BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300"

Transkript

1 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL T DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour USB User Guide - Sweden SCHAWK JOB#: A08 BAN#: Rev. 06/09 SKU#: N/A BAYER SPEC: 6.0" (H) x 4.5" (W) UPC CODE: N/A V-6 SWEDISH New Layout - Contour USB UG Alt#1 - Copy changes Alt#2 - Copy changes, image changes Alt# Copy changes, image changes Alt# Image changes Alt# Copy changes Alt# Copy changes FONTS Berthold Akzidenz Grotesk, Fruitiger, Helvetica, SkinnyMini COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

2 Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker 2 Genomgång av mätaren 4 GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering 7 Första uppstart 8 Viktiga saker att känna till 12 Innan du sätter igång 13 Komma igång Bayer arbetar för att tillhandahålla verktyg och tjänster för att underlätta tillvaron för personer med diabetes. GLUCOFACTS DELUXE-programvaran är installerad på CONTOUR USB-mätaren. Anslut mätaren till datorn och få åtkomst till användbara rapporter baserade på din lagrade information. Du kan ändra mätarinställningarna, spara och visa dina blodsockervärden. Enkelheten i och de användbara rapporterna tillhandahålls av Bayer med hjälp av CONTOUR USB-mätaren och GLUCOFACTS DELUXE-programvaran. När det gäller diabetes är det de små segrarna som räknas simple wins. Spara bruksanvisningen. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Förbereda för mätning 14 Få fram bloddroppen 17 Test på fi ngertopp 17 Blodprovstagning på alternativa ställen (underarm eller handfl ata) 18 Utföra en mätning 23 Mätresultat 26 Symtom på höga och låga blodsockerhalter 29 Utföra en kontrollmätning 30 Ställa in en Påminnelse efter mätning 32 Ställa in en Påminnelse från menyn Inställningar 34 Stänga av en Påminnelse 36 När du får en Påminnelse 38 Lägga till Noteringar 39 Menyknapp/Loggbok 40 Trender 41 Inställningar: Datum, tid och ljud 43 AutoLog På/Av 47 Målvärden 48 Språk 49 Felmeddelanden, batteristatus, samt ladda och avlägsna batteri 50 Information om systemets funktion 55 Serviceinformation 58 Symboler 59 Specifi kationer 60 Skötsel av mätaren 61 Tillbehör/Referenser/Garanti 62 Mätning Påminnelser och Noteringar Huvudmenyns funktioner Teknisk information, service och underhåll

3 Komma igång Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker Ditt CONTOUR USB-system för CONTOUR USB-systemet för kontroll av blodsocker (mätare, teststickor och kontrollösningar) är avsett för att personer med diabetes själva ska kunna mäta sig och för att sjukvårdspersonal ska kunna kontrollera glukoskoncentrationer i helblod. MICROLET 2 blodprovstagare som bifogas i förpackningen, är inte avsedd att användas av sjukvårdspersonal. Den ska enbart användas av en person p g a smittorisken. Använda stickor och lansetter kasseras enligt gällande miljöbestämmelser. Teststicka Grå elektrodända: För in den här änden i mätarens öppning för teststickor. Provspets: Här sugs blodet in. SE UPP: CONTOUR USBmätaren fungerar bara tillsammans med CONTOUR-teststickor! Laddningsbart batteri: Mätaren är försedd med ett permanent och ladd ningsbart batteri. Innan du gör något annat, ladd ningsbart genom att ansluta CONTOUR USB mätaren till datorn. Mätaren visar snabbt Testa inte - Laddar samtidigt som lampan i öppningen för teststickor blinkar. Laddningstiden beror på din dators USB-port. Säkerställ att din dator är igång och inte satt i vänteläge, viloläge eller energibesparingsläge. Ytterligare information fi nns på sidan 52. kontroll av blodsocker: Display Mätarens framsida Menyknapp: Ger åtkomst till funktioner. Se sidan 4. Öppning för teststicka: För in teststickan här. Se på sidan 11 hur man sätter på lampan i öppningen. Det går inte att utföra en blodsockermätning medan batteriet laddar. När laddningen är klar släcks belysningen i öppningen för teststickor. Koppla loss CONTOUR USB-mätaren för att utföra en mätning. En USB-förlängningskabel medföljer för bekvämlighetens skull. Ytterligare information om batteristatusskärmar och laddning fi nns på sidorna Knappar för val/ bläddring: Se sidan 4. USB-kontakt Skyddskåpa för USB-kontakten SE UPP: Förvara utom räckhåll för barn. Kan orsaka kvävning. Komma igång Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker 2 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

4 Komma igång Genomgång av mätaren Genomgång av mätaren: Använda knapparna Bayer CONTOUR USBmätare är enkel att använda. På varje skärmbild får du ett antal valmöjligheter. Du kan göra ditt val med hjälp av de tre knapparna intill displayen genom att trycka på knappen intill det alternativ som du vill välja. Knappen OK Knappen (Val/bläddring) Knappen (Val/bläddring) Använda knapparna för val/bläddring När pilarna eller visas på displayen används knapparna för att bläddra. När ditt valda alternativ är markerat väljer du det genom att trycka på knappen OK. När knapparna eller hålls inne bläddras listan fram snabbare. Använda menyknappen Sätt på mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen tills mätaren startar. Huvudmenyn har tre valmöjligheter: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj något av alternativen genom att trycka på den intilliggande knappen. För att gå tillbaka till den föregående skärmbilden, tryck en gång på menyknappen. Stäng av mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen i 2 sekunder. Om du vill tända belysningen i öppningen för teststickor medan mätaren är avstängd, trycker du på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum. Tryck två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Komma igång Genomgång av mätaren 4 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

5 Komma igång Genomgång av mätaren Presentation av AutoLog Mätaren har en enkel AutoLog-funktion som gör det möjligt för dig att markera ditt mätresultat som Före måltid eller Efter måltid under den 5 sekunder långa mätnedräkningen. Du kan välja Markera inte om du mäter vid andra tidpunkter än i samband med måltid. Din mätare levereras med AutoLog-funktionen aktiverad. Vi rekommenderar att du låter den här funktionen vara aktiverad för att du ska kunna dra största möjliga nytta av mätarens funktioner. AutoLog kan stängas av i Inställningar. Utföra en blodsockermätning Läs bruksanvisningen och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätutrustning innan du genomför en mätning. När du ska genomföra en mätning sätter du i CONTOUR -teststickan. Mätaren startar automatiskt. Följ instruktionerna på displayen. Avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Extra minne Din mätare innehåller 500 MB extra minne. Det extra minnet i kombination med GLUCOFACTS DELUXE- programvaran kräver att din dator har en USB-port med hög effekt. Ytterligare information fi nns på sidan Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering När du ansluter CONTOUR USB-mätaren till datorns USB-port ska du följa instruktionerna från din dator för att starta upp GLUCOFACTS DELUXE-programvaran. Ytterligare information fi nns i GLUCOFACTS DELUXE snabbguide. Komma igång GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering 7

6 Komma igång Första uppstart Första uppstart: Ladda först mätaren. Du kan använda din dator för att genomföra den första uppstarten medan mätaren laddas. Du kan även göra inställningarna direkt på mätaren när den väl är fulladdad. Första gången du sätter på din CONTOUR USB-mätare inleds en inställningssekvens. Tryck in och håll inne Menyknappen tills mätaren startar. Efter välkomstskärmen visas skärmen Språk. Tryck på knappen eller för att välja önskat språk. När språket är markerat, tryck på knappen OK. En skärmbild bekräftar ditt språkval. På nästa skärmbild väljer du: Snabbstart (se sidan 9), Anpassa (se sidan 10), eller? Hjälp. Snabbstart använder standardinställningarna. Du måste bekräfta datum och klockslag, sedan kan du genast börja mäta. Du kan även ändra dessa inställningar vid ett senare tillfälle. 8 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Anpassa gör det möjligt för dig att anpassa inställningarna. Standardinställning: AutoLog är på Målvärdet är inställt till: Före måltid, mmol/l Efter måltid, mmol/l Dessa inställningar kan ändras i menyn Inställningar.? Hjälp ger ytterligare information. Första uppstart med hjälp av Snabbstart: Tryck på knappen Snabbstart. En skärmbild bekräftar ditt val. Nästa skärmbild visar aktuellt datum och klockslag. Om detta stämmer trycker du på knappen Acceptera. Om det inte stämmer trycker du på knappen Ändra (se sidorna 43 45). Inställningarna är klara. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Komma igång Första uppstart med hjälp av Snabbstart 9

7 Komma igång Första uppstart med hjälp av Anpassa: Tryck på knappen Anpassa för att ändra standardinställningarna. Nästa skärm visar standardvärdena för blodsockervärdets målområde för (Före måltid) och (Efter måltid). Komma igång Första uppstart med hjälp av Anpassa En skärmbild bekräftar ditt val. Nästa skärmbild visar aktuellt datum och klockslag. Om detta stämmer trycker du på knappen Acceptera. Om det inte stämmer trycker du på knappen Ändra (se sidorna 43 45). En skärmbild bekräftar att datumet och klockslaget har angetts. Nästa skärmbild visar att AutoLog är på. Med hjälp av AutoLog kan du markera mätresultat som Före måltid eller Efter måltid under den 5 sekunder långa mätperioden. Se på sidan 47 hur man stänger av AutoLog. 10 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Dessa värden kan ändras till de intervall som du och/eller din läkare bestämmer som dina personliga målområden. Du kan acceptera de förinställda värdena, eller så kan du ändra dem genom att trycka på knappen Ändra (se sidan 48). En skärmbild bekräftar att ditt målområde har angetts. Inställningarna är klara. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Mäta i mörker: Mätaren är utrustad med belysning i öppningen för teststickor för att underlätta mätning i mörker. Tryck på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum mellan varje tryckning medan mätaren är avstängd för att tända belysningen i öppningen för teststickor. Sätt i en teststicka, så visas testskärmen. När teststickan har sugit upp en tillräcklig mängd blod släcks belysningen. Fortsätt med din mätning. Tryck snabbt två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Första uppstart med hjälp av Anpassa 11

8 Komma igång Viktiga saker att känna till Viktiga saker att känna till: Förvara alltid teststickorna i sin originalförpackning. Stäng burken ordentligt omedelbart efter att du har tagit ut en teststicka. Burken är speciellt utformad för att hålla teststickorna torra. Om teststickorna utsätts för rummets luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller genom att stickorna inte förvaras i sin originalburk kan detta medföra att teststickorna skadas. Droppa inte blod direkt på teststickans plana yta. Teststickorna är utformade för att suga upp blodet i provspetsen. Tryck inte teststickan mot fingret. Detta kan blockera provspetsen. Teststickorna är endast avsedda för engångsbruk. Använd inte teststickor som verkar vara skadade eller som har använts vid ett tidigare tillfälle. Låt mätaren och teststickorna temperaturutjämnas till den temperatur som råder på platsen för mät ningen. Låt mätaren temperaturutjämnas i förhållande till den nya omgivningen i 20 minuter innan du utför en blodsockermätning. Produkterna har utformats för att ge exakta resultat vid temperaturer mellan 5 och 45 C. Tänk på att USB-portar i vissa datorer och självförsörjande USB-hubbar kan bli avsevärt varmare än rummet där de befi nner sig. En USB-förlängningskabel medföljer för bekvämlighetens skull. Om du vill mäta omedelbart efter att du har kopplat bort mätaren från datorn, rekommenderar vi att du använder USB-kabeln. Kontrollera teststickornas utgångsdatum. Viktigt: Mätaren är förinställd och låst att visa resultaten i mmol/l (millimol glukos per liter). I vissa länder är mätarna förinställda att visa enheterna mg/dl (milligram glukos per deciliter); Resultat i mmol/l visas alltid med decimal; Resultat i mg/dl visas aldrig med decimal. Exempel: eller Kontrollera att dina resultat visas i mmol/l. Om så inte är fallet, ring Bayers kundsupport, tel Innan du sätter igång: 1. Se till att du har all mätutrustning till hands. Detta omfattar CONTOUR USB-mätaren, CONTOUR -teststickor och MICROLET 2- blodprovstagaren med MICROLET -lansetter. 2. Tvätta händerna och huden vid stickstället ordentligt med tvål och varmt vatten och torka noga. Komma igång Innan du sätter igång 12 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

9 Förbereda för mätning: Läs bipacksedeln till MICROLET 2 för fullständiga instruktioner. Om du använder en annan blodprovstagare utgår du ifrån de instruktioner som hör till den. Instruktioner om mätning på alternativa stickställen fi nns på sidan Lossa (utan att avlägsna) den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett fjärdedels varv. Mätning Förbereda för mätning Möjlig smittrisk Blodprovstagaren MICROLET 2 är avsedd för självtester av en enda patient. Den får inte användas på mer än en person, eftersom det annars finns risk för smittspridning. Använd en ny MICROLET -lansett vid varje mättillfälle. Den är nämligen inte längre steril efter användning. 1. Avlägsna munstycket genom att hålla blodprovstagaren med tummen på greppytan och med munstycket i den andra handen. Bryt loss munstycket uppifrån och ned. 3. För bestämt in lansetten i blodprovstagaren tills den är helt i botten. 4. Vrid av lansettens runda skyddshatt. Spara skyddshatten. Den behövs när du ska kassera den använda lansetten. 5. Sätt tillbaka det enfärgade munstycket. Mätning Förbereda för mätning 14 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

10 Mätning Förbereda för mätning OBSERVERA: CONTOUR USB-mätaren kodar sig själv varje gång du sätter i en teststicka. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att få felaktiga mätresultat på grund av felkodning eller för att du glömt koda din mätare. 6. Ta fram en teststicka ur burken. Stäng noga burken omedelbart efter att du har tagit ut teststickan. OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatumet. Se till att teststickan inte är skadad på något vis. 7. Håll stickan med den grå sidan uppåt. 8. För in den grå änden i mätarens öppning för teststickor. När mätaren startar visas en enfärgad grå skärmbild med en vit ram i en sekund för att visa att displayen fungerar ordentligt. Skärmbilden med CONTOUR USB-logotypen visas en kort stund innan uppmaningen Tillsätt blod visas. Mätaren är nu klar att användas för att mäta en bloddroppe. 16 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Få fram bloddroppen: Vid mätning på fingertopp 1. Rotera munstycket för att justera stickdjupet. Stickdjupet påverkas också av hur hårt blodprovstagaren trycks mot huden. 2. Håll munstycket mot huden med ett bestämt tryck och tryck på den blå startknappen med Bayer-logotypen. 3. Stryk på handen och fi ngret i riktning mot stickstället för att få fram en bloddroppe. Undvik att klämma ihop runt stickstället. 4. Mät omedelbart efter att du har fått fram en liten, rund bloddroppe (0.6 μl). Använd det grå munstycket Ytligt stick Djupt stick Minsta droppstorlek Mätning Få fram bloddroppen 17

11 Mätning Få fram bloddroppen Om du har valt att mäta på fingertopp, bläddra vidare till sidan 22 för att fortsätta läsa mätinstruktionerna. Vid blodprovstagning på alternativa stickställen (AST). OBS: Det genomskinliga AST-munstycket ingår inte i förpackningen men kan beställas från Bayers kundsupport. VIKTIGT: Använd inte mätning från alternativa stickställen under följande omständigheter. Använd blodprov från fingertoppen i dessa fall: Om du tror att du har lågt blodsocker (hypoglykemi). När blodsockernivåerna ändras snabbt (efter måltid, insulindosering eller fysisk träning). Om du inte känner av hypoglykemi (inte känner igen symtomen). Om du får mätresultat från alternativa stickställen som inte stämmer överens med hur du mår. Om du är sjuk eller stressad. Om du ska köra bil eller sköta maskiner. Rådfråga din läkare om mätning på alternativa stickställen är lämpligt för dig. Mätning på alternativa stickställen rekommenderas endast när mer än två timmar förfl utit sedan den senaste måltiden, den senaste diabetesmedicineringen eller det senaste träningstillfället. 1. Fäst det genomskinliga munstycket vid MICROLET 2- blodprovstagaren. 2. Välj ett stickställe från ett köttigt område på underarmen eller i handfl atan. Undvik blodådror, hår, födelsemärken, ben och senor. 3. Tvätta händerna och stickstället noggrant med tvål och varmt vatten. Skölj och torka av noggrant. Använd det genomskinliga AST-munstycket Mätning Få fram bloddroppen 18 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

12 Mätning Få fram bloddroppen Vid mätning på underarm: 1. Gnugga stickstället energiskt tills det känns varmt och blodcirkulationen har ökat. 2. Håll det genomskinliga munstycket med ett bestämt tryck mot huden och tryck på den blå utlösarknappen. Behåll kontakten mellan blodprovstagaren och huden och pumpa (tryck till och släpp efter) upp och ned 2 3 gånger utan att lyfta bort enheten från huden. 3. Håll ett stadigt tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas. 4. Lyft bort blodprovstagaren rakt upp från huden utan att smeta ut blodet. Minsta droppstorlek Vid mätning i handflatan är det inte nödvändigt att gnugga huden eller pumpa blodprovstagaren upp och ned. 1. Håll det genomskinliga munstycket med ett bestämt tryck mot huden och tryck på den blå utlösarknappen. 2. Håll ett stadigt tryck tills en liten, rund blodsdroppe bildas. 3. Lyft bort blodprovstagaren rakt upp från huden utan att smeta ut blodet. Minsta droppstorlek Mät inte blodprovet från handflatan eller underarmen vid förekomst av: Utsmetat blod Levrat blod Rinnande blod Blod blandat med färglös vätska. Mätning Få fram bloddroppen 20 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

13 Samla upp bloddroppen: Utföra en mätning med AutoLog på: Mätning 1. Håll omedelbart teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugs in i teststickans spets. 2. Håll kvar teststickans spets i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte toppen mot huden, och placera inte heller bloddroppen på teststickan. Innan ditt mätresultat visas, visas AutoLog-skärmbilden. Välj Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på den intilliggande knappen. Ditt mätresultat visas inte förrän du har gjort ett val. Om ditt resultat visar på låga eller höga blodsockerhalter visas dock alltid ditt resultat efter 5 sekunder. Mätning Utföra en mätning Underarm Handfl ata *OBSERVERA: Om du inte tillsätter blod till teststickan inom 1 minut dämpas displayen och mätaren börjar pipa. Om du trycker på en valfri knapp aktiveras återigen skärmbilden Tillsätt blod. Efter totalt 3 minuters inaktivitet stängs mätaren av. Mätaren har 5 sekunders mättid. Om du gör ditt val inom 5 sekunder, visas resten av mätningens nedräkning. Ditt mätresultat visas med stora siffror i 2 sekunder innan den normala skärmbilden för mätresultat visas. Läs mer på sidan 26 ifall ditt mätresultat hamnar under 0.6 mmol/l eller över 33.3 mmol/l. Utföra en mätning 22 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

14 Mätning Utföra en mätning Du kan nu, om du så önskar, ställa in en Påminnelse (se sidan 32) eller lägga till en Notering (se sidan 39). Avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Möjlig smittrisk Kassera alltid teststickan och lansetten på korrekt vis. Alla produkter som kommer i kontakt med mänskligt blod ska hanteras som om de kan sprida virussjukdomar. Utföra en mätning med AutoLog av: Efter att bloddroppen har tillsatts till teststickan när AutoLog-funktionen är avstängd, visas nedräkningsskärmen för en nedräkning i 5 sekunder. Ditt mätresultat visas. Du kan lägga till en Notering eller en Påminnelse, om du önskar. Mätning Utföra en mätning 24 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

15 Mätning Mätresultat: Förväntade värden: Blodsockervärdena varierar beroende på födointag, läkemedelsdoser, hälsotillstånd, stress och fysisk aktivitet. Standardvärdena för blodsockervärdets målområden är 3.9 till 7.2 mmol/l Före måltid och 3.9 till 10.0 mmol/l Efter måltid i enlighet med ADA:s riktlinjer från Din läkare kan ge dig specialanpassade målområden utifrån dina behov. Se sidan 48 för instruktioner om hur man ändrar målområde. Varningsskärmar för höga och låga blodsockervärden: Om ditt blodsockervärde är under 0.6 mmol/l, visas den normala skärmsekvensen i 5 sekunder. Skärmbilden Följ genast råd från sjukvården visas sedan samtidigt som mätaren piper två gånger. SE UPP: Om ditt blodsockervärde är under 2.8 mmol/l, följ genast råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13.9 mmol/l, upprepa mätningen. Om du återigen får ett liknande mätresultat, kontakta genast läkare. Ändra inte din medicinering utifrån de blodsockerresultat du får med CONTOUR USBmätaren utan att först rådfråga läkare. Mätning Mätresultat Mätresultat Om ditt blodsockervärde är över 33.3 mmol/l, visas den normala skärmsekvensen i 5 sekunder innan nästa skärmbild ger dig instruktioner om att göra om mätningen. Mätaren piper två gånger. Om resultatet fortfarande är över 33.3 mmol/l, visas Följ genast råd från sjukvården. 26 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

16 Mätning Mätresultat Höga och låga blodsockervärden: Mätaren har i förväg ställts in med ett lågt blodsockervärde på 3.9 mmol/l och ett högt blodsockervärde på 13.9 mmol/l. Dessa är standardvärdena. De kan dock anpassas av dig och/eller din läkare med hjälp av GLUCOFACTS DELUXE-programvaran på din dator. Ytterligare information fi nns i snabbguiden till GLUCOFACTS DELUXE. Lågt blodsocker Om ditt blodsockervärde är under 3.9 mmol/l: En skärmbild med stora, orangefärgade siffror upplyser dig om att ditt blodsockervärde är lågt. Högt blodsocker Om ditt blodsockervärde är över 13.9 mmol/l: En skärmbild med stora, orangefärgade siffror upplyser dig om att ditt blodsockervärde är högt. Om AutoLog är på och du inte hann göra någon markering innan varningsmeddelandet visades, tryck på knappen Noteringar. Du kan nu välja Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på den intilliggande knappen. 28 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Symtom på höga och låga blodsockerhalter: Om du känner till de olika symtomen på högt eller lågt blodsocker är det enklare för dig att förstå mätresultaten. Detta gör det även enklare för dig att bestämma dig för vad du bör göra om du får ett avvikande mätresultat. Några av de vanligaste symtomen är: 1 Högt blodsocker (hyperglykemi): täta vattenkastningar överdriven törst dimsyn ökad trötthet extrem hunger lättretlighet Ketos (Ketoacidos): andfåddhet illamående och kräkningar svår muntorrhet Lågt blodsocker (hypoglykemi): skakighet svettningar snabb puls dimsyn förvirring medvetslöshet kramper SE UPP: Blodsockernivåer under 2.8 mmol/l eller över 13.9 mmol/l kan tyda på ett potentiellt allvarligt medicinskt tillstånd. Kontakta genast sjukvården om ditt mätresultat är mindre än 2.8 mmol/l eller mer än 13.9 mmol/l. För ytterligare information och en komplett lista över symtom kan du kontakta din läkare eller diabetessköterska, eller gå till Diabetesförbundets webbplats: Mätning Symtom på höga och låga blodsockerhalter 29

17 Mätning Utföra en kontrollmätning Utföra en kontrollmätning: Du kan göra ett kontrolltest: när du använder mätaren för första gången för att kontrollera att du mäter på rätt sätt när du öppnar en ny burk med teststickor om du låtit burken stå öppen en längre tid om du tvivlar på att mätaren inte fungerar som den ska om dina mätresultat inte överensstämmer med hur du mår. Startpaketet innehåller ingen kontrollvätska. Du kan beställa normal kontrollvätska via Bayers kundsupport på tel Kontrollösningar för lågt, normalt och högt värde fi nns tillgängliga. Använd alltid CONTOUR - kontrollösningar, eftersom lösningar från andra tillverkare kan ge inkorrekta mätresultat. 1. Ta ut en teststicka från burken och stäng sedan locket ordentligt. OBSERVERA: Kontrollera utgångs- och kasseringsdatumen på fl askan med kontrollösningen. Se till att teststickan inte är skadad på något vis. 2. Förbered en kontrollmätning genom att sätta in en sticka i mätaren. 3. Skaka kontrollfl askan försiktigt före användning för att säkerställa att lösningen är ordentligt blandad. 4. Kläm fram en liten droppe av kontrollösningen på en ren, ickeabsorberande yta (till exempel en bit bakplåtspapper). Droppa inte kontrollösning på teststickan direkt från flaskan. 30 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Sätt tillbaka korken på fl askan med kontrollösning. 6. Håll omedelbart teststickans spets mot droppen med kontrollösning. 7. Håll kvar teststickan i droppen tills mätaren piper. Även om AutoLog är på behöver du inte markera kontrollmätningen. Efter 5 sekunder visar mätaren resultatet av kontrollmätningen. 8. Jämför resultatet från kontrollmätningen med det normala kontrollintervall som fi nns angivet på burketiketten för teststickorna eller på undersidan av kartongen till teststickorna. Kontrollintervallen för låga och höga värden fi nns angivna på undersidan av kartongen till teststickorna. Om resultatet av din kontrollmätning hamnar utanför de angivna värdena, kontakta vår kundsupport på tel Gör inte fler blodsockermätningar innan du fått en föklaring. Ditt mätresultat märks automatiskt som ett kontrollmätning och lagras i mätarens minne. Resultat av kontrollmätningar tas inte med i dina blodsockermedelvärden. Du stänger enkelt av mätaren genom att ta ur teststickan. Mätning Utföra en kontrollmätning 31

18 Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar Ställa in en Påminnelse: En Påminnelse inför nästa mätning kan ställas in efter att en mätning har utförts eller från menyn Inställningar. Efter en mätning: 1. Tryck på knappen Påminnelse. 2. Tryck på knappen Starta för att påbörja nedräkningen. Standardtiden är 2 timmar eller den senaste angivna påminnelsetiden. Du kan ändra hur lång nedräkning du vill ha till en Påminnelse genom att trycka på knappen Ändra. 1. Tryck på knappen eller för att välja önskat antal timmar. Tryck på knappen OK. 2. Tryck på knappen eller för att välja önskat antal minuter. Minuter ändras i steg på 15 minuter. Tryck på knappen OK. En skärmbild bekräftar den angivna nedräkningstiden. Mätaren återvänder till skärmbilden för mätresultat. När funktionen Påminnelse är aktiverad visas klocksymbolen i det blå fältet. 3. Avlägsna teststickan från mätaren. Mätaren sparar den inställda Påminnelsetiden som standardinställning. Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 32 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

19 Ställa in en Påminnelse Från menyn Inställningar: 1. Gå till Huvudmenyn. Tryck på knappen Inställningar. 2. Om Påminnelse är satt till av, tryck på knappen OK för att ändra inställningarna för Påminnelse. En skärmbild bekräftar den angivna Påminnelsetiden. När funktionen Påminnelse är aktiverad visas klocksymbolen i det blå fältet. Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 3. Starta nedräkningen genom att trycka på knappen Starta eller tryck på knappen Ändra för att bläddra fram ett annat tidsintervall för nedräkningen. Följ sedan instruktionerna på föregående sida. Påminnelser och Noteringar 34 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

20 Stänga av en Påminnelse Stänga av en Påminnelse: En Påminnelse kan stängas av eller ändras efter att en mätning har utförts eller från menyn Inställningar. Efter en mätning: 1. Tryck på knappen Påminnelse. Om nedräkningen är igång visas Påminn om: tillsammans med den återstående tiden på displayen. Från menyn Inställningar: 1. Tryck på knappen OK. 2. Tryck på knappen Stopp. Nedräkningen har nu stoppats. Skärmbilden Påminnelse visar den återstående tiden. Stänga av en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 2. Stoppa nedräkningen genom att trycka på knappen Stopp. En skärmbild bekräftar ditt val. Påminnelser och Noteringar En skärmbild bekräftar ditt val. Nedräkningen har nu stoppats och klocksymbolen försvinner. 36 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

21 När du får en Påminnelse Påminnelser och Noteringar När du får en Påminnelse: När tiden för Påminnelse har nåtts piper mätaren 20 gånger. Mätaren startar och visar en Påminnelseskärmbild. Du kan stoppa pipsignalen genom att trycka på knappen OK eller genom att sätta i en teststicka. 1. Tryck på knappen OK. 2. Fortsätt med din mätning (se sidan 14). Om du mäter när det bara är 15 minuter eller mindre kvar av nedräkningen till Påminnelsen visas ingen av de ovanstående skärmbilderna, och nedräkningen stoppas. Lägga till Noteringar: Du kan lägga till Noteringar till dina mätresultat för att förklara resultat. Dina Noteringar sparas i Loggboken. 1. Tryck på knappen Notering i skärmbilden för mätresultat. 2. Tryck på knappen eller för att bläddra mellan de olika alternativen. Vissa alternativ syns inte förrän du har bläddrat upp eller ned. Tryck på knappen OK när ditt valda alternativ är markerat. En skärmbild bekräftar ditt val. Lägga till Noteringar Påminnelser och Noteringar När bekräftelseskärmbilden försvinner kan du lägga till ytterligare Noteringar genom att upprepa stegen ovan. Noteringarna visas längst ned så att du kan läsa dem. 38 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

22 Menyknapp: Sätt på mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen tills mätaren startar. Det senaste resultatet visas först och det äldsta resultatet visas sist. När du kommer fram till den äldsta posten visas skärmbilden Loggbok slut. Mätaren kan spara 2000 mätresultat. Trender: Menyknapp/Loggbok Huvudmenyns funktioner Huvudmenyn har tre valmöjligheter: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj något av alternativen genom att trycka på den intilliggande knappen. För att gå tillbaka ett steg, tryck en gång på menyknappen. Stäng av mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen i två sekunder. Om du vill tända belysningen i öppningen för teststickor medan mätaren är avstängd, trycker du på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum. Tryck två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Loggbok: För att få åtkomst till Loggboken, tryck på knappen Loggbok i Huvudmenyn. I Loggboken kan du bläddra genom alla lagrade mätresultat i minnet genom att trycka på knappen eller. 1. Tryck på knappen Trender för att visa medelvärden. Standardinställningen är 14 dagar. Du kan ändra medelvärdena till 7 eller 30 dagar genom att ansluta mätaren till datorn och ställa in med hjälp av programvaran GLUCOFACTS DELUXE. Om AutoLog är på visas standardvärdena för blodsockervärdets målområde för (Före måltid) och (Efter måltid). Se på sidan 48 hur man anger personligt anpassade målområden. Trender Huvudmenyns funktioner 40 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer