Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel"

Transkript

1 Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm

2 Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat till mat som får användas av livsmedelbranschen i marknadsföring och reklam. Livsmedelsverket ska överlämna svenska förslag till hälsopåståenden till EFSA, EUs livsmedelsmyndighet senast 31 december Generellt är många av de olika begrepp eller ämnen som kan förekomma på livsmedelsförpackningar, till exempel tiamin, betaglukan, sänkt energiinnehåll, triglycerider och probiotika okända för många. Över 80 procent vet att höga kolesterolvärden ökar risken för hjärtinfarkt. En majoritet, 63 procent, vet att en produkt som kan bibehålla låga nivåer av kolesterol, är bra att äta när man redan har höga kolesterolvärden. En majoritet vet att man ska undvika mättat fett för att minska risken för högt kolesterol. Samtidigt anger nästan en av fem att man inte alls ska äta margarin, tvärtemot de officiella kostråden. Folsyra är bra att äta för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Det är framförallt viktigt att äta folsyra när man planerar att bli gravid samt under de första veckorna av graviditeten. Knappt hälften av de svarande anger att man ska äta folsyra redan när man planerar att bli gravid. Något fler anger när man har konstaterat graviditet. Frågan är något svårtolkad eftersom flera svarsalternativ fick anges, men att mer information till kvinnor i fertil ålder behövs står helt klart. 65 procent vet att omega 3 från fisk är den omega 3 fettsyra som anses nyttigast. Idag är det svårt att säga vad som är rätt eller fel när det gäller vad omega 3 fettsyror är bra för. Det finns mer eller mindre vetenskapligt underbyggda studier om effekter på olika funktioner i kroppen. Den osäkerhet som råder avspeglas också i undersökningen. En majoritet känner till att omega 3 är bra för hjärtat. 40 procent anger att det är bra mot blodpropp. Cirka en tredjedel anger att omega 3 är bra mot koncentrationssvårigheter och en knapp femtedel att det är bra mot depression, men det finns ännu inte vetenskaplig samsyn kring dessa samband. 96 procent har hört talas om ett livsmedels glykemiska index. Ungefär hälften tänker ofta eller ibland på ett livsmedels glykemiska index när handlar eller lagar mat. 46 procent tänker aldrig på det. Idag vet man att mat med lågt glykemiskt index bidrar till att man får en jämn blodsockernivå, vilket 78 procent av de svarande känner till. Hälften tror också att man minskar risken för att bli fet, 43 procent att man håller sig mätt längre och 35 procent att risken för diabetes minskar. Inget av de tre sistnämnda sambanden är dock helt vetenskapligt klarlagda. Knappt hälften anser att hälsopåståenden i allmänhet ger information som hjälper dem att välja livsmedel. 23 procent bryr sig inte om hälsopåståenden när de handlar. 21 procent tror inte på dem. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel , Ulrika Lamberth, informatör, tel , Webbsida: 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Bakgrund och syfte...4 Svarsfrekvens...4 Bakgrundsfakta...4 Kännedom om olika begrepp...5 Tiamin få vet vad det är och få bryr sig när de köper mat...5 Betaglukan ett okänt begrepp...6 Hälften vet innebörden av sänkt energiinnehåll...7 Majoritet vet vad fullkornsmjöl är...8 Triglycerider okänt för hälften...8 Hälften vet inte vad probiotika är men det rör sig om tarmhälsa...9 Kännedom om påståenden kring kolesterol...10 När ska man äta produkten? röster kring påståenden om kolesterol och lösliga fibrer...11 Kännedom kring folsyra...13 Kännedom om Omega röster om vad mer Omega 3 kan vara bra för...15 Kännedom kring glykemiskt index, GI...16 Knappt hälften anser att hälsopåståenden hjälper vid val av mat röster om undersökningen

4 Bakgrund och syfte De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat till mat som får användas av livsmedelbranschen i marknadsföring och reklam. Det som påstås om livsmedel och hälsa i reklamen ska vara ordentligt vetenskapligt underbyggt, men också vara begripligt och förstås av den vanlige konsumenten. Vad som är begripligt eller inte diskuteras för närvarande livligt bland myndigheter, livsmedelsindustri och konsumentorganisationer både i Sverige och internationellt. Konsumentföreningen Stockholm tillfrågas ofta om synpunkter och som ett underlag i det arbetet är det viktigt för oss att veta vad våra medlemmar anser i frågan. Frågorna i medlemspanelen har sitt ursprung i uttryck, påståenden och begrepp som livsmedelsprodukter redan marknadsförs med eller som finns med på den lista som Swedish Nutrition Foundation (SNF) kommer att presentera som livsmedelsbranschens förslag till hälsopåståenden. SNF kommer att överlämna listan till Livsmedelsverket för vidarebehandling. Livsmedelsverket i sin tur kommer att överlämna en svensk sammanställning av hälsopåståenden till EFSA, EUs livsmedelsmyndighet senast 31 december Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vad KfS medlemspanel, som i detta sammanhang nog kan räknas som något mer intresserade av hälsofrågor än den breda allmänheten, förstår och har kunskap om när det gäller några hälsopåståenden. Resultatet kommer att presenteras för myndigheter och livsmedelsbranschen och utgör underlag för vidare diskussioner när det gäller information om kost och hälsa i allmänhet och den nya EU förordningen i synnerhet. Svarsfrekvens Undersökningen som är webbaserad skickades ut via e-post till Medlemspanelens 837 medlemmar. Av dessa svarade 468 personer. 166 personer gick inte att nå och därmed blev svarsfrekvensen 69,7 procent. Antalet svarande kan variera från fråga till fråga, då alla inte besvarat samtliga frågor. Information om detta finns angivet vid varje fråga. Undersökningen påbörjades den 30 augusti och avslutades den 16 september Bakgrundsfakta 80 procent av de svarande är kvinnor och 20 procent är män. Flest svarande finns i ålderskategorin år följt av år och år. 4

5 Kännedom om olika begrepp Ett flertal frågor gäller olika begrepp eller ämnen som kan förekomma på livsmedelsförpackningar som; tiamin, betaglukan, sänkt energiinnehåll, fullkornsmjöl, triglycerider och probiotika. Generellt är de flesta av dessa okända för många av de svarande i enkäten. Det enda begrepp som markant skiljer ut sig är fullkornsmjöl där en klar majoritet vet vad det är. Tiamin få vet vad det är och få bryr sig när de köper mat Kostundersökningar visar att mer än 25 % av befolkningen inte kommer upp i rekommenderat dagligt intag (RDI) av B-vitaminet tiamin. SNF föreslår därför följande information på förpackningar där livsmedlet innehåller minst 15 % av RDI: Tiamin är viktigt för normal funktion av nervsystemet. Denna produkt är rik på tiamin. Men, vet konsumenten i allmänhet vad tiamin är? Nej, endast 38 procent vet att tiamin är ett vitamin, medan 45 procent inte vet vad det är. Det innebär att informationen på förpackningen i detta fall för nästan hälften inte tillför någon användbar information. Å andra sidan är frågan hur stor roll det spelar, eftersom knappt 10 procent menar att denna typ av information absolut är angelägen för dem när de väljer ett livsmedel. För 28 procent är den kanske angelägen. Nästan lika många (27 procent) anser inte att det är information som är särskilt angelägen för dem. (Se diagram 2) Diagram 1: Ett livsmedel har följande information på förpackningen: Tiamin är viktigt för normal funktion av nervsystemet. Denna produkt är rik på tiamin. Vad är tiamin?(467 svarande) Ett enzym 12,2% Ett vitamin 38,1% En arom 0,0% En tillsats 1,5% En antioxidant 3,6% 44,5% 5

6 Diagram 2: Är information av typen Tiamin är viktigt för normal funktion av nervsystemet. Denna produkt är rik på tiamin", angelägen information som hjälper dig att välja livsmedel?(467 svarande) Ja, absolut 9,4% Ja, kanske 27,8% Varken eller 14,6% Nej, inte särskilt 27,0% Nej, absolut inte 15,0% 6,2% Betaglukan ett okänt begrepp Betaglukan är ytterligare ett exempel på ett begrepp som konsumenterna inte har så stor kännedom om. 82 procent vet inte vad det är. 11 procent anger det korrekta svaret, speciella kostfibrer. Om ordet betaglukan överhuvudtaget ska användas i marknadsföringen bör också begreppet lösliga fiber följa i direkt anslutning. Diagram 3: Vad är betaglukan?(466 svarande) En antioxidant Ett vitamin Speciella kostfiber Ett enzym Ett protein En kolhydrat 2,6% 0,0% 11,4% 0,9% 0,4% 2,6% 82,2% 6

7 Hälften vet innebörden av sänkt energiinnehåll Hälften av de tillfrågade vet att ett livsmedel med sänkt energiinnehåll innehåller färre kalorier än jämförbara livsmedel. 21 procent anger alternativet innehåller färre kolhydrater, vilket tyder på att det finns en viss sammanblandning mellan kalorier och kolhydrater. Hela en av fyra vet inte vad det betyder, vilket tyder på att att energi kopplat till kilokalorier i näringsammanhang inte alls är lika välkänt som många kostexperter och branschfolk tycks tro. Diagram 4: På en förpackning står det att livsmedlet har ett "sänkt energiinnehåll. Vad betyder det?(466 svarande) Innehåller färre kolhydrater än jämförbara livsmedel 20,6% Innehåller färre kalorier än jämförbara livsmedel 51,3% Innehåller mindre proteiner än jämförbara livsmedel 3,0% 25,1% 7

8 Majoritet vet vad fullkornsmjöl är En majoritet av de svarande vet att fullkornsmjöl är mjöl där hela kärnan malts ner med skalet. Diagram 5: Vad är fullkornsmjöl?(466 svarande) Mjöl med hela kärnor 7,7% Mjöl där hela kärnan malts ner med skalet 82,6% Mjöl från flera olika sädesslag 6,0% 3,6% Triglycerider okänt för hälften När det gäller begreppet tricglycerider är det hälften som vet att det är fetter, men nästan lika många svarar att de inte vet vad det är. Diagram 6: Vad är triglycerider?(466 svarande) Fetter 52,1% Vitaminer 0,2% Proteiner 2,4% Salt 0,4% 44,8% 8

9 Hälften vet inte vad probiotika är men det rör sig om tarmhälsa 54 procent vet inte vad probiotika är. 17 procent anger att det är nyttiga bakterier som tillsätts livsmedel, vilket är korrekt. 29 procent anger att det är bakterier som stimulerar tillväxt av goda bakterier i tarmen, vilket också är korrekt. Det finns således en vetskap om att det rör sig om tarmhälsa hos knappt hälften av de svarande. Diagram 7: Probiotika är (466 svarande) Nyttiga bakterier som tillsätts livsmedel 17,4% Bakterier som stimulerar tillväxt av goda bakterier i tarmen 28,5% 54,1% 9

10 Kännedom om påståenden kring kolesterol En stor majoritet, 83 procent, vet att hög kolesterolhalt sägs öka risken för hjärtinfarkt. Det kan finnas ett samband mellan höga kolesterolvärden, blodpropp (63 procent anger detta) och även stroke (47 procent), men det är inte lika tydligt som för hjärtinfarkt. 11 procent anger diabetes, men det finns inget samband där, inte heller för reumatism. En av tjugo vet inte för vilken sjukdom höga kolesterolvärden är en riskfaktor. Diagram 8: Följande hälsopåstående förekommer bland annat på bröd. Lösliga fiber från havre kan bidra till att bibehålla hälsosamma kolesterolvärden. Denna produkt är rik på lösliga fiber. En hög halt av kolesterol i blodet sägs öka risken för?(flera alternativ fick anges). (467 svarande) Blodpropp 63,0% Diabetes 11,1% Hjärtinfarkt 82,9% Stroke 46,5% Reumatism Inget av ovan 0,0% 0,4% 5,1% 10

11 När ska man äta produkten? En majoritet, 63 procent vet att en produkt som kan bibehålla låga nivåer av kolesterol, är bra att äta när man redan har höga kolesterolvärden. Fler än en tredjedel svarar fel eller vet inte. Diagram 9: Om du redan har höga kolesterolvärden, är det då bra att äta en produkt som har denna information på förpackningen? Lösliga fiber från havre kan bidra till att bibehålla hälsosamt låga nivåer av kolesterol i blodet. Denna produkt är rik på lösliga fibrer. (467 svarande) Ja 63,0% Nej 8,4% Det spelar ingen roll 13,7% 15,0% 5 röster kring påståenden om kolesterol och lösliga fibrer Skulle vilja svara nej, men är osäker. Det står ju inte att lösliga fiber SÄNKER kolesterolvärdet, bara bibehålla om man redan har en låg nivå. Informationen säger att den positiva effekten gäller bara om du redan har hälsosamt låga kolesterolvärlden och således gör det ingen nytta för redan drabbade. Påståendet lovar egentligen ingenting, men när man snabbt läser den så kan det lätt misstolkas som att fibrerna är blodtryckssänkande. vad lösliga fibrer är. Vad är det om det inte är det? Känns som man lurar konsumenten att den ska tro på att få lägre kolesterol genom att äta produkten. Texter ska vara så enkla, korta och tydliga som möjligt. Jag går inte i affären för att läsa massor av text, jag vill handla snabbt. 11

12 När det gäller sambandet mellan intag av mättat fett och kolesterol verkar informationen gått fram hos många av konsumenterna. En majoritet anger att man ska undvika mättat fett för att minska risken för högt kolesterol. Intressant är dock att nästan en av fem anger att man inte alls ska äta margarin, tvärtemot de officiella kostråden. Diagram 10: Ett margarin har följande information på förpackningen: En kost med låg halt av hårt/mättat fett kan bidra till att bibehålla hälsosamt låga nivåer av kolesterol i blodet. Denna produkt innehåller låga nivåer av mättat fett. När ska man äta produkten?(466 svarande) När man har höga kolesterolvärden 5,4% När man har normala kolesterolvärden 4,9% Både vid normala och höga kolesterovärden. Det är alltid bra att undvika mättat fett 69,1% Inte alls, man bör inte äta margarin 17,0% 3,6% 12

13 Kännedom kring folsyra Folsyra är bra att äta för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Det är framförallt viktigt att äta folsyra när man planerar att bli gravid samt under de första veckorna av graviditeten. Eftersom många graviditeter är oplanerade så är det egentligen viktigt för alla kvinnor i fertil ålder att äta folsyratillskott. Knappt hälften av de svarande anger att man ska äta folsyra redan när man planerar att bli gravid. Något fler anger när man har konstaterat graviditet. Eftersom man fick ange fler alternativ kan svaren vara lite svårtolkade, men det är helt klart att de informationsinsatser i kombination med gratis utdelning av folsyratillskott till kvinnor i åldern som Livsmedelsverket nyligen beslutat förorda är nödvändiga att genomföra. Diagram 11: En produkt har följande information på förpackningen: Folsyra behövs för normal fosterutveckling. Denna produkt är rik på folsyra. När är det tänkt att man ska man äta denna produkt? (Flera alternativ fick anges). (467 svarande) När man planerar att bli gravid 46,5% När man har konstaterat graviditet 56,5% Oavsett om man planerar graviditet eller ej kan det vara bra att äta produkten. 35,3% Vi får i oss tillräckligt med folsyra så man behöver inte köpa denna produkt. 7,3% Inte alls, bättre att äta vitamintabletter 1,9% 6,0% 13

14 Kännedom om Omega 3 65 procent anger att omega 3 från fisk är de som anses nyttigast, vilket också är korrekt. Diagram 12: Den senaste tiden har det pratats mycket om omega 3 fettsyror. Omega 3 kan förekomma i produkter från både djur- och växtriket. Vilken omega 3 fettsyra anses nyttigast?(467 svarande) Från fisk 65,1% Från kött 0,0% Från linfrö och andra vegetabilier 3,4% Omega 3 är lika nyttigt varhelst det kommer ifrån 25,5% 6,0% Vad är då omega 3 fettsyror bra för? Ja, det är i dagsläget svårt att klart säga rätt eller fel när det gäller samtliga svarsalternativ, eftersom det finns mer eller mindre vetenskapligt underbyggda studier om en rad effekter på många olika funktioner i kroppen. Studier som citeras mycket såväl i vetenskaplig litteratur som i populärpress. Att omega 3 är bra för hjärtat och bra mot blodpropp är väl underbyggt vetenskapligt och därmed korrekt. Bra mot reumatism är rätt eftersom omega-3-fettsyror dämpar inflammatoriska reaktioner Bra för hjärnan är delvis rätt på så sätt att det behövs mycket omega-3-fettsyror för hjärnans tillväxt under fostertiden (det tas dock från mammans förråd även om hon äter otillräckligt under graviditeten), men för övrigt finns i dag inga belägg att hjärnan fungerar bättre om man äter omega-3-fettsyror. Att omega 3 är bra mot depression och koncentrationssvårigheter kan det inte anses finnas vetenskaplig samsyn om i dag, även om det skrivs mycket om det. Den osäkerhet som råder avspeglas också i svaren i undersökningen. En majoritet känner till att omega 3 är bra för hjärtat. Knappt hälften anger att det är bra mot blodpropp. Få känner dock till att det är bra mot reumatism. Cirka en tredjedel anger att det är bra mot koncentrationssvårigheter och en knapp femtedel att det är bra mot depression. 14

15 Diagram 13: Vad är omega 3 fettsyror bra för? (Flera alternativ fick anges). (467 svarande) Bra för hjärtat 75,2% Bra för hjärnan 53,7% Bra mot depression 17,1% Bra mot reumatism 10,9% Bra mot blodpropp 41,1% Bra mot koncentrationssvårigheter 29,8% Annat (ange gärna vad i kommentarfältet) 3,4% 11,1% 6 röster om vad mer Omega 3 kan vara bra för Vid astma, kan lindra astmaattacker Enligt reklamen är det bra för nästan allting...? Bättre sömn, lindring av PMS Kan tänkas påverka inflammation och immunfunktionen, men kliniska bilden är oklar där. Evenetuellt också bra vid diabetes mellitus, men även där är data tvetydiga. Det kan vara intressant att veta hur ofta man bör få i sig Omega3-fetter och i vilken dos. De flesta svenskar äter alldeles för lite fet fisk - och till råga på allt så är fisk hopplöst för oss miljömedvetna att köpa: viltfångat är utrotningshotat, insjöfisk är förorenad... Jag äter Omega-3 varje dag för något jag läst det skulle vara bra för, men kommer inte ihåg vad - det står inte heller på burken vad det rekommenderas för? 15

16 Kännedom kring glykemiskt index, GI Debatten och mediebevakningen kring begreppet glykemiskt index (GI) har uppenbart slagit igenom hos konsumenterna. Hela 96 procent anger att de har hört talas om ett livsmedels glykemiska index. Ungefär hälften anger att de ofta (12 procent) eller ibland (41 procent) tänker på ett livsmedels glykemiska index när handlar eller lagar mat. 46 procent tänker aldrig på det (se diagram 15). Diagram 14: Har du hört talas om ett livsmedels glykemiska index, GI?(467 svarande) 95,9% 3,2% 0,9% Ja Nej Diagram 15: Är GI-mat eller ett livsmedels glykemiska index något du tänker på när du handlar eller lagar mat?(467 svarande) 40,7% 46,0% 11,8% 1,5% Ja, ofta Ja, ibland Nej aldrig 16

17 Idag vet man att mat med lågt glykemiskt index bidrar till att man får en jämn blodsockernivå. Att man därmed håller sig mätt längre är mer tveksamt vetenskapligt, det finns studier både för och emot. Man har ännu inte kunnat visa vetenskapligt att lågt glykemiskt index ger mindre risk för diabetes och fetma. Det finns vissa forskare som är mer övertygade om denna effekt än andra. Idag finns inte heller några vetenskapliga belägg för att mat med lågt glykemiskt index minskar risken för stroke och artros. 78 procent av de svarande känner till att mat med lågt glykemiskt index ger en jämn blodsockernivå. Hälften tror också att man minskar risken för att bli fet, 43 procent att man håller sig mätt längre. 35 procent att risken för diabetes minskar. Diagram 16: Vad innebär det att äta mat med lågt glykemiskt index, GI? (Flera alternativ fick anges). (466 svarande) Man håller sig mätt längre 43,1% Man får en jämn blodsockernivå 77,5% Man får en hög blodsockernivå 0,6% Man minskar risken för diabetes 35,2% Man minskar risken för att bli fet 52,4% Man minskar risken för stroke 14,8% Man minskar risken för artros 2,8% 10,3% 17

18 Knappt hälften anser att hälsopåståenden hjälper vid val av mat Knappt hälften anser att hälsopåståenden i allmänhet ger information som hjälper dem att välja livsmedel. Å andra sidan är det nästan 23 procent som inte bryr sig om hälsopåståenden när de handlar och 21 procent som inte tror på dem. Diagram 17: Vad anser du i allmänhet om hälsopåståenden på livsmedel?(466 svarande) De ger information som hjälper mig att välja hälsosamma livsmedel 46,4% Det är inget som jag bryr mig om när jag handlar livsmedel 22,7% Jag tror inte på dem 20,8% 10,1% 18

19 Att hälsopåståenden är ganska svårt märks också på undersökningens avslutande fråga där hälften tyckte att frågorna var mycket svåra (5 procent) eller svåra (46 procent) att svara på. 38 procent tyckte att frågorna var ganska lätta. Endast 4 procent tyckte att de var lätta. Diagram 18: Vad tyckte du om frågorna i enkäten?(466 svarande) Mycket svåra att svara på 5,2% Svåra att svara på Ganska lätta att svara på 46,1% 38,4% Lätta att svara på 4,3% Ingen kommentar 6,0% 19

20 8 röster om undersökningen Eftersom jag försöker leva hälsosamt, tror jag inte på marknadens påståenden om hälsosamma tillsatser och kriterier. Ofta är dessa påståenden sprungna ur ekonomiska aspekter och har mycket lite att göra med god hälsa. Naturliga livsmedel utan en massa tillsatser och processer är vad jag eftersträvar. Tyvärr är folk lättmanipulerade och går på dessa falska nyttigheter som marknaden producerar för sin egen utvecklings skull. Svåra så till vida att jag fick söka svaren på Google, men lätt att hitta de flesta svaren där. Jag hoppas enkäter av dessa slag kan väcka diskussioner om vilka informationer vi verkligen behöver på livsmedlen. Fortsätter man så här krävs snart jättestora förpackningar till allting för att alla läkarråd mm ska få plats. Ska det hängas skyltar på varje lösviktsdisk med långa uppsatser om nytta och onytta av respektive produkt? Fortsätt diskussionen! Det är bra att frågor kring livsmedel och hälsa tas upp men man måste vara kritisk till det som skrivs. Det står nästan aldrig hur mycket man måste äta eller dricka för att må bra. Det är så små mängder i regel av vitaminer och andra nyttigheter som tillsätts så man måste äta stora kvantiteter. Trots 30 år i sjukvården var jag osäker på flera av frågorna. Inte lätt för oss när vi skall handla. Vi skulle behöva vara ännu mer insatta alternativt att producenterna alla försöker överträffa varandra i påståenden som i och för sig kanske är riktiga, men hur skall vi kunna välja? Är vi verkligen i behov av allt detta som tas fram? Probiotika ex vis där tvistar experterna om att det kan tas upp som det påstås. Jag tycker att citaten man skulle ha åsikter om var oerhört krångliga att förstå. Jag fick läsa om flera gånger för att fatta om de var negativa eller positiva. Helt enkelt mycket ord och lite information. Därför svarar jag också att jag inte tror på hälsoinformation på livsmedlen. Det är ju ingen som kan garantera att de är sanna. Jag anser att producenten naturligtvis skriver det positiva (och även kan ljuga) och undviker det negativa. Jag tycker att innehållsförteckningarna som de ser ut nu är bra. Då kan man ta reda på själv vad det är man äter, och om det är nyttigt. Jag är utbildad inom näringslära, så begreppen är lätta för mig, däremot är många formuleringar svåra att förstå och tvetydiga! Det är bra om undersökningen leder till en uppstramning av vad man får säga om livsmedel i reklamen. Nu är det mycket svårt att tro på informationen. Så fort det kommer någon ny undersökning som visar på positiva eller negativa effekter av någon produkt så anpassar man reklamen efter det. Efter en tid kommer en ny undersökning och då ändras informationen igen. Det blir smått hysteriskt att haka upp sig på ett ämne eller en effekt i taget. Jag anser den viktigaste principen vara att ha en kosthållning som är varierad, årstidsanpassad och ren (=ekologisk, gärna korttransporterad, okonstlad, så lite fabricerad som möjligt). I stora drag är de flesta livsmedel nyttiga om de uppfyller dessa kriterier, så att det räcker att hålla reda på att inte äta överdrivna mängder av socker och vitt mjöl. I allmänhet bryr jag mig därför inte om dylika detaljpåståenden om hälsoeffekter. Däremot kan det vara relevant med särskild hälsoinformation om man söker en specifik effekt vid t.ex. magbesvär, då produkter med probiotika kan vara till hjälp. 20

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Juli 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om marknadsföring

Läs mer

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning En stor del av Medlemspanelen (79 procent) anser att det är vilseledande

Läs mer

KOMMENTARER KRING FRÅGOR I MEDLEMSPANELEN OM HÄLSOPÅSTÅENDEN PÅ LIVSMEDEL. Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm

KOMMENTARER KRING FRÅGOR I MEDLEMSPANELEN OM HÄLSOPÅSTÅENDEN PÅ LIVSMEDEL. Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm KOMMENTARER KRING FRÅGOR I MEDLEMSPANELEN OM HÄLSOPÅSTÅENDEN PÅ LIVSMEDEL Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Kommentarer fråga 6: Om du redan har höga kolesterolvärden, är det då bra att äta en

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Vad räknas till frukt och grönt?

Vad räknas till frukt och grönt? Ät hälsosamt! Norrbottens läns landsting 2013-10-15 Frukt & grönt Vad räknas till frukt och grönt? 1 Frukt & grönt Vilka näringsämnen finns i frukt och grönt? Vitaminer Mineralämnen Kolhydrater Protein

Läs mer

Utdrag ur Mat i Sverige,

Utdrag ur Mat i Sverige, Utdrag ur Mat i Sverige, Sammanställning resultat åren 2000-2009 Attityder och kunskaper om hälsa och olika livsmedel Gooh, Lantmännen 2010 1 Undersökningen Mat i Sverige År 2000 lät Stiftelsen Cerealia

Läs mer

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7 Mat, måltider & hälsa Årskurs 7 Med alla näringsämnen Det finns 6 stycken näringsämnen: - Kolhydrater - Protein Engerigivande. Vi behöver - Fett ganska mycket av dessa. - Vitaminer - Mineraler Ej engerigivande.

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL Vägen till att lyckas börjar med ett beslut om en förändring. Den här guiden är för dig som vill börja ta de första stegen. Hej och välkommen! Kroppen är fantastisk och vi har

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Salt III Konsumenten och saltet Attitydundersökning KfS September 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Socker och hälsa - fakta och myter

Socker och hälsa - fakta och myter Betodlarnas årsstämma 19 mars 2015, Lund Socker och hälsa - fakta och myter Susanne Bryngelsson, fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation SNF Swedish Nutrition Foundation Sedan 1961 Främjar nutritionsforskning

Läs mer

Bli en detektiv i mataffären

Bli en detektiv i mataffären Bli en detektiv i mataffären Energi Energin i maten vi äter kommer i huvudsak från de tre näringsämnena protein, fett och kolhydrater men också från alkohol. Energi innehållet i den mat vi äter mäts i

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer

Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer Jimmy Pettersson Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer Viktkorrigerings problem Idrottare och Nutritions

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Okunskap och myter om bröd

Okunskap och myter om bröd Undersökning: Okunskap och myter om bröd Maj 2011 Ingemar Gröön Sakkunnig bröd, kost och hälsa Brödinstitutet AB Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-762 67 90 info@brodinstitutet.se www.brodinstitutet.se

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter HSN 2008-10-21 p 15 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Carin Bokedal Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter Ärendet Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel 2015-05-07 Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Livsmedelsverket Vetenskapen- Nordiska Näringsrekommendationer Vad äter vi i Sverige Bra kolhydrater hur gör man i praktiken Vad kan Livsmedelsverket

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Medlemsinformation 2014 08 10

KONSUMENT-FORUM Medlemsinformation 2014 08 10 KONSUMENT-FORUM Medlemsinformation 2014 08 10 DIGITALA KONSUMENTER MED NYA MÖJLIGHETER Bäste medlem, 2014-08-10 Skulle haft med ett avsnitt om REKLAM, som vi måste diskutera, men får ta det i veckan kanske.

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar?

Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar? Gy Biologi/Näringskunskap Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar? Syfte Att ge eleverna en förståelse för hur blodsockret påverkar kroppen och varför

Läs mer

Anmälare. Svarande. Avgörande. Konsumentföreningen Stockholm. Skånemejerier Ekonomisk Förening, Malmö

Anmälare. Svarande. Avgörande. Konsumentföreningen Stockholm. Skånemejerier Ekonomisk Förening, Malmö !" #$%%&$'%" (& )#(&$('$%*'$$! UTTALANDE 3/2004 den 9 juli 2004 angående hälsopåståenden i Dnr 5/2002 marknadsföring av produkten Primaliv som påståtts strida mot egenåtgärdsprogrammet Hälsopåståenden

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

En riktig må bra-kasse!

En riktig må bra-kasse! En riktig må bra-kasse! Den här veckan handlar kassens innehåll om god mat och goda råd du mår bra av. Jag som fyllt kassen och skapat recepten heter Lena Camarch Rydberg och är dietist på Axfood. Ofta

Läs mer

Maten under graviditeten

Maten under graviditeten Maten under graviditeten Graviditet och mat I Sverige har vi goda möjligheter till bra mat och att äta väl under graviditeten behöver inte vara svårt. Den gravida bör liksom alla äta vanlig, varierad och

Läs mer

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella riktlinjer

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Fiber och fullkorn i det nordiska nyckelhålet och i svenska kostråd

Fiber och fullkorn i det nordiska nyckelhålet och i svenska kostråd Asp-symposium den 20 nov 2013, Lund Kolhydrater, fiber och fullkorn från vetenskap till en hälsosamt kost Fiber och fullkorn i det nordiska nyckelhålet och i svenska kostråd Anita Laser Reuterswärd Teknologie

Läs mer

10 Livsviktigt! De åtta B-vitaminerna De fettlösliga är vitamin A, D, E och K.

10 Livsviktigt! De åtta B-vitaminerna De fettlösliga är vitamin A, D, E och K. 10 Livsviktigt! Förutom de ämnen som ger oss energi, så innehåller maten massvis med andra ämnen som vi också behöver. Vitaminer kan t.ex. fungera som en tändande gnista och sätta igång en reaktion i kroppen,

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Omega 3 - Det GODA FETTET!

Omega 3 - Det GODA FETTET! Omega 3 - Det GODA FETTET! Människan är faktiskt en av de mest fettberoende arterna på jorden. Vi har en avancerad hjärna och ett känsligt nervsystem som behöver rätt fett för att fungera. Hela 60% av

Läs mer

Tvivelaktig marknadsföring Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

Tvivelaktig marknadsföring Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm Tvivelaktig marknadsföring Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 600 000 medlemmar. Uppgiften är att göra medlemsnytta genom påverkan på den

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule)

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule) Instuderingsfrågor inför provet åk 8 ht -16 Kost och hälsa S 15-20 1. Vad behöver din kropp energi till? För att alla funktioner i kroppen ska fungera, t ex andas, hjärtslag, tänka, hormonproduktion, matspjälkning,

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Reviderad 2015-02-27 Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Märkningsbedömningen omfattar endast det som leverantören angivit på förpackningen och som skickats in

Läs mer

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd 2015-01-31 Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985 Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd SvDH:s synpunkter på remissen: Svensk Dagligvaruhandel har

Läs mer

"Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" www.maxadinfettforbranning.se

Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre www.maxadinfettforbranning.se 1 "Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk

Läs mer

Du har en produkt som får oss att må bra

Du har en produkt som får oss att må bra Du har en produkt som får oss att må bra Bra mat för människan Nyckeln till din merförsäljning Allt fler svenskar intresserar sig för en kosthållning vars inverkan på kroppens blodsockernivå är så minimal

Läs mer

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning (ateroskleros) Sammanfattning Vid åderförkalkning ateroskleros blir blodkärlen stelare och trängre, blodet får svårare att passera. Ateroskleros

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna SKOLINFO Dietisterna, Huddinge och Solna Diabetiker kan äta som de önskar, men men de saknar förmåga att göra insulin! Mål med kostbehandling Individualisering Tillräckligt energi- och näringsintag Blodsocker

Läs mer

Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan. Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde. 19 mars 2013

Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan. Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde. 19 mars 2013 Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan 19 mars 2013 Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde Dagens föreläsning Inledning Vetenskaplig bakgrund Resultat från Riksmaten Rätt fett i praktiken

Läs mer

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum]

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum] Mål att uppnå För stå hur männniskans kropp är uppbyggd i stora drag. Förstå sambandet mellan maten du äter och hur din kropp fungerar. Förstå hjärnans och nervernas betydelse för att vi minns, lär oss

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER ebuzzdaily 30 September, 2014 at 21:21 1207 Frukt har alltid klassats som något hälsosamt och nyttigt, och man lägger gärna ihop frukt och grönsaker till fruktogrönt, till ett

Läs mer

ICA-kundernas syn på aptit, hälsa och dieter under sommaren. Rapport ICAs kundpanel sommar 2013

ICA-kundernas syn på aptit, hälsa och dieter under sommaren. Rapport ICAs kundpanel sommar 2013 ICA-kundernas syn på aptit, hälsa och dieter under sommaren Rapport ICAs kundpanel sommar 2013 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE Kontaktperson, Actavis Johanna Högfeldt, Produktchef Egenvård, Actavis, tel: 0721-81 28 58, E-post: JHogfeldt@actavis.se OM FAKTAMATERIALET Varannan svensk drabbas

Läs mer

S E D S 10 november Gisela van der Ster Leg. dietist, Dr Med Sci

S E D S 10 november Gisela van der Ster Leg. dietist, Dr Med Sci S E D S 10 november 2017 Gisela van der Ster Leg. dietist, Dr Med Sci gisela.vanderster@bredband.net När svenska näringsrekommendationer krockar med den ätstörda verkligheten SNR-12 Fettfritt Flexitarian

Läs mer