Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin"

Transkript

1 Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper Ivan Hedin

2

3 m F a Newton: F = m x a

4

5 Bernoulli

6 Bernoulli forts.

7 Lyftkraft Newton: Kraft: F = m x a För varje kraft som verkar på en kropp, bildas en lika stor motriktad kraft. Bernoulli: Statiskt tryck + dynamiskt tryck = konstant

8

9 Vridande moment i vingen

10

11 Angle of Incidence

12 Anfallsvinkel

13

14

15 Vid stagnationspunkten är hastigheten noll och trycket som störst. En asymmetrisk vingprofil ger lyftkraft även om anfallsvinkeln är = 0.

16

17

18 (Lyftkraft) TOTAL REACTION (Resulterande kraft) (Motstånd) Resulterande kraften delas upp i: Lyftkraft, vinkelrät mot fria strömmande luften. Motstånd, parallellt med fria strömmande luften.

19 Lyftkraften är vinkelrät mot fria strömmande luften och motståndet är parallellt med fria strömmande luften oavsett anfallsvinkel.

20 Vingens buktighet (Camber)

21 Vingform - lyftkraft

22 Även en ladugårdsdörr flyger, men inte så bra.

23

24 Lyftkraftskoefficient (C L ) Max flygvikt Lägre flygvikt Anfallsvinkel

25 CL α

26 Lyftkraftsformeln L = C L X ρ V 2 X S 2 L : Lyftkraft C L : Lyftkraftskoefficient ρ : Densitet V 2 : Hastighet i kvadrat S : Vingyta (Surface)

27 Olika motstånd

28 Formmotstånd

29 Formmotstånd

30 Formmotstånd

31 Friktionsmotstånd

32 Omslagspunkt, separationspunkt och motstånd inom respektive strömningsintervall.

33 Friktionsmotstånd

34 Friktionsmotstånd

35 Interferensmotstånd

36

37

38

39 Inducerat motstånd

40 Inducerat motstånd

41 Inducerat motstånd

42 Inducerat motstånd

43 Åtgärder för minskat inducerat motstånd

44 Även vriden vingprofil minskar inducerat motstånd

45 Motstånd Formmotstånd Friktionsmotstånd Interferensmotstånd Vågmotstånd Inducerat motstånd 0-motstånd Totalmotstånd

46 Totalmotstånd

47

48

49 Rullmotstånd

50 Sidoförhållande Sidoförhållande = Spännvidd/Medelkorda

51

52

53 Avsmalnande vingar Tapered wings

54 Anfallsvinkel - fart

55 Stallhastighet - vikt

56

57

58

59

60 Stabilisatorstall

61

62

63 Höglyftanordningar Bakkantsklaffar (Trailing Edge Flaps) Utfällda bakkantsklaffar förskjuter lyftkraftcentrum bakåt. Ger ett nossänkande moment kring tyngdpunkten men kan mer än uppvägas av att ett ökat nedsvep träffar stabilistorn vilket ger ett noshöjande moment. Framkantsklaffar (Slats and Drooped Leading Edge Flaps)

64 Klaffläge - glidbanevinkel

65 Glidbanan oberoende av vikt

66 Bakkantsklaffar (Trailing edge flaps)

67

68 (Enkel klaff)

69 Klaff med spalt

70

71

72

73

74

75

76

77 Slats

78 Effekt av slat. Slat ger stor ökning av lyftkraft med liten motståndsökning. Tillför energi till vingens översida så att stallvinkeln kan ökas exempelvis från 15 till 22

79

80 Framkantsklaff ger liknande förbättring som slat och är särskilt lämplig för vingar med tunn högfartsprofil med skarp framkant. Vid höga anfallsvinklar har luften svårt att komma runt framkanten vilket leder till tidig separation.

81

82

83

84

85

86

87

88 Markeffekt

89 Markeffekt

90

91 Ground Effect

92

93

94 Vx och Vy

95

96 Cessna 172S Vx 62 knop Vy 74 knop V bästa glidtal 70 knop Vid motorstopp är tid till stall från Vy 5 s och ännu mindre vid Vx. Utfälld klaff förkortar tiden ytterligare. Sänk nosen omedelbart!!!

97

98 Tjänstetopphöjd och absolut höjd

99

100 Höjdroder

101 Stabilator Cessna Piper

102 Skevroder

103 Sekundär skevroderverkan

104 Differentialroder minskar sekundär skevroderverkan

105 Sidoroder

106 Sekundär sidoroderverkan

107 Aerodynamisk roderbalansering för att minska manöverkrafterna

108 Viktbalansering för att motverka roderfladder

109 Trimplåtar och trimroder Trimplåtar är endast omställbara på marken.

110 Fasta trimplåtar

111

112 Lättroder minskar manöverkrafter

113 Tungroder

114 Propellern Aerodynamik

115

116 Hastighetsfördelning utefter radien

117 Dragkraftsfördelning

118 Tordering nödvändig för att få konstant anfallsvinkel

119 Hastighetsvektorer

120 Anfallsvinkel och flyghastighet

121 Propellerverkningsgrad Propellerprofiler har liksom vingprofiler bäst verkningsgrad vid 3-4 graders anfallsvinkel.

122

123 Dragkraft

124 P-faktor eller P-effekt Flygplanet girar åt vänster pga. snedanblåsning av propellern i stigning. Nedåtgående bladet får större anfallsvinkel än uppåtgående.

125 P-faktor

126 Slipström Korkskruveffekt kring flygplankroppen

127 Motstånd vid motorstopp. En stillastående propeller ger 20 % bättre glidtal då den ger mindre motstånd än då den drar runt en motor som saknar drivkraft.

128 Observera att en roterande propeller är nästan osynlig. Livsfara att låta folk stiga in eller ur flygplanet med motorn igång.

129 Stall (överstegring) och vikning

130 Stall (överstegring) och vikning Stall uppstår när kritiska anfallsvinkeln överskrids oavsett vilken fart flygplanet har.

131 Stall (överstegring) och vikning Stall uppstår när kritiska anfallsvinkeln överskrids oavsett vilken fart flygplanet har. Vikning är den rörelse flygplanet beskriver efter stall, antingen rakt fram eller över ena vingen.

132 Urgång ur vikning

133 Urgång ur vikning Urgång rakt fram sker genom att minska anfallsvinkeln dvs. sänka nosen (minska lastfaktorn) och direkt öka motoreffekten för att minimera höjdförlusten. Viktigt med denna ordning!

134 Urgång ur vikning Urgång rakt fram sker genom att minska anfallsvinkeln dvs. sänka nosen (minska lastfaktorn) och direkt öka motoreffekten för att minimera höjdförlusten. Viktigt med denna ordning! Om ena vingen sjunker sänker man också nosen och neutralställer skevrodren för att sedan räta upp flygplanet när farten gått upp. Gir hävs med motsatt sidoroder. Motorpådrag efter behov. Se upp för fartöverskridande.

135 CL α

136

137

138

139

140 Avlösning med och utan motoreffekt.

141 Tordering av vingen för att stalla vid vingroten

142

143

144 Stallvarnare

145 Spinn Ett stabilt läge där innervingen är helt överstegrad och yttervingen delvis. I ett baktungt flygplan är det svårare, kanske omöjligt att häva en spinn beroende på att momentarmen mellan sidorodret och tyngdpunkten blir kortare.

146

147

148

149 Urgång ur spinn

150 1. Motorn i tomgång. Urgång ur spinn

151 Urgång ur spinn 1. Motorn i tomgång. 2. Fullt sidoroder motsatt rotationen. Skevrodret neutralt.

152 Urgång ur spinn 1. Motorn i tomgång. 2. Fullt sidoroder motsatt rotationen. Skevrodret neutralt. 3. Så snart sidorodret nått sitt ändläge skjut bestämt fram ratten tills stallen upphör.

153 Urgång ur spinn 1. Motorn i tomgång. 2. Fullt sidoroder motsatt rotationen. Skevrodret neutralt. 3. Så snart sidorodret nått sitt ändläge skjut bestämt fram ratten tills stallen upphör. 4. Bibehåll denna roderkombination tills rotationen upphör.

154 Urgång ur spinn 1. Motorn i tomgång. 2. Fullt sidoroder motsatt rotationen. Skevrodret neutralt. 3. Så snart sidorodret nått sitt ändläge skjut bestämt fram ratten tills stallen upphör. 4. Bibehåll denna roderkombination tills rotationen upphör. 5. När rotationen upphört, centrera sidorodret och gör en mjuk upptagning från dykningen.

155 Urgång ur spinn 1. Motorn i tomgång. 2. Fullt sidoroder motsatt rotationen. Skevrodret neutralt. 3. Så snart sidorodret nått sitt ändläge skjut bestämt fram ratten tills stallen upphör. 4. Bibehåll denna roderkombination tills rotationen upphör. 5. När rotationen upphört, centrera sidorodret och gör en mjuk upptagning från dykningen. 6. Om inget hjälper: Släpp spaken!

156 Dragkraftsfördelning

157 Planflykt Stigning Plané Sväng Kraftsamverkan

158

159

160

161

162

163 Lastfaktorn (g) Lastfaktor = Lyftkraft Massa (Flygplanvikt)

164 Sväng i planflykt kräver ökad lastfaktor.

165

166

167 Krafterna är alltid i jämvikt utom tillfälligt då man ändrar flygläge eller om flygplanet påverkas

168

169 Stallfarter Bankning (grader) Stallfart (Knop) Konditioner 0 45 Lätt lastad, flygning rakt fram Fullastad, flygning rakt fram Fullastad. Lastfaktor 1, Fullastad. Lastfaktor 1, Fullastad. Lastfaktor Upptagning med 3 g

170 Stall sker alltid vid samma anfallsvinkel oavsett fart och flygläge.

171

172 Markeringar för stallfart gäller bara vid fullast och 1 g.

173

174 Glidande sväng Kanande sväng Ren sväng

175

176

177

178 Rekommendation Portalbudskap: Håll tillräcklig fart i förhållande till lastfaktorn och flyg rent. Gör inga snäva svängar på låg höjd vid inflygning för landning. Tillåt päronsvängar istället för att brant kurva in direkt på centrumlinjen. Inga stilpoäng delas ut! Gör absolut inga flatsvängar med sidorodret.

179 Stabilitet

180 Statisk stabilitet

181 Dynamisk stabilitet

182

183

184 Neutral längdstabilitet

185 Dämpad längdstabilitet

186 Statisk längdstabilitet (kring tväraxeln) Krafter vid vindstöt underifrån

187 Vridande moment i vingen

188

189

190 Aerodynamiskt centrum, a/c Kring a/c är vridande momentet konstant vid normala anfallsvinklar. Lyftkraften placeras i a/c vilket förenklar stabilitetsberäkningar och används vid projektering av flygplan.

191 Stabilitet - tyngdpunktsläge I neutralpunkten sammanfaller lyftkraft och tyngdpunkt.

192 Statisk marginal

193

194 Statiska marginalen påverkar längdstabiliteten. Ökad statisk marginal ökar längdstabiliteten

195 Baktungt flygplan

196 Framtungt flygplan

197 Statisk girstabilitet Stabilitet kring giraxeln

198

199

200 Rollstabilitet Stabilitet kring längdaxeln

201

202

203

204 Klaffutfällning ökar Wing Downwash. Verkar noshöjande och kräver trimning mot nos-ner läge. Motverkas av att lyftkraftcentrum förskjuts bakåt vilket verkar nossänkande. Minskat motorpådrag sänker nosen och vice versa. Om flygplanet är rätt trimmat bibehålls farten i stort sett konstant. Utfällning av landställ verkar nossänkande

205 T-tail

206 Operativa begränsningar Kritiska farter Flyglägen som bör undvikas

207 Markeringar för stallfart gäller bara vid max last, 1 g och tomgång.

208

209

210 Reduced Weight

211

212 Denna information finns också skyltad på instrumentpanelen: V A 113 KIAS at 2550 lbs (See P.O.H.)

213 Tillåtna lastfaktorer Normal kategori: + 3,75 g och -1,5 g Utility (begränsad avancerad flygning): +4,4 g och -1,76 g

214 Startprestanda

215 Startprestanda

216 Startprestanda

217 Flyglägen som bör undvikas

218

219

220 Vingspetsvirvlar blir intensivare vid låga flyghastigheter. Ju tyngre flygplan ju större intensitet.

221 3 min

222

223

224 Sporrhjul

225

226 Tp Noshjulsförsedda flygplan har tyngdpunkten framför huvudstället vilket verkar upprätande vid sned sättning på rullbanan.

227 Vindupphållning vid taxning Skeva mot vinden Skeva mot vinden Skeva från vinden och spaken framåt. Skeva från vinden och spaken framåt

228 Sidvindslandning

229

230 Sidvindslandning med C172 enligt Cessnas POH Although the crab or combination method of drift correction may be used, the wing low method gives the best control. After touchdown, hold a straight course with the stearable nose wheel and occasional braking if necessary.

231

232 Sidvindslandningar BCL-D Start och landning får inte utföras, om sidvindskomposanten är större än den högsta tillåtna eller demonstrerade sidvind som anges i flygplanets flyghandbok. Hänsyn skall tas till vindbyar och aktuell bromsverkan. Om högsta sidvindskomposant ej finns angiven i flyghandboken skall den beräknas genom att värdet på flygplanets stallfart med vindklaffar fullt utfällda multipliceras med 0,25

233 Kommentar till BCL-D Att ta hänsyn till vindbyarna menas att man räknar med deras fulla värde. Max demonstrerad sidvindskomponsant finns skyltad på instrumentbrädan. För Cessna 15 knop och Piper 17 knop.

234 Blandat

235 Blandat Dubbel hastighet ger 4 ggr högre lyftkraft.

236 Blandat Dubbel hastighet ger 4 ggr högre lyftkraft. 10% förändrad flygvikt förändrar stallhastigheten med 5%.

237 Blandat Dubbel hastighet ger 4 ggr högre lyftkraft. 10% förändrad flygvikt förändrar stallhastigheten med 5%. 10% förändrad flygvikt ger 20 % förändrad rullsträcka.

238 Blandat Dubbel hastighet ger 4 ggr högre lyftkraft. 10% förändrad flygvikt förändrar stallhastigheten med 5%. 10% förändrad flygvikt ger 20 % förändrad rullsträcka. Motskeva vid sidvind för att hjälpa till att säkra kurshållningen på marken.

239 Blandat forts. Fulla vingtankar minskar påkänningar vid vingroten. Friktion - Gränsskikt

240 Ligger i sväng, låg fart, nära stall. En plötslig vindby uppträder. Om spin skall undvikas skall du: 1. Skeva kraftigt emot. 2. Skeva försiktigt emot. 3. Ge sidoroder 4. Minska lastfaktorn.

241 Nosens rörelse under stigning.

242

Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Flik 4 En bra start kräver planering Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsinspektionen,

Läs mer

ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003

ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003 FLYGHANDBOK ZENAIR er 601 UL (' LN-';:C Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003, Czech Republic Oversiillning lill svenska: Igor Cronsioe Upplaga: SW-2-04 Flyghandboken skall

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44 miljöflyg Praktiskt användbar distansflygning är möjlig att göra helt utan utsläpp av avgaser. minicruiser Lägesrapport från ett kolfiberbygge. sjöflyg i norr Sjöflygfantasten Bengt Bergsten berättar om

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera.

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera. Flik 3 Koll på läget - det har du väl? H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen, EAA, FFK, SPAF med flera. Repetera i tidigare utgivna H50Pkompendier!

Läs mer

RIGG- och SEGELFUNKTION

RIGG- och SEGELFUNKTION ANVÄNDBARA RÅD OCH TIPS FÖR NYA DN- / ISJAKTSSEGLARE RIGG- och SEGELFUNKTION Principen efter vilken en isjaktsrigg skall fungera är i grunden följande: Kraften som får jakten att gå framåt genereras av

Läs mer

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16 FOM-B Helikopter 16 Juni September 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-01 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16, FOM-B HKP16

Läs mer

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget ATT FATTA BESLUT H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen,

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Bågskyttens materiel. Tillverka Vårda

Bågskyttens materiel. Tillverka Vårda Bågskyttens materiel Tillverka Vårda Trimma Materielteknisk utveckling SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 1 INNEHÅLL LÅNA KÖPA TRIMNING Låna klubb materiel - nybörjare 3 Trimning av tävlingsutrustning 20 Inköp

Läs mer

Teknikträning Stöcke triathlon 2011

Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Umeå Simhall Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Sammanställning av kurs, teknikövningar och tips Daniel Holmgren 2011-12-29 Innehåll v.40 kursintro, övergripande arm+benteknik... 3 Catch up... 3 Spetsig

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21 FLYGTEST pilatus pc-21 Suverän schweizare På lägsta höjd med 300 knop i en schweizisk dalgång. Kan det bli bättre? Bjällerbehängda kor på gräsbevuxna sluttningar flimrar förbi. Alpväggarna reser sig brant

Läs mer

Norrköping 2009-06-23

Norrköping 2009-06-23 Måldokument för PPL-teori Norrköping 2009-06-23 Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen) har under en tid kunnat konstatera att resultaten på PPL-proven varit relativt låga. I genomsnitt är det

Läs mer

ALLMÄN FLYGMOTORTEORI MTM 461 2006-01-17 2006-03-09

ALLMÄN FLYGMOTORTEORI MTM 461 2006-01-17 2006-03-09 ALLMÄN FLYGMOTORTEORI MTM 461 2006-01-17 2006-03-09 Innehållsförteckning Ref: Part-66 / 15:1 Fundamentals, Level 2/B1 Sidan: 1 Introduktion Ref: Part-66 / 15:1 Fundamentals, Level 2/B1 Sidan: 2 Grundläggande

Läs mer

Varför djupare V-botten och större motor

Varför djupare V-botten och större motor Varför djupare V-botten och större motor Det är ofta mycket stort avstånd mellan tillgänglig kunskap och dess tillämpning i produktion och handel. Det cirkulerar många helt ogrundade slutsatser som kan

Läs mer

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden.

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden. Koll på trimmet Den senast publicerade artikeln i ämnet i denna tidning var skriven av Sören Snäckerström 1993. Därför känns det som om det är dags för en ny. Denna artikel vänder sig liksom Sörens i första

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 3 Elmotorer Elektricitet - lite grunder 2013 Lars Neuman, LRF Konsult Författare Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Introduktion/Förord... 3 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat... 4 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning... 5 Praktisk information om skolning vid Kristianstad

Läs mer

Rapport RM 2007:03. Olycka med JAS 39.184 i Östersjön, ca 25 km sydost Utklippan, K län, den 1 juni 2005

Rapport RM 2007:03. Olycka med JAS 39.184 i Östersjön, ca 25 km sydost Utklippan, K län, den 1 juni 2005 ISSN 1400-5727 Rapport RM 2007:03 Olycka med JAS 39.184 i Östersjön, ca 25 km sydost Utklippan, K län, den 1 juni 2005 Dnr M-01/05 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år 1 Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i projektet ENGINEERsom är utvecklade

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 1999 Statens räddningsverk, Karlstad Utbildningsstaben Beställningsnr U26-468/99 1999 års utgåva Förord Med utbildningspaketet i Brandvattenförsörjning är det Räddningsverkets avsikt

Läs mer

Neuhausen ob Eck. Den förste KMT Lidköping anställde som har landat i Neuhausen ob Eck.

Neuhausen ob Eck. Den förste KMT Lidköping anställde som har landat i Neuhausen ob Eck. Neuhausen ob Eck 2006 Den förste KMT Lidköping anställde som har landat i Neuhausen ob Eck. För några år sedan besökte jag i arbetet en SKF fabrik i Tyskland och berättade om mitt flygintresse och att

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer