Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, Täby,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 www.viggbygardet.net"

Transkript

1 Juni 2013 Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, Täby,

2 Öppettider i sommar Under sommaren är vår ordinarie personalstyrka reducerad med anledning av semestrar. I juni, juli och augusti är kontorets öppettider: Vardagar: Övrig tid kan bokas enligt överenskommelse. Telefonnummer m.m. Förvaltningskontoret Jour dagtid Fastighetsjour övr. tid Com hem Ownit Hemsida E-post Förvaltningskontoret är helt stängt under 2 veckor, 8-21 juli. Personal finns dock på plats både ute och inne. Lämna meddelanden på vår telefonsvarare, som vi lyssnar av med jämna mellanrum under alla vardagar i sommar. Vänligen respektera våra öppettider. Ordningsregler Var och en som bor på Viggbygärdet ingår i en gemenskap. Begär den hjälp du behöver! Ge den hjälp du kan! Bidra till att göra det trivsamt att bo i området. Om du ser att en granne bryter mot någon regel prata med henne eller honom! Våra särskilda ordningsregler finns anslagna på porttavlorna i entréerna. Flaggning Flaggning sker när någon medlem så önskar. På intern-tvn informeras för vem och varför man flaggar. Meddela förvaltningen under kontorstid, om möjligt en vecka i förväg, när och för vem ni vill flagga. Föreningsstämma Ordinarie stämma hölls torsdagen den 11 april Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötesprotokoll har anslagits på samtliga porttavlor i området. Nya Styrelsen Efter stämman och konstituerande sammanträde består styrelsen av följande ledamöter: Ingela Lindberger, Flyghamnsvägen 28, ordförande Ulf Jönsson, Flyghamnsvägen 28, vice ordförande Eje Engdahl, Södervägen 18, sekreterare Sören Zetterman, Södervägen 34, ledamot Ingrid Söderqvist, Södervägen 18, ledamot Kurt Bergström, Flyghamnsvägen 20, ledamot Rolf Odenheim, Södervägen 22, ledamot Lars Lindström, HSB-ledamot Juni 2013 Revisorer Ebbe Berndtsson, Bergtorpsvägen 62, ordinarie Siri Barnå, Södervägen 12, suppleant BoRevision AB Valberedning Inger Callemo, Södervägen 32, sammankallande Henry Lisskog, Bergtorpsvägen 74 Károly Siklósi, Södervägen 40 Rolf Odenheim, nyvald styrelseledamot Sommarvikarier Under sommaren kommer ett antal skolungdomar att jobba några veckor var på Viggbygärdet, främst med trädgårdsskötsel. Vid dåligt väder kommer de att jobba inomhus. Arbetskläder är vit eller blå tröja, blå fleecejacka och blå arbetsbyxor samt skor med stålhätta. Alla semestervikarier ska också bära en namnbricka. 2 3

3 Juni 2013 Ekonomi Föreningen har varit HSB-certifie- rad sedan Gällande certifikat är giltigt t.o.m Årets certifieringsprocess har avslutats och vi väntar nytt certifikat för ytterligare två år, t.o.m Samtliga föreningens lån, för närvarande tot kr :-, ligger hos SEB med 90 dagars räntevillkor. Nuvarande räntesats är 2,33 % som gäller fram till slutet av juni. Vår ekonomi är alltjämt i balans och följer i stort årets budget och löpande prognoser. Som vanligt kommer vi att redovisa det ekonomiska läget och blicka framåt på höstens traditionsenliga medlemsmöte. Stamrenoveringen Renoveringen av avloppsstammar och liggande ledningar i golv har pågått i snart 4 års tid och avslutas i sommar med lägenheterna på Södervägen 36. I slutet av augusti inleds efterbesiktning på Flyghamnsvägen med omgående åtgärdande av fel och brister i reliningarbetet. Det blir inte tal om generella avstängningar av vatten och avlopp för hel vecka, utan här talar vi om någon eller några dagar för vissa lägenheter. Vi aviserar ett par veckor innan arbetena startar och har som vanligt löpande kontakt med berörda lägenhetsinnehavare. Senare under hösten fortsätter efterbesiktningarna med ev följdarbeten på Bergtorpsvägen och Södervägen. Vi räknar med att alla fastigheter skall vara genomgångna och klara till november. Vi konstaterar att vi inte längre drabbas av ständiga stamstopp, som vi hade innan arbetena satte igång, och att det håller tätt i avloppsnätet. Projektets ekonomiska utfall håller sig inom förväntade ramar. Renovering på våningsplanen Om ett par veckor är våningsplanen i alla hus, även låghusen, totalrenoverade vad gäller väggar, tak, armaturer, belysning och snickerier. I låghusen har även golven lagts om. Vissa kompletterande arbeten återstår, bl.a. ny tröskel i passage ut mot gårdsdörr. Vi ser gärna att ni sätter upp tavlor på väggarna, självklart efter samråd med grannarna på våningsplanet. De nya armaturerna är ljus- och närvarostyrda och har installerats i samtliga hissar. Entréerna på Flyghamnsvägen och Bergtorpsvägen har också fått dessa armaturer. I sommar görs avslutande installationsarbeten på Södervägen. Arbeten på gång Följdarbeten efter årets kontrollbesiktning av hissar. Våra hissars funktion och säkerhet har alltid högsta prioritet för förvaltningen. Garageportarna kontrollbesiktigas vartannat år. Områdets 5 garageportar besiktigades och godkändes i april. I tvättstugorna pågår allmän översyn, storstädning, maskinservice, rengöring av torktumlare m.m. Komplettering av rörisolering i tak i källarplan och i garage. Plantering av nya barrväxter i rondeln på bollplanen och div andra kompletterande planteringar på olika ställen. Omläggning av betongplattor på gårdarna Bergtorpsvägen samt Södervägen Eventuell omläggning och nyplantering på entrésidan Södervägen 30 och 44. Ny multisportmatta på f.d. tennisplanen. Vintertid blir det skridskobana på denna markyta. Går ut med särskild information i midsommarveckan. Särskild lägenhets- och installationsgenomgång ska utföras av vår egen personal. Arbetsstarten är framflyttad till september och arbetet väntas pågå under ett års tid. Upphandling avseende ny garagebelysning och belysning i källargångar pågår. Installationsarbeten väntas komma igång i ett par garage direkt efter sommaren. Inreglering av värmesystemet står för dörren och en till två kvarter kan bli aktuella under året. Renovering av tappvattenledningar, och i samband med detta installation av varmvattencirkulation, är under fortsatt utredning. Ett lyckat prov i full skala genomfördes i vintras i ett trapphus på Södervägen, där man lyckades täta en vattenläcka med relining av inkommande vattenledning. Utredning om föreningens framtida energiförsörjning pågår. Vårt nuvarande mycket gynnsamma fjärrvärmeavtal med Fortum gäller till årsskiftet 2014/15. Vi vill ha trygga leveranser, enkel hantering för oss, stabil kostnad på års sikt samt miljövänlig och långsiktigt hållbar produktion. 4 5

4 Lite blandad info Det här med matos och andra dofter i trapphus., ska egentligen inte behöva förekomma eftersom luft skall sugas in i alla brevinkast. Prova att stoppa in ett papper i brevinkastet.., kontakta förvaltningen om luften blåser ut och det är svårt att få ner pappret. Nya vägskyltar till Bergtorpsvägen Kommer även skyltas som ny adress Södervägen så snart samordning gjorts med kommunen, posten och folkbokföringen. Intresserad av att spela Viggbygolfen, vår egen tävling sedan år 2000? Kan bli aktuellt i början av september. Maila gärna en intresseanmälan/synpunkter till förvaltningen, som organiserar aktiviteten. Vid jämförelse med nyproduktion av fastigheter, så har Viggbygärdet det väl beställt med besöksplatser för bilar. Ingen tröst alla gånger, men ändå På kvällar och vissa tider på helger kan det vara helt fullt på parkeringarna på framför allt Flyghamns- och Bergtorpsvägen. Ett tips: Det finns nästan alltid plats på parkeringen utanför förvaltningskontoret och vid Futuraskolan. Viggbyholms trafikplats Bullerplanket utefter Norrtäljevägen är i det närmaste klart. Återstår att färdigställa broreparationer på bron för Djursholmsvägen samt gång- och cykeltunnel under E18 vid Viggbyholmsskolan. Denna för- entreprenad ligger på bolaget SVEVIA. Den stora entreprenaden har annars tagits hem av SVEAB, som vill påbörja ny sträckning av Flyghamnsvägen redan i augusti. Det planeras även för att sätta spont för landfästet till nya bron under sommaren. Detta medför då att Bergtorpsvägen får ett körfält mindre i norrgående riktning på bron (mot Täby C). Trafikverket har lovat att kontinuerligt uppdatera sin hemsida, trafikverket.se/viggbyholm, där man kommer se tillfälliga trafiklösningar etc. framöver. Som vi tidigare informerat om, skall bullerdämpande fasad/ fönsteråtgärder utföras av Nordic House, totalentreprenör anlitad av Trafikverket och SL. Dessa arbeten kommer inte igång förrän i början av september och väntas pågå i ett par månader. Nordic House kommer till Viggbygärdet i slutet av juni för div. kompletterande mätningsjobb i ett antal lägenheter. Detta gäller för Flyghamnsvägen och Bergtorpsvägen Aviseringen sköts av förvaltningskontoret. Slangning av bensin/ inbrott i garagen Vi gör allt vi kan för att komma tillrätta med de problem vi haft med slangning av bensin och inbrott. Vi hoppas att detta ska ge resultat. Allra bäst bevakning i garage och fastigheter sker dock av Er själva!! Var noga med att inte släppa in någon obehörig efter Er vid in-och utpassering i garagen, ser Ni någon Ni inte känner igen fråga gärna. Vi får mycket frågor gällande huruvida vi inte kan gripa de skyldiga när vi har kamera, oregelbunden bevakning med väktare m.m. Dessa frågor besvarar vi tyvärr inte. Förvaltningen har kontakt med polisen och kommer även att fortsätta ha det gällande de bensinslangningar och inbrott vi har i vårt område. Tänk på att polisanmäla stölder inklusive bensinslangning. Matavfallssortering Från och med måndagen den 27 maj finns det möjlighet för alla att matavfallsinsamla på Viggbygärdet. (Sv from aug.) Hämta papperspåse, plastbehållare, sopskrapa och informationslapp i aktuellt soprum för att sätta igång. Om det är slut i ditt soprum kontakta förvaltningskontoret. Matavfallet lämnas i speciella matavfallskärl i soprummen på Södervägen 10, 16, 22, 24, 30, 38, 44 och 50, Bergtorpsvägen 62, 68 och 74 samt Flyghamnsvägen 22 och 28. Soprumsdörren är märkt. Både matavfallskärlen och de vanliga sopkärlen töms på onsdagar. Vänligen lämna inget matavfall under tiden då kärlen står ute, ca mellan och onsdagar. Våra sopnedkast kommer att finnas kvar och det är vår egen fastighetspersonal som kör ut sopkärlen.på vårt område finns alla möjligheter att återvinna och sopsortera, med återvinningsstation på Bergtorpsvägen och med avfallssortering i containerhuset på Flyghamnsvägen. Bankgiro/Plusgiro Vi har en hel del problem med att avgiftsavier och fakturor betalas in på fel konto. Vi vädjar därför till Er att använda följande konton: Månadsavgift med OCR nummer skall endast betalas till PG Fakturor skall endast betalas till BG eller PG Månadsavgift utan OCR skall endast betalas till BG Observera att Ni alltid måste ange referensnummer när ni betalar månadsavgifter eller fakturor. Gällande betalningar till trivselaktiviteter är det endast BG

5 Föreningens gemensamma lokaler Viggbysalen: Södervägen 30. Plats för 80 personer. 300:- /dygn (+deposition 700:-). 68:an: Bergtorpsvägen 68, ingång på gaveln. Bibliotek, TV och samlingslokal. Tillträde med de svarta nyckelbrickorna. Lokalen kan också bokas för mindre sammankomster. Uthyrningslägenhet: Bergtorpsvägen 68. Bäddsoffa för två och våningssäng för två, dusch, trinett. 250:-/dygn (+ deposition 500:-). Hobbyrum: Södervägen 32. Lokal för att måla och snickra. Enklare verktyg och maskiner. Nyckel lånas. Bastu: Bergtorpsvägen 70. Bastu, motionscykel, crosstrainer, roddmaskin och tyngdlyftning. Nyckeldeposition 300:- Grovtvätt: Södervägen 28. Tvätt för mattor, täcken och dunjackor m.m. Nyckel lånas. Boulebanor: 2+1 boulebanor på bollplanen. Boulegänget spelar måndag till torsdag. Utegym: Flera olika redskap för gammal och ung på bollplanen. Låna, deponera och boka via förvaltningskontoret. Styrelsen och förvaltningspersonalen önskar alla en HÄRLIG SOMMAR 8

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Årsredovisning 2010 Kallelse till föreningsstämma Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Viggbygärdet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Bergtorpsskolans matsal. Dagordning Torsdagen

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång:

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: 1 Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Att bo i bostadsrätt: Vad gäller för våra tomter? Vem gör vad i styrelsen? Vicevärdstjänsten är obemannad Gott att grilla! Föreningens ekonomi

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Kort historik HSB:s bostadsrättsförening Grindstugan består av tre hus innehållande 59 lägenheter, Tranebergsvägen 91-97, 101-107, 118-120, samt två garagelängor

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013

SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013 SolstigenNytt 20 juni 2013 Innehållsförteckning 2. Kontaktuppgifter 3. Karta 4. Styrelsen har ordet 5. Informationsmöte och föreningsstämma 6. Vi tillsammans är brf Solstigen 7. Rapport från Matz eckremo,

Läs mer

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg HSB:s Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg Välkommen till oss på Kjellstorp! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till er bostad och hoppas att ni kommer trivas i vår förening som består av 338 lägenheter.

Läs mer

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Kort historik HSB:s bostadsrättsförening Grindstugan består av tre hus innehållande 59 lägenheter, Tranebergsvägen 91-97, 101-107, 118-120, samt två garagelängor

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Info för boende i SGB 1 och 2

Info för boende i SGB 1 och 2 Info för boende i SGB 1 och 2 med ordningsregler och ansvarsfördelning baserade på föreningarnas stadgar. Reviderad 2015-06-10 efter styrelsernas beslut vid SGB 1 styrelsemöte 2015-06-08 och SGB 2 styrelsemöte

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer