kursens namn, Dis 11-20p. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens "Dis 11-20p, finns i konferensen Distanskurser och på kursens webbsida: Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig: Per Andersson Lärare: Svante Häggström Lärare: Camilla Hällgren Lärare: Elza Dunkels Lärare: Siv Johansson-Långström Siv.Johansson- Praktiska frågor Distansundervisning Denna kurs bedrivs som en distanskurs med fyra träffar. Där emellan disponerar du själv din tid och planerar dina studier utifrån den situation du befinner dig i med avseende på övriga arbets- och fritidssysslor. Det innebär alltså att du själv har ett stort ansvar för studierna under denna kurs. Kursen börjar med att ni på egen hand löser några uppgifter innan första gemensamma sammankomsten. Sedan löser ni uppgifter till kommande sammankomster och kursen avslutas och examineras med ett större fördjupningsarbete som ska redovisas. Under kursen finns dessutom fasta datum då uppgifterna skall vara färdiga och redovisas på olika sätt. Kursmaterial Under kursen kommer informationsteknik utgöra en mycket stor och viktig del av informationshämtning och kommunikation med lärare och andra studenter. 2

3 - Kurskompendiet är en del i kursen och det använder du för att få en allmän överblick av kursinnehållet. Där finns också de uppgifter som ska lösas och vilka datum de ska vara redovisade. - Kurscd:n som är kursens största informationsbank använder du för att ta del av fakta och se introduktionsfilmer för de olika momenten samt installera de program som behövs, mm. - Stödsidor, till kursen finns en hel del webbsidor som ger dig stöd vid arbetet med uppgifterna. Dessa sidor finns både på internet och på kurscd:n. Stödsidorna på cd:n kan du använda lokalt vid den dator du sitter, utan att vara kopplad mot internet. Skriv gärna ut dessa stödsidor inför varje moment du sätter igång med. -Firstclass, för att få kontakt med andra kurskamrater och lärare samt för att redovisa flera av uppgifterna används det elektroniska konferenssystemet. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar och läser det som skrivs i FirstClass om kursen. Att koppla upp sig minst tre gånger i veckan är rimligt. -Kurslitteratur -Referenssidor, vi refererar också till webbsidor på internet som då kräver att du når information på andra ställen i världen. Studiehandledning Börja med att ordentligt läsa igenom detta kurskompendium för att få en överblick av innehållet i kursen. Du kommer att vara beroende av tillgång till dator med CD-spelare under denna kurs. Börja gärna med att lägga upp ett schema där du överblickar kursen och planerar så att du kan lösa de uppgifter som ingår i kursen. Planera sedan din tid så att du hinner lösa uppgifterna till de olika datum de ska vara klara. Problem Du kommer nog flera gånger under denna kurs att "köra fast". Du råkar ut för problem du inte kan lösa och detta kommer nog att vara väldigt frustrerande. Men det finns flera vägar att lösa problemen på. Börja med att titta igenom kurscd:n och stödsidorna en gång till för där finns förhoppningsvis de flesta svaren. Hittar du inget där så titta igenom hjälpmenyn som finns i de flesta program vi jobbar med under denna kurs. Finns inte lösningen där så skicka in en fråga i Firstclass så får du svar på dina frågor, antingen av någon annan i kursen eller av någon lärare. Men det kan ibland dröja några dagar innan du får svar. Börja då gärna med något annat moment eller någon annan uppgift så att du inte förlorar så mycket tid. Du kommer inte ha tillgång till en lärare att direkt ställa en fråga till utan det ställs lite mer krav på dig själv. Var inte rädd för att skriva i Firstclass och fråga och upptäcker du en fråga du vet svaret på så skriv då gärna och tala om det. 3

4 Inlämningsuppgifter Uppgifterna ska lösas under kursens gång och redovisas eller skickas in innan kursen är slut. Många av uppgifterna kräver tid vid dator och har du inte tillgång till egen dator så finns det möjlighet att använda LITU:s datasalar. Inlämningstiderna är angivna som en riktlinje så att du skall hinna med alla uppgifter under kursens gång och för att vi ska kunna rätta uppgifterna och ge respons på det du gjort i rimlig tid. Examination Kursen examineras genom att du självständigt och i vissa fall i grupp löser de uppgifter som finns beskrivna i detta kurskompendium. Vissa uppgifter skall skickas in som en bifogad fil i ett e-brev, andra diskuteras i ett debattforum i FirstClass och den större multimediauppgiften redovisas i vid andra kursträffen. Det som är viktigt att tänka på då, och som också är en del av examinationen är att din produktion skall fungera på en dator i LITU:s datasal även om du gjort arbetet vid en annan dator hemma. Firstclass Under kursen kommer Firstclass att vara en viktig kommunikationslänk. Du ska så fort som möjligt koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclasserver där kursen, Dis 11-20v00, har en egen konferens. Kursens konferens består av flera underkonferenser och dessa kommer att bli fler allt eftersom kursen framskrider. Nu i början så finns följande konferenser. Info/Material: Här finns mer officiella dokument som rör kursen. Det kan vara kursdokument, kompletteringar mm. Fritt Forum: Här avhandlas allt från väder till Luleå Hockeys framgångar i elitserien Ris & Ros: Skicka er synpunkter på kursen hit så vi får veta vad ni tycker, både positivt och negativt. Presentation: Här ska alla deltagare presentera sig själva, ingår i uppgift 1. Uppgifter: Denna konferens består av flera underkonferenser dit ni skickar de olika inlämningsuppgifterna. 4

5 Översikt av kursens innehåll och läsinstruktioner Kursstart Introduktion Titta igenom kurskompendium och kurscd Koppla upp dig och presentera dig i Firstclass Lösa webbuppgift 1 Till träff 1 Lösa uppgift 1 Läsa Läsa Träff Webb, multimedia och databas 12/2 Kursintro Repetition Webbdesign Multimedia Databas Allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, fotografering Repetition webb, ws-ftp Teori, diskussioner Teori, praktiskt arbete Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till träff 2 Träff /4 Introduktion Multimedia-webb Vektorgrafik IT-strategier Avslutning Till träff 3 Träff /11 Distansutbildnig IKT och genus Projketarbete Avslutning Till träff 4 Lösa uppgift Läsa Läsa Webb, Vektorgrafik Inlämning av uppgifter, Teori, praktiskt arbete Teori, praktiskt arbete Styrdokument Utvärdering, synpunkter. Lösa uppgift Läsa Projektarbete Teori, praktiskt arbete Teori, diskussion Inför projketarbetet Utvärdering, synpunkter. Projektarbete, diskussioner i FC Träff /5 Projektarbete IT-rätt & Etik Slutdiskussion Redovisning Projektarbetet redovisas Föreläsning, diskussion 5

6 Uppgifter Dis 11-20v00 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (Dis 11-20p) - Termin (vt-00) Följande uppgifter ska lösas under kursen. Fyll gärna i tabellen nedan allteftersom arbetet fortskrider. Uppgift Inl datum Påbörjad Färdig Godkänd 1. Introduktionsuppgift 10/9 2. Kursens webbplats " 3. Databas " 4. Multimedia 26/11 5. Projketarbete 6. Diskussioner FC 14/1 1. Introduktionsuppgift Syftet med denna introduktionsuppgift är att du ska: - orientera dig i kursens uppläggning och innehåll - komma igång med kommunikationen med lärare och kurskamrater via Firstclass - repetera arbetsgången med att skapa och publicera en webbsida Uppgifterna behöver inte göras i den ordning de ges här utan det bästa är att utföra dem parallellt. Detta skall vara gjort innan första träffen. A. Presentation i Firstclass Installera programmet FirstClass från kurscd:n eller hämta det från webben. När du sedan fått användarid och lösenord från din lärare (skickas med brev eller e-post) loggar du in i FirstClass. Orientera dig i strukturen och hitta kursens egna konferens Dis 11-20h99. Presentera sedan dig själv genom att göra ett första inlägg i konferensen Presentation Dis. När du gjort detta har du också registrerat dig på kursen. Har du problem med uppkoppling eller något annat så ring Per Andersson B. Påbörja kursens webbplats 6

7 Du har under tidigare kurser på LITU jobbat med webbsidor. Så kommer det att bli även under denna kurs. Du skall därför ta kontakt med Per Andersson för att få id och lösenord till kursens webbkonto. Där skall du skapa en förstasida, indexsida, där du kort presenterar dig. Du kan också skapa en länksida där du länkar till tidigare sidor du gjort. Du skall alltså skapa och publicera minst två sidor innan första träffen. Programvaror på kurscd: Firstclass, Netscape Navigator, Netscape Composer, Ws-ftp 2. Din egna webbplats för kursen Under 1-10 poängs kursen fick du lära dig att skapa och publicera webbsidor. Du fick också en introduktion till design och utformning av en webbplats. Men under 1-10 kursen så var huvuddelen fokuserad till tekniken och utforming och design lite i andra hand. Under denna kurs ska du också skapa en webbplats men nu kommer utformning och design att få större betydelse. Uppgiften är tvådelad där du dels ska titta på hur andra webbplatser är utformade men också skapa en egen webbplats för kursen där många av uppgifterna ska redovisas. A Utformning och användardesign Syftet med denna uppgift är: - att du ska erhålla en förståelse för hur man på olika sätt kan utnyttja struktur, design och layout för att skapa en attraktiv och funktionell webbplats. - få inspiration och idéer till hur du själv skulle kunna utveckla och förbättra din webbplats. I denna uppgift ska du studera två olika webbplatsers uppbyggnad, struktur, design och användarvänlighet. Uppgift Du ska välja ut två av de nedanstående webbadresserna. Gå in på webbsidorna och försök bilda dig en uppfattning om hur sidorna är uppbyggda. Titta särskilt på första-sidan där det är tänkt att man egentligen ska utgå från. Vad tycker du om sidorna? Vad är bra ur användarsynpunkt? (Ge några exempel.) Vad är dåligt ur användarsynpunkt? (Ge några exempel.) Navigering (Bortse från webbläsarens ikoner). - Kan ni gå vart ni vill? - Är orienteringen logiskt uppbyggd? - Är orienteringen konsekvent? 7

8 Design - Är designen konsekvent? - Är sidorna likvärdigt uppbyggda? - Var det enkelt att lära sig använda sidorna? - Finns funktioner på liknande platser? Layout - Används text på ett bra sätt? - Använder de färger på ett bra sätt? - Använder de bilder på ett bra sätt? Det är inte meningen att du ska besvara dessa frågor för var och en av de webbsidor du studerar, utan du ska generalisera ditt resultat, så att du mer allmänt beskriver webbsidor med utgångspunkt från de rubriker som ges ovan. Vid jämförelsen ska du använda vedertagen terminologi som används i kurslitteraturen och referera till den. Redovisning Sammanställ dina synpunkter och åsikter på de studerade webbsidorna samt komma med förslag till sådant du själv kan använda på din egna webbplats i ett PM (omfattningen bör vara ca två A4 sidor). Glöm inte att ange vilka webbadresser du studerat. Skicka ditt PM via e-post i FirstClass till Per Andersson. Uppgiften skall vara inskickad senast den. B. Egen webbplats Du ska skapa en ny webbplats för denna kurs. Du kan gärna utgå ifrån de sidor du publicerat under introduktionsuppgiften. Tyngdpunkten ska nu till stor del ligga på layout och design där sidorna ska vara enkla och tydliga att använda men också ha en inbjudande layout. På din webbplats ska det finnas följande innehåll - en indexsida som presenterar hela webbplatsen - en uppgiftssida där följande uppgifter redovisas - databas - multimedia - vektorgrafik - en länk till projektet 3. Databas Syftet med denna uppgift är att du skall få: - erfarenhet av att - erfarenhet av att lägga ut en databas på webben - skapa. Uppgift Redovisning Uppgiften redovisas genom att. Programvaror på kurscd: Filemaker Pro, Claris Homepage 8

9 4. Multimedia Syftet med denna uppgift är att du skall få: - en kunskap och förståelse om hur - erfarenhet av att - erfarenhet av att publicera multimedia på webben Redovisning:. Programvaror på kurscd: Authorware (gäller 45 dagar) 5. Projektarbete Inledning Du har nu läst 10 p "Datorn i skolan" eller motsvarande kurser. I dessa kurser har det ingått en mängd olika moment om IKT i pedagogiska sammanhang. Dessa moment har bestått av både teoretiska och praktiska inslag. Du skall nu fördjupa dig i ett ämne eller område som intresserar dig lite mer. Arbete ska bedrivas i projektform där ni i grupper om 3-4 personer genomför arbetet. Syfte: Få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projektarbete med IKT i ett pedagogikst sammanhang. Få erfarenhet av att arbeta i projektform där flera gruppmedlemmar samarbetar mot ett gemensamt mål. Lära sig former och arbetssätt att dokumentera och redovisa ett projektarbete med datorn i ett pedagogiskt sammanhang. Erfarenheter av att dokumentera ett arbete både i form av en webbplats och en skriftlig rapport. Omfattning: Arbetet ska vara en både praktiskt och teoretiskt och motsvara 5p Arbetsgång Gruppen väljer själv huvudområde i samråd med handledarna på kursen. Gruppen skriver sen en kort projektbeskrivning som ligger till grund för fortsatt arbete. Sedan följer handledaren gruppens arbete och vägleder med hjälp av IKT. Val av område Utifrån innehållet på Dis 1-10 p ska gruppen välja något man vill fördjupa sig inom. Val av ämne sker i samråd med handledarna. Ämnet ska på något sätt ta upp området "datorn i skolan" och ska vara inriktat på arbete med IKT i ett pedagogiskt sammanhang. Det kan ex vara - läromedel i form av en webbplats - multimediaprogram - olika arbetsformer och arbetssätt med IKT i ett pedagogiskt sammanhang - analys av multimediaprogram - studie av styrdokument - instruktionsfilm på video 9

10 Redovisning Arbetet redovisas i form av - En webbplats som presenterar arbetet. I webbplatsen presenteras arbetet och de slutsatser man kommit fram till. Webbplatsens utformning och layout bedöms också. - En skriftlig rapport som beskriver projektarbetet. 6. Diskussioner Firstclass Under kursen ska du också avhandla några ämnen via diskussioner i Firstclass. Dessa är - IT-strategier Mer intruktioner kommer under träff 2 - IKT och genus Mer instruktioner kommer under träff 3 - IT-säkerhet Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut tre av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra tre inlägg i konferensen IT-säkerhet i FirstClass. Du ska även göra tre inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Fall 1 En måndagsmorgon kommer du till din arbetsplats i vanlig ordning. När du kommer på baksidan mot personalingången så ser du att ett fönster är krossat. Du ser också in genom nästa fönster, som har galler och hör till datasalen, att någon varit där inne. När du kommer in i datasalen ser du att datorerna, som stod uppställda på borden är borta. Även bildskärmar och tangentbord är bortplockade. När du sedan går ut igen på baksidan ser du bilspår och förstår att någon under helgen varit framme och plockat med sig nästan alla datorer som skolan nyligen köpt in. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 2 Du har just dragit igång ett större arbete med dina elever. Ni ska göra en multimediapresentation om Medeltiden. Ni har under lång tid samlat material, scannat in bilder, skrivit text och spelat in ljud och arbetet med att sammanställa detta är snart klart. Du känner dig belåten med projektet. Det har fungerat mycket bra både med det tekniska men framförallt med elevernas engagemang. Du har som lärare organiserat arbetet men eleverna 10

11 har gjort allt praktiskt arbete. Ni har jobbat på de flesta av skolans datorer men sparat allt arbete på den dator ni haft i klassrummet. Du har sparat allt arbete i en mapp på hårddisken och det är totalt 345 Mb. För du vet att den datorn "tillhör" din klass och används bara av klassen och lärarna i ditt arbetslag. Datorn är lösenordsskyddad för att inga andra ska kunna använda den. En måndagsmorgon träffar du din kollega i arbetslaget som berättar att han provat två nya mycket bra pedagogiska program under helgen. Han har varit på skolan och installerat programmen på datorn i ditt klassrum eftersom högtalarna till hans dator var trasiga. Han berättar också att din hårddisk nästa var full och att han var tvungen slänga lite filer för att kunna installera programmen. Han lugnar dig med att berätta att han slängt några filer om Medeltiden för det området var det ju länge sedan ni slutförde. Du blir kallsvettig och rusar bort till ditt klassrum och upptäcker att allt arbete är borta. Hur ska du nu kunna delge eleverna denna smärtsamma information? Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 3. På skolan där du arbetar så har ni just fått igång det nya nätverket. Även den nya internetanslutningen fungerar perfekt trots alla farhågor. Nu kan ni äntligen börja använda Internet både för att söka information och skicka e-post. Nya program är installerade, både webbläsare och e-postprogram. Personalen har även fått utbildning i att använda den nya tekniken. Allt fungerar perfekt och skolan börjar använda Internet och de nya möjligheter detta ger. Men efter några veckor så upptäcker ni att några av datorerna börjar bete sig konstigt. Filer som ni sparat går inte att öppna och många ordbehandlingsfiler innehåller en mängd konstiga tecken och det går inte att tyda innehållet. Då kommer någon på att det kanske kan vara virus av något slag. Denna diagnos visar sig stämma och detta virus har spridit sig genom nätverket. Men detta borde inte vara möjligt för det finns ju ett antivirusprogram i någon av datorerna. När ni börjar kontrollera detta så finns det mycket riktigt ett antivirusprogram, som visar vara från 1997, men det sitter i en av datorerna i det grupprum som ännu inte är anslutet till nätverket. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 4. Skolans nätverk börjar fungera dåligt och räcker inte riktigt till för att verksamheten ska fungera. Det saknas lagringsutrymme och många av studenterna har inte fått någon e- postadress. Det är också problem med att skriva ut då det endast finns skrivare i ett av grupprummen och där brukar kön vara lång. Nu ska dessa problem lösas. Det ska köpas in två nya servrar och ett helt nytt nätverk ska 11

12 kopplas in. Skolan ska också anställa en tekniker som ska ansvara får servrarna och det nya nätverket. Installationerna går bra och det nya nätverket fungerar perfekt. Nu kan alla lärare lägga upp information på sina privata lagringsutrymmen på serverna och alla elever finns i den nya databasen där både betyg och frånvaro rapporteras in. Den nya teknikern blir verkligen spindeln i nätet och ser till att alla lärare får nya lösenord och även databasen lösenorsskyddas. Allt fungerar perfekt och nu känner både elever och personal att IT verkligen underlättar verksamheten. Men så en tisdagmorgon så kommer inte teknikern och han blir borta både onsdag och torsdag.. Det visar sig på fredag att teknikern har råkat ut för en trafikolycka och ligger inlagd på sjukhus. Han blir nog borta minst två månader. Det börjar uppstå problem med servern och nätverket. Ingen i personalen kommer åt servern då den är lösenordskyddad: Teknikern; som i alla lägen betonat säkerheten, visar sig vara den enda som har tillträde till servern. Tillslut stannar servern och hela nätverket, vilket innebär att alla resurser inkl databasen, slutar att fungera. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 5 Skolan har nu fått igång databasen igen och alla elevers provresultat, betyg, och frånvaro läggs in i databasen. Informationen i databasen ligger sedan till grund för de betyg som sätts och underlättar verkligen då det är många vikarier som passerat under senaste läsåret. Så en dag kommer Stina, som just gått i pension, och hälsar på en förmiddag. Stina var alltid duktigt att använda datorn och särskilt duktig på databasprogrammet. En av de nya vikarierna, Kalle, blir glad då han ser Stina och ber henne om hjälp med att lägga in det senaste provet som han just rättat. Detta med datorer är han inget vidare på så Stina dök verkligen upp i rätt ögonblick. De går till Kalles arbetsrum där han alltid har på sin dator. Databasprogrammet är också för det mesta igång eftersom han tycker det är så besvärligt att starta programmet och logga in. Stina hjälper Kalle att mata in resultaten men reagerar plötsligt då hon ser att en av elevernas, Kjell-Åkes, resultat. Han har tidigare varit elev hos Stina och alltid haft mycket frånvaro och även mediokra betyg. Nu har han plötsligt nästan ingen frånvaro och betydligt bättre betyg. Stina börjar kontrollera och ser att hans frånvaro under tidigare terminer inte är särskilt stor. Stina vet att detta inte stämmer eftersom hon haft väldigt många samtal med Kjell-Åke just om frånvaron. Stina börjar fråga vikarien Kalle om rutinerna och det visar sig att de flesta vikarier alltid brukar gå till Kalles dator som alltid står på och mata in resultaten. Alla vet att datorn är på och dörren för det mesta står öppen. Kalle förklarar detta med att så har det alltid varit och ingen har gett de nya vikarierna utbildning på databasprogrammet. Stina förstår nu att någon varit inne i databasen och ändra värden. Men frågan är nu om det är fler resultat än Kjell-Åkes som ändrats. Det finns nog en gammal säkerhetskopia nånstans men den är nog tre månader gammal och databasen innehåller resultat på flera hundra elever under två års tid. Och även om man hittar fler felaktiga resultat, var hittar men de korrekta värdena då de flesta vikarier nu är borta. 12

13 Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Redovisning Inläggen skickas med e-post till konferensen IT-säkerhet i FirstClass. Inläggen du gör på de tre fallstudierna gör du i respektive falls konferens. Rubriken/ärendet på brevet ska vara Inlägg Namnet på det fall du valt. Inlägget där du kommenterar någon annans inlägg ska ha rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Inläggen ska vara gjorda senast den 4 juni. 13

14 Kurslitteratur Backman Jarl Rapporter och uppsatser Studentlitteratur Referens Vaughan Tay (1998). Multimedia-Making it work McGraw-Hill Rasmusson Bengt (1998). Att göra en hemsida Libris Media Data Yale C/AIM Web Style Guide PDF-dokument på kurscd:n Ray Kristoff & Amy Satran Interactivity by design Adobe Press Andersson Anita (1996). Planering för interaktiv multimedia Docendo Läromedel Jedeskog, Gunilla (1998) Datorer, IT och en förändrad skola Studentlitteratur Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: 14

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 (Dis 1-10p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under hösten kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment 1. Datorn

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad.

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Citrix Metaframe 4 Programvaror 4 Mail 4 Skype 4 Kontakt 4 D enna information

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Programvaror 4 Skuggning 4 Windows Messenger 4 Kontakt 4 D enna information ska

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. Skapad: 2010-06-09 1 Innehåll Vad är Fronter?... 3 Rättigheter... 6 Idagsidan innehåller... 7 Undre menyraden...

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

GIT L0003B. Databaser, en introduktion. Information inför kursstart

GIT L0003B. Databaser, en introduktion. Information inför kursstart GIT L0003B Databaser, en introduktion Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination 2 Litteratur 3 Alernativ/referens- litteratur 3

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

LATHUND V-KLASS för vårdnadshavare Lathund åk F-9 för vårdnadshavare

LATHUND V-KLASS för vårdnadshavare Lathund åk F-9 för vårdnadshavare Lathund åk F-9 V-klass V-klass är vår digitala plattform där kommunikation sker vad gäller allt ifrån närvaro, läxor, veckobrev, planeringar av arbetsområden till elevernas utvecklingsplaner och bedömningar.

Läs mer

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p.

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. Kursens hemsida Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/datintro/h03 http://user.it.uu.se/~sanna (länkar till kurssidan) http://www.it.uu.se (lite letande) Översikt

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Förskolepedagogik: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp Kurskod 970G31 Studiehandledning Ht. 2015 0 Förord Välkommen till kursen Innehållet i denna studiehandledning har utarbetats

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Välkommen till Kriminologi I!

Välkommen till Kriminologi I! 1 Välkommen till Kriminologi I! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för nätbaserad

Läs mer

Den perfekta studenten ur lärarnas synvinkel

Den perfekta studenten ur lärarnas synvinkel Den perfekta studenten ur lärarnas synvinkel Bakgrund På sjöfartsprogrammen har vi duktiga och ambitiösa studenter som tar ansvar för sitt eget lärande. De flesta tar del av undervisningen på ett bra sätt

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

2 Distansutbildningens pedagogiska utmaningar

2 Distansutbildningens pedagogiska utmaningar 2 Distansutbildningens pedagogiska utmaningar Distansutbildning innebär i de flesta fall att lärare och studenter sällan, eller inte alls, träffas fysiskt. Detta ger andra villkor och förutsättningar för

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

WebBoard i distansutbildningen

WebBoard i distansutbildningen WebBoard i distansutbildningen - Handbok för nybörjare För att underlätta kommunikationen mellan dig, dina kurskamrater och deltagande lärare kommer vi att använda datorn som kommunikationshjälpmedel.

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis)

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp Start och slutdatum: 2016-04-05--2016-06-03 Utbildningsnivå: Forskarnivå Huvudområde: Inget Forskarutbildningsämne:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Kursen ges helt på distans vilket betyder att vi endast kommer att mötas på internetbaserade media. Det övergripande

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Välkommen till Kriminologi I!

Välkommen till Kriminologi I! 1 Välkommen till Kriminologi I! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för nätbaserad

Läs mer