halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB

2 Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie Strategifond 2 Carnegie Strategy Fund 4 Carnegie Sverigefond 6 Carnegie Sverige Select 8 Carnegie Swedish Equity Fund 20 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 22 Carnegie Emerging Markets 24 Carnegie Indienfond 26 Carnegie Kinafond 28 Carnegie Rysslandsfond 30 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 32 Carnegie Likviditetsfond 34 Carnegie Obligationsfond 36 Övriga fonder Carnegie Gorilla 38 Carnegie Total 40 Spara i våra fonder 42 Redovisningsprinciper 43 Policyfrågor 44 Medarbetare 45 Ordlista och definitioner 46 Fondbolagsfakta 47 Denna rapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46) den 6 oktober Förvaltat kapital per den 30 juni 202 uppgick till ca 28 Mdr fördelat på drygt direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 6 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 35 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 202 Januari Helårsbesked för 20 Februari Tidningen Utsikt April Helårsrapport 20 Juni Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked September Halvårsrapport 202 Oktober Tidningen Utsikt 202 i korthet Januari Carnegie Småbolagsfond startar. Carnegie Svea fusioneras med Carnegie Småbolagsfond. Mars Carnegie Fonders fonder lämnar utdelning. April Fonderna Carnegie Tellus, Carnegie Protego och Carnegie Utlandsfond fusioneras med Carnegie Strategifond. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations- fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations- fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

3 VD-ord En bra start på året Det är mycket glädjande att konstatera att alla våra fonder, med ett undantag, stigit i värde under det första halvåret 202. Uppgångarna är generellt måttliga, men beaktat läget i världsekonomin måste förväntningarna vara relativt dämpade. Det känns bra att vi i denna miljö kan erbjuda konkurrenskraftiga fonder över hela riskskalan, från aktiefonder som investerar på enskilda tillväxtmarknader till räntefonder som investerar i räntepapper med kort löptid. Jag vill också passa på att nämna att våra fonder attraherar mycket nytt kapital. Vi flyttar därmed fram positionerna på den svenska fondmarknaden. Jag kan lova att vi ska göra vårt yttersta för att leva upp till de förväntningar både nya och gamla sparare har. Tack för förtroendet! Vi har under årets första sex månader fortsatt att utveckla vårt fondutbud. Flaggskeppet Carnegie Strategifond har ändrat sin placeringsinriktning något, vilket kommer innebära en stabilare utveckling framöver. Precis som tidigare placerar fonden i svenska aktier med låg risk och hög direktavkastning, men därutöver investerar nu fonden också en försvarlig andel av fonden i företagsobligationer som emitterats av nordiska företag. Det kanske inte är så konstigt om vi är upprymda över förändringen och de möjligheter som det ger, men vi är inte ensamma. Det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar är också positiv och skriver följande: För pensionssparare är det en välkommen nyhet, en ny typ av blandfond med högre direktavkastning. Hans Hedström Verkställande direktör Den 3 januari startade vi Småbolagsfonden. Tyvärr missade då fonden årets hittills starkaste börsmånad, nämligen januari. Fondens avkastning tillhör de bättre i kategorin, men ligger marginellt på minus sedan starten och utgör alltså undantaget från att alla våra fonder ökat i värde under årets första sex månader. Jämförelsen är naturligtvis orättvis och Småbolagsfonden kommer säkert igen. I höst är det femton år sedan Rysslandsfonden startade. Ryska aktier tillhör ett av de utvalda områden som vi fokuserar extra på. Fonden har fått stor uppmärksamhet genom åren och de långsiktiga spararna har blivit rikligt belönade. Fonden är upp 380 procent sedan starten. Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB 3

4 Utveckling fonder och marknader Krisen är långt ifrån löst Marknaden Efter det på värdepappersmarknaderna mycket oroliga 20 har det första halvåret 202 inneburit en viss stabilisering. Aktiemarknaderna har i de flesta fall utvecklats positivt även om uppgångarna är måttliga. Samtidigt har tillväxtförväntningarna justerats ned i takt med att svag statistik från världens viktigare ekonomier publicerats. Räntorna fortsätter också att ligga på rekordlåga nivåer i de länder som har någorlunda ordning på sin ekonomi. Utvecklingen på det makroekonomiska planet överskuggar helt och hållet utvecklingen i enskilda företag. Störst betydelse har eurokrisen haft, men en dämpad tillväxt i Kina och en långsammare återhämtning i USA än förväntat har också bidragit till en allt dystrare konjunkturbild. I det perspektivet är aktiemarknadernas positiva utveckling något överraskande. Av de stora aktiemarknaderna har den amerikanska haft den bästa utvecklingen. En rimlig förklaring är att USA påverkas i mindre utsträckning av problemen i Europa och en lägre kinesisk tillväxt. Utvecklingen på europeiska aktiemarknaderna har generellt varit bland de svagare, men här är skillnaden stor mellan krisländerna i söder och marknaderna i norr, däribland Sverige, Danmark och Norge. Finland har dock tyngts av Nokias kollaps. Emerging markets har också klarat sig hyggligt med Brasilien som ett tydligt undantag. I takt med stigande råvarupriser har den brasilianska marknaden haft flera starka år. När nu konjunkturbilden grumlats och råvarupriserna i många fall har fallit har investerare sökt sig bort från den råvarutunga brasilianska aktiemarknaden. Om nu den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna signalerar bättre tider så ger utvecklingen på räntemarknaderna en dystrare bild. Från redan i utgångsläget rekordlåga räntor har utvecklingen fortsatt nedåt i till exempel Sverige, Tyskland och USA. Investerare är således nu beredda att låna ut till dessa stater utan någon ränta att tala om överhuvudtaget. Under årets första halvår har eurokrisen onekligen förvärrats. Efter att det tidigare varit i sammanhanget relativt små ekonomier som haft stora problem att hantera sina skuldproblem har nu större länder som Spanien hamnat i en mer akut situation. Oron växer också för att Italien och även så småningom Frankrike kan hamna i ett liknande läge. Marknaden kräver därför höga räntor för att låna ut till dessa länder, vilket i sin tur förvärrar läget. Politikerna tvingas, på skattebetalarnas bekostnad, från den ena räddningsmanövern till den andra. Euron har naturligtvis haft en svag utveckling beaktat att krisen eskalerat. Dollarn har däremot stärkts något. Noterbart är att Riksbanken hittills i år, trots oron i omvärlden och den låga inflationen, inte varit beredd att stimulera ekonomin genom räntesänkningar. Det har bidragit till att stärka kronan. Fondernas utveckling Spridningen i avkastning fonderna emellan var ovanligt låg under perioden januari-juni 202. Om vi bortser från Carnegie Småbolagsfond, som startade den 3 januari och därmed inte varit aktiv under hela perioden, kan alla fonder peka på en positiv avkastning. Aktiefonderna kan sägas ha tagit en viss revansch efter det bistra 20. Högst avkastning skapades i Carnegie Sverige Select som steg med 0,0 procent. Sverige Select har en betydligt mer koncentrerad portfölj än traditionella Sverigefonder och de enskilda aktievalen får därmed större betydelse. Fonden var också den av våra aktiefonder som klarade sig bäst under 20. Av de fonder som traditionellt investerar på den svenska aktiemarknaden hade Carnegie Strategi- Fondutveckling första halvåret 202 Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen i procent för våra fonder under första halvåret Carnegie Indienfond Carnegie Afrikafond Carnegie Sverige Select *sedan fondens start Carnegie Strategifond Carnegie Strategy Fund Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Emerging Markets Carnegie Sverigefond Carnegie Corporate Bond Carnegie Gorilla Carnegie Total Carnegie Rysslandsfond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Kinafond Carnegie Småbolag* 4 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

5 Utveckling fonder och marknader Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Bloomberg): Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Argentina ARS,5297-4,3% Australien AUD 7,0864 0,8% Brasilen BRL 3,4420-6,8% Chile CLP 0,382 4,3% Danmark DKK,794 -,7% EMU EUR 8,7664 -,7% F. Arabemiraten AED,8849 0,7% Filippinerna PHP 0,650 5,% Hong Kong HKD 0,8925 0,7% Indien INR 0,250-3,5% Indonesien IDR 0,0740-2,6% Japan JPY 8,6749-3,% Kanada CAD 6,803,0% Kenya KES 0,088,0% Kuwait KWD 24,760-0,% Malaysia MYR 2,790 0,3% Mexico MXN 0,582 4,9% New Zealand NZD 5,5473 3,7% Nigeria NGN 0,0425 0,2% Norge NOK,66 0,8% Peru PEN 2,597,5% Polen PLN 2,0705 3,5% Qatar QAR,895 0,0% Schweiz CHF 7,2977-0,4% Storbritannien GBP 0,8690,5% Sydafrika ZAR 0,8480-0,3% Sydkorea KRW 0,006 3,4% Taiwan TWD 0,232 2,2% Thailand THB 0,29 0,4% Tjeckien. CZK 0,3435 -,5% Turkiet TRY 3,8247 4,9% Ungern HUF 0,0306 8,% USA USD 6,9224 0,5% fond näst högst avkastning, +6,3 procent. Sedan april har dock inriktning ändrats något, vilket kommer att innebära en stabilare utveckling framöver. Huvudförklaringarna är att fonden tydligare än tidigare fokuserar på aktier med hög direktavkastning samt investerar en försvarlig andel i företagsobligationer. Nystartade Småbolagsfonden missade tyvärr periodens bästa börsmånad, vilken var januari. För perioden februari-juni blev avkastningen -0,7 procent. Det är alltid tråkigt med negativ avkastning, men i jämförelse med andra småbolagsfonder är avkastningen synnerligen konkurrenskraftig. Våra fonder som investerar på tillväxtmarknaderna kan uppvisa tämligen måttliga kursrörelser. Carnegie Afrikafond steg med sina 8, procent mest. De afrikanska aktiemarknaderna har en jämförelsevis låg korrelation med utvecklingen på de västerländska marknaderna. Många afrikanska ekonomier växer också mycket snabbt, om än från en låg nivå. Fjolårets förlorare, Carnegie Indienfond, har delvis kommit tillbaka, och steg med 7,0 procent. Carnegie Emerging Markets, som investerar brett på tillväxtmarknaderna och därmed har en lägre risknivå än våra övriga tillväxtmarknadsfonder, steg med 5,8 procent. Det är värt att notera att fonden sedan ett år har skapat en konkurrenskraftig avkastning. Carnegie Kinafond och Carnegie Rysslandsfond steg mer marginellt. Rysslandsfonden steg initialt kraftigt men i takt med att eurokrisen blev allvarligare och oljepriset pressades ned föll de ryska aktiekurserna. Osäkerheten kring Kinas förmåga att växa snabbt även framöver har hållit tillbaka utvecklingen för kinesiska aktier. Räntefonderna steg alla med Carnegie Corporate Bond i topp med en uppgång på 5,2 procent. Carnegie Likviditetsfonds uppgång om,8 procent är mer blygsam, men faktum är att vi har svårt att hitta någon liknande fond som presterat bättre. Det är värt att notera att utvecklingen i våra fonder mäts i svenska kronor, en valuta som stadigt stärkts under de senaste åren. De fonder som investerar på utländska marknader har därför ofta gjort investeringar som utvecklats bättre i lokal valuta, men efter omräkning till svenska kronor ser det inte lika bra ut. Det går att säkra valutorna, men det är en kostsam strategi som påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket ovanligt att aktiefonder säkrar sina investeringar valutamässigt. Det gäller både våra och branschkollegornas fonder. Dessutom är det ju så att ibland är utvecklingen för kronan negativ och då gynnas fonder som investerar utomlands. Under första halvåret 202 har kronan främst stärkts gentemot euron, vilket inte påverkat våra fonder i speciellt stor utsträckning. En framåtblick Vid ingången av året förutspådde vi en återhämtning för aktiemarknaderna och i synnerhet för tillväxtmarknaderna. De sistnämndas högre tillväxt bedömdes vara en stor fördel, men de lågt ställda förväntningarna innebar potential för aktiemarknaderna generellt. Utsikterna för räntemarknaden bedömde vi som sämre, speciellt för obligationsmarknaderna eftersom obligationsräntorna i utgångsläget var så låga. Vi var mer positiva till företagskrediter. Så här i halvtid kan konstateras att vi på det stora hela var rätt ute. Tillväxtmarknaderna sticker dock inte ut på det sätt vi hoppades. Vi trodde främst på Afrika och Kina. Afrika ligger bra till, men Kina är definitivt en besvikelse. Visserligen har myndigheterna agerat i syfte att främja tillväxten, men uppenbarligen anser marknaden att möjligheterna till att undvika en kraftig inbromsning av tillväxten som små. Eurokrisen har också förvärrats i en utsträckning som få trodde vid ingången av året. Det har USA 9% Sverige 3% Europa -% Östeuropa % Ryssland -2% Asien 4% Japan 3% Latinamerika -2% Sydafrika 4% Australien % Siffrorna avser utvecklingen för första halvåret 202, omräknat i SEK (källa: Bloomberg). Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB 5

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % första halvåret 202 (källa: Bloomberg) Land/område Index % (SEK) Japan Nikkei 225 3% Canada S&P/TSE Composit -2% USA Nasdaq 3% USA S&P 500 9% Schweiz Swiss market 2% Nederländerna Amsterdam -3% Spanien BIEX 35-9% Italien Milan MIB30-7% Frankrike CAC 40 -% Storbritanien FTSE 00 % Österrike ATX 50 3% Europa DJ Stoxx 50 Europa -% Sverige OMX 3% Norge Oslo OBX 6% Tyskland Xetra DAGS 7% Australien ASX All Ordinaries % Belgien Bel20 5% Irland Irish General Index 6% Finland OMX Helsinki -7% Danmark OMX Copenhagen 2% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % första halvåret 202 (källa: Bloomberg) Land/område Index % (SEK) Ryssland RTS -2% Turkiet ISE National 28% Ungern Budapest SE 0% Polen WIG 2% Kina FTSE Xinhua 25-4% Korea Kospi 5% Taiwan Taiwan Weighted 5% Thailand SET 5% Filipinerna PSEi 26% Indonesien Jakarta Komposit % Malaysia Kuala Lumpur 5% Mexiko Mexico Bolsa 4% Brasilien Bovespa -% Argentina Argentina Merval -9% Chile Chile Stock Exchange 0% Peru Peru Lima General 5% Nigeria Lagos Stock Exchange 4% Kenya Nairobi Stock Exchange 7% Tjekien PX 50-3% Sydafrika FTSE JSE Top 40 4% Förenade ArabE- DFM General Index 8% Förenade ArabE- ADX General Index 3% Kuwait Kuwait SE Price index -% Qatar DSM -7% bidragit till att tillväxtförväntningarna för den globala ekonomin skrivits ned. Även om företagen fortsätter att uppvisa vinsttillväxt och hög lönsamhet så är det svårt att tro att den försämrade ekonomin inte ska påverka vinsterna negativt. För svensk exportindustri är den svaga utvecklingen för euron ett påtagligt ok att bära. De stora problemen för världsekonomin är långt ifrån lösta. När vi nu fått en viss positiv avkastning från aktiemarknaden trots att inget egentligen förbättrats, anser vi att förväntningarna för resten av året bör vara modesta. Liksom tidigare anser vi att det är klokt att hålla sig till investeringar i företag med stabil finansiell ställning och som inte är så konjunkturkänsliga. Denna typ av företag bör också kunna hållen en god utdelning. Obligationsmarknaden har klarat sig oväntat bra, men liksom tidigare är potentialen ytterst begränsad. Ett högre risktagande i sitt räntesparande genom investeringar i företagsobligationer kommer rimligen att betala sig. 20% 0% Svenska kronans utveckling, % Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 0% -0% -20% Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 2,5 0, dec Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: 3 2,5 2,5 0,5 dec dec dec EUR/SEK % USD/SEK % ECB Sverige USA UK USA Sverige Tyskland Japan UK jun USA UK Japan Sverige Tyskland jun jun jun Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Svergieförvaltare John Strömgren är ansvarig förvaltare för Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan 996. Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan Tillväxtmarknadsförvaltare Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan Fredrik Colliander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan Jan-Olov Olsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Emerging Markets. Jan-Olov har varit anställd sedan hösten 20. Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets. Mona har varit anställd sedan Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anställd sedan Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen samt att det också ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel, innehållande både marknadsuppgång och -nedgång, överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig till.. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Förutom den centrala värderingsfrågan ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. Tålamod Tillgångar kan vara undervärderade under långa perioder. Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero på att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Ränteförvaltare Peter Werleus är ansvarig förvaltare för Carnegie Corporate Bond. Peter har varit anställd sedan Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Stefan har varit anställd på Carnegie sedan 20. Genom att placera utifrån ovanstående hörnstenar och ledstjärnor kommer Carnegie Fonders portföljer skilja sig från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: Lägre volatilitet Lägre omsättningshastighet Färre innehav Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB 7

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning Ansvarig förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Småbolag Ja Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Ja Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverigefond Ja Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Ja Karn Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Ja Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Ja Jan-Olov Olsson Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Peter Werleus SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Ja Stefan Ericsson Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Ja Stefan Ericsson Carnegie Fonder AB Övriga fonder Carnegie Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % 0 år 5 år 3 år år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 22,38-8,24 26,05-3,98 Carnegie Strategy Fund 4,75-9,88 23,3-4,26 Carnegie Småbolag* ,68 Carnegie Sverige Select ,88 0,94 Carnegie Sverigefond 42,06-5,93 35,24-4,95 Carnegie Swedish Equity Fund 92,29-4,33 30,73-4,84 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - -3,79,30,53 Carnegie Emerging Markets 05,84-23,9 4,46-8,25 Carnegie Indienfond - -9,7-4,5-9,79 Carnegie Kinafond - -25,77-6,05 -,88 Carnegie Rysslandsfond 272,33-23,33 27,97-5,43 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 50,56 36,8 23,65 4,86 Carnegie Likviditetsfond 28,75 5,2 7,44 3,34 Carnegie Obligationsfond 65,29 35,50 9,49 9,74 Övriga fonder Carnegie Gorilla 4,29-6,00 8,4 3,90 Carnegie Total 85,2-7,89 2,2-4,2 *Utveckling sedan start Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

9 Översikt Värdeutveckling 0 år, % h Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 20,5 4,4 34, 26,3 2,7-34,2 48,9 3,3-2,9 6,3 5, Carnegie Strategy Fund 2, 4,0 33,0 25,0 2,6-34, 50,2,6-4,0 5,9 0,6 Carnegie Småbolag* ,7 - Carnegie Sverige Select ,9-30,3 49,8 28,0-8,3 0,0 5, Carnegie Sverigefond 23,3 5,5 3,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-2,4 5,6 2,7 Carnegie Swedish Equity Fund 8,0 4,0 29,3 3,2-4,5-36,5 49,0 8,6-3,8 5,8 2,8 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond ,7 33,5-40, 29,0 6,2-8,8 8, 0,9 Carnegie Indienfond - 3,5 68,6 9,8 6,0-54,2 60,8 7,3-35,0 7,0 0,7 Carnegie Kinafond - -8,4 9,2 54,3 49,8-42,4 34,3-7, -20,0,2 3,3 Carnegie Rysslandsfond 5,3 5,3 07,6 40,2 6,5-66,2 26,6,3-9,2 2,2,2 Carnegie Emerging Markets 22,4 2,7 64,,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3 5,8 5,8 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 2,8,9,3,8 3,0 4,3 2,5, 2,9,8 5,0 Carnegie Obligationsfond 4,0 7, 4,4 0,8, 3,9-0, 2,8,0,5 7,6 Carnegie Corporate Bond 2,6 2,0,, 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 5,2 5,5 Övriga fonder Carnegie Gorilla 33,5 5, 9,5-6,2 8,7-35,9 4,3, -7,7 4,4-7,5 Carnegie Total 26,2 4, 22,7 2,6 6,8-3,4 29,8,7-7,9 2,9 2,0 *sedan fondens start Andelsvärde m m per Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 662, Carnegie Strategy Fund 2 608, Carnegie Småbolag 99, Carnegie Sverige Select 65, Carnegie Sverigefond 5, Carnegie Swedish Equity Fund 37, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Indienfond 205, Carnegie Kinafond 6, Carnegie Rysslandsfond 46, Carnegie Emerging Markets 8, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 47, Carnegie Obligationsfond 050, Carnegie Corporate Bond 334,7383 )* Övriga fonder Carnegie Gorilla 32, Carnegie Total 09, * A-klass Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan -7, där =låg och 7=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 46. Svensk kod för fondbolag Carnegie Fonder AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB 9

10 Carnegie Småbolagsfond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, %,6% Riskklass: 6 Ansvarig förvaltare: Viktor Henriksson Fondbolag: Carnegie Fonder AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Nej Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Totalavkastning, % Period Fond ack från start -0,7 snitt från start - 0 ack - 0 snitt - 5 ack - 5 snitt - 3 ack - 3 snitt - 2 ack - 2 snitt - år - Utveckling Den svenska aktiemarknaden har haft en oregelbunden utveckling efter att fonden startade den 3 januari. Februari var en stark börsmånad, till stor del drivet av att det grekiska parlamentet röstade ja till ett åtstramningspaket, vilket i sin tur innebar att ett stödpaket gjordes tillgängligt. I början av året var den ekonomiska statistik som presenterades i USA stark och överträffade generellt förväntningarna. I kombination med en fortsatt stimulans från världens centralbanker gav detta en stark börs. Från mitten av mars fram till halvårsskiftet har det dessvärre i stor utsträckning varit dåliga nyheter som vägt tyngst och börsen har också backat. Grekland har fortsatt att stå i fokus. Det såg länge ut som att reformfientliga krafter skulle ta makten, men till slut blev det ändå en mer reformvänlig regering som vann omvalet. Spanien har allt mer stått i fokus och i juni ansökte man om upp till 00 miljarder euro till ett räddningspaket för landets banker. Den amerikanska statistiken har gradvis försvagats. Såväl huspris- som arbetsmarknadsstatistik, som såg stark ut i början av året, har gradvis försvagats. Kina har stått i fokus som vanligt. En del oroväckande signaler har kunnat skönjas om en inbromsning av den kinesiska ekonomin. Att tillväxttakten minskar en aning är ju inte så konstigt efter många år med extremt hög tillväxt, men en kraftig inbromsning vore inte bra. Förvaltning Fonden har under perioden haft stora innehav i Loomis, Intrum Justitia, AarhusKarlshamn, Betsson och AtriumLjungberg, vilka samtliga passar väl in i fondens placeringsfilosofi. Fonden investerar i bolag med låga värderingar, starka balansräkningar och en god direktavkastning. Vi försöker också att investera i bolag som inte är extremt beroende av en stark konjunktur. AarhusKarlshamn hade en väldigt stark kursutveckling och gynnades under slutet av perioden av att aktien fick ökad vikt i ett viktigt aktieindex. Den ökade vikten fick till följd att många indexfonder tvingades köpa stora mängder aktier i AarhusKarlshamn. Efter kursuppgången fann vi inte längre värderingen som attraktiv varför innehavet såldes. Under slutet av perioden tog vi in Hakon Invest som ett nytt innehav. Aktien hade fallit rejält på kort tid och vi fann värderingen som attraktiv. Hakon Invests huvudsakliga tillgång är ett ägande i ICA, så man kan egentligen se Hakon som en investering i ICA. Vi tycker att ICA är väldigt välskött och tror även att fastighetsbeståndet kan ha stora värden. Aktien har även en hög direktavkastning och passar väl in i fonden. Investeringen har hittills varit lyckad. Vi har också ökat innehavet i HiQ eftersom vi finner värderingen attraktiv och anser att det är ett kvalitesbolag. Bästa aktier under tidsperioden var Betsson och Fast Partner. Fonden backade med 0,7 procent under perioden 3 januari till 30 juni samtidigt som småbolag som grupp backade med 3,7 procent på Stockholmsbörsen. Nettoflöden under perioden var 9,8 Mkr. Fonden har inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kr. Framtidsutsikter Konjunkturen mattas och tillväxtprognoser får justeras ned. Krisen i Europa lär vi få leva med ett bra tag, men nu oroar även utvecklingen i Kina och USA. Samtidigt är räntan väldigt låg, varför det finns få alternativ till att investera i aktier. Det är ganska lätt att hitta lågt värderade småbolag av hög kvalitet vilket inger förhoppning om en positiv utveckling. Det finns en hög sannolikhet för en fortsatt turbulent utveckling men många av världsekonomins problem är välkända vid det här laget. I kombination med låga värderingar gör det att framtidsutsikterna är relativt goda. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Småbolagsfond h Snitt per år -2-3 Carnegie Småbolagsfond -4 Utveckling h Andelsvärde, kr ,32 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % ,7 0 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

11 Carnegie Småbolagsfond Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel 399 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 740 Summa tillgångar 80 5 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -00 Summa skulder -00 Fondförmögenhet Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 96,3 Dagligvaror 9,3 Duni ,9 Hakon Invest ,3 Finans och fastighet 2,9 Atrium Ljungberg , Castellum ,6 Fabege ,7 Fast Partner ,7 Lundberg ,7 Industrivaror 4,4 Finnveden Bulten ,4 Haldex ,5 NCC ,7 Nibe ,9 Informationsteknologi 6,8 HiQ ,0 Know IT ,6 Proact IT ,2 0 Största innehav, % Intrum Justitia 7,9% Loomis 7,8% HiQ 7,0% Know It 5,6% Proffice 5,2% Atrium Ljungberg 5,% Duni 4,9% Fast Partner 4,7% Fabege 4,7% Lundberg 4,7% Branschfördelning, % Tjänster 22,9 Finans och Fastighet 2,9 Informationsteknologi 6,8 Industrivaror 4,4 Dagligvaror 9,3 Sällanköpsvaror 7,9 Likvida Medel 3,8 Material 3, Material 3, Holmen , Sällanköpsvaror 7,9 Betsson ,6 Unibet Group Plc ,3 Tjänster 22,9 Intrum justitia ,9 Loomis ,8 Proffice ,2 Uniflex ,0 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet ,0 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB

12 Carnegie Strategifond Fondfakta Startdatum: Kategori: Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, %,5 Riskklass: 4 Ansvarig förvaltare: John Strömgren Fondbolag: Carnegie Fonder AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Nej Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 2 768,8 snitt från start 5, 0 ack 22,4 0 snitt 8,3 5 ack -8,2 5 snitt -,7 3 ack 26,0 3 snitt 8,0 2 ack 4,9 2 snitt 2,4 år -4,0 Utveckling Fonden steg under årets första halvår med 6,0 procent. Nettoutflödet var 86 miljoner kronor. Förvaltning Under halvåret har större aktieköp skett i Skanska, Loomis och Orkla. På obligationssidan är de största köpen DnB, UPM Kymenne och Värmevärden. Större försäljningar har skett i Scania, Hennes & Mauritz och Enquest. Fonden ändrade delvis karaktär under årets första halvår och är nu inriktad på att söka hög direktavkastning men inte bara i aktier utan även i andra högavkastande instrument, företrädesvis företagsobligationer. Dessutom är vårt huvudfält numera Norden. Aktieandelen är fortfarande halva fonden, men andelen företagsobligationer är nästan lika stor. Självklart har vi samma placeringsfilosofi som tidigare, det vill säga starka bolag med bra balansräkningar och fina kassaflöden, men på företagsobligationssidan kan vi ta innehav som vi kanske inte vill bära aktierisk i, men gärna lånar ut pengar till. Exempelvis inom råvarubranschen. Direktavkastningen avgör. När aktien ger högre (uthållig) direktavkastning än vad bolaget lånar till väljer vi såklart aktien och vice versa. Ett bra exempel är Skanska, som vi kraftigt ökat innehavet i under våren. På nuvarande nivåer får vi cirka 6 procents utdelning i Skanska och blir dessutom stora ägare i ett bolag som har en enorm potential till att vinna infrastrukturprojekt i USA. Marknaden blir ofta orolig för Skanska, eftersom det då och då dyker upp nedskrivningar och marginalerna redan i utgångsläget är ganska låga, men marknaden har också en förmåga att missa vilka stora värden bolaget sitter på och hur stabil vinsten faktiskt varit över tiden. Ett perfekt långsiktigt innehav för oss. På samma sätt kan man på obligationssidan argumentera för vårt innehav i finska UPM. Räntan ligger kring 6-7 procent och vi känner oss trygga med bolagets stora krafttillgångar. Å andra sidan är det lite oroande att deras exponering mot tidningspapper är så stor och att den sektorn snabbt minskar men vi slipper bära den risken på ett sätt eftersom vi inte äger aktien utan bara lånar ut pengar till företaget. Och då är den osäkra framtida intjäningen i tidningspapper inte lika avgörande eftersom det finns tillgångar i andra delar av bolaget. Den förändrade inriktningen på fonden har också gjort att förvaltningsteamet delvis ändrats. Ansvarig förvaltare är fortfarande John Strömgren, som skött fonden sedan 996, men medförvaltare är också Carnegie Sverigefonds förvaltare Simon Blecher och fondbolagets två ränteförvaltare Peter Werleus och Stefan Ericson, som också sköter Carnegie Corporate Bond respektive Carnegie Likviditetsfond. Den nya strategin medför också att vi valutasäkrar våra innehav, eftersom vi numera äger en hel del norska och finska innehav genom vår nordiska inriktning. Framtidsutsikter 202 är i skrivande stund ett mellanår för världsekonomin där global tillväxt, enligt IMF, väntas överstiga 3 procent. Med tanke på att Europa i princip står still och USA ligger strax över 2 procent innebär detta att världens tillväxt som så många gånger förr de senaste åren i princip kommer från tillväxtmarknaderna. Frågan är om detta är uthålligt. Det blir alltmer uppenbart att Kina bromsar och de andra stora tillväxtmarknaderna är väldigt beroende av råvaror, som också har fallit en del när Europa och USA tappat fart. Vi är därför lite oroliga för tillväxten samtidigt som skulder måste betas av i västvärlden och företagens marginaler redan i utgångsläget är på rekordnivåer. På lite sikt har vi därför svårt att se att vinsterna ska kunna öka så mycket. Riskerna är dessutom väldigt stora, särskilt om något går snett i Italien och Spanien och eurokrisen ånyo förvärras. Än så länge har de värsta kriserna undvikits genom att likviditet och billiga pengar sprutar ut i marknaden men någon reell förbättring av ekonomierna har inte skett. Arbetslösheten i länder som Spanien och Grekland är fortfarande skyhög och antal länder med höga statsskulder ökar. Vi fortsätter därför att vara försiktiga och tror att vår filosofi med att äga bolag med starka balansräkningar och höga utdelningar ska fortsätta att fungera. Även om världen får ett par tuffa ekonomiska år är det många bolag som kan hålla i nuvarande utdelningsnivåer och därmed ge sin aktieägare en årlig utdelning på 4-6 procent. Det är en faktiskt en väldigt bra avkastning givet att vi lever i en lågräntemiljö med svag tillväxt. På obligationssidan hittar vi nästan ännu högre avkastning. På senare tid har vi köpt in oss i flera starka företag till räntor på 5-7 procent. Givet att de nordiska bankerna minskar sina balansräkningar söker sig alltfler företag till obligationsmarknaden. Vi tror därför att vi även fortsättningsvis kommer att hitta intressanta obligationer Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Strategifond Carnegie Strategifond h Snitt per år -40 Utveckling h Andelsvärde, kr 44,4 49,3 642,5 790,30 793,90 496,65 696,6 768,7 650,5 662,55 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 4,2 2,6 3,34 7,89 8,55 35,39 27,90 9,08 2,66 28,84 Totalavkastning, % 20,5 4,4 34, 26,3 2,7-34,2 48,9 3,3-2,9 6,3 2 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

13 Carnegie Strategifond Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder -8-9 Summa skulder Fondförmögenhet Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 2 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 97,6 Dagligvaror,0 Hakon Invest (Se) ,0 Energi 0,5 Statoil (No) ,5 Finans och fastighet 0,0 Atrium Ljungberg (Se) ,8 Investor (Se) ,0 Lundberg (Se) ,2 Industrivaror 9, ITAB Shop Concept B (Se) , Skanska (Se) ,3 SKF India (In) ,7 Informationsteknologi 3,8 Ericsson LM (Se) ,8 Kraftförsörjning,3 Fortum ABP (Fi) ,3 Material 8,5 Holmen (Se) ,8 Huhtamäki Oyj (Fi) ,6 SCA (Se) , Sällanköpsvaror 4,6 Elanders (Se) ,3 Electrolux (Se) ,7 Orkla (No) ,5 Telekomoperatörer 4,4 TeliaSonera (Se) ,4 Tjänster 0,0 Intrum Justitia (Se) ,0 Loomis (Se) ,7 Securitas (Se) ,3 Bankobligationer 0,4 Danske Perpetual (Dk) ,9 DNB 207 4,75% (No) ,5 Nordea bank AB 8,375% Var Perpetual (Se) ,5 Swedbank perp (Se) ,8 SEB Perpetual VAR (Se) ,0 Länsförsäkringar Bank (Se) ,6 Innehavsfördelning, % ,6 6,0 2,0,80,4 0 Största innehav, % Skanska 5,3 TeliaSonera 4,4 Securitas 4,3 Lundberg 4,2 SCA 4, Intrum Justitia 4,0 Investor 4,0 Ericsson 3,8 Holmen 3,8 Electrolux 2,7 Branschfördelning, % Företagsobligationer 3,2 Bankobligationer 0,4 Tjänster 0,0 Finans och fastighet 0,0 Industrivaror 9, Material 8,5 Sällanköpsvaror 4,6 Telekomoperatörer 4,4 Informationsteknologi 3,8 Bostadsobligationer 2,8 Likvida medel 2,0 Kraftförsörjning,3 Dagligvaror,0 Energi 0,5 Valutaterminer 0,4 53,2 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Bostadsobligationer Derivat Bostadsobligationer 2,8 Sponda eur 207 (Fi) ,8 FRN Landshypotek (Se) ,0 Företagsobligationer 3,2 Aker Float (No) ,2 Akso Float (No) ,4 Alliance Oil co Ltd (Bm) ,2 Arise Windpower AB Float 205 (Se) ,7 Bactiguard (Se) ,0 Bayport Management Ltd 205 3% (Se) ,7 Black Earth farming obl. Lån 0% (Se) ,3 Citycon EUR (Fi) ,8 DOF Asa Floating Rate note 207 (Na) ,2 FRN Color Group AS (No) ,4 FRN DDB Perp (Dk) ,6 FRN Solstad Offshore ASA (No) ,0 Songa Offshore FRN 206 (Cy) ,2 FRN Stolt Nielsen S.A (No) ,2 KGH Customs AB 9% (Se) ,8 Northland 207 (Se) ,7 Northland 207 Usd (Se) ,8 Odfjell ASA Float (No) ,2 Rusforest Bond (Se) ,7 SOBI Float (Se) ,0 Stolt Nielsen Floater (Bm) ,2 Stora Enso Oyj 209 (Fi) ,9 Tele2 Sek (Se) ,0 UPM Kymmene Obl 5,25% (Fi) ,6 Värmevärden 207 7% (Se) ,0 ITAB Shop Concept flglån (Se) ,2 Medstop 9% (Se) ,3 Övriga finansiella instrument 0,4 Valutaterminer ,4 Följande landkoder har använts:. (Bm)= Bermuda, (Ca)=Canada, (Cy)=Cypern, (Dk)=Danmark, (Fi)=Finland,(Gb)=Storbritanien, (In)=Indien, (Na)=Namibia, (Nl)=Nederländerna, (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Summa värdepapper ,0 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,0 Summa fondförmögenhet ,0 Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB 3

14 Carnegie Strategy Fund Fondfakta Fondfakta Startdatum: Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltningsavgift, %,5 Förvaltare: John Strömgren Riskklass: 6 Fondbolag: SEB Fund Services S.A Ansvarig förvaltare: John Strömgren Kursnotering: Dagligen Fondbolag: Carnegie Fonder AB Registreringsland: Luxemburg Kursnotering: Dagligen Utdelning: Nej Registreringsland: Sverige Bankgiro: Utdelning: Nej PPM-nr: Ej anknuten till PPM Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden Placeringsinriktning placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, Genom bransch placeringar eller företag, i aktier, men utan med begränsningar Sverige och svenska avseende aktier företag som och bas. Fonden bransch får, samt även obligationer placera i räntebärande och statsskuldväxlar värdepapper. försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Totalavkastning, % Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Period Fond ack från start 505, snitt från start 0,5 Totalavkastning, 0 ack % ,5 0 snitt 6,6 Period 5 ack Fond -2,5 ack 5 snitt från start 540,7-0,5 3 snitt ack från start 44,2 0,6 3 0 snitt ack 4,8 3,0 2 0 ack snitt -4,0 7,9 2 5 snitt ack -2,0-9,9 5 år snitt -4,0-2, 3 ack 23, 3 snitt 7,2 2 Riskmått ack ,6 2 Totalrisk, snitt fond, % 4,0,8 år -4,3 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, %,0 TER, %,49 TKA, % 2,62 NKA, % 2,62 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, %,0 Förvaltningskostnad för kr, 00 Förvaltningskostnad för 00 kr/månad, 6,57 TKA för kr, 239 TKA för 00 kr/månad, 5,77 ) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden steg under årets första halvår med 5,9 procent. Nettoutflödet var 0 miljoner kronor. Förvaltning Under halvåret har större aktieköp skett ibland annat Skanska, Duni och Orkla. Större försäljningar har skett i Scania, Statoil Fuel and Brands samt Enquest. Fonden har samma placeringsfilosofi som tidigare, det vill säga att investera i starka bolag med bra balansräkningar och fina kassaflöden, men under våren har vi investerat en hel del i nordiska bolag. Självklart lågt värderade företag med fina kassaflöden, bolag med hög utdelning och dolda värden. Huhtamäki får representera den första kategorin, Fortum - med sin oerhört höga direktavkastning den andra och Orkla, som just nu är på väg att styckas, den tredje. En av årets bättre affärer skedde också i ett nordiskt bolag, nämligen Statoil Fuel and Brands, vilket alltså är Statoils bensinmackar. Vi köpte in oss för att bolaget var lågt värderat, verksamheten relativt stabil och utdelningen god. Dessutom var det lågt skuldsatt givet värdet i fastigheterna. Ett par svaga rapporter fick dock investerarna att rata bolaget och vi låg länge back på vår investering. Ett kanadensiskt bolag upptäckte den låga värderingen och kom med ett saftigt bud, vilket gjorde att kursen rusade och vår investering blev inräknat allt väldigt god. Det visar också vikten av att man måste orka vara uthållig även när det kortsiktigt går emot. En av årets stora investeringar på hemmaplan är Skanska. Visserligen är bolaget numera mera att betrakta som en internationell jättekoncern, men en stor del av omsättningen finns i Norden. Skanska har nästan allt man kan önska sig. Vinsten är stabil och de har en historik av att alltid ta fram stora värden i sin projektportfölj och särskilt när det gäller kommersiella fastigheter. De har en mycket stark balansräkning och äger tonvis med mark och fastigheter. Utdelningen är mycket hög, kring 6 procent. Historisk sett har de, inräknat extrautdelningar, till och med delat ut mer än så. Skanska är också mycket starkt i USA där de vinner många uppdrag på infrastruktursidan. Potentialen i USA är enorm givet att det finns många vägar, broar etcetera som behöver renoveras - byggsektorn brukar vara en sektor som stimuleras i svaga tider, vilket som bekant råder nu. Folk blir ofta oroliga för Skanska, eftersom det då och då dyker upp nedskrivningar och marginalerna redan i utgångsläget är ganska låga. Den oron skapar ett misstroende och en rabatt som gör att Skanska just nu är ute i kylan, men förr eller senare brukar bolag med stora värden komma in i värmen igen. En helt ny investering har vi gjort i Duni. Ett starkt varumärke när det gäller servetter och andra engångsmaterial, men också en väldigt stabil rörelse som handlas till låga multiplar och en utdelning på nästan 7 procent. Duni är en aktie som är tråkig, rör sig lite och där risken är låg precis sådana innehav vi gillar. Framtidsutsikter 202 är i skrivande stund ett mellanår för världsekonomin där global tillväxt, enligt IMF, väntas överstiga 3 procent. Med tanke på att Europa i princip står still och USA ligger strax över 2 procent innebär detta att världens tillväxt som så många gånger förr de senaste åren i princip kommer från tillväxtmarknaderna. Frågan är om detta är uthålligt. Det blir alltmer uppenbart att Kina bromsar och de andra stora tillväxtmarknaderna är väldigt beroende av råvaror, som också har fallit en del när Europa och USA tappat fart. Vi är därför lite oroliga för tillväxten samtidigt som skulder måste betas av i västvärlden och företagens marginaler redan i utgångsläget är på rekordnivåer. På lite sikt har vi därför svårt att se att vinsterna ska kunna öka så mycket. Riskerna är dessutom väldigt stora, särskilt om något går snett i Italien och Spanien och eurokrisen ånyo förvärras. Än så länge har de värsta kriserna undvikits genom att likviditet och billiga pengar sprutar ut i marknaden men någon reell förbättring av ekonomierna har inte skett. Arbetslösheten i länder som Spanien och Grekland är fortfarande skyhög och antal länder med höga statsskulder ökar. Vi fortsätter därför att vara försiktiga och tror att vår filosofi med att äga bolag med starka balansräkningar och höga utdelningar ska fortsätta att fungera. Även om världen får ett par tuffa ekonomiska år är det många bolag som kan hålla i nuvarande utdelningsnivåer och därmed ge sin aktieägare en årlig utdelning på 4-6 procent. Det är faktiskt en väldigt bra avkastning givet att vi lever i en lågräntemiljö med svag tillväxt. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Strategy Fund Carnegie Strategy Fund h Snitt per år -40 Utveckling h 20 Andelsvärde, Andelsvärde, kr kr 099,74 332,8 332,8 58, ,55 020, ,40 525, ,89 592, ,3 708, ,45 566, ,6 864, ,89 463, ,59 463,55 Antal Antal andelar, andelar, st st Fondförmögenhet, Fondförmögenhet, Mkr Mkr Utdelning, Utdelning, kr/andel kr/andel Totalavkastning, Totalavkastning, % -5,4 2, 4,0 2, 33, 4,0 25,0 33, 25,0 2,6-34, 2,6-34, 50,2,6 50,2-4,0,6-4,0 5,9 4 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 202

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

UTSiKT STJÄRNREGN! Carnegie Fonder är Årets Fondbolag

UTSiKT STJÄRNREGN! Carnegie Fonder är Årets Fondbolag MIRIAMS MIX Favoritfonderna blev femstjärniga UTSiKT Ett magasin om ditt sparande från RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015 l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE för fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 6 10 Lannebo Pension 11 13 Lannebo Småbolag 14 17 Lannebo Småbolag Select

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2015

MARKNADSINSIKT. Februari 2015 MARKNADSINSIKT Februari 2015 Börsåret 2015 har fått en flygande start med uppgångar över 10 procent sedan årsskiftet. De flesta börsbolag har också hunnit rapportera sina bokslut och vi kan konstatera

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer