Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM"

Transkript

1 Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer, Skapat av: Överläkare Anne-Liis von Knorring Skapat den: Reviderat av: Reviderat den: Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Bakgrund Affektiv sjukdom är samlingsnamnet för depression, dystymi, mani, hypomani, bipolär affektiv sjukdom, unipolär affektiv sjukdom, cyklotymi och mano-depressiv sjukdom. Dessa är mest utbredda av alla psykiska sjukdomstillstånd bland ungdomar och vuxna. Det är ett allvarligt tillstånd, där återkommande sjukdomsperioder under livscykeln är mycket vanligt. Vid tidig debut finns ofta ärftlighet för affektiv sjukdom och risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp. Risken för hypomana/maniska skov senare i livet är relativt hög (15-30%) vid depression som debuterar hos barn och ungdomar. Ungdomarnas självbild, prestationsförmåga i skolarbetet och sociala funktion kan dessutom försämras. Risken för tidig död i suicid och olyckor är även ökad. Vid långdragna depressioner är risken mycket stor för sämre utbildningsnivå, svårigheter i relationer och ökad stresskänslighet som vuxen. De med depression, som har många kroppsliga krämpor löper också en större risk för dålig prognos. Det är därför oerhört viktigt med snabba behandlingsinsatser, så att ungdomarnas möjlighet till utbildning, arbetsförmåga och familjebildning blir optimal. Etiologi Orsakerna till depression är multifaktoriell. Arv (genetik), kroppsliga sjukdomar, psykosocial miljö, svåra livshändelser liksom andra stressorer är faktorer att beakta. Stress-sårbarhetsmodellen är tillämplig. Har det tidigare funnits en period med depression brukar psykosociala stressorer spela mindre roll senare, dvs depressionsperioderna riskerar att komma utan någon utlösande orsak. Förekomst Studier har visat att förekomsten hos barn före puberteten är 1-2% med en jämn könsfördelning. Hos tonåringar är förekomsten 5-7%, varvid förekomsten hos flickor ökar påtagligt. Det är tre gånger fler flickor än pojkar som lider av depression efter puberteten. Hälften av alla kvinnor och ¼ av alla män riskerar att insjukna i någon affektiv sjukdom under sin livstid är. Titel Handlingsprogram depression Sidan 1 av 5

2 Diagnostik Noggrann genomgång av aktuella symtom och sjukhistoria: 1. Psykiska symtom i nuläget och under uppväxten 2. Självmordstankar och handlingar 3. Kroppsliga sjukdomar och aktuella kroppsliga symtom 4. Bruk av tobak, alkohol och droger 5. Familjens funktion, inbördes relationer och sociala förhållanden 6. Ärftlighet 7. Funktion i förskola/skola i nuläget och genom åren 8. Social funktion i relation till jämnåriga och andra vuxna 9. Psykomotorisk och kognitiv utveckling 10. Fostertid, förlossning och neonatalperiod Skattningsskalor Det kan också vara lämpligt att använda skattningsskalor och diagnostiska formulär som Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), Children s Depression Inventory (CDI), Suicide Intention Scale (SIS), Alcohol Disorder Use Identification Test (AUDIT), Drug Disorder Use Identification Test (DUDIT). Somatisk bedömning Kroppsundersökning inkl. längd, vikt, blodtryck och puls bör göras. Blodprover behöver inte tas rutinmässigt, men man bör vara frikostig med blodstatus, thyreoideaprover, järn och homocystein. Inför läkemedelsbehandling är det lämpligt att ta transaminaser. Kroppslig orsak till depression måste uteslutas/identifieras. Vanliga är anemi, järnbrist, thyreoidea-sjukdom, post-infektiöst tillstånd (t.ex. mononucleos) och inflammatorisk tarmsjukdom. Individuell plan Första besök skall göras så snabbt som möjligt inom en vecka till en månad från anmälan för diagnostik och information. Vid behov kan uppföljande besök för bedömning behövas. Detta måste då ske i nära anslutning till det första besöket. Antidepressiv medicin är oftast inte lämplig att förskriva vid första besöket. Båda föräldrarna måste först informeras och acceptera behandlingen. Behandling Börja med att informera om att depression inte bara handlar om att man är ledsen och att det är mycket svårt att klara av det själv. Depression påverkar också förmågan att koncentrera och tänka. Dessutom försämras olika kroppsliga funktioner, som hormoner och immunförsvar. Den deprimerade behöver stöd (basnivå), individuellt eller i grupp parallellt med stöd och information till föräldrarna. Denna åtgärd har prioritet ett enligt Socialstyrelsens rekommendationer (2010) och bör innehålla följande: Information om depressionssjukdomen Mat, motion, sömn Kravanpassning i skolan Problemlösning Tålamod och förståelse Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av måttlig depression hos barn och ungdomar rekommenderar stödjande kontakt och ev. psykosocial intervention i första hand. Vid lindrig och medelsvår depression rekommenderas med prioritet 3 och 4 behandling med KBT, i grupp eller individuellt. Vid medelsvår depression rekommenderas läkemedelsbehandling med SSRI som prioritet 2. Även annan psykologisk behandling, t ex IPT (Interpersonell terapi) och korttidsterapi har erfarenhetsmässigt god effekt och visst vetenskapligt stöd. Titel Handlingsprogram depression Sidan 2 av 5

3 Det är i all depressionsbehandling viktigt att i samråd med barn/tonåring och föräldrar göra en individuellt anpassad vårdplan. Det är också viktigt att barn/tonåring och föräldrar får nödvändig information om behandlingseffekt, -upplägg, biverkningar, föräldraansvar inför medicinering. Glöm inte att informera om att alkohol, droger och rökning förvärrar depressionen. Medicinering med antidepressiva Vid svår depression eller melankoli så snart som möjligt inom två veckor. Vid måttlig depression efter 4-6 veckor Utvärdering stegvis till remission inträder och därefter ytterligare minst 6 mån när patienten är återställd. Medicinuppföljningar görs i samråd mellan läkare, psykiatrisjuksköterska och ev. individualterapeut. Det är viktigt att även föräldrar involveras. Steg 1 Monoterapi SSRI - Fluoxetin, Citalopram, Sertralin Steg 2 Monoterapi annat SSRI, alt. Venlafaxin till äldre ungdomar Steg 3a Monoterapi annan grupp än SSRI Venlafaxin (Efexor ) Klomipramin (Anafranil ) Mirtazapin (Remeron ) Bupropion (Voxra, Wellbutrin, Zyban ) Steg 3b Tillägg av antiepileptika eller litium Vid unipolär depression kan Lamotrigin (Lamictal ) ge effekt. Vid bipolär depression har Valproat (Absenor, Ergenyl ) bättre effekt. Litium (Lithionit ) rekommenderas i första hand till patienter med bipolär sjukdom. Denna behandling kan vara svår att monitorera. Vid terapiresistent depression rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna i första hand preparatbyte enligt ovan och i andra hand el-behandling (ECT; Elektro Convulsive Treatment). Vid partiell eller ingen respons gör NY DIAGNOSTIK! Samsjuklighet? Differentialdiagnos? Tänk särskilt på bipolärt syndrom, tidigare eller aktuellt trauma, låg begåvning och neuropsykiatriskt funktionshinder. DAWBA, ett internetbaserat skattningsformulär för tonåring resp föräldrar, kan användas för differentialdiagnostik, liksom MINI-intervju. Kompletterande utredning vid behov. Samarbete/samverkan Andra enheter inom BUP, socialtjänst, skola. Titel Handlingsprogram depression Sidan 3 av 5

4 Förslag på blodprover Blodstatus (Hb, erytrocyter MCV, leucocyter) TSH, T4 Ferritin (fs-järn) Homocystein (B12, folat) ASAT, ALAT Na, K, Cl, Alb, Ca Droganalys i urin Referens Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 stöd för styrning och ledning. ISBN Bedömningsinstrument AUDIT, DUDIT, CDI, MADRS, SIS (blanketterna finns på BUP:s interna hemsida) Agneta Rosling verksamhetschef Titel Handlingsprogram depression Sidan 4 av 5

5 Flödesschema depressionsbehandling: Titel Handlingsprogram depression Sidan 5 av 5

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren Titel: Akademiska sjukhuset Division: Enhet: Psykiatridivisionen Handlingsprogram - Psykos Verksamhetsområde: ID.nr Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: Agneta Rosling, verksamhetschef

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Behandlingsprogram 2012 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Neuropsykiatriska enheten för vuxna. Verksamhetsområde beroende och neuropsykiatri. Psykiatridivisionen 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Behandlingsprogram Alkoholprogrammet

Behandlingsprogram Alkoholprogrammet Behandlingsprogram Alkoholprogrammet Beroendemottagningen verksamhetsområde beroende- och neuropsykiatri Behandlingsprogrammet för alkoholberoende och alkoholmissbruk är framtaget under år 2011-2012 vid

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer,

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer, Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri ID.nr Handlingsprogram för utsatta barn och ungdomar Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer