HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 213 Carnegie Fonder AB

2 INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie Strategifond...12 Carnegie Strategy Fund...14 Carnegie Swedish Equity Fund...16 Carnegie Sverigefond...18 Carnegie Sverige Select...2 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...22 Carnegie Emerging Markets...24 Carnegie Indienfond...26 Carnegie Kinafond...28 Carnegie Rysslandsfond...3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...32 Carnegie Likviditetsfond...34 Carnegie Obligationsfond...36 Övriga fonder Carnegie Gorilla...38 Carnegie Total...4 Spara i våra fonder...42 Redovisningsprinciper...44 Policyfrågor...46 Ordlista och definitioner...49 Fondbolagsfakta...5 Medarbetare...5 Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (24:46). Förvaltat kapital per den 3 juni 213 uppgick till cirka 37 miljarder kronor fördelat på drygt 17 direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 16 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 37 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fond andelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 213 Januari Helårsbesked för 212 April Helårsrapport 212 Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 213 Oktober Tidningen Utsikt 213 i korthet Maj Två nya andelsklasser lanseras: Carnegie Corporate Bond C, valutasäkrad i euro, och Carnegie Strategifond G, med utdelning varje kvartal. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. Denna årsrapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. 2 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213

3 VD-ORD Rivstart för Småbolag Årets första halva bjöd på förbättrade konjunktursignaler, och en god utveckling inte minst för våra Sverigefonder. Carnegie Småbolagsfond är den fond som gått allra bäst, plus 15,5 procent. Med vår investeringsfilosofi fokuserad värdeförvaltning tror vi på en långsiktigt fortsatt attraktiv utveckling. Bättre fart på de amerikanska bostads- och arbetsmarknaderna, inga nya signaler om akut läge för någon av de större staterna i EMU och anti-deflationsåtgärder i Japan har bidragit till stigande aktiemarknader i den utvecklade delen av världen. En tilltagande oro för att den amerikanska centralbanken ska dra ned på sina stödköp av obligationer redan i år har dock fått obligationsräntorna att stiga. Följdriktigt har också våra renodlade svenska aktiefonder utvecklats bäst, med både god positiv och konkurrenskraftig avkastning. Våra stora räntefonder, Corporate Bond och Likviditetsfonden, har också klarat sig bra, men Obligationsfonden ligger på minus hittills i år till följd av de stigande obligationsräntorna. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna har varit betydligt dystrare, vilket tyvärr inneburit att våra fonder som investerar på dessa marknader har backat. I Kinafondens fall är nedgången ytterst marginell. Den under 212 nystartade Småbolagsfonden är den av våra fonder som kan peka på den största uppgången under årets första halvår, +15,5 pro rocent. Det är alltid extra roligt när en ny fond får en sådan smakstart. Även Strategi fonden, som hade något av en nystart förra året med en modifierad placeringsinriktning, har levererat en bra avkastning till en låg risk. I dagens lågräntemiljö förefaller inriktningen på direkt avkastning vara väl vald. Jag kan glädjande konstatera att våra fonder attraherar mycket nytt kapital och att vi som fondbolag är etablerat som ett trovärdigt oberoende alternativ till de stora bankerna och för säkringsbolagen. Det känns onekligen inspirerande med de förväntningar som både nya och gamla sparare har på oss. I år fyller Carnegie Fonders verksamhet och ovan nämnda Strategifonden 25 år. Flertalet sparare kan se tillbaks på en berikande period. Vi hoppas naturligtvis på något liknande de kommande 25 åren, men det kan än så länge inte vara annat än en förhoppning. Vi kan dock lova att göra vårt bästa för att fonderna ska stiga i värde. Hans Hedström Verkställande direktör CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213 3

4 UTVECKLING FONDER OCH MARKNADER Vändningen kan dröja Marknaden verkar nästan vara rädd för bättre tider, eftersom stimulanserna då riskerar att avvecklas. Vi tror att den riktiga vändningen för konjunkturen dröjer. Marknaden I likhet med andra år var stämningen inledningsvis positiv på aktiemarknaderna. Uppgångar motiverades av att alla stimulanser som politiker och centralbanker beslutat om under de senaste åren nu äntligen skulle ge avsedd effekt i form av en självgenererande tillväxt i världsekonomin. På värde pappersmarknaderna började man tala om den stora rotationen, det vill säga investerare förväntades byta investeringar på räntemarknaden till aktiemarknaden. Optimismen kom dock av sig under våren. Konjunktursignalerna från USA var långtifrån entydigt positiva, Kinas tillväxt sjönk betänkligt och i Europa påmindes vi om att eurokrisen är långt ifrån löst genom Cyperns statsfinansiella kollaps. Riktigt oroligt blev det i maj då den amerikanska centralbanken, i den händelse den amerikanska konjunkturen skulle utvecklas så positivt som den prognostiserade, redan i år skulle börja dra ned på stödköpen av obligationer till att under 214 avsluta programmen helt och hållet. Detta fick räntorna att skjuta fart uppåt och aktiemarknaderna föll. Efter ett antal lugnande uttalanden från centralbanken avslutade marknaderna årets första halvår med en återhämtning. Sammantaget blev perioden januari juni 213 positiv för aktiemarknaderna medan stigande räntor satte press på räntemarknaderna. I synnerhet gick de amerikanska och japanska aktiemarknaderna bra med uppgångar på över 15 procent, mätt i SEK. Den amerikanska ekonomin har kommit längst på vägen ur finanskrisen och bedöms därför vara ett säkert alternativ. I Japan har kraftfulla åtgärder för att få fart på inflationen presenterats, vilket välkomnats av marknaden. Yenen har samtidigt försvagats, vilket stärkt den japanska exportindustrins konkurrenskraft. Även den svenska aktiemarknaden tillhör de bättre. Sverige framstår i ett internationellt perspektiv som en säker hamn när det gäller investeringar. Men faktum är att även Europaindexen ligger på plus trots att många länder har att hantera stora problem, både ekonomiskt och politiskt. Tillväxtmarknaderna har däremot inte haft någon bra utveckling, även om det går att hitta undantag. Kinas sjunkande tillväxt spelar säkert en stor roll. Råvarupriserna har fallit, vilket påverkar många tillväxtmarknader negativt. Högre räntor i västvärlden medför också att internationella investerare i större utsträckning lämnar marknader med hög risk. Även om aktiemarknaderna, med undantag för tillväxtmarknaderna, generellt sett har stigit kan det inte riktigt ses som ett tecken på ökad riskaptit. De aktier som utvecklats bäst är oftast de som förväntas ge en hög och växande utdelning. Även om statsobligationer har haft det tufft till följd av stigande räntor har intresset för företagsobligationer fortsatt att vara mycket stort. Förklaringen är egentligen densamma som för de högutdelande aktierna. Avkastningen förväntas vara hög och stabil. FONDUTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 213, % Carnegie Kinafond Carnegie Obligationsfond Carnegie Afrikafond Carnegie Indienfond Carnegie Emerging Markets Carnegie Rysslandsfond 5 1 Carnegie Småbolagsfond Carnegie Sverigefond Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Strategy Fund Carnegie Total Carnegie Gorilla Carnegie Sverige Select Carnegie Strategifond Carnegie Corporate Bond Carnegie Likviditetsfond 4 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213

5 UTVECKLING FONDER OCH MARKNADER Fondernas utveckling Carnegie Fonders fonder är inriktade på tre investeringsområden: svenska/ nordiska aktier, svenska/nordiska räntor samt aktier på tillväxtmarknader. Marknadsförutsättningarna har skiljt sig en hel del dessa områden emellan, vilket framgår tydligt när fondernas avkastning under årets första sex månader jämförs. Högst avkastning har de Sverigeinrik tade aktiefonderna skapat. Allra bäst har det gått för Småbolagsfonden som steg med 15,5 procent. Fonden startade i början av 212 och tillhör sedan starten de allra bästa småbolagsfonderna på marknaden. Det är i sig inte förvånande med tanke på den långa och goda historik som Carnegie Fonder kan uppvisa inom förvaltningen av svenska aktier. Övriga Sverigefonder steg med mellan 1 och 12 procent. Alla dessa fonder har skapat en mycket konkurrenskraftig avkastning. Högst avkastning har de Sverigeinriktade aktiefonderna skapat. Allra bäst har det gått för Småbolagsfonden, som steg 15,5 procent. Högst avkastning behöver inte vara detsamma som bäst avkastning. En utvärdering bör också ta hänsyn till risktagandet. Strategifonden steg med 6,3 procent, men med en låg risk. I jäm förelse med liknande fonder är den avkastningen mycket bra. Den i Luxemburg registrerade tvillingfonden Strategy Fund steg med hela 11,3 procent, den påverkades positivt av återbetalning av tidigare erlagd kupongskatt. Bäst bland räntefonderna har det gått för Corporate Bond som under årets första halvår steg med 2,1 procent. Den fonden har skämt bort oss i ett par år med avkastningstal som måste betraktas som undantag. Även Likviditetsfonden ligger som den förväntas göra, det vill säga på plus. Ränteläget är dock så lågt att avkastningen stannade på 1,1 procent. De stigande statsobligationsräntorna fick Obligationsfonden på fall, 2,4 procent. Våra fonder som investerar på tillväxtmarknader uppvisar dessvärre alla negativ avkastning, vilket naturligtvis förklaras av den svaga utvecklingen på dessa marknader. Kinafonden föll med beskedliga,2 procent, vilket är bra jämfört med många andra Kinafonder. Afrikafonden, Indienfonden och den breda Emerging Markets-fonden sjönk alla med ungefär 5 procent. Rysslandsfonden blev periodens sämsta fond med en nedgång på 7,1 procent, men den har ändå klarat sig bra i jämförelse med flertalet andra Rysslandsfonder. Bland övriga fonder har IT-fonden Gorilla stigit med 11,2 procent. Det är värt att notera att utvecklingen i våra fonder mäts i svenska kronor, en valuta som stadigt stärkts under de senaste åren. De fonder som investerar på utländska marknader har därför ofta gjort investeringar som utvecklats bättre i lokal valuta, men efter omräkning till svenska kronor ser det inte lika bra ut. Under det första halvåret 213 har många valutor inom tillväxtmarknader försvagats, vilket påverkat de fonder som investerat i aktier på dessa marknader negativt. Kronan har däremot varit relativt stabil gentemot USD och EUR. En framåtblick Efter det goda aktieåret 212 ansåg vi att det fanns anledning att ha modesta förväntningar på aktiemarknaderna för 213. Värderingarna var inte uppenbart låga generellt sett och med den låga tillväxten i världsekonomin skulle det vara svårt för företagen att öka vinsterna. Vi rekommenderade investeringar i företag med stabil finansiell ställning, som inte är så konjunkturkänsliga och som bör kunna lämna goda utdelningar. För obligationsmarknaderna var vi fortsatt negativa eftersom obligationsräntornas rekordlåga nivåer. Investeringar i företagsobligationer bedömdes dock ha viss potential. Så här i halvtid kan vi konstatera att aktiemarknaderna UTVECKLING AKTIEMARKNADER FÖRSTA HALVÅRET 213 Källa: Bloomberg USA 16,% Sverige 4,2% Östeuropa 11,8% Europa 2,6% Latinamerika 13,5% Sydafrika 11,1% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan Land Valuta Ryssland 13,9% Asien 5,% Kurs, kr Japan 18,6% Australien 7,2% Jmf, % Argentina ARS 1,2438 6, Australien AUD 6,1267 9,4 Brasilen BRL 3,3 5,2 Chile CLP,1318 2,9 Danmark DKK 1,1685 1,6 EMU EUR 8,7159 1,6 F. Arabemiraten AED 1,8244 3,1 Filippinerna PHP,155 1,9 Hongkong HKD,8637 2,9 Indonesien IDR,68 1,5 Japan JPY 6,7565 9,9 Kanada CAD 6,3681 2,8 Kenya KES,78 3,3 Kuwait KWD 23,479 1,6 Malaysia MYR 2,12,3 Mexico MXN,5181 2,4 Nya Zeeland NZD 5,1842 3,8 Nigeria NGN,412 1, Norge NOK 1,137 5,8 Peru PEN 2,487 5,4 Polen PLN 2,151 4,2 Qatar QAR 1,841 3, Schweiz CHF 7,858,3 Storbritannien GBP 1,1897 3,6 Sydafrika ZAR, ,8 Sydkorea KRW,59 3,3 Taiwan TWD,2231,4 Thailand THB,2158 1,5 Tjeckien CZK,3353 2, Turkiet TRY 3,4746 4,6 Ungern HUF,295, USA USD 6,6999 3, CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213 5

6 UTVECKLING FONDER OCH MARKNADER SVENSKA 1,4 KRONAN ECB 213 % Sverige 1,2 2 USA Storbritannien 1, USD/SEK EUR/SEK,8 1,6,4,2 1, 2 2,,8,6 1,5,4 1,,2,5,, 2, 1,5 1 1, 2,5, 1,6 1,4 1, Jan Feb Mar ECB USA Apr Maj UTVECKLING STYRRÄNTOR, % 1,4 ECB Sverige 3, 1,2 USA Storbritannien Sverige Tyskland Japan 2,5 1, USA Storbritannien UTVECKLING KORTA RÄNTOR, % 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Jun Sverige Storbritannien UTVECKLING LÅNGA RÄNTOR, % USD/SEK EUR/SEK 3, 1 Sverige Tyskland Japan 2,5 USA Storbritannien Jan Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien Feb Mar Apr Maj Jun har UK fortsatt att 3göra bra ifrån sig, med tillväxtmarknaderna som undantag. Detta USA 2 trots att världsekonomin 1 snarast har Sverige överraskat negativt. Som vi trodde är det ECB -1 de stabila företagen som generellt fått se -2 sina aktier stiga -3mest. Statsobligationer har, som väntat, -4 haft en svår period, men företagsobligationer har klarat sig bättre. För närvarande gäller att dåligt är bra, det vill säga dåliga nyheter om världsekonomin mottas bra av värdepappersmarknaderna. Det bedöms nämligen borga för att centralbankerna kommer att fortsätta att stimulera ekonomin. Men det bästa UK är naturligtvis om ekonomin skulle bli så Japan stark att stimulanserna kunde avvecklas. Tyskland Sverige USA Tyskland Sverige Japan UK USA Den amerikanska ekonomin har kommit längst på vägen tillbaks till normalläge, men det är en bra bit kvar. I Europa är krisen fortfarande djup och den nya kinesiska regimen verkar vara inne på linjen att skapa förutsättningar för bra långsiktig tillväxt istället för att stimulera eur-sek kortsiktig tillväxt. Sammantaget anser vi att det usd-sek UK är för tidigt att positionera sig för hög Japan tillväxt och stigande inflation. Vi står därför kvar vid våra bedömningar från årets ingång. Aktiemark- Tyskland Sverige naden är ett bra investeringsalternativ, USA men förväntningarna bör vara modesta. Prioritera företag med stabil finansiell inställning och intjäning som kan lämna god utdelning. Vi kan även konstatera att aktier på tillväxtmarknader nu handlas med en ovanligt stor rabatt jämfört med aktier på de västerländska marknaderna. Det är en god anledning till att tro att utvecklingen Tyskland på tillväxtmarknaderna inte behöver fortsätta att vara sämre. Sverige UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i procent första halvåret 213. Källa: Bloomberg. Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries 7,2 Belgien Bel2 3,6 Canada S&P/TSE Composit 5,2 Danmark OMX Copenhagen 4,9 Europa DJ Stoxx 5 Europa 2,6 Finland OMX Helsinki 3,2 Frankrike CAC 4 4,3 Irland Irish General Index 17,7 Italien Milan MIB3 4,9 Japan Nikkei ,6 Nederländerna Amsterdam 2,1 Norge Oslo OBX 1,1 Schweiz Swiss market 12,3 Spanien BIEX 35 3,5 Storbritannien FTSE 1 1,6 Sverige OMX 4,2 Tyskland Xetra DAGS 6,2 USA Nasdaq 16,1 S&P 5 16, Österrike ATX 5 5,9 UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i procent första halvåret 213. Källa: Bloomberg. Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 2, Brasilien Bovespa 26,2 Chile Chile Stock Exchange 9,1 Filippinerna PSEi 9,1 F. Arabemiraten DFM General Ix (Dubai) 39,1 ADX General Index 41,2 Indonesien Jakarta Komposit 13,3 Kenya Nairobi Stock Exchange 14,9 Kina FTSE Xinhua 25 14,7 Korea Kospi 9,8 Kuwait Kuwait SE Price index 33,1 Malaysia Kuala Lumpur 4,7 Mexiko Mexico Bolsa 4,8 Nigeria Lagos Stock Exchange 27,6 Peru Peru Lima General 28,7 Polen WIG 9,7 Qatar DSM 14,3 Ryssland RTS 13,9 Sydafrika FTSE JSE Top 4 11,1 Taiwan Taiwan Weighted 4,3 Thailand SET 5,9 Tjeckien PX 5 17,1 Turkiet ISE National 7, Ungern Budapest SE 4,7 1, Sverige Tyskland Japan Japan,8 USA Storbritannien UK,6 USA 6,4 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213,2, Aktier på tillväxtmarknader handlas med en ovanligt stor rabatt jämfört med aktier på de västerländska marknaderna Snitt-år

7 FÖRVALTNING Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Gorilla och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2. Gunnar Påhlson är ansvarig för valtare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan 26. Fredrik Colliander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan 2. John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverige fond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan 26. Niklas Edman är är förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Niklas har varit anställd sedan januari 213. Jan-Olov Olsson är ansvarig för valtare av Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anställd sedan hösten 211. Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan 25. Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari 21. Mona har varit anställd sedan 24. Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anställd sedan 24. Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Cor po rate Bond, Carnegie Lik vidi - tetsfond och Car ne gie Obligations fond. Stefan har varit anställd sedan hösten 211. Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: Lägre volatilitet Lägre omsättningshastighet Färre innehav Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213 7

8 ÖVERSIKT FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Swedish Equity Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja,D-andelar Stefan Ericson SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Övriga fonder Carnegie Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 1 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 23,7 Carnegie Strategifond 17,68 35,59 19,99 17,82 Carnegie Strategy Fund 17,91 38,92 22,33 18,4 Carnegie Swedish Equity Fund 163,57 55,4 3,91 22,39 Carnegie Sverigefond 211,34 65,79 32,23 25,7 Carnegie Sverige Select 88,23 42,65 18,88 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 1,48 3,5 1,41 Carnegie Emerging Markets 128,2 22,47 12,44 1,1 Carnegie Indienfond 13,4 28,19 4,9 Carnegie Kinafond 3,2 15,68 8,89 Carnegie Rysslandsfond 198,42 25,45 11,49 1,22 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 56,78 43,96 22,86 8,22 Carnegie Likviditetsfond 27,48 14,38 8,43 2,81 Carnegie Obligationsfond 49,77 31,71 1,1,51 Övriga fonder Carnegie Gorilla 43,9 13,65 12,63 8,97 Carnegie Total 122,84 18,99 17,6 1,8 8 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213

9 ÖVERSIKT VÄRDEUTVECKLING 1 ÅR, PROCENT h Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 3,4 15,5 13,4 Carnegie Strategifond 14,4 34,1 26,3 2,7 34,2 48,9 13,3 12,9 14,4 6,3 15,1 Carnegie Strategy Fund 14, 33, 25, 2,6 34,1 5,2 11,6 14, 12,3 11,3 1,9 Carnegie Swedish Equity Fund 14, 29,3 31,2 4,5 36,5 49, 18,6 13,8 16,3 11,3 4, Carnegie Sverigefond 15,5 31,3 33,7 2,8 33,3 49,9 2,8 12,4 15,6 11,5 13, Carnegie Sverige Select 5,9 3,3 49,8 28, 8,3 18,3 1,5 7,4 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond,7 33,5 4,1 29, 16,2 18,8 15,5 4,7 1,1 Carnegie Emerging Markets 12,7 64,1 11,8 42,5 45,7 38,2 9,6 23,3 1, 5,6 5,3 Carnegie Indienfond 13,5 68,6 19,8 61, 54,2 6,8 17,3 35, 15,6 5,3 9,7 Carnegie Kinafond 18,4 19,2 54,3 49,8 42,4 34,3 7,1 2,1 9,6,2 3,8 Carnegie Rysslandsfond 5,3 17,6 4,2 16,5 66,2 126,6 11,3 19,2 9,2 7,1 1,4 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 2, 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 2,1 5,6 Carnegie Likviditetsfond 1,9 1,3 1,8 3, 4,3 2,5 1,1 2,9 3,5 1,1 4,9 Carnegie Obligationsfond 7,1 4,4,8 1,1 13,9,1 2,8 11, 3,8 2,4 7,3 Övriga fonder Carnegie Gorilla 5,1 19,5 6,2 8,7 35,9 41,3 1,1 7,7 2,3 11,2 6,3 Carnegie Total 14,1 22,7 21,6 6,8 31,4 29,8 11,7 7,9 8,7 4,3 2,6 ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fond - förmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 119, Carnegie Strategifond A 757, Carnegie Strategifond G 96, Carnegie Strategy Fund 3 79, Carnegie Swedish Equity Fund 168, Carnegie Sverigefond 1 36, Carnegie Sverige Select 53, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Emerging Markets 18, Carnegie Indienfond 21, Carnegie Kinafond 126, Carnegie Rysslandsfond 46, Räntefonder Carnegie Corporate Bond A 362, Carnegie Corporate Bond B, NOK 115, Carnegie Corporate Bond C, EUR 87, Carnegie Corporate Bond D 11, Carnegie Likviditetsfond 1 179, Carnegie Obligationsfond 1 48, Övriga fonder Carnegie Gorilla 35, Carnegie Total 12, CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213 9

10 CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING, % Period Till Ackumulerad från start 19,4 Genomsnitt från start 13,4 1 år ackumulerad 1 år genomsnitt 5 år ackumulerad 5 år genomsnitt 3 år ackumulerad 3 år genomsnitt 2 år ackumulerad 2 år genomsnitt 1 år 23,7 Utveckling Fonden steg med 15,5 procent under det första halvåret. Fonden har haft inflöden om 158 Mkr under perioden och hade ett marknadsvärde om 237 Mkr vid periodens slut. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Intrum Justitia, Proffice, Fenix Outdoor, Itab och Diös. Derivathandel med mera Fonden har under första halvåret 213 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 3 juni var kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 97,2 procent investerad i aktier och 2,8 procent i likvida medel. Vi har ökat innehavet i Intrum Justitia eftersom vi ser en tilltagande tillväxt hos bolaget, samtidigt som de nya finansiella mål som bolaget presenterade under våren är väldigt intressanta. Det finns tecken som tyder på att utbudet av skuldportföljer nu ökar och det gynnar Intrum Justitia, som köper sådana portföljer. Aktien är lågt värderad med hänsyn tagen till den goda tillväxten och den ocykliska karaktären. Vi har även ökat innehavet i bemanningsbolaget Proffice. Bolaget har lidit av svag efterfrågan under en tid men har samtidigt gjort ett väldigt bra jobb med att ta bort kostnader. Vi tror att efterfrågan vän der uppåt då arbetsmarknaden stabiliseras under andra halvåret. Det tror vi leder till en kraftigt förbättrad lönsamhet vilket gör att aktien är lågt värderad. Itab är ett nytt innehav i fonden. Jönköpingsbolaget levererar belysningsutrustning samt kassamaterial till butiksindustrin. Bolaget är välskött och har redovisat en god lönsamhet trots en svag efterfrågan. Vi tror att kundernas efterfrågan kommer att förbättras under 213 i takt med att den europeiska konsumentens situation stärks. Bolaget har också ett nytt självutcheckningssystem som står inför kommersiell lansering och har stor potential. Diös är ett nytt innehav i fonden. Fastighets bolaget har fokus på Norrland och har därmed fastig heter som ger en väldigt god direktavkastning. Då bolaget till stor del fokuserar på de absoluta stadskärnorna i städer som Sundsvall, Umeå, Luleå och Östersund undviker man till stor del den svaga ekonomiska tillväxt som delar av Norrland har. Bolaget har också en god potential att effektivisera förvaltningen. Vi har ökat innehavet i Fenix Outdoor. Fjäll räven är Fenix Outdoors största och mest kända varumärke. Bolaget har haft en stark försäljningsutveckling under 213 och framtiden ser ljus ut. Man växer organiskt i såväl Nordamerika som Europa och vi tror att trender som miljö, hälsa och friskvård talar till bolagets fördel. Vi konstaterar också att Fjäll räven har ett eget, särpräglat utseende, vilket är viktigt i modeindustrin. Aktien är lågt värderad. Framtidsutsikter Den globala tillväxten blir dämpad 213, men ser ändå ut att bli bättre än 212, och mycket talar för en förbättring 214. Europa har fortfarande en svag utveckling, men ser ändå ut att ha det värsta bakom sig. Vi tror på låga räntor under en lång tid fram över och att finanspolitisk åtstramning skjuts på fram tiden. Det gör att aktier ser ut att vara ett attraktivt tillgångsslag. Vår portfölj består av aktier med låg konjunkturkänslighet och hög direktavkastning varför vi hyser god förhoppning om positiv avkastning 213. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Fonden startade H1 213 Snitt/år UTVECKLING Fonden startade Utveckling h Andelsvärde, kr 13,41 119,39 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 3,4 15,5 1 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213

11 CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Överlåtbara värdepapper 2 Marknadsvärde, Fondvikt 1, kkr procent Dagligvaror 12,7 Duni ,5 Fenix Outdoor ,7 ICA Gruppen ,6 Finans och fastighet 25,4 Atrium Ljungberg ,4 Balder , Diös Fastigheter ,9 Fabege ,4 Fast Partner ,7 Hufvudstaden , Industrivaror 24,2 Concentric ,3 Haldex ,9 Itab Shop ,7 Nibe ,9 Peab ,4 Ångpanneföreningen ,1 Informationsteknologi 5,7 HiQ ,7 Sällanköpsvaror 7,9 Betsson ,1 Unibet ,8 Tjänster 21,2 Intrum Justitia ,9 Loomis ,2 Proffice ,4 Uniflex ,7 Summa STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent ICA Gruppen 7,6 Balder 7, Intrum Justitia 6,9 Loomis 6,2 HiQ 5,7 Proffice 5,4 Haldex 4,9 Unibet 4,8 Itab Shop 4,7 Atrium Ljungberg 4,4 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Finans och fastighet 25,4 Industrivaror 24,2 Tjänster 21,2 Dagligvaror 12,7 Sällanköpsvaror 7,9 Informationsteknologi 5,7 Likvida medel 2,8 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 2 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport

12 CARNEGIE STRATEGIFOND FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 4 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till Ackumulerad från start 3 181,9 Genomsnitt från start 15,1 1 år ackumulerad 17,7 1 år genomsnitt 1,5 5 år ackumulerad 35,6 5 år genomsnitt 6,3 3 år ackumulerad 2, 3 år genomsnitt 6,3 2 år ackumulerad 9,8 2 år genomsnitt 4,8 1 år 17,8 UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % H1 213 Snitt/år Utvecklingen Fonden steg med 6,3 procent under perioden januari juni 213. Fondens tillgångar har till 5 6 procent utgjorts av aktier och resterande andel har utgjorts av företrädesvis företagsobligationer. Bättre fart på de amerikanska bostads- och arbetsmarknaderna, inga nya signaler om akut läge för någon av de större staterna i EMU och anti-deflationsåtgärder i Japan har bidragit till stigande aktiemarknader i den utvecklade delen av världen. En tilltagande oro för att den amerikanska centralbanken ska dra ned på sina stödköp av obligationer redan i år har fått obligationsräntorna att stiga. Ett ändå mycket lågt ränteläge har fått till följd att investerare som normalt placerar medel i statsobligationer i allt större utsträckning söker andra placeringsalternativ. Det har gynnat bland annat aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer, det vill säga just de andelsslag som Strategifonden investerar i. Likaså har det varit positivt att flera av de nordiska marknaderna betraktas som säkra hamnar, vilket bidragit till ett internationellt intresse för de nordiska värdepappersmarknaderna. Strategi fondens nya inriktning fortsätter således att visa sig vara ett framgångsrecept. De nordiska aktiemarknaderna steg generellt under det första halvåret. Fondens aktiedel är främst investerad i Sverige. Den svenska aktiemarknaden är också den som gått bäst. Obligationsräntorna har stigit från de tidigare rekordlåga nivåerna. Det har satt viss press på företagsobligationer. Den nordiska marknaden för företagsobligationer fortsätter dock att växa i en god takt. Nettoflödena till fonden uppgick under perioden till 128,1 Mkr. Förvaltning Den sedan våren 212 gällande inriktningen för Strategi fonden innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direkt avkastning emitterade av nordiska företag. Direkt avkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår be döm ning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer att vara cirka 5/5, men det kommer att variera. Hittills under 213 har aktieandelen varit något högre. Efter det att SCA-aktien genomgått en rejäl positiv omvärdering valde vi att sälja hela innehavet. Likaledes har innehavet i Ericsson avyttrats. Efter en god uppgång framstår direktavkastningen som för blygsam. Istället har relativt stora positioner byggts upp i SEB och Swedbank. Båda bankerna har numera en god kostnadskontroll och aktierna erbjuder en för fonden attraktiv direktavkasting. I Swedbankfallet valde vi att samtidigt avyttra fondens innehav i obligationen, som framstod som mindre intressant jämfört med aktien. På räntesidan har fonden investerat i oljerelaterat genom norska Prosafe. Andra viktiga obligationsinvesteringar är Bergvik Skog och Bravida. Det är också värt att nämna att fonden har investerat i Fast- Partners och Ratos emissioner av preferensaktier. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under perioden. Fonden har lånat ut aktier. Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 3 juni var kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 3 juni var fonden till 99,1 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande,9 procent utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter I USA verkar ekonomin sakta men säkert förbättras och i Japan har man börjat stimulera ekonomin på ett betydligt mer aggressivt sätt än tidigare. I Kina däremot faller tillväxten och den nya regimen före faller att avstå från kortsiktiga stimulanser för att hålla tillväxten under armarna. I Europa går ekonomin i bästa fall på tomgång. På marknaden finns det en oro för att USA redan i år kommer att börja dra ned på sina ekonomiska stimulanser. Sammantaget är alltså bilden inte särskilt inspirerande. Samtidigt förefaller många aktier och företagsobligationer, utgivna av företag med stabila verksamheter och finanser, erbjuda en god direktavkastning i form av utdelningar respektive räntekuponger. Fonden kommer därför fortsätta sin inriktning mot sådana värdepapper. UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr Klass A 491,31 642,51 79,3 793,9 496,65 696,61 768,71 65,15 712,99 757,95 Antal andelar, st Klass A Andelsvärde, kr Klass G 96,33 Antal andelar, st Klass G Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 12,61 13,34 17,89 18,55 35,39 27,9 19,8 21,66 28,84 Totalavkastning, % 14,4 34,1 26,3 2,7 34,2 48,9 13,3 12,9 14,4 6,3 12 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213

13 CARNEGIE STRATEGIFOND BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 187 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN kkr Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Summa 38 1 STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Investor 7,8 Skanska 5,3 Intrum Justitia 4,7 Holmen 4,7 Telia Sonera 4,5 Swedbank 4, SEB 3,9 Sandvik 3,5 Nordea 3,2 Ica Gruppen 3,1 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Företagsobligationer 31,9 Finans och fastighet 19,9 Industrivaror 11,7 Tjänster 7,6 Telekomoperatör 5,9 Bankobligationer 5,7 Sällanköpsvaror 5,2 Material 4,9 Dagligvaror 3,1 Kraftförsörjning 2,2 Energi 1,9 Likvida medel,4 Valutaterminer,4 FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt 1, procent Överlåtbara värdepapper 2 Dagligvaror 3,1 Ica Gruppen 181 3,1 Energi 1,9 Kvaerner Asa ,7 Statoil ,2 Finans och fastighet 19,9 Fast Partner prf 19 93,3 Investor ,8 Nordea ,2 Ratos ,7 SEB A ,9 Swedbank , Industrivaror 11,7 Itab Shop Concept ,2 Sandvik 2 5 3,5 Skanska ,3 SKF India ,8 Material 4,9 Holmen ,7 Rusforest ,2 Sällanköpsvaror 5,2 Elanders ,3 H&M ,9 Kesko Oyj ,1 Orkla ,9 Telekomoperatörer 5,9 Tele ,4 TeliaSonera ,5 Tjänster 7,6 Intrum Justitia 275 4,7 Loomis 51 5,9 Securitas , Kraftförsörjning 2,2 Fortum ,2 STRATEGISK FÖRDELNING, % ,7%,4% 3,3% 3,8% 31,9% 38,5% Värdepapper 62,4% 54,3% Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Marknadsvärde, kkr Fondvikt 1, procent Bankobligationer 3 5,7 Danske Bank ,1 Danske Bank ,7 Danske Perp ,2 Danske Bank perp ,6 DNB perp ,1 Företagsobligationer 3 31,9 Aker FRN , Aker FRN ,4 Akso FRN ,2 Akso FRN ,7 Bactiguard ,8 Bergvik Skog AB ,9 Bravida FRN ,8 Citycon Eur ,8 Color Group AS ,2 Diamorph ,4 DOF FRN ,7 Global Connect A/S ,9 Island Offshore Shipphold ,6 KGH 9% ,5 Medstop 9% ,2 Norlandia FRN ,5 Odfjell FRN , Prosafe FRN ,9 Sefyr Värme ,7 Selvaag FRN ,6 SFF FRN ,6 Sobi FRN ,2 Solor Bio FRN ,3 Stolt FRN , Stolt FRN , Stora Enso ,3 Storebrand , Upm-Kymmene ,3 Wallvision 9% ,5 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 2 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 3 Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 4 Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Övriga finansiella instrument 4,4 Valutaterminer 2 582,4 Summa värdepapper ,6 Övriga tillgångar och skulder (netto) 24 48,4 Summa fondförmögenhet , CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport

14 CARNEGIE STRATEGY FUND FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,1 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till Ackumulerad från start 656,3 Genomsnitt från start 1,9 1 år ackumulerad 17,9 1 år genomsnitt 1,5 5 år ackumulerad 38,9 5 år genomsnitt 6,8 3 år ackumulerad 22,3 3 år genomsnitt 7, 2 år ackumulerad 13, 2 år genomsnitt 6,3 1 år 18, UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % H1 213 Snitt/år Utvecklingen Fonden steg med 11,3 procent under perioden januari juni 213. Utvecklingen har påverkats positivt av återbetalning av utdelningsskatt. Återbetalningen är en direkt följd av EU-domstolens beslut att utdelningsskatt på Luxemburgfonder strider mot EU-rätten. Fondens tillgångar har till 5 6 procent utgjorts av aktier och resterande andel har utgjorts av företrädesvis företagsobligationer. Bättre fart på de amerikanska bostads- och arbetsmarknaderna, inga nya signaler om akut läge för någon av de större staterna i EMU och anti-deflationsåtgärder i Japan har bidragit till stigande aktiemarknader i den utvecklade delen av världen. En tilltagande oro för att den amerikanska centralbanken ska dra ned på sina stödköp av obligationer redan i år har fått obligationsräntorna att stiga. Ett ändå mycket lågt ränteläge har fått till följd att investerare som normalt placerar medel i statsobligationer i allt större utsträckning söker andra placeringsalternativ. Det har gynnat bland annat aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer, dvs just de andelsslag som Strategy investerar i. Likaså har det varit positivt att flera av de nordiska marknaderna betraktas som säkra hamnar, vilket bidragit till ett internationellt intresse för de nordiska värdepappersmarknaderna. Strategys nya inriktning fortsätter således att visa sig vara ett framgångsrecept. De nordiska aktiemarknaderna steg generellt under det första halvåret. Fondens aktiedel är främst investerad i Sverige. Den svenska aktiemarknaden är också den som har gått bäst. Obligationsräntorna har stigit från de tidigare rekordlåga nivåerna. Det har satt viss press på företagsobligationer. Den nordiska marknaden för företagsobligationer fortsätter dock att växa i en god takt. Nettoflödena till fonden uppgick under perioden till 1,2 Mkr. Förvaltning Den sedan våren 212 gällande inriktningen för Strategy innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara cirka 5/5, men det kommer att variera. Hittills under 213 har aktieandelen varit något högre. Efter det att SCA-aktien genomgått en rejäl positiv omvärdering valde vi att sälja hela innehavet. Likaledes har innehavet i Ericsson avyttrats. Efter en god uppgång framstår direktavkastningen som för blygsam. Istället har relativt stora positioner byggts upp i SEB och Swedbank. Båda bankerna har numera en god kostnadskontroll och aktierna erbjuder en för fonden attraktiv direktavkasting. I Swedbankfallet valde vi att samtidigt avyttra fondens innehav i obligationen som framstod som mindre intressant jämfört med aktien. På räntesidan har fonden investerat i oljerelaterat genom norska Prosafe. Andra viktiga obligationsinvesteringar är Bergvik Skog och Bravida. Det är också värt att nämna att fonden har investerat i Fast- Partners och Ratos emissioner av preferensaktier. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under perioden. Fonden har lånat ut aktier. Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 3 juni var kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 3 juni var fonden till 97,8 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 2,2 procent utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter I USA verkar ekonomin sakta men säkert förbättras och i Japan har man börjat stimulera ekonomin på ett betydligt mer aggressivt sätt än tidigare. I Kina däremot faller tillväxten och den nya regimen före faller att avstå från kortsiktiga stimulanser för att hålla tillväxten under armarna. I Europa går ekonomin i bästa fall på tomgång. På marknaden finns det en oro för att USA redan i år kommer att börja dra ned på sina ekonomiska stimulanser. Sammantaget är alltså bilden inte särskilt inspirerande. Samtidigt förefaller många aktier och företagsobligationer, utgivna av företag med stabila verksamheter och finanser, att erbjuda en god direktavkastning i form av utdelningar respektive räntekuponger. Fonden kommer därför fortsätta sin inriktning mot sådana värdepapper. UTVECKLING Utveckling h Andelsvärde, kr 1 518,55 2 2, , , , , , , , ,22 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 14, 33,1 25, 2,6 34,1 5,2 11,6 14, 12,3 11,3 14 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport 213

15 CARNEGIE STRATEGY FUND BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 93 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Överlåtbara värdepapper 2 Marknadsvärde, kkr Fondvikt 1, procent Dagligvaror 3,1 ICA Gruppen ,1 Energi 2,3 Fortum ,4 Statoil 2 791,8 Kvaerner ASA 541,2 Finans och fastighet 16,3 Investor ,8 Nordea ,1 Ratos ,3 Fast Partner prf 939,3 SEB ,5 Swedbank ,5 Industrivaror 9,7 Elanders 1 594,4 Itab Shop Concept ,4 Skanska ,6 Sandvik 8 2 2,2 Material 5, Holmen , Sällanköpsvaror 5,7 H&M ,1 Orkla ,5 Kesko Oyj , Telekomoperatör 6,6 TeliaSonera ,5 Tele ,1 Tjänster 8, Intrum Justitia ,2 Loomis ,4 Securitas ,3 Bankobligationer 3 5,3 Danske Bank Perp ,4 DNB perp ,9 Företagsobligationer 3 35,7 Aker FRN ,3 Aker FRN ,6 Austevoll Seafood FRN ,2 Bactiguard ,4 Bergvik Skog ,7 Bravida FRN ,4 Color Group AS ,3 Diamorph ,3 DOF ASA FRN ,9 Global Connect A/S ,7 KGH 9% ,1 Medstop 9% ,4 Norlandia FRN ,6 Odfjell FRN ,5 Prosafe FRN ,6 Sato ,4 Sefyr Värme ,4 Selvaag FRN ,6 SFF FRN ,4 Sobi FRN ,5 Solor Bio FRN ,1 Stolt FRN ,3 Stolt FRN ,6 Storebrand ,3 Teekay FRN ,6 Wallvision 9% ,6 Övriga finansiella instrument 4,3 Valutaterminer 93,3 Summa värdepapper ,8 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 2 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 3 Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 4 Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. STRATEGISK FÖRDELNING, % STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Investor 6,8 TeliaSonera 5,5 Holmen 5, Skanska 4,6 SEB 4,5 Securitas 3,3 Intrum Justitia 3,2 Austevoll Seafood FRN ,2 Solor Bio FRN ,1 ICA Gruppen 3,1 BRANSCHFÖRDELNING Bransch 5,3% 2,2% 3,3% 3,8% 35,7% 38,5% 56,8% 54,3% Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Procent Företagsobligationer 35,7 Finans och fastighet 16,3 Industrivaror 9,7 Tjänster 8, Telekomoperatörer 6,6 Sällanköpsvaror 5,7 Bankobligationer 5,3 Material 5, Dagligvaror 3,1 Energi 2,3 Likvida medel 2,2 CARNEGIE FONDER AB Halvårsrapport

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2015 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Ansvarsfulla investeringar...10 Svenska aktiefonder

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer