HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB

2 Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie Strategifond...1 Carnegie Strategy Fund...14 Carnegie Swedish Equity Fund...16 Carnegie Sverigefond...18 Carnegie Sverige Select... Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond... Carnegie Emerging Markets...4 Carnegie Indienfond...6 Carnegie Kinafond...8 Carnegie Rysslandsfond...3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...3 Carnegie Likviditetsfond...34 Carnegie Obligationsfond...36 Övriga fonder Carnegie Goria...38 Carnegie Total...4 Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag ti Carnegie Holding AB, står under tisyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (4:46). Förvaltat kapital per den 31 december 1 uppgick ti ca 3 miljarder kronor fördelat på drygt 18 direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 16 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick ti 35 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tiväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 13 Januari Helårsbesked för 1 April Helårsrapport 1 Tidningen Utsikt 1 i korthet Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 13 Oktober Tidningen Utsikt Januari Carnegie Småbolagsfond startar. Carnegie Svea fusioneras med Carnegie Småbolagsfond. Mars Carnegie Fonders fonder lämnar utdelning. April Fonderna Carnegie Teus, Carnegie Protego och Carnegie Utlandsfond fusioneras med Carnegie Strategifond. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktue information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Bestä våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din bestäning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tibaka det insatta beloppet. Spara i våra fonder...4 Redovisningsprinciper...44 Revision...45 Policyfrågor...46 Ordlista och definitioner...49 Fondbolagsfakta...5 Medarbetare...5 Denna årsrapport innehåer helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1

3 VD-ord Ett förvånansvärt bra år 1 måste sammanfattas som ett riktigt bra år. Aa fonder som förvaltas av Carnegie Fonder steg i värde. Ett högre risktagande lönade sig, vilket visade sig genom att aktiefonder gick bäst. I synnerhet andelsägarna i Carnegie Sverige Select är att gratulera då fonden steg med 18 procent. Pengar på banken däremot, innebar oftast förlust efter att inflationen räknats bort. De finns nog många som inte riktigt känner igen sig i beskrivningen att 1 var ett bra år. Konjunkturutvecklingen världen över var minst sagt svag och arbetslösheten är mycket hög, i synnerhet bland unga. Problemen i världsekonomin, ti exempel eurokrisen, budgetstupet i USA och en lägre tiväxt i Kina, verkar dessutom svårlösta även om läget stabiliserades mot slutet av året. Mot den bakgrunden är fondutvecklingen onekligen förvånande. Många av oss är andelsägare i Carnegie Strategifond. Som kommunicerats under året ändrade vi inriktningen i fonden under 1. Nu innehåer den ungefär ti hälften högutdelande aktier och ti hälften företagsobligationer, men fördelningen är inte huggen i sten. Tanken är att skapa en årlig avkastning på 6 7 procent, med låg risk, främst genom direktavkastningen från fondens investeringar. För den långsiktiga investeraren spelar då kortsiktiga kursväxlingarna en mindre ro. Den nya inriktningen har fått en smakstart. Carnegie Strategifond steg under 1 med nära 15 procent, vilket är mycket bra beaktat det låga risktagandet. I februari 1 lanserades Carnegie Småbolagsfond, som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden. Vi kan konstatera att 1 var mer gynnsamt för stora bolag, men historiska jämförelser visar att mindre bolag över tiden har en bättre utveckling. Risken är högre, men nu är småbolagsaktier i jämförelse med stora bolag ovanligt lågt värderade. Vid sidan av Strategifonden och Småbolagsfonden uppmärksammade vi under 1 att Rysslandsfonden fyde 15 år. De som varit med under dessa 15 år har fått vara med på en fantastisk resa, även om den inte atid upplevts som angenäm. Risktagandet har dock betalat sig i form av en hög avkastning. Jag vi också nämna det fantastiskt stora intresse som Carnegie Corporate Bond skapat. På bara några få år har fonden vuxit ti nära 6 miljarder kronor och är en viktig förklaring ti att vi återigen tar marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Fondens förvaltare, Stefan Ericson, tidelades också utmärkelsen Årets stjärnförvaltare i kategorin företagsobligation av Dagens Industri i samarbete med fondutvärderingsföretaget Morningstar. 13 är ett speciet år för Carnegie Fonder. Jag tänker då inte primärt på att vi i januari lanserade en ny hemsida, utan på att verksamheten och ovannämnda Carnegie Strategi fond, fyer 5 år. Vi kan se tibaka på en period som har varit mycket berikande för andelsägarna, trots flera kriser av olika slag. Ingen vet vad kommande 5 år innebär, men vi lovar att göra vårt bästa med att skapa bra förvaltningsresultat. Detsamma gäer för 13. Följ oss gärna på hemsidan via datorn eer mobilen, n Hans Hedström Verkstäande direktör CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 3

4 Utveckling fonder och marknader Revansch för aktiefonder De stora problemen för världsekonomin är långt ifrån lösta. Men det kommer at fler ljusglimtar att hänga upp ett positivt scenario på. Marknaden Sammantaget blev 1 ett bra år för värdepappersmarknaderna. Aktiemarknaderna har, med några få undantag, utvecklats positivt. Samtidigt har tiväxtförväntningarna justerats ned i takt med att svag ekonomisk statistik från världens aa hörn publicerats. Sverige, som länge framstod som immunt mot problemen i omvärlden, kom också att se sin tiväxttakt sjunka betänkligt. Räntorna fortsätter att ligga på rekordlåga nivåer. Utvecklingen på det makroekonomiska planet överskuggade helt och hået utvecklingen i enskilda företag. Störst betydelse har eurokrisen haft, men en dämpad tiväxt i Kina och en långsammare återhämtning i USA än förväntat har också bidragit ti en at dystrare konjunkturbild. I det perspektivet är aktiemarknadernas positiva utveckling något överraskande. Av de stora aktiemarknaderna har den amerikanska haft den bästa utvecklingen. En rimlig förklaring är att USA påverkas i mindre utsträckning av problemen i Europa och en lägre kinesisk tiväxt. Mot slutet av året ökade dock farhågorna för FONDUTVECKLING 1, % Carnegie Strategifond Carnegie Strategy Fund Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Afrikafond Carnegie Emerging Markets att politikerna inte skue kunna hantera hotet om det så kaade budgetstupet på ett förnuftigt sätt. Utvecklingen på de europeiska aktiemarknaderna har generet varit bland de svagare, men här är skinaden stor mean krisländerna i söder och marknaderna i norr, däribland Sverige, Danmark och Norge. Finland har dock tyngts av Nokias koaps. Efter insatser från bland annat Europeiska Centralbanken ökade titron ti euron och räntorna på krisländernas obligationer började sjunka. Det blev också startskottet för en återhämtning på dessa länders aktiemarknader. Tiväxtmarknader har också klarat sig hyggligt, med Brasilien som ett tydligt undantag. I takt med stigande råvarupriser har den brasilianska marknaden haft flera starka år. När nu konjunkturbilden grumlats och råvarupriserna i många fa har fait har investerare sökt sig bort från den råvarutunga brasilianska aktiemarknaden. Den kinesiska marknaden utvecklades länge svagt beroende på en dämpad tiväxt i ekonomin och osäkerhet inför ledarskiftet i slutet av året. Under 1 Carnegie Småbolagsfond startades och ingår ej i sammanstäningen. Carnegie Indienfond Carnegie Kinafond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Goria Carnegie Total hösten kom dock signaler om en starkare ekonomi och aktiemarknaden svarade med kursuppgångar. I Indien fattades beslut om vissa avregleringar, vilket fick fart på aktiemarknaden. Den ryska marknaden hämmas av att Putin förefaer vara mer intresserad av sin egen makt än landets välstånd. Om nu den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna signalerar bättre tider så ger utvecklingen på räntemarknaderna en dystrare bild. Från redan i utgångsläget rekordlåga räntor har utvecklingen fortsatt nedåt i ti exempel Sverige, Tyskland och USA. Investerare är således beredda att låna ut ti dessa stater utan någon ränta att tala om överhuvudtaget. Mot slutet av året började dock räntorna stiga. Intresset för företagsobligationer var mycket stort, både från investerare och emittenter. Denna finansieringsform förefaer nu ha slagit rot även i Sverige. En osäker aktiemarknad och bankernas behov att banta sina balansräkningar har bidragit ti detta. Under årets första halvår förvärrades onekligen eurokrisen. Efter att det tidigare varit i sammanhanget relativt små ekonomier som haft stora problem att hantera sina skuldproblem hamnade även större länder som i synnerhet Spanien i en mer akut situation. Oron växte också för att Italien och även så småningom Frankrike kunde hamna i ett liknande läge. Marknaden kräver därför höga räntor för att låna ut ti dessa länder, vilket i sin tur förvärrade läget. Politikerna tvingades, på skattebetalarnas bekostnad, från den ena räddningsmanövern ti den andra. En positiv vändning kom under sommaren då ECB:s ordförande Mario Draghi deklarerade att euron skue försvaras ti vilket pris som helst. 4 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1

5 Utveckling fonder och marknader Euron har naturligtvis haft en svag +9, procent. Kinafonden gick länge utveckling under året. Kronan har även kräftgång men steg kraftigt under årets 15 stärkts mot andra stora valutor, ti sista månader när goda tiväxtsiffror för exempel doarn och pundet. den kinesiska ekonomin kunde presenteras. Rysslandsfonden steg initialt Fondernas utveckling kraftigt men i takt med att eurokrisen Spridningen i avkastning fonderna 1 blev avarligare och oljepriset pressades emean var ovanligt låg under 1. Aa ned fö de ryska aktiekurserna. fonder kan peka på en positiv avkastning. Räntefonderna steg aa med Carnegie Aktiefonderna kan sägas ha tagit en viss Corporate Bond i topp med en uppgång revansch efter det bistra 11. på 11,6 procent. Beaktat risknivån är 5 Högst avkastning skapades i Carnegie det en nära nog oslagbar avkastning. Sverige Select som steg med 18,3 pro Carnegie Likviditetsfonds uppgång om cent. Sverige Select har en betydligt mer 3,5 procent är mer blygsam, men faktum koncentrerad portfölj än traditionea är att vi har svårt att hitta någon liknande Sverigefonder och de enskilda aktievalen USA LatinamerikaEuropa fond Ryssland som AsienJapan presterat Sydafrika bättre. får därmed större betydelse. Fonden var Det är värt att notera att utvecklingen också den av våra aktiefonder som Sverige i våra Östeuropa fonder mäts i svenska Australien kronor, klarade sig bäst under 11. en valuta som stadigt stärkts under de Carnegie Strategifond har sedan april senaste åren. De fonder som investerar 1 en något förändrad inriktning, vilket på utländska marknader har därför ofta kommer att innebära en lugnare och gjort investeringar USA 7,% som utvecklats bättre Latinamerika -,4% stabilare utveckling framöver. Huvudförklaringarna är att fonden tydligare svenska Europa kronor ser 4,7% det inte lika bra ut. i lokal valuta, Sverige men 11,8% efter omräkning ti Ryssland 4,4% än tidigare fokuserar på aktier med hög Det går Östeuropa att säkra valutorna, 7,% men det är en direktavkastning samt investerar en kostsam Asien strategi som 11,7% påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket Japan 3,% försvarlig andel i företagsobligationer. Sydafrika 1,% Avkastningen för 1 stannade på ovanligt Australien att aktiefonder 8,5% säkrar sina investeringar valutamässigt. Det gäer både 14,4 procent, vilket är mycket bra beaktat det relativt låga risktagandet. Nystartade våra och branschkoegornas fonder. Småbolagsfonden missade tyvärr Dessutom är det ju så att ibland är periodens bästa börsmånad, vilken var utvecklingen för kronan negativ och då januari. För perioden februari-december gynnas fonder som investerar utomlands. blev avkastningen 3,4 procent, vilket är Under 1 har kronan främst stärkts synnerligen konkurrenskraftigt i jämförelse med flertalet småbolagsfonder. gentemot doarn och euron. Våra fonder som investerar på tiväxtmarknaderna kan också uppvisa tämligen Vid ingången av 1 förutspådde vi en En framåtblick goda uppgångar. Carnegie Afrikafond återhämtning för aktiemarknaderna och och Carnegie Indienfond steg båda i synnerhet för tiväxtmarknaderna. De med 15,6 procent. De afrikanska aktiemarknaderna har en jämförelsevis låg vara en stor fördel, men de lågt städa sistnämndas högre tiväxt bedömdes korrelation med utvecklingen på de förväntningarna innebar potential för västerländska marknaderna. Många aktiemarknaderna generet. Utsikterna afrikanska ekonomier växer också mycket för räntemarknaden bedömde vi som snabbt, om än från en låg nivå. 11 års sämre, speciet för obligationsmarknaderna eftersom obligationsräntorna förlorare, Carnegie Indienfond, kom tibaka i takt med marknaden. i utgångsläget var så låga. Vi var mer Carnegie Emerging Markets, som positiva ti företagskrediter. investerar brett på tiväxtmarknaderna När vi nu gör bokslut kan det konstateras att vi på det stora hela var rätt ute. och därmed har en lägre risknivå än våra övriga tiväxtmarknadsfonder, steg Tiväxtmarknaderna sticker dock inte ut med 1, procent. Carnegie Kinafond på det sätt vi hoppades. Vi trodde främst och Carnegie Rysslandsfond hamnade på Afrika och Kina. Afrika ligger bra ti, precis därunder, +9,6 procent respektive men uppgången i Kina dröjde ti årets UTVECKLING MARKNADER 1 Käa: Bloomberg USA 7,% Sverige 11,8% Östeuropa 7,% Europa 4,7% Latinamerika,4% Sydafrika 1,% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan Land Valuta Ryssland 4,4% Asien 11,7% Kurs, kr Japan 3,% Australien 8,5% Jmf, % Argentina ARS 1,39 17, Australien AUD 6,759 4, Brasilen BRL 3,175 14, 15 Chile CLP,1358,5 Danmark DKK 1,155 4,1 EMU EUR 8,588 3,8 1 F. Arabemiraten AED 1,776 5,4 Filippinerna PHP,158,6 Hong Kong HKD,8391 5,3 5 Indonesien IDR,67 11,8 Japan JPY 7,565 16,1 Kanada CAD 6,5374 3, USA Latinamerika Sverige Europa Ryssland Östeuropa AsienJapan Sydafrika Australien Kenya KES,756 11,1 Kuwait KWD 3,113 6,6 Malaysia MYR,13, Mexico MXN,531 1,8 Nigeria NGN,416 1,9 Norge NOK 1,17 1,5 Nya Zeeland NZD 5,373,4 Peru PEN,548,4 Polen PLN,135 5,1 Qatar QAR 1,7863 5,6 Schweiz CHF 7,11 3, Storbritannien GBP 1,564 1,3 Sydafrika ZAR,7671 9,8 Sydkorea KRW,61 3,4 Taiwan TWD,4 1,4 Thailand THB,16,6 Tjeckien CZK,34 1,9 Turkiet TRY 3,6434,1 Ungern HUF,95 4, USA USD 6,54 5,6 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 5

6 , 1,5 1,,5 Utveckling fonder och marknader, SVENSKA KRONAN 1, %,5 15, 1 ECB USD/SEK USA Sverige Storbritannien EUR/SEK 1,55 1,,5 5 1, 15 Jan Mar Maj Jul Sep Nov,5,,5 1,5, 1, 1,5,5 1,,,5, 1, 1,,5,5, ECB USA Sverige Storbritannien UTVECKLING KORTA RÄNTOR, %,5 Sverige Tyskland Japan 3,,5, USA Storbritannien,5 ECB Sverige, USA Storbritannien 1,5, 1,5 1,5 1,, Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien Sverige Tyskland Japan 3, UTVECKLING USA Storbritannien 15 LÅNGA RÄNTOR, %,5,5 1 USD/SEK EUR/SEK,,5 1,5 1,5 1, 5,5 1, 1,,5 Sverige Tyskland Japan 15 USA Storbritannien, Jan Mar Maj Jul Sep Nov sista månader. Indien överraskade å andra sidan positivt. 3 Eurokrisen förvärrades i en utsträckning som få trodde vid ingången av 1 1. Det bidrog -1 ti att tiväxtförväntningarna för den - globala ekonomin -3 har skrivits ned. Även om företagen -4 fortsätter att uppvisa vinsttiväxt och hög lönsamhet så är det svårt att tro att inte den försämrade ekonomin ska påverka vinsterna negativt. För svensk exportindustri är den svaga utvecklingen för euron ett påtagligt ok att bära. 3 Det finns dock ljusglimtar att hänga upp ett mer positivt 1 scenario på. Amerikanska centralbanken, Fed, har nu fokus på arbetslösheten -1 och eftersom det är - en indikator som reagerar sent i cykeln -3 kommer antagligen Fed håa ned sin -4 styrränta även när ekonomin börjar stärkas. ECB har lovat att köpa statsobligationer om oron för euron kommer tibaks. I Japan är centralbanken nu satt under stort tryck från den nya politiska ledningen att skapa inflation. Den amerikanska bostadsmarknaden har också äntligen börjat återhämta sig. Högre förväntningar 3 på tiväxt och därmed också inflation är positivt för 1 aktier, men negativt för obligationer. Det bästa vore om -1 obligationsräntorna stiger sakta men säkert. - Kraftigt stigande räntor kan däremot skapa -3 panik, precis som när aktiemarknaden blev tagen på sängen av räntehöjningarna. De stora problemen för världsekonomin är, trots centralbankernas insatser, långt ifrån lösta. När vi nu fått en viss positiv avkastning från aktiemarknaden trots att inte särskilt mycket förbättrats, anser vi att förväntningarna på aktiemarknaden för 13 bör vara modesta. Liksom tidigare anser vi att det är klokt att håa sig ti investeringar i företag med stabil finansie stäning och som inte är så konjunkturkänsliga. Denna typ av företag bör också kunna håa en god utdelning. Obligationsmarknaden har klarat sig oväntat bra, men liksom tidigare är potentialen ytterst begränsad. Ett högre risktagande genom investeringar i företagsobligationer kommer rimligen att betala sig. n UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i procent under 1. Käa: Bloomberg, Reuters. Land/område Index % SEK Australien ASX A Ordinaries 8,5 Belgien Bel 14,4 Canada S&P/TSE Composit,5 Danmark OMX Copenhagen, Europa DJ Stoxx 5 Europa 4,7 Finland OMX Helsinki 4, Frankrike CAC 4 1,9 Irland Irish General Index 11,9 Italien Milan MIB3 3,8 Japan Nikkei 5 3, Nederländerna Amsterdam 5,5 Norge Oslo OBX 16,6 Schweiz Swiss market 11,5 Spanien BIEX 35 8,3 Storbritannien FTSE 1 4,7 Sverige OMX 11,8 Tyskland Xetra DAGS 4, USA Nasdaq 9,5 USA S&P 5 7, Österrike ATX 5,1 UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i procent under 1. Käa: Bloomberg, Reuters. Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 4,1 Brasilien Bovespa 7,7 Chile Chile Stock Exchange 5,5 Filipinerna PSEi 33,8 Förenade Arabemiraten Förenade DFM General Index (Dubai) 13,3 Arabemiraten ADX General Index 3,5 Indonesien Jakarta Komposit,9 Kenya Nairobi Stock Exchange,7 Kina FTSE Xinhua 5 7,5 Korea Kospi 13,1 Kuwait Kuwait SE Price index 4,5 Malaysia Kuala Lumpur 8, Mexiko Mexico Bolsa, Nigeria Lagos Stock Exchange 3,9 Peru Peru Lima General 5,5 Polen WIG 3,8 Qatar DSM 1, Ryssland RTS 4,4 Sydafrika FTSE JSE Top 4 1, Taiwan Taiwan Weighted 7,3 Thailand SET 3,5 Tjeckien PX 5 11,4 Turkiet ISE National 5,3 Ungern Budapest SE 11, USD/SEK EUR/SEK Sverige Tyskland Japan 3, 5 USA Storbritannien,5, 5 1,5 1 1, 6 15 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1,5 Jan Mar Maj Jul Sep Nov, Snitt-år Snitt-år UTVECKLING STYRRÄNTOR, % Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien Snitt-år

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Goria och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anstäd sedan 1999/. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anstäd sedan 6. Fredrik Coiander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anstäd sedan. John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anstäd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anstäd sedan 6. Jan-Olov Olsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Emerging Markets tisammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anstäd sedan hösten 11. Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anstäd sedan 5. Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari 1. Mona har varit anstäd sedan 4. Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anstäd sedan 4. Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Stefan har varit anstäd på Carnegie sedan hösten 11. Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi ti vilken a förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tigångar som bedöms vara undervärderade.. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tigångarnas vikt i jämförelseindex eer betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tigångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. Tålamod Tigångar kan vara under värderade en längre tid. Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tigångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tigången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tigångens underliggande verksamhet eer finansie hävstång. Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: Lägre volatilitet Lägre omsättningshastighet Färre innehav Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eer kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 7

8 Översikt FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Nej John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Swedish Equity Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Coiander Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Stefan Ericson SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Övriga fonder Carnegie Goria Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 1 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 1 Carnegie Strategifond 165,34 1,57 1,93 14,4 Carnegie Strategy Fund 151,59 6,74 7,8 1,31 Carnegie Swedish Equity Fund 145,1 1,49 18,89 16,7 Carnegie Sverigefond 197,6,7,5 15,56 Carnegie Sverige Select 44,81 38,79 18,3 Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 15,89 8,93 15,55 Carnegie Emerging Markets 15,8 3,69 7,64 9,97 Carnegie Indienfond 35,14 11,85 15,61 Carnegie Kinafond 36,98 18,57 9,6 Carnegie Rysslandsfond 37,18 4,69 1,77 9,1 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 56, 4,8 4,7 11,57 Carnegie Likviditetsfond 8,9 15,7 7,77 3,54 Carnegie Obligationsfond 59,6 34,74 18,39 3,76 Övriga fonder Carnegie Goria 47,97 13,47 4,44,34 Carnegie Total 18,43,4 11,85 8,69 1 Carnegie Småbolagsfond startade RISKMÅTT Per Fond Riskklass Totalrisk, procent Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 6 1 Carnegie Strategifond 4 1,5 Carnegie Strategy Fund 6 1, Carnegie Swedish Equity Fund 7 17,9 Carnegie Sverigefond 7 14,4 Carnegie Sverige Select 6 13,3 Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 6 15,7 Carnegie Emerging Markets 6 14, Carnegie Indienfond 7 5,5 Carnegie Kinafond 7 17,4 Carnegie Rysslandsfond 7 1,8 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1, Carnegie Obligationsfond 3 3,8 Carnegie Corporate Bond 3,1 Övriga fonder Carnegie Goria 6 11,5 Carnegie Total 5 1,5 1 Carnegie Småbolagsfond har inte funnits i två år. 8 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1

9 Översikt VÄRDEUTVECKLING 1 ÅR, PROCENT Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 1 3,4 Carnegie Strategifond,5 14,4 34,1 6,3,7 34, 48,9 13,3 1,9 14,4 15,1 Carnegie Strategy Fund 1,1 14, 33, 5,,6 34,1 5, 11,6 14, 1,3 1,6 Carnegie Swedish Equity Fund 18, 14, 9,3 31, 4,5 36,5 49, 18,6 13,8 16,3 3,4 Carnegie Sverigefond 3,3 15,5 31,3 33,7,8 33,3 49,9,8 1,4 15,6 1,8 Carnegie Sverige Select 5,9 3,3 49,8 8, 9,7 18,3 6,1 Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond,7 33,5 4,1 9, 16, 18,8 15,6 1,9 Carnegie Emerging Markets,4 1,7 64,1 11,8 4,5 45,7 38, 9,6 3,3 1, 5,8 Carnegie Indienfond 13,5 68,6 19,8 61, 54, 6,8 17,3 35, 15,6 11,1 Carnegie Kinafond 18,4 19, 54,3 49,8 4,4 34,3 7,1, 9,6 4,1 Carnegie Rysslandsfond 51,3 5,3 17,6 4, 16,5 66, 16,6 11,3 19, 9, 11,3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond,6, 1,1 1,1,5 7, 6,8 7,8 3,3 11,6 5,7 Carnegie Likviditetsfond,8 1,9 1,3 1,8 3, 4,3,5 1,1,9 3,5 5, Carnegie Obligationsfond 4, 7,1 4,4,8 1,1 13,9,1,8 11, 3,8 7,6 Övriga fonder Carnegie Goria 33,5 5,1 19,5 6, 8,7 35,9 41,3 1,1 7,7,3 7,3 Carnegie Total 6, 14,1,7 1,6 6,8 31,4 9,8 11,7 7,9 8,7,3 1 Carnegie Småbolagsfond startade ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, mkr Andelar, st Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 13, Carnegie Strategifond 71, Carnegie Strategy Fund 766, Carnegie Swedish Equity Fund 151, Carnegie Sverigefond 1, Carnegie Sverige Select 67, Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Emerging Markets 19, Carnegie Indienfond, Carnegie Kinafond 16, Carnegie Rysslandsfond 49, Räntefonder Carnegie Corporate Bond 354, Carnegie Likviditetsfond 1166, Carnegie Obligationsfond 174, Övriga fonder Carnegie Goria 31, Carnegie Total 115, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 9

10 Carnegie Småbolagsfond FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6% Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna ti handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp ti tio procent i små och medelstora företag upptagna ti handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING Period Ti Ackumulerad från start 3,4 Genomsnitt från start 3,8 1 år ackumulerad 1 år genomsnitt 5 år ackumulerad 5 år genomsnitt 3 år ackumulerad 3 år genomsnitt år ackumulerad år genomsnitt 1 år RISKMÅTT Totalrisk, fond % AVGIFTER OCH KOSTNADER Har inte funnits i två år Årlig avgift, % 1,66 Förvaltningsavgift, % 1,6 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 n a Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 n a Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,66 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på 5 månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden startade den sista januari 1. I samband med starten fusionerades Carnegie Svea Aktiefond in i fonden. Fusionen bidrog med ett kapital om 9 15 kkr. Carnegie Småbolagsfond steg fram ti årsskiftet med 3,4 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Loomis, Balder, HiQ och och Hakon Invest. Derivathandel med mera Ingen handel med derivatinstrument har skett under perioden. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut ti 98,5 procent investerad i aktier och 1,5 procent i likvida medel. Loomis togs under året in som ett stort innehav. Loomis har en låg värdering, en stark balansräkning, en hög direktavkastning, en låg konjunkturkänslighet samt en skicklig ledning, det vi säga precis ett 4 sådant bolag som passar oss som investerare. Loomis har under året ytterligare förbättrat sin lönsam- het och när den svenska konkurrenten Panaxia under senare delen av året gick i konkurs förbättrades situationen ytterligare. Det verkar atså som att lönsam- - heten i Sverige kan komma att förbättras ytterligare -4 under 13. Vi tror även att Loomis kan komma att genomföra förvärv under 13 då detta är en ut talad del av ledningens fokus samtidigt som balansräkningen är väldigt stark. 3 Vi investerade i Balder eftersom vi gjorde bedömning att aktien värderades med en stor substans 5 6 rabatt, det vi säga aktien värderades långt under 15 fastigheternas bedömda marknadsvärde. Vi tycker 4 1 också att bolagets fastighetsbestånd är underskattat, man har successivt avyttrat en del sämre hus sam tidigt som man har tifört fina fastigheter i bra lägen i Stockholm och Göteborg. Den stora an delen bostadsfastigheter är också attraktiv. Bolagets vd, Erik Selin, är skicklig. HiQ är börsens bästa IT-konsult med en över lägsen historik avseende lönsamhet och tiväxt. Vi gör bedömningen att den goda utvecklingen kommer att fortsätta. Bolaget är skuldfritt och har en väldigt hög direktavkastning. Under året har avståndet ti konkurrenterna ökat, då flera andra konsultbolag upp visat lönsamhetsproblem. Det stärker oss i vår uppfattning att HiQ över tiden ska ha en premievärdering. Hakon Invest står inför ett spännande 13. Majoritetsägaren i ICA, hoändska Ahold, har aviserat att man ska avveckla sitt ägande. Hakon Invest äger resterande aktier i ICA och påverkas naturligtvis av den väg Ahold väljer. Flera av alternativen skue kunna innebära att Hakon Invest blir en mer ren odlad investering i ICA, vilket vi tror skue vara positivt för aktien. ICA har en väldigt stark utveckling och är idag undervärderat i Hakon Invest. 4 Framtidsutsikter Den globala tiväxten blir dämpad 13 men ser ändå ut att bli bättre än 1. Europa är fortsatt i recession i skuldkrisens spår, men USA och Kina ser ut att förbättras. Vi tror att skattehöjningar och statliga - utgiftsminskningar är ofrånkomliga framöver men att 13 blir ännu ett år med extremt stimulativ penningpolitik samtidigt som finanspolitisk -4 åtstramning skjuts på framtiden. Det gör att aktier ser ut att vara ett attraktivt tigångsslag. Vår portfölj består av aktier med låg konjunkturkänslighet och hög direktavkastning, varför vi hyser god förhoppning om positiv avkastning 13. n UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Fonden startade UTVECKLING Fonden startade Utveckling Andelsvärde, kr 13,41 1 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr 68 1 Utdelning, kr/andel 5-1 Totalavkastning, % 3, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

11 Carnegie Småbolagsfond RESULTATRÄKNING Fonden startade kkr 11 1 Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 6 98 Ränteintäkter 38 Utdelningar Övriga intäkter 18 Summa intäkter och värdeförändring 1 7 Kostnader Ersättning ti bolaget som driver fondverksamheten 1 35 Räntekostnader 4 Övriga kostnader 75 Summa kostnader 1 64 Årets resultat 8 63 BALANSRÄKNING kkr Tigångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiea instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel 1 15 Summa tigångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 Summa skulder 9 Fondförmögenhet, not NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr 11 1 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning 8 63 Utdelat ti andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1, procent Överlåtbara värdepapper* 98,5 Dagligvaror 14, Duni ,8 Fenix Outdoor ,6 Hakon Invest ,8 Finans och fastighet 7,7 Atrium Ljungberg ,5 Balder ,5 Casteum , Fabege ,9 Fast Partner ,7 Huvudstaden ,4 Lundberg ,7 Industrivaror 4,6 Ångpanneföreningen ,6 Informationsteknologi 8,7 HiQ ,7 Material 4,5 Holmen ,5 Säanköpsvaror 8,7 Betsson ,1 Unibet Group ,6 Tjänster,8 Intrum Justitia , Loomis , Proffice ,1 Uniflex ,4 Verkstad 9,3 Haldex ,7 Nibe ,6 Summa Summa värdepapper ,5 Övriga tigångar och skulder (netto) ,5 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade ti närmaste tiondels procent. * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna ti handel på en reglerad marknad eer en motsvarande marknad utanför EES. 1 STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Loomis 9, HiQ 8,7 Balder 8,5 Hakon Invest 6,8 Proffice 5,1 Duni 4,8 Haldex 4,7 Fast Partner 4,7 Unibet Group 4,6 Ångpanneföreningen 4,6 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Finans och fastighet 7,7 Tjänster,8 Dagligvaror 14, Verkstad 9,3 Säanköpsvaror 8,7 Informationsteknologi 8,7 Industrivaror 4,6 Material 4,5 Likvida medel 1,5 ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, %,15 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 8 Omsättningshastighet, ggr/år,75 Transaktionskostnader, kkr 75 Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,35 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eer genom handel i eget lager 7,7% CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 11

12 Carnegie Strategifond FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 4 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning ti en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING Period Ti Ack från start 987, Snitt från start 15,1 1 år ackumulerad 165,3 1 år genomsnitt 1,3 5 år ackumulerad 1,6 5 år genomsnitt, 3 år ackumulerad 1,9 3 år genomsnitt 4,1 år ackumulerad,4 år genomsnitt, 1 år 14,4 RISKMÅTT Mått Totalrisk, fond, % 1,5 AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,51 Förvaltningsavgift, % 1,5 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 157, Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 9,95 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,51 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Utveckling I april fusionerades fonderna Carnegie Protego, Carnegie Teus och Carnegie Utlandsfond in i Carnegie Strategifond som ett led i att förtydliga fondbolagets fondsortiment. Fusionen bidrog med ett kapital om kkr. Strategifonden steg med 14,4 procent. Nettoflödena ti fonden uppgick ti minus miljoner kronor. Derivathandel med mera Fonden har lånat ut aktier. Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Holmen, Investor och Skanska liksom obligationer i finska UPM och Danske Bank. Större försäljningar har skett i Electrolux, Lundbergs, Enquest och Scania liksom Nordea-obligationer. Värdepappersinnehav Stockholmsbörsen liksom övriga nordiska aktiemarknader steg kraftigt under året i takt med att placerarna började tro att eurokrisen kommer att lösa sig. Samtidigt lanserade Federal Reserve ännu större centralbanksköp och Kina sjösatte ytterligare ett stimulanspaket. Även företagsobligationer gick starkt. Men konjunkturen försvagades och arbetsmarknaden likaså. Skuldkrisen är kvar, men lugnet har, i aa fa kortsiktigt, satt sig på de finansiea marknaderna och detta har fått tigångar att värderas upp. Vår nya inriktning på Strategifonden fick en bra start. Och framför at hö vi en låg risk genomgående. I princip består fonden över tiden av hälften aktier och hälften företagsobligationer men det är inte procentandelen som är det viktigaste! Det viktig aste är att få högst utdelning. Därför äger vi aktier i Holmen, men lånar ut pengar ti UPM. Vi äger aktier i Telia Sonera, men lånar ut pengar i Medstop (apotek). Principen är att vi letar efter utdelning. Därför uppgick aktieandelen i slutet av 1 ti drygt 6 procent. Om aktier fortsätter upp och, - -4 at annat lika, ger lägre direktavkastningar medan vi hittar företagsobligationer ti högre utdelningar gör vi tvärtom. Viktigast är att vi är försiktiga. På aktiesidan köper vi värdebolag, på obligationssidan kan vi däremot ta lite större risker eftersom det i sig är en säkrare tigång. ABB:s bra position i tiväxtmarknader, starka balansräkning och bra exponering mot energisektorn lockar oss och när värderingen kom ner under året passade vi på att köpa. Att Investor finns där som huvudägare och därti passade på att öka sitt innehav stärker oss i vår syn på bolaget. På tal om Investor ökade vi innehavet kraftigt i fjol då vi tycker det är ett utmärkt sätt att få en bra portfölj, bestående av starka och välskötta bolag, ti hög rabatt. Försäljningen av Gambro ti amerikanska Baxter visar också att Investor lyckas med sina onoterade satsningar, något marknaden inte trott att döma av den höga rabatten. Det finns flera dolda guldägg i Investor, exempelvis Mölnlycke, varför den justerade rabatten fortfarande är mycket hög. Investor ger därti bra utdelning. Våra aktier i Statoil Fuel and Brands blev uppköpta ti ett bra pris och vi passade också på att sälja aa våra Enquest efter en fin uppgång. Vi lämnade också Lundbergs. Eftersom huvudägaren använder kassaflödet från investmentbolagets innehav ti att investera i nya tigångar är utdelningen låg och det passar inte denna fond. Vi har istäet köpt in oss stort i Lundbergs innehav Holmen och Skanska. Båda är fua av substans och ger höga utdelningar; vi gissar på cirka 5 respektive 6 procent. Vi har också köpt ett par obligationer som ger en attraktiv utdelning, däribland Danske Bank och Värme värden. Framtidsutsikter I fjol var många oroliga och negativa och vad hände? Börsen steg. Trots att vinsterna fö och konjunkturen försvagades. I dagsläget är de flesta bedömare positiva och ti och med ett antal centralbanks chefer är ute och konstaterar att det värsta är bakom oss. Är det inte då man ska vara orolig, när dessutom merparten av de stora ekonomierna i väst är kraftigt skuldsatta? Kanske. Men riktigt så enkelt är det inte heer och det är väl därför det här med aktier och företagsobligationer är så spännande det är aldrig enkelt. Men vi tycker däremot att det är ganska enkelt att hitta attraktiva 3 bolag som ger en hög direktavkastning oavsett om 5 det 1 är i aktier eer obligationer. Det som gör det extra roligt 1 är att det dessutom sker genom att vi får en portfölj. Säkerhetsbolag (Securitas), teleoperatörer (Telia Sonera), investmentbolag (Investor), banker (obligation i Danske) och verkstadsbolag (ABB) för 5 4 att ge några exempel. Detta gör att även om marknaden är orolig, konjunkturen 5 svag och tiväxten förväntas bli låg kommande år så tror vi att våra innehav ska fortsätta att ge en ganska hög utdelning ti relativt låg risk. n UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 441,41 491,31 64,51 79,3 793,9 496,65 696,61 768,71 65,15 71, Antal 6 andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, 4 kr/andel 14,1 1,61 13,34 17,89 18,55 35,39 7,9 1 19,8 1,66 8,84 1 Totalavkastning, %,5 14,4 34,1 6,3,7-34, 48,9-1 13,3-1,9 14, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

13 Carnegie Strategifond RESULTATRÄKNING kkr 11 1 Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 187 Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga finansiea intäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning ti bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader 43 1 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tigångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 187 Summa finansiea instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut 5 Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tigångar Summa tigångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 8 Summa skulder Fondförmögenhet, not POSTER INOM LINJEN kkr Utlånade finansiea instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiea instrument Summa NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr 11 1 Fondförmögenhet vid årets början Förändr fondförmögenhet Teus Förändr fondförmögenhet Protego Förändr fondförmögenhet Utlandsfonden Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat ti andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Investor 8,5 Holmen 5,4 Skanska 5, TeliaSonera 5, Intrum Justitia 4,5 Securitas 4,3 SCA 4, Ericsson 3,7 H&M,7 ABB,5 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Företagsobligationer 31,6 Industrivaror 11, Tjänster 1,8 Material 1,4 Finans och fastighet 8,9 Bankobligationer 6,5 Säanköpsvaror 5, Telekomoperatörer 5, Informationsteknologi 3,7 Kraftförsörjning,3 Likvida medel 1,8 Dagligvaror 1,6 Energi 1, FÖRMÖGENHETSFÖRDELNING, % ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, %,6 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år,76 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,9 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eer genom handel i eget lager 5,5% FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1, procent Överlåtbara värdepapper* 98, Dagligvaror 1,6 Axfood ,5 Hakon Invest ,1 Energi 1, Statoil , Finans och fastighet 8,9 Atrium Ljungberg ,4 Investor ,5 Industrivaror 11, ABB ,5 Itab Shop Concept ,3 Skanska , SKF India ,5 Informationsteknologi 3,7 Ericsson ,7 Kraftförsörjning,3 Fortum ,3 Material 1,4 Holmen ,4 Huhtamäki , SCA , Säanköpsvaror 5, Elanders ,3 H&M ,7 Orkla ,1 Telekomoperatörer 5, TeliaSonera , Tjänster 1,8 Intrum Justitia ,5 Loomis , Securitas ,3 Bankobligationer** 6,5 Danske Bank ,3 Danske Bank perp ,6 DNB 4,75% ,8 DNB perp , SWB perp ,6 6,5% 1,8% 3,3% 3,8% 31,6% 38,5% Värdepapper 6,1% 54,3% Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1 procent Företagsobligationer** 31,6 Aker FRN , Aker FRN ,6 Akso FRN ,4 Akso FRN ,8 Bactiguard ,9 Citycon EUR ,7 Color Group AS ,3 DOF FRN , KGH 9% ,8 Medstop 9% , Northland ,3 Northland USD , Odfje FRN ,1 Rusforest , Sefyr Värme ,9 SFF FRN ,9 SFF FRN ,8 Sobi FRN , Solor Bio FRN ,1 Songa FRN ,1 Sponda EUR ,7 Stolt Nielsen FRN ,1 Stolt FRN ,1 Stolt FRN ,6 Stora Enso ,9 Upm-Kymmene ,4 Wavision 9% ,6 Övriga finansiea instrument***, Valutaterminer 187, Summa värdepapper , Övriga tigångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade ti närmaste tiondels procent. Likvida medel Bankobligationer Företagsobligationer Aktier * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna ti handel på en reglerad marknad eer en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser övriga finansiea instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för amänheten. *** Avser övriga finansiea instrument som inte är upptagna ti handel på en reglerad marknad eer motsvarande utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 13

14 Carnegie Strategy Fund FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag SEB Fund Services S.A. Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning ti en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING Period Ti Ackumulerad från start 579,6 Genomsnitt från start 1,6 1 år ackumulerad 151,6 1 år genomsnitt 9,7 5 år ackumulerad 6,7 5 år genomsnitt 1,3 3 år ackumulerad 7,8 3 år genomsnitt,5 år ackumulerad 3,4 år genomsnitt 1,7 1 år 1,3 RISKMÅTT Mått Totalrisk, fond, % 1, AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,47 Förvaltningsavgift, % 1,1 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 1 Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 6,56 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,1 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. Utveckling Fonden steg med 1,3 procent. Nettoflödena ti fonden uppgick ti minus 19,3 miljoner kronor. Derivathandel med mera Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i ABB och Duni liksom obligationer i norska Odfje. Större försäljningar har skett i Carnegie Likviditetsfond, Lundbergs och Scania. Värdepappersinnehav Stockholmsbörsen liksom övriga nordiska aktiemarknader steg kraftigt under fjolåret i takt med att placerarna började tro att eurokrisen kommer att lösa sig samtidigt som USA, med Fed i spetsen, lanserade ännu större centralbanksköp och Kina sjösatte ytterligare ett stimulanspaket. Även företagsobligationer gick starkt. Men konjunkturen försvagades och arbetsmarknaden likaså. Skuldkrisen är kvar, men lugnet har, i aa fa kortsiktigt, satt sig på de finansiea marknaderna och detta har fått tigångar att värderas upp. Några större köp under fjolåret som är värda att kommentera: Duni. Bolaget, som bland annat tiverkar servetter, har en stark marknadsposition, ett mycket bra kassaflöde och en urstark balansräkning. Visserligen är tiväxten svag, men vi tror att bolaget lär tjäna kring 5 6 kronor per aktie kommande år och dela ut 3,5 kr, vilket innebär en direktavkastning på 6 procent. Det räcker för oss. ABB lockar också. Bra position i tiväxtmarknader, 4 stark balansräkning och en bra exponering mot energisektorn lockar oss och när värderingen kom ner under året passade vi på att köpa. Att Investor finns där som huvudägare och därti passade på att öka sitt innehav stärker oss i vår syn på bolaget Våra aktier i Statoil Fuel and Brands blev uppköpta ti ett bra pris och vi passade också på att sälja aa våra Enquest efter en fin uppgång. Vi lämnade också Lundbergs. Investmentbolaget är oerhört välskött med stora tigångar och en kraftig rabatt på dessa, men eftersom huvudägaren använder kassaflödet från innehaven ti att investera i nya tigångar är utdelningen låg och det passar inte denna fond. Vi har istäet köpt in oss stort i Lundbergs innehav Holmen och Skanska. Båda är fua av substans och ger höga utdelningar; vi gissar på cirka 5 respektive 6 procent. Vi har också köpt ett par obligationer som ger en attraktiv utdelning, däribland Odfje och Austervo. Framtidsutsikter I fjol var många oroliga och negativa och vad hände? Börsen steg. Trots att vinsterna fö och konjunkturen försvagades. I dagsläget är de flesta bedömare positiva och ti och med ett antal centralbanks chefer är ute och konstaterar att det värsta är bakom oss. Är det inte då man ska vara orolig, när dessutom merparten av de stora ekonomierna i väst är kraftigt skuldsatta? Kanske. Men riktigt så enkelt är det inte heer och det är väl därför det här med aktier och företagsobligationer är så spännande det är aldrig enkelt. Men vi tycker däremot att det är ganska enkelt att hitta attraktiva bolag som ger en hög direktavkastning oavsett om det är i aktier eer obligationer. Det som gör det extra roligt är att det dessutom sker genom att vi får en portfölj. Säkerhetsbolag (Securitas), teleoperatörer (Telia Sonera), investmentbolag (Investor), banker (obligation i Handelsbanken) och verkstadsbolag (ABB) för att ge några exempel. Detta 4 gör att även om marknaden är orolig, konjunkturen svag och tiväxten förväntas bli låg kommande år så tror vi att våra innehav ska fortsätta att ge en ganska hög utdelning ti relativt låg risk. n 15 8 UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % UTVECKLING 4 Utveckling Andelsvärde, kr 1 33, ,55,4 55,89 59, ,45 566,16 864,89 463,55 766,77 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 1,1 14, 33,1 5,,6 34,1 15, -4 11,6 14, 1,3 1 Fonden startade CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

15 Carnegie Strategy Fund RESULTATRÄKNING kkr 11 1 Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningmarknadsinstrument 5 Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 174 Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning ti bolaget som driver fondverksamheten Ersättning ti förvaringsinstitut Ersättning ti tisynsmyndighet 94 9 Räntekostnader 3 Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tigångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Summa finansiea instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tigångar Summa tigångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 475 Summa skulder Fondförmögenhet, not NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr 11 1 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper 1 Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel, procent Överlåtbara värdepapper* 97,7 Dagligvaror,7 Duni (SE) ,7 Energi, Fortum (FI) ,5 Statoil (NO) ,5 Finans och fastighet 7,3 Investor (SE) ,5 Atrium Ljungberg (SE) ,9 Industrivaror 1,9 Elanders (SE) ,5 ITAB Shop Concept (SE) ,5 Skanska (SE) ,9 ABB (SE) ,1 Informationsteknologi 3, Ericsson (SE) , Material 11, Holmen (FI) ,9 Huhtamäki (FI) ,8 SCA (SE) ,3 Säanköpsvaror,8 H&M (SE) , Orkla (NO) ,7 Telekomoperatör 5,4 TeliaSonera (SE) ,4 Tjänster 1,7 Intrum Justitia (SE) ,9 Loomis (SE) ,6 Securitas (SE) , Företagsobligationer** 36,8 Aker FRN ,8 Austevo Seafood FRN ,6 Dof FRN ,1 Odfje FRN ,3 Solor Bioenergi FRN ,6 Stolt-Nielsen FRN , Stolt-Nielsen SA FRN ,8 Teekay Corp FRN ,6 Bactiguard 11% ,6 KGH Customs 9% ,6 Medstop 9% ,4 Sefyr Värme 7% ,6 SFF FRN ,5 Sobi FRN ,6 WA Wavision 9% 5YR ,6 Northland Res. 13% , Color Group FRN , Bankobligationer** 3,1 Handelsbanken FRN ,1 Summa värdepapper ,7 Övriga tigångar och skulder (netto) 7 598,3 Summa fondförmögenhet , 1 Följande landkoder har använts: (FI) = Finland, (NO) = Norge, (SE) = Sverige. Siffrorna är avrundade ti närmaste tiondels procent. * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna ti handel på en reglerad marknad eer en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser övriga finansiea instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för amänheten. FÖRMÖGENHETSFÖRDELNING, % ,1%,3% 3,3% 3,8% 36,8% 38,5% 1 STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Intrum Justitia 5,9 Holmen 5,9 Investor 5,5 TeliaSonera 5,4 Odfje FRN ,3 Securitas 5, Skanska 4,9 Teekay Corp FRN ,6 Austevo Seafood FRN ,6 Solor Bioenergi FRN ,6 BRANSCHFÖRDELNING Bransch 57,8% 54,3% Procent Företagsobligationer 36,8 Tjänster 1,7 Material 11, Industrivaror 1,9 Finans och fastighet 7,3 Telekomoperatör 5,4 Bankobligationer 3,1 Informationsteknologi 3, Säanköpsvaror,8 Dagligvaror,7 Likvida medel,3 Energi, ÖVRIGA NYCKELTAL Likvida medel Bankobligationer Företagsobligationer Aktier Courtage/omsättning, %,6 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 37 Omsättningshastighet, ggr/år,7 Transaktionskostnader, kkr 68 Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,8 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eer genom handel i eget lager 4,7% CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 15

16 Carnegie Swedish Equity Fund FONDFAKTA 4 Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,75 Riskklass 7 - Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag SEB Fund Services S.A. -4 Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Ja (B-andelar) Bankgiro PPM-nummer Tikommer 4 resultatbaserad avgift om % av överavkastningen de dagar fondens avkastning överstiger avkastningen för dess jämförelseindex. För beräkning av den resultatbaserade avgiften 3 används Six Portfolio Return Index inkl. utdelning PLACERINGSINRIKTNING Fonden 1 placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag Fonden startade eer bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. TOTALAVKASTNING Period Ti Ackumulerad från start 59,4 Genomsnitt från start 3,4 1 6år ackumulerad 145,1 1 år genomsnitt 9,4 4 5 år ackumulerad 1,5 5 år genomsnitt,4 3 år ackumulerad 18,9 3 år genomsnitt 5,9 år ackumulerad, - år genomsnitt,1 1-4 år 16,3 RISKMÅTT Mått Totalrisk, fond, % 17,9 6 AVGIFTER 4 OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,18 Förvaltningsavgift, %,75 - Förvaltningsavgift för 1 kr 1 68 Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 4,46-4 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,75 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, 4 % UTVECKLING Utveckling Swedish Equity steg med 16,3 procent. Nettoflödena ti fonden - uppgick ti plus 1, miljoner kronor. Fonden har -4inte påverkats direkt av några valuta rörelser, däremot drabbas den indirekt i den meningen att -6 flera innehav är exporterande bolag som i sin tur påverkas mycket av kronans utveckling, och kronan rörde sig kraftigt under fjolåret. Derivathandel 6 med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. 4 Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Duni, Holmen och Proffice. - Större försäljningar har skett i Astra Zeneca, -4Electrolux och SCA. -6 Värdepappersinnehav Börsåret 1 blev lite förvånande. Det började starkt, blev sedan oroligt, starkt igen, oroligt och sen starkt 15 mot slutet. Eurokrisen och amerikanska skuldtaket 1 påverkade precis som under fjolåret humöret liksom den kinesiska inbromsningen. Men nästan samtliga 5 stora börser steg kraftigt och uppgången på exempelvis Stockholmsbörsen motsvarade i princip nedgången året dessförinnan (!) Trots att vinster och konjunktur försämrades. Varför? -1 Det korta svaret är förstås att marknaden tit- 1 tar framåt och det gjorde man 11 genom att låta börsen 5 faa före vinsterna fö. Och under 1 steg börsen kraftigt för att man räknar med stora vinstökningar 13. 5För fondens del var tre lyckokast Investor, Electrolux och SCA. Samtliga tre omvärderas kraftigt och noterade stora uppgångar. I Investor har vi i princip kvar hela 5 innehavet, vilket beror på att rabatten och utdelningen fortfarande är hög, samt att portföljen 15 med bland annat ABB, Ericsson och SEB är attraktiv. Electrolux sålde vi samtliga efter en stor uppgång 1 och SCA halverade vi då merparten av omvärderingen skett, men vi fortfarande ser en viss potential Några större köp under fjolåret som är värda att kommentera: Bemanningsföretaget Proffice är marknadsledare på den svenska marknaden och värderas ti en femtedel 1 av omsättningen med en stark balansräkning och välskött organisation. Bolaget brukar -1 drabbas kortsiktigt negativt när konjunkturen faer och arbetsmarknaden försämras eftersom inhyrd - -3 personal oftast -4 tihör dem som får gå först. Men det är också i det läget där Proffice stäer om genom att skära i fasta kostnader och sedan vara beredda att hjälpa företag när de sedan vi ta in arbetskraft. Förra lågkonjunkturen klarade de galant och givet den låga värderingen 3 räcker det om bolaget har en marginal på 3 4 procent för att aktien ska kunna uppvärderas 1 rejält. Det tror vi sker, väl medvetna om att kommande två kvartal blir ganska svaga. Nytt innehav -1 är också Duni. Bolaget, som bland annat tiverkar - servetter, har en stark marknadsposition, ett -3mycket bra kassaflöde och en urstark balansräkning. -4 Visserligen är tiväxten svag, men vi tror att bolaget lär tjäna kring 5 6 kronor per aktie kommande år och dela ut 3,5 kr, vilket innebär en direktavkastning på 6 procent. Det räcker för oss. ABB seglade återigen upp som en favorit. Bra position i tiväxtmarknader, stark balansräkning och en bra exponering mot energisektorn lockar oss och 3 när värderingen kom ner under året passade vi på 5 att köpa. Framtidsutsikter 15 Marknaden 1 räknar med att vinsterna för bolagen på Stockholmsbörsen 5 stiger 8 1 procent under 13. Vi är skeptiska. Centralbankerna har lugnat ner aa för nu i aa fa och avvärjt eurokrisen och satt fart 5 på den amerikanska återhämtningen genom att håa nere räntor tis arbetslösheten vänder ner. Räntorna för länder som Italien och Spanien har därmed fait och riskaptiteten har återvänt. Det är nu helt uppenbart att USA hoppas på inflation och Europa i aa fa inte bekämpar den. Inflation är kanske enda sättet att bli av med de stora skulder som finns i väst. 15 För 1 skulderna är kvar. Räntorna må ha sjunkit, men skulderna finns där. Och det gör i sin tur att tiväxten kommer 5 att fortsätta vara låg under en ganska lång period gissar vi. Bolagen kommer då inte heer att kunna växa särskilt mycket även om exponering mot Kina 5 och Indien etcetera hjälper ti. Givet att omsättningen inte kan öka särskilt mycket och marginalerna redan idag är på rekordnivåer har vi svårt att se några större vinstökningar. Därmed 5 inte sagt att börsen ska gå ner. Merparten av våra 4 innehav ger höga utdelningar och har därti starka balansräkningar som kan leda ti förvärv och/ eer återköp 3 av aktier. Och visst är det kittlande att äga bolag som ger ordinarie utdelningar på dubbla nivåerna av vad bolagen själva lånar ti. n Utveckling Andelsvärde, kr 7,88 83,8 17,4 14,91 134,88 85,48 17, ,4 13, 151,39 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 18, 14, 9,3-5 31, 4,5 36,5 48,97 18,6 13,8 16, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

17 Carnegie Swedish Equity Fund RESULTATRÄKNING kkr 11 1 Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter 5 Utdelningar Valutavinster och förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning för bolaget som driver fondverksamheten Ersättning ti förvaringsinstitut Ersättning ti tisynsmyndighet Räntekostnader 7 3 Övriga finansiea kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt Skatt 5 55 Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tigångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiea instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tigångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 1 Övriga skulder 94 Summa skulder Fondförmögenhet, not FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1, procent Överlåtbara värdepapper* 97,4 Finans och fastighet 9,1 Atrium Ljungberg ,9 Investor , Kinnevik Inv ,4 Lundberg ,9 Nordea , SEB A , Swedbank A , Industrivaror 5,1 Intrum Justitia ,3 Itab Shop Concept ,9 Scania ,3 Skanska ,6 SKF ,1 Volvo ,5 ABB ,4 Informationsteknologi 5,5 Ericsson ,5 Material 8,1 Holmen ,1 Säanköpsvaror 1,8 Elanders ,8 H&M ,5 Duni ,5 Telekomoperatör 3,7 TeliaSonera ,7 Tjänster 13, Loomis ,4 Securitas ,8 Proffice ,7 Summa värdepapper ,4 Övriga tigångar och skulder (netto) 3 1,6 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade ti närmaste tiondels procent. * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna ti handel på en reglerad marknad eer en motsvarande marknad utanför EES. 1 STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent H&M 9,5 Holmen 8,1 Volvo 7,5 Investor 7, Ericsson 5,5 Proffice 4,7 SEB A 4, Nordea 4, SKF 4,1 Lundberg 3,9 Totalt av fonden 59,1 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Finans och fastighet 9,1 Industrivaror 5,1 Tjänster 13, Säanköpsvaror 1,8 Material 8,1 Informationsteknologi 5,5 Telekomoperatör 3,7 Likvida medel,6 ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, %,1 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 16 Omsättningshastighet, ggr/år,7 Transaktionskostnader, kkr 6 Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,6 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eer genom handel i eget lager. 8,% NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr 11 1 Fondförmögenhet vid årets början Valutaförändring ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat ti andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 17

18 Carnegie Sverigefond 4 4 FONDFAKTA Utveckling nettokassa och en låg rörelsevärdering. Som många Startdatum Sverigefonden steg med 15,6 procent. Nettoflödena andra bolag med stor Europa- och fordonsexponering (exempelvis SKF och Volvo) har de straffats Kategori Aktiefond, Sverige ti fonden uppgick ti minus 63 miljoner kronor. Förvaltningsavgift, % 1,4 Fonden har inte påverkats direkt av några valutarörelser, däremot drabbas den ju indirekt i den meningen exponering, - exempelvis Assa Abloy och Electrolux. när marknaden istäet fokuserat på bolag med USA- Riskklass 7 15 Ansvarig förvaltare Simon Blecher - Fondbolag Carnegie Fonder AB att flera av innehaven är exporterande bolag som i 1Biiga aktier brukar dock förr eer senare hitta sin Kursnotering Dagligen -4-4 sin tur på verkas mycket av kronans utveckling; och rätta värdering. Nytt innehav är också Duni. Bolaget, Registreringsland Sverige kronan rörde sig kraftigt under fjolåret. som 5 bland annat tiverkar servetter, har en stark Utdelning Nej marknadsposition, Bankgiro ett mycket bra kassaflöde och en PPM-nummer Derivathandel med mera urstark balansräkning. Visserligen är tiväxten svag, Ingen handel med derivatinstrument har skett under men 5 vi tror att bolaget lär tjäna kring 5 6 kronor per perioden. Fonden har lånat ut aktier. För att beräkna aktier kommande år och dela ut 3,5 kronor, vilket PLACERINGSINRIKTNING 6 de 6 sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. ABB seglade återigen upp som en favorit. Bra innebär en direktavkastning på 6 procent. Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade 4 på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag 4 eer bransch. Fonden får även placera i räntebärande position i tiväxtmarknader, stark balansräkning och värdepapper. Förvaltning en 15bra exponering mot energisektorn lockar oss och - Under året har större nettoköp skett i Autoliv, ABB när värderingen kom ner under året passade vi på TOTALAVKASTNING och Duni. Större försäljningar har skett i Electrolux, att 1-4 köpa Period Ti SCA och Ericsson. 5 Ackumulerad från start 1,1-4 Framtidsutsikter Genomsnitt från start 1,8 Värdepappersinnehav Marknaden räknar med att vinsterna för bolagen på 1 år ackumulerad 197,1 Börsåret 1 blev lite förvånande. Det började Stockholmsbörsen stiger med 8 1 procent under 1 år genomsnitt 11,5 5 starkt, blev sedan oroligt, starkt igen, oroligt och år ackumulerad, Vi är skeptiska. Centralbankerna har lugnat ner år genomsnitt 4,1 sen starkt mot slutet. Eurokrisen och det amerikanska 4 skuldtaket påverkade precis som under fjolåret satt fart på den amerikanska återhämtningen genom aa för nu i aa fa och avvärjt eurokrisen och 4 3 år ackumulerad,3 3 år genomsnitt 6,9 humöret, liksom den kinesiska inbromsningen. Men att håa nere räntor tis arbetslösheten vänder ner. år ackumulerad 1, nästan 3 samtliga stora börser steg kraftigt och uppgången på exempelvis Stockholmsbörsen motsvarade därmed -fait och riskaptiten kommit tibaka. Det är Räntorna för länder som Italien och Spanien har år genomsnitt,6 1 år 15,6 i princip nedgången året dessförinnan (!). Trots att nu 15 helt -4uppenbart att USA hoppas på inflation och vinster 1 och konjunktur försämrades. Varför? Europa 1 i aa fa inte bekämpar den. Inflation är kanske enda sättet att lyckas bli av med de stora skulder -6 RISKMÅTT Det Fonden korta startade svaret är förstås att marknaden tittar Mått framåt och det gjorde man 11 genom att låta som 5 finns i väst. Totalrisk, fond, % 14,4 börsen faa före vinsterna fö. Och under 1 steg För skulderna är kvar. Räntorna må ha sjunkit, börsen kraftigt för att man räknar med stora vinstökningar men 15 skulderna finns där. Och det gör i sin tur att ti- AVGIFTER OCH KOSTNADER 13. växten 5 kommer att fortsätta vara låg under en ganska 1 För Sverigefondens del var tre lyckokast Investor, lång period, gissar vi. Bolagen kommer då inte heer Electrolux och SCA. Aa omvärderades kraftigt och att kunna 5 växa särskilt mycket, även om exponering Årlig avgift, % 1,4 noterade stora uppgångar. I Investor har vi i princip Förvaltningsavgift, % 1,4 6 mot Kina och Indien et cetera hjälper ti. Givet att Förvaltningsavgift för 1 kr 1 16, kvar hela innehavet, vilket beror på att rabatten fortfarande är hög, utdelningen likaså liksom portföljen nalerna 4-5redan idag är på rekordnivåer har vi svårt att omsättningen inte kan öka särskilt mycket och margi- 4 Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 8,8 Förvaltningsavgift/ med bland annat ABB, Ericsson och SEB attraktiv. se några större vinstökningar. genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,4-1 Electrolux sålde vi samtliga efter en stor uppgång och Därmed inte sagt att börsen ska gå ner. Merparten 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på SCA halverade vi då mer parten av omvärderingen av våra 4 innehav ger höga utdelningar och har därti starka balansräkningar som kan leda ti förvärv månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. - skett, men vi ser atjämt viss potential. -4Tre större köp gjordes under året. Autoliv blev ett och/eer återköp av aktier. Och visst är det kittlande nytt innehav. Bilsäkerhetsföretag har en stark position och växer kraftig samtidigt som de har en stor att 4äga bolag som ger ordinarie utdelningar på dubbla nivåerna 1 av vad bolagen själva lånar ti. n UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, 5 % UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 7, 77,77 98, , ,96 759,17 149, ,7 1 98,1 1,17 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel,94 35,35 3,76 3,77 8,69 69,65 3,84,87 39,1 46,5 1 Totalavkastning, % 3,4 15,5 31,3 33,7,8 33,3 49,9,8 1,4 15, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

19 Carnegie Sverigefond RESULTATRÄKNING kkr 11 1 Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Övriga finansiea intäkter 44 Övriga intäkter 68 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning ti bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader 3 65 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tigångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiea instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tigångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not POSTER INOM LINJEN kkr Utlånade finansiea instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiea instrument Summa NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr 11 1 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat ti andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1, procent Överlåtbara värdepapper* 97,6 Dagligvaror,5 Duni ,5 Finans och fastighet 3,9 Atrium Ljungberg ,6 Investor ,9 Kinnevik Inv ,6 Lundberg ,8 Nordea ,9 SEB ,4 Swedbank ,8 Industrivaror 8,8 ABB ,5 Autoliv ,3 Itab Shop Concept Flgl ,7 Scania ,7 Skanska ,6 SKF ,3 Volvo ,8 Informationsteknologi 5, Ericsson , Material 7,9 Holmen ,1 SCA ,8 Telekomoperatörer 4,7 TeliaSonera ,7 Säanköpsvaror 9,1 Elanders , H&M ,9 Tjänster 8,6 Intrum Justitia , Loomis ,4 Securitas , Summa värdepapper ,6 Övriga tigångar och skulder (netto) ,4 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade ti närmaste tiondels procent. * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna ti handel på en reglerad marknad eer en motsvarande marknad utanför EES. 1 STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent H&M 8,9 Volvo 8,8 Investor 7,9 Ericsson 5, Holmen 5,1 Nordea 4,9 TeliaSonera 4,7 Skanska 4,6 SEB 4,4 SKF 4,3 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Finans och fastighet 3,9 Industrivaror 8,8 Säanköpsvaror 9,1 Tjänster 8,6 Material 7,9 Informationsteknologi 5, Telekomoperatörer 4,7 Dagligvaror,5 Likvida medel,4 ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, %,1 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 7 71 Omsättningshastighet, ggr/år,35 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,9 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eer genom handel i eget lager 3,9% CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 19

20 Carnegie Sverige Select FONDFAKTA Startdatum Kategori Specialfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,75 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Veckovis Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Ej ansluten ti PPM 1 Tikommer individue resultatbaserad avgift om högst % av den veckovisa överavkastningen. PLACERINGSINRIKTNING Fonden placerar i företag vars aktier eer aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eer på annan reglerad marknad så länge företagets säte eer huvudsakliga verksamhet är förlagd ti Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäer för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier. TOTALAVKASTNING Period Ti Ackumulerad från start 36,3 Genomsnitt från start 6,1 1 år ackumulerad 1 år genomsnitt 5 år ackumulerad 44,8 5 år genomsnitt 7,7 3 år ackumulerad 38,8 3 år genomsnitt 11,5 år ackumulerad 8,5 år genomsnitt 4, 1 år 18,3 RISKMÅTT Mått Totalrisk, fond, % 13,3 AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, %,5 Förv. avg, %, + individue performance. fee,75 Förvaltningsavgift för 1 kr 95, Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 6,15 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 3 1,1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. 3 Baserat på totalt förvaltningsarvode som tagits ut från fonden. Denna procentsats varierar mean andelsägare då fonden tiämpar individue performance fee. Utveckling Sverige Select steg med 18,3 procent. Nettoflödena ti fonden uppgick ti plus 638 miljoner kronor. Derivathandel med mera Ingen handel med derivatinstrument har skett under perioden. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i H&M, Volvo och 4 Nordea. Större försäljningar har skett i Securitas, SEB och Kinnevik. Värdepappersinnehav Ett starkt år på världens aktiemarknader och ytterligare ett starkt år för Carnegie Sverige Select. Fonden - -4 tihör de bästa i sin kategori sedan startperioden, vilket är glädjande. Det ökade intresset för fonden innebar att vi ändrade fondbestämmelserna. Numera är fonden veckohandlad, något som också resulterat i ett stort inflöde av pengar. Med ändringen följer också att kapitalvinster/förluster nu är kvittningsbara mot andra aktier 6 och dagligt handlade aktiefonder. 4 Än en gång tog vi stora positioner i högavkastande aktier. Vi hann in och ur Fast Partner efter en stark kursutveckling, likaså Treeborg. Vi tackade för kaffet i två gamla trotjänare, Loomis och Securitas efter - blandad kursutveckling. Vi sålde SEB efter en kraftig -4 uppgång och ökade istäet innehavet i Nordea. Bankaktier gick starkt under året. En anledning är att Europakrisen, i aa fa kortsiktigt, har lugnat ner sig, en annan är att utländska investerare köpt svenska bankaktier istäet för europeiska dito risken 4 är väl rimligtvis lägre här uppe. Men detta har också inneburit att värderingen kommit upp och aa 3 banker handlas nu över eget kapital, låt vara att Nordea ligger närmast. Anledningen ti att vi har ett stort innehav kvar är att utdelningen är hög och värderingen av vinsten acceptabel, men en stor del av 1 uppgången tror vi är tagen. Fonden startade Vi har även köpt in oss i ett antal mindre innehav. Duni och Proffice. Den första är en aktie i precis vår smak: trist, stabil och högutdelande. Serietiverkaren har ett fint kassaflöde, en stark marknads position UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, 5 % och ger enligt vår bedömning en direkt avkastning på hela 6 procent. Därti är balansräkningen stark, vilket borgar för att de kan göra ett förvärv alternativt en större engångsutdelning framöver. Proffice är lite mer av ett turn around-case. Bolaget drabbas atid först när konjunkturen faer så också denna gång men brukar återhämta sig och hitta ny balans i sina kostnader efter ett antal kvartal. Det är möjligt att vi doppat tårna lite för tidigt, men bolaget omsätter 5 miljarder och börsvärdet är kring 1,5 miljarder, vilket borgar för en mycket låg värdering 4 av rörelsen förutsatt att de kan få tibaka lönsamheten och tjäna ett par procent. Marknadspositionen är också stark och därmed kan Proffice 15 faktiskt bli uppköpt av en utländsk konkurrent som vi in på den nordiska marknaden. 1 - Framtidsutsikter 5 Carnegie -4 Sverige Select kommer även framöver att göra vad vi gjort historiskt, nämligen att äga bra bolag med stabila kassaflöden och hög utdelning. 5 Från tid ti annan kommer marknaden att jaga mer riskabla aktier. Vår placeringsfilosofi kanske inte kommer 8 att gå bäst just då, men vi hoppas att över tid ska 6 fortsätta leverera såväl bra positiv som relativ avkastning 4 och därti ti lägre risk än många andra. 15Börsåret 13 kommer att vara fut av överraskningar, såväl positiva som negativa. Känslan idag är 1 att många - bedömare är positiva av den enkla anledningen 5-4att räntorna är låga och centralbankerna håer upp -6likviditeten. Det är dock ett farligt argument. Visst kan det komma flöden ti aktiemarknaden 5 men flöden kan atid gå åt ett annat hå och bör inte vara något man hänger upp analysen på Däremot inte sagt att vi är negativa. Det finns gott om 6 biiga aktier och vår portfölj idag är högutdelande 4 och de starka balansräkningar som i princip aa våra bolag har borgar för att det kan ske spännande saker bland bolagen vi äger. 15 Men - grundproblemet i världen kvarstår i den 1 meningen att ett flertal stora västländer är extremt -4 skuldsatta och arbetslösheten är hög. Skulder måste förr 5 eer -6 senare betalas tibaka. Vi gissar därför att vi under en lång period kommer att ha låga räntor och låg tiväxt. 5I en sådan miljö bör det vara positivt att äga stabila bolag med hög direktavkastning. n UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 6 94,1 65,56 69,59 7,68 63,81 67,9 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,,9 1,13 3,5 1 Totalavkastning, % 5,9 3,4 49,8-5 8, 9,7 18, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 213 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport halvårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer