HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB

2 INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie Strategifond...12 Carnegie Strategy Fund...14 Carnegie Swedish Equity Fund...16 Carnegie Sverigefond...18 Carnegie Sverige Select...2 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...22 Carnegie Emerging Markets...24 Carnegie Indienfond...26 Carnegie Kinafond...28 Carnegie Rysslandsfond...3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...32 Carnegie Likviditetsfond...34 Carnegie Obligationsfond...36 Övriga fonder Carnegie Gorilla...38 Carnegie Total...4 Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (24:46). Förvaltat kapital per den 31 december 212 uppgick till ca 32 miljarder kronor fördelat på drygt 18 direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 16 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 35 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 213 Januari Helårsbesked för 212 April Helårsrapport 212 Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 213 Oktober Tidningen Utsikt 212 i korthet Januari Carnegie Småbolagsfond startar. Carnegie Svea fusioneras med Carnegie Småbolagsfond. Mars Carnegie Fonders fonder lämnar utdelning. April Fonderna Carnegie Tellus, Carnegie Protego och Carnegie Utlandsfond fusioneras med Carnegie Strategifond. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. Spara i våra fonder...42 Redovisningsprinciper...44 Revision...45 Policyfrågor...46 Ordlista och definitioner...49 Fondbolagsfakta...5 Medarbetare...5 Denna årsrapport innehåller helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. 2 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212

3 VD-ORD Ett förvånansvärt bra år 212 måste sammanfattas som ett riktigt bra år. Alla fonder som förvaltas av Carnegie Fonder steg i värde. Ett högre risktagande lönade sig, vilket visade sig genom att aktiefonder gick bäst. I synnerhet andelsägarna i Carnegie Sverige Select är att gratulera då fonden steg med 18 procent. Pengar på banken däremot, innebar oftast förlust efter att inflationen räknats bort. De finns nog många som inte riktigt känner igen sig i beskrivningen att 212 var ett bra år. Konjunkturutvecklingen världen över var minst sagt svag och arbetslösheten är mycket hög, i synnerhet bland unga. Problemen i världsekonomin, till exempel eurokrisen, budgetstupet i USA och en lägre tillväxt i Kina, verkar dessutom svårlösta även om läget stabiliserades mot slutet av året. Mot den bakgrunden är fondutvecklingen onekligen förvånande. Många av oss är andelsägare i Carnegie Strategifond. Som kommunicerats under året ändrade vi inriktningen i fonden under 212. Nu innehåller den ungefär till hälften högutdelande aktier och till hälften företagsobligationer, men fördelningen är inte huggen i sten. Tanken är att skapa en årlig avkastning på 6 7 procent, med låg risk, främst genom direktavkastningen från fondens investeringar. För den långsiktiga investeraren spelar då kortsiktiga kursväxlingarna en mindre roll. Den nya inriktningen har fått en smakstart. Carnegie Strategifond steg under 212 med nära 15 procent, vilket är mycket bra beaktat det låga risktagandet. I februari 212 lanserades Carnegie Småbolagsfond, som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden. Vi kan konstatera att 212 var mer gynnsamt för stora bolag, men historiska jämförelser visar att mindre bolag över tiden har en bättre utveckling. Risken är högre, men nu är småbolagsaktier i jämförelse med stora bolag ovanligt lågt värderade. Vid sidan av Strategifonden och Småbolagsfonden uppmärksammade vi under 212 att Rysslandsfonden fyllde 15 år. De som varit med under dessa 15 år har fått vara med på en fantastisk resa, även om den inte alltid upplevts som angenäm. Risktagandet har dock betalat sig i form av en hög avkastning. Jag vill också nämna det fantastiskt stora intresse som Carnegie Corporate Bond skapat. På bara några få år har fonden vuxit till nära 6 miljarder kronor och är en viktig förklaring till att vi återigen tar marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Fondens förvaltare, Stefan Ericson, tilldelades också utmärkelsen Årets stjärnförvaltare i kategorin företagsobligation av Dagens Industri i samarbete med fondutvärderingsföretaget Morningstar. 213 är ett speciellt år för Carnegie Fonder. Jag tänker då inte primärt på att vi i januari lanserade en ny hemsida, utan på att verksamheten och ovannämnda Carnegie Strategifond, fyller 25 år. Vi kan se tillbaka på en period som har varit mycket berikande för andelsägarna, trots flera kriser av olika slag. Ingen vet vad kommande 25 år innebär, men vi lovar att göra vårt bästa med att skapa bra förvaltningsresultat. Detsamma gäller för 213. Följ oss gärna på hemsidan via datorn eller mobilen, Hans Hedström Verkställande direktör CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212 3

4 UTVECKLING FONDER OCH MARKNADER Revansch för aktiefonder De stora problemen för världsekonomin är långt ifrån lösta. Men det kommer allt fler ljusglimtar att hänga upp ett positivt scenario på. Marknaden Sammantaget blev 212 ett bra år för värdepappersmarknaderna. Aktiemarknaderna har, med några få undantag, utvecklats positivt. Samtidigt har tillväxtförväntningarna justerats ned i takt med att svag ekonomisk statistik från världens alla hörn publicerats. Sverige, som länge framstod som immunt mot problemen i omvärlden, kom också att se sin tillväxttakt sjunka betänkligt. Räntorna fortsätter att ligga på rekordlåga nivåer. Utvecklingen på det makroekonomiska planet överskuggade helt och hållet utvecklingen i enskilda företag. Störst betydelse har eurokrisen haft, men en dämpad tillväxt i Kina och en långsammare återhämtning i USA än förväntat har också bidragit till en allt dystrare konjunkturbild. I det perspektivet är aktiemarknadernas positiva utveckling något överraskande. Av de stora aktiemarknaderna har den amerikanska haft den bästa utvecklingen. En rimlig förklaring är att USA påverkas i mindre utsträckning av problemen i Europa och en lägre kinesisk tillväxt. Mot slutet av året ökade dock farhågorna för FONDUTVECKLING 212, % Carnegie Strategifond Carnegie Strategy Fund Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Afrikafond Carnegie Emerging Markets att politikerna inte skulle kunna hantera hotet om det så kallade budgetstupet på ett förnuftigt sätt. Utvecklingen på de europeiska aktiemarknaderna har generellt varit bland de svagare, men här är skillnaden stor mellan krisländerna i söder och marknaderna i norr, däribland Sverige, Danmark och Norge. Finland har dock tyngts av Nokias kollaps. Efter insatser från bland annat Europeiska Centralbanken ökade tilltron till euron och räntorna på krisländernas obligationer började sjunka. Det blev också startskottet för en återhämtning på dessa länders aktiemarknader. Tillväxtmarknader har också klarat sig hyggligt, med Brasilien som ett tydligt undantag. I takt med stigande råvarupriser har den brasilianska marknaden haft flera starka år. När nu konjunkturbilden grumlats och råvarupriserna i många fall har fallit har investerare sökt sig bort från den råvarutunga brasilianska aktiemarknaden. Den kinesiska marknaden utvecklades länge svagt beroende på en dämpad tillväxt i ekonomin och osäkerhet inför ledarskiftet i slutet av året. Under 1 Carnegie Småbolagsfond startades och ingår ej i sammanställningen. Carnegie Indienfond Carnegie Kinafond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Gorilla Carnegie Total hösten kom dock signaler om en starkare ekonomi och aktiemarknaden svarade med kursuppgångar. I Indien fattades beslut om vissa avregleringar, vilket fick fart på aktiemarknaden. Den ryska marknaden hämmas av att Putin förefaller vara mer intresserad av sin egen makt än landets välstånd. Om nu den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna signalerar bättre tider så ger utvecklingen på räntemarknaderna en dystrare bild. Från redan i utgångsläget rekordlåga räntor har utvecklingen fortsatt nedåt i till exempel Sverige, Tyskland och USA. Investerare är således beredda att låna ut till dessa stater utan någon ränta att tala om överhuvudtaget. Mot slutet av året började dock räntorna stiga. Intresset för företagsobligationer var mycket stort, både från investerare och emittenter. Denna finansieringsform förefaller nu ha slagit rot även i Sverige. En osäker aktiemarknad och bankernas behov att banta sina balansräkningar har bidragit till detta. Under årets första halvår förvärrades onekligen eurokrisen. Efter att det tidigare varit i sammanhanget relativt små ekonomier som haft stora problem att hantera sina skuldproblem hamnade även större länder som i synnerhet Spanien i en mer akut situation. Oron växte också för att Italien och även så småningom Frankrike kunde hamna i ett liknande läge. Marknaden kräver därför höga räntor för att låna ut till dessa länder, vilket i sin tur förvärrade läget. Politikerna tvingades, på skattebetalarnas bekostnad, från den ena räddningsmanövern till den andra. En positiv vändning kom under sommaren då ECB:s ordförande Mario Draghi deklarerade att euron skulle försvaras till vilket pris som helst. 4 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212

5 UTVECKLING FONDER OCH MARKNADER Euron har naturligtvis haft en svag utveckling under året. Kronan har även stärkts mot andra stora valutor, till exempel dollarn och pundet. Fondernas utveckling Spridningen i avkastning fonderna emellan var ovanligt låg under 212. Alla fonder kan peka på en positiv avkastning. Aktiefonderna kan sägas ha tagit en viss revansch efter det bistra 211. Högst avkastning skapades i Carnegie Sverige Select som steg med 18,3 procent. Sverige Select har en betydligt mer koncentrerad portfölj än traditionella Sverigefonder och de enskilda aktievalen får därmed större betydelse. Fonden var också den av våra aktiefonder som klarade sig bäst under 211. Carnegie Strategifond har sedan april 212 en något förändrad inriktning, vilket kommer att innebära en lugnare och stabilare utveckling framöver. Huvudförklaringarna är att fonden tydligare än tidigare fokuserar på aktier med hög direktavkastning samt investerar en försvarlig andel i företagsobligationer. Avkastningen för 212 stannade på 14,4 procent, vilket är mycket bra beaktat det relativt låga risktagandet. Nystartade Småbolagsfonden missade tyvärr periodens bästa börsmånad, vilken var januari. För perioden februari december blev avkastningen 3,4 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt i jämförelse med flertalet småbolagsfonder. Våra fonder som investerar på tillväxtmarknaderna kan också uppvisa tämligen goda uppgångar. Carnegie Afrikafond och Carnegie Indienfond steg båda med 15,6 procent. De afrikanska aktiemarknaderna har en jämförelsevis låg korrelation med utvecklingen på de västerländska marknaderna. Många afrikanska ekonomier växer också mycket snabbt, om än från en låg nivå. 211 års förlorare, Carnegie Indienfond, kom tillbaka i takt med marknaden. Carnegie Emerging Markets, som investerar brett på tillväxtmarknaderna och därmed har en lägre risknivå än våra övriga tillväxtmarknadsfonder, steg med 1, procent. Carnegie Kinafond och Carnegie Rysslandsfond hamnade precis därunder, +9,6 procent respektive +9,2 procent. Kinafonden gick länge kräftgång men steg kraftigt under årets sista månader när goda tillväxtsiffror för den kinesiska ekonomin kunde presenteras. Rysslandsfonden steg initialt kraftigt men i takt med att eurokrisen blev allvarligare och oljepriset pressades ned föll de ryska aktiekurserna. Räntefonderna steg alla med Carnegie Corporate Bond i topp med en uppgång på 11,6 procent. Beaktat risknivån är det en nära nog oslagbar avkastning. Carnegie Likviditetsfonds uppgång om 3,5 procent är mer blygsam, men faktum är att vi har svårt att hitta någon liknande fond som presterat bättre. Det är värt att notera att utvecklingen i våra fonder mäts i svenska kronor, en valuta som stadigt stärkts under de senaste åren. De fonder som investerar på utländska marknader har därför ofta gjort investeringar som utvecklats bättre i lokal valuta, men efter omräkning till svenska kronor ser det inte lika bra ut. Det går att säkra valutorna, men det är en kostsam strategi som påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket ovanligt att aktiefonder säkrar sina investeringar valutamässigt. Det gäller både våra och branschkollegornas fonder. Dessutom är det ju så att ibland är utvecklingen för kronan negativ och då gynnas fonder som investerar utomlands. Under 212 har kronan främst stärkts gentemot dollarn och euron. En framåtblick Vid ingången av 212 förutspådde vi en återhämtning för aktiemarknaderna och i synnerhet för tillväxtmarknaderna. De sistnämndas högre tillväxt bedömdes vara en stor fördel, men de lågt ställda förväntningarna innebar potential för aktiemarknaderna generellt. Utsikterna för räntemarknaden bedömde vi som sämre, speciellt för obligationsmarknaderna eftersom obligationsräntorna i utgångsläget var så låga. Vi var mer positiva till företagskrediter. När vi nu gör bokslut kan det konstateras att vi på det stora hela var rätt ute. Tillväxtmarknaderna sticker dock inte ut på det sätt vi hoppades. Vi trodde främst på Afrika och Kina. Afrika ligger bra till, men uppgången i Kina dröjde till årets UTVECKLING MARKNADER 212 Källa: Bloomberg USA 7,2% Sverige 11,8% Östeuropa 7,% Europa 4,7% Latinamerika,4% Sydafrika 1,% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan Land Valuta Ryssland 4,4% Asien 11,7% Kurs, kr Japan 3,2% Australien 8,5% Jmf, % Argentina ARS 1, ,2 Australien AUD 6,7529 4, Brasilen BRL 3,175 14, Chile CLP,1358 2,5 Danmark DKK 1,155 4,1 EMU EUR 8,5828 3,8 F. Arabemiraten AED 1,776 5,4 Filippinerna PHP,158,6 Hong Kong HKD,8391 5,3 Indonesien IDR,67 11,8 Japan JPY 7,565 16,1 Kanada CAD 6,5374 3, Kenya KES,756 11,1 Kuwait KWD 23,113 6,6 Malaysia MYR 2,13 2, Mexico MXN,531 1,8 Nigeria NGN,416 1,9 Norge NOK 1,17 1,5 Nya Zeeland NZD 5,3732,4 Peru PEN 2,5482,4 Polen PLN 2,135 5,1 Qatar QAR 1,7863 5,6 Schweiz CHF 7,112 3, Storbritannien GBP 1,5642 1,3 Sydafrika ZAR,7671 9,8 Sydkorea KRW,61 3,4 Taiwan TWD,224 1,4 Thailand THB,2126 2,6 Tjeckien CZK,3422 1,9 Turkiet TRY 3,6434,1 Ungern HUF,295 4,2 USA USD 6,54 5,6 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212 5

6 UTVECKLING FONDER OCH MARKNADER SVENSKA KRONAN 212, % ,5 2, 1,5 1,,5, USD/SEK 15 Jan Mar Maj Jul Sep Nov UTVECKLING STYRRÄNTOR, % ECB USA Sverige Storbritannien EUR/SEK UTVECKLING KORTA RÄNTOR, % 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,5 2, 1,5 1,,5, Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien UTVECKLING LÅNGA RÄNTOR, % sista månader. Indien överraskade å andra sidan positivt. Eurokrisen förvärrades i en utsträckning som få trodde vid ingången av 212. Det bidrog till att tillväxtförväntningarna för den globala ekonomin har skrivits ned. Även om företagen fortsätter att uppvisa vinsttillväxt och hög lönsamhet så är det svårt att tro att inte den försämrade ekonomin ska påverka vinsterna negativt. För svensk exportindustri är den svaga utvecklingen för euron ett påtagligt ok att bära. Det finns dock ljusglimtar att hänga upp ett mer positivt scenario på. Amerikanska centralbanken, Fed, har nu fokus på arbetslösheten och eftersom det är en indikator som reagerar sent i cykeln kommer antagligen Fed hålla ned sin styrränta även när ekonomin börjar stärkas. ECB har lovat att köpa statsobligationer om oron för euron kommer tillbaks. I Japan är centralbanken nu satt under stort tryck från den nya politiska ledningen att skapa inflation. Den amerikanska bostadsmarknaden har också äntligen börjat återhämta sig. Högre förväntningar på tillväxt och därmed också inflation är positivt för aktier, men negativt för obligationer. Det bästa vore om obligationsräntorna stiger sakta men säkert. Kraftigt stigande räntor kan däremot skapa panik, precis som 1994 när aktiemarknaden blev tagen på sängen av räntehöjningarna. De stora problemen för världsekonomin är, trots centralbankernas insatser, långt ifrån lösta. När vi nu fått en viss positiv avkastning från aktiemarknaden trots att inte särskilt mycket förbättrats, anser vi att förväntningarna på aktiemarknaden för 213 bör vara modesta. Liksom tidigare anser vi att det är klokt att hålla sig till investeringar i företag med stabil finansiell ställning och som inte är så konjunkturkänsliga. Denna typ av företag bör också kunna hålla en god utdelning. Obligationsmarknaden har klarat sig oväntat bra, men liksom tidigare är potentialen ytterst begränsad. Ett högre risktagande genom investeringar i företagsobligationer kommer rimligen att betala sig. UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i procent under 212. Källa: Bloomberg, Reuters. Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries 8,5 Belgien Bel2 14,4 Canada S&P/TSE Composit,5 Danmark OMX Copenhagen 22, Europa DJ Stoxx 5 Europa 4,7 Finland OMX Helsinki 4,2 Frankrike CAC 4 1,9 Irland Irish General Index 11,9 Italien Milan MIB3 3,8 Japan Nikkei 225 3,2 Nederländerna Amsterdam 5,5 Norge Oslo OBX 16,6 Schweiz Swiss market 11,5 Spanien BIEX 35 8,3 Storbritannien FTSE 1 4,7 Sverige OMX 11,8 Tyskland Xetra DAGS 24,2 USA Nasdaq 9,5 USA S&P 5 7,2 Österrike ATX 5 22,1 UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i procent under 212. Källa: Bloomberg, Reuters. Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 4,1 Brasilien Bovespa 7,7 Chile Chile Stock Exchange 5,5 Filipinerna PSEi 33,8 Förenade Arabemiraten DFM General Index (Dubai) 13,3 Förenade Arabemiraten ADX General Index 3,5 Indonesien Jakarta Komposit,9 Kenya Nairobi Stock Exchange 2,7 Kina FTSE Xinhua 25 7,5 Korea Kospi 13,1 Kuwait Kuwait SE Price index 4,5 Malaysia Kuala Lumpur 8,2 Mexiko Mexico Bolsa 2, Nigeria Lagos Stock Exchange 32,9 Peru Peru Lima General 5,5 Polen WIG 32,8 Qatar DSM 1, Ryssland RTS 4,4 Sydafrika FTSE JSE Top 4 1, Taiwan Taiwan Weighted 7,3 Thailand SET 32,5 Tjeckien PX 5 11,4 Turkiet ISE National 52,3 Ungern Budapest SE 11,6 6 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212

7 FÖRVALTNING Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Gorilla och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan 26. Fredrik Colliander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan 2. John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverige fond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan 26. Jan-Olov Olsson är ansvarig för valtare av Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anställd sedan hösten 211. Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan 25. Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari 21. Mona har varit anställd sedan 24. Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anställd sedan 24. Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Stefan har varit anställd på Carnegie sedan hösten 211. Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: Lägre volatilitet Lägre omsättningshastighet Färre innehav Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212 7

8 ÖVERSIKT FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Nej John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Swedish Equity Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Stefan Ericson SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Övriga fonder Carnegie Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 1 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 1 Carnegie Strategifond 165,34 1,57 12,93 14,4 Carnegie Strategy Fund 151,59 6,74 7,82 12,31 Carnegie Swedish Equity Fund 145,1 12,49 18,89 16,27 Carnegie Sverigefond 197,6 22,27 22,25 15,56 Carnegie Sverige Select 44,81 38,79 18,32 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 15,89 8,93 15,55 Carnegie Emerging Markets 15,8 3,69 7,64 9,97 Carnegie Indienfond 35,14 11,85 15,61 Carnegie Kinafond 36,98 18,57 9,62 Carnegie Rysslandsfond 37,18 24,69 1,77 9,21 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 56,2 42,28 24,27 11,57 Carnegie Likviditetsfond 28,9 15,27 7,77 3,54 Carnegie Obligationsfond 59,62 34,74 18,39 3,76 Övriga fonder Carnegie Gorilla 47,97 13,47 4,44 2,34 Carnegie Total 128,43,4 11,85 8,69 1 Carnegie Småbolagsfond startade RISKMÅTT Per Fond Riskklass Totalrisk, procent Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 6 1 Carnegie Strategifond 4 1,5 Carnegie Strategy Fund 6 12, Carnegie Swedish Equity Fund 7 17,9 Carnegie Sverigefond 7 14,4 Carnegie Sverige Select 6 13,3 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 6 15,7 Carnegie Emerging Markets 6 14,2 Carnegie Indienfond 7 25,5 Carnegie Kinafond 7 17,4 Carnegie Rysslandsfond 7 21,8 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1,2 Carnegie Obligationsfond 3 3,8 Carnegie Corporate Bond 2 3,1 Övriga fonder Carnegie Gorilla 6 11,5 Carnegie Total 5 12,5 1 Carnegie Småbolagsfond har inte funnits i två år. 8 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212

9 ÖVERSIKT VÄRDEUTVECKLING 1 ÅR, PROCENT Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 1 3,4 Carnegie Strategifond 2,5 14,4 34,1 26,3 2,7 34,2 48,9 13,3 12,9 14,4 15,1 Carnegie Strategy Fund 21,1 14, 33, 25, 2,6 34,1 5,2 11,6 14, 12,3 1,6 Carnegie Swedish Equity Fund 18, 14, 29,3 31,2 4,5 36,5 49, 18,6 13,8 16,3 3,4 Carnegie Sverigefond 23,3 15,5 31,3 33,7 2,8 33,3 49,9 2,8 12,4 15,6 12,8 Carnegie Sverige Select 5,9 3,3 49,8 28, 9,7 18,3 6,1 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond,7 33,5 4,1 29, 16,2 18,8 15,6 1,9 Carnegie Emerging Markets 22,4 12,7 64,1 11,8 42,5 45,7 38,2 9,6 23,3 1, 5,8 Carnegie Indienfond 13,5 68,6 19,8 61, 54,2 6,8 17,3 35, 15,6 11,1 Carnegie Kinafond 18,4 19,2 54,3 49,8 42,4 34,3 7,1 2, 9,6 4,1 Carnegie Rysslandsfond 51,3 5,3 17,6 4,2 16,5 66,2 126,6 11,3 19,2 9,2 11,3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 2,6 2, 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,7 Carnegie Likviditetsfond 2,8 1,9 1,3 1,8 3, 4,3 2,5 1,1 2,9 3,5 5, Carnegie Obligationsfond 4, 7,1 4,4,8 1,1 13,9,1 2,8 11, 3,8 7,6 Övriga fonder Carnegie Gorilla 33,5 5,1 19,5 6,2 8,7 35,9 41,3 1,1 7,7 2,3 7,3 Carnegie Total 26,2 14,1 22,7 21,6 6,8 31,4 29,8 11,7 7,9 8,7 2,3 1 Carnegie Småbolagsfond startade ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, mkr Andelar, st Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 13, Carnegie Strategifond 712, Carnegie Strategy Fund 2766, Carnegie Swedish Equity Fund 151, Carnegie Sverigefond 122, Carnegie Sverige Select 67, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Emerging Markets 19, Carnegie Indienfond 222, Carnegie Kinafond 126, Carnegie Rysslandsfond 49, Räntefonder Carnegie Corporate Bond 354, Carnegie Likviditetsfond 1166, Carnegie Obligationsfond 174, Övriga fonder Carnegie Gorilla 31, Carnegie Total 115, CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212 9

10 CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6% Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING Period Till Ackumulerad från start 3,4 Genomsnitt från start 3,8 1 år ackumulerad 1 år genomsnitt 5 år ackumulerad 5 år genomsnitt 3 år ackumulerad 3 år genomsnitt 2 år ackumulerad 2 år genomsnitt 1 år RISKMÅTT Totalrisk, fond % Har inte funnits i två år. AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,66 Förvaltningsavgift, % 1,6 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 n a Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 n a Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,66 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. Utveckling Fonden startade den sista januari 212. I samband med starten fusionerades Carnegie Svea Aktiefond in i fonden. Fusionen bidrog med ett kapital om kkr. Carnegie Småbolagsfond steg fram till årsskiftet med 3,4 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Loomis, Balder, HiQ och och Hakon Invest. Derivathandel med mera Ingen handel med derivatinstrument har skett under perioden. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 98,5 procent investerad i aktier och 1,5 procent i likvida medel. Loomis togs under året in som ett stort innehav. Loomis har en låg värdering, en stark balansräkning, en hög direktavkastning, en låg konjunkturkänslighet samt en skicklig ledning, det vill säga precis ett sådant bolag som passar oss som investerare. Loomis har under året ytterligare förbättrat sin lönsamhet och när den svenska konkurrenten Panaxia under senare delen av året gick i konkurs förbättrades situationen ytterligare. Det verkar alltså som att lönsamheten i Sverige kan komma att förbättras ytterligare under 213. Vi tror även att Loomis kan komma att genomföra förvärv under 213 då detta är en ut talad del av ledningens fokus samtidigt som balansräkningen är väldigt stark. Vi investerade i Balder eftersom vi gjorde bedömning att aktien värderades med en stor substansrabatt, det vill säga aktien värderades långt under fastigheternas bedömda marknadsvärde. Vi tycker också att bolagets fastighetsbestånd är underskattat, man har successivt avyttrat en del sämre hus sam tidigt som man har tillfört fina fastigheter i bra lägen i Stockholm och Göteborg. Den stora an delen bostadsfastigheter är också attraktiv. Bolagets vd, Erik Selin, är skicklig. HiQ är börsens bästa IT konsult med en över lägsen historik avseende lönsamhet och tillväxt. Vi gör bedömningen att den goda utvecklingen kommer att fortsätta. Bolaget är skuldfritt och har en väldigt hög direktavkastning. Under året har avståndet till konkurrenterna ökat, då flera andra konsultbolag upp visat lönsamhetsproblem. Det stärker oss i vår uppfattning att HiQ över tiden ska ha en premievärdering. Hakon Invest står inför ett spännande 213. Majoritetsägaren i ICA, holländska Ahold, har aviserat att man ska avveckla sitt ägande. Hakon Invest äger resterande aktier i ICA och påverkas naturligtvis av den väg Ahold väljer. Flera av alternativen skulle kunna innebära att Hakon Invest blir en mer ren odlad investering i ICA, vilket vi tror skulle vara positivt för aktien. ICA har en väldigt stark utveckling och är idag undervärderat i Hakon Invest. Framtidsutsikter Den globala tillväxten blir dämpad 213 men ser ändå ut att bli bättre än 212. Europa är fortsatt i recession i skuldkrisens spår, men USA och Kina ser ut att förbättras. Vi tror att skattehöjningar och statliga utgiftsminskningar är ofrånkomliga framöver men att 213 blir ännu ett år med extremt stimulativ penningpolitik samtidigt som finanspolitisk åtstramning skjuts på framtiden. Det gör att aktier ser ut att vara ett attraktivt tillgångsslag. Vår portfölj består av aktier med låg konjunkturkänslighet och hög direktavkastning, varför vi hyser god förhoppning om positiv avkastning 213. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Fonden startade Snitt/år UTVECKLING Fonden startade Utveckling Andelsvärde, kr 13,41 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr 68 Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 3,4 1 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212

11 CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND RESULTATRÄKNING Fonden startade kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 6 98 Ränteintäkter 38 Utdelningar Övriga intäkter 18 Summa intäkter och värdeförändring 1 27 Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader 4 Övriga kostnader 275 Summa kostnader 1 64 Årets resultat 8 63 BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 92 Summa skulder 92 Fondförmögenhet, not NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning 8 63 Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1, procent Överlåtbara värdepapper* 98,5 Dagligvaror 14,2 Duni ,8 Fenix Outdoor ,6 Hakon Invest ,8 Finans och fastighet 27,7 Atrium Ljungberg ,5 Balder ,5 Castellum , Fabege ,9 Fast Partner ,7 Huvudstaden ,4 Lundberg ,7 Industrivaror 4,6 Ångpanneföreningen ,6 Informationsteknologi 8,7 HiQ ,7 Material 4,5 Holmen ,5 Sällanköpsvaror 8,7 Betsson ,1 Unibet Group ,6 Tjänster 2,8 Intrum Justitia , Loomis ,2 Proffice ,1 Uniflex ,4 Verkstad 9,3 Haldex ,7 Nibe ,6 Summa Summa värdepapper ,5 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,5 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 1 STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Loomis 9,2 HiQ 8,7 Balder 8,5 Hakon Invest 6,8 Proffice 5,1 Duni 4,8 Haldex 4,7 Fast Partner 4,7 Unibet Group 4,6 Ångpanneföreningen 4,6 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Finans och fastighet 27,7 Tjänster 2,8 Dagligvaror 14,2 Verkstad 9,3 Sällanköpsvaror 8,7 Informationsteknologi 8,7 Industrivaror 4,6 Material 4,5 Likvida medel 1,5 ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, %,15 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 8 Omsättningshastighet, ggr/år,75 Transaktionskostnader, kkr 275 Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,35 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 27,7% CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport

12 CARNEGIE STRATEGIFOND FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 4 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING Period Till Ack från start 2 987,2 Snitt från start 15,1 1 år ackumulerad 165,3 1 år genomsnitt 1,3 5 år ackumulerad 1,6 5 år genomsnitt 2, 3 år ackumulerad 12,9 3 år genomsnitt 4,1 2 år ackumulerad,4 2 år genomsnitt,2 1 år 14,4 RISKMÅTT Mått Totalrisk, fond, % 1,5 AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,51 Förvaltningsavgift, % 1,5 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 157, Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 9,95 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,51 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Snitt/år Utveckling I april fusionerades fonderna Carnegie Protego, Carnegie Tellus och Carnegie Utlandsfond in i Carnegie Strategifond som ett led i att förtydliga fondbolagets fondsortiment. Fusionen bidrog med ett kapital om kkr. Strategifonden steg med 14,4 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till minus 222 miljoner kronor. Derivathandel med mera Fonden har lånat ut aktier. Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Holmen, Investor och Skanska liksom obligationer i finska UPM och Danske Bank. Större försäljningar har skett i Electrolux, Lundbergs, Enquest och Scania liksom Nordea obligationer. Värdepappersinnehav Stockholmsbörsen liksom övriga nordiska aktiemarknader steg kraftigt under året i takt med att placerarna började tro att eurokrisen kommer att lösa sig. Samtidigt lanserade Federal Reserve ännu större centralbanksköp och Kina sjösatte ytterligare ett stimulanspaket. Även företagsobligationer gick starkt. Men konjunkturen försvagades och arbetsmarknaden likaså. Skuldkrisen är kvar, men lugnet har, i alla fall kortsiktigt, satt sig på de finansiella marknaderna och detta har fått tillgångar att värderas upp. Vår nya inriktning på Strategifonden fick en bra start. Och framför allt höll vi en låg risk genomgående. I princip består fonden över tiden av hälften aktier och hälften företagsobligationer men det är inte procentandelen som är det viktigaste! Det viktig aste är att få högst utdelning. Därför äger vi aktier i Holmen, men lånar ut pengar till UPM. Vi äger aktier i Telia Sonera, men lånar ut pengar i Medstop (apotek). Principen är att vi letar efter utdelning. Därför uppgick aktieandelen i slutet av 212 till drygt 6 procent. Om aktier fortsätter upp och, allt annat lika, ger lägre direktavkastningar medan vi hittar företagsobligationer till högre utdelningar gör vi tvärtom. Viktigast är att vi är försiktiga. På aktiesidan köper vi värdebolag, på obligationssidan kan vi däremot ta lite större risker eftersom det i sig är en säkrare tillgång. ABB:s bra position i tillväxtmarknader, starka balansräkning och bra exponering mot energisektorn lockar oss och när värderingen kom ner under året passade vi på att köpa. Att Investor finns där som huvudägare och därtill passade på att öka sitt innehav stärker oss i vår syn på bolaget. På tal om Investor ökade vi innehavet kraftigt i fjol då vi tycker det är ett utmärkt sätt att få en bra portfölj, bestående av starka och välskötta bolag, till hög rabatt. Försäljningen av Gambro till amerikanska Baxter visar också att Investor lyckas med sina onoterade satsningar, något marknaden inte trott att döma av den höga rabatten. Det finns flera dolda guldägg i Investor, exempelvis Mölnlycke, varför den justerade rabatten fortfarande är mycket hög. Investor ger därtill bra utdelning. Våra aktier i Statoil Fuel and Brands blev uppköpta till ett bra pris och vi passade också på att sälja alla våra Enquest efter en fin uppgång. Vi lämnade också Lundbergs. Eftersom huvudägaren använder kassaflödet från investmentbolagets innehav till att investera i nya tillgångar är utdelningen låg och det passar inte denna fond. Vi har istället köpt in oss stort i Lundbergs innehav Holmen och Skanska. Båda är fulla av substans och ger höga utdelningar; vi gissar på cirka 5 respektive 6 procent. Vi har också köpt ett par obligationer som ger en attraktiv utdelning, däribland Danske Bank och Värme värden. Framtidsutsikter I fjol var många oroliga och negativa och vad hände? Börsen steg. Trots att vinsterna föll och konjunkturen försvagades. I dagsläget är de flesta bedömare positiva och till och med ett antal centralbanks chefer är ute och konstaterar att det värsta är bakom oss. Är det inte då man ska vara orolig, när dessutom merparten av de stora ekonomierna i väst är kraftigt skuldsatta? Kanske. Men riktigt så enkelt är det inte heller och det är väl därför det här med aktier och företagsobligationer är så spännande det är aldrig enkelt. Men vi tycker däremot att det är ganska enkelt att hitta attraktiva 3 bolag som ger en hög direktavkastning oavsett om 25 det är i aktier eller obligationer. Det som gör det extra 2roligt är att det dessutom sker genom att vi får en portfölj. Säkerhetsbolag (Securitas), teleoperatörer (Telia Sonera), investmentbolag (Investor), 15 1 banker (obligation i Danske) och verkstadsbolag (ABB) för 5 att ge några exempel. Detta gör att även om marknaden är orolig, konjunkturen 5 svag och tillväxten förväntas bli låg kommande år så tror vi att våra innehav ska fortsätta att ge en ganska hög utdelning till relativt låg risk. UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 441,41 491,31 642, ,3 793,9 496,65 696,61 768,71 65,15 712,99 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 14,21 12,61 13,34 17,89 18,55 35,39 27,9 1 19,8 21,66 28,84 1 Totalavkastning, % 2,5 14,4 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14, CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 212 5

13 CARNEGIE STRATEGIFOND RESULTATRÄKNING kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 187 Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader 43 1 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 187 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut 5 Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 8 Summa skulder Fondförmögenhet, not POSTER INOM LINJEN kkr Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Summa NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr Fondförmögenhet vid årets början Förändr fondförmögenhet Tellus Förändr fondförmögenhet Protego Förändr fondförmögenhet Utlandsfonden Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Investor 8,5 Holmen 5,4 Skanska 5, TeliaSonera 5, Intrum Justitia 4,5 Securitas 4,3 SCA 4, Ericsson 3,7 H&M 2,7 ABB 2,5 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Företagsobligationer 31,6 Industrivaror 11,2 Tjänster 1,8 Material 1,4 Finans och fastighet 8,9 Bankobligationer 6,5 Sällanköpsvaror 5,2 Telekomoperatörer 5, Informationsteknologi 3,7 Kraftförsörjning 2,3 Likvida medel 1,8 Dagligvaror 1,6 Energi 1,2 FÖRMÖGENHETSFÖRDELNING, % ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, %,6 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år,76 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/ genomsnittlig fondförmögenhet, %,9 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 5,5% FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1, procent Överlåtbara värdepapper* 98,2 Dagligvaror 1,6 Axfood ,5 Hakon Invest ,1 Energi 1,2 Statoil ,2 Finans och fastighet 8,9 Atrium Ljungberg ,4 Investor ,5 Industrivaror 11,2 ABB ,5 Itab Shop Concept ,3 Skanska , SKF India ,5 Informationsteknologi 3,7 Ericsson ,7 Kraftförsörjning 2,3 Fortum ,3 Material 1,4 Holmen ,4 Huhtamäki , SCA , Sällanköpsvaror 5,2 Elanders ,3 H&M ,7 Orkla ,1 Telekomoperatörer 5, TeliaSonera , Tjänster 1,8 Intrum Justitia ,5 Loomis , Securitas ,3 Bankobligationer** 6,5 Danske Bank ,3 Danske Bank perp ,6 DNB 4,75% ,8 DNB perp ,2 SWB perp ,6 6,5% 1,8% 3,3% 3,8% 31,6% 38,5% Värdepapper 6,1% 54,3% Likvida medel Bankobligationer Företagsobligationer Aktier Anskaffn. värde, kkr Marknadsvärde, kkr Andel 1 procent Företagsobligationer** 31,6 Aker FRN ,2 Aker FRN ,6 Akso FRN ,4 Akso FRN ,8 Bactiguard ,9 Citycon EUR ,7 Color Group AS ,3 DOF FRN , KGH 9% ,8 Medstop 9% ,2 Northland ,3 Northland USD ,2 Odfjell FRN ,1 Rusforest ,2 Sefyr Värme ,9 SFF FRN ,9 SFF FRN ,8 Sobi FRN , Solor Bio FRN ,1 Songa FRN ,1 Sponda EUR ,7 Stolt Nielsen FRN ,1 Stolt FRN ,1 Stolt FRN ,6 Stora Enso ,9 Upm-Kymmene ,4 Wallvision 9% ,6 Övriga finansiella instrument***, Valutaterminer 187, Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. * Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. *** Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport

14 CARNEGIE STRATEGY FUND FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag SEB Fund Services S.A. Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING Period Till Ackumulerad från start 579,6 Genomsnitt från start 1,6 1 år ackumulerad 151,6 1 år genomsnitt 9,7 5 år ackumulerad 6,7 5 år genomsnitt 1,3 3 år ackumulerad 7,8 3 år genomsnitt 2,5 2 år ackumulerad 3,4 2 år genomsnitt 1,7 1 år 12,3 RISKMÅTT Mått Totalrisk, fond, % 12, AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,47 Förvaltningsavgift, % 1,1 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 1 Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 6,56 Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,1 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. Utveckling Fonden steg med 12,3 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till minus 19,3 miljoner kronor. Derivathandel med mera Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i ABB och Duni liksom obligationer i norska Odfjell. Större försäljningar har skett i Carnegie Likviditetsfond, Lundbergs och Scania. Värdepappersinnehav Stockholmsbörsen liksom övriga nordiska aktiemarknader steg kraftigt under fjolåret i takt med att placerarna började tro att eurokrisen kommer att lösa sig samtidigt som USA, med Fed i spetsen, lanserade ännu större centralbanksköp och Kina sjösatte ytterligare ett stimulanspaket. Även företagsobligationer gick starkt. Men konjunkturen försvagades och arbetsmarknaden likaså. Skuldkrisen är kvar, men lugnet har, i alla fall kortsiktigt, satt sig på de finansiella marknaderna och detta har fått tillgångar att värderas upp. Några större köp under fjolåret som är värda att kommentera: Duni. Bolaget, som bland annat tillverkar servetter, har en stark marknadsposition, ett mycket bra kassaflöde och en urstark balansräkning. Visserligen är tillväxten svag, men vi tror att bolaget lär tjäna kring 5 6 kronor per aktie kommande år och dela ut 3,5 kr, vilket innebär en direktavkastning på 6 procent. Det räcker för oss. ABB lockar också. Bra position i tillväxtmarknader, stark balansräkning och en bra exponering mot energisektorn lockar oss och när värderingen kom ner under året passade vi på att köpa. Att Investor finns där som huvudägare och därtill passade på att öka sitt innehav stärker oss i vår syn på bolaget. Våra aktier i Statoil Fuel and Brands blev uppköpta till ett bra pris och vi passade också på att sälja alla våra Enquest efter en fin uppgång. Vi lämnade också Lundbergs. Investmentbolaget är oerhört välskött med stora tillgångar och en kraftig rabatt på dessa, men eftersom huvudägaren använder kassaflödet från innehaven till att investera i nya tillgångar är utdelningen låg och det passar inte denna fond. Vi har istället köpt in oss stort i Lundbergs innehav Holmen och Skanska. Båda är fulla av substans och ger höga utdelningar; vi gissar på cirka 5 respektive 6 procent. Vi har också köpt ett par obligationer som ger en attraktiv utdelning, däribland Odfjell och Austervoll. Framtidsutsikter I fjol var många oroliga och negativa och vad hände? Börsen steg. Trots att vinsterna föll och konjunkturen försvagades. I dagsläget är de flesta bedömare positiva och till och med ett antal centralbanks chefer är ute och konstaterar att det värsta är bakom oss. Är det inte då man ska vara orolig, när dessutom merparten av de stora ekonomierna i väst är kraftigt skuldsatta? Kanske. Men riktigt så enkelt är det inte heller och det är väl därför det här med aktier och företagsobligationer är så spännande det är aldrig enkelt. Men vi tycker däremot att det är ganska enkelt att hitta attraktiva bolag som ger en hög direktavkastning oavsett om det är i aktier eller obligationer. Det som gör det extra roligt är att det dessutom sker genom att vi får en portfölj. Säkerhetsbolag (Securitas), teleoperatörer (Telia Sonera), investmentbolag (Investor), banker (obligation i Handelsbanken) och verkstadsbolag (ABB) för att ge några exempel. Detta gör att även om marknaden är orolig, konjunkturen svag och tillväxten förväntas bli låg kommande 2 år så tror vi att våra innehav ska fortsätta att ge en ganska hög utdelning till relativt låg risk UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Snitt/år UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 1 332, ,55 2 2, , , , , , , ,77 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 21,1 14, 33,1 25, 2,6 34,1 15,2 11,6 14, 12, CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 213 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2015 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Ansvarsfulla investeringar...10 Svenska aktiefonder

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer