helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea aktiefond 14 Carnegie Swedish Equity Fund 16 Carnegie Sverige Select 18 Carnegie Sverigefond 20 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 22 Carnegie Emerging Markets 24 Carnegie Indienfond 26 Carnegie Kinafond 28 Carnegie Rysslandsfond 30 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 32 Carnegie Likviditetsfond 34 Carnegie Obligationsfond 36 Övriga fonder Carnegie Gorilla 38 Carnegie Protego 40 Carnegie Tellus 42 Carnegie Total 46 Carnegie Utlandsfond 48 Spara i våra fonder 48 Redovisningsprinciper 49 Policyfrågor 50 Medarbetare 51 Ordlista och definitioner 52 Fondbolagsfakta 53 Denna rapport innehåller helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 1985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46) den 6 oktober Förvaltat kapital per den 31 december 2011 uppgick till ca 25 Mdr fördelat på cirka direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 19 värdepappersfonder, varav 14 i Carnegie Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 35 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 2012 Januari Helårsbesked för 2011 Februari Tidningen Utsikt April Helårsrapport 2011 Juni Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked September Halvårsrapport 2012 Augusti Tidningen Utsikt November Tidningen Utsikt 2011 i korthet Mars Utdelning i Carnegie Fonders fonder Maj Samtliga ETF fonder stängdes (OMX Double Long ETF, OMX Double Short ETF, HQ Fastighet ETF, HQ Finans ETF, HQ Material ETF, HQ Nasdaq 100 ETF, HQ Verkstad ETF) Oktober Carnegie Global Property fonden stängdes. December Fusion mellan Carnegie Middle East och Carnegie Afrikafond Mer information om våra fonder På vår hemsida hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations- fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Det går även att prenumerera på rapporter och nyhetsbrev gratis via e-post. Gå in på vår hemsida carnegie.se/fonder och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations- fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

3 VD-ord Räntefonder vinnare 2011 Det lär inte ha undgått någon att 2011 var ett besvärligt år på de finansiella marknaderna. Riskfyllda tillgångar tappade regelmässigt i värde. Vi svenskar kan ändå glädja sig åt att det internationella kapitalet bedömde att det innebar en låg risk att låna ut pengar till svenska staten. Svenska räntefonder, och i synnerhet svenska obligationsfonder, utvecklades mycket starkt. Det var också våra räntefonder som utvecklades bäst under Sparare i aktiefonder börjar kanske misströsta efter att den genomsnittliga Sverigefonden upplevde det tredje minusåret under de senaste fem åren. Notera dock att våra två största fonder med inriktning på svenska aktier, Sverigefonden och Strategifonden, har stigit med 100 procent under de senaste tio åren, trots ständiga kriser i världen, och Rysslandsfonden är ännu bättre. Det är inte många som kan konkurrera med den avkastningen, vilket visar att vår placeringsfilosofi håller i längden. Till följd av bland annat ny fondlagstiftning, nya branschföreskrifter från Finansinspektionen och ett nytt IT-system för hantering av våra fonder utökade vi under 2011 resurserna rejält till riskkontroll och regelefterlevnad. Förhoppningsvis ska ni som fondandelsägare kunna känna större trygghet med sparandet i våra fonder. På sikt hoppas jag det ska leda till bättre förvaltningsresultat också. Genom åren är det många som har frågat oss varför vi, som är så duktiga på svenska aktier, inte har en småbolagsfond. Vi har då tyckt att våra Sverigefonder redan investerade i intressanta småbolag. Med tiden har våra Sverigefonder blivit så pass stora att de nu endast i liten utsträckning kan investera i småbolag. Därför lanserar vi nu en småbolagsfond. Historiskt sett har småbolags vinster och aktier utvecklats bättre än de stora bolagens. Aktie- eller räntefond under 2012? Det är svårt att veta på förhand och tidsperspektivet är egentligen för kort. Därför är det viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Personligen tror jag på aktiefonder, om de är från Carnegie Fonder förstås. En räntefond med fokus på företagskrediter, till exempel Carnegie Corporate Bond, kan vara ett bra komplement. Svaret kan annars vara Carnegie Strategifond. Denna klassiska fond kommer från och med slutet av april att i större utsträckning än tidigare investera i företagskrediter. Företagen finansierar sig i allt större utsträckning genom att emittera obligationer. Placeringsinriktningen är unik och den utnyttjar till fullo vår kärnkompetens om svenska företag. Genom att inte bara investera i bolagens aktier kan vi uppnå en stabilare avkastning än tidigare. Vi är upprymda av fondens möjligheter att leverera det som i princip alla vill ha, nämligen god avkastning till låg risk. Med hopp om ett fortsatt förtroende! Hans Hedström Verkställande direktör Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 3

4 Utveckling fonder och marknader Marknadens riskvilja stiger Marknaden 2011 präglades av oro på värdepappersmarknaderna världen över. Aktiemarknadernas globala index hamnade under nollstrecket och räntorna hade svårt att stiga från de rekordlåga nivåer de nu legat på en tid. Världsekonomin uppvisade fortfarande en hygglig tillväxt, men förväntningarna skruvades successivt ned. Det finns dock stora skillnader regioner emellan. Redan förra vintern skapades osäkerhet i Nordafrika och i vissa länder i Mellanöstern när diktaturerna öppet ifrågasattes av stora delar av befolkningen. Den marknad av betydelse som påverkades mest var Egyptens aktiemarknad som var stängd i över en månad. Även om de marknader som påverkades direkt inte har någon större betydelse för världsekonomin så uppstod en osäkerhet om till vilka länder upproren skulle spridas. Vilka effekter skulle politisk instabilitet ha på en stor oljeproducent som Saudiarabien? Redan höga oljepriser fortsatte uppåt. Energiförsörjningen kom också i fokus när Japan drabbades av en tsunami som olyckligtvis bland annat förstörde en kärnkraftsanläggning. Förutom att delar av den japanska industrin påverkas i det korta perspektivet satte olyckan spår även på andra håll. Tyskland bestämde sig för att avveckla sina kärnkraftverk. Den europeiska skuldkrisen har annars stått i fokus. Hela eurosamarbetet har kommit ifrågasättas när land efter land rapporteras ha i det närmaste olösliga problem. Politikerna har reagerat med att lansera stödprogram efter stödprogram. Krisen har också lett till att den politiska ledningen i Grekland och Italien har bytts ut. Flera länder har också fått se sina kreditbetyg försämras. Den europeiska centralbanken gavs i slutet av året ett utökat mandat, vilket åtminstone temporärt lugnat marknaderna något. Problemen är dock långt ifrån lösta. Vad som än händer så påverkas tillväxten ändå negativt av att finanserna måste saneras i en mängd länder i främst södra Europa. Läget är ett helt annat i många nordeuropeiska länder, däribland Sverige och Tyskland. Den svenska kronan har också stärkts. Tyskland får samtidigt dra ett stort lass för att hålla ihop eurosamarbetet. Sammantaget har dock de europeiska aktiemarknaderna hävdat sig riktigt bra beaktat den ekonomiska och politiska situationen. Tyvärr blev det inte speciellt bra för den svenska aktiemarknaden som alltid verkar drabbas hårt när det är oro i världen, även om vi är en bit från epicentrum. USA dras också med gigantiska skulder. Samtidigt har den amerikanska ekonomin svårt att ta riktig fart trots att stora stimulanser har satts in. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå och bostadspriserna lyfter inte. Dessutom är det svårt att nå en politisk enighet hur de statliga underskotten ska hanteras. Det var också en starkt bidragande orsak till att Standard & Poor s drog ned USA:s kreditbetyg från den högsta nivån. Under slutet av året hämtade sig den amerikanska aktiemarknaden sig riktigt bra och hamnade faktiskt på plus räknat i lokal valuta. Än så länge kan många tillväxtmarknader uppvisa en mycket god tillväxt. Kina ångar på och där brottas politikerna snarast med att dämpa den ekonomiska aktiviteten. Paradoxalt nog är det dock aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna som utvecklades sämst. Det brukar vara så när osäkerheten ökar och optimismen falnar. Härvidlag finns stora likheter med Sverige. I takt med att osäkerheten om världsekonomin har ökat under perioden har obligationsräntorna fallit tillbaka igen. Många centralbanker vågar inte heller höja sina styrräntor i den takt som förutspåddes. Med några undantag, däribland guld och olja, föll också många råvarupriser efter att under ett par år stigit kraftigt. Fondutveckling 2011 Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen i procent för våra fonder under Carnegie Indienfond Carnegie Emerging Markets Carnegie Kinafond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Afrikafond Carnegie Strategy Fund Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Strategifond Carnegie Svea Aktiefond Carnegie Sverigefond Carnegie Sverige Select Carnegie Tellus Carnegie Protego Carnegie Total Carnegie Gorilla Carnegie Utlandsfond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Obligationsfond 4 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under 2011 (källa: Bloomberg): 4 Informationsteknologi -11,6 4 Hälsa -1,9 4 Telekom -8,2 4 Material -20,4 4 Finans -19,7 4 Dagligvaror 0,7 4 Sällanköpsvaror -15,3 4 Industri -23,2 Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Bloomberg): Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Argentina ARS 1,5983-5,4% Australien AUD 7,0319 2,2% Brasilen BRL 3,6940-8,8% Chlie CLP 0,1325-7,8% Danmark DKK 1,1998-0,5% EMU EUR 8,9182-0,8% F. Arabemiraten AED 1,8717 2,2% Filippinerna PHP 0,1570 1,9% Hong Kong HKD 0,8864 2,5% Indonesien IDR 0,0760 1,3% Japan JPY 8,9487 8,0% Kanada CAD 6,7412-0,3% Kenya KES 0,0851 2,1% Kuwait KWD 24,7450 3,4% Malaysia MYR 2,1730-1,1% Mexico MXN 0,4942-9,2% New Zealand NZD 5,3509 2,1% Nigeria NGN 0,0424-4,1% Norge NOK 1,1529 0,0% Peru PEN 2,5583 6,8% Polen PLN 2, ,0% Qatar QAR 1,8914 2,4% Schweiz CHF 7,3306 1,8% Storbritannien GBP 10,7087 2,1% Sydafrika ZAR 0, ,7% Sydkorea KRW 0,0059-1,7% Taiwan TWD 0,2271-1,5% Thailand THB 0,2182-2,5% Tjeckiska Rep. CZK 0,3488-2,8% Turkiet TRY 3, ,3% Ungern HUF 0, ,4% USA USD 6,8872 2,4% Fondernas utveckling Oron på värdepappersmarknaderna har naturligtvis satt sin prägel på utvecklingen för våra fonder. Räntefonderna kan uppvisa positiv avkastning under året, medan aktiefonderna har tappat i värde. Högst avkastning hade Carnegie Obligationsfond som steg med 11,0 procent. Trots att obligationsräntorna var låga vid ingången av året har oron för världsekonomin i kombination med förtroende för den svenska kronan inneburit att fondens innehav har kunnat öka i värde. Carnegie Corporate Bond som steg med 3,3 procent investerar i företagskrediter, vilka generellt haft en bra värdeutveckling under de senaste åren. Investeringarna är koncentrerade till nordiska företag och de verkar i en ekonomi som är relativt stark. Likviditetsfonden steg med 3,0 procent. Den sistnämnda, men även de övriga två räntefonderna, uppvisade en mycket konkurrenskraftig avkastning i jämförelse med liknande fonder. De aktiefonder som är inriktade på den svenska aktiemarknaden uppvisar uppvisar nedgångar, men betydligt mindre sådana än i stort sett alla andra Sverigefonder. Vår värdefilosofi kom väl till sin rätt under året. Bäst klarade sig Sverige Select som har en mycket koncentrerad portfölj. Nedgången skrevs till 9,7 procent. Övriga Sverigefonder sjönk med i storleksordningen procent. Våra fonder som investerar på tillväxtmarknaderna hade det tyvärr ännu tuffare. Rysslandsfonden var under årets första hälft ett positivt undantag med stöd av ett högt oljepris. När eurokrisen sedan eskalerade under sommaren flydde investerare allt riskfyllt, inklusive ryska aktier. En tröst, om än klen, är att vår Rysslandsfond klarade sig relativt sett mycket bra. Den kinesiska ekonomin fortsätter att uppvisa en hög tillväxt, men aktiemarknaden har under en lång tid varit förvånansvärt svag. Marknaden har hållits tillbaka USA 2,6% Latinamerika -19,9% Sverige -14,5% Europa -9,1% av osäkerheten om hur de politiska makthavarna ska lyckas med att stävja överhettning utan att orsaka en ekonomisk kraschlandning. Den indiska marknaden gick in i året med rätt höga värderingar. Hög inflation och en politisk situation som förlamat införandet av nödvändiga reformer för att effektivisera ekonomin gjorde att vår Indienfond blev den fond som hade sämst utveckling under Afrikafonden drabbades naturligtvis av oron i arabvärlden. Lyckligtvis utgjorde egyptiska aktier endast en liten andel av fonden. Även om den ekonomiska utvecklingen på många andra afrikanska marknader var fortsatt god, påverkades marknaderna negativt av ett mindre risktagande. Det är värt att notera att utvecklingen i våra fonder mäts i svenska kronor, en valuta som stadigt stärkts under de senaste åren. I de fonder som nu uppvisar en negativ utveckling och som investerar på utländska marknader, har det ofta gjorts investeringar som utvecklats mindre dåligt i lokal valuta, men när utvecklingen räknats om till kronor ser det inte lika bra ut. Det går att säkra valutorna, men det är en kostsam strategi som också påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket ovanligt att aktiefonder valutasäkrar sina investeringar. Det gäller både våra och branschkollegornas fonder. Dessutom är det ju så att ibland är utvecklingen för kronan negativ och då gynnas fonder som investerar utomlands. En framåtblick För ett år sedan uttryckte vi vårt tvivel till att aktiemarknaderna skulle fortsätta sin starka utveckling från Vi trodde tillväxten i världsekonomin skulle mattas under 2011 samtidigt som inflationen skulle trycka upp räntorna. Dessutom bedömde vi att svensk industri skulle få se sin lönsamhet pressas av den starka svenska kronan. Vi höjde också varnings finger för tillväxtmarknaderna eftersom de är så känsliga för tillväxten Sydafrika -16,7% Östeuropa -21,3% Ryssland -19,9% Asien -17,0% Australien -13,2% Japan -10,6% Siffrorna avser utvecklingen under 2011, omräknat i SEK (källa: Bloomberg). Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 5

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under 2011 (källa: Bloomberg): Land/område Index % (SEK) Japan Nikkei ,6% Canada S&P/TSE Composit -10,9% USA Nasdaq 0,8% USA S&P 500 2,6% Schweiz Swiss market -5,9% Nederländerna Amsterdam -12,5% Spanien BIEX 35-13,8% Italien Milan MIB30-25,8% Frankrike CAC 40-17,6% Storbritanien FTSE 100-3,5% Österrike ATX 50-35,4% Europa DJ Stoxx 50 Europa -9,1% Sverige OMX -14,5% Norge Oslo OBX -10,7% Tyskland Xetra DAGS -15,3% Australien ASX All Ordinaries -13,2% Belgien Bel20-19,8% Irland Irish General Index 4,4% Finland OMX Helsinki -30,6% Danmark OMX Copenhagen -15,2% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under 2011 (källa: Bloomberg): Land/område Index % (SEK) Ryssland RTS -19,9% Turkiet ISE National -34,9% Ungern Budapest SE -30,3% Polen WIG -30,1% Kina FTSE Xinhua 25-17,1% Korea Kospi -12,5% Taiwan Taiwan Weighted -22,2% Thailand SET -3,1% Filipinerna PSEi 6,1% Indonesien Jakarta Komposit 4,6% Malaysia Kuala Lumpur 0,0% Mexiko Mexico Bolsa -12,6% Brasilien Bovespa -25,2% Argentina Argentina Merval -33,8% Chile Chile Stock Exchange -21,7% Peru Peru Lima General -10,9% Nigeria Lagos Stock Exchange -19,7% Kenya Nairobi Stock Exchange -26,0% Tjekien PX 50-27,6% Sydafrika FTSE JSE Top 40-16,7% Förenade ArabE- DFM General Index -15,0% Förenade ArabE- ADX General Index -9,5% Kuwait Kuwait SE Price index -13,2% Qatar DSM 3,8% i världsekonomin. Med facit i hand så kan vi konstatera att vi var rätt ute med vår skepsis när det gäller tillväxten. Under året växte marknadens oro sig stark, vilket också innebar att förväntningarna om högre inflation och räntor kom på skam. Det blev helt enkelt sämre än vi trodde, även om vi var inne på rätt spår. Däremot hade vi rätt i att den svenska aktiemarknaden och tillväxtmarknader inte skulle fortsätta utvecklas bättre än andra aktiemarknader. I halvårsrapporten uttryckte vi oss än mer försiktigt och meddelade att vi tills vidare höll oss på den defensiva linjen. Det kom också ett rejält bakslag i slutet av sommaren när det blev uppenbart att inte bara mindre länder som Grekland och Portugal låg illa till, utan att situationen i Italien och Spanien skulle kräva stora och förmodligen kostsamma åtgärder. De negativa marknadsreaktioner som följde ändrade läget. Med lågt ställda förväntningar skapades förutsättningar för uppgångar på aktiemarknaderna. I slutet av 2011 steg också aktiemarknaderna något och för 2012 finns en potential på procent ytterligare uppgång. Med en ökad riskvilja kommer troligen då tillväxtmarknaderna att få revansch. Deras ekonomier kommer att uppvisa betydligt högre tillväxt än våra i väst. Tillväxten i världsekonomin bedöms däremot bli lägre 2012 jämfört med Räntemarknaden pekar definitivt inte på några gyllene tider. Räntenivån är fortsatt låg, vilket innebär att obligationsmarknaden inte ser så intressant ut. Det sa vi, och nästa alla andra också, inför förra året, men vi fick fel. Med en ökad riskaptit finns det ändå potential inom företagskrediter, en i Europa snabbt växande marknad. Än så länge är lönsamheten i företagen god. Fortsatt hög arbetslöshet, höga oljepriser och en bostadsmarknad som svajar väcker dock frågor om efterfrågan framöver. Därtill har vi osäkerheten kring skuldsaneringen i södra Europa och de amerikanska budgetunderskotten. Det gör att vi ändå tror att det är klokt att hålla sig till investeringar i företag med stabil finansiell ställning och som inte är så konjunkturkänsliga. På tillväxtmarknaderna kanske vi ser störst möjligheter till bra utveckling i Kina. Den kinesiska aktiemarknaden har inte varit så lågt värderad sedan Vi tror också att perioden med för ekonomin åtstramande åtgärder nu snart är över. En hel del talar också för de afrikanska marknaderna. Investeringshorisonten måste dock vara lång. Svenska kronans utveckling, % Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: dec-10 jan jan feb-11 USD/SEK % ECB Sverige USA UK apr-11 jun-11 aug-11 USA UK Japan Sverige Tyskland okt-11 dec dec dec USA Sverige Tyskland Japan UK dec 6 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Utlandsfond, Carnegie Gorilla och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2000. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan Jan-Olov Olsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anställd sedan hösten Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Svea aktiefond. Viktor har varit anställd sedan Mona Stenmark är ansvarig förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari Mona har varit anställd sedan Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Karin har varit anställd sedan Peter Werleus har arbetat i finansbranschen sedan Sedan 2009 är Peter ansvarig förvaltare för Carnegie Likviditetsfond, Carnegie Obligationsfond, Carnegie Corporate Bond och Carnegie Protego. Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Stefan har varit anställd på Carnegie sedan hösten Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen samt att det också ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel, innehållande både marknadsuppgång och -nedgång, överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig till. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Förutom den centrala värderingsfrågan ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. Tålamod Tillgångar kan vara undervärderade under långa perioder. Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Genom att placera utifrån ovanstående hörnstenar och ledstjärnor kommer Carnegie Fonders portföljer skilja sig från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: Lägre volatilitet Lägre omsättningshastighet Färre innehav Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 7

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Ja Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverigefond Ja Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Ja K. Fries/F. Colliander Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Ja F. Colliander/ K. Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Ja J-O Olsson/M. Stenmark Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar S Ericsson/P Werleus SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Ja S Ericsson/P Werleus Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Ja S Ericsson/P Werleus Carnegie Fonder AB Övriga fonder Carnegie Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Protego Ja Peter Werleus Carnegie Fonder AB Carnegie Tellus Ja Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Utlandsfond Ja Hans Hedström Carnegie Fonder AB Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 97,01-0,75 46,96-12,90 Carnegie Strategy Fund 89,50-2,47 44,19-14,01 Carnegie Svea Aktiefond - -6,83 56,47-12,47 Carnegie Sverige Select ,02-9,73 Carnegie Sverigefond 101,71 2,83 58,56-12,42 Carnegie Swedish Equity Fund 53,14-7,60 52,32-13,80 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - -2,79 21,59-18,84 Carnegie Emerging Markets 81,92-10,15 16,06-23,33 Carnegie Indienfond - -9,70 22,63-34,99 Carnegie Kinafond - -13,81-0,16-20,00 Carnegie Rysslandsfond 291,63-19,64 103,78-19,20 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 45,19 30,70 19,00 3,34 Carnegie Likviditetsfond 28,52 14,66 6,70 2,95 Carnegie Obligationsfond 65,52 31,29 13,97 11,03 Övriga fonder Carnegie Gorilla -12,32-8,07 31,90-7,68 Carnegie Protego - - 0,15-8,79 Carnegie Tellus ,03-8,88 Carnegie Total 58,39-2,15 33,58-7,91 Carnegie Utlandsfond -18,60-22,67 20,19-5,76 Riskmått per Riskklass Totalrisk, % Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 3 15,5 Carnegie Strategy Fund 3 14,0 Carnegie Svea aktiefond 4 20,1 Carnegie Sverige Select 4 14,1 Carnegie Sverigefond 4 20,9 Carnegie Swedish Equity Fund 4 19,3 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 5 16,4 Carnegie Indienfond 6 19,1 Carnegie Kinafond 6 23,5 Carnegie Rysslandsfond 6 21,2 Carnegie Emerging Markets 5 15,6 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1 0,3 Carnegie Obligationsfond 2 4,0 Carnegie Corporate Bond 3 3,3 Övriga fonder Carnegie Gorilla 5 11,9 Carnegie Protego 3 23,5 Carnegie Tellus 3 14,4 Carnegie Total 3 13,0 Carnegie Utlandsfond 4 13,0 8 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

9 Översikt Värdeutveckling 10 år, % Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond -15,1 20,5 14,4 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9-0,1 Carnegie Strategy Fund -15,4 21,1 14,0 33,0 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0-0,5 Carnegie Svea Aktiefond ,1 30,9-4,7-37,5 54,1 16,0-12,5-1,4 Carnegie Sverige Select ,9-30,3 49,8 28,0-9,7 3,0 Carnegie Sverigefond -21,5 23,3 15,5 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 0,6 Carnegie Swedish Equity Fund -27,4 18,0 14,0 29,3 31,2-4,5-36,5 49,0 18,6-13,8-1,6 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond ,7 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8-0,6 Carnegie Indienfond ,5 68,6 19,8 61,0-54,2 60,8 17,3-35,0-2,0 Carnegie Kinafond ,4 19,2 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1-20,0-2,9 Carnegie Rysslandsfond 5,0 51,3 5,3 107,6 40,2 16,5-66,2 126,6 11,3-19,2-4,3 Carnegie Emerging Markets -20,0 22,4 12,7 64,1 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3-2,1 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 3,9 2,8 1,9 1,3 1,8 3,0 4,3 2,5 1,1 2,9 2,8 Carnegie Obligationsfond 7,6 4,0 7,1 4,4 0,8 1,1 13,9-0,1 2,8 11,0 5,6 Carnegie Corporate Bond 3,8 2,6 2,0 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 5,5 Övriga fonder Carnegie Gorilla -39,4 33,5 5,1 19,5-6,2 8,7-35,9 41,3 1,1-7,7-1,7 Carnegie Protego ,6-7,9 8,3 1,4-8,8-2,0 Carnegie Tellus ,7 22,2 5,1-8,9 - Carnegie Total -24,6 26,2 14,1 22,7 21,6 6,8-31,4 29,8 11,7-7,9-0,4 Carnegie Utlandsfond -29,9 5,1 8,5 25,8 4,7 1,9-36,9 20,8 5,6-5,8-5,0 Andelsvärde m m per Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 650, Carnegie Strategy Fund 2463, Carnegie Svea Aktiefond 99, Carnegie Sverige Select 63, Carnegie Sverigefond 1098, Carnegie Swedish Equity Fund 130, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 8, Carnegie Indienfond 193, Carnegie Kinafond 117, Carnegie Rysslandsfond 45, Carnegie Emerging Markets 17, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1146, Carnegie Obligationsfond 1056, Carnegie Corporate Bond 318, Övriga fonder Carnegie Gorilla 30, Carnegie Protego 90, Carnegie Tellus 82, Carnegie Total 106, Carnegie Utlandsfond 154, Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 56. Svensk kod för fondbolag Carnegie Fonder AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 9

10 Carnegie Strategifond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: John Strömgren Fondbolag: Carnegie Fonder AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Ja Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 2 598,6 snitt från start 15,1 10 ack 97,0 10 snitt 7,0 5 ack -0,7 5 snitt -0,1 3 ack 47,0 3 snitt 13,7 2 ack -1,3 2 snitt -0,6 1 år -12,9 Riskmått Totalrisk, fond, % 15,5 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, % 1,5 TER, % 1,50 TKA, % 1,74 NKA, % 1,74 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,49 Förvaltningskostnad för kr, Förvaltningskostnad för 100 kr/månad, 1 8,92 TKA för kr, TKA för 100 kr/månad, 1 10,47 Utveckling Fonden föll under fjolåret med 12,9 procent. Nettoflöden till fonden uppgick till -502 Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Scania och Lundbergs. Större försäljningar har skett i Alfa Laval, Swedbank och ABB. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav per den sista december var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 69,6 procent investerad i aktier och till 27,0 procent i obligationer var milt uttryckt stökigt. Från jordbävning i Japan till sänkning av amerikanskt kreditbetyg och en allt allvarligare eurokris. På räntemarknaden var paniken påtaglig och stundtals kändes Lehman Brothers som en västanfläkt. Världens börser föll, men tack vare en kraftig uppgång mot slutet av året hejdades nedgången. Vi rörde om ganska mycket i portföljen då de tvära kasten skapade många möjligheter. Vi byggde upp en rejäl position i Ericsson, en aktie vi ofta inte ägt alls. Men nu är situationen annorlunda Ericsson handlas faktiskt till cirka 12 gånger vinsten (enligt de prognoser vi tittar på), direktavkastningen är goda 4 procent och bolaget sitter därtill på en stor nettokassa. Lägg till att de äntligen sålt sina mobiltelefoner och att huvudägarna kraftigt ökat innehav och detta bör bli en bra långsiktig investering. Vi köpte också in oss i Scania för första gången på länge. Lastbilstillverkaren har en fantastisk historisk lönsamhet och höga marginaler, balansräkningen är stark och en eventuell strukturaffär med tyska MAN bör ge stora synergier. En annan investering värd att nämna är investmentbolaget Lundbergs. Bolaget har en synnerligen låg skuldsättning och en hyfsad rabatt samtidigt som man har innehav i lågt värderade tillgångar som Holmen, Hufvudstaden och Industrivärden. Vi sålde alla Alfa Laval efter en fantastisk kursutveckling, då aktien helt enkelt blev för dyr. Samma sak med ABB, även om den är billigare än Alfa Laval. Vi sålde också alla Swedbank efter en fin kursutveckling. Vi sålde därtill Hufvudstaden, Fabege och Klövern. Istället köpte vi såväl bank som fastigheter via företagsobligationssidan. Framtidsutsikter Alla på marknaden är just nu överens om att Europa kommer att hamna i recession i år, att USA växer runt 2-3 procent och att tillväxtmarknaderna rusar vidare; dock i lugn takt. Vi är inte lika säkra. Vi tror att vändningen i USA dröjer då det inte skapas riktiga jobb och den politiska krisen därtill kommer göra människor oroliga. I skrivande stund är marknaderna ganska glada då ECB:s sätt att låna ut billiga pengar tänt en kortsiktig brasa i Europa och börserna stiger, men även om ECB trollar lite måste man komma ihåg att grundproblemen kvarstår, det vill säga en stor del av västvärlden är alldeles för skuldsatt. Det behövs skattehöjningar och nedskärningar av de statliga budgetarna och det kommer att drabba konsumenten och på sikt också företagen. Tillväxten blir nog ganska mager kommande år, men det hindrar inte att vi fortsätter att hitta billiga aktier till hyfsad risk. I april 2012 kommer Carnegie Protego, Carnegie Tellus och Carnegie Utland att fusioneras in i Carnegie Strategifond. I samband med fusionerna kommer placeringsinriktningen att ändras något. Fonden kommer at ha ett nordiskt fokus i stället för ett svenskt fokus. Vidare kommer troligen fonden investera mer än tidigare i företagsobligationer. Sammantaget blir fondens risknivå något lägre. 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Strategifond Carnegie Strategifond Snitt/år Utveckling Andelsvärde, kr 381,24 441,41 491,31 642,51 790,30 793,90 496,65 696,61 768,71 650,15 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 14,19 14,21 12,61 13,34 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 Totalavkastning, % -15,1 20,5 14,4 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 10 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

11 Carnegie Strategifond Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper, Värdeförändring på penningmarknadsinstrument, Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Överlåtbara värdepapper, onoterade Penningmarknadsinstrument Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. Not 1, Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 2011 Beslutad utdelning Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 96,6 Dagligvaror 1,6 Axfood ,6 Energi 5,2 Enquest PLC (Gb) ,3 Hafslund AS (No) ,0 Kvaerner (No) ,1 Orkla (No) ,5 Statoil (No) ,6 Statoil Fuel Retail (No) ,6 Finans och fastighet 11,2 Atrium Ljungberg (Se) ,7 Investor (Se) ,8 Kinnevik (Se) ,3 Lundberg (Se) ,4 Hälsovård 0,3 AstraZeneca (Se) ,3 Industrivaror 18,6 Huthamäki (Fi) ,1 Intrum Justitia (Se) ,5 Itab Shop Concept (Se) ,9 Itab Shop Concept konv ,2 Scania (Se) ,2 Skanska (Se) ,6 SKF (Se) ,3 SKF India (In) ,7 Volvo (Se) ,1 Informationsteknologi 5,3 Ericsson (Se) ,3 Kraftförsörjning 0,5 Fortum (Se) ,5 Material 7,6 Holmen (Se) ,3 SCA (Se) ,3 Sällanköpsvaror 8,0 Elanders (Se) ,3 Electrolux (Se) ,1 H&M (Se) ,2 SkiStar B (Se) ,4 Telekomoperatörer 4,3 TeliaSonera (Se) ,3 Tjänster 6,9 Loomis (Se) ,3 Securitas (Se) ,6 Bostadsobligationer 3,2 Sv. Fastigetsfinansiering ,1 Landshypotek ,2 Företagsobligationer 23,8 Alliance oil ,5 Bactiguard AB ,0 Bayport Management ,6 Black Earth Farming ,3 Color Group AS ,6 Danske Bank ,6 Den Norske Bank ,9 Dof Subsea ASA ,3 Fingrid Oyj ,1 Framtiden lån ,5 Nordea Bank ,4 Nordea Bank ,1 Rusforest Bond ,9 Sampo ,6 SEB Perpetual ,4 Solstad Offshore ,0 Songa Offshore ,2 Sponda ,3 Stolt Nielsen S.A ,2 Volvo Treasery ,1 Summa värdepapper ,6 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,4 Summa fondförmögenhet ,0 Geografisk fördelning, % ,2 0,6 2,7 2,3 1,4 3,4 4,6 73,8 Sverige Norge Finland Likvida medel Indien Storbritannien Ryssland 10 Största innehav, % Securitas 6,6 Intrum Justitia 5,5 Ericsson 5,3 Investor 4,8 Lundberg 4,4 TeliaSonera 4,3 SCA 4,3 H&M 4,2 Scania 4,2 Electrolux 3,1 Branschfördelning, % Företagsobligationer 23,8 Industrivaror 18,6 Finans & fastighet 11,2 Sällanköpsvaror 8,0 Material 7,6 Tjänster 6,9 Informationsteknologi 5,3 Energi 5,2 Telekomoperatörer 4,3 Likvida medel 3,4 Bostadsobligationer 3,2 Dagligvaror 1,6 Kraftförsörjning 0,5 Hälsovård 0,3 Nettoförändringar 2011 Köp Mkr Försäljningar Mkr Ericsson 290,1 Alfa Laval -233,1 Scania 231,9 Swedbank -232,7 Lundberg 227,1 ABB -224,0 Nordea 162,9 Fortum -202,1 Holmen 158,2 Hufvudstaden -181,9 Electrolux 141,4 Billiton -181,4 Landshypotek 101,3 Ahold -170,5 Volvo 99,7 Drott -162,7 Den Norske Bank 87,6 Getinge -152,3 Color Group 76,7 SSAB -129,5 Övriga 1050,5 Övriga -723,8 Summa 2 627,4 Summa Summa nettoförändring 33,4 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,09 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år 0,74 Sharpekvot Negativ Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,15 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 12% USA 1 Följande landkoder har använts:. (Ca)=Canada,(Fi)=Finland,(Gb)=Storbritanien,(Nl) =Nederländerna, (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 11

12 Carnegie Strategy Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: John Strömgren Fondbolag: SEB Fund Services S.A Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Luxemburg Utdelning: Nej Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 505,1 snitt från start 10,5 10 ack 89,5 10 snitt 6,6 5 ack -2,5 5 snitt -0,5 3 ack 44,2 3 snitt 13,0 2 ack -4,0 2 snitt -2,0 1 år -14,0 Riskmått Totalrisk, fond, % 14,0 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, % 1,10 TER, % 1,49 TKA, % 2,62 NKA, % 2,62 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,10 Förvaltningskostnad för kr, Förvaltningskostnad för 100 kr/månad, 1 6,57 TKA för kr, TKA för 100 kr/månad, 1 15,77 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden föll under fjolåret med 14,0 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till -54 Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Scania och Lundbergs. Större försäljningar har skett i Alfa Laval, Swedbank och ABB. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav per den sista december var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 80 procent investerad i aktier, till 5 investerad i likviditetsfond, 5 procent obligationer och 10 procent likvida medel var milt uttryckt stökigt. Från jordbävning i Japan till sänkning av amerikanskt kreditbetyg och en allt allvarligare eurokris. På räntemarknaden var paniken påtaglig och stundtals kändes Lehman Brothers som en västanfläkt. Världens börser föll, men tack vare en kraftig uppgång mot slutet av året hejdades nedgången. Vi rörde om ganska mycket i portföljen då de tvära kasten skapade många möjligheter. Vi byggde upp en rejäl position i Ericsson, en aktie vi ofta inte ägt alls. Men nu är situationen annorlunda Ericsson handlas faktiskt till cirka 12 gånger vinsten (enligt de prognoser vi tittar på), direktavkastningen är goda 4 procent och bolaget sitter därtill på en stor nettokassa. Lägg till att de äntligen sålt sina mobiltelefoner och att huvudägarna kraftigt ökat innehav och detta bör bli en bra långsiktig investering. Vi köpte också in oss i Scania för första gången på länge. Lastbilstillverkaren har en fantastisk historisk lönsamhet och höga marginaler, balansräkningen är stark och en eventuell strukturaffär med tyska MAN bör ge stora synergier. En annan investering värd att nämna är investmentbolaget Lundbergs. Bolaget har en synnerligen låg skuldsättning och en hyfsad rabatt samtidigt som man har innehav i lågt värderade tillgångar som Holmen, Hufvudstaden och Industrivärden. Vi sålde alla Alfa Laval efter en fantastisk kursutveckling, då aktien helt enkelt blev för dyr. Samma sak med ABB, även om den är billigare Alfa Laval. Vi sålde också alla Swedbank efter en fin kursutveckling. Vi sålde därtill Hufvudstaden, Fabege och Klövern. Istället köpte vi såväl bank som fastigheter via företagsobligationssidan. Framtidsutsikter Alla på marknaden är just nu överens om att Europa kommer att hamna i recession i år, att USA växer runt 2-3 procent och att tillväxtmarknaderna rusar vidare; dock i lugn takt. Vi är inte lika säkra. Vi tror att vändningen i USA dröjer då det inte skapas riktiga jobb och den politiska krisen därtill kommer göra människor oroliga. I skrivande stund är marknaderna ganska glada då ECB:s sätt att låna ut billiga pengar tänt en kortsiktig brasa i Europa och börserna stiger, men även om ECB trollar lite måste man komma ihåg att grundproblemen kvarstår, det vill säga en stor del av västvärlden är alldeles för skuldsatt. Det behövs skattehöjningar och nedskärningar av de statliga budgetarna och det kommer att drabba konsumenten och på sikt också företagen. Tillväxten blir nog ganska mager kommande år, men det hindrar inte att vi fortsätter att hitta billiga aktier till hyfsad risk. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Strategyfund Carnegie Strategy Fund Snitt/år Utveckling Andelsvärde, kr 1 099, , , , , , , , , ,55 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel - - Totalavkastning, % -15,4 21,1 14,0 33,1 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

13 Carnegie Strategy Fund Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till revisorer Räntekostnader -6 0 Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt skatt (taxe d'abonnemang) Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Överlåtbara värdepapper ej marknadsnoterad Penningmarknadsinstrument Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda intäkter och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not Not 1, Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna 0 0 Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 2011 Beslutad utdelning Fonden lämnar ingen utdelning utan all avkastning återinvesteras. Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 89,4 Dagligvaror 2,5 Axfood ,5 Energi 6,2 Enquest Plc (Gb) ,6 Fortum OY (Fi) ,9 Statoil (No) ,5 Statoil Fuel & Retail (No) ,2 Finans och fastighet 11,6 Investor (Se) ,7 Kinnevik (Se) ,5 Ljungberggruppen (Se) ,0 Lundberg (Se) ,4 Fonder 4,7 Carnegie Likviditetsfond (Se) ,7 Hälsovård 0,5 AstraZeneca (Se) ,5 Industrivaror 12,5 Alfa Laval (Se) ,1 Elanders (Se) ,4 Itab Shop Concept (Se) ,8 Scania (Se) ,5 Skanska (Se) ,6 SKF (Se) ,5 Volvo (Se) ,7 Informationsteknologi 6,8 Ericsson (Se) ,8 Material 8,7 Holmen (Fi) ,3 Huhtamäki (Fi) ,4 SCA (Se) ,1 Räntebärande Värdepapper 4,7 Statdshypotek FRN (Se) ,7 Sällanköpsvaror 10,9 Electrolux (Se) ,2 H&M (Se) ,8 Orkla (No) ,5 Skistar (Se) ,4 Telekomoperatör 5,2 TeliaSonera (Se) ,2 Tjänster 15,1 Intrum Justitia AB(Se) ,7 Loomis (Se) ,5 Securitas (Se) ,8 Övriga finansiella instrument 0,0 Hälsovård 0,0 Viragen (Us) ,0 Summa värdepapper ,4 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,6 Summa fondförmögenhet ,0 1 Följande landkoder har använts: (Fi)=Finland, (In)=Indien, (Nl) Nederländerna (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA., (GB)=Storbritannien 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Geografisk fördelning, % ,01 0,51 10,6 84,9 Sverige Europa exl. Sverige Nordamerika Likvida medel 10 Största innehav, % Securitas 7,8 Ericsson 6,8 Intrum Justitia AB 6,7 TeliaSonera 5,2 SCA 5,1 H&M 4,8 Carnegie Likviditetsfond 4,7 Statdshypotek FRN ,7 Investor 4,7 Lundberg 4,4 Branschfördelning, % Tjänster 15,1 Industrivaror 12,5 Finans och fastighet 11,6 Sällanköpsvaror 10,9 Likvida medel 10,6 Material 8,7 Informationsteknologi 6,8 Energi 6,2 Telekomoperatör 5,2 Fonder 4,7 Bostadsobligationer 4,7 Dagligvaror 2,5 Hälsovård 0,5 Nettoförändringar 2011 Köp Mkr Försäljningar Mkr Carnegie Likviditetsfond 44,1 Swedbank A -17,3 Ericsson 25,4 Statoil ASA -16,8 Lundbergforetagen 15,3 ABB Ltd -15,4 Stadshypotek 14,7 Hufvudstaden A -15,1 Electrolux 13,9 Koninklijke Ahold NV -13,9 Scania 13,6 Fortum Oyj Finland -13,6 BHP Billiton Plc 12,9 Fabege -13,6 Holmen 10,9 Alfa Laval -12,8 Volvo 8,9 Getinge -11,5 Statoil Fuel & Retail ASA 7,3 SSAB A -8,1 Övriga 29,4 Övriga -74,7 Summa 196,4 Summa Summa nettoförändring -16,4 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,13 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 368 Omsättningshastighet, ggr/år 0,55 Sharpekvot Negativ Transaktionskostnader, kkr 619 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,17 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 17% Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 13

14 Carnegie Svea Aktiefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Viktor Henriksson Fondbolag: Carnegie Fonder AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Ja Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Carnegie Svea Aktiefond är en specialfond som består av ett specifikt urval av svenska aktier. Normalt innehåller fonden aktier, men kan i vissa fall vara än mer koncentrerad. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 31,6 snitt från start 4,6 10 ack - 10 snitt - 5 ack -6,8 5 snitt -1,4 3 ack 56,5 3 snitt 16,1 2 ack 1,5 2 snitt 0,8 1 år -12,5 Riskmått Totalrisk, fond, % 20,1 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, % 1,45 TER, % 1,46 TKA, % 1,79 NKA, % 1,79 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,46 Förvaltningskostnad för kr, Förvaltningskostnad för 100 kr/månad, 1 8,53 TKA för kr, TKA för 100 kr/månad, 1 10,14 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden sjönk under perioden med 12,5 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till -147 Mkr Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Skanska, Volvo, Scania och Haldex. Derivathandel m m Fonden har under 2011 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 96,7 procent investerad i aktier och 3,3 procent i likvida medel. Skanska togs under året in som ett nytt innehav. Skanska är ett välskött byggbolag med en lönsamhet som klart överstiger branschsnittet. Utöver själva byggrörelsen tilltalas vi av Skanskas balansräkning. Man har ett stort fastighetsbestånd bestående av fullt uthyrda, högkvalitativa hus. Dessa säljs kontinuerligt och för närvarande finns en god efterfrågan och priserna är höga. Det möjliggör goda utdelningar till Skanskas aktieägare och vi bedömer att aktiens värdering inte återspeglar de värden som finns i balansräkningen. Det finns en god värdepotential i aktien. Vi tog in såväl Volvo som Scania som nya innehav. Scania är det bättre bolaget med en högre historisk lönsamhet, men Volvos USA-exponering är för närvarande mer attraktiv eftersom lastvagnsmarknaden där är starkare än den i Europa. Båda bolagen värderas lågt i ett historiskt perspektiv och har goda chanser att utvecklas väl så länge som konjunkturförsvagningen inte blir för kraftig. Scania har en mycket stark balansräkning och även Volvos finanser är starkare nu än vid förra lågkonjunkturen. Volvo har historiskt inte hanterat lågkonjunkturer särskilt väl men vi tror att man lärt sig av erfarenheten. Haldex är ett annat nytt innehav. Slutmarknaden påminner om Volvos marknad eftersom Haldex är underleverantör till lastvagnsindustrin med en stor exponering mot den amerikanska marknaden. Haldex jobbar hårt på att förbättra sin lönsamhet. Man har lyckats väl med omstruktureringen men vi tror att det finns ännu mer att göra. Bolaget är även en uppköpskandidat. Aktien har utvecklats väl, men vi bedömer fortfarande värderingen som låg. Framtidsutsikter Det är uppenbart att den globala tillväxten försvagas. Hur illa det blir beror mycket på hur man löser skuldproblemen i Europa. En handlingsplan börjar skönjas och det är positivt att länder som Italien, Grekland och Spanien nu budgeterar för utgiftsminskningar. Det talas om att rekapitalisera svaga banker, vilket är en nyckelfaktor. Utan fungerande banker kommer situationen att bli väldigt allvarlig. Med fungerande banker får vi en normal konjunkturförsvagning, och det behöver inte bli så dramatiskt. Över lag har amerikansk statistik varit ganska stark vilket är glädjande. Vi ser samtidigt att börsen startat 2012 väldigt starkt. Värderingsmässigt ser vi ingen stor potential och har därför en ganska neutral inställning till börsen. Fonden fusionerades i månadsskiftet januari/februari 2012 med Carnegie Småbolagsfond. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Svea aktiefond Carnegie Svea aktiefond Snitt/år Utveckling Andelsvärde, kr 108,06 141,42 134,61 80,32 107,85 123,02 99,77 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 0,17 5,44 10,50 1,91 8,74 Totalavkastning, % 8,1 30,9-4,7-37,5 54,1 16,0-12,5 14 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

15 Carnegie Svea Aktiefond Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Summa Tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Skulder Fondförmögenhet, not Not 1, Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 2011 Beslutad utdelning Not 2 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 96,7 Finans och fastighet 27,8 Castellum ,0 Kinnevik ,2 Nordea ,0 SHB ,5 Skanska B ,0 Swedbank ,2 Industrivaror 15,1 Concentric ,3 Haldex ,4 Scania B ,4 SKF ,2 Volvo B ,8 Informationsteknologi 11,9 Connecta ,2 LME B ,7 Material 8,3 SCA B ,3 Sällanköpsvaror 16,8 Autoliv ,8 Electrolux ,3 H&M ,8 Telekomoperatörer 13,9 Tele ,2 TeliaSonera ,8 Tjänster 2,7 Securitas ,7 Summa värdepapper ,7 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,3 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 10 Största innehav, % Kinnevik 10,2 H&M 8,8 SCA 8,3 Ericsson 7,7 Tele2 7,2 TeliaSonera 6,8 Skanska 6,0 Volvo 4,8 SHB A 4,5 Connecta 4,2 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 27,8 Sällanköpsvaror 16,8 Industrivaror 15,1 Telekomoperatörer 13,9 Informationteknologi 11,9 Material 8,3 Likvida Medel 3,3 Tjänster 2,7 Nettoförändringar 2011 Köp Mkr Försäljningar Mkr Ericsson 14,4 Swedbank -23,4 Skanska 7,3 SKF -18,5 Volvo 7,1 Husqvarna -14,7 Autoliv 5,0 Astra Zeneca -13,9 Scania 4,9 H&M -13,1 Castellum 3,6 Tele2-12,8 Alliance Oil 1,7 SHB -11,1 Alfa Laval -11,0 SCA -10,5 Securitas -9,9 Övriga -55,0 Summa 44,0 Summa -193,8 Summa nettoförändring -149,9 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,15 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 1074 Omsättningshastighet, ggr/år 0,56 Sharpekvot 0,01 Transaktionskostnader, kkr 585 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,27 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 30% Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 15

16 Carnegie Swedish Equity Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Simon Blecher Fondbolag: SEB Fund Services S.A. Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Luxemburg Utdelning: Ja (B-andelar) Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 37,1 snitt från start 2,5 10 ack 53,1 10 snitt 4,4 5 ack -7,6 5 snitt -1,6 3 ack 52,3 3 snitt 15,1 2 ack 2,3 2 snitt 1,1 1 år -13,8 Riskmått Totalrisk, fond, % 19,3 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, % 1 0,75 TER, % 1,49 TKA, % 2,88 NKA, % 2,88 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,04 Förvaltningskostnad för kr, 2 95 Förvaltningskostnad för 100 kr/månad, 2 6,18 TKA för kr, TKA för 100 kr/månad, 2 19,25 1) Tillkommer resultatbaserad avgift om 20% av överavkastningen de dagar fondens avkastning respektive månad. 2) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden föll ifjol med 13,8 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till -2 Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Volvo och Kinnevik. Större försäljningar har skett i ABB, Swedbank och Sandvik. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 97,2 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 2,8 procent. Carnegie Sverigefond föll ifjol med 13,8 procent. Det är aldrig roligt när en fond sjunker i värde, men vi får glädja oss med att vi var en av de bättre Sverigefonderna ifjol och att nedgången ska ställas i relation till de starka åren 2009 och Börsåret präglades av tvära kast och stundtals panikartade dagar. Sänkning av USA:s kreditbetyg, skuldkris i Europa och inbromsning i Kina å ena sidan, men lättnader från ECB, starka bolag och hyfsad konjunktur å andra sidan. Årets stora förlorare blev verkstadsbolag i form av lastbilar och andra bolag med koppling till bilindustrin och/eller USA/Europa. De verkstadsbolag som ligger lite senare i cykeln, exempelvis Alfa Laval och Atlas Copco, och har stor exponering mot Asien klarade sig betydligt bättre. Även banker fick det tufft medan läkemedelsaktier som Astra Zeneca, Elekta och Getinge klarade sig bra. Vi är, som bekant, en utpräglad värdeförvaltare som tittar på bolaget och dess nyckeltal och försöker bilda oss en långsiktig uppfattning om värdet på en aktie. En viktig faktor för detta är att våga gå emot strömmen och inte göra vad alla andra gör. Nu är de flesta oroliga för bolag som Electrolux och Volvo och köper istället Alfa Laval och Atlas Copco. Men den som tittar på historisk lönsamhet kan snabbt konstatera att värderingen av Electrolux och Volvo ser betydligt attraktivare ut. Når de tillbaka till historisk lönsamhet är värderingen av vinsten ganska låg; det motsatta gäller för Alfa Laval och Atlas Copco. Men då gäller det att orka gå emot marknaden och därtill ha tålamod för förmodligen kommer de bolagen som ligger senare i cykeln att fortsätta hålla uppe vinsterna och därmed kurserna samtidigt som våra bolag nu drabbas av de sämre tiderna. Fjolårets köp av Volvo började göras i samband med raset i augusti/september. Det som var extra glädjande med det inhoppet var att vi var en av de få förvaltarna som inte ägde aktien när den var älskad under våren utan Utveckling per år, % stod fast vid vår strategi att köpa när det blev billigt. Och det gjorde vi. Vi köpte också in oss i Kinnevik igen. Först och främst för att vi gillar de underliggande tillgångarna i form av stabila operatörer, för det andra att rabatten är hög och för tredje att vi gillar de onoterade tillgångar i form av exempelvis Korsnäs. Slutligen har vi köpt in oss i Ericsson igen. Bolaget är alltid känsligt för kortsiktiga svängningar, men det är ett starkt företag med världsledande position och stor nettokassa. Värderingen av rörelsen är inte särskilt hög och direktavkastning är god och slutligen fortsätter datatrafiken att växa. En av fjolårets stora försäljningar var Swedbank efter en mycket stark kursutveckling under våren. Vi har dock kvar en del av position eftersom banken fortfarande värderas kring eget kapital. Vi minskade också kraftigt i ABB efter en god kursutveckling. Innehavet i Sandvik såldes helt då bolaget värderas högt på historiska vinster, skulderna inte gått ner i samma takt som hos andra bolag (exempelvis Volvo) och vi därtill är lite osäkra på den nya strategin. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav per den sista december var 0 kronor. Framtidsutsikter Överlever euron? Vad händer mellan de amerikanska politikerna? Och hur ska vi klara Kinas inbromsning? Se där några svåra frågor inför 2012 året som kantas av en värld i skuldkris. Några saker bör dock påpekas: det blir sällan så illa eller så bra som man tror. Ödmjukhet är en dygd och det enda man vet säkert är att det alltid dyker upp nya (oväntade) saker. Det vet vi dock vet är att världen är skuldsatt och att många stora västländer från USA till England via Tyskland/ Frankrike till de riktigt utsatta Grekland och Portugal har stora statsskulder i förhållande till BNP. Och historisk forskning visar att det i sig innebär lägre tillväxt. Därför blir det svårt att tro att på någon större tillväxt kommande år och därigenom kan det bli svårt att hålla upp nuvarande (höga) vinstmarginaler för börsbolagen. Men den finansiella ställningen i börsbolagen är stark och på sina håll är utdelningarna höga, varför vi tror att vi även fortsättningsvis kommer att hitta spännande och billiga aktier till relativt låg risk. Förhoppningsvis finns merparten av dem i portföljen. Utveckling, % Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Swedish Equity Fund Snitt/år Utveckling Andelsvärde, kr 61,77 72,88 83,08 107,40 140,91 134,88 85,48 127,34 151,04 130,20 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel - - Totalavkastning, % -27,4 18,0 14,0 29,3 31,2-4,5-36,5 48,97 18,6-13,8 16 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

17 Carnegie Swedish Equity Fund Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter 2 5 Utdelningar Valutavinster och förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning för bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till revisorer Räntekostnader -6-7 Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt skatt (taxe d'abonnemang) Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not Not 1, Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna 0 0 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 97,2 Finans och fastighet 29,8 Atrium Ljungberg ,4 Investor ,4 Kinnevik Inv ,0 Lundberg ,0 Nordea ,0 SEB A ,0 Swedbank A ,1 Hälsovård 3,1 AstraZeneca ,1 Industrivaror 23,9 Intrum Justitia ,3 Itab Shop Concept ,7 Scania ,5 Skanska ,7 SKF ,2 Volvo ,5 Informationsteknologi 7,0 Ericsson ,0 Material 8,0 Holmen ,9 SCA ,0 Sällanköpsvaror 13,3 Elanders ,7 Electrolux ,8 H&M ,8 Telekomoperatör 4,6 TeliaSonera ,6 Tjänster 7,5 Loomis ,4 Securitas ,1 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 10 Största innehav, % H&M 8,8 Volvo 7,5 Ericsson 7,0 Investor 6,4 Skanska 5,7 TeliaSonera 4,6 Atrium Ljungberg 4,4 Intrum Justitia 4,3 Securitas 4,1 SCA 4,0 Branschfördelning, % Finans och fastighet 29,8 Industrivaror 23,9 Sällanköpsvaror 13,3 Material 8,0 Informationsteknologi 7,0 Telekomoperatör 4,6 Tjänster 7,5 Hälsovård 3,1 Likvida medel 2,8 Nettoförändringar 2011 Köp Mkr Försäljningar Mkr Ericsson 7,66 ABB -4,94 Volvo 7,38 Stora Enso -3,74 Scania 4,67 Alfa Laval -3,62 Kinnevik 4,02 Husqvarna -3,51 SEB A 3,98 Sandvik -3,50 Loomis 2,88 Tele2-3,42 Investor 2,45 Fabege -3,06 Atrium Ljungberg 1,63 Swedbank A -2,43 Lundbergforetagen 0,92 SCA -2,30 SHB A 0,81 SKF -1,32 Övriga 1,60 Övriga -6,00 Summa 38,0 Summa -37,8 Summa nettoförändring 0,1 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,1 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 101 Omsättningshastighet, ggr/år 0,49 Sharpekvot 0,48 Transaktionskostnader, kkr 102 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,10 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 5% Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 2011 Beslutad utdelning Fonden har inte lämnat någon utdelning under perioden Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 17

18 Carnegie Sverige Select Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Simon Blecher Fondbolag: Carnegie Fonder AB Kursnotering: Månatligen Registreringsland: Sverige Utdelning: ja Bankgiro: PPM-nr: Ej ansluten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtabara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 13,4 snitt från start 3,0 10 ack - 10 snitt - 5 ack - 5 snitt - 3 ack 73,0 3 snitt 20,1 2 ack 15,5 2 snitt 7,5 1 år -8,4 Riskmått Totalrisk, fond, % 14,1 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, % 0,75 TER, % 0,80 TKA, % 1,00 NKA, % 1,00 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,80 Förvaltningskostnad för kr, 1 75 Förvaltningskostnad för 100 kr/månad, 1 4,87 TKA för kr, 1 96 TKA för 100 kr/månad, 1 6,18 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden föll under fjolåret med 8,4 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till 9 Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Investor, Ericsson och Volvo. Större försäljningar har skett i Lundbergs, SKF och ABB. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav per den sista december var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 95,6 procent investerad i aktier och till 4,4 i likvida medel. Sverige Select fortsätter på den inslagna vägen genom att äga bra bolag som är lågt värderade och har en hög ordinarie utdelning. Fjolåret blev dessvärre ett år där fonden föll, men vi får trösta oss med att det var betydligt mindre än såväl marknaden som de flesta konkurrenter. Sedan start är fonden faktiskt på plus, vilket känns riktigt starkt med tanke på hur Stockholmsbörsen har gått under dessa år. Fonden fortsätter också att hålla en låg omsättningshastighet, även om vi utnyttjade de kraftiga svängningarna till att ta in lite nygamla favoriter. Volvo får fungera som exempel; aktien fanns inte i portföljen under 2010, men en kraftig nedgång i aktiekursen i kombination med att bolaget lyckats minska sina skulder rejält gjorde att rörelsevärdet plötsligt såg attraktivt ut. Därför har vi ånyo tagit en stor position i bolaget. Även Ericsson kom tillbaka in i värmen. Aktien är alltid svår att pricka rätt i kortsiktigt, men på nuvarande nivåer är värderingen av resultatet lågt, kassan stor och utdelningen attraktiv. Det gör den perfekt för oss värdeförvaltare. Största köpet blev dock Investor. Investmentbolaget börjar äntligen förstå och agera mot det misstroende som marknaden gett dem genom dess höga substansrabatt. Lägre kostnader, mer försäljningar av onoterade innehav och en högre utdelning är deras recept för att minska rabatten och vi tror att det kan vara rätt medicin. Därtill gillar vi den underliggande portföljen med exempelvis ABB, Astra Zeneca och Ericsson och det faktum att vi får över 4 procent i utdelning. Vi sålde ABB och SKF under året då just de två verkstadsaktierna var dyrare prissatta än Volvo och Scania. Även Astra Zeneca och Getinge fick tacka för sig efter en fin kursutveckling. Bland de mindre innehaven gjorde vi två mycket lyckade inhopp i Axfood och Balder. Båda såldes med god förtjänst. Nya favoriter bland de mindre bolagen är Atrium Ljungberg och Loomis. Naturligtvis ger båda bolagen en god utdelning. Framtidsutsikter Kommer Sverige Select även fortsättningsvis kunna leverera god avkastning till låg risk? Det finns inga garantier för det såklart, men förutsättningar är goda i den meningen att det vimlar av bra och lågt värderade bolag med hög utdelning och starka kassaflöden. I den meningen är inte 2012 annorlunda än andra år; det går att hitta billiga aktier. Men 2012 är annorlunda i den meningen att vi står mitt i flera politiska kriser såväl i Europa som i USA och till viss del i Asien. I skrivande stund är optimismen god och ECB har lyckats lugna ner den värsta paniken. Och i USA ser statistiken ganska bra ut. Men det kan vända fort. Flera av nuvarande regerade politiker är inte folkvalda och det gör att situationen kan ändras vid nyval eller dylika situationer. Och även om politikerna lyckas vända förtroendet tillbaka blir det svårt att trolla bort världens skulder. De är fortfarande för höga för att tillväxten ska kunna bli stark. Därför räknar vi med låg tillväxt och en värld som mer harvar på än någonting annat. Men så länge man hittar aktier som delar ut 4-6 procent av börsvärdet är det kanske gott så. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Sverige Select Carnegie Sverige Select Snitt/år Utveckling Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 72,68 63,81 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 2,92 1,13 Totalavkastning, % -5,9-30,4 49,8 28,0-9,7 18 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

19 Carnegie Sverige Select Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter - 1 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader - - Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not Not 1, Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 95,6 Finans och fastighet 22,9 Atrium Ljungberg ,8 Investor ,4 Kinnevik Inv ,4 SEB A ,3 Industrivaror 24,2 Concentric ,6 Haldex ,3 Scania ,3 Skanska ,5 Volvo ,4 Informationsteknologi 9,3 Ericsson ,3 Material 11,1 Holmen ,8 SCA ,3 Sällanköpsvaror 10,9 Electrolux ,6 H&M ,3 Telekomoperatörer 6,1 TeliaSonera ,1 Tjänster 11,1 Securitas ,9 Loomis ,2 Summa värdepapper ,6 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,4 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 10 Största innehav, % Ericsson 9,3 Investor 8,4 Holmen 7,8 Skanska 7,5 Volvo 7,4 H&M 7,3 Telia Sonera 6,1 Securitas 5,9 SEB A 5,3 Loomis 5,2 Branschfördelning, % Industrivaror 24,2 Finans & Fastighet 22,9 Material 11,1 Sällanköpsvaror och tjänster 10,9 Informationsteknologi 9,3 Telekomoperatörer 6,1 Tjänster 11,1 Likvida Medel 4,4 Nettoförändringar 2011 Köp Mkr Försäljningar Mkr Investor 15,5 Lundberg -11,9 LME 15,4 SKF -9,8 Volvo 11,1 ABB -8,8 Scania 7,1 Nordea -8,8 Atrium Ljungberg 6,7 Getinge -7,9 Loomis 6,4 Astra -7,5 Scania 3,9 Swedbank -6,1 Holmen 3,6 Stora Enso -5,5 Haldex 2,9 Balder -5,0 SEB 2,0 H&M -4,5 Övriga 6,1 Övriga -7,2 Summa 80,7 Summa -83,0 Summa nettoförändring -2,3 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, % 0,07 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 178 Omsättningshastighet, ggr/år 1,31 Sharpekvot Negativ Transaktionskostnader, kkr 335 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,19 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 7% Utdelning till andelsägarna kkr 2011 Beslutad utdelning Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 19

20 Carnegie Sverigefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Simon Blecher Fondbolag: Carnegie Fonder AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Ja Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 1 891,2 snitt från start 12,7 10 ack 101,7 10 snitt 7,3 5 ack 2,8 5 snitt 0,6 3 ack 58,6 3 snitt 16,6 2 ack 5,8 2 snitt 2,9 1 år -12,4 Riskmått Totalrisk, fond, % 20,9 Avgifter och kostnader Förvaltningsavgift, % 1,4 TER, % 1,40 TKA, % 1,59 NKA, % 1,59 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,40 Förvaltningskostnad för kr, Förvaltningskostnad för 100 kr/månad, 1 8,29 TKA för kr, TKA för 100 kr/månad, 1 9,10 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden föll ifjol med 12,4 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Volvo och Kinnevik. Större försäljningar har skett i ABB, Swedbank och Sandvik. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 96,4 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 3,6 procent. Carnegie Sverigefond föll ifjol med 12,4 procent. Det är aldrig roligt när en fond sjunker i värde, men vi får glädja oss med att vi var en av de bättre Sverigefonderna ifjol och att nedgången ska ställas i relation till de starka åren 2009 och Börsåret präglades av tvära kast och stundtals panikartade dagar. Sänkning av USA:s kreditbetyg, skuldkris i Europa och inbromsning i Kina å ena sidan, men lättnader från ECB, starka bolag och hyfsad konjunktur å andra sidan. Årets stora förlorare blev verkstadsbolag i form av lastbilar och andra bolag med koppling till bilindustrin och/eller USA/Europa. De verkstadsbolag som ligger lite senare i cykeln, exempelvis Alfa Laval och Atlas Copco, och har stor exponering mot Asien klarade sig betydligt bättre. Även banker fick det tufft medan läkemedelsaktier som Astra Zeneca, Elekta och Getinge klarade sig bra. Vi är, som bekant, en utpräglad värdeförvaltare som tittar på bolaget och dess nyckeltal och försöker bilda oss en långsiktig uppfattning om värdet på en aktie. En viktig faktor för detta är att våga gå emot strömmen och inte göra vad alla andra gör. Nu är de flesta oroliga för bolag som Electrolux och Volvo och köper istället Alfa Laval och Atlas Copco. Men den som tittar på historisk lönsamhet kan snabbt konstatera att värderingen av Electrolux och Volvo ser betydligt attraktivare ut. Når de tillbaka till historisk lönsamhet är värderingen av vinsten ganska låg; det motsatta gäller för Alfa Laval och Atlas Copco. Men då gäller det att orka gå emot marknaden och därtill ha tålamod för förmodligen kommer de bolagen som ligger senare i cykeln att fortsätta hålla uppe vinsterna och därmed kurserna samtidigt som våra bolag nu drabbas av de sämre tiderna. Fjolårets köp av Volvo började göras i samband med raset i augusti/september. Det som var extra glädjande med det inhoppet var att vi var en av de få förvaltarna som inte ägde aktien när den var älskad under våren utan Utveckling per år, % stod fast vid vår strategi att köpa när det blev billigt. Och det gjorde vi. Vi köpte också in oss i Kinnevik igen. Först och främst för att vi gillar de underliggande tillgångarna i form av stabila operatörer, för det andra att rabatten är hög och för tredje att vi gillar de onoterade tillgångar i form av exempelvis Korsnäs. Slutligen har vi köpt in oss i Ericsson igen. Bolaget är alltid känsligt för kortsiktiga svängningar, men det är ett starkt företag med världsledande position och stor nettokassa. Värderingen av rörelsen är inte särskilt hög och direktavkastning är god och slutligen fortsätter datatrafiken att växa. En av fjolårets stora försäljningar var Swedbank efter en mycket stark kursutveckling under våren. Vi har dock kvar en del av positionen eftersom banken fortfarande värderas kring eget kapital. Vi minskade också kraftigt i ABB efter en god kursutveckling. Innehavet i Sandvik såldes helt då bolaget värderas högt på historiska vinster, skulderna inte gått ner i samma takt som hos andra bolag (exempelvis Volvo) och vi därtill är lite osäkra på den nya strategin. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav per den sista december var 0 kronor. Framtidsutsikter Överlever euron? Vad händer mellan de amerikanska politikerna? Och hur ska vi klara Kinas inbromsning? Se där några svåra frågor inför 2012 året som kantas av en värld i skuldkris. Några saker bör dock påpekas: det blir sällan så illa eller så bra som man tror. Ödmjukhet är en dygd och det enda man vet säkert är att det alltid dyker upp nya (oväntade) saker. Det vet vi dock vet är att världen är skuldsatt och att många stora västländer från USA till England via Tyskland/ Frankrike till de riktigt utsatta Grekland och Portugal har stora statsskulder i förhållande till BNP. Och historisk forskning visar att det i sig innebär lägre tillväxt. Därför blir det svårt att tro att på någon större tillväxt kommande år och därigenom kan det bli svårt att hålla upp nuvarande (höga) vinstmarginaler för börsbolagen. Men den finansiella ställningen i börsbolagen är stark och på sina håll är utdelningarna höga, varför vi tror att vi även fortsättningsvis kommer att hitta spännande och billiga aktier till relativt låg risk. Förhoppningsvis finns merparten av dem i portföljen. Utveckling, % Carnegie Sverigefond Carnegie Sverigefond Snitt/år Utveckling Andelsvärde, kr 591,01 702,02 770,77 982, , ,96 759, , , ,10 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 16,03 20,94 35,35 23,76 30,77 28,69 69,65 30,84 20,87 39,01 Totalavkastning, % -21,5 23,4 15,5 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 20 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 2011

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 halvårsrapport 2010 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Sverigefond 14 HQ Sverige

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport halvårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information

Koncernöversikt. Löpande information årsrapport 27 Innehåll VD-ord Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund HQ Sverigefond 2 HQ Swedish Equity Fund 4 HQ Sverige select 6 H&Q

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 213 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 2010 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 HQ

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer