HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN Som ett led i Styret 2011:s arbete för att bättre nå ut till sektionens alla medlemmar har vi här satt ihop en halvårsrapport för sektionens verksamhet under första halvåret av Den är dels tänkt att läsas som en verksamhetsberättelse för första halvåret, men också som en analys av var vi tycker att vi är i förhållande till verksamhetsplanen, och en vink om vad vi vill fokusera på under hösten.

2 Sid. 2 av 9 Innehåll Inledning 3 Kommunikation och marknadsföring 3 Dokument och rutiner 4 Sektionslokalen 4 Näringsliv 4 Studiesocial verksamhet 5 Utbildning 6 Ekonomi och redovisning 7 Seniorkontakt 9 Informationsspridning 9

3 Sid. 3 av 9 Inledning På Fysiksektionen har det första halvåret 2011 varit händelserikt på många sätt. Flytten av konsulatet, genomförandet av FArm, nylanseringen av f.kth.se och de omfattande uppdateringarna av våra stadgar har knappast undgått någon av våra medlemmar. De är alla förbättringar som jag är mycket stolt över att Fysiksektionen kan åstadkomma, och som inte vore möjligt utan det stora engagemang som finns. Styrelsen har jobbat hårt för att öka medlemmarnas insikt i sektionens verksamhet, och är därför nöjda med att kunna presentera denna halvårsrapport. Kika igenom den, och tveka inte att göra dig hörd om du vill ändra på något i framtiden, eller införa något nytt. Det är ditt initiativ som medlem som bygger Fysiksektionen! // Tomas Lycken, ordförande 2011 Kommunikation och marknadsföring I och med kårobligatoriets avskaffande har det blivit mer angeläget att effektivt kommunicera med och marknadsföra sig mot sektionens målgrupp, teknisk fysik-studenter. Sektionens profil bör bli mer mångsidig för att locka fler medlemmar. Det är viktigt att arbeta mot det var bättre förr -mentaliteten, och få gamla och nya medlemmar att förstå att de kan påverka och förändra. Två viktiga områden där man kan ägna specifik uppmärksamhet är att skapa en grupp för marknadsföring samt att utveckla och förbättra sektionens hemsida, både innehålls- och layoutmässigt. Styret 2011 har hittils under året inte lagt jättestort fokus på kommunikation och marknadsföring. Styret har dock tryckt på för att det arbete med sektionens hemsida som påbörjades under 2010 skulle kunna färdigställas, och i samband med FArm lanserades nya f.kth.se. Arbetet fortsätter med att uppdatera innehåll och funktionalitet, tack vare några engagerade medlemmar. I slutet av vårterminen fick hela Styret en crash-course i marknadsföring av THS kommunikationschef, som nu ska omsättas i praktiken. Bland annat på att göra-listan står en marknadsföringsgrupp till sektionen, och en kampanj under och efter mottagningen som ska marknadsföra en så bred och mångsidig bild av sektionen som möjligt mot både nyantagna och äldre studenter. Styret 2011 tror att sektionsmötet, förutom att vara ett beslutande organ, också har en viktig kommunikativ roll. Många av Fysiksektionens medlemmar har tyvärr intagit en ganska passiv roll i påverkansarbetet under våren, och sektionsmötena har haft alltför få deltagare för att sektionsmötena på ett bra sätt ska kunna fylla detta syfte. Styret har som ambition att vända trenden genom att tänka nytt kring hur sektionsmötena kan arrangeras. Status: Mycket har påbörjats, men ganska lite har avslutats. Styret kommer att få lägga mer fokus på detta område i höst för att nå målen i verksamhetsplanen innan årets slut.

4 Sid. 4 av 9 Dokument och rutiner Styret 2011 har fortsatt arbetet som påbörjades 2010 med att uppdatera sektionens styrdokument. Detta för att klargöra vad som faktiskt gäller, då de gamla dokumenten var inaktuella. Det har även gjorts ändringar för att förenkla delar av sektionsarbetet samt anpassa dokumenten efter verksamheten. Under våren och tidig sommar har Styret och andra berörda funktionärer jobbat med att utforma rutiner för administration av nycklar samt hur sektionslokalen ska skötas vid fest. En del är färdigt medan annat förväntas bli klart i höst. Status: Vi har kommit en bra bit på väg när vi nu vet vilka styrdokument som gäller. Ett par förändringar har gjorts i utdaterade delar av Stadgar & PM men fler är att vänta i höst. Sektionslokalen Under 2011 kommer Konsulatet att flytta till nya lokaler. Detta är ett bra tillfälle att genomföra reformer och göra sektionslokalen tillgänglig och attraktiv för alla studenter. Till exempel införde Styret 2010 Pluggmåndagar för att göra sektionslokalen mer tillgänglig för de studenter som inte vanligtvis engagerar sig i sektionsaktiviteter. I mitten av juni påbörjades flytten av Fysiksektionens sektionslokal. CLs gamla lokal Sloken utrymdes så att renoveringen skulle kunna påbörjas. Hantverkarna kom några dagar senare och i skrivande stund pågår renoveringarna fortfarande. Flyttgruppen har, tillsammans med styret, kommit fram till en rimlig ambitionsnivå för upprustningen av den nya lokalen. Större delen av den budgeterade summan kommer troligen behöva läggas på köksinventarier för att förbättra serveringsmöjligheten. Det kommer även läggas pengar på att sektionslokalen ska kännas som en hemvist för alla fysikstudenter. Styret har även bestämt att på prov förlägga sektionsmöten i sektionslokalen för att bredda användningsområdet av densamme. Status: Flytten har kommit längre än någonsin, men är fortfarande i ett stadium där problem med köksinventarier och renoveringar tar mer uppmärksamhet än tankar på reformer av sektionslokalens funktion. Styret behöver ägna tid åt att fundera på hur själva lokalen skulle kunna komma att användas av fler. Näringsliv Styret 2010 har tillsatt en projektledare för en arbetsmarknadsdag för Fysiksektionen. Styret 2011 bör stötta projektledaren i sitt arbete och efter arbetsmarknadsdagens genomförande utvärdera resultatet. Målsättningen bör vara att arbetsmarknadsdagen ska kunna bli ett återkommande arrangemang. Styret 2011 bör även på andra sätt jobba för förbättrade näringslivskontakter.

5 Sid. 5 av 9 Den 27 april genomfördes Fysiks Arbetsmarknadsdag för första gången någonsin. Både besökare och utställare var nöjda med arrangemanget. Styret har gjort en omfattande utvärdering av FArm genom enkäter till utställare, besökare, funktionärer och arrangörer. Resultatet utgör en grund för att kunna genomföra ett ännu bättre arrangemang i vår. Styret söker just nu en projektledare, som i sin tur kommer att utse en projektgrupp. Styret har även hjälpt FN att bli mer synlig på sektionen, och att nå en bredare målgrupp. FArm har bidragit till att marknadsföra FNs verksamhet. Likaså har sektionens nya hemsida underlättat för FN att nå ut. Styret kommer fortsätta att stötta FN i det fortsatta arbetet att bli synligare och tillgängligare för sektionens medlemmar. Sektionen har tidigare haft problem med att olika nämnder kontaktar samma företag utan att kommunicera med varandra. Styret har jobbat mycket med att förbättra samarbetet mellan nämnderna, så att sektionen framstår som enhetlig inför de företag som vi söker samarbeten med. Sektionens listor över företag har förbättrats, för att ge en överblickbar bild över sektionens kontakter. Styret har också lett möten med näringslivsrelaterade nämnder, för att öka samarbete och kommunikation. Status: Alla frågor gällande FArm har genomförts, och när styret har hittat en ny projektledare så blir cirkeln sluten. Den omfattande utvärderingen bäddar för goda möjligheter att arrangemanget blir permanent. Tack vare FArm har sektionen haft bättre näringslivskontakter än tidigare. Arbetet med nämndsamarbete kommer fortsätta under andra halvåret. Studiesocial verksamhet Utbildningar THS och KTH arrangerade under våren två omgångar vardera av FEST- och STAD-utbildningarna. Totalt fick fem personer FEST-utbildning, och nio personer STAD-utbildning. fkm Årets första tentapub var lite annorlunda mot tidigare år, den föregicks inte av en sittning utan istället tog fkm tillfället i akt att lansera den nya sektionsdrinken Tis Only. Utöver denna så arrangerades även en tentapub vid terminens slut samt totalt 15 Tisdagspubar. Vårens stora Fysikarrangerade markskalkssittning, Nubbedraget, gick av stapeln 2 april på Smedjan och lockade 200 gäster. fkm har i vår köpt in discoljus enligt motion som bifölls på sektionsmöte 2. Force Två nummer av The Force har kommit ut under vårterminen. Första numret hade temat Bortförklaringar och undanflykter och det andra numret gjordes i samarbete med FArm och hade temat På bondgården. JämN JämN har anordnat två tjejmiddagar, en för gymnasietjejer som funderar på att söka Teknisk Fysik till hösten och en för de tjejer som började på programmet 2010.

6 Sid. 6 av 9 IN Det första IN-arangemanget under året var Åre-resan, där 23 fysiker deltog. Under första halvåret har IN anordnat regelbundna fotbollstillfällen samt många innebandytillfällen. I THS-im har tre grenar avverkats; innebandy, volleyboll och fotboll. Fysiksektionen ställde upp med lag i samtliga grenar. Fysikalen Synopsistävlan till Fysikalen 2012 har avgjorts och det vinnande bidraget blev Alfred Nobel. En stab har satts samman. Under 2011 kommer även en uppsättning av Jubileumsfysikalen att sättas upp. Arbetet har under våren främst handlat om att sätta ihop ett manus samt repetitioner av de scener och sånger som ska vara med. Mottagningen Mottagningen har arrangerat både fadderinfo och releasepub. Under releasepuben presenterade de att årets fadderi är det Festliga Fadderiet samt att Föhseriets devis är Fortis, Faber, Formidilosus. Fadderiets maskot är en lama och heter Laman San Norris. DaSK DaSK har under året anordnat 3 LAN och en PoPuPoP. På vissa av LANen har vi serverat gratis mat för kårmedlemmar. DaSK har hittills under året spenderat 1461,06 kr och tagit in 31,5 kr i intäkter, och har således 170,44 kr kvar av årets budget. Weber har tillsammans med Leo Fidjeland tagit fram en ny webbsida för sektionen, baserad på WordPress. Utbildning Ur verksamhetsplanen Studiebevakning Fysiks Studienämnd (FSN) har under 2010 satt igång ett omfattande arbete för att förbättra och effektivisera studiebevakningen för Teknisk Fysik. Det är viktigt att Styret 2011 stöttar och följer upp det fortsatta arbetet med FSN. Under våren 2011 har FSN i samarbete med FUL utformat ett nytt PM för FSN, då det gamla var väldigt utdaterat. Det nya PM:et beskriver mycket bättre hur studiebevakningen bedrivs i dagsläget. Omfattande arbete har även lagts på att vidareutveckla kursnämndernas och årskursrepresentanteras roll i studiebevakningen. Till exempel har en arbetsgång för kursnämnder skapats och ligger på hemsidan. Även i år har SCI-skolans kansli haft så kallade Kaizen-möten. Varannan vecka har kursansvariga lärare, studeranderepresentanter och kansliet träffats för att vidareutveckla programmet som helhet och för att diskutera enskilda kurser.

7 Sid. 7 av 9 Status: Terminen har kommit igång och i årskurserna 1-3 har årskursrepresentanter utsetts som ska hjälpa till att samordna kursnämnderna. Ett flertal andra projekt har dragits igång och slutförts, så som Vision och karriär under mottagningen samt kursnämndsworkshops där studenter sitter och pratar om nya sätt att bedriva studiebevakning och främja utbildnin Ekonomi och redovisning Styret 2010 har jobbat hårt för att färdigställa tidigare års, och årets, bokföringar. Detta är ett arbete som kräver kontinuitet. Om Fysiksektionen har kompletta bokföringar två år i rad, bildar det en stadig grund för framtiden. Styret 2011 bör därför redan i ett tidigt skede se till att alla som är ekonomiskt ansvariga på sektionen är väl medvetna om vad ansvaret innebär och kontinuerligt följa upp deras arbete. Bokföring Under början på våren gjordes vissa undersökningar och reformer för att förstå vilket ramverk sektionen har för bokföring och ekonomisk uppföljning. Detta inbegrep bland annat att lägga om delar av kontoplanen, och införa så kallade resultatställen för att kunna få bättre rapporter från bokföringsprogrammet Hogia. Hogia började användas i sektionen förra året, dock var det många av de ekonomiskt ansvariga som upplev det svårt att komma igång med programmet. Dessa frågetecken har rätats ut och numer bokför alla löpande i Hogia, så som det är meningen. Flera möten har hållits med de ekonomiskt ansvariga på sektionen för att få bokföringen att ske löpande. Tidigare års ekonomiskt ansvariga som inte varit klara har även bjudits in till dessa, med sämre anslutning. Ingen redovisning från förra året har inkommit - i strid med stadgarna. Annat Det nya projektet FArm (Fysiks arbetsmarknadsdag) sköttes ekonomiskt av kassören för FN och gjorde in- och utbetalningar via FN s kassa och konto. I bokföringen är de en separat enhet (resultatställe) för att lätt kunna följas upp. I vissa fall har olika nämnder och verksamheter fått varor utfört tjänster av eller åt varandra och för att rätt nämnd skall få rätt resultat har sektionen behövt ett system för interndebitering. Rutiner för detta utarbetades under våren och började implementeras i början på sommaren. En större revision av budgeten gjordes under våren, med utgångspunkt från synpunkter från nämnderna. Målet i den budgeten var att göra en mindre avsättning för framtiden och ett stort uttag för att kunna finansiera flytten som kommer under sommaren. Den reviderade budgeten fastslogs vid sektionsmöte 3. En gammal skuld på cirka upptäcktes i en gammal bokföring. En privatperson lade ut pengar för att köpa biljetter till Åreresan 2009, men fick inte tillbaka dessa då. Återbetalningen skedde först nu och bristande bokföring ledde till att utbetalningen belastar årets resultat. På liknande sätt har kostnader som egentligen är hänförliga till 2010 års redovisningsår låtits belasta våren

8 Sid. 8 av 9 för Mottagningen, FRUM och FSN - då vissa fakturor, till exempel från Radionämnden på THS, inkommit först nu i vår. Halvårets ekonomi i siffror (dock utan spexet) Utfall för första halvåret i tkr, avrundat till 1 decimal. Budgeterat för hela året i parentes. Resultatställe Inkomster Kostnader BalansResultat Kommentarer Fysik centralt 41, 2 (17, 0) 56, 7 ( 146, 0) 15, 5 ( 129, 0) Konsulatet-flytten återstår. En gammal skuld på 33 har betalats. Inkomst från medlemsavgift dubbelt så stor som väntat (25,3 istället för 16) fkm* 170, 2 (285, 0) 158, 3 ( 242, 0) 11, 9 (42, 4) FRUM 21, 4 (45, 0) 32, 0 ( 60, 0) FN 18, 8 (45, 0) 6, 2 ( 25, 5) IN 93, 1 (90, 4) 94, 9 ( 97, 0) Mottagningen 48, 5 (386, 0) 46, 4 ( 409, 6) 10, 6 ( 15) FRUMs julmiddag 2010 belastar detta år med -4,8 12, 6 (19, 5) 1, 8 ( 6, 6) Resultatet för åreresan 2011 var +67kr 2, 1 ( 23, 6) Mottagningen 2010 belastar detta år med -18,2 Jämn 0 (6, 5) 2, 5 ( 9, 5) 2, 5 ( 3) Inte äskat pengar ännu DaSK 0 (0) 0, 5 ( 1, 5) 0, 5 ( 1, 5) Force 0 (1) 2, 0 ( 9) 2, 0 ( 8) Endast en tryckning. Resten bekostades av FArm och Mottagningen. FSN 15 (10) 7, 6 ( 12) 7, 4 ( 2) Väntar 5 från SCIskolan för kursutvärderingar. 15 har inkommit från kansliet för att finansiera en läderbok som ej ännu köpts. FArm 127, 0 (121, 8) 74, 0 ( 82, 8) 53, 0 (39) All verksamhet sker under våren QR 0 (2) 0 ( 3, 5) 0 ( 1, 5) QQ avgått

9 Sid. 9 av 9 FINT 0 (0) 0 (0) 0 (0) Sånglederiet 0 (5, 0) 0 ( 5, 5) 0 ( 0, 5) Varken sångartävflan eller sångböcker på våren SUMMA: 545, 2 (1014, 7) 480, 9 ( 1104, 5) Tabell 1: Resultat anvrundat till tkr. 20, 2 ( 89, 8) 100 flytt samt mottagningen återstår. Sammanfattningsvis kan man säga att utfallet stämmer förvånansvärt väl överens med det budgeterade. Eftersom vi inte har kunnat lägga budgeten med gamla bokföringar i ryggen är det ren tur att vi har träffat så bra. Många inkomster och utgifter skiljer sig avsevärt om man granskar på lägre nivå. Status: Samtliga ekonomiskt ansvariga på sektionen bokför löpande och det ligger i linje med vad verksamhetsplanen säger. Budgeten från föregående år har reviderats. Bättre rutiner för redovisning leder dock till att skillnader mellan utfall och budget syns tydligt. I synnerhet märkts det att kostnader från tidigare år släpar efter och täcks inte av budget. I det stora hela går ekonomin som budgeterat, men vissa nämnder bör motionera om större utgifter och väntade inkomster för att kunna driva den önskade verksamheten under hösten. Seniorkontakt Styret 2010 har inte haft tillräckligt bra kontakt med sektionens seniormedlemmar. Då seniormedlemmarna är en stor tillgång för sektionen bör Styret 2011 vara måna om att bättre förvalta denna tillgång. Styret har diskuterat seniorerna en hel del och diskussionerna har mynnat ut i att styret i ett seniorbrev bad att fylla i en enkät med frågor om seniormedlemskapet. Styret har fått en del svar men resultatet har ännu inte sammanställts. Det anordnades en Junior / Senior - gasque under våren, med god uppslutning såväl bland seniorer som bland unga. Styret har börjat fundera på fysikprogrammets 80- årsjubileum 2012, och har även fått viss respons från seniorer som vill vara med och arrangera. Status: Styret är på rätt väg och har gjort en stor del av arbetet för att i framtiden förbättra kontakten med seniorerna. Det kvarstår att med hänsyn till enkätresultatet, ta beslut om förändrade rutiner i kontakten med seniorerna. Informationsspridning För att på ett formellt sätt rapportera om sektionens verksamhet fram till halvårsskiftet, har Styret 2011 författat denna halvårsrapport.

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Fysiksektionen. kontoplan och attesträttigheter. 24 november 2007

Fysiksektionen. kontoplan och attesträttigheter. 24 november 2007 Fysiksektionen kontoplan och attesträttigheter 24 november 2007 1 Kontoplan kontonr kontonamn kontotyp 1 461 Sektionen lager Tillgångar 1 462 fkm lager Tillgångar 1 510 Kundfordringar allmänt Tillgångar

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare.

Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare. THS Fysiksektionen SM4/05 051010 1(8) PROTOKOLL Mötets art: SM 4:BudgetSM Plats: E52 Datum: Måndag 10 Oktober 2005 Tid: 17.11 Närvarande: Start: 32 Slut: 27 Totalt: 35 Se bilaga 1 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2012 12 06 Sida 1 av 5 Innehåll 1 Syfte 2 2 Anmärkningar 2 3 Slarv 2 4 Mat under arrangemang 2 5 Aspning 3 6 Överlämning 3 7 Representation 3 7.1 Profilering....................................

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15 Fysikteknologsektionen 14/15 INTÄKTER UTGIFTER Programrådet F 275000 FnollK 180000 Programrådet TM 88000 SNF 50300 Sektionsavgift 70000 FIF 28000 FARM 30000 Finform 22000 Räntor 3500 Spidera 1000 Övriga

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Innehåll Uppsala Datavetare 3 Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4 Studiebevakning 5 Programrådet 5 Studieträffa 5 Kultur, arrangemang & fritid 6 Märken

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17 1(5) Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 1 Mästarna Ansvarar gemensamt för TMEITs verksamhet. att det finns en marknadsföringsplan. att det finns en verksamhetsplan. att det finns en budget för verksamhetsåret.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer