Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp"

Transkript

1 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med 15 mindre omfattande uppgifter om 2 poäng vardera och den andra med 6 mer omfattande uppgifter om 5 poäng vardera. Totalt kan maximalt 60 poäng erhållas. Under förutsättning att minst 10 poäng erhålls på vardera tentamensdelen ges följande betyg: 0 29 poäng: U poäng: poäng: poäng: 5 Allmänna anvisningar Var noga med att redovisa eventuella antaganden och arbetsgången vid beräkningar. Rättningstiden beräknas till som längst tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Tentamenstesen återlämnas. Lycka till! Ansvarig lärare: Per Andersson, tel

2 Del 1, bestående av 15 mindre omfattande frågor om 2 poäng vardera 2 (12) 1 Redogör för bestämning av en byggnads dimensionerande effektbehov för att täcka transmissions- och ventilationsförluster. 2 Skissa ett varaktighetsdigram för utetemperaturen och redogör för hur detta kan användas för att beräkna en byggnads årsvärmebehov. 3 Skissa och redogör för kännetecknande egenskaper hos radiatorsystem av typ ettrörs- resp tvårörssystem. 4 Namnge två vanligt förekommande rörmaterial i värmesystem och redogör för kännetecknande egenskaper och tillämpningar för dessa. 5 Skissa ett principflödesschema för en 1-stegskopplad undercentral för fjärrvärme och redogör för funktionen. Använd sedvanliga symboler och beteckningar. 6 Diskutera, för bostäder, för- och nackdelar för ett ventilationssystem med mekanisk till- och frånluft (FTX-system). 7 Äldre byggnader förseddes vid uppförandet ofta med öppet expansionskärl på vind. Föreslå och motivera ett annat utförande i samband med renovering av byggnaden. 8 Redogör för kännetecknande egenskaper hos två huvudtyper av värmeväxlare i luftbehandlingssystem. 9 Diskutera för och nackdelar hos radialfläktar med B- resp F-hjul avsedda för ett luftbehandlingssystem. 10 Kapacitetsreglering av fläktar kan ske genom varvtalsreglering. Skissa en typisk fläkt- och systemkurva och visa hur arbetspunkten ändras vid varvtalsreglering. Diskutera även metodens för- och nackdelar. 11 Redogör för olika huvudfaktorer som påverkar människans termiska komfortupplevelse. 12 Redogör för begreppen PMV- och PPD-index i samband med rumsklimat.

3 3 (12) 13 Diskutera principen för deplacerande ventilation och motivera när det kan vara lämpligt att använda denna. 14. Skissa en varmvattenberedare av förrådstyp och redogör för funktionen. 15 Redogör för två olika typer av återströmningsskydd i tappvattensystem.

4 4 (12) Del 2, bestående av 6 mer omfattande frågor om 5 p vardera 1 Skall ej göras om Kontrollskrivning 1 är godkänd. Markera detta i tentamen. En villa har för att täcka transmissionsförluster ett årsvärmebehov på kwh. a) Beräkna byggnadens värmeeffektbehov vid DUT (-20 C) för att täcka transmissionsförlusterna, om specifika värmebehovet för orten är o h. b) Beräkna summa UA för byggnaden c) Redovisa uttrycket för att beräkna en byggnads årsvärmebehov för att täcka ventilationsförlusterna. Förklara ingående storheter. 2 Skall ej göras om Kontrollskrivning 2 är godkänd. Markera detta i tentamen. I ett luftbehandlingssystem kyls luft (30 C, 45 %) till 22 C. (Mollierdiagram finns på sidan 12.) a) Hur ändrar sig daggpunkten vid kylningen? b) Hur ändrar sig absoluta fuktigheten vid kylningen? c) Vad blir relativa fuktigheten efter kylningen? d) Beräkna kyleffekten vid massflödet 2 kg/s e) Beräkna överslagsmässigt luftens densitet vid 22 C. Antag normalt lufttryck och sätt R = 287 J/kg K.

5 5 (12) 3 I ett vattenburet värmesystem med radiatorer och elpanna för en villa, har tryckfallet beräknats till 20 kpa vid dimensionerande effektbehov 6 kw. Dimensionerande värmebärartemperatur är C. a) Beräkna tillförd eleffekt till cirkulationspumpen (totalverkn.grad 25 %). b) Beräkna strömningshastigheten i rörledningen vid elpannan vid dimensionerande data enligt ovan. Rörledningen är kopparrör 22 x 1 mm. c) För injustering av värmesystemet har beräkningar utförts som visar att den bästa rörslingan har tryckfallet 11 kpa vid dimensionerande flöde 0,01 l/s. Beräkna injusteringsvärdet (k v -värdet) för slingan. 4 Ett tappvattensystem har, räknat från förbindelsepunkten till tappstället, total rörlängd 30 m, höjdskillnad 5 m, R-värde 4000 Pa/m och summa motståndstal 25 vid strömningshastigheten 2 m/s. Beräkna erforderligt vattentryck i förbindelsepunkten. Sätt blandarens tryckfall vid tappstället till 1 bar.

6 6 (12) 5 Nedanstående figur visar en spillvatteninstallation (från diskbänkar). Varje våningsplan har samma utförande. Följande rörlängder på delsträckor gäller: 14: 1,8 m; 15-18: 3,0 m; 19: Stående 2,5 m, liggande 4 m Dimensionera rörledningar Luftningsledning

7 7 (12)

8 8 (12)

9 9 (12)

10 10 (12) 6 En undercentral för fjärrvärme betjänar ett flerbostadshus med 50 lgh med tappvarmvatten (temperatur C). a) Beräkna dimensionerande effekt för värmeväxlaren (vattenvärmaren), om normflödet för varje lägenhet sättes till 0,6 l/s. b) Som rörmaterial i tappvattensystemet väljes kopparrör. Baserat på sannolikt tappvarmvattenflöde önskas ej högre strömningshastighet än 2 m/s i utgående rörledning (för tappvv) från värmeväxlaren. Dimensionera rörledningen.

11 11 (12)

12 12 (12)

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng 1 (5) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N15A Tentamen ges för: En14, Htep13 Tentamensdatum: 2015-01-13 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar om 30 p

Läs mer

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen i termodynamik Provmoment: Ten0 Ladokkod: TT05A Tentamen ges för: Årskurs Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 202-08-30 Tid: 9.00-3.00 7,5 högskolepoäng

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

UTBILDNINGSKOMPENDIUM

UTBILDNINGSKOMPENDIUM UTBILDNINGSKOMPENDIUM Nr.6 VVS-KUNSKAP STEG TVÅ Förord 4 Lagar och föreskrifter som styr en VVS-installation PBL och BVL 5 5 BBR 94 5 AMA 98 AA VVS 94 5 6 Typgodkännande CE-mörkning 6 6 Förfaranade vid

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Installationssystem i energieffektiva byggnader Passivhus Norden 2013 Installationssystem i energieffektiva byggnader Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se)

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng Matematisk statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-05-29 Tid:

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se INNEHÅLL Inledning 3 Förutsättningar 4 Programmets uppbyggnad 5 U-värdeberäkning 6 Energiberäkning 7 Resultatsammanställning 11

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Återvinning av kondensorenergi från kylmaskin i livsmedelsaffär. Tor Wik

Återvinning av kondensorenergi från kylmaskin i livsmedelsaffär. Tor Wik Återvinning av kondensorenergi från kylmaskin i livsmedelsaffär Tor Wik Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Energiutredning av. Kvarteret Masten

Energiutredning av. Kvarteret Masten INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Energiutredning av Kvarteret Masten Anna Bergström December 2009 Examensarbetet/15 poäng/c-nivå Energiingenjörsprogrammet Examinator: Mathias Cehlin Handledare:

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer