Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)"

Transkript

1 Sockenråd Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis och Urban Spjuth. Frånvarande ur sockenstyrelsen: Emma Sandersson och Lars Förander. Övriga närvarande (16): Birgitta Qvistgaard,, Anita Thörn von Rosen, Carl-Gustav von Rosen, Ingrid Riis, Therese Nilsson, Laila Eileby, Tomas Olofsson,, Jan-Ingvar Ragnarsson, Lotta Ernerstam, Ture Petersson, Viking Olsson, Britt-Mari Andersson, Ingvar Andersson, Asta Munther Fransson. Frånvarande representanter: LRF, Torne, V. Torsås Idrottsförening (VTIF) Lönashults GOIF, Hembygdsföreningen, Lönashults, Torsås by byalag, och V. Torsås Gymnastikförening. 1 Sockenrådsstämman öppnas Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman. 2 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare Till ordförande för sockenrådsstämman valdes. Till sekreterare för sockenrådsstämman valdes Urban Spjuth. Till att, jämte ordföranden, justera protokollet för sockenrådsstämman valdes och. 3 Fastställande av dagordningen Den föreslagna dagordningen godkändes. 4 Fråga om kallelse till sockenrådsstämman Stämman godkände kallelsen. 5 Styrelsens verksamhetsberättelse Sekreteraren, Urban S. föredrog verksamhetsberättelsen. Stämman godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. 6 Balans- och resultaträkning Kassören, Pia N. Svensson, föredrog balans- och resultaträkningen för år 2014 som lades till handlingarna.

2 Sockenråd Sida 2(3) 7 Revisorernas berättelse Ture Petersson, föredrog revisionsberättelsen som tillstyrkte att: Balans- och resultaträkning fastställs. Resultatet balanseras i ny räkning. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 8 Fråga om ansvarsfrihet för sockenrådets styrelse Stämman beviljade sockenrådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med revisorernas tillstyrkan i 7 ovan. 9 Fastställande av balans- och resultaträkning Stämman beslöt att godkänna balans- och resultaträkningen. 10 Fråga om antal styrelseledamöter Stämman fastställde förslaget om sju (7) styrelseledamöter. 11 Val av ordförande för Sockenrådet Britt-Marie Andersson föredrog valberedningens föreslag att välja Therese Nilsson, Rubbatorp, som ny ordförande för ett år. Stämman valde enhälligt Therese Nilsson till ny ordförande i Sockenrådet för ett år. 12 Val av styrelseledamöter Enligt valberedningens förslag omvaldes Pia N. Svensson, Lars Förander och Emma Sandersson för två år. 13 Fastställande av intresseorganisationer och dess representanter i sockenrådet Stämman fastställde intresseorganisationernas representation enligt bilaga../. 14 Val av representanter utan särskild föreningstillhörighet Inga sådana representanter var föreslagna. 15 Val av två revisorer och revisorsuppleant Som revisorer omvaldes Ture Petersson och Tommy Eriksson med Elias Turesson som revisorsuppleant. 16 Val av ledamöter till förvaltningsgruppen Nybygdenarvet Som ledamöter nyvaldes Ingvar Andersson och Örjan Riis. 17 Val av valberedning Som valberedare omvaldes Lars Lindén (sammankallande) och nyvaldes Britt-Marie Andersson och Roland Fille Erlandsson.

3 Sockenråd Sida 3(3) 18 Övriga frågor föredrog sockenstyrelsens förslag om ändring av stadgarna 8.2. Nuvarande skrivning: Sockenrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år ---. Förslag till ny lydelse: Sockenrådet ska sammanträda minst två gånger per år ---. Stämman beslöt enligt förslaget med mer än 2/3 majoritet. Därmed fick beslutet den majoritet som enligt stadgarna 8.2 krävs för att gälla med omedelbar verkan. Britt-Marie A. informerade om kyrkans firande av Gångedag den 14/5. Det kommer, förutom gudstjänsten med kyrko- och barnkör, att genomföras ett antal olika event och aktiviteter i Lönashult under dagen. Avgående styrelsemedlemmen Örjan Riis och avgående redaktionsmedlemmarna Britt-Marie Andersson och Agneta Wendel avtackades med blommor och tavla. 19 Årets Västra Torsåsbo 2015 Viking Olsson hade enhälligt utsetts och hyllades traditionellt med ett inramat diplom och blommor samt applåder. Motiveringen lästes upp av Mats R. Viking O. tackade för den fina utmärkelsen. Han fick även applåder för kvällens musikunderhållning. 20 Avslutning Den nyvalda ordföranden för sockenrådet, Therese N., tackade de närvarande för förtroendet och visat intresse samt förklarade sockenrådsstämman 2015 avslutad. Vid protokollet: Urban Spjuth Urban Spjuth, mötessekreterare Justering:, mötesordförande

4 Uppdaterad Sida 1(2) Sockenrådets intresseorganisationer - ordförande och representanter Bilaga FÖRENING ORDFÖRANDE REPRESENTANT SUPPLEANT Elensbäck, Bohult m.fl. byar Fiberprojektet GOIF Byggnadsföreningen Hembygdsföreningen Hulevik LRF Långasten m.fl. byar Håkan Widroth Blädingevägen Alvesta Tomas Olofsson Fröseberg gmail.com Vilande Vilande Vilande Opparyd Råsgård Sven-Arne Svensson Håldala Sundvägen 3, Torne Roland Erlandsson Fillebo Hulevik Mats Haraldsson Ekesgård 2 Tfn: Katarina Nyhlén Mörhult Norregård Opparyd Råsgård Sven-Arne Svensson Håldala Sundvägen 3, Torne Roland Erlandsson Fillebo Hulevik Mats Haraldsson Ekesgård 2 Tfn: Anita Thörn von Rosen Elenshylte 6 Bengt Svensson Ekesgård Tommy Eriksson Horgemo Gård Arne Gunnarsson Olofshylte Kvarnholmen Huleviksberg Karl-Erik Johansson Gunnarås Tfn: gmail.com Margaretha Berggren Grönhult Lönashults Vakant Kent Petersson Torhult com Anita Turesson Håldalav.

5 Uppdaterad Sida 2(2) FÖRENING ORDFÖRANDE REPRESENTANT SUPPLEANT Opparyd Räddningsvärnet SPF Torne Torsås by byalag Ulvö byalag VTIF V. Torsås Gymnastikförening Övdenområdets byalag Emma Samuelsson Kull Södregård Ingvar Andersson Solbacken Torsåsby Lönashult Asta Munther Fransson Ljusadal Olof Gransvik Brovägen Thomas Magnusson Torsås by, Östregård nu Lotta Ernerstam Horgenäs Per Ribacke Järnvägen 51, Torne Anitha Thuresson Håldalav. Lönashult Ture Petersson Möcklehult Kull Ingvar Andersson Solbacken Torsåsby Asta Munther Fransson Ljusadal Olof Gransvik Brovägen Håkan Stigsson Spjällsjödalen Lönashult Ingrid Svensson Örjanstorp Per Ribacke Järnvägen 51, Torne Anitha Thuresson Håldalav. Lönashult Ture Petersson Möcklehult Sven Sunesson Brogård alvesta.se Anita Andersson Horgemo Gård Sundv. 3, Torne Jessika Larsson Brovägen 6, Torne Lotta Ernerstam Horgenäs

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer