FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund"

Transkript

1 Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I HELSINGFORS SÖNDAG DEN 26. OKTOBER 2008 KL oktober 2008 Sted: Riksdagen, Helsingfors Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen Peter Jon Larsen N-Norden: Espen Stedje FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund Stefan Vilbergsson Sofie Norrlund FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Høgni Djurhuus Helena Johansson FNUF: Marika Salko-Aho Mødets gæst Árni Páll Árnason, medlem af Nordisk Råds Præsidium, beretter om finanskrisen i Island. Diskussioner sker om vad man kan göra i den folkliga dimensionen. Espen berättar att man i Norge har gett rådet till sina föreningar som har isländska vänskapsbyar att försöka stötta. Bl.a. får inte isländkska studenter som studerar utomlands ut sina studiebidrag. Man kan t.ex. stödja och hjälpa dessa studenter. Arni har berättat om hur UK har agerat mot Island. Bjarni kommenterar på detta. Arni menade att det man kan göra på den folkliga nivån är att trycka på sina politiker att stödja Island i UKsaken, genom EU-parlamentet. Outi menar det är i detta läge intressant att se hur långt det nordiska broderintresset sträcker sig. Informationen tas till orientering och presidiet följer debatterna i frågan under sessionen med intresse. P-SAG 46/08 Godkendelse af dagsorden og valg af protokoljusterer Dagordningen godkänd. Nordjobbsfrågan tas efter Fredrik Jakobsen anländer. Marika Salko Aho blev vald till protokolljusterare.

2 Dagsordningen godkänd och Marika blev vald till protokolljusterare. P-SAG 47/08 Godkendelse af protokol fra P-MØDE 03/08 den 28. september i Kungälv Protokollet blev godkänt. P-SAG 48/08 Utkast till budget 2009 Helena Johansson går igenom budgetförslaget. I budgeten finns inga större förändringar utöver inköp av exchange-server. FNF får precis som alla andra projekt i NMR bidraget nerskuret med 2%, men kursen ligger dock så att FNF får ett ökat bidrag. Kursen i budgeten bestäms 1/1-09 och den slutliga budgeten presenteras på januarimötet. Ordförande understryker vikten av en bra arbetsmiljö och moderna, uppdaterade hemsidor. Stor vikt bör läggas framöver på hemsidorna. Presidiet diskuterar möjligheten med ett sommarmöte på Grönland för att göra oss synliga där och ha möten med människor som man kan försöka aktivera i saken att skapa en aktiv Norden-förening. Kristín berättar att hon inte lyckats få kontakt med Joseph Motzfeldt sedan mötet i Visby och att hon därför gärna skulle vilja kontakta någon annan för hjälp med att blåsa liv i den grönländske föreningen. Rambudgeten godkänns. Generalsekreteraren får mandat att ta kontakt med andra personer om en grönländsk Norden-förening samt att undersöka kostnader för ett möte på Grönland. P-SAG 49/08 FNF s handlingsplan status Kristin berättar lite kring statusrapporten, bl.a. om möten hon haft och kommer ha kring mångkulturella projekt. Kring Klimafrågan berättar Kristina om samarbetet med Vuxenskolan. Vidare föreslår ordförande att Sverige får stöd för studiematerialet som är framtaget tillsammans med Vuxenskolan, från de pengar som är över på kontot Arbetsgrupper Frågan kring vidare klimaarbete ihop med Vuxenskolan tas upp på januari mötet. Föreningen Norden Sverige får sek som stöd för framtagning av Klimat-studiematerial som alla andra länder kan använda. P-SAG 50/08 Mødet med Mogens Jensen formand for Kultur- og Uddannelsesudvalget 2

3 Förslag på frågor i kommenterad dagsordning. Viktigt att hinna med språkproblematiken samt Kulturutskottets prioriteringar och planer. Frågan om språk och Kulturutskottets prioriteringar tas först under besöket. Finns sedan tid kan man även ta de andra frågorna från den kommentarade dagsordningen. P-SAG 51/08 Klimaarbejdet En appell är skriven till de nordiska regeringarna och översatt till finska och isländska. Den är utskickad per . Outi berättar att en del av presidiet är inbjudna att vara med på miljöutskottets möte under måndagen. Förslag att ordförande, Kristina och Kristin går på mötet. Mats: Ang. punkt 5, diskussion om Nordiska utvecklingsfonden ska avvecklas. Om den avvecklas är en vidare diskussion var de kvarvarande pengarna ska gå. En väldigt viktig fond. Man bör ställa frågan till utskottet vid mötet vad de har för tankar kring fonden. Kristin berättar att Halldor har sagt i ett tal att man ser gärna att pengarna används i klimatarbetet. Larserik berättar att även den finska delegationen har haft frågan uppe. Outi, Kristina och Kristin går på miljöutskottets möte och tar där upp den frågan. P-SAG 52/08 Forslag til en udtalelse vedrørende handlingsplan om nordisk sprogsamarbejde Outi påpekar att när man pratar om språkfrågor ska man inte glömma språkkonvensionen. Detta er särskilt viktigt för Islänningar och Finnar. En ändring bör göras i brevet som ska gå iväg. den nordiske sprogkonventionen og språkdeklarationen, nu omsættes... Larserik berättar att man pratar i NR om att sänka bidraget till tolkning till isländska och finska. Uttalandet godtas med försändringen som ordförande föreslagit. P-SAG 53/08 Et brev til NMR/det islandske formandskab vedr. Globaliseringsforum 3

4 P-SAG 54/08 Nordjob P-SAG 54/08 Nordjob Præsidiet godkender udkast til brev til NMR og det islandske formandskab vedr. Globaliseringsforum Fredrik Jakobsen berättar om problemet sekretariatet har med för få danska sökande och tillsatta inom Nordjobb. En rapport är bifogad över olika åtgärder som sekretariatet har vidtagit. Projektet strävar efter att i sitt arbete komma in i en positiv trend som genererar bättre resultat för varje år som går. Den satsning som påbörjades för två år sedan har sammanlagt gett en liten ökning efter en större ökning första året och sedan en tillbakagång under andra året. Sekretariatet för ständigt en dialog och har haft flera möten med FNU i Danmark och på central nivå för att komma till rätta med problemen. FNU kommer även i framtiden i allra högsta grad att vara involverade i frågan. Olika tänkbara orsaker är listade i rapporten. Inför 2009 kommer sekretariatet åter igen att ha en riktad informationssats mot Danmark och danska sökande. Frode Sørensen går igenom statistiken och tar upp sin oro över den utveckling som skett samt snedfördelningen som finns mellan länderna. Han ser projektet som mer eller mindre bilateralt som det är nu. Han anser att det är viktigt att få ut fler danskar och att en dialog måste tas med arbetsgivarna om varför de väljer bort de danska ansökningarna. Frode påpekar vidare att arbetsgivarna i Danmark inte får välja mellan de sökande, så som man gör i de andra länderna. Han säger att arbetsgivarna inte har någon möjlighet att välja bort kandidater så som man gör i andra länder. Frode ser gärna att man börjar göra så även i andra länder. Fredrik belyser den höga arbetsbelastningen som finns ute hos länderna för att komma upp i måltalet 750. Fredrik går igenom vilka sekretariatsbaserade åtgärder som har genomförts under året för att få ut mer danskar och norrmän i Nordjobb. Man har konsekvent valt att presentera danskar framför svenskar och finländare för arbetsgivare i de fall det har funnits danska kandidater. Fredrik påpekar att det av statistiken framstår som att arbetsgivarna i högre grad väljer bort danskar än de flesta andra språkgrupper. Utvärderingen stödjer detta då det bl.a. framgår att man hellre väljer nordjobbare från andra språkgrupper. 4

5 Peter Jon Larsen menar att man inte ska börja med att skaffa fler ansökningar från Danmark. Man ska först koncentrera sig på att få ut fler av de sökande i jobb så att man sen kan påvisa att sökande verkligen får jobb. Då kommer det automatiskt bli fler sökande till nästa år. Han understryker hur viktigt det är att även i andra länder göra som i Danmark, d.v.s. att man har ett förfarande där arbetsgivarna inte får välja utan tvingas ta de kandidater som projektledaren presenterar. Han menar att hans kollegor måste komma mer in i processen i sina nationella föreningar. Sofie Norrlund understryker att det inte bara är Danmark som har de problem som Frode tar upp utan att även andra länder har svårt att få ut sökande. Detta beror bl.a. på att många sökande tackar nej till lågstatusjobb som t.ex. städjobb. Sofie säger vidare att ett stort problem är att länderna inte har helårsanställda som kan arbeta under hela året med att hitta arbetsgivare och därmed också behålla många bra kontakter. Att Danmark hittar många jobb beror bl.a. på att de har en helårsanställd projektledare och har så haft under många år. Detta innebär att projektledaren har arbetat upp många personliga kontakter som låter honom välja ut kandidater på ett sätt som man inte är möjligt för nyare projektledare i de övriga länderna där man inte på samma sätt har några personliga relationer till arbetsgivarna. Larserik påpekar att det i Finland är en språktröskel som gör situationen med att tillsätta nordjobbare svår. I Finland har man dock en anställd projektledare under hösten som jobbar mycket med dessa frågor. Stefan tar även upp att nordjobbs obalans till stor del speglar hur situationen ser ut i de nordiska samhällena. Det finns naturliga rörelser från Finland till Sverige, från Sverige till Norge och från Island till Danmark och dessa rörelser ser man i ansökningssiffrorna. Stefan påpekar vidare att Nordjobb är olika mycket känt i de olika länderna och att det påverkar hur många som söker från det landet och därmed hur många som blir nordjobbare från det landet. Stefan konstaterar att det verkar som att Nordjobb är tämligen okänt i Danmark. Frode menar att man måste se över om de återkommande arbetsgivarna alltid tar nordjobbare från samma länder. Han påpekar också att det är oviktigt hur många danskar som söker om de ändå inte får ett jobb. Det skickar dåliga signaler till dem, säger han. Foreningen Norden kan hitta danska nordjobbare till de jobb som erbjuds oavsett om det är på Island, Finland, Lappland eller någon annanstans. Frode säger att om de övriga länderna bara kan ordna jobben så ska de se till att hitta nordjobbaren. I detta sammanhang säger också Frode att om han blir tvungen, för att få fler danska nordjobbare, så är han beredd att skicka Danmarks projektledare till de övriga länderna för att ordna jobb åt danska nordjobbare genom samtal med arbetsgivare. Mats belyser problemet med kvaliteten på projektet. Som det är nu går det inte att hålla kvaliteten uppe när måltalet hela tiden hamnar i fokus. Man lägger så mycket resurser på att nå måltalet att kvaliteten måste stå åt sidan. Han ställer frågan om kanske en diskussion måste tas med NMR om vad som är viktigast av kvantitet och kvalitet. 5

6 Direktörskollegiet är på god väg i diskussionerna kring att ha helårsprojekt som parallellprojekt. Bjarni Danielsson undrar hur pass man provat på att ha nordjobb inom vänortssamarbetet. Bjarni anser att en sådan modell automatiskt skulle ge fler danskar som då skulle jobba i respektive vänorter. Kristin inflikar att NMR verkligen ser hårt på att Nordjobb ska hålla måltalet. NMR har redan lagt med i sitt budgetförslag att man inte kommer att skära ned på Nordjobbs bidrag endast om man under 2009 överstiger 2008 års resultat. Frode ifrågasätter hur länge vi kan stå för vårt projekt om vi inte kan hålla en kvalitet som vi kan stå för. Frågan är även hur länge NMR kommer att fortsätta stödja Nordjobb om man inte håller en bra kvalitet. Frode framför en önskan om att man inför måltal också för dem som sänds ut från länderna för att nå större nationell balans. Frode påpekar att han avser att ge i uppdrag till sin generalsekretare att ta fram siffror och sen delge sekretariatet dessa. Fredrik kommenterar diskussionerna med att sekretariatet måste fortsätta att attackera problemet på två fronter. Han säger att man måste prioritera danskar i ansökningsförfarandet samtidigt som man aktivt arbetar med att få fler ansökningar. Fredrik understryker att det är en korrelation mellan antalet kompletta danska sökande och antalet tillsatta danskar. Man har även arbetat med att få igång Nordjobb på nya orter och i nya regioner såsom Nordkalotten, för att bättre tillfredsställa danskars önskemål. Ordförande föreslår att man ger mandat till direktörerna att tillsammans med projektchefen jobba vidare med åtgärder för att få fler ansökningar och för att kunna tillsätta fler danskar samt att jobba vidare med förundersökningar till de parallellprojekt som kan komplettera Nordjobb till att bli ett helårsprojekt. Direktörerna kommer med förslag på januarimötet på åtgärder för att öka antalet danska ansökningar och danska anställda samt förslag om parallellprojekt. Presidiet önskar att man strävar efter att uppnå större nationell balans vad gäller antalet tillsatta och utsända nordjobbare. P-SAG 55/08 Grænsehindringer Larserik berättar om arbetet i gränshindersgruppen. En stor fråga är nu på väg att lösas. Detta är Ikeas finanstransporter över SV-Fi gränsen. Gruppen jobbar för att se till att det inte uppkommer nya gränshinder vid lagförslag. Nya frågor Fjärrvärmen i Haparanda Torneåområdet. Andra konkreta frågor som är på gång: Sopbilarna över FI-Sv-gränsen. Elmontörer som inte får jobba på andra sidan gränsen. Depositioner vid mässor ses över. 4-månadersregeln som FI har infört ser man på. Detta omöjliggör för säsongsarbete. 6

7 Andra stora frågor: Implementering av EU-lagar. Förtidspension. Pantsystemet (nationella). Personnumret i Sverige /ID-kort. Utredning kring avgifterna för bilar, hur länge man får lov att ha annan nordiskregistrerad bil. Byggsektorn kommer att ses som en fortsättning på elmontörerna. Tas till orientering P-SAG 56/08 Statusrapport Biblioteksugen Förslag från direktörskollegiet på nästa års tema är Krig och Fred i norden. Folke undrar över hur arbetet sker rent praktiskt framöver nu när PR-föreningen inte är med. Kristin berättar att det har tagits fram en arbetsgrupp med en represent från varje land som jobbar fram förslag på tema och text som går till direktörsgruppen som sedan tar beslut kring detta för att lägga förslag till presidiet. Frode ser att man gör riktade kampanjer vid de ställen som aldrig varit med i projektet. Mer pengar ska användas till just PR. Peter Jon ser gärna att man försöker se långsiktigt på planerarna för projektet, för hur processen ska se ut t.ex. Danmark har haft möte med den danska biblioteksföreningen. Så kan man göra även i de andra länderna innan arbetsmötena. Mats ser det viktigt nu när vi ska söka pengar varje år som inte är säkra, är det viktigt att nästa år blir vällyckat, så man har bra underlag när man sedan uppvaktar sina kulturministrar för fortsatt bidrag. Outi föreslår att man lägger upp till en temaplan för 2-3 år fram i tiden för Biblioteksveckan. Tema för år 2009 beslutas till Krig och fred i norden. P-SAG 57/08 Statusrapport Norden i Bio 07/08 Kristin berättar att man har tankar om att göra ett NiB 09/10 med tema Klimat, i samarbete med FN s klimatkontor i Bryssel. Tas till orientering 7

8 P-SAG 58/08 Madordlista Kristin berättar om hur långt man kommit i arbetet samt uppmanar länderna att samla in lokala recept att lägga ut på sidan. Tas till orientering P-SAG 59/08 Nordisk Råds Session Ordförande gör alla uppmärksamma på debatten som sker kl med påföljande middag Tas till orientering P-SAG 60/08 Rapporter fra foreningerne Åland: Sofie Norrlund tjänstledig Vikarie Bror Myllykoski. Norge: Nordenkorrespondentene 35 deltagere, fra Norge og Sverige reiste fra Stockholm, til Åland, besøkte Nordisk Råds sesjon i Helsingfors der de fikk intervjue både statsministere og parlamentarikere. Reisen ble avslutten i St. Petersburg. Elevene rapporterer til og til lokalaviser. Foreningen Norden hadde møte med Nordisk Råds norske delegasjon på Stortinget i forkant av behandlingen av Stortingsmeldingene om språk og nordisk samarbeid, samt Nordisk Råds sesjon i Helsingfors. Generalsekretæren har holdt foredrag om Norden for studentsamfunnet i Bergen. Generalsekretæren deltok ved overrekkelsen av Letterstedska föreningens nordiske fortjenste medalje til Gudrun Waadeland 24. september Nytt undervisningshefte og plakat Bli kjent med Norden er sendt til 3200 barneskoler i Norge og til medlemsskoler i Föreningen Norden Sverige som kan bestille i klassesett. Alle de heftene som ble trykt er sendt ut, og nytt opplag er på vei. 105 norske Nordjobb-søkere har bedt om gratis medlemskap i Foreningen Norden Norge og har fått informasjonspakke To norske ungdommer drøfter oppstart av en ungdomsavdeling av Norden Norge. De deltar på Ungdommens Nordiske Råd i Helsingfors oktober. Norden i Fokus arrangerte fredagsfrokoster: om miljø på Høgskolen i Oslo 3. oktober, samt om nordisk samarbeid med demokratisk underskudd blant unge 17. oktober Spørreundersøkelse presenteres. Tas till orientering 8

9 P-SAG 61/08 Mødeplan for 2009 næste møde Förslag från Pohjola Norden för styrelseseminarium är Borgå, Vasa eller Lahtis. Sommarmötets datum bestäms i samråd med Kristina Persson eftersom hon är ordförande Direktörerna tar fram budget för Grönlandmöte för att kunna ta ställning till detta i januari. Nästa presidiemöte i Reykjavik januari. Mötesplan för 2009 vedtagen. Styrelseseminarie i Borgå. P-SAG 45/08 Eventuelt Inget blev framfört under denna punkt. Mogens Jensen: Man vill i kulturutskottet ha en evaluering under våren 2009 hur den nya kulturordningen fungerar. Man oroar sig att den folkliga förankringen försvinner med ordningen som är. Bugeten en stor fråga, pga stora neddragningar på kultursidan hos NMR. Kulturutskottet uppvaktar kulturministrarna om nerdragningarna. I budgetförslaget var pengarna halverade från 8 till 4 miljoner. Man har nu blivit lovad 6 miljoner efter uppvaktningen. De 2 miljonerna ska satsas inom 3 områden; utbildningen inom kulturområdet hos unga i skolan, datorspel samt direkta samarbetesprojekt mellan konstnärer och arbetsplatser. Inom t.ex. design, musik, film. Inom datorspel vill man t.ex. stödja skapande av föreningsverksamhet kring datorspel. Man ska även under sessionen ha möte kring kultursamarbete med invandrare, hur invandrare i Norden kan komma fram och få framföra sin musik och teater. Man ska också diskutera samarbete med EU samt public service. Hur man ska kunna behålla public service i dessa tider? Språk är viktigt för utskottet. Man jobbar med temat hälsa. Hur man kan använda kultur, t.ex. konst i hälsoarbete. Annan fråga under sessionen är drop-outs, många unga gör inte färdigt sin utbildning. Ett gemensamt nordiskt problem. Andra frågor man jobbar med grannlands-tv. Hur säkrar vi att medborgarna kan se nabolandstv? Frode kommenterar på Mogens redovisning. Bjarni frågar om vilket man ser viktigast, spridda småprojekt eller större satsningar. Mats ser allvarligt på den kommunikationsbrist som är mellan de nationella kulturutskotten och NR s kulturutskott t.ex. Marika ställer frågan om vad som görs om undervisning i nordiska språk i skolorna. Mogens svarar Marika att de tittar på detta eftersom man ser det som en mycket viktig fråga. Vad gäller kommunikationen håller Mogens helt med Mats och tar med sig de tankar Mats har om kommunikationen med de nationella kulturutskotten. 9

FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Kristina Persson. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Bror Myllykoski Ásdís Eva Hannesdóttir

FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Kristina Persson. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Bror Myllykoski Ásdís Eva Hannesdóttir Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I REYKJAVIK TISDAG DEN 27. JANUARI 2009 KL. 09.00-16.00 10 februari 2009 Sted: Hotell Saga, Reykjavik Deltagere: DK-Norden: Arne Nielsen N-Norden: Tove Veierød Per Ritzler

Läs mer

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I VISBY FREDAG DEN 23. MAJ 2008 KL. 13.00-18.00 29 maj 2008 Sted: Hotell Strand, Visby Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik Häggman N-Norden:

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Referat. 31/11 Godkännande av dagordning. 32/11 Godkännande av referat

Referat. 31/11 Godkännande av dagordning. 32/11 Godkännande av referat Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 1. november 2011 Mødested Köpenhamn Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Läs mer

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor HS 13.10.2015 2 1992: Finland, Island, Norge och Sverige anslöt sig till EES (EØS) Den gamla nordiska trygghetskonventionen

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island

från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island Referat Köpenhamn den 13 februari 2004 J.nr.: 04-942-01 från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island Lokal: Hotel Nordica, Möteslokal F Tid: kl. 09.00-10.45 Bilaga 1: deltagarförteckning

Läs mer

Referat. 1. Godkännande av dagordning. 2. Godkännande av referat. 3. Medlemsförslag om gemensam nordisk insats mot ungdomsarbetslöshet.

Referat. 1. Godkännande av dagordning. 2. Godkännande av referat. 3. Medlemsförslag om gemensam nordisk insats mot ungdomsarbetslöshet. Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 2. november 2010 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 09. november

Läs mer

kulturfondens styrelsemöte

kulturfondens styrelsemöte Protokoll Nr. 180, 2017 [Rubrik Nordiska - Udskift forside via menuen "Nordisk Kulturfond". OBS. denne side slettes ved skift] [Overskrift] kulturfondens [Tekst] styrelsemöte 30/5 2017 Oslo DELTAGARE Danmark

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 16. september 2008 Mødested Grand Hotel - møderum Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Referat. 98/14 Öppnande av möte och godkännande av dagordning. 99/14 Protokollet från mötet den 22-23 september 2014 i Tammerfors.

Referat. 98/14 Öppnande av möte och godkännande av dagordning. 99/14 Protokollet från mötet den 22-23 september 2014 i Tammerfors. Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 28. oktober 2014 Mødested Justitieutskottets sessionssal (RÖ 7-44), Riksdagen, Stockholm Referat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

Protokoll styrgruppsmøte september 2011

Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Torgeir Selle 09.09.2011 10:09 Protokoll / referat fra styringsgruppemøtet i Norge 3 august til 2. september 2011 Datum 1-2 september 2011 Tid kl. 09.00-20.00 (1

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 15 april 2004 i Helsingfors, Finland

från välfärdsutskottet möte den 15 april 2004 i Helsingfors, Finland Referat Köpenhamn den 2004 J.nr.: 04-942-02 från välfärdsutskottet möte den 15 april 2004 i Helsingfors, Finland Lokal: Helsingfors Mässcentrum Tid: kl. 13.30-16.00 Bilaga 1: deltagarförteckning från mötet

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for miljø, MR-M Mødetid 8. april 2008 Mødested NMR Sekretariatet - Ministerrådssalen kl. 9.30-12.15 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200

Läs mer

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Referat Köpenhamn den 15 oktober 2003 J.nr.:03-942-04 Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Lokal: Mötesrum 112 Tid: 09.00-12.00 Bilaga: Deltagarförteckning Ordföranden

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Torsdagen den 28.8. kl. 8.30-16.30 Möteslokal: 1. MÖTET ÖPPNAS 2. GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 3. REFERATET

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB 1 2004-12-09 Protokoll nr 37 Svenska PEFC Ek. för. Tid: 2004-12-08 Plats: LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall,

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 22 september 2004 i Mariehamn, Åland Lokal: Ålands lagting, konferensrum 1 Tid: kl och

från välfärdsutskottet möte den 22 september 2004 i Mariehamn, Åland Lokal: Ålands lagting, konferensrum 1 Tid: kl och Nordisk Råd J-Nr: 04-942-05 Dato: 10 september 2004 Referat från välfärdsutskottet möte den 22 september 2004 i Mariehamn, Åland Lokal: Ålands lagting, konferensrum 1 Tid: kl. 09.00-12.00 och 13.00-14.00

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM Torsdagen den 13.3. kl. 12.00-18.00 Fredagen den 14.3. kl. 9.00-13.00 Möteslokal: Stockholm,

Läs mer

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet INS Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004 Projektet initierades av Nordiska kulturfonden december 2001 Projektet administrerades av Norsk språkråd Projektledning:

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare.

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare. 1(5) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-10-07 Plats: Möte via Lync Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar

Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar Nordisk Rusmiddelseminar, Visby 24-27.8.2015 Nina Karlsson, Nordens Välfärdscenter Finland 1 Inledning - På ett internationellt plan har Europa det

Läs mer

1. Välj en bra bild till din ansökning. 2. Fyll i relevant utbildning 1. 2.

1. Välj en bra bild till din ansökning. 2. Fyll i relevant utbildning 1. 2. Guide till ansökan 1. Välj en bra bild till din ansökning Välj helst ett passliknande fotografi där endast ditt ansikte syns. Använd inte ett foto där du poserar eller är på fest, då det kan verka oseriöst.

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 8. december 2011-9. december 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

Modersmål och litteratur 5 sp Grannspråksdidaktik

Modersmål och litteratur 5 sp Grannspråksdidaktik Modersmål och litteratur 5 sp Grannspråksdidaktik 15.10.2008 Anna Slotte-Lüttge Vad är det danska i filmen? Fundera vidare Varifrån har du fått denna bild av det danska? Presenterar filmen klichéer eller

Läs mer

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703).

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703). Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703). Närvarande: Jan B., Sten H., Gunnar L. och Sven R. Inbjudna: * Tillträdande FR-representanter: Helen W., Mellersta

Läs mer

Protokoll. för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors.

Protokoll. för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors. 1 = = = = = = = OMMVJMRJON= Protokoll för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors. Närvarande: Anders Lundgren, Tove Kristin Karlsen,

Läs mer

Peter gick igenom uppföljningspunkter från O/S möte i Trondheim 23 april 2013.

Peter gick igenom uppföljningspunkter från O/S möte i Trondheim 23 april 2013. Minnesanteckningar NVF Informationssystem Ordförande/sekreterare Tid: onsdag 29 maj 2013 kl. 15.00-17.30 Plats: Röros Mötesanteckningar - Trond Wiberg Närvarande: Peter Wessel; Trond Wiberg; Reijo Prokkola;

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Sommarkurs 2012 Selfoss, Island. Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Sommarkurs 2012 Selfoss, Island. Nordiska Lärarorganisationers Samråd Sommarkurs 2012 Selfoss, Island Nordiska Lärarorganisationers Samråd Nordiskt samarbete? Skandinavister 1840 talet (Öresund Lund) Langeliniekajen Fram till 1815 bara krig 300 år av konstant krig mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

Styrelsen Protokoll 5/2007 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

Styrelsen Protokoll 5/2007 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE Styrelsen Protokoll 5/2007 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2007 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Söndagen den 2 september 2007 Tid:

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service Bergen, Norge augusti 2007 Studenten i fokus

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service Bergen, Norge augusti 2007 Studenten i fokus 1 OMMTJNNJMN mêçíçâçää Ñ êëíóêöêìéééåñ êaéíåçêçáëâ~ìåáîéêëáíéíë~çãáåáëíê~í êëë~ã~êäéíéíëã íé íáääë~ãã~åëãéççêçñ ê~åçéå~ñêéç~öéåçéåosçâíçäéêommtáüêüìëk aéäí~ö~êéw^åçéêëiìåçöêéåiqçîéhêáëíáåh~êäëéåi^åáí~káéãájfáä~üíáih~êáqçîé

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 1 november 2004 i Stockholm, Sverige

från välfärdsutskottet möte den 1 november 2004 i Stockholm, Sverige Referat 04-942-06 från välfärdsutskottet möte den 1 november 2004 i Stockholm, Sverige Lokal: Riksdagen, RÖ 7-23 Tid: kl. 10.00-12.00 Bilaga 1: deltagarförteckning från mötet den 1 november 2004 i Stockholm,

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2012 29 45. Förbundsstyrelsen 2012-09-20 1 (9) Förbundskansliet, Solna

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2012 29 45. Förbundsstyrelsen 2012-09-20 1 (9) Förbundskansliet, Solna Förbundsstyrelsen 2012-09-20 1 (9) Tid Kl 10:00 15:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Solna Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

= = mêçíçâçää= Ñ ê=ëíóêöêìéééå=ñ ê=aéí=åçêçáëâ~=ìåáîéêëáíéíë~çãáåáëíê~í êëë~ã~êäéíéíë=ã íé=ñêéç~öéå= ÇÉå=NN=ã~à=OMMT=á=h~äã~êK=

= = mêçíçâçää= Ñ ê=ëíóêöêìéééå=ñ ê=aéí=åçêçáëâ~=ìåáîéêëáíéíë~çãáåáëíê~í êëë~ã~êäéíéíë=ã íé=ñêéç~öéå= ÇÉå=NN=ã~à=OMMT=á=h~äã~êK= 1 OMMTJMRJNR mêçíçâçää Ñ êëíóêöêìéééåñ êaéíåçêçáëâ~ìåáîéêëáíéíë~çãáåáëíê~í êëë~ã~êäéíéíëã íéñêéç~öéå ÇÉåNNã~àOMMTáh~äã~êK Närvarande: Anders Lundgren, Roger Broo, Stig Møller, Poul Bonde, Stig Bäckström,

Läs mer

Referat. 1. Godkännande av dagordning. 2. Godkännande av referat. 3. Presentation av NORDREGIO. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkännande av dagordning. 2. Godkännande av referat. 3. Presentation av NORDREGIO. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 27. oktober 2008 Mødested Riksdagen, Helsingfors Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Läs mer

Amila Maksumic, Trafikverket

Amila Maksumic, Trafikverket Minnesanteckningar NVF Informationssystem Ordförande/sekreterare Tid: måndag tisdag den 15 april -16 april 2013 Plats: Trondheim COWI Närvarande: Wessel; Trond Wiberg; Frode Wiggen, Reijo Prokkola; Niklas

Läs mer

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Projektets titel: Arbetsgruppsmöten för teckenspråksnätverket. Projektstart og projektslut: 2012 2013. Aktiviteter i hele projektets levetid:

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND (NIPÅ), nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-K) den 23 oktober 2015, och gällande från den 1 januari 2016.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE -1- (7) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 22 MAJ 2014 PÅ SCANDIC CROWN HOTEL I GÖTEBORG. Mötet inleddes med en sittning med Landspitalinn från Island, arrangörer av DNHL 2016, och avslutades

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Långvarigt nätverksstöd

Långvarigt nätverksstöd 1. Grundläggande information 1.1. Nätverkets namn 1.2. En kort engelskspråkig beskrivning 0/500 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet Arni Bragason Det nordiska samarbetet Norden består av 5 självständiga länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) och 3 självständiga regioner (Färöarna, Åland och Grönland). Sammanlagt 25 miljoner

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare)

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Finlandssvenska Online 2016-2018 Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Vad är Finlandssvenska Online? En digital kurs i finlandssvenska

Läs mer

Referat. 31/12 Godkännande av dagordning. 32/12 Betänkande angående NMR:s meddelande om rek. 21/2010 om nordisk produktion av förnybar energi

Referat. 31/12 Godkännande av dagordning. 32/12 Betänkande angående NMR:s meddelande om rek. 21/2010 om nordisk produktion av förnybar energi Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 27. juni 2012 Mødested Nuuk Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 02.

Läs mer

Från möte i välfärdsutskottet den 4 februari 2003 på Riksdagen i Sverige, Stockholm. Lokal: Skatteutskottets sessionssal, RÖ-4-09 Tid:

Från möte i välfärdsutskottet den 4 februari 2003 på Riksdagen i Sverige, Stockholm. Lokal: Skatteutskottets sessionssal, RÖ-4-09 Tid: Välfärdsutskottet Köpenhamn den 15 februari 2003 Jnr.: 03-942-01 Referat Från möte i välfärdsutskottet den 4 februari 2003 på Riksdagen i Sverige, Stockholm Lokal: Skatteutskottets sessionssal, RÖ-4-09

Läs mer

Medlemsblad 2016-2. Kära Nordenvänner,

Medlemsblad 2016-2. Kära Nordenvänner, Medlemsblad 2016-2 Kära Nordenvänner, Den första veckan i april kommer ni att nås av detta medlemsbrev med resten av vårens program. Min förhoppning är att ni har tid att läsa igenom programmet och hoppas

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Birgitta Larsson Ledningsstaben 2005-11-30 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Närvarande: Förhindrade: Friederike Gerlach (mp) Inger Clasinder (fp) Lisbeth

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Den nordiska språkkonventionen Nordiska språkmötet /Sten Palmgren

Den nordiska språkkonventionen Nordiska språkmötet /Sten Palmgren De fördragsslutande staterna förbinder sig att verka för att en medborgare i en fördragsslutande stat vid behov skall kunna använda sitt eget språk vid kontakt med myndigheter och andra offentliga organ

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om ändring av ordförandeskapsrotationen i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om ändring av ordförandeskapsrotationen i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG s betänkande över Medlemsförslag om ändring av ordförandeskapsrotationen i Nordiska ministerrådet och 1. s förslag föreslår att inte företar sig ytterligare i anledning av

Läs mer

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter till regeringen Delegationen för mänskliga rättigheter har arbetat med mänskliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes 9 april 18:00 Administrativa frågor : Statusrapporten: I Norge har man börjat sätta samman rapporten. I Sverige är det deadline nästa vecka.

Läs mer