Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter"

Transkript

1 Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers CONTOUR -system för blodsockerkontroll (inklusive DIDGET ) samt BREEZE 2-systemet

2 Inledning GLUCOFACTS DELUXE dataprogram för analys av blodsockerresultat är avsett att användas av sjukvårdspersonal och diabetespatienter för att ta del av och skriva ut rapporter. Dessa rapporter visar blodsockermätningar från Bayers CONTOUR - (inklusive DIDGET ) och BREEZE 2-mätare. Det finns två versioner av GLUCOFACTS DELUXE-programvara: Mätarversion - för en enstaka användare Mätarversionen av programvaran har förladdats på din CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USBmätare. Om du vill använda mätarversionen måste du ansluta mätaren till en dator för att se dina rapporter. Rapporterna kommer inte att lagras på din dator. Titta efter den här symbolen i bruksanvisningen för information om mätarversionen. Datorversion - för en eller flera användare Datorversionen av programvaran kan laddas ned från Bayer Diabetes Cares hemsida ( och installeras på datorn. När du ansluter en kompatibel Bayer-mätare till din dator, med hjälp av mätarens USB-anslutning eller en kabel, kan resultaten från den mätaren laddas ned till datorversionen av programvaran och sparas på din dator. Titta efter den här symbolen i bruksanvisningen för information om datorversionen. När båda symbolerna visas gäller informationen för både mätaroch datorversioner av GLUCOFACTS DELUXE programvara för analys av blodsockerresultat. i

3 Säkerhetsinformation Kontakta sjukvårdspersonal VIKTIGT Innan du ställer in Målområden eller varningar för Högt eller Lågt på din mätare eller i GLUCOFACTS DELUXE programvara. Innan du ändrar din medicinering baserat på testresultat. Om ditt blodsockerresultat är under 2,8 mmol/l, följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockerresultat är över 13,9 mmol/l tvätta dina händer ordentligt och upprepa testet med en ny teststicka. Kontakta snarast sjukvårdpersonal om du får ett liknande resultat. Möjlig smittorisk Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning eller vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor. OBSERVERA Läs bruksanvisningen för mätaren och alla instruktioner som medföljer mätaren före testning. Följ alla anvisningar för handhavande och skötsel exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Använd endast kablar som medföljer mätaren eller som är tillgängliga från Bayer. Se sidan 55 för mer information om hur man beställer en kabel från Bayer. Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat mätaren ifrån datorn, använd USB-kabeln som är avsedd för mätaren. Skärmarna som visas i den här bruksanvisningen kan se annorlunda ut jämfört med dem som du ser på datorskärmen. Bruksanvisningen har utvecklats för GLUCOFACTS DELUXE, version Återkommande uppdateringar för programvaran och/eller bruksanvisningen kan finnas på hemsidan. Vi rekommenderar att dessa laddas ner från ii

4 Innehållsförteckning Inledning... i Säkerhetsinformation... ii Nyckelfunktioner i GLUCOFACTS DELUXE... 3 Ytterligare material som behövs för att köra GLUCOFACTS DELUXE... 4 Grundinställning - Mätarversion av GLUCOFACTS DELUXE... 5 Grundinställning - Datorversion av GLUCOFACTS DELUXE... 8 GLUCOFACTS DELUXE Knappar Ladda ned dina mätarresultat till GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE-rapporter Loggboksrapport Diagram i GLUCOFACTS DELUXE-rapporter Trendrapport Se detaljer om mätningar i en rapport Se mätningar för samma dag/vecka i standard dag-/vecka rapporten Skriva ut rapporter Skriva ut rapporter Använda Enkel utskrift för att enkelt skriva ut rapporter Spara en rapport som en PDF-fil (t.ex. Adobe Acrobat) Exportera till en kommaavgränsad värde-fil (.csv) fil Anpassa dina rapporter Ställa in blodsockerintervall Ställa in dagliga tidsperioder Ändra datumintervallet som används för GLUCOFACTS DELUXE-rapporter Loggboksfunktioner - Datorversion Manuellt lägga till blodsockervärde, kolhydrater, insulin, A1c (HbA 1c ) eller kommentar till en persons loggbok Redigera en post i loggboken Radera en manuell post från loggboken Mätarinställningar Ändra mätarens format och inställningar Ändra mätarens blodsockermål Ändra mätarens gränser för Högt och Lågt

5 Ändra en mätares blodsockerintervall för att matcha GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE inställningar Visa och ändra inställningar för GLUCOFACTS DELUXE Ändra språk som används i GLUCOFACTS DELUXE Ställa in automatisk nedladdning och rapportutskrift För icke-usb-mätare, ange COM-portar Att använda databasen - Datorversion Lägga till en ny person Koppla en mätare till en person Visa och skriv ut rapporter utan att tillsätta en person Hitta en person i GLUCOFACTS DELUXE Ta bort en person Ändra sorteringsordningen i personlistan Skapa en ny persondatabas i GLUCOFACTS DELUXE Använd en annan persondatabas Bekräfta platsen för databasfilen för GLUCOFACTS DELUXE...38 Kopiera / Importera en person från Bayers WinGLUCOFACTS TM -programvara till GLUCOFACTS DELUXE Ordlista Felsökning Mätarens kommunikationsfelkoder som de visas i GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE Produktuppdateringar Kundsupport Beställa en kabel från Bayer Avinstallera GLUCOFACTS DELUXE-programvara Ta bort från en PC Ta bort från en MAC Index Licensavtal för slutanvändare

6 Nyckelfunktioner i GLUCOFACTS DELUXE Låter dig ta del av dina uppgifter Laddar ned mätarresultat och poster, såsom kolhydrater, insulin och noteringar Låter dig ändra mätarens inställningar och blodsockerintervall Skriver enkelt ut standardrapporter Ger dig anpassningsbara rapporteringsinställningar, inklusive dagliga tidsperioder och datumintervall Ger dig hjälp online för att besvara dina frågor om GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE Version Mätarversion Versionsbeskrivning Mätarversionen för GLUCOFACTS DELUXE är bärbar. Du kan ta med dig den vart som helst eftersom den körs direkt från din CONTOUR USBeller CONTOUR NEXT USB-mätare när den kopplas till en dator. Ikonen till vänster kommer endast att synas om du kör mätarversionen. Datorversionen av GLUCOFACTS DELUXE går endast att köra på din dator. Datorversion Databasen på datorversionen låter dig spara en eller flera användarprofiler och deras mätarresultat. I databasen kan du också lägga till och redigera loggboksposter manuellt (blodsocker, A1c (HbA 1c ), kolhydrater, insulin, kommentarer). Ikonen till vänster kommer endast att synas om du kör datorversionen. 3

7 Ytterligare material som behövs för att köra GLUCOFACTS DELUXE En mätare från Bayer ( kompatibla modeller är Bayers CONTOUR - system (inklusive DIDGET ) och BREEZE 2-systemet). Rätt kabel från Bayer för att koppla din mätare till din dator: o Kabeln som är kompatibel med din mätare från Bayer ELLER o Bayers USB-kabel, som kopplas till en USB-port på din dator, för mätare som inte har en USB-anslutning. En dator med följande: o Microsoft Windows XP SP3-, Windows Vista SP2- eller Windows 7-operativsystem Java 1.6.0_17 Krav för hårdvara --- PC med en USB-port och Internetanslutning (om Internet används för att ladda ner och installera) o MAC Leopard och , Snow Leopard , och Lion , och en Intel-baserad 64-bitars processor MACs operativsystem är endast kompatibelt för användning med CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare. Java SE 6 Krav på hårdvara --- MAC med en USB-port och internetanslutning (om Internet används för att ladda ner och installera) 4

8 Grundinställning - Mätarversion av GLUCOFACTS DELUXE Detta avsnitt är avsett för CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare som levereras förladdade med mätarversionen av GLUCOFACTS DELUXE. Se sidan 8 för information om mätare som inte har GLUCOFACTS DELUXE förladdat på mätaren. TIPS: MACs operativsystem är endast kompatibelt för användning med CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare. Första gången som du använder GLUCOFACTS DELUXE från din CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USBmätare var vänlig ge programmet några minuter för att starta. Efter den första användningen kommer dina GLUCOFACTS DELUXE-skärmar att visas på datorn mycket snabbare. I mätarversionen av GLUCOFACTS DELUXE kan det hända att några skärmar skiljer sig från de som finns i GLUCOFACTS DELUXE-versionen som är installerad på din dator. För mer information om CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätaren, se mätarens bruksanvisning. Steg 1. Anslut mätaren Om du har Bayers CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätare: Ta bort skyddskåpan för USB-kontakten med Bayers logotype för att ta fram USB-kontakten. Anslut mätaren till datorns USB-port. ELLER Använd den extra USB-kabeln som medföljer mätaren. Anslut USB-kontakten till datorns USB-port. Anslut den andra kabeländen till mätaren. 5

9 Steg 2. Installera GLUCOFACTS DELUXE Smart Launch Smart Launch låter dig ansluta CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätaren och automatiskt starta GLUCOFACTS DELUXE från mätaren för att visa mätarresultaten. Det kan hända att Smart Launch redan har installerats på datorn om: du har installerat GLUCOFACTS DELUXE v eller högre på datorn. ELLER du körde GLUCOFACTS DELUXE uppdateringsverktyg v eller högre för att uppdatera GLUCOFACTS DELUXE på din CONTOUR USB-mätare. Om du använder en CONTOUR NEXT USB-mätare och du inte har installerat Smart Launch på datorn, följ dessa anvisningar för att installera Smart Launch på datorn: Om din dator har: Windows operativsystem: Gör så här: 1. Sätt i din mätare i en USB-port. Ett fönster som kallas GLUCOFACTS kommer att öppnas. 2. Hitta och dubbelklicka på mappikonen för att öppna GLUCOFACTS-disken. 3. Hitta och dubbelklicka på GLUCOFACTS DELUXE Smart Launch - Win. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Smart Launch på din PC. 5. GLUCOFACTS DELUXE-programvara kommer nu att startas automatiskt och varje gång som du sätter in en mätare i en USB-port på din PC. 1. Sätt i din mätare i en USB-port. Ett fönster kommer att öppnas som visar GLUCOFACTS-disken. MACs operativsystem: 2. Hitta och dubbelklicka på GLUCOFACTS DELUXE Smart Launch - Mac.mpkg. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Smart Launch på din MAC. 4. GLUCOFACTS DELUXE-programvara kommer nu att startas automatiskt varje gång som du sätter i din mätare i en USB-port på din MAC. TIPS: du kan behöva koppla från och återansluta din mätare för att nu starta GLUCOFACTS DELUXE automatiskt. 6

10 Steg 3. Starta mätarversionen Anslut CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätaren till datorn. När GLUCOFACTS DELUXE startas från din mätare kommer du att se en Välkomstskärm liknande denna: Steg 4. Lägg till personuppgifter till din mätare (Valfritt) Klicka på det övre verktygsfältet. Klicka på Profildetaljer-fliken och ändra profilfälten som önskas. Klicka på Spara ändringar. Inställningen av mätarversionen är nu klar! 7

11 Grundinställning - Datorversion av GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXES datorversion kan användas tillsammans med vilken kompatibel Bayer-mätare som helst. Med databasfunktionen på datorversionen kan du ladda ned data från flera mätare eller användare. Installera GLUCOFACTS DELUXE på din dator Om du har WinGLUCOFACTS TM installerad, kommer GLUCOFACTS DELUXE inte att ersätta programvaran. Du kan importera filerna från din WinGLUCOFACTS-programvara. För att ladda ned och installera från Internet, gå till och följ anvisningarna. Installationen av datorversionen är klar! När installationen är klar kommer en genvägsikon för GLUCOFACTS DELUXE att läggas till på skrivbordet för enkel åtkomst till programmet. Dubbelklicka på den här ikonen för att starta programmet nu och varje gång som du vill köra datorversionen av GLUCOFACTS DELUXE. När GLUCOFACTS DELUXE startas från din dator kommer du att se den här välkomstskärmen: 8

12 Ansluta din mätare För din bekvämlighets skull kan du låta kabeln från Bayer vara ansluten till datorn hela tiden. För CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT-USB mätare: Ta bort skyddskåpan med Bayers logotype för att ta fram USB-kontakten. Anslut mätaren till datorns USB-port. ELLER Använd USB-förlängningskabeln som medföljer mätaren. Anslut USB-kontakten till datorns USB-port. Anslut den andra kabeländen till mätaren. OBSERVERA: Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USB-kabeln som är avsedd för mätaren. 9

13 För alla andra typer av kompatibla Bayer-mätare: Din dator kommer att ha en eller flera av följande: o En serieport med 9 små hål för en seriekabel eller o En USB-port. Kabeln som du använder måste passa i en av de tillgängliga portarna på din dator. Om du använder Bayers USB-kabel (blå): Följ anvisningarna som erhålls tillsammans med Bayers USB-kabel för första installationen. Anslut USB-kontakten till PC:ns USB-port. När mätaren är AV sätt in den runda metalländen på USB-kabeln helt och hållet i mätaren. Kontrollera att kontakten är fullständigt isatt i mätaren. 10

14 För en DIDGET -mätare: Använd kabeln som medföljer mätaren. Anslut USB-anslutningen till datorns USB-port. Anslut den andra kabeländen till mätaren. OBSERVERA: För att testa måste du koppla ur din mätare. 11

15 GLUCOFACTS DELUXE Knappar Knappar som är gemensamma för både mätar- och datorversion av GLUCOFACTS DELUXE Knapp Beskrivning Hem Inställningar Hjälp Enkel utskrift GLUCOFACTS DELUXE Hemskärm har länkar till alla de tillgängliga alternativen. Låter dig anpassa GLUCOFACTS DELUXE språk, rapporter som skrivs ut, rapporternas intervall för Över målet, Inom målet och Under målet för blodsocker, ställa in de dagliga tidsperioderna och ställa in automatisk nedladdning samt utskrift. Tillhandahåller hjälp i GLUCOFACTS DELUXE-programmet. Programmets hjälpavsnitt kan innehålla mer detaljerade instruktioner om GLUCOFACTS DELUXES funktioner. Om du vanligtvis skriver ut samma rapporter låter enkel utskrift dig förhandsvälja dessa rapporter, sedan är det bara att klicka på knappen Enkel utskrift för att snabbt skicka dem till din skrivare. Skriva ut rapporter Låter dig välja och skriva ut rapporter Spara som PDF Låter dig spara valda rapporter som PDF-fil. Spara till CSV Låter dig spara alla Loggboksposter till en Kommaavgränsad värdefil (csv-fil) för att importera till ett kalkylprogram. 12

16 Knappar på datorversion Knapp Personer Beskrivning Personskärmen låter dig lägga till en ny person till databasen. Du kan se och hantera enskilda rapporter, profiler, inställningar och mätarinformation när du väljer lämplig person från listan. Stäng Stänger GLUCOFACTS DELUXE. Knappar på mätarversion Knapp Spåra trenders Webbsida Beskrivning Knappen Spåra trender visar rapporterna. GLUCOFACTS DELUXES rapporter går att anpassa för att visa resultat för specifika datum och omfattar trender och sammanfattande rapporter. GLUCOFACTS DELUXE kommer att visa en webbsida från Bayer där du kan kontrollera om det finns uppdateringar för programvarans mätarversion. Det går också att ladda ner den senaste datorversionen av programvaran. Stänger GLUCOFACTS DELUXE. När GLUCOFACTS DELUXE startas från din mätare placeras en ikon i Windows systemfält (meddelandeområde) på din PC eller MAC. Ikonen stannar i fältet så länge som CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätare är ansluten till datorn. Stäng Högerklicka på systemfältikonen för att välja något av följande alternativ: 1. Starta GLUCOFACTS DELUXE (om du har stängt programmet men mätaren fortfarande är ansluten). 2. Bläddra i Masslagring (gäller endast för CONTOUR-USB mätare). 3. Gå ur programmet. TIPS: I Windows 7 kan ikonen visas i listan över gömda systemfältsikoner. OBSERVERA: För att undvika eventuella problem med de installerade filerna på USB-disken på CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare måste såväl PC- som MAC-användare på säkert sätt ta bort diskenheten innan mätaren kopplas ur från USB-porten på en dator. 13

17 Ladda ner dina mätarresultat till GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE är automatiskt inställt på att hitta en mätare närhelst den är kopplad till din dator. Om du vill ladda ned dina mätarresultat räcker det med att ansluta mätaren. Mätaren måste vara PÅ för att man ska kunna ladda ned resultaten. Om din mätare inte sätts på automatiskt, se bruksanvisningen till mätaren angående hur man sätter på mätaren. För GLUCOFACTS DELUXE som har installerats på datorn har du följande alternativ när du för första gången laddar ner en mätare som inte är kopplad till någon person: Alternativ Lägg till Ny person och Ladda ner resultaten Koppla till en Existerande person och Ladda ner resultaten Visa endast Rapporter Skriv endast ut Rapporter Vad symbolen innebär Låter dig lägga till information om en Ny person i databasen. Låter dig koppla den nya mätaren till en Existerande person i databasen. Skapar ett tillfälligt konto och kopplar mätardata till detta tillfälliga konto. Öppnar dialogrutan Skriva ut rapporter efter att nedladdningen är klar. När resultaten har laddats ner till programvaran kan du visa och skriva ut rapporter i GLUCOFACTS DELUXE. 14

18 GLUCOFACTS DELUXE- rapporter Följande rapporter är tillgängliga från både mätarversionen och datorversionen av GLUCOFACTS DELUXE: Rapport Definition Loggbok Trender Standarddag Standardvecka Summering En förteckning över blodsockervärden per dag och tidpunkt för ett angivet datumintervall. En graf med blodsockervärden per dag inom ett visst datumintervall samt alternativet att inkludera en kolhydrat- och/eller insulingraf för datumintervallet i en rapport. Ett diagram som visar blodsockervärden efter tid på dagen som om alla mätningar skedde under en dag. Resultat som i mätaren märkts som borttagna eller som kontroll ingår inte i rapporten. Ett diagram som visar blodsockervärden per veckodag, som om alla mätningar i datumintervallet skedde under en vecka. Resultat som i mätaren märkts som borttagna eller som kontroll ingår inte i rapporten. En översikt över alla mätarresultat inom ett angivet datumintervall som innehåller information så som antal mätningar, högsta och lägsta blodsockervärde, antal insulin- och kolhydratnoteringar samt genomsnittligt blodsockervärde. Inkluderar ett diagram som visar procentsatsen % av mätningar inom, över och under ditt målområde. TIPS: En förklaring visas för de flesta rapporter som förklarar symbolerna. Du kan se information om vilken som helst av dina noteringar genom att peka med musen på en datapunkt i diagrammet eller en post i Loggboken. För vissa mätare finns alternativet att markera insulindoseringen och intaget av kolhydrater. Dessa angivelser kommer att laddas ner tillsammans med blodsockerresultaten från mätaren. Rapporter på din skärm kommer att vara färgkodade för att visa mätningar som Över målet (gul), Inom målet (grön) eller Under målet (orange). 15

19 Loggboksrapport Blodsockervärden kommer att visas i kolumnen för Blodsocker Kommentarer är markerade med en Symboler för Fastar, Före måltid och Efter måltid kan visas tillsammans med ett blodsockervärde Angivelser för insulin visas i kolumnen för Insulin Angivelser för kolhydrater visas i kolumnen för Kolhydrater Angivelser som är markerade med Loggbokssymbolen mätningen i mätaren har en symbol tillsammans med Alla typer av kontrolltest har en markör tillsammans med mätningen Mätningar som har markerats som raderade i mätaren (Alla BREEZE 2- och några CONTOUR - mätarmodeller) kommer att vara markerade med en i GLUCOFACTS DELUXE. Se din bruksanvisning för mätaren för att bekräfta om detta gäller för din mätare Kryssrutan Visa låter dig visa eller dölja Data-analystabellen under Loggboken Diagram i GLUCOFACTS DELUXE rapporter Blodsockerangivelserna visas som i diagrammen. På vissa rapporter med diagram kan man klicka på för att zooma in mätningarna. Detta ändrar diagrammets skala så att extra tomt utrymme kan tas bort. TIPS: Funktionen Zooma in är bara tillämpbar på visade rapporter; utskrivna rapporter är alltid i full skala. Trendrapport Efter en lyckad nedladdning från mätaren kommer du automatiskt till Trendrapporten. Trendrapporten innehåller blodsocker, kolhydrater och insulinangivelser. Du kan välja att visa angivelserna för kolhydrater och insulin genom att klicka i kryssrutan Visa till höger ovanför teckenförklaringen. Endast CONTOUR NEXT-USB mätare tillåter angivelser för kolhydrater och insulin på mätaren. För alla andra kompatibla mätare behöver du installera GLUCOFACTS DELUXE på din dator för att manuellt föra in insulin och kolhydrater. 16

20 Följande är exempel på Trendrapporten och innefattar kolhydrater och insulin. Andra rapporter går att se genom att man väljer en av rapporteringsflikarna. Se din bruksanvisning för mätaren för att bekräfta att din mätare har ställts in på mmol/l. Exempel: Trendrapport i mmol/l med Kolhydrater och Insulin Trendrapporten visar en röd vertikal linje som du kan flytta till höger eller vänster för att rikta upp kolhydrat- och insulinangivelserna mot varandra och med blodsockervärdena i diagrammet ovan. Klicka på det översta eller nedersta ankaret eller varsomhelst på den vertikala linjen för att dra det till höger eller vänster. Se detaljer om mätningar i en rapport Om du för din markör över en datapunkt i ett diagram eller över en post i Loggboken öppnas ett verktygstips som visar information som är knuten till denna mätning. Exempel: 17

21 Visa resultat för Samma dag/vecka i Standard-dagsrapporten/ Standardveckorapporten Klicka på en datapunkt i diagrammet för Standarddag eller Standardvecka GLUCOFACTS DELUXE kopplar ihop det resultatet med alla resultat under samma dag eller vecka under den valda tidsperioden. Koppla bort linjen genom att klicka var som helst i diagrammet utanför en datapunkt. Skriva ut rapporter Skriva ut rapporter Följ instruktionen nedan om du vill skriva ut en rapport medan du visar den. Detta påverkar inte dina automatiska utskriftsalternativ. 1. Klicka på knappen i det övre högra hörnet av skärmen. 2. Klicka i rutan bredvid varje rapport som du vill skriva ut. Klicka igen om du vill avmarkera en rapport. 3. Välj antalet dagar att inkludera i rapporten. Det aktuella datumintervallet har redan valts men går att ändra. 4. Om du önskar behålla dessa utskriftsinställningar för GLUCOFACTS DELUXE rapporter, markera Gör detta till standard. Märk att de här inställningarna kommer att gälla ALLA utskrivna rapporter eller som sparats som PDF. 5. Klicka på Skriv ut rapporter eller på Avbryt för att stänga fönstret utan att skriva ut. 18

22 Använda Enkel utskrift för att enkelt skriva ut rapporter Funktionen Enkel utskrift låter dig skriva ut rapporter som valts ut på förhand. Du kan ändra dessa inställningar genom att följa stegen ovan för att Skriva ut en rapport. Om GLUCOFACTS DELUXE körs från din mätare, klickar du helt enkelt på ELLER från Hemskärmen. Från en rapport, klickar du på knappen ovanför rapporten. När fönstret Skriv ut öppnas väljer du skrivare. TIPS: Enkel utskrift kommer att använda de senaste sparade Utskriftsinställningarna. Spara en rapport som en PDF (t.ex. Adobe Acrobat) fil Du kan spara rapporten som en PDF-fil. Detta kommer att göra det enklare att skicka rapporten via e-post. 1. Klicka på i det övre högra hörnet på skärmen i en rapport. 2. Klicka i rutan bredvid varje rapport du vill spara som en.pdf-fil. Klicka igen om du vill avmarkera en rapport. 3. Välj antalet dagar att inkludera i rapporten. Det aktuella datumintervallet har redan valts men går att ändra. Den eller de rapporter och det datumintervall som du väljer används för att skapa PDF-filen. 4. Om du vill behålla dessa utskriftsinställningar för dessa rapporter, markera Gör detta till standard. Märk att de här inställningarna kommer att gälla ALLA utskrivna rapporter eller som sparats som PDF. 5. klicka på Spara som PDF eller på Avbryt för att stänga fönstret utan att spara. 6. När Spara-fönstret visas, ändra filplatsen i Spara i om så önskas och tilldela ett filnamn. 19

23 Exportera till en kommaavgränsad värdefil (.csv) Du kan spara alla angivelser i en.csv-fil som du importerar till ett kalkylprogram. 1. Välj en person från -listan eller klicka på i det övre verktygsfältet. GLUCOFACTS DELUXE öppnar avsnittet Rapporter. 2. Klicka på knappen i det övre högra hörnet av skärmen. 3. När fönstret Bayers Exportavtal öppnas, klicka på Godkänn för att fortsätta och kryssa för rutan Visa inte detta igen. 4. När Spara-fönstret visas, ändra filplatsen Spara i om så önskas. Tilldela ett namn eller använd det förinställda namnet. Standardfiltypen kommer att vara.csv. 5. Klicka på Spara för att exportera alla patientposter eller på Avbryt för att stänga fönstret utan att exportera. TIPS: eventuellt kan du importera en.csv-fil till andra program. Anpassa dina Rapporter GLUCOFACTS DELUXES rapporter går att anpassa för att visa resultat för specifika datum. Det finns även alternativ för att anpassa rapportintervallet för Över målet, Inom målet och Under målet för blodsockerresultat och inställning av dagliga tidsperioder. Ställ in blodsockerintervall GLUCOFAC TS DELUXE använder blodsockerintervall i rapporter och data-analys för att underlätta tolkningen av rapporterna. Dessa intervall gäller endast GLUCOFACTS DELUXE-programvara och ändrar inte de blodsockerintervall som du kan ha i din mätare. OBSERVERA: Dessa värden kan ändras till det intervall som du och din läkare eller sköterska fastställer som dina personliga målområden. VIKTIGT Diskutera dina målområden med sjukvårdspersonal. 20

24 Välj först ett av de följande: Om du vill ändra blodsockerintervall: Första steg för en person i databasen Välj personen från listan fliken Inställningar. och klicka på för alla rapporter för alla i databasen TIPS: ändringar i programmets standard blodsockerintervall kommer att gälla för alla rapporter, om inte andra intervall har specificerats enskilt för en person. Klicka på knappen Inställningar verktygsmenyn. i översta för mätarversionen Klicka på i det översta verktygsfältet och på fliken Inställningar. VIKTIGT Diskutera vilka blodsockerintervall som passar dig med sjukvårdspersonal. VIKTIGT Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/l följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/l tvätta dina händer ordentligt och upprepa testet med en ny teststicka. Följ omedelbart råd från sjukvården om du får ett liknande resultat. Tala alltid med din läkare eller sköterska innan du ändrar din medicinering baserat på testresultaten. 21

25 Följ därefter följande steg: 1. Klicka på fliken Blodsocker. Om GLUCOFACTS DELUXE har en databas och du önskar använda en persons egna blodsockermål för rapporter, klicka på Använd personliga inställningar i det övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Klicka och dra i kolumnens skjutreglage för att ändra de övre och lägre gränserna för Målområdet. ELLER Klicka på (eller tryck på och håll ned) plus - och minus - tecknen. ELLER Skriv in siffrorna för Målet i de vita rutorna. I bilden nedan är 10,3 mmol/l över målområdet och 10,2 mmol/l är inom målområdet (grönt). 3. Klicka på Spara ändringar eller Avbryt. Programmet använder dina sparade inställningar i stället för de förinställda (standard-) inställningarna. OBSERVERA: Ändringar av personliga inställningar eller programinställningar i GLUCOFACTS DELUXE påverkar inte inställningarna i en persons mätare. Men om GLUCOFACTS DELUXE har installerats på din dator och du vill att en persons enskilda blodsockermål alltid överensstämmer med mätaren, kryssa i rutan Uppdatera alltid GLUCOFACTS personliga målinställningar så att de matchar mätaren på skärmen för Allmänna inställningar. VIKTIGT Diskutera vilka blodsockermål som passar dig med sjukvårdspersonal. 22

26 Ställ in Dagliga tidsperioder Välj först ett av de följande: Om du vill ändra Dagliga tidsperioder: Första steg för en person i databasen Välj personen från listan och klicka på fliken Inställningar. för alla rapporter för alla i databasen TIPS: Ändringar av programmets standardinställningar för dagliga tidsperioder gäller för alla rapporter om inga andra tidsperioder har angetts för en person. Klicka på knappen Inställningar verktygsfältet. i översta för mätarversionen Klicka på i det översta verktygsfältet och på fliken Inställningar. Följ därefter följande steg: 1. Klicka på fliken Tidsperiod. Om GLUCOFACTS DELUXE har en databas och du önskar använda en persons egna Tidsperiodsinställningar för rapporter, klicka på Använd personliga inställningar i det övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Använd rullistan för att ändra Antal tidsperioder, om så önskas. 3. Om så önskas, ange etiketter för nya tidsperioder (t.ex. Tidig morgon ). Se till att inga etiketter är likadana, och att inga etiketter har lämnats tomma. 4. Klicka på och dra kolumnens skjutreglage för att flytta starttiderna upp eller ner med 15 minuter i taget, om detta behövs. 5. Klicka på Spara ändringar eller Avbryt. Programmet använder dina sparade inställningar i stället för de förinställda (standard-) inställningarna. 23

27 Ändra datumintervallet för GLUCOFACTS DELUXE-rapporter 1. Klicka på Ändra datumintervall högst upp i rapporten. 2. Fönstret Ändra datumintervall visar datumen Från och Till som kommer att användas för varje intervallalternativ, beroende på den senaste mätningens datum i mätaren (inte det aktuella datumet). 3. Klicka på önskat datumintervall eller klicka på Välj datum för att ange ditt eget datumintervall. TIPS: Från -datumet som du anger FÅR INTE VARA TIDIGARE än det tidigaste Från -datumet i listan för datumintervall. Om du anger ett oacceptabelt datum visas rutan röd tills du anger ett giltigt datum. 4. För att använda samma (icke-anpassat) datumintervall för alla GLUCOFACTS DELUXE-rapporter på skärmen nästa gång du laddar ner resultat från en mätare, markera Använd dessa inställningar nästa gång. TIPS: Som standard använder GLUCOFACT DELUXE de senaste två veckorna som standarddatumintervall för rapporter. Du kan ändra denna standard genom att markera Använd dessa inställningar nästa gång innan du tillämpar ditt datumintervall. 5. Klicka på Tillämpa för att ändra datumintervallet eller klicka på Avbryt för att gå tillbaka till rapporten utan att ändra datumintervallet. OBSERVERA: Det datumintervall som du väljer för rapporter på skärmen ändrar inte datumintervall för utskrivna rapporter. För mer information se Skriva ut rapporter. 24

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Översikt....... 3 1.1 Material som behövs.... 3 1.2 Systemkrav.... 3 1.3 Användarläge 3 2. Installations Instruktioner.. 4 2.1 Installera On Call Diabetes Management Software....

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer