Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter"

Transkript

1 Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers CONTOUR -system för blodsockerkontroll (inklusive DIDGET ) samt BREEZE 2-systemet

2 Inledning GLUCOFACTS DELUXE dataprogram för analys av blodsockerresultat är avsett att användas av sjukvårdspersonal och diabetespatienter för att ta del av och skriva ut rapporter. Dessa rapporter visar blodsockermätningar från Bayers CONTOUR - (inklusive DIDGET ) och BREEZE 2-mätare. Det finns två versioner av GLUCOFACTS DELUXE-programvara: Mätarversion - för en enstaka användare Mätarversionen av programvaran har förladdats på din CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USBmätare. Om du vill använda mätarversionen måste du ansluta mätaren till en dator för att se dina rapporter. Rapporterna kommer inte att lagras på din dator. Titta efter den här symbolen i bruksanvisningen för information om mätarversionen. Datorversion - för en eller flera användare Datorversionen av programvaran kan laddas ned från Bayer Diabetes Cares hemsida ( och installeras på datorn. När du ansluter en kompatibel Bayer-mätare till din dator, med hjälp av mätarens USB-anslutning eller en kabel, kan resultaten från den mätaren laddas ned till datorversionen av programvaran och sparas på din dator. Titta efter den här symbolen i bruksanvisningen för information om datorversionen. När båda symbolerna visas gäller informationen för både mätaroch datorversioner av GLUCOFACTS DELUXE programvara för analys av blodsockerresultat. i

3 Säkerhetsinformation Kontakta sjukvårdspersonal VIKTIGT Innan du ställer in Målområden eller varningar för Högt eller Lågt på din mätare eller i GLUCOFACTS DELUXE programvara. Innan du ändrar din medicinering baserat på testresultat. Om ditt blodsockerresultat är under 2,8 mmol/l, följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockerresultat är över 13,9 mmol/l tvätta dina händer ordentligt och upprepa testet med en ny teststicka. Kontakta snarast sjukvårdpersonal om du får ett liknande resultat. Möjlig smittorisk Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning eller vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor. OBSERVERA Läs bruksanvisningen för mätaren och alla instruktioner som medföljer mätaren före testning. Följ alla anvisningar för handhavande och skötsel exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Använd endast kablar som medföljer mätaren eller som är tillgängliga från Bayer. Se sidan 55 för mer information om hur man beställer en kabel från Bayer. Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat mätaren ifrån datorn, använd USB-kabeln som är avsedd för mätaren. Skärmarna som visas i den här bruksanvisningen kan se annorlunda ut jämfört med dem som du ser på datorskärmen. Bruksanvisningen har utvecklats för GLUCOFACTS DELUXE, version Återkommande uppdateringar för programvaran och/eller bruksanvisningen kan finnas på hemsidan. Vi rekommenderar att dessa laddas ner från ii

4 Innehållsförteckning Inledning... i Säkerhetsinformation... ii Nyckelfunktioner i GLUCOFACTS DELUXE... 3 Ytterligare material som behövs för att köra GLUCOFACTS DELUXE... 4 Grundinställning - Mätarversion av GLUCOFACTS DELUXE... 5 Grundinställning - Datorversion av GLUCOFACTS DELUXE... 8 GLUCOFACTS DELUXE Knappar Ladda ned dina mätarresultat till GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE-rapporter Loggboksrapport Diagram i GLUCOFACTS DELUXE-rapporter Trendrapport Se detaljer om mätningar i en rapport Se mätningar för samma dag/vecka i standard dag-/vecka rapporten Skriva ut rapporter Skriva ut rapporter Använda Enkel utskrift för att enkelt skriva ut rapporter Spara en rapport som en PDF-fil (t.ex. Adobe Acrobat) Exportera till en kommaavgränsad värde-fil (.csv) fil Anpassa dina rapporter Ställa in blodsockerintervall Ställa in dagliga tidsperioder Ändra datumintervallet som används för GLUCOFACTS DELUXE-rapporter Loggboksfunktioner - Datorversion Manuellt lägga till blodsockervärde, kolhydrater, insulin, A1c (HbA 1c ) eller kommentar till en persons loggbok Redigera en post i loggboken Radera en manuell post från loggboken Mätarinställningar Ändra mätarens format och inställningar Ändra mätarens blodsockermål Ändra mätarens gränser för Högt och Lågt

5 Ändra en mätares blodsockerintervall för att matcha GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE inställningar Visa och ändra inställningar för GLUCOFACTS DELUXE Ändra språk som används i GLUCOFACTS DELUXE Ställa in automatisk nedladdning och rapportutskrift För icke-usb-mätare, ange COM-portar Att använda databasen - Datorversion Lägga till en ny person Koppla en mätare till en person Visa och skriv ut rapporter utan att tillsätta en person Hitta en person i GLUCOFACTS DELUXE Ta bort en person Ändra sorteringsordningen i personlistan Skapa en ny persondatabas i GLUCOFACTS DELUXE Använd en annan persondatabas Bekräfta platsen för databasfilen för GLUCOFACTS DELUXE...38 Kopiera / Importera en person från Bayers WinGLUCOFACTS TM -programvara till GLUCOFACTS DELUXE Ordlista Felsökning Mätarens kommunikationsfelkoder som de visas i GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE Produktuppdateringar Kundsupport Beställa en kabel från Bayer Avinstallera GLUCOFACTS DELUXE-programvara Ta bort från en PC Ta bort från en MAC Index Licensavtal för slutanvändare

6 Nyckelfunktioner i GLUCOFACTS DELUXE Låter dig ta del av dina uppgifter Laddar ned mätarresultat och poster, såsom kolhydrater, insulin och noteringar Låter dig ändra mätarens inställningar och blodsockerintervall Skriver enkelt ut standardrapporter Ger dig anpassningsbara rapporteringsinställningar, inklusive dagliga tidsperioder och datumintervall Ger dig hjälp online för att besvara dina frågor om GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE Version Mätarversion Versionsbeskrivning Mätarversionen för GLUCOFACTS DELUXE är bärbar. Du kan ta med dig den vart som helst eftersom den körs direkt från din CONTOUR USBeller CONTOUR NEXT USB-mätare när den kopplas till en dator. Ikonen till vänster kommer endast att synas om du kör mätarversionen. Datorversionen av GLUCOFACTS DELUXE går endast att köra på din dator. Datorversion Databasen på datorversionen låter dig spara en eller flera användarprofiler och deras mätarresultat. I databasen kan du också lägga till och redigera loggboksposter manuellt (blodsocker, A1c (HbA 1c ), kolhydrater, insulin, kommentarer). Ikonen till vänster kommer endast att synas om du kör datorversionen. 3

7 Ytterligare material som behövs för att köra GLUCOFACTS DELUXE En mätare från Bayer ( kompatibla modeller är Bayers CONTOUR - system (inklusive DIDGET ) och BREEZE 2-systemet). Rätt kabel från Bayer för att koppla din mätare till din dator: o Kabeln som är kompatibel med din mätare från Bayer ELLER o Bayers USB-kabel, som kopplas till en USB-port på din dator, för mätare som inte har en USB-anslutning. En dator med följande: o Microsoft Windows XP SP3-, Windows Vista SP2- eller Windows 7-operativsystem Java 1.6.0_17 Krav för hårdvara --- PC med en USB-port och Internetanslutning (om Internet används för att ladda ner och installera) o MAC Leopard och , Snow Leopard , och Lion , och en Intel-baserad 64-bitars processor MACs operativsystem är endast kompatibelt för användning med CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare. Java SE 6 Krav på hårdvara --- MAC med en USB-port och internetanslutning (om Internet används för att ladda ner och installera) 4

8 Grundinställning - Mätarversion av GLUCOFACTS DELUXE Detta avsnitt är avsett för CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare som levereras förladdade med mätarversionen av GLUCOFACTS DELUXE. Se sidan 8 för information om mätare som inte har GLUCOFACTS DELUXE förladdat på mätaren. TIPS: MACs operativsystem är endast kompatibelt för användning med CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare. Första gången som du använder GLUCOFACTS DELUXE från din CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USBmätare var vänlig ge programmet några minuter för att starta. Efter den första användningen kommer dina GLUCOFACTS DELUXE-skärmar att visas på datorn mycket snabbare. I mätarversionen av GLUCOFACTS DELUXE kan det hända att några skärmar skiljer sig från de som finns i GLUCOFACTS DELUXE-versionen som är installerad på din dator. För mer information om CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätaren, se mätarens bruksanvisning. Steg 1. Anslut mätaren Om du har Bayers CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätare: Ta bort skyddskåpan för USB-kontakten med Bayers logotype för att ta fram USB-kontakten. Anslut mätaren till datorns USB-port. ELLER Använd den extra USB-kabeln som medföljer mätaren. Anslut USB-kontakten till datorns USB-port. Anslut den andra kabeländen till mätaren. 5

9 Steg 2. Installera GLUCOFACTS DELUXE Smart Launch Smart Launch låter dig ansluta CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätaren och automatiskt starta GLUCOFACTS DELUXE från mätaren för att visa mätarresultaten. Det kan hända att Smart Launch redan har installerats på datorn om: du har installerat GLUCOFACTS DELUXE v eller högre på datorn. ELLER du körde GLUCOFACTS DELUXE uppdateringsverktyg v eller högre för att uppdatera GLUCOFACTS DELUXE på din CONTOUR USB-mätare. Om du använder en CONTOUR NEXT USB-mätare och du inte har installerat Smart Launch på datorn, följ dessa anvisningar för att installera Smart Launch på datorn: Om din dator har: Windows operativsystem: Gör så här: 1. Sätt i din mätare i en USB-port. Ett fönster som kallas GLUCOFACTS kommer att öppnas. 2. Hitta och dubbelklicka på mappikonen för att öppna GLUCOFACTS-disken. 3. Hitta och dubbelklicka på GLUCOFACTS DELUXE Smart Launch - Win. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Smart Launch på din PC. 5. GLUCOFACTS DELUXE-programvara kommer nu att startas automatiskt och varje gång som du sätter in en mätare i en USB-port på din PC. 1. Sätt i din mätare i en USB-port. Ett fönster kommer att öppnas som visar GLUCOFACTS-disken. MACs operativsystem: 2. Hitta och dubbelklicka på GLUCOFACTS DELUXE Smart Launch - Mac.mpkg. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Smart Launch på din MAC. 4. GLUCOFACTS DELUXE-programvara kommer nu att startas automatiskt varje gång som du sätter i din mätare i en USB-port på din MAC. TIPS: du kan behöva koppla från och återansluta din mätare för att nu starta GLUCOFACTS DELUXE automatiskt. 6

10 Steg 3. Starta mätarversionen Anslut CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätaren till datorn. När GLUCOFACTS DELUXE startas från din mätare kommer du att se en Välkomstskärm liknande denna: Steg 4. Lägg till personuppgifter till din mätare (Valfritt) Klicka på det övre verktygsfältet. Klicka på Profildetaljer-fliken och ändra profilfälten som önskas. Klicka på Spara ändringar. Inställningen av mätarversionen är nu klar! 7

11 Grundinställning - Datorversion av GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXES datorversion kan användas tillsammans med vilken kompatibel Bayer-mätare som helst. Med databasfunktionen på datorversionen kan du ladda ned data från flera mätare eller användare. Installera GLUCOFACTS DELUXE på din dator Om du har WinGLUCOFACTS TM installerad, kommer GLUCOFACTS DELUXE inte att ersätta programvaran. Du kan importera filerna från din WinGLUCOFACTS-programvara. För att ladda ned och installera från Internet, gå till och följ anvisningarna. Installationen av datorversionen är klar! När installationen är klar kommer en genvägsikon för GLUCOFACTS DELUXE att läggas till på skrivbordet för enkel åtkomst till programmet. Dubbelklicka på den här ikonen för att starta programmet nu och varje gång som du vill köra datorversionen av GLUCOFACTS DELUXE. När GLUCOFACTS DELUXE startas från din dator kommer du att se den här välkomstskärmen: 8

12 Ansluta din mätare För din bekvämlighets skull kan du låta kabeln från Bayer vara ansluten till datorn hela tiden. För CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT-USB mätare: Ta bort skyddskåpan med Bayers logotype för att ta fram USB-kontakten. Anslut mätaren till datorns USB-port. ELLER Använd USB-förlängningskabeln som medföljer mätaren. Anslut USB-kontakten till datorns USB-port. Anslut den andra kabeländen till mätaren. OBSERVERA: Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USB-kabeln som är avsedd för mätaren. 9

13 För alla andra typer av kompatibla Bayer-mätare: Din dator kommer att ha en eller flera av följande: o En serieport med 9 små hål för en seriekabel eller o En USB-port. Kabeln som du använder måste passa i en av de tillgängliga portarna på din dator. Om du använder Bayers USB-kabel (blå): Följ anvisningarna som erhålls tillsammans med Bayers USB-kabel för första installationen. Anslut USB-kontakten till PC:ns USB-port. När mätaren är AV sätt in den runda metalländen på USB-kabeln helt och hållet i mätaren. Kontrollera att kontakten är fullständigt isatt i mätaren. 10

14 För en DIDGET -mätare: Använd kabeln som medföljer mätaren. Anslut USB-anslutningen till datorns USB-port. Anslut den andra kabeländen till mätaren. OBSERVERA: För att testa måste du koppla ur din mätare. 11

15 GLUCOFACTS DELUXE Knappar Knappar som är gemensamma för både mätar- och datorversion av GLUCOFACTS DELUXE Knapp Beskrivning Hem Inställningar Hjälp Enkel utskrift GLUCOFACTS DELUXE Hemskärm har länkar till alla de tillgängliga alternativen. Låter dig anpassa GLUCOFACTS DELUXE språk, rapporter som skrivs ut, rapporternas intervall för Över målet, Inom målet och Under målet för blodsocker, ställa in de dagliga tidsperioderna och ställa in automatisk nedladdning samt utskrift. Tillhandahåller hjälp i GLUCOFACTS DELUXE-programmet. Programmets hjälpavsnitt kan innehålla mer detaljerade instruktioner om GLUCOFACTS DELUXES funktioner. Om du vanligtvis skriver ut samma rapporter låter enkel utskrift dig förhandsvälja dessa rapporter, sedan är det bara att klicka på knappen Enkel utskrift för att snabbt skicka dem till din skrivare. Skriva ut rapporter Låter dig välja och skriva ut rapporter Spara som PDF Låter dig spara valda rapporter som PDF-fil. Spara till CSV Låter dig spara alla Loggboksposter till en Kommaavgränsad värdefil (csv-fil) för att importera till ett kalkylprogram. 12

16 Knappar på datorversion Knapp Personer Beskrivning Personskärmen låter dig lägga till en ny person till databasen. Du kan se och hantera enskilda rapporter, profiler, inställningar och mätarinformation när du väljer lämplig person från listan. Stäng Stänger GLUCOFACTS DELUXE. Knappar på mätarversion Knapp Spåra trenders Webbsida Beskrivning Knappen Spåra trender visar rapporterna. GLUCOFACTS DELUXES rapporter går att anpassa för att visa resultat för specifika datum och omfattar trender och sammanfattande rapporter. GLUCOFACTS DELUXE kommer att visa en webbsida från Bayer där du kan kontrollera om det finns uppdateringar för programvarans mätarversion. Det går också att ladda ner den senaste datorversionen av programvaran. Stänger GLUCOFACTS DELUXE. När GLUCOFACTS DELUXE startas från din mätare placeras en ikon i Windows systemfält (meddelandeområde) på din PC eller MAC. Ikonen stannar i fältet så länge som CONTOUR USB- eller CONTOUR NEXT USB-mätare är ansluten till datorn. Stäng Högerklicka på systemfältikonen för att välja något av följande alternativ: 1. Starta GLUCOFACTS DELUXE (om du har stängt programmet men mätaren fortfarande är ansluten). 2. Bläddra i Masslagring (gäller endast för CONTOUR-USB mätare). 3. Gå ur programmet. TIPS: I Windows 7 kan ikonen visas i listan över gömda systemfältsikoner. OBSERVERA: För att undvika eventuella problem med de installerade filerna på USB-disken på CONTOUR USB- och CONTOUR NEXT USB-mätare måste såväl PC- som MAC-användare på säkert sätt ta bort diskenheten innan mätaren kopplas ur från USB-porten på en dator. 13

17 Ladda ner dina mätarresultat till GLUCOFACTS DELUXE GLUCOFACTS DELUXE är automatiskt inställt på att hitta en mätare närhelst den är kopplad till din dator. Om du vill ladda ned dina mätarresultat räcker det med att ansluta mätaren. Mätaren måste vara PÅ för att man ska kunna ladda ned resultaten. Om din mätare inte sätts på automatiskt, se bruksanvisningen till mätaren angående hur man sätter på mätaren. För GLUCOFACTS DELUXE som har installerats på datorn har du följande alternativ när du för första gången laddar ner en mätare som inte är kopplad till någon person: Alternativ Lägg till Ny person och Ladda ner resultaten Koppla till en Existerande person och Ladda ner resultaten Visa endast Rapporter Skriv endast ut Rapporter Vad symbolen innebär Låter dig lägga till information om en Ny person i databasen. Låter dig koppla den nya mätaren till en Existerande person i databasen. Skapar ett tillfälligt konto och kopplar mätardata till detta tillfälliga konto. Öppnar dialogrutan Skriva ut rapporter efter att nedladdningen är klar. När resultaten har laddats ner till programvaran kan du visa och skriva ut rapporter i GLUCOFACTS DELUXE. 14

18 GLUCOFACTS DELUXE- rapporter Följande rapporter är tillgängliga från både mätarversionen och datorversionen av GLUCOFACTS DELUXE: Rapport Definition Loggbok Trender Standarddag Standardvecka Summering En förteckning över blodsockervärden per dag och tidpunkt för ett angivet datumintervall. En graf med blodsockervärden per dag inom ett visst datumintervall samt alternativet att inkludera en kolhydrat- och/eller insulingraf för datumintervallet i en rapport. Ett diagram som visar blodsockervärden efter tid på dagen som om alla mätningar skedde under en dag. Resultat som i mätaren märkts som borttagna eller som kontroll ingår inte i rapporten. Ett diagram som visar blodsockervärden per veckodag, som om alla mätningar i datumintervallet skedde under en vecka. Resultat som i mätaren märkts som borttagna eller som kontroll ingår inte i rapporten. En översikt över alla mätarresultat inom ett angivet datumintervall som innehåller information så som antal mätningar, högsta och lägsta blodsockervärde, antal insulin- och kolhydratnoteringar samt genomsnittligt blodsockervärde. Inkluderar ett diagram som visar procentsatsen % av mätningar inom, över och under ditt målområde. TIPS: En förklaring visas för de flesta rapporter som förklarar symbolerna. Du kan se information om vilken som helst av dina noteringar genom att peka med musen på en datapunkt i diagrammet eller en post i Loggboken. För vissa mätare finns alternativet att markera insulindoseringen och intaget av kolhydrater. Dessa angivelser kommer att laddas ner tillsammans med blodsockerresultaten från mätaren. Rapporter på din skärm kommer att vara färgkodade för att visa mätningar som Över målet (gul), Inom målet (grön) eller Under målet (orange). 15

19 Loggboksrapport Blodsockervärden kommer att visas i kolumnen för Blodsocker Kommentarer är markerade med en Symboler för Fastar, Före måltid och Efter måltid kan visas tillsammans med ett blodsockervärde Angivelser för insulin visas i kolumnen för Insulin Angivelser för kolhydrater visas i kolumnen för Kolhydrater Angivelser som är markerade med Loggbokssymbolen mätningen i mätaren har en symbol tillsammans med Alla typer av kontrolltest har en markör tillsammans med mätningen Mätningar som har markerats som raderade i mätaren (Alla BREEZE 2- och några CONTOUR - mätarmodeller) kommer att vara markerade med en i GLUCOFACTS DELUXE. Se din bruksanvisning för mätaren för att bekräfta om detta gäller för din mätare Kryssrutan Visa låter dig visa eller dölja Data-analystabellen under Loggboken Diagram i GLUCOFACTS DELUXE rapporter Blodsockerangivelserna visas som i diagrammen. På vissa rapporter med diagram kan man klicka på för att zooma in mätningarna. Detta ändrar diagrammets skala så att extra tomt utrymme kan tas bort. TIPS: Funktionen Zooma in är bara tillämpbar på visade rapporter; utskrivna rapporter är alltid i full skala. Trendrapport Efter en lyckad nedladdning från mätaren kommer du automatiskt till Trendrapporten. Trendrapporten innehåller blodsocker, kolhydrater och insulinangivelser. Du kan välja att visa angivelserna för kolhydrater och insulin genom att klicka i kryssrutan Visa till höger ovanför teckenförklaringen. Endast CONTOUR NEXT-USB mätare tillåter angivelser för kolhydrater och insulin på mätaren. För alla andra kompatibla mätare behöver du installera GLUCOFACTS DELUXE på din dator för att manuellt föra in insulin och kolhydrater. 16

20 Följande är exempel på Trendrapporten och innefattar kolhydrater och insulin. Andra rapporter går att se genom att man väljer en av rapporteringsflikarna. Se din bruksanvisning för mätaren för att bekräfta att din mätare har ställts in på mmol/l. Exempel: Trendrapport i mmol/l med Kolhydrater och Insulin Trendrapporten visar en röd vertikal linje som du kan flytta till höger eller vänster för att rikta upp kolhydrat- och insulinangivelserna mot varandra och med blodsockervärdena i diagrammet ovan. Klicka på det översta eller nedersta ankaret eller varsomhelst på den vertikala linjen för att dra det till höger eller vänster. Se detaljer om mätningar i en rapport Om du för din markör över en datapunkt i ett diagram eller över en post i Loggboken öppnas ett verktygstips som visar information som är knuten till denna mätning. Exempel: 17

21 Visa resultat för Samma dag/vecka i Standard-dagsrapporten/ Standardveckorapporten Klicka på en datapunkt i diagrammet för Standarddag eller Standardvecka GLUCOFACTS DELUXE kopplar ihop det resultatet med alla resultat under samma dag eller vecka under den valda tidsperioden. Koppla bort linjen genom att klicka var som helst i diagrammet utanför en datapunkt. Skriva ut rapporter Skriva ut rapporter Följ instruktionen nedan om du vill skriva ut en rapport medan du visar den. Detta påverkar inte dina automatiska utskriftsalternativ. 1. Klicka på knappen i det övre högra hörnet av skärmen. 2. Klicka i rutan bredvid varje rapport som du vill skriva ut. Klicka igen om du vill avmarkera en rapport. 3. Välj antalet dagar att inkludera i rapporten. Det aktuella datumintervallet har redan valts men går att ändra. 4. Om du önskar behålla dessa utskriftsinställningar för GLUCOFACTS DELUXE rapporter, markera Gör detta till standard. Märk att de här inställningarna kommer att gälla ALLA utskrivna rapporter eller som sparats som PDF. 5. Klicka på Skriv ut rapporter eller på Avbryt för att stänga fönstret utan att skriva ut. 18

22 Använda Enkel utskrift för att enkelt skriva ut rapporter Funktionen Enkel utskrift låter dig skriva ut rapporter som valts ut på förhand. Du kan ändra dessa inställningar genom att följa stegen ovan för att Skriva ut en rapport. Om GLUCOFACTS DELUXE körs från din mätare, klickar du helt enkelt på ELLER från Hemskärmen. Från en rapport, klickar du på knappen ovanför rapporten. När fönstret Skriv ut öppnas väljer du skrivare. TIPS: Enkel utskrift kommer att använda de senaste sparade Utskriftsinställningarna. Spara en rapport som en PDF (t.ex. Adobe Acrobat) fil Du kan spara rapporten som en PDF-fil. Detta kommer att göra det enklare att skicka rapporten via e-post. 1. Klicka på i det övre högra hörnet på skärmen i en rapport. 2. Klicka i rutan bredvid varje rapport du vill spara som en.pdf-fil. Klicka igen om du vill avmarkera en rapport. 3. Välj antalet dagar att inkludera i rapporten. Det aktuella datumintervallet har redan valts men går att ändra. Den eller de rapporter och det datumintervall som du väljer används för att skapa PDF-filen. 4. Om du vill behålla dessa utskriftsinställningar för dessa rapporter, markera Gör detta till standard. Märk att de här inställningarna kommer att gälla ALLA utskrivna rapporter eller som sparats som PDF. 5. klicka på Spara som PDF eller på Avbryt för att stänga fönstret utan att spara. 6. När Spara-fönstret visas, ändra filplatsen i Spara i om så önskas och tilldela ett filnamn. 19

23 Exportera till en kommaavgränsad värdefil (.csv) Du kan spara alla angivelser i en.csv-fil som du importerar till ett kalkylprogram. 1. Välj en person från -listan eller klicka på i det övre verktygsfältet. GLUCOFACTS DELUXE öppnar avsnittet Rapporter. 2. Klicka på knappen i det övre högra hörnet av skärmen. 3. När fönstret Bayers Exportavtal öppnas, klicka på Godkänn för att fortsätta och kryssa för rutan Visa inte detta igen. 4. När Spara-fönstret visas, ändra filplatsen Spara i om så önskas. Tilldela ett namn eller använd det förinställda namnet. Standardfiltypen kommer att vara.csv. 5. Klicka på Spara för att exportera alla patientposter eller på Avbryt för att stänga fönstret utan att exportera. TIPS: eventuellt kan du importera en.csv-fil till andra program. Anpassa dina Rapporter GLUCOFACTS DELUXES rapporter går att anpassa för att visa resultat för specifika datum. Det finns även alternativ för att anpassa rapportintervallet för Över målet, Inom målet och Under målet för blodsockerresultat och inställning av dagliga tidsperioder. Ställ in blodsockerintervall GLUCOFAC TS DELUXE använder blodsockerintervall i rapporter och data-analys för att underlätta tolkningen av rapporterna. Dessa intervall gäller endast GLUCOFACTS DELUXE-programvara och ändrar inte de blodsockerintervall som du kan ha i din mätare. OBSERVERA: Dessa värden kan ändras till det intervall som du och din läkare eller sköterska fastställer som dina personliga målområden. VIKTIGT Diskutera dina målområden med sjukvårdspersonal. 20

24 Välj först ett av de följande: Om du vill ändra blodsockerintervall: Första steg för en person i databasen Välj personen från listan fliken Inställningar. och klicka på för alla rapporter för alla i databasen TIPS: ändringar i programmets standard blodsockerintervall kommer att gälla för alla rapporter, om inte andra intervall har specificerats enskilt för en person. Klicka på knappen Inställningar verktygsmenyn. i översta för mätarversionen Klicka på i det översta verktygsfältet och på fliken Inställningar. VIKTIGT Diskutera vilka blodsockerintervall som passar dig med sjukvårdspersonal. VIKTIGT Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/l följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/l tvätta dina händer ordentligt och upprepa testet med en ny teststicka. Följ omedelbart råd från sjukvården om du får ett liknande resultat. Tala alltid med din läkare eller sköterska innan du ändrar din medicinering baserat på testresultaten. 21

25 Följ därefter följande steg: 1. Klicka på fliken Blodsocker. Om GLUCOFACTS DELUXE har en databas och du önskar använda en persons egna blodsockermål för rapporter, klicka på Använd personliga inställningar i det övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Klicka och dra i kolumnens skjutreglage för att ändra de övre och lägre gränserna för Målområdet. ELLER Klicka på (eller tryck på och håll ned) plus - och minus - tecknen. ELLER Skriv in siffrorna för Målet i de vita rutorna. I bilden nedan är 10,3 mmol/l över målområdet och 10,2 mmol/l är inom målområdet (grönt). 3. Klicka på Spara ändringar eller Avbryt. Programmet använder dina sparade inställningar i stället för de förinställda (standard-) inställningarna. OBSERVERA: Ändringar av personliga inställningar eller programinställningar i GLUCOFACTS DELUXE påverkar inte inställningarna i en persons mätare. Men om GLUCOFACTS DELUXE har installerats på din dator och du vill att en persons enskilda blodsockermål alltid överensstämmer med mätaren, kryssa i rutan Uppdatera alltid GLUCOFACTS personliga målinställningar så att de matchar mätaren på skärmen för Allmänna inställningar. VIKTIGT Diskutera vilka blodsockermål som passar dig med sjukvårdspersonal. 22

26 Ställ in Dagliga tidsperioder Välj först ett av de följande: Om du vill ändra Dagliga tidsperioder: Första steg för en person i databasen Välj personen från listan och klicka på fliken Inställningar. för alla rapporter för alla i databasen TIPS: Ändringar av programmets standardinställningar för dagliga tidsperioder gäller för alla rapporter om inga andra tidsperioder har angetts för en person. Klicka på knappen Inställningar verktygsfältet. i översta för mätarversionen Klicka på i det översta verktygsfältet och på fliken Inställningar. Följ därefter följande steg: 1. Klicka på fliken Tidsperiod. Om GLUCOFACTS DELUXE har en databas och du önskar använda en persons egna Tidsperiodsinställningar för rapporter, klicka på Använd personliga inställningar i det övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Använd rullistan för att ändra Antal tidsperioder, om så önskas. 3. Om så önskas, ange etiketter för nya tidsperioder (t.ex. Tidig morgon ). Se till att inga etiketter är likadana, och att inga etiketter har lämnats tomma. 4. Klicka på och dra kolumnens skjutreglage för att flytta starttiderna upp eller ner med 15 minuter i taget, om detta behövs. 5. Klicka på Spara ändringar eller Avbryt. Programmet använder dina sparade inställningar i stället för de förinställda (standard-) inställningarna. 23

27 Ändra datumintervallet för GLUCOFACTS DELUXE-rapporter 1. Klicka på Ändra datumintervall högst upp i rapporten. 2. Fönstret Ändra datumintervall visar datumen Från och Till som kommer att användas för varje intervallalternativ, beroende på den senaste mätningens datum i mätaren (inte det aktuella datumet). 3. Klicka på önskat datumintervall eller klicka på Välj datum för att ange ditt eget datumintervall. TIPS: Från -datumet som du anger FÅR INTE VARA TIDIGARE än det tidigaste Från -datumet i listan för datumintervall. Om du anger ett oacceptabelt datum visas rutan röd tills du anger ett giltigt datum. 4. För att använda samma (icke-anpassat) datumintervall för alla GLUCOFACTS DELUXE-rapporter på skärmen nästa gång du laddar ner resultat från en mätare, markera Använd dessa inställningar nästa gång. TIPS: Som standard använder GLUCOFACT DELUXE de senaste två veckorna som standarddatumintervall för rapporter. Du kan ändra denna standard genom att markera Använd dessa inställningar nästa gång innan du tillämpar ditt datumintervall. 5. Klicka på Tillämpa för att ändra datumintervallet eller klicka på Avbryt för att gå tillbaka till rapporten utan att ändra datumintervallet. OBSERVERA: Det datumintervall som du väljer för rapporter på skärmen ändrar inte datumintervall för utskrivna rapporter. För mer information se Skriva ut rapporter. 24

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Bruksanvisning. DYMO Label TM. v.8

Bruksanvisning. DYMO Label TM. v.8 Bruksanvisning DYMO Label TM v.8 Copyright Varumärken 2012 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderad 6/11/2012. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer