Gör karriär i offentlig sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör karriär i offentlig sektor"

Transkript

1 Gör karriär i offentlig sektor Förslag för bättre karriärmöjligheter och högre löner september 2006

2 Sammanfattning:...3 Inledning...4 Solna ett gott exempel...7 Ett(s)tort misslyckande...8 Skapa en sammanhållen karriärstege för vården...9 Uppmuntra utveckling och karriär inom den profession man har...9 Uppmuntra vidareutbildning mot annan profession...10 Uppmuntra karriär genom ledarskap...10 Uppmuntra karriär och utveckling genom eget företagande...11 Förbättra lönerna för offentliganställda

3 Sammanfattning I denna rapport lägger Centerpartiet en rad förslag för att förbättra karriär- och utvecklingsmöjligheterna för de kvinnodominerade yrkesgrupperna i den offentliga välfärdssektorn. Förslagens huvudfokus ligger särskilt på vård- och omsorgsyrkena, men har stor bäring också på andra områden i den offentliga sektorn, t.ex. barnomsorg, skola och offentlig förvaltning. Huvuddragen av det vi nu föreslår är: En bättre yrkesutbildning Satsa på Vårdcollege Ge möjlighet att kunna läsa sjuksköterskeprogrammet som fristående kurser Inför den nya kompetensen undersköterska med spets Inför ett nystartskonto för kompetensutveckling och nyföretagande Utred ett snabbspår i läkarutbildningen för personer som sedan tidigare har sjuksköterskeutbildning och sjuksköterskeerfarenhet Skapa särskilda chefsutbildningar både inom läkarutbildningen och inom sjuksköterskeutbildningen Skapa en akademisk chefsutbildning som kan komplettera gymnasiets vårdprogram Inför avknoppningsstöd för vård- och omsorgsanställda som vill starta eget Genomför en försöksverksamhet med utmaningsrätt för privata, kooperativa och ideella vårdgivare Slopa stopplagen Inför Fritt val i välfärdstjänsterna Inför entreprenörskap som ämne i vårdutbildningarna Se till att utbildning alltid lönar sig Sänk skatten för låg- och medelinkomsttagare Växla sänkta kostnader för sjukförsäkringen mot höjda löner 3

4 Inledning Låga löner och små möjligheter att själv påverka sina arbetsvillkor präglar de kvinnodominerade arbetsplatserna i den offentliga sektorn, en sektor som dessutom brottas med höga sjukskrivningstal. Där, om någonstans, blir effekterna av Socialdemokraternas misslyckade jämställdhetspolitik tydlig. När Centerpartiet i augusti lät Riksdagens Utredningstjänst ta fram statistik över hur jämställdheten utvecklats på olika områden, och jämförde det med de jämställdhetspolitiska mål som regeringen haft att jobba efter, blev resultatet nedslående. En av de saker vi kunde konstatera i vår rapport Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå den jämställdhetspolitiska målen var att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat under de 12 år Socialdemokraterna suttit vid makten. Mest har lönegapet vuxit inom den landstingskommunala sektorn, där många kvinnor arbetar. På 12 år har regeringen alltså inte förmått vända trenden att kvinnor arbetar på jobb som ger dem sämre löner, i kombination med världens högsta skatter för människor med låga eller normala inkomster. Dessutom har andelen kvinnor som är sjukskrivna ökat med en tredjedel mellan 1994 och 2005, och när antalet förtidspensionärer vuxit har förtidspensioneringarna ökat allra mest bland kvinnor. Lönerna bland den offentliga sektorns anställda är för låg. Detsamma gäller för några andra sektorer, till exempel bland handelsanställda. Men samtidigt är det viktigt att poängtera att det finns viktiga skillnader mellan villkoren för dem som jobbar i till exempel handel och dem som jobbar med vård och omsorg. Jobben inom handeln är ofta en slags ingångsjobb, som leder vidare till andra typer av jobb där lönenivåerna är bättre och karriärmöjligheterna större. Men anställda i omsorgsyrkena tycks mer sällan byta bransch, och saknar på det sättet möjligheten att genom att byta arbetsgivare få upp sin lönenivå eller förbättra sina anställningsvillkor. Dessutom erbjuder handeln helt andra karriärmöjligheter än vad exempelvis vårdsektorn gör. Det tydliggör det 4

5 faktum att den offentliga sektorn på flera sätt är sämre än stora delar av den privata när det gäller att erbjuda sina anställda utvecklingsmöjligheter och olika typer av karriärvägar, som kan berika de anställdas yrkesliv och förbättra trivseln på arbetsplatserna. En undersökning som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gjort för vår räkning bekräftar denna bild. Detaljhandelns andel av arbetskraften är som störst bland yngre och som lägst bland de som är över 45 år. Det tyder på att dessa yrken är genomgångsyrken. Inom vården och omsorgen tycks personalen i betydligt högre grad bli kvar genom hela arbetslivet. Socialdemokraternas och den samlade vänsterns återkommande löften om högre löner i offentlig sektor är inte vatten värda så länge de inte anslår vare sig pengar eller släpper in fler arbetsgivare och entreprenörer i verksamheten. Att, som Göran Persson, kalla sig feminist och samtidigt sätta stopp för kvinnor som vill starta eget inom typiskt kvinnodominerade områden är inget annat än ett stort hån. Lika viktigt är det att se att trivsel på jobbet ofta hänger samman med den enskildes möjligheter att påverka sin arbetssituation, och att få inflytande över det som rör den egna arbetsplatsen, och vi vet sedan länge att den offentliga sektorns anställda ofta efterlyser större delaktighet och mer inflytande på jobbet. Den vädjan har dock inte Socialdemokraterna hörsammat. Med vänsterpolitik tvingas kvinnor i praktiken stanna kvar på ohälsosamma arbetsplatser och låga lönenivåer, vilket i sig leder till ökad ohälsa. Det är hög tid att frigöra de kvinnor som sitter fast i den socialdemokratiska kniptången. Kommuner värdesätter inte kvinnors kompetens Det finns många människor som är verkliga trotjänare och som bär på enorma kunskaper, i den offentliga sektorn. Men många av dem har trots stora insatser och gedigna kunskaper mycket låga löner. En av dem är Elin som efter 30 år i äldreomsorgen bara tjänar kronor. 5

6 Problemet är att hennes kunskaper inte är definierade, beskrivna och erkända. Så länge Elins kunskap är tyst är det heller ingen som är beredd att prioritera den och belöna den. Kompetensutveckling betraktas ofta som en trevlig avkoppling för medarbetarna men ses alltför sällan som ett strategiskt redskap för verksamhetens eller individens utveckling. Tyvärr är den offentliga sektorn inte särskilt villig att betala för kompetens. Lönesättningen används sällan till att premiera utbildningssatsningar och prestationer utan tycks mer vara ett sätt att utjämna löneskillnader. Många ställer krav på utbildning, men få kommuner och landsting är villiga att betala tillräckligt för det som medarbetarna sedan tillför i form av kunskap och utveckling på arbetsplatserna. Idag men framför allt på sikt är det naturligtvis ett problem, dels för personalrekryteringen och dels för den offentliga sektorns möjligheter att kunna möta ökade krav på kvalitet och omhändertagande i bland annat vården och omsorgen. Därför är det viktigt att synliggöra och differentiera offentliganställdas arbetsuppgifter och vara beredd att betala för dem. När det gäller undersköterskans arbete handlar det arbetet bara till en del om att ta hand om de äldre. Samma person kan också vara specialist på en mängd olika områden, som omvårdnad, dokumentation, mat, hygien etc. Den bild som ibland finns av att vårdarbete skulle vara okvalificerat stämmer inte. I själva verket innehåller de yrkena ofta väldigt kvalificerade uppgifter. Därför är det viktigt att förändra bilden av dessa yrken och lyfta fram det värdefulla arbete som människor i vården och omsorgen utför. Därför är det strategiskt viktigt att beskriva vård- och omsorgsyrkena i all sin mångfald och belöna personalen när de tar ytterligare steg för att utveckla sin kompetens och utvecklas i sin yrkesutövning. En stor del av den offentliga sektorn kännetecknas av höga sjukskrivningstal, låga löner och svagt inflytande på det som många gånger är väldigt kvinnodominerade arbetsplatser. Även om det tas initiativ på olika håll så finns det alltför få riktigt goda och verkningsfulla exempel där 6

7 man lyckats hitta sätt att få offentliganställda att trivas bättre och ha mer inflytande på jobbet, och där man lyckats motivera personal att utveckla sin kompetens och samtidigt låta den utvecklingen synas i lönekuvertet. Men det finns några. Ett av dem är Solna stad, där man sedan flera års tid arbetat med att skapa karriärstegar, som ett sätt att öka yrkenas status och attraktivitet, och förbättra arbetsmiljöerna i offentlig sektor. Solna ett gott exempel 2002 startade Solna stad projektet Karriärstegen för vårdbiträden och undersköterskor. Syftet var bland annat att skapa karriärmöjligheter, att öka makten och inflytandet på arbetsplatserna, att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och att förbättra kvaliteten i verksamheten. Intresset bland personalen för karriärstegen var och är stort. Förutom att personalen utvecklas och får ett större inflytande över sitt arbete får de också betalt för att de tillför ny kompetens, vilket inte är särskilt vanligt i andra kommuner. I dag tjänar de högst betalda undersköterskorna i Solna kronor och de bäst betalda vårdbiträdena kronor. Det kan jämföras med den genomsnittliga lönen för vård och omsorgspersonal i kommunal sektor som är kronor. Den utbildning som ingår i karriärstegen omfattar 40 utbildningsdagar fördelade över tre steg och syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att driva förändrings- och utvecklingsarbete på sin arbetsplats. Utbildningen ger i sig inte ett öre i lönekuvertet men den som applicerar sin kunskap på sin arbetsplats blir sedd och belönad efter prestation efter en individuell löneförhandling. De löneökningar som görs ska rymmas inom budgetramarna. Men Solna stad kan redan nu se ett mönster - personalomsättningen minskar, det råder en annan lojalitet på arbetsplatsen och det görs förbättringsarbeten som i sin tur leder till besparingar, såväl mänskligt som ekonomiskt. 7

8 Arbetet med karriärstegen, som började som ett projekt, är i dag en del av den ordinarie verksamheten och inspirerar till nya utbildningar. I dag har Solna stad påbörjat ett samarbete med Karolinska Institutet som har skräddarsytt en processledarutbildning med fokus på brukarinflytande och kvalitet, i syfte att skapa ett helt nytt yrke inom äldreomsorgen. Solnas arbete med karriärstegar borde kunna tjäna som inspiration och modell för fler kommuner, landsting och alternativa vård- och omsorgsgivare. Ett(s)tort misslyckande Trots alla goda ambitioner och enstaka goda exempel är det ett stort misslyckande att man inte på bredden, i fler kommuner och landsting, har kunnat göra verklighet av karriärstegar och löneutvecklingsmöjligheter i exempelvis omsorgen och vården. Regissörerna av detta fiasko är arbetsgivarna, i det socialdemokratiskt dominerade landstings- och kommunförbundet och på andra sidan i det socialdemokratiskt dominerade fackförbundet Kommunal. När karriärstegarna inte har rests har de största förlorarna blivit de kvinnor som jobbar i offentlig sektor, och de som har ingen eller bara korta utbildningar. Att utbilda handlar inte bara om att försäkra sig om att få en mer kvalificerad vård, utan det handlar också om att utbildning i sig är en av de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med bland annat höga sjukskrivningstal. Gedigen kunskap och kvalificerade arbetsuppgifter ger den enskilde en ökad känsla av tillfredsställelse men oftast också högre lön. Att känna sig trygg i sig själv och att bli sedd blir man frisk av. Frågan om kvinnors låga löner och behovet av kompetensutveckling har utretts sedan lång tid tillbaka. Sanningen är att det finns beprövade modeller för att göra något åt de låga lönerna och att behovet av morötter och fungerande system för kompetensutveckling i offentlig sektor är väl 8

9 känt, men trots det har väldigt lite hänt. En viktig uppgift för en ny regering är att bryta dödläget och gjuta nytt mod i alla de som varje dag gör värdefulla insatser i offentlig sektor. Skapa en sammanhållen karriärstege för vården Det ska vara möjligt vårdens personal att utvecklas och göra karriär: - inom sin profession - genom att vidareutbilda sig till en ny profession - genom att ta på sig chefsuppgifter - genom eget företagande Uppmuntra utveckling och karriär inom den profession man har Arbetsgivarna måste bli bättre på att identifiera medarbetarnas kompetens och belöna den inom ramen för en individuell lönesättning. Oavsett om man är vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare så ska utbildningar som leder till ökade specialkunskaper alltid dokumenteras och användas som grund i lönesamtal. Dessutom bör personer med särskild fallenhet, idérikedom, ledarskapsförmåga eller motivation få dessa kunskaper och färdigheter dokumenterade och beaktade vid lönesättningen. För att förbättra möjligheterna att utvecklas och göra karriär inom sin profession föreslår vi: En bättre yrkesutbildning. Efter år av nedmontering av exempelvis vårdutbildningarna krävs en rejäl satsning på yrkesutbildningarna. Ett stort antal omvårdnadsgymnasier har lagts ned, yrkesdelen i omvårdnadsprogrammen har reducerats till ett minimum och yrkesutbildningar på mellannivå har praktiskt taget helt försvunnit. Satsa på Vårdcollege. Låt en ny modell växa fram med förebild från industrin, där arbetsgivare och fackförbund från industrin gått samman för att lyfta industriutbildningens status och forma den så att utbildningen fyller industrins behov, genom att starta utbildningar med olika inriktningar på platser i landet. 9

10 Utred möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet som fristående kurser. Låt undersköterskor som läser in enstaka fristående kurser bli undersköterska med spetskompetens. Uppmuntra vidareutbildning mot annan profession Ett sätt att utvecklas, att möta nya utmaningar och att göra karriär är att utbilda sig till en ny profession med andra befogenheter. Idag är det vanligt att vårdbiträden utbildar sig till undersköterskor och att undersköterskor utbildar sig till sjuksköterskor. Med tanke på dessa utbildningars längd, och att de sällan är förenliga med heltidsarbete, är det viktigt att det också finns en lönetrappa mellan professionerna som gör att vidareutbildning lönar sig också i lönekuvertet. Inför ett nystartskonto som kan användas för kompetensutveckling eller att starta företag. Kontot ska vara individuellt och skattebefriat. Förslaget ger möjlighet för såväl arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare att skattefritt spara upp till kronor. Utred möjligheten att skapa ett snabbspår i läkarutbildningen riktat till sökande som har sjuksköterskeutbildning och sjuksköterskeerfarenhet. En rimlig målsättning skulle kunna vara att göra läkarutbildningen ett år kortare för dem som redan utbildat sig till och jobbat som sjuksköterska. Uppmuntra karriär genom ledarskap Att vara chef är i sig en unik kompetens, men traditionellt sett har inte chefskompetens värderats särskilt högt inom den offentliga sektorn. Om chefer i den offentliga sektorn på allvar ska kunna bidra till att skapa arbetsmiljöer och arbetsformer som får personalen att må bättre och trivas bättre på jobbet måste cheferna få bra förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Att vara en god chef kräver tid, resurser och möjligheter att skaffa sig den kompetens en chef behöver ha. 10

11 Att vara chef är på många sätt en egen profession, men i vården har chefstjänsterna traditionellt sett varit förbehållna läkare. På senare år har det emellertid blivit vanligare att även personer med sjuksköterskeutbildning får chefsbefattningar. Den utvecklingen har på vissa håll mött visst motstånd bland underställda läkare, men det är viktigt att poängtera precis som både Vårdförbundet och Läkarförbundet gjort att det inte finns något specifikt vare sig i läkarprofessionens eller sjuksköterskeprofessionens utbildningsinnehåll eller kompetensområde som gör dem vare sig mer eller mindre lämpliga som chefer. Ledarskapsförmåga och gruppens arbetsuppgifter, organisation och funktion ska vara avgörande för vem som bedöms lämpligast att vara chef. Enligt vår uppfattning talar det för att andelen chefer som är sjuksköterskor snarare bör öka. Skapa särskilda chefsutbildningar inom både läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. Skapa dessutom en akademisk chefsutbildning som kan komplettera gymnasiets vårdprogram. Uppmuntra karriär och utveckling genom eget företagande En karriär för anställda i offentlig sektor är att starta eget. Som egenföretagare får man större möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras. Det ger också utrymme att utvecklas och utöva ledarskap. Lyckas man väl med sin uppgift finns förstås också möjlighet till en bättre lön. De anställda som arbetar inom privat driven verksamhet känner ofta att deras arbetsinsatser blir mer uppmärksammade. Privata företag är ofta bättre på att använda den individuella lönesättningen för att belöna personer som gör bra ifrån sig. Eftersom beslutsvägarna är kortare kan personalens idéer på förbättringar fortare tas upp och genomföras. Att ta ansvar för den egna ekonomin och att prestera en kvalitet som gör att man får behålla avtal eller kunder gör det mer angeläget att ta till vara varje medarbetares potential och förmåga. 11

12 Fler privata aktörer i den offentliga sektorn är av strategisk betydelse för att förbättra personalens möjligheter till karriär och utveckling i sitt arbetsliv. Vi har lagt en rad förslag, några av dem på egen hand och många av dem tillsammans med Allians för Sverige, som gör det lättare för personal att starta eget och för befintliga vård- och omsorgsföretag att utveckla sin verksamhet: o Avknoppningsstöd. De som är anställda i vården ska kunna ta över en verksamhet och ha rätt att förbereda avknoppning på arbetstid. I ett första skede bör en personalgrupp kunna ta över driften av en verksamhet utan föregående upphandling. o Utmaningsrätt. En försöksverksamhet med så kallad utmaningsrätt bör inledas i något landsting/region. Utmaningsrätten innebär att privata, kooperativa och ideella vårdgivare ges rätt att utmana den offentligt drivna vården genom anbud. o Slopa stopplagen. Erfarenheterna med privat drift av sjukhus visar på stor potential. På exempelvis S:t Görans sjukhus och Brommageriatriken i Stockholm och Simrishamns lasarett i Skåne har privat drift givit både nöjdare personal, nöjdare patienter och låga kostnader för landstingen. o Fritt val i välfärdstjänsterna. Tillsammans med Allians för Sverige vill vi införa ett system med Fritt Val i äldreomsorgen, sjukvården och barnomsorgen. Vi slår gemensamt vakt om valfriheten i skolan. o Inför entreprenörskap som ämne i vårdutbildningarna. Redan i gymnasiets vårdprogram bör det finnas en entreprenörskapskurs. I sjuksköterske- och läkarutbildningarna ska det finnas möjlighet att ta kurser i entreprenörskap som tillval. Förbättra lönerna för offentliganställda Man måste tjäna på att arbeta, både i den offentliga sektorn och i den privata. I relation till det kompetensinnehåll tjänsterna kräver har välfärdsyrkena låga löner. Ska välfärdsyrkena kunna 12

13 rekrytera personal i framtiden måste lönerna höjas, både reellt och i förhållande till andra grupper på arbetsmarknaden. Den målsättningen kan klaras om samhällets resurser totalt sett växer, om ohälsan på de offentliga arbetsplatserna minskar och om effektiviteten ökar genom att personalen blir mer motiverad och byråkratin minskar. Själva lönebildningen ska inte politiker lägga sig i, eftersom den sköts och ska skötas av arbetsmarknadens parter. Men samtidigt är det viktigt att poängtera att som politiskt parti är vi trötta på att bara vänta och se. Trots år av vällovliga resonemang görs väldigt lite för att höja de låga lönerna i den offentliga sektorn. Ett sätt som politiken kan förbättra lönebilden på är att öka mångfalden och tillåta och släppa in fler arbetsgivare i den offentliga sektorn. I dag är det endast några få procent av vården som drivs i alternativa driftsformer. Valfrihet och konkurrens kan komma att bli avgörande för hur de offentliga arbetsplatserna kommer att utvecklas. När patienterna har verklig valfrihet kommer det att visa sig att de uppskattar att möta välutbildad personal som har ett vänligt och professionellt bemötande. Sjukfrånvaro och ohälsa är mycket vanligare bland kvinnor än män. Den är också betydligt vanligare på kommunala och landstingskommunala arbetsplatser än i privat sektor berodde ungefär hälften av alla kostnader för sjukförsäkringen på sjukskrivningar bland den offentliga sektorns anställda, trots att de bara utgjorde en dryg tredjedel av arbetskraften. Trots att det samlade antalet långa sjukfall minskat med 20 procent sedan rekordnivån 2002 så har minskningen i de kvinnodominerade yrkena bara minskat obetydligt. Eftersom skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte har minskat sedan 2002 finns det stora möjligheter att sänka kostnaderna för ohälsan genom att förebygga de offentliganställdas 13

14 ohälsa. Om ohälsan i offentlig sektor skulle sänkas till genomsnittsnivån för arbetsmarknaden skulle sjukpenningkostnaderna minska med omkring 16 procent eller knappt 6 miljarder kronor. I takt med att antalet förtidspensioneringar samtidigt skulle kunna minska till arbetsmarknadens genomsnittsnivå skulle kostnaderna kunna sänkas med ytterligare 12 miljarder kronor. På kort sikt är det naturligtvis inte möjligt att få alla de förtidspensionerade tillbaka i arbete, men siffrorna visar att det finns en långsiktig potential att spara upp emot 18 miljarder kronor i sjukskrivningskostnader genom att förebygga ohälsan bland den offentliga sektorns anställda. Bristerna på utvecklingsmöjligheter, inflytande och bekräftelse av det egna arbetsresultatet är några av orsakerna till den höga ohälsan på offentliga arbetsplatser. Råder man bot på dessa brister kommer sannolikt ohälsan sjunka. Om det sker är det enligt Centerpartiets mening rimligt att en betydande del av besparingarna från en sänkt ohälsa i kommuner och landsting ska återföras till verksamheten. På så vis skapas ett långsiktigt utrymme som kan användas till att förbättra lönelägen och anställdas individuella löneutveckling, samt att öka personalen. Därför vill vi träffa en uppgörelse mellan staten, Sveriges landsting och kommuner och fackförbunden inom offentlig sektor med innebörden att minst hälften av den besparing som görs på minskade sjukskrivningskostnader ska användas till dessa ändamål. För att förbättra lönebilden för offentliganställda vill vi se till att: Utbildning alltid lönar sig. Skräckhistorier från bl.a. Vårdförbundet vittnar om exempel där personal snarare fått sänkt än höjd lön, som en följd av att de utbildat sig. Arbetsgivarnas inställning tycks alltför ofta vara att utbildning och kompetensutveckling ska betraktas som en löneförmån. Låg- och medelinkomsttagare ska få behålla mer av sin egen lön. Vårt och Alliansens förslag till skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare gör det lönsammare att arbeta och utbilda sig. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att höja kvinnors låga inkomster. 14

15 En uppgörelse träffas mellan staten, Sveriges landsting och kommuner samt fackförbunden om att minst hälften av besparingen från minskad ohälsa i offentlig sektor ska användas för att öka utrymmet för att förbättra lönelägen, individuell löneutveckling och ökad personal. 15

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Bokslut över jämställdhetsarbetet

Bokslut över jämställdhetsarbetet Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen augusti 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Riksdagen röstade 1994 igenom en proposition

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Arbetsgivarfrågor Agneta Jöhnk Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Summering Avtal 17 - framgångar Långa avtalsperioder eller tillsvidareavtal: 3-åriga avtal AKV och Läkarförbundet, förlängning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Första jämställdhetsåret

Första jämställdhetsåret 2014-06-12 Handlingsprogram för jämställdhet för det första regeringsåret Första jämställdhetsåret Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Så mycket bättre? 2016

Så mycket bättre? 2016 Så m yctt Så mbyc? ke t bä e keret?b r t t ä t e k c ättre Så my? En jä m i priv förelse a En jämförelse av anstaällni va t chngsv ner illko tällnlöner or ocholö kom nrsoch svillkmun g ingsv i priva in

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V)

Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2013: RI (Dnr 222-163/2013) Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer