Ordföranden öppnade mötet klockan Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare."

Transkript

1 THS Fysiksektionen SM4/ (8) PROTOKOLL Mötets art: SM 4:BudgetSM Plats: E52 Datum: Måndag 10 Oktober 2005 Tid: Närvarande: Start: 32 Slut: 27 Totalt: 35 Se bilaga 1 1 Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet klockan Formalia Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare. Mattias de Zalenski och Chatrine Åkerström valdes till justerare. Mötet utlystes för sent men beslutades att hållas ändå efter meddelad önskan om skärpning från Kristoffer Myrsten. Se bilaga 3 för inlämnad protokollsanteckning. Peter Skoglund och Jakob Riddar Johnsson adjungerades med närvarooch yttranderätt till mötet. Peter Skoglund och Jakob Riddar Johnson valdes till rösträknare. Dagordningen blev godkänd enligt bilaga 2. Inga dokument lades till handlingarna. 3 Meddelanden Styret Nämndpresentationskvällen är den 3 November FEST-utbildningen går 27/10 + 2/11 Hemkomstdagen 27/10 Sektionen kommer att köpa en ny kassaapparat snart.

2 THS Fysiksektionen SM4/ (8) FSN Omorganisation av Fysikprogrammet kommer att ske då Göran Grimwall fått anslag. Det kommer ske en konferenskryssning där man kommer diskutera en utvecklingsplan för hela KTH. den 27/10 kommer Tobii Technologies hålla en sopplunch och berätta om vad man gör som examinerad från Teknisk Fysik FSN har 2 nya årskursrepresentanter för F05: Maria Nordström och Ellinor Grape FAr Har gått skyddsrond på AlbaNova Kåren hälsar att extrautskicket pga fel i faktureringen inte betalas av dem, det var ett databasfel, inte fel från deras sida. Stugan kommer vara stängd i höst Osqledaren är på väg. Armada 16-17/11 kommer att gå plus Stockholm Film Festival kommer att hållas i Nymble FRUM Erik Edin är inte tillförordnad GeneralKonsul längre Godiset säljer väldigt bra. Städa och diska bättre efter er så blir Konsulatet trevligare! FN Inget att rapportera. fkm* 17/10 är det Sjöslag med förpub från 12. Marskalksittning 1/11 Internsittning 5/11 Kommer förhoppningsvis en sittning med Röda Korsets Högskola, idén har bollats och de verkar positiva. Baren är öppen.

3 THS Fysiksektionen SM4/ (8) DaSK Det är LAN-party 19/11. Revisorerna Ej närvarande. Fysikalen Releasepub på torsdag den 13/10. Force Provtrycket kom 10/10, såg bra ut, tidningen kommer troligen 12/10 Manusstopp är sista torsdagen i November. QR Flera filmkvällar kommer. IN Gör reklam för Åreresan vecka FINT Har haft Intis-mottagning som gått väldigt bra. Utlandsmässa på kåren 11/10 Internationella veckan hela veckan på Kåren SVL Ej närvarande. Restterm Finns ingen. Mottagning Det har varit n llegasque. Håller på att sammanställa utvärderingen, resultatet kommer publiceras ganska snart.

4 THS Fysiksektionen SM4/ (8) Sånglederiet Många är intresserade av Sångartäflan Skrivandet är dock lite försenat, men repetitionerna sätter förhoppningsvis igång efter tentaveckorna JämN Ska hålla en filmkväll snart Jämställdhetsrådet går framåt i sitt arbete. 4 Val 4.1 Val av Valberedning Till valberedningen 2005 valdes efter inkommet förslag (bilaga 4): Noah Höjeberg,Fusklapp, Gunnar Hermansson, Fetvadd, Elanor Bäckman,Flykta, Victor Carlsson, FanFar samt Jonas Allared, n llan Entledigande av Restterm Johan Dahlbäck har tagit ett annat förtroendeuppdrag inom kåren sedan tidigare och har därför bett om att bli entledigad från posten från kårens sida, vilket har bifallits. Då ersättare finnes ville SM officiellt entlediga Johan från sektionens sida för att sedan kunna välja en ny. Johan Dahlbäck entledigades från posten som Restterm 4.3 Val av Restterm Dag Lindbo har kandiderat till posten som Restterm, se bilaga 5. Dag Lindbo valdes. Här för att intyga var Peter Skoglund och Jakob Riddar Johnson från Valnmämnden. Se bilaga Val av valnämndsrepresentant Mattias de Zalenski valdes till valnämndsrepresentant för Fysiksektionen 4.5 Fyllnadsval fkm* I enlighet med yrkande från klubbmästare valdes alla i bilaga 7 till fkm.

5 THS Fysiksektionen SM4/ (8) 5 Revision I enlighet med yrkande av Erik Alftan (se bilaga 8) bordlades punkten 5. Revision. Se bilaga 2, dagordning, för referens. 6 Beslutsärenden 6.1 Budget Propositionen om Budget för 2006 (se bilaga 9) presenterades och jämfördes med budgetpropositionen för Samtliga delpunkter av propositionen lästes upp och jämfördes med 2005 års budget. SM enades om att se alla referenser till SM5 som korrekturfel då BudgetSM ofta är det femte i ordningen (även om det inte är så i år). 6.2 Verksamhetsplan: Fysiksektionen THS år 2006 Lina läste propositionen om fastställande av verksamhetsplan 2006 (bilaga 10) Ordförande Lina Johansson presenterade den verksamhetsplan som suttit uppe på anslagstavlan (se bilaga 11) och delade ut kopior av den varefter en kort stunds reflektion och diskussion följde. Yrkande om ändring av Elias diesen bifölls (se bilaga 12) Verksamhetsplanen bifölls, med notering om att den borde korrläsas igen. 6.3 Överlevnadsguide Lina Johansson informerade om det påbörjade försöket till en skriftlig överlevnadsguide som skall lämnas över i samband med överlämningen nästa år, helst varje år. Detta för att alla nytillträdda förtroendeposter ska kunna sätta igång omedelbart och helst med så få barnsjukdomar som möjligt. SM höll med om att det var en bra idé. Alla förtroendevalda skall skriva en handbok, även kallad Överlevnadsguide. Deadline för dessa är satt till 8:e November 7 Övriga frågor Force FN meddelade en önskan om att Force skall genomarbeta sin verksamhet, att göra om tidningen från en interntidning för de aktiva i Konsulatets

6 THS Fysiksektionen SM4/ (8) soffor till en gentemot sektionen bredare tidning. Som då skulle kunna läsas och uppskattas av alla som studerar Teknisk Fysik på KTH. Gärna också bli en tidning som man kan söka sponsorer till. Datorsalar Fille kommer behöva uppdateras snarast då sektionen använder ett system som mycket snart inte kommer att kunna stödjas. KTH har ratat ett system med bärbara datorer då detta skulle innebära en marginellt lägre kostnad för KTH och en markant större kostnad för eleverna. Den nyaste idén är att Fysiksektionen ska servas av Mimers Bar (Windowsdatorer) istället för Nadas systemgrupp som vi har nu och är väldigt nöjda över. Skulle vi ha Mimers datasalar skulle vi få dela på 2 salar med bl.a. IndEk, Flyg, Maskin, Kemi och flera, möjligen med tillskott av Filialen (som delad PC-sal). Det är känt att KTH vill spara pengar, men konkreta siffror på det senaste förslaget saknas fortfarande, liksom siffror från Nadas systemgrupp. Ryktet talar emot Mimers Bar, även om kunskapen är låg, flera har hört om när Mimers Mailservrar havererade strax innan och var ur funktion under mottagningsveckorna. Detta i kontrast mot att vi aldrig haft längre problem med Nadas systemgrupp, responstiden är ca 2 minuter på dagen och 2 timmar på natten. Mer information efterlystes Sektionsmötet ville till protokollet framföra att de var eniga om att behålla sin egen datorsal. SM ville dessutom framföra att de inte ser sig tillräckligt informerade för att ta ett beslut, men är mycket nöjda med nuvarande system och skulle vilja se en markant förbättring om förändring skall ske. 8 Mötets avslutande Ordförande avslutade hungrigt mötet Mat Mängder av god varmkorv åts av de hungriga deltagarna

7 THS Fysiksektionen SM4/ (8) Stockholm Stockholm den / 2005 den / 2005 Lina Johansson Ordförande Patriq Banach Sekreterare Stockholm Stockholm den / 2005 den / 2005 Mattias de Zalenski Justerare Chatrine Åkerström Justerare

8 THS Fysiksektionen SM4/ (8) Bilagor: 1. Närvarolista 2. Dagordning 3. Protokollsanteckning av Kristoffer Myrsten 4. Förslag till valberedning 5. Dag Lindbos kandidatur 6. ValNämndens intyg 7. yrkande om fyllnadsval till fkm* 8. yrkande om bordläggande av revisionerna 9. Budgetproposition 10. Proposition om Verksamhetsplanen 11. Verksamhtesplansförslag, Fysiksektionen THS år Yrkande om ändring i Verksamhetsplansförslaget

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2011-11-21 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2011-11-21 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 2011-11-21 1(4) Dagordning 2011-11-21 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater 3 Formalia 1. Val av mötesordförande 2.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN Som ett led i Styret 2011:s arbete för att bättre nå ut till sektionens alla medlemmar har vi här satt ihop en halvårsrapport för sektionens verksamhet under första halvåret

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05. Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/14 2014-04-28 Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1)

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Ledamöter med rösträtt Övriga ledamöter A Johanna Gullberg F Ida Johansson A Quaryn Hallberg IT Martin Kristensson B Kajsa

Läs mer