Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden"

Transkript

1 IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag ett förslag till förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, inklusive kosttillskott. Konsumenterna har blivit allt mer intresserade av vad de äter och hur maten påverkar deras hälsa och livsmedelsindustrin har svarat på detta med mer detaljerade näringsvärdesdeklarationer och, i många fall, påståenden om de gynnsamma effekterna av vissa livsmedel. I de gällande EU-bestämmelserna om märkning 1 och näringsvärdesdeklaration 2 fastställs det inte på vilka villkor näringspåståenden får användas, och hälsopåståenden är inte tillåtna alls. Kontrollen av att dessa bestämmelser efterlevs är dock ofta bristfällig. Konsumenterna kan därför vilseledas av påståenden som inte har bevisats ordentligt. Den föreslagna förordningen kommer att ge rättslig säkerhet och ta itu med dessa frågor genom att den fastställer villkoren för användning av näringspåståenden och hälsopåståenden, förbjuder vissa påståenden och gör en vetenskaplig bedömning av användningen av livsmedlens näringsprofil. Inget livsmedel kommer att förbjudas till följd av detta men påståenden om livsmedel kommer att få en konkret betydelse för konsumenten. David Byrne, kommissionens ledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd, betonade vikten av förslaget till förordning. Då detta förslag genomförs kommer både industrin och konsumenterna att kunna dra nytta av en regelrätt användning av påståenden. Konsumenterna kommer att få korrekt och meningsfull information medan livsmedelstillverkarna kommer att kunna använda seriösa och vetenskapligt bevisade påståenden i säljfrämjande syfte, utan att förlora sig i de många ogrundade och inkorrekta påståendena som för närvarande förekommer på marknaden. Dessutom kommer en förordning på EU-nivå att ge företagarna möjlighet till rättvis och likvärdig konkurrens i alla medlemsstater i EU. 1 2 Direktiv 2000/13/EG om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel. Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel.

2 Näringspåståenden Vad är det jag äter? Näringspåståenden, som till exempel låg fetthalt eller hög kostfiberhalt, anger vad en produkt innehåller eller inte innehåller. I dag finns det inga rättsligt bindande bestämmelser om användningen av dessa påståenden. Syftet med förslaget till förordning är att harmonisera användningen av sådana påståenden så att produkter som påstås ha till exempel hög kostfiberhalt innehåller ett fastställt minimum av kostfibrer per angiven enhet (t.ex. 6 g per 100 g). Dessutom kan en del påståenden vara vilseledande. Till exempel när det gäller en produkt som enligt påståendet är 90 % fettfri kan påståendet visserligen vara korrekt, men det är ändå vilseledande eftersom det antyder att produkten har en låg fetthalt då den i själva verket innehåller 10 % fett, vilket är en ganska hög fetthalt. Den bifogade förteckningen av näringspåståenden ger en översikt av definitionerna. Hälsopåståenden Hur påverkar detta livsmedel mig? Hälsopåståenden anger hur ett livsmedel eller en livsmedelsingrediens påverkar konsumenten. Det är i dag förbjudet att lämna påståenden som är vilseledande för konsumenterna. Många hälsopåståenden om ett näringsämnes fysiologiska betydelse är okontroversiella och allmänt vedertagna. Som exempel kan nämnas att kalcium är viktigt för att stärka tänderna och benen. Inom tre år från det att förordningen träder i kraft kommer kommissionen att upprätta en förteckning över sådana allmänt vedertagna påståenden som kommer att tillåtas. Man skiljer mellan dessa allmänt vedertagna påståenden och nyare påståenden, som till exempel fullkorn kan hålla hjärtat friskt/kan minska risken för hjärtsjukdomar. När det gäller den senare typen krävs det enskilda vetenskapliga bedömningar och godkännande innan produkten släpps ut på marknaden. Endast påståenden som kan bevisas kommer att tillåtas på EU-nivå, efter att de har utvärderats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Livsmedelsföretagare kommer därmed att gynnas av möjligheten att göra ett meningsfullt påstående och främja en produkts eventuella förmåga att minska risken för sjukdomar. Konsumenterna kommer att kunna lita på tydliga påståenden som kan bevisas. En del påståenden kommer inte att tillåtas En naturlig följd av det nya sättet att förhålla sig till hälsopåståenden är att man inte kommer att tillåta sådan information om livsmedel och deras näringsvärde som används i märkning, marknadsföring och reklam men som inte är tydlig, korrekt och meningsfull eller som inte kan bevisas. Detta gäller vaga påståenden om det allmänna välbefinnandet (t.ex. hjälper kroppen att tåla stress, håller dig ung ) eller påståenden om de psykologiska funktionerna och beteendet (t.ex. förbättrar minnet eller minskar stress och ökar optimismen ). Påståenden om bantning eller viktkontroll kommer inte heller att tillåtas (t.ex. halverar/minskar ditt kaloriintag ) 3 Hänvisningar till eller godkännande av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kommer inte att tillåtas eftersom de eventuellt kan låta förstå att man kan få problem med hälsan om man inte äter livsmedlet i fråga. 3 Direktiv 96/8/EG om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning. 2

3 Hälsopåståenden om drycker vars alkoholhalt är över 1,2 % kommer heller inte att tillåtas eftersom det är känt att alkohol medför andra hälsomässiga och sociala problem. Endast påståenden som gäller en reducerad alkohol- eller energihalt kommer att tillåtas. Näringsprofiler: bra och dåliga kostvanor Den grundläggande principen inom nutritionen är att det inte finns några bra eller dåliga livsmedel utan snarare bra eller dåliga kostvanor. På lång sikt kan alla livsmedel ingå i en mångsidig kost. Livsmedel som är försedda med ett påstående kommer dock automatiskt att betraktas som bra livsmedel av konsumenterna. Påståenden om fördelarna med att konsumera en viss produkt kan dessutom leda till att konsumenterna äter för mycket av något som bara borde utgöra en liten del av en bra kost. Användningen av påståenden om vissa livsmedel på grundval av deras näringsprofil måste därför begränsas. Mängden totalt fett, mättat fett, socker eller salt är kriterier för en produkts näringsprofil, eftersom det vetenskapligt har bevisats att det finns ett samband mellan överkonsumtion av dessa näringsämnen och vissa kroniska sjukdomar (särskilt WHO:s rapport från mars 2003). Inom 18 månader från det att förordningen har antagits kommer kommissionen att göra en bedömning av näringsprofiler i nära samråd med berörda parter och på grundval av ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt i samarbete med medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Det kan bli nödvändigt att bevilja undantag för vissa påståenden om livsmedel, beroende på vilken betydelse de har och hur stor andel de utgör av befolkningens kost. Kommande åtgärder Förslaget till förordning måste godkännas av Europaparlamentet och rådet. Enligt planerna ska det gradvis träda i kraft före

4 Bilaga Näringspåståenden och villkor för användningen av dem LÅG ENERGIHALT Ett påstående om att ett livsmedel har låg energihalt, och varje påstående som innehåller mindre än 40 kcal (170 kj)/100 g och mindre än 20 kcal (80 kj)/100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg energihalt får begreppet naturligt läggas till före ENERGIREDUCERAD Ett påstående om att ett livsmedel är energireducerat, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om energivärdet är reducerat med minst 30 % och om de egenskaper som gör att livsmedlets totala energivärde reduceras anges. ENERGIFRI Ett påstående om att ett livsmedel är energifritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 4 kcal (17 kj)/100 ml. Om det gäller livsmedel som är energifria får LÅG FETTHALT Ett påstående om att ett livsmedel har låg fetthalt, och varje påstående som innehåller mindre än 3 g fett per 100 g eller 1,5 g fett per 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg fetthalt får begreppet naturligt läggas till före FETTFRI Ett påstående om att ett livsmedel är fettfritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,5 g fett per 100 g eller 100 ml. Påståenden som formuleras enligt modellen X % fettfri ska förbjudas. Om det gäller livsmedel som av naturen är fettfria får LÅG HALT AV MÄTTAT FETT Ett påstående om att ett livsmedel har låg halt av mättat fett, och varje påstående som innehåller mindre än 1,5 g mättat fett per 100 g för torrsubstans eller 0,75 g mättat fett för 100 ml vätska. I båda fallen får det mättade fettet inte ge mer än 10 % energi. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg halt av mättat fett får 4

5 FRI FRÅN MÄTTAT FETT Ett påstående om att ett livsmedel är fritt från mättat fett, och varje påstående som innehåller mindre än 0,1 g mättat fett per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen är fria från mättat fett får begreppet naturligt läggas till före LÅG SOCKERHALT Ett påstående om att ett livsmedel har låg sockerhalt, och varje påstående som innehåller mindre än 5 g socker per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg sockerhalt får SOCKERFRI Ett påstående om att ett livsmedel är sockerfritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,5 g socker per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen är sockerfria får UTAN TILLSATS AV SOCKER Ett påstående om att ett livsmedel är utan tillsats av socker, och varje påstående som inte innehåller tillsatser av mono- eller disackarider eller något annat livsmedel som används på grund av sina sötande egenskaper. LÅG NATRIUM/SALTHALT Ett påstående om att ett livsmedel har låg natriumhalt, och varje påstående som innehåller mindre än 0,12 g natrium, eller motsvarande värde för salt, per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg natriumhalt får begreppet naturligt läggas till före MYCKET LÅG NATRIUM/SALTHALT Ett påstående om att ett livsmedel har mycket låg natriumhalt, och varje påstående som innehåller mindre än 0,04 g natrium, eller motsvarande värde för salt, per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har mycket låg natriumhalt får NATRIUMFRI eller SALTFRI Ett påstående om att ett livsmedel är natriumfritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,005 g natrium, eller motsvarande värde för salt, per 100 g. Om det gäller livsmedel som av naturen är natriumfria får begreppet naturligt läggas till före KÄLLA TILL KOSTFIBRER Ett påstående om att ett livsmedel är en källa till kostfibrer, och varje påstående som innehåller minst 3 g kostfibrer per 100 g eller minst 1,5 g kostfibrer per 100 kcal. Om det gäller livsmedel som av naturen är källor till kostfibrer får begreppet naturligt läggas till före 5

6 HÖG KOSTFIBERHALT Ett påstående om att ett livsmedel har en hög halt av kostfibrer, och varje påstående som innehåller minst 6 g kostfibrer per 100 g eller minst 3 g kostfibrer per 100 kcal. Om det gäller livsmedel som av naturen har en hög halt av kostfibrer får begreppet naturligt läggas till före KÄLLA TILL PROTEIN Ett påstående om att ett livsmedel är en källa till protein, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om minst 12 % av livsmedlets energivärde kommer från proteiner. Om det gäller livsmedel som av naturen är källor till protein får HÖG PROTEINHALT Ett påstående om att ett livsmedel har en hög halt av protein, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om minst 20 % av livsmedlets energivärde kommer från proteiner. Om det gäller livsmedel som av naturen har en hög halt av protein får begreppet naturligt läggas till före NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN Ett påstående om att ett livsmedel är en naturlig källa till vitaminer och/eller mineralämnen, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller minst 15 % av det rekommenderade dagliga intag som anges i bilagan till direktiv 90/496/EEG per 100 g eller 100 ml. BERIKAT MED VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN Ett påstående om att ett livsmedel är berikat med vitaminer och/eller mineralämnen, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller vitaminer och/eller mineralämnen i minst de betydande mängder som anges i bilagan till direktiv 90/496/EEG. HÖG HALT AV VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN Ett påstående om att ett livsmedel har en hög halt av vitaminer och/eller mineralämnen, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller minst dubbelt så mycket som en produkt som är en källa till vitaminer och mineralämnen. Om det gäller livsmedel som av naturen har en hög halt av vitaminer och/eller mineralämnen får INNEHÅLLER (NÄRINGSÄMNES ELLER ANNAT ÄMNES NAMN) Ett påstående om att ett livsmedel innehåller ett näringsämne eller ett annat ämne, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten är förenlig med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen. Om det gäller livsmedel som av naturen innehåller det angivna näringsämnet eller det andra ämnet får begreppet naturligt läggas till före HÖGRE HALT AV (MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN) Ett påstående om att halten av ett eller flera näringsämnen har ökats, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten uppfyller kraven för påståendet källa till och halten har ökats med minst 30 % jämfört med en liknande produkt. 6

7 REDUCERAD HALT AV (MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN) Ett påstående om att halten av ett eller flera näringsämnen har reducerats, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om halten har reducerats med minst 30 % jämfört med en liknande produkt, förutom i fråga om mikronäringsämnen för vilka en avvikelse på 10 % från de referensvärden som anges i rådets direktiv 90/496/EEG ska godkännas. LÄTT Ett påstående om att en produkt är lätt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, ska uppfylla samma villkor som de som gäller för begreppet reducerad. Påståendet ska åtföljas av uppgifter om de egenskaper som gör produkten lätt. 7

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 230/8 SV 25.8.2016 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1413 av den 24 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.7.2003 KOM(2003) 424 slutlig 2003/0165 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 12 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR December 2012 VÄGLEDNING FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER VID KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING OM Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument EP-PE_TC1-COD(2003)0165

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument EP-PE_TC1-COD(2003)0165 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Konsoliderat lagstiftningsdokument 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0165 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 26 maj 2005 inför antagandet av

Läs mer

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 Slutlig Bilaga 1 Rådspromemoria EPSCO-rådet den 2-3 juni 2005 Jordbruksdepartementet 2005-05-20 Livsmedels- och djurenheten Monika Schere Tfn 08-405 13 15 e-post: monika.schere@agriculture.ministry.se

Läs mer

Att läsa på. matförpackningar...

Att läsa på. matförpackningar... Att läsa på matförpackningar... Maj 2011 Märkningen på livsmedel finns för att vi ska ha möjlighet att undvika ingredienser man inte tål eller undvika gammal mat, ha möjlighet att välja hälsosamt mat eller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 L 404/9 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2017 C(2017) 3664 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 2.6.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 4.11.2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 331/8 SV 18.11.2014 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2014 av den 17 november 2014 om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad (Text av betydelse för

Läs mer

(EGT L 276, , s. 40)

(EGT L 276, , s. 40) 1990L0496 SV 20.11.2003 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 8 december 2005 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 13 november 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R1924 SV 04.03.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B C1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen 9.6.2010 A7-0109/292 292 Artikel 2 punkt 2 led eb (nytt) eb) hantverksmässigt framställda livsmedel: livsmedel som framställts direkt för konsumenten i ett företag som i enlighet med nationell närings-

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 20.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 50/11 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 155/2014 av den 19 februari 2014 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 113/6 Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 384/2010 av den 5 maj 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

I och med att direktivet får gälla under en viss tid möjliggörs

I och med att direktivet får gälla under en viss tid möjliggörs 15/Vol. 10 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 7 390L0496 Nr L 276/40 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 6.10.90 RÅDETS DIREKTIV av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 28 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R1924 SV 29.11.2012 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B C1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006

Läs mer

Näringspåståenden Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Näringspåståenden Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Näringspåståenden Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Här får du veta mer om vad näringspåståenden är och vad reglerna som styr området innebär. Du hittar också en rad exempel på hur

Läs mer

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning;

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; 1 1 (H 376) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) L 283/22 Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2009 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2009 av den 29 oktober 2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel

Läs mer

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats.

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Livsmedelsverkets översättning 2013-11-13. Enheten för kontrollstöd Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Rekommendationer som utarbetats av

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 14 november 2013 (OR. sv) 16181/13 DENLEG 129 SAN 448 AGRI 743

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 14 november 2013 (OR. sv) 16181/13 DENLEG 129 SAN 448 AGRI 743 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 14 november 2013 (OR. sv) 16181/13 DENLEG 129 SAN 448 AGRI 743 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 8 november 2013 till: Komm. dok. nr: D026716/03 Ärende:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR L 259/2 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1798 av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings-

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 10 maj 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (9) På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten

(Text av betydelse för EES) (9) På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten 23.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 279/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 957/2010 av den 22 oktober 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel

Läs mer

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (omarbetning)

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (omarbetning) 20.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 124/21 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (omarbetning) (Text av betydelse

Läs mer

Nr L 55/22 [Jv Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 55/22 [Jv Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 55/22 [Jv Europeiska gemenskapernas officiella tidning 6. 3. 96 KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning

Läs mer

Förordning (EU) 2017/1798. Sammansättning och märkning komplett kostersättning för viktkontroll från 27 oktober 2022

Förordning (EU) 2017/1798. Sammansättning och märkning komplett kostersättning för viktkontroll från 27 oktober 2022 Förordning (EU) 2017/1798 Sammansättning och märkning komplett kostersättning för viktkontroll från 27 oktober 2022 Branschorganisationen Svensk Egenvård Svensk Egenvård Svensk Egenvård består av leverantörer

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Reviderad 2015-02-27 Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Märkningsbedömningen omfattar endast det som leverantören angivit på förpackningen och som skickats in

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 119/4 Europeiska unionens officiella tidning 7.5.2011 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 440/2011 av den 6 maj 2011 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott; (H 165) Utkom från trycket den 16 juni 2010 Omtryck beslutade

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 23 mars 2004 PE 337.077/40-102 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-102 Förslag till betänkande (PE 337.077) Torben Lund Tillsättning av vitaminer

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR 23.7.2018 SV L 185/9 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1032 av den 20 juli 2018 om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för olja från mikroalgen Schizochytrium sp.

Läs mer

Saker som skall beaktas i egenkontrollen och myndighetstillsynen över påståenden,

Saker som skall beaktas i egenkontrollen och myndighetstillsynen över påståenden, Saker som skall beaktas i eenkontrollen och myndihetstillsynen över påståenden, märkninarna som påståendena förutsätter inberäknade Överinspektör Marjo Misikanas Enheten för produktsäkerhet Seminarium

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Komplett kostersättning för viktkontroll Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Komplett kostersättning för viktkontroll Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Komplett kostersättning för viktkontroll Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om komplett kostersättning för viktkontroll, vilka livsmedel som omfattas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 9 februari 2004 PE 337.069/54-466 ÄNDRINGSFÖRSLAG 54-466 Förslag till betänkande (PE 337.069) Mauro Nobilia Näringspåståenden

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 7 juli 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2003/0165(COD) 18.3.2005 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för miljö,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel allmän orientering stödjer magens välbefinnande RäTsakterna (ej utömmande) Allmänna märkningsregler

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

Även om specialdestinerade livsmedel för vilka särskilda

Även om specialdestinerade livsmedel för vilka särskilda 13/Vol. 19 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 51 389L0398 30.6.89 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 186/27 RÅDETS DIREKTIV av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; (H XX) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 2,6 och 7 livsmedelsförordningen

Läs mer

Bli en detektiv i mataffären

Bli en detektiv i mataffären Bli en detektiv i mataffären Energi Energin i maten vi äter kommer i huvudsak från de tre näringsämnena protein, fett och kolhydrater men också från alkohol. Energi innehållet i den mat vi äter mäts i

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juli 2013 (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FÖLJENOT från: mottagen den: 11 juli 2013 till: Komm. dok. nr: D027805/03 Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; beslutade den 30 maj 2016. LIVSFS 2016:11 Utkom från trycket den 9 juni

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen

Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen Här kan du läsa om vilka näringsämnen som ska anges i näringsdeklarationen och hur den ska presenteras. Näringsdeklarationen blir obligatorisk,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Eviras anvisning 17060/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden

Eviras anvisning 17060/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden Eviras anvisning 17060/1 sv Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden Utarbetad av Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 28 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning och anvisningar...

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034099/02.

För delegationerna bifogas dokument D034099/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 juli 2014 (OR. en) 12284/14 DENLEG 138 AGRI 520 SAN 304 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: D034099/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat KOMMISSIONENS

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring; SFS 2013:1054 Utkom från trycket den 17 december 2013 utfärdad den 5 december 2013. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas Ansvarig person Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och Användning av rekommendationer eller stöd från nationella sammanslutningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 0.6.0 SEK(0) 76 slutlig ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Dnr 2012-13765 Sida 1 (8) 2015-10-23 Handläggare Kristine Fornander Telefon: 08-508 28 817 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 12 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 16741-14

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) 11715/17 DENLEG 66 AGRI 435 SAN 312 FÖLJENOT från: inkom den: 22 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Kosttillskott vad, hurdant och varför?

Kosttillskott vad, hurdant och varför? Kosttillskott vad, hurdant och varför? Seminarium om kosttillskott Helsingfors universitets lilla festsal Vad är kosttillskott? Historia Tidigare specialpreparat och näringsämnespreparat (349/1989) Specialpreparat:

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.10.2014 L 309/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1154/2014 av den 29 oktober 2014 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:15) om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Utkom från trycket den

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 126/34 22.5.2003 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/40/EG av den 16 maj 2003 om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 2003/0165(COD) 9 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet för miljö,

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Anvisning om hur man lämnar en anmälan - Livsmedel som berikats. 1 Inledning

Anvisning om hur man lämnar en anmälan - Livsmedel som berikats. 1 Inledning Föredragandes Sari Sippola Sida/sidor 1/8 Utsläppande på marknaden av ett livsmedel som berikats med vitaminer och mineralämnen, ändring av livsmedlets sammansättning och borttagande av livsmedlet från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

Föreskrifter om livsmedelsinformation;

Föreskrifter om livsmedelsinformation; Föreskrifter om livsmedelsinformation; (H 125) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar och till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

L 302/28 Europeiska unionens officiella tidning

L 302/28 Europeiska unionens officiella tidning L 302/28 Europeiska unionens officiella tidning 19.11.2005 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1895/2005 av den 18 november 2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

KO./. Mezina. Art. 28 Förordningen om närings och hälsopåståenden

KO./. Mezina. Art. 28 Förordningen om närings och hälsopåståenden KO./. Mezina Art. 28 Förordningen om närings och hälsopåståenden 5. Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 a får göras från och med den dag då denna förordning träder i kraft till och med den

Läs mer

Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte?

Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte? Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte? Överinspektör Kaisa Kukkonen Enheten för produktsäkerhet Seminarium om påståenden Marknadsföring av livsmedel Alltid förbjudna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 94/44 31.3.2004 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 181/35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 16.3.2012 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 1037/2007, ingiven av Jill Bell (irländsk medborgare), för Irish Association of Health

Läs mer

Närings- och hälsopåståenden Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Närings- och hälsopåståenden Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Närings- och hälsopåståenden Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Närings- och hälsopåståenden är information om att ett livsmedel har ett visst hälsosamt innehåll eller vissa positiva

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer