LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI"

Transkript

1 Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter 3 vaccindoser. Datum , översyn gjord

2 Handelsnamn: Boostrix ATC-kod: J07AJ52 Företag: Glaxo Smith Kline Boostervaccin mot difteri, stelkramp kikhosta för barn >4 år. Enda kombinationspreparat för boosterimmunisering mot difteri stelkramp som omfattas av sförsäkringen. God skyddseffekt. Boostrix förstärker även skyddet mot kikhosta. Upphandlat. ditebooster

3 Handelsnamn: Dukoral ATC-kod: J07AE01 Företag: SBL Aktiv immunisering mot sjukdom orsakad av Vibro cholerae serogrupp O1 hos vuxna barn från 2 år som ska besöka endemiska/epidemiska områden. Enda vaccin mot kolera. Upphandlat.

4 Handelsnamn: Pneumovax ATC-kod: J07AL01 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv immunisering mot sjukdom orsakad av de pneumokockserotyper som ingår i vaccinet. För personer över 2 år Enda tillgängliga 23 valenta pneumokockvaccinet. Upphandlat.

5 Handelsnamn: Prevenar Prevenar 13 ATC-kod: J07AL02 Företag: Wyeth Aktiv immunisering mot sjukdom orsakad av de pneumokockserotyper som ingår i vaccinet. För barn < 2 år samt barn 2-5 år tillhörande riskgrupp. God skyddseffekt. Upphandlat Januari 2010 ersätts Prevenar med Prevenar 13. Datum , översyn gjord , kompletterad

6 Handelsnamn: Tetanusvaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Aktiv immunisering mot tetanus Enda tillgängliga vaccin på svenska marknaden för grundimmunisering mot tetanus. God skyddseffekt vid grundimmunisering med tre vaccindoser. Datum , översyn gjord

7 Handelsnamn: BCG-vaccin SSI ATC-kod: J07AN01 Företag: SSI Aktiv immunisering mot tuberkulos. Används i enlighet med officiella nationella er Enda tillgängliga vaccin mot TBC. Datum , översyn gjord

8 Handelsnamn: Typhim Vi ATC-kod: J07AP03 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv immunisering mot typhoidfeber av vuxna barn >2 år. Upphandlat. Likvärdigt med Typherix avseende säkerhet, immunogenicitet skyddseffekt. Typherix

9 Handelsnamn: Vivotif ATC-kod: J07AP01 Företag: SBL Aktiv immunisering mot tyfoidfeber. Enda orala vaccin mot tyfoidfeber på svenska marknaden. Likvärdig skyddseffekt som parenteralt tyfoidvaccin. Upphandlat.

10 Handelsnamn: Tetravac ATC-kod: J07CA02 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv grundimmunisering mot DTP polio av spädbarn, samt för boosterimmunisering av barn som tidigare blivit grundimmuniserade. Rekommenderas av Socialstyrelsens expertgrupp för Barnvaccinationsprogrammet som lämpligt vaccin för 10- åringarnas booster av DTP. Även om en 10-åring ur skyddssynpunkt inte är i behov av ytterligare en påfyllnadsdos av poliovaccin, innebär en extra dos ingen nackdel. Upphandlat. Infanrix Polio

11 Handelsnamn: Pentavac ATC-kod: J07CA06 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv immunisering mot DTP, invasiva infektioner orsakade av Hemophilus influenzae b polio. Barnhälsovården har flerårig god erfarenhet av vaccinet. Upphandlat. Infanrix Polio Hib

12 Handelsnamn: Infanrix Hexa ATC-kod: J07CA09 Företag: GLAXO SMITH KLINE Primär- boostervaccinering av spädbarn mot diteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ b. För barn <3 år. Enda tillgängliga kombinationsvaccin som innehåller skydd mot Hepatit B på svenska marknaden. God skyddseffekt. Upphandlat.

13 Handelsnamn: Encepur Encepur Barn ATC-kod: J07BA01 Företag: Novartis Vaccines Aktiv immunisering mot fästingburen virusencefalit (TBE) hos vuxna respektive barn. God skyddseffekt. Upphandlat.

14 Handelsnamn: Havrix ATC-kod: J07BC02 Företag: GLAXO SMITH KLINE Aktiv immunisering mot hepatit A God skyddseffekt. Upphandlat. Epaxal. Avaxim

15 Handelsnamn: Engerix-B ATC-kod: J07BC01 Företag: Glaxo Smith Kline Aktiv immunisering mot hepatit B Engerix B innehåller dubbelt så hög antigenhalt som HBVAXPRO vilket ger upphov till högre antikroppsnivåer i serum efter vaccination vilket i sin tur möjligtvis skapar bättre förutsättningar för ett mer långvarigt skydd mot hepatit B. Sjukvården har fleråriga goda erfarenheter av Engerix-B. Upphandlat. HBVAXPRO

16 Handelsnamn: Twinrix Vuxen Twinrix Paediatric ATC-kod: J07BC20 Företag: Glaxo Smith Kline Aktiv immunisering mot hepatit A B Upphandlat.

17 Handelsnamn: Fluarix ATC-kod: J07BB02 Företag: Glaxo Smith Kline Influensaprofylax Upphandlat. Vaccin mot influensa, Vaxigrip, Influvac

18 Handelsnamn: M-M-RVAXPRO ATC-kod: J07BD52 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv immunisering mot mässling, påssjuka röda hund. God skyddseffekt. Upphandlat. Priorix

19 Handelsnamn: Imovax Polio ATC-kod: J07BF03 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv immunisering mot poliomyelit från 2 månaders ålder Enda tillgängliga vaccin på svenska marknaden. Upphandlat.

20 Handelsnamn: Varilrix ATC-kod: J07BK01 Företag: Glaxo Smith Kline Aktiv immunisering mot varicellae av icke immuna barn från 9 mån ålder, ungdomar vuxna. Enda tillgängliga vaccin på svenska marknaden. God skyddseffekt.

21 Handelsnamn: Stamaril ATC-kod: J07BL01 Företag: Sanofi Pasteur MSD Aktiv immunisering av gula febern Enda tillgängliga vaccin på svenska marknaden. Upphandlat.

22 ATC-kod: J07BG01 Handelsnamn: Rabies-Imovax Företag: Sanofi Pasteur MSS Vaccin mot rabies Upphandlat. Enda tillgängliga vaccin på svenska marknaden.

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009 Vacciner till barn Skyddseffekt och biverkningar En systematisk litteraturöversikt Februari 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

KAPITEL 2 URVALSKRITERIER FÖR BLODGIVARE

KAPITEL 2 URVALSKRITERIER FÖR BLODGIVARE 4.3 2013-12-23 2.3.1 3.1.3 Referenser Bilaga 1 KAPITEL 2 URVALSKRITERIER FÖR BLODGIVARE Bilaga 3 Bilaga 4 Version 4.3 utgiven 2013-12-23 bytt ut ordet intervall till Hb-gränser Ändrat se kapitel 3 till

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Vaccinsäkerhet Tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel Vad vet vi om riskerna?

Vaccinsäkerhet Tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel Vad vet vi om riskerna? Vaccinsäkerhet Tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel Vad vet vi om riskerna? Utbildningsdag Folkhälsomyndigheten Jönköping 5 maj 2013 Agneta Aust Kettis Läkemedelsverket 1 Vad innehåller vacciner? Tillverkningen

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin (levande, oralt) 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En 2 ml-dos innehåller: Rotavirus serotyp* G1 ej mindre

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Rotavirus typ* G1 ej mindre än 2,2 x 10

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24 d EH a hemorragi a febrar Mening ker Campylobacter Liste a Vibrioinfektion exkl. koler ptosporidium Hepatit E Pneumoko ker - penicillinresistent Hepatit E Giardia ässling www.smittskyddstockholm.se Haemo

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension Rotavirus, levande försvagat vaccin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Reassortant rhesus/human

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket

Information. från Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket Årgång 19 NummeR 1 februari 2008 Läkemedelsregistret ett växande träd med stor fruktpotential...4 Det svenska Läkemedelsregistret är en av de största befolkningsbaserade

Läs mer

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter Nyheter och rapporter Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, publicerar vi löpande information om detta, men även om större

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-441 64 80 34:e årgången Nr 1, 2014 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014 Kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insatser Läsåret 2013/2014 Elevhälsans syfte För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer