Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23"

Transkript

1 Datorn i skolan, 4p Schema Vecka 20 onsdag 14/5 - vecka 23 v 20 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 On 14/5 On To 15/ To To To Fr 16/ Fr Introduktion Per A Sal 145 Nygatan 47 Lab 1 InfoSök Grupp 1A Sal 08 Svante Grupp 1C Sal 144 Johan Å Lab 2 Sal 327 FC Grupp Mattias L (Sal 327 Samhällsvetarhuset) Lab 1: Infosökning på Internet och CD-Rom Söka, hämta och värdera information från Internet och CD-Rom. Introduktion Per A sal 146 Nygatan 47 Lab 1 InfoSök Grupp 2A Sal 08 Erik W Grupp 2C Sal 144 Johan Å Lab 2 Sal 327 FC Gr 2A, halva Gr 2B Mattias L (Sal 327 Samhällsvetarhuset) Labb 2 Sal327 FC Halva Gr 2B, Gr 2C Mattias L (Sal 327 Samhällsvetarhuset) Hörsal C Samhällsvetarhuset Föreläsning Barn och datorer, Lisbeth Appelberg Introduktion Per A sal HV 5 Nygatan 43 Lab 1 Infosök Grupp 3A Sal 08 Svante Grupp 3C Sal 144 Johan Å Lab 2 Sal 327 FC Gr 3A, halva Gr 3B Mattias L (Sal 327 Samhällsvetarhuset) Lab 2 Sal 327 FC Halva Gr 3B, Gr 3C Mattias L (Sal 327 Samhällsvetarhuset) Lab 2: First Class Datakommunikation med programmet First Class Datorn i skolan, 4p 1

2 V21 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 M 19/5 Ti On To Fr Intro Sal 147 Per A Lab 3 Skolans verkyg Grupp 1A Sal 08 Mag/Svan Grupp 1C Sal 144 Erik W IT-stöd för barn med särskilda behov Lisbeth Appelberg Sal 144 ( bokade ) Intro Sal 145 Svante Lab 4 WWW Grupp 1A Sal 08 Mag/Sva Grupp 1C Sal 144 Erik W Intro Sal 147 Per A Lab 3 Skolans verkyg Grupp 2A Sal 08 Mag/Svan Grupp 2C Sal 144 Erik W IT-stöd för barn med särskilda behov Lisbeth Appelberg Sal 144 ( bokade ) Intro Sal 145 Per A Lab 3 Skolans verkyg Grupp 3A Sal 08 Mag/Svan Grupp 3C Sal 144 Erik W IT-stöd för barn med särskilda behov Lisbeth Appelberg Sal 144 ( bokade ) Lab 3: Skolans verktyg, filhantering, Works Grunderna i filhantering och programmet Microsoft Works Lab 4: WWW, hemsidor Publicera egna WWW dokument. 2

3 Datorn i skolan, 4p V 22 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 M 26/5 Ti Intro Sal 224 Magnus A Lab 5 Bilder Grupp 1A Sal 08 Magnus A Grupp 1C Sal 144 MagnusÖ On OBS: Kunskapssyn och inlärning med datorstöd. Sal 131 Tomas Boman To Fr Lab 6 Bilder/WWW Grupp 1A Sal 08 Mag/Sva Grupp 1C Sal 144 Erik W Lab 7 Bilder/WWW Grupp 1A Sal 08 Mag/Sva Grupp 1B Sal 09 Per Grupp 1C Sal 144 Erik W Intro 145 Magnus A Lab 4 WWW Grupp 2A Sal 08 Mag/Sva Grupp 2C Sal 144 Erik W Intro Sal 225 Magnus A Lab 5 Bilder Grupp 2A Sal 08 Magnus A Grupp 2C Sal 144 MagnusÖ Lab 6 Bilder/WWW Grupp 2A Sal 08 Mag/Sva Grupp 2C Sal 144 Erik W OBS: Kunskapssyn och inlärning med datorstöd Sal 221 Tomas Boman Intro Sal 145 Magnus A Lab 4 WWW Grupp 3A Sal 08 Mag/Sva Grupp 3C Sal 144 Erik W Intro Sal 131 Magnus A Lab 5 Bilder Grupp 3A Sal 08 Magnus A Grupp 3C Sal 144 MagnusÖ OBS: Kunskapssyn och inlärning med datorstöd. Sal 221 Tomas Boman Lab 6 Bilder/WWW Grupp 3A Sal 08 Mag/Sva Grupp 3C Sal 144 Mattias L Lab 4: WWW publisering Publicera egna WWW dokument Lab 5: Bilder Inläsning och bearbetning av bilder. Lab 6, 7: Bilder/WWW Arbete med publisering på WWW Datorn i skolan, 4p 3

4 V 23 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 M 2/6 Ti On To Fr Lab 8 Eget arbete Grupp 1A Sal 08 Mag/Sva Grupp 1C Sal 144 Erik W Redovisning 32/33 Per A Läslogg, utv. Sal 145, Svante Lab 7 Bilder/WWW Grupp 2A Sal 08 Mag/Sva Grupp 2C Sal 144 Erik W Lab 8 Eget arbete Grupp 2A Sal 08 Mag/Sva Grupp 2C Sal 144 Erik W Redovisning 32/33 Svante Läslogg, utv. Sal 145, Per A Lab 7 Bilder/WWW Grupp 3A Sal 08 Mag/Sva Grupp 3C Sal 144 Erik W Lab 8 Eget arbete Grupp 3A Sal 08 Mag/Sva Grupp 3C Sal 144 Erik W Redovisning 32/33 Per A Läslogg, utv. Sal 145, Erik Lab 8: Eget arbete Slutföra allt arbete med bilder, hemsidor, inlämningsuppgifter mm. 4

5 GRUPPINDELNING GRUPP 1 Grupp 1A Grupp 1B Grupp 1C Johan Agås Gun Lundgren Jan Sjögren Gunilla Algotsson Gunbritt Lundmark Linda Stråhle Lorentz Adolfsson Ann-Christin Lundqvist Roger Strängdahl Anna Burman Erika Martinsson Maria Sundsten Marie Carlsson Helen Norberg Katinka Tiderman Therese Ferm Malin Norman Jonas Tobiasson Ulrika Häggel Maria Ohlsson Magnus Uddståhl Åsa Hägglund Marlene Olsson Anna Ulfsparre Anna Linder Siv Persson Ulrica Westin Peter Lindgren Johanna Pettersson Anna Vikström GRUPP 2 Grupp 2A Grupp 2B Grupp 2C Morgan Andersson Ulrika Holm Lena Mörtzell Mikael Bellander Karin Hurtig Anders Näslund Åsa Bergström Leif Johansson Susanne Petersson Andreas Björklund Rikard Karlsson Robert Pettersson Tova Björn Karlsson Patrick Krainer Eva Salander Johan Burstedt Kaare Levring Jon Stadin Fredrik Carlnäs Peter Lindbäck Lars Stenman Tommy Ekström Carina Lindgren Karin Sundberg Anna Fredriksson Johan Lundberg Åsa Sundqvist Mats Gider Mikael Lundgren Göran Widing Johan Hansson Mats Lundin Sara Öhman GRUPP 3 Grupp 3A Grupp 3B Grupp 3C Åsa Bengtsson Jens Grönlund Christine Rydén Lena Berglund Åsa Hallberg Annika Sandström Markus Bjurman Gunnar Hedman Eva Segerstedt Stina Björkman Petra Hoffmann Umsi Settfors Annika Conradsson Anna Holm Markus Sjöberg Hanna Dejevik Marita Lembke Cecilia Strand Pernilla Einedal Maria Liljeholm Rebecka Sundbom Anne Ekberg Mats Lindgren Liselott Wallin Joakim Ekenberg Maria Lundberg Stina Wikberg Marcus Enqvist Linda Olsson Magnus Överengen Anna Forsgren Maria Olsson Övningsuppgifter till kursen Datorn i skolan 5

6 Dessa uppgifter ska lösas under kursen gång och redovisas eller lämnas in innan kursen är slut. Många av uppgifterna kräver tid vid datorerna och datatiden under denna kurs är begränsad. Det kommer att finnas viss tid under lektionerna till att lösa dessa uppgifter men planera och förbered dessa i god tid så att ni kan utnyttja era lektioner så effektivt som möjligt. 1. Läslogg till boken Under tiden du läser boken ska du välja ut och skriva ner citat som du fäster dig vid. Det kan vara något som du tycker är anmärkningsvärt, intressant, tilltalande, störande etc. Till dessa citat ska du sedan ge dina egna reflektioner och förklara varför du valt just detta citat. Kom ihåg att du inte ska summera dina tankar, du ska vara så tydlig att dina kamrater har helt klart för sig hur du tänker. Detta ska sedan redovisas i slutet av kursen i form av ett papper där du skrivit upp dina citat och dina kommentarer. Detta papper kan du utforma som du själv vill. 2. IT-juridik Utifrån de fallstudier ni har fått ska ni börja fundera på problematiken runt dessa fall. Det finns sedan en konferens i First Class, IT-juridik DIS vt-97 där detta ska behandlas. Du ska göra minst ett eget inlägg till något av fallen i denna konferens och även göra en kommentar till någon annans inlägg. Du ska även hålla dig informerad om hur diskussionen fortlöper. När du skriver i First Class så ger du ditt eget inlägg rubriken Inlägg Namnet på det fall du valt. Kommentarerna ger du rubriken Kommentar till namnet på den person du valt att kommentera. Anders Hultman, IT-jurist i Lund kommer sedan under kursen gång ge sin syn på dessa fallstudier. 3. Informationssökning. ( Mer info under Lab 1 ) Parvis ska ni söka information om ett tänkt arbetsområde i något av era undervisningsämnen eller något annat som rör skolan. Ex. franska revolutionen, svenska författare, geometri, mobbing eller dyslexi. Ni ska söka information på internet och med hjälp av CD-Rom skivor. Hittar ni bra länkar på internet så skriv ner och spara dessa. Länkarna kan ni sedan använda er av när ni ska göra er personliga hemsida. Aspekter att ta upp är: vilket arbetsområde ni har valt, vilka källor ni valt och varför, vilken typ av information ni hittat, vilket värde ni anser informationen har, vilka problem ni har stött på, vilka förresp nackdelar ni anser att sökning på internet resp. CD-Rom har Resultatet ska redovisas i ett worksdokument där ni enskilt skriver ned era funderingar och erfarenheter runt informationssökning. Resultatet skrivs ut och lämnas in. 4. Skolans verktyg ( Mer info under Lab 3 ) Du ska skapa ett ordbehandlingsdokument i Microsoft Works som ska sparas i en mapp på din diskett. Du ska skapa en trädstruktur på din mapp efter en viss mall. I detta dokument ska det ingå en bild, en tabell och ett diagram. Du ska även skriva in en text på dokumentet med lite egna funderingar om ett visst ämne med anknytning till skolan. 5. WWW-layout. ( Mer info under Lab 4 ) 6

7 Studera minst två av följande Webplatser. Studera och analysera dessa med utgångspunkt av följande Den grafiska layouten, länkningar, användarvänlighet, helhetsintryck, vad är bra och vad kan göras bättre samt övriga kommentarer Websites: Arbeta två och två och skriv sedan ned resultatet, i första hand, i Microsoft Works. Resultatet skrivs ut och lämnas in. 6. Hemsida ( Mer info under Lab 4) Under kursen skall du skapa och publicera en egen hemsida på Lärarutbildningens server. Denna skall innehålla minst två sidor med följande innehåll: En indexsida som med text, länkar och bilder presenterar hemsidan. En länksida med skolrelaterade länkar som du själv och andra kan ha nytta av. Uppgiften redovisas genom att hemsidan görs färdig och läggs ut på internet. Det färdiga resultatet presenteras för de övriga i din grupp vid kursens slut. Vid redovisningen diskuteras innehåll, layout och struktur. 7. Fördjupningsuppgift. Du ska göra en planering av ett tänkt arbetsområde. Elevernas uppgift ska vara att söka information på olika sätt, värdera, sammanställa och presentera sina resultat. Den planering du gör ska du försöka använda, efter omarbetning utifrån de förhållanden som råder vid din praktikskola/klass, under din praktik ht -97. Planeringen du gör ska skrivas ner och lämnas in under kursen. Examination Uppgift Examinationform 1. Muntlig redovisning + inlämning av uppgiften 2. Diskussion i First Class 3. Lab + inlämning av skriftlig redovisning 4. Lab + inlämning av diskett och inlämning av skriftlig redovisning 5. Inlämning av skriftlig redovisning 6. Lab + egen sida på Internet 7. Inlämning av skriftlig redovisning (även via First Class) De skriftliga arbetena kan lämnas antingen till Per Andersson eller läggas i ett fack i ett av skåpen nere vid LITU:s expedition. ( I korridoren utmed kopieringsmaskinen) Vill du resultatet hemskickat så lämna in ett frankerat kuvert med namn och adress så skickas resultatet hem till dig efter kursens slut. Uppgift 1. 7

8 Läslogg Det finns många olika sätt att tillgodogöra sig kunskap ur litteraturen. Man kan läsa den och okritiskt lära sig innehållet utantill. Läraren kan ge instuderingsfrågor som du svarar på. Ett annat sätt är att kritiskt granska den och göra den till sin egen kunskap. Ett sådant sätt är att använda läslogg. Hur går du då tillväga vid läsloggbearbetning? Under tiden du läser boken ska du välja ut och skriva ner citat som du fäster dig vid av personliga skäl. Det kan vara något som du tycker är anmärkningsvärt, intressant, tilltalande, störande, förvirrande, roligt, klokt eller... Listan kan göras lång och citatens antal kan variera. Till dessa citat ska du sedan ge dina egna reflektioner, kommentarer, associationer, slutsatser du drar, frågor du vill ställa, kritik/beröm du vill ge, svårigheter du stöter på, jämförelser du vill göra, kort sagt svara på varför du valt just detta citat. Du väljer! Kom ihåg att du inte ska summera dina tankar. Du ska vara så tydlig att dina studiekamrater har helt klart för sig hur du tänker. I grupp ska du sedan läsa upp citat och reflektioner och dina kamrater ger sina synpunkter på det du skrivit. Därmed utökar ni tillsammans era kunskaper. Läslogg är alltså ett sätt att: Upptäcka och formulera sina egna tankar och reflektioner Få ett personligt och känslomässigt engagemang till texten så att kunskapen blir din egen. Arbeta på att din och gruppens kunskap växer i och med att alla tar del av varandras reflektioner. Detta ska sedan redovisas i slutet av kursen i forma av ett blad där du skrivit upp dina citat och dina kommentarer. Detta blad kan du utforma som du själv vill. Litteratur: Informationssökning med IT, Stefan Svedberg Boken finns att köpa hos Sune Eriksson på LITU Uppgift 2 Fallstudier IT-juridik 8

9 Fallstudie nr 1 På en skola någonstans i Sverige lånar en student ut sin användaridentitet till skolans nätverk till en dataintresserad kompis, som inte är elev på skolan. Denne person tar sig olovandes in i skolans server och ställer till en del skada. Personen blir upptäckt och hela historien avslöjas. Det blir dock aldrig helt klart vilken omfattning skadorna har. Skadan består i att personen ifråga ändrat en del information i servern. Vem är ansvarig? Vilka fel har begåtts? Vilka skador kan ha uppstått i och med detta intrång? Hur kan detta undvikas i framtiden? Fallstudie nr 2 Du arbetar som dataansvarig lärare på en skola. En dag får du ett från en administratör i ett ITkontaktnät för elever på mellanstadiet, där flera mellanstadieskolor är anslutna. En av lärarna på din skola anklagas för att ha betett sig på ett sådant sätt att det av flera personer har uppfattats som sexuella trakasserier. Den utpekade läraren nekar till en början och menar att det är feltolkningar av vad han skrivit. Men eftersom flera personer har reagerat så kvarstår anklagelserna. Den utpekade läraren ändrar sig sedan och menar att någon måste ha kommit på hans lösenord och skickat brev i hans namn, och det är dessa brev som har lett fram till dessa anklagelser. Vad gäller för regler när man använder nätverk och kommunicerar via ? Vem är ytterst ansvarig för vad som sägs via datakommunikation? Kan man undvika såna här problem? Fallstudie nr 3 Du arbetar fortfarande som dataansvarig lärare på en skola. En dag i maj knackar det på dörren till din arbetsplats. När du öppnar så möts du av en man som presenterar sig som representant för BONUS. Du vet att i skolans datasalar ligger det flera programvaror, som är kopierade och som skolan inte har licens för. Dessutom finns det en stor mängd programvaror som eleverna har installerat och som du inte har riktig koll på. Vad göra? Och vad är BONUS? Vad du inte vet är att nästa vecka kommer du även att få besök av en representant från ALIS. Vad är ALIS? Försök, med hjälp av t ex internet att hitta svar på dessa frågor. Diskutera sedan fallet utifrån de förutsättningar som givits. Uppgift. Utifrån dessa fallstudier ska du börja fundera på problematiken runt dessa fall.. Du ska göra minst ett eget inlägg till något av fallen i denna konferens och även göra en kommentar till någon annans inlägg. Du ska även hålla dig informerad om hur diskussionen fortlöper. När du skriver i First Class så ger du ditt eget inlägg rubriken Inlägg Namnet på det fall du valt, ex Inlägg Fall 2. Kommentarerna ger du rubriken Kommentar till namnet på den person du valt att kommentera, ex Kommentar Edvard Persson. Det finns sedan en konferens i First Class, IT-juridik DIS vt-97 där detta ska behandlas, och varje grupp (1, 2, och 3) har en egen konferans. Anders Hultman, IT-jurist i Lund kommer sedan att under kursen gång ge sin syn på dessa fallstudier och kommentera dessa ur sin synvinkel. Uppgift 7 Fördjupningsuppgift i DATORN I SKOLAN vt

10 Du ska göra en planering av ett arbetsområde. Elevernas uppgift ska vara att söka information på olika sätt, värdera, sammanställa och presentera sina resultat. Denna planering ska du försöka använda, efter omarbetning p.g.a. de förhållanden som råder vid din praktikskola/klass, vid din praktik ht -97. Välj ämne som kan vara möjligt att genomföra på olika nivåer i olika årskurser Tänk efter vilken tillgång till IThjälpmedel det finns på den skola som du var i på förra praktiken Utarbeta en arbetsgång som du ska kunna följa i en klass på praktiken ht -97 Arbetsgången ska innehålla Något inom din inriktning SV/SO ex: USA Riksdagens arbete Ett historiskt skeende Tematiskt ex: mobbning Datorer Skrivare Internetuppkoppling Digitalkamera Scanner En för åk 6 eller 9 i grundskolan eller åk 2 i gymnasiet Behov av materiel Förkunskaper hos elever Presentationsformer Arbetsmoment i tidsordning med tidsåtgång Under praktiken ht -97 Du genomför ett arbetsområde efter den arbetsordning som du utarbetat, med de justeringar som behövs beroende på åk, ITutrustning och elevernas färdigheter Att skriva i sidhuvud eller sidfot: Vad heter uppgiften? Vad heter du? Vad heter kursen? Vilken termin, vilket år går kursen? Häfta ihop papperen om de är fler än ett. Redovisning Lämnas in skriftligt, (skrivet på ordbehandlare) till Per Andersson senast den 4/6. Du ska även skicka ett brev via First Class till Disfördjupning och din uppgift bifogas detta brev. Ex. Från: Ditt eget namn Ärende: Inlämningsuppgift Till: Disfördjupning Till detta brev bifogar du din uppgift. Tanken med detta är att uppgifterna ska läggas ut i en konferens så att deltagarna av denna kurs ska kunna ta del av varandras arbeten. Eventuella frågor ställs till Per Andersson, tel eller via First Class. 10

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion. 1-10 poäng Ht-97 Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Ht-97 2 Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng.

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Dammluckan i informationsflödet

Dammluckan i informationsflödet ITiS-projekt 2001-12-03 Dammluckan i informationsflödet Ett projekt i att söka, finna, sortera och värdera information ur informationsflödet Författare: Anette Strand Andreas Leo Urban Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Gymnasieutbildning på distans - var du än är! Bra att veta. om distansstudierna 2012 2013

Gymnasieutbildning på distans - var du än är! Bra att veta. om distansstudierna 2012 2013 Värmdö distans Gymnasieutbildning på distans - var du än är! Bra att veta om distansstudierna 2012 2013 I denna handledning kan du läsa om det du behöver veta inför starten på dina distansstudier. Läs

Läs mer

ITiS 8 Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt

ITiS 8 Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt ITiS Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt Fröknegård II Åsa Andersson Dan Härlin Martin Jiwestam Abdi Ali Mohamed Pontus Nilsson Karin Persson Fredrik Sandberg Per Schlyter Karin Thiman Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola

Projektmaterial. HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola Projektmaterial HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS-projekt

Läs mer

Elevhandbok 2012-2013

Elevhandbok 2012-2013 En personligt utformad utbildning Baksida Elevhandbok 2012-2013 Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB - Kunskapsgymnasiet Uppsala tfn: 08-5100 8180 Dag Hammarskjölds väg 21 fax: 08-5100 8209 752 37 Uppsala

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 2009 Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats

Läs mer

Datorn i skolan PIM examination 5

Datorn i skolan PIM examination 5 1 Datorn i skolan PIM examination 5 2010-04-08 Lotta Lind 2 Innehåll Förord...3 Datorn i skolan -för elever...4 Datorn i skolan - för pedagoger...5 Windows - Hur man hanterar en dator...7 Skriva i Word

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer