HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN Som ett led i Styret 2011:s arbete för att bättre nå ut till sektionens alla medlemmar har vi här satt ihop en halvårsrapport för sektionens verksamhet under första halvåret av Den är dels tänkt att läsas som en verksamhetsberättelse för första halvåret, men också som en analys av var vi tycker att vi är i förhållande till verksamhetsplanen, och en vink om vad vi vill fokusera på under hösten.

2 Sid. 2 av 9 Innehåll Inledning 3 Kommunikation och marknadsföring 3 Dokument och rutiner 4 Sektionslokalen 4 Näringsliv 4 Studiesocial verksamhet 5 Utbildning 6 Ekonomi och redovisning 7 Seniorkontakt 9 Informationsspridning 9

3 Sid. 3 av 9 Inledning På Fysiksektionen har det första halvåret 2011 varit händelserikt på många sätt. Flytten av konsulatet, genomförandet av FArm, nylanseringen av f.kth.se och de omfattande uppdateringarna av våra stadgar har knappast undgått någon av våra medlemmar. De är alla förbättringar som jag är mycket stolt över att Fysiksektionen kan åstadkomma, och som inte vore möjligt utan det stora engagemang som finns. Styrelsen har jobbat hårt för att öka medlemmarnas insikt i sektionens verksamhet, och är därför nöjda med att kunna presentera denna halvårsrapport. Kika igenom den, och tveka inte att göra dig hörd om du vill ändra på något i framtiden, eller införa något nytt. Det är ditt initiativ som medlem som bygger Fysiksektionen! // Tomas Lycken, ordförande 2011 Kommunikation och marknadsföring I och med kårobligatoriets avskaffande har det blivit mer angeläget att effektivt kommunicera med och marknadsföra sig mot sektionens målgrupp, teknisk fysik-studenter. Sektionens profil bör bli mer mångsidig för att locka fler medlemmar. Det är viktigt att arbeta mot det var bättre förr -mentaliteten, och få gamla och nya medlemmar att förstå att de kan påverka och förändra. Två viktiga områden där man kan ägna specifik uppmärksamhet är att skapa en grupp för marknadsföring samt att utveckla och förbättra sektionens hemsida, både innehålls- och layoutmässigt. Styret 2011 har hittils under året inte lagt jättestort fokus på kommunikation och marknadsföring. Styret har dock tryckt på för att det arbete med sektionens hemsida som påbörjades under 2010 skulle kunna färdigställas, och i samband med FArm lanserades nya f.kth.se. Arbetet fortsätter med att uppdatera innehåll och funktionalitet, tack vare några engagerade medlemmar. I slutet av vårterminen fick hela Styret en crash-course i marknadsföring av THS kommunikationschef, som nu ska omsättas i praktiken. Bland annat på att göra-listan står en marknadsföringsgrupp till sektionen, och en kampanj under och efter mottagningen som ska marknadsföra en så bred och mångsidig bild av sektionen som möjligt mot både nyantagna och äldre studenter. Styret 2011 tror att sektionsmötet, förutom att vara ett beslutande organ, också har en viktig kommunikativ roll. Många av Fysiksektionens medlemmar har tyvärr intagit en ganska passiv roll i påverkansarbetet under våren, och sektionsmötena har haft alltför få deltagare för att sektionsmötena på ett bra sätt ska kunna fylla detta syfte. Styret har som ambition att vända trenden genom att tänka nytt kring hur sektionsmötena kan arrangeras. Status: Mycket har påbörjats, men ganska lite har avslutats. Styret kommer att få lägga mer fokus på detta område i höst för att nå målen i verksamhetsplanen innan årets slut.

4 Sid. 4 av 9 Dokument och rutiner Styret 2011 har fortsatt arbetet som påbörjades 2010 med att uppdatera sektionens styrdokument. Detta för att klargöra vad som faktiskt gäller, då de gamla dokumenten var inaktuella. Det har även gjorts ändringar för att förenkla delar av sektionsarbetet samt anpassa dokumenten efter verksamheten. Under våren och tidig sommar har Styret och andra berörda funktionärer jobbat med att utforma rutiner för administration av nycklar samt hur sektionslokalen ska skötas vid fest. En del är färdigt medan annat förväntas bli klart i höst. Status: Vi har kommit en bra bit på väg när vi nu vet vilka styrdokument som gäller. Ett par förändringar har gjorts i utdaterade delar av Stadgar & PM men fler är att vänta i höst. Sektionslokalen Under 2011 kommer Konsulatet att flytta till nya lokaler. Detta är ett bra tillfälle att genomföra reformer och göra sektionslokalen tillgänglig och attraktiv för alla studenter. Till exempel införde Styret 2010 Pluggmåndagar för att göra sektionslokalen mer tillgänglig för de studenter som inte vanligtvis engagerar sig i sektionsaktiviteter. I mitten av juni påbörjades flytten av Fysiksektionens sektionslokal. CLs gamla lokal Sloken utrymdes så att renoveringen skulle kunna påbörjas. Hantverkarna kom några dagar senare och i skrivande stund pågår renoveringarna fortfarande. Flyttgruppen har, tillsammans med styret, kommit fram till en rimlig ambitionsnivå för upprustningen av den nya lokalen. Större delen av den budgeterade summan kommer troligen behöva läggas på köksinventarier för att förbättra serveringsmöjligheten. Det kommer även läggas pengar på att sektionslokalen ska kännas som en hemvist för alla fysikstudenter. Styret har även bestämt att på prov förlägga sektionsmöten i sektionslokalen för att bredda användningsområdet av densamme. Status: Flytten har kommit längre än någonsin, men är fortfarande i ett stadium där problem med köksinventarier och renoveringar tar mer uppmärksamhet än tankar på reformer av sektionslokalens funktion. Styret behöver ägna tid åt att fundera på hur själva lokalen skulle kunna komma att användas av fler. Näringsliv Styret 2010 har tillsatt en projektledare för en arbetsmarknadsdag för Fysiksektionen. Styret 2011 bör stötta projektledaren i sitt arbete och efter arbetsmarknadsdagens genomförande utvärdera resultatet. Målsättningen bör vara att arbetsmarknadsdagen ska kunna bli ett återkommande arrangemang. Styret 2011 bör även på andra sätt jobba för förbättrade näringslivskontakter.

5 Sid. 5 av 9 Den 27 april genomfördes Fysiks Arbetsmarknadsdag för första gången någonsin. Både besökare och utställare var nöjda med arrangemanget. Styret har gjort en omfattande utvärdering av FArm genom enkäter till utställare, besökare, funktionärer och arrangörer. Resultatet utgör en grund för att kunna genomföra ett ännu bättre arrangemang i vår. Styret söker just nu en projektledare, som i sin tur kommer att utse en projektgrupp. Styret har även hjälpt FN att bli mer synlig på sektionen, och att nå en bredare målgrupp. FArm har bidragit till att marknadsföra FNs verksamhet. Likaså har sektionens nya hemsida underlättat för FN att nå ut. Styret kommer fortsätta att stötta FN i det fortsatta arbetet att bli synligare och tillgängligare för sektionens medlemmar. Sektionen har tidigare haft problem med att olika nämnder kontaktar samma företag utan att kommunicera med varandra. Styret har jobbat mycket med att förbättra samarbetet mellan nämnderna, så att sektionen framstår som enhetlig inför de företag som vi söker samarbeten med. Sektionens listor över företag har förbättrats, för att ge en överblickbar bild över sektionens kontakter. Styret har också lett möten med näringslivsrelaterade nämnder, för att öka samarbete och kommunikation. Status: Alla frågor gällande FArm har genomförts, och när styret har hittat en ny projektledare så blir cirkeln sluten. Den omfattande utvärderingen bäddar för goda möjligheter att arrangemanget blir permanent. Tack vare FArm har sektionen haft bättre näringslivskontakter än tidigare. Arbetet med nämndsamarbete kommer fortsätta under andra halvåret. Studiesocial verksamhet Utbildningar THS och KTH arrangerade under våren två omgångar vardera av FEST- och STAD-utbildningarna. Totalt fick fem personer FEST-utbildning, och nio personer STAD-utbildning. fkm Årets första tentapub var lite annorlunda mot tidigare år, den föregicks inte av en sittning utan istället tog fkm tillfället i akt att lansera den nya sektionsdrinken Tis Only. Utöver denna så arrangerades även en tentapub vid terminens slut samt totalt 15 Tisdagspubar. Vårens stora Fysikarrangerade markskalkssittning, Nubbedraget, gick av stapeln 2 april på Smedjan och lockade 200 gäster. fkm har i vår köpt in discoljus enligt motion som bifölls på sektionsmöte 2. Force Två nummer av The Force har kommit ut under vårterminen. Första numret hade temat Bortförklaringar och undanflykter och det andra numret gjordes i samarbete med FArm och hade temat På bondgården. JämN JämN har anordnat två tjejmiddagar, en för gymnasietjejer som funderar på att söka Teknisk Fysik till hösten och en för de tjejer som började på programmet 2010.

6 Sid. 6 av 9 IN Det första IN-arangemanget under året var Åre-resan, där 23 fysiker deltog. Under första halvåret har IN anordnat regelbundna fotbollstillfällen samt många innebandytillfällen. I THS-im har tre grenar avverkats; innebandy, volleyboll och fotboll. Fysiksektionen ställde upp med lag i samtliga grenar. Fysikalen Synopsistävlan till Fysikalen 2012 har avgjorts och det vinnande bidraget blev Alfred Nobel. En stab har satts samman. Under 2011 kommer även en uppsättning av Jubileumsfysikalen att sättas upp. Arbetet har under våren främst handlat om att sätta ihop ett manus samt repetitioner av de scener och sånger som ska vara med. Mottagningen Mottagningen har arrangerat både fadderinfo och releasepub. Under releasepuben presenterade de att årets fadderi är det Festliga Fadderiet samt att Föhseriets devis är Fortis, Faber, Formidilosus. Fadderiets maskot är en lama och heter Laman San Norris. DaSK DaSK har under året anordnat 3 LAN och en PoPuPoP. På vissa av LANen har vi serverat gratis mat för kårmedlemmar. DaSK har hittills under året spenderat 1461,06 kr och tagit in 31,5 kr i intäkter, och har således 170,44 kr kvar av årets budget. Weber har tillsammans med Leo Fidjeland tagit fram en ny webbsida för sektionen, baserad på WordPress. Utbildning Ur verksamhetsplanen Studiebevakning Fysiks Studienämnd (FSN) har under 2010 satt igång ett omfattande arbete för att förbättra och effektivisera studiebevakningen för Teknisk Fysik. Det är viktigt att Styret 2011 stöttar och följer upp det fortsatta arbetet med FSN. Under våren 2011 har FSN i samarbete med FUL utformat ett nytt PM för FSN, då det gamla var väldigt utdaterat. Det nya PM:et beskriver mycket bättre hur studiebevakningen bedrivs i dagsläget. Omfattande arbete har även lagts på att vidareutveckla kursnämndernas och årskursrepresentanteras roll i studiebevakningen. Till exempel har en arbetsgång för kursnämnder skapats och ligger på hemsidan. Även i år har SCI-skolans kansli haft så kallade Kaizen-möten. Varannan vecka har kursansvariga lärare, studeranderepresentanter och kansliet träffats för att vidareutveckla programmet som helhet och för att diskutera enskilda kurser.

7 Sid. 7 av 9 Status: Terminen har kommit igång och i årskurserna 1-3 har årskursrepresentanter utsetts som ska hjälpa till att samordna kursnämnderna. Ett flertal andra projekt har dragits igång och slutförts, så som Vision och karriär under mottagningen samt kursnämndsworkshops där studenter sitter och pratar om nya sätt att bedriva studiebevakning och främja utbildnin Ekonomi och redovisning Styret 2010 har jobbat hårt för att färdigställa tidigare års, och årets, bokföringar. Detta är ett arbete som kräver kontinuitet. Om Fysiksektionen har kompletta bokföringar två år i rad, bildar det en stadig grund för framtiden. Styret 2011 bör därför redan i ett tidigt skede se till att alla som är ekonomiskt ansvariga på sektionen är väl medvetna om vad ansvaret innebär och kontinuerligt följa upp deras arbete. Bokföring Under början på våren gjordes vissa undersökningar och reformer för att förstå vilket ramverk sektionen har för bokföring och ekonomisk uppföljning. Detta inbegrep bland annat att lägga om delar av kontoplanen, och införa så kallade resultatställen för att kunna få bättre rapporter från bokföringsprogrammet Hogia. Hogia började användas i sektionen förra året, dock var det många av de ekonomiskt ansvariga som upplev det svårt att komma igång med programmet. Dessa frågetecken har rätats ut och numer bokför alla löpande i Hogia, så som det är meningen. Flera möten har hållits med de ekonomiskt ansvariga på sektionen för att få bokföringen att ske löpande. Tidigare års ekonomiskt ansvariga som inte varit klara har även bjudits in till dessa, med sämre anslutning. Ingen redovisning från förra året har inkommit - i strid med stadgarna. Annat Det nya projektet FArm (Fysiks arbetsmarknadsdag) sköttes ekonomiskt av kassören för FN och gjorde in- och utbetalningar via FN s kassa och konto. I bokföringen är de en separat enhet (resultatställe) för att lätt kunna följas upp. I vissa fall har olika nämnder och verksamheter fått varor utfört tjänster av eller åt varandra och för att rätt nämnd skall få rätt resultat har sektionen behövt ett system för interndebitering. Rutiner för detta utarbetades under våren och började implementeras i början på sommaren. En större revision av budgeten gjordes under våren, med utgångspunkt från synpunkter från nämnderna. Målet i den budgeten var att göra en mindre avsättning för framtiden och ett stort uttag för att kunna finansiera flytten som kommer under sommaren. Den reviderade budgeten fastslogs vid sektionsmöte 3. En gammal skuld på cirka upptäcktes i en gammal bokföring. En privatperson lade ut pengar för att köpa biljetter till Åreresan 2009, men fick inte tillbaka dessa då. Återbetalningen skedde först nu och bristande bokföring ledde till att utbetalningen belastar årets resultat. På liknande sätt har kostnader som egentligen är hänförliga till 2010 års redovisningsår låtits belasta våren

8 Sid. 8 av 9 för Mottagningen, FRUM och FSN - då vissa fakturor, till exempel från Radionämnden på THS, inkommit först nu i vår. Halvårets ekonomi i siffror (dock utan spexet) Utfall för första halvåret i tkr, avrundat till 1 decimal. Budgeterat för hela året i parentes. Resultatställe Inkomster Kostnader BalansResultat Kommentarer Fysik centralt 41, 2 (17, 0) 56, 7 ( 146, 0) 15, 5 ( 129, 0) Konsulatet-flytten återstår. En gammal skuld på 33 har betalats. Inkomst från medlemsavgift dubbelt så stor som väntat (25,3 istället för 16) fkm* 170, 2 (285, 0) 158, 3 ( 242, 0) 11, 9 (42, 4) FRUM 21, 4 (45, 0) 32, 0 ( 60, 0) FN 18, 8 (45, 0) 6, 2 ( 25, 5) IN 93, 1 (90, 4) 94, 9 ( 97, 0) Mottagningen 48, 5 (386, 0) 46, 4 ( 409, 6) 10, 6 ( 15) FRUMs julmiddag 2010 belastar detta år med -4,8 12, 6 (19, 5) 1, 8 ( 6, 6) Resultatet för åreresan 2011 var +67kr 2, 1 ( 23, 6) Mottagningen 2010 belastar detta år med -18,2 Jämn 0 (6, 5) 2, 5 ( 9, 5) 2, 5 ( 3) Inte äskat pengar ännu DaSK 0 (0) 0, 5 ( 1, 5) 0, 5 ( 1, 5) Force 0 (1) 2, 0 ( 9) 2, 0 ( 8) Endast en tryckning. Resten bekostades av FArm och Mottagningen. FSN 15 (10) 7, 6 ( 12) 7, 4 ( 2) Väntar 5 från SCIskolan för kursutvärderingar. 15 har inkommit från kansliet för att finansiera en läderbok som ej ännu köpts. FArm 127, 0 (121, 8) 74, 0 ( 82, 8) 53, 0 (39) All verksamhet sker under våren QR 0 (2) 0 ( 3, 5) 0 ( 1, 5) QQ avgått

9 Sid. 9 av 9 FINT 0 (0) 0 (0) 0 (0) Sånglederiet 0 (5, 0) 0 ( 5, 5) 0 ( 0, 5) Varken sångartävflan eller sångböcker på våren SUMMA: 545, 2 (1014, 7) 480, 9 ( 1104, 5) Tabell 1: Resultat anvrundat till tkr. 20, 2 ( 89, 8) 100 flytt samt mottagningen återstår. Sammanfattningsvis kan man säga att utfallet stämmer förvånansvärt väl överens med det budgeterade. Eftersom vi inte har kunnat lägga budgeten med gamla bokföringar i ryggen är det ren tur att vi har träffat så bra. Många inkomster och utgifter skiljer sig avsevärt om man granskar på lägre nivå. Status: Samtliga ekonomiskt ansvariga på sektionen bokför löpande och det ligger i linje med vad verksamhetsplanen säger. Budgeten från föregående år har reviderats. Bättre rutiner för redovisning leder dock till att skillnader mellan utfall och budget syns tydligt. I synnerhet märkts det att kostnader från tidigare år släpar efter och täcks inte av budget. I det stora hela går ekonomin som budgeterat, men vissa nämnder bör motionera om större utgifter och väntade inkomster för att kunna driva den önskade verksamheten under hösten. Seniorkontakt Styret 2010 har inte haft tillräckligt bra kontakt med sektionens seniormedlemmar. Då seniormedlemmarna är en stor tillgång för sektionen bör Styret 2011 vara måna om att bättre förvalta denna tillgång. Styret har diskuterat seniorerna en hel del och diskussionerna har mynnat ut i att styret i ett seniorbrev bad att fylla i en enkät med frågor om seniormedlemskapet. Styret har fått en del svar men resultatet har ännu inte sammanställts. Det anordnades en Junior / Senior - gasque under våren, med god uppslutning såväl bland seniorer som bland unga. Styret har börjat fundera på fysikprogrammets 80- årsjubileum 2012, och har även fått viss respons från seniorer som vill vara med och arrangera. Status: Styret är på rätt väg och har gjort en stor del av arbetet för att i framtiden förbättra kontakten med seniorerna. Det kvarstår att med hänsyn till enkätresultatet, ta beslut om förändrade rutiner i kontakten med seniorerna. Informationsspridning För att på ett formellt sätt rapportera om sektionens verksamhet fram till halvårsskiftet, har Styret 2011 författat denna halvårsrapport.

Protokoll SM5/11 September 2011 Sid. 1 av 6. Protokoll

Protokoll SM5/11 September 2011 Sid. 1 av 6. Protokoll Protokoll SM5/11 September 2011 Sid. 1 av 6 Protokoll Mötets art: SM5 Datum: Tisdag 20 September 2011 Tid: 17.23 Plats: Konsulatet Närvarande: Tomas Lycken (Ordförande) Emil Ringh (Sekreterare) Övriga

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av Fysiks arbetsmarknadsdag 2011

Sammanställning av utvärdering av Fysiks arbetsmarknadsdag 2011 Sammanställning av utvärdering av Fysiks arbetsmarknadsdag 2011 Sida 2 (14) Innehåll Bakgrund... 3 Enkät till studenter... 3 Enkät till funktionärer... 3 Begränsningar i sammanställningen... 3 Resultat...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Budget Fysiksektionens Budget Budget Verksamhetsåret 2013 Sid. 1 av 12

Budget Fysiksektionens Budget Budget Verksamhetsåret 2013 Sid. 1 av 12 Sid. 1 av 12 Budget 2013 Rambudget Fastlagd SM1 2013-02-14 Detaljbudget fastlagt STYM6 2012-12-17 Anm: Detaljbudget är endast en mall då rambudgeten har ändras efter detaljbudgeten fastslogs Sid. 2 av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Fysiksektionen. kontoplan och attesträttigheter. 24 november 2007

Fysiksektionen. kontoplan och attesträttigheter. 24 november 2007 Fysiksektionen kontoplan och attesträttigheter 24 november 2007 1 Kontoplan kontonr kontonamn kontotyp 1 461 Sektionen lager Tillgångar 1 462 fkm lager Tillgångar 1 510 Kundfordringar allmänt Tillgångar

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

1.1. Mötets högtidliga öppnande Joel Stenlund öppnade mötet 17:27

1.1. Mötets högtidliga öppnande Joel Stenlund öppnade mötet 17:27 THS Fysiksektionen SM3/11 110413 1(4) Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Onsdag 13 April 2011 Tid: 17.23 Plats: V23 Närvarande: Joel Stenlund (Ordförande) Emil Ringh (Sekreterare) Övriga se bilaga. 1. Mötets

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva Sektionens likviditetsreserv och var fonds syfte.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare.

Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare. THS Fysiksektionen SM4/05 051010 1(8) PROTOKOLL Mötets art: SM 4:BudgetSM Plats: E52 Datum: Måndag 10 Oktober 2005 Tid: 17.11 Närvarande: Start: 32 Slut: 27 Totalt: 35 Se bilaga 1 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Protokoll STYM2/13 Mars 2013 Sid. 1 av 3. Protokoll

Protokoll STYM2/13 Mars 2013 Sid. 1 av 3. Protokoll Sid. 1 av 3 Protokoll Mötets art: STYM2 Datum: Torsdag 07 Tid: 12:13 Plats: V-huset Närvarande: Ludvig Hult (Ordförande) Carolina Eriksson (Vice ordförande) Erik Ahlberg (Sekreterare) Marcus Ahlström (Kassör)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Lina Johansson valdes till mötesordförande. David Grimfors valdes till mötessekreterare.

Lina Johansson valdes till mötesordförande. David Grimfors valdes till mötessekreterare. THS Fysiksektionen STYM3/05 050405 1(5) PROTOKOLL Mötets art: STYM 3 Datum: Tisdag 05 April 2005 Tid: 17.07 Plats: Fockrummet Närvarande: Lina Johansson, Ordförande David Grimfors, Kassör Georgios Dimitriadis,

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17 1(5) Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 1 Mästarna Ansvarar gemensamt för TMEITs verksamhet. att det finns en marknadsföringsplan. att det finns en verksamhetsplan. att det finns en budget för verksamhetsåret.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Innehåll Uppsala Datavetare 3 Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4 Studiebevakning 5 Programrådet 5 Studieträffa 5 Kultur, arrangemang & fritid 6 Märken

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer