Kurskompendium. Datorn i skolan poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, Umeå Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00"

Transkript

1 Kurskompendium Datorn i skolan poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen!

2 Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska. Då kursen har ett långt och i vissa sammanhang opraktiskt namn kommer du att stöta på förkortningen av kursens namn, Dis 11-20p. Hoppas att detta inte skall förvirra. Information om kursen hittar ni förutom i detta kompendium även i kursens FirstClass konferens "Dis 11-20p, finns i konferensen Distanskurser och på kursens webbsida: Kontaktpersoner vid LITU Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Kursansvarig: Per Andersson Lärare: Svante Häggström Lärare: Camilla Hällgren Lärare: Elza Dunkels Lärare: Siv Johansson-Långström Siv.Johansson- Praktiska frågor Distansundervisning Denna kurs bedrivs som en distanskurs med fyra träffar. Där emellan disponerar du själv din tid och planerar dina studier utifrån den situation du befinner dig i med avseende på övriga arbets- och fritidssysslor. Det innebär alltså att du själv har ett stort ansvar för studierna under denna kurs. Kursen börjar med att ni på egen hand löser några uppgifter innan första gemensamma sammankomsten. Sedan löser ni uppgifter till kommande sammankomster och kursen avslutas och examineras med ett större fördjupningsarbete som ska redovisas. Under kursen finns dessutom fasta datum då uppgifterna skall vara färdiga och redovisas på olika sätt. Kursmaterial Under kursen kommer informationsteknik utgöra en mycket stor och viktig del av informationshämtning och kommunikation med lärare och andra studenter. 2

3 - Kurskompendiet är en del i kursen och det använder du för att få en allmän överblick av kursinnehållet. Där finns också de uppgifter som ska lösas och vilka datum de ska vara redovisade. - Kurscd:n som är kursens största informationsbank använder du för att ta del av fakta och se introduktionsfilmer för de olika momenten samt installera de program som behövs, mm. - Stödsidor, till kursen finns en hel del webbsidor som ger dig stöd vid arbetet med uppgifterna. Dessa sidor finns både på internet och på kurscd:n. Stödsidorna på cd:n kan du använda lokalt vid den dator du sitter, utan att vara kopplad mot internet. Skriv gärna ut dessa stödsidor inför varje moment du sätter igång med. -Firstclass, för att få kontakt med andra kurskamrater och lärare samt för att redovisa flera av uppgifterna används det elektroniska konferenssystemet. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar och läser det som skrivs i FirstClass om kursen. Att koppla upp sig minst tre gånger i veckan är rimligt. -Kurslitteratur -Referenssidor, vi refererar också till webbsidor på internet som då kräver att du når information på andra ställen i världen. Studiehandledning Börja med att ordentligt läsa igenom detta kurskompendium för att få en överblick av innehållet i kursen. Du kommer att vara beroende av tillgång till dator med CD-spelare under denna kurs. Börja gärna med att lägga upp ett schema där du överblickar kursen och planerar så att du kan lösa de uppgifter som ingår i kursen. Planera sedan din tid så att du hinner lösa uppgifterna till de olika datum de ska vara klara. Problem Du kommer nog flera gånger under denna kurs att "köra fast". Du råkar ut för problem du inte kan lösa och detta kommer nog att vara väldigt frustrerande. Men det finns flera vägar att lösa problemen på. Börja med att titta igenom kurscd:n och stödsidorna en gång till för där finns förhoppningsvis de flesta svaren. Hittar du inget där så titta igenom hjälpmenyn som finns i de flesta program vi jobbar med under denna kurs. Finns inte lösningen där så skicka in en fråga i Firstclass så får du svar på dina frågor, antingen av någon annan i kursen eller av någon lärare. Men det kan ibland dröja några dagar innan du får svar. Börja då gärna med något annat moment eller någon annan uppgift så att du inte förlorar så mycket tid. Du kommer inte ha tillgång till en lärare att direkt ställa en fråga till utan det ställs lite mer krav på dig själv. Var inte rädd för att skriva i Firstclass och fråga och upptäcker du en fråga du vet svaret på så skriv då gärna och tala om det. 3

4 Inlämningsuppgifter Uppgifterna ska lösas under kursens gång och redovisas eller skickas in innan kursen är slut. Många av uppgifterna kräver tid vid dator och har du inte tillgång till egen dator så finns det möjlighet att använda LITU:s datasalar. Inlämningstiderna är angivna som en riktlinje så att du skall hinna med alla uppgifter under kursens gång och för att vi ska kunna rätta uppgifterna och ge respons på det du gjort i rimlig tid. Examination Kursen examineras genom att du självständigt och i vissa fall i grupp löser de uppgifter som finns beskrivna i detta kurskompendium. Vissa uppgifter skall skickas in som en bifogad fil i ett e-brev, andra diskuteras i ett debattforum i FirstClass och den större multimediauppgiften redovisas i vid andra kursträffen. Det som är viktigt att tänka på då, och som också är en del av examinationen är att din produktion skall fungera på en dator i LITU:s datasal även om du gjort arbetet vid en annan dator hemma. Firstclass Under kursen kommer Firstclass att vara en viktig kommunikationslänk. Du ska så fort som möjligt koppla upp dig mot lärarhögskolans Firstclasserver där kursen, Dis 11-20v00, har en egen konferens. Kursens konferens består av flera underkonferenser och dessa kommer att bli fler allt eftersom kursen framskrider. Nu i början så finns följande konferenser. Info/Material: Här finns mer officiella dokument som rör kursen. Det kan vara kursdokument, kompletteringar mm. Fritt Forum: Här avhandlas allt från väder till Luleå Hockeys framgångar i elitserien Ris & Ros: Skicka er synpunkter på kursen hit så vi får veta vad ni tycker, både positivt och negativt. Presentation: Här ska alla deltagare presentera sig själva, ingår i uppgift 1. Uppgifter: Denna konferens består av flera underkonferenser dit ni skickar de olika inlämningsuppgifterna. 4

5 Översikt av kursens innehåll och läsinstruktioner Kursstart Introduktion Titta igenom kurskompendium och kurscd Koppla upp dig och presentera dig i Firstclass Lösa webbuppgift 1 Till träff 1 Lösa uppgift 1 Läsa Läsa Träff Webb, multimedia och databas 12/2 Kursintro Repetition Webbdesign Multimedia Databas Allmänt om kursen, kurskompendium, schema, uppgifter, fotografering Repetition webb, ws-ftp Teori, diskussioner Teori, praktiskt arbete Liten utvärdering, synpunkter. Inför nästa träff. Till träff 2 Träff /4 Introduktion Multimedia-webb Vektorgrafik IT-strategier Avslutning Till träff 3 Träff /11 Distansutbildnig IKT och genus Projketarbete Avslutning Till träff 4 Lösa uppgift Läsa Läsa Webb, Vektorgrafik Inlämning av uppgifter, Teori, praktiskt arbete Teori, praktiskt arbete Styrdokument Utvärdering, synpunkter. Lösa uppgift Läsa Projektarbete Teori, praktiskt arbete Teori, diskussion Inför projketarbetet Utvärdering, synpunkter. Projektarbete, diskussioner i FC Träff /5 Projektarbete IT-rätt & Etik Slutdiskussion Redovisning Projektarbetet redovisas Föreläsning, diskussion 5

6 Uppgifter Dis 11-20v00 Alla uppgifter som lämnas in skriftligt skall i sidhuvudet innehålla följande information: - Namn på uppgiften - Ditt namn - Kursens namn (Dis 11-20p) - Termin (vt-00) Följande uppgifter ska lösas under kursen. Fyll gärna i tabellen nedan allteftersom arbetet fortskrider. Uppgift Inl datum Påbörjad Färdig Godkänd 1. Introduktionsuppgift 10/9 2. Kursens webbplats " 3. Databas " 4. Multimedia 26/11 5. Projketarbete 6. Diskussioner FC 14/1 1. Introduktionsuppgift Syftet med denna introduktionsuppgift är att du ska: - orientera dig i kursens uppläggning och innehåll - komma igång med kommunikationen med lärare och kurskamrater via Firstclass - repetera arbetsgången med att skapa och publicera en webbsida Uppgifterna behöver inte göras i den ordning de ges här utan det bästa är att utföra dem parallellt. Detta skall vara gjort innan första träffen. A. Presentation i Firstclass Installera programmet FirstClass från kurscd:n eller hämta det från webben. När du sedan fått användarid och lösenord från din lärare (skickas med brev eller e-post) loggar du in i FirstClass. Orientera dig i strukturen och hitta kursens egna konferens Dis 11-20h99. Presentera sedan dig själv genom att göra ett första inlägg i konferensen Presentation Dis. När du gjort detta har du också registrerat dig på kursen. Har du problem med uppkoppling eller något annat så ring Per Andersson B. Påbörja kursens webbplats 6

7 Du har under tidigare kurser på LITU jobbat med webbsidor. Så kommer det att bli även under denna kurs. Du skall därför ta kontakt med Per Andersson för att få id och lösenord till kursens webbkonto. Där skall du skapa en förstasida, indexsida, där du kort presenterar dig. Du kan också skapa en länksida där du länkar till tidigare sidor du gjort. Du skall alltså skapa och publicera minst två sidor innan första träffen. Programvaror på kurscd: Firstclass, Netscape Navigator, Netscape Composer, Ws-ftp 2. Din egna webbplats för kursen Under 1-10 poängs kursen fick du lära dig att skapa och publicera webbsidor. Du fick också en introduktion till design och utformning av en webbplats. Men under 1-10 kursen så var huvuddelen fokuserad till tekniken och utforming och design lite i andra hand. Under denna kurs ska du också skapa en webbplats men nu kommer utformning och design att få större betydelse. Uppgiften är tvådelad där du dels ska titta på hur andra webbplatser är utformade men också skapa en egen webbplats för kursen där många av uppgifterna ska redovisas. A Utformning och användardesign Syftet med denna uppgift är: - att du ska erhålla en förståelse för hur man på olika sätt kan utnyttja struktur, design och layout för att skapa en attraktiv och funktionell webbplats. - få inspiration och idéer till hur du själv skulle kunna utveckla och förbättra din webbplats. I denna uppgift ska du studera två olika webbplatsers uppbyggnad, struktur, design och användarvänlighet. Uppgift Du ska välja ut två av de nedanstående webbadresserna. Gå in på webbsidorna och försök bilda dig en uppfattning om hur sidorna är uppbyggda. Titta särskilt på första-sidan där det är tänkt att man egentligen ska utgå från. Vad tycker du om sidorna? Vad är bra ur användarsynpunkt? (Ge några exempel.) Vad är dåligt ur användarsynpunkt? (Ge några exempel.) Navigering (Bortse från webbläsarens ikoner). - Kan ni gå vart ni vill? - Är orienteringen logiskt uppbyggd? - Är orienteringen konsekvent? 7

8 Design - Är designen konsekvent? - Är sidorna likvärdigt uppbyggda? - Var det enkelt att lära sig använda sidorna? - Finns funktioner på liknande platser? Layout - Används text på ett bra sätt? - Använder de färger på ett bra sätt? - Använder de bilder på ett bra sätt? Det är inte meningen att du ska besvara dessa frågor för var och en av de webbsidor du studerar, utan du ska generalisera ditt resultat, så att du mer allmänt beskriver webbsidor med utgångspunkt från de rubriker som ges ovan. Vid jämförelsen ska du använda vedertagen terminologi som används i kurslitteraturen och referera till den. Redovisning Sammanställ dina synpunkter och åsikter på de studerade webbsidorna samt komma med förslag till sådant du själv kan använda på din egna webbplats i ett PM (omfattningen bör vara ca två A4 sidor). Glöm inte att ange vilka webbadresser du studerat. Skicka ditt PM via e-post i FirstClass till Per Andersson. Uppgiften skall vara inskickad senast den. B. Egen webbplats Du ska skapa en ny webbplats för denna kurs. Du kan gärna utgå ifrån de sidor du publicerat under introduktionsuppgiften. Tyngdpunkten ska nu till stor del ligga på layout och design där sidorna ska vara enkla och tydliga att använda men också ha en inbjudande layout. På din webbplats ska det finnas följande innehåll - en indexsida som presenterar hela webbplatsen - en uppgiftssida där följande uppgifter redovisas - databas - multimedia - vektorgrafik - en länk till projektet 3. Databas Syftet med denna uppgift är att du skall få: - erfarenhet av att - erfarenhet av att lägga ut en databas på webben - skapa. Uppgift Redovisning Uppgiften redovisas genom att. Programvaror på kurscd: Filemaker Pro, Claris Homepage 8

9 4. Multimedia Syftet med denna uppgift är att du skall få: - en kunskap och förståelse om hur - erfarenhet av att - erfarenhet av att publicera multimedia på webben Redovisning:. Programvaror på kurscd: Authorware (gäller 45 dagar) 5. Projektarbete Inledning Du har nu läst 10 p "Datorn i skolan" eller motsvarande kurser. I dessa kurser har det ingått en mängd olika moment om IKT i pedagogiska sammanhang. Dessa moment har bestått av både teoretiska och praktiska inslag. Du skall nu fördjupa dig i ett ämne eller område som intresserar dig lite mer. Arbete ska bedrivas i projektform där ni i grupper om 3-4 personer genomför arbetet. Syfte: Få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projektarbete med IKT i ett pedagogikst sammanhang. Få erfarenhet av att arbeta i projektform där flera gruppmedlemmar samarbetar mot ett gemensamt mål. Lära sig former och arbetssätt att dokumentera och redovisa ett projektarbete med datorn i ett pedagogiskt sammanhang. Erfarenheter av att dokumentera ett arbete både i form av en webbplats och en skriftlig rapport. Omfattning: Arbetet ska vara en både praktiskt och teoretiskt och motsvara 5p Arbetsgång Gruppen väljer själv huvudområde i samråd med handledarna på kursen. Gruppen skriver sen en kort projektbeskrivning som ligger till grund för fortsatt arbete. Sedan följer handledaren gruppens arbete och vägleder med hjälp av IKT. Val av område Utifrån innehållet på Dis 1-10 p ska gruppen välja något man vill fördjupa sig inom. Val av ämne sker i samråd med handledarna. Ämnet ska på något sätt ta upp området "datorn i skolan" och ska vara inriktat på arbete med IKT i ett pedagogiskt sammanhang. Det kan ex vara - läromedel i form av en webbplats - multimediaprogram - olika arbetsformer och arbetssätt med IKT i ett pedagogiskt sammanhang - analys av multimediaprogram - studie av styrdokument - instruktionsfilm på video 9

10 Redovisning Arbetet redovisas i form av - En webbplats som presenterar arbetet. I webbplatsen presenteras arbetet och de slutsatser man kommit fram till. Webbplatsens utformning och layout bedöms också. - En skriftlig rapport som beskriver projektarbetet. 6. Diskussioner Firstclass Under kursen ska du också avhandla några ämnen via diskussioner i Firstclass. Dessa är - IT-strategier Mer intruktioner kommer under träff 2 - IKT och genus Mer instruktioner kommer under träff 3 - IT-säkerhet Du skall studera de nedanstående fallstudierna noggrant och välja ut tre av dessa som du skall kommentera med egna tankar och reflektioner. Detta gör du genom att göra tre inlägg i konferensen IT-säkerhet i FirstClass. Du ska även göra tre inlägg där du kommenterar någon annans inlägg samt kontinuerligt hålla dig informerad om hur diskussionerna i konferensen fortlöper. Fall 1 En måndagsmorgon kommer du till din arbetsplats i vanlig ordning. När du kommer på baksidan mot personalingången så ser du att ett fönster är krossat. Du ser också in genom nästa fönster, som har galler och hör till datasalen, att någon varit där inne. När du kommer in i datasalen ser du att datorerna, som stod uppställda på borden är borta. Även bildskärmar och tangentbord är bortplockade. När du sedan går ut igen på baksidan ser du bilspår och förstår att någon under helgen varit framme och plockat med sig nästan alla datorer som skolan nyligen köpt in. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 2 Du har just dragit igång ett större arbete med dina elever. Ni ska göra en multimediapresentation om Medeltiden. Ni har under lång tid samlat material, scannat in bilder, skrivit text och spelat in ljud och arbetet med att sammanställa detta är snart klart. Du känner dig belåten med projektet. Det har fungerat mycket bra både med det tekniska men framförallt med elevernas engagemang. Du har som lärare organiserat arbetet men eleverna 10

11 har gjort allt praktiskt arbete. Ni har jobbat på de flesta av skolans datorer men sparat allt arbete på den dator ni haft i klassrummet. Du har sparat allt arbete i en mapp på hårddisken och det är totalt 345 Mb. För du vet att den datorn "tillhör" din klass och används bara av klassen och lärarna i ditt arbetslag. Datorn är lösenordsskyddad för att inga andra ska kunna använda den. En måndagsmorgon träffar du din kollega i arbetslaget som berättar att han provat två nya mycket bra pedagogiska program under helgen. Han har varit på skolan och installerat programmen på datorn i ditt klassrum eftersom högtalarna till hans dator var trasiga. Han berättar också att din hårddisk nästa var full och att han var tvungen slänga lite filer för att kunna installera programmen. Han lugnar dig med att berätta att han slängt några filer om Medeltiden för det området var det ju länge sedan ni slutförde. Du blir kallsvettig och rusar bort till ditt klassrum och upptäcker att allt arbete är borta. Hur ska du nu kunna delge eleverna denna smärtsamma information? Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 3. På skolan där du arbetar så har ni just fått igång det nya nätverket. Även den nya internetanslutningen fungerar perfekt trots alla farhågor. Nu kan ni äntligen börja använda Internet både för att söka information och skicka e-post. Nya program är installerade, både webbläsare och e-postprogram. Personalen har även fått utbildning i att använda den nya tekniken. Allt fungerar perfekt och skolan börjar använda Internet och de nya möjligheter detta ger. Men efter några veckor så upptäcker ni att några av datorerna börjar bete sig konstigt. Filer som ni sparat går inte att öppna och många ordbehandlingsfiler innehåller en mängd konstiga tecken och det går inte att tyda innehållet. Då kommer någon på att det kanske kan vara virus av något slag. Denna diagnos visar sig stämma och detta virus har spridit sig genom nätverket. Men detta borde inte vara möjligt för det finns ju ett antivirusprogram i någon av datorerna. När ni börjar kontrollera detta så finns det mycket riktigt ett antivirusprogram, som visar vara från 1997, men det sitter i en av datorerna i det grupprum som ännu inte är anslutet till nätverket. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 4. Skolans nätverk börjar fungera dåligt och räcker inte riktigt till för att verksamheten ska fungera. Det saknas lagringsutrymme och många av studenterna har inte fått någon e- postadress. Det är också problem med att skriva ut då det endast finns skrivare i ett av grupprummen och där brukar kön vara lång. Nu ska dessa problem lösas. Det ska köpas in två nya servrar och ett helt nytt nätverk ska 11

12 kopplas in. Skolan ska också anställa en tekniker som ska ansvara får servrarna och det nya nätverket. Installationerna går bra och det nya nätverket fungerar perfekt. Nu kan alla lärare lägga upp information på sina privata lagringsutrymmen på serverna och alla elever finns i den nya databasen där både betyg och frånvaro rapporteras in. Den nya teknikern blir verkligen spindeln i nätet och ser till att alla lärare får nya lösenord och även databasen lösenorsskyddas. Allt fungerar perfekt och nu känner både elever och personal att IT verkligen underlättar verksamheten. Men så en tisdagmorgon så kommer inte teknikern och han blir borta både onsdag och torsdag.. Det visar sig på fredag att teknikern har råkat ut för en trafikolycka och ligger inlagd på sjukhus. Han blir nog borta minst två månader. Det börjar uppstå problem med servern och nätverket. Ingen i personalen kommer åt servern då den är lösenordskyddad: Teknikern; som i alla lägen betonat säkerheten, visar sig vara den enda som har tillträde till servern. Tillslut stannar servern och hela nätverket, vilket innebär att alla resurser inkl databasen, slutar att fungera. Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Fall 5 Skolan har nu fått igång databasen igen och alla elevers provresultat, betyg, och frånvaro läggs in i databasen. Informationen i databasen ligger sedan till grund för de betyg som sätts och underlättar verkligen då det är många vikarier som passerat under senaste läsåret. Så en dag kommer Stina, som just gått i pension, och hälsar på en förmiddag. Stina var alltid duktigt att använda datorn och särskilt duktig på databasprogrammet. En av de nya vikarierna, Kalle, blir glad då han ser Stina och ber henne om hjälp med att lägga in det senaste provet som han just rättat. Detta med datorer är han inget vidare på så Stina dök verkligen upp i rätt ögonblick. De går till Kalles arbetsrum där han alltid har på sin dator. Databasprogrammet är också för det mesta igång eftersom han tycker det är så besvärligt att starta programmet och logga in. Stina hjälper Kalle att mata in resultaten men reagerar plötsligt då hon ser att en av elevernas, Kjell-Åkes, resultat. Han har tidigare varit elev hos Stina och alltid haft mycket frånvaro och även mediokra betyg. Nu har han plötsligt nästan ingen frånvaro och betydligt bättre betyg. Stina börjar kontrollera och ser att hans frånvaro under tidigare terminer inte är särskilt stor. Stina vet att detta inte stämmer eftersom hon haft väldigt många samtal med Kjell-Åke just om frånvaron. Stina börjar fråga vikarien Kalle om rutinerna och det visar sig att de flesta vikarier alltid brukar gå till Kalles dator som alltid står på och mata in resultaten. Alla vet att datorn är på och dörren för det mesta står öppen. Kalle förklarar detta med att så har det alltid varit och ingen har gett de nya vikarierna utbildning på databasprogrammet. Stina förstår nu att någon varit inne i databasen och ändra värden. Men frågan är nu om det är fler resultat än Kjell-Åkes som ändrats. Det finns nog en gammal säkerhetskopia nånstans men den är nog tre månader gammal och databasen innehåller resultat på flera hundra elever under två års tid. Och även om man hittar fler felaktiga resultat, var hittar men de korrekta värdena då de flesta vikarier nu är borta. 12

13 Vilka skador drabbas verksamheten av? Hur kan man minska dessa skador? Redovisning Inläggen skickas med e-post till konferensen IT-säkerhet i FirstClass. Inläggen du gör på de tre fallstudierna gör du i respektive falls konferens. Rubriken/ärendet på brevet ska vara Inlägg Namnet på det fall du valt. Inlägget där du kommenterar någon annans inlägg ska ha rubriken Kommentar namnet på personen du kommenterar. Inläggen ska vara gjorda senast den 4 juni. 13

14 Kurslitteratur Backman Jarl Rapporter och uppsatser Studentlitteratur Referens Vaughan Tay (1998). Multimedia-Making it work McGraw-Hill Rasmusson Bengt (1998). Att göra en hemsida Libris Media Data Yale C/AIM Web Style Guide PDF-dokument på kurscd:n Ray Kristoff & Amy Satran Interactivity by design Adobe Press Andersson Anita (1996). Planering för interaktiv multimedia Docendo Läromedel Jedeskog, Gunilla (1998) Datorer, IT och en förändrad skola Studentlitteratur Förutom ovanstående litteratur kan det tillkomma stencilerat material som delas ut vid de olika träffarna. Instruktioner till de olika programvaror vi använder under kursen hittar man på LITU:s stödsida som har följande WWW-adress: 14

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Ht-97 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng.

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson. Itis. Projekt: Hemsida till 0-2:a

Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson. Itis. Projekt: Hemsida till 0-2:a Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson Itis Projekt: Hemsida till 0-2:a Sammanfattning Vi tillhör Kristianstad Montessoriskola som är en fristående, nystartad

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

PIM Kommunicera http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Kommunicera http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Kommunicera http://www.pim.skolutveckling.se/ Studiehjälp Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A?

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A? How are teachers helping their students to reach the grades

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer