5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l Före måltid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid"

Transkript

1 System för blodsockerkontroll 12:24 l mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor

2 AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system för blodsockerkontroll (mätare, teststickor och kontrollösning) är avsett för att personer med diabetes själva ska kunna mäta sig och för att sjukvårdspersonal ska kunna kontrollera glukoskoncentrationer i venöst helblod och färskt kapillärt helblod som tas från fingerspetsen eller handflatan. Det är avsett för kvantitativ mätning av glukoskoncentrationen i helblod från 1,1 mmol/l till 33,3 mmol/l. Contour Next USB-system för blodsockerkontroll kan användas som ett hjälpmedel för att övervaka effekten av en diabetesbehandling. Contour Next USB-system för blodsockerkontroll är inte avsett för diagnos eller screening av diabetes mellitus och är inte heller avsett att användas på nyfödda. SÄKERHETSINFORMATION VIKTIGT Allvarlig sjukdom Kapillära blodsockermätningar (med stick i fingret eller på alternativt ställe) är kanske inte kliniskt lämpligt när det perifera flödet är nedsatt. Chock, svår hypotoni, hyperosmolär hyperglykemi, diabetesketoacidos och svår uttorkning är exempel på kliniska tillstånd som kan påverka glukosmätningen av perifert blod negativt. 1-3 Tala med din diabetessköterska eller motsvarande Innan du ställer in målintervall eller höga eller låga varningar på din mätare. Innan du ändrar din medicinering baserat på testresultaten. Om ditt blodsockerresultat är under 2,8 mmol/l följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockerresultat är över 13,9 mmol/l tvätta och torka händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Om du får ett liknande resultat ska du ringa sjukvården snarast möjligt. Om huruvida testning på alternativa stickställen (AST) är lämpligt för dig. Möjlig smittrisk Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning eller vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor. Mätaren, blodprovstagaren och lansetterna är endast avsedda att användas av en och samma patient. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar! Använd dem inte på flera patienter! 4,5 Samtliga delar av denna enhet betraktas som biologiskt riskmaterial och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar, även efter rengöring och desinfektion. Microlet 2 blodprovstagare får inte användas vid assisterade blodprovstagningar av sjukvårdspersonal eller på vårdinrättningar. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du tar ett prov, då de inte längre är sterila efter användning. Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av virussjukdomar. Förvaras utom räckhåll för barn. Denna enhet innehåller smådelar som kan orsaka kvävning om de sväljs av misstag. i ii

3 OBSERVERA Läs bruksanvisningen för Contour Next USB, bipacksedeln till Microlet 2-blodprovstagare och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätare innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och underhåll exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti en ny kartong ska dessa inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information Bayers Contour Next USB-mätare fungerar endast med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösning. Förvara alltid Contour Next-teststickorna i originalburken. Stäng burken omedelbart efter att du tagit ur en teststicka. Burken är gjord för att hålla teststickorna torra. Undvik att exponera mätaren och teststickorna för överdriven fuktighet, värme, kyla, damm eller smuts. Om teststickorna exponeras för luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller om teststickorna inte förvaras i originalburken kan de bli skadade. Detta kan leda till felaktiga testresultat. Använd inte en teststicka som verkar vara skadad eller använd. Kontrollera utgångsdatumet på teststickorna och kontrollösningen. Det är viktigt att inte använda teststickorna eller kontrollösningen om utgångsdatumet som står på burkens etikett och kartongen har passerats. Detta kan orsaka felaktiga resultat. Använd inte kontrollösningen om det har gått sex månader sedan du först öppnade flaskan. Det är en god idé att anteckna kasseringsdatumet på sex månader på kontrollösningens etikett. Kontakta Bayer Diabetes Care Kundsupport på telefon om testresultaten med kontrollösningen ligger utanför intervallet. Använd inte mätaren till testning av blodsocker förrän du åtgärdat problemet. Mätaren har utformats för att ge korrekta resultat vid temperaturer mellan 5 C och 45 C. Om du befinner dig utanför detta temperaturområde ska du inte utföra tester. När mätaren flyttas från ett ställe till ett annat ska du låta mätaren anpassa sig till temperaturen på det nya stället i ungefär 20 minuter innan du utför iii ett blodsockertest. Produkterna har utformats för att ge korrekta resultat vid temperaturer mellan 5 C och 45 C. Du ska inte utföra något blodsockertest när Contour Next USBmätaren är ansluten till en dator. Använd bara godkänd utrustning från tillverkaren eller från en certifierad organisation som t ex UL eller TUV. Det rekommenderas att du inte använder elektronisk utrustning i mycket torra miljöer, särskilt inte om det finns syntetmaterial i närheten. Bayers Contour Next USB-mätaren är förinställd och låst till att visa resultaten i mmol/l (millimol glukos per liter blod). Resultat i mmol/l visas alltid med decimal. Resultat i mg/dl visas aldrig med decimal. Exempel: eller Kontrollera på din display att resultaten visas i mmol/l. Om inte så är fallet kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon Bayers Contour Next USB-kontrollsystem för blodsocker har ett mätområde från 1,1 mmol/l till 33,3 mmol/l. Vid resultat över 33,3 mmol/l eller under 1,1 mmol/l: оо оо Om ditt blodsockervärde är under 1,1 mmol/l visas skärmen Följ omedelbart råd från sjukvården och mätaren piper två gånger. Kontakta diabetssköterska eller motsvarande. Om ditt blodsockervärde är över 33,3 mmol/l uppmanas du på nästa skärm att utföra ett nytt test. Mätaren piper två gånger. Om resultaten fortfarande är över 33,3 mmol/l visas Följ omedelbart råd från sjukvården. Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-hubar med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USB-förlängningskabeln. iv

4 v Uppladdningsbart batteri Bayers Contour Next USB-mätare har ett uppladdningsbart batteri. Du måste ladda batteriet innan du kan använda mätaren, och du kan inte göra ett blodsockertest medan batteriet laddas. För att ladda Anslut mätaren till väggladdaren eller datorn. Se till att datorn är igång och att den inte befinner sig i standby-, vilo- eller energisparläge. Mätaren är fulladdad när lampan vid stickporten slutar blinka och slocknar. Koppla ifrån din Contour Next USBmätare för att testa. TIPS: Efter en minuts laddning kan du göra ett blodsockertest om det behövs. En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet. Tänk på att USBportarna i vissa datorer och USBhubar med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USBförlängningskabeln. Innehållsförteckning Din mätare och blodprovstagare...2 Översikt över mätaren...4 Grundinställning...6 Index...80 Förberedelse för test...11 Förbereda blodprovstagaren...14 Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen...16 För alternativt testställe (AST) - handflatan...20 Testresultat...26 Test med kontrollösning...28 Ställa in en påminnelse efter ett test...30 Loggbok Lägga till information om kolhydrater, insulin och noteringar...34 Lägga till noteringar...39 Logga information om kolhydrater från loggboks-menyn...40 Logga insulin från loggboks-menyn...40 Trender (medelvärden och sammanfattningar)...42 Inställningar...45 Ställa in datum och tid...48 Glucofacts Deluxe Programvara för analys av blodsockerresultat...59 Skärmar med felmeddelanden...62 Batteriets status...63 Symboler som används...73 Systemspecifikationer...74 Mätarens skötsel...76 Garanti...78 KOMMA IGÅNG TESTNING HUVUDMENY TEKNISK SERIVICE & SKÖTSEL

5 KOMMA IGÅNG Bayers Contour Next USB System för blodsockerkontroll Skyddslock för USB-kontakten Din Microlet 2 blodprovstagare Återställningshandtag Greppfördjupning KOMMA IGÅNG Utlösarknapp Bayers Contour Next USB System för blodsockerkontroll Översta menyknappen Se sidan 4 Knappar för att Välja/Bläddra Se sidan 5 Display 12:24 l L 5.2 mmol Före måltid Påminn. Alternativ Stickport: För att slå på lampan vid stickporten, se sidan 4. Din Contour Next-teststicka Grå fyrkantig ände För in den här änden i stickporten för teststickor med den grå delen vänd uppåt. Provspets Blodet sugs in här. Lansetthållare Lansett Rund skyddshatt Justering av munstycke Justerbart munstycke (fingerspets) Genomskinligt munstycke för alternativt testställe (handflata) Din Microlet 2 blodprovstagare OBSERVERA: Bayers Contour Next USB-mätare fungerar ENDAST med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösningar! 2 3

6 KOMMA IGÅNG Översikt över mätaren Sätta på/stänga av mätaren Håll den översta Meny-knappen nedtryckt för att sätta på/stänga av mätaren. Sätt in en teststicka för att sätta på mätaren, och avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Använda knapparna för att välja/bläddra -knappen -knappen KOMMA IGÅNG Sätta på/stänga av mätaren Använda den översta Meny-knappen meny Den översta Meny-knappen har 3 funktioner: För att sätta på och av mätaren trycker du på och håller ned den översta Meny-knappen tills mätaren slås på/av Från de flesta skärmar trycker du en gång på den översta Meny-knappen för att gå tillbaka en skärm. När mätaren är avstängd kan du trycka snabbt 2 gånger på Meny-knappen för att tända eller släcka lampan vid stickporten. Du kan använda de tre knapparna bredvid skärmen för att göra dina val genom att trycka på knappen vid ditt val. Du kan bläddra uppåt eller nedåt för fler alternativ när eller -pilarna visas på mätarens skärm. Välj genom att trycka på -knappen när ditt val är markerat. TIPS: Tryck på och håll eller -knapparna intryckta för att bläddra genom listan snabbbare. Använda huvudmenyn MENY Loggbok Trender Inställningar -knappen Använda knapparna för att välja/bläddra Det finns 3 alternativ i huvudmenyn: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj ett alternativ genom att trycka på knappen bredvid ditt val. Se sidan 45 för mer information om Inställningar. 4 5

7 KOMMA IGÅNG Grundinställning DATUM & TID 10/20/11 17:57 Acceptera Ändra 3. Datum och tid visas, och du kan välja att Acceptera eller Ändra. KOMMA IGÅNG Grundinställning LANGUAGE English Deutsch Français Italiano Ladda mätaren innan du använder den. Se sidan 64. TIPS: Din mätare levereras med Glucofacts Deluxe Programvara för analys av blodsockerresultat redan installerad. Du behöver inte ställa in detta för att kunna ladda din mätare eller göra ett blodsockertest. Se sidan 59 för mer information om Glucofacts Deluxe. 1. Tryck på och håll Meny-knappen intryckt tills mätaren slås på. Efter en välkomstskärm ser du skärmen Välj språk. 2. Tryck på eller -knappen för att välja önskat språk. Tryck på -knappen för att bläddra nedåt för att se fler språkalternativ. När ditt språk är markerat, trycker du på -knappen. En skärm bekräftar ditt val av språk. När du accepterar datum och tid som de visas, accepterar du även datum- och tidsformatet. När du har tryckt på Acceptera, ser du inställningarna för hög/låg-varningar. 1. Om du vill ändra datum, tid, datumformat eller tidsformat, väljer du Ändra. 2. Använd eller DATUM -knapparna för VÄLJ att göra eventuella Månad/Dag/År ändringar. När önskat Dag.Månad.År val är markerat, trycker du på -knappen. 3. Fortsätt med denna process tills datumet är inställt som du vill. Välj Acceptera. 4. Skärmen med 12-timmars eller 24-timmarsklockan visas. 12 tim klocka 24 tim klocka 6 7 TID VÄLJ 5. Följ samma steg för att ställa in tiden på önskat sätt. TID ÄNDRA MINUTER 6: 45 Markera ditt val och tryck på. En bekräftelse med ditt val visas. Tryck på Acceptera. När du har tryckt på Acceptera, ser du inställningarna för hög/låg-varningar. Grundinställning

8 KOMMA IGÅNG Hög/låg-varningar Hög/låg-varningarna meddelar dig när ditt testresultat är över eller under dina valda inställningar. Varningarna visas som stora, orange siffror. 2. Om du valde Ändra, trycker du på eller -knappen för att välja din varningsnivå för Hög-varningen. Denna kan ställas in mellan 7,0-20,0 mmol/l. Tryck på. KOMMA IGÅNG Hög/låg-varningar HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.9 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l Acceptera Ändra VIKTIGT Diskutera inställningarna för Hög/Låg-varningar med din diabetessköterska eller motsvarande. Din mätare levereras med en förinställd hög varningsnivå på 13,9 mmol/l och en låg varningsnivå på 3,9 mmol/l. Du kan Acceptera eller Ändra dessa nivåer. 1. Välj Acceptera om du vill behålla de förinställda varningsnivåerna och gå vidare till Mål. Om du vill ändra dessa varningsnivåer, väljer du Ändra. TIPS: Dina målintervall måste ligga mellan dina Höga och Låga varningsnivåer. I nästa steg kommer du att ställa in målintervallen. HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.9 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.8 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l Varning är satt. Högt: 13.8 mmol/l Lågt: 3.7 mmol/l 3. Tryck på eller -knappen för att välja din varningsnivå för Låg-varningen. Denna kan ställas in på mellan 3,0 och 6,7 mmol/l. Tryck på. TIPS: Om du trycker på och håller ned eller -knapparna kommer du att bläddra snabbare genom siffrorna. 4. På nästa skärm bekräftas dina val. Tryck på Acceptera för att bekräfta dina varningsinställningar. Acceptera Ändra Hög/låg-varningar 8 9

9 KOMMA IGÅNG Målintervall Målintervall På nästa skärm visas förinställda målintervall för blodsocker vid Fastar, Före måltid och Efter måltid. MÅLVÄRDE Före måltid: Mål satta Acceptera Ändra Acceptera Ändra Grundinställningar är klara. Sätt i en teststicka för att påbörja ett test. VIKTIGT Diskutera dina målintervall med din diabetessköterska eller motsvarande. Du kan acceptera eller ändra dessa intervall. För varje målvärde kommer det att finnas möjlighet att Acceptera eller Ändra. 1. Om du vill ändra målen trycker du på eller -knapparna tills du når det önskade målet, sedan trycker du på. De förinställda värdena för Fastar och Före måltid är 3,9-7,2 mmol/l och för Efter måltid 3,9-10,0 mmol/l. En skärm bekräftar ditt val för varje målvärde. Grundinställningen är klar. Du kan nu kontrollera ditt blodsocker. Förberedelse för test Läs bruksanvisningen för Contour Next USB, bipacksedeln till Microlet 2-blodprovstagaren och allt instruktionsmaterial som medföljer i din mätarenhet innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och skötsel exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti kartongen med teststickor ska dessa inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. OBSERVERA: Din Contour Next USB-mätare fungerar endast med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösningar. Ha allt material du behöver redo innan du påbörjar testningen. Detta inkluderar din Contour Next USBmätare, Contour Next teststickor Microlet 2- blodprovstagare och Microlet -lansetterna. Du behöver eventuellt också Contour Next-kontrollösning för att göra en kvalitetskontroll. VIKTIGT Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning, eller vid hantering av mätaren, blodprovstagaren eller använda teststickor. TESTNING Förberedelse för test 10 Du kan också ändra dessa inställningar genom att gå till Huvudmenyn och välja Inställningar. Se sidan Ta ut en Contour Next-teststicka ur burken. Stäng burken ordentligt omedelbart efter att du har tagit ut teststickan. 11

10 TESTNING 2. Håll teststickan med den grå änden mot mätaren. 3. För in den grå fyrkantiga änden ordentligt i stickporten tills mätaren piper. AutoLog Din mätare levereras med funktionen AutoLog, som ger dig möjlighet att markera ditt testresultat som Fastar, Före måltid, Efter måltid och Markera inte. Fastar - markeringen Fastar kan användas när du testar blodsockernivåerna efter att ha varit utan mat eller dryck i minst 8 timmar. Före måltid- markeringen kan användas när du testar blodsockernivåerna inom 1 timme före en måltid. Efter måltid - markeringen kan användas när du testar blodsockernivåerna inom 2 timmar efter en måltid. Markera inte - Du kan välja Markera inte om du testar vid andra tidpunkter än före eller efter en måltid eller vid fasta. TESTNING Förberedelse för test TILLSÄTT BLOD Skärmen Tillsätt blod visas. Mätaren är nu klar att ta emot blod. TIPS: Efter att teststickan har förts in; om du inte tillför blod inom en minut dämpas mätarens skärm och mätaren piper. Tryck på valfri knapp så lyser skärmen. Tillsätt blod starkt igen. Efter sammanlagt 3 minuters inaktivitet stängs mätaren av. När du får mätaren har AutoLog redan aktiverats. För att få ut mesta möjliga av din mätare rekommenderar vi att du behåller denna funktion påslagen. AUTOLOG Fastar Före måltid Efter måltid Markera inte AutoLog 12 13

11 TESTNING Förbereda blodprovstagaren Förbereda blodprovstagaren Läs bipacksedeln till Microlet 2 blodprovstagare för fullständiga instruktioner. För instruktioner om alternativa testställen, se sidan 20. VIKTIGT: Möjlig biologisk risk Microlet 2-blodprovstagare är avsedd att användas av en och samma patient. Microlet 2 får inte användas vid assisterade blodprovstagningar av personal inom vården eller sjukvården, och får aldrig delas med någon annan, inte ens med familjemedlemmar, på grund av infektionsrisken. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du tar ett prov, då de inte längre är sterila efter användning. 1. Ta bort munstycket från Microlet 2- blodprovstagare med tummen i greppets fördjupning som visas på bilden. Bryt av munstycket uppifrån och ned. 3. För in lansetten ordentligt i blodprovstagaren tills det tar stopp. Detta kommer att ladda enheten. Du kan också dra och släppa återställningshandtaget. 4. Vrid av den runda skyddshatten på lansetten. Spara den inför kasseringen av den använda lansetten. 5. Sätt tillbaka det grå munstycket. TESTNING Förbereda blodprovstagaren 2. Lossa den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett ¼ varv, men ta inte bort den. 6. Vrid på munstyckets ände för att justera stickdjupet. Hur hårt du trycker på provtagningsstället påverkar stickdjupet

12 Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen TESTNING Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen 1. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på den blå utlösarknappen. 2. Stryk över handen och fingret mot provtagningsstället för att få fram en bloddroppe. Tryck inte runt provtagningsstället. 3. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe. FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA TILLSÄTT MER BLOD NU 4. För omedelbart teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka ej korrekta resultat eller fel. Om den första bloddroppen inte är tillräcklig, kan mätaren pipa två gånger och visa FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA och TILLSÄTT MER BLOD NU. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillfsätta mer blod på samma sticka. Följ anvisningarna på mätarens skärm. TESTNING Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen 16 17

13 Testresultat med AutoLog på Innan testresultatet visas, visas skärmen AutoLog Testresultat med AutoLog av TESTNING Testresultat med AutoLog på AUTOLOG Fastar Före måltid Efter måltid Markera inte : mmol L Efter måltid Påminn. Alternativ Välj Fastar, Före måltid, Efter måltid, eller Markera inte genom att trycka på -knappen när önskat val är markerat. (Bläddra nedåt för att se Markera inte.) Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett val. Om ditt resultat är över eller under dina inställningar för Höga och Låga varningar visas dock resultaten efter 5 sekunder utan att du behöver trycka på någon knapp. Om du gör ditt AutoLog-val väldigt snabbt kan du eventuellt se den resterande testnedräkningen. Ditt testresultat visas i form av stora siffror och går sedan tillbaka till normal storlek på skärmen. Du kan nu ställa in påminnelse om nästa test (se sidan 30), föra in information om insulin eller kolhydrater (se sidan 34) eller lägga till en anteckning (se sidan 39). TIPS: LÅT teststickan sitta kvar i mätaren och lägg till en anteckning om detta resultat, eller ställ in en påminnelse. För information om hur man lägger till en anteckning eller ställer in en påminnelse, se sidorna TESTAR... Godkänt Efter att du tillfört blod till teststickan när AutoLog är avstängt visas ditt resultat efter 5 sekunders nedräkning Du kan nu ställa in påminnelse om att testa igen (se sidan 30), logga information om insulin eller kolhydrater (se sidan 34) eller lägga till en notering (se sidan 39). 10:30 13, mmol L Påminn. Alternativ Stäng av mätaren genom att ta bort teststickan. TIPS: LÅT teststickan sitta kvar i mätaren för att lägga till en notering eller ställa in en påminnelse. För information om hur man lägger till en notering eller ställer in en påminnelse, se sidorna TESTNING Testresultat med AutoLog av 18 19

14 TESTNING För alternativt testställe (AST) - handflatan 20 För alternativt testställe (AST) - handflatan VIKTIGT Fråga din diabetessköterska eller motsvarande om test på ett alternativt ställe är rätt för dig. OBSERVERA: För alternativt testställe, använd det genomskinliga munstycket. Din Contour Next USB-mätare kan användas för tester på fingerspetsen eller handflatan. Se bipacksedeln till Microlet 2 för instruktioner om tester på alternativt ställe. OBSERVERA: Använd inte AST under följande omständigheter: Om du tror att du har lågt blodsocker När blodsockret ändras snabbt (efter en måltid, insulindos eller motion) Om du inte kan känna av symtom på lågt blodsocker (är omedveten om hypoglykemier) Om du får blodsockerresultat från det alternativa stället som inte stämmer med hur du mår När du är sjuk eller stressad Om du ska köra bil eller använda maskiner Tester på ett alternativt ställe rekommenderas endast när det har gått mer än 2 timmar sedan en måltid, diabetesmedicinering eller motion. Om du inte har något genomskinligt munstycke för testning på alternativt stickställe, ring Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe 1. Tvätta händerna och sticksstället med tvål och varmt vatten. Skölj och torka noga. 2. Sätt på det genomskinliga AST-munstycket på Microlet 2- blodprovstagare. 3. Välj ett sticksställe i den köttiga delen av handflatan. Undvik ådror, födelsemärken, ben och senor. 4. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på den blåa utlösarknappen. 21 TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe

15 TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe Håll kvar med ett fast tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas. 7. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe. För omedelbart teststickans spets till bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen. Testa inte blodprovet från handflatan om du har: Utsmetat blod Koagulerat blod Lättrinnande blod En genomskinlig vätska blandad med blod. 6. Lyft blodprovstagaren rakt upp och bort från huden utan att smeta ut blodet. 8. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka ej korrekta resultat eller fel. Om den första bloddroppen inte räcker, piper mätaren två gånger och visar skärmen FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA och TILLSÄTT MER BLOD NU. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillsätta mer blod till samma teststicka. FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA TILLSÄTT MER BLOD NU Följ anvisningarna på mätarens skärm. Om du inte tillför mer blod inom cirka 30 sekunder ska du ta bort stickan och börja om med en ny sticka. 9. Om AutoLog-funktionen är på visas AutoLog-skärmen. Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett val. Välj Fastar, Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på -knappen när valet har markerats. Bläddra nedåt för att se Markera inte OBSERVERA: Om ditt resultat är under 3,9 mmol/l eller över 13,9 mmol/l, får du alltid se resultatet utan att behöva trycka på någon knapp. (Om du har ändrat dina inställningar kommer dina höga och låga resultat vara baserade på de ändrade inställningarna.) Gå till Testresultat med AutoLog på, sidan 18 eller Testresultat med AutoLog av, sidan TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe

16 Ta bort den använda lansetten TESTNING Ta bort den använda lansetten a b 1. Håll blodprovstagaren i en hand med tummen i fördjupningen på greppet och håll munstycket med den andra handen och ta försiktigt loss munstycket. 2. Placera den runda skyddshatten för lansetten på en slät yta med Bayer-logotypen nedåt. 3. Stick ned lansettnålen helt i mitten på hatten, med nålen fortfarande kvar i blodprovstagaren. 4. Tryck först ned den blå utlösarknappen (a), på ovansidan (och håll kvar). Dra sedan det blå laddningshandtaget (b) så långt bakåt det går. Lansetten lossnar och ramlar ned i den behållare du har valt. VIKTIGT: Möjlig biologisk risk Mätaren, blodprovstagaren och lansetterna är avsedda för en patient. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar! Använd dem inte på flera patienter! 5,6 Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av virussjukdomar. Se bipacksedeln till Microlet 2 för anvisningar om hur du på ett lämpligt sätt avlägsnar och kasserar lansetter. Rengöring av din mätare Mätarens exteriör kan rengöras med en fuktig (ej våt) luddfri trasa med ett milt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, t.ex. 1 del blekmedel utspätt med 9 delar vatten. Torka torrt med en luddfri trasa efter rengöringen. Stick inte in någonting i USB-stickportens öppning och försök inte rengöra insidan av den. OBSERVERA: Låt inte rengöringsmedlet rinna in i eller mellan knapparna, USB-locket eller stickportens öppning. Ifall detta inträffar kan funktionsfel uppstå. TESTNING Ta bort den använda lansetten VIKTIGT Kasta den förbrukade lansetten som medicinskt avfall. Återanvänd inte lansetter. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du utför ett test

17 Testresultat Förväntade värden: Blodsockervärden varierar beroende på kost, medicindoser, hälsa, stress eller aktivitet. Glukoskoncentrationerna i plasma hos den som inte har diabetes håller sig normalt inom ett relativt smalt område, cirka 3,9-6,1 mmol/l vid fasta. 6 Om AutoLog är på och du inte kunnat göra markeringar innan varningen för högt eller lågt blodsocker visades väljer du Alternativ och sedan Notering. Du kan nu välja Fastar, Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på knappen bredvid. TESTNING Testresultat Lågt blodsocker 14.0 Högt blodsocker VIKTIGT Rådgör med din diabetessköterska eller motsvarande om vilka blodsockervärden som är lämpliga för dina behov. Varningsskärmar vid högt och lågt blodsocker Din mätare är förinställd på en gräns för lågt blodsockervärde (hypoglykemi) på 3,9 mmol/l och en gräns för högt blodsockervärde (hyperglykemi) på 13,9 mmol/l. Detta är de förinställda värdena, men de kan anpassas av dig själv och/ eller din diabetessköterska eller motsvarande. Om ditt blodsockerresultat är under din varningsnivå för lågt blodsocker: En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är lågt. Om ditt blodsockerresultat är över din varningsnivå för högt blodsocker: En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är högt. 10: mmol L Påminn. Alternativ VIKTIGT Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/l ska du omedelbart följa råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/l tvätta händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Följ omedelbart råd från sjukvården om du får ett liknande resultat. Tala alltid med din diabetessköterska eller motsvarande innan du ändrar medicineringen baserat på testresultaten. Testning i mörker Stickporten på mätaren har belysning för att hjälpa dig att testa i mörker. Tryck snabbt 2 gånger på Meny-knappen när mätaren är avstängd för att tända lampan vid stickporten. Sätt i en teststicka så visas displayen. Så snart blod har tillförts teststickan slocknar lampan. Fortsätt med ditt test. Lampan släcks när du trycker snabbt två gånger på Meny-knappen. 27 TESTNING Testning i mörker

18 Test med kontrollösning TESTNING Test med kontrollösning 28 Använd endast Bayers Contour Next-kontrollösningar med din Contour Next USB-mätare och Contour Next-teststickorna. Om du använder någon annan kontrollösning eller någon annan kombination av kontrollösning och stickor kan resultaten bli felaktiga. Kvalitetskontroll Du bör göra ett kontrolltest när: du använder mätaren för första gången du öppnar en ny burk med teststickor eller en ny flaska med kontrollösning du tror att mätaren inte fungerar ordentligt du får upprepade oväntade blodsockerresultat. OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatumet på burken med teststickor och utgångs- och kasseringsdatumet på flaskan med kontrollösning. ANVÄND INTE material som har passerat utgångsdatum. Det finns normal, låg eller hög kontrollösning. Om du behöver hjälp med att hitta Bayers Contour Nextkontrollösningar, ringer du Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. 1. Ta ur en teststicka ur burken och sätt på locket igen ordentligt. 2. Håll teststickan med den gråa änden mot mätaren. 3. Sätt i teststickan i stickporten på mätaren. 4. Mätaren slås på och visar en teststicka med en blinkande bloddroppe. 5. Skaka försiktigt kontrollösningsflaskan för att blanda den väl. 6. Tryck ut en liten droppe kontrollösning på en ren, ej absorberande yta. Applicera inte kontrollösning på fingertoppen eller på teststickan direkt från flaskan. 8. Håll stickan i droppen tills mätaren piper. 10: mmol L Kontrolltest 7. För omedelbart teststickans spets till droppen med kontrollösning. 9. Mätaren visar AutoLog-skärmen, men känner av att det är kontrollösning och växlar till nedräkning i 5 sekunder. Kontrolltestresultatet markeras automatiskt med Kontrolltest på skärmen och lagras i minnet. Kontrolltestresultaten ingår inte i dina medelvärden för blodsocker. 10. Jämför ditt kontrolltestresultat med det intervall som står tryckt på burken med teststickor eller på förpackningens undersida. 11. Stäng av mätaren genom att dra ur teststickan. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon om testresultaten med kontrollösningen ligger utanför intervallet. Använd inte mätaren eller teststickorna till mätning av blodsocker förrän du fått hjälp med att lösa problemet. 29 TESTNING Test med kontrollösning

19 Ställa in en testpåminnelse efter ett test En påminnelse om nästa test kan ställas in efter att du gjort ett test eller via Inställningsmenyn. En påminnelse kan ställas in i steg om 15 minuter, från 15 minuter till 23 timmar och 45 minuter. 1. Tryck på knappen Påminn. med teststickan fortfarande kvar i mätaren. 10: mmol L Före måltid Påminn. Alternativ PÅMINNELSE NEDRÄKNING 3 PÅMINNELSE NEDRÄKNING 3 tim tim min min 3. Tryck på eller för att välja korrekt timme. Tryck på -knappen. 4. Tryck på eller -knappen för att välja minuter (i steg om 15 minuter). Tryck på -knappen. En skärm bekräftar nedräkningstiden till påminnelsen. 2. Tryck på Starta-knappen för att påbörja nedräkningen. Förinställd tid är 2 timmar eller den påminnelsetid som senast ställts in. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim Starta Ändra Gå tillbaka 10: mmol L Före måltid Påminn. Alternativ När påminnelsefunktionen är på visas en klocksymbol i den blå rubrikraden. Ta ut teststickan ur mätaren. Mätaren behåller inställd påminnelsetid tills du ändrar den. Om du vill ställa in en testpåminnelse på andra tider, se sidan 45. Ställa in en testpåminnelse efter ett test Du kan ändra nedräkningstiden för påminnelser till önskad tid genom att trycka på knappen Ändra. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim Starta Ändra Gå tillbaka Ställa in en testpåminnelse efter ett test 30 31

20 Stänga av en testpåminnelse efter testet En påminnelse kan stängas av eller ändras efter ett test eller via inställningsmenyn. Få påminnelse När påminnelsetiden nås hörs 20 pip. Mätaren slås på och påminnelseskärmen visas. TIPS: Om du utför ett blodsockertest inom 15 minuter före påminnelsens inställda tidpunkt, kommer påminnelsen att avaktiveras. Dags för nästa test 1. Tryck på knappen Påminn. 10: mmol L Efter måltid Påminn. Alternativ Du kan stoppa pipandet på två sätt: 1. Tryck på -knappen, sätt i en teststicka och fortsätt med att testa, ELLER 2. För in en teststicka och fortsätt med att testa (se sidan 11). Om Nedräkning är på står det Påminnelse om på skärmen, och återstående tid visas. 2. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa nedräkningen. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim 30 min Stopp Ändra Gå tillbaka TIPS: Om du testar inom 15 minuter innan påminnelsetiden, stoppas nedräkningen när teststickan förs in. Fortsätt med att testa. Stänga av en testpåminnelse efter testet Påminnelse är raderad En skärm bekräftar ditt val och nedräkningen stoppas. Få påminnelse 32 33

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next system

Läs mer

System för blodsockerkontroll. mmol/l 5.2. Före måltid. Se inställningar. Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll. mmol/l 5.2. Före måltid. Se inställningar. Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING CONTOUR NEXT-systemet

Läs mer

5.2 BRUKSANVISNING. 5.2mmol/L. Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer. Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring.

5.2 BRUKSANVISNING. 5.2mmol/L. Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer. Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring. Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring 12:00 l 13.10 5.2 Före måltid mmol L Påminn. Notering 12:00 BS-VÄRDE 5.2mmol/L Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning Omistajan opas

Bruksanvisning Omistajan opas Distribuerat av/jälleenmyyjä/ Distribuert av/forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu

Läs mer

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING NYHETER! Mindre bloddroppe, snabbare testresultat och utökat minne TRE ENKLA STEG 1 Öppna mätaren, sätt i 10-testkassetten och stäng mätaren. 1 2 Dra ut (a)

Läs mer

Select ANVÄNDARHANDBOK. Utrustning för blodsockermätning. Ersätter bruksanvisning

Select ANVÄNDARHANDBOK. Utrustning för blodsockermätning. Ersätter bruksanvisning Select Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter bruksanvisning AW 06672102A Revisionsdatum: 09/2010 Innehåll: Lära känna din mätare 1 Ställa in din mätare 4 Utföra ett blodsockertest 8

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter Bruksanvisning AW 06648302A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Lägga till

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

5.2mmol/L BRUKSANVISNING. Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer. Bolus Påminn. Notering

5.2mmol/L BRUKSANVISNING. Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer. Bolus Påminn. Notering Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring 5.2 mmol Före måltid 12:00 l 13.10 Bolus Bolus Påminn. Notering 12:00 l 13.10 12:00 BS 5.2mmol/ Aktivt insulin 1.5 E Bolus Basal Använder endast CONTOUR

Läs mer

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Läs mer

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Bruksanvisning Avsedd att användas tillsammans med CONTOUR LINK blodsockermätare, Ascensia MICROFILL teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning

Läs mer

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll Bruksanvisning Innehåll Inledning... 2 Preparera innan mätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren och dess tillbehör som behövs i blodsockermätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren... 4 Display i On-Call

Läs mer

Bruksanvisning V-2 SWEDISH. System för Blodsockerkontroll COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK

Bruksanvisning V-2 SWEDISH. System för Blodsockerkontroll COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK System för Blodsockerkontroll Bruksanvisning 84031144_CntrXT_UG_SV_FpBp_v2.indd ofc1 10/12/11 7:40 AM 18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 T425-881-5454 DATE: October 12, 2011 CLIENT: Bayer HealthCare

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MENARINI KUNDTJÄNST. Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information.

MENARINI KUNDTJÄNST. Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. MENARINI KUNDTJÄNST Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. E-post: info@menarinidiagnostics.se GlucoMen LX PLUS är en medicinteknisk

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning. Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning. Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning Bruksanvisning AW 06641902A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in tid och datum samt kodning av din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Granska

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Också. Ketoner. Blodglukosmätare KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL.

Också. Ketoner. Blodglukosmätare KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL. Också Ketoner Blodglukosmätare GLU U KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL. 010 322 6989 Nova Max Plus kontrollsystem för blodglukos och ß- Ketone - Bruksanvisning

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM SVENSKA 2. Systemöversikt 2.1 Mätare FRAM ÖPPNING FÖR TESTSTICKA KNAPPEN ENTER ( ) System för blodsockermätning KNAPPAR UPP/NED ( / ) ÖPPNING FÖR TESTSTICKA Teststickan ska föras in här. KNAPPEN ENTER

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva är en av marknadens bästa och säkraste

Läs mer

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING: Contour -systemet (mätare, teststickor och kontrollösningar) för blodsockerkontroll är avsett för självtestning för personer med diabetes

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Innehåll Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel

Innehåll Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel Innehåll Information Viktig information: Läs först! 4 Specifikationer 6 CareSens N POP blodglukos mätsystem 7 Batterier 8 CareSens N teststicka 9 CareSens N POP bodglukosmätare 11 CareSens N POP display

Läs mer

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod.

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. More freedom. More confidence. With mylife. Lär känna insulinpumpen mylife OmniPod Viktig kontaktinformation 3 Poden 4 PDM:en (Personal Diabetes

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten:

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten: Blodsockermätare Garanti Ditt system för blodsockermätning kontrollerades före leverans för att garantera felfri kvalité. Vänligen skicka mätaren för kontroll eller reparation tillsammans med köpehandlingarna

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION För säkerhet och noggrannhet Vi strävar efter att göra livet lättare för patienter och partners. Genom innovativa ideèr, råd och service. Werner Trenker,

Läs mer

Till dig som fått Lyxumia

Till dig som fått Lyxumia P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lyxumia Lyx_patientbroschyr_maj2015.indd 1 2015-06-05 09:00:12 Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid).

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Blodsockermätare. 2007 ACON Laboratories, Inc. 4108 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, USA

Blodsockermätare. 2007 ACON Laboratories, Inc. 4108 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, USA Blodsockermätare Bruksanvisning Manual del Usuario ACON Laboratories, Inc. 4108 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, USA EC REP COD E MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany 0197 Nummer:

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22 ELEKTRONISK KLOCKA 5 knappar - E3 Manual cod. I/301/00/22 Innehållsförteckning Instruktion... 3 Knapparnas funktion.... 3 Display... 3 Symboler... 3 Så fungerar klockan... 3 Ställa klockan... 4 Slå på

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant)

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant) GEN101108PSE01 lindh&partners gbg Bruksanvisning för Genotropin GoQuick somatropin (rekombinant) Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel: 08 550 52 000. www.pfizer.se 13008_100909_GoQuick_Bruksanvisning_GÄLLER!!!.indd

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Bruksanvisning. Avsedd att användas tillsammans med Contour Link blodsockermätare, Contour teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning

Bruksanvisning. Avsedd att användas tillsammans med Contour Link blodsockermätare, Contour teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning System för blodsockerkontroll med trådlös överföring Bruksanvisning Avsedd att användas tillsammans med Contour Link blodsockermätare, Contour teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning AVSEDD

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

- INSTRUKTIONER & INFORMATION -

- INSTRUKTIONER & INFORMATION - - INSTRUKTIONER & INFORMATION - ATT TÄNKA PÅ - CardioChek är enkel att använda och är liten till storleken, men tänk på att det är en högteknologisk och känslig apparat. Precis som vilken annan diagnostisk

Läs mer