Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio"

Transkript

1 Kunskapsakuten/ Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Kunskapsakuten guidar dig igenom vaccinerna varje svenskt barn ska ha. colourbox n i c c a v Barn Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! alla texter: Fredrik Hedlund, layout: Pär ek. Materialet får ej kopieras och distribueras. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden juni / 1

2 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront håller barnen friska Frivilliga vaccinationer Vaccinationerna i det nationella programmet är inte obligatoriska. Det är barnets vårdnadshavare som avgör om barnet ska vaccineras eller inte. Samtidigt framhåller FN:s Barnkonvention 24 barnets rätt att få tillgång till»sådan hälso- och sjukvård att det kan få åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa«. Barnet har därför en internationellt erkänd rätt att få den vaccinering som rekommenderas. Adjuvans förstärker immunförsvaret Vaccin med avdödade smittämnen måste ofta förstärkas för att ge ett bra immunsvar. Då används adjuvans. Det är ett slags immunstimulerande komponent som bidrar till att efterlikna det normala förloppet vid en infektion. Riktigt hur det fungerar är det ingen som vet utan de adjuvans som används har hittats mer eller mindre av en slump. I många vaccin används idag aluminiumhydroxid som adjuvans medan man i influensavaccin ofta använder skvalen, en kroppsegen olja som är ett mellansteg i kolesterolsyntesen. I BILD. Då ges de olika vaccinerna DTP = Difteri, Tetanus och Pertussis. Sjukdom/patogen 3 mån 5 mån 12 mån Difteri. En mycket allvarlig och smittsam halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar även ett gift som kan ge livshotande skador på hjärta, njurar och nervsystem. Stelkramp (tetanus). Orsakas av en jordbakterie som kan infektera sår. Bakterien producerar ett starkt gift som kan ge svåra kramper och andningsförlamning, ofta med dödlig utgång. Är inte smittsam. Kikhosta (pertussis). Mycket smittsam luftvägsinfektion som orsakar svåra hostattacker som kan pågå i flera månader. Kan ge följdsjukdomar som lunginflammation och är väldigt påfrestande och till och med livshotande för spädbarn. Polio. Virussjukdom som sprids via avlopp och förorenat vatten. Orsakar barnförlamning. Finns nu endast kvar i ett fåtal länder i Afrika och Asien. Hib (Haemophilus influenzae typ b). Bakterie som kan orsaka allvarliga och snabbt förlöpande infektioner, främst hos barn under fem år. Fem till tio procent avlider i hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning och överlevande får bestående skador som dövhet eller krampanfall. BARNHÄLSOVÅRD Under spädbarnsåret ges tre doser vaccin mot dessa fem sjukdomar. Lämpliga kombinationsvaccin är Infanrix-Polio+Hib eller Pentavac, båda femvalenta med fulldos vaccin mot sjukdomarna difteri, stelkramp och kikhosta (difteri, tetanus, pertussis, DTP) samt mot polio och Hib. 18 mån Pneumokocker. Bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men också allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Komplikationer som hörselskador och olika former av hjärnskador förekommer. Sedan 2009 erbjuds alla barn vaccin mot pneumokocker i tre doser. Före fem års ålder ges antingen det tio-valenta konjugatvaccinet Synflorix eller det 13-valenta konjugatvaccinet Prevenar 13. Barn över fem år som behöver vaccineras kan behöva det 23-valenta vaccinet Pneumovax. MPR = Mässling, Påssjuka och Röda hund. Mässling. Virussjukdom som är mycket smittsam och ger hög feber, hosta och utslag. Kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller lunginflammation. Behandling saknas mot sjukdomen och dödsfall förekommer bland ovaccinerade. Påssjuka. Smittsam virussjukdom som drabbar spottkörtlarna och centrala nervsystemet. Hjärnhinneinflammation som följdsjukdom är vanligt och kan orsaka bestående hörselskada eller dövhet. Röda hund. En beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men om en gravid kvinna blir sjuk finns risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel. Trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR, ges i två doser. Den första dosen ges vid 18 månader. Två vaccin finns att välja på, Priorix eller MMR- Vaxpro HPV (Humant papillomvirus). Virus som orsakar livmoderhalscancer, en sjukdom som dödar 150 kvinnor varje år i Sverige. Det finns ett drygt hundratal olika typer av viruset och minst 14 av dem orsakar cancer. Utöver dessa vaccin finns även ditebooster med difteri och stelkramp med lägre antigenmängd, Boostrix-Polio med difteri, stelkramp, kikhosta med lägre antigenmängd samt polio, Infanrix hexa med difteri, stelkramp, kikhosta i fulldos samt polio, Hib och hepatit B och Act-Hib med enbart vaccin mot Hib godkända och möjliga att använda inom det allmänna vaccinationsprogrammet. 2 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden juni LmV.

3 barnvaccin komplement. Tillägg för barn som är extra utsatta Utöver det nationella vaccinationsprogrammet som erbjuds alla barn finns också riktade vaccinationsprogram för barn som utsätts för en ökad risk för andra smittor. Landsting och kommuner har ingen skyldighet att erbjuda de riktade programmen utan de är allmänna råd eller rekommendationer. I de riktade vaccinationsprogrammen ingår vaccinationer mot: Tuberkulos Lungsjukdom som orsakas av en bakterie som sprids via luften. Behandling finns, men den är svår och långdragen och förekomsten av resistenta tbcbakterier ökar. Vaccinet som används är BCG-vaccin SSI. Hepatit B Leverinflammation orsakad av ett virus som sprids via blodsmitta eller sexuella kontakter. Virusbärande gravida kvinnor kan även smitta sitt barn vid förlossningen. Godkända singelvaccin är Engerix-B och HBVaxpro. Sker vaccineringen under det första levnadsåret kan den göras i samband med den vanliga vaccineringen genom det hexavalenta Infanrix hexa som innehåller vaccin i fulldos mot difteri, stelkramp, kikhosta samt polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B. Influensa Säsongsinfluensan kan slå hårt mot barn med kroniska hjärt- eller lungsjukdomar, instabil diabetes eller nedsatt immunförsvar och de bör därför vaccineras. Godkända vaccin är Fluarix, Inflexal V, Influvac, Vaccin mot influensa SBL och Vaxigrip. För barn födda innan 2009 ingår även vaccin mot pneumokocker i de riktade vaccinationsprogrammen. 5 6 år 6 8 år år år En fjärde dos DTP ges samtidigt som den fjärde poliodosen. Lämpliga vaccin är Infanrix Polio eller Tetravac som innehåller alla fyra i fulldos. SKOLHÄLSOVÅRD För barn födda 2002 eller senare ges den andra dosen här. Två vaccin finns att välja på, Priorix eller MMR- Vaxpro. Flickor födda 1999 eller senare ska erbjudas vaccin i tre doser i årskurs fem och sex. Vaccinet skyddar mot de två virustyper som orsakar omkring 70 procent av all livmoderhalscancer. Två vaccin finns, Cervarix och Gardasil, upphandling pågår. En femte dos DTP-vaccin ges i tonåren. Lämpligt vaccin är Boostrix med en lägre antigenmängd för mildare biverkningar. SVENSKA GRAFIKBYRÅN För barn födda före 2002 ges den fjärde DTP-dosen vid tio års ålder är sista gången det sker. Lämpligt vaccin är Infanrix som innehåller alla tre i fulldos. Dessa barn ska också få en andra dos MPR-vaccin när de fyller 12. Två vaccin finns att välja på, Priorix eller M-M-RVaxpro. Vacciner utanför programmen Förutom vaccinationerna i det nationella programmet och de riktade programmen så finns det barnvaccin som ligger helt utanför några program. För dessa gäller samma regler som för andra receptbelagda läkemedel. De ska ordineras av behandlande läkare efter bedömning av den enskilde patienten och de flesta betalas av patienten själv. Rotavirus Drabbar i stort sett alla barn i Sverige före tre års ålder en eller flera gånger. Varje år sjukhusvårdas cirka barn i Sverige under fyra års ålder på grund av rotavirus. Två vaccin finns godkända, Rotarix och Rotateq, båda i formen av orala lösningar vilket innebär att inga sprutor behövs. Vattkoppor (varicella- zoster-virus) Drabbar åtta av tio svenska barn och kan ge komplikationer som sekundärinfektion, pneumonit (lunginflammation som inte är orsakad av bakterier) och encefalit (hjärininflammation). Mellan 100 och 200 barn måste sjukhusvårdas i Sverige varje år. Bältros är en senkomplikation av vattkoppor eftersom viruset finns kvar i vilande form i kroppen och kan reaktiveras. En relativt nyupptäckt senkomplikation är att viruset även kan reaktiveras i centrala nervsystemet och är det virus som oftast orsakar CNS-infektioner. Vaccinet heter Varilrix och ges i två doser med en till två månaders mellanrum. Fästingburen hjärninflammation, TBE (Tick Borne Encephalitis) Orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Drabbar mellan 150 och 200 personer per år, främst längs ostkusten de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar och de östra samt mellersta delarna av Mälaren, men på senare år har smittan blivit vanligare kring Vänern och Vättern. Ger symtom som hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna. Flera vaccin finns som Encepur, Encepur barn, FSME-IMMUN Vuxen och FSME-IMMUN Junior. Vaccinet ges i tre injektioner som ger ett gott skydd under de första tre åren sedan måste det fyllas på vart tredje till femte år. HPV Flickor födda innan 1999 har missat HPV-vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet och får själva kontakta vården och stå för vaccinationskostnaden. Vaccinet ingår dock i högkostnadsskyddet. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden juni / 3

4 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront LMV ställde sex frågor till Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.»Vi måste arbeta för att bevara förtroendet för vaccinationerna«vad är den största utmaningen när det gäller barnvaccinationer? Det är att behålla förtroendet för vaccinationerna och tilliten till att vaccinationer är bra. Ju mer sjukdomarna vi vaccinerar emot försvinner desto större fokus får både barn, föräldrar och vi inom professionen på möjliga biverkningar av vaccinerna. Hela det området måste vi forska mer på. Vi behöver förstå och tydliggöra varför visa barn reagerar mer än andra. För att behålla trovärdigheten för det vaccinationsprogram som vi har måste vi ligga steget före. Vaccinernas biverkningar ställs nu inte alls i relation till komplikationerna med sjukdomarna som de skyddar mot. Inte ens läkarkandidater vet idag särskilt mycket om dessa sjukdomar för de är så ovanliga, hur ska då föräldrar kunna veta? Vad kan man säga till föräldrar som av rädsla för vaccin låter bli att vaccinera sina barn? Jag brukar först berätta om vilka effekter sjukdomarna har. Sedan är det många som tar upp att risken är så liten att smittas av exempelvis polio i Sverige att man inte behöver vaccinera sig, och det är ju rätt. Men då brukar jag säga att tänk om ditt barn Margareta Blennow tycker att vården måste ta vaccinskeptiska föräldrar på allvar. hamnar i en situation där det finns polio. Eller ta en sjukdom som stelkramp. Många föräldrar blir lite tagna när jag berättar att i tsunami-katastrofen 2004 var det inte en enda svensk som fick stelkramp trots de enorma sårskador många fick. Samtidigt var det så många ur lokalbefolkningarna som fick det de var ovaccinerade. Katastrofen vet man ju inte när den kommer. Hur är vaccinationstäckningen i Sverige idag? Den är fortfarande mycket hög. Andelen tvååringar som har fått tre doser av difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib ligger stabilt runt 98 procent. Och för MPR-vaccin har den legat över 95 procent de senaste fem åren. Men det finns fickor i Sverige där det ligger nere på procent, till exempel i områden där föräldrarna är övertygade om att vaccinet orsakar autism. När det har skapats en sådan sanning i en grupp människor gäller det för oss att möta det och ta det på allvar. Finns det ytterligare vaccin som du skulle vilja föra in i det nationella vaccinprogrammet och i så fall varför? Det är några vaccin som står och knackar på dörren, tycker jag. Ett är vaccin mot hepatit B, en sjukdom som man vaccinerar mot i stora delar av världen, men inte här i Skandinavien eftersom vi inte har sjukdomen i så hög utsträckning här. Men hur ser det ut om år i en ytterligare globaliserad värld? En annan sjukdom är vattkoppor som man börjar förstå kan vara farligare än vad vi tidigare trott. En tredje sjukdom är rotavirusinfektion som idag nästan aldrig orsakar dödsfall i Sverige, men däremot ett ganska stort lidande för små barn med häftiga kräkningar och diarréer följt av sjukhusvård med dropp. Vaccinet är dessutom enkelt att ta via munnen och verkar ha få biverkningar. Kan man vaccinera barn mot hur många sjukdomar som helst? Det börjar nu komma data som tyder på att det kan finnas en övre gräns för hur många sjukdomar ett barn kan vaccineras mot vid samma tillfälle för att få ett gott skydd. Hur ser du på turerna kring HPV-vaccinerna och att vaccineringen av flickor har tvingats skjutas upp? Jag tycker att det är mycket olyckligt. Jag tycker att vaccinbolagen måste ta ett moraliskt ansvar. Fredrik hedlund Pipeline: Fem forskningsområden på gång Proteinvaccin mot pneumokocker Drivs av organisationen Path med bland andra Glaxosmithkline som samarbetspartner. Målet är ett proteinbaserat vaccin som kan ge ett generellt skydd mot alla pneumokockstammar, i fas II. Kombinationsvacciner Flera företag håller på att göra kombinationsvaccin där många vaccin läggs i samma spruta. Kräver omfattande tester för att garantera att de gamla kombinationerna inte försämras, i fas III. Malaria Mosquirix (RTS,S/AS01E), vaccin och adjuvanssystem utvecklat av Glaxosmithkline. Har testats i fas II i Kenya och Tanzania och har visat sig ge runt ett 50-procentigt skydd. Nu i fas III. 4 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden juni LmV.

5 Forskningsläget kring barnvacciner kan beskrivas på två sätt. För svenska barn finns inga stora nyheter, men i ett internationellt perspektiv verkar forskarna ha funnit ett vaccin mot den stora barnadödaren malaria. barnvaccin Barnvaccinforskningens två sidor Det är ont om vaccin mot nya barnsjukdomar i pipeline. Men det är inte så konstigt, menar Hans Wigzell, professor i immunologi. Utveckling av barnvaccin är en väldigt reglerad värld eftersom profylaktiska vaccin till barn måste vara så enormt säkra. Här kommer man inte fram med några djärva saker utan man gnager sig fram, säger han. Hans Wigzell är en internationellt erkänd forskare inom immunologi som också varit generaldirektör för Statens Bakteriologiska Laboratorium, ursprunget till både Smittskyddsinstitutet och SBL Vaccin, liksom rektor för Karolinska institutet. Nu är han bland annat styrelseordförande för Karolinska institutets forskningspark Karolinska Development AB. Den vaccinforskning som i nuläget kanske är intressantast ur ett svenskt perspektiv är den som handlar om att skapa ett generellt pneumokockvaccin. Det finns ett 90-tal pneumokockstammar och dagens vaccin, som ingår i vaccinprogrammet, fungerar genom att aktivera immunsystemet mot en kolhydrat unik för varje stam. Men vaccinerna ger inte skydd mot alla stammar. Det första vaccinet var sjuvalent, det vill säga det innehöll kolhydrater från sju stammar. Men när barnen blev immuna mot dessa sju så tog andra pneumokockstammar opportunistiskt över deras plats. Nu använder man istället antingen ett vaccin som är tiovanlent eller ett som är 13-valent till barn under fem år och ett som är 23-valent till de över fem år. Den internationella ideella organisationen Path driver ett stort projekt för att finna ett mer generellt vaccin. Man försöker hitta ett eller flera proteiner som är gemensamt för alla pneumokocker. Det pågår intressanta kliniska försök, men det är flera år framåt i tiden innan ett sådant vaccin finns, säger Hans Wigzell. De stora läkemedelsföretagen lägger mycket kraft på att göra nya kombinationer av redan befintliga vaccin. Alla föräldrar är ju måna om att barnen slipper många stick och därför är det prioriterat att lägga ihop många vaccin i samma spruta. En process som är betydligt mer komplicerad än det kanske låter. Man måste göra stora försök för att vara säker på att tillägget av det sista vaccinet inte ändrar eller förstör immuniseringen av de andra vaccinerna. Det handlar om studier på barn över en tvåårsperiod som kostar ett TEST. Fyra frågor om barnvaccin Vad står DTP för och i hur många doser och när ska vaccinet ges? Vilket av följande vaccin ingår inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet? x Mässlingsvaccin x Hib-vaccin x Pneumokockvaccin x Rotavirusvaccin Vilken sjukdom är en vanlig följd av påssjuka? Nämn tre sjukdomar som det finns vaccin mot som kan komma att ingå i barnvaccinationsprogrammet i framtiden? Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten! Du hittar dem även på par hundra miljoner, så det kan inte några småbolag göra, säger Hans Wigzell. Det finns också en del spännande forskning kring nya administreringsformer där EU- kommissionen finansierar ett projekt för att ta fram ett vaccin mot kikhosta och luftvägsviruset RSV som ska ges som nässprej. I USA godkändes nyligen en ny sorts vaccininjektor utan nål som istället använder tryckluft för att skjuta in vaccinet under huden. Men hur det än går med dessa forskningsprojekt så kommer det svenska barnvaccinationsprogrammet sannolikt inte att förändras inom överskådlig tid. Men det beror på politik snarare än medicin. För ganska precis ett år sedan presenterades en utredning som innehöll förslag om att det borde vara regeringen och inte Socialstyrelsen som beslutar om vilka vaccin som ska ingå i vaccinationsprogrammet. Sedan dess har alla ansvariga väntat på en proposition från regeringen för att få klara spelregler och inga stora beslut kommer att fattas innan det är klart. Det gäller även för de redan godkända vaccinerna mot hepatit B, vattkoppor och rotavirus som står i kö. Hur angelägna de än må vara i det svenska vaccinprogrammet så är det en helt annan sjukdom som ligger högst upp på forskarnas att-göra-lista i ett internationellt perspektiv. Det är inget snack om att det är malaria. Det är den stora barnadödaren i världen. Malaria dödar en miljon barn per år, säger Hans Wigzell. Ett vaccin håller på att utvecklas och är nu i fas III. I tidigare studier har det visats kunna ge ett skydd till ungefär hälften av de vaccinerade. Det är inte 100-procentigt, men det är på rätt väg, säger Hans Wigzell. fredrik hedlund Child Innovac Nytt vaccin med ny administreringsform. EU-projekt där kliniska försök görs i Sverige. Målet är ett vaccin mot kikhosta och Respiratory Syncytial Virus, RSV, administrerat som nässprej. I fas I, på väg in i fas II. Pharmajet Ny adminstreringsteknik. Nålfritt injektionssystem som nyligen godkändes i USA, ännu inte i EU. Kan användas för att ge injektioner både intramuskulärt och subkutant. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden juni / 5

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Lista över Avtalade vacciner i Landstinget Kalmar län 2015

Lista över Avtalade vacciner i Landstinget Kalmar län 2015 Lista över Avtalade vacciner i Landstinget Kalmar län 2015 RÖDMARKERING ANGER ÄNDRING/TILLÄGG SOM GJORTS I LISTAN För information om Beställningsrutiner se sista sidan Avtalad lista 2015 vers 3 inför 1

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Lista över Avtalade vacciner Landstinget i Kalmar Län 2015

Lista över Avtalade vacciner Landstinget i Kalmar Län 2015 Avtalspris Avtalsstart Ändring fr om Avtalsslut Partihandlare Avtalsnummer influensa J07BB02 53406 Sanofi Pasteur Vaxigrip Influensa Fluarix J07BB02 518681 Sanofi Pasteur Vaxigrip Influensa Fluarix Injektionsvätska,

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år.

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. 2016-02-18 Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. Målsättningen för det nationella barnvaccinationsprogrammet är att alla barn i Sverige ska ha skydd mot difteri,

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och Grundavgift Vaccin kostnad lunginflammation Grundavgiften vid vaccinering 1 kr enligt prislista Influensavaccin 1 kr enligt

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga.

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga. Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann Sofie Cavefors 22 okt 2013 Vaccinationer räddar 3 miljoner liv årligen

Läs mer

SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dag 051012 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se Avvikelser från vaccinationsprogrammet 1. Vad har eleven fått hittills? 2. Vad fattas jämfört vaccinationsprogrammet?

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

HUR SER VACCINET UT? Om tillsatser och andra egenheter TYPER AV VACCIN

HUR SER VACCINET UT? Om tillsatser och andra egenheter TYPER AV VACCIN HUR SER VACCINET UT? Om tillsatser och andra egenheter TYPER AV VACCIN 1 INAKTIVERADE VACCINER TOXOIDER Difteri Tetanus Bakteriella Pertussis (acellulär) KONJUGAT H. influenzae typ B Pneumokocker (7,10,13-valent)

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Vuxenvaccinationer i rvårdenrden. Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken

Vuxenvaccinationer i rvårdenrden. Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken Vuxenvaccinationer i primärv rvårdenrden Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken Poliovaccination i Sverige Vaccination påbörjades p år r 1955 och allmän n vaccination infördes 1957.

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Vacciner till barn skyddseffekt och biverkningar SBU-rapport nr 191, 2009. Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Bakgrund De globala

Läs mer

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Utbildningsdag om vaccinationer Oktober 2017 Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Innehåll Vaccintyper Vaccininducerat immunsvar Vaccinationsserier antal doser och ålder

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem?

Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem? Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem? Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: april 2014 Ann Lindstrand, barnläkare, specialist i folkhälsa/socialmedicin Vad vaccineras barn

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Vaccinations- ordination Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Målsättning Skydd mot sjukdomen för den enskilde Begränsa spridning i samhället Förebygga allvarlig sjukdom minska sequele minska

Läs mer

En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag

En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag Anders Tegnell, statsepidemiolog, avdelningschef för epidemiologi och utvärdering, Folkhälsomyndigheten..

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013 Upphandling 2015 Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se Pneumokocker MPR DTaP-IPV (4-val.) DTaP-IPV-Hib (5-val.) DTaP-IPV-Hib-HBV (6-val.) Hepatit B HPV dtap Överprövning

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxhslf Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter Vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är

Läs mer

Vad händer när vaccin tar slut?

Vad händer när vaccin tar slut? Vad händer när vaccin tar slut? Läkemedel i Skåne 9-10 mars 2016 Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare Helena Isberg Kornfält, Barnhälsovårdsöverläkare Andreas Lövquist, Strategisk inköpare Per Hagstam,

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115006HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131 Kommittédirektiv Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet: Vacciner från Crucell Sweden AB (Distributör: SBL-Vaccin Distribution)

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet: Vacciner från Crucell Sweden AB (Distributör: SBL-Vaccin Distribution) Tjänsteställe, handläggare D Datum Dnr Sida Dnr Tjänsteställe, handläggare Jeanette Johansson Datum 2013-03-01 Dnr Sida 1 FÖRLÄNGNING AV VACCINAVTAL Sjukhus, läkarmottagningar, vårdcentraler (privata och

Läs mer

PRODUKTER. Vacciner. Vaccin mot japansk encephalit Preparat Tillverkare Förpackning Artikelnr. IXIARO Intercell 1x0,5 ml 034423

PRODUKTER. Vacciner. Vaccin mot japansk encephalit Preparat Tillverkare Förpackning Artikelnr. IXIARO Intercell 1x0,5 ml 034423 PRODUKTER Vacciner Drickbart vaccin mot kolera Dukoral Crucell 1x1 dos 444109 Dukoral Crucell 2x1 dos 398719 Dukoral Crucell 20x1 dos 527655 Vaccin mot hepatit A Avaxim Sanofi Pasteur MSD 1x0,5 ml 028305

Läs mer

Aktuella vaccinfrågor Smittskyddskonferensen, okt 2015 Ann Lindstrand

Aktuella vaccinfrågor Smittskyddskonferensen, okt 2015 Ann Lindstrand Aktuella vaccinfrågor Smittskyddskonferensen, okt 2015 Ann Lindstrand Vaccinbristen situationen Pågående och tilltagande brist 2014-2015 som är internationell BCG beror på produktionsproblem SSI, restnoteringar

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

Ny föreskrift och vägledning

Ny föreskrift och vägledning Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Eva Netterlid Utbildningsdag med inriktning på barnvaccinationsprogrammet Linköping 7 november 2016

Läs mer

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar.

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 1 Fakta om mässling 1. Vad orsakar mässling? Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 2. Är mässling farligt? Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2016-04-11 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av migranter

Riktlinjer för vaccination av migranter 1(13) Riktlinjer för vaccination av migranter 2015-11-11 Innehåll Sid. Omfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Lagar och andra krav 2 Ansvar och befogenheter 2 Beskrivning genomförande vaccination barn 0-17

Läs mer

Prislista - upphandlade vacciner på rekvisition inom SLL

Prislista - upphandlade vacciner på rekvisition inom SLL Sida 1 av 5 Prislista - upphandlade vacciner på rekvisition inom SLL Vaccin mot Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus Influenzae B och Hepatit B J07CA09 J07CA09 005870 Infanrix hexa 050261 Infanrix

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Barnhälsovårdsdagarna 2015. Okt 2015 Ann Lindstrand

Barnhälsovårdsdagarna 2015. Okt 2015 Ann Lindstrand Barnhälsovårdsdagarna 2015 Okt 2015 Ann Lindstrand Folkhälsomyndighetens nya ansvar från 1 juli 2015 Ansvaret för att samordna, utveckla och följa upp Smittskyddsarbetet på nationell nivå flyttar till

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Komplettering till brev angående upphandling av vacciner inom skolhälsovården

Komplettering till brev angående upphandling av vacciner inom skolhälsovården Kommunförbundet Skåne Datum Beteckning 2014-04-23.20 ii /i 1 Siv Wilborgsson 0709-719938 Komplettering till brev angående upphandling av vacciner inom skolhälsovården Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

FISC K5 RÅDGIVNINGENS VACCINATIONSGUIDE

FISC K5 RÅDGIVNINGENS VACCINATIONSGUIDE FISC K5 RÅDGIVNINGENS VACCINATIONSGUIDE Innehåll TILL FÖRÄLDRAR... 3 VACCINATIONSPROGRAM... 4 Barn och ungdomars vaccinationer... 4 FAKTORER SOM INGÅR I VACCINATION... 5 Vad innebär vaccinering... 5 Innan

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Leif Ekholm BHV-öl, ÖLL 2013-11-28 Modifierad efter presentation tillsammans med Eva Netterlid, SMI, 2013-10-08. Socialstyrelsen

Läs mer

ALLMÄNT OM VACCINATIONER

ALLMÄNT OM VACCINATIONER ALLMÄNT OM VACCINATIONER Målet för skolans vaccinationsverksamhet är att alla barn som lämnar grundskolan skall ha ett fullständigt vaccinationsskydd. Detta uppnås genom det grundprogram som gäller med

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect.

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect. Vaccination av till Sverige inflyttade barn Bedömning av vaccinationstatus: Uppgifter från förälder ev Hälsokort med? följt hemlandets vaccinations policy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/

Läs mer

Nya föreskriften-vad innebär den konkret? Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef Enheten för Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Nya föreskriften-vad innebär den konkret? Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef Enheten för Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten Nya föreskriften-vad innebär den konkret? Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef Enheten för Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten Ny föreskrift och vägledning Hur påverkar nya barnvaccinationsföreskriften

Läs mer

Vacciner, vaccinationsprinciper och vaccinationsscheman

Vacciner, vaccinationsprinciper och vaccinationsscheman Marta Granström MTC, Karolinska Institutet & Universitetssjukhuset, Solna Vacciner, vaccinationsprinciper och vaccinationsscheman 1 VACCINER I ALLMÄNNT BRUK (1) LEVANDE, FÖRSVAGADE (ATTENUERADE) Bakteriella

Läs mer

Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn och ungdomar 184 Ändrad 2015-03-04, s 187 Rose-Marie Carlsson, Försvarsmedicincentrum, Västra Frölunda Sven-Arne Silfverdal, Barnhälsovårdsenheten, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Inledning Vaccinationer är en

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Folkhälsomyndigheten ansvarar * för regelverket Vaccinationsprogrammet avvikelser - ofullständigt vaccinerade Eva Netterlid 2015-09-22 Vissa bilder från R-M Carlsson Hur kan man resonera? HSLF-FS 2015:6

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn och ungdomar Vaccination av barn och ungdomar Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer Andra utgåvan, 2017-01-25 Vaccination av barn och ungdomar Vägledning för vaccination enligt föreskrifter

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Få förebyggande medicinska

Läs mer

Vad vinner vi med de nya vaccinerna?

Vad vinner vi med de nya vaccinerna? Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro 4-5 feb 2009 Örebro, onsdagen den 4 februari 2009 Vad vinner vi med de nya vaccinerna? aglindberg@gmail.com Vad vann vi med de gamla? Tidigt 1800-tal: Vad vinner

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Avvikelser från vaccinationsprogrammet Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dagar Örebro 070927 och Sthlm 071121 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se 1. Vad har barnet fått hittills?

Läs mer

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn YTTRANDE 1(3) 2013-12-05 LJ 2013/432 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Subventionera TBE vaccin till barn I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och Bo Kärreskog,

Läs mer

Biverkningar vid vaccinationer

Biverkningar vid vaccinationer Biverkningar vid vaccinationer Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntade biverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant som tycks öka i frekvens Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad

Läs mer

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram Vaccinationsbehov hos asylsökande Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram eva.netterlid@folkhalsomyndigheten.se RU KAVA Regeringsuppdrag Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2014-2015 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din nyckelroll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigast när din patient ska fatta beslut om

Läs mer

Fakta om pneumokocker och vaccin

Fakta om pneumokocker och vaccin Fakta om pneumokocker och vaccin Invasiv (allvarlig) pneumokocksjukdom är en fruktad sjukdom. Dödligheten är hög och de som överlever hjärnhinneinflammation får ofta bestående men. Barn under två år är

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 029 524 6000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT)

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.37 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland (CKOC) Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer