Nu ska Lunnagården säljas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu ska Lunnagården säljas"

Transkript

1 Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna i tävlingen Alla kan göra något. Tosteberga, Hässleholm och 2322 Malmö fick varsin dator. Allt från mötena på sidorna 3-8 Nr Ingvar Jönsson, Curt Ohlsson och Jenny Bolting med sina föreningars priser. Andrea blir ny NBV-ordförande Styrelsen för NBV Skåne fick ett delvis nytt utseende vid årsmötet. Bland annat blir Andrea Lawesson (bilden till vänster) ny ordförande,göran Roos blir ny kassör och Monica Andersson ny sekreterare. Sidan 9 I detta nummer SNF vill öka kunskapen Skånskt möte med riksdagspolitiker 12 Information från distriktet 13 Mycket händer i Malmö 15 Tio skåningar hos Våra Gårdar 16 Program i våra föreningar 18 Värvare vann Afrikaresa 19 Klubb Sockerdricka skönt musikkafé 20

2 2 LEDARE Årsmöten i Skåne med nystart Så har vi i Skåne klarat av våra årsmöten hos IOGT-NTO-rörelsen, NBV och Skånes Nykterhetsförbund. I början av mars samlades ombud och intresserade i Höör för att få en aktuell lägesrapport av Mats Gunnarsson från Landsrådet. Han gav en rapport från riksdagen och om drogsituationen ute i EU länderna. Drogfrågan intresserar numera även politiker i många av EU länderna då drogmissbruket breder ut sig. Arbetet fortsätter ytterligare ett år med Lars G Niwongh vid klubban. Nästa årsmöte var i Sösdala den 10 april där IOGT-NTO rörelsen höll stämma med som vanligt stor uppslutning från sina olika förbund. Det är inte bara årsmöte utan också en mötesplats för diskussioner om framtiden men också en genomgång av räkenskaper och annat. Den stora frågan denna gång var avvecklingen och försäljningen av Lunnagården. En anläggning som distriktet har tvingats satsa stora pengar i under senare år, utan att få anläggningen att gå runt. Det blev en lång debatt där många känslor fanns med i de olika debattinläggen. Vilket man ska ha respekt för, då det gällde insatser under flera årtionden. Eldsjälars arbete har en gång byggt vår rörelse, nu sker det förändringar ute i samhället och det behövs en ny inriktning för att lyckas att förstärka inte minst medlemsvärvningen. Men detta räcker inte utan vi måste se till att nya krafter tar över verksamheten och inte minst våra lokaler. Aage Kilsand fortsätter ännu ett år att leda Skånedistriktet mot nya utvecklande satsningar för att öka antalet medlemmar och skola in nya på poster som blivit vakanta. Lördagen den 17 april samlades NBV i Lund för årsmöte. Här var det de ekonomiska problemen som var mest oroande. En stark utveckling för NBV Skåne har skett under de senaste åren vilket har gjort att det egna kapitalet inte räckt till. Lån från förbundet har erhållits men nu räcker inte detta till utan förändringar har skett. Något som redovisas på annan plats. Men detta visar också på en vitalitet i rörelsen att kunna starta om med ny styrelse och med hjälp av förbundet kommer man lyckas och utveckla studieverksamheten mot nya mål. Utveckling inför vår gemensamma framtid. En uppmaning till alla är att ge dem ert stöd, liksom ni fick när ni tog över era poster. Manusstopp Nummer 3 av Skåningen 2010 utkommer den 27 augusti. Sista manusdag är den 2 augusti. Skåningen Redaktör och ansvarig utgivare Lars Bergqvist Johan Kocksgatan 53 B TRELLEBORG Tel/fax E-post Redaktör Tommy Johansson Rapsvägen 117, 7 tr ARLÖV Tel Mob E-post Adressändringar sker genom anmälan till IOGT-NTO:s medlemsregister, Icke medlemmar skickar uppgift om ny adress till IOGT-NTO Skåne, se nedan. IOGT-NTO Skåne Distriktskontor IOGT-NTO Kyrkgatan HÄSSLEHOLM Tel IOGT-NTO Kungsgatan 16A MALMÖ Tel Konsulent Peter Tuvegård Tel E-post Konsulent Siv Börjesson Tel , E-post Hemsidor

3 Distriktet säljer Lunnagården Lunnagården ska säljas. Distriktet ska göra en budget som sträcker sig över två år. Arvodena till styrelseledamöterna ska bestämmas av de enskilda distrikten och inte som hittills genom beslut vid den gemensamma sessionen vid distriktsårsmötet. Det var några av de beslut som fattades vid årets distriktsårsmöten på Vannaröds slott i Sösdala den 10 april. Men innan man kom så långt som till beslut inleddes mötena med ett högtidligt öppnande. Distriktsrådets ordförande hälsade representanterna för UNF (Karin Mellbin) och JUNIS (Ann-Britt Hagel) välkomna och tvingades konstatera att IOGT-NTO: s tilltänkte representant Johnny Johansson drabbats av sjukdom och inte kunde närvara. Edvin, Fredrik och Emma Frankson bjöd på sång och musik, Mi Olofsson höll parentation över de medlemmar som gått bort under året och utmärkelser av olika slag delades ut. Mer om diplom och JUNIS uppmuntran på annan plats i Skåningen. Dåligt resultat för Vit Jul Under de tre distriktens gemensamma session behandlades verksamhetsberättelse, gemensam Karin Rosenlund och Ingrid Hallberg skötte sekretariatet. Linda Hassellund, Bertil Fred, Åsa Larsson och Aage Kilsand i farten under IOGT-NTO-distriktets förhandlingar. Från distriktsårsmötena Foto Lars Bergqvist Text Tommy Johansson budget och ett antal förslag för den gemensamma verksamheten. Både beredningsutskottet (BU) och mötesdeltagarna hade frågor, framför allt om varför Vit Jul inte hade lyckats. Och det konstaterades att materialet måste komma ut i mycket god tid om föreningarna ska kunna planera någon bra verksamhet. Mötet godkände berättelsen, liksom den ekonomiska berättelsen efter att frågor om underskott retts ut, men när det gällde ett par av distriktsrådets förslag brände det till. Först handlade det om ersättningar till styrelseledamöterna. Lukas Nilsson från UNF ville att ersättningar till UNF-styrelsen skulle strykas ur förslaget och Mi Olofsson från JUNIS ville helt 3 avskaffa fasta ersättningar och i stället införa närvaroersättning. Kassör Per Wihlborg ansåg dock att man skulle ha en gemensam profil, sedan var det fritt för varje styrelse att välja bort ersättningarna. Efter en omröstning, där rösterna i varje distrikt räknades separat, och lite tveksamhet om vad beslutet egentligen innebar, upprivet beslut och ny omröstning beslöts att varje distrikt själv skulle få besluta om dessa ersättningar. Dock ska beslut om traktamenten, reseersättningar och ersättningar till revisorerna fattas vid den gemensamma sessionen. Budget för två år Sedan handlade det om budgeten. Distriktsrådet hade lagt en underbalanserad budget, vilket underkändes av Joakim Book Jönsson från UNF, som krävde nollbudget. Man diskuterade också personal- och kanslikostnader och kom fram till att detta inte är Fortsättning på sidan 4

4 4 Grupparbete kring framtiden Fortsättning från sid 3 en årsmötesfråga. Håkan Månsson från IOGT-NTO krävde att budgeten läggs för två år, vilket också blev årsmötets beslut. Däremot avvisade mötet förslaget om nollbudget. Gemensam höstupptakt Distriktsrådets förslag till arbetsplan diskuterades i olika arbetsgrupper innan frågan diskuterades i hela församlingen. Bland förslagen kan nämnas att distriktsrådet arbetar för en gemensam höstupptakt för IOGT-NTO, UNF och Junis lördagen den 4 september, att vi gemensamt deltar i Världens Barn-kampanjen och att vi gemensamt genomför Vit Jul-kampanjen. Övriga beslut, som Folknykterhetens vecka, är redan genomförda då detta nummer av Skåningen kommer ut. Vid IOGT-NTO-distriktets eget möte blev den stora frågan försäljningen av Lunnagården. Per Wihlborg konstaterade att anläggningen under åren har varit en stor resurs för rörelsen, men att den numera inte fyller något behov. För att ekonomin ska gå runt krävs det att den hyrs ut varje dag hela året. Det har varit svårt att lägga aktiviteter där under de senaste åren, många har ställts in på grund av för dåligt intresse. Under 2009 kostade anläggningen distriktet kronor, pengar som skulle kunna ha använts till något bättre. Därför är det enda realistiska alternativet att sälja. BU tillstyrkte förslaget med De anställda Peter Tuvegård, Siv Börjesson och Monika Bokenstrand fick blommor och tack från distriktsstyrelsen. Distriktets förslag till arbetsplan diskuterades i arbetsgrupper. tillägget att det är viktigt att anlita mäklare så att vi får ut rätt pris och kanske även vända oss till den utländska marknaden. Distriktsstyrelsen ska själv ansvara för försäljningen och inte tillsätta någon arbetsgrupp, som det sedan inte går att utkräva ansvar från. Varning för kriminella Flera deltagare uppmanade distriktsstyrelsen att granska spekulanterna noga, så att inga kriminella grupper försöker komma över anläggningen genom bulvaner. Björn Lihdén uttryckte oro för att pengarna från en försäljning skulle fonderas i Stockholm, men Per Wihlborg svarade att Lunnagårdens balanserade skuld till distriktet, just nu kronor, under alla omständigheter skulle komma distriktet till godo. Säkert mer, eftersom vi kan placera pengarna i andra anläggningar, framför allt Globen i Hässleholm. Beslutet blev att distriktet får i uppdrag att sälja och att ta hjälp av mäklare. Beslut om när och var nästa års distriktsmöte ska hållas hänsköts till distriktsrådet.

5 Så här gick valen i IOGT-NTO Styrelse Ordförande Aage Kilsand, omval, 1 år. Kassör Per Wihlborg, omval, 2 år. Vice ordförande Ingrid Hallberg, omval, 2 år. Ledamot Gunnar Haraldsson, omval, 2 år. Ledamot Rolf Dahl, omval, 2 år. Ledamot Jessica Rembeck, fyllnadsval, 1 år. Sedan 2009 kvarstår på ytterligare 1 år sekreterare Åsa Larsson, studieledare Johanna Sörensen och ledamot Bengt Edqvist. Distriktsrådet Ledamöter Per Wihlborg och Åsa Larsson, båda omval, 1 år. Samordnare kursredovisning Gunnar Haraldsson, omval, 1 år. Revisorer Revisor Gösta Tuvegård, omval, 2 år. Ersättare Jörgen Jönsson, nyval, samt Ingvar Nilsson, Åke Gustavsson och Göte Nilsson, omval, samtliga 1 år. Uppsnappat i och utom debatten Håkan Månsson: Förvara inte gamla protokoll och kassaböcker hemma. Lämna in dem till Arkivcentrum Syd. Där Sedan 2009 kvarstår på ytterligare 1 år revisor Gunnel Bendroth. Arkivkommitté Sammankallande Håkan Månsson. Ledamöter Peter Tuvegård och Göte Nilsson, samtliga omval, 1 år. Internationell kontaktperson Rolf Dahl, omval 1 år. Valberedning Ledamöter Maja-Lisa Jönsson och Ingvar Jönsson, Tosteberga, nyval, båda 2 år. Sedan 2009 kvarstår på ytterligare 1 år sammankallande Inger Elversson, Klappe, och ledamot Ingrid Jägerhed, Sösdala. Till årsmötet 2011 står föreningarna 51 Ängelholm och 5607 Sydkusten, Trelleborg, på tur. Redaktionskommitté för Skåningen Sammankallande Lars Bergqvist. Ledamot Tommy Johansson, båda omval, 1 år. har vi lättare att få tillgång till dem än om vi lämnar dem till hembygdsmuseer eller andra privata samlingar. Lars G Niwongh: IOGT-NTO-rörelsen är en viktig länk i Skånes Nykterhetsförbund. Tack för gott samarbete. Region Skåne är mycket imponerad över rörelsens arbete. 5 Vid distriktsårsmötet utdelades diplom till Bengt- Åke Nilsson, Degeberga (50 år), Per-Erik Bolting, Malmö (25 år), Mie Meiner, Höör (25 år), Arne Olsson, Stehag (50 år) och Tommy Johansson, Lund (60 år). Stig Jönsson, som skulle haft diplom för 70-årigt medlemskap, var tyvärr förhindrad att närvara. Lars Johansson: Hur kan en förening med en medlem få två ombud? Per Wihlborg: Varje förening har två ombud som grund. Vinnare får miljonlotter Nu är vinnarna i Salus Ansvars frågetävling vid distriktsårsmötet utsedda. Varsin miljonlott får: Paula Asperkull, Landskrona, Lars Johansson, Hästveda, och Ella Nolin, Höganäs. Grattis!

6 6 Skånes UNF-are tog beslut om en innehållsrik arbetsplan. UNF ska synas vid suparhögtider UNF-distriktet fattade många beslut om sin verksamhet. Bland annat att målet är att ha aktiva föreningar i minst 6 kommuner i Skåne. UNF Skåne ska ha som mål att öka medlemsantalet till minst 406 medlemmar. Störst vikt ska dock läggas på att behålla nuvarande medlemmar. UNF Skåne ska ha som mål att höja andelen betalande medlemmar till 75 %. Nya folkölskontroller UNF Skåne ska bedriva synliga aktiviteter på traditionella suparhögtider och genomföra folköls-/ krogkontroller på minst två orter, vid två olika tillfällen. UNF Skåne ska deltaga, eventuellt i samråd med NSF, vid World Scout Jamboree UNF Skåne ska möjliggöra arrangemang på Helsingborgsfestivalen, Malmöfestivalen och Siesta, där arrangemangen sedan hålls av de lokala föreningarna om så önskas. Annars genomförs de av UNF Skåne. UNF Skåne ska uppmuntra sina medlemmar att gå med i nätverket Folkrörelselobbyister för att därigenom få inspiration och motivation till att arbeta med drogpolitik på lokal nivå. Drogkamp mellan politiker UNF Skåne ska, i samarbete med IOGT-NTO, anordna minst en drogkamp, där politiker tävlar i en frågesport om alkoholfrågor. UNF Skåne ska ta fram en handlingsplan för drog- och alkoholpolitisk verksamhet i Skåne. Vid mötet delade avgående distriktsordföranden Therese Jonsson ut diplom och present för 10 års medlemskap till Marcus Andersson och för 5 års medlemskap till Johan Nordgren. Till ny distriktsordförande valdes Marcus Andersson, Lund. Kassör blev David Svensson, Lund, sekreterare Joakim Book Jönsson, Trelleborg, och ledamöter Eric Tegnander, Staffanstorp, Linnea Ahlstrand, Klippan, Linus Henriksson, Hässleholm, Lucas Nilsson, Höör, och Veronica Nielsen, Malmö.

7 Många JUNIS-aktiviteter väntar Junis distriktet höll sitt årsmöte i anslutning till rörelsens övriga distrikt. Men JUNIS-mötet hölls på IOGT-NTO lokalen inne i Sösdala, där 17 personer deltog. Mötet gästades av IOGT-NTO: s Juniorförbunds förbundssekreterare Ann-Britt Hagel, från Örebro. Mötet leddes av Birgit Nord med Joakim Braman som vice ordf. Till styrelse valdes: Gunnar Haraldsson, Hässleholm som ordförande. Lotta Svensson från Kristianstad som vice ordförande. Mi Olofsson från Staffanstorp som kassör, samt Barbro Jacobsson från Trelleborg Anders Nord från Osby, Daniel Johansson från Hässleholm som ledamöter Nyvalda blev Marie Bjernreland, Trelleborg sekretare samt Mustafa Alliev, Malmö och Alexander Nilsson, Hässleholm som ledamöter. Teater-kollo i sommar Bland de aktiviteter som beslutades var Teater-kollo samt dagkollo under fem dagar i sommar i Helsingborg, Hässleholm och Klippan. I stället för Lunnagården skall distriktet arrangera ett kombinerat läger och bra Kompiskurs både för både barn, ledare och föräldrar i Göteborg. Lokala ledarkurser, ledarsamlingar, JU- NIS-Pumpen, Vit Jul och Världens Barn. Detta är några av våra aktiviteter under det kommande verksamhetsåret. Distriktet har ingen egen anställd, men måste trots detta Junis uppmuntringspris samt tröjor för flitig aktivitet delades ut till juniorerna Daniel, Amar och Joakim. Även ledarna Daniel Johansson, Bengt Edqvist och Mustafa Alev belönades. hjälpa till på ett antal platser med ledarrekrytering, discon och filmklubbar. Målsättningen är att medlemsantalet skall öka så mycket att större bidrag kan erhållas till nästkommande år. Kommande distriktsmöten diskuterades. Många IOGT-NTO föreningar utser inga ombud till JUNIS årsmöte under våra årsmöten här i Skåne. Detta gör att det blir svårt för många JUNIS ombud att ta sig till distriktsårsmötena. Detta då IOGT-NTO-föreningarna inte kan hjälpa till med transporter denna dag. Annan dag för årsmöte? De flesta distrikt har därför valt att lägga JUNIS årsmötet på annan dag än IOGT-NTO distriktets årsmöte. 7 Frågan skall diskuteras närmare med de andra förbunden Gunnar Haraldsson Skånes JUNIS-distrikt fick beröm för föredömlig rapportering av förbundssekreteraren Ann-Britt Hagel, som gav Gunnar Haraldsson ett synligt bevis på uppskattningen i form av en check på kronor till ledarvård.

8 8...och här är fler som deltog med liv och lust i årsmötena Vi tackar de sponsorer som bidragit till våra årsmöten IOGT-NTO, UNF och Junis i Skåne

9 Ny ordförande i NBV Skåne Lördagen den 17 april hade NBV Skåne sitt årsmöte i IOGT- NTO lokalerna vid Bantorget i Lund. Det var en god uppslutning av ombud från medlemsorganisationerna och övrigt intresserade närvarande när Aage Kilsand hälsade välkommen. Han påpekade att avdelningen kraftigt ökat sin verksamhet och är nu en av de största avdelningarna inom NBV. Därefter överlämna Aage ordet till NBV-förbundets kassör Ulf Persson. Han redogjorde för det ekonomiska läget i NBV Skåne och även han kunde konstatera att avdelningen expanderat kraftigt under de senaste åren. Av den anledningen lovade förbundet att hjälpa till med pengar, Men inte lämna garantier varefter man beviljades 2.8 miljoner i bidrag samt 1.4 miljoner i villkorat lån. Ytterligare miljon behövs Men eftersom verksamheten fortsätter att expandera behövdes ytterligare 1 miljon kronor. Förbundet är berett att hjälpa till men bedömer att utvecklingen inte är fullt kontrollerad. Från förbundet anser man att fel frågor har fått stå i fokus. Förbundet önskar att ordföranden och kassören skall lämna sina poster. En bättre ekonomisk planering behövs samt att det var av vikt att avdelningen kommer med i förbundets anvisningar. Detta gäller bl.a. IT samt att släppa till personal för gemensamma utbildningar. Efter detta klargörande från Ulf Persson fortsatte årsmötet. Verksamhetsberättelsen för Lars Bergqvist tackades för sina många år i NBV-styrelsen. Till vänster nya ordföranden Andrea Lavesson. Foto: Göran Roos 2009 behandlades efter en del förklaringar från verksamhetschefen Jan Gyllenbok godkände årsmötet verksamheten för Man beslöt också att inför nästa årsmöte skall valda ombud erhålla möteshandlingarna via post. Även den framlagda ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. Motion godkändes Beredningsutskottet som NBV avdelningen har, behandlar en del frågor inför årsmötet. Så även den motion som MHF sänt in och som ordf. läste upp. Beslöts enligt motionärernas förslag. Revisorernas berättelse godkändes därefter av årsmötet Arvoden och annan ersättning till styrelsen och revisorer godkändes Så presenterades arbetsplanen som även denna godkändes av mötet. Man fortsatte med budgeten som fastställdes, med reservation att om man inte får en 9 överenskommelse med förbundet skall den revideras. Till styrelse valdes: Ordf. på 1 år nyval Andrea Lavesson. Ledamot på 2 år Inger Elversson och Björne Bergmark. På fyllnadsval i 1 år valdes Göran Roos. Kvarvarande sedan föregående år är Monica Andersson. Till revisor på 1 år valdes Stig Aronsson, efter sluten omröstning. Valberedning: Lotta Svensson på 1 år, Hans Hansson på 2 år samt Karl-Erik Jönsson på 3 år. Till beredningsutskott omvaldes Lars G Niwongh och Lars Johansson. Medlemskväll till hösten Förslag framkom att NBV ordnar en kväll för medlemsorganisationerna i början av hösten. Därefter överlämnade mötesordf. Göran Roos klubban till den nyvalda ordf. Andrea Lavesson och lyckönskade henne i det kommande arbetet. Varefter Andrea avslutade årsmötet. Det utdelades blommor och presentkort till dem som nu lämnade NBV-styrelsen, Aage Kilsand, Per Wihlborg och Lars Bergqvist, den senare efter över 30 år i styrelsen. Blommor också till avgående valberedningen Mi Olofsson och revisorn Knut Olofsson samt till herrarna i beredningsutskottet. Blommor fick även mötesordföranden Göran Roos och mötessekreteraren Eva Nilsson. Lars Bergqvist tackade i sitt korta tal för uppvaktningen och för sin tid i NBV Skåne. LB

10 10 Särskild insats i kommunerna Skåningen gör en pudel I förra numret skrev vi om länsnykterhetsförbundens konferens i Stockholm, där ordföranden i riksdagens nykterhetsgrupp Egon Frid (V) redogjorde för de olika turerna kring gårdsförsäljningen av vin. Där gav vi tyvärr fel uppgift. De rödgröna partierna är mot en gårdsförsäljning, vilket de också lagt en gemensam motion om i riksdagen. Avgående styrelseledamoten Tommy Nilsson berättade vid SNF: s årsmöte om att polisen i hans nya hemkommun Sollentune haft framgång med att punktmarkera rattfyllerister. Han tackas här för sitt styrelsearbete av ordförande Lars G Niwongh. Foto: Lars Bergqvist Nykterhetsrörelsen behövs nu mer än någonsin. Det konstaterade Lars G Niwongh då han öppnade Skånes Nykterhetsförbunds (SNF) årsmöte i Höör den 5 mars. Vi läser dagligen om rattfylleri, slagsmål och andra alkoholrelaterade händelser. Vi har, kort sagt, mycket att göra, sade han. Han kunde meddela mötesdeltagarna att SNF har ett mycket gott anseende i Region Skåne. Som enda organisation fick SNF bibehålla sitt anslag när regionen sparade in på föreningsbidragen. Under behandlingen av verksamhetsberättelsen (som godkändes) ställdes frågan varför så liten del av pengarna gått till ungdomsorganisationerna. Svaret blev att ungdomsförbunden ska söka pengar direkt från regionen och att SNF därför bara har rätt att ge små summor till deras verksamhet. Ur arbetsplanen kan nämnas att SNF under de närmaste åren ska göra en särskild insats i kommunerna i Skåne. En undersökning har nämligen visat att bara 30 procent av kommunerna har haft någon som helst kontakt med nykterhetsrörelsen. Detta arbete kommer att genomföras i nära samarbete med medlemsorganisationerna, som i många fall har färdiga program för arbetet i kommunerna. IOGT-NTO har ett program att användas vid möten med kommunalpolitiker, ett program som tar upp tillståndsgivningen för krogar och försäljningsställen samt uppföljning och kontroll. MHF driver alkolåskampanjen, som också ska användas i kontakten med kommunerna. Informera politikerna Eftersom en stor del av alkoholpolitiken beslutas i EU kommer SNF också att även i fortsättningen informera riksdagsledamöterna så att dessa i sin tur påverkar EU-ledamöterna att ta beslut till gagn för en mer restriktiv alkoholpolitik. Vidare vill SNF få en ökad kunskap bland föräldrar, skolpersonal, vårdpersonal och politiker kring riskerna med alkohol och droger. Vid valet till ny styrelse omvaldes ordföranden Lars G Niwongh, Bertil Fred, Göte Ragnarp och Ulla Bengtsson på två år. Vera Thelander nyvaldes på två år efter Benny Hansen som avsagt sig omval och Jan-Åke Hansson valdes på ett år som fyllnadsval efter Tommy Nilsson, som flyttat till Sollentuna. I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Ingrid Jägerhed, Lars Bergqvist, Göran Roos och Annette Holm. De avgående styrelseledamöterna tackades med en gåva av Lars G Niwongh, som också tackade Inga Frostemark, som underhållit med sång och musik. Tommy Johansson

11 Opinionen börjar vända så sakta Opinionen är sakta på väg att vridas i den riktning som nykterhetsrörelsen förespråkar. Det sade Mats Gunnarsson, generalsekreterare i Landsrådet, när han gästade Skånes Nykterförbunds årsmöte. Och han gav en rad exempel. Svenskarna vill inte längre sänka alkoholskatten, en inställning som har förändrats på fyra år. Även i omvärlden finns det tecken på att man börjar ta alkoholproblemen på allvar. Allt fler talar om höjda åldersgränser, promillegränser i trafiken och internationella alkoholpolitiska program genom WHO. Tvärtemot vad alkoholindustrin påstår så betraktas Sveriges alkoholpolitik, särskilt vad gäller promillegränser och alkolås, som ett mönster för allt fler andra länder, sade Mats Gunnarsson. Mats Gunnarsson talade också om oroande siffror: Kostnaderna för vård i samband med alkohol har fördubblats på bara några år. Vi talar ofta om att drickandet bland unga ökar, men alkoholrelaterad dödlighet har ökat starkt bland äldre under många år. Där är det dock glädjande att den kurvan har vänt under de senaste åren. Han varnade också för att narkotikan är på väg att bli ett allt större problem: Narkotikan har aldrig varit så billig som nu. Det finns så stort utbud så att langarna måste konkurrera genom att sänka priserna. Och det finns kriminella gäng som försöker sälja in hasch i ungdomsgrupperna. Lagstiftningen hinner inte med Mats Gunnarsson informerade vid Skånes Nykterhetsförbunds årsmöte. Foto: Lars Bergqvist lanseringen av nya narkotiska preparat. Så fort man hinner klassa ett medel som narkotika så gör producenten en marginell ändring av receptet och så har man en ny laglig drog, som får säljas fritt på internet. Nu diskuteras möjligheterna av att kunna snabbklassa Den 12 mars hade föreningen Sydkusten i Trelleborg sitt årsmöte och i samband med detta passade Lars Bergqvist från Skånes Nykterhetsförbund på att avtacka Lennart för de många åren i styrelsen för Nykterhetsförbundet. Han lämnade över en bok till Lennart. Denna kväll lämnade Lennart också styrelsen för Sydkusten en förening har arbetat i sedan många år. Han har bl.a. byggt upp och svarat för de uppskattade tipspromenaderna ute vid Dalabadet i Trelleborg. Även här blev det blommor och tacktal. Ny ordf. i Sydkusten blev nu 11 de nya drogerna. Praxis inom rättsväsendet gör också att en del insatser inte blir meningsfulla. Det är till exempel inte lönt att jaga kat eftersom det krävs 200 kilo för att det ska klassas som grovt narkotikabrott. Mats Gunnarsson betonade den enskilde medlemmens och föreningens betydelse för opinionsbildningen: Ring och maila till politiker (inte minst EU-parlamentariker), socialtjänstemän och journalister och servera dem fakta. Och vi måste förändra våra forum. Det är på nätet vi måste synas, det är där debatten förs. Möten på gator och torg har fått mindre betydelse. Tommy Johansson Användbara internetsidor Lennart Roos avtackad Barbro Jacobsson som arbetat i föreningen en längre till tillsammans med Lennart Roos.

12 12 Alliansen på besök i riksdagen Alliansen, som består av SNF, MHF, SLAN samt IOGT-NTO, besökte riksdagen onsdagen den 21 april. Förutom undertecknad deltog Lars G Niwongh från SNF samt Peter Tuvegård från IOGT- NTO. Moderator var Mats Gunnarsson från SLAN. Vår uppvaktning riktade sig till de skånska riksdagsledamöterna och det var nionde året som besöket ägde rum. 13 ledamöter från de olika partierna var på plats under mötet som varade cirka 1,5 timme. Meningen med uppvaktningarna är att föra fram den samlade nykterhets-rörelsens frågor, synpunkter samt peka på sådant som vi driver speciellt för närvarande.. Mats inledde med en allmän redogörelse över vad som kan tyckas vara positiva drag i sammanhanget och pekade då på: att systemet säljer mer, införseln har som en följd av detta stagnerat, ett mycket stort stöd för införandet av alkolås kan konstateras, vidare kan noteras att man höjt alkoholskatten i Finland. Vidare att en lag om båtfylleri införts. Negativa drag här pekade Mats bland annat på: Att det finns en hög illegal hantering-försäljning, konsumtionsökning bland kvinnor, särskilt unga kvinnor, krog och gatuvåldet fortsätter. Att diskussionerna om den planerade gårdsförsäljningen inte på något sätt främjar nykterheten framhöll Mats också. Att införselkvoterna bör ses över påpekade Mats också. SNF:s höstkonferens den 9 oktober I år blir SNF:s höstkonferens något senare på grund av valet i september. Lördagen 9:e oktober hålls konferensen, liksom tidigare år, på Östra Grevie Folkhögskola. Programmet är ännu inte helt klart men bland annat kommer det folk från Maria Ungdom i Malmö för att medverka med information om deras verksamhet med ungdom och droger. Det blir också start för NBV:s nya utbildning kring alkohol. Bertil Fred från NBV kommer att gå igenom detta nya material. Sedan är det tänkt att var och en skall studera hemma. Troligen blir det något om Bra mat för en god hälsa. Vi kanske kan få in något ytterligare. Boka dagen redan nu. Inbjudan kommer att skickas ut längre fram. Vill du veta mer så ring till Lars G Niwongh Mats Gunnarsson tillsammans med de skånska deltagarna Peter Tuvegård, Lars G Niwongh och Tommy Nilsson. I mitt inlägg nämnde jag just alkolås och den positiva trend som vi upplever konceptet har. Jag framhöll också det internationella alkolåsarbete vi bedriver i och med vår medverkan i Cenelec. Jag pekade även på att marknaden växer år från år och att alla installerade alkolås bygger på frivillighet, frånsett dem som finns i fordon där ägaren deltar i det frivilliga körkortsåterkallelseprogrammet. Jag framhöll att det är viktigt att en lag införs och att ärendet brådskar och borde få mycket hög prioritet. Riksdagsledamöterna som var tvärpolitiskt representerade instämde i detta. Peter Tuvegård förde fram sina projekt som manar till att etablera mera kontakter med föräldrar och även föra fram exempelvis kamratstöds insatser. Kontakter med företrädare i skolans värld är viktiga. Jag har deltagit i dessa uppvaktningar under en ganska lång följd av år och kan då konstatera att det vi för fram, tar deltagarna till sig. Att det vid varje år nästan alltid är enbart nya deltagare är positivt och jag menar att det pekar på ett brett intresse från ledamöternas sida. Tommy Nilsson

13 Information från distriktet 13 Salus Ansvar har ambassadör Sedan slutet av mars har Salus Ansvar en ambassadör inom IOGT-NTO Skåne. Det är Arjang F Manavi som på olika sätt kommer att sprida information om samarbetet mellan IOGT-NTO och SalusAnsvar bland medlemmar och föreningar i Skåne. IOGT-NTO och Salus Ansvar har en lång gemensam historia mer än 70 år! På den tiden hette företaget Ansvar och fanns representerat med kontor runt om i Sverige. Numera finns Salus Ansvar i Stockholm, men kunderna och medlemmarna finns givetvis kvar ute i landet. Därför har IOGT-NTO och Salus Ansvar kommit överens om att försöka hitta nya former för en mer lokal förankring så att fler medlemmar får kännedom om samarbetet och därmed de förmåner de har som medlemmar. En sådan nyhet är testet med ambassadörer i distrikten. För att testa om detta är en bra väg att gå, har Skåne utsetts till testdistrikt. Arjang F Manavi från IOGT- NTO i Malmö har åtagit sig uppdraget som ambassadör och kommer därför att besöka olika föreningar i distriktet samt delta på större distriktsarrangemang för att informera om samarbetet mellan IOGT-NTO och SalusAnsvar. Uppdraget är ideellt och när testet är genomfört kommer distriktet att få ett bidrag för detta. I korthet innebär samarbetet mellan IOGT-NTO och Salus Ansvar dels försäkringsförmåner för medlemmarna, dels gemensamma projekt. På försäkringssidan kan följande medlemsförmåner nämnas: Bättre pris och villkor än icke-medlemmar Familjeskydd mot alkohol- och narkotikaskador 5% av premien för nytecknade försäkringar går till IOGT- NTOs projekt Minska alkovåldet Lojalitetsförmåner efter 5 och 10 år. När det gäller projekt bidrar Salus Ansvar ekonomiskt till Minska alkovåldet och Salus Ansvars VD är en av ambassadörerna för Vit jul. Vill du veta mer om samarbetet är du välkommen att kontakta Arjang på telefon eller via e-post: yahoo.se. Har du frågor kring din försäkring, kontakta Salus Ansvars kundcenter Nya städdagar på Lunnagården Ger poäng i Alla kan göra något Hej alla som ställer upp och städar/fixar på Lunnagården! Lunnagården har blivit bokad fredagen den 21 maj tom måndagen den 24 maj. Därför blir 23 maj och 24 maj städdagar inställda! Ny städdag blir fredag den 28 maj ! Städdagen den 1 juni kl är kvar. Det är jätteviktigt att så många som möjligt kommer Alla kan göra något. Och det blir poäng också. Varje förening som har deltagare i städningen belönas med 1 poäng per deltagare, max 3 poäng. Nu måste vi hjälpas åt! Du får en härlig dag ute i skogen och Distriktet bjuder på mat. Det behövs ingen anmälan - bara kom! För IOGT-NTO Lunnagården Gunnar Tel Kalendarium 2010 Om du vill veta mer om aktiviteterna i kalendariet kan du gå in på eller kontakta Siv Börjesson AUGUSTI Familjedag på Aspan, Blekinge SEPTEMBER 4 Distriktets Höstupptakt 10 Alkokoll kurs, Stockholm OKTOBER 2 Idébytardag om alkoholfria miljöer, Dagöholm 15 IRMA utbildning, Stockholm 29 Frågesport IOGT-NTO MHF Sösdala NOVEMBER 11 Pumpen IOGT-NTO:s verksamhetsforum, Stockholm

14 14 Islam i en förändrad värld Julie Ikomi-Kumm, vice ordförande i Simon, arbetar intensivt med drogfrågorna. Attityder till alkohol inom islamsk teologi i ett samhälle. Detta var rubriken på en inbjudan till diskussion kring detta som organisationen Simon (Sveriges invandrare mot narkotika) inbjöd till i Malmö den 12 april. Detta i samarbete med Skånes Nykterhetsförbund. Ulf Wallin som arbetat med dessa frågor sedan 1962, som är förbundssekreterare i Simon gav deltagarna en bakgrund till organisationen och hur den arbetar. Åke Lindgren med ett förflutet i Ansvar fortsatte och gav deltagarna en bakgrund till boken Nykterhet i Rörelse, en bok som han varit projektledare för. I denna bok redovisas en rad fakta och artiklar skrivna av en rad välkända debattörer och experter. Boken behandlar nykterhetsrörelsens utveckling från 70-talet fram till nutid. Här finns mycket att läsa om hur IOGT-NTO, MHF, Svenska Kyrkan, Nykterheten i frikyrkan och om den skötsamme invandraren och sist inom det islamska samhället. Det blev en hel del intressanta inblickar i hur dessa rörelser utvecklats i vårt land och varför vissa ökar i sitt medlemsantal medan andra går tillbaka. Åke Lindgren fick också svara på många frågor efter sin redovisning. Deltagarna erhöll varsin bok med sig hem för att ytterligare kunna studera detta intressanta material och föra dialogen vidare i sin egen organisation. Docent Jonas Otterbeck från Lunds universitet, verksam i Danmark, som sedan länge forskat i ämnet islam gav en historisk bakgrund inte bara till islam, utan även till andra religioner. Om hur de startat och utvecklats och inte minst anpassat sig i en förändrad värld. En del myter om denna religion framkom i denna redovisning bl.a. att många unga inom islam dricker mycket alkohol, samt att många av dessa unga även går på disko. Samt att även idrottsmän som är muslimer använder alkohol, inte minst i Danmark. Spritbältet för Islam finne i en linje från Bosnien till Libanon, berättade professor Ottebäck. I andra delar av världen dricker muslimer vin. Han förklarade för deltagarna en rad muslimska ord och dess betydelse. Nästa talare var Julie Ikomi- Kumm från Lund, vice ordförande i Simon. Det blev en intressant livsberättelse av denna kvinna som kom till vårt land från Lagos i Nigeria redan Hon berättade om hennes väg från uppväxten i Afrika, och de levnadsvillkor som gäller där, till Sverige. Man måste anpassa sig i det samhälle man bor i inledde hon med. Hon återvände hem till Nigeria och gav åhörarna en bild av sitt möte med polisen därnere. I Sverige, där hon nu verkar, arbetar hon med dessa frågor inom Simon. Hon deltar i debatter, håller föreläsningar, skriver artiklar mm. I Sverige har man nu ett 20-tal lokala sammanslutningar. Hon arbetar mycket med drogfrågorna. Lars G Niwongh ordf. i SNF, betonade det goda samarbete Skånes Nykterhetsförbund har med Simon här i Skåne. Text o Foto Lars Bergqvist Reservera den 22 oktober Den 22 oktober arrangerar Skånes Nykterhetsförbund sin kommunkonferens. Vi tänker då bjuda in representanter för politiken och för tjänstemän, som har koppling till frågor kring alkohol, serveringstillstånd, tillsyn, attityder och policy kring alkohol. Platsen är ännu inte bestämd. Men vi räknar att starta på morgonen och sluta med lunch. Vill du redan nu veta mer, ring Lars G Niwongh på tel Mer information i nästa nummer av Skåningen.

15 Barnen lade ner stort arbete med att pynta för påskfesten. Påskfest för stora och små På skärtorsdagen samlades vi i Malmöföreningen 2322 för påskfest i vår lokal. Vi var en blandad skara som njöt av roligt sällskap o god mat med sill, ägg, hembakat bröd och självklart påskgodis till kaffet! Vi började med att barnen hjälptes åt att påskpynta lokalen medan maten dukades fram. Sedan lekte stora som små med påskpyntet (en del av påskhararna i riset kommer inte att vara med nästa år) Sen fick alla barn en påskpresent som påskharen hade varit och lämnat innan vi kom. Det största barnet fick choklad, vilket uppskattades. De mindre barnen fick målarböcker och pennor som direkt började användas. En mycket trevlig kväll med mycket snack och skratt, tack till alla. Jenny Samling kring wii-spelen Så var det åter dax att samla intresserade för lite tävlingar i Wii i Malmö. Det är roligt för alla kan spela, barn och vuxen, ung och gammal! Tyvärr eller som tur var, beroende på vem man frågar, blev det ingen returmatch denna gång mellan Björne och Per-Erik, men den som väntar på något gott... Men en hel del tävlingar han det bli på de timmar som vi var där. Det finns ju allt möjligt man kan göra, Per var överlycklig då han nu hade hittat ett spel där man kan fiska! Björne körde bil och barnen gillade pingis och bowling. Man lär sig snabbt om man aldrig testat o de e så kul. Längtar redan till höstens tävlingar, kanske kan det bli någon form av turnering? Vem som vann mest? De beror nog även det på vem man frågar! Jenny Här är koncentrationen total. Från Malmös horisont Arjang Manavi lär ut yoga som en del i Ayurveda. 15 Ayurveda läran om livet Malmöföreningen 2322 har med hjälp av Arjang Manavi fått en inblick i d e n gamla indiska filosofin Ayur- veda. Ordet är sanskrit och betyder läran om livet. Tanken är att införa Ayurveda på ett enkelt och praktiskt sätt, säger Arjang. Principerna är tilllämpliga för alla individers existens och ett sätt att leva för dem som vill ha harmoni och fred. Arjang säger även att Ayurveda hjälper friska människor att bibehålla hälsa och en ohälsosam person att återfå hälsan. Undervisningen i Ayurveda säger oss att varje individ har kapacitet för självläkning. Allt enligt Arjang, som gärna delar med sig av sina kunskaper även till fler föreningar.

16 16 Seminarium om fruktdrycker Föreningen Fruktdryckers årsmötet hölls av tradition i riksdagshusets lokaler och hölls i år den 21 april. Mötet öppnades av ordförande Ann-Louise Friberg. 32 ombud och 10 ledamöter fick deltaga i ett bra årsmöte där bland annat MHF region Skåne är medlem. Ann-Louise Friberg omvaldes, likaså övriga i styrelsen. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten godkändes och på revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Alkoholfritt ur olika aspekter Föreningens arbetsplan och budget godkändes och som utgår från information och utbildning, mötesplats, medlemmar och marknadsföring. Carl-Jan Granquist, här tillsammans med Christina, Mia och Ann- Louise, kåserade om olika dryckesvanor vid Föreningen Fruktdryckers seminarium. Pengar att spara på lampbyte Hur gör vi med alla våra vackra belysningsarmaturer i samlingslokalerna när vanliga glödlampor håller på att fasas ut och blir allt svårare att få tag på? Det finns alternativ, som ser ur som glödlampor och ger samma ljusupplevelse. Det mest energisnåla är LEDlampor, som bara drar 0,7 W och som sparar 90 procent energi jämfört med vanliga glödlampor, berättar Per-Martin Anderberg på Våra Gårdar. De är visserligen dyra i inköp, men livslängden är timmar (motsvarar upp till 15 år beroende på användningsområde) säger Per-Martin. Det innebär stora ekonomiska besparingar på sikt. För att inte tala om den underhållskostnad man slipper genom att man inte behöver byta lampor mer än vart tionde år. Företaget Energikompetens, som Våra Gårdar har samarbetat med under många år, bland annat när det gäller energideklaration, har gjort en besparingskalkyl, baserad på att man har 100 glödlampor i fastigheten, som visar att man under en tioårsperiod sparar drygt kronor. Våra Gårdar hjälper gärna till och lämnar mer information. Ring och prata med Per- Martin Anderberg. Tommy Johansson För seminariet var alkoholfria drycker med olika aspekter ämnet. Seminariet vände sig till alla som uppskattar livets goda och att vi alla har en god hälsa och ett gott värdskap. Lennart Agén från Systembolaget informerade om det alkoholfria sortimentet och dess kommande sommarkampanj. Christina Möller talade om olika mattrender, till exempel våra olika vattenkonsumtioner och tedrickandet som är på uppgång, en anledning är de många olika tesorterna som finns att tillgå. Alexandra Charles berättade om miljoner klubbens arbete. Carl-Jan Granquist kåserade om olika dryckesvanor med en mycket intressant historik. Ekologiskt i vardagen Ekomat till din dörr, Ecovivas ägare Annika och Amina presenterade sitt sätt att arbeta med ekovaror och deras tre grundvalar är lust, hälsa och en hållbar miljö. De vill även ge verktyg till familjen i vardagen. Eftermiddagen avslutade med olika ekologiska smakprover samt fruktdrycker från Tranaholms musteri. Text och foto Annica och Tommy Nilsson

17 Ungdomligt på Våra Gårdar I början av maj höll Våra Gårdar sitt riksmöte, denna gång i Söderhamn. Sammankomsterna var förlagda till olika IOGT-NTO-lokaler i trakten av Söderhamn-Bollnäsområdet. Ca 150 personer deltog i riksmötet och Skåne var väl representerat. Ulf Hansson deltog för Skånedistriktet och för Malmöfastigheten, Lars G Niwongh och Bertil Andersson för TR fastigheten i Kristianstad, Lena och Bertil Andersson samt Egon Bengtsson för IOGT-NTO-gården i Sösdala, samt scoutstugan Backafall, Ann-Charlotte och Olof Svensson för JUN förbundet och Peter Tuvegård för Lundafastigheten samt Jenny Ericsson från riksstyrelsen. Årets samling hade en påtaglig ungdomsrepresentation samt även i upplägget en ungdomsinriktning detta sammantaget ger trygga framtidsutsikter där ungdom kan ta över fastighetsfrågor, vilket länge varit ett dilemma. När man läser senaste numret av Våra Gårdars tidning eller verksamhetsberättelsen framgår det med all tydlighet att ett omfattande arbete genomförs inom Våra Gårdar, både centralt och ute i landet. Man underströk också detta på ombudsmötet. Det gavs rika tillfällen att göra husesyn i de olika fina lokalerna i Söderhamnsområdet. Man förstod att verksamheten var omfattande och lokalerna var välskötta. Man valde ny ordförande efter framlidne Göran Magnusson, nämligen Saga-Britt Landelius från Nyköping. Hon är ordförande i kommunfullmäktige i Nyköping samt verksam i Tekniska nämnden. Hus- och parkverksamheten således väl insatt i våra frågor. Vice ordförande blev Åke Markusson, Arensburg i Tyskland. Han har ett förflutet inom vår rörelse, då han i många år var knuten till riksorganisationen som förbundskassör och sekreterare. Han driver företag i Tyskland och Sverige och är ofta i vårt land som verksam företagsledare. Avslutningsvis kan man säga att vi åkte hem med en stor framtidstro för våra viktiga fastighetsfrågor, inte minst med ungdomssatsningen som är viktig och det känns tryggt. Lars G Niwongh Till minnet av Göran Magnusson 1971 när IOGT-NTO-distriktet hade sitt årsmöte i Kristianstad, gästade Göran M a g n u s - 17 son, vårt å r s m ö t e som representant för riksorganisationen, då i egenskap av ordf. i nybildade UNF. Det var det första mötet med Göran det skulle bli många fler. Inför flera rikskongresser var jag utskottsledamot i stadgeutskottet, som leddes av Göran. Många helger under årens lopp har vi tillsammans och med flera ledamöter arbetat fram synpunkter och förslag på framlagda stadgerevisioner. Dessa samlingar var alltid på Tollare, vars miljö gav tillfälle för avskilda samtal i våra frågor men också möjligheter till personliga tankeutbyten. Jag har haft förmånen att under alla Görans år som ordförande i Våra Gårdar fått leda riksmötena inom denna organisation och har i detta sammanhang ofta samarbetat med Göran kring förhandlingarna. Inom Skånes Nykterhetsförbund har vi årligen träffar med de skånska riksdagsledamöterna på plats i riksdagshuset. Vid flera tillfällen genom åren har jag då stött ihop med Göran och då fått tillfälle att byta några ord med honom. Vid samma tillfällen har jag från läktaren kunnat följa ett par debatter i vilka Göran varit engagerad. Göran har också varit gäst på flera av Skånes Våra Gårdars distriktsmöten och då har vi fått ytterligare, många tillfällen att utbyta tanker och åsikter. I alla sammanhang har det alltid varit berikande att föra samtal med honom -en lågmäld och väl påläst person och mycket kunnig i folkrörelsearbete och politiska spörsmål. Hans samlade stora kunskap och hans sympatiska framträdande har alltid gjort det intressant och stimulerande att vara i hans närhet. Han hade behövts länge än i våra kretsar Lars G Niwongh

18 18 Program i våra föreningar 1589 Lund. Lokal Bantorget 5, Lund, om inte annat anges. Söndag 15 augusti kl Tipspromenad i Stadsparken, Lund Söndag 22 augusti kl Tipspromenad i Stadsparken, Lund Söndag 29 augusti kl Tipspromenad i Stadsparken, Lund Söndag 5 september kl Promenerarna bjuds på kaffe. Måndag 13 september kl Träffpunkt. Deltagarna styr programmet. IOGT-NTO Klippan Bjersgårdsvägen 11 Måndag 14 juni Utflykt till Wideröra Café & Växter. Alkokoll baskunskap för alla medlemmar Alkokoll heter en av NBV:s nya satsningar för att ge medlemmarna i nykterhetsrörelsen baskunskaper i alkoholfrågan. Grundmaterialet är en bok som har skrivits Eivors reflektioner om smuts på olika nivåer Kommunikationen med Vår Herre blockerades av aska. Likt den berömda anden i sin flaska fick vulkanen nog och sa så här: Jag inom mig en ilska bär, nu ska den ut, nu genast och utan prut. Det blev en kraftig och vida upplevd salut. Hela världen fick känna hennes kraft, sån global konsekvens ingen annan haft. Nu har askan slutat ramla ner, nu kan vi glädjas mer och mer åt den klara vår som bådar glada fester, sol, värme och semester. Något annat som har hänt är säkerligen av alla känt, Kontakt: Peter Tuvegård, Otto Lindblad, Sösdala 6 juni Sveriges Nationaldag 13 juni Föreningsmöte 23 juni Midsommarfirande Juni eller juli Sommarutfärd 22 augusti Föreningsmöte 23 augusti Räkfest Björkplantan, Tosteberga Söndagen den 27 juni Friluftsgudstjänst. Söndagen den 4 juli Byaloppis i samarbete med Byalaget. Söndagen den 5 sept Miniloppis i samarbete av Sören Eriksson på Wendelsbergs folkhögskola och den tar bland annat upp skadeverkningar, konsumtion och den svenska och europeiska alkoholpolitiken samt med Byalaget. Ring om Ni vill komma på något av arrangemangen, tel Karl XII-Hemmets Lycka, Trelleborg Alla onsdagar kl grillar vi i stugan i Gislöv (Järabacksvägen 31). 14 augusti kl Räkfest i Gislöv. Ring eller och anmäl Kamraterna Malmö 16 juni kl Vi gör ett besök i Gislöv Anmälan till Margit eller Svante. hur ett förebyggande arbete sker. Till kapitlen finns diskussionfrågor. Vill du veta mera så vänd dig till NBV Skåne, att åt den som har ska mer varda givet, fast medlen var tänkta att förbättra livet. En ynklig karl i korset det röda stoppar fingrar i bössan som skramlats med möda av människor av alla slag, fattiga och rika, som har som mål att alla ska behandlas lika. Deras offrade slantar gick till uppehälle för ett sorgligt skrälle som trots en lön så generös kunde vara så samvetslös. Arg blir man, och lessen tillika. Men, för allt i världen, låt oss inte ge vika för dem som har egot i främsta rummet. Tro mig: det är bara girighet och dumhet.

19 God värvningsinsats belönades Efter att ha levt pensionärsliv i en månad var det tid för värvarresan till Tanzania. Det började med tågresa Hässleholm - Arlanda för incheckning med Ethiopian Airlines kl Ankomst till Dar Es Salaam dagen efter kl Vi mellanlandade i Rom och Addis Abbeba. Resan var ganska dryg med mellanlandningar och väntetider. Hotellet i Dar Es Salaam var väldigt fint och vårt första besök var på IOGT-NTO:s regionkontor i Dar Es Salaam. Vi fick ta del av de projekt man arbetar. Arbetsområdet omfattar fem länder så det blir långa resor för platschefen Gunnar Lundström. Dagen därpå var det en bussresa på 8 timmar på dåliga vägar innan vi checkade in på hotellet i Iringa. Nu var vi på väg till det stora äventyret: En safari på Ruaha National Park. Under tre dagar åkte vi med jeepar bland de vilda djuren. När man stannar jeepen tre meter från ett lejon tänker man många tankar: Tänk om jeepen inte startar eller om lejonet går fram till den låga jeepen etc. När vi bodde i nationalparken fick vi inte gå ut efter mörkrets inbrott. Vi var tvungna att ha sällskap med en massajkrigare. Självfallet frågade jag vad han kunde göra om det kom ett lejon. Svaret kom direkt: Kommer det ett lejon dödar han det med spjutet. Bland våra andra besök var en yrkesskola för föräldralösa barn som utbildades till hantverkare och även gav ekonomiskt stöd när de ville starta företag. Överskottet gick tillbaka till skolan för att starta nya projekt. Vi besökte även ett fotbollsprojekt där man spelade fotboll istället för att använda droger. Detta Redaktören uppvaktad på 70-årsdagen 19 Carl-Erik och hans fru Britt står längst bak till höger med platschefen Gunnar Lundström. projekt stöder IOGT-NTO ekonomiskt. Avslutningsvis fick vi några härliga dagar på Zanzibar. Under hela resan var temperaturen grader och maten var väldigt bra med massor av frukt till måltiderna. Jag var med på resan för att jag värvat många medlemmar och min fru var med som betalande resenär. För er som värvar kan jag verkligen rekommendera dessa resor så det är bara att sätta igång och värva. Carl-Erik Hylander Skåningens redaktör Lars Bergqvist har firat sin 70-årsdag. Och Det har också hans hustru Rose- Lies. De är födda på samma dag samma år. Mycket rationellt. De uppvaktades av bland andra Göte Ragnarp och Lars G Niwongh från Skånes Nykterhetsförbund och en lång rad vänner och föreningskamrater, däribland Kjell Hansson, som skymtar i bakgrunden. Festen hölls i IOGT-NTOstugan i Gislöv, som snart öppnar för grillkvällar.

20 20 IOGT-NTO Skåningen, Kyrkgatan 1, Hässleholm Musikkaféet där alla trivs För det mesta ser IOGT-NTO: s samlingslokaler vid Bantorget i Lund ut som vilka samlingslokaler som helst (fast trevligare). Möblerat för möten, konferenser eller föreningsträffar. Men en del fredagar byter lokalerna skepnad. Då arrangerar UNF-föreningen om stora samlingslokalen till ett mysigt musikkafé, Klubb Sockerdricka, med en estrad där gästande artister underhåller, småbord med levande ljus och mjuka stolar där besökarna kan lyssna på musik, ta en fika, prata och umgås. Idén till Klubb Sockerdricka fick vi i Stockholm, berättar UNFföreningens ordförande Anna Ekström. Vi gjorde en studieresa dit och när vi kom hem bad vi IOGT- NTO-föreningen utrusta lokalen med en bättre musikanläggning och sedan satte vi igång. Alla aktiva UNF-are är engagerade, inte bara styrelsen. De som har tid kommer och hjälper till. Anna Burenius är flitig och uppskattad underhållare på Klubb Sockerdricka. Anna Ekström och Christian Ranevi står beredda att sälja fika till besökarna. Eftersom det finns lägenheter ovanför samlingslokalen så går det inte att vara hur högljudd som helst, men konceptet med singersongwriter fungerar bra. Artister som framför egna och andras melodier till gitarr. Vi hittar artister på olika håll, säger Anna. Dels genom MySpace, dels genom något som heter UpSweden, som organiserar oetablerade artister och dels genom privata kontakter. Gemensamt för alla är att de inte får något betalt. En återkommande artist är Anna Burenius, UNF-medlem i Malmö, som har ställt upp för oss flera gånger. Det är inte bara medlemmar som kommer, många tar kompisar med sig och alla trivs. Anna berättar att de bara har fått positiva reaktioner från alla som varit där och de flesta kommer tillbaka. När det går som bäst har det varit ett 25-tal besökare och det har aldrig varit färre än Klubb Sockerdricka marknads- Besökarna trivs i de mysiga lokalerna. förs framför allt via mail och i Face Book, men UNF-arna sätter upp lite affischer också. Fast det är inte många som kommer tack vare affischerna, säger Anna. En gång fick vi in en notis i Sydsvenskan, och då kom det en som var lite äldre. Men annars är det mest människor i UNF-åldrarna som dyker upp. När musiken tystnat vid 23-tiden har UNF-arna några timmars jobb kvar. Och på lördag morgon ser lokalerna ut som vanligt igen, färdiga för konferenser, möten och föreningsverksamhet. Tommy Johansson

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsmöte DM - 9 april 2011 på Plantan i Landskrona

Protokoll fört vid distriktets årsmöte DM - 9 april 2011 på Plantan i Landskrona Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Protokoll fört vid distriktets årsmöte DM - 9 april 2011 på Plantan i Landskrona 1 Mötets öppnande Distriktsordföranden, DO, Carl Berggren hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet.

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet. Årsmötesprotokoll 2010-04-14 Plats och tid: Ronneby Brunn (lokal Balder), kl 19.00 20.15. 1 (2) Närvarande: 35 medlemmar. 1 Årsmötet öppnas Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer