Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04"

Transkript

1 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet. Vision och affärsidé Syftet med denna virtuella plats är att med hjälp av riktat material innehållande nytta och nöje, i bild, skrift och i rörlig bild locka till sig studenter och bli en del av dess vardag och rutiner. Målet är att detta koncept på ett enkelt sätt ska kunna implementeras även i andra studentstäder. Problembakgrund Vi som studenter vid Linköpings universitet har själva insett behovet av en sida som studenter kan samlas runt för att få matnyttig information om studenternas vardagliga liv. Allt från recept till fester, nöje, humor och ekonomi. Detta tycker vi fattas i nuläget på LiU. En annan aspekt är att annonsörer saknar ett enkelt och smidigt sätt nå ut till den starka köpkraft som studenterna utgör. Man brukar prata om fattiga studenter, men faktum är att studenter är en köpstark grupp som dessutom kommer att spendera ännu mer pengar om några år när de är färdigutbildade och börjar jobba. Det är därför smart att satsa på denna grupp redan nu eftersom det kan löna sig väl i framtiden. Vision Att skapa en bättre och roligare vardag för studenter genom att förse dem med båda nytta och nöje. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att lyckas fånga studenternas intresse och bli en naturlig del av deras vardag? I uppstarten är det extra viktigt att vi syns och hörs där studenterna finns och på de sociala medier som finns tillgängliga för att så snabbt som möjligt etablera oss bland de som vi kommer att rikta oss mot. För att göra detta kommer vi att bland annat: Skapa ett samarbete med studentföreningar, kårer och andra som har intresse av att marknadsföra sig och nå ut till studenter. Skapa en sida på Facebook. Skapa ett Instagramkonto. Planen är att en student har hand om kontot en vecka och att det sedan lämnas vidare till en annan student. Studenten ska då lägga ut bilder ur dess vardag med all från plugg, fritidsintressen och fester. På så sätt får man en inblick i hur studenternas vardag ser ut. Tidningsannonser i diverse tidningar som exempelvis studentinriktade tidningar men även andra som till viss del riktar sig mot studenter. Radioprogram, skapa ett radioprogram som är speciellt inriktade mot tips och aktuellt inom studentvärlden just nu. Marknadsföring på universitetet genom bland annat flyers och affischer. Införa en podcast.

2 Utmaningar Utmaningarna kommer att vara att hela tiden hålla oss uppdaterade med material och händelser. Om detta misslyckas är det risk för att studenterna tröttnar, och då tröttnar även annonsörerna. Denna marknadsplan är en utmaning i sig då den kommer att stå som grund för presentationsmaterialet till våra finansiärer. Problem Vilka motgångar/problem skulle vi eventuellt kunna träffa på nu eller i framtiden. Till att börja med så vore det största problemet om LIU själva skulle starta något liknande som då möjligen skulle kunna konkurrera ut vår produkt. Ett annat scenario skulle vara att studenterna vänder oss ryggen för att vi inte är tillräckligt uppdaterade och intressanta. Men även att de tekniska bitarna inte går att lösa skulle vara ett stort problem. Dröm Vår dröm är att innan frukost ska av Lius studenter ha besökt vår sida för att uppdatera sig vad som har hänt och vad som ska ske inom studentlivet.

3 SWOT-analys SWOT-analys (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) är en analys som används för att upptäcka en produkts eventuella styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Och på så sätt se hur produktens situation på marknaden ser ut och dess möjligheter. Styrkor Det finns ett stort behov av en mediekanal där all information för studenter är samlad, både för studenterna själva men även för annonsörer som riktar sig mot studenter. Det finns egentligen ingen konkurrent med exakt samma eller liknande koncept i nuläget i Linköping. Vi har god insikt i studenternas behov och krav då vi själva befinner/har befunnit oss i samma situation. Portalen går att utveckla, bland annat genom att öka den geografiska spridningen till även andra universitetsstäder. Det går även att utveckla portalen via många olika mediekanaler. Marknadsföringen har stora möjligheter att utvecklas. Studenter har många behov och målet med kampanjen är att uppfylla dem. Det krävs förhållandevis lite likvida resurser för utvecklandet av studentportalen med tanke på vilka inkomster den kan ge. Studenter är en målgrupp som är ständigt aktuell och värd att satsa på. Svagheter: Nästan allt som finns på studentportalen går att finna via andra källor dock inte samlade på ett och samma ställe. För att veta att intresset är stort skulle en större undersökning vara att föredra. Studenter har väldigt många olika behov, det kan vara svårt att fånga alla. Ett brett utbud på portalen kan göra det svårt för studenterna att lätt hitta det som uppfyller just deras behov. Just nu finns inte de resurser och likvida medel som krävs? Studentportalen är inte självgående, det krävs ständiga uppdateringar för att bibehålla intresset. Möjligheter: Eftersom att intresset för olika mediekanaler ständigt ökar finns det inga begränsningar för genom vilka medel studentportalen skulle kunna utvecklas. Allt från hemsida till mobilapp, radio, Instagram osv. Om satsningen lyckas på lokal nivå är det lätt att expandera satsningen och implementera den i fler städer.

4 Hot: Det går utveckla och anpassa portalen så att den passar studenternas krav och intressen i olika städer. Hemsidor med liknande innehåll som redan är etablerade. Det finns även andra media som konkurrerar om studenternas intresse. Det är svårt att beräkna resursåtgången för produkten.

5 PEST-analys PEST-analys (Political, Economic, Social och Technological) är en analys som används för att strategiskt analysera en produkts omvärld och yttre faktorer som kan påverka produkten. Politiska faktorer: Det finns lagar som kan reglera innehållet på hemsidan. Ekonomiska faktorer: Hemsidan är beroende av att det ska finnas aktörer som vill annonsera, då gäller det att den har ett minimum antal besökare. Sidan måste ha finansiärer. Konjunkturer kan påverka antalet annonsörer. Sociala faktorer: Trender förändras hela tiden, det gäller att studentportalen hela tiden anpassas efter de trender som är aktuella just då. Det kommer att krävas ständiga uppdateringar för att studenterna ska bli flitiga besökare på studentportalen. Att internet är så lättillgängligt ställer högre krav på de som ansvarar för portalen. Teknologiska faktorer: På grund av dagens snabba utveckling kan teknologiska faktorer vara avgörande för studentportalens överlevnad. Det är svårt att förutsäga vilka teknologiska resurser som krävs. Internets framtid kan vara osäker.

6 Konkurrensanalys Ta reda på om det finns några starka eller svaga konkurrenter på marknaden. Positivt Finns vad jag vet ingen liknande produkt/hemsida på marknaden i Linköping som täcker samtliga funktioner. Finns förebilder på andra lärosäten som man kan snegla på. Kan även se vad andra studenter tycker fattas där och ha med det på vår sida. Negativt Däremot olika hemsidor som täcker olika delar men inte allt. Ex: Lius hemsida. Exempel på konkurrerande sidor vid Liu: Universitetets hemsida, studenttidningar mm. Om produkten ska lanseras på nationell nivå finns det konkurrenter som använder sig av samma information. Finns det några nya konkurrenter? Inte vad jag vet i nuläget men eftersom det fattas liknande produkter vid flera andra lärosäten så är det inte omöjligt att någon även har uppmärksammat behovet även där och även planeras i Linköping. BCG-Matris (Boston Consulting Group) Eftersom vår produkt är helt ny (har inte ens lanserats på marknaden än) så är det svårt att veta hur produktens tillväxt på marknaden ser ut. Marknadsdelen är i nuläget även noll men med stor potential eftersom den inte har några lokala verkliga liknade konkurrenter. Har därför chansen att potentiellt bli Stars om produkten lanseras på rätt sätt. Till en början är marknadsstorleken ganska liten, målgruppen är ca studenter på Linköpings universitet.

7 STP-processen STP-processen står för Segmenting, Targeting och Positioning och används inom marknadsföring för att identifiera produktens huvudsakliga område och syfte och för att fungera som grund för skapandet av en passande marknadsmix. Segment: Produktens målgrupp är studenter och de som är involverade i studentlivet på ett eller annat sätt. Oftast i åldern och aktiva användare av olika mediekanaler som kommer att vara framtidens högavlönade medborgare. I de flesta fall med begränsad ekonomi och tycker det är viktigt att hänga med på dagens trender. Targeting: Marknaden som produkten riktar sig till är studentmarknaden och marknader rörande studenter. Positioning: Vara en del i studentens vardag och förena nytta med nöje.

8 Undersökning av bakgrunden För att få bakgrundsinformation om vilket behov som finns av produkten studnet, genomfördes en mindre enkät-studie på 20 personer. Enkäten hade främst som syfte att undersöka huruvuda studenterna ansåg sig ha ett behov av en gemensam studentportal och även vilket innehåll de skulle vilja se på en sådan. Enkäten bestod av öppna frågor, detta för att få ut så mycket av svaren som möjligt. Det var även intressant att se om svaren skiljde sig åt beroende på hur aktiv studenten ansåg sig vara inom studentlivet. Resultatet av enkäten visade ett behov av produkten studnet. De flesta studenter ansåg sig vara aktiva inom studentlivet och även aktiva besökare av olika studentforum. Många studenter var nöjda med den information som finns att tillgå idag via olika medier. Dock ansåg vissa att det borde vara enklare att komma åt viss information. De flesta studenter ansåg sig därför ha ett behov av en media som förmedlar all information som hör till studentlivet. Det gavs även en del förslag på vad produkten skulle kunna innehålla för att vara till nytta för studenten. Exempelvis information om olika event, information om studentföreningar och annat som hör studentlivet till. För att se utformning av enkäten, se bilaga 1.

9 Kampanj Vår kampanj handlar om att övertyga studenter om att vi ger dem allt de behöver. Därför är det viktigt att synas och skapa ett behov av produkten hos studenter. Detta vill vi göra genom att först och främst samarbeta med studenterna själva, många studenter är aktiva inom föreningar alternativt arrangörer av olika event som de har behov av att marknadsföra. Om vi kan samarbeta med dem för att skapa en virtuell mötesplats där de kan marknadsföra sig själva så skapar vi ett behov av studnet. Vi tar även hjälp av studenter som vill synas och förmedla livet som student genom pod-casts och twitter exempelvis, för att skapa intresse för vår produkt. För att nå ut till alla studenter är det dock viktigt att använda sig av olika kanaler, det gör vi genom att synas på universitetet och i andra sammanhang där studenterna finns. Samarbeten - För att nå ut till studenter med produkten ska samarbete med studentföreningar, kårer och andra som har intresse av att marknadsföra sig till studenter skapas. - Skapa samarbete med andra annonsörer, företag och organisationer som vill nå ut och marknadsföra sig mot studenter. - Samarbete med Linköpings universitet - Samarbete med nationer i Linköping som har intresse av att marknadsföra fester och events. Sociala medier - Skapa en facebooksida för produkten, synas på andra sätt via facebook. - Skapa instagram-konto, det får veckans student använda för att förmedla små och stora händelser i studentens vardag. Även här kan nyheter och andra händelser hos studnet marknadsföras. - Samarbeta med studenter som bloggar och låta dem blogga via studnet, exempelvis studenter som studerar utomlands. Event - Give-aways på Linköpings universitet och andra happenings under lunchtider och raster. - Delta i studentmässor och hjälpa till att marknadsföra studentmässor via studnet. - Delta i andra event för studenter och hjälpa till med marknadsföring av dessa, exempelvis genom vimmelbilder. Annonsering - Annonsering genom olika medier, exempelvis genom tidningar, radio, tv, internet osv. - Affischer på universitetet och andra ställen där studenter befinner sig. PR - Delta i intervjuer i olika medier - Pressreleaser - Pod-cast, dessa kan studenter själva göra för att det ska passa vår målgrupp

10 Tidsplan Tidsplanen utgår ifrån att marknadsföringen kommer att ske under en ganska kort och intensiv period. Kampanjen kan med fördel genomföras under de veckor då studenterna har nolleperioden. Då anordnas mottagningen av de tusetals nya studenter som börjar studera, de har stort behov av att få samlad information då det är mycket som är helt nytt för de flesta. Det är många event som inträffar under denna period och dessa skulle med fördel kunna marknadsföras via studnet. Nolle-perioden pågår under en månad, därför kan tidsplanen se ut som följer: Månad 1: 1. Skapa samarbeten med studenter/föreningar/annonsörer, boka möten med dessa och knyt kontakter. 2. Fixa give-aways och annat material till marknadsföringen, utforma annonser och affischer som ska delas ut under kampanjen 3. Skapa samarbeten med studenter som deltar i kampanjen, studenter som bloggar exempelvis. (Dessa förberedelser kan eventuellt ta längre tid beroende på hur snabbt möten och samarbeten kan skapas.) Månad 2: 4. Genomför marknadsföring på universitet, dela ut give-aways, sätt upp annonser och marknadsför event genom studnet. 5. Genomför den transmediala marknadsföringen. 6. Delta i olika student-event 7. Analys och uppföljning av marknadsföringen och resultatet. Genomför undersökning hur besökarna uppfattar produkten studnet och vad som kan förändras och förbättras.

11 Kostnader Mediautrymme Print: 5000 kr Giveaways: kr Radio: kr TV: kr Internet: kr Event: kr Totalt: kr Startkapital från investerare: kr Kostnadskalkyl år 1 Investering: SEK Personal 50% 0% Teknisk utveckling 15% Övrigt 10% Marknadsförin g 25%

12 Marknadsföring år 1 Investering: SEK Print 5% Event 25% Giveaway s 15% Radio 10% Internet 25% TV 20% Kostnadskalkyl år 2 Totala kostnader: SEK Personal 50% Teknisk utveckling 10% Övrigt 20% Marknadsföring 20%

13 Bilaga 1. Enkät: Hur gammal är du? Vilket kön är du? (Ringa in ditt svar) Kvinna/man Hur länge har du studerat? Är du aktiv i någon studentförening eller kår? Hur ofta besöker du event som erbjuds till studenter? Hur ofta besöker du hemsidor som är förknippade med studentlivet? Hur nöjd är du med den information som du hittar där? Skulle du använda dig av en studentportal som samlar all information som hör till studentlivet? Om det skulle finnas en hemsida som samlar information för studenter, vad skulle du då vilja att den innehöll? Innehåll Hittade inga poster för innehållsförteckning.

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut Marknadsplan-Pizza strut Innehå ll Inledning och bakgrund... 3 Marknadsanalys... 3 Marknadsmix... 4 Problembakgrund... 7 SWOT-analys... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 8 Möjligheter... 8 Hot... 9 PEST-analys...

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Andmotion AB. Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83. Andreas Lindahl. Mattias Wilzén. Lydia Tolliner. Linn Andersson.

Andmotion AB. Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83. Andreas Lindahl. Mattias Wilzén. Lydia Tolliner. Linn Andersson. Andmotion AB Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83 Andreas Lindahl Mattias Wilzén Lydia Tolliner Linn Andersson Jimmie Niklasson 2013-01-09 Andmotion AB. Sammanfattning I denna marknadsplan

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

FACEBOOK FÖR MÄKLARE

FACEBOOK FÖR MÄKLARE FACEBOOK FÖR MÄKLARE Innehåll: -Förord 3 -De åtta grunderna för att lyckas med Facebook 4 -Grundläggande teknisk kunskap. 8-13 typer av inlägg du måste ha koll på. 22 -Facebookannonsering för mäklare.

Läs mer

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin Marknadsplan Lansering av webbutik Sammanfattning Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic 910208 Oscar Donnerin 901009 Samuel Fernmo 860430 Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter

En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter Kurs: Marknadsföring 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Inlämningsdatum: 2015-03-27 Institution: IEI Sandra Azhary, 940310-0044 Frida Velin, 940214-6766

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer