BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300"

Transkript

1 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL T DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour USB User Guide - Sweden SCHAWK JOB#: A08 BAN#: Rev. 06/09 SKU#: N/A BAYER SPEC: 6.0" (H) x 4.5" (W) UPC CODE: N/A V-6 SWEDISH New Layout - Contour USB UG Alt#1 - Copy changes Alt#2 - Copy changes, image changes Alt# Copy changes, image changes Alt# Image changes Alt# Copy changes Alt# Copy changes FONTS Berthold Akzidenz Grotesk, Fruitiger, Helvetica, SkinnyMini COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

2 Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker 2 Genomgång av mätaren 4 GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering 7 Första uppstart 8 Viktiga saker att känna till 12 Innan du sätter igång 13 Komma igång Bayer arbetar för att tillhandahålla verktyg och tjänster för att underlätta tillvaron för personer med diabetes. GLUCOFACTS DELUXE-programvaran är installerad på CONTOUR USB-mätaren. Anslut mätaren till datorn och få åtkomst till användbara rapporter baserade på din lagrade information. Du kan ändra mätarinställningarna, spara och visa dina blodsockervärden. Enkelheten i och de användbara rapporterna tillhandahålls av Bayer med hjälp av CONTOUR USB-mätaren och GLUCOFACTS DELUXE-programvaran. När det gäller diabetes är det de små segrarna som räknas simple wins. Spara bruksanvisningen. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Förbereda för mätning 14 Få fram bloddroppen 17 Test på fi ngertopp 17 Blodprovstagning på alternativa ställen (underarm eller handfl ata) 18 Utföra en mätning 23 Mätresultat 26 Symtom på höga och låga blodsockerhalter 29 Utföra en kontrollmätning 30 Ställa in en Påminnelse efter mätning 32 Ställa in en Påminnelse från menyn Inställningar 34 Stänga av en Påminnelse 36 När du får en Påminnelse 38 Lägga till Noteringar 39 Menyknapp/Loggbok 40 Trender 41 Inställningar: Datum, tid och ljud 43 AutoLog På/Av 47 Målvärden 48 Språk 49 Felmeddelanden, batteristatus, samt ladda och avlägsna batteri 50 Information om systemets funktion 55 Serviceinformation 58 Symboler 59 Specifi kationer 60 Skötsel av mätaren 61 Tillbehör/Referenser/Garanti 62 Mätning Påminnelser och Noteringar Huvudmenyns funktioner Teknisk information, service och underhåll

3 Komma igång Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker Ditt CONTOUR USB-system för CONTOUR USB-systemet för kontroll av blodsocker (mätare, teststickor och kontrollösningar) är avsett för att personer med diabetes själva ska kunna mäta sig och för att sjukvårdspersonal ska kunna kontrollera glukoskoncentrationer i helblod. MICROLET 2 blodprovstagare som bifogas i förpackningen, är inte avsedd att användas av sjukvårdspersonal. Den ska enbart användas av en person p g a smittorisken. Använda stickor och lansetter kasseras enligt gällande miljöbestämmelser. Teststicka Grå elektrodända: För in den här änden i mätarens öppning för teststickor. Provspets: Här sugs blodet in. SE UPP: CONTOUR USBmätaren fungerar bara tillsammans med CONTOUR-teststickor! Laddningsbart batteri: Mätaren är försedd med ett permanent och ladd ningsbart batteri. Innan du gör något annat, ladd ningsbart genom att ansluta CONTOUR USB mätaren till datorn. Mätaren visar snabbt Testa inte - Laddar samtidigt som lampan i öppningen för teststickor blinkar. Laddningstiden beror på din dators USB-port. Säkerställ att din dator är igång och inte satt i vänteläge, viloläge eller energibesparingsläge. Ytterligare information fi nns på sidan 52. kontroll av blodsocker: Display Mätarens framsida Menyknapp: Ger åtkomst till funktioner. Se sidan 4. Öppning för teststicka: För in teststickan här. Se på sidan 11 hur man sätter på lampan i öppningen. Det går inte att utföra en blodsockermätning medan batteriet laddar. När laddningen är klar släcks belysningen i öppningen för teststickor. Koppla loss CONTOUR USB-mätaren för att utföra en mätning. En USB-förlängningskabel medföljer för bekvämlighetens skull. Ytterligare information om batteristatusskärmar och laddning fi nns på sidorna Knappar för val/ bläddring: Se sidan 4. USB-kontakt Skyddskåpa för USB-kontakten SE UPP: Förvara utom räckhåll för barn. Kan orsaka kvävning. Komma igång Ditt CONTOUR USB-system för kontroll av blodsocker 2 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

4 Komma igång Genomgång av mätaren Genomgång av mätaren: Använda knapparna Bayer CONTOUR USBmätare är enkel att använda. På varje skärmbild får du ett antal valmöjligheter. Du kan göra ditt val med hjälp av de tre knapparna intill displayen genom att trycka på knappen intill det alternativ som du vill välja. Knappen OK Knappen (Val/bläddring) Knappen (Val/bläddring) Använda knapparna för val/bläddring När pilarna eller visas på displayen används knapparna för att bläddra. När ditt valda alternativ är markerat väljer du det genom att trycka på knappen OK. När knapparna eller hålls inne bläddras listan fram snabbare. Använda menyknappen Sätt på mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen tills mätaren startar. Huvudmenyn har tre valmöjligheter: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj något av alternativen genom att trycka på den intilliggande knappen. För att gå tillbaka till den föregående skärmbilden, tryck en gång på menyknappen. Stäng av mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen i 2 sekunder. Om du vill tända belysningen i öppningen för teststickor medan mätaren är avstängd, trycker du på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum. Tryck två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Komma igång Genomgång av mätaren 4 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

5 Komma igång Genomgång av mätaren Presentation av AutoLog Mätaren har en enkel AutoLog-funktion som gör det möjligt för dig att markera ditt mätresultat som Före måltid eller Efter måltid under den 5 sekunder långa mätnedräkningen. Du kan välja Markera inte om du mäter vid andra tidpunkter än i samband med måltid. Din mätare levereras med AutoLog-funktionen aktiverad. Vi rekommenderar att du låter den här funktionen vara aktiverad för att du ska kunna dra största möjliga nytta av mätarens funktioner. AutoLog kan stängas av i Inställningar. Utföra en blodsockermätning Läs bruksanvisningen och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätutrustning innan du genomför en mätning. När du ska genomföra en mätning sätter du i CONTOUR -teststickan. Mätaren startar automatiskt. Följ instruktionerna på displayen. Avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Extra minne Din mätare innehåller 500 MB extra minne. Det extra minnet i kombination med GLUCOFACTS DELUXE- programvaran kräver att din dator har en USB-port med hög effekt. Ytterligare information fi nns på sidan Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering När du ansluter CONTOUR USB-mätaren till datorns USB-port ska du följa instruktionerna från din dator för att starta upp GLUCOFACTS DELUXE-programvaran. Ytterligare information fi nns i GLUCOFACTS DELUXE snabbguide. Komma igång GLUCOFACTS DELUXE programvara för datahantering 7

6 Komma igång Första uppstart Första uppstart: Ladda först mätaren. Du kan använda din dator för att genomföra den första uppstarten medan mätaren laddas. Du kan även göra inställningarna direkt på mätaren när den väl är fulladdad. Första gången du sätter på din CONTOUR USB-mätare inleds en inställningssekvens. Tryck in och håll inne Menyknappen tills mätaren startar. Efter välkomstskärmen visas skärmen Språk. Tryck på knappen eller för att välja önskat språk. När språket är markerat, tryck på knappen OK. En skärmbild bekräftar ditt språkval. På nästa skärmbild väljer du: Snabbstart (se sidan 9), Anpassa (se sidan 10), eller? Hjälp. Snabbstart använder standardinställningarna. Du måste bekräfta datum och klockslag, sedan kan du genast börja mäta. Du kan även ändra dessa inställningar vid ett senare tillfälle. 8 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Anpassa gör det möjligt för dig att anpassa inställningarna. Standardinställning: AutoLog är på Målvärdet är inställt till: Före måltid, mmol/l Efter måltid, mmol/l Dessa inställningar kan ändras i menyn Inställningar.? Hjälp ger ytterligare information. Första uppstart med hjälp av Snabbstart: Tryck på knappen Snabbstart. En skärmbild bekräftar ditt val. Nästa skärmbild visar aktuellt datum och klockslag. Om detta stämmer trycker du på knappen Acceptera. Om det inte stämmer trycker du på knappen Ändra (se sidorna 43 45). Inställningarna är klara. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Komma igång Första uppstart med hjälp av Snabbstart 9

7 Komma igång Första uppstart med hjälp av Anpassa: Tryck på knappen Anpassa för att ändra standardinställningarna. Nästa skärm visar standardvärdena för blodsockervärdets målområde för (Före måltid) och (Efter måltid). Komma igång Första uppstart med hjälp av Anpassa En skärmbild bekräftar ditt val. Nästa skärmbild visar aktuellt datum och klockslag. Om detta stämmer trycker du på knappen Acceptera. Om det inte stämmer trycker du på knappen Ändra (se sidorna 43 45). En skärmbild bekräftar att datumet och klockslaget har angetts. Nästa skärmbild visar att AutoLog är på. Med hjälp av AutoLog kan du markera mätresultat som Före måltid eller Efter måltid under den 5 sekunder långa mätperioden. Se på sidan 47 hur man stänger av AutoLog. 10 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Dessa värden kan ändras till de intervall som du och/eller din läkare bestämmer som dina personliga målområden. Du kan acceptera de förinställda värdena, eller så kan du ändra dem genom att trycka på knappen Ändra (se sidan 48). En skärmbild bekräftar att ditt målområde har angetts. Inställningarna är klara. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Mäta i mörker: Mätaren är utrustad med belysning i öppningen för teststickor för att underlätta mätning i mörker. Tryck på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum mellan varje tryckning medan mätaren är avstängd för att tända belysningen i öppningen för teststickor. Sätt i en teststicka, så visas testskärmen. När teststickan har sugit upp en tillräcklig mängd blod släcks belysningen. Fortsätt med din mätning. Tryck snabbt två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Första uppstart med hjälp av Anpassa 11

8 Komma igång Viktiga saker att känna till Viktiga saker att känna till: Förvara alltid teststickorna i sin originalförpackning. Stäng burken ordentligt omedelbart efter att du har tagit ut en teststicka. Burken är speciellt utformad för att hålla teststickorna torra. Om teststickorna utsätts för rummets luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller genom att stickorna inte förvaras i sin originalburk kan detta medföra att teststickorna skadas. Droppa inte blod direkt på teststickans plana yta. Teststickorna är utformade för att suga upp blodet i provspetsen. Tryck inte teststickan mot fingret. Detta kan blockera provspetsen. Teststickorna är endast avsedda för engångsbruk. Använd inte teststickor som verkar vara skadade eller som har använts vid ett tidigare tillfälle. Låt mätaren och teststickorna temperaturutjämnas till den temperatur som råder på platsen för mät ningen. Låt mätaren temperaturutjämnas i förhållande till den nya omgivningen i 20 minuter innan du utför en blodsockermätning. Produkterna har utformats för att ge exakta resultat vid temperaturer mellan 5 och 45 C. Tänk på att USB-portar i vissa datorer och självförsörjande USB-hubbar kan bli avsevärt varmare än rummet där de befi nner sig. En USB-förlängningskabel medföljer för bekvämlighetens skull. Om du vill mäta omedelbart efter att du har kopplat bort mätaren från datorn, rekommenderar vi att du använder USB-kabeln. Kontrollera teststickornas utgångsdatum. Viktigt: Mätaren är förinställd och låst att visa resultaten i mmol/l (millimol glukos per liter). I vissa länder är mätarna förinställda att visa enheterna mg/dl (milligram glukos per deciliter); Resultat i mmol/l visas alltid med decimal; Resultat i mg/dl visas aldrig med decimal. Exempel: eller Kontrollera att dina resultat visas i mmol/l. Om så inte är fallet, ring Bayers kundsupport, tel Innan du sätter igång: 1. Se till att du har all mätutrustning till hands. Detta omfattar CONTOUR USB-mätaren, CONTOUR -teststickor och MICROLET 2- blodprovstagaren med MICROLET -lansetter. 2. Tvätta händerna och huden vid stickstället ordentligt med tvål och varmt vatten och torka noga. Komma igång Innan du sätter igång 12 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

9 Förbereda för mätning: Läs bipacksedeln till MICROLET 2 för fullständiga instruktioner. Om du använder en annan blodprovstagare utgår du ifrån de instruktioner som hör till den. Instruktioner om mätning på alternativa stickställen fi nns på sidan Lossa (utan att avlägsna) den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett fjärdedels varv. Mätning Förbereda för mätning Möjlig smittrisk Blodprovstagaren MICROLET 2 är avsedd för självtester av en enda patient. Den får inte användas på mer än en person, eftersom det annars finns risk för smittspridning. Använd en ny MICROLET -lansett vid varje mättillfälle. Den är nämligen inte längre steril efter användning. 1. Avlägsna munstycket genom att hålla blodprovstagaren med tummen på greppytan och med munstycket i den andra handen. Bryt loss munstycket uppifrån och ned. 3. För bestämt in lansetten i blodprovstagaren tills den är helt i botten. 4. Vrid av lansettens runda skyddshatt. Spara skyddshatten. Den behövs när du ska kassera den använda lansetten. 5. Sätt tillbaka det enfärgade munstycket. Mätning Förbereda för mätning 14 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

10 Mätning Förbereda för mätning OBSERVERA: CONTOUR USB-mätaren kodar sig själv varje gång du sätter i en teststicka. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att få felaktiga mätresultat på grund av felkodning eller för att du glömt koda din mätare. 6. Ta fram en teststicka ur burken. Stäng noga burken omedelbart efter att du har tagit ut teststickan. OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatumet. Se till att teststickan inte är skadad på något vis. 7. Håll stickan med den grå sidan uppåt. 8. För in den grå änden i mätarens öppning för teststickor. När mätaren startar visas en enfärgad grå skärmbild med en vit ram i en sekund för att visa att displayen fungerar ordentligt. Skärmbilden med CONTOUR USB-logotypen visas en kort stund innan uppmaningen Tillsätt blod visas. Mätaren är nu klar att användas för att mäta en bloddroppe. 16 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Få fram bloddroppen: Vid mätning på fingertopp 1. Rotera munstycket för att justera stickdjupet. Stickdjupet påverkas också av hur hårt blodprovstagaren trycks mot huden. 2. Håll munstycket mot huden med ett bestämt tryck och tryck på den blå startknappen med Bayer-logotypen. 3. Stryk på handen och fi ngret i riktning mot stickstället för att få fram en bloddroppe. Undvik att klämma ihop runt stickstället. 4. Mät omedelbart efter att du har fått fram en liten, rund bloddroppe (0.6 μl). Använd det grå munstycket Ytligt stick Djupt stick Minsta droppstorlek Mätning Få fram bloddroppen 17

11 Mätning Få fram bloddroppen Om du har valt att mäta på fingertopp, bläddra vidare till sidan 22 för att fortsätta läsa mätinstruktionerna. Vid blodprovstagning på alternativa stickställen (AST). OBS: Det genomskinliga AST-munstycket ingår inte i förpackningen men kan beställas från Bayers kundsupport. VIKTIGT: Använd inte mätning från alternativa stickställen under följande omständigheter. Använd blodprov från fingertoppen i dessa fall: Om du tror att du har lågt blodsocker (hypoglykemi). När blodsockernivåerna ändras snabbt (efter måltid, insulindosering eller fysisk träning). Om du inte känner av hypoglykemi (inte känner igen symtomen). Om du får mätresultat från alternativa stickställen som inte stämmer överens med hur du mår. Om du är sjuk eller stressad. Om du ska köra bil eller sköta maskiner. Rådfråga din läkare om mätning på alternativa stickställen är lämpligt för dig. Mätning på alternativa stickställen rekommenderas endast när mer än två timmar förfl utit sedan den senaste måltiden, den senaste diabetesmedicineringen eller det senaste träningstillfället. 1. Fäst det genomskinliga munstycket vid MICROLET 2- blodprovstagaren. 2. Välj ett stickställe från ett köttigt område på underarmen eller i handfl atan. Undvik blodådror, hår, födelsemärken, ben och senor. 3. Tvätta händerna och stickstället noggrant med tvål och varmt vatten. Skölj och torka av noggrant. Använd det genomskinliga AST-munstycket Mätning Få fram bloddroppen 18 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

12 Mätning Få fram bloddroppen Vid mätning på underarm: 1. Gnugga stickstället energiskt tills det känns varmt och blodcirkulationen har ökat. 2. Håll det genomskinliga munstycket med ett bestämt tryck mot huden och tryck på den blå utlösarknappen. Behåll kontakten mellan blodprovstagaren och huden och pumpa (tryck till och släpp efter) upp och ned 2 3 gånger utan att lyfta bort enheten från huden. 3. Håll ett stadigt tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas. 4. Lyft bort blodprovstagaren rakt upp från huden utan att smeta ut blodet. Minsta droppstorlek Vid mätning i handflatan är det inte nödvändigt att gnugga huden eller pumpa blodprovstagaren upp och ned. 1. Håll det genomskinliga munstycket med ett bestämt tryck mot huden och tryck på den blå utlösarknappen. 2. Håll ett stadigt tryck tills en liten, rund blodsdroppe bildas. 3. Lyft bort blodprovstagaren rakt upp från huden utan att smeta ut blodet. Minsta droppstorlek Mät inte blodprovet från handflatan eller underarmen vid förekomst av: Utsmetat blod Levrat blod Rinnande blod Blod blandat med färglös vätska. Mätning Få fram bloddroppen 20 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

13 Samla upp bloddroppen: Utföra en mätning med AutoLog på: Mätning 1. Håll omedelbart teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugs in i teststickans spets. 2. Håll kvar teststickans spets i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte toppen mot huden, och placera inte heller bloddroppen på teststickan. Innan ditt mätresultat visas, visas AutoLog-skärmbilden. Välj Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på den intilliggande knappen. Ditt mätresultat visas inte förrän du har gjort ett val. Om ditt resultat visar på låga eller höga blodsockerhalter visas dock alltid ditt resultat efter 5 sekunder. Mätning Utföra en mätning Underarm Handfl ata *OBSERVERA: Om du inte tillsätter blod till teststickan inom 1 minut dämpas displayen och mätaren börjar pipa. Om du trycker på en valfri knapp aktiveras återigen skärmbilden Tillsätt blod. Efter totalt 3 minuters inaktivitet stängs mätaren av. Mätaren har 5 sekunders mättid. Om du gör ditt val inom 5 sekunder, visas resten av mätningens nedräkning. Ditt mätresultat visas med stora siffror i 2 sekunder innan den normala skärmbilden för mätresultat visas. Läs mer på sidan 26 ifall ditt mätresultat hamnar under 0.6 mmol/l eller över 33.3 mmol/l. Utföra en mätning 22 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

14 Mätning Utföra en mätning Du kan nu, om du så önskar, ställa in en Påminnelse (se sidan 32) eller lägga till en Notering (se sidan 39). Avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Möjlig smittrisk Kassera alltid teststickan och lansetten på korrekt vis. Alla produkter som kommer i kontakt med mänskligt blod ska hanteras som om de kan sprida virussjukdomar. Utföra en mätning med AutoLog av: Efter att bloddroppen har tillsatts till teststickan när AutoLog-funktionen är avstängd, visas nedräkningsskärmen för en nedräkning i 5 sekunder. Ditt mätresultat visas. Du kan lägga till en Notering eller en Påminnelse, om du önskar. Mätning Utföra en mätning 24 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

15 Mätning Mätresultat: Förväntade värden: Blodsockervärdena varierar beroende på födointag, läkemedelsdoser, hälsotillstånd, stress och fysisk aktivitet. Standardvärdena för blodsockervärdets målområden är 3.9 till 7.2 mmol/l Före måltid och 3.9 till 10.0 mmol/l Efter måltid i enlighet med ADA:s riktlinjer från Din läkare kan ge dig specialanpassade målområden utifrån dina behov. Se sidan 48 för instruktioner om hur man ändrar målområde. Varningsskärmar för höga och låga blodsockervärden: Om ditt blodsockervärde är under 0.6 mmol/l, visas den normala skärmsekvensen i 5 sekunder. Skärmbilden Följ genast råd från sjukvården visas sedan samtidigt som mätaren piper två gånger. SE UPP: Om ditt blodsockervärde är under 2.8 mmol/l, följ genast råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13.9 mmol/l, upprepa mätningen. Om du återigen får ett liknande mätresultat, kontakta genast läkare. Ändra inte din medicinering utifrån de blodsockerresultat du får med CONTOUR USBmätaren utan att först rådfråga läkare. Mätning Mätresultat Mätresultat Om ditt blodsockervärde är över 33.3 mmol/l, visas den normala skärmsekvensen i 5 sekunder innan nästa skärmbild ger dig instruktioner om att göra om mätningen. Mätaren piper två gånger. Om resultatet fortfarande är över 33.3 mmol/l, visas Följ genast råd från sjukvården. 26 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

16 Mätning Mätresultat Höga och låga blodsockervärden: Mätaren har i förväg ställts in med ett lågt blodsockervärde på 3.9 mmol/l och ett högt blodsockervärde på 13.9 mmol/l. Dessa är standardvärdena. De kan dock anpassas av dig och/eller din läkare med hjälp av GLUCOFACTS DELUXE-programvaran på din dator. Ytterligare information fi nns i snabbguiden till GLUCOFACTS DELUXE. Lågt blodsocker Om ditt blodsockervärde är under 3.9 mmol/l: En skärmbild med stora, orangefärgade siffror upplyser dig om att ditt blodsockervärde är lågt. Högt blodsocker Om ditt blodsockervärde är över 13.9 mmol/l: En skärmbild med stora, orangefärgade siffror upplyser dig om att ditt blodsockervärde är högt. Om AutoLog är på och du inte hann göra någon markering innan varningsmeddelandet visades, tryck på knappen Noteringar. Du kan nu välja Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på den intilliggande knappen. 28 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Symtom på höga och låga blodsockerhalter: Om du känner till de olika symtomen på högt eller lågt blodsocker är det enklare för dig att förstå mätresultaten. Detta gör det även enklare för dig att bestämma dig för vad du bör göra om du får ett avvikande mätresultat. Några av de vanligaste symtomen är: 1 Högt blodsocker (hyperglykemi): täta vattenkastningar överdriven törst dimsyn ökad trötthet extrem hunger lättretlighet Ketos (Ketoacidos): andfåddhet illamående och kräkningar svår muntorrhet Lågt blodsocker (hypoglykemi): skakighet svettningar snabb puls dimsyn förvirring medvetslöshet kramper SE UPP: Blodsockernivåer under 2.8 mmol/l eller över 13.9 mmol/l kan tyda på ett potentiellt allvarligt medicinskt tillstånd. Kontakta genast sjukvården om ditt mätresultat är mindre än 2.8 mmol/l eller mer än 13.9 mmol/l. För ytterligare information och en komplett lista över symtom kan du kontakta din läkare eller diabetessköterska, eller gå till Diabetesförbundets webbplats: Mätning Symtom på höga och låga blodsockerhalter 29

17 Mätning Utföra en kontrollmätning Utföra en kontrollmätning: Du kan göra ett kontrolltest: när du använder mätaren för första gången för att kontrollera att du mäter på rätt sätt när du öppnar en ny burk med teststickor om du låtit burken stå öppen en längre tid om du tvivlar på att mätaren inte fungerar som den ska om dina mätresultat inte överensstämmer med hur du mår. Startpaketet innehåller ingen kontrollvätska. Du kan beställa normal kontrollvätska via Bayers kundsupport på tel Kontrollösningar för lågt, normalt och högt värde fi nns tillgängliga. Använd alltid CONTOUR - kontrollösningar, eftersom lösningar från andra tillverkare kan ge inkorrekta mätresultat. 1. Ta ut en teststicka från burken och stäng sedan locket ordentligt. OBSERVERA: Kontrollera utgångs- och kasseringsdatumen på fl askan med kontrollösningen. Se till att teststickan inte är skadad på något vis. 2. Förbered en kontrollmätning genom att sätta in en sticka i mätaren. 3. Skaka kontrollfl askan försiktigt före användning för att säkerställa att lösningen är ordentligt blandad. 4. Kläm fram en liten droppe av kontrollösningen på en ren, ickeabsorberande yta (till exempel en bit bakplåtspapper). Droppa inte kontrollösning på teststickan direkt från flaskan. 30 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel Sätt tillbaka korken på fl askan med kontrollösning. 6. Håll omedelbart teststickans spets mot droppen med kontrollösning. 7. Håll kvar teststickan i droppen tills mätaren piper. Även om AutoLog är på behöver du inte markera kontrollmätningen. Efter 5 sekunder visar mätaren resultatet av kontrollmätningen. 8. Jämför resultatet från kontrollmätningen med det normala kontrollintervall som fi nns angivet på burketiketten för teststickorna eller på undersidan av kartongen till teststickorna. Kontrollintervallen för låga och höga värden fi nns angivna på undersidan av kartongen till teststickorna. Om resultatet av din kontrollmätning hamnar utanför de angivna värdena, kontakta vår kundsupport på tel Gör inte fler blodsockermätningar innan du fått en föklaring. Ditt mätresultat märks automatiskt som ett kontrollmätning och lagras i mätarens minne. Resultat av kontrollmätningar tas inte med i dina blodsockermedelvärden. Du stänger enkelt av mätaren genom att ta ur teststickan. Mätning Utföra en kontrollmätning 31

18 Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar Ställa in en Påminnelse: En Påminnelse inför nästa mätning kan ställas in efter att en mätning har utförts eller från menyn Inställningar. Efter en mätning: 1. Tryck på knappen Påminnelse. 2. Tryck på knappen Starta för att påbörja nedräkningen. Standardtiden är 2 timmar eller den senaste angivna påminnelsetiden. Du kan ändra hur lång nedräkning du vill ha till en Påminnelse genom att trycka på knappen Ändra. 1. Tryck på knappen eller för att välja önskat antal timmar. Tryck på knappen OK. 2. Tryck på knappen eller för att välja önskat antal minuter. Minuter ändras i steg på 15 minuter. Tryck på knappen OK. En skärmbild bekräftar den angivna nedräkningstiden. Mätaren återvänder till skärmbilden för mätresultat. När funktionen Påminnelse är aktiverad visas klocksymbolen i det blå fältet. 3. Avlägsna teststickan från mätaren. Mätaren sparar den inställda Påminnelsetiden som standardinställning. Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 32 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

19 Ställa in en Påminnelse Från menyn Inställningar: 1. Gå till Huvudmenyn. Tryck på knappen Inställningar. 2. Om Påminnelse är satt till av, tryck på knappen OK för att ändra inställningarna för Påminnelse. En skärmbild bekräftar den angivna Påminnelsetiden. När funktionen Påminnelse är aktiverad visas klocksymbolen i det blå fältet. Ställa in en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 3. Starta nedräkningen genom att trycka på knappen Starta eller tryck på knappen Ändra för att bläddra fram ett annat tidsintervall för nedräkningen. Följ sedan instruktionerna på föregående sida. Påminnelser och Noteringar 34 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

20 Stänga av en Påminnelse Stänga av en Påminnelse: En Påminnelse kan stängas av eller ändras efter att en mätning har utförts eller från menyn Inställningar. Efter en mätning: 1. Tryck på knappen Påminnelse. Om nedräkningen är igång visas Påminn om: tillsammans med den återstående tiden på displayen. Från menyn Inställningar: 1. Tryck på knappen OK. 2. Tryck på knappen Stopp. Nedräkningen har nu stoppats. Skärmbilden Påminnelse visar den återstående tiden. Stänga av en Påminnelse Påminnelser och Noteringar 2. Stoppa nedräkningen genom att trycka på knappen Stopp. En skärmbild bekräftar ditt val. Påminnelser och Noteringar En skärmbild bekräftar ditt val. Nedräkningen har nu stoppats och klocksymbolen försvinner. 36 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

21 När du får en Påminnelse Påminnelser och Noteringar När du får en Påminnelse: När tiden för Påminnelse har nåtts piper mätaren 20 gånger. Mätaren startar och visar en Påminnelseskärmbild. Du kan stoppa pipsignalen genom att trycka på knappen OK eller genom att sätta i en teststicka. 1. Tryck på knappen OK. 2. Fortsätt med din mätning (se sidan 14). Om du mäter när det bara är 15 minuter eller mindre kvar av nedräkningen till Påminnelsen visas ingen av de ovanstående skärmbilderna, och nedräkningen stoppas. Lägga till Noteringar: Du kan lägga till Noteringar till dina mätresultat för att förklara resultat. Dina Noteringar sparas i Loggboken. 1. Tryck på knappen Notering i skärmbilden för mätresultat. 2. Tryck på knappen eller för att bläddra mellan de olika alternativen. Vissa alternativ syns inte förrän du har bläddrat upp eller ned. Tryck på knappen OK när ditt valda alternativ är markerat. En skärmbild bekräftar ditt val. Lägga till Noteringar Påminnelser och Noteringar När bekräftelseskärmbilden försvinner kan du lägga till ytterligare Noteringar genom att upprepa stegen ovan. Noteringarna visas längst ned så att du kan läsa dem. 38 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

22 Menyknapp: Sätt på mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen tills mätaren startar. Det senaste resultatet visas först och det äldsta resultatet visas sist. När du kommer fram till den äldsta posten visas skärmbilden Loggbok slut. Mätaren kan spara 2000 mätresultat. Trender: Menyknapp/Loggbok Huvudmenyns funktioner Huvudmenyn har tre valmöjligheter: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj något av alternativen genom att trycka på den intilliggande knappen. För att gå tillbaka ett steg, tryck en gång på menyknappen. Stäng av mätaren genom att trycka in och hålla inne menyknappen i två sekunder. Om du vill tända belysningen i öppningen för teststickor medan mätaren är avstängd, trycker du på menyknappen två gånger med en sekunds mellanrum. Tryck två gånger på menyknappen för att släcka belysningen. Loggbok: För att få åtkomst till Loggboken, tryck på knappen Loggbok i Huvudmenyn. I Loggboken kan du bläddra genom alla lagrade mätresultat i minnet genom att trycka på knappen eller. 1. Tryck på knappen Trender för att visa medelvärden. Standardinställningen är 14 dagar. Du kan ändra medelvärdena till 7 eller 30 dagar genom att ansluta mätaren till datorn och ställa in med hjälp av programvaran GLUCOFACTS DELUXE. Om AutoLog är på visas standardvärdena för blodsockervärdets målområde för (Före måltid) och (Efter måltid). Se på sidan 48 hur man anger personligt anpassade målområden. Trender Huvudmenyns funktioner 40 Behöver du hjälp? Ring Bayers kundsupport, tel

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next system

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

System för blodsockerkontroll. mmol/l 5.2. Före måltid. Se inställningar. Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll. mmol/l 5.2. Före måltid. Se inställningar. Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING CONTOUR NEXT-systemet

Läs mer

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING NYHETER! Mindre bloddroppe, snabbare testresultat och utökat minne TRE ENKLA STEG 1 Öppna mätaren, sätt i 10-testkassetten och stäng mätaren. 1 2 Dra ut (a)

Läs mer

Bruksanvisning Omistajan opas

Bruksanvisning Omistajan opas Distribuerat av/jälleenmyyjä/ Distribuert av/forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu

Läs mer

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Bruksanvisning Avsedd att användas tillsammans med CONTOUR LINK blodsockermätare, Ascensia MICROFILL teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning

Läs mer

Bruksanvisning V-2 SWEDISH. System för Blodsockerkontroll COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK

Bruksanvisning V-2 SWEDISH. System för Blodsockerkontroll COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK System för Blodsockerkontroll Bruksanvisning 84031144_CntrXT_UG_SV_FpBp_v2.indd ofc1 10/12/11 7:40 AM 18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 T425-881-5454 DATE: October 12, 2011 CLIENT: Bayer HealthCare

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

5.2 BRUKSANVISNING. 5.2mmol/L. Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer. Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring.

5.2 BRUKSANVISNING. 5.2mmol/L. Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer. Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring. Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring 12:00 l 13.10 5.2 Före måltid mmol L Påminn. Notering 12:00 BS-VÄRDE 5.2mmol/L Använder endast CONTOUR NEXT blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING

Läs mer

MENARINI KUNDTJÄNST. Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information.

MENARINI KUNDTJÄNST. Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. MENARINI KUNDTJÄNST Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. E-post: info@menarinidiagnostics.se GlucoMen LX PLUS är en medicinteknisk

Läs mer

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care

Läs mer

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING: Contour -systemet (mätare, teststickor och kontrollösningar) för blodsockerkontroll är avsett för självtestning för personer med diabetes

Läs mer

Select ANVÄNDARHANDBOK. Utrustning för blodsockermätning. Ersätter bruksanvisning

Select ANVÄNDARHANDBOK. Utrustning för blodsockermätning. Ersätter bruksanvisning Select Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter bruksanvisning AW 06672102A Revisionsdatum: 09/2010 Innehåll: Lära känna din mätare 1 Ställa in din mätare 4 Utföra ett blodsockertest 8

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter Bruksanvisning AW 06648302A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Lägga till

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll Bruksanvisning Innehåll Inledning... 2 Preparera innan mätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren och dess tillbehör som behövs i blodsockermätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren... 4 Display i On-Call

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM SVENSKA 2. Systemöversikt 2.1 Mätare FRAM ÖPPNING FÖR TESTSTICKA KNAPPEN ENTER ( ) System för blodsockermätning KNAPPAR UPP/NED ( / ) ÖPPNING FÖR TESTSTICKA Teststickan ska föras in här. KNAPPEN ENTER

Läs mer

Också. Ketoner. Blodglukosmätare KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL.

Också. Ketoner. Blodglukosmätare KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL. Också Ketoner Blodglukosmätare GLU U KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL. 010 322 6989 Nova Max Plus kontrollsystem för blodglukos och ß- Ketone - Bruksanvisning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Innehåll Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel

Innehåll Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel Innehåll Information Viktig information: Läs först! 4 Specifikationer 6 CareSens N POP blodglukos mätsystem 7 Batterier 8 CareSens N teststicka 9 CareSens N POP bodglukosmätare 11 CareSens N POP display

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning. Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning. Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning Bruksanvisning AW 06641902A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in tid och datum samt kodning av din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Granska

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten:

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten: Blodsockermätare Garanti Ditt system för blodsockermätning kontrollerades före leverans för att garantera felfri kvalité. Vänligen skicka mätaren för kontroll eller reparation tillsammans med köpehandlingarna

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Approach S3 Användarhandbok Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3 INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6 ALLMÄNT OM MÄTAREN 8 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 8 CARESENS N TESTSTICKA 9 CARESENS N BLODGLUKOSMÄTARE 11 CARESENS N DISPLAY 12 INSTÄLLNINGAR 13 DATUM,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden Digital blodtrycksmätare SC 7012 -för mätning kring handleden Bruksanvisning Artikelnummer: 840153 Inledning Tack för att du valde blodtrycksmätaren SC 7012 från Scala. För att kunna använda alla funktioner

Läs mer