Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014"

Transkript

1 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag 5 september Fredag 26 september, em Fredag 17 oktober Fredag 28 november + Gymnasietema (1 aprilmöte) + Gymnasietema Konferens + Gymnasietema Gymnasietema Standardtiden för s möten är mellan kl om inget annat anges. För de mötesdagar som är gemensamma för Ordinarie UC och UC med Gymnasietema gäller följande tider: Ordinarie ; Gymnasietema Göteborg 25 september 2013 Peter Holmström /Theresa Carlsson

2 MISSIV ÄRENDE 2 Till Förslag till Uppdrag till Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Bakgrund Frågan om kalibrering kring bristen på förskollärare i regionen har lyfts vid ett flertal tillfällen i. För att ta frågan vidare efterfrågas ett underlag med kartläggning av nuvarande situation i Göteborgsregionen samt en framåtblickande prognos. Uppdrag Förskolenätverket tar fram uppgifter kring rekryteringsbehovet av förskollärare i kommunerna samt gör en bedömning av hur detta behov kan se ut om fem år. Förskolenätverket ska med grund i det framtagna materialet analysera eventuella konsekvenser och föreslå åtgärder. Materialet kommer att användas som underlag för vidare diskussion i. Tidplan Arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till tidigt under våren föreslås enas om att lämna uppdrag till Förskolenätverket om att se över bristen på förskollärare i Göteborgsregionen innebärande: a) Förskolenätverket tar fram uppgifter kring rekryteringsbehovet av förskollärare i kommunerna samt gör en bedömning av hur detta behov kan se ut om fem år, b) Förskolenätverket analyserar eventuella konsekvenser och föreslår åtgärder med grund i det framtagna materialet, samt att arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till tidigt under våren 2014 Göteborg 10 oktober 2013 Peter Holmström /Johan Borvén

3 MISSIV ÄRENDE 3 Till Förslag till Uppdrag till SYV-nätverket att ta fram kommunordning och riktlinjer för ansvar av den gemensamma vägledningsmontern vid Gymnasiedagarna Bakgrund Inför Gymnasiedagarna 2008 beslöt att införa en GRgemensam vägledningsmonter, gemensamt bemanna montern med personal samt fördela kostnaderna för montern på kommunerna enligt gängse modell och utvärdera den GR-gemensamma montern efter avslutad mässa. Avsikten var att låta en kommun i taget bära huvudansvaret för den gemensamma montern. Åtagandet för ansvarig kommun har inneburit förberedelser inför mässan, att hålla samman verksamheten under mässan samt att fördela kostnaderna efteråt utifrån befolkningsunderlaget och ansvara för utskick av faktura till samtliga kommuner. Göteborg, Kungsbacka och Mölndal har haft uppdraget under 2 år vardera från och med starten 2008, men inför 2014 och framåt finns behov av en tydlig struktur kring vilken kommun som ska bära ansvaret och uppdraget framåt gällande vägledningsmontern. Frågan om den framtida bemanningen av montern har aktualiserats i SYV-nätverket vilket resulterat i följande förslag till uppdrag: Uppdrag SYV-nätverket tar fram förslag till kommunordning gällande huvudansvar för den gemensamma montern Förslaget ska även innehålla riktlinjer för fakturering och annan administration gällande ansvaret för och bemanningen av den gemensamma montern Tidplan Arbetet påbörjas snarast och återrapportering från SYV-nätverket sker vid mötet i den 29 november föreslås enas om att lämna ett uppdrag till SYV-nätverket om att se över den framtida bemanningen av den gemensamma vägledningsmontern vid Gymnasiedagarna innebärande: a) SYV-nätverket tar fram förslag till kommunordning gällande huvudansvar för den gemensamma montern, b) förslaget ska även innehålla riktlinjer för fakturering och annan administration gällande ansvaret för och bemanningen av den gemensamma

4 montern, samt att arbetet påbörjas snarast och återrapportering från SYV-nätverket sker vid mötet i den 29 november Göteborg 8 oktober 2013 Peter Holmström /Sabina Svahn Susanne Carlström

5 ÄRENDE 5 Rapport om Vuxenutbildningsnätverkets verksamhet 2013 Syfte/Uppdrag Nätverkens representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till, - byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet, - på uppdrag av genomföra insatser såsom utredningar, projekt, kunskapsöversikter etc. - bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant, - årligen avlägga kort verksamhetsrapport. Datum: Innehåll: Antal deltagare: 23/1 Nytt syfte och uppdrag för nätverket Ekonomisk redovisning GRvux Erfarenhetsutbyte kring upphandlingsavtal 6/3 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen 2014 Återkoppling från erfarenhetsutbyte kring upphandlingsavtal 23/1 GR:s nätverksöversyn information och diskussion GRsfi yrkesutbildningar med språkstöd Antagningsgruppens uppdrag från UC 17/4 Ungdomar år GRsfi yrkesutbildningar med språkstöd Uppföljning 33-kronan GR:s nätverksöversyn information och diskussion 29/5 Antagningsbesked från GR-Alvis Lika vägledning inom GR GR:s nätverksöversyn information och diskussion

6 Seminarium september 2-3/9 Nya ledamöter till Vux-AU Nivåbedömningssystemet Open24 Enkät från Utbildningsdepartementet Ekonomisk uppföljning och antagning omgång 3:13 Kommunal jämförelse ekonomi IT-stöd vuxenutbildningen Inblick och utblick gällande vuxnas lärande från ett nationellt perspektiv med kommunala ögon (Mats Söderberg, SKL) Processen kring en nyetablering (Patrik Nystedt, Hermods) 12 För utförligare information om innehållet på Vuxenutbildningsnätverkets möten hänvisas till GR Utbildnings hemsida under Nätverk och arbetsgrupper. Sammansättning i Vuxenutbildningsnätverket Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Monika Nilsson Anna Gullberg Ralf Stenered Ingrid Källström Anita Ahlman Kurt-Olov Sjöström Magnus Bladh Ann-Christine Gustavsson Håkan Gustavsson Nomi Madolo Jan Wennebrink Anders Bergius Martin Nordström Ordförande Sekreterare Jan Elftorp Ulrika Krabbe 2

7 Busstidtabellerna för sommar och vinter begränsar skolornas terminstider Det jag tänker är att busstidtabellernas sommartider- och vintertidertabeller begränsar hur vi kan tänka och göra med våra terminstider. Vad jag förstår så för vi dialog med Västtrafik, som inte direkt lyssnar på oss i kommunerna. Eftersom det sker en större central samverkan kring sommar- och vintertider i något som kallas för "rikstabellerna", och här ingår SJ, Tågab, Västtrafik, SL, Öresundstrafiken m.fl. Dvs hela Sverige på något sätt. Även om jag inte vill ändra antal dagar så måste jag om jag ändrar trafiken mellan sommar- och vintertid betala extra för turer de dagar på sommartrafiken som inte går. Vilket gör att sommartrafiklistan begränsar våra möjligheter att förlänga terminerna, utan att det blir fler bussdagar totalt. Det jag skulle vilja göra är att begränsa sommartidslistan så att den krymper någon vecka både i början och slutet, så att vi har en längre tidsperiod att ha terminen på. Samtrafiken har planerat flera år framöver, se utdrag nedan; är redan fastställt. Som är framtagen efter samråd i " Samtrafikägarnas referenskommittés arbetsgrupp", vem som sitter i den har jag ingen aning om och vems behov de företräder vet jag inte heller. Så här undrar jag om GR kan vara en aktör och föra fram utbildningssektorns behov om de inte finns med i arbetsgruppens referenskommitté. Eller starta en debatt om detta på något sätt... Upplever andra kommuner inom GR samma problem kring ovan och kan vi i så fall agera gemensamt? /Cecilia Knutsson

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 1 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Innehållsförteckning Sid. Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppen 2004 5-6 Stort intresse för det livslånga

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer