Vi tror fortfarande att Sverige är det energisnålaste landet på jorden men vi tillhör de stora busarna. Toe kwh/capita Ton CO2/capita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tror fortfarande att Sverige är det energisnålaste landet på jorden men vi tillhör de stora busarna. Toe kwh/capita Ton CO2/capita."

Transkript

1 Bild 1 Energieffektiva kylanläggningar. Lennart Asteberg Svenska Kyltekniska Föreningen Göteborg Här kommer några tips om hur vi skall göra våra kylanläggningar mera energieffektiva. Det är ju roligt att det kommit så många för att lyssna men man kan ju också dra slutsatsen att lagar är roligare än energieffektivitet. Vi var ju 120 st när det pratades om lagar och bestämmelser här för en dryg månad sedan. Jag tror också att det är typiskt att skall vi få någon fart på energieffektiviseringen så måste det till bindande bestämmelser. EU jobbar också med detta. T.ex. kommer det krav på att nya hus byggda efter 2018 måste vara sk. Nollenergihus. Det kommer förmodligen krav på att befintliga hus inte får använda mer än 50 kwh/m2 och år. Det betyder ca 30% av vad normala hus drar i dag och högre än kraven på nybyggda hus i dag. Det kommer också bestämmelser på energiförbrukande produkter t.ex. pumpar sk ECOdesign krav. För cirkulationspumpar t.ex. gäller att pumpar med sämre energieffektivitetsindex än 0,27 inte får säljas efter Det betyder i princip endast A- klassade pumpar. Vanliga villacirkulationspumpar kommer inte att få säljas.

2 Bild 2 Varför spara? Pengarna behövs här! Sverige är inte bäst. totalt el CO2 Sverige 5, ,32 Danmark 3, ,15 Tyskland 4, ,00 Järn, stål och massa står för ca 20% av landets elförbrukning. Elvärme för ca 16 TWh eller drygt 10% Jag antar att alla känner till klimatfrågan mm så något mer behöver egentligen inte sägas men ett bra argument för att vi skall spara energi är att ju mer vi sparar desto mer arbetstillfällen skapar vi i landet. Energiproduktion är inte särskilt arbetsintensivt och dessutom importerar vi mycket av insatsvarorna. Hälften av elenergi kommer från kärnkraft och det uranet bryter vi inte här. Vi behöver sänka våra co2 utsläpp med 80% inte bara i Sverige utan i hela världen. Det bästa sättet för klimatet är att spara. En sparad kwh är renare än någon aldrig så förnyelsebar. Vi tror fortfarande att Sverige är det energisnålaste landet på jorden men vi tillhör de stora busarna. Toe kwh/capita Ton CO2/capita. När det gäller elförbrukning är Norge värst med kwh / person och år. Inte ens om vi stängde hela industridelen papper massa och järn stål, som svarar för hälften av industrins elförbrukning, skulle vi vara i närheten av Danmark. Elvärmen förbrukar ca 16 TWh eller 10% av den totala förbrukningen. För att komma till Tysklands elförbrukning så bör vi sänka vår elförbrukning med 53% vilket motsvarar mer än hela kärnkraftens produktion. Det finns alltså mycket kvar att göra och vi måste börja dra vårt strå till stacken. Det vi är bra på är biobränsle där ca 70% av all fjärrvärme idag kommer

3 från biobränsle och värmepumpar. När det gäller de övriga alternativa energislagen vind, solvärme och solceller för el så är vi långt efter många andra länder i Europa. Ni som jobbar med nybyggande och ombyggnad måste väga in framtida krav. De flesta anläggningar som byggs skall ju hålla i 10 år och då är det inte bra att behöva komma till en beställare och säga att du måste bygga om din anläggning, för den drar för mycket energi, efter 5 år. Bild 3 Systemtänkande behövs. Ex.luftkonditionering. Energieffektiv belysning med behovsstyrning. Utnyttja dagsljuset. Solavskärmningen skall vara effektiv. Värmealstrande apparater typ datorer, kopiatorer mm. skall placeras och ventileras så att inte värmen sprids. Utrustning som inte används skall stängas av. Temperaturkraven skall anpassas till ändamålet. Bara kyla i lokaler som används. VAS 1,5 för ventilationsanläggningen. Innan man börjar konstruera en kylanläggning så måste man fundera på de yttre faktorer som påverkar kylbehovet. Här har jag listat faktorerna för luftkonditionering. För en butik finns det motsvarande faktorer. I de allra flesta fall är det merekonomiskt lönsamt att vidta åtgärder för att minska kylbehovet jämfört med att köpa en större kylanläggning. I många fall handlar det bara om att ge projektörerna tillräckligt med tid för att tänka efter. Samarbete under projekteringsfasen är nyckelordet. Energieffektiv belysning betyder ca 7-8W per kvadratmeter. Jag tittade på mitt kontorsrum som är på ca 17 Kvm och där har jag normalt 109W belysning tänd dvs. ca 6,5W /kvm. Jag kan dock släcka ner till 53W utan att det blir för mörkt. Det betyder ca 3 W/kvm. Sommartid har jag ingen belysning tänd.

4 Bild 4 Kringutrustning Kylmedelkylare Energiförbrukning max 2% av kylmedeleffekten Köldbärarpump och kylmedelpump. Energiförbrukning max 0,5% av kyleffekten Styrventiler och andra tryckfall skall undvikas. Kringutrustningen är mycket viktig då en stor del av energiförbrukningen ligger där. Genom att ange hur många procent av kyleffekten som får förbrukas av kringutrustningen så ger man en valfrihet för konstruktören att lägga energiförbrukningen kostnadseffektivt. Ex vis vill man sänka energiförbrukningen för köldbärarpumpen så kan man välja att minska tryckfallet i förångaren, man kan också sänka flödet genom att öka temperaturdifferensen fast då kanske energiförbrukningen för kylmaskinen ökar. Man kan välja en bättre pump kanske varvtalsstyrd etc. En inregleringsventil typ STAD kostar mycket pengar i drift. 10l/s 5 kpa 1år = ca 1000:-, 10 år :-!!!!!!!!!!!

5 Bild 5 Exempel kylmedelsystem Kondensoreffekt 200 kw Drifttid tim Flöde 9,6 l/s Kondensor 35 kpa Kylmedelkylare 30 kpa 3-vägsventil 30 kpa Rör mm. 10 kpa Totalt 105 kpa Standardpump 1,80 kw kwh Högeffektiv pump 1,56KW kwh Bild 6 Exempel 2 Kondensoreffekt 200 kw Drifttid tim Flöde 9,6 l/s Standard Kondensor 20 kpa 35 Kylmedelkylare 20 kpa 30 3-vägsventil 0kPa 30 Rör mm. 10 kpa 10 Totalt 50kPa 105 kpa Högeffektiv pump 0,80KW 1600kWh Varvtalsstyrd på 70% 0,27 kw 548 kwh Det betyder alltså att man genom att konstruera rätt kan sänka energiförbrukningen med mer än 3000 kwh per år. Det sparar beställaren ca 3 500:- per år. Och det fina är att det egentligen inte är en större investering. Bild 7 Så här enkelt kan en anläggning med frikyla och 2 kylmaskiner konstrueras. Det är dock fortfarande absolut nödvändigt att välja rätt pumpar mm. för att anläggningen skall bli energieffektiv. Här är det en del svårigheter då det i dag egentligen inte finns effektiva pumpar konstruerade för låga tryckuppsättningar.

6 Bild 8 Wilo IPL 65/150-0,75/4 Etylénglykol 40% +20 C Wilo IPL 65/150 0,75/4 Etylénglykol 40% +20 C Observera att kurvan är streckad. Det beror på att glykol är ca 5% tyngre än vatten. Verkningsgraden är över 60% vilket är godkänt. NPSH. En pumps NPSH re beskriver vilket minsta inloppstryck som behövs för att pumpen inte ska börja kavitera. NPSH re står för det engelska Net Positive Suction Head-required. Detta anges ofta i meter på samma sätt som tryckhöjd anges i meter. Spara inte på trycket med glykol. Hela systemet skall dimensioneras för minst PN10. Expansionskärlet bör tåla minst 6 bar. Säkerhetsventilen bör vara på 6 bar och gärna ett systemtryck på 3 bar. Vad skall förtrycket vara med ett systemtryck på 3 bar? Rätt svar 2,5 bar Hur stort expansionskärl i % i glykolsystem. Rätt svar minst 3% effektiv volym gärna 5% eller mer. Tänk på att ett slutet expansionskärl sällan har mer än 50% verkningsgrad dvs. kärlet måste vara dubbelt så stort som expansionsvolymen. Bild 9 Kylanläggningen Hög variabel köldbärartemperatur C vid 25 C, 50%RH ute. Förångningstemperatur min +4 C/+9 C Låg variabel kylmedeltemperatur C vid +25 C ute. Kondenseringstemperatur max +38 C Frikyla eller värmeåtervinning när så är ekonomiskt. Kapacitetsreglering. (Max antal starter). Köldbärartemperaturen bör för en vanlig luftkonditionering i ett kontor inte vara lägre än 9/19 vid dimensionerande utetemperatur. Köldbärartemperaturen skall följa behovet så när kylbehovet minskar så skall köldbärartemperaturen höjas och omvänt. Detsamma gäller kondenseringstemperaturen. S.k. flytande kondensering måste användas. Genom kapacitetsreglering så kan man köra väldigt låg

7 kondensering vid låga kylbehov utan att expansionsventilen blir för liten. När utetemperaturen medger frikyla skall det användas. Värmeåtervinning kan också användas men den skall då användas parallellt med frikylan så att bara värme som återvinns produceras med kylmaskinen. Kylmaskinen måste vara försedd med kapacitetsreglering. Det kostar mycket energi att starta och stoppa en kylmaskin även om maskinen i sig är energisnål därför måste kapacitetsregleringen klara av kapacitetsändringar utan att maskinen börjar gå till och från. Rimligt är max 2 starter per timma. I dag är det möjligt att använda varvtalsstyrda kompressorer. Det ger en steglös reglering som underlättar styrningen mycket. Tyvärr är regleringsmöjligheterna fortfarande begränsade till ca % Bild 10 Seriekopplade kylmaskiner är ett sätt att göra en effektiv kylanläggning med låg investering. Obs! det går inte att använda vilken tank som helst. Tanken måste vara konstruerad för kyla med diffusorer som förhindrar omblandning. En felkonstruerad tank är sämre än ingen tank alls.

8 Bild 11 Energieffektiva kylanläggningar. Förångare Kondensor Kompressor Expansionsventil Köldmedietank Underkylare Vätskeavskiljare Kapacitetsreglering. Det finns massor att diskutera om energiförbrukning men jag får väl prata om det jag har erfarenhet av själv och det är främst indirekta system i kontor industrier och butiker. Jag har tänkt diskutera teknik och är det så att ni inte förstår så fråga. Vi har mycket kompetens i salen och det är inte säkert att jag fattat allt rätt. Vi behöver alla lära oss mera. Bild 12 Förångare. Ingående medietemperatur ger förångningstemperaturen. Förångning ca 9K kallare än ingående medietemperatur Tryckfall skapar energiförbrukning. Max 20 kpa inkl anslutningar. Max 1,5 m/s i anslutningen. Glöm inte sil. Maskvidd 0,7-0,9 mm Rita! Ingående medium kommer att bestämma vilken förångningstemperatur du kommer att få. Det gäller torrförångning. Är det en flödande eller som man också säger våt förångare så gäller inte detta. Det beror på att det är det ingående mediets temperatur som skall skapa överhettningen. Normalt vill vi ha ca 7 K överhettning från förångaren. Det vi egentligen eftersträvar är en stabil förångning men det brukar betyda ca 7K. Hur stor förångare vi än köper så kan alltså inte förångningstemperaturen ligga högre än 7K från ingående mediets temperatur. Har vi ett vätskekylaggregat som skall kyla från +15 C till +10 C så kan alltså inte förångningstemperaturen bli högre än +8 C och vi måste ha någon temperaturskillnad så i verkligheten är det svårt att komma närmare än 9-10 K. Realistiskt blir alltså +6 C i förångningstemperatur med en elektronisk expansionsventil. För stor förångare ger en risk för snedfördelning på köldmediesidan. Fördimmaren måste vara rätt dimensionerad.

9 Tryckfallet på köldbärarsidan i en vätskekyld förångare typ plattvärmeväxlare består av dels i tryckfallet i själva växlare och dels tryckfall i övergången från ingående rör till VVX. Det har alltså inte bara betydelse hur stora plattorna är och hur många de är utan i allra högsta grad hur stort hål det är i anslutningen. Gör en kontroll på vilken hastighet flödet ger i anslutningsdimensionen. Det bör inte vara över ca 1,5 m/s om fördelningen i förångaren skall bli rätt. Att inte hastigheten är för hög är mycket viktigt för att få rätt fördelning i förångaren. Det tryckfall som fabrikanten redovisar är tryckfallet i anslutningspunkten och det tryckfallet kan vara mycket mindre om anslutnings dimensionen är liten. Tänk på att CU rör inte tål mer än ca 1-1,5 m/s. Högre hastigheter ger kopparkorrosion och förstörd axeltätning på köldbärarpumpen. En skada som syns tydligt och inte ger rätt till garanti. Glöm inte sil!! Obs! att stora silar ofta har för stor maskvidd som standard. Bild 13 Kondensor Utgående medietemperatur ger kondenseringstemperaturen. Kondenseringstemperatur ca 2K över utgående kylmedel. Tryckfall max 20 kpa Underkylning 1K Ljuddämpare Minsta volym 75% av förångarens. Samma problem som med förångare med ofta för små anslutningsdimensioner. Små anslutningsdimensioner är ett sätt att spara pengar för värmeväxlartillverkaren men det ger snedfördelning i kondensorn. Var försiktig med tryckstötar. Använd gärna en ljuddämpare före kondensorn. Kondensorns inre volym bör vara minst 75% av förångarens. För att utnyttja en kondensor rätt

10 behövs en köldmedietank. Bild 14 Köldmedietank Enklare injustering. Underkylning? En köldmedietank är nödvändig för att kunna fylla maskinen utan omfattande mätning. Det är omöjligt att fylla ett system på känn genom att bara titta i synglaset. Det fordras att man gör mätningar vid alla tänkbara driftfall. Alternativet är att köpa en alldeles för stor kondensor och överfylla den men det är mycket svårt att i fält avgöra hur mycket den skall överfyllas. Det räcker med en liten tank men se upp med anslutningarna så att de inte har för liten dimension. Jag har sett flera exempel där man väljer för liten rördimension mellan tank och kondensor. Flashgas i tanken skall kunna ta sig tillbaka upp till kondensorn. Röret måste alltså vara stort och får inte dras så det blir vätskelås. Tanken är att recipienten skall förbättra dräneringen från kondensorn så att hela kondensorytan används för kondensering. Tanken skall placeras under kondensorn. Det finns en utbredd myt i branschen att om man har en tank så tappar man eventuell underkylning från kondensorn. För att få underkylning i kondensorn så fodras det att det finns vätska i en ganska stor del av kondensorn och då fungerar ju inte tanken som den skall.

11 Normalt har man inte särskilt stor underkylning i en plattvärmeväxlare och för att underkylningen skall minska eller försvinna så krävs det att man tillför värme och den måste komma utifrån. Om det är en tank eller ett rör spelar ingen roll man måste fortfarande tillföra eller ta bort energi för att få tillstånd en temperaturändring. Dessutom är det ju så att det för det mesta är varmare i köldmediet än i omgivningen. Bild 15 Underkylare är en form av frikyla. Underkylare Underkylning sänker energiförbrukningen och ökar kyleffekten med 1% per grad underkylning. Kylmedel in/ut +30 /+36 C Vätsketemperatur in/ut +37 / +32 C Underkylning 5K = 5% lägre energiförbrukning och 5% högre kyleffekt Med underkylare och recipient kan kondensorn minskas utan att kondenseringen stiger. Det gör att det inte blir så mycket dyrare att bygga med tank och underkylare därför att kondensorn blir mindre. Begränsa kapaciteten på kompressorn vid låg vätsketemperatur. En enkel termostat blockerar kapacitetsstegen. Vid ca +32 C vätsketemperatur blockeras kapaciteten till 75% och vid ca +28 C till ca 50%. Använd en effektiv pump!

12 Bild 16 Bild 17 Kompressor Semihermetisk effektivare än en helhermetisk. Scroll eller kolv? Kapacitetsreglering. Varvtalsreglering Man får vad man betalar för så en dyrare semihermetisk kompressor är nästan alltid bättre än en helhermetisk. Undantaget möjligtvis värmepumpar där det är viktigt att ta tillvara motorvärmen. Då kan vissa helhermeter överisoleras. Om man skall använda scroll eller kolv beror på användningsområdet. Det måste man se på från fall till fall. Det är viktigt med kapacitetsreglering för att undvika start stopp. Ett stopp betyder alltid en energiförlust. Det bästa är en kontinuerlig drift. Det kommer att hända mycket med motorerna i våra kompressorer i framtiden. De är ganska ineffektiva idag. I framtiden kommer det säkert effektiva EC-motorer även i kompressorer. Parallellkopplade kompressorer är ett effektivt sätt att kapacitetsreglera. Varvtalsstyrning är en bra steglös kapacitetsreglering. Se dock upp med resonansfrekvenser. Fabriksmonterad varvtalsstyrnig är att föredra. Frekvensomriktare medger att köra

13 kompressorn på övervarv. Vissa Bitzer upp till 87Hz annars normalt upp till 70Hz vilket ger en 40% kapacitetshöjning. Bild 18 Vätskeavskiljare Vätskeavskiljare är bra för kompressorns livslängd och därmed också för den långsiktiga energieffektiviteten. Bild 19 Vätskeavskiljare Förlänger kompressorns livslängd. Dämpar snabba tryckförändringar på sugsidan. Jag skulle vilja slå ett slag för vätskeavskiljare. En sådan förhindrar vätskedroppar att nå kompressorn och förlänger livslängden hos kompressorn. Därmed behåller kompressorn sin energieffektivitet längre. Särskilt i kombination med stegreglerad kompressor och termostatisk expansionsventil

14 Bild 20 Expansionsventil Dimensioneras för sämsta fallet. Stabil drift. Placering av temperaturgivare. Placering av tryckgivare. Kapacitetsreglering nödvändig. En väldimensionerad expansionsventil skall dimensioneras för det sämsta fallet. Det är låg kondensering och hög kompressoreffekt. Det blir mycket räknande innan man kommer fram till var denna punkt är. Bild 21 Kompressorkapacitet och expansionsventilskapacitet Förångnings temperatur Kondenserings temperatur % 115 % 108 % 100 % 93 % 86 % % 123 % 116 % 108 % 100 % 93 % % 132 % 124 % 117 % 108 % 100 % % 142 % 134 % 125 % 116 % 108 % % 143 % 134 % 125 % 116 % Förångningserings Konden- tryck tryck 0 C 35 % 47 % 60 % 74 % 89 % 106 % 2 33 % 44 % 57 % 71 % 86 % 103 % 4 30 % 41 % 54 % 68 % 83 % 100 % 6 26 % 38 % 51 % 65 % 80 % 97 % % 47 % 61 % 77 % 94 % Bild 22 Injustering och uppföljning. Data skall mätas. Förångning Kondensering Överhettning i förångare Underkylning i kondensor Underkylning vid expansionsventil. Hetgastemperatur Effektförbrukning kompressor. Köldbärare in/ut Kylmedel in/ut Kyleffekten skall mätas. Innan en anläggning blir godkänd skall den visa att uppgivna data verkligen innehålls. Styrutrustningar skall kontrolleras att de verkligen styr på rätt sätt. Samordnad provning är ingen funktionskontroll. Det är bara en koll av att olika entreprenader kan jobba ihop. Slutbesiktningen är ingen funktionskontroll. Det är en leveranskontroll att du har fått de prylar du beställt. Om de fungerar är en annan sak. Kylmaskinens prestanda skall kontrolleras.

15 Detta kan göras med uppmätning med hjälp av kyldator. För större system bör det krävas fast monterad utrustning för fjärravläsning. Data skall mätas kontinuerligt och visas med kurvor tagna vid samma tidpunkt och under minst 15 minuter för att visa att data är stabila. Det skall också ingå en analys av mätvärdena för att visa att de överensstämmer med projekterade. Åtkomlighet från nätet för att kontrollera en anläggning är ovärderligt och i praktiken enda möjligheten att kontrollera att rätt funktion erhålls. En särskild besiktningsman skall kolla funktionen. Det skall göras under normal drift och under en längre tid så att alla årets driftfall finns med. Förr när anläggningarna var enklare och det fanns en fastighetsskötare i varje hus var det kanske inte nödvändigt men i dag är det skillnad. Bild 23 Här är de givare som behövs för att mäta upp en kylmaskin.

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet -

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - ! Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - Rördimensionering och rördragning Igångkörning Elschema

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar Peter Eriksson www.danfoss.com Agenda Olika systemlösningar Optimal styrning av livsmedelsbutiker Energioptimal styrning Möjligheter och fallgropar Styrning

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen Klas Berglöf, ClimaCheck ClimaCheck 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning, energioptimering Besiktning, Service, felsökning. Bitzer

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Olika typer av fjärrvärmkopplingar

Olika typer av fjärrvärmkopplingar Olika typer av fjärrvärmkopplingar 1- stegskopplad eller parallellkoppling 2- stegskopplad 3- stegskopplad 1 1 1 1 1 2 Idag är parallellkopplade centraler vanligast vid nyproduktion. 2 3 Fjärrvärmesystemet

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt Lösningsförslag till tentamen Energiteknik 060213 Uppg 1. BA Trycket i en luftfylld pistong-cylinder är från början 100 kpa och temperaturen är 27C. Volymen är 125 l. Pistongen, som har diametern 3 dm,

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Värmepump med R407C eller R134a?

Värmepump med R407C eller R134a? 2011-03-11 1 Värmepump med R407C eller R134a? R134a, 1,1,1,2-Tetrafluoretan R32, Difluormetan R125, Pentafluoretan 2011-03-11 2 Innehåll 1. VÄRMEPUMP MED R407C ELLER R134A? 3 1.1 Fördelar R407C: 3 1.2

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Energieffektiv mjölkkylning 2012-04-30

Energieffektiv mjölkkylning 2012-04-30 Energieffektiv mjölkkylning 2012-04-30 En utredning av möjligheten till energibesparing vid tillämpning av kapacitetsreglering och optimerad styrning av ett kylsystem till mjölktankar Jörgen Rogstam &

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6 Fjärrkylahandbok Innehåll 1. Analys av fastighetssystem 3 2. Statistik analys 4 2.1 Kortslutning 5 2.2 För stor styrventil vid små effektuttag 6 2.3 Tilluftsbatterierna styrs fel 7 2.4 Felaktig pumpavstängning

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m Handbok för effektiv fjärrkyladrift Gäller fr o m 216-1-1 Tips och råd för din fjärrkylaanläggning Denna skrift är framtagen som en hjälp för analysera och förbättra en fjärrkylaanläggning med lägre returtemperatur

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Presentation av nytt klimatsmart kyl- och värmesystem på Topp Chark i Bastuträsk

Presentation av nytt klimatsmart kyl- och värmesystem på Topp Chark i Bastuträsk Presentation av nytt klimatsmart kyl- och värmesystem på Topp Chark i Bastuträsk Adam Wikström, Tekn. Dr. Invigning 2014-05-31 Startpunkten Vi hade en vätskekylare/värmepump som all vår kyla var beroende

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation

Chillquick Köldbärarstation Chillquick Köldbärarstation Chillquick köldbärarstation Tillförlitlig och innovativ lösning för komfortkyla Köldbärarstationerna från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 250 kw, samtliga utrustade

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Varvtalsreglerad kapacitetsstyrning av skruvkompressorer. driftsekonomi och. 18 ABB Tidning 4/1996

Varvtalsreglerad kapacitetsstyrning av skruvkompressorer. driftsekonomi och. 18 ABB Tidning 4/1996 Varvtalsreglerad kapacitetsstyrning av skruvkompressorer för god driftsekonomi och ABB Refrigeration presenterar skruvkompressorkoncept för kyländamål med steglös styrning av kapaciteten genom kontinuerlig

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar SAMMANFATTNING En prototypvärmepump av typen vätska/vatten har utvärderats genom stationära prov och prov vid dellast. Jämförande prov har utförts

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer