Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm"

Transkript

1 2009 : 5 ISSN Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon kommer att gå ännu snabbare: redan till år 2030 kommer Stockholm att ha två och en halv miljoner invånare. Det innebär att länet växer med ett Göteborg jämfört med i dag. När regionen växer ökar trycket på ett redan hårt belastat vägnät. Stockholm har många kända trafikknutar, en av de värsta är Brommaplan, som berör flera hundra tusen boende i Västerort. Trafiksituationen vid Brommaplan påverkas i hög grad av om den intilliggande kringfartsleden Förbifart Stockholm byggs eller inte. Om Förbifart Stockholm byggs kommer den framtida avlastningen av Brommaplan att vara påtaglig. Om Förbifart Stockholm inte byggs kommer Brommaplan snart att bli en trafikmässig katastrof. Om den inte redan ska betecknas som det. Denna analys har undersökt trafiksituationen vid Brommaplan år 2030 med eller utan Förbifart Stockholm. Om Förbifarten byggs minskar trafiken i rusningstid med 14 procent eller fordon på årsbasis. Dessutom avlastas Essingeleden med fordon per dygn, vilket skulle göra att leden år 2030 har mindre trafik än i dag. För att Stockholmsregionen ska kunna växa krävs bättre nord-sydliga förbindelser. När Förbifart Stockholm står klar kommer Essingeleden att vara 50 år gammal. Om Förbifart Stockholm byggs kommer Brommaplan att avlastas påtagligt mycket 1

2 Tillväxt och trafik Stockholmsregionens trafiksystem är kraftigt eftersatt. Det har inte skett någon utbyggnad av vägförbindelserna mellan norra och södra regiondelen sedan Essingeleden färdigställdes år Essingeleden, som är dimensionerad för fordon per dygn, trafikeras i dag av över fordon per vardagsdygn. Det gör Essingeleden till den mest belastade vägsträckan i Norden och innebär en enorm störningskänslighet. Det skapar ett stort tryck på det underdimensionerade vägnätet. Köer som uppstår på grund av flaskhalsar är en daglig företeelse. Under vardagar per år sprider sig köerna från Essingeleden så långt att till och med trafiken i Södra länken påverkas. 1 Minsta incident eller till och med onormala väderförhållande orsakar timslånga förseningar. Förseningar som medför stora effektivitetsförluster för företag i regionen och för enskilda individer, vilket i förlängningen leder till en lägre tillväxt. Dessutom är inpendlingen från kringliggande län stor. Denna inpendling är i dagsläget personer per dag. 3 Befolkningsökningen kommer att påverka trafiken och vad händer då om våra trafiksystem redan nu har problem att hantera trafikvolymerna? Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm, den planerade nya vägförbindelsen mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr, är en av de viktigaste infrastrukturinvesteringarna i regionen. Om inte Förbifarten byggs bedöms Essingeleden år 2015 trafikeras av ytterligare fordon per vardagsdygn, det vill säga bilar. Vägverkets beräkningar visar att trafiken på Essingeleden, med en byggd Förbifart Stockholm, jämfört med detta skulle minska med 30 procent och då hamna under dagens nivåer. Stockholm har ett näringsliv i världsklass. Om arbetsmarknadsregionen blir större kan företagen lättare hitta arbetskraft med rätt kompetens och växa och utvecklas. Det gör att stockholmsföretagen kan bli ännu bättre och att även hela Sverige står sig starkare i den allt hårdare globala konkurrensen. Investeringarna i infrastruktur har under en lång följd av år varit mycket eftersatta i stockholmsregionen och investeringsbehovet är stort. Enligt beräkningar från NUTEK kostar de uteblivna investeringarna i infrastruktur (Dennispaketet) årligen fem miljarder kronor i samhällsekonomiska förluster. 2 Stockholm växer Om Stockholm ska kunna fortsätta att växa och utvecklas måste transportsystemet fungera bättre. Och Stockholm växer. Allt fler vill bo i Stockholmsregionen, befolkningen ökar i länet och arbetsplatserna blir fler. Fram till år 2030 väntas länets befolkning öka lika kraftigt som de senaste 30 åren, det vill säga med en halv miljon människor. Det motsvarar ett helt Göteborg. Befolkningen i övriga Mellansverige väntas samtidigt öka med cirka personer. Detta ger stora effekter på trafiken i Stockholms län. 1 Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Nutek, Hur mycket kostar det att vänta? R 2007:08 3 Stockholm Business Region, Fakta om företagandet i Stockholm Källa: SCB 2

3 Förbifart Stockholm skulle också minska sårbarheten i trafiksystemet och minska trängseln på infartslederna. Förbifarten skapar möjlighet för en framtida regional tillväxt och en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen. Den ger även två helt nya vägförbindelser för Ekerö och är därmed en långsiktigt hållbar lösning på kommunens i dag ansträngda transportförsörjning. Ekerös trafiksituation Ekerö kommun förväntas fram till år 2030 att växa från dagens invånare till I dagsläget är Ekerös enda fasta förbindelse med fastlandet väg 261 förbi Drottningholms slott över Nockebybron och vidare till Brommaplan. Väg 261 har ett körfält ut från Stockholm och två körfält in mot Stockholm. Under morgonrusningen är ett av dessa endast avsett för kollektivtrafik. Nockebybron är en öppningsbar klaffbro som i sina bästa stunder fungerar som en länk till och från Ekerö, men som i sina sämsta stunder hänger upp sig och bidrar till trafikkaoset vid Brommaplan. Ett trafikkaos som gör att även kollektivtrafiken drabbas då Mälaröbussarna ofta fastnar i trafiken under högtrafik. Under morgonrusningen har kollektivtrafiken ofta god framkomlighet tack vare busskörfältet in mot Brommaplan, men under eftermiddagarna fastnar Ekerö kommun förväntas fram till år 2030 att växa från dagens invånare till bussarna i riktning mot Ekerö eftersom busskörfält saknas. Väg 261 är hårt ansträngd och störningskänslig med besvärliga kösituationer både i förmiddagsoch eftermiddagsrusningen. Framkomligheten är låg och vid olyckor eller andra störningar kan situationen bli allvarlig, speciellt för utryckningsfordon. Trafiken förbi Drottningholms slott är i dagsläget cirka fordon per dygn och förväntas öka till cirka år 2035 om inte Förbifarten byggs. Brommaplan en av Stockholms större flaskhalsar 279 Nybodaskolan Bromma gårdens äldreboende Kol. omr. Kortenslund Bromma flygplats Bromma stadsdelsområde ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE Skatteverket Solna strand Vreten Huvudstaleden Storgat an Jungfrudansen Kulturskolan Heldagsskolan Rullen HUVUDSTA Huvudstafältet Storgatan Huvudsta Stenbackaskolan Huvudsta torg Ulvsundavägen Åkeshovs slott Parkteatern Åkeshovs ridhus Spångavägen Nya Elementar skola Nya Elementar bollplan Åkeshovs simoch idrottshall Åkeshov ÅKESHOV 261 Nockeby reningsverk Åkeshovs reningsverk Nockeby torg Åkeshovsv. Kol. omr. Åkeshov Västerled RIKSBY Kol. omr. Glia Bibl. Abrahamsbergsskolan Kristofferskolan Olovslundsskolan Olovslunds bollplan Olovslund Riksby bollplan ÅKESLUND Djupdalsv. Kol. omr. Riksby Abrahamsbergskyrkan Baptistkyrkan Brommahallarna Brommaplan Kol. omr. Lillsjönäs Drottningholmsvägen Västerorts vuxengymnasium Riksbyskolan Västerledskyrkan Fredhälls- ABRA- HAMSBERG OLOVSLUND Kvarnberget Kvarn b acksvägen Lillsjöparken Lillsjön Abrahamsberg Kol.omr. Stora Mossen ÅLSTEN Bromma gymnasium Ishall Stora Mossens idrottsplats Ulvsunda slott konferensanläggning Bromma Montessoriskola STORA MOSSEN Västerled Norrbyvägen Ulvsundavägen Fredhällsbadet Al-Azharskolan Ulvsundaskolan Alviksskolan S:t Ansgars kyrka Biddlesberg ULVSUNDA Tranebergs servicehus 12 Alvik Bibliotek Skoga äldre boende Gamla slottet Ulvsundasjön TRANEBERG Huvudsta gård ESSINGE FÖRSAMLING Ridhus Augustendal Johannelundsbadet Salkhallen Köpmannainstitutet ALVIK Alviks Strand Granbackaskolan Huvudstabadet Tallbackaskolan Olovslundsdammen Tranebergssund Kristinebergsparken Ulvsundaparken Nyängsparken Lillsjöparken Skidbacksskogen Åkeshovs bollplan Ryssmurängen Betelseminariet Nockebyskogen Minnebergsparken Idrottsparken Himmelsfärdsberget Stora mossen Timmerfallet Ulvsundaberget Alviksberget Alléparken Alléparken Snäckparken Mälarparken 3

4 Trafiksituationen vid Brommaplan är i dag besvärlig. Brommaplans cirkulationsplats är en av de mest trafikerade och olycksdrabbade vägkorsningarna i landet. Vägverket och Stockholms stad har i en kartläggning identifierat och beskrivit 166 flaskhalsar i Stockholm. 4 Trafiksituationen i Bromma visade sig vara ett stort problem med omfattande köer, speciellt under eftermiddagens rusningsperiod. Brommaplan kartlades dessutom som en av 38 stora flaskhalsar som ger upphov till stora köbildningar och fördröjningar i trafiken. Detta ger inte bara direkta störningar genom köbildning och låg framkomlighet, utan även smittrafik med olycksrisker på det kommunala vägnätet. Ett vägnät som egentligen inte är anpassat för genomfartstrafik. Vägverket och Stockholms stad har i en kartläggning identifierat och beskrivit 166 flaskhalsar i Stockholm. En framtida trängselskatt på Essingeleden Om trängselskatt införs på Essingeleden när Förbifarten öppnar påverkar det trafikanter med start och målpunkter i Brommaområdet. Vägverkets analyser visar att fler kommer att välja den avgiftsfria Förbifarten, vilket ger en större belastning på Brommaplan än om Essingeleden förblir avgiftsfri. Utan Förbifart Stockholm kommer cirka fordon per vardagsdygn att passera Drottningholms slott år Med Förbifarten beräknas jämförelsevis cirka fordon per vardagsmedeldygn att passera samma plats, vilket är en skillnad på nästan 30 procent. Av trafiken på väg 261 i riktning från Ekerö beräknas att cirka 40 procent fortsätter på Förbifarten norrut och cirka 30 procent söderut, medan återstående cirka 30 procent beräknas att fortsätta mot Brommaplan. Vägverkets prognoser visar att Förbifarten medför en avlastning av trafiken på väg 261. Därmed sker också en viss avlastning av Brommaplan. 5 Trafikanalys Brommaplan år 2030 Byggandet av Förbifart Stockholm har i flera projekt analyserats med avseende på trafikflöden och samhällsekonomiska effekter. I de samhällsekonomiska analyserna har det funnits ett jämförelsealternativ som inte innehåller ett byggande av Förbifarten. Vägverket har inte genomfört detaljerade trafiksimuleringar av vad som sker i form av till exempel köuppbyggnad vid trafikplatser om Förbifarten inte byggs. Handelskammaren har därför uppdragit åt konsultföretaget WSP att göra en jämförande trafikanalys av situationen vid Brommaplan med och utan Förbifart år Undersökningen genomfördes under vardagseftermiddagens maxtimme, mellan klockan Undersökningen har utgått från Stockholmsförhandlingens förslag 6 om att Essingeleden ska inkluderas i trängselskatteområdet vid Förbifartens öppnande år Därmed är beräkningar gjorda med utgångspunkt i att trängselskatt tas ut på Essingeleden år Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Vägverket, E 4 Förbifart Stockholm, En redovisning av Ekerö kommuns inställning Samlad trafiklösning Stockholmsregionen för miljö och tillväxt till 2020 med utblick mot 2030, Den överenskommelse Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting träffade med statens förhandlingsman, Carl Cederschiöld om en samlad trafiklösning för regionen. Utredningen överlämnades till regeringen den 19 dec

5 Simuleringsresultat Trafiksimuleringarna arbetades fram i två faser. Först gjordes en trafikkörning för att få fram trafikflöden och därefter simuleringar för att visa fördröjning och köuppbyggnad samt för att få en visuell bild över situationen. Trafikminskning med 14 procent för Brommaplan Bilden visar en jämförelse mellan Brommaplan med och utan Förbifart Stockholm i tal fordon för ett vardagsmedeldygn år Blå färg betyder att länkens trafikvolymer har minskat och röd färg betyder en ökning. För Brommaplan innebär Förbifart Stockholm att trafikmängderna blir 14 procent mindre jämfört med om Förbifarten inte byggs. Trafikvolymerna minskar på de större vägsträckorna runt Brommaplan. På Essingeleden minskar trafiken med hela fordon per dygn. Den beräknade trafikmängden på Förbifarten beräknas till cirka fordon per dygn år Med införd trängselskatt på Essingeleden avlastas denna och trafiken trycks i stället ut på Förbifart Stockholm. Nedanstående bilder visar hur många fordon per timme som passerar Brommaplan under eftermiddagens maxtimme (klockan ) med och utan Förbifart Stockholm år Om vi tittar närmare på simuleringsresultaten över hur trafiksituationen vid Brommaplan förändras med Förbifarten år 2030 ser vi att det totalt sker en minskning med 820 fordon (från till 5 180) under eftermiddagens rusningstimme. Räknar vi om detta till fyra maxtimmar per dag, vilket är ett rimligt antagande för ett vardagsdygn, avlastar Förbifarten Brommaplan med hela fordon under vardagens rusningstrafik. Detta räknat på årsbasis (220 dagar). Förbifarten minskar alltså belastningen på Brommaplan och ger tydligt minskade köer för infartstrafik. Trafiken minskar mest på Bergslagsvägen i körriktning mot rondellen med 490 fordon. Avlastningen under en rusningstimme blir även betydande på Drottningholmsvägen österut och Spångavägen med 210 respektive 150 fordon. Dock ökar belastningen 7 Vägverket, E 4 Förbifart Stockholm, En redovisning av Ekerö kommuns inställning

6 något på Drottningholmsvägen söderut med 80 fordon. Antagligen beror denna ökning på förändrade körmönster. När trängsel uppstår på en viss länk lönar det sig att åka genom den tillfarten under eftermiddagens maxtimme. Men sett över hela dygnet minskar trafiken jämfört med scenario utan Förbifart Stockholm. Nedanstående bild visar hur stor den totala trafikminskningen/ökningen i procent med Förbifart Stockholm är på Brommaplan år 2030 under eftermiddagens maxtimme (klockan ). Enligt bilden ovan förefaller det som om minskningen från Brommahallarna är betydande (- 43 %), men det rör sig om ett ytterst litet antal fordon. Mot strömmen går Drottningholmsvägen söderut som uppvisar en ökning med 80 fordon (+ 8 %) med Förbifarten. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Som framgår av WSP:s simulering och de tre bilderna sker en betydande trafikminskning vid Brommaplan med utbyggd Förbifart. Den totala trafikminskningen uppgår till 14 procent under en rusningstimme. Störst effekt får Bergslagsvägen där antalet fordon väntas minska med 490 fordon (-35 %) följt av Drottningholmsvägen österut med 210 fordon (-12 %). Ökad framkomlighet Framkomligheten vid Brommaplan förbättras med drygt 40 sekunders minskad fördröjning per fordon. Med Förbifart Stockholm blir det totala antalet fördröjningstimmar för samtliga fordon som passerar Brommaplan under eftermiddagens maxtimme 609 och utan Förbifart Stockholm 757 timmar. Det visar alltså att de som använder Förbifart Stockholm tillsammans kommer att spara hela 148 timmar per dag, och det bara under en eftermiddagstimme. Det blir timmar på ett år, vilket räknat på fyra maxtimmar per dag motsvarar hela timmar på ett år som bilisterna vid Brommaplan sparar på att Förbifarten byggs. Detta räknat på den totala mängden fordon som passerar Brommaplan. Med fördröjning menas i det här fallet den extra tid det tar för ett fordon att ta sig från start till mål, jämfört med om det hade varit fritt flöde. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av Förbifarten är självklart många gånger större. 6

7 Brommaplan med Förbifart Stockholm år 2030 Fordonstrafikmängderna i framtiden påverkas av många olika faktorer. Antalet boende, konjunkturen, den tillgängliga infrastrukturen och eventuell trängsel, men även kostnaden att köra bil och tillgången till attraktiv kollektivtrafik påverkar. Den uppskattade befolkningsökningen i Stockholms län på en halv miljon människor fram till år 2030 kommer att få konsekvenser för trafiksituationen vid Brommaplan. Förbifart Stockholm kommer dock att underlätta för de boende i länet, för arbetsinpendlingen till länet och för de boende i Bromma. I Stockholm finns totalt 166 falskhalsar identifierade, varav 38 stora. Dit hör sträckan Södra länken - Essingeleden Norra länken. Med en utbyggd Förbifart Stockholm och införd trängselskatt på Essingeleden kommer de problem som är koncentrerade kring Essingeleden antagligen att minska. Förbifarten kommer sannolikt att ha en positiv påverkan på flertalet flaskhalsar i Stockholmstrafiken. En ökad framkomlighet vid Brommaplan med drygt 40 sekunder per fordon och en reducering med fordon under de värsta rusningstimmarna kan tyckas marginell i sammanhanget. Men i det stora perspektivet kan det bli betydelsefulla tidsbesparingar och avlastningar på den totala restiden. Helt utan en Förbifart kommer det dock att vara kaos vid Brommaplan år Om undersökningen Huvudfrågeställning för denna undersökning är vad som sker vid en central trafikplats om Förbifart Stockholm inte byggs. Omfattningen för projektet har varit Brommaplan med omnejd. Undersökningen har utgått från att trängselskatt tas ut på Essingeleden år I framtagandet av arbetsplaner för denna typ av infrastrukturprojekt genomförs simuleringar med mikrosimulering (i VISSIM) och mesosimuleringar (i Dynameq) i syfte att i detalj se vad som händer i och omkring viktiga trafikplatser. Mikrosimuleringsprogrammet Vissim användes för att ta fram kölängder och fördröjningar, medan indata i form av resandematris hämtades från Sampers-emme med prognosår 2030, eftermiddagens maxtimme. Trafiksignalsinställningar för Brommaplans cirkulationsplats ställdes i modellen in genom att på plats (den 4 februari 2009, klockan ) mäta gröntider och antal gånger bilar fick röd signal. Dessa förhållanden antogs sedan även gälla för prognosåret. Brommaplan studerades inom ramen för Handelskammarens delregionalaprojekt för de lokala handelskamrarna i Nordväst. De är; Solna/Sundbyberg, Sollentuna/Kista, Järfälla/Upplands-Bro och Ekerö/ Västerort. En tidigare undersökning gjord av Svensk bilprovning visar att en bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Denna undersökning visar att trafiken med Förbifart Stockholm vid Brommaplan flyter relativt bra. Förbifart Stockholm bidrar därmed till minskade bilköer och därmed minskade utsläpp. Den trafiktillväxt som skett till år 2030 gör dock att ytterligare åtgärder vid Brommaplan behövs för att klara trafikvolymerna. Det kommer således att finnas ett behov av att se över utformningen av Brommaplan i framtiden. Förbifart Stockholm är en del av lösningen på trafiksituationen vid Brommaplan, men det är viktigt att komplettera Förbifarten med en trafiklösning som passar Brommaplans speciella trafiksituation. 7

8 Med Förbifart Stockholm år avlastas trafiken vid Brommaplan med totalt 14 procent, vilket motsvarar 820 fordon under en av eftermiddagens rusningstimmar under ett vardagsdygn. - avlastas Brommaplan på årsbasis med fordon under de fyra timmar av rusningstrafik som ett vardagsdygn består av. - minskar antalet fördröjningstimmar som bilisterna tillbringar i kö med 148 timmar per dag under eftermiddagens rusningstimme enbart vid Brommaplan. - sparar bilisterna som passerar Brommaplan tillsammans timmar per år räknat på fyra rusningstimmar per vardagsdygn. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av Förbifarten är många gånger större. - minskar köbildningen och framkomligheten ökar vid flaskhalsen Brommaplan och underlättar även trafiksituationen vid flertalet av stockholmstrafikens flaskhalsar. - ökar Ekeröbornas tillgänglighet och ger en långsiktigt hållbar lösning på Ekerös transportförsörjning. - underlättar trafiksituationen för de boende i Stockholms län, för arbetsinpendlingen till länet och för de boende i Bromma. - minskar trafiken på Essingeleden med 30 procent och hamnar under dagens nivåer. - underlättar stockholmsföretagens rekryteringsmöjligheter när restiderna inom regionen minskar. Och - ökar livskvaliteten tack vare kortare restid till och från arbetet! Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys och information: Lotta Andersson, 8

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008

Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008 Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008 Stockholm växer och utvecklas för framtiden Stockholm och Mälardalsregionen växer Ökat tryck på trafiknäten vars utbyggnad inte

Läs mer

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Trafiklots förbi vägarbete Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Titel: Trafiklots förbi vägarbete - Verktyg för att ta fram förlängd restid och

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Klimatet och trängselfrågorna i trafikplaneringen för Stockholmsregionen 2009-10-27/mn

Klimatet och trängselfrågorna i trafikplaneringen för Stockholmsregionen 2009-10-27/mn Klimatet och trängselfrågorna i trafikplaneringen för Stockholmsregionen 2009-10-27/mn A. Stockholmsöverenskommelsen, dec 2007 Bakgrund Förslag framförhandlat 2007 under ledning av förra finansborgarrådet

Läs mer

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi TEKNISK PM Trafikanalys Täby Galopp Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2014-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering RAPPORTFÖRFATTARE

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled Birgitta Nylander Miljö och teknik Telefon: 08-508 265 46 birgitta.nylander@stockholm.se TRAFIK- Underlag till detaljplan för område vid Västerled Karta 1: Promemorians geografiska avgränsning (rött) och

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen

Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen SWECO Tyréns Movea 2011-10- 29 Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen Alterna(v som analyserats : 1. 6 körfält inklusive slits 2. 6 körfält inklusive slits ej vänstersväng mot Katarinavägen

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping

Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping Jönköping 2014-03-17 Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping Datum 2014-03-17 Uppdragsnummer 1320005340 Utgåva/Status Granskningshandling Malin Ekman

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som planeras för

Läs mer

Stockholmsförhandlingens slutsatser

Stockholmsförhandlingens slutsatser Stockholmsförhandlingens slutsatser Handelskammarens förslag Rapport 2007: 4 Förord Den så kallade Stockholmsförhandlingen och Carl Cederschiöld har regeringens uppdrag att senast den 1 december 2007

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 rev 2012-11-05 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun r Beslut Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster Metod för beräkning av restidsvinst baserad på mätdata Vi utgår från den alternativa metod som Stenerik Ringqvist beskriver i memot: Metod för beräkning av restidsvinster m.m 2008-10-20. Metoden innebär

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Fixa Stockholmstrafiken

Fixa Stockholmstrafiken Fixa Stockholmstrafiken Stockholmsöverenskommelsen Investeringar (milj kr) Start före 2020 Start 2020-2030 Totalt Spår 47 800-49 800 20 200-20 700 68 000-70 500 Väg 51 000 12 500-13 400 63 500-64 400 Summa

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby Sammanfattning Med bakgrund av ny planerad infartsparkering och nytt gångfartsområde på den östra sidan av spåren i Roslags Näsby har denna trafikanalys utförts

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Trängselskatt med Östlig förbindelse

Trängselskatt med Östlig förbindelse Trängselskatt med Östlig förbindelse Underlag till Sverigeförhandlingen Version 23 september 2015 1 Dokumenttitel: Trängselskatter och vägavgifter med Östlig förbindelse, Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Trafikanalys Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Trafikanalys Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

Ombyggnation av korsningar längs Hågelbyleden

Ombyggnation av korsningar längs Hågelbyleden Ombyggnation av korsningar längs Hågelbyleden Innehåll Generellt om Hågelbyleden Kvarnhagsvägen Kumla Gårdsväg söder Tunarondellen Byggtid Juni - November 2 2016-05-24 2 2016-05-24 Trafik på Hågelbyleden

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 1.0 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (60) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Stockholms län förutsättningar, utmaningar och samarbete

Stockholms län förutsättningar, utmaningar och samarbete Stockholms län förutsättningar, utmaningar och samarbete 2013-02-13 1 Snabbfakta om länet 22 % av landets folkmängd på 2 % av ytan 300 inv/km 2 i Sthlm mot 7 inv/km 2 i övriga landet 50 % av landets befolkningsökning

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Umeå kommun Badhuset och kvarteren Nanna och Mimer Uppdragsnummer 2127064000 Trafikanalys Version 1.2 Örnsköldsvik Maj 2012 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Andrew Cunningham 1 (22) Sweco Skolgatan

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen

Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen PM 1 (7) 2014-03-11 Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen Bakgrund Detaljplaner för Växthusvägens förlängning finns framtagna och är lagakraftvunna 2011-12-01både i Järfälla

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu Moderaterna i Stockholms stad och län 2010-09-09 Stockholmsregionen ska bindas samman Stockholmsregionen befinner sig i en historisk tillväxtfas. Allt fler

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS UPPDRAG Trafikutredning Norra Gossagården UPPDRAGSNUMMER 7001439000 UPPDRAGSLEDARE Sofie Lundberg UPPRÄTTAD AV Erik Eidmar DATUM Trafikanalys Norra Gossagården Vid trafikanalysen har den framtida trafikalstringen

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

nya bostäder ska byggas i Bromma, Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg invånare kommer sammanlagt att bo i regionen år 2030

nya bostäder ska byggas i Bromma, Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg invånare kommer sammanlagt att bo i regionen år 2030 Återkoppling på enkät om infrastruktur 76 000 nya bostäder ska byggas i Bromma, Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg 552 642 invånare kommer sammanlagt att bo i regionen år 2030 Mikael Ljung Kolonist

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10118310 2009-09-07 Kerstin Pettersson, PM C:\Documents and Settings\seks11044\Desktop\Jmf-Sthlm06-090907-2.docver 1.0 Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN RAPPORT JUNI 2006 2 Rapport Kort sammanfattning I denna rapport presenteras analysresultaten av mätningar 1 av biltrafik som Stockholms stads Trafikkontor har genomfört för utvärdering

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET RAPPORT TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på rapport: Status: TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING

Läs mer

Nya färjeleder i Stockholm

Nya färjeleder i Stockholm Objektnr 8447445 JUNI 2008 Titel: Objektnummer:8447445 Utgivningsdatum: Juni 2008 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Ove Lindkvist Författare: Maria Johansson, Grontmij AB Distributör: Vägverket Region

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7000177 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco Ändringsförteckning Version Datum Förändring

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer