Solglimtens Förskola. Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solglimtens Förskola. Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år."

Transkript

1 Solglimtens Förskola Adress Vetevägen Höör Hemsida Solglimten.se Telefon Solglimten Lillglimten E-post Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år. Utvärdering Avdelningarna utvärderar löpande under året och dokumenterar för första året digitalt med hjälp av portfolie. Detta leder till veksamhetsberättelsen. Personalmöte Varje månad samt vid behov. Övriga möten Styrelsemöten varje månad eller vid behov. Utvecklingssamtal Nya barn och personal har vid behov ett samtal en månad efter start. Alla föräldrar har utvecklingssamtal med ansvarspedagog på vårterminen samt vid behov. Föräldrakontakt Muntligt dagligen, vi skickar månadsbrev via e-post varje månad, vid varje terminsstart får föräldrarna ett brev med information om vad respektive avd har för tema och lite övrig information. De föräldrar som föredrar information på papper får det. Föräldramöte En gång på höstterminen och ett på vårterminen.

2 Kommunens tillsyn En gång per år? Solglimten har regelbundna personalmöten varje månad. Här diskuteras pedagogiska frågor, verksamhetsfrågor, organisation och barns och personals arbetsmiljö. Vid 1 av de fyra kompetensutvecklingsdagarna per år läggs vikten vid mål- och kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisningen sammanställs av förskolechef och biträdande förskolechef. Varje avdelning har ca åtta-10 timmar varje månad avsatt för arbete med avdelningsplanering, likabehandlingsplan, målarbete och utvärdering. Solglimten är uppdelad på två avdelningar som heter Lillglimten och Solglimten. Lillglimten har barn mellan 1 och 3 år. På vårterminen gick här 12 barn och arbetade 2-3 pedagoger. På höstterminen gick här 9 barn och i december, skolades det in 1 barn till. På denna avdelning läggs stor vikt vid omsorg, tillit, lek, språk och grovmotoriska övningar. Dockor och lego är andra populära leksaker. Vi har ofta skapande och annan kreativ aktivitet. Solglimten är vår 3-5årsavdelningar. Här har på vårterminen gått 24 barn. Det arbetade 4 pedagoger och barngruppen delades in i en 3-års grupp 11barn och en 4-5års grupp på 13 barn. Under höstterminen hade vi 23 barn och 4 pedagoger. Barnen var då indelade i en 3-4års grupp med 14 barn och en 5-års grupp med 9 barn. Varje enskilt barn utvecklas i sin egen takt, efter sina förutsättningar och intressen. Barnets utveckling dokumenteras av personalen. Barnets självständighet prioriteras vid matsituationen och andra vardagliga situationer. Vid skapand verksamhet finns: färger, pennor, papper, saxar, pärlor, vävar, tyg, garn m.m. Flera gånger i veckan har barnen sångsamling. Vi har flera musikprojekt varje termin. Det sker antingen avdelningsvis eller i homogena åldersgrupper. Den fria leken är mycket viktig för oss då vi tycker att det är träning för livet.

3 Solglimtens förskola prioriterar matens kvalitet. Vi har en mycket skickig och härlig kock som lagar supergod, varierande och nyttig lunch. Frukost serveras kl Den består av smörgås, mjölk, fil och flingor eller gröt. Lunchen serveras lö och avslutas alltid med frukt. Mellanmålet serveras kl och består av allt från gröt, musli, fil, pannkakor eller hembakat bröd. Verksamhetsplan Utöver de mål och riktlinjer från Lpfö-98 samt kommunens skolplan har Solglimtensförskola följande mål: Vi arbetar med fokus på utepedagogik, språkutveckling, matkultur, skapande samt med barnens självständighet. Solglimtensförskola har som mål att ge varje barn möjlighet att utvecklas till en självständig och harmonisk individ. Genom att barnet är självständigt får det större möjligheter i vardagen att få ett rikare liv. Självkänslan växer. De blir en egen människa. Pedagogerna handleder först barnet i den aktuella uppgiften. Därefter får barnet prova själv. Detta gäller i alla vardagliga situationer och i handhavande och utövande av material, lekar och spel. Målet har uppnåtts. Alla barn har fått möjlighet att utveckla sin självständighet i vardagen på förskolan. Musik Solglimtensförskola har som mål att erbjuda varje barn att sjunga, spela instrument och rörelse till musik flera gånger i veckan under ledning av pedagog. Genom att sjunga, spela, lyssna och röra sig till musik utvecklar barnet många olika egenskaper. Hjärnhalvorna kommunicerar, språket övas och självkänslan stärks. Dessutom är det roligt.

4 Varje barn sjunger varje dag. Målet har uppnåtts. Alla barn har erbjudits att vara med på sångsamling flera gånger i veckan. Solglimtens förskola mål för 2010 Yttre förutsättningar Solglimtensförskola hyr lokaler av Ringsjöförsamling samt äger paviljongen. Lokalerna renoveras sparsmt vid behov. Ett eget tillagningskök finns som godtjändes Ventilationssystemet är nytt och ljudsänkande åtgärder har anpassats efter förskolenormer. Egenkontrollprogram har anpassats till livsmedelshanteringen och implementerats i verksamheten med utbildning och information. Den inhägnade gården består av sandlådor, stensatt del som gör det roligt att cykla m.m och en stor grön äng som lockar till all form av lek. Det finns gungställningar, sandlåda, lekhus, rutchbanor samt ett förråd. Det finns både stora och små träd Inre förutsättningar På Solglimtensförskola har vi 6 pedagoger anställda och de har varierande pedagogisk utbildning och erfarenhet. Timvkarier har oftast antingen utbildning eller erfarenhet. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Utepedagogik Vi på Solglimten strävar efter att vara en förskola som ser allt runt omkring oss som resurser och att vi tillsammans med barnen skapar en helhetsupplevelse, där lärandet är gränslöst. Vi ger barnen tillfälle att b l a utforska djur, växter samt att se de olika skiftningarna i naturen. Mycket lek, både fri och styrd, och fantasi som

5 utvecklar deras motorik och alla sinnen. Vi vill att barnen på ett lekfullt och luststyrt sätt ska ta del av naturen och vad den har att lära oss. Mycket utepedagogik med både frilek och styrda aktiviteter. Digital dokumentation till portfolien. Matkultur Vi strävar efter att all mat skal vara lagad från grunden med bra och näringsrika råvaror. Mat skall vara spännande, färgrikt och vackert och barn tycker alltid att det är roligt att få prova något nytt. Förskolan har en mycket viktig roll när det gäller att lägga grunden för hälsosamma vanor. Vår matsedel innehåller mycket frukt och grönsaker. Vår kock äter dagligen tillsammans med barnen för att ta del av vad de tycker och äter bra av. Barnen är på de sättet delaktiga i planeringen av matsedeln och får lära sig vikten av att äta rätt kost. Skapande verksamhet Solglimtensförskola har som mål att ge varje barn möjlighet till skapande verksamhet där de får möjlighet att utveckla sitt bild- och formskapande under ledning av utbildad pedagog. De äldre barnen har tillgång till målarpennor, papper, klister, tidningar, pärlor m.m varje dag. Genom att få handledning och kunskaper i olika tekniker kan barnet därefter skapa fritt och självständigt. Barnet utvecklar sin självkänsla och har roligt.

6 Någon gång varje vecka får barnen vara inne i målarrummet för att skapa med olika metoder och material. Digital dokumentation till portfolien. Solglimtensförskola har som mål att varje barn blir bilddokumenterat varje vecka. Bilderna visas i bildspel i avdelningens hall. Bilderna används tillportfolien och vid utvecklingssamtal. Bilddokumentationen leder till att ge föräldrar, barn och pedagoger större möjlighet att se barnens intressen, utveckling och vardagliga liv. Pedagogerna fotograferar barnet i olika aktiviteter i den dagliga verksamheten. Bilderna läggs ut i bildspel på skärmar i avdelningens hall samt sätts in i portfolien. UTVÄRDERIN G Målet har uppnåtts delvis. Varje barn har blivit fotograferats och det har dokumenterats i porffolien. Bilderna har dock inte använts vid alla utvecklingssamtal. Demokrati Solglimtensförskola har som mål att ge varje barn övning och kunskap i demokratiska processer. Syftet är att ge barnet en förståelse för sitt eget och andras värde och att lära sig att uttrycka sin åsikt. Vi införlivar demokrati i vardagen efter barnets förutsättningar och mognad. UTVÄRDERIN G Varje pedagog använder sig av demokratiska metoder i vardagen. Barnen har till exempel stor möjlighet att välja sina aktiviteter. Annat som Solglimtensförskola vill erbjuda Trygghet, delaktighet och jämlik behandling En väl förberedd miljö för såväl barn som personal. Pedagoger som handleder och inspirerar till utveckling Material som lockar alla sinnen. Lugn och harmonisk miljö

7 Hemlagad, näringsriktig och god mat. Mycket utomhuspedagogik Andra mål för verksamheten detta år Göra utemiljön roligare, mysigare, och mer utvecklande. Temat årstiderna var den röda tråden under vt och under ht var det kroppen. Detta har vi gjort: En samling såg som vanligt ut så här vi börjar med att sjunga en bekräftelsesång, sen lägger vi ut banens namnlappar på golvet och barnen får en i tagen leta upp sitt namn. De får sedan berätta vad de heter i efternamn och hur gamla de är. Vi har matematiskttänkande med att de får räkna hur många vi är och hur många som är lediga. Vem som är flest flickorna eller pojkarna. Vi pratar om vilken veckodag det är och ändrar på almanackan till rätt dag. Vi sjunger sen veckodagsången Sju dagar har veckan Månaderna och årstiderna pratar vi också om. Vi har gått ut på upptäcksfärder i vår närmiljö. Här använder barnen den fria leken till att samarbeta, experimentera, fantisera och vara allmänt kreativa. Ibland så samlar vi in naturmaterial och tar med oss hem och så gör vi konstverk av det. Vi har haft rörelse till olika former av musik. Nästan alla deltar med liv och lust och de lär sig att lyssna, koncentrera sig, motorik och ett samspel med sina kompisar för att nämna några exempel. Skapande Vi delade ofta på gruppen här. Varje barn utgår ifrån sin förmåga och alla barn behöver inte göra likadant. Allt blir fint! Vi har pysslat en del till alla hjärtans dag, morsdag och till vernissagen. De har fått prova på detta Måla med vattenfärg

8 Rita med oljekritor Klippa och klistra Måla till musik Lyssna till saga och sedan rita till sagan tillsammans på ett stort papper. Månadsteckningen av en människa Språket Här har vi arbetat mycket med sång, rim och ramsor. Barnen har fått använda sig av mun gymnastik, såsom att blåsa i sugrör, tungramsor m.m. Vi har gjort en del språk leka och nonsens prat. Låtsas ord tycker de är jättekul! De får själv hitta på något ord från ett redan befintligt ord och sedan rimma på det. Ordet behöver då inte betyda något och inget är fel. Kristen samling Vi har arbetat med berättelserna från Nya Testamentet samt olika liknelser. Ibland har vi skapat något efteråt som hade med berättelsen att göra. Vi sjunger några kristna sånger ber Gud som haver. Vid ett par tillfällen har prästen Annelie och församlingspedagogen Ros-Marie, båda från Ringsjöförsamling varit på besök under vår samling. Utfärder till Skånesdjurpark och Fulltoftanaturcenter har gjort både vt och ht. Barnens födelsedagar uppmärksammas med sång och present. Föräldramöte Har vi haft vid två tillfällen en gång på vt och en gång på ht. Utvecklingssamtal har utförts under vt för samtliga barn och föräldrar. Antal barn 1-3 år 9-12 Antal barn 4-5 år Antal årsarbetare med pedagogiska uppgifter 5.75% Antal inskrivna barn per årsarbetare 5.8 SAMMANFATTNING Våra stora mål inom den pedagogiska biten har uppfyllts. Solglimtensförskola barn får ett stort utbud av aktiviteter så att de får möjlighet att utvecklas till självständiga och kreativa

9 individer. Vision Solglimtensförskola, en förskola utöver det vanliga. Solglimtensförskola här växer unika individer med öppna sinnen som tillsammans med andra erövrar världen idag och i framtiden.

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer