Intervju med Anders Bergman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med Anders Bergman"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering är arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Bakgrund och hudfärg blir ofta en last för utrikesfödda och många arbetsgivare väljer medvetet eller omedvetet bort sökanden med ovanliga namn eller annan hudfärg. Utrikesfödda som vill starta eget har även svårare att få lån på banken och om man läser mellan raderna på platsannonser ser man ofta att de är anpassad för en typisk svensk med svenska egenskaper. Men som samhället ser ut idag så borde det väl snarare språkkunskaper utöver svenska ingå som en merit för nästan alla kravprofiler?! Vården är ett annat stort samhällsområde där det förekommer diskriminering, kanske inte medveten och avsiktlig alla gånger, men då patienterna ofta är van vid helt andra sjukvårdssystem och har andra kulturella referensramar för vård så blir det lätt missförstånd i kommunikationen. Och så rättsväsendet förstås, polis och domstolar som utövar makt och frihetsberövande åtgärder mot individer. Det är till exempel vanligare att polisen griper en mörkhyad man vid ett tumult mellan invandrare och svenskar och domstolar kan döma olika hårda straff beroende på hudfärg och bakgrund. Sedan har vi förstås sociala medier, som också har spätt på främlingsfientligheten i samhället. Fast jag brukar snarare kalla det för asociala medier, för det är så mycket på nätet som är just asocialt språket, nakenbilder, mobbning, bedrägerier, osv. Det är lättare att häva ur sig något när man kan vara anonym. 2. Vad tror du är den främsta anledningen till att främlingsfientlighet uppstår? Umeå universitet har sammanställt en stormängd forskning och attitydundersökningar och kunnat peka ut ett antal faktorer som ökar risken för att människor blir främlingsfientliga. Låg utbildning, stark auktoritetstro, yngre och äldre män samt låg inkomst är omständigheter som man sett påverkar. Folk på landsbyggden tenderar också vara med främlingsfientliga än storstadsbor. Det som jag tycker är problematiskt nu är situationen i hela Europa, med ökande inkomstskillnader och hög arbetslöshet. Just motsättningar och

2 Sida 2 av 5 ojämlika villkor är ofta det som leder till att folk blir mer främlingsfientliga. Något positivt är att svenskar blir mer och mer positivt inställda till invandrare, däremot går politiken tvärtom. Sedan har ju individualiseringen blivit en starkt dominerande idéströmning i dagens samhälle, med individen i fokus istället för det gemensamt bästa och omtanke om våra medmänniskor. Vi tenderar dessutom ofta att övervärdera oss själva och vår egen betydelse i jämförelse med andra, så kallad etnocentrism. Det här är ett fenomen som förekommer överallt och är inte ett problem i sig så länge man respekterar varandras olikheter och är öppen för andra tolkningar än sina egna, däremot blir det ett problem när vi börjar nedvärdera andra och då uppstår främlingsfientlighet. 3. Hur kan man på bästa sätt förebygga främlingsfientlighet i samhället? Och hur kan man bekämpa främlingsfientliga tendenser som redan existerar? Om vi går tillbaka till orsakerna, det vill säga utbildning, inkomst, landsbygd, kön, osv så måste vi ha ett samhälle med någorlunda lika villkor lika lön, lika utbildning, lika villkor på bostadsmarknaden osv. Ju större skillnader i villkor desto mer främlingsfientlighet kommer vi att kunna märka. Det vi måste fråga oss är: Hur ser utbildningen ut i Dorotea och hur ser den ut i Danderyd? Får barn i olika kommuner och med olika socioekonomiska bakgrunder samma förutsättningar? Har alla samma rätt till bostad? Nej, det har man inte. Jag upplever att skolor idag har större skillnader än förut, att de fått för många andra uppgifter som de ska hinna med. För att kunna förebygga främlingsfientlighet måste vi minska motsättningar i samhället, det är dessa som framkallar rasism. Kunskap är en annan viktig pusselbit, för att folk ska få bättre förståelse för de som kommer hit. Ett steg i att bekämpa främlingsfientlighet är att vara med i den allmänna opinionen och utåt tala om vad vi tycker. Men det handlar även om individers eget ansvar, att våga säga att jag ställer inte upp på det här när andra i ens närhet kommer med främlingsfientliga eller rasistiska uttalanden. Men tyvärr är många för rädda och försiktiga för att våga säga ifrån, framför allt att när det gäller attityder och jargonger på arbetsplatser. Inom LO till exempel finns en hög andel med främlingsfientliga attityder, vilket till stor del beror på att man tar in billig arbetskraft från andra länder och att det samtidigt finns en hög arbetslöshet bland medlemmarna. Är det lågt i tak är risken stor för att det uppstår främlingsfientlighet på arbetsplatser, därför spelar ledarskapet en oerhört viktig roll i sammanhanget. 4. Kan du ge exempel på framgångsrika metoder eller insatser som gett goda resultat i form av minskad främlingsfientlighet?

3 Sida 3 av 5 Det finns ofantligt många organisationer och människor som jobbar på liknande sätt som oss i 5i12, som alla bidragit till en positiv utveckling inom antirasism. Sedan har fler människor idag en högre utbildningsnivå, vilket generellt gör folk mer toleranta. Vi jobbar ju främst med attityder och opinion, vilket är svårt att mäta. Vi har haft EU-projekt där vi använt delar av vår Webbutbildning och där vi gjort utvärderingar efteråt, vilket förvisso visat att det gett effekt men det har varit svårt att avgöra vad som beror på vad och om resultaten uppnåtts just på grund av våra insatser. Ledarskap i olika former är jätteviktigt och att ledare kan fungera som föredomen i dessa sammanhang. Därför har vi koncentrerat mycket av arbetet på just ledarskapet och att få kända och viktiga personer att ställa upp på vårt budskap. Nyss fick ju Timbuktu motta pris i samband med vår årliga manifestation den 5 december, men vi har även fått personer som Mikael Wiehe, Arja Saijonmaa och Tomas Di Leva att ställa upp som ansikten utåt. Riksdagen och EU-parlamentet är också två viktiga organ som vi kommit in i, och där vi ser som vårt uppdrag att förmedla att de inte gör tillräckligt eller tar ansvar för utvecklingen som pågår i samhället. Politiker idag har för lite civilkurage och är för fega för att våga sätta ner foten och markera, inte som för 20 år sedan, då hade den här politiska utvecklingen aldrig kunnat ske utan större motstånd och kritik. 5. Har du några tips på vad man som enskild individ kan säga eller göra för att minska främlingsfientlighet? Våga säga ifrån! Problemet är att vi har en kultur som säger att det är fult lägga sig i eller ifrågasätta andra, och dessutom finns det många arbetsplatser där det är alldeles för lågt i tak. Det krävs civilkurage och mod för att göra detta. 6. Hur ska man bemöta främlingsfientliga personer och uttalanden? Och hur kan man påverka negativa attityder och normer hos främlingsfientliga personer eller grupper? För att kunna bemöta främlingsfientliga personer eller uttalanden så krävs dels mod och civilkurage som jag nämnde ovan, men även kunskap. Dock är det viktigt att man skiljer på vad man tycker och vad man vet. Det är också viktigt i en demokrati att man får tycka saker utan vetenskaplig grund och att få känna vad som är rätt och fel utan att behöva ha belägg för det. Vi har valt att lägga väldigt lite kraft på att bemöta rasism och rasistiska grupper. Istället har vi haft som metod att försöka lyfta de som har en positiv inställning men som är tysta. Främlingsfientliga personer vill ofta att någon ska bemöta dem så att de kan få igång en argumentation och på så sätt sprida sina åsikter. Vi vill fokusera på de som vi tror kan och vill vara med oss. Här brukar vi

4 Sida 4 av 5 använda ett citat från Martin Luther King: Problemet är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad. 7. Främlingsfientliga partier får allt större makt i Europa vilka faror ser du med denna utveckling? Att de får en plattform och legitimitet i samhället, och att de får mer pengar tilldelat sig. Det blir mer acceptabelt att sympatisera med ett parti och deras åsikter om de sitter vid makten. Om man tittar på hur det ser ut i Europa idag - hög arbetslöshet, ökade skillnader i villkor, ökade motsättningar mellan kulturer och folkgrupper och mellan yngre och äldre. När 25 procent av ungdomarna är arbetslösa kan jag med säkerhet säga ett de blir mer främlingsfientliga. Det är obehagligt många faktorer idag som liknar läget på 30-talet och man kan dra många paralleller med dagens situation och situationen innan förintelsen. 8. Sverige står inför ett ännu större flyktingmottagande tror du att detta kommer att öka främlingsfientligheten i landet och hur ska vi i så fall agera för att detta inte ska ske? Absolut finns det risk för ökad främlingsfientlighet, men det är en svår fråga. Mottagandet är svårt att göra något åt och vilka som kommer beror på var i världen som det råder konflikter. Rika kommuner tar generellt emot färre flyktingar än fattiga kommuner, på samma sätt som vissa länder i Europa nästan inte tar emot några flyktingar alls medan länder som Sverige får ta ett allt större ansvar. Om vi ska lyckas beror på om vi kan få alla kommuner i landet att ta emot flyktingar och om vi kan fördela mottagandet jämt över landet. Det enda sättet är att fördela! Faktum är att det aldrig funnits så mycket pengar i Sverige någonsin som det gör idag, men de läggs på andra ställen än på mottagande av flyktingar. Argumentet att vi inte har råd stämmer inte, det handlar snarare om prioriteringar. Många svenskar upplever det orättvist att flyktingar får mycket resurser och bidrag som bekostas av våra skattepengar, de anser att det inte är mer än rätt att de som kommer hit åtminstone ska ha lite sämre rättigheter och prioriteras lite mindre än de själva som faktiskt är född här och som har betalat skatt hela sitt liv. Men det här är ju inte flyktingarnas fel eller deras val. Det går därför inte att rikta ilska och frustration mot individerna utan man måste vidta åtgärder på politisk nivå om man är missnöjd med mottagandet. 9. Det står i lagen att ingen får diskrimineras på grund av religion eller etnisk tillhörighet, ändå diskrimineras och trakasseras många utrikesfödda på arbetsmarknaden har du några förslag på hur man ska kunna komma till bukt med dessa problem?

5 Sida 5 av 5 En viktig åtgärd är att utbilda på ledarnivå i just diskrimineringsfrågor. Lagstiftning är ett annat angreppssätt för att sätta normer och man kan även använda lagstiftning för att påskynda förändringar som går för långsamt på arbetsmarknaden. Tyvärr är det väldigt låga straff för diskriminering och många företag har därför råd att diskriminera. Vid upphandlingar är det också möjligt att skriva in specifika krav på entreprenörerna. Till exempel kan man ha som krav att de inte får ha blivit fälld för diskriminering tidigare, att man inte accepterar att de använder svart arbetskraft eller att de måste ha en plan för likabehandling eller dylikt. Det som företagen inte förstår är att de förlorar på homogenitet och att invandrare berikar och ökar deras produktion i form av nya idéer, produkter, kontaktnät, osv. Varje arbetsplats borde sätta upp mål när det gäller sina egna anställda och mångfald på arbetsplatsen och sedan jobba mot dessa vid varje rekrytering. 10. Vad anser du är det viktigaste i ditt arbete? Jag har alltid varit intresserad av att jobba för och med människor och är allmänpolitisk intresserad av samhällsproblem. Kan det finnas något viktigare än att jobba med och för demokrati?! Ytterst handlar ju främlingsfientlighet och mångfald om demokrati. Däremot kan man jobba hur mycket som helst med människors villkor, man blir ändå aldrig färdig.

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer