Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Premiepensionen ingen flopp Experten: Hållbarhetsfonder vinner i längden FONDER. Köper du hållbarhetsfonder med hjärtat eller av finansiella skäl? Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur, menar att det inte spelar någon roll. För det ena utesluter inte det andra. Sidan 2 PENSION. Premiepensionssystemet har debatterats flitigt i medierna den senaste tiden. Somliga anser att systemet är både dåligt och förlegat. Peter Isberg på Varbergs Sparbank håller inte med. Sidan 3 Merbjudande Kryssning i New York Med tjänsten Mer kan du kryssa och bo på hotell i New York i november. Sidan 8 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 9 Fler letar stugor i svenska fjällen BOENDE. Intresset för att köpa skidstugor i Norrland ökar. Allra störst är intresset för stugor och lägenheter i Åre för runt 1-2,5 miljoner kronor. Sidan 4 Bra läge att sänka skatten SKATT. Nu är det ett bra läge att se över din ekonomi. De nya skattereglerna för både privatpersoner och företag gör att det finns pengar att spara. Sidan 6 Så blev han en lyckosam affärsman ENTREPRENÖR. Datanörden Andreas Wilhelmsson har en bra affärsidé. Men när problemen hopade sig 2011 var han tvungen att fatta viktiga beslut för att rädda företaget. Sidan 7 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Hållbar profil ger starka företag Över en längre tid kan man förvänta sig att hållbarhetsfonder får samma eller högre avkastning än övriga fonder. Det säger Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur. Här förklarar hon varför. Swedbank var i början av 1980-talet en av de första aktörerna på finansmarknaden som erbjöd sina kunder etikfonder. Dessa valde bort att investera i bolag med kopplingar till tobak, alkohol, vapen och spel. I mitten av 1990-talet startade Swedbank Robur några av marknadens första miljöfonder. De investerade bara i de bolag i varje bransch som var bäst på miljöfrågor. Därefter har den här typen av fonder utvecklats ytterligare. För tio år sedan startade vi våra hållbarhetsfonder. Hållbarhet står för miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. Vi investerar bara i de bästa bolagen i varje bransch på de här områdena de bästa verkstadsbolagen, de bästa läkemedelsbolagen, och så vidare. Sedan driver vi på dem för att de ska bli ännu bättre, säger Anna Nilsson. Bra avkastning Hållbarhetsfonders avkastning kan bli både bättre och sämre än övriga fonders. Men forskning visar att över en längre tid kan man förvänta sig samma eller högre avkastning för hållbarhetsfonder, säger hon. I investeringsprocessen är hållbarhetsanalysen det första steget. Vi hållbarhetsanalytiker analyserar bolag och godkänner eller underkänner dem. Därefter tittar portföljförvaltarna på de godkända bolagen och väljer dem som är mest köpvärda. Företag som är bra på hållbarhetsfrågor har en bättre omvärldsbevakning och bättre kontroll på sina totala och mer långsiktiga risker, inklusive kommersiella risker, än bolag som har skygglapparna på. Det minskar risken för att de ska göra dåliga affärer och få oförutsedda kostnader, vilket därmed ökar lönsamheten, säger hon. Hållbara kriterier De största aktörerna på marknaden har i samarbete med intresseföreningen Swesif (Swedish Sustainable Investment Forum) tagit fram hållbarhetsprofiler för sina fonder. En hållbarhetsprofil gör att spararen på ett enkelt sätt får information om vilka hållbarhetskriterier som fonden tillämpar. Den gör det lättare för spararen att jämföra olika hållbarhetsfonder med varandra. Efterfrågan på hållbarhetsfonder från framför allt institutionella kunder har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Det är en trend som inte har mattats av. Allt fler investerare blir också intresserade av hållbarhetsfonder på tillväxtmarknader, till exempel Kina, Ryssland och Brasilien, säger Anna Nilsson. Varbergs Sparbanks arbete med hållbarhet och miljö I Varbergs Sparbank arbetas det strategiskt för att stödja en hållbar ekonomisk utveckling och bygga en långsiktigt hållbar affärsverksamhet. Lars Nilsson, miljöansvarig på Varbergs Sparbank, berättar mer. Banken bedriver sedan länge ett omfattande miljöarbete. I det arbetet spelar klimatfrågan en viktig roll. Med hjälp av miljömål visar vi konkret vad vill göra för att minska negativ miljöpåverkan, till exempel på klimatet. För anställda det kan handla om att resa mindre för att minska utsläpp av växthusgaser och att agera energimedvetet i arbetet. Som ett stort företag har vi också ett ansvar att effektivisera vår resursförbrukning och att ställa krav i vår dialog med leverantörer. Även små förändringar som vi gör kan få stora positiva effekter. På Varbergs Sparbanks hemsida kan du läsa mer om hur de arbetar med hållbarhet och miljö. Företagen som är bra på hållbarhetsfrågor har ofta bra omvärldsanalyser och kontroll på sina risker, säger Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur. Foto: Kristina Sahlén Hållbarhetsfonder I Swedbank Roburs sortiment finns det 14 hållbarhetsfonder. De utgörs av såväl aktiefonder som ränte- och blandfonder. Fonderna placerar i Sverige, Europa eller världen, eller en kombination av alla tre. Tolv av dem heter Ethica. De övriga två, som följer Svenska kyrkans finanspolicy, heter Talenten. Fonderna placerar enbart i de bästa bolagen i respektive bransch, det vill säga best-in-class. Urvalet sker genom en aktiv process med företagsbesök och analyser. Det finns inga speciella hållbarhetsfonder som riktas mot Private Banking-kunder. Men det pågår diskussioner om att ta fram sådana. Det hänger på hur stort intresset är bland kunderna. I dag kan du som Private Banking-kund alltid få hjälp av din personliga rådgivare för att välja de fonder som passar dig bäst. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Aktier en nyckel i pensionssparandet Peter Isberg, pension- och försäkringsspecialist på Varbergs Sparbank, delar inte kritiken mot premiepensionssystemet att många har för hög risk i sitt sparande vid pensioneringen. Om du går ner i risk för tidigt så kan avkastningen försvinna snabbt, säger han. Det är viktigt att fundera på risktagande med tanke på vad som har hänt på de finansiella marknaderna under senare år. Det kommer alltid perioder på tio tolv år då aktier inte går bättre än räntepapper. Vi är inne i en sådan period nu, säger Peter Isberg. Men det finns ingen anledning att betvivla att aktier på sikt kommer ge bättre avkastning än ränteplaceringar. Tumregeln har alltid varit att man ska ha en stor aktieandel i sitt sparkapital om man ska spara under lång tid. Hantera risker Enligt Peter är det viktigt att pensionssparare som närmar sig pensioneringen tänker på att de sannolikt har minst 20 år kvar att leva. Därför ska de inte per automatik minska sin riskexponering. Med en investeringshorisont på år tycker jag att sparkapitalet kan innehålla en stor aktieandel. Om spararen går ned i risk för tidigt och det kommer en period med hög inflation kan avkastningen försvinna ganska snabbt, säger han. För många som har en stor aktieandel i sitt premiepensionssparande blir ändå aktieandelen i deras totala pensionssparande ganska liten. Kritikerna har också hävdat att premiepensionssystemet är för dyrt. Inte heller det håller Peter Isberg med om. Pensionsmyndigheten har varit mycket duktig på att förhandla ned fondavgifterna, säger han. Få som väljer I praktiken är det bara några få procent av spararna som aktivt väljer hur deras premiepensionspengar ska placeras. Här har såväl Pensionsmyndigheten som finansiella aktörer och opinionsbildare av olika slag en viktig uppgift i att informera och stödja spararna. I december 2011 stoppades Pensionsmyndighetens möjligheter att låta förvaltningsbolag göra massfondbyten i dess system. Det innebar att Swedbank och Sparbankerna tvingades upphöra med den diskretionära tjänsten Premiepension Förvaltning. Kundernas premiepensionskapital flyttades i många fall till generationsfonderna Transfer. De står sig väl i konkurrensen med andra pensionsalternativ på marknaden. Transferfonderna investerar både i aktie- och ränteplaceringar. För kunder som vill ha mer risk rekommenderar vi aktiefonder, säger Peter. Måns Widman Det finns ingen anledning att betvivla att aktier på sikt kommer att ge bättre avkastning än ränteplaceringar, säger Peter Isberg på Varbergs Sparbank. Peter synar kritiken Premiepensionssystemet har debatterats flitigt den senaste tiden. Peter Isberg ger sin syn på tre intressanta frågor. Kritik 1: Endast ett fåtal procent av spararna gör ett aktivt val av hur pengarna ska placeras. Peters kommentar: Därför har Pensionsmyndigheten och finansiella aktörer en viktig uppgift i att informera och stödja spararna. Kritik 2: Premiepensionssystemet är dyrt för spararna. Peters kommentar: Nej. Pen sionsmyndigheten har varit mycket duktig på att förhandla ned fondavgifterna. Kritik 3: Systemet leder till att många har för hög risk i sitt spa rande nära pensioneringen. Peters kommentar: För ny blivna pensionärer med en investe ringshorisont på år är det, för många, bra att ha kvar en del risk i sparandet i form av en relativt stor aktieandel. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Efterfrågan på fjällboenden ökar Marknaden för stugor och lägenheter i de svenska fjällen har tagit fart igen. Dyrast är det fortfarande i Åre. Samtidigt börjar prisnivåerna på de olika skidorterna att utjämnas. För i Tärnaby och Branäs stiger priserna allra mest. Under den senaste tiden har flera dagstidningar skrivit om boendet i fjällvärlden och vad det kostar. Samtidigt har prisbilden och slutsatserna i artiklarna skiljt sig åt en del. Fastighetsbyrån, som är marknadsledande och som har en gedigen statistik, ger här en tydlig prisbild. Allra störst är intresset för snittobjekten; stugor och lägenheter med priser på mellan 1 och 2 miljoner kronor, i Åre upp till 2,5 miljoner kronor. Det är en stark efterfrågan just nu, faktiskt över förväntan. Så fort vi lägger ut ett attraktivt objekt i normal prisnivå börjar telefonerna ringa, säger Lena Sandström, chef på Fastighetsbyrån i Åre. Nu kan du köpa denna lyxiga vinterdröm, Hårbörsta 288 i Copperhill, Åre. Stabil marknad Marknaden för fjällboenden är betydligt mer stabil än marknaden för fritidshus i allmänhet. Något generellt prisfall har inte inträffat, men som så ofta i fastighetsaffärer är det läget som avgör prisbilden. Andréas Larsson, regionchef Norr på Fastighetsbyrån, säger att det just nu ser ljusare ut än det gjort åtminstone sedan Dessutom är marknadssituationen väldigt sund. Både säljare och köpare gör intryck att veta precis vad de gör, och panikförsäljningar på grund av alltför höga lånekostnader har blivit mycket sällsynta, säger han. Samtidigt så förekommer det ibland orealistiska prisförväntningar bland både köpare och säljare, anser Andréas Larsson. Det gör att försäljningarna ibland kan dra ut på tiden. En del säljare tror att priserna stigit i höjden, medan en del spekulanter tror att priserna rasat. Då kan det ta tid att komma överens, säger han. Hyra ut stugan Kommer parterna inte överens brukar säljaren helt enkelt fortsätta att hyra ut sitt fjällboende. Det är därmed ganska svårt att göra riktiga kap just nu. Men det finns fortfarande gott om trevliga stugor och lägenheter, inte minst i de lite högre prisklasserna, säger Lena Sandström. En tydlig trend är att prisnivåerna liknar varandra alltmer, skidorter emellan. Priserna stiger i relativt billiga Tärnaby och Branäs, medan de står stilla eller till och med sjunker något i dyrare Sälen. Hyresnivåerna varierar däremot mycket kraftigt, inte minst från vecka till vecka. En tvåbarnsfamilj som vill vara en vecka i fjällen kan få betala allt mellan och kronor för boendet. Eller ännu mer, om man väljer ett extra dyrt alternativ på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Efterfrågan är stark just nu. Så fort vi lägger ut ett attraktivt objekt så hör köparna av sig, säger Lena Sandström, chef på Swedbank Fastighetsbyrå i Åre. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Högst priser i Åre och Sälen På listan här nedan ser du tio av de mest omtyckta skidområdena i Sverige, rankade efter stugpriser. Listan, som är sammanställd av Sveriges största mäklarkedja Fastighetsbyrån, är från februari 2012 (inom parentes siffror från mars 2010). Det bör dock noteras att Fastighetsbyråns typ-fjällstuga är rejält tilltagen, med tre sovrum, välutrustat kök, bastu, braskamin, torkskåp, skidförråd med mera, och har en tillhörande tomt på kvm. Den har dock 20 år på nacken. (Prisuppgifterna på listan gäller A- respektive B-lägen) 1. Åre (Jämtland) 2,8 mkr 1,5 mkr (2,8 mkr 1,5 mkr) 2. Sälen (Dalarna) 2,7 mkr 1,9 mkr (3,0 mkr 2,1, mkr) 3. Idre Fjäll (Dalarna) 2,4 mkr 1,15 mkr (2,3 mkr 1,1 mkr) 4. Orsa Grönklitt (Dalarna) 1,9 mkr 1,05 mkr (1,8 mkr 1,0 mkr) 5. Lofsdalen (Härjedalen) 1,7 mkr 0,9 mkr (1,8 mkr 1,0 mkr) 6. Hemavan (Västerbotten) 1,65 mkr 0,8 mkr (1,5 mkr 0.8 mkr ) 7. Fjätervålen (Dalarna) 1,5 mkr 0,95 mkr (1,45 mkr 0,9 mkr) 8. Grövelsjöfjällen (Dalarna) 1,4 mkr 1,0 mkr (1,4 mkr 1,1 mkr) 9. Tärnaby (Västerbotten) 1,1 mkr 0,8 mkr (1,0 mkr 0,8 mkr) 10. Branäs (Värmland) 1,1 mkr 0,55 mkr (0,9 mkr 0,55 mkr) FOTNOT: De flesta fjällboenden i centrala Åre är bostadsrättslägenheter, men på listan ingår enbart stugor. Prisskillnaden mellan Åre och andra skidorter är således större än listan visar. Vädret påverkar efterfrågan Vintervädret söder om Dalälven är en viktig faktor för efterfrågan på fastigheter i fjällvärlden. Så här ser det lite förenklat ut: Ingen snö alls. Utan snö så minskar folks intresse för fjällen och för skidåkning. Lite snö eller snö från och till. Då ökar intresset och människor vill få mer av den vita varan. Mycket snö. Då minskar intresset på kort sikt, samtidigt som det ökar på längre sikt. Vargavintrarna 2009/10 och 2010/11 fick många att investera i skidutrustning. Men inte direkt. För under dessa båda vintrar åkte färre än vanligt till fjällen. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Fyra råd: Så sänker du skatten Nu är det ett bra tillfälle att se över ekonomin och hur den påverkas av regelförändringarna nästa år. De nya skattereglerna gör nämligen att det finns pengar att spara för den som är ute i tid. Ett viktigt besked är att regeringen aviserat en sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent nästa år. Därför gäller det att skjuta upp så mycket som möjligt av skatteinbetalningen till Ett bra sätt är att maximera avsättningarna till sina periodiseringsfonder och därigenom minska det beskattningsbara resultatet 2012, för att ta fram kapitalet till beskattning nästa år. Där tjänar du direkt 4,3 procentenheter. Men det måste göras nu. Du kan inte gå in och reglera periodiseringsfonderna retroaktivt efter årsskiftet, säger Maria Westergren, skattejurist på Swedbank. Skippa lönen En annan effekt av den lägre bolagsskatten är att företagsägare som lyder under FÅABreglerna kan överväga att plocka ut delvinsten som utdelning i stället för som lön. Detta eftersom det blir mer kapital kvar i bolaget efter skatt. När det gäller uthyrning av fastigheter höjs schablonavdraget från kronor till kronor under nästa år. Ett råd inför årsskiftet riktat direkt till privatpersoner är att tänka på kvittningsfrågorna och se till att kvitta förluster mot vinster i den mån du kan. Huvudregeln när det gäller noterade aktier eller fonder i en privatportfölj är att förluster kan dras av till 70 procent om det inte finns någon vinst att kvitta mot. Har du däremot gjort en vinst på aktier eller fonder under året är förlusten kvittningsbar till 100 procent, säger hon. Reducerad skatt Maria Westergren pekar samtidigt på att en förlust under inkomstslaget kapital på upp till kronor ger det en skattereduktion på 30 procent. Är underskottet större än kronor är skattereduktionen endast 21 procent. Du bör kanske fundera på att skaffa ett schablonbeskattat sparande i stället som en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Då tas inga vinster eller förluster upp utan du skattar i stället cirka 0,5 procent årligen på hela innehavet, säger hon. När bolagsskatten sänks så gäller det att skjuta upp så mycket som möjligt av skatteinbetalningen till 2013, säger Maria Westergren, skattejurist på Swedbank. Råden inför nyår Bolagsskatten sänks från 26,3 till 22 procent. Rådet är att ta ut vinsten 2013 i stället för i år. Glöm inte att schablonavdraget vid uthyrning av fastigheter höjs från till kronor. Se till att kvitta förluster/vinster i noterade aktier och fonder. Utnyttja möjligheten till skatteavdrag på kronor vid pensionssparande. Mikael Gianuzzi Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Hans beslut gjorde en skillnad 22-årige Andreas Wilhelmsson är en utpräglad datanörd som är skicklig med datorer. Men det krävs mer för att lyckas i affärslivet. Under 2011, när siffrorna dalade, fattade han flera avgörande beslut som räddade internetföretaget Davelo AB. Andreas Wilhelmsson är en frisk fläkt från Hjo i Västergötland. Redan som 17-åring startade han sitt första företag där han under gymnasietiden tjänade bra på att extraknäcka med olika datorjobb. Jag skruvade i datorer, gjorde hemsidor och märkte ganska snart att det här var ju både roligt och lönsamt. Efter en tid omsatte jag runt kronor och det var mycket pengar för mig. Jag spenderade en del förstås, men anställde även en kompis och inledde samarbeten med andra företag, säger Andreas Wilhelmsson, vd för internetföretaget Davelo AB. Entreprenörskapet lockade Andreas Wilhelmsson tänkte plugga vidare efter gymnasiet, men när han varit på en föreläsning om försäljning och entreprenörskap blev det som en aha-upplevelse för honom. Jag tog fasta på det här med att vara entreprenör och försökte läsa allt som fanns i ämnet. Vintern 2009 bestämde jag mig för att bli företagare, ha anställda och började skissa på en affärsplan, säger han. Sedan gick allt fort. Den lilla enskilda firman växte till sig och blev i maj 2010 aktiebolaget Davelo. Den då 20-årige Andreas hade tio anställda och såg inga hinder. Jag försökte göra allt och så gick det som det gick. Som mest var vi personer under 2011, men efter ett tag gick det allt tyngre och vi var tvungna att skära rejält. Det var nära att jag fick lägga ner, men det vände. Det berodde bland annat på att jag som tur var tog hjälp av rådgivare blev en läxa för mig som jag tog lärdom av. Nu vet jag både hur man bygger upp, men också räddar ett företag och vänder det till lönsamhet. Man måste ta reda på vad man är bra på och hålla sig till det. I dagsläget har jag etablerat en produktionsstyrka, där jag tagit in en administrativ chef och det är nog det bästa beslut jag tagit hittills, säger han. Synas på nätet 2012 har det mesta gått Davelos väg och företaget har hittat en spetskompetens som är mycket efterfrågad. Företaget hjälper andra företag att nå ut på internet på olika sätt. Det rullar på riktigt bra och de kommande tre åren kommer att bli lyckosamma, det är jag säker på. Från att tidigare mest ha kodat hemsidor jobbar vi sedan en tid med avancerade designuppdrag där vi levandegör den digitala miljön. Vi är helt enkelt väldigt duktiga på användarvänlighet, säger han. Den senaste produkten heter Aktor. I korthet handlar det om att en levande person filmas i en studio och sedan förmedlar denne sitt budskap samtidigt som hon eller han kliver ut och in i hemsidor, intranät med mera. En rolig idé som fungerar. Stefan Hällberg Året 2011 blev en läxa. Nu vet jag både hur man bygger upp, men också räddar ett företag och vänder det till lönsamhet, säger Andreas Wilhelmsson, vd för Davelo AB. De avgörande besluten Andreas Wilhelmsson driver internetföretaget Davelo AB som i dag går bra. Men det har inte alltid varit så. Året 2011 var tungt och det krävdes förändringar i företaget. Här är de avgörande besluten som vände den negativa trenden. Jag slutade med att försöka göra allting själv och fokuserade på att enbart göra det som jag är bra på. Från att ha skött det mesta tog jag i stället en säljoch projektledarroll. Genom att ta hjälp av rådgivare, såväl externa kontakter som delägare, styrelse med flera, så kunde vi vända skutan. En ny styrelse tillsattes och jag anställde en administrativ chef. Vi rensade bland våra tjänster och produkter och behöll det som vi var bäst på. För att kunna skära drastiskt i kostnaderna var jag tvungen att avskeda halva arbetsstyrkan i december Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Kryssa och bo i New York Med tjänsten Mer kan du bland annat kryssa längs Hudsonfloden och bo på hotell vid Central Park i New York i november. Nu kan du bo fyra nätter på det 4-stjärniga designhotellet Hudson Hotel vid Central Parks sydvästra hörn. Och ombord på fartyget The Spirit of New York får du en härlig kombination av mat, dans, underhållning och en fantastisk vy över staden från Hudsonfloden. Här kan du njuta av en cocktail i baren medan du åker under Brooklyn Bridge och varför inte passa på att dansa dig förbi Frihetsgudinnan. I november kan du kombinera en kryssning med att bo på hotell i New York. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. I paketet ingår: Del i dubbelrum onsdag till söndag under november, exklusive frukost. Middagskryssning på fartyget Spirit of New York med lyxig buffé inklusive te och kaffe. Öl/vin eller annan alkohol mot tillägg. Avgång sker från Pier 31 i Chelsea kl Åter kl Alla lokala skatter och avgifter ingår. Tid: Under november Pris per person: kronor. Bokning: Travel 2 Events, telefon: Uppge kod: Mer. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport november 2012 Private Banking Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. Analys Trender & Makroekonomi Börsutvecklingen har varit blandad i oktober. Den amerikanska börsen tappade lite under månaden. Europeiska börser har gått bättre, bortsett från den svenska börsen. Rapportsäsongen har varit svag och flera bolag har presenterat dystra nyheter för det tredje kvartalet. Att börserna inte tagit ännu mer stryk beror på att förväntningarna redan kommit ned inför rapportsäsongen efter svag makrodata de senaste månaderna. Börser på tillväxtmarknader visade en blandad utveckling där till exempel Kina ökade medan Brasilien, Hongkong och Sydkorea backade något. De korta räntorna hålls fortfarande tillbaka av centralbankerna i industriländerna. Flera tillväxtmarknaders centralbanker har USA även 10% de (0%) sänkt sina styrräntor. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i oktober men annonserade att en sänkning kan komma i december. Långa statsobligationsräntor i USA, Tyskland och Sverige har varit stabila medan långa räntor i Sydeuropa har gått ner. Både dollar och euro har stärkts 1-2 procent mot kronan i oktober. Ekonomisk statistik har varit något bättre i USA och Kina, medan europeisk och japansk data är fortsatt svag. Orkanen Sandy som slog till mot bland annat USA:s östkust kan påverka ekonomin i närtid, men effekten på sikt är försumbar. Det amerikanska presidentvalet närmar sig och det är mycket jämnt mellan Obama och Romney i opinionsundersökningarna. USA Måttlig tillväxt i ekonomin Fed annonserar nya köp av bostadsobligationer USA:s ekonomi växer i måttlig takt och återhämtningen från finanskrisen pågår. BNP ökade med två procent under tredje kvartalet uppräknat till årstakt, vilket var i linje med förväntningarna. Annars har makrostatistik överraskat positivt den senaste månaden. Detaljhandelsförsäljningen var till exempel mycket stark. Bostadsmarknaden är fortfarande svag men i september kom tecken på att byggandet av nya hus börjar komma igång igen. Industriproduktionen är också svag och vi vet att sommaren inte var en bra period för industrin. Inledningen av rapportperioden för tredje kvartalet har varit åt det svagare hållet. Detta bekräftar den bild som indikatorer gett om dämpad global efterfrågan i kvartal tre. I USA är fokus nu på det stundande presidentoch kongressvalet. President Obama gjorde en mycket svag första debatt mot Romney som kan blir avgörande för valets utgång. Även om Obama var betydligt mer offensiv i de två efterföljande debatterna är opinionsläget väldigt jämnt. Vinner Romney kan USA få en mer företagsvänlig politik på kort sikt. Samtidigt är Obamas politik möjligen bättre för den amerikanska ekonomin på längre sikt. Experterna är oense där, men något alla är överrens om är att USA måste göra något åt sitt stora underskott och sin höga statsskuld. Frågan är hur - höja skatter eller minska utgifter? Vid årsskiftet löper flera skatterabatter och subventioner ut och om politikerna inte kommer överens om att förlänga en del av dessa kan ekonomin drabbas hårt av denna så kallade fiscal cliff. Europa och Sverige Fortsatt stor osäkerhet om den europeiska skuldkrisen Tecken på att svensk industri drabbas av krisen Konjunkturnedgången inom euroområdet har fortsatt och inköpschefsindex minskade återigen i oktober. Tyskland har bromsat in och även om ekonomin inte är i recession så är den i alla fall nära nolltillväxt. Frankrike och Belgien har det också tufft nu. Positivt är att PIIGS-länderna inte försvagas lika snabbt som tidigare. Vissa av länderna har till exempel efter många år med negativ handelsbalans lyckats vända den till noll eller till och med positiv. Irland, vars bostadspriser föll med mer än 50 procent under krisen, har nu sett en viss prisuppgång. Irland ligger dessutom klart före planen i de besparingsprogram de åtagit sig att genomföra. Störst problem, bortsett från Grekland, är det i Spanien och Portugal. Där har tillväxten varit svag vilket gjort att länderna ligger klart efter de planerade besparingsåtgärderna. Europeiska politiker försöker enas om en bankunion för att minska risken för banksystemet och få mer enhetlig finansiell kontroll av banker Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks Detta och dokument Sparbankernas är framställt av Swedbank Private för allmän distribution. Banking-kunder Dokumentet är framställt och i informationssyfte. ges ut tio Innehållet gånger i dokumentet per år. utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. förenade Projektledare: med osäkerhet och rekommenderas Gustav Egerö. att komplettera Redaktör: sitt beslutsunderlag Hans med det Strömberg. material som bedöms Produktion: som nödvändigt. Materialet Redaktörerna. får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha Adress: andra Swedbank, tjänster Brunkebergstorg och 8, villkor. SE Stockholm. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 1

10 Månadsrapport november 2012 Investment Center i enskilda länder. Tveksamheter finns dock över förslagen och det är långt kvar innan vi kan skriva av denna risk. ECB finns dock där och kan erbjuda stöd om länder begär det förutsatt att de går med på tuffa reformprogram. Att svensk ekonomi har bromsat in har bekräftats av ytterligare svag makrostatistik i oktober. Industrin har försvagats och byggföretagen tillhör de branscher som har det allra tuffast. Om man ska hitta något positivt i den svenska industrin så är det att lagernivåerna är mycket låga, vilket kan gynna produktionen och tillväxten nästa år. Varslen har stigit generellt och det är troligt att arbetslösheten ökar lite fram till årsskiftet. Detaljhandelsförsäljningen var oväntat stark i september, delvis tack vare låga priser. Inflationen är låg, 0,45 procent i årstakt. Priser på bostadsmarknaden har dock hållits uppe väl. Även om Riksgäldkontorets nya prognos visar på ett större underskott än väntat är svenska statsfinanser klart starkare än i många andra länder. Japan Sannolik recession Bank of Japan utökar sina köp av finansiella tillgångar Ö-konflikten med Kina har påverkat Japans konjunktur negativt och de flesta indikatorer, som företagsförtroende, industriproduktion och export, föll i september. Ekonomin var svag redan under sommaren och en recession har sannolikt börjat i september. Vid sitt möte i slutet av oktober beslutade Bank of Japan att utöka sin fond för tillgångsköp i ett försök att stödja ekonomin. Tillväxtmarknader Makrodata pekar på starkare tillväxt i Kina Räntesänkningar i Brasilien och flera andra asiatiska länder Kinas tillväxt under tredje kvartalet var 7,4 procent jämfört med samma period förra året. Det är den lägsta tillväxttakten sedan krisen Vissa indikatorer pekar däremot på en starkare utveckling framöver. Inköpschefsindex för industrin visar på en förbättring i oktober jämfört med september. Det är också positivt att både export och bankutlåning ökade i september. Brasilien sänkte räntan med 25 punkter till 7,25 procent. Centralbanken meddelade att ytterligare sänkningar är osannolika givet inflationsrisker. Även Korea, Thailand och Filipinerna sänkte sina styrräntor med 0,25 procent under oktober och alla tre skrev ner sina prognoser för tillväxt de kommande kvartalen på grund av en svagare global konjunktur. Indiens inflation fortsätter att ligga på en hög nivå, nästan 8 procent. Det betyder att räntan kan komma att ligga oförändrad framöver trots en pågående konjunkturavmattning. Analys Ränteutveckling Marknadsräntorna fortsatte uppåt under oktober även om de föll tillbaka något i slutet av månaden. Detta beror på att riskviljan återigen försämrades något. Det är fortsatt svårt att få räntor att stiga trots en överlag god riskvilja på marknaden. Det har framförallt att göra med extremt låga nivåer på styrräntor och korta krediträntor. Detta skapar en lågräntemiljö över hela avkastningskurvan för de flesta tillgångsklasser. Vi tror att det finns en ökad sannolikhet för högre räntor i både Sverige och Tyskland. Eurokrisen har inte på något avgörande sätt förbättrats men ur ett marknadsperspektiv har det lugnat ner sig något. ECB har lovat att köpa obligationer om Spanien eller andra skuldtyngda högränteländer skulle behöva det. Det har lugnat marknaden och ränterörelserna på de spanska och italienska obligationsmarknaderna har minskat markant. Vi anser fortfarande att de är för höga jämfört med till exempel tyska räntor. Vi förväntar oss att Spanien kommer att söka hjälp, något som skulle få ned räntorna där ytterligare. Centralbankerna fortsätter att tillföra enorma mängder likviditet. Bland annat fortsatte Bank of Japan sina kvantitativa lättnader för andra månaden i rad. De kommer att göra detta tills inflationen är över 1 procent. I USA har Federal Reserve fortsatt att köpa bostadsobligationer i stora mängder. Totalt köper Fed långa obligationer för 85 miljarder USD varje månad. Köpen får betraktas som framgångsrika och är en stor anledning till att den amerikanska bostadsmarknaden och bostadsräntorna förefaller ha nått sin botten. I Sverige har vi fått blandade signaler efter räntesänkningen från Riksbanken i september. Marknaden hade vissa förväntningar om en räntesänkning också i oktober men riksbankschef Stefan Ingves publicerade en debattartikel där han argumenterade för att penningpolitiken även måste beakta risker förknippade med hushållens ökande skuldsättning. Riksbanken valde också att lämna räntan oförändrad men signalerade en trolig sänkning den 18 december. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. förenade Projektledare: med osäkerhet och rekommenderas Gustav att Egerö. komplettera Redaktör: sitt beslutsunderlag Hans med det Strömberg. material som bedöms Produktion: som nödvändigt. Materialet Redaktörerna. får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha Adress: andra Swedbank, tjänster Brunkebergstorg och 8, villkor. SE Stockholm. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10 2

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar.

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Här är de bästa aktierna för 2010 Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Sidan 3 Risk för ny bobubbla

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Klappar sätter fart på tillväxten MAKRO. Hushållen konsumerar som mest i december och det bidrar till ekonomins tillväxt. En snörik jul kan få sporthandeln på fötter. Hushållen måste känna framtidstro

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 3 2012 Ägarplanering på Costa del sol 3 vd michael Wolf visar vägen 8 anna haag spårar i davos Kampen om USA Så påverkas din ekonomi

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Advice. Ljusare tider! Trots den rådande osäkerheten kan den globala ekonomin komma att växa under 2013. Här är faktorerna som avgör framtiden.

Advice. Ljusare tider! Trots den rådande osäkerheten kan den globala ekonomin komma att växa under 2013. Här är faktorerna som avgör framtiden. Advice 3 en tidning om private banking från i luxemburg Nr 1 2013 Nu blir det dyrare att bo i SpaNieN 7 därför gick portföljerna Så bra 8 fredrik eklund lyckas i New york Ljusare tider! Trots den rådande

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer