Helårsrapport Carnegie Fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB

2 Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10 Carnegie Strategifond...12 Carnegie Strategy Fund...14 Carnegie Sverigefond...16 Carnegie Sverige Select...18 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...20 Carnegie Emerging Markets...22 Carnegie Indienfond...24 Carnegie Kinafond...26 Carnegie Rysslandsfond...28 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...30 Carnegie Likviditetsfond...32 Carnegie Obligationsfond...34 Spara i våra fonder...36 Redovisningsprinciper...38 Policyfrågor...40 Ordlista och definitioner...43 Fondbolagsfakta...44 Medarbetare...44 Denna årsrapport innehåller helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Värdepappersfonder (2004:46). Förvaltat kapital per den 31 december 2013 uppgick till cirka 43,3 miljarder kronor fördelat på drygt direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 13 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och två via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 36 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fond andelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 2014 Januari Helårsbesked för 2013 April Helårsrapport 2013 Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 2014 Oktober Tidningen Utsikt 2013 i korthet Maj För Carnegie Strategifond lanserades en ny andelsklass, G vilken lämnar kvartalsvis utdelning. För Carnegie Corporate Bond lanserades en ytterligare andelsklass C, valutasäkrad i euro. Juni Skatteverket återbetalade tidigare års erlagda kupongskatter för den luxemburgbaserade Carnegie Strategy Fund efter ansökan från Fondbolaget vilket ledde till en justering av fondkursen. Augusti Carnegie Swedish Equity Fund (Luxemburg) lades ihop med Carnegie Småbolagsfond (Sverige). December De två luxemburgbaserade fonderna Carnegie Gorilla och Carnegie Total lades ihop med Carnegie Strategy Fund i Luxemburg. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månads rapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

3 VD-ord Ett riktigt bra jubileumsår Bästa fondandelsägare, För det stora flertalet av oss som sparar i fonder blev 2013 ett riktigt bra år. Ledande aktiebörser runt om i världen och även här i Norden steg med i storleksordningen 30 procent. Däremot har aktiemarknaderna inom emerging markets verkat i motvind. Det stora intresset för aktier är något förvånande beaktat att företagens vinster stått och stampat och att de långa obligationsräntorna börjat stiga. Räntorna är dock fortfarande låga och investerares jakt på avkastning har bidragit till att stabila aktier med hög direktavkastning samt företagsobligationer kunnat uppvisa en fin utveckling. Det förklarar också varför våra fonder i flertalet fall kan uppvisa en mycket konkurrenskraftig utveckling. De av våra fonder som är inriktade på svenska aktieinvesteringar har stigit mest under året. Småbolagsfonden steg med hela 40,6 procent och Sverigefonden följde med 30,1 procent. Även Strategifonden som investerar i både nordiska aktier och företagsobligationer har med sin uppgång på 21,4 procent levererat, beaktat fondens låga risk, en synnerligen god avkastning. Fondernas fina utveckling har säkert varit en bidragande orsak till att vi under 2013 noterade ett rekordintresse för våra fonder. Nettoflödet, dvs insatt minus uttaget kapital i fonderna, uppgick till hela MSEK. Tillsammans med fondernas avkastning innebär det att det förvaltade kapitalet under året växte från 32,4 Mdr till 43,3 Mdr. Vi hälsar alla nya andelsägare hjärtligt välkomna. Tyvärr kan vi ju inte garantera den framtida utvecklingen för våra fonder, men vi kan garantera att vi ska göra vårt bästa för att uppfylla förväntningarna. Det innebär att vi kommer fortsätta att följa vår investeringsfilosofi som vi kallar fokuserad värdeförvaltning. Vi kommer alltså söka efter attraktivt prissatta bolag som är välskötta, har en stark konkurrenssituation, goda framtidsutsikter och hög avkastning på eget kapital. Under 2013 fyllde Carnegie Fonders verksamhet 25 år och det blev som nämnts ovan ett riktigt lyckat jubileumsår. Framtiden kommer för vår del vara fortsatt omsorg om förvaltningsresultaten, men vi är måna om att ge våra fondandelsägare bästa service även på andra sätt. Därför lanserade vi exempelvis under förra året en ny hemsida och vår tidning Utsikt fick ett nytt format med bättre innehåll. Vi har också utökat våra resurser med fondspecialister som är beredda att hjälpa till om frågor uppstår. Med hopp om fortsatt förtroende! Hans Hedström Verkställande direktör Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

4 fonder och marknader Den svenska aktiemarknaden utvecklades starkt under 2013 en på värdepapersmarknaderna under 2013 kom i likhet med de senaste åren att präglas av centralbankers och politikers ageranden, medan utvecklingen i enskilda företag stått i skymundan. Den expansiva politik som förts i USA, Japan och Europa har lett till att riskfyllda tillgångar, som t ex aktier, har utvecklats väl. Aktiers världsindex steg med cirka 30 procent. Marknaden Den amerikanska ekonomin har stärkts under året. Huspriserna stiger och arbetslösheten sjunker. Det har dock inte alltid välkomnats av marknaden. Goda nyheter har skapat oro för att centralbankerna skulle börja dra ned på stimulanserna. Dåliga nyheter har istället varit en garant för fortsatta stimulanser. Riktigt oroligt blev det i maj då den amerikanska centralbanken, i den händelse den amerikanska konjunkturen skulle utvecklas så positivt som den prognostiserade, redan i år skulle börja dra ned på stödköpen av obligationer till att under 2014 avsluta programmen helt och hållet. Detta fick räntorna att skjuta fart uppåt och aktiemarknaderna föll. Stödköpen fortsatte dock med oförmiskad styrka till slutet av året och marknaderna återhämtade sig. Obligationsräntorna steg dock en del under året. Den svenska aktiemarknaden utvecklades starkt under Sverige framstår i ett internationellt perspektiv som en säker hamn när det gäller investeringar. Men faktum är att även Europaindexen utvecklades starkt trots att många länder har att hantera stora problem, både ekonomiskt och politiskt. Minns till exempel Cyperns statsfinansiella kollaps under våren I Japan har kraftfulla åtgärder för att få fart på inflationen presenterats, vilket välkomnats av marknaden. Yenen har samtidigt försvagats, vilket stärkt den japanska exportindustrins konkurrenskraft. Tillväxtmarknader har däremot inte haft någon bra utveckling, även om det går att hitta undantag. Kinas sjunkande tillväxt spelar säkert en stor roll. Råvarupriserna har fallit, vilket påverkar många tillväxtmarknader negativt. Högre räntor i västvärlden medför också att internationella investerare i större utsträckning lämnar marknader med hög risk. Även om aktiemarknaderna, med undantag för tillväxtmarknader, generellt sett har stigit så kan det inte riktigt ses som ett tecken på ökad riskaptit. De aktier som utvecklats bäst är oftast de som förväntas ge en hög och växande utdelning. Även om statsobligationer har haft det tufft till följd av de stigande räntorna har intresset för företagsobligationer fortsatt att vara mycket stort. Förklaringen är egentligen densamma som för de högutdelande aktierna. Avkastningen förväntas vara hög och stabil. Fondutveckling 2013, % Carnegie Småbolag Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Strategy Fund Carnegie Strategifond Carnegie Kinafond Carnegie Corporate Bond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Afrikafond Carnegie Obligationsfond Carnegie Emerging Markets Carnegie Indienfond 4 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

5 fonder och marknader Fondernas utveckling Carnegie Fonders fonder är i huvudsak inriktade på tre investeringsområden; 15 svenska/nordiska aktier, svenska/ nordiska räntor samt aktier på tillväxtmarknader. Som beskrivits har marknadsförutsättningarna skiljt sig en hel del 10 dessa områden emellan. Det framgår också tydligt när fondernas avkastning under året jämförs. Högst avkastning har de Sverigeinriktade aktiefonderna skapat. Allra 5 bäst har det gått för Småbolagsfonden som steg med 40,8 procent. Fonden startade i början av 2012 och tillhör sedan starten de allra bästa småbolagsfonderna på 0 marknaden. Det är i sig inte förvånande USA med tanke på den långa och goda historik som Carnegie Fonder kan uppvisa inom förvaltningen av svenska aktier. Strategifonden steg med 21,6 procent, men med en låg risk. I jämförelse med liknande fonder är denna avkastning mycket bra. Sverigefonden steg med 30,4 procent och fondens förvaltare är nu prisbelönt av både Di/Morningstar och Privata Affärer. Motiven till priserna är den långsiktigt goda avkastning till begränsad risk. Strategifonden steg med 21,6 procent, men med en låg risk. I jämförelse med liknande fonder är denna avkastning mycket bra. Den i Luxemburg registrerade tvillingfonden Strategy steg med hela 26,9 procent, men den påverkades positivt av återbetalning av tidigare erlagd kupongskatt. Bäst bland räntefonderna har det gått för Corporate Bond som steg med 5,5 procent. Den fonden har skämt bort oss i ett par år med avkastningstal som måste betraktas som undantag. Även Likviditetsfonden ligger som den förväntas göra, LatinamerikaEuropa Sverige det vill säga på plus. Ränteläget är dock så lågt att avkastning stannade på 2,2 procent. De stigande statsobligationsräntorna fick Obligationsfonden på fall, -1,9 procent. Våra fonder som investerar i tillväxtmarknader hade som nämnts en del motvind. Kinafonden klarade sig dock hyggligt med en uppgång på 8,4 och Rysslandsfonden steg med 3,9 procent. Båda dess utvecklaeds starkt i jämförelse med andra fonder med samma inriktning. Även Afrikafonden hamnade på plus, medan Emerging Markets och Indienfonden gick ned. Det är värt att notera att utvecklingen i Ryssland våra fonder AsienJapan mäts Sydafrika i svenska kronor, en valuta som stadigt stärkts under de senaste Östeuropa åren. De fonder Australien som investerar på utländska marknader har därför ofta gjort investeringar som utvecklats bättre i lokal valuta, men efter omräkning till USA 7,2% svenska Latinamerika kronor ser det inte -0,4% lika bra ut. Under 2013 Sverige har många 11,8% valutor på tillväxtmarknader Ryssland försvagats, 4,4% vilket påverkat de Europa 4,7% fonder som Östeuropa investerat 7,0% i aktier på dessa Asien 11,7% marknader negativt. Kronan har däremot Japan 3,2% varit relativt Sydafrika stabil 10,0% gentemot USD och EUR. Australien 8,5% En framåtblick Efter det goda aktieåret 2012 ansåg vi vid ingången för 2013 att det fanns anledning att ha modesta förväntningar på aktiemarknaderna för Värderingarna var inte uppenbart låga generellt sett och med den låga tillväxten i världsekonomin skulle det vara svårt företagen att öka vinsterna. Vi rekommenderade att hålla sig till investeringar i företag med stabil finansiell ställning, som inte är så konjunkturkänsliga och som bör kunna lämna goda utdelningar. För obligationsmarknaderna var vi fortsatt negativa eftersom obligationsräntorna låg på rekordlåga nivåer. Investeringar i företagsobligationer bedömdes dock ha viss potential. Med facit i hand kan vi konstatera att aktiemarknaderna utvecklades ovanligt bra, med tillväxtmarknader som undantag. Detta trots att företagens vinster stått och stampat i enlighet med vår profetia. Som vi trodde är det dock de stabila företagen som generellt fått se sina aktier stiga mest. AKTIEmarknader för helåret 2013 Källa: Bloomberg USA 29,6% Sverige 20,7% Östeuropa 2,9% Europa 13,3% Latinamerika 15,7% Sydafrika 19,2% Valutakurser Valutor mot svenska kronan Land Valuta Ryssland 5,5% Asien 0,2% Kurs, kr Japan 56,7% Australien 14,8% Jmf, % Argentina ARS 0, ,4% Australien AUD 5, ,0% Brasilen 15 BRL 2, ,2% Chlie CLP 0,1225-9,8% Danmark DKK 1,1861 3,1% 10 EMU EUR 8,8482 3,1% F. Arabemiraten AED 1,7521-1,0% Filippinerna PHP 0,1450-8,2% 5 Hong Kong HKD 0,8303-1,0% Indonesien IDR 0, ,9% Japan JPY 6, ,6% Kanada CAD 6,0610-7,3% 0 USA Latinamerika Sverige Europa Ryssland Östeuropa AsienJapan Sydafrika Australien Kenya KES 0,0746-1,4% Kuwait KWD 22,7930-1,4% Malaysia MYR 1,9650-7,7% Mexico MXN 0,4938-1,8% New Zealand NZD 5,2921-1,5% Nigeria NGN 0,0402-3,4% Norge NOK 1,0603-9,4% Peru PEN 2,3011-9,7% Polen PLN 2,1289 1,2% Qatar QAR 1,7679-1,0% Schweiz CHF 7,2102 1,4% Storbritannien GBP 10,6562 0,9% Sydafrika ZAR 0, ,0% Sydkorea KRW 0,0061 0,0% Taiwan TWD 0,2157-3,7% Thailand THB 0,1968-7,4% Tjeckiska Rep. CZK 0,3237-5,4% Turkiet TRY 2, ,7% Ungern HUF 0,0298 1,0% USA USD 6,4380-1,0% Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

6 fonder och marknader Svenska kronan % 20% USD/SEK % EUR/SEK % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% januari jan mars -13 maj -13 juli -13 september -13 november -13 dec -13 styrräntor, % 1,5 ECB Sverige USA UK 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 jan -13 dec -13-0, korta räntor, % 3,0 USA UK Japan Sverige Tyskland 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, jan dec långa räntor, % 3,5 USA Sverige Tyskland Japan UK 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, jan dec Statsobligationer hade, som väntat, ett svårt år, men företagsobligationer klarade sig bättre. Den amerikanska ekonomin är den som kommit längst på vägen tillbaks till normalläge, men det är en bra bit kvar. I Europa är krisen fortfarande djup och den nya kinesiska regimen verkar vara inne på linjen att skapa förutsättningar för bra långsiktig tillväxt istället för att stimulera kortsiktig tillväxt. Sammantaget anser vi att det är för tidigt att positionera sig för hög tillväxt och stigande inflation. Vi står därför kvar vi våra bedömningar Det är en god anledning till att tro att utvecklingen på tillväxtmarknader inte behöver fortsätta att vara sämre så länge till. från ingången av året. Aktiemarknaden är ett bra investeringsalternativ, åtminstone i jämförelse med räntemarknaden, men förväntningarna bör vara modesta. Efter den starka utvecklingen under 2013 kan endast en positiv vinstutveckling motivera högre kurser. Prioritera företag med stabil finansiell ställning och intjäning som kan lämna god utdelning. Vi kan också konstatera att aktier på tillväxtmarknader nu handlas med en ovanligt stor rabatt jämfört med aktier på de västerländska marknaderna. Det är en god anledning till att tro att utvecklingen på tillväxtmarknader inte behöver fortsätta att vara sämre så länge till. etablerade marknader Förändring i procent under (källa: Bloomberg, Reuters). Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries -2,5% Belgien Bel20 21,8% Canada S&P/TSE Composit 1,3% Danmark OMX Copenhagen 27,9% Europa DJ Stoxx 50 Europa 16,8% Finland OMX Helsinki 30,4% Frankrike CAC 40 21,7% Irland Irish General Index 34,4% Italien Milan MIB30 20,2% Japan Nikkei ,8% Nederländerna Amsterdam 20,9% Norge Oslo OBX 11,1% Schweiz Swiss market 22,0% Spanien BIEX 35 25,2% Storbritanien FTSE ,4% Sverige OMX 20,7% Tyskland Xetra DAGS 29,4% USA Nasdaq 36,9% USA S&P ,3% Österrike ATX 50 9,4% tillväxtmarknader Förändring i procent under (Källa: Bloomberg, Reuters). Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 40,9% Brasilien Bovespa -27,3% Chile Chile Stock Exchange -22,4% Filipinerna PSEi -7,0% Förenade ArabEmiraten DFM General Index (Dubai) 105,6% Förenade ArabEmiraten ADX General Index 61,4% Indonesien Jakarta Komposit -21,7% Kenya Nairobi Stock Exchange 17,7% Kina FTSE Xinhua 25-4,9% Korea Kospi 0,7% Kuwait Kuwait SE Price index 25,5% Malaysia Kuala Lumpur 2,1% Mexiko Mexico Bolsa -4,6% Nigeria Lagos Stock Exchange 42,2% Peru Peru Lima General -31,0% Polen WIG 9,3% Qatar DSM 22,9% Ryssland RTS -6,5% Sydafrika FTSE JSE Top 40-4,8% Taiwan Taiwan Weighted 7,9% Thailand SET -13,6% Tjeckien PX 50-9,9% Turkiet ISE National -28,7% Ungern Budapest SE 3,2% 6 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2000. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan Fredrik Colliander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit anställd sedan 2006 Niklas Edman är är förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Niklas har varit anställd sedan januari Jan-Olov Olsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anställd sedan hösten Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari Mona har varit anställd sedan Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anställd sedan Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligations fond. Stefan har varit anställd sedan hösten Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: 4Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. 4Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. 4Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. 4Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. 4Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. 4Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: 4Lägre volatilitet 4Lägre omsättningshastighet 4Färre innehav 4Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej K. Fries/F. Colliander Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson/Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej F. Colliander/ K. Fries Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Stefan Ericsson SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Stefan Ericsson Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Stefan Ericsson Carnegie Fonder AB Avkastning Fondens avkastning, procent Fond 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond ,76 Carnegie Strategifond 167,67 104,42 21,16 21,59 Carnegie Strategy Fund 163,46 105,42 22,51 26,85 Carnegie Sverige Select - 172,80 42,33 31,22 Carnegie Sverigefond 213,95 138,87 31,94 30,36 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 40,69-6,09 0,13 Carnegie Emerging Markets 95,71 22,31-19,21-4,17 Carnegie Indienfond - 31,74-30,17-7,08 Carnegie Kinafond - 18,51-5,04 8,37 Carnegie Rysslandsfond 179,62 131,23-8,32 3,90 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 60,44 40,13 21,69 5,55 Carnegie Likviditetsfond 27,45 12,95 8,98 2,25 Carnegie Obligationsfond 50,54 16,02 13,03-1,88 Riskmått Per Fond Riskklass Totalrisk, procent Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 6-1 Carnegie Strategifond 5 6,5 Carnegie Strategy Fund 6 6,3 Carnegie Sverige Select 6 11,0 Carnegie Sverigefond 6 11,1 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 6 11,5 Carnegie Emerging Markets 6 11,2 Carnegie Indienfond 7 23,3 Carnegie Kinafond 7 13,1 Carnegie Rysslandsfond 7 15,2 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 2 2,1 Carnegie Likviditetsfond 1 0,3 Carnegie Obligationsfond 3 3,8 1 Carnegie Småbolagsfond har ej funnits i två år 8 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

9 Översikt Värdeutveckling 10 år, procent Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond ,4 40,8 21,6 Carnegie Strategifond 14,4 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 15,4 Carnegie Strategy Fund 14,0 33,0 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 11,4 Carnegie Sverige Select ,9-30,3 49,8 28,0-9,7 18,3 31,2 9,7 Carnegie Sverigefond 15,5 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 13,4 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - - 0,7 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8 15,6 0,1 1,6 Carnegie Emerging Markets 12,7 64,1 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3 10,0-4,2 5,2 Carnegie Indienfond 13,5 68,6 19,8 61,0-54,2 60,8 17,3-35,0 15,6-7,1 8,9 Carnegie Kinafond -18,4 19,2 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1-20,0 9,6 8,4 4,5 Carnegie Rysslandsfond 5,3 107,6 40,2 16,5-66,2 126,6 11,3-19,2 9,2 3,9 10,9 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 2,0 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,5 5,7 Carnegie Likviditetsfond 1,9 1,3 1,8 3,0 4,3 2,5 1,1 2,9 3,5 2,2 4,8 Carnegie Obligationsfond 7,1 4,4 0,8 1,1 13,9-0,1 2,8 11,0 3,8-1,9 7,2 Andelsvärde med mera Per Fond Andelsvärde, kr Fond - förmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 145, Carnegie Strategifond A 866, Carnegie Strategifond G 107, Carnegie Strategy Fund 3 509, Carnegie Sverige Select 28, Carnegie Sverigefond 1 590, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Emerging Markets 18, Carnegie Indienfond 206, Carnegie Kinafond 136, Carnegie Rysslandsfond 51, Räntefonder Carnegie Corporate Bond A 374, Carnegie Corporate Bond B, NOK 108, Carnegie Corporate Bond C, EUR 102, Carnegie Corporate Bond D 112, Carnegie Likviditetsfond 1 192, Carnegie Obligationsfond 1 053, Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

10 Carnegie Småbolagsfond Fondfakta Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Totalavkastning, % Period Till ack från start 45,6 snitt från start 21,6 10 ack 10 snitt 5 ack 5 snitt 3 ack 3 snitt 2 ack 2 snitt 1 år 40,8 Riskmått Har inte funnits Totalrisk, fond % i två år. Avgifter och kostnader Årlig avgift, % 1,58 Förvaltningsavgift, % 1,60 Förvaltningsavgift för kr, Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, 1 9,25 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,58 Fonden hade under 2013 en positiv värdeutveckling om 40,8 procent, i kombination med ett nettoinflöde om 271,8 mkr innebar det att fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till 565,6 mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Intrum Justitia, Atrium Ljungberg, Itab, Sanitec och Diös. Derivathandel m m Fonden har under 2013 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 97,9 procent investerad i aktier och 2,1 procent i likvida medel. Vi ökade innehavet i Intrum Justitia eftersom vi anser att bolaget uppfyller våra kriterier för en bra investering. Vi anser att bolaget har en kompetent ledning, att affärsmodellen är attraktiv med en strukturell tillväxt och en begränsad konjunkturkänslighet. Vi finner direktavkastningen attraktiv och värderingen av bolaget gynnsam. Vi ser också hur marknaden för att köpa skuldportföljer, bolagets kärnverksamhet, blivit mer gynnsam sett ur Intrums perspektiv. Vi tror på en fortsatt god utveckling. Vi ökade innehavet i Atrium Ljungberg. Bolaget har fastigheter i attraktiva lägen, i huvudsak i Stockholm, men värderas trots det med en stor rabatt i relation till substansvärdet. Bolaget har historiskt varit skickligt på att skapa värden genom projektutveckling och vi tror att det kommer att fortsätta. Atrium Ljungberg är väldigt välskött, har en stark balansräkning och en hög direktavkastning. Vi tog in Itab som ett nytt innehav under året. Itab är en av Europas största tillverkare av butiksinredningar, med ett stort inslag av belysningssystem. Efter flera år av svag marknadsutveckling tilltog efterfrågan under året och vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Bolaget har ett nytt spännande område inom så kallad självscanning som är på väg att få sitt genombrott. Flera intressanta order tecknades under slutet av Värderingen av aktien är attraktiv. Sanitec var ett nytt innehav för fonden under Vi deltog i nyemissionen samt ökade innehavet i den inledande handeln. Sanitec tillverkar i huvudsak toaletter och handfat och är tydlig marknadsledare i Europa. Det finns tydliga skalfördelar i den här typen av verksamhet och eftersom inträdesbarriärerna är höga tror vi inte att Sanitec kommer att utmanas som marknadsledare. Det gör att bolaget har goda chanser att förbättra sin lönsamhet när efterfrågan blir bättre. Vi har en försiktigt optimistisk tro på bostadsbyggandet i Europa och tror på en god utveckling för bolaget. Värderingen är attraktiv och på sikt tror vi på en god direktavkastning. Framtidsutsikter Den globala konjunkturen visar tecken på återhämtning. USA har länge visat vägen, nu ser vi även tecken på vändning i Europa. Det har funnits svaghetstecken i Kina men även där har bilden ljusnat något under hösten. Vi tror på en långsam och utdragen återhämtning. Samtidigt signalerar centralbankerna att de låga räntorna är här för en lång tid framöver vilket skapar en gynnsam miljö för aktier. Det finns frågetecken för vissa tillväxtmarknader men det är av mindre betydelse för de svenska småbolagen som har en större exponering mot Sverige och Europa. Värderingsmässigt är börsen neutralt värderad men med tanke på de låga räntorna och att vi tror att konjunkturen står inför en förbättring gör det oss fortsatt optimistiska. 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad utveckling per år, %, % 60 Carnegie Småbolag Snitt/år jan -12 dec Andelsvärde, kr 103,41 145,55 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 3,4 40,8 10 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

11 Carnegie Småbolagsfond Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto - - Övriga finansiella intäkter 18 - Övriga intäkter - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader -4-4 Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder - - Summa skulder Fondförmögenhet, not Not 1 Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet vid året slut största innehaven Innehav Procent Intrum Justitia 8,5 Atrium Ljungberg 7,1 Haldex 5,9 Proffice 5,5 ITAB Shop 5,5 Loomis 4,8 Fabege 4,6 Ångpanneföreningen 4,2 Securitas 4,1 Nibe 4,1 Branschfördelning Bransch Procent Industrivaror 29,8 Tjänster 26,9 Finans och fastighet 20,9 Dagligvaror 9,1 Sällanköpsvaror 7,1 Informationsteknologi 3,2 Likvida medel 2,1 Material 1,0 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,10 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 318 Omsättningshastighet, ggr/år 0,65 Transaktionskostnader, kkr 809 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,25 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 13,4% finansiella instrument Värdepapper Överlåtbara värdepapper * Dagligvaror 9,1 Duni ,2 Fenix Outdoor ,3 ICA Gruppen ,6 Finans och fastighet 20,9 Atrium Ljungberg ,1 Balder ,0 Diös Fastigheter ,3 Fabege ,6 Fast Partner ,7 Hufvudstaden ,6 Lundberg ,5 Industrivaror 29,8 Concentric ,4 Haldex ,9 ITAB Shop ,5 Nibe ,1 Peab ,0 Sanitec ,8 Ångpanneföreningen ,2 Informationsteknologi 3,2 HiQ ,2 Material 1,0 Holmen ,0 Sällanköpsvaror 7,1 Betsson ,6 Elanders ,2 Unibet ,3 Tjänster 26,9 Intrum Justitia ,5 Loomis ,8 MTG ,1 Proffice ,5 Securitas ,1 Uniflex ,9 Summa värdepapper ,9 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,1 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Marknadsvärde, Fondvikt, kkr procen 1 *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES.. Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

12 Carnegie Strategifond Fondfakta Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 4 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Totalavkastning, % Period Till ack från start 3 653,8 snitt från start 15,4 10 ack 167,7 10 snitt 10,3 5 ack 104,4 5 snitt 15,4 3 ack 21,2 3 snitt 6,6 2 ack 39,1 2 snitt 17,9 1 år 21,6 Riskmått Totalrisk, fond % 6,5 Avgifter och kostnader Årlig avgift, klass A % 1,46 Årlig avgift, klass G % 0,90 Förvaltningsavgift, klass A % 1,50 Förvaltningsavgift, klass G % 0,90 Förvaltningsavgift för kr, klass A 1 161,00 Förvaltningsavgift för 100 kr/ månad, klass A 1 10,10 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,46 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. Fonden steg med 21,6 procent under Det är, beaktat risknivån, en synnerligen god avkastning. Fondens tillgångar har till procent utgjorts av aktier och resterande andel har utgjorts av företrädesvis företagsobligationer. Bättre fart på de amerikanska bostads- och arbetsmarknaderna, inga nya signaler om akut läge för någon av de större staterna i EMU och anti-deflationsåtgärder i Japan har bidragit till stigande aktiemarknader i den utvecklade delen av världen. Stigande förväntningar på att den amerikanska centralbanken skulle börja dra ned på sina stödköp av obligationer, vilka också infriades i december, har fått de långa räntorna att stiga. Företagsobligationer har ändå haft en fortsatt god utveckling, vilket sålunda medfört en minskad spread i relationen till statsobligationer. Nettoflödena till fonden uppgick under året till 424 Mkr. Förvaltning Den sedan våren 2012 gällande inriktningen för Strategifonden innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara cirka 50/50, men det kommer att variera. Efter det att SCA-aktien genomgått en rejäl positiv omvärdering valde vi att sälja hela innehavet. Likaledes har innehavet i Ericsson avyttrats. Efter en god uppgång framstår direktavkastningen som för blygsam. Istället har relativt stora positioner byggts upp i Swedbank, Sandvik och Scania. Swedbank har numera en god kostnadskontroll och aktierna erbjuder en för fonden attraktiv direktavkasting. I Swedbankfallet valde vi att samtidigt avyttra fondens innehav i obligationen som framstod som mindre intressant jämfört med aktien. Sandvik och Scania har länge haft en tråkig utveckling och framstår nu som relativt lågt värderade. Därtill erbjuder de en god direktavkastning. På räntesidan är främst köpen i Bergvik, Storebrand, Teekay LNG och Diamorph värda att nämna. Obligationsinnehaven i Sponda och Citycon har avyttrats liksom förlagslånet i Danske Bank. Försäljningarna har gjorts efter goda värdeuppgångar. utveckling per år, %, % Carnegie Strategifond Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under Fonden har också lånat ut aktier. Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer, motpart SEB. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 31 december var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 31 december var fonden till 97,8 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 2,2 procent utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter Med två bra börsår i ryggen ligger det nära till hands att oroa sig för Företagens vinster har inte rört sig speciellt mycket, men trots detta har aktier och företagsobligationer stigit i pris. Nu ligger förväntningar om vinstökningar på ca 10 procent under 2014, vilket var ungefär det man alltför optimistiskt räknade med för P/E-talen är samtidigt betydligt högre nu än för ett år sedan och även något högre än normalt. Stillastående vinster kommer nog inte längre resultera i kursuppgångar. Samtidigt kan vi konstatera att avkastningen på en lång statsobligation, ca 2,5-3 procent, ligger i nivå med den direktavkastning som börsen ger och att aktier därutöver har större potential till kursuppgång. Det finns också många aktier som ger en betydligt högre direktavkastning. Fundamentala faktorer talar därför för att aktier med stabila vinster och hög direktavkastning kommer att attrahera stort intresse även under Med en starkare ekonomi kommer obligationsräntorna att krypa uppåt, men för företagsobligationer behöver det inte bara vara negativt. Rimligtvis blir företagen starkare och långivarna tryggare, varför avkastningskraven kan sjunka. Vi förväntar oss därför att Strategifonden med sina innehav i aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer är ett bra fondval 2014, men förväntar oss inte samma höga avkastning som under Snitt/år dec -03 dec Andelsvärde, kr Klass A 491,31 642,51 790,30 793,90 496,65 696,61 768,71 650,15 712,99 866,94 Andelsvärde, kr Klass G 107,48 Antal andelar, st Klass A Antal andelar, st Klass G Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Klass A 12,61 13,34 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 28,84 Utdelning, kr/andel Klass G 2,50 Totalavkastning, % 14,4 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 12 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

13 Carnegie Strategifond Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Värdeförändring på OTCderivatinstrument Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Förändr fondförmögenhet Tellus Förändr fondförmögenhet Protego Förändr fondförmögenhet Utlandsfonden Andelsutgivning, andelsklass A Andelsinlösen, andelsklass A Andelsutgivning, andelsklass G Andelsinlösen, andelsklass G - - Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna, andelsklass A Utdelat till andelsägarna, andelsklass G Fondförmögenhet vid årets slut Strategisk fördelning, % ,7 4,3 2,60,5 60,0 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel 10 största innehaven Innehav Procent Investor 8,0 Swedbank 6,5 Skanska 4,7 Holmen 4,7 Sandvik 3,9 Telia Sonera 3,9 Industrivärden 3,5 Kesko 3,4 Nordea 3,1 SEB 3,1 Branschfördelning Bransch Procent Företagsobligationer 33,0 Finans och fastighet 27,1 Industrivaror 13,7 Sällanköpsvaror 7,6 Material 4,9 Bankobligationer 4,4 Telekomoperatör 3,9 Energi 2,8 Likvida medel 2,2 Valutaterminer 0,5 Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass A varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass G Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen kkr Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utl finansiella instrument Summa 38 - Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,15 Genomsnittlig fondförmögenhet, avser endast andelsklass A, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år 0,45 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,14 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager, % 9,6 finansiella instrument Värdepapper Derivat Marknadsvärde, kkr Överlåtbara värdepapper * Energi 2,8 Fortum ,1 Kvaerner Asa ,7 Finans och fastighet 27,1 Fast Partner prf ,3 Industrivärden ,5 Intrum Justitia ,6 Investor ,0 Nordea ,1 Seb A ,1 Swedbank ,5 Industrivaror 13,7 Itab Shop Concept ,5 Sandvik ,9 Scania ,8 Skanska ,7 SKF India ,7 Material 4,9 Holmen ,7 Rusforest ,2 Sällanköpsvaror 7,6 Elanders ,3 Electrolux ,4 Kesko Oyj ,4 Orkla ,4 Telekomoperatörer 3,9 TeliaSonera ,9 Bankobligationer** 4,3 Danske Bank ,1 Danske Bank ,8 Danske Bank perp ,5 Danske Bank perp ,2 DNB perp ,8 Företagsobligationer** 33,0 Ahlström perp ,5 Aker FRN ,8 Aker FRN ,1 Aker FRN ,9 Akso FRN ,6 Albin Midco Norway ,4 AR Packing Group ,9 Bactiguard ,6 Bergvik Skog AB ,6 Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procen 1 Bravida FRN ,6 Color Group AS ,4 Color Group AS ,6 Curato Bidco ,3 Delarka ,7 Diamorph ,3 DOF FRN ,5 DOF Subesea FRN ,3 DOF Subesea FRN ,5 Euro Directories Bond ,8 Etraveli FRN ,6 Global Connect A/S ,9 Island Offshore Shipphold ,5 Norlandia FRN ,7 Odfjell FRN ,8 Prosafe FRN ,7 Sefyr Värme ,8 Selvaag FRN ,5 SFF FRN ,4 Sobi FRN ,0 Solor Bio FRN ,0 Sponda ,8 Stolt FRN ,8 Stolt FRN ,8 Stora Enso ,0 Storebrand ,9 Teekay Lng FRN ,9 Unilabs Sub ,1 Upm-Kymmene ,9 Wallvision 9% ,5 Övriga finansiella instrument*** Valutaterminer ,5 Summa värdepapper ,8 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och höppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES.. Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

14 Carnegie Strategy Fund Fondfakta Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Totalavkastning, % Period Till ack från start 762,0 snitt från start 11,4 10 ack 163,5 10 snitt 10,2 5 ack 105,4 5 snitt 15,5 3 ack 22,5 3 snitt 7,0 2 ack 42,5 2 snitt 19,4 1 år 26,9 Riskmått Totalrisk, fond % 6,3 Avgifter och kostnader Årlig avgift, % 1,84 Förvaltningsavgift, % 1,1 Förvaltningsavgift för kr Förvaltningsavgift för 100 kr/månad 1 7,84 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,11 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. Fonden steg med 26,9 procent under Det är, beaktat risknivån, en synnerligen god avkastning. Fondens tillgångar har till procent utgjorts av aktier och resterande andel har utgjorts av företrädesvis företagsobligationer. Bättre fart på de amerikanska bostads- och arbetsmarknaderna, inga nya signaler om akut läge för någon av de större staterna i EMU och anti-deflationsåtgärder i Japan har bidragit till stigande aktiemarknader i den utvecklade delen av världen. Stigande förväntningar på att den amerikanska centralbanken skulle börja dra ned på sina stödköp av obligationer, vilka också infriades i december, har fått de långa räntorna att stiga. Företagsobligationer har ändå haft en fortsatt god utveckling, vilket sålunda medfört en minskad spread i relationen till statsobligationer. Nettoflödena till fonden uppgick under året till 272 Mkr. Förvaltning Den sedan våren 2012 gällande inriktningen för Strategy Fund innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara cirka 50/50, men det kommer att variera. Efter det att SCA-aktien genomgått en rejäl positiv omvärdering valde vi att sälja hela innehavet. Likaledes har innehavet i Ericsson avyttrats. Efter en god uppgång framstår direktavkastningen som för blygsam. Istället har relativt stora positioner byggts upp i Swedbank, Sandvik och Scania. Swedbank har numera en god kostnadskontroll och aktierna erbjuder en för fonden attraktiv direktavkasting. I Swedbankfallet valde vi att samtidigt avyttra fondens innehav i obligationen som framstod som mindre intressant jämfört med aktien. Sandvik och Scania har länge haft en tråkig utveckling och framstår nu som relativt lågt värderade. Därtill erbjuder de en god direktavkastning. På räntesidan är främst köpen i Bergvik, Storebrand, Teekay LNG och Diamorph värda att nämna. Obligationsinnehaven i Sponda och Citycon har avyttrats liksom förlagslånet i Danske Bank. Försäljningarna har gjorts efter goda värdeuppgångar. utveckling per år, %, % 60 Carnegie Strategyfund 40 Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under Fonden har också lånat ut aktier. Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer, motpart SEB. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 31 december var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 31 december var fonden till 95,2 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 4,8 procent utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter Med två bra börsår i ryggen ligger det nära till hands att oroa sig för Företagens vinster har inte rört sig speciellt mycket, men trots detta har aktier och företagsobligationer stigit i pris. Nu ligger förväntningar om vinstökningar på ca 10 procent under 2014, vilket var ungefär det man alltför optimistiskt räknade med för P/E-talen är samtidigt betydligt högre nu än för ett år sedan och även något högre än normalt. Stillastående vinster kommer nog inte längre resultera i kursuppgångar. Samtidigt kan vi konstatera att avkastningen på en lång statsobligation, ca 2,5-3 procent, ligger i nivå med den direktavkastning som börsen ger och att aktier därutöver har större potential till kursuppgång. Det finns också många aktier som ger en betydligt högre direktavkastning. Fundamentala faktorer talar därför för att aktier med stabila vinster och hög direktavkastning kommer att attrahera stort intresse även under Med en starkare ekonomi kommer obligationsräntorna att krypa uppåt, men för företagsobligationer behöver det inte bara vara negativt. Rimligtvis blir företagen starkare och långivarna tryggare, varför avkastningskraven kan sjunka. Vi förväntar oss därför att Strategifonden (Strategy Fund) med sina innehav i aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer är ett bra fondval 2014, men förväntar oss inte samma höga avkastning som under Snitt/år dec -03 dec Andelsvärde, kr 1 518, , , , , , , , , ,72 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 14,0 33,1 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 14 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

15 Carnegie Strategy Fund Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Värdeförändring på OTCderivatinstrument Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter - 87 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet -9-6 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader Summa kostnader största innehaven Innehav Procent Holmen 5,4 TeliaSonera 4,9 Skanska 4,7 Swedbank 4,4 Sandvik 4,2 SEB 3,9 Intrum Justitia 3,5 Itab Shop Concept 3,1 Nordea 3,1 Branschfördelning Bransch Procent Räntebärande Värdepapper 38,4 Finans och fastighet 18,3 Industrivaror 15,9 Material 5,4 Likvida Medel 4,8 Tjänster 5,0 Energi 4,9 Telekomoperatörer 4,9 Sällanköpsvaror 1,9 Strategisk fördelning, % ,1 9,8 4,2 0,3 56,6 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Derivat Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,06 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 384 Omsättningshastighet, ggr/år 0,55 Transaktionskostnader, kkr 425 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,11 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 3,39% Resultat före skatt Skatt Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not Not 1 Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet vid årets slut finansiella instrument Värdepapper Marknadsvärde, kkr Överlåtbara värdepapper* Energi 4,9 Fortum ,4 Kesko ,2 Kvaerner ASA 975 0,1 Orkla ASA ,2 Finans och fastighet 18,3 Fast Partner prf ,2 Investor ,9 Nordea ,1 SEB ,9 Swedbank ,4 Industrivaror 15,9 Elanders ,3 Industrivärden ,6 ITAB Shop Concept ,1 Sandvik ,2 Scania ,9 Skanska ,7 Material 5,4 Holmen ,4 Sällanköpsvaror 1,9 Electrolux ,9 Telekomoperatör 4,9 TeliaSonera ,9 Tjänster 5,0 Intrum Justitia ,5 Securitas ,5 Bankobligationer** 9,5 Danske Bank ,3 Danske Bank ,2 DNB Bank ,6 Sparbanken Örseund FRN ,3 Företagsobligationer** 28,9 Ahlstroms Oyj ,3 Aker FRN ,2 Aker FRN ,6 Albain Bidco FRN ,8 Albain Bidco FRN ,5 AR Packaging FRN ,7 Austevoll Seafood FRN ,6 Bactiguard ,7 Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procen 1 Bergvik Skog 8,5% ,9 Bravida FRN ,7 Color Group AS ,5 Curato Biidco FRN ,3 Delanka 4,58% ,2 Diamorph ,2 DOF ASA FRN ,9 EUR Directories Bondco SCA FRN ,3 European Travel Interactiv FRN ,3 Global Connect A/S ,3 Norlandia FRN ,3 Odfjell FRN ,8 Prosafe FRN ,5 SeaDrill FRN ,5 Sefyr Värme ,8 Selvaag FRN ,3 Solor Bio FRN ,7 Sponda Oyj ,5 Stolt FRN ,3 Stolt FRN ,8 Storebrand Livforsikring FRN ,7 Svensk FastighetsFin FRN ,7 Swedisch Orphan Biovitrum FRN ,8 Teekay FRN ,8 Teekay Partners FRN ,9 Unilabs SubHolding 8,5% ,3 Övriga finansiella instrument*** Valutaterminer ,3 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

16 Carnegie Sverigefond Fondfakta Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,4 Riskklass 7 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Till ack från start 2 899,7 snitt från start 13,4 10 ack 214,0 10 snitt 12,1 5 ack 138,9 5 snitt 19,0 3 ack 31,9 3 snitt 9,7 2 ack 50,6 2 snitt 22,7 1 år 30,4 Riskmått Totalrisk, fond % 11,1 Avgifter och kostnader Årlig avgift, % 1,40 Förvaltningsavgift, % 1,40 Förvaltningsavgift för kr 1 163,00 Förvaltningsavgift för 100 kr/månad 1 9,96 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,40 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. Sverigefonden steg 2013 med 30, 4 procent. Nettoinflödena till fonden uppgick till 500 miljoner kronor och värdet per årsskiftet var miljoner kronor. Några specifika risker finns inte i fonden, däremot är det en fond som uteslutande består av svenska aktier och dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land med stor exportindustri och därmed utsatt för omvärlden på ett större sätt än andra länder. Därtill har Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för svängningar. Derivathandel med mera Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Sandvik, Nordea och Atlas Copco B. Större försäljningar har skett i SKF, Kinnevik och SCA. Värdepappersinnehav Först en tillbakablick. Följande stod att läsa i årsrapporten ifjol: Marknaden räknar med att vinsterna för bolagen på Stockholmsbörsen stiger med 8 10 procent under Vi är skeptiska. Vi konstaterade dock att det fanns många bolag vars direktavkastning var dubbelt så hög som den procentsats som bolagen lånade till och det gjorde att vi hittade en hel del aktier som vi trodde skulle få positiv avkastning. Det är förstås alltid lättare med facit i hand, men nog kan man konstatera att vi fick rätt i två bemärkelser: vinsterna steg INTE (faktum var att de föll några procent) och många aktier gav en positiv avkastning. Men i ärlighetens namn trodde vi nog inte att fonden skulle stiga med 30 procent, särskilt inte ett år då vinsterna minskade en smula. Det enkla svaret på varför Stockholmbörsen steg så kraftigt är nog att placerarna sökte stabil avkastning och i brist på annat blev det svenska aktier och företrädesvis bolag med hög utdelning. Såväl banker som Telia Sonera, SCA och andra pålitliga utdelare fick se sina aktier värderas upp kraftigt och detta gynnade vår fond, som bara söker stabila utdelare och tråkiga aktier. Därmed blev också vår fond, en smula förvånande, en av de bästa Sverigefonderna. Normalt brukar vi hävda att vi inte alltid hänger med i de stora rallyna utan istället försöker begränsa nedsidan och att detta över tid ska ge en stabilare avkastning till lägre risk. Men eftersom fjolåret tillhörde utdelningsaktierna tillhörde det också oss. Vi hoppas naturligtvis att denna trend ska fortsätta då vi med en dåres envishet hävdar att merparten av aktiers utveckling kommer från utdelningar, men vi bör också komma ihåg att flera aktier som marknaden tror är säkra har värderats upp för kraftigt, och vice versa med de som marknaden är rädd för. SCA och Sandvik får fungera som exempel. Den förstnämnda har varit i fonden så länge vi kan minnas, men uppvärderingen ifjol tvingade oss att sälja. SCA, som alltid handlats till låga p/e-tal och höga utdelningar, handlas nu, enligt marknadens prognoser, över 20 gånger vinsten och till cirka 2 procent direktavkastning. Forna verkstadsstjärnan Sandvik, som vi länge ansåg vara för dyr, har rasat och handlas nu till drygt gånger årets vinst och där förväntas utdelningen bli kring 4 procent. Notera att i Sandvik kan därtill strukturaffärer ske, som en avknoppning av SMT (stålet), vilket skulle lyfta värderingen avsevärt. Men precis som marknaden vägrade se SCA:s stora tillgångar i hygien utan bara fokuserade på problemen i förpackningsdelen så vägrar de se vändskären i Sandvik utan fokuserar bara på gruvor. En omvärdering av Sandvik kanske inte sker i år, det kan ta betydligt längre tid än så, men på nuvarande nivåer har vi börjat köpa aktier för vi tror det är en bra långsiktig nivå. Framtidsutsikter Inför 2014 spelas den vanliga grammofonskivan upp. Experterna tävlar om att säga att börserna ska upp procent, drivet av vinstökning och en allmänt bättre konjunktur. Vi uppmanar som vanligt till försiktighet, men konstaterar följande: i år måste vinsterna stiga annars orkar nog inte börsen upp. Kommer så att ske? Vi tror det, vilket beror på att USA ser allt starkare ut det politiska dödläget har låsts upp och konsumenten piggnat till Europa vänder sakta upp, från låga nivåer, och stimulanserna i Japan fortsätter. Bolagens finansiella ställning är stark, kreditmarknaden lättar och aktiemarknaden applåderar förvärv istället för extrautdelning från bolagen och därmed kommer det nog bli väldigt mycket förvärv och strukturaffärer och dessa bör också bidra till vinstökningar. utveckling per år, %, % Carnegie Sverigefond Snitt/år dec -03 dec Andelsvärde, kr 770,77 982, , ,96 759, , , , , ,65 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 35,35 23,76 30,77 28,69 69,65 30,84 20,87 39,01 46,05 Totalavkastning, % 15,5 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 16 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

17 Carnegie Sverigefond Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och förluster, netto - - Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter - - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som bedriver fondverksamhet Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - Övriga tillgångar Summa Tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Not 1 Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut största innehaven Innehav Procent H&M 9,3 Nordea 8,3 Volvo 6,1 Holmen 5,6 Investor 5,3 Swedbank 4,8 Skanska 4,7 SEB 4,7 TeliaSonera 4,6 Ericsson 4,5 Branschfördelning Bransch Procent Finans och fastighet 30,6 Industrivaror 29,7 Sällanköpsvaror 12,7 Tjänster 8,1 Material 5,6 Telekomoperatör 4,6 Informationsteknologi 4,5 Dagligvaror 2,6 Likvida medel 1,6 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,12 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år 0,47 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,12 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 32,6% finansiella instrument Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt, procen 1 Överlåtbara värdepapper* Dagligvaror 2,6 Duni ,6 Finans och fastighet 30,6 Industrivärden ,5 Investor ,3 Lundberg ,9 Nordea ,3 SEB ,7 Swedbank ,8 Industrivaror 29,7 ABB ,1 Atlas Copco ,1 Autoliv ,8 ITAB Shop ,8 Sandvik ,4 Scania ,6 Skanska ,7 Volvo ,1 Informationsteknologi 4,5 Ericsson ,5 Material 5,6 Holmen ,6 Telekomoperatörer 4,6 TeliaSonera ,6 Sällanköpsvaror 12,7 Elanders ,2 Electrolux ,2 H&M ,3 Tjänster 8,1 Intrum Justitia ,6 Loomis ,2 Summa värdepapper ,4 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,6 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

18 Carnegie Sverige Select Fondfakta Startdatum Kategori Specialfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1 0,75 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Veckovis Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Ej ansluten till PPM 1 Tillkommer individuell resultatbaserad avgift om högst 20% av den veckovisa överavkastningen. Placeringsinriktning Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier.. Totalavkastning, % Period Till ack från start 78,8 snitt från start 9,7 10 ack 10 snitt 5 ack 172,8 5 snitt 22,2 3 ack 42,3 3 snitt 12,5 2 ack 55,3 2 snitt 24,6 1 år 31,2 Riskmått Totalrisk, fond % 11,0 Sverige Select steg 2013 med 31,2 procent. Nettoinflödena till fonden uppgick till 872 miljoner kronor och värdet per årsskiftet var miljoner kronor. Några specifika risker finns inte i fonden, däremot är det en fond som uteslutande består av svenska aktier och dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land med stor exportindustri och därmed utsatt för omvärlden på ett större sätt än andra länder. Därtill har Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för svängningar. Derivathandel med mera Ingen handel med derivatinstrument har skett under perioden. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Sandvik, Atlas Copco B och Swedbank. Större försäljningar har skett i SKF, ABB och Astra Zeneca. Värdepappersinnehav Det som är lite glädjande med Sverige Select är att den lyckades bli avsevärt större under fjolåret, men fortsatte att leverera en mycket fin avkastning; särskilt med hänsyn till den låga risken. Vi valde dock att stänga fonden mot slutet av 2013 för att inte nuvarande karaktär ska förstöras. Fonden fortsätter att äga stora poster i bolag vi tror väldigt mycket på; bolag vi finner stora värden i. Det kan vara bolag som har låg värdering i förhållande till vad vi bedömer är uthållig vinst eller bolag med dolda tillgångar eller högutdelande företag med underliggande stabilitet. Portföljen är med få korta undantag då innehav byts aldrig större än 16 aktier. Det skapar disciplin. Vill man ta in ett nytt innehav måste något ut; det här är som en aktieportfölj snarare än en fond. Och vi har varit flexibla utan att vara kortsiktiga. Vi köpte in oss i Stora Enso för bolaget värderades ett tag till nästan halva egna kapitalet, men en kraftig omvärdering fick oss att sälja. Vi sålde alla SKF då bolaget faktiskt värderas till gånger vinsten 2013 och därtill blivit mycket skuldsatt efter ett större förvärv och avsättning för kartellböter. Även Astra Zeneca lämnade vi efter att ha fått en fin avkastning till vad vi bedömde ganska låg risk. Fonden har tagit en stor position i Sandvik som har det mesta vi söker: hatat, dolda tillgångar i form av delar som kan säljas, låg värdering av vinsten och hyfsad utdelning. Även storebror Atlas har vi köpt, och då B-aktien som ger samma utdelning men handlas nästan 10 procent lägre än A-aktien. En kraftig ökning av innehavet skedde i såväl Nordea som Swedbank då vi bedömer att bankerna står inför en period med goda utdelningar och fortsatt vinsttillväxt. Båda bolagen bör ge en utdelning som minst slår dubbla tioårsräntan. Nytt innehav blev glädjande nog introduktionen Sanitec. Låg värdering av vinsten, stark marknadsposition och en framtida förvärvare plus utdelare om de sköter sina kort rätt. Framtidsutsikter Börsen steg, men vinsterna föll. Se där bilden av Stockholmsbörsen Men trots att börsen steg kraftigt var det faktiskt flera aktier som hamnade på minus, Electrolux, Sandvik och Volvo för att nämna några. Vi har svårt att se att så blir fallet även i år. Med andra ord, vinsterna måste öka annars gör inte börsen det. Börsen är förvisso inte dyr, men värderingen är något över historiskt genomsnitt och då bör vinsterna få börsen att växa i fatt. Det som är intressant med vår portfölj är att två bolag har saken i egna händer och det är Sandvik och Volvo. Även utan konjunkturhjälp bör de med sina höga omsättningssiffror kunna förbättra sin lönsamhet. Vi har stora förhoppningar på Skanska som gynnas av att USA äntligen tar fart och därtill sitter med flera spännande projekt inom sin infrastruktursatsning. Ryggraden i portföljen är högutdelande banker och stabila Telia Sonera. Sammanfattningsvis får det oss att tro på positiv avkastning även i år. Men risken för kortsiktiga bakslag har ökat i ljuset av de senaste två årens stora uppgångar på Stockholmbörsen. Det bör varje placerare vara beredd på. Och därför bör man inte ha alltför höga förväntningar på avkastningen kommande år. Avgifter och kostnader Årlig avgift, % 5,06 * Förvaltningsavgift, %, + ind.perf fee 0,75 Förvaltningsavgift för kr 1 404,00 Förvaltningsavgift för 100 kr/månad 1 24,95 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 2 5,06 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. 2) Baserat på totalt förvaltningsarvode som tagit ut från fonden. Denna procentsats varierar mellan andelsägare då fonden tillämpar individuell performance fee * beror av uttagen performance fee 4,31% utveckling per år, %, % 60 Carnegie Sverige Select Snitt/år sep -07 dec Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 72,68 63,81 67,29 28,24 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 2,92 1,13 3,25 Totalavkastning, % -5,9-30,4 49,8 28,0-9,7 18,3 31,2 18 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

19 Carnegie Sverige Select Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto - - Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter - - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - Övriga tillgångar Summa Tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, Not största innehaven Innehav Procent H&M 11,0 Swedbank 9,0 Nordea 8,6 Volvo 8,4 Investor 8,2 TeliaSonera 7,3 Sandvik 6,7 Skanska 6,5 Holmen 5,8 Industrivärden 4,5 Branschfördelning Bransch Procent Finans och fastighet 30,3 Industrivaror 29,0 Sällanköpsvaror 14,8 Telekomoperatörer 7,3 Material 5,8 Daligvaror 4,1 Informationsteknik 3,9 Tjänster 2,6 Likvida Medel 2,1 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,12 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år 1,01 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,31 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 26,1% finansiella instrument Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt, procen 1 Överlåtbara värdepapper* Dagligvaror 4,1 Duni ,1 Finans och fastighet 30,3 Industrivärden ,5 Investor ,2 Nordea ,6 Swedbank ,0 Industrivaror 29,0 Atlas Copco ,0 Sandvik ,7 Sanitec ,3 Skanska ,5 Volvo ,4 Informationsteknik 3,9 Ericsson ,9 Material 5,8 Holmen ,8 Sällanköpsvaror 14,8 H&M ,0 Husqvarna ,8 Telekomoperatörer 7,3 TeliaSonera ,3 Tjänster 2,6 Proffice ,6 Summa värdepapper ,9 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,1 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. Not 1 Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Carnegie Fonder AB l Helårsrapport

20 Carnegie Afrikafond Fondfakta Startdatum Kategori Aktiefond, Afrika Förvaltningsavgift, % 2,50 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Karin Fries Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Fonden är en aktiefond som placerar i afrikanska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. Fonden kan också investera i företag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Afrika men där aktien är noterad på en marknadsplats utanför den afrikanska kontinenten. Totalavkastning, % Till Period ack från start 13,2 snitt från start 1,6 10 ack 10 snitt 5 ack 40,7 5 snitt 7,1 3 ack -6,1 3 snitt -2,1 2 ack 15,7 2 snitt 7,6 1 år 0,1 Riskmått Totalrisk, fond % 11,5 Avgifter och kostnader Årlig avgift, % 2,58 Förvaltningsavgift, % 2,50 Förvaltningsavgift för kr 1 242,00 Förvaltningsavgift för 100 kr/månad 1 16,56 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 2,50 Året inleddes med starka inflöden i första kvartalet vilket fick de illikvida marknaderna att skjuta i höjden. Oron för Feds reducerade återköpsprogram fick flödena att mattas av för att under andra halvan av året vara mer modest. Kontinentens två största marknader, Sydafrika och Egypten, brottades med politiska och ekonomiska bekymmer som satte sin prägel på både aktiemarknaderna och deras valutor. Den sydafrikanska börsen var i det närmaste oförändrad under första halvan och steg kraftigt under andra halvåret men en valutaförsvagning på 20 procent gjorde att börsen föll 6 procent omräknat i kronor. Valutaförsvagningen har fått särskilt stor effekt på fonden. Efter militärens övertagande av makten i Egypten vände börsen kraftigt uppåt och avslutade året +24 procent i lokal valuta och 12 procent räknat i kronor. Den nigerianska valutan som är delvis peggad mot den amerikanska dollarn var kontinentens stabilaste valuta vilket resulterade att börsen steg 42 procent. Mindre aktiemarknader i Afrika så som Ghana steg kraftigt första kvartalet för att sedan mattas av succesivt. Börsen steg 79 procent men även här var en kraftig valutaförsvagning under årets andra halva orsak till att börsen stängde +42 procent räknat i kronor. Mönstret känns igen på flera andra mindre börser på kontinenten. Fondens bästa innehav var de båda bankerna i Ghana, samt nigerianska konsumentrelaterade bolag. Till de sämre innehaven hör gruvbolag och sydafrikanska finansaktier. Samtliga för fonden relevanta afrikanska valutor försvagades mot kronan under året. Fondens förvaltade kapital uppgick vid periodens slut till 500 MSEK. Fonden har haft nettoutflöden under perioden. Derivathandel med mera Fonden har under perioden inte handlat med derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Förvaltning Fondens största innehav utgörs av MTN, Naspers och BHP Billiton. Fonden gjorde nyinvesteringar i Calbank, Group Five och Truworth. Fonden avyttrade helt sina innehav i African Bank, Juhayna, Orascom Construction, Commercial International Bank, Nampak, Anglo American och IAM Gold. I slutet av maj stod det klart att den politiska och ekonomiska krisen förvärrats ytterligare i Egypten och fonden valde då att avyttra innehav där värderingarna upplevdes som höga och marknadsrisken allt för stor. Till följd av strängare valutarestriktioner har fonden fortfarande tillgångar i Egyptiska pund som väntar på att konverteras till amerikanska dollar. African Bank avyttrades då bolaget meddelade att man gör en förändring i beräkningen av värdet på bolagets utlåning. Förändringen är av sådan karaktär att bolagets närstående framtid upplevs som allt för riskfylld. IAM Gold avyttrades under årets första halva då det visade sig att gruvdriften kommer vara avsevärt mycket kostsammare framöver vilket fick värderingen att se hög ut. Framtidsutsikter Likviditetseffekten av Feds återköpsprogram skapar osäkerhet och påverkar framför allt valuta-och räntemarknaderna men väntas även få viss effekt på aktiemarknaderna. Flera av de Afrikanska länderna har tvingats börja se över sina statsfinanser igen till följd av ökade budgetunderskott. Reformer så som minskade subventioner och försök att bredda skattebasen är genomgående teman över kontinenten. Sammantaget påverkar det främst konsumentrelaterade bolag då efterfrågetillväxten kortsiktigt riskerar att mattas av. Värderingarna av afrikanska konsumentrelaterade aktier ser därmed relativt höga ut inför 2014 även om den långsiktiga strukturella vinsttillväxten finns där. Finansaktier i Nigeria och Sydafrika ser då betydligt billigare ut. Värderingarna av nigerianska banker är fortfarande låg jämfört med andra afrikanska banker även om det finns nära förestående risker att ta hänsyn till. Föreslagna nya likviditetsregler ser ut att kunna minska likviditeten i banksystemet med ca 20 procent, och nya avgiftsregler för transaktioner riskerar att halvera transaktionsintäkterna. En ny centralbankschef skall väljas under året vilket också skapat osäkerhet i marknaden då inga tydliga kandidater har framkommit. Sydafrikanska banker växer i begränsad takt, men intjäningen är god och flera banker ser ut att vara överkapitaliserade varför marknaden har börjat ana extra utdelningar. I Sydafrika och Nigeria är valupptakten i full gång och det råder större osäkerhet kring styrkan hos sittande regeringar än tidigare. 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. utveckling per år, %, % 40 Carnegie Afrikafond Snitt/år maj -06 dec Andelsvärde, kr 10,07 13,44 8,01 9,60 11,02 8,80 9,96 9,97 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 0,01 0,05 0,52 0,12 0,16 0,19 Totalavkastning, % 21,1 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8 15,6 0,1 20 Carnegie Fonder AB l Helårsrapport 2013

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, 2 014 Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer