Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte?"

Transkript

1 Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte? Överinspektör Kaisa Kukkonen Enheten för produktsäkerhet Seminarium om påståenden

2 Marknadsföring av livsmedel Alltid förbjudna Medicinska påståenden Sådana påståenden, som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden 1924/2006 Tillåtna, om kraven i förordning 1924/2006 uppfylls Näringspåståenden Hälsopåståenden

3 Medicinska påståenden och sådana påståenden, som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden Alltid förbjudna vid marknadsföring av livsmedel

4 Medicinska påståenden Livsmedelslagen 23/2006, 9 får inte uppges att livsmedlet skulle ha egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar och får inte heller hänvisas till sådana uppgifter, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen Den s.k. konsumentinformationsförordningen (EU) nr 1169/2011, artikel 7 får livsmedelsinformation inte tillskriva livsmedel egenskapen att förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller hänvisa till sådana egenskaper

5 Medicinska påståenden = påståenden som hänvisar till förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar Exempel: Förhindrar osteoporos För behandling av demens Förhindrar ledsmärtor genom att minska inflammationer Första hjälp vid förkylning För behandling mot diarré Kan bidra till att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar / behandla cancer Traditionellt använt som folkligt botemedel / naturmedel i Indien

6 Sådana påståenden, som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden Artikel 12 i förordningen om påståenden förbjuder användning av följande hälsopåståenden påståenden som låter förstå att hälsan skulle kunna påverkas om man inte konsumerar livsmedlet påståenden som hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ned i vikt påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet 10 kg 2 v

7 Fackman på hälsoområdet Med en fackman på hälsoområdet avses: (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994) 1) den som med stöd av denna lag erhållit rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke (yrkesutbildad person som beviljats tillstånd); samt 2) den som med stöd av denna lag har rätt att använda i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning). Legitimerade yrkesutbildade personer är en läkare, tandläkare, provisor, psykolog, talterapeut, dietist, farmaseut, sjukskötare, barnmorska, hälsovårdare, fysioterapeut, laboratorieskötare, röntgenskötare, tandhygienist, ergoterapeut, optiker och tandtekniker. Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården en hjälpmedelstekniker, fotterapeut, utbildad massör, kiropraktor, naprapat, osteopat, närvårdare, psykoterapeut, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemist, sjukhusmikrobiolog och sjukhuscellbiolog

8 Påståenden som hänvisar till rekommendationer av fackmän på hälsoområdet Övervägs från fall till fall Beslutet bygger i hög grad på den uppfattning och det budskap som ges Hälsopåståenden som framförs till exempel i följande situationer kan också betraktas som förbjudna: En studerande i hälsovårdsbranschen berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter En skådespelare som föreställer hälsovårdspersonal berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter

9 Närings- och hälsopåståenden Kan användas vid marknadsföring av livsmedel under förutsättning att kraven i förordningen om påståenden uppfylls

10 Näringspåståenden (= påståenden som beskriver ett livsmedels gynnsamma näringsmässiga egenskaper) De godkända påståendena har beskrivits i bilgan till förordningen om påståenden och i ändringen av denna Tillåtna är också sådana påståenden, som kan antas ha samma innebörd för konsumenten En uppdaterad förteckning över näringspåståendena finns på kommissionens webbplats: ommunity_register/nutrition_claims_en.htm Kommissionen har publicerat en vägledning till verkställandet av förordningen om påståenden: _ja_yrittajat/terveysvaitteet/komission_soveltamisohje _vaitteista_141207_fi.pdf

11 Lågt energiinenhåll 40 kcal (170 kj)/100 g eller 20 kcal (80 kj)/100 ml Energireducerad minst 30 % Energifri 4 kcal (17 kj)/100 ml Låg fetthalt 3 g/100 g eller 1,5 g/100 ml (1,8 g/100 ml mellanmjölk) Fettfri 0,5 g/100 g eller 0,5 g/100 ml Låg halt av mättat fett 1,5 g/100 g eller 0,75 g/100 ml (max 10 E%) Fri från mättat fett 0,1 g/100 g eller 0,1 g/100 ml Låg sockerhalt 5 g/100 g fast form eller 2,5 g/100 ml Sockerfri 0,5 g/100 g eller 0,5 g/100 ml Utan tillsatt socker (innehåller naturligt förekommande socker) Låg natriumhalt / Låg salthalt Na högst 0,12 g /100g eller 0,12 g /100ml Mycket låg natriumhalt / Mycket låg salthalt Na högst 0,04 g/100 g eller 0,04 g/100 ml Natriumfri / Saltfri Na högst 0,005 g /100g Kostfiberkälla g/100 g eller 1,5 g/100 kcal Högt kostfiberinnehåll 6 /100 ll 3 /100 k l Proteinkälla min 12 E% Högt proteininnehåll min 20 E% [namn på vitaminet] och/eller [namn på mineralämnet] källa min 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget Högt innehåll av [namn på vitaminet] och/eller [namn på mineralämnet] min 30% av jämförelsevärdet för det dagliga inta Innehåller [namn på näringsämnet eller annat ämne] min 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget Ökat innehåll av [namn på näringsämnet] min 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget och min 30% ökning jäm med en liknande produkt Minskat innehåll av [namn på näringsämnet] min 30% minskn jämfört med en liknande produkt, Na/salt 25%, mikronäringsämn 10% Lätt/light min 30% minskning jämfört med en liknande produkt + egenskapen som gör produkten lätt/light Naturlig/naturligt Källa till omega 3-fettsyror ALA 0,3 g/100 g/kcal eller EPA och DHA tot 40 mg/100 g/kcal Högt innehåll av omega 3-fettsyror ALA 0,6 g/100 g/kcal eller EPA och DHA tot 80 mg/100 g/kcal Högt innehåll av enkelomättat fett 45 % av fettsyrorna kommer från enkelomättat fett och mer än 2 E% Högt innehåll av fleromättat fett 45 % av fettsyrorna kommer från fleromättat fett och mer än 20 E Högt innehåll av omättat fett 70 % f tt k f å ätt t f tt h ä 20 E%

12 Jämförelsevärden för det dagliga intaget (JSMf 588/2009) Jämförelsevärde för det dagliga intaget Källa (15 %) Högt innehåll av (30 %) A-vitamin (μg) D-vitamin (μg) 5 0,75 1,5 E-vitamin (mg) 12 1,8 3,6 K-vitamin (μg) 75 11,25 22,5 C-vitamin (mg) Tiamin (mg) 1,1 0,165 0,33 Riboflavin (mg) 1,4 0,21 0,42 Niacin (mg) 16 2,4 4,8 B6-vitamin (mg) 1,4 0,21 0,42 Folsyra (μg) B12-vitamin (μg) 2,5 0,375 0,75 Biotin (μg) 50 7,5 15 Pantotensyra (mg) 6 0,9 1,8 Kalium (mg) Klorid (mg) Kalcium (mg) Fosfor (mg) Magnesium (mg) ,25 112,5 Järn (mg) 14 2,1 4,2 Zink (mg) 10 1,5 3 Koppar (mg) 1 0,15 0,3 Mangan (mg) 2 0,3 0,6 Fluorid (mg) 3,5 0,525 1,05 Selen (μg) 55 8,25 16,5

13 Påståenden som hänför sig till ett minskat innehåll av kolhydrater i kommersiell kommunikation Låg kolhydrathalt Finns inte i bilagan till förordningen om påståenden (jfr lågt energiinnehåll, låg sockerhalt, låg salthalt, låg fetthalt) Gränsen för låg kolhydrathalt? Minskat innehåll av kolhydrater Förordningen gör det möjligt att använda näringspåståendet MINSKAT INNEHÅLL AV [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET], om mängden minskats med minst 30 % jämfört med en liknande produkt Utesluter inte automatiskt möjligheten att använda påståendet minskat innehåll av kolhydrater Men är det en gynnsam näringsmässig / fysiologisk effekt? företagaren tar en risk Utan kolhydrater / kolhydratfri Finns inte i bilagan till förordningen om påståenden (jfr energifri, sockerfri, fettfri, saltfri) Kolhydratfri sockerfri (begreppet kolhydrat inbegriper också andra kolhydrater än socker, såsom polyoler)

14 Påståendena laktosfri och lågt laktosinnehåll Är inte sådana näringspåståenden som avses i förordningen om påståenden och kommer vad vi nu vet inte heller att sättas till i den Regleras åtminstone än så länge via lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål, eventuellt senare med i den s.k. konsumentinformationsförordningen (1169/2011) För närvarande inga enhetliga gränsvärden på EUnivå I Finland har länge som samnordiska gränsvärden tillämpats följande: laktosfria livsmedel laktos mindre än 10 mg/100 g eller 100 ml laktosfattiga livsmedel laktos mindre än 1 g/100 g eller 100 ml

15 Hälsopåståenden (= påståenden som låter förstå att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa) Påståenden som avses i artikel 13 (1)(a) Påståenden som hänför sig till kroppens tillväxt, utveckling och funktioner (1)(b) Påståenden som hänför sig till psykologiska och beteenderelaterade funktioner (1)(c) Påståenden som hänför sig till bantning, viktkontroll etc. (5) Påståenden som bygger på nya vetenskapliga belägg eller då man vill ha dataskydd Påståenden som avses i artikel 14 (1)(a) Påståenden om minskad sjukdomsrisk (1)(b) Påståenden om barns utveckling och hälsa

16 Godkända hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 För närvarande 222 st. Finns i bilagan till förordning (EU) 432/2012 och i kommissionens register: I regel vitaminer, mineralämnen, fettsyror, fibrer och vissa andra ämnen Obs! Påståendena är inte bundna till en viss produkt eller sökande utan gäller ett livsmedel eller ett ämne som livsmedlet innehåller

17

18 Villkor för användning av påståendena = minst 15% av jämförelsevärdet för det dagliga intaget (588/2009)

19 Villkor för användning av påståendena uppkomna frågor Godkänt hälsopåstående Villkor för användning av påståendet Fråga Eviras nuvarande tolkning Art. 13.1: EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion Åtminstone en källa till omega 3-fettsyror + Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA. Kan man framföra påståendet om en produkt som innehåller endast endera fettsyran? Det kan man, men konsumenten får inte vilseledas

20 Icke godkända hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 För närvarande 1719 st. Finns i kommissionens register: De icke godkända påståendena får inte användas vid marknadsföring av livsmedel efter Förordningen ger inte separat någon möjlighet att sälja lagren slut efter övergångstiden

21 Funktionella hälsopåståenden som avses i art och som ännu väntar på utvärdering från EFSA och/eller beslut från kommissionen Gråa listan Väntelistan Ämnen av vegetabiliskt ursprung Påståendena kan tillsvidare användas vid marknadsföring av livsmedel på företagarens eget ansvar beaktande kraven i förordningen om påståenden Då kommissionen antar ett beslut skall de icke godkända påståendena fås bort inom 6 mån Påståendena finns I EFSA:s register: f I form av ID-nummer på kommissionens webbplats:

22 Godkända och icke godkända påståenden som avses i artikel 13(5) och 14

23 Påståenden som avses i art. 14(1a) Godkända 7 st. (8/2012) Växtsteroler/växtstanolestrar + sänkning av kolesterolhalten Betaglukan i havre + sänkning av kolesterolhalten Tuggummi helt sötat med xylitol + minskad plackbildning på tänderna Sockerfritt tuggummi + minskade skador på tandemaljen Sockerfritt tuggummi + neutralisering av syrorna i placken Icke godkända 15 st.

24 Påståenden som avses i art. 14(1b) Godkända 11 st. (8/2012) ALA ja LA + barns normala utveckling och hälsa DHA + normal utveckling hos spädbarns ögon/syn/hjärna Kalcium och/eller D-vitamin + normal tillväxt och utveckling hos barns benstomme Fosfor + normal tillväxt och utveckling hos barns benstomme Jod + främjande av barns normala tillväxt Järn + främjande av barns normala kognitiva utveckling Protein + normal tillväxt och utveckling hos barns benstomme Icke godkända 36 st.

25 Hälsopåståenden och livsmedel avsedda/marknadsförda för barn Modersmjölksersättningar Endast de påsteånden som nämnts i bilagan till HIMF 1216/2007 tillåtna Näringspåståenden: Enbart laktos Laktosfri Fleromättade fettsyror har tillsatts, eller motsvarande näringspåstående i fråga om tillsats av dokosahexaensyra Näringspåståenden om tillsatser av följande fakultativa ingredienser: taurin fruktooligosackarider och galaktooligosackarider nukleotider Hälsopåståenden: Minskad risk för allergi mot mjölkproteiner. Detta hälsopåstående får inbegripa termer som hänvisar till minskade allergena eller minskade antigena egenskaper.

26 Hälsopåståenden och livsmedel avsedda/marknadsförda för barn Tillskottsnäringar de näringspåståenden som avses i bilagan till förordning 1924/2006 de godkända hälsopåståenden som avses i art. 14.1b Barnmat (HIMb 789/1997) och andra livsmedel* marknadsförda för barn (över 3 år) de näringspåståenden som avses i bilagan till förordning 1924/2006 de godkända hälsopåståenden som avses i art. 14.1b Andra hälsopåståenden? Ingen klar tolkning på EU-nivå EFSA har konstaterat att målgruppen vid utvärdering av de påståenden som avses i art. 13 varit befolkningen i allmänhet, vilket också inkluderar barnen. Men EFSA har utvärderat den påstådda effekten, inte produktens säkerhet Eviras nuvarande tolkning: Kan användas enligt övervägande och från fall till fall Konsumenten får inte vilseledas Företagaren skall säkerställa att produkten är säker också för barn *term som inte definierats i lagstiftningen

27 Hälsopåståenden som avses i art. 14(1) b och livsmedel avsedda för såväl barn som vuxna Påståenden som hänvisar till barns utveckling och hälsa kan användas också om livsmedel avsedda för alla Enligt övervägande Konsumenten får inte vilseledas Skall tydligt påpekas att det framförda påståendet gäller barn

28 Ett sådant allmänt, icke specificerat påstående som avses i art. 10(3) Hänvisningar till en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av näringsämnet eller livsmedlet för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får göras endast om de åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artikel 13 eller 14. Exempel för benstommen, hjärtvänlig, bra för magen, De skall åtföljas av ett preciserande godkänt hälsopåstående eller ett sådant hälsopåstående, för vilket övergångstidsbestämmelser tillämpas.

29 Ett allmänt, icke specificerat påståenden Antioxidant, Probiot, Prebiot I kommissionens vägledning har uttrycken betraktats som hälsopåståenden: aitteista_141207_fi.pdf Åtminstone än så länge har inget sådant hälspåstående godkänts för ett enda ämne / livsmedel Eviras nuvarande tolkning: Kan betraktas som sådana allmänna, icke specificerade uttryck som avses i artikel 10(3). De kan fortsättningsvis användas vid marknadsföring av livsmedel under förutsättning att det åtföljs av ett sådant till samma objekt hänvisande godkänt hälsopåstående som avses i artikel 13 eller 14.

30 Godkända påståenden påståendenas formulering Evira rekommenderar att formuleringen i förordningen används Men, om ett godkänt påstående kan också användas en annan formulering Förutsättningen är att påståendet kan antas ha samma innebörd för konsumenten Företagaren är skyldig att säkerställa det Det framförda påståendet kan inte vara starkare än formuleringen i förordningen Obs! Evira förhandsgodkänner inte påståenden

31 Påståendenas formulering - förkortning Fråga: Är det möjligt att förkorta påståendena, om saken är uppenbar? Skall övervägas från fall till fall Påståendets innebörd får inte förändras

32 Påståendenas formulering Fråga: Om orden livsmedel/drycker ingår i ett hälsopåstående, kan de då ersättas med namnet på livsmedelstypen (benämningen enligt handelssed)? Intag av livsmedel / drycker som innehåller <namn på sockerersättningsmedlet> i stället för sockerarter [1] medför en lägre blodsockerhöjning efter intaget jämfört med livsmedel / drycker som innehåller socker Eviras nuvarande tolkning: kan ersättas med benämningen enligt handelssed under förutsättning att konsumenten inte vilseleds

33 Kombinering av flera ämnen under ett och samma påstående Möjligt om samma påstående godkänts för alla ämnen: Exempel: Vitaminerna B6 och B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning Inte möjligt, om samma påstående inte godkänts för alla ämnen Exempel EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion och till att bibehålla normal hjärnfunktion Påståendet Bidrar till hjärtats normala funktion har godkänts för såväl EPA som DHA (kombinering ok), men påståendet om normal hjärnfunktion har godkänts endast för DHA

34 Behandling av vitaminer / mineralämnen som en och samma kategori Påståendena har alltid godkänts för ett visst vitamin eller mineralämne, inte för kombinationer Exempel: Vitaminer och mineralämnen tjänar som antioxidanter Som sådant för obestämt Av påståendet borde tydligt framgå vilka vitaminer och mineralämnen påståendet gäller Uttrycket antioxidant måste åtföljas av ett godkänt hälsopåstående

35 Påståendenas formulering Påståendena är inte produktbundna och ett påstående får således inte formuleras på följande sätt: Handelsbeteckning XX bidrar till immunsystemets normala funktion Påståendet kan däremot formuleras t.ex. på följande sätt: (Handelsbeteckning XX) innehåller C-vitamin, som bidrar till immunsystemets normala funktion

36 Öppning av påståendena Fråga: Kan man sätta till förklarande text efter ett påstående? (t.ex. främmande ord efter vissa påståenden) Exempel: XX bidrar till normal homocysteinomsättning Eviras nuvarande tolkning: Det kan man, om man inte framför något icke godkänt hälsopåstående (inte lovar mer) Möjligt att sätta till t.ex. en tilläggstext av denna typ: Homocystein är en aminosyra, som bildas i cellerna av en med kosten erhållen svavelhaltig aminosyra, metionin. Inte möjligt att t.ex. Berätta att en förhöjd homocysteinhalt i blodet verkar vara en faktor som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (om inte ett sådant hälsopåstående godkänts)

37 Hänvisning till näringsrekommendationer Fråga: Kan man på förpackningen till ett fullkornsbröd berätta att det i näringsrekommendationerna sägs att vi borde äta mer fullkorn? Eviras nuvarande tolkning: Ja, det är inget hälsopåstående Konsumenten får inte vilseledas T.ex. inte på en produkt som inte är ett fullkornsbröd Man kan inte framföra medicinska påståenden i rekommendationerna, om KOM inte godkänt dem för användning (man kan inte lova mer)

38 Marknadsföring av ett livsmedel med omvända påståenden Fråga: Är det tillåtet att använda omvända uttryck såsom Vi påstår inte att vår produkt bidrar till att stärka XX? Nej, det är inte tillåtet

39 Användning av näringspåståenden, om inget hälsopåstående godkänts Exempel: innehåller lykopen/mjölksyrebakterien XX Ingen gemensam tolkning på EU-nivå Evira anser åtminstone än så länge inte att sådana här näringspåståenden kategoriskt borde förbjudas Företagaren svarar ändå för att konsumenten inte vilseleds och å andra sidan också för att ämnet har en gynnsam näringsmässig effekt och att mängden av ämnet är tillräcklig Om en gemensam tolkning på EU-nivå erhålls, övervägs Eviras tolkning vid behov på nytt

40 Hur får man marknadsföra en produkt, för vilken det inte godkänts något hälsopåstående? Med sådana näringspåståenden som avses i förordningen om påståenden Med annan information som inte hänvisar till ett samband mellan ett livsmedel och hälsa Med uttryck som hänvisar till produktens smak, struktur etc.

41 Marknadsföring av livsmedel med hjälp av en enskild konsuments användningserfarenhet En enskild persons egen erfarenhet uppfyller inte kravet på vetenskapliga belägg i förordningen om påståenden Artikel 6: Näringspåståenden och hälsopåståenden skall grundas på och styrkas med hjälp av allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Om de vetenskapliga beläggen bakom ett påstående utvärderats och påståendet godkänts för användning, kan en enskild konsument berätta om saken i reklam

42 Påståenden i sociala medier Fråga: Skall företaget övervaka vad det sägs om en produkt på bloggsidor? Skall övervägas från fall till fall, t.ex. Rör det sig om en offentlig eller en privatpersons blogg etc.? Eviras nuvarande tolkning: i regel förväntas inte företaget övervaka påståenden/kommentarer som framförs i sådana sammanhang Men Förekommer det reklam för produkten på webbplatsen eller direkta länkar till webbplatsen där produkten finns? Har den enskilda upprätthållaren av bloggen fått produkter av företaget för testning etc.? Rör det sig om en blogg eller annan liknande webbplats som företaget som marknadsför produkten själv upprätthåller?

43 Information som ges till fackmän Förordningen om påståenden tillämpas på livsmedel avsedda för slutkonsumenten Än så länge ingen gemensam tolkning på EU-nivå Eviras nuvarande tolkning: Förordningen om påståenden tillämpas i regel inte på information som ges till fackmän. Men, om marknadsföringsmaterialet är riktat eller förmedlas som sådant till slutkonsumenten i kommersiell kommunikation, tillämpas förordningen om påståenden

44 Webbsidor riktade till fackmän Fråga: Skall webbsidor riktade till fackmän kräva registrering? Evira rekommenderar att registrering krävs av fackmän Bästa sättet att säkerställa att vanliga konsumenter inte har tillgång till webbplatsen

45 Referering till vetenskapliga artiklar i samband med marknadsföringen av produkter Slutkonsumenten Forskningspåståenden kan framföras Om man refererar till forskning, skall informationen följa förordningen om påståenden Inte heller via forskningsinformation får framföras att ett livsmedel har medicinsk inverkan (livsmedelslagen) Fackmän Utöver det som sagts ovan kan man referera till forskningsinformation, även om effekterna som konstaterats i undersökningen (påståendena) ännu inte godkänts för användning Inte heller via forskningsinformation får framföras att ett livsmedel har medicinsk inverkan

46 Mer information om påståenden Evira: nti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/ Europeiska kommissionen: EFSA: =01

47 Exempelfall: Hurdana påståenden kan man framföra om lingon? Lingon - Lingonberry, Vaccinium vitis-idaea Alla påståenden som sänts till EFSA för utvärdering finns i ett register på EFSA:s webbplats: nd/questionslist.jsf Obs! Det faller på företagaren att kunna påvisa att ett påstående som använts finns med i registret

48 Sökord Lingonberry

49

50

51 Hälsopåståenden som förknippats med lingon med sökordet lingonberry Alla hälsopåståenden som påträffas med sökordet lingonberry i EFSA:s register har utvärderats och kommissionen har också antagit ett beslut om dem Påståendena med numren 1125, 1184, 1288 och 1833 har fått status icke godkända. De skall således tas bort från marknadsföringen senast

52 Elintarvikepäivä Hälsopåståenden som framförts om lingon med sökordet Vaccinium vitis-idaea

53

54 Obs! På dian syns endast en del av påståendena i förteckningen

55 Hälsopåståenden som förknippats med lingon med sökordet vaccinium vitis-idaea Påståendena med numren 3635, 3636 och 3836 finns i förteckningen botanicals, kommissionen har inte ännu antagit något slutligt beslut om dem Påståendena får tillsvidare användas på företagarens eget ansvar beaktande de allmänna kraven i förordningen om påståenden (andra hälsopåståenden får inte framföras) Påståendets formulering Om EFSA redan utvärderat påståendet, finns det påstående som företagaren föreslagit i EFSA:s utlåtande Om EFSA ännu inte utvärderat påståendet, finns formuleringen som företagaren föreslagit i databasen på EFSA:s webbplats

56 Elintarvikepäivä

57 Database of health claims submitted to EFSA for evaluation Elintarvikepäivä

58 Hälsopåståendena i EFSA:s register som påträffas med sökordet Vaccinium vitis-idaea ID Health relationship Example of wording 3635 Contributes to body defences against external agents 3636 Contributes to physical well-being / Relaxation 3836 Can protect cells and tissues against oxidative damage Increases the physiological resistance of the organism in case of severe ambiance conditions. Helps during the premenstrual cycle.contributes to relieve the menopause symptoms Antioxidants can protect from free radicals and helps in case of foods intake deficiency or increased amount of nutrients. Increases the physiological resistance of the organism in case of severe ambiance conditions. Against the damages caused by oxidative stress and free radicals on the skin.

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

Finska näringsrekommendationer. kost och motion i balans

Finska näringsrekommendationer. kost och motion i balans Finska näringsrekommendationer kost och motion i balans Statens näringsdelegation 2005 Finska näringsrekommendationer kost och motion i balans Statens näringsdelegation 2005 Utgivare: Pärmbild: Layout:

Läs mer

Kontroll av kosttillskott!

Kontroll av kosttillskott! Kontroll av kosttillskott! Kosttillskott Definitionen och lagstiftning Kan produkten vara ett läkemedel? Är produkten ett kosttillskott? Kontroll av märkning Kontroll av vitaminer och mineraler Växter

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande?

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? En undersökning av livsmedelsförpackningar från butiker i Täby kommun, Danderyds kommun och Vaxholms stad Av Irina Aliesson Examensarbete, Magisterprogrammet

Läs mer

Rekommendation om principer för bespisningen vid högskolor

Rekommendation om principer för bespisningen vid högskolor Rekommendation om principer för bespisningen vid högskolor Folkpensionsanstalten och Statens näringsdelegation Rekommendation om principer för bespisningen vid högskolor Folkpensionsanstalten och Statens

Läs mer

Finska näringsrekommendationer 2014

Finska näringsrekommendationer 2014 Finska näringsrekommendationer 2014 MAT GER HÄLSA Finska näringsrekommendationer 2014 Statens näringsdelegation 2014 Arbetsgruppen som berett rekommendationerna: Mikael Fogelholm (ordförande) Professor

Läs mer

Näring och hälsa på äldre dagar

Näring och hälsa på äldre dagar Näring och hälsa på äldre dagar En teoretisk kvalitativ litteraturstudie om den äldre människans näringsbehov och kostens betydelse för hälsan Brännbacka Matilda Högholm Marlene Examensarbete för sjukskötare

Läs mer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA INNEHÅLL 1. BALANS 2. BETYDELSEN AV FETTSYROR 4. HITTA BALANSEN 5. BALANCETEST 6. EN SYNERGISK FORMEL 7. INGREDIENSER I BALANCEOIL 8. PRODUKTER 13. GÖR DIN EGEN BALANCE-SHAKE

Läs mer

Nytt material för föräldrar

Nytt material för föräldrar Bra mat för spädbarn och småbarn Utbildningsdagar i Luleå 30 augusti 2012 Nytt material för föräldrar Bra mat för barn 0-1 år, broschyr och webb Bra mat för barn 1-2 år, broschyr och webb Översättningar

Läs mer

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska Säkra kosttillskott? En granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet Safe dietary supplements?

Läs mer

Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer

Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer Rapport 19-2014 Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012 av Hanna Eneroth, Lena Björck och Åsa Brugård Konde LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Gå ner i Vikt med dom rätta Verktygen www.livspunkten.se

Gå ner i Vikt med dom rätta Verktygen www.livspunkten.se Gå ner i Vikt med dom rätta Verktygen www.livspunkten.se INNEHÅLL Introduktion... i Att Äta Nyttigt Är Nödvändigt Om Du Vill Behålla Din Idealvikt... 1 Mer Energi... 1 Minskad Risk för Diabetes... 2 Ett

Läs mer

Functional Food Funktionellt för konsument eller producent?

Functional Food Funktionellt för konsument eller producent? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Functional Food Funktionellt för konsument eller producent? Författare: Lisa Hagnér 800526 Marie Nilsson 800902

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

Njut av livet fullt ut!

Njut av livet fullt ut! PRODUKTGUIDE Njut av livet fullt ut! Njut av livet fullt ut! Det var vår vision när vi började utveckla Wellness-produkterna tillsammans med Sveriges ledande forskare. Syftet med våra produkter är att

Läs mer

PRO PLANS foderskola

PRO PLANS foderskola 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9

Läs mer

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften Varningspåskrifter och bruksanvisningar som krävs i förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004) och produktbunden lagstiftning och som Livsmedelssäkerhetsverket Evira förutsätter, läge 24.4.2007

Läs mer

Brödfakta. En uppslagsbroschyr för dig som är nyfiken på bröd

Brödfakta. En uppslagsbroschyr för dig som är nyfiken på bröd Brödfakta En uppslagsbroschyr för dig som är nyfiken på bröd Brödfakta Välkommen till vår uppslagsbroschyr om bröd. Vi på Brödinstitutet älskar bröd. Vi älskar allt bröd, det mörka, ljusa, hårda och mjuka.

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

UTDRAG UR BÖCKERNA WHAT TO EAT OCH FOOD POLITICS AV MARION NESTLE

UTDRAG UR BÖCKERNA WHAT TO EAT OCH FOOD POLITICS AV MARION NESTLE UTDRAG UR BÖCKERNA WHAT TO EAT OCH FOOD POLITICS AV MARION NESTLE Sammanställt av Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm inför Konsumentföreningen Stockholms seminarium Maten igår, idag, imorgon

Läs mer

Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården

Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad ska jag äta?... 3 Fisk och miljöföroreningar... 8 Hur mycket ska jag äta?... 11 Hur mycket ska jag gå

Läs mer

FH-sverige 2013. FH-magasinet. FH-Sverige 2013

FH-sverige 2013. FH-magasinet. FH-Sverige 2013 FH-sverige 2013 FH-magasinet 1 FH-Sverige 2013 FH-sverige 2013 Patientföreningen FH Sverige Telefon:08-335 0573 Välkommen till första numret av FH-Magasinet! Mobile: 070 335 0573 e-mail:info@fhsverige.se

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer