HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB

2 Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12 Carnegie Strategifond...14 Carnegie Strategy Fund...16 Carnegie Sverigefond...18 Carnegie Sverige Select...20 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...24 Carnegie Asia...26 Carnegie Emerging Markets...28 Carnegie Indienfond...30 Carnegie Rysslandsfond...32 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...36 Carnegie Likviditetsfond...38 Carnegie Obligationsfond...40 Spara i våra fonder...42 Redovisningsprinciper...44 Policyfrågor...46 Ordlista och definitioner...49 Fondbolagsfakta...50 Denna halvårsrapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Värdepappersfonder (2004:46). Förvaltat kapital per den 30 juni 2015 uppgick till drygt 56 miljarder kronor fördelat på drygt direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 13 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och två via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 36 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, faktaoch produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

3 VD-ord Vi vägrar index Det känns alltid extra glädjande för mig när jag, som nu, kan rapportera att alla våra aktiefonder stigit i värde under det första halvåret. Jag föreställer mig att ni, i likhet med mig, investerar i fonder i första hand för att se besparingarna växa. Fondernas mål är också att skapa en positiv värdetillväxt. I sanningens namn har det inte varit så svårt att klara detta under de senaste åren. Sedan finanskrisen har räntorna sjunkit till rekordlåga nivåer och börskurserna har i många fall kommit tillbaks till nivåerna före krisen. Så goda förutsättningar kommer det inte alltid vara och därför kommer vi ha fonder som från tid till annan har svårt att under varje år stiga i värde. Vi kommer dock naturligtvis göra det bästa för att parera perioderna av negativ marknadsutveckling. Eftersom våra fonder är aktivt förvaltade, dvs förvaltarna investerar efter eget huvud, klarar vi ofta av att åtminstone begränsa skadorna vid börsfall. Under de senaste månaderna har det förekommit en debatt där främst storbankernas fonder beskylls för att ta betalt för att vara aktiva, men i verkligheten är passiva, dvs investerar som indexfonder. Om beskyllningarna är riktiga så är det naturligtvis bekymmersamt även om vi inte känner oss träffade av kritiken. Hur säkerställer vi då att förvaltarna verkligen ägnar sig åt aktiv förvaltning med en grundlig analys och sunt förnuft som viktigaste verktyg? Vi tror att bra första steg är att inte ens veta hur index är uppbyggt. Därför har vi inga jämförelseindex och förvaltarna kan tänka fritt utan att påverkas av index. Därför skiljer vi oss också från flertalet fondförvaltare. Med hopp om ett fortsatt förtroende! Hans Hedström Verkställande direktör PS. Nu har vi skrivit under FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, dvs vi har förbundit oss att bara investera i bolag som följer dessa. Det är inget svårt val för en aktiv förvaltare. CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

4 Utveckling fonder och marknader Rekordlåga räntor talar för fortsatt gynnsamt börsklimat Aktiemarknaderna kan lägga ett bra halvår bakom sig, medan räntemarknaderna har haft det dystrare. Det är främst centralbankernas agerande som avgör stämningsläget på marknaderna. Grundläggande antaganden är att den amerikanska centralbanken snart kan börja höja räntan och att den europeiska centralbankens stimulansåtgärder leder till en starkare konjunktur i Europa. Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas åt rätt håll även om tillväxten under årets inledning var svagare än förväntat. Det förklaras delvis av ännu en sträng vinter. USA-börserna har också haft det trögt när den amerikanska exportindustrin fått kämpa med den starka dollarn och oljeindustrin tyngs av det sedan i höstas låga oljepriset. Uttryckt i svenska kronor är dock USA-börserna på plus hittills i år. I Europa har aktiemarknaderna utvecklats generellt bättre. Ekonomin ser ut att stärkas i egentligen alla viktiga länder. Storbritannien, som brukar ligga närmast USA, kan uppvisa en riktigt hög tillväxt, och problemländer som Spanien, Portugal och Irland överraskar snarast positivt. Aktiemarknaderna i Europa har därför utvecklats riktigt starkt, trots att krisen i Grekland förvärrats. Under juni påverkades marknaderna negativt av att risken ansågs ha ökat för att Grekland skulle tvingas lämna eurosamarbetet. Aktieindex för Norden har utvecklats i linje med Europa. Inom emerging markets har de kinesiska och ryska marknaderna utvecklats starkast. Båda dessa marknader har dock utvecklats svagt i ett längre perspektiv. Den ryska marknaden har under årets första hälft återtagit en del av förra årets fall i takt med att oljepriset och rubeln har stabiliserats. Förra årets vinnarmarknad, den indiska, startade året mycket starkt, men har fallit tillbaks en del från toppen. Det ska ses som en tillnyktring då förväntningarna på den nya regimens förmåga att på kort tid skapa helt nya och bättre förutsättningar FONDUTVECKLING, FÖRSTA HALVÅRET 2015 I PROCENT Carnegie Obligationsfond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Afrikafond Carnegie Strategifond Carnegie Strategy Fund Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Asia Carnegie Emerging Markets Carnegie Småbolag Carnegie Indienfond Carnegie Rysslandsfond 4 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

5 Utveckling fonder och marknader för ekonomin skruvats upp lite väl högt. Det låga inflationstrycket består. Det har föranlett bland annat den svenska Riksbanken att sänka reporäntan till under noll. Det här innebär att korta statskuldväxlar ger en negativ avkastning. De längre obligationsräntorna har dock stigit något från rekordlåga nivåer. Det gäller inte bara Sverige utan generellt i västvärlden. Sammantaget har alltså både korta och långa räntefonder verkat under svåra förutsättningar. Fondernas utveckling Carnegie Fonders fonder är i huvudsak inriktade på tre investeringsområden; svenska/nordiska aktier, svenska/ nordiska räntor samt aktier på emerging markets. Under de senaste åren har fonderna inom de två första områdena haft en generellt god utveckling medan det sistnämnda området, med något Bäst har det gått för Rysslandsfonden undantag, haft det besvärligare. Hittills under 2015 har däremot emerging markets-fonderna utvecklats positivt allihop, medan räntefonderna ligger nära nollan. Bäst har det gått för Rysslandsfonden som steg med 25,6 procent. Under förra året föll ryska aktier kraftigt till följd av det fallande oljepriset och västvärldens sanktioner som riktats mot landet. Oljepriset har stabiliserats, men sanktioner och en instabil situation kring Ukraina kvarstår. Den ryska ekonomin förväntas också krympa i år. Årets starka utveckling på den ryska aktiemarknaden kan närmast ses som en rekyl från en överdrivet negativ reaktion förra året. Även om värderingarna ser låga ut är det inte mycket som går åt rätt håll i Ryssland. Asia, Emerging markets och Indienfonden kan peka på uppgångar i nivån 10 procent, medan Afrika ligger lite efter. De Sverigeinriktade aktiefonderna kan också uppvisa uppgångar på ca 10 procent. Blandfonderna Strategifonden och Strategy Fund, som också investerar i företagsobligationer, har stigit med ca 6 procent. Risken i dess fonder är dock lägre än i aktiefonderna. Under flera år har våra fonder hamnat bland de fonder som utvecklats allra bäst. Det gäller dock inte för det första halvåret Våra portföljer innehåller aktier som bland annat har en hög utdelning. När obligationsräntorna nu har stigit något så har denna typ av aktier utvecklats relativt sämre. Bäst bland räntefonderna har det gått för Corporate Bond som stigit med 1,9 procent. Både Likviditets- och Obligationsfonden har i princip inte rört sig sedan årsskiftet. En framåtblick Vid ingången av 2015 ansåg vi att aktiemarknaden framstod som ett bra investeringsalternativ, åtminstone i jämförelse med räntemarknaden, men att förväntningarna borde vara modesta. Så här i halvtid kan vi säga att vi var inne på rätt spår. Aktiemarknaderna har stigit och räntemarknaderna har stått och stampat. Aktier inom emerging markets har generellt utvecklats i linje med västerländska aktier. Sedan årsskiftet har förutsättningarna egentligen inte förändrats så mycket. Oron kring Grekland har inneburit att aktier och andra riskfyllda tillgångar har fått se sina priser gå ned från toppnoteringarna i april. Därmed är många aktier inte uppenbart dyra längre, förutsatt att situationen i Grekland stabiliseras. Räntemarknaden har överraskat positivt i flera år, men nu verkar räntenivåerna ha passerat botten. Den expansiva politik som centralbankerna för i USA, Europa och Japan bör skapa tillväxt och på sikt högre räntor. En ytterligare räntenedgång skulle antagligen innebära att vi befinner oss i recession, något som centralbankerna kommer att göra allt för att undvika. Ett exempel är Riksbankens beslut att införa negativa räntor. Räkna därför med att obligationsräntorna stiger, men i ett historiskt perspektiv kommer de att vara låga under överskådlig framtid. Sammantaget ser det generellt relativt gynnsamt ut för aktiemarknaderna. UTVECKLING AKTIEMARKNADER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2015 Källa: Bloomberg USA 0,2% Sverige 5,3% Europa 11,3% Latinamerika -7,7% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan Sydafrika 6,2% Ryssland 18,5% Asien 4,2% Japan 15,0% Australien 0,8% Land Valuta Kurs, kr Jmf, % Argentina ARS 0,923-1,2% Australien AUD 6,387 0% Brasilen BRL 2,951-9,5% Chlie CLP 0,129 0,8% Danmark DKK 1,268-2% EMU EUR 9,444-2% F. Arabemiraten AED 2,127 6% Filippinerna PHP 0,175 5,1% Hong Kong HKD 1,007 6,2% Indonesien IDR 0,063-1,6% Japan JPY 6,520 4% Kanada CAD 6,724-1% Kenya KES 0,086-3,1% Kuwait KWD 26,665 3% Malaysia MYR 2,232-1,5% Mexico MXN 0,529-0,5% New Zealand NZD 6,087-8% Nigeria NGN 0,043-2,6% Norge NOK 1,048 1% Peru PEN 2,619-0,4% Polen PLN 2,210-0,4% Qatar QAR 2,143 6% Schweiz CHF 7,851 13,0% Storbritannien GBP 12,165 7% Sydafrika ZAR 0,675 1,0% Sydkorea KRW 0,007 4,2% Taiwan TWD 0,247 8,7% Thailand THB 0,237 3,3% Tjeckiska Rep. CZK 0,341-0,7% Turkiet TRY 3,345-7,6% Ungern HUF 0,030-2,0% USA USD 7,807 6,2% CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

6 Utveckling fonder och marknader SVENSKA KRONAN % 20% USD/SEK % EUR/SEK % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% dec-14 jun-15 Källa: Bloomberg UTVECKLING STYRRÄNTOR, % Styrräntor 1,5 USA UK ECB Sverige 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5 Källa: Bloomberg UTVECKLING KORTA RÄNTOR, % 0,8 USA Sverige Tyskland Japan UK 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6 Källa: Bloomberg UTVECKLING LÅNGA RÄNTOR, % 3,1 2,6 2,1 1,6 1,1 0,6 0,1-0,5 dec -14 jun -15 Källa: Bloomberg Korta räntor dec -14 jun -15 Långa räntor USA Sverige Tyskland Japan UK dec -14 jun -15 Värderingarna är historiskt sett relativt höga, men samtidigt är det svårt att hitta tecken som brukar bli tydliga inför stora börsnedgångar. Med obligationsräntor som är extremt låga så är det också svårt att rekommendera räntemarknaden. I enlighet med vår förvaltningsfilosofi förordar vi investeringar i företag med stabil finansiell ställning och intjäning svårt att rekommendera räntemarknaden. som kan lämna god utdelning i fallet aktier eller en god ränta i fallet företagskrediter. Investerare kan dock inte förvänta sig lika god avkastning 2015 som under åren Det som gör oss försiktiga är inte minst det faktum att vi får svårare att hitta aktier med hög direktavkastning. UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i % under första halvåret 2015 (källa: Bloomberg) Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries 1% Belgien Bel20 6% Canada S&P/TSE Composit -2% Danmark OMX Copenhagen 24% Europa DJ Stoxx 50 Europa 7% Finland OMX Helsinki 4% Frankrike CAC 40 10% Irland Irish General Index 16% Italien Milan MIB30 16% Japan Nikkei % Nederländerna Amsterdam 9% Norge Oslo OBX 9% Schweiz Swiss market 10% Spanien BIEX 35 2% Storbritanien FTSE 100 6% Sverige OMX 5% Tyskland Xetra DAGS 9% USA Nasdaq 12% USA S&P 500 6% Österrike ATX 50 9% UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i % under förta halvåret 2015 (källa: Bloomberg). Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 34% Brasilien Bovespa -4% Chile Chile Stock Exchange 2% Filipinerna PSEi 35% Förenade ArabEmiraten ADX General Index 11% Förenade ArabEmiraten DFM General Index (Dubai) 15% Indonesien Jakarta Komposit -8% Kenya Nairobi Stock Exchange -7% Kina FTSE Xinhua 25 18% Korea Kospi 13% Kuwait Kuwait SE Price index -2% Malaysia Kuala Lumpur -5% Mexiko Mexico Bolsa 4% Nigeria Lagos Stock Exchange -6% Peru Peru Lima General -10% Polen WIG 3% Qatar DSM 5% RTS Ryssland 26% Sydafrika FTSE JSE Top 40 6% Taiwan Taiwan Weighted 9% Thailand SET 20% Tjekien PX 50 3% Turkiet ISE National -11% Ungern Budapest SE 29% 6 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Gunnar Påhlson förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit i branschen sedan 1981 och anställdes på Carnegie Fonder Fredrik Colliander förvaltar Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit i branschen sedan 1990 och anställdes på Carnegie Fonder John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit i branschen sedan 1984 och anställdes på Carnegie Fonder Simon Blecher förvaltare Carnegie Sverig fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit i branschen sedan 2000 och anställdes på Carnegie Fonder Niklas Edman förvaltar Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond tillsammans med Babak Houshmand. Niklas har varit i branschen sedan 2007 och anställdes på Carnegie Fonder Mikael Engvall är sedan 2014 en del av Carnegie Fonders Ränteteam. Mikael har varit i branschen sedan 1996 och anställdes på Carnegie Fonder Jan-Olov Olsson förvaltar Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit i branschen sedan 1988 och anställdes på Carnegie Fonder Viktor Henriksson är förvaltar Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit branschen sedan 1997 och anställdes på Carnegie Fonder Mona Stenmark förvaltar Carnegie Emerging Markets tillsammans med Jan- Olov Olsson. Mona har varit i branschen sedan 2003 och anställdes på Carnegie Fonder Karin Fries förvaltar Carnegie Afrikafond. Karin har varit i branschen sedan 2004 och anställdes på Carnegie Fonder Babak Houshmand förvaltar Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond tillsammans med Niklas Edman. Babak har varit i branschen sedan 2007 och anställdes på Carnegie Fonder hösten Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: 4Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. 4Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. 4Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. 4Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. 4Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. 4Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: 4Lägre volatilitet 4Lägre omsättningshastighet 4Färre innehav 4Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

8 Översikt FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Asia Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Niklas Edman, Babak Housmand SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Niklas Edman, Babak Housmand Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Niklas Edman, Babak Housmand Carnegie Fonder AB AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 154,33 67,37 64,35 10,38 Carnegie Strategy Fund 151,64 69,40 63,46 10,46 Carnegie Småbolagsfond ,03 17,86 Carnegie Sverige Select - 116,87 80,74 13,89 Carnegie Sverigefond 222,30 104,14 93,09 17,97 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 22,86 20,91 4,62 Carnegie Emerging Markets 78,37 10,76 25,10 18,68 Carnegie Indienfond 193,98 35,86 98,45 45,38 Carnegie Asia 1 120,70 22,79 58,58 28,55 Carnegie Rysslandsfond 80,86-11,09-0,77-8,44 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 62,58 33,27 17,39 1,34 Carnegie Likviditetsfond 25,72 11,14 5,38 0,49 Carnegie Obligationsfond 43,75 19,66 8,12 3,52 1 Ny placeringsinriktning från CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

9 Översikt VÄRDEUTVECKLING 10 ÅR, PROCENT h Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,59 15,3 5,8 15,3 Carnegie Strategy Fund 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,85 14,4 6,3 11,5 Carnegie Småbolagsfond ,4 40,8 36,4 10,4 25,8 Carnegie Sverige Select - -5,9-30,3 49,8 28,0-8,3 18,3 31,22 17,6 8,9 11,3 Carnegie Sverigefond 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,36 21,1 9,0 13,8 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 0,7 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8 15,6 0,1 8,6 4,5 2,8 Carnegie Indienfond 19,8 61,0-54,3 60,8 17,3-35,0 15,6-7,1 74,6 10,4 14,4 Carnegie Asia 1 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1-20,1 9,6 8,4 22,8 9,2 6,6 Carnegie Rysslandsfond 40,2 16,5-66,2 126,6 11,3-19,2 9,2 3,9-28,5 25,6 9,2 Carnegie Emerging Markets 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3 10,0-4,2 13,4 10,0 6,0 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1,8 3,0 4,3 2,5 1,1 3,0 3,5 2,3 1,4 0,0 4,6 Carnegie Obligationsfond 0,8 1,1 14,0-0,1 2,8 11,0 3,8-1,9 8,1 0,0 7,1 Carnegie Corporate Bond 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,6 3,0 1,9 5,5 1 Ny placeringsinriktning från ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fond - förmögenhet, kkr Andelar, st Andelsägare, st Norman-belopp, SEK. per * Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond A 1057, Carnegie Strategifond G 123, Carnegie Strategy Fund 4263, Carnegie Småbolagsfond 219, Carnegie Sverige Select 22, Carnegie Sverigefond 2099, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 11, Carnegie Indienfond 398, Carnegie Asia 183, Carnegie Rysslandsfond 46, Carnegie Emerging Markets 23, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond A 1209, Carnegie Likviditetsfond B 99, Carnegie Obligationsfond 1139, Carnegie Corporate Bond A 392, Carnegie Corporate Bond B, NOK 1150, Carnegie Corporate Bond C, EUR 106, Carnegie Corporate Bond D 111, Carnegie Corporate Bond E, DKK 100, Carnegie Corporate Bond I, NOK 100, * källa Morningstar CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

10 10 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

11 SVENSKA AKTIEFONDER Carnegie Småbolagsfond 12 Carnegie Strategifond 14 Carnegie Strategy Fund 16 Carnegie Sverigefond. 18 Carnegie Sverige Select 20 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

12 Carnegie Småbolagsfond Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 119,1 snitt från start 25,8 10 ack - 10 snitt - 5 ack - 5 snitt - 3 ack 127,0 3 snitt 31,4 2 ack 83,5 2 snitt 35,5 1 år 17,9 Utveckling Fonden hade under första halvåret 2015 en positiv värdeutveckling om 10,4 procent, i kombination med ett nettoinflöde om 210,1 miljoner kronor innebar det att fondförmögenheten vid halvårsskiftet uppgick till 1701 miljoner kronor. Förvaltning Under halvåret har större nettoköp ägt rum i Hoist Finance, Nordax Bank, Byggmax, Coor och Eltel. Derivathandel m m Fonden har under 2015 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 99,3 procent investerad i aktier och 0,7 procent i likvida medel. Hoist Finance har de senaste åren växt kraftigt i vad som brukar kallas köpta fordringar. Bolaget köper fordringar som europeiska banker vill göra sig av med. Eftersom vi tror att europeiska banker har fortsatta behov att sanera sina balansräkningar gör vi bedömningen att Hoist kommer att ha goda möjligheter till fortsatta förvärv. Avkastningen på investeringarna har varit god och vi gör bedömningen att bolaget har en väl utarbetad modell. Sammantaget tror vi att bolaget kommer att fortsätta att utvecklas väl och att värderingen i det perspektivet är attraktiv. Vi har också tagit in Nordax Bank som ett nytt innehav. Deras huvudsakliga verksamhet är lån utan säkerhet till privatpersoner i Norden och Tyskland. Lån utan säkerhet kanske låter som en liten marknad men för alla som hyr sitt boende är det ju i princip denna typ av lån man har att vända sig till. Naturligtvis är verksamheten förknippad med vissa risker men historiskt har Nordax uppvisat väldigt fina nyckeltal och låga kreditförluster. Vi gör bedömningen att det är ett välskött bolag med en skicklig ledning. Värderingen är låg och direktavkastningen har goda förutsättningar att kunna bli hög. Byggmax är ett nytt innehav under året. Byggmax är ett bolag som i grund och botten bygger på att genom att ha lägst kostnader kunna erbjuda kunderna lägst priser. En lika enkel som genial affärsidé i teorin, men i praktiken väldigt svår att genomföra. Det fina med Byggmax är att bolaget redan från början är konstruerat med kostnaderna i fokus, vilket gör att det är svårt för konkurrenterna, som inte är lika effektiva, att komma ifatt och utmana Byggmax. Försäljningen via hemsidan växer kraftigt. Ett mycket fint bolag. Coor är ett bolag som verkar inom fastighetsskötsel. Det här är en växande marknad eftersom såväl fastighetsägare som företagare vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lämna utförandet av diverse tjänster till någon annan. Vi tilltalas av att verksamheten binder väldigt lite kapital vilket möjliggör en hög direktavkastning. Eltel sköter el- och telenät. Bolaget har sitt ursprung i Sverige och Finland men har framgångsrikt expanderat i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen och Storbritannien. Vi gör bedömningen att fler länder kan komma att bli aktuella. Det är en verksamhet med ganska höga inträdesbarriärer och vi uppskattar verksamhetens ocykliska karaktär i kombination med möjligheterna till fortsatta förvärv. Värderingen är attraktiv. Framtidsutsikter Den globala konjunkturen visar tecken på återhämtning. USA har länge visat vägen, nu ser vi även tecken på vändning i Europa. Vi tror på en långsam och utdragen återhämtning. Samtidigt signalerar centralbankerna att de låga räntorna är här för en lång tid framöver vilket skapar en gynnsam miljö för aktier. Småbolagen har en stor exponering mot Sverige och Norden och här är den ekonomiska situationen gynnsam. Värderingsmässigt är börsen neutralt värderad men med tanke på de låga räntorna och att vi tror att konjunkturen står inför en förbättring gör det oss fortsatt optimistiska. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % 60 Carnegie Småbolag h Snitt/år jan -12 jun -15 UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr 103,41 145,55 198,55 219,11 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 3,4 40,8 36,4 10,4 12 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

13 Carnegie Småbolagsfond BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Hoist Finance 7,1 Atrium Ljungberg 6,2 Peab 6,0 ITAB Shop 6,0 Intrum Justitia 5,0 Betsson 4,9 Scandi Standard 4,8 Cloetta 4,5 Unibet 4,2 Loomis 4,2 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Industrivaror 31,5 Finans och fastighet 25,9 Dagligvaror 14,0 Sällanköpsvaror 13,7 Tjänster 13,1 Likvida medel 1,4 Informationsteknologi 0,4 FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt, procen 1 Överlåtbara värdepapper * Dagligvaror ,0 Cloetta ,5 Duni ,4 Fenix Outdoor ,3 Scandi Standard ,8 Finans och fastighet ,9 Atrium Ljungberg ,2 Diös Fastigheter ,7 Fabege ,7 Hoist Finance ,1 Hufvudstaden A ,4 Nordax ,7 Industrivaror ,5 Bufab ,1 Concentric ,9 Coor Service Management Hold ,1 Eltel ,0 Haldex ,8 ITAB Shop ,0 Nibe ,3 Peab ,0 Ångpanneföreningen ,3 Informationsteknologi ,4 HiQ ,4 Sällanköpsvaror ,7 Betsson ,9 Byggmax ,3 Elanders ,3 Unibet ,2 Tjänster ,1 Intrum Justitia ,0 Loomis ,2 Proffice ,0 Uniflex ,9 Summa värdepapper ,6 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,4 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

14 Carnegie Strategifond John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategi - fond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 5 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Ja, G-andelar Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 4 477,8 snitt från start 15,3 10 ack 154,3 10 snitt 9,8 5 ack 67,4 5 snitt 10,9 3 ack 64,4 3 snitt 18,0 2 ack 39,5 2 snitt 18,1 1 år 10,4 Utveckling Carnegie Strategifond steg med 5,8 procent under perioden januari-juni Följaktligen har fonden fortsatt att ge en god avkastning beaktat risknivån. Däremot kan vi konstatera att fondens inriktning på aktier med stabil och hög utdelning inte varit lika framgångsrik i relativa termer under årets första sex månader som den varit under de senaste åren. Nettoflödena uppgick under perioden till -2 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till Mkr. Förvaltning Placeringsinriktningen för Strategifonden innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. Under första halvåret 2015 har aktieandelen minskat något, från 58 procent vid ingången av året till 56 procent vid halvårsskiftet, till förmån för obligationsandelen. I samband med att Electrolux publicerade sin bokslutskommuniké för 2014 steg aktien kraftigt, vilket föranledde oss att avveckla innehavet. Den högre värderingen och en direktavkastning i lägsta laget gjorde att aktien inte passade in i portföljen längre. Positionen i SEB har också avvecklats och innehaven Investor och Skanska har reducerats efter goda kursuppgångar. Alfa Laval är ett nytt aktieinnehav i fonden efter en tids frånvaro. Bolaget är ett välskött verkstadsföretag med relativt låg skuldsättning. Oro för lägre aktivitet inom olje- och gassektorn hade sänkt vinstförväntningar och aktiekurs. Även ABB har återkommit som innehav i portföljen. Bolaget har en stark balansräkning och förändringar i koncernstrukturen skulle kunna synliggöra stora värden. I april köpte fonden också ytterligare aktier i Industrivärden. Vår bedömning är att styrelse- och ledningsförändringarna i Industrivärden kommer att medföra att rabatten långsiktigt minskar och kanske till och med försvinner. Efter att under flera år ha prioriterat investeringar i bankaktier framför bankobligationer har fonden nu investerat i så kallade hybrider i SEB, SHB, DnB och SBAB. Det är efterställda obligationer som emitteras av bankerna för att ersätta gamla obligationer som förfaller, men som riskmässigt ligger närmare eget kapital. Finansinspektionen har möjligheter, i syfte att skydda skattebetalarna, att vid speciella förhållanden ställa in både räntekupong och begära nedskrivning av skuldbeloppet. Genom att risken i dessa instrument är högre än för traditionella obligationer är räntan högre. I fondens innehav uppgår räntan till 4-5 procent. Fonden har därutöver bland annat köpt obligationer utgivna av Vattenfall. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under årets första sex månader. Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden används åtagandemetoden som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 30 juni var _ kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 96,1 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 3,9 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 56 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. Det faktum att högutdelande aktier haft det relativt svårare under årets första hälft föranleder oss inte att ändra strategi. De ändå allt högre priserna på aktier och företagsobligationer gör det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Förväntningarna på fonden bör därför ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste treårsperioden. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Carnegie Strategifond h Snitt/år jun 2005 jun 2015 UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr Klass A 790,30 793,90 496,65 696,61 768,71 650,15 712,99 866,94 999, ,54 Andelsvärde, kr Klass G 107,48 118,22 123,78 Antal andelar, st Klass A Antal andelar, st Klass G Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Klass A 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 28, Utdelning, kr/andel Klass G 2,5 5,4 2,9 Totalavkastning, % 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 15,3 5,8 14 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

15 Carnegie Strategifond BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Industrivärden 7,0 Telia Sonera 5,5 H&M 5,0 Nordea 4,9 Holmen 4,1 Investor 3,8 Skanska 3,8 Sandvik 3,6 Bergvik Skog 3,4 Kesko 3,2 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Företagsobligationer 33,5 Finans och fastighet 21,4 Industrivaror 10,8 Sällanköpsvaror 8,7 Bankobligationer 8,4 Telekomoperatör 5,5 Material 5,1 Hälsovård 2,7 Tjänster 1,5 Likvida medel 1,2 Dagligvaror 0,8 Valutaterminer 0,4 Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass A varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass G Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - -3 Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not STRATEGISK FÖRDELNING, % ,8 3,4 3,0 1,0 0,1 55,7 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Kommunobligationer Derivat FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Överlåtbara värdepapper * Marknadsvärde, kkr Dagligvaror 0,8 Scandi Standard ,8 Tjänster 1,5 Securitas ,5 Hälsovård 2,7 Lifco ,7 Finans och fastighet 21,4 Atrium Ljungberg ,2 Hufvudstaden ,2 Industrivärden ,0 Investor ,7 Investor B ,8 Klövern Pref ,5 Nordea ,9 Sampo ,4 Swedbank ,7 Industrivaror 10,8 ABB ,0 Alfa Laval ,5 Sandvik ,6 Skanska ,8 Material 5,1 Holmen ,1 Kemira ,1 Sällanköpsvaror 8,7 Elanders ,4 H&M ,0 Kesko Oyj ,2 Telekomoperatörer 5,5 TeliaSonera ,5 Bankobligationer** 8,4 Danske Bank ,6 Danske Perp ,1 DNB 5,75% AT ,8 SHB 5,25% Var Perp ,9 SBAB 3,8245% AT ,6 SEB 5,75% AT ,3 Företagsobligationer** 33,5 AC Alpha FRN ,3 Aker FRN ,3 Aker FRN ,9 Aker FRN ,2 Aker Solution Frn ,7 Albain Midco Norway ,3 AR Packing Group ,9 Beerenber FRN ,9 Bergvik Skog AB ,4 Bravida FRN ,7 Candyking FRN ,4 Color Group AS ,5 Colour Group Frn ,2 Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procent 1 Crayon FRN ,6 Curato Bidco ,3 Det Norske Oljeselskap 10,25% ,4 Diamorph ,4 DOF FRN ,7 DOF FRN ,2 DOF Subesea FRN ,3 Euro Diectories Bondco ,9 etraveli FRN ,5 Forchem 4,9% ,4 Global Connect A/S ,9 Golar LNG Partners ,4 Hoegh LNG Frn ,4 Hospitality ,4 Lavare FRN ,3 Lock AS/ Lindorff 7% ,3 Lindorff FRN ,6 Norcell 5,25% ,5 Norlandia FRN ,4 Odfjell FRN ,1 Ovakoa 6,5% ,3 Prosafe FRN ,5 Seadrill 5 5/8% ,1 Sefyr Värme ,7 Solor Bio FRN ,7 BE BIO Energy Group ,7 Stolt Nielsen Frn ,4 Storebrand ,0 Stormgeo FRN ,2 TDC A/S 3,5% ,6 Teekay Lng FRN ,1 Teekay Lng FRN ,1 Teekay Lng FRN ,6 Teekay Lng FRN ,3 Troax ,5 Unilabs Sub ,8 Vattenfall 3,125% 03/ ,9 Verisure 8,75% ,1 Verisure ,7 West Air ,2 Volvo 4,2% perp ,5 Volvo 4,85% perp ,4 Veritas Petroleum ,3 Övriga finansiella instrument*** 0,4 Valutaterminer ,4 Summa värdepapper ,8 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och höppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

16 Carnegie Strategy Fund John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategi - fond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,1 Riskklass 5 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 947,3 snitt från start 11,5 10 ack 151,6 10 snitt 9,7 5 ack 69,4 5 snitt 11,1 3 ack 63,5 3 snitt 17,8 2 ack 38,5 2 snitt 17,7 1 år 10,5 Utveckling Carnegie Strategy Fund steg med 6,3 procent under perioden januari-juni Följaktligen har fonden fortsatt att ge en god avkastning beaktat risknivån. Däremot kan vi konstatera att fondens inriktning på aktier med stabil och hög utdelning inte varit lika framgångsrik i relativa termer under årets första sex månader som den varit under de senaste åren. Nettoflödena uppgick under perioden till -50 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till 811 Mkr. Förvaltning Placeringsinriktningen för Strategy Fund innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. Under första halvåret 2015 har aktieandelen minskat något, från 58 procent vid ingången av året till 55 procent vid halvårsskiftet, till förmån för obligationsandelen. I samband med att Electrolux publicerade sin bokslutskommuniké för 2014 steg aktien kraftigt, vilket föranledde oss att avveckla innehavet. Den högre värderingen och en direktavkastning i lägsta laget gjorde att aktien inte passade in i portföljen längre. Positionen i SEB har avvecklats och innehaven i Investor och Skanska har reducerats efter goda kursuppgångar. Alfa Laval är ett nytt aktieinnehav i fonden efter en tids frånvaro. Bolaget är ett välskött verkstadsföretag med relativt låg skuldsättning. Oro för lägre aktivitet inom olje- och gassektorn hade sänkt vinstförväntningar och aktiekurs. Även ABB har återkommit som innehav i portföljen. Bolaget har en stark balansräkning och förändringar i koncernstrukturen skulle kunna synliggöra stora värden. I april köpte fonden också ytterligare aktier i Industrivärden. Vår bedömning är att styrelse- och ledningsförändringarna i Industrivärden kommer att medföra att rabatten långsiktigt minskar och kanske till och med försvinner. Efter att under flera år ha prioriterat investeringar i bankaktier framför bankobligationer har fonden nu investerat i så kallade hybrider i SEB, SHB, DnB och SBAB. Det är efterställda obligationer som emitteras av bankerna för att ersätta gamla obligationer som förfaller, men som riskmässigt ligger närmare eget kapital. Finansinspektionen har möjligheter, i syfte att skydda skattebetalarna, att vid speciella förhållanden ställa in både räntekupong och begära nedskrivning av skuldbeloppet. Genom att risken i dessa instrument är högre än för traditionella obligationer är räntan högre. I fondens innehav uppgår räntan till 4-5%. Fonden har därutöver bland annat köpt obligationer utgivna av Vattenfall. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under årets första sex månader. Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser i obligations innehaven, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden används åtagandemetoden som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 30 juni var _ kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 95,5 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 4,5 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 55 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. Det faktum att högutdelande aktier haft det relativt svårare under årets första hälft föranleder oss inte att ändra strategi. De ändå allt högre priserna på aktier och företagsobligationer gör det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Förväntningarna på fonden bör därför ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste treårsperioden. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Carnegie Strategyfund h Snitt/år jun 2005 jun 2015 UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr 2 525, , , , , , , , , ,95 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 14,4 6,3 16 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

17 Carnegie Strategy Fund BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Investor 6,7 Holmen 4,5 TeliaSonera 6,0 Skanska 4,1 Bergvik Skog AB 3,0 Sandvik 3,4 Swedbank 3,6 Industrivärden AB C 5,0 H&M 4,9 Nordea 3,8 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Räntebärande Värdepapper 43,7 Finans och fastighet 20,3 Sällanköpsvaror och tjänster 9,0 Industrivaror 10,4 Likvida Medel 1,2 Hälsovård 3,0 Telekomoperatörer 6,0 Valutaterminer 0,6 Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder Summa Skulder FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procent 1 Fondförmögenhet, not STRATEGISK FÖRDELNING, % ,2 7,8 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer 35,0 55,1 Likvida medel Överlåtbara värdepapper * Material 5,5 Kemira Oyj ,0 Holmen B ,5 Finans och fastighet 20,1 Atrium Ljungberg AB ,1 Investor AB B ,7 Nordea ,8 Swedbank ,6 Hufvudstaden AB A ,1 Industrivärden AB C ,0 Klövern AB Pref ,5 Sampo ,4 Industrivaror 10,4 Alfa Laval ,8 ABB ,1 Sandvik ,4 Skanska ,1 Sällanköpsvaror 9,0 H&M ,9 Elanders B ,4 Securitas AB B ,4 Kesko ,3 Dagligvaror 0,9 Scandi Standard AB ,9 Telekomoperatör 6,0 TeliaSonera ,0 Hälsovård 3,0 Lifco AB B ,0 Bankobligationer** 8,6 Danske Bank A/S VAR Reg S Perp ,8 DNB Bank 07/29.12 Perp ,0 Danske Bank A/S VAR Sub Perp ,7 SBAB Bank VAR Perp ,5 SEB VAR Perp ,5 SHB VAR Perp ,0 Företagsobligationer** 35,1 Destia Group FRN ,2 Aker Solutions FRN ,1 Aker FRN ,4 AR Packaging FRN ,6 Be Bio Energy FRN ,8 Beerenberg Holdco II AS FRN ,1 Bergvik Skog 8,5% ,0 Bravida FRN ,9 Candyking Holding FRN ,5 Crayon Group AS FRN ,4 Color Group AS FRN ,4 Color Group AS FRN ,3 Curato Bidco FRN ,3 Det Nor VAR ,2 Diamorph 7% ,3 DOF ASA FRN ,7 DOF Subsea ASA FRN ,3 EUR Directories Bondco SCA FRN ,4 European Travel Interactiv FRN ,1 EWOS Holding FRN ,4 EWOS Holding FRN ,7 Forchem Oy 4,9% ,2 Global Connect A/S 5,7% ,5 Golar LNG FRN ,6 Golden Heights AB FRN ,2 Hoegh LNG FRN ,4 Hospitality Invest AS FRN ,5 Lavare Holding FRN ,4 NorCell Sweden AB 5,25% ,5 Norlandia FRN ,3 Prosafe FRN ,4 Sefyr Värme 7% ,5 Solor Bio FRN ,4 Stolt FRN ,4 Seadrill Reg-S ,5 Storebrand Livforsikring FRN ,6 Stormgeo Hg AS FRN ,3 TDC VAR MTN Perp ,3 Teekay Partners FRN ,1 Teekay Partners FRN ,8 Teekay Partners FRN ,1 Unilabs SubHolding 8,5% ,5 Lock Lower Holding 7% ,4 Lock AS FRN ,9 Ovako Group AB 6,5% ,6 Troax Group AB FRN ,0 Verisure Holding AB FRN ,6 Vattenfall 3,125% ,9 West Air 8% ,1 Veritas Petroluem 7% ,4 Volvo Treasury VAR ,1 Volvo Treasury VAR ,6 Övriga finansiella instrument *** Valutaterminer ,4 Summa värdepapper ,9 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,7 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

18 Carnegie Sverigefond Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverige fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit anställd sedan 2006 FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,4 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 3 859,8 snitt från start 13,8 10 ack 222,3 10 snitt 12,4 5 ack 104,1 5 snitt 15,3 3 ack 93,1 3 snitt 24,5 2 ack 54,4 2 snitt 24,3 1 år 18,0 Utveckling Sverigefonden steg under de sex första månaderna 2015 med 9,0 procent. Nettoinflödena till fonden uppgick till 28 miljoner kronor och värdet per halvårsskiftet var 16,1 miljarder kronor. Några specifika risker finns inte i fonden, däremot är det en fond som uteslutande består av svenska aktier och dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land med stor exportindustri och därmed utsatt för omvärlden på ett större sätt än många andra länder. Därtill har Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för svängningar. Derivathandel med mera Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kr. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Volvo och Telia Sonera. Större nettoförsäljningar har skett i SKF, Handelsbanken och Investor. Värdepappersinnehav Börsåret 2015 inleddes mycket starkt och stundtals verkade det som om aktier höll på att ta slut. Mycket från 1999 kändes igen ni minns året då Stockholmsbörsen var i extas och allt med ordet it fick makalösa kursuppgångar. Påhejande faktorer i år var förstås det unika ränteläget där Sverige för första gången någonsin lever med minusränta och aktier enligt många därmed är det enda alternativet, samt det faktum att räntesänkningarna försvagade vår valuta så pass kraftigt att vi i princip varit med om en devalvering. Grädde på moset kom när ECB började köra ett aggressivt stimulanspaket av amerikansk modell med massiva månatliga köp av obligationer. Men sedan kom våren och med den oro för Grekland, diverse politiska händelser och ett alltmer oroligt juni och halvåret slutade väldigt stökigt. Ändå har det varit ett väldigt bra år såhär långt givet våra modesta förväntningar inför 2015 och det faktum att vi är inne på fjärde året i rad av börsuppgång. Fonden kunde inte motstå att avyttra en del av våra SKF efter en stor kursuppgång i början av året. Handelsbanken fick lämna portföljen helt då vi istället passade på att köpa dem indirekt till rabatt genom att öka innehavet i Industrivärden. Vi ökade också innehaven i Nordea, SEB och Swedbank. Framtidsutsikter Det är i princip helt meningslöst att sia hur börsen ska gå resten av det här året eftersom ingen vet det, men vi kan konstatera att konjunkturen blivit sämre än vad vi trodde så sent som i våras. USA är som alltid i hyfsad form och Europa har överraskat på uppsidan, men i skrivande stund är det väldigt oroligt i Kina och råvaror faller brett. Det skvallrar om att efterfrågan inte riktigt finns där, men gissningsvis blir världens tillväxt även i år kring 3 procent och det får anses som fullt godkänt. Aktier är fortsatt dyrare än sitt historiska snitt och det i sig innebär en risk. Ränteläget är bekymmersamt för det tvingar in folk i aktiemarknaden av fel skäl. Det får också bolag som gör förvärv att handlas upp väldigt kraftigt och dyra aktier blir dyrare samtidigt som många lågt värderade bolag fortsätter att vara lågt värderade. Vi gör som vi alltid har gjort; letar tråkiga bolag med dolda världen och där utdelningen uthålligt ligger på höga nivåer. Det gör att vi missar en del kursvinnare, men vi undviker också en hel del förlorare och det gör att man kan sova godare om natten. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Carnegie Sverigefond h Snitt/år jun 2005 jun 2015 UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr 1 276, ,96 759, , , , , , , ,77 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 30,77 28,69 69,65 30,84 20,87 39,01 46, Totalavkastning, % 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 21,1 9,0 18 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

19 Carnegie Sverigefond BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent H&M 8,4 Nordea 8,4 Volvo 6,4 Sandvik 5,4 Industrivärden C 4,9 Ericsson LM 4,8 SEB 4,6 Holmen 4,5 Autoliv 4,5 ABB 4,3 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Industrivaror 32,6 Finans och fastighet 31,6 Sällanköpsvaror 8,6 Tjänster 5,5 Hälsovård 5,0 Informationsteknologi 4,8 Material 4,5 Telekomoperatör 4,2 Dagligvaror 2,4 Likvida medel 0,7 FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt, procent 1 Överlåtbara värdepapper * Dagligvaror ,4 Duni ,4 Finans och fastighet ,6 Atrium Ljungberg ,2 Industrivärden C ,9 Investor ,8 Lundberg ,9 Nordea ,4 SEB ,6 Swedbank ,9 Hälsovård ,0 Astra Zenica ,6 Lifco ,4 Industrivaror ,6 ABB ,3 Atlas Copco ,9 Autoliv ,5 Peab ,4 Sandvik ,4 Skanska ,9 SKF ,8 Volvo ,4 Informationsteknologi ,8 Ericsson LM ,8 Material ,5 Holmen ,5 Telekomoperatörer ,2 TeliaSonera ,2 Sällanköpsvaror ,6 Elanders ,2 H&M ,4 Tjänster ,5 Intrum Justitia ,7 Securtias ,7 Summa värdepapper ,3 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,7 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport

20 Carnegie Sverige Select Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverige fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit anställd sedan 2006 FONDFAKTA Startdatum Kategori Alternativ investeringsfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1 0,75 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Veckovis Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Ej ansluten till PPM 1 Tillkommer individuell resultatbaserad avgift om högst 20% av den veckovisa överavkastningen. PLACERINGSINRIKTNING Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier.. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 129,0 snitt från start 11,3 10 ack - 10 snitt - 5 ack 116,9 5 snitt 16,8 3 ack 80,7 3 snitt 21,8 2 ack 52,0 2 snitt 23,3 1 år 13,9 Utveckling Carnegie Sverige Select steg under de sex första månaderna 2015 med 8,9 procent. Nettoinflödena till fonden uppgick till 190 miljoner kronor och värdet per halvårsskiftet var 2,3 miljarder kronor. Några specifika risker finns inte i fonden, däremot är det en fond som uteslutande består av svenska aktier och dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land med stor exportindustri och därmed utsatt för omvärlden på ett större sätt än många andra länder. Därtill har Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för svängningar. Derivathandel med mera Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kronor. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Autoliv och ABB. Större nettoförsäljningar har skett i Skanska, SKF och PEAB. Värdepappersinnehav Sverige Select levererade en hyfsad avkastning under årets första halvår i förhållande till den risk vi tagit. Dels har fonden kontinuerligt haft en viss kassa för att vi har varit betydligt mer oroliga än vanligt och vi var har varit beredda att öka på i våra innehav i händelse av större nedgång. Dels bytte fonden avgiftssystem vid årsskiftet och i avkastningssiffrorna ligger redan performance fee för i år eftersom fonden ganska snabbt slog i taket. Det innebär å andra sidan att befintliga andelsägare inte betalar ytterligare pengar i år, oavsett hur bra fonden går. Fonden har som alltid bara ett fåtal aktier 16 stycken för närvarande och det är en blandning av ett antal storbolag med starka marknadspositioner, bra balansräkningar och goda kassaflöden, samt några bortglömda småbolag. Fonden har även ett par nya innehav. I den första kategorin syftar vi förstås på ABB, Autoliv och Ericsson; alla tre nya för i år. I den andra bland annat Proffice och Scandi Standard, två bolag som handlas långt under sin omsättning och givet att marginalerna tickar upp i båda bolagen ser värderingen mycket låg ut och vi räknar faktiskt med att båda dessa aktier ska ge drygt 5 procent i utdelning i vår. Bland nytillskotten bör nämnas Nordax och Coor. Den förstnämnda är en nischbank som sysslar med blankolån och växer kraftigt under god lönsamhet och ändå bara handlas till 15 gånger vinsten. Coor är ett företag som arbetar inom serviceindustrin och hjälper till med allt från städning till fastighetsskötsel. De tjänar bra med pengar idag, har låg rörelserisk och vi gissar att detta blir en riktig högutdelare framöver. Årets besvikelse är än så länge Bufab som föll kraftigt i samband med sitt bokslut och tyvärr inte återhämtat sig. Bolaget håller dock sakta på att komma tillbaka och vi gissar att årets vinst blir lite bättre än ifjol och då handlas de till låga 13 gånger årets vinst. Lägg till att de förmodligen lär göra ett par förvärv framöver. Vinnaren blev köksbolaget Nobia som visar på stigande lönsamhet i såväl Norden som Storbritannien. Bolagets starka balansräkning indikerar att förvärv är närstående och det lär öka vinsten ännu mer kommande år. Framtidsutsikter Minusränta eller obefintlig dito, centralbanker som trycker sedlar, svaga regeringar och låga investeringar hos företagen trots starka balansräkningar är en situation som de flesta större västländer befinner sig i. Det skapar kraftiga rörelser men också tillfällen och möjligheter. Vi fick ett par starka börsmånader i början av året men sedan dess har marknaden varit ganska orolig och något av en varananndagsbörs. Höstens stora rädsla hos placerarna är om och när USA ska börja höja sin ränta. Hösten lär också präglas av Kinas inbromsning liksom Europas återhämtning och på Stockholmsbörsen kommer det fortsatt in massor av nya bolag, förutsatt att marknaden inte kollapsar. Sverige Select må bestå av få innehav, men det är starka bolag som ger goda utdelningar även i en allt stökigare omvärld och det får oss att se med tillförsikt på framtiden. Men som vanligt sätter vi trygghet framför risk och kommer även fortsättningsvis vara försiktiga. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Carnegie Sverige Select h Snitt/år sep -07 jun-15 UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 72,68 63,81 67,29 28,24 20,56 22,39 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 2,92 1,13 3, Totalavkastning, % -5,9-30,4 49,8 28,0-9,7 18,3 31,2 17,6 8,9 20 CARNEGIE FONDER AB l Halvårsrapport 2015

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer