Ansvarig: Johan Strömbäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig: Johan Strömbäck"

Transkript

1 1 (7) Ansvarig: Johan Strömbäck

2 2 (7) Under senaste åren har varumärket SOF fått en sig en törn i sidan, detta har lett till att SOF inte längre är den populäraste händelsen under läsåret och att SOF säljer slut inte längre är en självklarhet. Med tanke på ovanstående startades SUG (en utvecklingsgrupp för SOF) och i dokumentet SOF-utredningen 13/14 (nedan benämnt utredningen) ställdes det upp mål för hur SOF skall utvecklas till att åter igen vara den största och roligaste händelsen under studietiden, nedan presenterar Generalen sina idéer för hur dessa mål och slutsatser skall konkretiseras. I texten nedan redovisas svaren på utredningen i punktform, uppdelat på samma vis som utredningen. Nedan presenteras Generalens tankar för de uppsatta målen rörande SOF15. SOF är en studentfestival: Det alltid är studenternas nytta och nöje som vägs tyngst när beslut skall fattas, om det sedan leder till att det gynnar vanligt folk och leder till att dessa sedan besöker festivalen är därför inte negativt. Tvärtom bör det ses som positivt om Linköpingsbor och tillresta får en god uppfattning om Linköpingsstudenter, SOF och förhoppningsvis på detta vis även LinTek. SOF ska vara vårens höjdpunkt: Mycket skall förändras, förstoras och utvecklas sedan senaste SOF. Med ett större utbud av aktiviteter, mer fokus på bättre byggda bidrag i kårtegen och förhoppningsvis längre öppettider, med insläpp från redan på eftermiddagen, skall det vara omöjligt för studenten att missa festligheterna kring SOF 15. SOF ska inte vara en vanlig kravall: Genom många småaktiviteter och fokus på annat än bara alkohol och dans till discomusik, blir känslan för besökarna helt annorlunda än under en vanlig kväll på Kårallen eller annan festlighet i Linköping. SOF ska vara för alla: Generalen har en idé om att områdesansvarig skall ha två eller tre förslag på hur området skall vara utformat. Detta så att området kan anpassas efter antalet besökare. Sedan är det även här småaktiviteter och den stora variationen av vad som händer på området som skall dra besökare från hela skalan av studenter och deras vänner. SOF ska vara en samlingspunkt för studentlivet: Då SOF skall ha det största besöksantal av alla event under läsåret kommer det för de potentiella gästerna vara uppenbart att detta är arrangemanget man skall vara på för att träffa vänner, bekanta och främlingar. Genom att slå rekord i biljettförsäljning efter en

3 3 (7) fantastisk marknadsföring kommer alla studenter förstå vikten av att uppleva SOF, för att på riktigt kunna säga att man studerade vid LiU SOF ska ha en karnevalskänsla: Genom att ta inspiration från andra studentarrangemang, exempelvis Lundakarnevalen och Cortégèn, är förhoppningen att SOF utvecklas på ett sådant vis att studenter ser detta som en helhelgsupplevelse och inte bara tre festkvällar. Förhoppningsvis kommer det under helgen finnas aktiviteter vilka är öppna från 15 eller 18, där mycket beror på antalet jobbare och föreningar som vill samarbeta med SOF. Nedan presenteras hur kringarbetet och genomförandet av SOF15 kommer leda till en festival som svarar mot de uppställda mål för hur arrangemanget långsiktigt skall bli. Studentlivet ska leva upp när det är SOF: Genom ett väl utfört SOF 15, där både det interna arbetet och kommunikationen utåt fungerar bra, återfår SOF ryktet enligt glansdagarna och att få bära en SOF-rock blir åter igen något lika eftertraktat som att ha fadderistkläder för en nyupphöjd etta. Det som både fadderier och festerier har är den goda och glada stämningen. Detta syns både under tiden då personerna är aktiva och även efter de gått av sitt uppdrag. Om organisationen kan visa att även här finns denna goda stämning ökar intresset för personer att vara med. Även om gruppens sammanhållning kan ses som en liten sak, är den extremt viktigt för att höja moralen och arbetsbelastningen. Tillsammans med en bra grupp spelar marknadsföringen en sjukt stor roll för hur arrangemanget blir. Enligt Generalens tidigare erfarenheter som festerist är det så att en slagkraftig och oväntad PR säljer många biljetter samt att arrangemanget blir omgett av en slags mystik och pratet börjar gå på campus. Sveriges studenter ska vallfärda till SOF: Efter att SOF återigen intagit scenen som det största i Linköping, är nästa steg Sveriges studenter. Genom att snegla mycket på vad som säljer bra på andra lärosäten tillsammans med de traditioner som redan finns i Linköping, skapas en stark grund till att få SOF att växa till de proportioner som Forsränningen och Lundakarnevalen idag har. För SOF 15 skall inte så mycket energi läggas på att nå ut till de studenter som inte är Linköpingbaserade eller tillhör en orkester, detta då det troligen skulle ta för mycket tid och energi att planera för den kommitté som är tillsatt. Året efter det år SOF igen börjar gå riktigt bra, ekonomiskt och socialt, bör en post i kommittén möjligen vara utlandsansvarig, som innebär att arbeta med kontakt mot andra lärosäten och marknadsföra mot dessa. Även skulle posten kunna innebära ansvar att lösa det logistiska för dessa besökare, så som posten Ljud och orkester gör för de tillresta orkesterbesökarna. Alla studenter ska uppleva SOF-känslan: Genom att lyckas med alla andra mål, som marknadsföring, biljettförsäljningen, möjligtvis flytta området och skapa en riktigt härlig stämning kring kårtegebygget

4 4 (7) kommer studenterna inte kunna göra annat än bli indragen i den härliga känsla av vår och att det äntligen är dags för SOF. Nedan presenteras redan genomförda förändringar, planerade förändringar samt varför vissa förslag valdes att bortses/prioriteras ned av Generalen. - Viktigt med en ordentlig överlämning så man inte behöver börja om från 0 varje år: En diskussion har inletts mellan Generalen och styrelsen, för att skrivande General skall sitta 14 månader på sitt uppdrag, just för att hinna med mer överlämning och författa dokument för hur nästkommande General kan påbörja sitt arbete för att så snabbt som möjligt komma in i uppdraget. Om man jämför med LARM där PL har nästan ett halvår att avsluta sitt uppdrag och planera för nästkommande PL (även om all tid inte läggs på detta finns det en lång tid att revidera tidigare dokument, fundera över vad som verkligen spelar roll samt lägga en grund för nästa PLs arbete). Detta kanske inte är ett optimalt tillvägagångssätt, men efter diskussioner med tidigare General har en bild skapats av att dennes uppdrag avslutades utan möjlighet till ett riktigt avslut och en riktig chans till att ge en ordentlig överlämning. - Lägga till en post som ansvarar för allt som rör Norrköping I år valdes att inte lägga till denna post, även om det nog skulle vara bra på förhand, har kommittén i dagens utförande varit svår att fylla: Om man även väger in att nästa General troligen kommer ha lika mycket i studierna är det nog relevant att arbeta fram en ny plan för rekrytering innan fler poster läggs in. En möjlighet i detta är att tidigare kårledning är drivande i rekryteringen och de nyvalda närvarar efter förmåga. - Inte använda ordet Putte, förvirrar mest folk, försök att komma på något bättre Inget nytt ord är påkommet - Hämta inspiration från andra större studentfester och vanliga festivaler utanför Linköping Ett besök gjordes till Cortégèn på chalmers, detta mest för kårtegedelen av SOF. Förhoppningsvis kan även en kontakt tas med 2014 års Lundakarneval kommitté för att se hur detta arrangemang genomförs. - Utnyttja att det är en stor organisation i marknadsföringssyfte Ja. Finns inte så mycket mer att säga, en bra planering och ett bra schema med roliga aktiviteter är ett måste. - Fördelaktigt med bonusstege, kanske ska vara mer fördelaktigt Som nämns i projektplanen är förhoppningen att jobbare skall få ett tack genom att gå gratis på festivalen redan vid två arbetade pass. Möjligtvis redan vid ett. Det blir inga faktiska kostnader att genomföra detta, utan bara förlorad inkomst. - Tydligare arbetsuppgifter för jobbare Här krävs att en bra kommunikation finns mellan de olika kommittémedlemmarna, med personal som spindeln i nätet. - Något mer tack än ett förköp (eftersom vi ändå vill att alla ska få gå) Som tidigare nämn, att jobbarna får gå gratis är målet. Detta innebär uteblivna intäkter från biljettköp, men jobbarna har då mer pengar i plånboken att spendera under

5 5 (7) festivalen och förhoppningsvis får de även tveksamma vänner att köpa biljetter. Så om korten spelas rätt kan detta leda till ökade intäkter. Dessutom ökar snackisen om ca tusentalet nöjda jobbare går och peppar inför festivalen! - Låt SOF-organisationen vara med och göra utediscot, men fortsätt att kalla det LinTek & Fortes Lite sent att göra något åt detta nu. Eftersom det varit på detta vis tidigare bör anledningen till att det togs bort då undersökas innan beslut fattas, om inte Generalen är missinformerad så fick SOF del av dessa pengar för att sedan spendera fritt på festivalen, istället för att de går till LinTek och på detta vis var det värt att kämpa för för Kommittén. - Ha biljettsläppet tidigare kanske släppa några biljetter i taget som riktiga festivaler. T.ex. i första vändan för ett visst pris, sen ökar det ju närmare inpå eventet, dvs early bird-biljetter. Att sälja biljetter tidigt är absolut bra, dock bör inte studenter som köper senare blir bestraffade, innan varumärket är tillräckligt starkt tror jag inte det leder till något annat än minskat besökarantal om folk behöver spendera dyra pengar för att spontanköpa veckan innan och under helgen. Däremot minskar den fasta kostnaden/biljett med fler sålda. Så en idé Generalen arbetat fram är att priset sänks på alla biljetter då fler säljs (om biljetterna faktureras binder alltså köparna bara upp sig på det dyraste pris, men för varje såld biljett sänks detta). - Inte färre biljetter än tidigare år, alla borde kunna få gå Som tidigare nämnt, genom att ha olika storlekar på området kan det byggas ut om besökarantalet höjs. - Trycka på att det inte är och behövs någon köhets för att gå på SOF Inget att diskutera, det är självklart att det skall stoltseras med att detta är den köfria festen. - Det är bra att byggveckorna börjar tidigt, är bra reklam Generalen har funderingar på att bara ha en byggvecka. Detta då byggområdet kräver väldigt många mantimmar av organisationen och många bidrag bygger inte mer än en vecka hursom. På Chalmers pågår byggandet i sju dagar och många bidrag är mycket mer genomtänkta och väl utförda där än på SOF 13, vilket då kan ses som en pålitlig källa för att det även bör fungera i Linköping. - Byggstartsfesten var bra och det var bra att de tagit bort anmälningsavgiften till den Absolut. - Fler bidrag som inte kräver lastbilar Även här finns inspiration hämtad från Chalmers. Där fanns det fribyggen, dessa var fria från temat och deras roll var egentligen bara att vara imponerande byggen roliga att se på. Många av fribyggena hade en grund av en gammal bil, med eller utan fungerande motor, där ett imponerande bygge placerades ovanpå även fanns byggen med grund på ett gäng cyklar. Detta är ett billigt och lätt sätt att få in fler bidrag, som även är

6 6 (7) imponerande och roligt. Samtal har redan påbörjats med M-verkstan för att ha några verkare vilka hjälper till under byggveckan med bidrag som vill svetsa och arbeta i stål. - Några extra bidrag som är till för att alla som känner för det kan bygga på. Något att tänka på och skall föras vidare till kårtegeansvarig. - Ha ett bidrag för alla funkisar? Då kan alla ej jobbandes funkisar gå kring och bygga på det Samma svar som ovan. - Eventuellt ta bort Trappanfesten, den fyller en mycket liten funktion (men glöm inte bort Norrköping för det) Generalen har pratat med föregående General som hade samma uppfattning. Ett alternativt koncept har funderats på, vilket innebär att en fest mellan husen arrangeras av personalen på trappan, men under varumärket SOF, festen hålls ett tag innan SOF. - Artist? Skulle vara en möjlighet, dock är risken att SOF blir mer som en kravall vilket ingen vill. Dessutom saknas stöd i budget för detta. - Sittning för LinTek aktiva? Absolut intressant, mer än bara Generalssittningen som sker under helgen. Även borde möjligheterna för att låta annat folk ha sittningar undersökas, där bara lokal tillhandahålls och med mat caterad från exempelvis [hg] skulle detta knappt innebära något merarbete för organisationen. - Happenings som bara finns på torsdagen Personligen tror inte jag på aktiviteter som bestraffar folk för att de inte besökte en kväll. Om det roligaste tas bort efter första kvällen säljs inte fler biljetter. Det bästa som kan göras är att överträffa alla förväntningar och på så vis använda torsdagen som en del av marknadsföringen så att ännu fler biljetter säljs till kommande kvällar. - Inkludera en mindre camping i närheten för de som vill köra festival fullt ut? Möjligen ett koncept för kommande år. Det som först måste koncentreras på är att stärka varumärket, har svårt att se att en camping blir full innan varumärket är starkt. Kombinerat med att festivalen är ganska tidigt på året borde istället utlandsansvariga införas på samma vis som under de stora festhelgerna, dvs en lagfaddder som tar hand om och hushåller besökarna med ett tack att de får gå gratis på allt som utlänningarna går på. - Arbetet att bygga upp området flöt på förvånansvärt bra Kul att höra ;) - Ta bort det stora tältet ersätt med två mindre Redan gjort, enligt budget. Arbetet med att ha SOF beläget på centralare delar av campus går även bra. Så förhoppningsvis kan mycket pengar sparas in där. - Fler nischade tält, mer bar- scen koncept Många funderingar har gått kring detta, och ska absolut bli av! - Minska orkesterområdet tvinga ut dem bland folk skulle även spara på antal jobbare

7 7 (7) Som jag ser det bör inte området vara mer än en instrumentsgarderob som bör finnas för att underlätta för orkestrarna, allt annat tar bara bort fokus från att göra det bästa området för alla deltagare! - Bra med mycket saker att göra, ofta ganska billiga Detta är något som skall jobbas på under året och aktiviteterna hjälper till att öka på nöjesfältsstämningen. - Skumgummihav Detta var tydligen ganska jobbigt att hålla igång förra året och krävde många jobbare. - Bollhav En aktivitet att titta vidare på. - Hoppborg Absolut! - Sumobrottning Samma som ovan. - Ju mer desto bättre Garanterat, som tidigare uttryckt kommer alla aktiviteter bidra till en god stämning och bättre minnen. - Olika tält med stationer Absolut! Många funderingar finns även kring detta. - Kanske en förslagslåda på hemsidan där studenter får önska vad som ska göras Något att fundera på! - Sektionskamp? Som ovan. - Orkestrarna är säkra intäkter (flera hundra besökare varje dag) och gratis underhållning Inget att prata om. Dessutom kan de ses som personal ur STIM syfte och har lägre fasta kostnader än de vanliga besökarna. - Kanske få dit andra typer av musik inte enbart forte! som DJ:s Detta är absolut ett intressant koncept. - Försök att få billig underhållning kanske fler amatörband? I-bandet? Redan under Ölstopet 2014 skapades av Generalen en kontakt med en kille som hade ett band och gärna ville synas, troligen finns många liknande personer på universitetet och att komma i kontakt med dem vore kanon! - Se till att få in offerter tidigt så att det märks om saker börjar gå över budget. Absolut, i år skall det sparas in pengar på onödiga utgifter för att kunna flyttas till konton som gynnar studenterna!

8 (5) Förankring av gemensam vision för SOF15 Ansvarig: Johan Strömbäck, SOF-General Version /9 2014

9 (5) Vad Beskrivning Detta dokument beskriver hur Generalen skall arbeta med sin organisation för att befästa visionen som han har blivit tilldelad och själv funderat ut för SOF. Även skall arbetet som beskrivs i dokumentet underlätta för nästkommande Generaler, genom att alla studenter till SOF17 minns hur bra SOF15 organisationen arbetade. Varför Med kombinationen att många förändringar skall genomföras och delar av kommittén aldrig varit på SOF, är det viktigt att hela organisationen har samma vision av vad de arbetar mot för mål. Projektmål Att ha en enhetlig bild för hur arrangemanget skall bli förenklar både arbetet och kommunikationen, såväl internt som externt: om alla har samma bild är det lättare att gå mot samma mål. Arbetet som utgår från detta dokument kommer att belasta LinTeks ekonomi minimalt, med möjliga utlägg som transport. Tyvärr kommer inte förtjänsten vara direkt mätbar, största delen märks internt, med bland annat hur stämningen mellan de olika delarna av gruppen blir och förhoppningsvis hur kommunikationen utåt sköts samt hur arrangemanget slutligen blir. Förhoppningarna för hur organisationen förbättras genom detta arbete beskrivs nedan. Nr Projektmål Koppling till LinTeks värdeord och eller måldokument 1 Skapa en gemensam vision för Kommittén (och puttar). 2 Skapa och hålla en god stämning inom organisationen. 3 Hålla ett gott samarbete inom organisationen. 4 Förenkla arbetet för nästkommande General, genom att ha en grupp som alla vill vara med i till SOF15 Alla teknologer skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet. Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. Alla teknologer skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet.

10 (5) Aktiviteter/åtgärder I tabellen nedan syns vilka aktiviteter och åtgärder Generalen skall genomföra för att uppnå projektmålen. Tabell 1. Aktiviteter för att nå projketmålen. Nr Aktiviteter Koppling till projektmål 1 Generalen genomför en presentation av sin vision. 1,3 2 Gemensam helg. 2,3 3 Värdeordsgenerering 1,3 4 Teambuilding 2,3 5 Utvärderingstillfälle och avslutningsaktivitet 2,4 Hur Omfattning och delmoment Detta dokument är menat för Generalen och de berörda medlemmarna i kårstyrelsen. Aktiviteterna som är planerade skall bidra till en gemensam vision, god stämning i gruppen men också, genom att visa detta utåt, leda till att det nästa gång är lättare att hitta engagerade organisationsmedlemmar. Aktiviteterna och hur lång tid som är planerat för dessa listas nedan: Presentation och dialog, två timmar. Gemensam helg, två dagar. Värdeordsgenerering, en eftermiddag. Utvärderingstillfälle och samkväm för organisationen, en kväll. Resurser och förutsättningar De underlag som finns för den vision som skall förankras är en kombination av den utredning som gjordes under verksamhetsåret 13/14, i SOFs utvecklingsgrupp (SUG). I SUGs utredning finns målsättningar om hur SOF skall bli 2015 men också hur arrangemanget skall utvecklas till senare år. Till teambuilding och tackfest för kommittén finns det i dagsläget budgeterat kr/person. Tanken är att kostnader för helgen, en riktig teambuilding och tackfesten skall rymmas här. Det som behövs för att kunna genomföra dessa små akter för en mer enhetlig organisation är en lokal och möjligen transport till den gemensamma helgen. Samarbete och beroenden Det som är begränsande i detta arbete är logistiken och kommitténs enskilda schema.

11 (5) Tidplan Helgen och värdeordsgenereringen skall genomföras så snart i september som möjligt, dock det av största vikt att så många som möjligt ur kommittén kan närvara, och därför kan det vara så att detta skjuts till slutet av månaden. Presentationen för puttar skall hållas så snart som möjligt efter att dessa blivit värvade. Den riktiga teambuildingen hålls någon gång senare på hösten alternativt tidigt på våren Året avslutas sedan med en utvärderings- och samkvämskväll efter att SOF har varit. En möjlighet är att det fixas som en förfest till exempel SommarX. Generalen svarar mot Kårstyrelsen för arbetet kring en gemensam vision. Ganttschema för detta dokument återfinns i Bilaga 1. Dock kan som det står ovan, vara så att arbetet går från planen då det är av högsta relevans att så stora delar av kommittén som möjlig kan närvara vid de tillfällen som planerats. Avvikelser Avvikelser om detta inte efterföljs rapporteras till Albin Mannerfelt i kårstyrelsen, som är kontaktperson för SOF. Anledningar till att detta inte efterföljs kan vara, som tidigare beskrivet, till exempel om det är för få ut kommittén som kan närvara. Beskrivning av ansvar Ansvaret för att detta efterföljs ligger till fullo på Generalen, även om planerande och genomförande kan delegerats ut till någon i kommittén. Genomförande För att förankra visionen för SOF15 skall en presentation hållas av Generalen. Även är planen att en helg ska planeras och genomföras för kommittén tidigt under hösten, exempel på vad som skulle kunna göras är en två dagars visit i en stuga inom rimlig distans. Möjligtvis i Generalens landställe utanför på Adelsö utanför Stockholm. Uppföljning Rapportering skall ske löpande. Återkoppling för hur aktiviteten gick rapporteras till Albin Mannerfelt senast en kalendermånad efter genomförd aktivitet. Återkoppling Att se hur den gemensamma visionen kan vara svårt annat än känna av hur Kommittén och organisationen jobbar, om dessa börjar glida från målet kan det vara aktuellt att fundera ut fler moment för att få alla att gå mot samma mål. Avslut av projektet Den gemensamma visionen är något som måste jobbas på under hela året men med mest fokus inom detta område skall ligga under de perioder nya personer kommer in i organisationen. Således är arbetet klart samtidigt som organisationens arbete. Förhoppningen är att visionen sprids till övriga studenter och senare till nästa SOF organisation.

12 (5) Bilaga 1 Gantt Tabell 2. Alla deadlines är mjuka då det viktigaste är ett högt deltagarantal och inte att tidsplanen håller.!! aug! sep! okt! nov! dec! jan! feb! mar! apr! maj! jun! jul! okt! Presentation!K.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gemensam!helg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Värdeordsgenerering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Presentation!P.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Teambuilding!K.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Teambuilding!P.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Utv.!Och!Samkväm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen LinTek Beslutsdokument - Styrelsen I samband med att vi har skaffat vår nya lokal Projektlandskapet finns ej längre behovet av Kårallennycklar som går in i huvudbyggnaden, då denna lokal har en särskild

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Rapporter och meddelanden Presidiet

Rapporter och meddelanden Presidiet 2015-04-10 1 (6) Rapporter och meddelanden Presidiet Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen.

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva Sektionens likviditetsreserv och var fonds syfte.

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade HR Verksamhet 1 (5) Handläggare; Carolina Käll och Karolina Thorsson Version; 2 Datum; 2009-05-18 Bilaga 2 Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från:

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från: Fullmäktiges tredje höstmöte 2012 Bilaga D Innehåller rapporter från: 1. Sexmästare 2. Skattmästare 3. Beeking 4. Vitae 5. SKHILS 6. Vice Kårordförande 7. Arbetsmarknadsordförande 8. Kårordförande Rapport

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare Ordförande En ordförandes största uppgifter är att vara sektionens ansikte utåt, föra sektionens talan och se till att organisationen fortsätter att fungera. Det är viktigt att man som ordförande vågar

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

VARFÖR VIT JUL? Diskutera

VARFÖR VIT JUL? Diskutera ARRANGERA VIT JUL VARFÖR VIT JUL? När samhället stänger ned, när lamporna på fritidsgården släcks och när vaktmästaren låser porten till skolan och går på julledighet då finns vi där. Och gör julen till

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016 MÖLNDALS STAD 1(15) Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 015 Mölndal den januari 016 Erika Lörinczy Verksamhetsledare CASA Berget Eva Svensson Verksamhetsutvecklare CASA Berget

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

FF-MÖTE DAGORDNING. 1. Val av mötesordförande

FF-MÖTE DAGORDNING. 1. Val av mötesordförande FF-MÖTE Tid : 2017-04-24 klockan 17.30 Plats : T2 DAGORDNING 1. Val av mötesordförande Andreas Lind 2. Val av mötessekreterare Viktor Blückert 3. Val av protokolljusterare Lina Johansson 4. Fastställande

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

ÖSS. Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt

ÖSS. Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt ÖSS Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt Vision & Syfte Vi ger vind åt seglardrömmar! Värdegrund Lärande och utmannade I ÖSS strävar vi efter att ständigt utvecklas som seglare

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Sidnummer 1(6) 2011-09-28

Sidnummer 1(6) 2011-09-28 1(6) Ett arkiv består av ett urval av de handlingar som uppstår i en viss verksamhet. Att skapa arkiv handlar om att analysera, värdera, relatera och systematisera den information verksamheten avsätter.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. 2, Register & presentation. När jag grundade Äventyrs Service 2005 var min ambition att kunna vakna upp på morgonen och känna äntligen en

Läs mer

Äntligen har jag fått livskraften tillbaka!

Äntligen har jag fått livskraften tillbaka! för individuell utveckling Äntligen har jag fått livskraften tillbaka! Följ Stinas väg till nytt jobb och Pelles resa till praktik Vägknuten är ett nytt projekt och en väg till individuell utveckling för

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Var med och sätt färg på Luleå!

Var med och sätt färg på Luleå! Volontärinformation RFSL RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Läs mer

RiksSMASK. Sommarmötesprotokoll 2011-06-19. 5 Adjungeringar Isabelle Söder och Joacim Eljas adjungeras till mötet med yttranderätt och rösträtt.

RiksSMASK. Sommarmötesprotokoll 2011-06-19. 5 Adjungeringar Isabelle Söder och Joacim Eljas adjungeras till mötet med yttranderätt och rösträtt. RiksSMASK Sommarmötesprotokoll Mötesprotokoll Närvarande: Isabelle Söder Per Glidarn" Martin Zeller Fanny Ekblom Adam Gladam"Viklund Joakim Eljas Nätvarande: Johan SptelevinkenRoos (Skype) 1 Mötets öppnande

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Summa av Intäkter. Summa av Budget. Summa av Kostnader

Summa av Intäkter. Summa av Budget. Summa av Kostnader Summa av Intäkter Summa av Kostnader Summa av Budget 14. SOF 3 584 260 kr -3 522 083 kr 62 177 kr Driftskostnader 0 kr -211 954 kr -211 954 kr LinTek internt 0 kr -130 090 kr -130 090 kr Representation

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

Grupp Modö- Projektrapport. Innehåll

Grupp Modö- Projektrapport. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Projektorganisationen... 4 Tids- och resursåtgång... 5 Problem, hinder och avvikelser under projektets gång... 5 Positiva erfarenheter och effekter... 6 Projektets

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

När gruppen planerat klart måste en ledare godkänna förslaget för att försäkra sig om att uppdraget är lämpligt.

När gruppen planerat klart måste en ledare godkänna förslaget för att försäkra sig om att uppdraget är lämpligt. Kvällsaktiviteter Övningsblad: Kvällsaktivitet med prylar Uppgift Grupperna får varsitt paket innehållande olika prylar som tillsammans ska vara en del av en liten kvällsaktivitet för kompisarna. Första

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer