Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eva.arvidsson@ltkalmar.se"

Transkript

1

2 Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att svara mot den stora efterfrågan Förväntningarna på insatser från primärvården är för stora Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa, Studier av praxis i primärvården Socialstyrelsen 2006

3 Psykofarmaka - försäljning i DDD per 1000 invånare per dag

4 Diagnoser, läkarbesök, Kalmar län 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andra sjukdomar Diabetes Astma Infektioner Hypertoni Hjärt- kärlsjukdom totalt Ren Psykiatriska psykiatridiagnoser Psykosomatik, symptomdiagnoser Yrsel Sömnstörning Smärta/värk Oro för sjukdom Trötthet Psykosomatiska besvär Spänningshuvudvärk

5 Demens

6 Diabetes Diabetesprevalens i världen, miljoner

7 Dödlighet efter hjärtinfarkt har minskat

8 Prevention Förebygga Barn utan kända riskfaktorer: självmordspreventiva program för skolor, föräldrastöd/-utbildning (prioritet 3-4) Upptäcka och behandla tidigt Screening av vuxna utan kända riskfaktorer för psykisk sjukdom Väntrumsscreening för depression eller ångest i primärvård (icke-göra) Screening av grupper med kända riskfaktorer för psykisk sjukdom Screening för depression av nyblivna mammor (EPDS) (prioritet 4)

9 Primärt omhändertagande Hög tillgänglighet för primär bedömning av barn, ungdomar, vuxna och äldre (prioritet 1) God kontinuitet under hela vårdförloppet (prioritet 3)

10 Sammansatta vårdåtgärder Organisationen har medicinska effekter Helheten inte enskilda delar måste finnas för goda resultat Enbart vårdprogram Enbart utbildning Enbart telefonuppföljning är inte effektivt Sammansatta vårdåtgärder = Olika kompetenser och innehåll Samarbete kring patienten av olika professioner och olika specialiteter Strukturerat omhändertagande, olika åtgärder, anpassas efter patientens behov

11 Sammansatta vårdåtgärder Olika kompetenser och innehåll allmänläkare specialiserade sjuksköterskor personer med kompetens i korttidspsykoterapier och psykologisk rådgivning tillgång till psykiatriska konsultationsinsatser Samarbete kring patienten olika professioner och olika specialiteter olika huvudmän som kommun och landsting Program för omhändertagande strukturerat, flera komponenter, anpassas efter den enskilda patientens behov evidensbaserade vårdprogram påminnelse- och övervakningssystem (kallelsesystem) långsiktigt behandlingsåtagande patient- och anhörigutbildning datoriserat beslutsstöd för läkare

12 Stegvis vård Val av första behandling (egenvårdsråd, självhjälp, psykologisk terapi, farmakologisk terapi, familjestöd ) Byte till annan behandling Kontakt psykiatrin Kräver tillgång till behandlingsalternativ!

13 Rekommendationer Första linjens vård Sammansatta vårdåtgärder med tillgång till personal med adekvat kompetens och strukturerade individuellt anpassade behandlingsprogram (prioritet 3) Stegvis vård med individuellt anpassade behandlingsprogram (prioritet 3)

14 Rekommendationer Första linjens vård Aktiv uppföljning för föräldrar, barn och ungdomar Stödjande kontakt och ev psykosocialt stöd (prioritet 1) Uppföljning och utvärdering av behandling Regelbunden utvärdering av pågående och genomförd läkemedelsbehandling (prioritet 2) Långtidsuppföljning och behandlingsstöd vid långvariga sjukdomstillstånd (prioritet 3) Regelbunden läkemedelsrevision för äldre multisjuka som behandlas med flera läkemedel (prioritet 1)

15 Rekommendationer Första linjens vård Diagnostik och bedömning av svårighetsgrad Slutversionen! Skattningsskalor och patientcentrerad konsultation

16 Konsekvenser Screening för nyblivna mammor Kontinuitet, tillgänglighet, återbesök Sammansatt vård och stegvis vård Specialister i allmänmedicin Personer med kompetens för psykologisk behandling Sköterskor med psykiatrikunskap Samverkan med psykiatri/barnpsykiatri Ekonomiska styrsystem

17 Omhändertagande vid självmordsnära tillstånd och vid självmord strukturerad suicidriskbedömning vid risk för självmord (prioritet 1) fördjupad psykiatrisk bedömning vid bedömd risk för självmordshandling (prioritet 1) möjlighet till närståendemedverkan vid bemötandet av patienter med självmordsnära tillstånd (prioritet 1) psykosocialt stöd till efterlevande vid självmord (prioritet 1)

18 Barn och ungdomar med lindrig depression Aktiv uppföljning för föräldrar, barn (prioritet 1) och ungdomar - stödjande kontakt och ev psykosocialt stöd Individuell KBT (prioritet 3) KBT i grupp - ett alternativ för barn (prioritet 3)

19 Barn och ungdomar med måttlig depression Psykologisk behandling med KBT, individuellt eller i grupp (prioritet 1) Läkemedelsbehandling med SSRI (fluoxetin) (prioritet 3) Systemisk familjeterapi eller Attachment Based Family Therapy (ABFT) (prioritet 3) Icke-göra Venlafaxin vid behandling av barn Mirtazapin vid behandling av barn och ungdomar Paroxetin vid behandling av ungdomar FoU Ljusterapi - endast inom ramen för kontrollerade studier (FoU)

20 Vuxna och äldre med lindrig depression Datorbaserad KBT med behandlarstöd (prioritet 3) Textbaserad behandling med behandlarstöd (prioritet 4) Psykologisk behandling med KBT (prioritet 4) Psykodynamisk korttidsterapi (prioritet 5) Fysisk aktivitet (prioritet 6) Antidepressiva läkemedel (SSRI) (prioritet 9) Beroende på individuella förutsättningar t ex tidigare behandlingskrävande depression förekommit

21 Vuxna och äldre med måttlig depression KBT eller interpersonell terapi (prioritet 2) Datorbaserad KBT eller annan textbaserad behandling med behandlarstöd (prioritet 3) Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI, SNRI, TCA m fl) (prioritet 3) Psykodynamisk korttidsterapi (prioritet 4) Fysisk aktivitet (prioritet 6) Behandlingsstöd i form av telefonrådgivning (prioritet 6) Kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och KBT (prioritet 10) Ljusterapi bör endast ges inom ramen för kontrollerade studier (FoU)

22 Måttlig depression Vid dålig effekt av 1:a handsbehandling Byte av behandling Preparatbyte (prioritet 5) Byte från läkemedelsbehandling till psykologisk behandling eller tvärt om (prioritet 5) Tilläggsåtgärder Tillägg av mianserin eller mirtazapin till SSRI (prioritet 5) Tillägg av KBT till SSRI (prioritet 5) Tillägg av SSRI till KBT (prioritet 7)

23 Vuxna och äldre med svår egentlig depression ECT vuxna (prioritet 1) ECT äldre (prioritet 2) Läkemedelsbehandling (prioritet 3) Psykologisk behandling med KBT (prioritet 4)

24 Vuxna och äldre med generaliserat ångestsyndrom Psykologisk behandling med KBT (prioritet 1) Läkemedelsbehandling med SSRI (prioritet 2) Datorbaserad KBT (prioritet 3) Läkemedelsbehandling med SNRI (venlafaxin) (prioritet 4) Läkemedelsbehandling med bensodiazepiner (prioritet 10)

25 Konsekvenser Behandling av depression och ångest: psykologiskbehandling före läkemedel Personer med kompetens för psykologisk behandling Datorbaserad behandling ECT

26 Riktlinjerna uttalar sig inte om vårdnivå! Patienter med depression i PV: Gles eller ingen uppföljning Dålig kontinuitet Bristande tillgång till KBT behandlingar Patienter med måttlig depression finns både i PV och psykiatrin Resurser/kompetens behövs!

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Tore Gustafsson, psykolog Vårdcentralen Gamlestadstorget För kontakt: www.torepsykolog.se Valda punkter

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Behandlingsprogram 2012 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Neuropsykiatriska enheten för vuxna. Verksamhetsområde beroende och neuropsykiatri. Psykiatridivisionen 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Socialdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Bättre samverkan Några frågor kring samspelet mellan hälso-

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 139 Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Läs mer

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Från hälsobeskrivning till resultat Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Västra Götalandsregionen Piteå Politisk organisation och beställar-utförar modell Syfte

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer