RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Marknaden för livsmedel avsedda för idrottande Produkter på marknaden, marknadens omfattning, värde och priser Marknadsstruktur och distributionskanaler Marknadsföring av livsmedel avsedda för idrottande... 5 Konsumenternas uppfattning och konsumtionsmönster... 6 Lagstiftning som gäller livsmedel avsedda för idrottande fram till den 20 juli Livsmedel avsedda för idrottande som klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål Livsmedel avsedda för idrottande som klassificeras som livsmedel för normal konsumtion och som regleras av relevanta övergripande bestämmelser i livsmedelslagstiftningen... 8 Förändringar som införs genom förordningen om livsmedel för särskilda grupper... 9 Sammanfattning av frågor som rör livsmedel avsedda för idrottande efter den 20 juli Livsmedelssäkerhet Konsumentinformation Livsmedlens sammansättning Anmälningar som ska göras av de nationella behöriga myndigheterna Ytterligare aspekter Sammanfattning av de nationella behöriga myndigheternas och de berörda parternas ståndpunkter Slutsatser

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande 1. INLEDNING Den här rapporten är avsedd att uppfylla kommissionens skyldighet enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll (nedan kallad förordningen om livsmedel för särskilda grupper) 1. Enligt den artikeln ska kommissionen efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om huruvida bestämmelser för livsmedel avsedda för idrottande behövs. Denna rapport har utarbetats på grund av att bestämmelserna om livsmedel för särskilda näringsändamål 2 upphävs från och med den 20 juli 2016 genom förordningen om livsmedel för särskilda grupper. Bestämmelserna fastställdes i ett rådsdirektiv 3 från 1989 och kompletterades genom det omarbetade direktivet 2009/39/EG. Livsmedel avsedda för idrottande kan klassificeras antingen som 1) livsmedel för särskilda näringsändamål enligt direktiv 2009/39/EG eller 2) livsmedel för normal konsumtion som regleras av relevanta övergripande bestämmelser i livsmedelslagstiftningen. Förordningen om livsmedel för särskilda grupper omfattar inte livsmedel avsedda för idrottande eftersom den är inriktad på livsmedel för vissa utsatta konsumentgrupper. Eftersom livsmedel avsedda för idrottande inte längre kommer att kunna klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål kommer denna livsmedelskategori endast att omfattas av de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen från och med den 20 juli I den här rapporten beskrivs de möjliga konsekvenserna av att statusen för livsmedel avsedda för idrottande ändras. Rapporten baseras på en marknadsundersökning som genomfördes av Food Chain Evaluation Consortium (FCEC-undersökningen) 4 mellan januari 2015 och juni Undersökningen innehåller mer detaljerad information om de resultat som presenteras i den här rapporten. I samband med utarbetandet av denna rapport genomfördes ett samråd med nationella behöriga myndigheter och andra berörda parter. Kommissionen har genomfört samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som gett vetenskapligt och tekniskt stöd när det gäller EUT L 181, , s. 35. EUT L 124, , s. 21. Rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedel för särskilda näringsändamål (EGT L 186, , s. 27). Study on food intended for Sportspeople Final Report Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) 3

4 livsmedel som är avsedda för idrottande 5. Efsa har sammanställt befintliga vetenskapliga utlåtanden om närings- och hälsopåståenden samt referensvärden för näringsintag för vuxna som är av betydelse för idrottande. Efsa har även informerat kommissionen om att dess senare utlåtanden inte skiljer sig från rekommendationerna i vetenskapliga livsmedelskommitténs rapport från 2001 om sammansättning av och specifikationer för livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande MARKNADEN FÖR LIVSMEDEL AVSEDDA FÖR IDROTTANDE Livsmedel avsedda för idrottande definieras inte i EU-lagstiftningen. I rapporten har följande definitioner använts mot bakgrund av den analys som genomfördes i samband med FCEC-undersökningen: Livsmedel avsedda för idrottande: Samtliga livsmedel som riktar sig till idrottande personer, oavsett vilka EU-bestämmelser som gäller för utsläppandet av dem på marknaden. Idrottande: personer som idrottar en gång i veckan eller mer 7. Vardagsanvändare: personer som idrottar mindre än en gång i veckan eller inte alls Produkter på marknaden, marknadens omfattning, värde och priser Olika intressenter och vetenskapliga organ har under åren klassificerat livsmedel avsedda för idrottande på olika sätt 9. Med hänsyn till dessa klassificeringar och den aktuella marknaden fastställdes i FCEC-undersökningen tre olika kategorier av livsmedel avsedda för idrottande: 1) sportdrycker, 2) (proteinbaserade) produkter för muskeluppbyggnad och för återhämtning efter träning och 3) energi- och prestationshöjande produkter samt kosttillskott för idrottande. Marknaden för näringsprodukter för idrottande och sportdrycker inom EU uppgick 2014 till ett värde av 3,07 miljarder euro (detaljhandelsvärde) Marknaden för Scientific and technical assistance on food intended for sportspeople, EFSA Technical report, , I rapporten från den vetenskapliga livsmedelskommittén anges att en välbalanserad kost är det grundläggande näringskravet för idrottande. I rapporten anges även att vid beaktande av mycket krävande muskelarbete (...) kan personer dra nytta av särskilda livsmedel och livsmedelsingredienser utöver de rekommenderade kostråden för allmänheten". Kommittén lämnade även flera utlåtanden om utformning och sammansättning av livsmedel avsedda för idrottande, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out64_en.pdf. I konsumentundersökningen omfattade definitionen av idrottande även ett krav på intag av livsmedel för idrottande minst en gång under föregående år. FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt , tabell 3.1. Det finns produkter som är gränsfall. De kan användas av idrottande och de kan ge intryck av att de är till nytta för idrottande. Sådana produkter betraktades inte som livsmedel avsedda för idrottande i den marknadsanalys som gjordes i samband med FCEC-undersökningen, eftersom de riktar sig till den allmänna befolkningen. FCEC-undersökningen avsnitt Baserat på uppgifter från Euromonitor, FCEC-undersökningen avsnitt De största marknaderna i medlemsstaterna var följande: 1) Förenade kungariket (732 miljoner euro), 2) Spanien (491 miljoner euro), 3) Tyskland (452 miljoner euro), 4) Italien (358 miljoner euro), 5) Sverige (185 miljoner euro), 6) Nederländerna (153 miljoner euro) och 7) Frankrike (128 miljoner euro). Uppgifterna är hämtade från FCEC-undersökningen, baserat på uppgifter från Euromonitor, avsnitt

5 livsmedel avsedda för idrottande ökade med 11,2 procent på EU-nivå mellan 2009 och 2014, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 2,2 procent. Tillväxten har främst bestått av proteinbaserade produkter som ökade med 68 procent under perioden. Energi- och prestationshöjande produkter ökade med 54 procent medan sportdrycker minskade med 8 procent 14. Antalet produkter på marknaden för livsmedel avsedda för idrottande kan, baserat på innovationstakten på EU-nivå 15, uppskattas till mellan och Största delen utgörs av proteinbaserade produkter för idrottande 16. När det gäller marknadsvärdet inom EU tillhör 61 procent av alla livsmedel avsedda för idrottande kategorin sportdrycker, medan 26 procent består av proteinbaserade produkter och 13 procent av energi- och prestationshöjande produkter 17. Konsumentpriset på livsmedel avsedda för idrottande är i stort sett detsamma inom de olika distributionskanalerna. Dock kan tillverkarens grossistpris vid försäljning till olika distributionskanaler variera avsevärt. Den dyraste kategorin inom livsmedel avsedda för idrottande är helt klart (proteinbaserade) produkter för muskeluppbyggnad och för återhämtning efter träning, följt av prestationshöjande produkter och produkter som är avsedda som kosttillskott för idrottande. Den billigaste kategorin inom livsmedel avsedda för idrottande är sportdrycker Marknadsstruktur och distributionskanaler Undersökningen visar att stora multinationella företag dominerar marknaden för sportdrycker, medan små och medelstora företag 19 helt eller delvis är inriktade på näringsprodukter för idrottande 20. Enligt 61,2 procent av vardagsanvändarna och 44,3 procent av de idrottande är stormarknader och varuhus de viktigaste distributionskanalerna för livsmedel avsedda för idrottande, följt av sportaffärer. Onlineförsäljning och handel via internet har ännu inte så stor andel när det gäller köp av livsmedel avsedda för idrottande men vardagsanvändarna använder dessa kanaler i större utsträckning än idrottande 21. Ytterligare distributionskanaler för livsmedel avsedda för idrottande omfattar specialbutiker, apotek och gym Marknadsföring av livsmedel avsedda för idrottande Informationen på etiketten angavs som en av de viktigaste marknadsföringsteknikerna inom branschen 23. Denna information kan bestå av 1) FCEC-undersökningen, avsnitt Den lämpligaste metoden för att uppskatta antalet livsmedel för idrottande på marknaden baseras på innovation. Baserat på intervjuer av personer i branschen är innovationstakten inom EU när det gäller nya produkter mellan 8 och 12 procent av produkterna på marknaden under ett visst år., FCECundersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt , tabell 3.4. FCEC-undersökningen, avsnitt Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, , s. 36). FCEC-undersökningen, avsnitt , tabell FCEC-undersökningen, avsnitt 3.3.2, bild 3-7. FCEC-undersökningen, avsnitt Andra marknadsföringsmetoder som används för livsmedel avsedda för idrottande är följande: sponsring av sportevenemang, reklam med kända idrottspersoner, annonser i specialtidningar, annonser 5

6 försäljningsbeskrivning: tydlig beskrivning av produktens funktion (t.ex. energikakor ), 2) varumärke och förpackning (t.ex. användning av bilder på idrottare), 3) tydlig bruksanvisning (t.ex. användning före eller efter fysisk aktivitet ), 4) sammansättning och ingredienser, 5) uppgifter som högt energiinnehåll, glukoskälla, 6) uppgifter som antyder att produkten har särskilda egenskaper som har positiva effekter på idrottares hälsa. Idrottare och vardagsanvändare ansåg att följande uppgifter var viktiga på etiketten: ingredienserna, följt av förväntat resultat/förväntad effekt samt bruksanvisning, biverkningar, varningar för överdosering och förekomst av naturliga ingredienser/processer i produkten 24. När det gäller rangordning av informationen ovan har de två konsumentgrupperna dock skilda intressen. Att få information om de förväntade resultaten eller effekterna av produkten är viktigt för idrottare, medan vardagsanvändarna är mer intresserade av biverkningar och förekomsten av naturliga ingredienser KONSUMENTERNAS UPPFATTNING OCH KONSUMTIONSMÖNSTER Idrottares och vardagsanvändares kunskaper om näringsbehov vid träning samt om produkter och deras egenskaper varierar stort 26. Ju mer allmänt den avsedda användningen för ett livsmedel avsett för idrottande är, desto mer används det av olika konsumentgrupper 27. Idrottare konsumerar mer livsmedel avsedda för idrottare i anslutning till träning än vid andra aktiviteter 28 och de kan tänka sig att betala mer för sådana produkter än vardagsanvändare 29. Tendensen är omvänd när det gäller konsumtion som inte rör idrott eller fysisk aktivitet 30. Färre idrottare än vardagsanvändare konsumerar livsmedel avsedda för idrottande vid fysisk ansträngning som inte är idrott 31. Mer energi och bättre återhämtning är de främsta skälen som båda konsumentgrupperna anger för att konsumera livsmedel avsedda för idrottare 32. Skälen till att dessa produkter konsumeras överensstämmer inte nödvändigtvis med den avsedda användningen av livsmedel avsedda för idrottande. Detta är särskilt tydligt bland vardagsanvändare i vanliga tidningar, marknadsföring mun till mun, webbannonser och internetkommunikation, FCECundersökningen, avsnitt procent innehållsförteckning, 19 procent förväntade resultat/effekter, 18 procent bruksanvisning, 14 procent biverkningar, 13 procent varningar om risk för överdosering och 9 procent för förekomst av naturliga ingredienser/processer vid tillverkningen, FCEC-undersökningen, avsnitt 3.3.3, bild 3-8. FCEC-undersökningen, avsnitt 3.3.3, bild 3-9. FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt procent av idrottarna konsumerar livsmedel för idrottande vid träning, jämfört med bara 15,6 procent av vardagsanvändarna enligt FCEC-undersökningen, avsnitt , bild 3-3. FCEC-undersökningen, avsnitt ,7 procent av vardagsanvändarna använder inte livsmedel avsedda för idrottande varken vid träning eller vid annan fysisk ansträngning. För idrottande är motsvarande siffror 16,1 procent enligt FCECundersökningen, avsnitt , bild ,9 procent av de idrottande angav att de använder livsmedel avsedda för idrottande vid fysisk ansträngning utöver idrott, jämfört med 26,7 procent av vardagsanvändarna, enligt FCECundersökningen, avsnitt , bild 3-3. Bilagorna till FCEC-undersökningen, konsumentundersökning, avsnitt 6.5, bild procent av prestationshöjande produkter och 14,6 procent av proteinbaserade produkter konsumeras av vardagsanvändare för att ge bättre välmående och hälsa. Smaken har angetts som den viktigaste 6

7 Information om de särskilda näringsmässiga egenskaperna hos livsmedel avsedda för idrottande och deras positiva hälsoeffekter för idrottande kan tillhandahållas antingen som ett obligatoriskt krav enligt artikel 9 i direktiv 2009/39/EG, om livsmedel avsedda för idrottande klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål, eller som ett godkänt påstående enligt förordning (EG) nr 1924/ , om de klassificeras som livsmedel för normal konsumtion och regleras av de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen. Därför har konsumenterna vanligtvis ingen möjlighet att ta reda på enligt vilken lagstiftning denna information tillhandahålls och vet inte heller om ett påstående har godkänts enligt förfarandet i förordning (EG) nr 1924/ Konsumentundersökningen visar att konsumenternas förtroende för icke godkända påståenden inte är lägre än förtroendet för godkända påståenden 36. Även om man av konsumentundersökningen kan dra slutsatsen att det är viktigt för idrottande med information om de förväntade resultaten eller effekterna av livsmedel avsedda för idrottande 37 kan man ifrågasätta hur stor inverkan ett påstående har på inköpen av livsmedel avsedda för idrottande LAGSTIFTNING SOM GÄLLER LIVSMEDEL AVSEDDA FÖR IDROTTANDE FRAM TILL DEN 20 JULI 2016 Livsmedel avsedda för idrottande ska överensstämma med bestämmelserna i förordning (EG) nr 178/ (den allmänna livsmedelslagstiftningen). Möjligheten att klassificera livsmedel avsedda för idrottande som antingen 1) livsmedel för särskilda näringsändamål enligt direktiv 2009/39/EG fram till den 20 juli 2016 när det direktivet kommer att upphävas, eller 2) som livsmedel för normal konsumtion som omfattas av relevanta övergripande bestämmelser inom livsmedelslagstiftningen innebär att livsmedel avsedda för idrottande behandlas på olika sätt i medlemsstaterna. Vissa medlemsstater kräver att livsmedel avsedda för idrottande som klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål enligt direktiv 2009/39/EG anmäls och har även fastställt särskilda bestämmelser (t.ex. om definition, sammansättning och märkning). För livsmedel avsedda för idrottande som inte klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål och som omfattas av övergripande bestämmelser kan medlemsstaterna kräva att de anmäls på nationell nivå enligt lagstiftningen för berikade livsmedel och kosttillskott anledningen till konsumtion av sportdrycker (24 procent av vardagsanvändarna och 9,4 procent av idrottarna). Dessa procentandelar bekräftar och förstärker vikten av tillverkarnas arbete med att skapa nya smaksättningar och aromer). Bland vardagsanvändarna uppger 11,5 % smaken som anledning till att de konsumerar energikakor, jämfört med 4,8 procent av idrottarna som huvudsakligen konsumerar dessa produkter för att tillfredsställa sitt ökade energibehov (27 procent) och sin återhämtning (24 procent) enligt bilagorna till FCEC-undersökningen, avsnitt 6.5, bild 6-9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, EUT L 404, , s. 9. FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt 3.3.3, bilagorna från FCEC-undersökningen, konsumentundersökning, avsnitt 6.10, tabell 6.3. FCEC-undersökningen, avsnitt 3.3.3, bild 3-9. FCEC-undersökningen, bilagorna, konsumentundersökningen, avsnitt 6.11, tabell 6.4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, , s. 1). FCEC-undersökningen, avsnitt

8 4.1. Livsmedel avsedda för idrottande som klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål Livsmedel avsedda för idrottande kan klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål om de överensstämmer med den definition som fastställs i direktiv 2009/39/EG. Med sådana livsmedel avses livsmedel som 1) har en särskild sammansättning eller har framställts på ett särskilt sätt, 2) går lätt att skilja från livsmedel för normal konsumtion, 3) är lämpliga för de påstådda dietändamålen och 4) saluförs på ett sätt som framhåller denna lämplighet. I artikel 3 i direktiv 2009/39/EG fastställs det allmänna kravet att de angivna varornas art eller sammansättning ska vara sådan att varorna är lämpade för det avsedda särskilda näringsändamålet. I artikel 4 i direktiv 2009/39/EG anges att ytterligare särdirektiv för vissa grupper av livsmedel för särskilda näringsändamål ska antas. Detta gäller bland annat livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande. Sedan 1989, då begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål infördes, har emellertid inga sådana särskilda bestämmelser antagits för livsmedel avsedda för idrottande. Om en produkt klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål behöver måste den endast uppfylla de allmänna bestämmelserna i direktiv 2009/39/EG. I artikel 9 i direktiv 2009/39/EG anges som allmän regel att livsmedel för särskilda näringsändamål ska överensstämma med kraven på märkning i direktiv 2000/13/EG som handlar om märkning och presentation av samt reklam för livsmedel 41 (direktiv 2000/13/EG har ersatts av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 42 ). Dessutom fastställdes vissa särskilda krav på märkning och sammansättning i direktiv 2009/39/EG för dessa produkter, och dessa kommer att analyseras i detalj i kapitel 6 i denna rapport. Nationella behöriga myndigheter ansvarar för kontrollen av att livsmedel för särskilda näringsändamål uppfyller kraven i direktiv 2009/39/EG Livsmedel avsedda för idrottande som klassificeras som livsmedel för normal konsumtion och som regleras av relevanta övergripande bestämmelser i livsmedelslagstiftningen Om livsmedel avsedda för idrottande inte klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål måste de kanske uppfylla relevanta krav i följande övergripande livsmedelslagstiftning: 1) förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, 2) förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel 43 (s.k. berikade livsmedel); 3) förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L 109, , s. 29). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006, och om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG och kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, EUT L 304, , s. 18. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel, EUT L 404, , s

9 livsmedelsinformation till konsumenterna, 4) direktiv 2002/46/EG om kosttillskott 44 och 5) förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser 45 (förordningen upphävs från och med den 1 januari 2018 genom förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel 46 ). Bestämmelserna om hur och vilken information som kan lämnas till konsumenten samt bestämmelserna om produktens sammansättning skiljer sig från dem i direktiv 2009/39/EG. Skillnaderna kommer att analyseras i detalj i kapitel 6 i rapporten. 5. FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRS GENOM FÖRORDNINGEN OM LIVSMEDEL FÖR SÄRSKILDA GRUPPER Kommissionen antog 2011 ett lagstiftningsförslag för att förenkla lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål 47. Syftet med förslaget var att avskaffa begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål genom att upphäva direktiv 2009/39/EG och de särdirektiv som antagits på grundval av det, och ersätta det med ny lagstiftning som endast omfattar livsmedel för vissa utsatta konsumenter, för vilka det är motiverat med särskilda regler för sammansättning och information. Förändringen hade stor betydelse för livsmedel avsedda för idrottande eftersom det ofta var svårt att veta om ett livsmedel skulle betraktas som livsmedel för särskilda näringsändamål för idrottande eller som ett livsmedel för normal konsumtion som berikats med vissa näringsämnen, med ett hälsopåstående som riktar sig till idrottande personer. Förändringen ledde också till en situation där de olika aktörerna allteftersom vad som passade dem bäst valde att följa antingen direktiv 2009/39/EG eller andra övergripande bestämmelser i livsmedelslagstiftningen (s.k. legislation shopping ), vilket beskrivs i kapitel 4, punkt 4.2. Till följd av den konsekvensanalys som kommissionen genomförde inför sitt förslag utelämnades livsmedel avsedda för idrottande från dess tillämpningsområde 48. Enligt förslaget bör livsmedel avsedda för idrottande som för närvarande släppts ut på marknaden enligt direktiv 2009/39/EG överensstämma med andra relevanta övergripande bestämmelser i EU:s livsmedelslagstiftning efter den 20 juli 2016, när förordningen om livsmedel för särskilda grupper träder i kraft. 6. SAMMANFATTNING AV FRÅGOR SOM RÖR LIVSMEDEL AVSEDDA FÖR IDROTTANDE EFTER DEN 20 JULI 2016 I detta kapitel ges en detaljerad analys av hur de livsmedel avsedda för idrottande som för närvarande klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål skulle påverkas av att de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen ska tillämpas på dem efter den 20 juli 2016, då det inte längre finns någon särskild Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott, EGT L 183, , s. 51. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, EGT L 43, , s. 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel, EUT L 327, , s. 1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål (KOM (2011) 353). Kommissionens arbetsdokument, konsekvensanalys till dokumentet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål, 9

10 lagstiftning (eftersom direktiv 2009/39/EG upphävs) och av om det finns ett behov av särskild lagstiftning för de berörda produkterna. Det innebär ingen förändring för livsmedel avsedda för idrottande som för närvarande betraktas som livsmedel för normal konsumtion och som regleras av relevanta övergripande bestämmelser i livsmedelslagstiftningen Livsmedelssäkerhet I artikel 14 i den allmänna livsmedelslagstiftningen anges att livsmedel inte ska släppas ut på marknaden om de inte är säkra. I den artikeln anges även de krav som gäller när man ska fastställa om ett livsmedel är säkert eller inte. Enligt artikel 17 i den allmänna livsmedelslagstiftningen är livsmedelsföretagarna skyldiga att se till att dessa bestämmelser följs, medan medlemsstaterna ansvarar för tillsynen. Bestämmelserna tillämpas redan på livsmedel avsedda för idrottande eftersom de gäller för samtliga livsmedel. Mot bakgrund av detta kommer det inte att bli några förändringar för livsmedel avsedda för idrottande som för närvarande klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål gällande allmänna säkerhetskrav när de omfattas av övergripande bestämmelser i livsmedelslagstiftningen Konsumentinformation För närvarande måste de livsmedel avsedda för idrottande som klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål uppfylla kompletterande och specifika krav på information jämfört med livsmedel avsedda för idrottande som inte klassificeras som sådana. Efter den 20 juli 2016 kan utvecklingen för livsmedel avsedda för idrottande beskrivas enligt följande. Information om de särskilda näringsmässiga egenskaperna hos livsmedel avsedda för idrottande och deras lämplighet Enligt artikel 9 i direktiv 2009/39/EG är det obligatoriskt att ange de särskilda näringsmässiga egenskaper och särskilda beståndsdelar eller den särskilda framställningsprocess som ger produkterna deras särskilda näringsmässiga egenskaper. Enligt direktiv 2009/39/EG krävs dessutom att livsmedel för särskilda näringsändamål saluförs på ett sätt som anger produkternas lämplighet för de påstådda dietändamålen. De uppgifter som anges med stöd av direktiv 2009/39/EG kan omfatta påståenden om närings- och hälsomässiga fördelar, men det krävs inget särskilt godkännande för dem. Efter den 20 juli 2016 ska konsumentinformation om livsmedel avsedda för idrottande tillhandahållas enligt förordning (EU) nr 1169/2011. Information som omfattas av definitionen av närings- och hälsopåståenden för sådana produkter och som anges på frivillig grund måste överensstämma med förordning (EG) nr 1924/2006. Därför kommer endast närings- och hälsopåståenden som godkänts enligt den förordningen att få användas för livsmedel avsedda för idrottande. Det finns i dag sju godkända hälsopåståenden som riktar sig till idrottande samt ytterligare några som kan vara av betydelse Hälsopåståenden som riktar sig till FCEC-undersökningen, avsnitt Diskussioner pågår för närvarande om påståenden som rör koffein och som har betydelse för idrottare. Efsas panel för dietprodukter, nutrition och allergier, 2011, Scientific Opinion on a list of health claims pursuant to Article 13(1) (EC) No 1924/2006, EFSA Journal, vol. 9(2011):4, artikelnr 2054; Efsas 10

11 idrottande ska styrkas av vetenskapliga bevis som gäller uttryckligen denna målgrupp och inte den allmänna befolkningen. Det finns ämnen utan några godkända påståenden 51, trots att Efsa 52 i vissa fall bedömt att den berörda produkten har positiva effekter för idrottare. Detta beror på att påståendet ur hälsopolitisk synvinkel ansågs vara ogynnsamt för den allmänna befolkningen (t.ex. hög natriumhalt ). Information om beteckningen på livsmedel avsedda för idrottande och deras avsedda användning Enligt direktiv 2009/39/EG måste information om livsmedlets särskilda näringsmässiga egenskaper anges. De livsmedel som omfattas av direktivet måste dessutom vara avsedda för särskilda näringsändamål och tydligt kunna skiljas från livsmedel för normal konsumtion. Mot bakgrund av detta har tillverkarna betecknat produkterna som livsmedel avsedda för idrottande eller produkt lämplig vid idrott och gett anvisningar om lämplig användning av produkten (t.ex. före, under eller efter träning). Enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1169/2011 är det obligatoriskt att ange livsmedlets beteckning. Beteckningen ska vara dess föreskrivna beteckning om en sådan har fastställts på EU-nivå eller nationell nivå. Om det inte finns någon sådan beteckning, ska dess vedertagna beteckning användas, eller, om det inte finns någon vedertagen beteckning eller denna inte används, ska en beskrivande beteckning av livsmedlet ges. Den här bestämmelsen gäller beteckningen av livsmedel avsedda för idrottande. När det gäller bruksanvisning anges i artikel 9.1 j i förordning (EU) nr 1169/2011 att en bruksanvisning ska ges om det utan en sådan skulle vara svårt för konsumenten att använda livsmedlet på rätt sätt. Bruksanvisningen ska enligt artikel 27.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 vara utformad så att livsmedlet kan användas på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom kan frivillig livsmedelsinformation lämnas till konsumenterna enligt kapitel V i förordning (EU) nr 1169/ Livsmedlens sammansättning Såsom förklaras i kapitel 4 punkt 4.1 i denna rapport ska livsmedel för särskilda näringsändamål uppfylla det allmänna kravet att sammansättningen ska vara sådan att produkten är lämplig för avsett särskilt näringsändamål. Inom ramen för direktiv 2009/39/EG anges i bilagan till förordning (EG) nr 953/ vissa kategorier av ämnen som kan tillsättas för särskilda näringsändamål i vissa livsmedel för särskilda näringsändamål, inklusive livsmedel avsedda för idrottande. Det finns emellertid inga särskilda bestämmelser värdet av dessa ämnen när de tillsätts i livsmedlet. Med hänsyn till att inga särskilda krav har fastställts för sammansättningen av livsmedel avsedda för idrottande som klassificerats som livsmedel för särskilda näringsändamål gäller endast ovannämnda krav när det gäller deras sammansättning. Efter den 20 juli 2016 kommer ett livsmedel avsett för idrottande som klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål att omfattas av de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen antingen som ett kosttillskott, om det panel för dietprodukter, nutrition och allergier, 2015, Scientific Opinion on the safety of caffeine, EFSA Journal vol. 13(2015): 5 artikelnr FCEC-undersökningen, avsnitt Scientific and technical assistance on food intended for sportspeople, EFSA Technical report , Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål (EUT L 269, , s. 9). 11

12 faller inom ramen för definitionen enligt direktiv 2002/46/EG, eller som berikat livsmedel enligt förordning (EG) nr 1925/2006. När det gäller berikade livsmedel anges i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 1925/2006 att vitaminer och mineralämnen som tillsätts i livsmedel ska leda till att livsmedlet innehåller åtminstone en betydande mängd av det vitaminet eller mineralämnet enligt definitionen i förordning (EU) nr 1169/2011. I livsmedel avsedda för idrottande tillsätts ibland vitaminer och mineralämnen i en mindre mängd än en betydande mängd för att säkerställa att produktens sammansättning på bästa sätt ska uppfylla kroppens behov vid en viss typ av idrott. Därför bör det tas hänsyn till att förordning (EG) nr 1925/2006 ger möjlighet att bevilja undantag från kravet på en betydande mängd där så är lämpligt för vissa livsmedelskategorier. Förordning (EG) nr 1925/2006 utgör därför en lämplig rättslig grund enligt vilken livsmedel avsedda för idrottande som idag klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål även efter den 20 juli 2016 kan innehålla mindre än en betydande mängd av vitaminer och mineralämnen. När det gäller tillsatser av andra ämnen än vitaminer och mineralämnen har ingen harmonisering förekommit för berikade livsmedel enligt förordning (EG) nr 1925/2006 eller för kosttillskott enligt direktiv 2002/46/EG. Medlemsstaterna har därför möjlighet att anta nationella bestämmelser för dessa enligt artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 54 på samma sätt som för andra livsmedel som idag klassificeras som kosttillskott eller berikade livsmedel. Om medlemsstaterna har för avsikt att anta sådana bestämmelser gäller artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 1925/2006. Situationen är liknande för de högsta tillåtna nivåerna av vitaminer och mineralämnen, där det heller inte skett någon harmonisering. Efter den 20 juli 2016 kommer nationella bestämmelser att tillämpas på livsmedel avsedda för idrottande, eftersom livsmedel av den här typen som tidigare klassificerades som livsmedel för särskilda näringsändamål då kommer att omfattas av de övergripande bestämmelserna Anmälningar som ska göras av de nationella behöriga myndigheterna I artikel 11.1 i direktiv 2009/39/EG anges att livsmedel för särskilda näringsändamål som inte tillhör någon av de grupper som anges i bilaga I till direktivet ska anmälas. I bilaga I anges de särskilda grupper av livsmedel för särskilda näringsändamål för vilka särskilda bestämmelser måste antas. Även om livsmedel avsedda för idrottande anges i den här bilagan har inga särskilda bestämmelser fastställts. Därför har olika metoder använts i medlemsstaterna gällande anmälningskrav. I vissa medlemsstater krävs anmälan för livsmedel avsedda för idrottande som klassificerats som livsmedel för särskilda näringsändamål medan andra medlemsstater inte har sådana krav. Efter den 20 juli 2016 kommer livsmedel avsedda för idrottande som tidigare klassificerades som livsmedel för särskilda näringsändamål att behöva uppfylla de övergripande bestämmelserna för kosttillskott eller berikade livsmedel. Medlemsstaterna kan kräva anmälan för kosttillskott och berikade livsmedel i övervakningssyfte. Det är upp till medlemsstaterna att besluta om krav på ny anmälan för livsmedel avsedda för idrottande som tidigare klassificerats som livsmedel för särskilda näringsändamål. Skillnader i detta avseende kan förväntas, 54 EUT C 326, , s

13 dock ska det noteras att anmälan enligt direktiv 2009/39/EG inte betraktas som en betydande administrativ börda för aktörerna Ytterligare aspekter Efter den 20 juli 2016 kommer samtliga livsmedel avsedda för idrottande att ha samma rättsliga status. Detta väntas främja konkurrensen mellan tillverkarna och samtidigt påverka konkurrenskraften inom branschen på ett positivt sätt, vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på priserna för livsmedel avsedda för idrottande. Det är dock möjligt att konkurrenskraften för de tillverkare av livsmedel avsedda för idrottande vars verksamhet för närvarande regleras av direktiv 2009/39/EG påverkas negativt, eftersom dessa skulle förlora sin särskilda ställning. Kostnaderna för ommärkning och ny anmälan (om krav på sådan anmälan införs) kommer inte att bli stora, men ytterligare kostnader kan tillkomma på grund av sammansättningen ändras för sådana livsmedel avsedda för idrottande som i dag klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål, för att kraven i förordning (EG) nr 925/ ska uppfyllas. Ytterligare kostnader för livsmedel avsedda för idrottande som släppts ut på marknaden enligt direktiv 2009/39/EG kan också uppstå på grund av ansökningar om godkännande av hälsopåståenden. Ändringar i de behöriga myndigheternas tillsynspraxis jämfört med rådande situation förväntas inte SAMMANFATTNING AV DE NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS OCH DE BERÖRDA PARTERNAS STÅNDPUNKTER De flesta nationella behöriga myndigheter anser att de befintliga övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen antingen är lämpliga eller mycket lämpliga för att reglera livsmedel avsedda för idrottande 60. Sex nationella behöriga myndigheter anser att det finns ett behov av särskilda bestämmelser för livsmedel avsedda för idrottande 61. Det råder delade meningar bland aktörerna i frågan om det krävs särskild lagstiftning för livsmedel avsedda för idrottande eller om livsmedel avsedda för idrottande ska omfattas av de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen 62. En branschgrupp är för särskilda bestämmelser och skulle vilja att det införs särskilda definitioner samt krav på sammansättning och information för livsmedel FCEC-undersökningen, avsnitt Aktörerna angav kostnader för ommärkning av livsmedel för idrottande som tidigare marknadsförts som dietlivsmedel. Det betonades även att aktörerna regelbundet märker om sina produkter, FCECundersökningen, avsnitt Behovet av att omformulera produkter kan även uppstå på grund av nationella bestämmelser, till exempel för högsta tillåtna nivåer av vitaminer och mineralämnen i kosttillskott som endast berör livsmedel för idrottande när direktiv 2009/39/EG upphävs, FCEC-undersökningen, avsnitt Sådana kostnader kan i större utsträckning påverka små och medelstora företag än de större företagen, FCEC-undersökningen, avsnitt Mot bakgrund av undersökningen som genomfördes bland de nationella behöriga myndigheterna angav 41 procent att de inte förutsåg några ändringar i genomförandepraxis på grund av nya bestämmelser medan 18 procent angav att de skulle innebära mindre förändringar. Åtta behöriga myndigheter (36 procent av de tillfrågade) räknar med måttliga förändringar och en av myndigheterna räknar med större förändringar, FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt Skillnaderna förekommer i hela FCEC-undersökningen. 13

14 avsedda för idrottande, för att säkerställa att livsmedel avsedda för idrottande på ett tydligt sätt kan skiljas från vanliga livsmedel. Enligt den här gruppen innebär de gällande övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen att produktens kvalitet, inklusive dess säkerhet och lämplighet för målgruppen samt den information som ges om livsmedel avsedda för idrottande, inte kan säkerställas. Detta gäller särskilt närings- och hälsopåståenden enligt förordning (EG) nr 1924/2006. Branschgruppens ståndpunkt är att det är ett hinder för innovationer eftersom aktörerna inte kan påverka godkännande av nya hälsopåståenden 63. En annan branschgrupp anser däremot att de gällande övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen är tillräckliga för att reglera olika områden (t.ex. livsmedelssäkerhet, sammansättning och information) som rör livsmedel avsedda för idrottande och att avsaknaden av särskild lagstiftning motverkar s.k. legislation shopping. Den här gruppen anser att livsmedel avsedda för idrottande inte riktar sig till grupper av utsatta personer utan är avsedda för en stor del av befolkningen som idrottar i olika omfattningar (t.ex. professionella idrottare, vardagsanvändare och sällananvändare som använder dessa livsmedel av hälsoskäl). Branschgruppen anser också att om särskilda bestämmelser införs med en definition av livsmedel avsedda för idrottande kan detta leda till orimliga bestämmelser som bromsar innovationer 64. Dessa aktörer menar dock att vissa särskilda aspekter, i synnerhet de som gäller närings- och hälsopåståenden, inte behandlas tillräckligt i de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsföretagen anser allmänt taget att lagstiftning, oavsett om den är av övergripande eller mer specifik karaktär, bör ge tillräcklig möjlighet att tillhandahålla relevant information om livsmedel avsedda för idrottande, särskilt när det gäller näringsmässiga egenskaper och den avsedda användningen. Det råder även enighet om att åtgärder på nationell nivå, exempelvis gällande kosttillskott och berikade livsmedel, kan leda till hinder på den inre marknaden vilket i sin tur påverkar den gränsöverskridande handeln i EU negativt 65. Slutligen bör det noteras att livsmedelsföretagen har tagit upp frågan om användning av dopningspreparat. Detta berör emellertid inte den europeiska livsmedelslagstiftningen och ska därför behandlas enligt internationella och frivilliga standarder SLUTSATSER Det har visat sig att träning har blivit en vanlig del av livet hos den allmänna befolkningen. Därför kan personer som utövar fysisk aktivitet inte betraktas som en särskilt utsatt konsumentgrupp utan som en målgrupp inom den allmänna befolkningen som skyddas på lämplig nivå av den övergripande lagstiftningen. De övergripande bestämmelserna inom livsmedelslagstiftningen som till allt större del har kompletterats under de senaste åren utgör en lämplig rättslig ram som säkerställer att livsmedel avsedda för idrottare som i dag klassificeras som livsmedel för särskilda näringsändamål även i fortsättningen kan finnas på marknaden och FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt FCEC-undersökningen, avsnitt Study on doping prevention, Europeiska kommissionen, 12 december 2014, 14

15 användas. De övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen ger det skydd som krävs för dessa produkter när det gäller livsmedelssäkerhet, sammansättning, konsumentinformation och rättssäkerhet. Detta innebär att alla livsmedel avsedda för idrottande kommer att omfattas av samma rättsliga krav och att bestämmelserna om dem är lika harmoniserade som för andra livsmedel som omfattas av de övergripande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen. Genom förenkling och förtydligande av den rättsliga ramen som gäller för livsmedel avsedda för idrottande kommer rättssäkerheten att förbättras. Dessutom kommer den aktuella splittringen på grund av olika rättsliga ramar att minska. Av denna analys kan slutsatsen dras att det inte finns något behov av särskilda bestämmelser för livsmedel avsedda för idrottande. Dock kan livsmedel avsedda för idrottande omfatta vissa specifika aspekter och analysen i denna rapport visar att kommissionen kan behöva ta hänsyn till dessa specifika aspekter vid tillämpningen och genomförandet av de övergripande bestämmelserna, så att de kan hanteras på lämpligt sätt. Kommissionen kommer att se till att den övergripande lagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt och kommer även att övervaka utvecklingen efter den 20 juli

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om småbarnsnäring. {SWD(2016) 99 final}

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om småbarnsnäring. {SWD(2016) 99 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.3.2016 COM(2016) 169 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om småbarnsnäring {SWD(2016) 99 final} SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 oktober 2006 (11.12) (OR. fr) 13887/06 ADD 1 PV/CONS 56 TRANS 261 TELECOM 95 ENER 233 ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2754:e mötet i Europeiska unionens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 13 november 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-155

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-155 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2011/0156(COD) 17.1.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-155 Förslag till yttrande Iliana Ivanova (PE478.334v02-00) Livsmedel avsedda

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034099/02.

För delegationerna bifogas dokument D034099/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 juli 2014 (OR. en) 12284/14 DENLEG 138 AGRI 520 SAN 304 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: D034099/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat KOMMISSIONENS

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.11.2011 2011/0156(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 28 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 12 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1060/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av bentonit som fodertillsats för alla djurarter

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1060/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av bentonit som fodertillsats för alla djurarter SV 31.10.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 289/33 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1060/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av bentonit som fodertillsats för alla djurarter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om

Läs mer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0040),

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0040), P7_TA(2010)0222 Information till konsumenterna om livsmedel ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 juni 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation

Läs mer

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas Ansvarig person Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och Användning av rekommendationer eller stöd från nationella sammanslutningar

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Reviderad 2015-02-27 Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Märkningsbedömningen omfattar endast det som leverantören angivit på förpackningen och som skickats in

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om veterinärmedicinska läkemedel. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om veterinärmedicinska läkemedel. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 COM(2014) 558 final 2014/0257 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om veterinärmedicinska läkemedel (Text av betydelse för EES) {SWD(2014)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. Förslag till förordning (KOM(2008)0040 C6-0052/2008 2008/0028(COD))

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. Förslag till förordning (KOM(2008)0040 C6-0052/2008 2008/0028(COD)) 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-249 från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Betänkande Renate Sommer Information till konsumenterna om livsmedel A7-0109/2010 (KOM(2008)0040

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 12.7.2002 L 183/51 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2012 SWD(2012) 453 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Uppgifterna som skall ges på förpackningen till vissa livsmedel förnyades

Uppgifterna som skall ges på förpackningen till vissa livsmedel förnyades 17.5.2013 1 / 6 Uppgifterna som skall ges på förpackningen till vissa livsmedel förnyades Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) (nedan JSMf 264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade

6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade 6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel 6.1 Definitioner och tillämpningsområde

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Regeringskansliet Faktapromemoria Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Näringsdepartementet 2015-05-21 Dokumentbeteckning KOM (2015)177

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 25 januari 2012 (26.1) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 25 januari 2012 (26.1) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 januari 2012 (26.1) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 januari 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 332/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1306/2011 av den 12 december 2011 om tydliggörande av tillämpningsområdet

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D038040/01.

För delegationerna bifogas dokument D038040/01. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 mars 2015 (OR. en) 7390/15 DENLEG 41 AGRI 147 SAN 80 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 19 mars 2015 till: Komm. dok. nr: D038040/01 Ärende: Rådets

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer