BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300"

Transkript

1 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL T DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour USB User Guide - Sweden SCHAWK JOB#: A08 BAN#: Rev. 06/09 SKU#: N/A BAYER SPEC: 6.0" (H) x 4.5" (W) UPC CODE: N/A V-6 SWEDISH New Layout - Contour USB UG Alt#1 - Copy changes Alt#2 - Copy changes, image changes Alt# Copy changes, image changes Alt# Image changes Alt# Copy changes Alt# Copy changes FONTS Berthold Akzidenz Grotesk, Fruitiger, Helvetica, SkinnyMini COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

2 Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker 2 Genomgång av mätaren 4 GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering 7 Första uppstart 8 Viktiga saker att känna till 12 Innan du sätter igång 13 Komma igång Bayer arbetar för att tillhandahålla verktyg och tjänster för att underlätta tillvaron för personer med diabetes. GLUCOFACTS DELUXE-programvaran är installerad på CONTOUR USB-mätaren. Anslut mätaren till datorn och få åtkomst till användbara rapporter baserade på din lagrade information. Du kan ändra mätarinställningarna, spara och visa dina blodsockervärden. Enkelheten i och de användbara rapporterna tillhandahålls av Bayer med hjälp av CONTOUR USB-mätaren och GLUCOFACTS DELUXE-programvaran. När det gäller diabetes är det de små segrarna som räknas simple wins. Spara bruksanvisningen. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Förbereda för mätning 14 Få fram bloddroppen 17 Test på fi ngertopp 17 Blodprovstagning på alternativa ställen (underarm eller handfl ata) 18 Utföra en mätning 23 Mätresultat 26 Symtom på höga och låga blodsockerhalter 29 Utföra en kontrollmätning 30 Ställa in en Påminnelse efter mätning 32 Ställa in en Påminnelse från menyn Inställningar 34 Stänga av en Påminnelse 36 När du får en Påminnelse 38 Lägga till Noteringar 39 Menyknapp/Loggbok 40 Trender 41 Inställningar: Datum, tid och ljud 43 AutoLog På/Av 47 Målvärden 48 Språk 49 Felmeddelanden, batteristatus, samt ladda och avlägsna batteri 50 Information om systemets funktion 55 Serviceinformation 58 Symboler 59 Specifi kationer 60 Skötsel av mätaren 61 Tillbehör/Referenser/Garanti 62 Mätning Påminnelser och Noteringar Huvudmenyns funktioner Teknisk information, service och underhåll

3 Komma igång Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker Ditt CONTOUR USB-system för CONTOUR USB-systemet för kontroll av blodsocker (mätare, teststickor och kontrollösningar) är avsett för att personer med diabetes själva ska kunna mäta sig och för att sjukvårdspersonal ska kunna kontrollera glukoskoncentrationer i helblod. MICROLET 2 blodprovstagare som bifogas i förpackningen, är inte avsedd att användas av sjukvårdspersonal. Den ska enbart användas av en person p g a smittorisken. Använda stickor och lansetter kasseras enligt gällande miljöbestämmelser. Teststicka Grå elektrodända: För in den här änden i mätarens öppning för teststickor. Provspets: Här sugs blodet in. SE UPP: CONTOUR USBmätaren fungerar bara tillsammans med CONTOUR-teststickor! Laddningsbart batteri: Mätaren är försedd med ett permanent och ladd ningsbart batteri. Innan du gör något annat, ladd ningsbart genom att ansluta CONTOUR USB mätaren till datorn. Mätaren visar snabbt Testa inte - Laddar samtidigt som lampan i öppningen för teststickor blinkar. Laddningstiden beror på din dators USB-port. Säkerställ att din dator är igång och inte satt i vänteläge, viloläge eller energibesparingsläge. Ytterligare information fi nns på sidan 52. kontroll av blodsocker: Display Mätarens framsida Menyknapp: Ger åtkomst till funktioner. Se sidan 4. Öppning för teststicka: För in teststickan här. Se på sidan 11 hur man sätter på lampan i öppningen. Det går inte att utföra en blodsockermätning medan batteriet laddar. När laddningen är klar släcks belysningen i öppningen för teststickor. Koppla loss CONTOUR USB-mätaren för att utföra en mätning. En USB-förlängningskabel medföljer för bekvämlighetens skull. Ytterligare information om batteristatusskärmar och laddning fi nns på sidorna Knappar för val/ bläddring: Se sidan 4. USB-kontakt Skyddskåpa för USB-kontakten SE UPP: Förvara utom räckhåll för barn. Kan orsaka kvävning. Komma igång Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker 2 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

4 Komma igång Genomgång av mätaren Genomgång av mätaren: Använda knapparna Bayer CONTOUR USBmätare är enkel att använda. På varje skärmbild får du ett antal valmöjligheter. Du kan göra ditt val med hjälp av de tre knapparna intill displayen genom att trycka på knappen intill det alternativ som du vill välja. Knappen OK Knappen (Val/bläddring) Knappen (Val/bläddring) Använda knapparna för val/bläddring När pilarna eller visas på displayen används knapparna för att bläddra. När ditt valda alternativ är markerat väljer du det genom att trycka på knappen OK. När knapparna eller hålls inne bläddras listan fram snabbare. Använda menyknappen Sätt på mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen tills mätaren startar. Huvudmenyn har tre valmöjligheter: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj något av alternativen genom att trycka på den intilliggande knappen. För att gå tillbaka till den föregående skärmbilden, tryck en gång på menyknappen. Stäng av mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen i 2 sekunder. Om du vill tända belysningen i öppningen för teststickor medan mätaren är avstängd, trycker du på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum. Tryck två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Komma igång Genomgång av mätaren 4 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

5 Komma igång Genomgång av mätaren Presentation av AutoLog Mätaren har en enkel AutoLog-funktion som gör det möjligt för dig att markera ditt mätresultat som Före måltid eller Efter måltid under den 5 sekunder långa mätnedräkningen. Du kan välja Markera inte om du mäter vid andra tidpunkter än i samband med måltid. Din mätare levereras med AutoLog-funktionen aktiverad. Vi rekommenderar att du låter den här funktionen vara aktiverad för att du ska kunna dra största möjliga nytta av mätarens funktioner. AutoLog kan stängas av i Inställningar. Utföra en blodsockermätning Läs bruksanvisningen och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätutrustning innan du genomför en mätning. När du ska genomföra en mätning sätter du i CONTOUR -teststickan. Mätaren startar automatiskt. Följ instruktionerna på displayen. Avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Extra minne Din mätare innehåller 500 MB extra minne. Det extra minnet i kombination med GLUCOFACTS DELUXE- programvaran kräver att din dator har en USB-port med hög effekt. Ytterligare information fi nns på sidan Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering När du ansluter CONTOUR USB-mätaren till datorns USB-port ska du följa instruktionerna från din dator för att starta upp GLUCOFACTS DELUXE-programvaran. Ytterligare information fi nns i GLUCOFACTS DELUXE snabbguide. Komma igång GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering 7

6 Komma igång Första uppstart Första uppstart: Ladda först mätaren. Du kan använda din dator för att genomföra den första uppstarten medan mätaren laddas. Du kan även göra inställningarna direkt på mätaren när den väl är fulladdad. Första gången du sätter på din CONTOUR USB-mätare inleds en inställningssekvens. Tryck in och håll inne Menyknappen tills mätaren startar. Efter välkomstskärmen visas skärmen Språk. Tryck på knappen eller för att välja önskat språk. När språket är markerat, tryck på knappen OK. En skärmbild bekräftar ditt språkval. På nästa skärmbild väljer du: Snabbstart (se sidan 9), Anpassa (se sidan 10), eller? Hjälp. Snabbstart använder standardinställningarna. Du måste bekräfta datum och klockslag, sedan kan du genast börja mäta. Du kan även ändra dessa inställningar vid ett senare tillfälle. 8 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Anpassa gör det möjligt för dig att anpassa inställningarna. Standardinställning: AutoLog är på Målvärdet är inställt till: Före måltid, mmol/l Efter måltid, mmol/l Dessa inställningar kan ändras i menyn Inställningar.? Hjälp ger ytterligare information. Första uppstart med hjälp av Snabbstart: Tryck på knappen Snabbstart. En skärmbild bekräftar ditt val. Nästa skärmbild visar aktuellt datum och klockslag. Om detta stämmer trycker du på knappen Acceptera. Om det inte stämmer trycker du på knappen Ändra (se sidorna 43 45). Inställningarna är klara. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Komma igång Första uppstart med hjälp av Snabbstart 9

7 Komma igång Första uppstart med hjälp av Anpassa: Tryck på knappen Anpassa för att ändra standardinställningarna. Nästa skärm visar standardvärdena för blodsockervärdets målområde för (Före måltid) och (Efter måltid). Komma igång Första uppstart med hjälp av Anpassa En skärmbild bekräftar ditt val. Nästa skärmbild visar aktuellt datum och klockslag. Om detta stämmer trycker du på knappen Acceptera. Om det inte stämmer trycker du på knappen Ändra (se sidorna 43 45). En skärmbild bekräftar att datumet och klockslaget har angetts. Nästa skärmbild visar att AutoLog är på. Med hjälp av AutoLog kan du markera mätresultat som Före måltid eller Efter måltid under den 5 sekunder långa mätperioden. Se på sidan 47 hur man stänger av AutoLog. 10 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Dessa värden kan ändras till de intervall som du och/eller din läkare bestämmer som dina personliga målområden. Du kan acceptera de förinställda värdena, eller så kan du ändra dem genom att trycka på knappen Ändra (se sidan 48). En skärmbild bekräftar att ditt målområde har angetts. Inställningarna är klara. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Mäta i mörker: Mätaren är utrustad med belysning i öppningen för teststickor för att underlätta mätning i mörker. Tryck på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum mellan varje tryckning medan mätaren är avstängd för att tända belysningen i öppningen för teststickor. Sätt i en teststicka, så visas testskärmen. När teststickan har sugit upp en tillräcklig mängd blod släcks belysningen. Fortsätt med din mätning. Tryck snabbt två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Första uppstart med hjälp av Anpassa 11

8 Komma igång Viktiga saker att känna till Viktiga saker att känna till: Förvara alltid teststickorna i sin originalförpackning. Stäng burken ordentligt omedelbart efter att du har tagit ut en teststicka. Burken är speciellt utformad för att hålla teststickorna torra. Om teststickorna utsätts för rummets luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller genom att stickorna inte förvaras i sin originalburk kan detta medföra att teststickorna skadas. Droppa inte blod direkt på teststickans plana yta. Teststickorna är utformade för att suga upp blodet i provspetsen. Tryck inte teststickan mot fingret. Detta kan blockera provspetsen. Teststickorna är endast avsedda för engångsbruk. Använd inte teststickor som verkar vara skadade eller som har använts vid ett tidigare tillfälle. Låt mätaren och teststickorna temperaturutjämnas till den temperatur som råder på platsen för mät ningen. Låt mätaren temperaturutjämnas i förhållande till den nya omgivningen i 20 minuter innan du utför en blodsockermätning. Produkterna har utformats för att ge exakta resultat vid temperaturer mellan 5 och 45 C. Tänk på att USB-portar i vissa datorer och självförsörjande USB-hubbar kan bli avsevärt varmare än rummet där de befi nner sig. En USB-förlängningskabel medföljer för bekvämlighetens skull. Om du vill mäta omedelbart efter att du har kopplat bort mätaren från datorn, rekommenderar vi att du använder USB-kabeln. Kontrollera teststickornas utgångsdatum. Viktigt: Mätaren är förinställd och låst att visa resultaten i mmol/l (millimol glukos per liter). I vissa länder är mätarna förinställda att visa enheterna mg/dl (milligram glukos per deciliter); Resultat i mmol/l visas alltid med decimal; Resultat i mg/dl visas aldrig med decimal. Exempel: eller Kontrollera att dina resultat visas i mmol/l. Om så inte är fallet, ring Bayers kundsupport, tel Innan du sätter igång: 1. Se till att du har all mätutrustning till hands. Detta omfattar CONTOUR USB-mätaren, CONTOUR -teststickor och MICROLET 2- blodprovstagaren med MICROLET -lansetter. 2. Tvätta händerna och huden vid stickstället ordentligt med tvål och varmt vatten och torka noga. Komma igång Innan du sätter igång 12 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

9 Förbereda för mätning: Läs bipacksedeln till MICROLET 2 för fullständiga instruktioner. Om du använder en annan blodprovstagare utgår du ifrån de instruktioner som hör till den. Instruktioner om mätning på alternativa stickställen fi nns på sidan Lossa (utan att avlägsna) den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett fjärdedels varv. Mätning Förbereda för mätning Möjlig smittrisk Blodprovstagaren MICROLET 2 är avsedd för självtester av en enda patient. Den får inte användas på mer än en person, eftersom det annars finns risk för smittspridning. Använd en ny MICROLET -lansett vid varje mättillfälle. Den är nämligen inte längre steril efter användning. 1. Avlägsna munstycket genom att hålla blodprovstagaren med tummen på greppytan och med munstycket i den andra handen. Bryt loss munstycket uppifrån och ned. 3. För bestämt in lansetten i blodprovstagaren tills den är helt i botten. 4. Vrid av lansettens runda skyddshatt. Spara skyddshatten. Den behövs när du ska kassera den använda lansetten. 5. Sätt tillbaka det enfärgade munstycket. Mätning Förbereda för mätning 14 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

10 Mätning Förbereda för mätning OBSERVERA: CONTOUR USB-mätaren kodar sig själv varje gång du sätter i en teststicka. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att få felaktiga mätresultat på grund av felkodning eller för att du glömt koda din mätare. 6. Ta fram en teststicka ur burken. Stäng noga burken omedelbart efter att du har tagit ut teststickan. OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatumet. Se till att teststickan inte är skadad på något vis. 7. Håll stickan med den grå sidan uppåt. 8. För in den grå änden i mätarens öppning för teststickor. När mätaren startar visas en enfärgad grå skärmbild med en vit ram i en sekund för att visa att displayen fungerar ordentligt. Skärmbilden med CONTOUR USB-logotypen visas en kort stund innan uppmaningen Tillsätt blod visas. Mätaren är nu klar att användas för att mäta en bloddroppe. 16 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Få fram bloddroppen: Vid mätning på fingertopp 1. Rotera munstycket för att justera stickdjupet. Stickdjupet påverkas också av hur hårt blodprovstagaren trycks mot huden. 2. Håll munstycket mot huden med ett bestämt tryck och tryck på den blå startknappen med Bayer-logotypen. 3. Stryk på handen och fi ngret i riktning mot stickstället för att få fram en bloddroppe. Undvik att klämma ihop runt stickstället. 4. Mät omedelbart efter att du har fått fram en liten, rund bloddroppe (0.6 μl). Använd det grå munstycket Ytligt stick Djupt stick Minsta droppstorlek Mätning Få fram bloddroppen 17

11 Mätning Få fram bloddroppen Om du har valt att mäta på fingertopp, bläddra vidare till sidan 22 för att fortsätta läsa mätinstruktionerna. Vid blodprovstagning på alternativa stickställen (AST). OBS: Det genomskinliga AST-munstycket ingår inte i förpackningen men kan beställas från Bayers kundsupport. VIKTIGT: Använd inte mätning från alternativa stickställen under följande omständigheter. Använd blodprov från fingertoppen i dessa fall: Om du tror att du har lågt blodsocker (hypoglykemi). När blodsockernivåerna ändras snabbt (efter måltid, insulindosering eller fysisk träning). Om du inte känner av hypoglykemi (inte känner igen symtomen). Om du får mätresultat från alternativa stickställen som inte stämmer överens med hur du mår. Om du är sjuk eller stressad. Om du ska köra bil eller sköta maskiner. Rådfråga din läkare om mätning på alternativa stickställen är lämpligt för dig. Mätning på alternativa stickställen rekommenderas endast när mer än två timmar förfl utit sedan den senaste måltiden, den senaste diabetesmedicineringen eller det senaste träningstillfället. 1. Fäst det genomskinliga munstycket vid MICROLET 2- blodprovstagaren. 2. Välj ett stickställe från ett köttigt område på underarmen eller i handfl atan. Undvik blodådror, hår, födelsemärken, ben och senor. 3. Tvätta händerna och stickstället noggrant med tvål och varmt vatten. Skölj och torka av noggrant. Använd det genomskinliga AST-munstycket Mätning Få fram bloddroppen 18 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

12 Mätning Få fram bloddroppen Vid mätning på underarm: 1. Gnugga stickstället energiskt tills det känns varmt och blodcirkulationen har ökat. 2. Håll det genomskinliga munstycket med ett bestämt tryck mot huden och tryck på den blå utlösarknappen. Behåll kontakten mellan blodprovstagaren och huden och pumpa (tryck till och släpp efter) upp och ned 2 3 gånger utan att lyfta bort enheten från huden. 3. Håll ett stadigt tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas. 4. Lyft bort blodprovstagaren rakt upp från huden utan att smeta ut blodet. Minsta droppstorlek Vid mätning i handflatan är det inte nödvändigt att gnugga huden eller pumpa blodprovstagaren upp och ned. 1. Håll det genomskinliga munstycket med ett bestämt tryck mot huden och tryck på den blå utlösarknappen. 2. Håll ett stadigt tryck tills en liten, rund blodsdroppe bildas. 3. Lyft bort blodprovstagaren rakt upp från huden utan att smeta ut blodet. Minsta droppstorlek Mät inte blodprovet från handflatan eller underarmen vid förekomst av: Utsmetat blod Levrat blod Rinnande blod Blod blandat med färglös vätska. Mätning Få fram bloddroppen 20 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

13 Samla upp bloddroppen: Utföra en mätning med AutoLog på: Mätning 1. Håll omedelbart teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugs in i teststickans spets. 2. Håll kvar teststickans spets i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte toppen mot huden, och placera inte heller bloddroppen på teststickan. Innan ditt mätresultat visas, visas AutoLog-skärmbilden. Välj Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på den intilliggande knappen. Ditt mätresultat visas inte förrän du har gjort ett val. Om ditt resultat visar på låga eller höga blodsockerhalter visas dock alltid ditt resultat efter 5 sekunder. Mätning Utföra en mätning Underarm Handfl ata *OBSERVERA: Om du inte tillsätter blod till teststickan inom 1 minut dämpas displayen och mätaren börjar pipa. Om du trycker på en valfri knapp aktiveras återigen skärmbilden Tillsätt blod. Efter totalt 3 minuters inaktivitet stängs mätaren av. Mätaren har 5 sekunders mättid. Om du gör ditt val inom 5 sekunder, visas resten av mätningens nedräkning. Ditt mätresultat visas med stora siffror i 2 sekunder innan den normala skärmbilden för mätresultat visas. Läs mer på sidan 26 ifall ditt mätresultat hamnar under 0.6 mmol/l eller över 33.3 mmol/l. Utföra en mätning 22 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

14 Mätning Utföra en mätning Du kan nu, om du så önskar, ställa in en Påminnelse (se sidan 32) eller lägga till en Notering (se sidan 39). Avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Möjlig smittrisk Kassera alltid teststickan och lansetten på korrekt vis. Alla produkter som kommer i kontakt med mänskligt blod ska hanteras som om de kan sprida virussjukdomar. Utföra en mätning med AutoLog av: Efter att bloddroppen har tillsatts till teststickan när AutoLog-funktionen är avstängd, visas nedräkningsskärmen för en nedräkning i 5 sekunder. Ditt mätresultat visas. Du kan lägga till en Notering eller en Påminnelse, om du önskar. Mätning Utföra en mätning 24 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

15 Mätning Mätresultat: Förväntade värden: Blodsockervärdena varierar beroende på födointag, läkemedelsdoser, hälsotillstånd, stress och fysisk aktivitet. Standardvärdena för blodsockervärdets målområden är 3.9 till 7.2 mmol/l Före måltid och 3.9 till 10.0 mmol/l Efter måltid i enlighet med ADA:s riktlinjer från Din läkare kan ge dig specialanpassade målområden utifrån dina behov. Se sidan 48 för instruktioner om hur man ändrar målområde. Varningsskärmar för höga och låga blodsockervärden: Om ditt blodsockervärde är under 0.6 mmol/l, visas den normala skärmsekvensen i 5 sekunder. Skärmbilden Följ genast råd från sjukvården visas sedan samtidigt som mätaren piper två gånger. SE UPP: Om ditt blodsockervärde är under 2.8 mmol/l, följ genast råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13.9 mmol/l, upprepa mätningen. Om du återigen får ett liknande mätresultat, kontakta genast läkare. Ändra inte din medicinering utifrån de blodsockerresultat du får med CONTOUR USBmätaren utan att först rådfråga läkare. Mätning Mätresultat Mätresultat Om ditt blodsockervärde är över 33.3 mmol/l, visas den normala skärmsekvensen i 5 sekunder innan nästa skärmbild ger dig instruktioner om att göra om mätningen. Mätaren piper två gånger. Om resultatet fortfarande är över 33.3 mmol/l, visas Följ genast råd från sjukvården. 26 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

16 Mätning Mätresultat Höga och låga blodsockervärden: Mätaren har i förväg ställts in med ett lågt blodsockervärde på 3.9 mmol/l och ett högt blodsockervärde på 13.9 mmol/l. Dessa är standardvärdena. De kan dock anpassas av dig och/eller din läkare med hjälp av GLUCOFACTS DELUXE-programvaran på din dator. Ytterligare information fi nns i snabbguiden till GLUCOFACTS DELUXE. Lågt blodsocker Om ditt blodsockervärde är under 3.9 mmol/l: En skärmbild med stora, orangefärgade siffror upplyser dig om att ditt blodsockervärde är lågt. Högt blodsocker Om ditt blodsockervärde är över 13.9 mmol/l: En skärmbild med stora, orangefärgade siffror upplyser dig om att ditt blodsockervärde är högt. Om AutoLog är på och du inte hann göra någon markering innan varningsmeddelandet visades, tryck på knappen Noteringar. Du kan nu välja Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på den intilliggande knappen. 28 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Symtom på höga och låga blodsockerhalter: Om du känner till de olika symtomen på högt eller lågt blodsocker är det enklare för dig att förstå mätresultaten. Detta gör det även enklare för dig att bestämma dig för vad du bör göra om du får ett avvikande mätresultat. Några av de vanligaste symtomen är: 1 Högt blodsocker (hyperglykemi): täta vattenkastningar överdriven törst dimsyn ökad trötthet extrem hunger lättretlighet Ketos (Ketoacidos): andfåddhet illamående och kräkningar svår muntorrhet Lågt blodsocker (hypoglykemi): skakighet svettningar snabb puls dimsyn förvirring medvetslöshet kramper SE UPP: Blodsockernivåer under 2.8 mmol/l eller över 13.9 mmol/l kan tyda på ett potentiellt allvarligt medicinskt tillstånd. Kontakta genast sjukvården om ditt mätresultat är mindre än 2.8 mmol/l eller mer än 13.9 mmol/l. För ytterligare information och en komplett lista över symtom kan du kontakta din läkare eller diabetessköterska, eller gå till Diabetesförbundets webbplats: Mätning Symtom på höga och låga blodsockerhalter 29

17 Mätning Utföra en kontrollmätning Utföra en kontrollmätning: Du kan göra ett kontrolltest: när du använder mätaren för första gången för att kontrollera att du mäter på rätt sätt när du öppnar en ny burk med teststickor om du låtit burken stå öppen en längre tid om du tvivlar på att mätaren inte fungerar som den ska om dina mätresultat inte överensstämmer med hur du mår. Startpaketet innehåller ingen kontrollvätska. Du kan beställa normal kontrollvätska via Bayers kundsupport på tel Kontrollösningar för lågt, normalt och högt värde fi nns tillgängliga. Använd alltid CONTOUR - kontrollösningar, eftersom lösningar från andra tillverkare kan ge inkorrekta mätresultat. 1. Ta ut en teststicka från burken och stäng sedan locket ordentligt. OBSERVERA: Kontrollera utgångs- och kasseringsdatumen på fl askan med kontrollösningen. Se till att teststickan inte är skadad på något vis. 2. Förbered en kontrollmätning genom att sätta in en sticka i mätaren. 3. Skaka kontrollfl askan försiktigt före användning för att säkerställa att lösningen är ordentligt blandad. 4. Kläm fram en liten droppe av kontrollösningen på en ren, ickeabsorberande yta (till exempel en bit bakplåtspapper). Droppa inte kontrollösning på teststickan direkt från flaskan. 30 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Sätt tillbaka korken på fl askan med kontrollösning. 6. Håll omedelbart teststickans spets mot droppen med kontrollösning. 7. Håll kvar teststickan i droppen tills mätaren piper. Även om AutoLog är på behöver du inte markera kontrollmätningen. Efter 5 sekunder visar mätaren resultatet av kontrollmätningen. 8. Jämför resultatet från kontrollmätningen med det normala kontrollintervall som fi nns angivet på burketiketten för teststickorna eller på undersidan av kartongen till teststickorna. Kontrollintervallen för låga och höga värden fi nns angivna på undersidan av kartongen till teststickorna. Om resultatet av din kontrollmätning hamnar utanför de angivna värdena, kontakta vår kundsupport på tel Gör inte fler blodsockermätningar innan du fått en föklaring. Ditt mätresultat märks automatiskt som ett kontrollmätning och lagras i mätarens minne. Resultat av kontrollmätningar tas inte med i dina blodsockermedelvärden. Du stänger enkelt av mätaren genom att ta ur teststickan. Mätning Utföra en kontrollmätning 31

18 Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar Ställa in en Påminnelse: En Påminnelse inför nästa mätning kan ställas in efter att en mätning har utförts eller från menyn Inställningar. Efter en mätning: 1. Tryck på knappen Påminnelse. 2. Tryck på knappen Starta för att påbörja nedräkningen. Standardtiden är 2 timmar eller den senaste angivna påminnelsetiden. Du kan ändra hur lång nedräkning du vill ha till en Påminnelse genom att trycka på knappen Ändra. 1. Tryck på knappen eller för att välja önskat antal timmar. Tryck på knappen OK. 2. Tryck på knappen eller för att välja önskat antal minuter. Minuter ändras i steg på 15 minuter. Tryck på knappen OK. En skärmbild bekräftar den angivna nedräkningstiden. Mätaren återvänder till skärmbilden för mätresultat. När funktionen Påminnelse är aktiverad visas klocksymbolen i det blå fältet. 3. Avlägsna teststickan från mätaren. Mätaren sparar den inställda Påminnelsetiden som standardinställning. Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 32 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

19 Ställa in en Påminnelse Från menyn Inställningar: 1. Gå till Huvudmenyn. Tryck på knappen Inställningar. 2. Om Påminnelse är satt till av, tryck på knappen OK för att ändra inställningarna för Påminnelse. En skärmbild bekräftar den angivna Påminnelsetiden. När funktionen Påminnelse är aktiverad visas klocksymbolen i det blå fältet. Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 3. Starta nedräkningen genom att trycka på knappen Starta eller tryck på knappen Ändra för att bläddra fram ett annat tidsintervall för nedräkningen. Följ sedan instruktionerna på föregående sida. Påminnelser och Noteringar 34 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

20 Stänga av en Påminnelse Stänga av en Påminnelse: En Påminnelse kan stängas av eller ändras efter att en mätning har utförts eller från menyn Inställningar. Efter en mätning: 1. Tryck på knappen Påminnelse. Om nedräkningen är igång visas Påminn om: tillsammans med den återstående tiden på displayen. Från menyn Inställningar: 1. Tryck på knappen OK. 2. Tryck på knappen Stopp. Nedräkningen har nu stoppats. Skärmbilden Påminnelse visar den återstående tiden. Stänga av en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 2. Stoppa nedräkningen genom att trycka på knappen Stopp. En skärmbild bekräftar ditt val. Påminnelser och Noteringar En skärmbild bekräftar ditt val. Nedräkningen har nu stoppats och klocksymbolen försvinner. 36 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

21 När du får en Påminnelse Påminnelser och Noteringar När du får en Påminnelse: När tiden för Påminnelse har nåtts piper mätaren 20 gånger. Mätaren startar och visar en Påminnelseskärmbild. Du kan stoppa pipsignalen genom att trycka på knappen OK eller genom att sätta i en teststicka. 1. Tryck på knappen OK. 2. Fortsätt med din mätning (se sidan 14). Om du mäter när det bara är 15 minuter eller mindre kvar av nedräkningen till Påminnelsen visas ingen av de ovanstående skärmbilderna, och nedräkningen stoppas. Lägga till Noteringar: Du kan lägga till Noteringar till dina mätresultat för att förklara resultat. Dina Noteringar sparas i Loggboken. 1. Tryck på knappen Notering i skärmbilden för mätresultat. 2. Tryck på knappen eller för att bläddra mellan de olika alternativen. Vissa alternativ syns inte förrän du har bläddrat upp eller ned. Tryck på knappen OK när ditt valda alternativ är markerat. En skärmbild bekräftar ditt val. Lägga till Noteringar Påminnelser och Noteringar När bekräftelseskärmbilden försvinner kan du lägga till ytterligare Noteringar genom att upprepa stegen ovan. Noteringarna visas längst ned så att du kan läsa dem. 38 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

22 Menyknapp: Sätt på mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen tills mätaren startar. Det senaste resultatet visas först och det äldsta resultatet visas sist. När du kommer fram till den äldsta posten visas skärmbilden Loggbok slut. Mätaren kan spara 2000 mätresultat. Trender: Menyknapp/Loggbok Huvudmenyns funktioner Huvudmenyn har tre valmöjligheter: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj något av alternativen genom att trycka på den intilliggande knappen. För att gå tillbaka ett steg, tryck en gång på menyknappen. Stäng av mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen i två sekunder. Om du vill tända belysningen i öppningen för teststickor medan mätaren är avstängd, trycker du på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum. Tryck två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Loggbok: För att få åtkomst till Loggboken, tryck på knappen Loggbok i Huvudmenyn. I Loggboken kan du bläddra genom alla lagrade mätresultat i minnet genom att trycka på knappen eller. 1. Tryck på knappen Trender för att visa medelvärden. Standardinställningen är 14 dagar. Du kan ändra medelvärdena till 7 eller 30 dagar genom att ansluta mätaren till datorn och ställa in med hjälp av programvaran GLUCOFACTS DELUXE. Om AutoLog är på visas standardvärdena för blodsockervärdets målområde för (Före måltid) och (Efter måltid). Se på sidan 48 hur man anger personligt anpassade målområden. Trender Huvudmenyns funktioner 40 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Bruksanvisning Avsedd att användas tillsammans med CONTOUR LINK blodsockermätare, Ascensia MICROFILL teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll Bruksanvisning Innehåll Inledning... 2 Preparera innan mätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren och dess tillbehör som behövs i blodsockermätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren... 4 Display i On-Call

Läs mer

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care

Läs mer

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM SVENSKA 2. Systemöversikt 2.1 Mätare FRAM ÖPPNING FÖR TESTSTICKA KNAPPEN ENTER ( ) System för blodsockermätning KNAPPAR UPP/NED ( / ) ÖPPNING FÖR TESTSTICKA Teststickan ska föras in här. KNAPPEN ENTER

Läs mer

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter Bruksanvisning AW 06648302A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Lägga till

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten:

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten: Blodsockermätare Garanti Ditt system för blodsockermätning kontrollerades före leverans för att garantera felfri kvalité. Vänligen skicka mätaren för kontroll eller reparation tillsammans med köpehandlingarna

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3 INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6 ALLMÄNT OM MÄTAREN 8 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 8 CARESENS N TESTSTICKA 9 CARESENS N BLODGLUKOSMÄTARE 11 CARESENS N DISPLAY 12 INSTÄLLNINGAR 13 DATUM,

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva är en av marknadens bästa och säkraste

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3 INNEHÅLL Viktig information : Läs först! 4 Viktig information 5 Tekniska specifikationer 6 Allmänt om mätaren 7 Sätta i eller byta batterierna 8 Din mätare 9 CareSens N teststicka 10 CareSens N blodglukosmätare

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Blodsockermätare. ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA

Bruksanvisning. Blodsockermätare. ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA Blodsockermätare Bruksanvisning ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany Nummer: 1150501702 Gäller fr.o.m: 2009-12-14

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Användarguide för Mendor Balance Personal

Användarguide för Mendor Balance Personal Användarguide för Mendor Balance Personal Kundsupport: support.balance@mendor.com Kundsupport tel. +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Alla rättigheter reserverade Vad är Mendor Balance? Mendor Balance Personal

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET

INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET SI_instruktioner.doc, Revision 01, 2009 09 15 ANSLUTNING AV MASTERENHETEN OCH INSTÄLLNING AV PORT-ADRESS I SI-CONFIG Den här instruktionen används för att ansluta

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer