Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte?"

Transkript

1 Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte? Överinspektör Kaisa Kukkonen Enheten för produktsäkerhet Seminarium om påståenden

2 Marknadsföring av livsmedel Alltid förbjudna Medicinska påståenden Sådana påståenden, som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden 1924/2006 Tillåtna, om kraven i förordning 1924/2006 uppfylls Näringspåståenden Hälsopåståenden

3 Medicinska påståenden och sådana påståenden, som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden Alltid förbjudna vid marknadsföring av livsmedel

4 Medicinska påståenden Livsmedelslagen 23/2006, 9 får inte uppges att livsmedlet skulle ha egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar och får inte heller hänvisas till sådana uppgifter, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen Den s.k. konsumentinformationsförordningen (EU) nr 1169/2011, artikel 7 får livsmedelsinformation inte tillskriva livsmedel egenskapen att förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller hänvisa till sådana egenskaper

5 Medicinska påståenden = påståenden som hänvisar till förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar Exempel: Förhindrar osteoporos För behandling av demens Förhindrar ledsmärtor genom att minska inflammationer Första hjälp vid förkylning För behandling mot diarré Kan bidra till att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar / behandla cancer Traditionellt använt som folkligt botemedel / naturmedel i Indien

6 Sådana påståenden, som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden Artikel 12 i förordningen om påståenden förbjuder användning av följande hälsopåståenden påståenden som låter förstå att hälsan skulle kunna påverkas om man inte konsumerar livsmedlet påståenden som hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ned i vikt påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet 10 kg 2 v

7 Fackman på hälsoområdet Med en fackman på hälsoområdet avses: (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994) 1) den som med stöd av denna lag erhållit rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke (yrkesutbildad person som beviljats tillstånd); samt 2) den som med stöd av denna lag har rätt att använda i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning). Legitimerade yrkesutbildade personer är en läkare, tandläkare, provisor, psykolog, talterapeut, dietist, farmaseut, sjukskötare, barnmorska, hälsovårdare, fysioterapeut, laboratorieskötare, röntgenskötare, tandhygienist, ergoterapeut, optiker och tandtekniker. Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården en hjälpmedelstekniker, fotterapeut, utbildad massör, kiropraktor, naprapat, osteopat, närvårdare, psykoterapeut, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemist, sjukhusmikrobiolog och sjukhuscellbiolog

8 Påståenden som hänvisar till rekommendationer av fackmän på hälsoområdet Övervägs från fall till fall Beslutet bygger i hög grad på den uppfattning och det budskap som ges Hälsopåståenden som framförs till exempel i följande situationer kan också betraktas som förbjudna: En studerande i hälsovårdsbranschen berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter En skådespelare som föreställer hälsovårdspersonal berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter

9 Närings- och hälsopåståenden Kan användas vid marknadsföring av livsmedel under förutsättning att kraven i förordningen om påståenden uppfylls

10 Näringspåståenden (= påståenden som beskriver ett livsmedels gynnsamma näringsmässiga egenskaper) De godkända påståendena har beskrivits i bilgan till förordningen om påståenden och i ändringen av denna Tillåtna är också sådana påståenden, som kan antas ha samma innebörd för konsumenten En uppdaterad förteckning över näringspåståendena finns på kommissionens webbplats: ommunity_register/nutrition_claims_en.htm Kommissionen har publicerat en vägledning till verkställandet av förordningen om påståenden: _ja_yrittajat/terveysvaitteet/komission_soveltamisohje _vaitteista_141207_fi.pdf

11 Lågt energiinenhåll 40 kcal (170 kj)/100 g eller 20 kcal (80 kj)/100 ml Energireducerad minst 30 % Energifri 4 kcal (17 kj)/100 ml Låg fetthalt 3 g/100 g eller 1,5 g/100 ml (1,8 g/100 ml mellanmjölk) Fettfri 0,5 g/100 g eller 0,5 g/100 ml Låg halt av mättat fett 1,5 g/100 g eller 0,75 g/100 ml (max 10 E%) Fri från mättat fett 0,1 g/100 g eller 0,1 g/100 ml Låg sockerhalt 5 g/100 g fast form eller 2,5 g/100 ml Sockerfri 0,5 g/100 g eller 0,5 g/100 ml Utan tillsatt socker (innehåller naturligt förekommande socker) Låg natriumhalt / Låg salthalt Na högst 0,12 g /100g eller 0,12 g /100ml Mycket låg natriumhalt / Mycket låg salthalt Na högst 0,04 g/100 g eller 0,04 g/100 ml Natriumfri / Saltfri Na högst 0,005 g /100g Kostfiberkälla g/100 g eller 1,5 g/100 kcal Högt kostfiberinnehåll 6 /100 ll 3 /100 k l Proteinkälla min 12 E% Högt proteininnehåll min 20 E% [namn på vitaminet] och/eller [namn på mineralämnet] källa min 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget Högt innehåll av [namn på vitaminet] och/eller [namn på mineralämnet] min 30% av jämförelsevärdet för det dagliga inta Innehåller [namn på näringsämnet eller annat ämne] min 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget Ökat innehåll av [namn på näringsämnet] min 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget och min 30% ökning jäm med en liknande produkt Minskat innehåll av [namn på näringsämnet] min 30% minskn jämfört med en liknande produkt, Na/salt 25%, mikronäringsämn 10% Lätt/light min 30% minskning jämfört med en liknande produkt + egenskapen som gör produkten lätt/light Naturlig/naturligt Källa till omega 3-fettsyror ALA 0,3 g/100 g/kcal eller EPA och DHA tot 40 mg/100 g/kcal Högt innehåll av omega 3-fettsyror ALA 0,6 g/100 g/kcal eller EPA och DHA tot 80 mg/100 g/kcal Högt innehåll av enkelomättat fett 45 % av fettsyrorna kommer från enkelomättat fett och mer än 2 E% Högt innehåll av fleromättat fett 45 % av fettsyrorna kommer från fleromättat fett och mer än 20 E Högt innehåll av omättat fett 70 % f tt k f å ätt t f tt h ä 20 E%

12 Jämförelsevärden för det dagliga intaget (JSMf 588/2009) Jämförelsevärde för det dagliga intaget Källa (15 %) Högt innehåll av (30 %) A-vitamin (μg) D-vitamin (μg) 5 0,75 1,5 E-vitamin (mg) 12 1,8 3,6 K-vitamin (μg) 75 11,25 22,5 C-vitamin (mg) Tiamin (mg) 1,1 0,165 0,33 Riboflavin (mg) 1,4 0,21 0,42 Niacin (mg) 16 2,4 4,8 B6-vitamin (mg) 1,4 0,21 0,42 Folsyra (μg) B12-vitamin (μg) 2,5 0,375 0,75 Biotin (μg) 50 7,5 15 Pantotensyra (mg) 6 0,9 1,8 Kalium (mg) Klorid (mg) Kalcium (mg) Fosfor (mg) Magnesium (mg) ,25 112,5 Järn (mg) 14 2,1 4,2 Zink (mg) 10 1,5 3 Koppar (mg) 1 0,15 0,3 Mangan (mg) 2 0,3 0,6 Fluorid (mg) 3,5 0,525 1,05 Selen (μg) 55 8,25 16,5

13 Påståenden som hänför sig till ett minskat innehåll av kolhydrater i kommersiell kommunikation Låg kolhydrathalt Finns inte i bilagan till förordningen om påståenden (jfr lågt energiinnehåll, låg sockerhalt, låg salthalt, låg fetthalt) Gränsen för låg kolhydrathalt? Minskat innehåll av kolhydrater Förordningen gör det möjligt att använda näringspåståendet MINSKAT INNEHÅLL AV [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET], om mängden minskats med minst 30 % jämfört med en liknande produkt Utesluter inte automatiskt möjligheten att använda påståendet minskat innehåll av kolhydrater Men är det en gynnsam näringsmässig / fysiologisk effekt? företagaren tar en risk Utan kolhydrater / kolhydratfri Finns inte i bilagan till förordningen om påståenden (jfr energifri, sockerfri, fettfri, saltfri) Kolhydratfri sockerfri (begreppet kolhydrat inbegriper också andra kolhydrater än socker, såsom polyoler)

14 Påståendena laktosfri och lågt laktosinnehåll Är inte sådana näringspåståenden som avses i förordningen om påståenden och kommer vad vi nu vet inte heller att sättas till i den Regleras åtminstone än så länge via lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål, eventuellt senare med i den s.k. konsumentinformationsförordningen (1169/2011) För närvarande inga enhetliga gränsvärden på EUnivå I Finland har länge som samnordiska gränsvärden tillämpats följande: laktosfria livsmedel laktos mindre än 10 mg/100 g eller 100 ml laktosfattiga livsmedel laktos mindre än 1 g/100 g eller 100 ml

15 Hälsopåståenden (= påståenden som låter förstå att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa) Påståenden som avses i artikel 13 (1)(a) Påståenden som hänför sig till kroppens tillväxt, utveckling och funktioner (1)(b) Påståenden som hänför sig till psykologiska och beteenderelaterade funktioner (1)(c) Påståenden som hänför sig till bantning, viktkontroll etc. (5) Påståenden som bygger på nya vetenskapliga belägg eller då man vill ha dataskydd Påståenden som avses i artikel 14 (1)(a) Påståenden om minskad sjukdomsrisk (1)(b) Påståenden om barns utveckling och hälsa

16 Godkända hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 För närvarande 222 st. Finns i bilagan till förordning (EU) 432/2012 och i kommissionens register: I regel vitaminer, mineralämnen, fettsyror, fibrer och vissa andra ämnen Obs! Påståendena är inte bundna till en viss produkt eller sökande utan gäller ett livsmedel eller ett ämne som livsmedlet innehåller

17

18 Villkor för användning av påståendena = minst 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget (588/2009)

19 Villkor för användning av påståendena uppkomna frågor Godkänt hälsopåstående Villkor för användning av påståendet Fråga Eviras nuvarande tolkning Art. 13.1: EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion Åtminstone en källa till omega 3-fettsyror + Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA. Kan man framföra påståendet om en produkt som innehåller endast endera fettsyran? Det kan man, men konsumenten får inte vilseledas

20 Icke godkända hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 För närvarande 1719 st. Finns i kommissionens register: De icke godkända påståendena får inte användas vid marknadsföring av livsmedel efter Förordningen ger inte separat någon möjlighet att sälja lagren slut efter övergångstiden

21 Funktionella hälsopåståenden som avses i art och som ännu väntar på utvärdering från EFSA och/eller beslut från kommissionen Gråa listan Väntelistan Ämnen av vegetabiliskt ursprung Påståendena kan tillsvidare användas vid marknadsföring av livsmedel på företagarens eget ansvar beaktande kraven i förordningen om påståenden Då kommissionen antar ett beslut skall de icke godkända påståendena fås bort inom 6 mån Påståendena finns I EFSA:s register: f I form av ID-nummer på kommissionens webbplats:

22 Godkända och icke godkända påståenden som avses i artikel 13(5) och 14

23 Påståenden som avses i art. 14(1a) Godkända 7 st. (8/2012) Växtsteroler/växtstanolestrar + sänkning av kolesterolhalten Betaglukan i havre + sänkning av kolesterolhalten Tuggummi helt sötat med xylitol + minskad plackbildning på tänderna Sockerfritt tuggummi + minskade skador på tandemaljen Sockerfritt tuggummi + neutralisering av syrorna i placken Icke godkända 15 st.

24 Påståenden som avses i art. 14(1b) Godkända 11 st. (8/2012) ALA ja LA + barns normala utveckling och hälsa DHA + normal utveckling hos spädbarns ögon/syn/hjärna Kalcium och/eller D-vitamin + normal tillväxt och utveckling hos barns benstomme Fosfor + normal tillväxt och utveckling hos barns benstomme Jod + främjande av barns normala tillväxt Järn + främjande av barns normala kognitiva utveckling Protein + normal tillväxt och utveckling hos barns benstomme Icke godkända 36 st.

25 Hälsopåståenden och livsmedel avsedda/marknadsförda för barn Modersmjölksersättningar Endast de påsteånden som nämnts i bilagan till HIMF 1216/2007 tillåtna Näringspåståenden: Enbart laktos Laktosfri Fleromättade fettsyror har tillsatts, eller motsvarande näringspåstående i fråga om tillsats av dokosahexaensyra Näringspåståenden om tillsatser av följande fakultativa ingredienser: taurin fruktooligosackarider och galaktooligosackarider nukleotider Hälsopåståenden: Minskad risk för allergi mot mjölkproteiner. Detta hälsopåstående får inbegripa termer som hänvisar till minskade allergena eller minskade antigena egenskaper.

26 Hälsopåståenden och livsmedel avsedda/marknadsförda för barn Tillskottsnäringar de näringspåståenden som avses i bilagan till förordning 1924/2006 de godkända hälsopåståenden som avses i art. 14.1b Barnmat (HIMb 789/1997) och andra livsmedel* marknadsförda för barn (över 3 år) de näringspåståenden som avses i bilagan till förordning 1924/2006 de godkända hälsopåståenden som avses i art. 14.1b Andra hälsopåståenden? Ingen klar tolkning på EU-nivå EFSA har konstaterat att målgruppen vid utvärdering av de påståenden som avses i art. 13 varit befolkningen i allmänhet, vilket också inkluderar barnen. Men EFSA har utvärderat den påstådda effekten, inte produktens säkerhet Eviras nuvarande tolkning: Kan användas enligt övervägande och från fall till fall Konsumenten får inte vilseledas Företagaren skall säkerställa att produkten är säker också för barn *term som inte definierats i lagstiftningen

27 Hälsopåståenden som avses i art. 14(1) b och livsmedel avsedda för såväl barn som vuxna Påståenden som hänvisar till barns utveckling och hälsa kan användas också om livsmedel avsedda för alla Enligt övervägande Konsumenten får inte vilseledas Skall tydligt påpekas att det framförda påståendet gäller barn

28 Ett sådant allmänt, icke specificerat påstående som avses i art. 10(3) Hänvisningar till en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av näringsämnet eller livsmedlet för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får göras endast om de åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artikel 13 eller 14. Exempel för benstommen, hjärtvänlig, bra för magen, De skall åtföljas av ett preciserande godkänt hälsopåstående eller ett sådant hälsopåstående, för vilket övergångstidsbestämmelser tillämpas.

29 Ett allmänt, icke specificerat påståenden Antioxidant, Probiot, Prebiot I kommissionens vägledning har uttrycken betraktats som hälsopåståenden: aitteista_141207_fi.pdf Åtminstone än så länge har inget sådant hälspåstående godkänts för ett enda ämne / livsmedel Eviras nuvarande tolkning: Kan betraktas som sådana allmänna, icke specificerade uttryck som avses i artikel 10(3). De kan fortsättningsvis användas vid marknadsföring av livsmedel under förutsättning att det åtföljs av ett sådant till samma objekt hänvisande godkänt hälsopåstående som avses i artikel 13 eller 14.

30 Godkända påståenden påståendenas formulering Evira rekommenderar att formuleringen i förordningen används Men, om ett godkänt påstående kan också användas en annan formulering Förutsättningen är att påståendet kan antas ha samma innebörd för konsumenten Företagaren är skyldig att säkerställa det Det framförda påståendet kan inte vara starkare än formuleringen i förordningen Obs! Evira förhandsgodkänner inte påståenden

31 Påståendenas formulering - förkortning Fråga: Är det möjligt att förkorta påståendena, om saken är uppenbar? Skall övervägas från fall till fall Påståendets innebörd får inte förändras

32 Påståendenas formulering Fråga: Om orden livsmedel/drycker ingår i ett hälsopåstående, kan de då ersättas med namnet på livsmedelstypen (benämningen enligt handelssed)? Intag av livsmedel / drycker som innehåller <namn på sockerersättningsmedlet> i stället för sockerarter [1] medför en lägre blodsockerhöjning efter intaget jämfört med livsmedel / drycker som innehåller socker Eviras nuvarande tolkning: kan ersättas med benämningen enligt handelssed under förutsättning att konsumenten inte vilseleds

33 Kombinering av flera ämnen under ett och samma påstående Möjligt om samma påstående godkänts för alla ämnen: Exempel: Vitaminerna B6 och B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning Inte möjligt, om samma påstående inte godkänts för alla ämnen Exempel EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion och till att bibehålla normal hjärnfunktion Påståendet Bidrar till hjärtats normala funktion har godkänts för såväl EPA som DHA (kombinering ok), men påståendet om normal hjärnfunktion har godkänts endast för DHA

34 Behandling av vitaminer / mineralämnen som en och samma kategori Påståendena har alltid godkänts för ett visst vitamin eller mineralämne, inte för kombinationer Exempel: Vitaminer och mineralämnen tjänar som antioxidanter Som sådant för obestämt Av påståendet borde tydligt framgå vilka vitaminer och mineralämnen påståendet gäller Uttrycket antioxidant måste åtföljas av ett godkänt hälsopåstående

35 Påståendenas formulering Påståendena är inte produktbundna och ett påstående får således inte formuleras på följande sätt: Handelsbeteckning XX bidrar till immunsystemets normala funktion Påståendet kan däremot formuleras t.ex. på följande sätt: (Handelsbeteckning XX) innehåller C-vitamin, som bidrar till immunsystemets normala funktion

36 Öppning av påståendena Fråga: Kan man sätta till förklarande text efter ett påstående? (t.ex. främmande ord efter vissa påståenden) Exempel: XX bidrar till normal homocysteinomsättning Eviras nuvarande tolkning: Det kan man, om man inte framför något icke godkänt hälsopåstående (inte lovar mer) Möjligt att sätta till t.ex. en tilläggstext av denna typ: Homocystein är en aminosyra, som bildas i cellerna av en med kosten erhållen svavelhaltig aminosyra, metionin. Inte möjligt att t.ex. Berätta att en förhöjd homocysteinhalt i blodet verkar vara en faktor som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (om inte ett sådant hälsopåstående godkänts)

37 Hänvisning till näringsrekommendationer Fråga: Kan man på förpackningen till ett fullkornsbröd berätta att det i näringsrekommendationerna sägs att vi borde äta mer fullkorn? Eviras nuvarande tolkning: Ja, det är inget hälsopåstående Konsumenten får inte vilseledas T.ex. inte på en produkt som inte är ett fullkornsbröd Man kan inte framföra medicinska påståenden i rekommendationerna, om KOM inte godkänt dem för användning (man kan inte lova mer)

38 Marknadsföring av ett livsmedel med omvända påståenden Fråga: Är det tillåtet att använda omvända uttryck såsom Vi påstår inte att vår produkt bidrar till att stärka XX? Nej, det är inte tillåtet

39 Användning av näringspåståenden, om inget hälsopåstående godkänts Exempel: innehåller lykopen/mjölksyrebakterien XX Ingen gemensam tolkning på EU-nivå Evira anser åtminstone än så länge inte att sådana här näringspåståenden kategoriskt borde förbjudas Företagaren svarar ändå för att konsumenten inte vilseleds och å andra sidan också för att ämnet har en gynnsam näringsmässig effekt och att mängden av ämnet är tillräcklig Om en gemensam tolkning på EU-nivå erhålls, övervägs Eviras tolkning vid behov på nytt

40 Hur får man marknadsföra en produkt, för vilken det inte godkänts något hälsopåstående? Med sådana näringspåståenden som avses i förordningen om påståenden Med annan information som inte hänvisar till ett samband mellan ett livsmedel och hälsa Med uttryck som hänvisar till produktens smak, struktur etc.

41 Marknadsföring av livsmedel med hjälp av en enskild konsuments användningserfarenhet En enskild persons egen erfarenhet uppfyller inte kravet på vetenskapliga belägg i förordningen om påståenden Artikel 6: Näringspåståenden och hälsopåståenden skall grundas på och styrkas med hjälp av allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Om de vetenskapliga beläggen bakom ett påstående utvärderats och påståendet godkänts för användning, kan en enskild konsument berätta om saken i reklam

42 Påståenden i sociala medier Fråga: Skall företaget övervaka vad det sägs om en produkt på bloggsidor? Skall övervägas från fall till fall, t.ex. Rör det sig om en offentlig eller en privatpersons blogg etc.? Eviras nuvarande tolkning: i regel förväntas inte företaget övervaka påståenden/kommentarer som framförs i sådana sammanhang Men Förekommer det reklam för produkten på webbplatsen eller direkta länkar till webbplatsen där produkten finns? Har den enskilda upprätthållaren av bloggen fått produkter av företaget för testning etc.? Rör det sig om en blogg eller annan liknande webbplats som företaget som marknadsför produkten själv upprätthåller?

43 Information som ges till fackmän Förordningen om påståenden tillämpas på livsmedel avsedda för slutkonsumenten Än så länge ingen gemensam tolkning på EU-nivå Eviras nuvarande tolkning: Förordningen om påståenden tillämpas i regel inte på information som ges till fackmän. Men, om marknadsföringsmaterialet är riktat eller förmedlas som sådant till slutkonsumenten i kommersiell kommunikation, tillämpas förordningen om påståenden

44 Webbsidor riktade till fackmän Fråga: Skall webbsidor riktade till fackmän kräva registrering? Evira rekommenderar att registrering krävs av fackmän Bästa sättet att säkerställa att vanliga konsumenter inte har tillgång till webbplatsen

45 Referering till vetenskapliga artiklar i samband med marknadsföringen av produkter Slutkonsumenten Forskningspåståenden kan framföras Om man refererar till forskning, skall informationen följa förordningen om påståenden Inte heller via forskningsinformation får framföras att ett livsmedel har medicinsk inverkan (livsmedelslagen) Fackmän Utöver det som sagts ovan kan man referera till forskningsinformation, även om effekterna som konstaterats i undersökningen (påståendena) ännu inte godkänts för användning Inte heller via forskningsinformation får framföras att ett livsmedel har medicinsk inverkan

46 Mer information om påståenden Evira: nti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/ Europeiska kommissionen: EFSA: =01

47 Exempelfall: Hurdana påståenden kan man framföra om lingon? Lingon - Lingonberry, Vaccinium vitis-idaea Alla påståenden som sänts till EFSA för utvärdering finns i ett register på EFSA:s webbplats: nd/questionslist.jsf Obs! Det faller på företagaren att kunna påvisa att ett påstående som använts finns med i registret

48 Sökord Lingonberry

49

50

51 Hälsopåståenden som förknippats med lingon med sökordet lingonberry Alla hälsopåståenden som påträffas med sökordet lingonberry i EFSA:s register har utvärderats och kommissionen har också antagit ett beslut om dem Påståendena med numren 1125, 1184, 1288 och 1833 har fått status icke godkända. De skall således tas bort från marknadsföringen senast

52 Elintarvikepäivä Hälsopåståenden som framförts om lingon med sökordet Vaccinium vitis-idaea

53

54 Obs! På dian syns endast en del av påståendena i förteckningen

55 Hälsopåståenden som förknippats med lingon med sökordet vaccinium vitis-idaea Påståendena med numren 3635, 3636 och 3836 finns i förteckningen botanicals, kommissionen har inte ännu antagit något slutligt beslut om dem Påståendena får tillsvidare användas på företagarens eget ansvar beaktande de allmänna kraven i förordningen om påståenden (andra hälsopåståenden får inte framföras) Påståendets formulering Om EFSA redan utvärderat påståendet, finns det påstående som företagaren föreslagit i EFSA:s utlåtande Om EFSA ännu inte utvärderat påståendet, finns formuleringen som företagaren föreslagit i databasen på EFSA:s webbplats

56 Elintarvikepäivä

57 Database of health claims submitted to EFSA for evaluation Elintarvikepäivä

58 Hälsopåståendena i EFSA:s register som påträffas med sökordet Vaccinium vitis-idaea ID Health relationship Example of wording 3635 Contributes to body defences against external agents 3636 Contributes to physical well-being / Relaxation 3836 Can protect cells and tissues against oxidative damage Increases the physiological resistance of the organism in case of severe ambiance conditions. Helps during the premenstrual cycle.contributes to relieve the menopause symptoms Antioxidants can protect from free radicals and helps in case of foods intake deficiency or increased amount of nutrients. Increases the physiological resistance of the organism in case of severe ambiance conditions. Against the damages caused by oxidative stress and free radicals on the skin.

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR SV 25.5.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 136/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Per Eklund, Lars Hallén, Jonas Häckner och Matilda Orth PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Byrådirektören David Ramsjö

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 Kosttillskott för oss som lever i Norden. ACO har en ny serie kosttillskott som är utvecklade för oss som lever

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Livsmedelsverkets föreskrifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Livsmedelsverkets föreskrifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1 ; (H 373) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling UTKAST ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring; LIVSFS 2014: (H ) Utkom

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden 2:a upplagan, juli 2014 Kontakt Livsmedelsföretagen

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Näringspåståenden och hälsopåståenden Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Förordning (EG) nr 1924/2006 Fastställd: 2009-11-05 av avdelningschefen Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Syftet

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Är du redo att förändra ditt liv?

Är du redo att förändra ditt liv? PRODUKTINFORMATION Är du redo att förändra ditt liv? Oavsett om du letar efter ett sätt att kontrollera din vikt eller om du enbart vill leva hälsosamt kan Body by Vi Challenge hjälpa dig att uppnå ditt

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

2007-04-25. grow vitamineral

2007-04-25. grow vitamineral grow vitamineral Cintanas grow vitamineral är ett fodertillskott som är anpassat för fölungars och unghästars speciella behov. Under den första tillväxtperioden är det extra viktigt med ett korrekt intag

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

Grov Bulgur. Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur

Grov Bulgur. Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur Grov Bulgur Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur Kolhydrater Vi behöver kolhydrater varje dag och det är speciellt viktigt vid fysiska aktiviteter, eftersom

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Innehåller per 100 ml. Innehåller per 100 ml

Innehåller per 100 ml. Innehåller per 100 ml sondnärin Närinsmässit kompletta sondnärinar färdia att använda. finns i flera varianter för att kunna anpassas till varje patients behov. Ett säkert och enkelt system för enteral nutrition. sondnärin

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

Vad räknas till frukt och grönt?

Vad räknas till frukt och grönt? Ät hälsosamt! Norrbottens läns landsting 2013-10-15 Frukt & grönt Vad räknas till frukt och grönt? 1 Frukt & grönt Vilka näringsämnen finns i frukt och grönt? Vitaminer Mineralämnen Kolhydrater Protein

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Version 20110621. Version 20110307

Version 20110621. Version 20110307 Version 20110621 Vitamin C, folat, karotenoider och vitamin K är analyserat i bär och samtliga bärvärden uppdaterade. Några nya bärsorter har även tillkommit: aronia, havtorn och vita vinbär. Version 20110307

Läs mer

organisk vitamineral

organisk vitamineral organisk vitamineral Cintanas organisk vitamineral är ett välsmakande och komplett vitamin- och mineraltillskott med välgörande örter och naturliga råvaror för den kräsna hästen. Organiska vitaminer och

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås.

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås. Flingguide 05.2010 1 Här kan du läsa om innehållet i Kellogg s flingor och bli klokare på vad du äter. Det finns också information till dig som är överkänslig mot vissa ingredienser i flingor. Frukost

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 181/35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter Nyttiga fakta om ägg & näring Fakta om ägg från Svenska Ägg Förord Den här skriftens titel Ett ägg är mer än fyra morötter är ett sätt att säga att ägg är mer

Läs mer

lilla kexboken 12 olika smaker med recept.

lilla kexboken 12 olika smaker med recept. lilla kexboken 12 olika smaker med recept. Torbjörn Sandvall 2 lilla kexboken Y.T.S.Nutrition 2015 3 4 Intro Jag var matskribent för en facktidning om ölbryggning, i 5 år. Under denna tid tog jag fram

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan

Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan Upptäck skillnaden med PRO PLAN NÄRINGSGUIDE för kastrerade / steriliserade katter Vilka är de huvudsakliga förändringarna som din katt genomgår

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Korvsoppa 0,5 kg lök 1 kg potatis 2 kg sopprötter 5 l vatten 40g lättsaltat buljongpulver kryddpeppar, svartpeppar, persilja 1 kg länkkorv

Korvsoppa 0,5 kg lök 1 kg potatis 2 kg sopprötter 5 l vatten 40g lättsaltat buljongpulver kryddpeppar, svartpeppar, persilja 1 kg länkkorv FÖLJANDE PÅSTÅENDEN/FRÅGOR BASERAR SIG PÅ FRÅGORNA I HJÄRTFÖRBUNDETS RAVITSEMUSPASSI (SVE: NÄRINGSPASSET). Uppgifterna kan ha flera rätta svar. 1 Granska och värdera följande matrecept med tanke på hälsosamhet.

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 23 mars 2004 PE 337.077/40-102 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-102 Förslag till betänkande (PE 337.077) Torben Lund Tillsättning av vitaminer

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott?

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott? De dolda ingredienserna i ett vitamin och mineraltillskott är ofta minst lika viktiga som de aktiva ingredienserna. Omnisym Pharma vill med OmniVegan sätta fokus på rena kosttillskott i Sverige. Immunförsvaret

Läs mer

Fördöjer åldringsprocessen.

Fördöjer åldringsprocessen. Är det månne humbug? Vad är det för skillnad mellan livsmedel och läkemedel? Lovar reklamen för mycket? Fördöjer åldringsprocessen. Mot migren, spänningssmärtor, sendrag, kramper. Höjer potensen. Bekämpar

Läs mer

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost.

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost. Forskning Rapport Branschintern Rapport nr 7026-1 2001-12-04 Näringsvärden i svensk hårdost Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost. Erik Svensson och

Läs mer

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidryck, sportdryck? Sportdryck: vatten, kolhydrater ( 5-6g/1dl), salter (elektrolyter). Ersätta förlorad vätska och

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Vet du vad du äter? Tips till bättre val. - ta en titt på förpackningspåskrifterna

Vet du vad du äter? Tips till bättre val. - ta en titt på förpackningspåskrifterna Tips till bättre val Välj produkter enligt följande kriterier: Mjölk och surmjölk fri Yoghurt, fil och kvark fri låg halt, högst 1 % kolhydrater högst 12 g /100 g Ost låg halt, högst 17 % salt högst 1,2

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Complete Balance Frågor&Svar

Complete Balance Frågor&Svar Complete Balance Frågor&Svar F1: Vad skiljer Complete Balance från andra måltidsersättningar? S: Vår filosofi är enkel; ingredienser av bästa möjliga kvalitet = resultat av bästa möjliga kvalitet. Vår

Läs mer

Utökad kostinformation för tränande

Utökad kostinformation för tränande Utökad kostinformation för tränande Det som är viktigt att tänka på när siktet är inställt mot toppen är att man sköter både kropp och knopp. Att ge kroppen det den behöver. Detta nås genom att äta ordentligt

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av förordning (EU)

Frågor och svar om tillämpningen av förordning (EU) 31 januari 2013 Frågor och svar om tillämpningen av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 1 Inledning Den 25 oktober 2011 antogs Europaparlamentets

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer