Händelserna Människorna Siffrorna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Händelserna Människorna Siffrorna"

Transkript

1 Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003

2 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar, erbjuder tjänstepensionsförsäkringar såsom ITP-försäkring och individuell tjänstepension samt privat pensionssparande för journalister, tjänstemän och arbetsledare anställda i medieföretag. PP Pension har 37 anställda, 6,2 miljarder kronor i förvaltat kapital, ca försäkrade och 285 kundföretag.

3 INNEHÅLL PP Pension i korthet Händelser VD har ordet: Vår främsta styrka att vi är små Förvaltningen Medieveteran möter medieveteran Pensionsfrågan viktig för frilansreporter Journalist slog två flugor i en smäll pensionssparande gav Stockholmslägenhet PP Pensions pensionsskola Förvaltningsberättelse 2003 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Styrelse Ledningsgrupp Ordlista Kontakta oss

4 Händelser 2003 Fortsatt hög avkastning för PP Pension PP Pension redovisar åter hög avkastning. Under verksamhetsåret 2003 blev avkastningen totalt 9,6 procent. Räknat över de senaste fem åren har den legat på i genomsnitt 7,3 procent per år, vilket är högre än branschgenomsnittet för försäkringsbolagen. Mer om PP Pensions resultat för 2003 kan du läsa om längre fram i årsredovisningen. Fler ledande tidningar på kundlistan Aftonbladet och Svenska Dagbladet sällar sig till skaran av ledande tidningar som har valt PP Pension som förvaltare av de anställdas ITP-försäkringar. Förutom traditionell förvaltning erbjuder PP Pension tidningsmedarbetarna även rådgivning i pensionsfrågor samt privat pensionssparande. PP Pension säljer fastigheter PP Pension säljer en del av sitt fastighetsinnehav. Anledningen är myndigheternas direktiv att pensionsbolagen inte ska överstiga en viss andel fastigheter i sina investeringar. Från att ha utgjort en tredjedel av det samlade kapitalet kommer de i framtiden att svara för cirka procent. Samtidigt ökas investeringarna i främst aktier och räntebärande papper.

5 Räkna ut din pension på nya hemsidan Med hjälp av pensionsberäkningen på PP Pensions nya hemsida kan du snabbt och lätt räkna ut din egen pension. Hemsidan, som lanserades i slutet av 2003, innehåller information om PP Pensions produkter, noteringar av marknadsräntor och börsindex samt nyheter som berör pensionssparande. Gå in på: PP Pension blir PP Pension I maj 2002 bytte Pressens Pensionskassa namn till PP Pension. En ny logotyp och en ny grafisk profil utformades för att markera bytet. Formellt och juridiskt har dock det gamla namnet levt kvar fram till nu. I januari 2004 blev PP Pension även juridiskt PP Pension. Bostäder förvärvas av PP Pensions kunder PP Pensions försäljningar av ett antal fastigheter (se notis här intill) innebär att ett antal av bolagets kunder och tillika hyresgäster nu får tillfälle att förvärva sina bostäder. Hyresgästerna i flera fastigheter har erbjudits att köpa dessa genom att bilda bostadsrättsföreningar. Hittills har intresset varit stort.

6 6 V D har ordet Vår främsta styrka att vi är små PP Pension är litet, jämfört med sina konkurrenter. Det är en av våra främsta styrkor. Det innebär dels att vi kan ha en personlig och nära kontakt med våra kunder, dels ha förståelse för deras behov och insikt i de förutsättningar de arbetar under. Det innebär också att vi kan vara snabba när det gäller att placera om vårt pensionskapital och därmed optimera tillväxten med bibehållen låg risk. Beviset på att det lönar sig är att PP Pensions avkastning under de senaste fem åren ligger på i snitt 7,3 procent vilket är högst i branschen. PP Pension är ett bolag i utveckling. Verksamheten var i många år inriktad på att förvalta ITP-försäkringar för journalister och tjänstemän inom tidningsbranschen, vilket vi har gjort på ett framgångsrikt sätt. En konsolideringsnivå på 123,4 procent (vid utgången av 2003), en återbäring under året på 4 procent och inte minst en avkastning på 9,6 procent talar sitt tydliga språk. Breddad målgrupp och fler produkter Mot bakgrund av så trygga och stabila siffror har vi tagit nya steg under det senaste året. Detta innebär dels att vi har breddat målgruppen, dels att vi ökar produktutbudet. Tidigare inriktade vi oss enbart mot journalister och tjänstemän inom tidningsbranschen. Nu vänder vi oss till alla som arbetar inom media, det vill säga inom olika områden av information, kommunikation och reklam. På produktsidan har vi sedan lång tid tillbaka erbjudit ITP-försäkring, vilket vi på senare år dessutom har kompletterat med individuell tjänstepension och privat pensionssparande. Under 2004 ökar vi utbudet av produkter med fondförsäkringar. Dessa förändringar innebär inte att vi ska växa oss stora. Vi kommer fortfarande att vara ett nischat bolag vilket garanterar att vi inte förväxer oss. Styrkan av att vara små ska vi vårda och utnyttja även i framtiden. Det innebär bland annat att vi kan satsa på personlig rådgivning och därmed medverka till att fylla informationsbehovet inom pensionsområdet som är gigantiskt. Pensionsskolan i den här årsredovisningen är ett försök att bringa klarhet i några av de vikiga frågor som rör pensionen. Från förvaltning till aktiv rådgivning och produktutveckling PP Pensions historia med samma inriktning av verksamheten sedan starten som Pressens Pensionskassa 1882 har satt sin starka prägel på bolaget, som tidigare upplevdes mer som en institution än som ett modernt och kundorienterat företag. En viktig del av denna process har skett under det gångna året. Det lyckosamma resultatet bottnar till stor del i både gamla och nya medarbetares positiva inställning och entusiasm inför utmaningen. En viktig framgångsfaktor har också stödet från PP Pensions styrelse varit. I styrelsen finns representanter från såväl våra medlemsföretag som de fackliga organisa-

7 V D har ordet 7 Beviset på att det lönar sig är att PP Pensions avkastning under de senaste fem åren ligger på i snitt 7,3 procent vilket är högst i branschen. tionerna, vilket är en styrka och garanti för etiken i bolaget. Styrelseledamöterna har full insyn i PP Pension och påverkar med andra ord allt från prissättning av våra produkter till våra lönenivåer. Detta har känts extra skönt i samband med stormarna i branschen under det gångna året. Mindre bostäder och mer aktier En annan viktig händelse under 2003 som också kommer att påverka PP Pensions prägel i framtiden är myndigheternas direktiv att vi ska minska andelen fastigheter i våra investeringar. Hittills har de utgjort mer än en tredjedel av vårt samlade kapital, medan resten fördelats lika mellan aktier och räntebärande papper. Andelen fastigheter kommer att successivt minskas till procent. Vi genomför för närvarande vissa försäljningar i Stockholmsområdet. Detta innebär att PP Pension kommer att öka andelen investeringar i andra typer av placeringar, främst inom aktier och räntebärande papper. Vi ser det som en utmaning och också som en möjlighet att lyckas nå ännu högre avkastning till gagn för våra sparare förändringens år PP Pension har upplevt större förändringar under 2003 än under något annat enskilt år hittills i bolagets 122-åriga historia. Samtidigt pekar alla siffror uppåt. Det är en bra grund för att uppnå vårt övergripande och långsiktiga mål att i framtiden spela en viktig roll inom pensionsområdet i medievärlden genom starka produkter, bra rådgivning och god avkastning. Ett kvitto på att vi är på rätt väg är den starka kundtillströmningen under året som har skett både inom vår traditionella kundgrupp och den nya, breddade målgruppen. Inom tidningsvärlden har vi tecknat avtal med bland andra Svenska Dagbladet och Aftonbladet. De främsta målen för det kommande året är att presentera nya produkter som fondförsäkringar att få in fler nya kunder i den breddade målgruppen och att bli ännu effektivare i säljprocessen och förstås behålla en hög avkastning på kapitalet. (Under de fem senaste åren har vi legat i topp bland pensionsbolagen.) Härigenom ska vi kunna behålla rabatter på pensionspremierna och extra pensionstillägg även för Stockholm i april 2004 Tomas Lindstrand, VD

8 8 FÖRVALTNINGEN Att förvalta ditt pensionskapital Att förvalta det kapital som ligger till grund för din framtida pension är ett stort ansvar. PP Pensions mål är att skapa så hög avkastning som möjligt utan att samtidigt ta höga risker. Målet ska uppnås på lång sikt, eftersom pensionssparande till sin natur är långsiktigt. Samtidigt vill vi ha en konkurrenskraftig avkastning år från år. Vi har hittills varit framgångsrika i detta arbete. Under den senaste tioårsperioden har vi haft högre avkastning än vår huvudkonkurrent, liksom högre avkastning på kapitalet än vad genomsnittet i försäkringsbranschen har haft. Samma sak gäller om man räknar tre eller fem år tillbaka. Under de senaste fem åren har vi dessutom legat högst av alla försäkringsbolag. Eftersom vi dessutom har låga kostnader i vår verksamhet kan vi därmed erbjuda våra kundföretag lägre premier och extra pensionstillägg till pensionärerna samt ge högre återbäringsränta till våra kunder med individuellt pensionssparande. Aktiv förvaltning Den goda avkastningen har vi uppnått genom en väl diversifierad fördelning av pensionskapitalet samt genom aktiv förvaltning. Grunden har legat i ett attraktivt fastighetsbestånd, bestående av bostadsfastigheter i de centrala delarna av Stockholm och Malmö. Vi har därigenom fått del av den omvärdering som har skett av bostadsfastigheter till följd av trenden att många av dem omvandlas till bostadsrätter. Jämfört med övriga, stora fastighetsägare som är med i Svenskt Fastighetsindex har vi blivit rankade som nummer ett under de senaste tre åren. Fastighetsinnehavet medför, förutom en bra avkastning, att våra kunder får möjlighet att få en bostad. Förutom den förmedling som sker via Stockholms Bostadsförmedling, förmedlas våra lediga lägenheter i sin helhet till våra aktiva kunder. Detta är ett viktigt komplement till vår kärnverksamhet, som är pensioner. Vi förvaltar våra fastigheter i egen regi och har därmed god kontroll på kostnader och service till de boende. Riskspridning Aktieportföljen investeras i aktiefonder. För att uppnå riskspridning fördelas investeringarna till tre fjärdedelar utanför Sverige och följer i stort sett de olika marknadernas andel av världsindex. Vi minskar också risken genom att arbeta med två förvaltare på varje marknad. Vi väljer förvaltningsstilar som kompletterar varandra. I USA ligger investeringarna dels i en fond som följer index, dels hos en förvaltare som arbetar med aktiv förvaltning av aktier i stora, medelstora respektive små bolag. Vi skapar också % TOTALAVKASTNING ALLOKERING ÅRSSKIFTE 03/04 i % 20 20, ,1 5,0 9,6 3,0 7,3 9,6 35,2 29,9 5 29, Snitt 3år -5,5 Snitt 5år Snitt 10 år Fastigheter Räntebärande Aktier Direktlån

9 FÖRVALTNINGEN 9 aktieexponering genom att göra egna aktieindexobligationer, där obligationsavkastningen investeras i optioner mot olika aktieindex. Under de senaste åren, fram till april 2003, har vi skyddat aktieportföljen mot nedgång genom att köpa säljoptioner. Detta har begränsat nedgången i aktieportföljen. En stor del av aktieportföljen påverkas av den amerikanska dollarns utveckling. Vi har skyddat oss mot dollarns nedgång och därmed dämpat effekten på aktieportföljen av en vikande dollarkurs. Hög avkastning Avkastningen på aktieinnehavet var 18,5 procent under 2003, jämfört med vårt jämförelseindex 13,3 procent. Sedan juli 1999 har vi varje enskilt år haft 3,3 procentenheter högre avkastning än jämförelseindex. Under 2003 stängde vi säljoptionen före vändningen på aktiemarknaden. Vi lyckades också öka aktieinvesteringarna, inte minst i Kina, innan uppgången tog fart. Valutaterminen i dollar stängdes i december med gott resultat. Placeringsstrategier Vår placeringsstrategi är att öka aktieinvesteringarna något i framtiden. Vi ökar också tillväxtmarknadernas andel av aktieportföljen samt gör en översyn av de förvaltare som vi ska investera hos på dessa marknader. Obligationsportföljen är i dag endast investerad i svenska obligationer. I framtiden kommer allt större andel att behöva investeras i obligationer för att klara de regler som gäller för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna. Med dagens låga räntor är utmaningen att skapa en bra avkastning även under dessa förutsättningar. Detta kan endast uppnås genom att öka risken. Vi kommer därför att komplettera vårt obligationsinnehav med internationella obligationer samt med en liten del företagsobligationer med låg risk. Kontinuerlig analys Framtiden vet vi inget om. Framgångarna vi har bakom oss är glädjande men de utgör ingen garanti för framtiden. Vi fortsätter därför att utveckla våra förvaltningsstrategier och att höja vår kompetens. Marknaderna förändras snabbt och det gäller att även i framtiden sprida riskerna väl samt att vara vaksamma på förändringar. Avkastning med låg risk är svår att hitta och placeringsalternativen blir samtidigt allt fler. Det gäller att kontinuerligt analysera alternativen, pröva strategin och vara öppen för möjligheterna så att vi även framöver kan erbjuda ett tryggt pensionssparande för våra kunder. Våra ledord är att vara enkla, professionella och personliga även i detta arbete. KOLLEKTIV FÖRSÄKRING - ITP Ålderspensionärer, st Aktiva försäkrade, st Innehavare av fribrev, st Premieinkomst, MSEK 208,1 201,9 Antal anslutna företag, st Utbetalda pensioner, MSEK 129,7 123,4 Pensionstillägg, MSEK 39,0 38,5 Totalt utbetalda pensioner, MSEK 168,7 161,9 Återbäring på ITPK, % 4 6 År 2003 räknades pensionerna uppmed 1,7 %. Premierabatt för företagen, 20 % motsvarande 29,7 MSEK. INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING Försäkringar, st Premier, MSEK 45,8 24,2 Utbetalda pensioner, MSEK 2,2 0,7 Genomsnittlig återbäring, % 4 5,2

10 10 FÖRETAGSKUND Medieveteran möter medieveteran Förmågan att framgångsrikt kombinera det lokala med det regionala. Så förklarar Dan Lannerö, VD för Upsala Nya Tidning, tidningens sedan decennier starka förankring i länet. Med exemplar i upplaga tillhör UNT de största lokaltidningarna i Sverige. Samarbetet med PP Pension är nästan lika traditionsrikt som företagen själva båda föddes redan på slutet av 1800-talet och har sedan dess fortsatt att stärka sina positioner i medievärlden. Upsala Nya Tidning startades av grupper från den radikala studentföreningen Verdandi. Syftet var att skapa en frisinnad dagstidning som skulle utmana de tre konservativa tidningar som då fanns i Uppsala. Två decennier senare var UNT störst i länet, en position som tidningen har behållit sedan dess. Precis som för PP Pension har UNT:s omvärld förändrats radikalt sedan starten, men trots revolutioner inom produktionsteknik, dataålder och 2000-talets sviktande annonsmarknad har UNT lyckats med att stärka sitt grepp om Uppsalaborna. Konjunkturen till trots har antalet läsare ökat under flera års tid och var under 2003 uppe kring UNT är och har alltid varit en kvalitetstidning med bredd, där det finns utrymme för både internationella, nationella och lokala nyheter. Det här är en viktig orsak till vår starka ställning. En annan är att vi är lyhörda och bra på att anpassa oss efter vad läsare och annonsörer vill ha. En tredje viktig anledning är att vi är öppna för förändringar både vad gäller innehåll, teknik och även format, säger Dan Lannerö. Som exempel på det sistnämnda berättar han att tidningsledningen diskuterar en rad omvälvande förändringar med en enkät från sommaren 2003 som grund. Till dessa hör att ge ut tidningen även på söndagar, att starta en TVbilaga och att ändra formatet till tabloid. Dan Lannerös framtidstro när det gäller tidningen som pappersprodukt i allmänhet och UNT i synnerhet är stark. Domedagsprofetiorna för några år sedan när det gäller tryckta medier har kommit på skam det har visat sig att de flesta fortfarande vill ha en papperstidning i sin hand på morgonen. Vi har en stark förankring i länet och vi verkar på en storleksmässigt hanterbar marknad som är under kraftig utveckling. Så utsikterna är goda att vi ska fortsätta att växa, säger han. Samma slags lyhördhet som tidningen visar sin marknad anser han också att företaget får från PP Pension, som sedan många år har tillhandahållit pensionslösningar för koncernens omkring 240 journalister och tjänstemän. I dessa lösningar ingår ITP-försäkring, privat pensionssparande och individuella tjänstepensioner såsom så kallade 10-taggarlösningar för ledningen. Dan Lannerö, som efter elva år som VD för Eskilstuna- Kuriren kom till UNT år 2002, har själv sedan många år sitt pensionssparande samlat i PP Pension. UNT genomgår för närvarande ett generationsskifte och pensionsavgångarna har varit stora under senare år. Vi får bra service och den hjälp som vi behöver från PP Pension, som alltid finns tillgängliga för att informera personalen om bland annat sådant som rör dessa pensionsavgångar, berättar han. UNT och PP Pension. Två medieveteraner inom olika nischer som uppenbarligen trivs med varandra. Produkter och tjänster, företag Förvaltning av ITP-avtalet Individuella tjänstepensioner, t ex VD- och 10-taggarlösningar samt löneavstående Rådgivning i pensionsfrågor, t ex vid avgångspensionering Utformning av pensionspolicys Pensionsinformation för anställda

11 FÖRETAGSKUND 11

12 12 PRIVATKUND

13 PRIVATKUND 13 Pensionsfrågan viktig för frilansreporter med många uppdrag En frilansande journalist har mångdubbla arbetsuppgifter. Förutom att ägna sig åt huvudsysslan är det också nödvändigt att vara en bra säljare. Båda dessa uppgifter passar Anna Sandgren perfekt. Men som frilansare är det också mycket annat man tvingas tänka på som man tar för givet som anställd som till exempel pensionssparande, säger hon. Hösten 2003 bestämde sig Anna Sandgren, 32 år, för att starta eget. Kontoret har hon hemma i lägenheten på Söder i Stockholm, som hon för övrigt delar med dalmatinertiken Laika. De båda delar också en bubblande energi en positiv egenskap då det förutom att göra ett bra jobb som journalist även gäller att sälja sina tjänster och dessutom sköta alla administrativa sysslor. Trots att dagarna ofta blir långa passar det mig perfekt att vara min egen chef det enda som kan få mig på dåligt humör är kunder som inte betalar i tid, säger hon. Bred erfarenhet Det är bara fem år sedan Anna Sandgren gick ut Journalisthögskolan. Trots det har hon hunnit prova på många olika områden inom journalistiken från landsortspress till Svenska Dagbladet och Aftonbladet samt även arbetat som energireporter på den norska nyhetsbyrån TDN. Hon arbetade också under en kort period som copywriter på en reklambyrå. Den sista tiden, innan hon tog steget att bli egen, vikarierade hon på Södermanlands Nyheter i Nyköping, där hon också är uppväxt. Under den tiden började hon frilansa för båttidningen Praktiskt Båtägande. Segling är ett av Anna Sandgrens stora intressen, så erbjudandet att genomföra och skriva om båttester var ett erbjudande som hon inte kunde motstå. Möjligheterna till frilansuppdrag blev allt fler, samtidigt som resorna till Nyköping 20 mil tur och retur varje dag kändes allt tuffare. Beslutet var därför lätt att fatta. En annan faktor som bidrog till att jag valde det här alternativet var att jag vid årsskiftet började en masterutbildning på 40 poäng på JMK. Frilansandet är perfekt att kombinera med studierna, men även när jag är klar med dem kommer jag förmodligen att fortsätta eftersom det är otroligt stimulerande att ha många uppdragsgivare med helt olika inriktning. Förutom båttidningar skriver jag också bland annat för tidningarna Connoisseur, Sälenrevyn och Svenska Dagbladet. Naturligt val Redan vid starten för sin nya verksamhet tänkte Anna Sandgren noga igenom pensions- och försäkringsfrågor. Jag insåg snabbt att det är mycket man måste tänka på när man inte är anställd som till exempel pensionssparande. Som journalist kändes det naturligt att vända sig till PP Pension, där jag dessutom fick bra service. I dag pensionssparar jag kronor per månad i PP Pension, berättar hon, och tillägger: Jag tycker att det är viktigt att inte behöva oroa mig för pensionen. Produkter och tjänster, privat Privata pensionsförsäkringar Individuell pensionsrådgivning ITPK-försäkring Förmånliga bolån Lägenhet i Stockholm/Malmö via kösystem

14 14 FASTIGHETER Journalist slog två flugor i en smäll pensionssparande gav Stockholmslägenhet En 2:a på Hägerstensåsen i Stockholm efter ett års sparande i PP Pension. Den vinstlotten drog Åsa Poromaa, journalist på Expressen och nedflyttad från Norrbotten. Huset tillhör de bostadsfastigheter som ingår i PP Pensions innehav och där lägenheterna fördelas bland kunderna. En del av PP Pensions förvaltade kapital är placerat i fastigheter. I slutet av 2003 utgjorde dessa investeringar omkring 35 procent av bolagets samlade kapital, men de kommer successivt att minskas till cirka procent. Merparten av fastigheterna är bostadsfastigheter. Varefter lägenheterna i dessa blir lediga, erbjuds de till de medlemmar i PP Pension som har utnyttjat möjligheten att ställa sig i bolagets bostadskö. Medlem i PP Pension är man om man arbetar hos ett av PP Pensions kundföretag och är försäkrad i PP Pension eller om man pensionssparar direkt i PP Pension. En av de kunder som snabbt fick utdelning på sitt sparande är Åsa Poromaa, 33 år och journalist på Expressen. Pensionssparandet inledde hon under sin tid på TV 4 i Norrbotten, där hon också är uppvuxen. Jag tyckte att det var på tiden att börja pensionsspara. Genom att spara i PP Pension kunde jag dessutom kraftigt förbättra mina utsikter att inom en inte alltför avlägsen framtid få en bostad i Stockholm, dit jag planerade att flytta, berättar hon. Bodde hos kamrat första tiden Den första tiden i bostadsbristens Stockholm, sedan hon börjat sitt nya arbete på Expressens nöjesbilaga, bodde Åsa hemma hos en kamrat. Men redan efter ett års sparande i PP Pension blev hon erbjuden två lägenheter. Den andra hon tittade på, och som hon också föll för, var en 2:a på 55 kvadratmeter på Hägerstensåsen. Fastigheten köptes av PP Pension, dåvarande Pressens Pensionskassa, 1987 och renoverades Totalt innehåller byggnaden 34 lägenheter samtliga 2:or. Precis som de övriga husen på Hägerstensåsen, varav de flesta byggdes under slutet av och i början av 1950-talet, var det från början tänkt som arbetarbostäder för familjer med ett eller flera barn. I dag är det mest antingen unga eller äldre som bor i området barnfamiljerna är få. Av de nuvarande hyresgästerna i Åsa Poromaas hus är cirka 40 procent pensionärer och 35 procent i åldern 25 till 35 år. Åsa Poromaa, som bor i lägenheten tillsammans med sin sambo, trivs bra. Det är en fin lägenhet och kommunikationerna in till city är bra, säger hon. Förutom tillgång till bostadskön, har PP Pensions kunder också möjlighet att låna pengar till en ny bostad till konkurrenskraftiga villkor. PP Pensions fastighetsbestånd Totalt antal fastigheter 54 st, fördelade mellan Stockholm (40 st) och Malmö (14 st). Utöver dessa har PP Pension även 30 st småhus i Skanör. Totalt förvaltad yta ca m 2. Antal lägenheter totalt st med en sammanlagd yta på ca m 2, resterande utgörs av kontor, lokaler och butiker. I Stockholm ligger fastigheterna i innerstaden, Hägersten, Nacka och Solna. I Malmö ligger fastigheterna centralt samt småhusen i Skanör.

15 FASTIGHETER 15

16 16 PENSIONSSKOLAN PP Pensions pensionsskola Allmän pension Tjänstepension Privat pension Mårten Yrmark, försäkringsrådgivare Hur mycket kommer jag att få i pension? Som pensionär kan du få pension från tre olika håll. Den allmänna pensionen, pension kopplad till anställning (tjänstepension) samt privat pensionssparande. Den allmänna pensionen är beroende av din livsinkomst. Det finns dock ett tak för din pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) vilket är kr under år 2004, på inkomster därutöver tjänas ingen allmän pension in. Eftersom den egenavgift (allmän pensionsavgift) som du själv betalar inte är pensionsgrundande, måste du ha en månadslön på kr i år för att du ska nå taket på 7,5 IBB (lönen minus den allmänna pensionsavgiften på 7 procent). Normalt sett blir pensionen från det allmänna pensionssystemet ca 50 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till taket, om du arbetat sedan 25 års ålder. I dagens penningvärde motsvarar det en pension runt kr per månad vid en månadslön på kr. De flesta privatanställda tjänstemän och journalister har ITP-försäkring enligt kollektivavtal (hit räknas de som arbetar på företag som är anslutna till PP Pension). ITPpensionen beror dels på din slutlön vid pensionsåldern och dels på hur länge du har jobbat (löneökningar de sista fem åren är dock reglerade). På lönedelar upp till 7,5 IBB (2004: kr) är pensionen tio procent av lönen, mellan 7,5 till 20 IBB (2004: kr) 65 procent av lönen samt mellan 20 och 30 IBB (2004: kr) 32,5 procent. ITPK är en kompletterande del till din ITP-pension. Premien till ITPK motsvarar 2 procent av din årslön och betalas av din arbetsgivare. Du får själv välja hur och var du vill placera dessa pengar. ITPK-pensionens storlek beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du har haft samt under hur lång tid du väljer att ta ut din ITPK-pension. ITPK betalas in från det att du fyller 28 år (25 år för journalister). Storleken på ett eventuellt privat pensionssparande beror på inbetalda sparpremier samt vilken avkastning man haft under spartiden. Borde jag pensionsspara och i så fall hur mycket? Ditt beslut beror på hur du vill leva som pensionär och vilka omkostnader du tror att du kommer att ha då. Hur stor del av din lön klarar du dig på idag och hur vill du att det ska se ut i framtiden? Utifrån dessa ställningstaganden avgör du om du behöver ett privat pensionssparande och hur mycket du vill spara. Tidigare användes privat pensionssparande av många främst i skatteplaneringssyfte, men allt eftersom det allmänna pensionsskyddet försämrats handlar det idag snarare om en trygghet för ålderdomen. Spartiden och avkastningen (räntan på sparandet) påverkar också ditt sparande och resultatet av dessa ger värdet på ditt pensionskapital vid pensioneringstidpunkten. Ju tidigare du börjar spara, desto mindre behöver du sätta av varje månad för att uppnå ett visst kapital. Det är genom ränta-på-ränta-effekten som ditt sparande med tiden växer till betydande belopp.

17 PENSIONSSKOLAN 17 Kan du ge mig ett exempel? Låt säga att din slutlön är kr i månaden. Från det allmänna pensionssystemet får du då ca kr per månad. Tillkommer gör i de fall du omfattas av ITP-planen din ITP och ITPK. ITP ger dig ca kr per månad i pension, tillsammans med den allmänna pensionen får du då ca kr per månad vilket motsvarar 61 procent av slutlönen. Din ITPK ökar din pension med ytterligare ca 4 5 procent av lönen om du tar ut den livsvarigt, skulle du välja att ta ut din ITPK under kortare tid ökar det månatliga beloppet. Med en livsvarig ITPK blir då den sammanlagda pensionen knappt kr i månaden efter 65 års ålder. Vill du ha en högre pension måste du komplettera med ett eget pensionssparande. För att få ut kr i månaden under 10 år från 65 års ålder behöver du med 3 procents ränta spara 700 kr i månaden om du påbörjar sparandet vid 25 års ålder, kr i månaden om du börjar vid 35 års ålder samt kr i månaden om du börjar vid 45 års ålder. Dessa räkneexempel är generella. Vilket sparalternativ ger mig högst garanterad avkastning? Idag finns det två huvudsakliga alternativ att pensionsspara i, fondförsäkring och försäkring med traditionell förvaltning. I en fondförsäkring ges inga garantier beträffande avkastningen, storleken på pensionen beror av hur fonderna utvecklas under spartiden. I en försäkring med traditionell förvaltning får den försäkrade en garanterad ränta. PP Pension erbjuder dig ett traditionellt förvaltat pensionssparande med en garanterad ränta på 3 procent till låga avgifter. Utöver den garanterade avkastningen tillkommer eventuell återbäring. Kan jag avstå lön till förmån för min pension? Om du är överens med din arbetsgivare så kan du avstå lön till förmån för ett utökat pensionssparande i din anställning, så kallad löneväxling. Din arbetsgivare betalar då lite lägre sociala avgifter för din pensionspremie än för din lön. Skillnaden brukar komma den anställde till godo i form av en uppräkning av pensionspremien. Ett löneavstående påverkar vanligtvis din ITP-pension. Vad händer om jag blir sjuk eller avlider? De första 21 dagarna som du är sjuk får du ersättning i form av lagstadgad sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av din lön. Första dagen är karensdag. Från dag 22 får du sjukpenning från försäkringskassan och kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare (sammanlagt ger dessa ca 90 procent av lönen). Om sjukskrivningen varar längre än 90 dagar får du ersättning i form av sjukpenning och ITP:s sjukpension som en komplettering till sjukpenningen. Om du avlider kan dina efterlevande få omställningspension, barnpension och änkepension från det allmänna pensionssystemet. Från ITP utgår familjepension till änka/änkling/ registrerad partner (dock ej sambo) om den avlidne hade en inkomst över 7,5 IBB (2004 är det kr). Beroende på hur din ITPK är utformad kan det även här finnas ett efterlevandeskydd. Utöver detta ger den i kollektivavtal överenskomna tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ett skydd i form av ett engångsbelopp till make/maka samt barn. För TGL kan även sambo väljas som förmånstagare. Vad erbjuder PP Pension för sparande? Vi erbjuder ITP-försäkring samt individuell tjänstepension och privat pensionssparande i traditionell förvaltning med en garanti på 3 procents avkastning. Under senare delen av 2004 planerar vi att lansera även fondförsäkring. Hur förvaltas mitt pensionssparande hos PP Pension? Vi placerar våra kunders pensionskapital i räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter för att åstadkomma en god avkastning med låg risk. För att ytterligare minska risken har vi lagt ut förvaltningen av räntebärande papper och aktier till ett antal olika fondförvaltare som är specialiserade på olika delmarknader. Vårt fastighetsinnehav, som till största delen är beläget i Stockholm samt en mindre del i Malmö, förvaltar vi själva. Vår genomsnittliga avkastning de senaste 5 åren ( ) är 7,3 procent. Snittet i branschen är för samma tidsperiod 4,3 procent, ett bevis på att vår strategi fungerar. Hur förhåller sig PP Pensions avgifter jämfört med andra bolag? Vi erbjuder våra kunder enkla kostnadseffektiva pensionssparprodukter. På privata pensionsförsäkringar tar vi ut en fast avgift per år på 120 kr samt en rörlig avgift på 0,45 procent på försäkringskapitalet. I jämförelse med övriga bolag på marknaden så är våra avgifter låga. 10-taggarlösning ITP-försäkrad med en årslön högre än tio inkomstbasbelopp ( kr år 2004) kan välja att bryta loss en del av ITP-premien och utforma en egen försäkringslösning och själv välja förvaltare av sparkapitalet. En sådan lösning brukar kallas 10-taggarlösning. En förutsättning är att arbetsgivaren godkänner en sådan lösning.

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Händelser 2005. Start av fondförsäkringsbolag. Hög totalavkastning. Höjd rabatt för medlemsföretag. Höjd återbäringsränta. Direktlånen överlåts

Händelser 2005. Start av fondförsäkringsbolag. Hög totalavkastning. Höjd rabatt för medlemsföretag. Höjd återbäringsränta. Direktlånen överlåts Årsredovisning 2005 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar, erbjuder tjänstepensionsförsäkringar såsom ITP-försäkring

Läs mer

PRESSENS PENSIONSKASSA ÅRSREDOVISNING 2001

PRESSENS PENSIONSKASSA ÅRSREDOVISNING 2001 PRESSENS PENSIONSKASSA ÅRSREDOVISNING 2001 DÅ Innehåll VD har ordet 3 Verksamheten 4 Kapitalförvaltning 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter 14 Revisionsberättelse 21 Styrelse,

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

PP Pension i korthet.

PP Pension i korthet. Årsredovisning 2004 PP Pension i korthet. PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar, erbjuder tjänstepensionsförsäkringar såsom

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer