Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, , Lönechef Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet med intern kontroll är att kunna styra, leda och följa upp verksamheten i nämnden. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas. Ansvarig verksamhetschef är skyldig att följa antagna regler och se till att övriga anställda är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. Beslutsunderlag Bilaga riskanalys Bilaga intern kontrollplan Admnämnd tjänsteskrivelse Ärendet Lönecentrum har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan. Som underlag till planen har vi gjort en riskanalys. Riskanalysen innehåller de orsaker som ofta skulle kunna bli fel vid löneutbetalningar eller som har en stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Varje risk har vi bedömt utifrån sannolikhet, konsekvenspåverkan och risknivå. Intern kontrollplanen innehåller de risker som har högst risknivå i vår riskanalys. Frekvens av kontroll kan vara allt ifrån varje månad till stickprov vissa månader. Utöver de punkter som finns på intern kontrollplanen finns inbyggda kontroller i lönesystemet. Det finns en kontroll så att man inte kan rapportera på eget personnummer. Chefer har bara möjlighet att attestera personal inom eget/egna verksamheter eller funktioner. Vissa orsaker som rapporteras i lönesystemet kräver tillstyrkan av chef och beslut av personalchef eller motsv. Det finns också sambandskontroller för medarbetare, chef och löneadministratör. KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 50. Lönecentrum Kristinehamn E-post Besöksadress Tullportsgatan 13 Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Förvaltningens förslag till beslut Administrativa nämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan. Nämnden föreslås välja vilka punkter som ska redovisas till nämnden. Niclas Friman personalchef Charlotte Rolfsson lönechef

3 INTERNKONTROLLPLAN Bilaga Admnämnd/2013:1 Riskbedöming Liten Mellan - Stor Internkontrollplan för Lönecentrum Östra Värmland Avser perioden Reglem/Rutin/system Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Frekvens/tidpunkt Metod Rapport till Riskbedömning Kommentar Månadens löneutbetalning Registrering av nyanställda Registrering av manuella underlag Rapport ur lönesystemet Avvikelserapportering Lönetillägg Att ologiska samband inte finns och att orimliga utbetalningar inte har skett Att registrering har skett korrekt utifrån underlag Att rapporten är korrekt ifylld och rätt registrerad Att viktiga rutiner och anvisningar är kända och tillämpas Att lönetillägg inte betalas ut efter tom datum Löneadministratör /Ansvarig verställan av lön Varje månad före verkställan av lön Liten Systemförvaltare Varje månad efter verkställan av lön 4 st/kommun /månad Stickprov Mellan Systemförvaltare Varje månad Stickprov Liten efter verkställan av lön Lönechef Löpande Dialog med Liten samrådsgrupp Utsedd löneadministratör Varje månad Stickprov Mellan

4 Reglem/Rutin/system Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Frekvens/tidpunkt Metod Rapport till Riskbedömning Kommentar Schemakontroll Löneadministratör Varje månad Rapport ur lönesystemet Rapporteringsunderlag Frånvaroregistrering Oattesterade poster i systemet Att rätt schema ligger inlagt i systemet vid ändrad syss.grad Att rapporteringsunderlag inkommer till lönecentrum senast den 10:e i månaden Att frånvaro förlängs och/eller att frånvaro registreras Att poster i systemet beviljas löpande Löneadministratör April och Oktober Ansvarig chef Löneadministratör Systemförvaltare Granska vid Mottagande Analyslista Varje månad Rapport ur lönesystemtet Stor Mellan Stor Rapportering av partiell tjänstledighet Kvitto, reseräkning Att partiell tjänstledighet rapporteras i systemet Att kvittounderlag tillhörande reseräkning inkommer till Lönecentrum för arkivering Ansvarig chef Löpande Analyslista Löneadministratör April och Oktober Stickprov Stor

5 Bilaga Admnämnd/2013:1 Riskanalys Internkontroll Nr Risk Riskbedöming Orsak Åtgärd Sannolikhet Konsekvens Risknivå 1 Lön utan att påbörjat anställning Fasta tillägg som löper på efter att tillägg upphört Systemfel. Löneutbetalningen går ej ut i tid Fel personnummer. Lön utbetalas till fel person Felaktigt schema. Leder till felaktig lön Fel frånvaroorsak Anställningsavtal kommer inte in i tid. Lönen betalas inte ut Rapporteringsunderlag inkommer för sent Bristfällig kontroll av arbetsledaren. Tex av analyslista. Fel slutdatum. Inget till och med datum inlagt. Systemfel. Mänskliga faktorn. Bristfällig kontroll. Kompetensbrist hos schemaläggare och personaltillsättning. Kompetensbrist hos medarbetare och arbetsledare. Ökad information. Analyslistan är VIKTIG! Kontroll kan läggas in i lönesystemet. Åtgärdsplan behövs för när det händer. System upptäcker felaktiga personnummer. Bättre kontroll av den som lämnar underlag. Bättre försystem. Information. Standardisera rutinerna. Lika rutin för alla verksamheter. Information. Standardisera rutinerna. Lika rutin för alla verksamheter. 9 Lön till personer som Uppsägning/begäran om Efterkontroll. Analyslista.

6 Bilaga Admnämnd/2013:1 slutat entledigande har inte inkommit. 10 Frånvaro förlängs ej. Fel lön utbetalas. Alt frånvaro rapporteras ej in i tid Påminnelse av systemet när orsak har upphört. 11 Oattesterade poster i systemet Partiell tjänstledighet kommer inte in Chefen har slutat. Ingen har meddelat. Ingen attesterar Omorganisation, ny kontering. Det gamla ligger kvar i systemet Bristfällig kontroll/rutin av arbetsledare. Bristande kompetens, dåliga rutiner. Arbetstagare glömt ansöka eller känner ej till rutin. Bristfällig information/rutin. Bristande rutin. Bättre kontroll ansvarig/arbetsledare. Bättre rutiner. Information, utbildning. Standardisera rutin. Lika för alla verksamheter. 15 Fel attestant Bristande rutin/information. Bättre rutin. 16 Kvittounderlag kommer inte in för arkivering (reseräkning) Felregistrering vid tjänsteresa Felregistrering vid tjänsteresa till utlandet Bristande kompetens (okunskap). Bristande kompetens (okunskap). Bristande kompetens (okunskap). Bättre rutin. Bättre rutin. Bättre rutin.

7 Sannolikhet 1=Mycket låg, 2=Låg, 3=Medelstor, 4=Stor, 5=Mycket stor. Konsekvens (påverkan) 1=Försumbar, 2=Liten, 3=Medelstor, 4=Stor, 5=Mycket stor Bilaga Admnämnd/2013:1

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia REVISIONSRAPPORT 2014-06-17 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning personalsystemen Personec P och Hogia Granskningen Revisorerna har, efter en risk- och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408 SöDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2007-11-22...,,...---.,.,...----::----:---:--::-:1 SÖDERTÄUE. KOMMUN I, KommunstYH;~sen, 2~il7 -j 1-2 2 Ingela Heden Tfn 08-550 21776 ingela.heden@sodertalje.se

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Lönenämnden 2014-11-11

Lönenämnden 2014-11-11 Lönenämnden 2014-11-11 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011 Härryda kommun Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen Våren 2011 Innehållsförteckning 1 SLUTSATSER... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 4 2.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 4 3 ÖVERSIKTLIG

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer