Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från Utbildningschefsnätverket"

Transkript

1 ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för & grund, gymn & vux) ordförande Anneli Schwartz, Alingsås (gymn & vux) Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund) Bo Niklasson, Göteborg (för & grund) Gunilla Westerberg, Göteborg (för & grund) Stig Sánta, Göteborg (för & grund) Maija Söderström, Göteborg (gymn) Marie Alkvist Carlsson, Göteborg (gymn) Olof Olsson, Härryda (för & grund, gymn & vux) Maria Andersson, Kungälv (för & grund, gymn & vux) Elisabeth Westin, Lerum (för & grund, gymn & vux) Olle Isaksson, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) Yvonne Barkstedt, Mölndal (gymn & vux) Bengt Randén, GR Utbildningschef Theresa Carlsson, GR, sekreterare Sabina Svahn, GR, (punkt 6) Mararetha Allen, GR (punkt 16) Deltog ej Eva Leidbrandt, Ale (för & grund, gymn & vux) Jan Elftorp, Göteborg (vux) Anette Liedström-Hjorth, Kungsbacka (för & grund) Tomas Berndtsson, Kungsbacka (gymn & vux) Elisabeth Jacobsson, Mölndal (för & grund) Karl-Olof Petersson, Partille (för & grund, gymn & vux) Per Andersson Sellén, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) Staffan Sjölund, Tjörn (för & grund, gymn & vux) Kerstin B Schiller, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Vice ordförande 1

2 Mötet öppnades Olle Isaksson, Lilla Edet, hälsades välkommen som ny ledamot i Utbildningschefsnätverket. Beslut 1. Förslag till lovtider läsåret 2017/2018 att rekommendera Utbildningsgruppen att föreslå kommunerna att fastställa gemensamma lovtider för läsåret 2017/2018 enligt följande: Höstlov 2017 infaller vecka 44 (30 oktober-3 november), Påsklov 2018 infaller veckan efter påsk (3-6 april), det vill säga vecka Förslag till datum och avstämningsperioder för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola att tillämpa dessa avstämningsdatum och perioder för interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola från och med läsåret 2015/2016 samt att informera berörda om ändringen av avstämningsdatum och perioder i förhållande till tidigare samverkansavtals två avstämningsdatum. 3. Förslag till att ställa sig bakom det av Kvalitetsnätverket framtagna förfrågningsunderlaget för att gå vidare med upphandling kring regiongemensam enkät att ställa sig bakom det av Kvalitétsnätverket framtagna förfrågningsunderlaget för att gå vidare med en förnyad konkurrensutsättning gällande regiongemensam elevenkät. 4. Förslag till bemanning av sommarsyv till Gymnasieantagningen 2015 och framåt att godkänna föreslaget att placera två studie- och yrkesvägledare på GRs gymnasieantagning enligt planering i missiv daterat Förslag till ny ordförande för Skolekonomnätverket: Anette Liedström Hjort, Kungsbacka 2

3 Rapport/information/diskussion 6. Aktuellt från Gymnasieantagningen - valen till gymnasieskolan förslag till tidplan för arbetet med antagning till gymnasieskolan 2016 Sabina Svahn presenterade sökandestatistik för februari Konstaterades att det är färre elever men fler platser vilket påverkar söktrycket. Antal behöriga sökande till fristående skolor är och till kommunala skolor till totalt platser, inkl platser på introduktionsprogrammen. Det är flest antal sökande till samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Totalt söktryck per plats beräknat på behöriga sökande är 67 %. Av de sökande grundskoleeleverna är 81 % behöriga och 19% obehöriga till nationellt program. Av de behöriga sökande har 79 % sökt högskoleförberedande program och 21 % yrkesprogram. Drygt 50 % av de nu obehöriga sökande förväntas bli behöriga på vårterminsbetygen. Diskuterades kring antalet platser kontra produktion, vilket Utbildningschefsnätverket återkommer till vid aprilmötet enligt planen för samråd vid regional utbildningsplanering. Sökandeläget finns på GR Utbildnings webbsida: ebruari.4.34a5ef88147ad1eb7eb1197.html För att bryta ner uppgifterna i lokalt perspektiv används Gymnasieantagningens dynamiska statistikverktyg som samtliga kommuner har tillgång till. Lyftes även förslag till tidplan för antagningen => Förslaget tas vidare till Utbildningsgruppen. Bilderna bifogas anteckningarna. Nätverksrapport 7. Skol-IKT-nätverket (Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg fr.o.m ) Ordföranden, Cecilia Knutsson, gav en rapport från nätverkets verksamhet. Nätverket är aktivt och dess deltagare brinner för frågorna. Fokusområden har varit både erfarenhetsutbyte och regional samverkan. Under förra året revideras nätverkets syfte och uppdrag. Kommenterades kring behovet av att elever lär sig programmera i sin vardag, vart kommunerna befinner sig gällande exempelvis avtal med Google, uppföljning av det pedagogiska verktyget, IKT för nyanlända samt digitala läromedel. => Utbildningschefsnätverket uppmanas att återkoppla till den egna representanten i nätverket vilka fokusområden som önskas framöver utifrån den bifogade sammansställningen. Bilderna bifogas anteckningarna. 3

4 Rapport/information/diskussion (forts.) 8. SKLs skolchefsnätverk Utse person som vid sidan av Stig Santa och Elisabeth Westin kan representera UC: => Anette Liedström Hjort, Kungsbacka, utsågs som suppleant att representera Utbildningschefsnätverket vid SKLs skolchefsnätverk. Information om utvecklinsgrupper som SKLs skolchefsnätverk startar: SKL bildar arbetsgrupper kring exempelvis nationella prov, nyanländas skolgång, Skolinspektionen, statsbidrag mm (se bifogat material) där det finns möjlighet att bidra med personer från kommunerna. => Inför nästa möte återkopplar kommunerna intresse av att delta. 9. Fråga från Förskolenätverket angående enkäter för vårdnadshavare Maria Andersson, ordförande för Förskolenätverket, berättade om nätverkets intresse av Göteborgs enkät för vårdnadshavare. => Förskolenätverket undersöker frågan vidare och återkommer med förslag till uppdragsbeskrivning. 10. Agenda Vilka teman och gäster önskar Utbildningschefsnätverket under 2015? Bodens exempel med upphandling av vikarietjänst Rekrytering, kompetensförsörjning och behörighetskrav Varumärket skola Gustaf Fridolin Betyg i årskurs fyra (finns utvärdering av den omgång som fick betyg i årskurs sex?) Omvärldsanalys (framtidens yrken och arbetsmarknad, SKL, Kairos future, Vetenskapsrådet?) Hur få fler att söka exempelvis barn- och fritidsprogrammet? Rektors arbetsmiljö (rapport i mars) Euroskills 2016 kommunernas medverkan att göra t.ex. omvårdnadsprogrammet mer attraktivt? Skolforskningsinstitutet Läget kring lektoraten i regionen Ference Marton => Sammanställningen tas med till UCau och Framtidsgruppen. 11. Fråga från Göteborg kopplat till särskilda undervisningsgrupper Stig Santa informerade om läget kring EfUS. De kommuner som har elever vid dessa skolor kommer att kontaktas av Göteborg för ny överenskommelse kring eleverna. 4

5 12. Återkoppling från högskolor angående skrivelse om validering av barnskötare Sekreteraren för Förskolenätverket, Johan Borvén, och Göteborgs representant, Madeleine Lundstedt, fortsätter dialogen med högskolorna under våren och återkoppling sker i Utbildningschefsnätverket i höst. Ordföranden för Förskolenätverket flaggade även för närvaron i Förskolenätverket och bad utbildningscheferna kontrollera representationen då det är flera tyngre frågor som diskuteras i nätverket just nu. 13. Information om Utbildningschefsnätverkets studieresa 2015 Bengt Randén gav en återkoppling om arbetet med Utbildningschefsnätverkets studieresa 2015 som enligt önskemål går till Bryssel. Programmet kommer att bygga vidare på tidigare studieresor och teman kring kompetensförsörjning och utanförskap. => GR återkommer inom kort med en Doodle med alternativa datum (vecka 39 eller vecka 40) för resan. 14. Koppling mellan Utbildningschefsnätverket och Lärarutbildningsnämnden (forts. från föregående möte) - Vilka frågor önskar Utbildningschefsnätverket att Stig Santa och Bengt Randén tar med till Lärarutbildningsnämnden framöver? - Vilka formella kanaler och strukturer finns mellan kommunerna och universitetet? => kommunerna inventerar på hemmaplan inför mötet Efterfrågades konkreta frågor som Bengt och Stig kan lyfta ur ett arbetsgivarperspektiv, t.ex. lägga beställningar för särskilda målgrupper. => Frågan lyfts in till Utbildningschefsnätverket igen framöver. 15. Sommaraktiviteten den 26 juni Ordföranden ställde frågan om deltagande vid sommaraktiviteten den 26 juni, vi behöver vara en större grupp för att det ska vara lönt att gå ut med T/S Gunilla. => Theresa Carlsson skickar fråga om deltagande och ber om svar med vändande mail. 16. Flaggning inför första aprilprocessen och planering av utbildningsutbudet Margaretha Allen gav en redogörelse för hur det regionala samrådet går till gällande utbildningsplanering, det första samrådet äger rum vid Utbildningschefsnätverkets möte den 10 april. Bilderna bifogas anteckningarna. 5

6 Administrativia Marie Alkvist-Carlsson och Yvonne Barkstedt tackades för sina bidrag till Utbildningschefsnätverket under året. Ventilen Yvonne Barkstedt informerade om att Jens Holm blir ny utbildningschef i Mölndal. Yvonne berättade också att det inte blir någon etablering av ISGR i Fässbergsgymnasiets lokaler. Stig Santa informerade om Göteborgs kommande översyn gällande Svenska Balettskolan. Maria Andersson lyfte fråga om lärares arbetsuppgifter. Diskussion följde kring Arbetsmiljöverkets inspektioner. Bengt Randén berättade om att GR byter lokaler från och med september i höst. Nya adressen är Anders Personsgatan 8. Mötet avslutades 6

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Peter Holmström Arbetsmaterial 1 Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Anteckningar från seminarium i Utbildningsgruppen Tid: Måndagen 1 september 2003, kl 13.15-16.30 Plats:

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn

Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn 060921 Minnesanteckningar från Gymnasierektorsgruppen 060921 Deltagare: Annika V Mölndal, Roy J Ale, Gunilla F Stenungsund, Bo L Alingsås, Lars O Göteborg, Marianne M Göteborg, Katarina L Öckerö, Björn

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

SKL intresserade av att vara med i Linköpingskonferensen.

SKL intresserade av att vara med i Linköpingskonferensen. Protokoll styrelsemöte 14-15 juni i Barkarby Närvarande: Jonas Jonsson, Elisabeth Andreasson, Bengt Jönsson, Owe Liedgren, Åke Pettersson Annika Ramsell, Lars Skärgren, Hans Melén, Ulrika Grönqvist (15

Läs mer

Konferens med GR-nätverket Skol-IT-ansvariga 2-3 september

Konferens med GR-nätverket Skol-IT-ansvariga 2-3 september Konferens med GR-nätverket Skol-IT-ansvariga 2-3 september Lerum Johan Nyström, ordförande Ale Per-Erik Lundahl, ordförande Alingsås Monica Esborn Ulf Hörstam Göteborg Ylva Bergstedt Sven Wiren Stefan

Läs mer

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Deltagare: Anna- Carin Bylund, Folkbildningsrådet Karin Bårman, Skolverket Tore Carlsson, Energimyndigheten Kerstin Eriksson,

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport 2012 innehåll Att vilja, kunna och uppleva kvalitet... 3 Reformerna har

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 1 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Innehållsförteckning Sid. Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppen 2004 5-6 Stort intresse för det livslånga

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer