HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB

2 Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12 Carnegie Strategifond...14 Carnegie Strategy Fund...16 Carnegie Sverigefond...18 Carnegie Sverige Select...20 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...24 Carnegie Asia...26 Carnegie Emerging Markets...28 Carnegie Indienfond...30 Carnegie Rysslandsfond...32 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...36 Carnegie Likviditetsfond...39 Carnegie Obligationsfond...41 Spara i våra fonder...43 Redovisningsprinciper...45 Policyfrågor...47 Ordlista och definitioner...50 Fondbolagsfakta...51 Denna helårsrapport innehåller helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Värdepappersfonder (2004:46). Förvaltat kapital per den 31 december 2014 uppgick till drygt 50 miljarder kronor fördelat på drygt direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 13 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och två via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 36 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 2015 Mars Tidningen Utsikt Augusti Halvårsrapport 2015 Oktober Tidningen Utsikt 2014 i korthet Juli Carnegie Asia startade den 2 juli 2014 genom att Carnegie Kinafond bytte namn och inriktning. September Carnegie Sverige Select fick AIF-tillstånd september Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

3 VD-ord Bra start för nya Asienfonden Carnegie Fonder vill tacka alla fondandelsägare för Som vanligt har året inte blivit riktigt som vi tänkt oss. Vem trodde vid ingången av året att räntorna skulle fortsätta nedåt och oljepriset i stort sett halveras? Det ligger nära till hands att förklara ränte- och oljeprisutvecklingen med lägre ekonomisk tillväxt än förväntat. Låg tillväxt brukar inte vara det som aktiemarknaderna vill ha, men under 2014 har flertalet aktiemarknader haft en positiv utveckling. För våra fonder blev det också riktigt bra. I absoluta tal gick det bäst för Indienfonden som steg med 74,6 procent. Det har också gått utmärkt för våra svenska aktiefonder som sopat banan med flertalet konkurrenter. Det sistnämnda har även Rysslandsfonden lyckats med, men till skillnad från den svenska aktiemarknaden tillhör den ryska de stora förlorarna Under 2014 gjorde vi en viktig förändring i vårt fondutbud. Carnegie Kinafond blev vid halvårsskiftet Carnegie Asia. Fonden gick från att vara en fond som enbart är inriktad på Kina till att vara en fond som även investerar på andra asiatiska marknader, med undantag för Japan. Det är vår bedömning att vi därmed kan skapa en högre riskjusterad avkastning. Kinas ekonomiska tillväxt genomgår en strukturell avmattning och många andra asiatiska länder erbjuder en högre tillväxtpotential tack vare bättre demografiska förutsättningar, ett lägre kostnadsläge eller relativt större utländska investeringar. Det blev en bra start med den nya inriktningen. Under det andra halvåret, dvs perioden med den nya inriktningen, steg fonden med 17,7 procent. Den goda utvecklingen för våra fonder ledde till att våra fonder under 2014 för första gången klättrade över 50 miljarder kronor i förvaltat kapital. Det beror dels på värdetillväxt och dels att fondandelsägaren väljer att investera mer kapital i våra fonder. Tyvärr kan vi ju inte garantera den framtida utvecklingen för våra fonder, men vi kan garantera att vi ska göra vårt bästa för att uppfylla förväntningarna. Vi hoppas på ett fortsatt förtroende! Hans Hedström Verkställande direktör CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

4 Utveckling fonder och marknader Vår småbolagsfond i en klass för sig 2014 blev ett bra år för flertalet värdepappersmarknader. Den som vid ingången av året investerade med övertygelsen att dollarn skulle stärkas kraftigt och oljepriset halveras fick antagligen se sin portfölj öka i värde betydligt. Andra faktorer har spelat en mindre roll. I början av året fanns dock en oro att den amerikanska centralbankens successiva neddragning av köp av obligationer skulle påverka marknaderna negativt. Det visade sig att oron var obefogad. Annars förefaller den amerikanska ekonomin utvecklas i rätt riktning och när flertalet övriga viktiga ekonomier har svårt att uppvisa tillväxt överhuvudtaget har detta lett till att dollarn stärkts betydligt. Många amerikanska bolag har också kunnat rapportera om stigande vinster till följd av högre försäljning, vilket är ett gott tecken. Under flera år har de stigande vinsterna främst berott på lägre kostnader. Det faktum att oljepriset föll så kraftigt under främst det andra halvåret påverkade marknaderna påtagligt. Länder med stor oljeproduktion har fått se sina statsfinanser och valutor hamna under press. För övriga världen innebär oljeprisfallet en tillväxtimpuls. Priserna på många andra viktiga råvaror föll också under Vid ingången av de senaste åren har många bedömare räknat med stigande räntor. Även under 2014 fick de fel. Inflationstendenserna är fortsatt svåra att finna. Centralbankerna har istället varit tvungna att stimulera ekonomin ytterligare för att undvika deflation. Räntorna har därför fortsatt att falla till historiskt låga nivåer. Detta har naturligtvis också gynnat företagobligatinosmarknaderna, men under hösten fick de mest riskfyllda obligationerna se sina priser falla. Inte minst många norska företagsobligationer drabbades när oljepriset föll snabbt. Aktieindex för Norden utvecklades ungefär som för Europa, vilket innebär cirka +15 procent. Danska marknaden har genom den fantastiska utvecklingen för Novo Nordisk fått se sitt index öka med nära 30 procent. Norge fick se en uppgång, men den var blygsam som ett resultat av oljeprisfallet. Inom Emerging markets är skillnaderna stora. Indien sticker ut i positiv bemärkelse. I vårens val röstade indierna fram en ny primiärminister, Narendra Modi. Det har väckt förväntningar om avregleringar av arbetsmarknaden och energisektorn. Vidare förväntas privatiseringar och investesteringar i infrastruktur och utbildning. Även flera andra asiatiska marknader har haft en god utveckling. Den ryska aktiemarknaden har däremot utvecklats negativt. Politiseringen av ekonomin som president Putin genomför möts av allt större misstro, inte minst bland utländska investerare. Rysslands agende i samband med krisen i Ukraina har inte gjort saken bättre. Ryssland har belagts med olika sanktioner och det tillsammans med det låga oljepriset gör att ekonomin nu krymper. Både Afrika och Sydamerika är FONDUTVECKLING, 2014 I PROCENT Carnegie Rysslandsfond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Obligationsfond Carnegie Afrikafond Carnegie Emerging Markets Carnegie Strategy Fund Carnegie Strategifond Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Asia Carnegie Småbolag Carnegie Indienfond 4 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

5 Utveckling fonder och marknader relativt råvaruberoende och de sjunkande råvarupriserna har påverkat marknaderna på dessa kontinenter negativt. Fondernas utveckling Carnegie Fonders fonder är i huvudsak inriktade på tre investeringsområden; svenska/nordiska aktier, svenska/ 10 nordiska räntor samt aktier på Emerging markets. Under de senaste åren har fonderna inom de två första områdena haft en generellt god utveckling medan 5 det sistnämnda området haft det besvärligare. När 2014 nu summeras ståtar dock Indienfonden med den högsta avkastningen. Indienfonden steg med hela 0 74,6 USA procent. Som nämnts tidigare har Indien nu fått en ny regering som förväntas bedriva en politik som främjar närings- När 2014 summeras ståtar Indienfonden med den högsta avkastningen livet. Men det är också inom Emerging markets som vi hittar den enda av våra fonder som hamnat på minus. Rysslandsfonden tappade 28,5 procent, vilket främst förklaras av krisen i Ukraina och oljeprisfallet. Värt att notera att både Indienfonden och Rysslandsfonden skapat bra avkastning i jämförelse med fonder med likartad placeringsinriktning. Vid halvårsskiftet ändrades placeringsinriktningen i Kinafonden så att fonden kunde placera i övriga Asien också, med undantag för Japan. Vår bedömning är att Kina är inne i en fas som strukturellt ger en lägre tillväxt, medan det i övriga Asien finns marknader med bättre tillväxtförutsättningar. Fonden bytte namn till Asia och har under det namnet under 2014 andra hälft stigit med goda 17,3 procent. De Sverigeinriktade aktiefonderna har fortsatt att skapa god och konkurrenskraftig avkastning. Småbolagsfonden 15 Latinamerika sticker ut mest med en uppgång på 36,4 procent. Visserligen har småbolagsaktier utvecklats bättre än aktiemarknaden generellt, men vår småbolagsfond brädade konkurrenterna ordentligt. Även övriga Sverigefonder kan peka på mycket konkurrenskraftig avkastning. Sverigefonden och Sverige Select steg med 21,1 respektive 17,6 procent. Strategifonden och dess tvillingfond Strategy Fund steg samtidigt med cirka 15 procent. De två sistnämnda fonderna investerar ju en försvarlig del i företagsobligationer, vilket sänker risken men i den starka aktiemarknad som rådde blir avkastningen för en ren aktiefond, allt annat lika, högre. Bäst bland räntefonderna har det gått Europa Ryssland AsienJapan Sydafrika för Obligationsfonden som steg med hela 8,1 procent. ÖsteuropaÄven företagsobligationsfonden Corporate Bond kan uppvisa en Australien hygglig avkastning, 3,0 procent, men uppgången under det andra halvåret var relativt USA blygsam. 7,2% Likviditetsfonden Latinamerika -0,4% steg med 1,4 procent, vilket ändå är bra Sverige 11,8% beaktat det Europa låga ränteläget. 4,7% Sverige Ryssland 4,4% Östeuropa 7,0% En framåtblick Asien 11,7% Vid ingången Japan av ,2% ansåg vi att aktiemarknaden Australien framstod 8,5% som ett bra inves- Sydafrika 10,0% teringsalternativ, åtminstone i jämförelse med räntemarkanden, men att förväntningarna borde vara modesta. Efter de senaste årens goda börsutveckling hade värderingarna nått relativt höga nivåer och fortsatta kursuppgångar bedömdes bara kunna försvaras av högre vinster. Vi trodde också att utvecklingen på Emerging markets skulle sluta tappa mot aktiemarknaderna i väst. Med facit i hand kan vi konstatera att aktiemarknaderna fortsatt att utvecklas bra, men uppgångarna har varit mer dämpade än under förra året. Emerging markets har klarat sig bättre än under 2013 och ligger i nivå med mer utvecklade marknader. Så långt var vi på rätt spår. Överraskningen är väl att obligationsräntorna fallit ytterligare. Vi tvingas också konstatera att aktiemarknaden stigit trots att vinstutvecklingen i företagen inte överraskat positivt. Det är fortsatt den amerikanska ekonomin som visar tydliga tecken på att stärkas. Kina har ju en fortsatt hög tillväxt, men på en lägre nivå än tidigare. UTVECKLING AKTIEMARKNADER 2014 Källa: Bloomberg USA 35,1% Sverige 11,9% Europa 9,8% Latinamerika 3,3% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan Ryssland -33,5% Asien 24,3% Östeuropa -27,2% Japan 14,2% Sydafrika 16,6% Australien 12,0% Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Argentina ARS 0,9248-6,3% 15 Australien AUD 6, ,6% Brasilen BRL 2,9449 8,1% Chile CLP 0,0127 3,7% 10 Danmark DKK 1,2721 7,3% EMU EUR 9,4726 7,1% F. Arabemiraten AED 2, ,6% 5 Filippinerna PHP 0, ,7% Hong Kong HKD 1, ,6% Indien INR 0, ,2% Indonesien IDR 0, ,3% Japan JPY 0,0653 6,8% Kanada CAD 6, ,5% Kenya KES 0, ,9% Malaysia MYR 2, ,9% Mexico MXN 0,5311 7,6% Nigeria NGN 0,0428 6,4% Norge NOK 1,0441-1,5% Peru PEN 2, ,3% Polen PLN 2,2039 3,5% Qatar QAR 2, ,6% Schweiz CHF 7,8783 9,3% Storbritannien GBP 12, ,5% Sydafrika ZAR 0, ,3% Sydkorea KRW 0, ,8% Taiwan TWD 0, ,8% Thailand THB 0, ,9% Tjeckiska Rep. CZK 0,3418 5,6% Turkiet TRY 3, ,7% Ungern HUF 0,0300 0,7% USA USD 7, ,6% 0 USA Latinamerika Sverige Europa Ryssland Östeuropa AsienJapan Sydafrika Australien CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

6 Utveckling fonder och marknader SVENSKA KRONAN % dec-13 dec -14 Källa: Bloomberg UTVECKLING STYRRÄNTOR, % 1,5 USA UK ECB Sverige 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1 dec -13 dec -14 Källa: Bloomberg UTVECKLING KORTA RÄNTOR, % 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 20% USD/SEK % EUR/SEK % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Källa: Bloomberg USA Sverige Tyskland Japan UK dec -13 dec -14 I Europa är den ekonomiska aktiviteten ännu låg, men de europeiska valutornas försvagning i jämförelse med dollarn samt det nu låga oljepriset skapar bättre förutsättningar för tillväxt. Sammantaget ser det relativt gynnsamt ut för den svenska aktiemarknaden. Värderingarna är historiskt sett relativt höga, men samtidigt är det svårt att hitta tecken som brukar bli tydliga inför stora börsnedgångar. Med obligationsräntor som är extremt låga så är det också svårt att rekommendera räntemarknaden. I enlighet med vår förvaltningsfilosofi förordar vi investeringar i företag med Vi får svårare att hitta aktier med hög direktavkastning. stabil finansiell ställning och intjäning som kan lämna god utdelning i fallet aktier eller en god ränta i fallet företagskrediter. Investerare kan dock inte förvänta sig lika god avkastning 2015 som under åren Det som gör oss försiktiga är inte minst det faktum att vi får svårare att hitta aktier med hög direktavkastning. UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i % under 2014 (källa: Bloomberg) Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries 12,0% Canada S&P/TSE Composit 19,2% Danmark OMX Copenhagen 29,3% Europa DJ Stoxx 50 Europa 9,8% Finland OMX Helsinki 12,9% Frankrike CAC 40 6,2% Japan Nikkei ,2% Norge Oslo OBX 2,8% Storbritanien FTSE ,1% Sverige OMX 9,9% Tyskland Xetra DAGS 9,6% USA Nasdaq 37,5% USA S&P ,1% UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i % under 2014 (källa: Bloomberg). Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 48,8% Brasilien Bovespa 5,1% Chile Chile Stock Exchange 9,4% Filippinerna PSEi 48,2% Indonesien Jakarta Komposit 45,4% Kenya Nairobi Stock Exchange 19,9% Kina FTSE Xinhua 25 32,2% Korea Kospi 10,9% Malaysia Kuala Lumpur 7,2% Mexiko Mexico Bolsa 8,2% Nigeria Lagos Stock Exchange -10,7% Peru Peru Lima General 6,9% Polen WIG 4,1% Ryssland RTS -33,5% Sydafrika FTSE JSE Top 40 16,6% Taiwan Taiwan Weighted 23,1% Thailand SET 39,1% UTVECKLING LÅNGA RÄNTOR, % 3,5 USA Sverige Tyskland Japan UK 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 dec -13 dec -14 Källa: Bloomberg 6 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Gunnar Påhlson förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit i branschen sedan 1981 och anställdes på Carnegie Fonder Fredrik Colliander förvaltar Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit i branschen sedan 1990 och anställdes på Carnegie Fonder John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit i branschen sedan 1984 och anställdes på Carnegie Fonder Simon Blecher förvaltare Carnegie Sverig fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit i branschen sedan 2000 och anställdes på Carnegie Fonder Niklas Edman förvaltar Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond tillsammans med Babak Houshmand. Niklas har varit i branschen sedan 2007 och anställdes på Carnegie Fonder Jan-Olov Olsson förvaltar Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit i branschen sedan 1988 och anställdes på Carnegie Fonder Viktor Henriksson är förvaltar Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit branschen sedan 1997 och anställdes på Carnegie Fonder Mona Stenmark förvaltar Carnegie Emerging Markets tillsammans med Jan- Olov Olsson. Mona har varit i branschen sedan 2003 och anställdes på Carnegie Fonder Karin Fries förvaltar Carnegie Afrikafond. Karin har varit i branschen sedan 2004 och anställdes på Carnegie Fonder Babak Houshmand förvaltar Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond tillsammans med Niklas Edman. Babak har varit i branschen sedan 2007 och anställdes på Carnegie Fonder hösten Mikael Engvall är sedan 2014 en del av Carnegie Fonders Ränteteam. Mikael har varit i branschen sedan 1996 och anställdes på Carnegie Fonder Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: 4Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. 4Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. 4Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. 4Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och trackumulerading error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. 4Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. 4Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: 4Lägre volatilitet 4Lägre omsättningshastighet 4Färre innehav 4Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

8 Översikt FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Asia Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson/Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Niklas Edman/Babak Houshmand SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Niklas Edman/Babak Houshmand Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Niklas Edman/Babak Houshmand Carnegie Fonder AB AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 169,78 58,36 60,41 15,32 Carnegie Strategy Fund 164,28 56,39 62,91 14,35 Carnegie Småbolagsfond ,41 Carnegie Sverige Select - 114,14 82,55 17,59 Carnegie Sverigefond 229,19 92,97 82,41 21,09 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 18,42 25,61 8,57 Carnegie Emerging Markets 96,93 0,34 19,47 13,37 Carnegie Indienfond 242,3 43,04 87,60 74,63 Carnegie Asia 130,92 8,33 45,83 22,76 Carnegie Rysslandsfond 89,79-27,03-18,87-28,50 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 61,96 35,08 21,28 2,99 Carnegie Likviditetsfond 26,87 11,72 7,34 1,39 Carnegie Obligationsfond 52,06 25,62 10,09 8,14 RISKMÅTT Per Fond Riskklass Totalrisk, procent Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 5 6,6 Carnegie Strategy Fund 5 5,6 Carnegie Småbolagsfond 6 12,4 Carnegie Sverige Select 6 11,8 Carnegie Sverigefond 6 9,7 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 6 12,2 Carnegie Emerging Markets 6 9,7 Carnegie Indienfond 6 21,1 Carnegie Asia 6 10,3 Carnegie Rysslandsfond 6 20,2 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 2 1,5 Carnegie Likviditetsfond 2 0,2 Carnegie Obligationsfond 3 3,1 8 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

9 Översikt VÄRDEUTVECKLING 10 ÅR, PROCENT Snitt/år från start Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 15,3 15,4 Carnegie Strategy Fund 33,0 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 14,4 11,5 Carnegie Småbolagsfond ,4 40,8 36,4 26,5 Carnegie Sverige Select ,9-30,3 49,8 28,0-9,7 18,3 31,2 17,6 10,8 Carnegie Sverigefond 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 21,1 13,7 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 0,7 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8 15,6 0,1 8,6 2,4 Carnegie Indienfond 68,6 19,8 61,0-54,2 60,8 17,3-35,0 15,6-7,1 74,6 14,0 Carnegie Asia 1 19,2 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1-20,0 9,6 8,4 22,8 6,1 Carnegie Rysslandsfond 107,6 40,2 16,5-66,2 126,6 11,3-19,2 9,2 3,9-28,5 8,1 Carnegie Emerging Markets 64,1 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3 10,0-4,2 13,4 5,7 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1,3 1,8 3,0 4,3 2,5 1,1 2,9 3,5 2,2 1,4 4,7 Carnegie Obligationsfond 4,4 0,8 1,1 13,9-0,1 2,8 11,0 3,8-1,9 8,1 7,3 Carnegie Corporate Bond 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,5 3,0 5,6 1 Ändrade placerinsinriktning ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fond - förmögenhet, kkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond A 999, Carnegie Strategifond G 118, Carnegie Strategy Fund 4013, Carnegie Småbolagsfond 198, Carnegie Sverige Select 20, Carnegie Sverigefond 1926, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 10, Carnegie Indienfond 360, Carnegie Asia 168, Carnegie Rysslandsfond 36, Carnegie Emerging Markets 21, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1209, Carnegie Obligationsfond 1139, Carnegie Corporate Bond A 385, Carnegie Corporate Bond B 112, Carnegie Corporate Bond C 104, Carnegie Corporate Bond D 111, Carnegie Corporate Bond E 99, Carnegie Corporate Bond H 98, * *Inga andelsägare registrerade i Sverige. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

10 10 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

11 SVENSKA AKTIEFONDER Carnegie Småbolagsfond 12 Carnegie Strategifond 14 Carnegie Strategy Fund 16 Carnegie Sverigefond. 18 Carnegie Sverige Select 20 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

12 Carnegie Småbolagsfond Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING, % Period Till ackumulerad från start 98,6 snitt från start 26,5 10 ackumulerad 10 snitt 5 ackumulerad 5 snitt 3 ackumulerad 3 snitt 2 ackumulerad 92,0 2 snitt 38,6 1 år 36,4 RISKMÅTT Totalrisk, fond % 12,4 Utveckling Fonden hade under 2014 en positiv värdeutveckling om 36,4 procent. I kombination med ett nettoinflöde om 529 mkr innebar det att fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Scandi Standard, Cloetta, Peab, Bufab och Hufvudstaden. Derivathandel m m Fonden har under 2014 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 97,0 procent investerad i aktier och 3,0 procent i likvida medel. Vi tog in Scandi Standard som ett nytt innehav och deltog i börsintroduktionen. Scandi Standard är Nordens största distributör av kyckling med varumärket Kronfågel i Sverige och dess motsvarigheter i Danmark och Norge. Kycklingmarknaden gynnas av att kycklingkött har fördelar hälsomässigt jämfört med rött kött samt av även av att kyckling belastar miljön mindre än nöt och gris. Vi äter ganska lite kyckling i Sverige per capita så där finns en potential. Bolaget har förbättringspotential i Norge där förlusten av en stor kund samt även valutan orsakat turbulens. Aktien är lågt värderad. Även Cloetta var ett nytt innehav under året. Vi tilltalas av bolagets defensiva egenskaper, godismarknaden är konjunkturokänslig. Därtill har bolaget en enligt vår bedömning mycket skicklig ledning, med vd Bengt Baron i spetsen. Man har under senare år på ett skickligt sätt jobbat med att höja lönsamheten och vi tror att bolaget närmar sig skördetid lönsamhetsmässigt. Cloetta har en ganska hög skuldsättning men vi gör bedömningen att framtida kassaflöden kommer att ta ned skuldsättningen. Värderingen är låg, i synnerhet jämfört med andra bolag i samma bransch. Vi ökade innehavet i Peab under året. Det har varit ett turbulent år inom svensk politik, men en sak är alla överrens om. Det måste byggas mer bostäder. Det finns även behov av att investera i infrastruktur, järnväg och vägar. Vi räknar med en hälsosam svensk byggmarknad under kommande år. Peab har en mycket stor del av sin omsättning i Sverige. Bolaget jobbar aktivt med att förbättra sin lönsamhet. Lyckas man är aktien lågt värderad. Bufab var ett nytt innehav under året. Vi deltog i börsintroduktionen. Bufab har en skicklig ledning och en tydlig affärsidé. Vi tror att bolagets expansion i Europa kommer att vara framgångsrik. Vi gör bedömningen att framtida förvärv är sannolika och finner värderingen tilltalande. Vi ökade innehavet i Hufvudstaden under året. Hufvudstaden är något av svensk fastighetsmarknads kronjuvel med ett fantastiskt bestånd i centrala Stockholm. Många har i den starka fastighetsmarknaden sökt sig till landsorten eller till industrifastigheter i jakt på avkastning. Vi ser risker i en sådan strategi i rådande låginflationsmiljö. De låga räntorna bör även påverka avkastningskraven på fastigheter i centrala Stockholm och där ser vi en högre sannolikhet till en positiv hyresutveckling. Framtidsutsikter Börsen har under senare år påverkats av låga räntor snarare än en god vinstutveckling. Den amerikanska ekonomin utvecklas starkt men Europa står och stampar. Vi ställer oss aningen tveksamma till om ännu lägre räntor verkligen kommer få fart på den europeiska konjunkturen. Sverige ser bra ut med stabila statsfinanser och en ganska bra konjunktur. Det är viktigt för svenska småbolag. Vi förväntar oss inte en lika stark börsutveckling som under senare år men hittar ändå aktier som vi bedömer som attraktiva. AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,59 Förvaltningsavgift, % 1,60 Förvaltningsavgift för kr, 1 191,10 Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, 1 11,43 Förvaltningsavgift/genomsnittlig 1,59 fondförmögenhet, % 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Snitt/år jan -12 dec -14 UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 103,41 145,55 198,55 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel - Totalavkastning, % 3,4 40,8 36,4 12 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

13 Carnegie Småbolagsfond RESULTATRÄKNING kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto - - Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet vid årets slut STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Atrium Ljungberg 7,7 Loomis B 7,1 Peab 6,6 Scandi Standard 5,7 Intrum Justitia 5,6 ITAB Shop Concept 5,1 Cloetta 4,7 Betsson 4,6 Unibet 4,5 Bufab 4,5 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Industrivaror 27,6 Finans och fastighet 23,1 Tjänster 17,7 Dagligvaror 16,3 Sällanköpsvaror 11,8 Likvida medel 3,0 Informationsteknologi 0,5 FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt, procen 1 Överlåtbara värdepapper * Dagligvaror 16,3 Cloetta ,7 Duni ,7 Fenix Outdoor ,2 Scandi Standard ,7 Finans och fastighet 23,1 Atrium Ljungberg ,7 Diös Fastigheter ,8 Fabege ,2 Fast Partner ,4 Hemfosa ,1 Hufvudstaden ,3 Lundberg ,6 Industrivaror 27,6 Bufab ,5 Concentric ,1 Haldex ,1 ITAB Shop ,1 Nibe ,2 Peab ,6 Ångpanneföreningen ,1 Informationsteknologi 0,5 HiQ ,5 Sällanköpsvaror 11,8 Betsson ,6 Elanders ,2 Rezidor ,4 Unibet ,5 Tjänster 17,7 Intrum Justitia ,6 Loomis ,1 Proffice ,3 Securitas ,6 Uniflex ,2 Summa värdepapper ,0 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,0 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, % 0,09 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 1072 Omsättningshastighet, ggr/år 0,64 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,16 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 22,4% CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

14 Carnegie Strategifond John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategi fond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 5 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Ja, G-andelar Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till ackumulerad från start 4 228,9 snitt från start 15,4 10 ackumulerad 169,8 10 snitt 10,4 5 ackumulerad 58,4 5 snitt 9,6 3 ackumulerad 60,4 3 snitt 17,1 2 ackumulerad 40,2 2 snitt 18,4 1 år 15,3 RISKMÅTT Totalrisk, fond % 6,6 AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, klass A % 1,50 Årlig avgift, klass G % 0,90 Förvaltningsavgift, klass A % 1,50 Förvaltningsavgift, klass G % 0,90 Förvaltningsavgift för kr, klass A 1 162,48 Förvaltningsavgift för 100 kr månad, klass A 1 10,19 Förvaltningsavgift för kr, klass G 1 97,52 Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, klass G 1 6,12 Förvaltningsavgift/genomsnittlig 1,50 fondförmögenhet, klass A % Förvaltningsavgift/genomsnittlig 0,90 fondförmögenhet, klass G % Utveckling Carnegie Strategifond steg med 15,3 procent under Följaktligen har fonden fortsatt att ge en mycket god avkastning beaktat risknivån. De nordiska aktiemarknaderna hade en blandad utveckling. Det kraftiga oljeprisfallet får stor inverkan på ekonomierna i de oljeproducerande länderna, däribland Norge och Ryssland. De norska värdepappersmarknaderna har påverkats negativt och den finska aktiemarknaden har tyngts av sitt beroende av den ryska ekonomin. I synnerhet den danska, men även den svenska aktiemarknaden, kunde dock uppvisa goda uppgångar. Företagsobligationsmarknaderna utvecklades positivt under det första halvåret, men under det andra halvåret fick i synnerhet norska högavkastande obligationer problem. Annars föll de långa räntorna under hela året, men den så kallade spreaden, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statspapper, började öka i vissa fall. Fonden fortsätter att växa. Nettoflödena uppgick under perioden till 439 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 31 december till Mkr. Förvaltning Den sedan nära tre år gällande inriktningen för Strategifonden innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. Så sent som i december 2013 byggde fonden upp en position i Scania. I februari 2014 presenterade Volkswagen ett bud på utestående aktier och fonden kunde avveckla sitt innehav med en mycket god förtjänst efter en för fonden ovanligt kort innehavstid. En aktie som också avyttrats i sin helhet, men efter att funnits i fonden under många år, är Itab Shop. Trots en till synes hög värdering har fonden investerat i H&M-aktien. Värderingen kan försvaras beaktat stabiliteten i utdelningarna, den finansiella styrkan samt tillväxtmöjligheterna inom online shopping. Vi omprövade våra utdelningsantaganden för Handelsbanken, vilket gjorde oss betydligt mer positiva till aktien i jämförelse med andra bankaktier. Fonden har också återigen investerat i Securitas som vi vid rådande aktiekurs bedömer erbjuda en god direktavkastning till en låg risk. Det är också värt att nämna att fonden investerade i Lifco i samband med att bolaget börsintroducerades i november. Aktien har stigit kraftigt efter introduktionen. Innehavet av Fortumaktier har avyttrats, dels på grund av UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Snitt/år -20 beroendet av Ryssland och dels på grund av de låga energipriserna. Förtjänsten blev dock god. På obligationssidan har positionen i Bergvik Skog utökats genom betydande köp. I december köptes Volvoobligationer med en ränta om drygt 4 procent. Förvärvet finansierades delvis med att innehavet av Volvoaktier såldes. Fonden har också bland annat investerat i en ComHem-obligation med en årlig kupongränta om 5,25 procent. Fonden har och har haft en del norska obligationer. I de fall det varit i bolag i oljesektorn så har vi valt obligationer med god kontraktstäckning. Oljeprisfallet har därför haft begränsad påverkan på fondens utveckling. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden används åtagandemetoden som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 31 december var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 31 december var fonden till 97,5 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 2,5 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 61 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. De allt högre priserna på aktier och företagsobligationer gör det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Förväntningarna på fonden bör därför ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste treårsperioden. -40 dec -04 dec -14 UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr Klass A 642,51 790,30 793,90 496,65 696,61 768,71 650,15 712,99 866,94 999,75 Andelsvärde, kr Klass G 107,48 118,22 Antal andelar, st Klass A Antal andelar, st Klass G Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Klass A 13,34 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 28,84 Utdelning, kr/andel Klass G 2,50 5,40 Totalavkastning, % 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 15,3 14 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

15 Carnegie Strategifond RESULTATRÄKNING kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Värdeförändring på OTCderivatinstrument Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader -3-5 Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Telia Sonera 6,0 Investor B 5,1 Skanska 5,0 Industrivärden 4,8 H&M 4,8 Holmen 4,7 SEB 4,1 Nordea 3,8 Bergvik Skog 3,6 Kesko 3,4 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Företagsobligationer 33,9 Finans och fastighet 24,9 Sällanköpsvaror 12,2 Industrivaror 8,1 Telekomoperatör 6,1 Material 5,3 Bankobligationer 3,1 Likvida medel 2,5 Hälsovård 2,3 Tjänster 1,7 Valutaterminer -0,1 STRATEGISK FÖRDELNING, % ,9 3,1 2,5-0,1 ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, % 0,10 Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr Genomsnittlig fondförmögenhet G, Mkr 244 Omsättningshastighet, ggr/år 0,66 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,14 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager 12,80% 60,6 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Derivat BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass A varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass G Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet, not NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning, andelsklass A Andelsinlösen, andelsklass A Andelsutgivning, andelsklass G Andelsinlösen, andelsklass G Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna, andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna, andelsklass G Fondförmögenhet vid årets slut FINANSIELLA INSTRUMENT Värdepapper Marknadsvärde, kkr Överlåtbara värdepapper * Tjänster 1,7 Securitas ,7 Hälsovård 2,3 Lifco ,3 Finans och fastighet 24,9 Atrium Ljungberg ,2 Industrivärden ,8 Handelsbanken ,2 Hufvudstaden ,2 Investor A ,7 Investor B ,1 Klövern Pref ,6 Nordea ,8 Seb A ,1 Swedbank ,3 Industrivaror 8,1 Sandvik ,2 Skanska ,0 Material 5,3 Holmen ,7 Kemira ,6 Sällanköpsvaror 12,2 Elanders ,4 Electrolux ,7 Kesko Oyj ,4 H&M ,8 Scandi Standard ,9 Telekomoperatörer 6,1 TeliaSonera ,0 Tele ,1 Bankobligationer** 3,1 Danske Bank ,0 Danske Perp ,9 DNB perp ,2 Företagsobligationer** 33,9 AC Alpha FRN ,3 Ahlström perp ,4 Aker FRN ,6 Aker FRN ,8 Aker FRN ,7 Aker FRN ,2 Albain FRN ,3 AR Packumulerading Group ,9 Beerenber FRN ,9 Bergvik Skog AB ,6 Bravida FRN ,7 Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procen 1 Candyking FRN ,5 Color Group AS ,3 Color Group AS ,5 Com Hem 5,25% ,6 Crayon FRN ,5 Curato Bidco ,3 Delarka ,2 Diamorph ,3 DOF FRN ,7 DOF FRN ,2 DOF Subesea FRN ,3 EDSA FRN ,9 etraveli FRN ,5 Global Connect A/S ,8 Golden FRN ,4 Hospitality ,4 Island Offshore Shipphold ,2 Lavare FRN ,4 Lindorff 7% ,3 Lindorff FRN ,6 Norlandia FRN ,6 Odfjell FRN ,4 Ovakoa ,3 Pioneer FRN ,4 Prosafe FRN ,7 Sefyr Värme ,1 Solor Bio FRN ,8 Solor FRN ,7 Stolt FRN ,4 Stolt FRN ,6 Storebrand ,3 Stormgeo FRN ,2 Teekay Lng FRN ,3 Teekay Lng FRN ,7 Troax ,6 Unilabs Sub ,9 Upm-Kymmene ,9 Wallvision 9% ,4 Verisure ,5 Volvo Perp ,6 VPS ,3 Övriga finansiella instrument*** -0,1 Valutaterminer ,1 Summa värdepapper ,5 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,5 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

16 Carnegie Strategy Fund John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategi fond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,1 Riskklass 5 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till ackumulerad från start 885,7 snitt från start 11,5 10 ackumulerad 164,3 10 snitt 10,2 5 ackumulerad 56,4 5 snitt 9,4 3 ackumulerad 62,9 3 snitt 17,7 2 ackumulerad 45,1 2 snitt 20,4 1 år 14,4 RISKMÅTT Totalrisk, fond % 5,6 Utveckling Carnegie Strategy Fund steg med 14,4 procent under Följaktligen har fonden fortsatt att ge en mycket god avkastning beaktat risknivån. De nordiska aktiemarknaderna hade en blandad utveckling. Det kraftiga oljeprisfallet får stor inverkan på ekonomierna i de oljeproducerande länderna, däribland Norge och Ryssland. De norska värdepappersmarknaderna har påverkats negativt och den finska aktiemarknaden har tyngts av sitt beroende av den ryska ekonomin. I synnerhet den danska, men även den svenska aktiemarknaden, kunde dock uppvisa goda uppgångar. Företagsobligationsmarknaderna utvecklades positivt under det första halvåret, men under det andra halvåret fick i synnerhet norska högavkastande obligationer problem. Annars föll de långa räntorna under hela året, men den så kallade spreaden, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statspapper, började öka i vissa fall. Fonden fortsätter att växa. Nettoflödena uppgick under perioden till 4 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 31 december till 797 Mkr. Förvaltning Den sedan nära tre år gällande inriktningen för Strategy Fund innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direkavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. Så sent som i december 2013 byggde fonden upp en position i Scania. I februari 2014 presenterade Volkswagen ett bud på utestående aktier och fonden kunde avveckla sitt innehav med en mycket god förtjänst efter en för fonden ovanligt kort innehavstid. En aktie som också avyttrats i sin helhet, men efter att funnits i fonden under många år, är Itab Shop. Trots en till synes hög värdering har fonden investerat i H&M-aktien. Värderingen kan försvaras beaktat stabiliteten i utdelningarna, den finansiella styrkan samt tillväxtmöjligheterna inom online shopping. Vi omprövade våra utdelningsantaganden för Handelsbanken, vilket gjorde oss betydligt mer positiva till aktien i jämförelse med andra bankaktier. Fonden har också återigen investerat i Securitas som vi vid rådande aktiekurs bedömer erbjuda en god direktavkastning till en låg risk. Det är också värt att nämna att fonden investerade i Lifco i samband med att bolaget börsintroducerades i november. Aktien har stigit kraftigt efter introduktionen. Innehavet av Fortumaktier har avyttrats, dels på grund av beroendet av Ryssland och dels på grund av de låga energipriserna. Förtjänsten blev dock god. På obligationssidan har positionen i Bergvik Skog utökats genom betydande köp. I december köptes Volvoobligationer med en ränta om drygt 4 procent. Förvärvet finansierades delvis med att innehavet av Volvoaktier såldes. Fonden har och har haft en del norska obligationer. I de fall det varit i bolag i oljesektorn så har vi valt obligationer med god kontraktstäckning. Oljeprisfallet har därför haft begränsad påverkan på fondens utveckling. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden används åtagandemetoden som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 31 december var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 31 december var fonden till 97 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 3 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 58 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. De allt högre priserna på aktier och företagsobligationer gör det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Förväntningarna på fonden bör därför ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste treårsperioden. AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,49 Förvaltningsavgift, % 1,10 Förvaltningsavgift för kr, Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, 1 7,40 Förvaltningsavgift/genomsnittlig 1,10 fondförmögenhet, % UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Snitt/år -40 dec -04 dec -14 UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 2 020, , , , , , , , , ,29 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 33,1 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 14,4 16 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2014

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 213 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2015 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Ansvarsfulla investeringar...10 Svenska aktiefonder

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Tundra Rysslandsfond 515602-4779

Tundra Rysslandsfond 515602-4779 Årsberättelse för Tundra Rysslandsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Tundra Rysslandsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer