IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir"

Transkript

1 Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I VISBY FREDAG DEN 23. MAJ 2008 KL maj 2008 Sted: Hotell Strand, Visby Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik Häggman N-Norden: Ragna Berget Jørgensen Espen Stedje S-Norden: Kristina Persson Mats Wallenius IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund Odinn Albertsson Sofie Norrlund FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Högni Djurhuus Helena Johansson FNUF: Marika Salko-Aho Pirjo Mälkiäinen P-SAG 20/08 Godkendelse af dagsorden og valg af protokoljusterer Dagordningen godkänd. Under 34/08 Mötesplan tas programförslag för styrelseseminarium upp. Espen Stedje önskar upplysa om Red Cross Nordic College under eventuellt. Kristina Persson blev vald till protokolljusterare. Dagsordningen godkänd och Kristina Persson blev vald till protokolljusterare. P-SAG 21/08 Godkendelse af protokol fra P-MØDE 01/08 den 29. januar i Stockholm Under punkt 09/08 sades det att arbetsgruppen skulle träffas under våren. Det har de ej hunnit göra. Protokollet blev godkänt.

2 P-SAG 22/08 Foreningen Norden Grønland Mødets gæst, Tuusi Josef Motzfelt Tuusi Josef Motzfelt presenterar sig och berättar lite om sin vision om att starta upp föreningen Norden på Grönland med hjälp av FNF. I detta sammanhang nämnde Tuusi, att det skulle vara strategiskt klokt att hålla Presidiets sommarmöte år 2009 på Grönland. Där kunde ev. finnas sponsorer som skulle kunna hjälpa till med finansieringen av arrangemanget. Outi Ojala undrar var det fanns lokalavdelningar på Grönland förra omgången de var aktiva. Sydgrönland och Nuuk? Frode Sørensen berättar att han inte tror att föreningen är nerlagd utan bara vilande. Han tror det finns ett kartotek på medlemmarna som var med tidigare. Han tar reda på detta och förmedlar till FNF. Frode föreslår, att Tuusi Josef blir inviterad till Presidiets möten, till en formell lösning hittas för Foreningen Norden på Grönland. Ragna Berget Jørgensen menar att det finns folk ute i Norden som kommer från Grönland och att man kan söka kontakt med dem genom de olika hemsidorna. Det kan finnas bra resurser bland medlemmarna i övriga länder. Høgni Djurhuus påpekar att det är viktigt att vi verkligen arbetar för att få till stånd en fungerande förening på Grönland denna gång och att vi inte låter den falla i dvala ytterligare en gång. Høgni stödjer därför Frodes förslag om att Tuusi blir inviterad till Presidiets möten intill vidare. Odinn Albertsson berättar att det finns avdelningar på Island som har vänort på Grönland. Föreningen har bjudit in ungdomar från vänorten till projektet man har med simundervisning. Folke Sjölund menar att det finns en resurs redan genom vänorterna. Varje ort har någon som är kontaktperson och att en sammanställning av vänorterna vore önskvärt som kan gå ut till alla Norden-föreningarna. Tuusi Josef vill gärna gå ut med en artikel i de grönländska tidningarna för att göra Föreningen Norden känt. Larserik Häggman berättar att intresset var störst i Nuuk förra gången föreningen var aktiv. Tuusi Josef berättar att på Grönland har man mycket samarbete med Alaska och Canada men att det finns intresse bland folket, särskilt unga människor, för Norden. Outi påpekar att det finns ett stort klimatintresse på Grönland eftersom de är så berörda av klimatförändringarna. Eftersom klimat är en av FNF s prioriteringar kan detta nämnas i en sådan artikel. 2

3 Frode Sørensen tar reda på om det finns ett kartotek med medlemmar som var med i FN-Grönland när det var aktivt tidigare. Tuusi Josef Motzfelt blir inviterad till Presidiets möten till en formell lösning finns för Foreningen Norden på Grönland. De nationelle föreningarna kartlägger vilka grönländska vänskapsbyar som är aktiva i ländernas vänskapsbysamarbete. P-SAG 23/08 FNF s årsregnskab 2007 Helena Johansson går kort igenom årsräkenskapen och revisorns utkast till revisionsberättelse. Omformulering i revisorns utkast till revisionsberättelse önskas på punkt 3 om projektledarnas ansvar. En förklaring till överskottet är viktigt och att det även finns med hur egenkapitalet har sett ut 5 år bakåt. Presidiet vill att det skapas en valutafond pga de svängande kurserna så man garderar sig för att egenkapitalet går ner på minus igen av den anledningen. Tillitsvald revisor för 2008 och 2009 ska komma från Danmark. Frode återkommer efter deras landsmöte med namn. Årsredovisningen godkänd och underskriven. Tillitsvald revisor för 2008 och 2009 ska komma från Danmark. Frode återkommer efter deras landsmöte med namn. Beslutas att upprätta en valutafond. P-SAG 24/08 Arbejdet med klima Ordförande berättar om Globaliseringsforumet vid Riksgränsen. Diskussioner sker kring att klimatgruppen ej haft någon sammankallande och möte därför inte blivit av. Kristina Persson utses till sammanskallande/ordförande för gruppen. Kristina berättar om rapporten Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna. Vidare berättar hon om att i Sverige går diskussionerna nu kring politiken, hur den ska se för en hållbar miljöpolitik. Man är snart färdig med ett brett studiematerial i föreningen. Finansiering för studieprojekt är sökt genom Nordiska Investeringsbanken. Man håller en klimatkonferens den 15 juni på Biskops Arnö i samband med sitt fullmäktigemöte där systerföreningarna också är inbjudna. Kristina anser att klimatgruppen bör diskutera aktiviteter i samband med Köpenhamnsmötet nästa år. 3

4 Frode berättar om miljöprojektet den danska föreningen har ihop med Köpenhamns kommun. I det projektet är det naturligt att blanda in vänskapsbyar. Man kommer att hålla 5 klimatmöten runt om i landet. Man försöker samarbeta med andra organisationer som är specialister på miljö. Bjarni Danielsson berättar att man på Island inte har kommit igång med något miljöprojekt men att man har det på agendan. Larserik berättar att man i den finska föreningen har börjat undersöka vilka aktörer det finns i Finland som arbetar med klimat/miljö för att inte uppfinna hjulet ytterligare en gång. Höstseminariet kommer att handla om klimat och man har fått in tunga namn som föreläsare. Studiematerialet från Sverige kommer att distribueras ut till distriktsavdelningarna. Man deltar även i Danmarks miljöprojekt. Eyrith Leyni berättar att man på Färöarna inte har klimat/miljö på dagordningen än men att det kommer till hösten. Folke berättar att Ålandsföreningen inte har några projekt igång i egen regi, eftersom man är en sådan liten förening. Man har istället valt att vara en påtryckare på större organisationer att arbeta med klimat och miljö. Espen Stedje berättar att föreningen i Norge har sökt pengar till 4 olika miljöprojekt. Man vill utarbeta undervisningsmaterial. Man har tänkt ha en vandringsutställning och man planerar en anställd på kontoret som arbetar med dessa projekt. Man har även haft någon fredagsfrukost-möte med tema miljö. Medlemsbladet kommer också att bli miljömärkt. Ragna menar att det är viktigt att inte projekten blir på för hög nivå. Hon har haft bra kontakter på lokalnivå. Nordisk kulturfond har en stor utställning som förhoppningsvis kan gå på tur. FNUF Marika Salko-Aho, nytillträdd ordförande för FNUF, presenterar sig. FNUF önskar hjälp att få in kända namn till sin konferens som de ordnar parallellt med den stora miljökonferensen i Köpenhamn. Søren Würtz är FNUF s kontaktperson inom klimat/miljö. Från FNF-kontoret berättar Kristín Ólafsdóttir om miljöfilmprojektet som FNF via Carl Liungman håller på att engagera sig i. Frode tycker man märker att NMR inte ser behovet av en folklig organisation i frågan. Han tycker direktörerna ska försöka koordinera insatserna. Man måste ha in ett miljötänk i människorna. Troligen är det lättare att få pengar om man visar att man är alla 5+3 länderna som ska köra samma upplägg. Och då inte bara på skolnivå. 4

5 Mats Wallenius håller med om att en koordination är nödvändig. Han förtydligar att det finns två vinklar på hela frågan och det är vad kan den enskilda individen göra? och vad kan politiker göra? Kristina menar att vi behöver bli mer operativa. Det behövs en resurs vid sidan av direktörerna typ en som projektledare som även kan vara sekreterare i klimatgruppen. Bra idé att försöka söka pengar från EU eftersom där finns stora bidrag att söka till Inter-reg-projekt. Danmark bör också vara med i klimatgruppen. Ordförande påpekar att det är viktigt att komma till beslut under mötet hur vi ska gå vidare. Larserik ser det som viktigt att man gör en genomgång och sammanställning för att kunna koordinera insatserna enl. Frodes förslag. Man måste ställa sig frågan inom båda kategorierna som Mats nämnde Vad är den nordiska dimensionen? Viktigt att man hittar den. Kristina menar att vi har en viktig roll som påtryckare på politikerna. Vi måste lyfta fram det nordiska samarbetet och stå som ett för att vara tillräckligt stora för att göra skillnad. Frode anser att ett underlag för beslut måste komma från direktörerna. De bör komma med direkta inställningar. Kristín vill ha ett förtydligande mellan vad som ska komma från arbetsgruppen och vad som ska komma från direktörerna. Ordförande påpekar att det inte går att lämna själva ansvaret på arbetsgruppen eftersom de ses för sällan. Arbetsgruppen ska också förbereda men kan ej ta beslut. Vidare måste det tas beslut om principiella frågor för att få det nordiskt, så det inte blir nationellt. Förslag uppkommer under diskussionerna att FNF ska ha en sida på sin hemsida där man samlar länkar till alla olika klimatprojekt. Förslag kommer också att föreningarna och FNF ska trycka på NMR att de upprättar en motsvarande sida, där alla kan lägga till sina projekt och aktiviteter, så man kan hitta allt samlat. Pengar finns avsatta för arbetsgrupperna men beslut måste tas om arbetsgång och vidare arbete. Ordförande föreslår att direktörerna träffas på Biskop Arnö i juni. Fram till dess måste direktörerna tänka och diskutera hur långt man kan tänka sig att binda upp sig i samnordiskt engagemang. Kristina tycker det är ett bra förslag att man bestämmer arbetsgången och att direktörerna har tre täta möten; på Biskops Arnö i juni, vid Nordkalottkonferensen samt vid styrelseseminariet i Kungälv. Direktörerna måste diskutera och komma med förslag i juni om det vidare arbetet i frågan. 5

6 Ordförande påpekar att direktörerna även måste bestämma om vem som ska ha ansvar. Ska arbetsgruppen ha någon typ av beslutsrätt? Förlag på tidtabell önskvärt. Folke tycker att man även ska fundera på hur man når ut och skaffar legitimitet för projekten. 1) Huvudansvaret för de diverse klimatprojekten ligger på de nationella föreningarna. 2) Direktörskollegiet kommer med ett förslag till ställningstagande till Presidiet om en principbeslutning om FNFs roll i klimatprojektet samt arbetsprocess för detta. P-SAG 25/08 Styreseminar i Kungälv Det lagda ramprogrammet gås igenom. Önskemål om arbetsgruppsmöte, vilket bestäms att lägga in fredag förmiddag, innan lunch. Arbetsgrupperna har följande sammansättning: Demografi: Outi Ojala (ordförande/sammankallande), Kristín Ólafsdóttir, Per Ritzler och Frode Sørensen. Klimat: Kristina Persson (ordförande/sammankallande), Kristín Ólafsdóttir och Per Ritzler. Det beslutas att temat på styrelseseminariet ska vara Klimat. Förslag som nämns på talare är Øystein Dahle och Børge Ousland samt någon från Mandag morgen. Jan-Erik Enestam ytterligare ett förslag. Ordförande berättar att det kom många konkreta förslag vid Riksgränsen och att det skulle vara intressant att få veta vad som händer vidare med de förslagen. Kristín menar att det ska vara få talare och sedan diskussioner hur man går vidare i lokalavdelningarna. Frode föreslår ett presidiemöte i Kungälv. Efter avstämning om önskemål beslutas om ett kort presidiemöte i Kungälv. FNF ser över programmet och bjuder in talare. Arbetsgruppsmöte samt presidiemöte läggs i samband med styrelseseminariet. FNF ser över programmet och bjuder in talare. 6

7 P-SAG 26/08 Globaliseringsforum Ordförande går igenom bilagorna från Globaliseringsforum som varit vid Riksgränsen. Nästa forum är på Island 2009, ev med energi-tema. Diskussioner sker kring att göra en skrivelse om ett bredare representantskap från frivilligorganisationer samt en chans att vara med i processerna före mötet. Larserik menar att dessa bör riktas till både NMR och den isländska regeringen. FNF skickar ett brev till det NMRs isländska förmanskapet 2009 samt till NMRs sekretariat, där det uppfordras till en bredare representation från frivilliga organisationer på Globaliseringsforumet i Island 2009 än där var på Globaliseringsforumet i Sverige P-SAG 27/08 Informationskontorerne Norge och Islandskontoren har fortfarande inte godkänt formuleringen i NMR s budget. Informationskontoren vill ha öronmärkta pengar om de ska med i FNF s driftstöd. Generalsekreteraren tycker detta är bra så att inga oklarheter uppstår. Hon berättar att det är möte under vecka 22 då NSK ska ta beslut. Mats anser att det måste göras klart vem som har kommandorätt och vem som ska rapportera till NMR, vilket ska vara informationskontoren. Frode påpekar att NMR s stöd är bara en del i budgeten hos informationskontoren. De kan inte kräva hur mycket rapportering som helst. Tas till orientering P-SAG 28/08 Nordjobb - Status Generalsekreteraren redogör för Joakim Lönnroths senaste rapport om Nordjobb. Pengar säkrade för Hon berättar om diskussionerna på direktörsmötet i Malmö som hade fokus på just Nordjobb. Larserik berättar om att man stämt möte med Ulf Sundqvist, som var med och startade upp Nordjobb. Anledningen är att man vill gå till botten med historiken kring Nordjobb. Kristin berättar om möte med Gart Titlestad, afdelingchef i NMR, om hur tankarna går inne på NMR. 7

8 Mats menar att problemet ligger på avdelningschefsnivå. Han menar det hela är en tillitsfråga från NMR. Frode är enig. Det är ej på politikernivå Tas till orientering P-SAG 29/08 Norden i bio - status Generalsekreteraren redogör för status i projektet. Tas till orientering. P-SAG 30/08 Orkester Norden Generalsekreteraren berättar att status fortfarande är densamma, med administrationen säkrad men inte finansieringen. Finns inte finansiering för 2009 ännu. ON har möte den 2 juli om framtiden, som Kristín kommer att närvara på. Ordförande ser det som viktigt att föreningarna och FNF är offensiva i detta fall. Kulturministrarna måste kontaktas och bearbetas. Brev måste skrivas snarast med kopia till samarbetsministrarna. Mats föreslår att ordförande och generalsekreteraren skriver brev till Halldór Ásgrímsson, Jan-Erik Enestam och den svenska kulturministern med cc till den svenska samarbetsministern samt alla norden-föreningarnas ordförande, så de har något att gå på när de sedan uppvaktar sina ministrar och ämbetsmän. Ordförande och generalsekreteraren får till uppgift, att skriva brev till de nordiska Kulturministrarna med kopia till de nordiska samarbetsministrarna med uppmaning till ministrarna om att NMR fortsätter ge finansiellt bidrag till Orkester Norden efter P-SAG 31/08 Grænsehinderarbejdet Status Larserik lämnar statusrapport över arbetet med gränshinder. Man jobbar med två olika mål, delvis att få bort befintliga hinder, delvis att se till att det inte uppkommer nya. I det första fallet är tre initiativ tagna och det gäller pappadagarna i Norge, studerandes sjukkostnader i Finland samt 4-månadersregeln i Finland. I det andra fallet har man lagt fram förslag att inför varje lagförslag ska tjänstemännen kolla upp hur det harmoniserar med övriga Norden. 8

9 Mats berättar att det är NSK-möte under v. 22 och att man ska tillsätta utredning om Hallo Norden. Detta måste vara ett 3-årigt projekt. Ordförande konkluderar diskussionerna. Tas till orientering. P-SAG 32/08 Skrivelse til sprogministrene Skrivelse har gjorts enligt bilaga 20 och 21. Tas till orientering P-SAG 33/08 Rapporter fra foreningerne Foreningen Norden Island: Lokalavdelningen som skapades förra året har nu kommit med i en vänortskedja. Styret fortsätter att försöka återuppliva vilande lokalavdelningar. Avdelningen i Akureyri har ett stort projekt under sommaren med hantverksdagar. Reykjavikavdelningen ska ge ut en bok med stöd från Nordisk Kulturfond. Denna ska vara klar i augusti. Ungdomsavdelningen håller i projektet vattenäventyr där man samlar unga och Nordjobbare. Bl.a. har man bjudit in barn från vänorter på Grönland för att lära sig simma. Man har fått ny hemsida samt nytt medlemskort. En aktiv medlem har skaffat 150 st företag som ger rabatt till nordenmedlemmar. Snorri-projektet har fått en ny avdelning i Brasilien. Foreningen Norden Danmark: Föreningen har reprentantskapsmöte i Aalborg 24 maj. Hederspriset kommer att gå till Vagn Lundgaard. Man har på föreningen mist administrationen för Norden i Fokus till NMR. Nordisk kulturfond har beviljat 2 nya projekt som involverar nya nordbor. Foreningen Norden Sverige: Man hade i maj en konferens om demokrati som lockade 200 deltagare och som även sänts i TV. Den 14 juni har föreningen fullmäktigemöte och den 15:e håller man en klimatkurs på Biskops Arnö. Man ska på fullmäktigemötet lägga fram ett förslag om nationellt medlemskap utan tvång på lokalavd.tillhörighet. 9

10 Sverige håller i Nordkalottkonferensen i år. Den kommer att vara i Haparanda i augusti. Föreningen ska hålla i en undersökning i de svenska skolorna där man undersöker niornas kunskaper i nordisk historia. Undersökningen ska sedan användas för att påverka läroplanen på lärarhögskolorna. FNUF: Man har ett nytt arbetsutskott i FNUF. Det var UNR-möte i Stavanger i april. Man antog här en resolution om skandinaviska språk som innebär att man även får lov att använda engelska som arbetsspråk inom UNR, utöver skandinaviska. I resolutionen konstaterades också att man borde öka undervisning i nordisk historia i skolor. Nästa UNR-möte i Espoo. Medlemstidningen har börjat publiceras igen. Har ej kommit ut under Nytt namn: Nordkant. Saunaexpress var i Åbo i februari och hade ca 45 deltagare. Föreningen Norden Norge: Föreningen har landsmöte i Stavanger 6-8 juni. Ca 100 delegater deltar och huvudtema är om man ska ha 2 eller 3 årige landsmötesperioder samt representantskap eller inte. Programmet kommer att bestå av hälsning från nordisk samarbetsminister Heidi Grande Røys, Kristina Persson FN Sverige pratar om Globalisering, Sylfest Lomheim, direktør i språkrådet om nabospråk, Geir Flikke, ass. direktør Norsk utrikspolitisk institutt om Norden i Världen och Kristin Olofsdottir som rapporterar från Norden-föreningarna. Nästa nr. av medlemsmagasinet kommer att handla om Landsmötet. Mångfallsår i Norge, i regi av Kulturdepartementet. Medlemsmagasinet Norden med tema Mångfall om bl.a. lokallaget i Nittedal som önskar invandrarbarn välkomna till hele Norden, och som bl.a. har arrangerat gästabud om Grönland. Man har lanserat ny hemsida samt börjat skicka ut digitalt nyhetsbrev till alla medlemmar med e-postadress. Ny korrespondentresa kommer att ordnas för elever i gymnasiet. Resan går från Oslo via Stockholm, Helsingfors (under Nordisk Råds session) och till St. Petersburg. Föreningen ordnar sommarläger. Nytt undervisningsmaterial med fokus på Nordisk samarbete håller på att tas fram. Man fortsätter med sina fredagsfrukostar. Teman har varit: Miljö - individansvar, Ryssland och Norden, kulturellt mångfall samt fertilitet. Generalsekreteraren har lett seminarium om: Nordiskt försvar, transport: nordisk triangel samt EU-seminarium i Stockholm. Föreningens arbete med Gränshinder har skett genom Hallo Norden, samarbete med Bjarne Mørk Eidem, norsk rep. i Grensehinderforumet. Man har haft orienteringsmöte med samarbetmininstern. 10

11 Ny medarbetare på Hallo Norden vid namn Kristin Skjævesland. Föreningen har köpt vaktmästarbostaden på Abbediengen hovedgård och har nu alla lokaler på området. Föreningen Norden på Åland: På Åland har man haft årsstämma och till ny ordförande valdes Folke Sjölund. Inom Nordjobb håller man på att sätta nytt rekord och i år är det i antal ålänningar man får iväg ut. Man har gett alla nordjobbare 2 utmaningar under sommaren. Man kommer på Åland ta emot flera lokalavdelningar från Sverige och Norge på besök. Café Norden hålls på Åland i höst. Föreningen Norden Färöarna: Man har under våren haft följande aktiviteter; föredrag om Högskolor förr och nu, Ibsens kvinnor, generalförsamling, besök av Bengt Göransson som höll föredrag. Man har hittat en medlem som kan tänka sig att översätta orden i matordlistan till färöiska. Föreningen Norden Finland: Man har inventerat föreningen uppifrån och ner genom hela organisationen. Föreningen har under tema Finska kriget. Det har varit stor respons från lokalavdelningarna och rekord i antalet arrangemang. Det har i föreningen ordnat en resa till armémuseet i Stockholm för alla distriktsordförande under detta tema. Man har även haft en föreläsningsserie om det gemensamma 1800-talet. Förslag på arrangemang i mellanåret, mellan landsmötena, har tagits in från lokalavdelningarna är första gången man har ett sådant mellanår. Till orientering P-SAG 34/07 Mødeplan for 2008 næste møde Diskussioner sker om att lägga ett direktörsmöte på Biskops Arnö eftersom så många ändå är på plats. Ett kort presidiemöte önskas i Kungälv i samband med styrelseseminariet. P-SAG 35/08 Eventuelt Mötesplanen blev genomgången och suppleras. Ny mötesplan för 2008 skickas ut tillsammans med protokollet. Nästa presidiemöte i Kungälv. Espen Stedje vill tala om Røde Kors Nordic United World College Skolen er et internasjonalt gymnas med 200 lever fra hele verden. Alle de nordiske land og områder er med, og dette er dermed en viktig skole. Knapt noen annen skole har elever fra samtlige nordiske land og områder. Alle land og 11

12 områder er representert i skolens råd, og regjeringene er med å finanisere skolen. FNF har en plass i rådet og Kristin Ólafsdóttir møter på rådsmøtene. Fra svensk side har man vurdert et kutt i bidraget til skolen, noe man også har gjort på Åland. Oppfordring til å følge med hva som skjer med finaniseringen på skolen og viktig med rapporter også til presidiet, siden FNF er rådsmedlem. I forbindelse med et bøsøk på skole sa dronning Sonja, at hun håpet man fant en løsning på finansiering fra svensk side, siden skolen er et flott nordisk tiltak. 12

FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Kristina Persson. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Bror Myllykoski Ásdís Eva Hannesdóttir

FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Kristina Persson. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Bror Myllykoski Ásdís Eva Hannesdóttir Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I REYKJAVIK TISDAG DEN 27. JANUARI 2009 KL. 09.00-16.00 10 februari 2009 Sted: Hotell Saga, Reykjavik Deltagere: DK-Norden: Arne Nielsen N-Norden: Tove Veierød Per Ritzler

Läs mer

FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund

FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I HELSINGFORS SÖNDAG DEN 26. OKTOBER 2008 KL. 12.00-17.00 26 oktober 2008 Sted: Riksdagen, Helsingfors Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen Peter Jon Larsen N-Norden: Espen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FÖRENINGEN NORDEN VÄSTERBOTTEN NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I UMEÅ 2 INNEHÅLL BAKGRUND...3 ORGANISATION...4 Styrelse Revision Valberedning Arbetsutskott Skolmedlemmar Biblioteksmedlemmar

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Styrelsens ordförande, Henrik Hovmark, hälsade välkommen till generalförsamlingen.

Styrelsens ordförande, Henrik Hovmark, hälsade välkommen till generalförsamlingen. Generalförsamling, Nordiska Föreningen för Lexikografi Köpenhamn, fredag d. 22. maj 2015 Protokoll Dagordning: 1) Valg av ordstyrer 2) Beretning om virksomheten 3) Revidert regnskap 4) Fastsetting av kontingent

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

Programmet har fyra underteman:

Programmet har fyra underteman: 1 Fru President, på grund av den politiska situationen som nu råder har jag fått i uppdrag att presentera Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet i frånvaro av samarbetsministern. En av

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGEN NORDEN VÄSTERBOTTEN NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I UMEÅ 2 INNEHÅLL BAKGRUND...3 ORGANISATION...4 Styrelse Revision Valberedning Arbetsutskott Skolmedlemmar Biblioteksmedlemmar

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Protokoll fört vid: Nordiskt Möte i Stockholm den 6-7 juni 2008. Plats: Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Omfattning: 1-8 Närvarande: Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014

Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-21 Vår referens Goran Bosevski Kultursekreterare/koordinator stöd till OP goran.bosevski@malmo.se Tjänsteskrivelse Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Mötesprotokollutdrag / Beslut

Mötesprotokollutdrag / Beslut I. Mötets öppnande Mötesprotokollutdrag / Beslut Läkare Utan Gränser / Årsmöte Kvibergs Kantin, Göteborg 8-9 maj 2015 Katrin Kisswani, ordförande, öppnade Läkare utan Gränsers årsmöte den 8 och 9 maj,

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 på Halmstad högskola Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Gudlaug

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun MittÖs minnesanteckningar Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun Tid: Fredag 4 april 2008 Plats: Campus Östersund, G3358 Närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Lotta Ruderfors 1 (5) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Radisson hotell, Göteborg Tid: 17.00 18.30 Deltagare: Lars Flintberg, Sandviken kommun Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Siv

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer