Följt hemlandets vaccinationspolicy? CountryProfileSelect.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect."

Transkript

1 Vaccination av till Sverige inflyttade barn Bedömning av vaccinationstatus: Uppgifter från förälder ev Hälsokort med? följt hemlandets vaccinations policy? en/globalsummary/countryprofileselect.cfm Utbildningsdag /06-12 Anna-Lena Nilsson, öl Barn- och ungdomskliniken JLL BCG-ärr Vaccinations- titrar: D T, HepatitB Uppgifter från förälder Ibland svar: inte fått några vacciner men fina vaccin-titrar. Frågar vi på fel sätt? Tolken kanske inte översatt rätt? Fråga om injektioner respektive droppar (polio) Då ofta jakande svar. Ev. rädsla för att barnet inte fått alla vacciner grund till nekande svar? Ibland uppfattas frågan gälla vaccination i nära tid. Fråga om vaccination direkt vid födelsen, som baby etc. Ev Hälsokort medfört!? Viktigt att ta del av även på främmande språk. Följt hemlandets vaccinationspolicy? CountryProfileSelect.cfm I stort alla länder vaccinerar mot Difteri, Tetanus och Kikhosta (P) under spädbarnsåret + en boosterdos under småbarnsåren. Oralt poliovaccin (OPV) - behöver kompletteras med en dos polio (IPV). Många länder utanför Västeuropa och USA - vaccin enbart mot mässling ofta < 1års ålder. Komplettera med MMR (Mässling-Påssjuka- Röda hund). Hepatit-B ingår i vaccinationsprogrammen för barn utom i Norden, England, Irland och Holland.. Vaccinationstäckningen allt bättre under senaste decennierna. I flyktingläger hälsoinsatser med vaccinationer. Tetanusvaccination av mödrarna under graviditeten numera vanligt och därmed skydd av barnet mot tidigare vanlig neonatal fatal tetanus. Problemet med för en del ständig flyktsituation/migration- ev missade vaccinationer. BCG BCG-ärr : Viktigt att leta - på vä överarm alternativt ovanliga ställen: hö överarm, underarmar, lår En del upprepat BCG-vaccinerade flera ärr En del får ingen kvarstående reaktion i huden = inget ärr OBS! Revaccination rekommenderas inte enligt WHO. En BCG vaccination räcker och bedöms ge det skydd det kan ge = skydd mot de farliga formerna av TBC med meningit, miliar-tbc. Positivt fynd i studie; bärarskapsfrekvensen av tuberkulosbakterier var klart lägre i BCG-vaccinerade gruppen jmf icke vaccinerade. SoysalA, et al. Effect of BCG vaccination on risk of Mycobacterium tuberculosis infection in children with household tuberculosis contact: prospective community based study. Lancet. 2005;366: PPD=0 betyder: inget som stöder aktiv eller latent TBC och är inte kvitto på att individen svarat på vaccinet. Många får inte någon reaktion vid PPD test och andra visar reaktion upp till mm första tiden (upp till ett år eller mera efter vaccination) men sedan är det vanliga att reaktionen avtar / kan saknas. Alltså INTE revaccinationsanledning! Vaccin titrar: OM vaccin-titrar (dyrt) tas: Ta för Difteri och Tetanus Bedömning utifrån om Difteri / Tetanus- titrar i immunitetsnivå eller påvisade men under immunitetsnivå: Ger uppfattning om hur väl hemlandets vaccinationspolicy följts - Planera boosterdoser alternativt nystart av alla vaccinationer. Hepatit-B serologin: ahbs om påvisbar titer - Ger också information om följt vaccinationsschema. (OBS! Undantag om tidigare HepatitB infektion (ses om pos ahbc.) 1

2 Målet att barnet så snart som möjligt kan gå in i det allmänna vaccinationsschemat. Det allmänna svenska vaccinations- programmet enligt SoS Detta underlättar för BVC / SHV att genomföra adekvat vaccinering, speciellt om barnet flyttar vilket ofta sker. Registrerade vacciner Infanrix Hexa DTP-IPV-Hib-HepB Infanrix -Polio+Hib, Pentavac DTP-IPV-Hib Infanrix Polio*, Tetravac DTP-IPV Infanrix DTP Imovax Polio, Vaccin mot Polio IPV Act-HIB Hib Priorix, M-M-RVAXPRO MMR (=MPR) Engerix -B, HBVAXPRO Hep B ditebooster dt (booster) BCG-vaccin SSI, BCG-medac TBC - All BCG-vaccination av barn i Jämtlands län på BUM Mål för immunisering Alla barn ska ha skydd mot Difteri, Stelkramp, Polio, mässling, påssjuka, röda hund samt om möjligt mot kikhosta Barn < 6 år vaccineras mot Haemophilus (Hib) Riskgruppsbarn vaccineras mot tuberkulos och Hepatit B ( - numera allmänt erbjudet) Pneumokockvaccination (<6 åå ) Funktionen - inte antalet doser - räknas! Grundskydd till barn mot difteri-stelkramp-kikhosta-polio - 2 doser (ev. 3) med 1-2 månaders mellanrum Tidig booster mot difteri-stelkramp-kikhosta-polio månader efter grundvaccination Ytterligare boosterdoser mot difteri-stelkramp + polio - 5 år efter tidig booster - 10 år senare (Inom programmet 8 år efter föregående dos. Kan ges tidigare efter individuell läkarordination, dock 5 år efter föreg.) år senare (??? Revidering av riktlinjer pågår) Ovaccinerade barn - från 2-5 år (BVC) hinner hela programmet i grundskolan - från 6 år (SHV) hinner endast 4 doser t o m åk 9 (ev femte dos i gymnasiet) Obs! Reducerad antigenmängd om 13 år BCG-vaccination av barn födda i Sverige i invandrarfamiljer Socialstyrelsen 2007: Vaccination ges när barnet föds om barnet ska vistas i en miljö där det finns misstanke om pågående smittspridning eller om barnet ska resa till högriskområde med nära kontakt med lokalbefolkningen.. Om det finns risk att barnet inte kan nås för vaccination vid 6 månaders ålder utförs vaccinationen vid födelsen Tillägg: Det tar 6-8 veckor innan vaccinationen ger skydd 2

3 Forts. BCG-vaccination av barn födda i Sverige i invandrarfamiljer Rikshandboken ang. BCG-vaccination Påtaglig risk; vaccineras första månaden Aktuell tbc hos familjemedlem Invandrarbarn som inom kort * planerar resa till högriskområde ** Trångbodda invandrare med utbrett kontaktnät med personer från högriskområde** (t ex flyktingförläggning) T ex vagabonderande Specificeras: *inom 6-8 månader Vid oklart vaccinationsstatus <6 år: kan alltid börja om, men titrar etc bedöm. Om nyvaccinering : BCG (om ej givet) + erbjud 6-valent vaccin (DTP-polio-Hib-HepB) 3 doser med ordinarie intervall. Intervall mellan tredje och fjärde dos (4:e=DTP-polio) 5 år. Om poliovaccindroppar givits ofullständigt tidigare: ge ny fullständig inj vaccination (IPV). Om vaccinerad adekvat inkl per oralt polio: Ska kompletteras med en injektion polio (IPV). Följ sedan schemat för åldern. ** Ofullständigt vaccinerad Före 1 åå behövs 3 doser grundvacc. OM första dos given före 3 mån å = räknas inte= 4 doser behövs då! Från 1år: OM fått 2 doser <1åå, sedan långt uppehåll alt. fått 2 doser senare= Oklart; serologi D och T tillsammans med ahbs titer vägledning för boostring alt. nystart. Vid nystart i skolålder: Kan räcka med 2 doser(6 mån intervall). Alt. OM rapporterat vaccinerad, oklart mot vad, och ahbs-titer finns Kan tas som kvitto på vaccination enl hemlandspolicy. Då avstå D T serologi - Ge en IPV och forts vaccinera enligt ålder + MMR-komplettering. FALL I 5½ årig pojke från Jemen till Sverige juni-2011 Saknar skyddande vacc-titrar mot HepatitB, Difteri och Tetanus men polio höga titrar.?bcg-ärr. PPD=0 Planera: START: En dos DTP-polio-Hib-HepB (Infanrix-Hexa), Efter 1 månad Engerix-B*, 2 mån* efter start: DTP-polio* + MMR 6 mån efter start: Engerix-B 8-14 mån efter start (6-12 mån efter*): DTP-polio. Sedan vänta >5 år till Boosterdos med DTP-polio MMR nr 2 vid 8 års ålder Forts FALL I 5 ½ åring fr. Jemen Ang. BCG-vaccination (ev ändå vaccinerad? Syskon vaccinerad - leta ärr!), men om modern inte vet att han vaccinerats: erbjud BCG: då lämpligt antingen i samband med inledande vaccinations-start enligt ovan alternativt: tillsammans med EngerixB efter en mån MEN då måste det gå minst 1 månad innan MMR vaccin ges -samordna med BUM FALL II 3½ årig flicka född och uppvuxen i flyktingläger i Jemen- Till Sverige juni Inget påvisat skydd för D och T, men polio-skydd, per os vacc =kompletteras en inj polio. Saknar HepatitB-skydd. Har BCG-ärr. Start: Infanrix-Hexa. Efter 1 månad: Engerix-B* 2 månader* efter start: DTP-polio + MMR 6 mån efter start: Engerix-B 8-14 mån efter start (6-12 mån efter*): DTP-polio Därefter går hon in i det vanliga vaccinationsschemat för åldern! * Alt. ge Engerix-B tillsammans med DTP-polio vid 2 o 8 mån 3

4 FALL III 14 årig ensamkommande flyktingpojke från Afghanistan. PPD 0 mm. I remissen anges: Inget BCGärr. Serologi för Hepatit-A pos men negativ för Hepatit B (ahbs) och C. Difteri och Tetanus ak titer= låga men inte säker immunitet. Inte följt hemlands vaccinationsprogram fullt ut men kan ha fått en del vaccinationer, dock inte adekvat. Behöver grundimmuniseras för difteri, Tetanus och polio samt MMR: - Ge 3 doser vardera av difteri-, stelkramps- och poliovaccin. (d, T, IPV) - Info att själv ordna dos 4 (dt -IPV) när det gått 5 år MMR:- Ge 2 doser, den 2:a innan han slutar skolan (min. intervall 1 mån). forts. Forts FALL III Vaccin mot Hepatit B: Inget svar på ahbs= antikroppar mot Hepatit B som visar om det finns immunitet. Ser inga Hepatit titrar i lab-listan. Om ahbs-negativ; erbjud Engerix-B enl schema 0,1,6 mån*. Första Engerix-B kan ges samtidigt med övriga ovannämnda. Vid PPD-testning o us här noterades ett ärr höger överarm som kan stämma med BCG-ärr. PPD resultat 0 mm är endast användbart för att screena ev TBC alt LTB. Revaccination rekommenderas inte enl. WHO. * Följa snabbschema för att inte tappa bort innan fullvacc.. FALL IV 11-årig flicka, anhöriginvandrare från Etiopien till Sverige för någon månad sedan. Enligt modern vaccinerad i 4 års ålder, ev fram till 4åå (?), vet inte mot vad. Ärr på hö överarm. PPD 0 mm 1. Ärr hö ö-arm= stämmer med vacc. BCG enligt hemlands policy. PPD=0 betyder: inget som stöder aktiv el latent TBC. 2. Ingen HepB titer (ahbs=0). Låga men ändå titrar för Difteri (0.01) och Tetanus (=0,03) = Vaccinerad men behöver booster. Forts FALL IV Kan ha vacc fullt i lägre ålder och då bara behöva en booster, men oklart, varför följande rekommenderas: - Ge en DTP-polio+ Engerix-B och en MMR nu + en Engerix-B efter en månad - följ upp med en DTP-polio + Engerix-B efter sex månader = hinner få dessa (komb. vacc) för fullt skydd före 12 års ålder. Beträffande MMR har hon sannolikt fått mässlingsvaccin vid 9 mån ålder men trol. inte övriga - därför: ge MMR efter exv. ett år. Vaccination av till Sverige inflyttade barn obalsummary/countryprofileselect.cfm Vaccinationsprogram / land globalt Ovaccinerad < 6 år DTP, polio, Hib, HepB - 1 dos InfanrixHexa -2 doser DTP-polio + Engerix-B efter 2 mån respefter ytterligare 6-12mån (om <1år ges InfanrixHexa) -Dos 4 DTP-polio tidigast efter 5 år -Dos 5 ges med dtp(=reducerad antigenmängd) tidigast efter 5 år men innan barnet slutar skolan! Prevenar < 6 år MMR: -Ge 2 doser, om möjligt dos 2 av MMR i åk1-2 (min. intervall 1 mån). OBS! Ej vid graviditet BCG - Om riskgrupp och ovaccinerad 4

5 Ovaccinerat barn 2år Dos 1: InfanrixHexa+Prevenar + MMR samtidigt el separat Dos 2: DTP-polio+Prevenar+EngerixB (2år), Dos 3: DTP-polio+Prevenar+EngerixB (3år), vänta 5 år till Dos 4: DPT-polio + MMR (8 år) vänta 5 år till Dos 5: dtp (16-18 år) (2år), Ovaccinerat barn 6 år Dos 1 InfanrixHexa(6 år) Dos 2 DTP-polio + Engerix-B och MMR (6 år) Dos 3 DTP-polio + Engerix-B (7 år) + MMR (om född >2002) Dos 4 DTP-polio + MMR (om född <2002) (12 år) Dos 5 dtp (17-18 år) Ovaccinerat barn 7 år Dos 1: DTP-polio + EngerixB (7 år) Dos 2: DTP-polio + EngerixB + MMR(7 år) Dos 3: DTP-polio + EngerixB + MMR(8 år) Dos 4: dtp + polio (14-15 år) Ovaccinerat barn 12 år Dos 1: DTP-polio + EngerixB (12 år) Dos 2: DTP-polio + EngerixB (12 år) Dos 3: Vaccin mot difteri (D) + vaccin mot tetanus (T) + polio (IPV) (13 år) Dos 4: dtp + polio (18 år) + MMR i 2 doser (OBS! uppmärksamhet på ev. graviditet) Kommentar: för ovacc barn >12 år gäller monovalent D+T som för vuxna BCG Ovanligt att detta inte givits neonatalt. OM inget ärr (leta även på ovanliga lokaler) o/e ingen kan intyga vacc.- Erbjuda via BUM i anslutning till PPD. Barn fött Dos 1 Infanrix-polio+Hib (3 mån) Dos (5 mån) Ej fått dos 3 i tid, 5 år har gått. Vad göra nu ? Vaccinera eller kontrollera serologi? Dos 3 InfanrixHexa + Prevenar (5 år 1m) Dos 4 DTP-polio +EngerixB (5 år 3m) Dos 5 DTP-polio + EngerixB (5 år 9m) Dos 6 dtp (14-16 år) Barn fött Dos 1: Infanrix polio+hib (1½ år!) Dos 2: (1år 8 m Ej fått dos 3, 2½ år har gått. Vad göra nu mars 2012? Dos 3: DTP-polio + * + ** (5 år) Dos 4: polio IPV 2017 (10 år) Dos 5: dtp 2021 (14-15 år) Alt ge dtp + polio som dos 4 efter 10 år * 1 Prevenar ** + starta EngerixB med ordinarie intervall. 5

6 Barn fött Dos 1 Infanrix-polio+Hib (2 år) Dos (2 år) Dos (3 år) När ge dos 4?? (8 år) * Kommentar: vänta 5 år innan andra boosterdosen (DTP-polio) ges *+ Ge Hepatit-B vaccin omej immun. Om ahbs pos = immunitet: Om uppnådd titer efter vacc(3 doser)>10ie/l ger skydd 20 år. Titern kan sjunka efter uppnådd titer men immunologiskt minne gör att skyddseffekt kvarstår. Elev har ofullständig grundvaccination med Pentavac och Engerix från BVC. Hur fortsätter vi då? Efter ett års ålder räcker en dos vaccin mot Hib DTP-polio + EngerixB är bra alternativ upp till 12 år > 12 år - monovalent D och T, polio och EngerixB KOMBINATIONER AV OLIKA VACCINATIONER Asylsökande m oklara vacc uppgifter Asylsökande 5-årig gosse född i hemmet i Turkiet. Enligt mor ej vaccinerats, aldrig besökt läkare Asylsökande barn skall erbjudas hälsoundersökn. inkl. provtagning och PPD enligt JLL-riktlinjer. Skall jag börja grundvaccinera honom? PPD? Om detta ej är gjort börja med PPD (BUM alt. särskild testare) undersökning och provtagning Tidsmellanrum mellan olika vaccinationer? Det går bra att vaccinera samtidigt med - olika avdödade vacciner - avdödade och levande (ex InfanrixHexa och MMR) - PPD reaktionen kan påverkas (= ej tillförlitligt) om MMR givits < 6 vk före testning. MMR kan ges samtidigt med testning, annars vänta > 6 vk. Tidsmellanrum mellan vaccinationer med levande vacciner? BCG-vaccin kan ges samtidigt med inaktiverade eller levande vacciner inbegripet MMR-vaccin. Om BCG inte givits samtidigt bör det ges tidigast 6 veckor efter MMR. Om BCG- vaccin ges först bör det gå minst fyra veckor innan vaccination med annat levande vaccin ges (t ex MMR) i normalfallet. Vid omfattande BCG reaktion bör man nog avvakta. 6

7 Kan man lita på vaccinationsuppgifter från hemlandet tex Kina? Vad är rimligt att kontrollera? Adoptivbarn Kontrollera antikroppstitrar mot tetanus, difteri för (adoptiv-)barn från Kina trots dokumentation om vaccination. Barn från övriga länder lita på dokumenterade vaccinationsuppgifter. BCG-vaccination gav 0 reaktion Om det inte blir någon som helst reaktion av BCG hur ska vi se på det? Vad svarar vi föräldern om det ev skyddet? Man kan inte säkert mäta skydd med PPD. Vissa individer svarar inte trots adekvat gmförd vaccination WHO s rekommendation är att inte vaccinera om (annat än om mycket hög risk för smitta?) Vg se SoS Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos EMLA och BCG? Kan man EMLA vid BCG vaccination *Lova alltså inte detta inför BCG vacc. Nej* Risk finns att de levande bakterierna dör. FASS: EMLA har baktericida och antivirala egenskaper 7

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dag 051012 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se Avvikelser från vaccinationsprogrammet 1. Vad har eleven fått hittills? 2. Vad fattas jämfört vaccinationsprogrammet?

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Vaccinations- ordination Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Målsättning Skydd mot sjukdomen för den enskilde Begränsa spridning i samhället Förebygga allvarlig sjukdom minska sequele minska

Läs mer

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år.

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. 2016-02-18 Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. Målsättningen för det nationella barnvaccinationsprogrammet är att alla barn i Sverige ska ha skydd mot difteri,

Läs mer

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga.

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga. Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann Sofie Cavefors 22 okt 2013 Vaccinationer räddar 3 miljoner liv årligen

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

Ny föreskrift och vägledning

Ny föreskrift och vägledning Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Eva Netterlid Utbildningsdag med inriktning på barnvaccinationsprogrammet Linköping 7 november 2016

Läs mer

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram Vaccinationsbehov hos asylsökande Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram eva.netterlid@folkhalsomyndigheten.se RU KAVA Regeringsuppdrag Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013 Upphandling 2015 Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se Pneumokocker MPR DTaP-IPV (4-val.) DTaP-IPV-Hib (5-val.) DTaP-IPV-Hib-HBV (6-val.) Hepatit B HPV dtap Överprövning

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Avvikelser från vaccinationsprogrammet Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dagar Örebro 070927 och Sthlm 071121 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se 1. Vad har barnet fått hittills?

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av migranter

Riktlinjer för vaccination av migranter 1(13) Riktlinjer för vaccination av migranter 2015-11-11 Innehåll Sid. Omfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Lagar och andra krav 2 Ansvar och befogenheter 2 Beskrivning genomförande vaccination barn 0-17

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT Vaccinationsfall, barnhälsovården 2017-01-26 FACIT 1. Vera- Adoptivbarn från Indien, 18 månader. Barnhem, goda förhållanden, dokumentation. DTP polio 2,3,4mån Hep B 0,1,6 mån MPR 6 mån BCG födelse- har

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Leif Ekholm BHV-öl, ÖLL 2013-11-28 Modifierad efter presentation tillsammans med Eva Netterlid, SMI, 2013-10-08. Socialstyrelsen

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter Vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Vaccinationsfall för elevhälsan - Facit

Vaccinationsfall för elevhälsan - Facit Nya barnvaccinationsföreskriften, Kungsporten Huskvarna 2017-01-26 Vaccinationsfall för elevhälsan - Facit 1. Kim 14 år från Vietnam. Bodde i Saigon, en stor stad i Vietnam och gick i skolan där. Kom till

Läs mer

Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn

Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn 2016 Januari 19 Leif Ekholm BHV-öl Vaccination av till Sverige inflyttade barn Rikshandboken Barnhälsovård inkl Elevhälsan! NVP kan variera inom enskilda

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Folkhälsomyndigheten ansvarar * för regelverket Vaccinationsprogrammet avvikelser - ofullständigt vaccinerade Eva Netterlid 2015-09-22 Vissa bilder från R-M Carlsson Hur kan man resonera? HSLF-FS 2015:6

Läs mer

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Vårdcentral Vid behov smittspårning och informera om provsvar. BCG-vaccination vid behov Information om provsvar till Remiss till Folktandvård

Läs mer

Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn och ungdomar Vaccination av barn och ungdomar Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer Andra utgåvan, 2017-01-25 Vaccination av barn och ungdomar Vägledning för vaccination enligt föreskrifter

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet ationsprogrammet Avvikelser-ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera Socialstyrelsen ansvarar för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid, SMI

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115006HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Utbildningsdag om vaccinationer Oktober 2017 Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Innehåll Vaccintyper Vaccininducerat immunsvar Vaccinationsserier antal doser och ålder

Läs mer

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VAD SÄGER LANDSTINGET? Ur Hälsoundersökning av vuxna asylsökande och nyanlända invandrare Vaccinationsstatus kontrolleras och alla vuxna erbjuds vaccination

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Barnvaccinationer Elevhälsans medicinska insatser

Barnvaccinationer Elevhälsans medicinska insatser LÄNSNÄTVERKET FÖR MEDICINSKA ELEVHÄLSAN I VÄRMLAND Barnvaccinationer Elevhälsans medicinska insatser Riktlinjer och rutiner I samarbete med Smittskydd Värmland 2016-02-04 Länssamordnare Lisbet Engh Kraft

Läs mer

Vuxenvaccinationer i rvårdenrden. Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken

Vuxenvaccinationer i rvårdenrden. Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken Vuxenvaccinationer i primärv rvårdenrden Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken Poliovaccination i Sverige Vaccination påbörjades p år r 1955 och allmän n vaccination infördes 1957.

Läs mer

Hälsoundersökning av Barn och Unga. Ann Lindstrand Barnläkare Folkhälsomyndigheten

Hälsoundersökning av Barn och Unga. Ann Lindstrand Barnläkare Folkhälsomyndigheten Hälsoundersökning av Barn och Unga Ann Lindstrand Barnläkare Folkhälsomyndigheten Varifrån kom de asylsökande/ invandrade till Sverige år 2013? 5 störst asylsökande grupperna (54259) 5 största invandrade

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2016 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga vad som ingår i en hälsoundersökning av asylsökande med

Läs mer

SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Hiv, hepatit och tuberkulos

Hiv, hepatit och tuberkulos Hiv, hepatit och tuberkulos Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Göteborg, 12 april 2013 Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland www.migrationsverket.se www.vgregion.se/asylenheten Bildspel om hälsoundersökningen

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem?

Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem? Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem? Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: april 2014 Ann Lindstrand, barnläkare, specialist i folkhälsa/socialmedicin Vad vaccineras barn

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och Grundavgift Vaccin kostnad lunginflammation Grundavgiften vid vaccinering 1 kr enligt prislista Influensavaccin 1 kr enligt

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Stockholm Landsting samt Stockholm Stad? Marie Johannesson Skolöverläkare, Stockholms Stad Ledningsdagarna 22-23 september

Läs mer

En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag

En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag Anders Tegnell, statsepidemiolog, avdelningschef för epidemiologi och utvärdering, Folkhälsomyndigheten..

Läs mer

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Barn och ungdomssjukhuset i Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden 1(6) Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och är en av världens

Läs mer

Flyktingdagen Hälsosamtalsprocessen. 2011-03-16 Smittskyddsenheten

Flyktingdagen Hälsosamtalsprocessen. 2011-03-16 Smittskyddsenheten 1 Flyktingdagen Hälsosamtalsprocessen Beviljade uppehållstillstånd i Sverige 2010 Totalt 91 458 Flyktingar 13 % Anhöriginvandrare 27 % Gäststuderande 16 % Arbetskraftsinvandrare 24 % EES avtalet 20 %.

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet avvikelser - ofullständigt vaccinerade Eva Netterlid 2015-05-26 Hur kan man resonera? Vissa bilder från R-M Carlsson Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination

Läs mer

Vad händer när vaccin tar slut?

Vad händer när vaccin tar slut? Vad händer när vaccin tar slut? Läkemedel i Skåne 9-10 mars 2016 Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare Helena Isberg Kornfält, Barnhälsovårdsöverläkare Andreas Lövquist, Strategisk inköpare Per Hagstam,

Läs mer

Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004.

Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004. 1 (6) Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004. Sammanfattning: Rapporter inlämnades från 3 152 skolor med totalt 120 931 elever, vilket motsvarar

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxhslf Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Barnvaccinationer Elevhälsans medicinska insatser

Barnvaccinationer Elevhälsans medicinska insatser LÄNSNÄTVERKET FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I VÄRMLAND Barnvaccinationer Elevhälsans medicinska insatser Riktlinjer och rutiner I samarbete med Smittskydd Värmland 2015-10-21 0 sid 1 (16) Riktlinjer

Läs mer

Sms frågor från Utbildningarna vaccinationer för barn och ungdomar 21/11 och 13/

Sms frågor från Utbildningarna vaccinationer för barn och ungdomar 21/11 och 13/ Sms frågor från Utbildningarna vaccinationer för barn och ungdomar 21/11 och 13/12 2016 Vilka vaccinationer kan man ge när eleven har positiv tuberkulos och är under behandling. Skall man vänta tills de

Läs mer

Hälsoundersökning - Asylsökande / nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej fyllda 18) Version: 1. Ansvarig:

Hälsoundersökning - Asylsökande / nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej fyllda 18) Version: 1. Ansvarig: Hälsoundersökning - Asylsökande / nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej fyllda 18) Version: 1 Ansvarig: 2(16) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2010-11-02 Nyutgåva 2. 2011-08-30

Läs mer

HUR SER VACCINET UT? Om tillsatser och andra egenheter TYPER AV VACCIN

HUR SER VACCINET UT? Om tillsatser och andra egenheter TYPER AV VACCIN HUR SER VACCINET UT? Om tillsatser och andra egenheter TYPER AV VACCIN 1 INAKTIVERADE VACCINER TOXOIDER Difteri Tetanus Bakteriella Pertussis (acellulär) KONJUGAT H. influenzae typ B Pneumokocker (7,10,13-valent)

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

ALLMÄNT OM VACCINATIONER

ALLMÄNT OM VACCINATIONER ALLMÄNT OM VACCINATIONER Målet för skolans vaccinationsverksamhet är att alla barn som lämnar grundskolan skall ha ett fullständigt vaccinationsskydd. Detta uppnås genom det grundprogram som gäller med

Läs mer

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Vacciner till barn skyddseffekt och biverkningar SBU-rapport nr 191, 2009. Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Bakgrund De globala

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Vaccination av mycket förtidigt födda barn. Innehållsförteckning. Styrande lokalt dokument 1 (7) Status: gällande

Vaccination av mycket förtidigt födda barn. Innehållsförteckning. Styrande lokalt dokument 1 (7) Status: gällande Styrande lokalt dokument 1 (7) Vaccination av mycket förtidigt födda barn Innehållsförteckning Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae B, hepatit B och pneumokocker

Läs mer

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism:

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism: Kapitel Vaccinationer Inledning Allmän del En av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar är möjligheten att vaccinera hela eller delar av befolkningen. Förutom ett personligt

Läs mer

Mall för hälsoundersökning Barn och ungdomar under 18 år

Mall för hälsoundersökning Barn och ungdomar under 18 år Sid. 1 (6) Rev. 2014-05-19 A Fogels, L Dotevall, T Arvidsson Mall för hälsoundersökning Barn och ungdomar under 18 år Information ska ges om den undersöktes möjlighet att få del av hälso- och sjukvård

Läs mer

Vaccinationer till människor på flykt. Rekommendationer till hälso- och sjukvården

Vaccinationer till människor på flykt. Rekommendationer till hälso- och sjukvården Vaccinationer till människor på flykt Rekommendationer till hälso- och sjukvården Denna titel kan laddas ner från: www.folkhalsomyndigheten.se. Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte

Läs mer

Asylhälsa -Vaccinationer barn BHV-enheten

Asylhälsa -Vaccinationer barn BHV-enheten Asylhälsa -Vaccinationer barn BHV-enheten 023-490662 barnhalsovardsenheten.dalarna@ltdalarna.se 2016-09-19 och 2016-09-21 KRISTIN LINDBLOM BHV-ÖL DALARNA 1 NY VACCINATIONSFÖRESKRIFT Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism:

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism: Kapitel Inledning Allmän del En av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar är att vaccinera hela eller delar av befolkningen. Förutom ett personligt skydd är vaccinationer

Läs mer

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2015-11-19. Mona Insulander. www.smittskyddstockholm.se

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2015-11-19. Mona Insulander. www.smittskyddstockholm.se TBE Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Vaccinationstäckningsstudie SLL 2013 53% vaccinerade totalt, fått minst en dos TBE-vaccin 63% av de med högrisk exposition vaccinerade, varav

Läs mer

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon )

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Smittskyddsläkaren Rev 2015-02-19 Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Riktlinjer för testning i öppen vård Målsättning Att identifiera de personer i en högriskpopulation

Läs mer

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio Kunskapsakuten/ Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Mats Erntell, smittskyddsläkare Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska Publicerad 2014-03-07

Läs mer

Nya föreskriften-vad innebär den konkret? Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef Enheten för Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Nya föreskriften-vad innebär den konkret? Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef Enheten för Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten Nya föreskriften-vad innebär den konkret? Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef Enheten för Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten Ny föreskrift och vägledning Hur påverkar nya barnvaccinationsföreskriften

Läs mer

Lista över Avtalade vacciner i Landstinget Kalmar län 2015

Lista över Avtalade vacciner i Landstinget Kalmar län 2015 Lista över Avtalade vacciner i Landstinget Kalmar län 2015 RÖDMARKERING ANGER ÄNDRING/TILLÄGG SOM GJORTS I LISTAN För information om Beställningsrutiner se sista sidan Avtalad lista 2015 vers 3 inför 1

Läs mer

Lista över Avtalade vacciner Landstinget i Kalmar Län 2015

Lista över Avtalade vacciner Landstinget i Kalmar Län 2015 Avtalspris Avtalsstart Ändring fr om Avtalsslut Partihandlare Avtalsnummer influensa J07BB02 53406 Sanofi Pasteur Vaxigrip Influensa Fluarix J07BB02 518681 Sanofi Pasteur Vaxigrip Influensa Fluarix Injektionsvätska,

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2006 Nr 722 726 INNEHÅLL Nr Sidan 722 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet

Läs mer

Åke Örtqvist, Smittskydd Stockholm

Åke Örtqvist, Smittskydd Stockholm Vaccinationsnytt Åke Örtqvist, Smittskydd Stockholm Höstmöte 3/10 och 18/10 Agenda Nationella vaccinationsprogrammet Vad finns i pipeline, dvs på departementet - beslutat eller i väntan på beslut Vad kan

Läs mer

Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens

Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens 1 Umeå universitet Medicinska fakulteten Grundutbildningsnämnden Beslut 2009-03-17 Dnr 513-5373-07 Sid 1 (6) Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar vid ankomst till Gotlands kommun med avseende på smittsamma sjukdomar.

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar vid ankomst till Gotlands kommun med avseende på smittsamma sjukdomar. Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar vid ankomst till Gotlands kommun med avseende på smittsamma sjukdomar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 1995:4 Hälso- och sjukvård för asylsökande och

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Barnhälsovårdsdagarna 2015. Okt 2015 Ann Lindstrand

Barnhälsovårdsdagarna 2015. Okt 2015 Ann Lindstrand Barnhälsovårdsdagarna 2015 Okt 2015 Ann Lindstrand Folkhälsomyndighetens nya ansvar från 1 juli 2015 Ansvaret för att samordna, utveckla och följa upp Smittskyddsarbetet på nationell nivå flyttar till

Läs mer

BCG - vaccin. Vaccin mot tuberkulos. Helen Wallstedt Medicin och lungmottagningen Akademiska sjukhuset

BCG - vaccin. Vaccin mot tuberkulos. Helen Wallstedt Medicin och lungmottagningen Akademiska sjukhuset BCG - vaccin Vaccin mot tuberkulos Helen Wallstedt Medicin och lungmottagningen Akademiska sjukhuset Tuberkulos Droppsmitta Hög smittsamhet - låg sjukdomsrisk Störst risk inom 2 år från smittillfället

Läs mer

Aktuellt smittskydd Lena Skedebrant Smittskyddssjuksköterska

Aktuellt smittskydd Lena Skedebrant Smittskyddssjuksköterska Aktuellt smittskydd 2017 Lena Skedebrant Smittskyddssjuksköterska HU migranter totalt 2014-17 3500 3000 2500 2000 2014 2015 2016 1500 2017 tom kv 2 1000 500 0 2014 2015 2016 2017 tom kv 2 Kommunplacerade

Läs mer

VACCINATIONSSTATISTIK FRÅN BARNAVÅRDSCENTRALERNA

VACCINATIONSSTATISTIK FRÅN BARNAVÅRDSCENTRALERNA VACCINATIONSSTATISTIK FRÅN BARNAVÅRDSCENTRALERNA Rapporter insända januari 2000 och januari 2001 gällande barn födda 1997 och 1998 Sammanställning november 2001 Marianne Bergström, Monika Mäkinen och Victoria

Läs mer

Aktuella vaccinfrågor Smittskyddskonferensen, okt 2015 Ann Lindstrand

Aktuella vaccinfrågor Smittskyddskonferensen, okt 2015 Ann Lindstrand Aktuella vaccinfrågor Smittskyddskonferensen, okt 2015 Ann Lindstrand Vaccinbristen situationen Pågående och tilltagande brist 2014-2015 som är internationell BCG beror på produktionsproblem SSI, restnoteringar

Läs mer

Vacciner, vaccinationsprinciper och vaccinationsscheman

Vacciner, vaccinationsprinciper och vaccinationsscheman Marta Granström MTC, Karolinska Institutet & Universitetssjukhuset, Solna Vacciner, vaccinationsprinciper och vaccinationsscheman 1 VACCINER I ALLMÄNNT BRUK (1) LEVANDE, FÖRSVAGADE (ATTENUERADE) Bakteriella

Läs mer

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet: Vacciner från Crucell Sweden AB (Distributör: SBL-Vaccin Distribution)

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet: Vacciner från Crucell Sweden AB (Distributör: SBL-Vaccin Distribution) Tjänsteställe, handläggare D Datum Dnr Sida Dnr Tjänsteställe, handläggare Jeanette Johansson Datum 2013-03-01 Dnr Sida 1 FÖRLÄNGNING AV VACCINAVTAL Sjukhus, läkarmottagningar, vårdcentraler (privata och

Läs mer

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Särskild vaccinationsinsats mot polio Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer