IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir"

Transkript

1 Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I VISBY FREDAG DEN 23. MAJ 2008 KL maj 2008 Sted: Hotell Strand, Visby Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik Häggman N-Norden: Ragna Berget Jørgensen Espen Stedje S-Norden: Kristina Persson Mats Wallenius IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund Odinn Albertsson Sofie Norrlund FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Högni Djurhuus Helena Johansson FNUF: Marika Salko-Aho Pirjo Mälkiäinen P-SAG 20/08 Godkendelse af dagsorden og valg af protokoljusterer Dagordningen godkänd. Under 34/08 Mötesplan tas programförslag för styrelseseminarium upp. Espen Stedje önskar upplysa om Red Cross Nordic College under eventuellt. Kristina Persson blev vald till protokolljusterare. Dagsordningen godkänd och Kristina Persson blev vald till protokolljusterare. P-SAG 21/08 Godkendelse af protokol fra P-MØDE 01/08 den 29. januar i Stockholm Under punkt 09/08 sades det att arbetsgruppen skulle träffas under våren. Det har de ej hunnit göra. Protokollet blev godkänt.

2 P-SAG 22/08 Foreningen Norden Grønland Mødets gæst, Tuusi Josef Motzfelt Tuusi Josef Motzfelt presenterar sig och berättar lite om sin vision om att starta upp föreningen Norden på Grönland med hjälp av FNF. I detta sammanhang nämnde Tuusi, att det skulle vara strategiskt klokt att hålla Presidiets sommarmöte år 2009 på Grönland. Där kunde ev. finnas sponsorer som skulle kunna hjälpa till med finansieringen av arrangemanget. Outi Ojala undrar var det fanns lokalavdelningar på Grönland förra omgången de var aktiva. Sydgrönland och Nuuk? Frode Sørensen berättar att han inte tror att föreningen är nerlagd utan bara vilande. Han tror det finns ett kartotek på medlemmarna som var med tidigare. Han tar reda på detta och förmedlar till FNF. Frode föreslår, att Tuusi Josef blir inviterad till Presidiets möten, till en formell lösning hittas för Foreningen Norden på Grönland. Ragna Berget Jørgensen menar att det finns folk ute i Norden som kommer från Grönland och att man kan söka kontakt med dem genom de olika hemsidorna. Det kan finnas bra resurser bland medlemmarna i övriga länder. Høgni Djurhuus påpekar att det är viktigt att vi verkligen arbetar för att få till stånd en fungerande förening på Grönland denna gång och att vi inte låter den falla i dvala ytterligare en gång. Høgni stödjer därför Frodes förslag om att Tuusi blir inviterad till Presidiets möten intill vidare. Odinn Albertsson berättar att det finns avdelningar på Island som har vänort på Grönland. Föreningen har bjudit in ungdomar från vänorten till projektet man har med simundervisning. Folke Sjölund menar att det finns en resurs redan genom vänorterna. Varje ort har någon som är kontaktperson och att en sammanställning av vänorterna vore önskvärt som kan gå ut till alla Norden-föreningarna. Tuusi Josef vill gärna gå ut med en artikel i de grönländska tidningarna för att göra Föreningen Norden känt. Larserik Häggman berättar att intresset var störst i Nuuk förra gången föreningen var aktiv. Tuusi Josef berättar att på Grönland har man mycket samarbete med Alaska och Canada men att det finns intresse bland folket, särskilt unga människor, för Norden. Outi påpekar att det finns ett stort klimatintresse på Grönland eftersom de är så berörda av klimatförändringarna. Eftersom klimat är en av FNF s prioriteringar kan detta nämnas i en sådan artikel. 2

3 Frode Sørensen tar reda på om det finns ett kartotek med medlemmar som var med i FN-Grönland när det var aktivt tidigare. Tuusi Josef Motzfelt blir inviterad till Presidiets möten till en formell lösning finns för Foreningen Norden på Grönland. De nationelle föreningarna kartlägger vilka grönländska vänskapsbyar som är aktiva i ländernas vänskapsbysamarbete. P-SAG 23/08 FNF s årsregnskab 2007 Helena Johansson går kort igenom årsräkenskapen och revisorns utkast till revisionsberättelse. Omformulering i revisorns utkast till revisionsberättelse önskas på punkt 3 om projektledarnas ansvar. En förklaring till överskottet är viktigt och att det även finns med hur egenkapitalet har sett ut 5 år bakåt. Presidiet vill att det skapas en valutafond pga de svängande kurserna så man garderar sig för att egenkapitalet går ner på minus igen av den anledningen. Tillitsvald revisor för 2008 och 2009 ska komma från Danmark. Frode återkommer efter deras landsmöte med namn. Årsredovisningen godkänd och underskriven. Tillitsvald revisor för 2008 och 2009 ska komma från Danmark. Frode återkommer efter deras landsmöte med namn. Beslutas att upprätta en valutafond. P-SAG 24/08 Arbejdet med klima Ordförande berättar om Globaliseringsforumet vid Riksgränsen. Diskussioner sker kring att klimatgruppen ej haft någon sammankallande och möte därför inte blivit av. Kristina Persson utses till sammanskallande/ordförande för gruppen. Kristina berättar om rapporten Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna. Vidare berättar hon om att i Sverige går diskussionerna nu kring politiken, hur den ska se för en hållbar miljöpolitik. Man är snart färdig med ett brett studiematerial i föreningen. Finansiering för studieprojekt är sökt genom Nordiska Investeringsbanken. Man håller en klimatkonferens den 15 juni på Biskops Arnö i samband med sitt fullmäktigemöte där systerföreningarna också är inbjudna. Kristina anser att klimatgruppen bör diskutera aktiviteter i samband med Köpenhamnsmötet nästa år. 3

4 Frode berättar om miljöprojektet den danska föreningen har ihop med Köpenhamns kommun. I det projektet är det naturligt att blanda in vänskapsbyar. Man kommer att hålla 5 klimatmöten runt om i landet. Man försöker samarbeta med andra organisationer som är specialister på miljö. Bjarni Danielsson berättar att man på Island inte har kommit igång med något miljöprojekt men att man har det på agendan. Larserik berättar att man i den finska föreningen har börjat undersöka vilka aktörer det finns i Finland som arbetar med klimat/miljö för att inte uppfinna hjulet ytterligare en gång. Höstseminariet kommer att handla om klimat och man har fått in tunga namn som föreläsare. Studiematerialet från Sverige kommer att distribueras ut till distriktsavdelningarna. Man deltar även i Danmarks miljöprojekt. Eyrith Leyni berättar att man på Färöarna inte har klimat/miljö på dagordningen än men att det kommer till hösten. Folke berättar att Ålandsföreningen inte har några projekt igång i egen regi, eftersom man är en sådan liten förening. Man har istället valt att vara en påtryckare på större organisationer att arbeta med klimat och miljö. Espen Stedje berättar att föreningen i Norge har sökt pengar till 4 olika miljöprojekt. Man vill utarbeta undervisningsmaterial. Man har tänkt ha en vandringsutställning och man planerar en anställd på kontoret som arbetar med dessa projekt. Man har även haft någon fredagsfrukost-möte med tema miljö. Medlemsbladet kommer också att bli miljömärkt. Ragna menar att det är viktigt att inte projekten blir på för hög nivå. Hon har haft bra kontakter på lokalnivå. Nordisk kulturfond har en stor utställning som förhoppningsvis kan gå på tur. FNUF Marika Salko-Aho, nytillträdd ordförande för FNUF, presenterar sig. FNUF önskar hjälp att få in kända namn till sin konferens som de ordnar parallellt med den stora miljökonferensen i Köpenhamn. Søren Würtz är FNUF s kontaktperson inom klimat/miljö. Från FNF-kontoret berättar Kristín Ólafsdóttir om miljöfilmprojektet som FNF via Carl Liungman håller på att engagera sig i. Frode tycker man märker att NMR inte ser behovet av en folklig organisation i frågan. Han tycker direktörerna ska försöka koordinera insatserna. Man måste ha in ett miljötänk i människorna. Troligen är det lättare att få pengar om man visar att man är alla 5+3 länderna som ska köra samma upplägg. Och då inte bara på skolnivå. 4

5 Mats Wallenius håller med om att en koordination är nödvändig. Han förtydligar att det finns två vinklar på hela frågan och det är vad kan den enskilda individen göra? och vad kan politiker göra? Kristina menar att vi behöver bli mer operativa. Det behövs en resurs vid sidan av direktörerna typ en som projektledare som även kan vara sekreterare i klimatgruppen. Bra idé att försöka söka pengar från EU eftersom där finns stora bidrag att söka till Inter-reg-projekt. Danmark bör också vara med i klimatgruppen. Ordförande påpekar att det är viktigt att komma till beslut under mötet hur vi ska gå vidare. Larserik ser det som viktigt att man gör en genomgång och sammanställning för att kunna koordinera insatserna enl. Frodes förslag. Man måste ställa sig frågan inom båda kategorierna som Mats nämnde Vad är den nordiska dimensionen? Viktigt att man hittar den. Kristina menar att vi har en viktig roll som påtryckare på politikerna. Vi måste lyfta fram det nordiska samarbetet och stå som ett för att vara tillräckligt stora för att göra skillnad. Frode anser att ett underlag för beslut måste komma från direktörerna. De bör komma med direkta inställningar. Kristín vill ha ett förtydligande mellan vad som ska komma från arbetsgruppen och vad som ska komma från direktörerna. Ordförande påpekar att det inte går att lämna själva ansvaret på arbetsgruppen eftersom de ses för sällan. Arbetsgruppen ska också förbereda men kan ej ta beslut. Vidare måste det tas beslut om principiella frågor för att få det nordiskt, så det inte blir nationellt. Förslag uppkommer under diskussionerna att FNF ska ha en sida på sin hemsida där man samlar länkar till alla olika klimatprojekt. Förslag kommer också att föreningarna och FNF ska trycka på NMR att de upprättar en motsvarande sida, där alla kan lägga till sina projekt och aktiviteter, så man kan hitta allt samlat. Pengar finns avsatta för arbetsgrupperna men beslut måste tas om arbetsgång och vidare arbete. Ordförande föreslår att direktörerna träffas på Biskop Arnö i juni. Fram till dess måste direktörerna tänka och diskutera hur långt man kan tänka sig att binda upp sig i samnordiskt engagemang. Kristina tycker det är ett bra förslag att man bestämmer arbetsgången och att direktörerna har tre täta möten; på Biskops Arnö i juni, vid Nordkalottkonferensen samt vid styrelseseminariet i Kungälv. Direktörerna måste diskutera och komma med förslag i juni om det vidare arbetet i frågan. 5

6 Ordförande påpekar att direktörerna även måste bestämma om vem som ska ha ansvar. Ska arbetsgruppen ha någon typ av beslutsrätt? Förlag på tidtabell önskvärt. Folke tycker att man även ska fundera på hur man når ut och skaffar legitimitet för projekten. 1) Huvudansvaret för de diverse klimatprojekten ligger på de nationella föreningarna. 2) Direktörskollegiet kommer med ett förslag till ställningstagande till Presidiet om en principbeslutning om FNFs roll i klimatprojektet samt arbetsprocess för detta. P-SAG 25/08 Styreseminar i Kungälv Det lagda ramprogrammet gås igenom. Önskemål om arbetsgruppsmöte, vilket bestäms att lägga in fredag förmiddag, innan lunch. Arbetsgrupperna har följande sammansättning: Demografi: Outi Ojala (ordförande/sammankallande), Kristín Ólafsdóttir, Per Ritzler och Frode Sørensen. Klimat: Kristina Persson (ordförande/sammankallande), Kristín Ólafsdóttir och Per Ritzler. Det beslutas att temat på styrelseseminariet ska vara Klimat. Förslag som nämns på talare är Øystein Dahle och Børge Ousland samt någon från Mandag morgen. Jan-Erik Enestam ytterligare ett förslag. Ordförande berättar att det kom många konkreta förslag vid Riksgränsen och att det skulle vara intressant att få veta vad som händer vidare med de förslagen. Kristín menar att det ska vara få talare och sedan diskussioner hur man går vidare i lokalavdelningarna. Frode föreslår ett presidiemöte i Kungälv. Efter avstämning om önskemål beslutas om ett kort presidiemöte i Kungälv. FNF ser över programmet och bjuder in talare. Arbetsgruppsmöte samt presidiemöte läggs i samband med styrelseseminariet. FNF ser över programmet och bjuder in talare. 6

7 P-SAG 26/08 Globaliseringsforum Ordförande går igenom bilagorna från Globaliseringsforum som varit vid Riksgränsen. Nästa forum är på Island 2009, ev med energi-tema. Diskussioner sker kring att göra en skrivelse om ett bredare representantskap från frivilligorganisationer samt en chans att vara med i processerna före mötet. Larserik menar att dessa bör riktas till både NMR och den isländska regeringen. FNF skickar ett brev till det NMRs isländska förmanskapet 2009 samt till NMRs sekretariat, där det uppfordras till en bredare representation från frivilliga organisationer på Globaliseringsforumet i Island 2009 än där var på Globaliseringsforumet i Sverige P-SAG 27/08 Informationskontorerne Norge och Islandskontoren har fortfarande inte godkänt formuleringen i NMR s budget. Informationskontoren vill ha öronmärkta pengar om de ska med i FNF s driftstöd. Generalsekreteraren tycker detta är bra så att inga oklarheter uppstår. Hon berättar att det är möte under vecka 22 då NSK ska ta beslut. Mats anser att det måste göras klart vem som har kommandorätt och vem som ska rapportera till NMR, vilket ska vara informationskontoren. Frode påpekar att NMR s stöd är bara en del i budgeten hos informationskontoren. De kan inte kräva hur mycket rapportering som helst. Tas till orientering P-SAG 28/08 Nordjobb - Status Generalsekreteraren redogör för Joakim Lönnroths senaste rapport om Nordjobb. Pengar säkrade för Hon berättar om diskussionerna på direktörsmötet i Malmö som hade fokus på just Nordjobb. Larserik berättar om att man stämt möte med Ulf Sundqvist, som var med och startade upp Nordjobb. Anledningen är att man vill gå till botten med historiken kring Nordjobb. Kristin berättar om möte med Gart Titlestad, afdelingchef i NMR, om hur tankarna går inne på NMR. 7

8 Mats menar att problemet ligger på avdelningschefsnivå. Han menar det hela är en tillitsfråga från NMR. Frode är enig. Det är ej på politikernivå Tas till orientering P-SAG 29/08 Norden i bio - status Generalsekreteraren redogör för status i projektet. Tas till orientering. P-SAG 30/08 Orkester Norden Generalsekreteraren berättar att status fortfarande är densamma, med administrationen säkrad men inte finansieringen. Finns inte finansiering för 2009 ännu. ON har möte den 2 juli om framtiden, som Kristín kommer att närvara på. Ordförande ser det som viktigt att föreningarna och FNF är offensiva i detta fall. Kulturministrarna måste kontaktas och bearbetas. Brev måste skrivas snarast med kopia till samarbetsministrarna. Mats föreslår att ordförande och generalsekreteraren skriver brev till Halldór Ásgrímsson, Jan-Erik Enestam och den svenska kulturministern med cc till den svenska samarbetsministern samt alla norden-föreningarnas ordförande, så de har något att gå på när de sedan uppvaktar sina ministrar och ämbetsmän. Ordförande och generalsekreteraren får till uppgift, att skriva brev till de nordiska Kulturministrarna med kopia till de nordiska samarbetsministrarna med uppmaning till ministrarna om att NMR fortsätter ge finansiellt bidrag till Orkester Norden efter P-SAG 31/08 Grænsehinderarbejdet Status Larserik lämnar statusrapport över arbetet med gränshinder. Man jobbar med två olika mål, delvis att få bort befintliga hinder, delvis att se till att det inte uppkommer nya. I det första fallet är tre initiativ tagna och det gäller pappadagarna i Norge, studerandes sjukkostnader i Finland samt 4-månadersregeln i Finland. I det andra fallet har man lagt fram förslag att inför varje lagförslag ska tjänstemännen kolla upp hur det harmoniserar med övriga Norden. 8

9 Mats berättar att det är NSK-möte under v. 22 och att man ska tillsätta utredning om Hallo Norden. Detta måste vara ett 3-årigt projekt. Ordförande konkluderar diskussionerna. Tas till orientering. P-SAG 32/08 Skrivelse til sprogministrene Skrivelse har gjorts enligt bilaga 20 och 21. Tas till orientering P-SAG 33/08 Rapporter fra foreningerne Foreningen Norden Island: Lokalavdelningen som skapades förra året har nu kommit med i en vänortskedja. Styret fortsätter att försöka återuppliva vilande lokalavdelningar. Avdelningen i Akureyri har ett stort projekt under sommaren med hantverksdagar. Reykjavikavdelningen ska ge ut en bok med stöd från Nordisk Kulturfond. Denna ska vara klar i augusti. Ungdomsavdelningen håller i projektet vattenäventyr där man samlar unga och Nordjobbare. Bl.a. har man bjudit in barn från vänorter på Grönland för att lära sig simma. Man har fått ny hemsida samt nytt medlemskort. En aktiv medlem har skaffat 150 st företag som ger rabatt till nordenmedlemmar. Snorri-projektet har fått en ny avdelning i Brasilien. Foreningen Norden Danmark: Föreningen har reprentantskapsmöte i Aalborg 24 maj. Hederspriset kommer att gå till Vagn Lundgaard. Man har på föreningen mist administrationen för Norden i Fokus till NMR. Nordisk kulturfond har beviljat 2 nya projekt som involverar nya nordbor. Foreningen Norden Sverige: Man hade i maj en konferens om demokrati som lockade 200 deltagare och som även sänts i TV. Den 14 juni har föreningen fullmäktigemöte och den 15:e håller man en klimatkurs på Biskops Arnö. Man ska på fullmäktigemötet lägga fram ett förslag om nationellt medlemskap utan tvång på lokalavd.tillhörighet. 9

10 Sverige håller i Nordkalottkonferensen i år. Den kommer att vara i Haparanda i augusti. Föreningen ska hålla i en undersökning i de svenska skolorna där man undersöker niornas kunskaper i nordisk historia. Undersökningen ska sedan användas för att påverka läroplanen på lärarhögskolorna. FNUF: Man har ett nytt arbetsutskott i FNUF. Det var UNR-möte i Stavanger i april. Man antog här en resolution om skandinaviska språk som innebär att man även får lov att använda engelska som arbetsspråk inom UNR, utöver skandinaviska. I resolutionen konstaterades också att man borde öka undervisning i nordisk historia i skolor. Nästa UNR-möte i Espoo. Medlemstidningen har börjat publiceras igen. Har ej kommit ut under Nytt namn: Nordkant. Saunaexpress var i Åbo i februari och hade ca 45 deltagare. Föreningen Norden Norge: Föreningen har landsmöte i Stavanger 6-8 juni. Ca 100 delegater deltar och huvudtema är om man ska ha 2 eller 3 årige landsmötesperioder samt representantskap eller inte. Programmet kommer att bestå av hälsning från nordisk samarbetsminister Heidi Grande Røys, Kristina Persson FN Sverige pratar om Globalisering, Sylfest Lomheim, direktør i språkrådet om nabospråk, Geir Flikke, ass. direktør Norsk utrikspolitisk institutt om Norden i Världen och Kristin Olofsdottir som rapporterar från Norden-föreningarna. Nästa nr. av medlemsmagasinet kommer att handla om Landsmötet. Mångfallsår i Norge, i regi av Kulturdepartementet. Medlemsmagasinet Norden med tema Mångfall om bl.a. lokallaget i Nittedal som önskar invandrarbarn välkomna till hele Norden, och som bl.a. har arrangerat gästabud om Grönland. Man har lanserat ny hemsida samt börjat skicka ut digitalt nyhetsbrev till alla medlemmar med e-postadress. Ny korrespondentresa kommer att ordnas för elever i gymnasiet. Resan går från Oslo via Stockholm, Helsingfors (under Nordisk Råds session) och till St. Petersburg. Föreningen ordnar sommarläger. Nytt undervisningsmaterial med fokus på Nordisk samarbete håller på att tas fram. Man fortsätter med sina fredagsfrukostar. Teman har varit: Miljö - individansvar, Ryssland och Norden, kulturellt mångfall samt fertilitet. Generalsekreteraren har lett seminarium om: Nordiskt försvar, transport: nordisk triangel samt EU-seminarium i Stockholm. Föreningens arbete med Gränshinder har skett genom Hallo Norden, samarbete med Bjarne Mørk Eidem, norsk rep. i Grensehinderforumet. Man har haft orienteringsmöte med samarbetmininstern. 10

11 Ny medarbetare på Hallo Norden vid namn Kristin Skjævesland. Föreningen har köpt vaktmästarbostaden på Abbediengen hovedgård och har nu alla lokaler på området. Föreningen Norden på Åland: På Åland har man haft årsstämma och till ny ordförande valdes Folke Sjölund. Inom Nordjobb håller man på att sätta nytt rekord och i år är det i antal ålänningar man får iväg ut. Man har gett alla nordjobbare 2 utmaningar under sommaren. Man kommer på Åland ta emot flera lokalavdelningar från Sverige och Norge på besök. Café Norden hålls på Åland i höst. Föreningen Norden Färöarna: Man har under våren haft följande aktiviteter; föredrag om Högskolor förr och nu, Ibsens kvinnor, generalförsamling, besök av Bengt Göransson som höll föredrag. Man har hittat en medlem som kan tänka sig att översätta orden i matordlistan till färöiska. Föreningen Norden Finland: Man har inventerat föreningen uppifrån och ner genom hela organisationen. Föreningen har under tema Finska kriget. Det har varit stor respons från lokalavdelningarna och rekord i antalet arrangemang. Det har i föreningen ordnat en resa till armémuseet i Stockholm för alla distriktsordförande under detta tema. Man har även haft en föreläsningsserie om det gemensamma 1800-talet. Förslag på arrangemang i mellanåret, mellan landsmötena, har tagits in från lokalavdelningarna är första gången man har ett sådant mellanår. Till orientering P-SAG 34/07 Mødeplan for 2008 næste møde Diskussioner sker om att lägga ett direktörsmöte på Biskops Arnö eftersom så många ändå är på plats. Ett kort presidiemöte önskas i Kungälv i samband med styrelseseminariet. P-SAG 35/08 Eventuelt Mötesplanen blev genomgången och suppleras. Ny mötesplan för 2008 skickas ut tillsammans med protokollet. Nästa presidiemöte i Kungälv. Espen Stedje vill tala om Røde Kors Nordic United World College Skolen er et internasjonalt gymnas med 200 lever fra hele verden. Alle de nordiske land og områder er med, og dette er dermed en viktig skole. Knapt noen annen skole har elever fra samtlige nordiske land og områder. Alle land og 11

12 områder er representert i skolens råd, og regjeringene er med å finanisere skolen. FNF har en plass i rådet og Kristin Ólafsdóttir møter på rådsmøtene. Fra svensk side har man vurdert et kutt i bidraget til skolen, noe man også har gjort på Åland. Oppfordring til å følge med hva som skjer med finaniseringen på skolen og viktig med rapporter også til presidiet, siden FNF er rådsmedlem. I forbindelse med et bøsøk på skole sa dronning Sonja, at hun håpet man fant en løsning på finansiering fra svensk side, siden skolen er et flott nordisk tiltak. 12

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hipp hurra Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hip Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? Stefán Gíslason TemaNord

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer