Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm"

Transkript

1 2009 : 5 ISSN Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon kommer att gå ännu snabbare: redan till år 2030 kommer Stockholm att ha två och en halv miljoner invånare. Det innebär att länet växer med ett Göteborg jämfört med i dag. När regionen växer ökar trycket på ett redan hårt belastat vägnät. Stockholm har många kända trafikknutar, en av de värsta är Brommaplan, som berör flera hundra tusen boende i Västerort. Trafiksituationen vid Brommaplan påverkas i hög grad av om den intilliggande kringfartsleden Förbifart Stockholm byggs eller inte. Om Förbifart Stockholm byggs kommer den framtida avlastningen av Brommaplan att vara påtaglig. Om Förbifart Stockholm inte byggs kommer Brommaplan snart att bli en trafikmässig katastrof. Om den inte redan ska betecknas som det. Denna analys har undersökt trafiksituationen vid Brommaplan år 2030 med eller utan Förbifart Stockholm. Om Förbifarten byggs minskar trafiken i rusningstid med 14 procent eller fordon på årsbasis. Dessutom avlastas Essingeleden med fordon per dygn, vilket skulle göra att leden år 2030 har mindre trafik än i dag. För att Stockholmsregionen ska kunna växa krävs bättre nord-sydliga förbindelser. När Förbifart Stockholm står klar kommer Essingeleden att vara 50 år gammal. Om Förbifart Stockholm byggs kommer Brommaplan att avlastas påtagligt mycket 1

2 Tillväxt och trafik Stockholmsregionens trafiksystem är kraftigt eftersatt. Det har inte skett någon utbyggnad av vägförbindelserna mellan norra och södra regiondelen sedan Essingeleden färdigställdes år Essingeleden, som är dimensionerad för fordon per dygn, trafikeras i dag av över fordon per vardagsdygn. Det gör Essingeleden till den mest belastade vägsträckan i Norden och innebär en enorm störningskänslighet. Det skapar ett stort tryck på det underdimensionerade vägnätet. Köer som uppstår på grund av flaskhalsar är en daglig företeelse. Under vardagar per år sprider sig köerna från Essingeleden så långt att till och med trafiken i Södra länken påverkas. 1 Minsta incident eller till och med onormala väderförhållande orsakar timslånga förseningar. Förseningar som medför stora effektivitetsförluster för företag i regionen och för enskilda individer, vilket i förlängningen leder till en lägre tillväxt. Dessutom är inpendlingen från kringliggande län stor. Denna inpendling är i dagsläget personer per dag. 3 Befolkningsökningen kommer att påverka trafiken och vad händer då om våra trafiksystem redan nu har problem att hantera trafikvolymerna? Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm, den planerade nya vägförbindelsen mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr, är en av de viktigaste infrastrukturinvesteringarna i regionen. Om inte Förbifarten byggs bedöms Essingeleden år 2015 trafikeras av ytterligare fordon per vardagsdygn, det vill säga bilar. Vägverkets beräkningar visar att trafiken på Essingeleden, med en byggd Förbifart Stockholm, jämfört med detta skulle minska med 30 procent och då hamna under dagens nivåer. Stockholm har ett näringsliv i världsklass. Om arbetsmarknadsregionen blir större kan företagen lättare hitta arbetskraft med rätt kompetens och växa och utvecklas. Det gör att stockholmsföretagen kan bli ännu bättre och att även hela Sverige står sig starkare i den allt hårdare globala konkurrensen. Investeringarna i infrastruktur har under en lång följd av år varit mycket eftersatta i stockholmsregionen och investeringsbehovet är stort. Enligt beräkningar från NUTEK kostar de uteblivna investeringarna i infrastruktur (Dennispaketet) årligen fem miljarder kronor i samhällsekonomiska förluster. 2 Stockholm växer Om Stockholm ska kunna fortsätta att växa och utvecklas måste transportsystemet fungera bättre. Och Stockholm växer. Allt fler vill bo i Stockholmsregionen, befolkningen ökar i länet och arbetsplatserna blir fler. Fram till år 2030 väntas länets befolkning öka lika kraftigt som de senaste 30 åren, det vill säga med en halv miljon människor. Det motsvarar ett helt Göteborg. Befolkningen i övriga Mellansverige väntas samtidigt öka med cirka personer. Detta ger stora effekter på trafiken i Stockholms län. 1 Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Nutek, Hur mycket kostar det att vänta? R 2007:08 3 Stockholm Business Region, Fakta om företagandet i Stockholm Källa: SCB 2

3 Förbifart Stockholm skulle också minska sårbarheten i trafiksystemet och minska trängseln på infartslederna. Förbifarten skapar möjlighet för en framtida regional tillväxt och en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen. Den ger även två helt nya vägförbindelser för Ekerö och är därmed en långsiktigt hållbar lösning på kommunens i dag ansträngda transportförsörjning. Ekerös trafiksituation Ekerö kommun förväntas fram till år 2030 att växa från dagens invånare till I dagsläget är Ekerös enda fasta förbindelse med fastlandet väg 261 förbi Drottningholms slott över Nockebybron och vidare till Brommaplan. Väg 261 har ett körfält ut från Stockholm och två körfält in mot Stockholm. Under morgonrusningen är ett av dessa endast avsett för kollektivtrafik. Nockebybron är en öppningsbar klaffbro som i sina bästa stunder fungerar som en länk till och från Ekerö, men som i sina sämsta stunder hänger upp sig och bidrar till trafikkaoset vid Brommaplan. Ett trafikkaos som gör att även kollektivtrafiken drabbas då Mälaröbussarna ofta fastnar i trafiken under högtrafik. Under morgonrusningen har kollektivtrafiken ofta god framkomlighet tack vare busskörfältet in mot Brommaplan, men under eftermiddagarna fastnar Ekerö kommun förväntas fram till år 2030 att växa från dagens invånare till bussarna i riktning mot Ekerö eftersom busskörfält saknas. Väg 261 är hårt ansträngd och störningskänslig med besvärliga kösituationer både i förmiddagsoch eftermiddagsrusningen. Framkomligheten är låg och vid olyckor eller andra störningar kan situationen bli allvarlig, speciellt för utryckningsfordon. Trafiken förbi Drottningholms slott är i dagsläget cirka fordon per dygn och förväntas öka till cirka år 2035 om inte Förbifarten byggs. Brommaplan en av Stockholms större flaskhalsar 279 Nybodaskolan Bromma gårdens äldreboende Kol. omr. Kortenslund Bromma flygplats Bromma stadsdelsområde ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE Skatteverket Solna strand Vreten Huvudstaleden Storgat an Jungfrudansen Kulturskolan Heldagsskolan Rullen HUVUDSTA Huvudstafältet Storgatan Huvudsta Stenbackaskolan Huvudsta torg Ulvsundavägen Åkeshovs slott Parkteatern Åkeshovs ridhus Spångavägen Nya Elementar skola Nya Elementar bollplan Åkeshovs simoch idrottshall Åkeshov ÅKESHOV 261 Nockeby reningsverk Åkeshovs reningsverk Nockeby torg Åkeshovsv. Kol. omr. Åkeshov Västerled RIKSBY Kol. omr. Glia Bibl. Abrahamsbergsskolan Kristofferskolan Olovslundsskolan Olovslunds bollplan Olovslund Riksby bollplan ÅKESLUND Djupdalsv. Kol. omr. Riksby Abrahamsbergskyrkan Baptistkyrkan Brommahallarna Brommaplan Kol. omr. Lillsjönäs Drottningholmsvägen Västerorts vuxengymnasium Riksbyskolan Västerledskyrkan Fredhälls- ABRA- HAMSBERG OLOVSLUND Kvarnberget Kvarn b acksvägen Lillsjöparken Lillsjön Abrahamsberg Kol.omr. Stora Mossen ÅLSTEN Bromma gymnasium Ishall Stora Mossens idrottsplats Ulvsunda slott konferensanläggning Bromma Montessoriskola STORA MOSSEN Västerled Norrbyvägen Ulvsundavägen Fredhällsbadet Al-Azharskolan Ulvsundaskolan Alviksskolan S:t Ansgars kyrka Biddlesberg ULVSUNDA Tranebergs servicehus 12 Alvik Bibliotek Skoga äldre boende Gamla slottet Ulvsundasjön TRANEBERG Huvudsta gård ESSINGE FÖRSAMLING Ridhus Augustendal Johannelundsbadet Salkhallen Köpmannainstitutet ALVIK Alviks Strand Granbackaskolan Huvudstabadet Tallbackaskolan Olovslundsdammen Tranebergssund Kristinebergsparken Ulvsundaparken Nyängsparken Lillsjöparken Skidbacksskogen Åkeshovs bollplan Ryssmurängen Betelseminariet Nockebyskogen Minnebergsparken Idrottsparken Himmelsfärdsberget Stora mossen Timmerfallet Ulvsundaberget Alviksberget Alléparken Alléparken Snäckparken Mälarparken 3

4 Trafiksituationen vid Brommaplan är i dag besvärlig. Brommaplans cirkulationsplats är en av de mest trafikerade och olycksdrabbade vägkorsningarna i landet. Vägverket och Stockholms stad har i en kartläggning identifierat och beskrivit 166 flaskhalsar i Stockholm. 4 Trafiksituationen i Bromma visade sig vara ett stort problem med omfattande köer, speciellt under eftermiddagens rusningsperiod. Brommaplan kartlades dessutom som en av 38 stora flaskhalsar som ger upphov till stora köbildningar och fördröjningar i trafiken. Detta ger inte bara direkta störningar genom köbildning och låg framkomlighet, utan även smittrafik med olycksrisker på det kommunala vägnätet. Ett vägnät som egentligen inte är anpassat för genomfartstrafik. Vägverket och Stockholms stad har i en kartläggning identifierat och beskrivit 166 flaskhalsar i Stockholm. En framtida trängselskatt på Essingeleden Om trängselskatt införs på Essingeleden när Förbifarten öppnar påverkar det trafikanter med start och målpunkter i Brommaområdet. Vägverkets analyser visar att fler kommer att välja den avgiftsfria Förbifarten, vilket ger en större belastning på Brommaplan än om Essingeleden förblir avgiftsfri. Utan Förbifart Stockholm kommer cirka fordon per vardagsdygn att passera Drottningholms slott år Med Förbifarten beräknas jämförelsevis cirka fordon per vardagsmedeldygn att passera samma plats, vilket är en skillnad på nästan 30 procent. Av trafiken på väg 261 i riktning från Ekerö beräknas att cirka 40 procent fortsätter på Förbifarten norrut och cirka 30 procent söderut, medan återstående cirka 30 procent beräknas att fortsätta mot Brommaplan. Vägverkets prognoser visar att Förbifarten medför en avlastning av trafiken på väg 261. Därmed sker också en viss avlastning av Brommaplan. 5 Trafikanalys Brommaplan år 2030 Byggandet av Förbifart Stockholm har i flera projekt analyserats med avseende på trafikflöden och samhällsekonomiska effekter. I de samhällsekonomiska analyserna har det funnits ett jämförelsealternativ som inte innehåller ett byggande av Förbifarten. Vägverket har inte genomfört detaljerade trafiksimuleringar av vad som sker i form av till exempel köuppbyggnad vid trafikplatser om Förbifarten inte byggs. Handelskammaren har därför uppdragit åt konsultföretaget WSP att göra en jämförande trafikanalys av situationen vid Brommaplan med och utan Förbifart år Undersökningen genomfördes under vardagseftermiddagens maxtimme, mellan klockan Undersökningen har utgått från Stockholmsförhandlingens förslag 6 om att Essingeleden ska inkluderas i trängselskatteområdet vid Förbifartens öppnande år Därmed är beräkningar gjorda med utgångspunkt i att trängselskatt tas ut på Essingeleden år Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Vägverket, E 4 Förbifart Stockholm, En redovisning av Ekerö kommuns inställning Samlad trafiklösning Stockholmsregionen för miljö och tillväxt till 2020 med utblick mot 2030, Den överenskommelse Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting träffade med statens förhandlingsman, Carl Cederschiöld om en samlad trafiklösning för regionen. Utredningen överlämnades till regeringen den 19 dec

5 Simuleringsresultat Trafiksimuleringarna arbetades fram i två faser. Först gjordes en trafikkörning för att få fram trafikflöden och därefter simuleringar för att visa fördröjning och köuppbyggnad samt för att få en visuell bild över situationen. Trafikminskning med 14 procent för Brommaplan Bilden visar en jämförelse mellan Brommaplan med och utan Förbifart Stockholm i tal fordon för ett vardagsmedeldygn år Blå färg betyder att länkens trafikvolymer har minskat och röd färg betyder en ökning. För Brommaplan innebär Förbifart Stockholm att trafikmängderna blir 14 procent mindre jämfört med om Förbifarten inte byggs. Trafikvolymerna minskar på de större vägsträckorna runt Brommaplan. På Essingeleden minskar trafiken med hela fordon per dygn. Den beräknade trafikmängden på Förbifarten beräknas till cirka fordon per dygn år Med införd trängselskatt på Essingeleden avlastas denna och trafiken trycks i stället ut på Förbifart Stockholm. Nedanstående bilder visar hur många fordon per timme som passerar Brommaplan under eftermiddagens maxtimme (klockan ) med och utan Förbifart Stockholm år Om vi tittar närmare på simuleringsresultaten över hur trafiksituationen vid Brommaplan förändras med Förbifarten år 2030 ser vi att det totalt sker en minskning med 820 fordon (från till 5 180) under eftermiddagens rusningstimme. Räknar vi om detta till fyra maxtimmar per dag, vilket är ett rimligt antagande för ett vardagsdygn, avlastar Förbifarten Brommaplan med hela fordon under vardagens rusningstrafik. Detta räknat på årsbasis (220 dagar). Förbifarten minskar alltså belastningen på Brommaplan och ger tydligt minskade köer för infartstrafik. Trafiken minskar mest på Bergslagsvägen i körriktning mot rondellen med 490 fordon. Avlastningen under en rusningstimme blir även betydande på Drottningholmsvägen österut och Spångavägen med 210 respektive 150 fordon. Dock ökar belastningen 7 Vägverket, E 4 Förbifart Stockholm, En redovisning av Ekerö kommuns inställning

6 något på Drottningholmsvägen söderut med 80 fordon. Antagligen beror denna ökning på förändrade körmönster. När trängsel uppstår på en viss länk lönar det sig att åka genom den tillfarten under eftermiddagens maxtimme. Men sett över hela dygnet minskar trafiken jämfört med scenario utan Förbifart Stockholm. Nedanstående bild visar hur stor den totala trafikminskningen/ökningen i procent med Förbifart Stockholm är på Brommaplan år 2030 under eftermiddagens maxtimme (klockan ). Enligt bilden ovan förefaller det som om minskningen från Brommahallarna är betydande (- 43 %), men det rör sig om ett ytterst litet antal fordon. Mot strömmen går Drottningholmsvägen söderut som uppvisar en ökning med 80 fordon (+ 8 %) med Förbifarten. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Som framgår av WSP:s simulering och de tre bilderna sker en betydande trafikminskning vid Brommaplan med utbyggd Förbifart. Den totala trafikminskningen uppgår till 14 procent under en rusningstimme. Störst effekt får Bergslagsvägen där antalet fordon väntas minska med 490 fordon (-35 %) följt av Drottningholmsvägen österut med 210 fordon (-12 %). Ökad framkomlighet Framkomligheten vid Brommaplan förbättras med drygt 40 sekunders minskad fördröjning per fordon. Med Förbifart Stockholm blir det totala antalet fördröjningstimmar för samtliga fordon som passerar Brommaplan under eftermiddagens maxtimme 609 och utan Förbifart Stockholm 757 timmar. Det visar alltså att de som använder Förbifart Stockholm tillsammans kommer att spara hela 148 timmar per dag, och det bara under en eftermiddagstimme. Det blir timmar på ett år, vilket räknat på fyra maxtimmar per dag motsvarar hela timmar på ett år som bilisterna vid Brommaplan sparar på att Förbifarten byggs. Detta räknat på den totala mängden fordon som passerar Brommaplan. Med fördröjning menas i det här fallet den extra tid det tar för ett fordon att ta sig från start till mål, jämfört med om det hade varit fritt flöde. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av Förbifarten är självklart många gånger större. 6

7 Brommaplan med Förbifart Stockholm år 2030 Fordonstrafikmängderna i framtiden påverkas av många olika faktorer. Antalet boende, konjunkturen, den tillgängliga infrastrukturen och eventuell trängsel, men även kostnaden att köra bil och tillgången till attraktiv kollektivtrafik påverkar. Den uppskattade befolkningsökningen i Stockholms län på en halv miljon människor fram till år 2030 kommer att få konsekvenser för trafiksituationen vid Brommaplan. Förbifart Stockholm kommer dock att underlätta för de boende i länet, för arbetsinpendlingen till länet och för de boende i Bromma. I Stockholm finns totalt 166 falskhalsar identifierade, varav 38 stora. Dit hör sträckan Södra länken - Essingeleden Norra länken. Med en utbyggd Förbifart Stockholm och införd trängselskatt på Essingeleden kommer de problem som är koncentrerade kring Essingeleden antagligen att minska. Förbifarten kommer sannolikt att ha en positiv påverkan på flertalet flaskhalsar i Stockholmstrafiken. En ökad framkomlighet vid Brommaplan med drygt 40 sekunder per fordon och en reducering med fordon under de värsta rusningstimmarna kan tyckas marginell i sammanhanget. Men i det stora perspektivet kan det bli betydelsefulla tidsbesparingar och avlastningar på den totala restiden. Helt utan en Förbifart kommer det dock att vara kaos vid Brommaplan år Om undersökningen Huvudfrågeställning för denna undersökning är vad som sker vid en central trafikplats om Förbifart Stockholm inte byggs. Omfattningen för projektet har varit Brommaplan med omnejd. Undersökningen har utgått från att trängselskatt tas ut på Essingeleden år I framtagandet av arbetsplaner för denna typ av infrastrukturprojekt genomförs simuleringar med mikrosimulering (i VISSIM) och mesosimuleringar (i Dynameq) i syfte att i detalj se vad som händer i och omkring viktiga trafikplatser. Mikrosimuleringsprogrammet Vissim användes för att ta fram kölängder och fördröjningar, medan indata i form av resandematris hämtades från Sampers-emme med prognosår 2030, eftermiddagens maxtimme. Trafiksignalsinställningar för Brommaplans cirkulationsplats ställdes i modellen in genom att på plats (den 4 februari 2009, klockan ) mäta gröntider och antal gånger bilar fick röd signal. Dessa förhållanden antogs sedan även gälla för prognosåret. Brommaplan studerades inom ramen för Handelskammarens delregionalaprojekt för de lokala handelskamrarna i Nordväst. De är; Solna/Sundbyberg, Sollentuna/Kista, Järfälla/Upplands-Bro och Ekerö/ Västerort. En tidigare undersökning gjord av Svensk bilprovning visar att en bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Denna undersökning visar att trafiken med Förbifart Stockholm vid Brommaplan flyter relativt bra. Förbifart Stockholm bidrar därmed till minskade bilköer och därmed minskade utsläpp. Den trafiktillväxt som skett till år 2030 gör dock att ytterligare åtgärder vid Brommaplan behövs för att klara trafikvolymerna. Det kommer således att finnas ett behov av att se över utformningen av Brommaplan i framtiden. Förbifart Stockholm är en del av lösningen på trafiksituationen vid Brommaplan, men det är viktigt att komplettera Förbifarten med en trafiklösning som passar Brommaplans speciella trafiksituation. 7

8 Med Förbifart Stockholm år avlastas trafiken vid Brommaplan med totalt 14 procent, vilket motsvarar 820 fordon under en av eftermiddagens rusningstimmar under ett vardagsdygn. - avlastas Brommaplan på årsbasis med fordon under de fyra timmar av rusningstrafik som ett vardagsdygn består av. - minskar antalet fördröjningstimmar som bilisterna tillbringar i kö med 148 timmar per dag under eftermiddagens rusningstimme enbart vid Brommaplan. - sparar bilisterna som passerar Brommaplan tillsammans timmar per år räknat på fyra rusningstimmar per vardagsdygn. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av Förbifarten är många gånger större. - minskar köbildningen och framkomligheten ökar vid flaskhalsen Brommaplan och underlättar även trafiksituationen vid flertalet av stockholmstrafikens flaskhalsar. - ökar Ekeröbornas tillgänglighet och ger en långsiktigt hållbar lösning på Ekerös transportförsörjning. - underlättar trafiksituationen för de boende i Stockholms län, för arbetsinpendlingen till länet och för de boende i Bromma. - minskar trafiken på Essingeleden med 30 procent och hamnar under dagens nivåer. - underlättar stockholmsföretagens rekryteringsmöjligheter när restiderna inom regionen minskar. Och - ökar livskvaliteten tack vare kortare restid till och från arbetet! Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys och information: Lotta Andersson, 8

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Väg 261 Ekerövägen Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder

Väg 261 Ekerövägen Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder RAPPORT Väg 261 Ekerövägen Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder Ekerö kommun, Stockholms län 2013-03-04 Uppdragsnummer: 132 053 1 Dokumenttitel: Väg 261, Ekerövägen Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Nya färjeleder i Stockholm

Nya färjeleder i Stockholm Objektnr 8447445 JUNI 2008 Titel: Objektnummer:8447445 Utgivningsdatum: Juni 2008 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Ove Lindkvist Författare: Maria Johansson, Grontmij AB Distributör: Vägverket Region

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Förändrade trängselskatter i Stockholm

Förändrade trängselskatter i Stockholm Förändrade trängselskatter i Stockholm Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling I samarbete med: 1 2013-06-26 Dokumenttitel: Förändrade trängselskatter i Stockholm Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm

Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm TRAFFIC AB RAPPORT 2010:19 VERSION 1.0 Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm Dokumentinformation Titel: Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm Serie nr: 2010:19 Projektnr:

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi RAPPORT TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08 Analys & Strategi Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Ullevigatan 19 Box 13033 402 51 Göteborg Tel: 010-722

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

Reversibla körfält i Göteborgsområdet En teknik för framtiden

Reversibla körfält i Göteborgsområdet En teknik för framtiden Reversibla körfält i Göteborgsområdet En teknik för framtiden Rapport 2010:2 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av Västsvenska Industri-

Läs mer

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten?

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? 2008 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? Stockholmsregionen har mycket stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur. Handelskammaren

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

GRÄDDFIL FÖR BUSSEN. En enkel och ekonomisk lösning för trafiken mellan Lund och Malmö

GRÄDDFIL FÖR BUSSEN. En enkel och ekonomisk lösning för trafiken mellan Lund och Malmö GRÄDDFIL FÖR BUSSEN En enkel och ekonomisk lösning för trafiken mellan Lund och Malmö Varför bygga nytt när det inte behövs? Gräddfil för buss i stället för motorvägsavfarter Såväl i Trafikverkets nationella

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell

PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell Handläggare, direkttelefon Johan Hallberg PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell Utvecklingsarbetet för Åby mässhall startade runt år 2007. Under arbetet har ett antal trafikstudier gjorts

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03 DP Kv Pyramiden 3 och 4 Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING Stockholm 2014-04-03 Trafikutredning DP Kv Pyramiden 3 och 4 Datum 2014-04-03 Uppdragsnummer 61191251445000 Utgåva/Status Plansamråd Ramzi

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Väg E22 Trafikplats Ideon

Väg E22 Trafikplats Ideon SAMRÅDSUNDERLAG Väg E22 Trafikplats Ideon Lunds kommun, Skåne län 2013-04-26 Objekt 10 85 08 INLEDNING 2 Titel: Förstudie, Väg E22 Trafikplats Ideon Utgivningsdatum: 2013-04-26 Utgivare: Trafikverket Organisation

Läs mer

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR)

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) har bildats av Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ ra04s 2011-02-17 RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ Trafikverket Region Nord Umeå Västra länken Uppdragsnummer 2391971 Resultat av trafikprognoser och samhällsekonomiska

Läs mer

Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 Augusti 2012

Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 Augusti 2012 En strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 Augusti 2012 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret 2012 Stockholms stad,

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT RAPPORT FÖRORD Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 25 med att kollektivtrafiken utökades. Den 3 januari 26 startar försöket med miljöavgifter. Miljöavgiftskansliet har i uppdrag att utvärdera Stockholmsförsöket

Läs mer

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder 2004:10 Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder FÖRORD Inför försöket med miljöavgifter i Stockholm finns behov av att förbättra framkomligheten

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter

Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter RAPPORT 2012:32 VERSION 0.1 Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter i Malmöregionen - underlag till finansieringsdiskussion för SPIS Dokumentinformation Titel: Översiktlig

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

Gröntidsundersökning. Helena Hartzell Dorota Edqvist

Gröntidsundersökning. Helena Hartzell Dorota Edqvist Gröntidsundersökning Rådet för oskyddade trafikanters undersökning av huruvida det är grön gubbe tillräckligt länge för att de mest utsatta trafikanterna ska hinna passera signalreglerade övergångsställen

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

9. KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGEN FÖRBIFART STOCKHOLM OCH DIAGONAL ULVSUNDA

9. KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGEN FÖRBIFART STOCKHOLM OCH DIAGONAL ULVSUNDA UTSTÄLLELSEVERSION JUNI 25 9. FÖRBIFART STOCKHOLM OCH DIAGONAL ULVSUNDA 9.1 Vägnätets funktion förbättras med vägutbyggnad Nollalternativ I Nollalternativet bibehåller E 4 sin funktion som nationell väg

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer