Kurskompendium. Datorn i skolan poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, Umeå Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00"

Transkript

1 Kurskompendium Datorn i skolan poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen!

2 Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på förkortningen av kursens namn, Dis 11-20p. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens "Dis 11-20p, finns i konferensen Distanskurser och på kursens webbsida: Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig: Per Andersson Lärare: Svante Häggström Lärare: Camilla Hällgren Lärare: Elza Dunkels Lärare: Siv Johansson-Långström Siv.Johansson- Praktiska frågor Distansundervisning Denna kurs bedrivs som en distanskurs med fyra träffar. Där emellan disponerar du själv din tid och planerar dina studier utifrån den situation du befinner dig i med avseende på övriga arbets- och fritidssysslor. Det innebär alltså att du själv har ett stort ansvar för studierna under denna kurs. Kursen börjar med att ni på egen hand löser några uppgifter innan första gemensamma sammankomsten. Sedan löser ni uppgifter till kommande sammankomster och kursen avslutas och examineras med ett större fördjupningsarbete som ska redovisas. Under kursen finns dessutom fasta datum då uppgifterna skall vara färdiga och redovisas på olika sätt. Kursmaterial Under kursen kommer informationsteknik utgöra en mycket stor och viktig del av informationshämtning och kommunikation med lärare och andra studenter. 2

3 - Kurskompendiet är en del i kursen och det använder du för att få en allmän överblick av kursinnehållet. Där finns också de uppgifter som ska lösas och vilka datum de ska vara redovisade. - Kurscd:n som är kursens största informationsbank använder du för att ta del av fakta och se introduktionsfilmer för de olika momenten samt installera de program som behövs, mm. - Stödsidor, till kursen finns en hel del webbsidor som ger dig stöd vid arbetet med uppgifterna. Dessa sidor finns både på internet och på kurscd:n. Stödsidorna på cd:n kan du använda lokalt vid den dator du sitter, utan att vara kopplad mot internet. Skriv gärna ut dessa stödsidor inför varje moment du sätter igång med. -Firstclass, för att få kontakt med andra kurskamrater och lärare samt för att redovisa flera av uppgifterna används det elektroniska konferenssystemet. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar och läser det som skrivs i FirstClass om kursen. Att koppla upp sig minst tre gånger i veckan är rimligt. -Kurslitteratur -Referenssidor, vi refererar också till webbsidor på internet som då kräver att du når information på andra ställen i världen. Studiehandledning Börja med att ordentligt läsa igenom detta kurskompendium för att få en överblick av innehållet i kursen. Du kommer att vara beroende av tillgång till dator med CD-spelare under denna kurs. Börja gärna med att lägga upp ett schema där du överblickar kursen och planerar så att du kan lösa de uppgifter som ingår i kursen. Planera sedan din tid så att du hinner lösa uppgifterna till de olika datum de ska vara klara. Problem Du kommer nog flera gånger under denna kurs att "köra fast". Du råkar ut för problem du inte kan lösa och detta kommer nog att vara väldigt frustrerande. Men det finns flera vägar att lösa problemen på. Börja med att titta igenom kurscd:n och stödsidorna en gång till för där finns förhoppningsvis de flesta svaren. Hittar du inget där så titta igenom hjälpmenyn som finns i de flesta program vi jobbar med under denna kurs. Finns inte lösningen där så skicka in en fråga i Firstclass så får du svar på dina frågor, antingen av någon annan i kursen eller av någon lärare. Men det kan ibland dröja några dagar innan du får svar. Börja då gärna med något annat moment eller någon annan uppgift så att du inte förlorar så mycket tid. Du kommer inte ha tillgång till en lärare att direkt ställa en fråga till utan det ställs lite mer krav på dig själv. Var inte rädd för att skriva i Firstclass och fråga och upptäcker du en fråga du vet svaret på så skriv då gärna och tala om det. 3

4 Inlämningsuppgifter Uppgifterna ska lösas under kursens gång och redovisas eller skickas in innan kursen är slut. Många av uppgifterna kräver tid vid dator och har du inte tillgång till egen dator så finns det möjlighet att använda LITU:s datasalar. Inlämningstiderna är angivna som en riktlinje så att du skall hinna med alla uppgifter under kursens gång och för att vi ska kunna rätta uppgifterna och ge respons på det du gjort i rimlig tid. Examination Kursen examineras genom att du självständigt och i vissa fall i grupp löser de uppgifter som finns beskrivna i detta kurskompendium. Vissa uppgifter skall skickas in som en bifogad fil i ett e-brev, andra diskuteras i ett debattforum i FirstClass och den större multimediauppgiften redovisas i vid andra kursträffen. Det som är viktigt att tänka på då, och som också är en del av examinationen är att din produktion skall fungera på en dator i LITU:s datasal även om du gjort arbetet vid en annan dator hemma. Firstclass Under kursen kommer Firstclass att vara en viktig kommunikationslänk. Du ska så fort som möjligt koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclasserver där kursen, Dis 11-20v00, har en egen konferens. Kursens konferens består av flera underkonferenser och dessa kommer att bli fler allt eftersom kursen framskrider. Nu i början så finns följande konferenser. Info/Material: Här finns mer officiella dokument som rör kursen. Det kan vara kursdokument, kompletteringar mm. Fritt Forum: Här avhandlas allt från väder till Luleå Hockeys framgångar i elitserien Ris & Ros: Skicka er synpunkter på kursen hit så vi får veta vad ni tycker, både positivt och negativt. Presentation: Här ska alla deltagare presentera sig själva, ingår i uppgift 1. Uppgifter: Denna konferens består av flera underkonferenser dit ni skickar de olika inlämningsuppgifterna. 4

5 Översikt av kursens innehåll och läsinstruktioner Kursstart Introduktion Titta igenom kurskompendium och kurscd Koppla upp dig och presentera dig i Firstclass Lösa webbuppgift 1 Till träff 1 Lösa uppgift 1 Läsa Läsa Träff Webb, multimedia och databas 12/2 Kursintro Repetition Webbdesign Multimedia Databas Allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, fotografering Repetition webb, ws-ftp Teori, diskussioner Teori, praktiskt arbete Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till träff 2 Träff /4 Introduktion Multimedia-webb Vektorgrafik IT-strategier Avslutning Till träff 3 Träff /11 Distansutbildnig IKT och genus Projketarbete Avslutning Till träff 4 Lösa uppgift Läsa Läsa Webb, Vektorgrafik Inlämning av uppgifter, Teori, praktiskt arbete Teori, praktiskt arbete Styrdokument Utvärdering, synpunkter. Lösa uppgift Läsa Projektarbete Teori, praktiskt arbete Teori, diskussion Inför projketarbetet Utvärdering, synpunkter. Projektarbete, diskussioner i FC Träff /5 Projektarbete IT-rätt & Etik Slutdiskussion Redovisning Projektarbetet redovisas Föreläsning, diskussion 5

6 Uppgifter Dis 11-20v00 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (Dis 11-20p) - Termin (vt-00) Följande uppgifter ska lösas under kursen. Fyll gärna i tabellen nedan allteftersom arbetet fortskrider. Uppgift Inl datum Påbörjad Färdig Godkänd 1. Introduktionsuppgift 10/9 2. Kursens webbplats " 3. Databas " 4. Multimedia 26/11 5. Projketarbete 6. Diskussioner FC 14/1 1. Introduktionsuppgift Syftet med denna introduktionsuppgift är att du ska: - orientera dig i kursens uppläggning och innehåll - komma igång med kommunikationen med lärare och kurskamrater via Firstclass - repetera arbetsgången med att skapa och publicera en webbsida Uppgifterna behöver inte göras i den ordning de ges här utan det bästa är att utföra dem parallellt. Detta skall vara gjort innan första träffen. A. Presentation i Firstclass Installera programmet FirstClass från kurscd:n eller hämta det från webben. När du sedan fått användarid och lösenord från din lärare (skickas med brev eller e-post) loggar du in i FirstClass. Orientera dig i strukturen och hitta kursens egna konferens Dis 11-20h99. Presentera sedan dig själv genom att göra ett första inlägg i konferensen Presentation Dis. När du gjort detta har du också registrerat dig på kursen. Har du problem med uppkoppling eller något annat så ring Per Andersson B. Påbörja kursens webbplats 6

7 Du har under tidigare kurser på LITU jobbat med webbsidor. Så kommer det att bli även under denna kurs. Du skall därför ta kontakt med Per Andersson för att få id och lösenord till kursens webbkonto. Där skall du skapa en förstasida, indexsida, där du kort presenterar dig. Du kan också skapa en länksida där du länkar till tidigare sidor du gjort. Du skall alltså skapa och publicera minst två sidor innan första träffen. Programvaror på kurscd: Firstclass, Netscape Navigator, Netscape Composer, Ws-ftp 2. Din egna webbplats för kursen Under 1-10 poängs kursen fick du lära dig att skapa och publicera webbsidor. Du fick också en introduktion till design och utformning av en webbplats. Men under 1-10 kursen så var huvuddelen fokuserad till tekniken och utforming och design lite i andra hand. Under denna kurs ska du också skapa en webbplats men nu kommer utformning och design att få större betydelse. Uppgiften är tvådelad där du dels ska titta på hur andra webbplatser är utformade men också skapa en egen webbplats för kursen där många av uppgifterna ska redovisas. A Utformning och användardesign Syftet med denna uppgift är: - att du ska erhålla en förståelse för hur man på olika sätt kan utnyttja struktur, design och layout för att skapa en attraktiv och funktionell webbplats. - få inspiration och idéer till hur du själv skulle kunna utveckla och förbättra din webbplats. I denna uppgift ska du studera två olika webbplatsers uppbyggnad, struktur, design och användarvänlighet. Uppgift Du ska välja ut två av de nedanstående webbadresserna. Gå in på webbsidorna och försök bilda dig en uppfattning om hur sidorna är uppbyggda. Titta särskilt på första-sidan där det är tänkt att man egentligen ska utgå från. Vad tycker du om sidorna? Vad är bra ur användarsynpunkt? (Ge några exempel.) Vad är dåligt ur användarsynpunkt? (Ge några exempel.) Navigering (Bortse från webbläsarens ikoner). - Kan ni gå vart ni vill? - Är orienteringen logiskt uppbyggd? - Är orienteringen konsekvent? 7

8 Design - Är designen konsekvent? - Är sidorna likvärdigt uppbyggda? - Var det enkelt att lära sig använda sidorna? - Finns funktioner på liknande platser? Layout - Används text på ett bra sätt? - Använder de färger på ett bra sätt? - Använder de bilder på ett bra sätt? Det är inte meningen att du ska besvara dessa frågor för var och en av de webbsidor du studerar, utan du ska generalisera ditt resultat, så att du mer allmänt beskriver webbsidor med utgångspunkt från de rubriker som ges ovan. Vid jämförelsen ska du använda vedertagen terminologi som används i kurslitteraturen och referera till den. Redovisning Sammanställ dina synpunkter och åsikter på de studerade webbsidorna samt komma med förslag till sådant du själv kan använda på din egna webbplats i ett PM (omfattningen bör vara ca två A4 sidor). Glöm inte att ange vilka webbadresser du studerat. Skicka ditt PM via e-post i FirstClass till Per Andersson. Uppgiften skall vara inskickad senast den. B. Egen webbplats Du ska skapa en ny webbplats för denna kurs. Du kan gärna utgå ifrån de sidor du publicerat under introduktionsuppgiften. Tyngdpunkten ska nu till stor del ligga på layout och design där sidorna ska vara enkla och tydliga att använda men också ha en inbjudande layout. På din webbplats ska det finnas följande innehåll - en indexsida som presenterar hela webbplatsen - en uppgiftssida där följande uppgifter redovisas - databas - multimedia - vektorgrafik - en länk till projektet 3. Databas Syftet med denna uppgift är att du skall få: - erfarenhet av att - erfarenhet av att lägga ut en databas på webben - skapa. Uppgift Redovisning Uppgiften redovisas genom att. Programvaror på kurscd: Filemaker Pro, Claris Homepage 8

9 4. Multimedia Syftet med denna uppgift är att du skall få: - en kunskap och förståelse om hur - erfarenhet av att - erfarenhet av att publicera multimedia på webben Redovisning:. Programvaror på kurscd: Authorware (gäller 45 dagar) 5. Projektarbete Inledning Du har nu läst 10 p "Datorn i skolan" eller motsvarande kurser. I dessa kurser har det ingått en mängd olika moment om IKT i pedagogiska sammanhang. Dessa moment har bestått av både teoretiska och praktiska inslag. Du skall nu fördjupa dig i ett ämne eller område som intresserar dig lite mer. Arbete ska bedrivas i projektform där ni i grupper om 3-4 personer genomför arbetet. Syfte: Få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projektarbete med IKT i ett pedagogikst sammanhang. Få erfarenhet av att arbeta i projektform där flera gruppmedlemmar samarbetar mot ett gemensamt mål. Lära sig former och arbetssätt att dokumentera och redovisa ett projektarbete med datorn i ett pedagogiskt sammanhang. Erfarenheter av att dokumentera ett arbete både i form av en webbplats och en skriftlig rapport. Omfattning: Arbetet ska vara en både praktiskt och teoretiskt och motsvara 5p Arbetsgång Gruppen väljer själv huvudområde i samråd med handledarna på kursen. Gruppen skriver sen en kort projektbeskrivning som ligger till grund för fortsatt arbete. Sedan följer handledaren gruppens arbete och vägleder med hjälp av IKT. Val av område Utifrån innehållet på Dis 1-10 p ska gruppen välja något man vill fördjupa sig inom. Val av ämne sker i samråd med handledarna. Ämnet ska på något sätt ta upp området "datorn i skolan" och ska vara inriktat på arbete med IKT i ett pedagogiskt sammanhang. Det kan ex vara - läromedel i form av en webbplats - multimediaprogram - olika arbetsformer och arbetssätt med IKT i ett pedagogiskt sammanhang - analys av multimediaprogram - studie av styrdokument - instruktionsfilm på video 9

10 Redovisning Arbetet redovisas i form av - En webbplats som presenterar arbetet. I webbplatsen presenteras arbetet och de slutsatser man kommit fram till. Webbplatsens utformning och layout bedöms också. - En skriftlig rapport som beskriver projektarbetet. 6. Diskussioner Firstclass Under kursen ska du också avhandla några ämnen via diskussioner i Firstclass. Dessa är - IT-strategier Mer intruktioner kommer under träff 2 - IKT och genus Mer instruktioner kommer under träff 3 - IT-säkerhet Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut tre av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra tre inlägg i konferensen IT-säkerhet i FirstClass. Du ska även göra tre inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Fall 1 En måndagsmorgon kommer du till din arbetsplats i vanlig ordning. När du kommer på baksidan mot personalingången så ser du att ett fönster är krossat. Du ser också in genom nästa fönster, som har galler och hör till datasalen, att någon varit där inne. När du kommer in i datasalen ser du att datorerna, som stod uppställda på borden är borta. Även bildskärmar och tangentbord är bortplockade. När du sedan går ut igen på baksidan ser du bilspår och förstår att någon under helgen varit framme och plockat med sig nästan alla datorer som skolan nyligen köpt in. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 2 Du har just dragit igång ett större arbete med dina elever. Ni ska göra en multimediapresentation om Medeltiden. Ni har under lång tid samlat material, scannat in bilder, skrivit text och spelat in ljud och arbetet med att sammanställa detta är snart klart. Du känner dig belåten med projektet. Det har fungerat mycket bra både med det tekniska men framförallt med elevernas engagemang. Du har som lärare organiserat arbetet men eleverna 10

11 har gjort allt praktiskt arbete. Ni har jobbat på de flesta av skolans datorer men sparat allt arbete på den dator ni haft i klassrummet. Du har sparat allt arbete i en mapp på hårddisken och det är totalt 345 Mb. För du vet att den datorn "tillhör" din klass och används bara av klassen och lärarna i ditt arbetslag. Datorn är lösenordsskyddad för att inga andra ska kunna använda den. En måndagsmorgon träffar du din kollega i arbetslaget som berättar att han provat två nya mycket bra pedagogiska program under helgen. Han har varit på skolan och installerat programmen på datorn i ditt klassrum eftersom högtalarna till hans dator var trasiga. Han berättar också att din hårddisk nästa var full och att han var tvungen slänga lite filer för att kunna installera programmen. Han lugnar dig med att berätta att han slängt några filer om Medeltiden för det området var det ju länge sedan ni slutförde. Du blir kallsvettig och rusar bort till ditt klassrum och upptäcker att allt arbete är borta. Hur ska du nu kunna delge eleverna denna smärtsamma information? Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 3. På skolan där du arbetar så har ni just fått igång det nya nätverket. Även den nya internetanslutningen fungerar perfekt trots alla farhågor. Nu kan ni äntligen börja använda Internet både för att söka information och skicka e-post. Nya program är installerade, både webbläsare och e-postprogram. Personalen har även fått utbildning i att använda den nya tekniken. Allt fungerar perfekt och skolan börjar använda Internet och de nya möjligheter detta ger. Men efter några veckor så upptäcker ni att några av datorerna börjar bete sig konstigt. Filer som ni sparat går inte att öppna och många ordbehandlingsfiler innehåller en mängd konstiga tecken och det går inte att tyda innehållet. Då kommer någon på att det kanske kan vara virus av något slag. Denna diagnos visar sig stämma och detta virus har spridit sig genom nätverket. Men detta borde inte vara möjligt för det finns ju ett antivirusprogram i någon av datorerna. När ni börjar kontrollera detta så finns det mycket riktigt ett antivirusprogram, som visar vara från 1997, men det sitter i en av datorerna i det grupprum som ännu inte är anslutet till nätverket. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 4. Skolans nätverk börjar fungera dåligt och räcker inte riktigt till för att verksamheten ska fungera. Det saknas lagringsutrymme och många av studenterna har inte fått någon e- postadress. Det är också problem med att skriva ut då det endast finns skrivare i ett av grupprummen och där brukar kön vara lång. Nu ska dessa problem lösas. Det ska köpas in två nya servrar och ett helt nytt nätverk ska 11

12 kopplas in. Skolan ska också anställa en tekniker som ska ansvara får servrarna och det nya nätverket. Installationerna går bra och det nya nätverket fungerar perfekt. Nu kan alla lärare lägga upp information på sina privata lagringsutrymmen på serverna och alla elever finns i den nya databasen där både betyg och frånvaro rapporteras in. Den nya teknikern blir verkligen spindeln i nätet och ser till att alla lärare får nya lösenord och även databasen lösenorsskyddas. Allt fungerar perfekt och nu känner både elever och personal att IT verkligen underlättar verksamheten. Men så en tisdagmorgon så kommer inte teknikern och han blir borta både onsdag och torsdag.. Det visar sig på fredag att teknikern har råkat ut för en trafikolycka och ligger inlagd på sjukhus. Han blir nog borta minst två månader. Det börjar uppstå problem med servern och nätverket. Ingen i personalen kommer åt servern då den är lösenordskyddad: Teknikern; som i alla lägen betonat säkerheten, visar sig vara den enda som har tillträde till servern. Tillslut stannar servern och hela nätverket, vilket innebär att alla resurser inkl databasen, slutar att fungera. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 5 Skolan har nu fått igång databasen igen och alla elevers provresultat, betyg, och frånvaro läggs in i databasen. Informationen i databasen ligger sedan till grund för de betyg som sätts och underlättar verkligen då det är många vikarier som passerat under senaste läsåret. Så en dag kommer Stina, som just gått i pension, och hälsar på en förmiddag. Stina var alltid duktigt att använda datorn och särskilt duktig på databasprogrammet. En av de nya vikarierna, Kalle, blir glad då han ser Stina och ber henne om hjälp med att lägga in det senaste provet som han just rättat. Detta med datorer är han inget vidare på så Stina dök verkligen upp i rätt ögonblick. De går till Kalles arbetsrum där han alltid har på sin dator. Databasprogrammet är också för det mesta igång eftersom han tycker det är så besvärligt att starta programmet och logga in. Stina hjälper Kalle att mata in resultaten men reagerar plötsligt då hon ser att en av elevernas, Kjell-Åkes, resultat. Han har tidigare varit elev hos Stina och alltid haft mycket frånvaro och även mediokra betyg. Nu har han plötsligt nästan ingen frånvaro och betydligt bättre betyg. Stina börjar kontrollera och ser att hans frånvaro under tidigare terminer inte är särskilt stor. Stina vet att detta inte stämmer eftersom hon haft väldigt många samtal med Kjell-Åke just om frånvaron. Stina börjar fråga vikarien Kalle om rutinerna och det visar sig att de flesta vikarier alltid brukar gå till Kalles dator som alltid står på och mata in resultaten. Alla vet att datorn är på och dörren för det mesta står öppen. Kalle förklarar detta med att så har det alltid varit och ingen har gett de nya vikarierna utbildning på databasprogrammet. Stina förstår nu att någon varit inne i databasen och ändra värden. Men frågan är nu om det är fler resultat än Kjell-Åkes som ändrats. Det finns nog en gammal säkerhetskopia nånstans men den är nog tre månader gammal och databasen innehåller resultat på flera hundra elever under två års tid. Och även om man hittar fler felaktiga resultat, var hittar men de korrekta värdena då de flesta vikarier nu är borta. 12

13 Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Redovisning Inläggen skickas med e-post till konferensen IT-säkerhet i FirstClass. Inläggen du gör på de tre fallstudierna gör du i respektive falls konferens. Rubriken/ärendet på brevet ska vara Inlägg Namnet på det fall du valt. Inlägget där du kommenterar någon annans inlägg ska ha rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Inläggen ska vara gjorda senast den 4 juni. 13

14 Kurslitteratur Backman Jarl Rapporter och uppsatser Studentlitteratur Referens Vaughan Tay (1998). Multimedia-Making it work McGraw-Hill Rasmusson Bengt (1998). Att göra en hemsida Libris Media Data Yale C/AIM Web Style Guide PDF-dokument på kurscd:n Ray Kristoff & Amy Satran Interactivity by design Adobe Press Andersson Anita (1996). Planering för interaktiv multimedia Docendo Läromedel Jedeskog, Gunilla (1998) Datorer, IT och en förändrad skola Studentlitteratur Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: 14

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99

Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 Kurskompendium Datorn i skolan 1-10 poäng Ht-99 (Dis 1-10p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under hösten kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998

Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Datorn i skolan, 4 p Distans höstterminen 1998 Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment 1. Datorn

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad.

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur

Gleisner, Jens m fl (1994). Grunderna i datoranvändning, Teori och principer Studentlitteratur Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Ht-97 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng.

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Kursinformation IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Ämne Miljö- och kvalitetsrevision, 5.0 p. Miljö- och kvalitetsrevision är ett verktyg för att kontrollera att miljö- och kvalitetsledningssystemet fungerar

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad.

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad. 1DV405 - Databasteknik Kursintroduktion Så här är kursen planerad. Vilka jobbar med den här kursen? Kursansvarig/kursledare och handledare A34:11A (Kalmar Nyckel: A-huset, plan 3, sektion 4, rum 11A) 0480

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p.

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. Kursens hemsida Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/datintro/h03 http://user.it.uu.se/~sanna (länkar till kurssidan) http://www.it.uu.se (lite letande) Översikt

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Chromebooken är en Dell Chromebook 11. Chromebooken är

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2008-06-24 Version: 1.2 1 Vad är Fronter?... 3 Hur fungerar Fronter?... 6 Rättigheter...

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet En kort introduktion i First Class Hur du hämtar, installerar, och använder programmet Innehåll 1.Hämta programmet / klienten...3 2.Välj operativsystem...3 3.Spara och installera programmet / klienten...5

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer