Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm"

Transkript

1 2009 : 5 ISSN Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon kommer att gå ännu snabbare: redan till år 2030 kommer Stockholm att ha två och en halv miljoner invånare. Det innebär att länet växer med ett Göteborg jämfört med i dag. När regionen växer ökar trycket på ett redan hårt belastat vägnät. Stockholm har många kända trafikknutar, en av de värsta är Brommaplan, som berör flera hundra tusen boende i Västerort. Trafiksituationen vid Brommaplan påverkas i hög grad av om den intilliggande kringfartsleden Förbifart Stockholm byggs eller inte. Om Förbifart Stockholm byggs kommer den framtida avlastningen av Brommaplan att vara påtaglig. Om Förbifart Stockholm inte byggs kommer Brommaplan snart att bli en trafikmässig katastrof. Om den inte redan ska betecknas som det. Denna analys har undersökt trafiksituationen vid Brommaplan år 2030 med eller utan Förbifart Stockholm. Om Förbifarten byggs minskar trafiken i rusningstid med 14 procent eller fordon på årsbasis. Dessutom avlastas Essingeleden med fordon per dygn, vilket skulle göra att leden år 2030 har mindre trafik än i dag. För att Stockholmsregionen ska kunna växa krävs bättre nord-sydliga förbindelser. När Förbifart Stockholm står klar kommer Essingeleden att vara 50 år gammal. Om Förbifart Stockholm byggs kommer Brommaplan att avlastas påtagligt mycket 1

2 Tillväxt och trafik Stockholmsregionens trafiksystem är kraftigt eftersatt. Det har inte skett någon utbyggnad av vägförbindelserna mellan norra och södra regiondelen sedan Essingeleden färdigställdes år Essingeleden, som är dimensionerad för fordon per dygn, trafikeras i dag av över fordon per vardagsdygn. Det gör Essingeleden till den mest belastade vägsträckan i Norden och innebär en enorm störningskänslighet. Det skapar ett stort tryck på det underdimensionerade vägnätet. Köer som uppstår på grund av flaskhalsar är en daglig företeelse. Under vardagar per år sprider sig köerna från Essingeleden så långt att till och med trafiken i Södra länken påverkas. 1 Minsta incident eller till och med onormala väderförhållande orsakar timslånga förseningar. Förseningar som medför stora effektivitetsförluster för företag i regionen och för enskilda individer, vilket i förlängningen leder till en lägre tillväxt. Dessutom är inpendlingen från kringliggande län stor. Denna inpendling är i dagsläget personer per dag. 3 Befolkningsökningen kommer att påverka trafiken och vad händer då om våra trafiksystem redan nu har problem att hantera trafikvolymerna? Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm, den planerade nya vägförbindelsen mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr, är en av de viktigaste infrastrukturinvesteringarna i regionen. Om inte Förbifarten byggs bedöms Essingeleden år 2015 trafikeras av ytterligare fordon per vardagsdygn, det vill säga bilar. Vägverkets beräkningar visar att trafiken på Essingeleden, med en byggd Förbifart Stockholm, jämfört med detta skulle minska med 30 procent och då hamna under dagens nivåer. Stockholm har ett näringsliv i världsklass. Om arbetsmarknadsregionen blir större kan företagen lättare hitta arbetskraft med rätt kompetens och växa och utvecklas. Det gör att stockholmsföretagen kan bli ännu bättre och att även hela Sverige står sig starkare i den allt hårdare globala konkurrensen. Investeringarna i infrastruktur har under en lång följd av år varit mycket eftersatta i stockholmsregionen och investeringsbehovet är stort. Enligt beräkningar från NUTEK kostar de uteblivna investeringarna i infrastruktur (Dennispaketet) årligen fem miljarder kronor i samhällsekonomiska förluster. 2 Stockholm växer Om Stockholm ska kunna fortsätta att växa och utvecklas måste transportsystemet fungera bättre. Och Stockholm växer. Allt fler vill bo i Stockholmsregionen, befolkningen ökar i länet och arbetsplatserna blir fler. Fram till år 2030 väntas länets befolkning öka lika kraftigt som de senaste 30 åren, det vill säga med en halv miljon människor. Det motsvarar ett helt Göteborg. Befolkningen i övriga Mellansverige väntas samtidigt öka med cirka personer. Detta ger stora effekter på trafiken i Stockholms län. 1 Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Nutek, Hur mycket kostar det att vänta? R 2007:08 3 Stockholm Business Region, Fakta om företagandet i Stockholm Källa: SCB 2

3 Förbifart Stockholm skulle också minska sårbarheten i trafiksystemet och minska trängseln på infartslederna. Förbifarten skapar möjlighet för en framtida regional tillväxt och en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen. Den ger även två helt nya vägförbindelser för Ekerö och är därmed en långsiktigt hållbar lösning på kommunens i dag ansträngda transportförsörjning. Ekerös trafiksituation Ekerö kommun förväntas fram till år 2030 att växa från dagens invånare till I dagsläget är Ekerös enda fasta förbindelse med fastlandet väg 261 förbi Drottningholms slott över Nockebybron och vidare till Brommaplan. Väg 261 har ett körfält ut från Stockholm och två körfält in mot Stockholm. Under morgonrusningen är ett av dessa endast avsett för kollektivtrafik. Nockebybron är en öppningsbar klaffbro som i sina bästa stunder fungerar som en länk till och från Ekerö, men som i sina sämsta stunder hänger upp sig och bidrar till trafikkaoset vid Brommaplan. Ett trafikkaos som gör att även kollektivtrafiken drabbas då Mälaröbussarna ofta fastnar i trafiken under högtrafik. Under morgonrusningen har kollektivtrafiken ofta god framkomlighet tack vare busskörfältet in mot Brommaplan, men under eftermiddagarna fastnar Ekerö kommun förväntas fram till år 2030 att växa från dagens invånare till bussarna i riktning mot Ekerö eftersom busskörfält saknas. Väg 261 är hårt ansträngd och störningskänslig med besvärliga kösituationer både i förmiddagsoch eftermiddagsrusningen. Framkomligheten är låg och vid olyckor eller andra störningar kan situationen bli allvarlig, speciellt för utryckningsfordon. Trafiken förbi Drottningholms slott är i dagsläget cirka fordon per dygn och förväntas öka till cirka år 2035 om inte Förbifarten byggs. Brommaplan en av Stockholms större flaskhalsar 279 Nybodaskolan Bromma gårdens äldreboende Kol. omr. Kortenslund Bromma flygplats Bromma stadsdelsområde ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE Skatteverket Solna strand Vreten Huvudstaleden Storgat an Jungfrudansen Kulturskolan Heldagsskolan Rullen HUVUDSTA Huvudstafältet Storgatan Huvudsta Stenbackaskolan Huvudsta torg Ulvsundavägen Åkeshovs slott Parkteatern Åkeshovs ridhus Spångavägen Nya Elementar skola Nya Elementar bollplan Åkeshovs simoch idrottshall Åkeshov ÅKESHOV 261 Nockeby reningsverk Åkeshovs reningsverk Nockeby torg Åkeshovsv. Kol. omr. Åkeshov Västerled RIKSBY Kol. omr. Glia Bibl. Abrahamsbergsskolan Kristofferskolan Olovslundsskolan Olovslunds bollplan Olovslund Riksby bollplan ÅKESLUND Djupdalsv. Kol. omr. Riksby Abrahamsbergskyrkan Baptistkyrkan Brommahallarna Brommaplan Kol. omr. Lillsjönäs Drottningholmsvägen Västerorts vuxengymnasium Riksbyskolan Västerledskyrkan Fredhälls- ABRA- HAMSBERG OLOVSLUND Kvarnberget Kvarn b acksvägen Lillsjöparken Lillsjön Abrahamsberg Kol.omr. Stora Mossen ÅLSTEN Bromma gymnasium Ishall Stora Mossens idrottsplats Ulvsunda slott konferensanläggning Bromma Montessoriskola STORA MOSSEN Västerled Norrbyvägen Ulvsundavägen Fredhällsbadet Al-Azharskolan Ulvsundaskolan Alviksskolan S:t Ansgars kyrka Biddlesberg ULVSUNDA Tranebergs servicehus 12 Alvik Bibliotek Skoga äldre boende Gamla slottet Ulvsundasjön TRANEBERG Huvudsta gård ESSINGE FÖRSAMLING Ridhus Augustendal Johannelundsbadet Salkhallen Köpmannainstitutet ALVIK Alviks Strand Granbackaskolan Huvudstabadet Tallbackaskolan Olovslundsdammen Tranebergssund Kristinebergsparken Ulvsundaparken Nyängsparken Lillsjöparken Skidbacksskogen Åkeshovs bollplan Ryssmurängen Betelseminariet Nockebyskogen Minnebergsparken Idrottsparken Himmelsfärdsberget Stora mossen Timmerfallet Ulvsundaberget Alviksberget Alléparken Alléparken Snäckparken Mälarparken 3

4 Trafiksituationen vid Brommaplan är i dag besvärlig. Brommaplans cirkulationsplats är en av de mest trafikerade och olycksdrabbade vägkorsningarna i landet. Vägverket och Stockholms stad har i en kartläggning identifierat och beskrivit 166 flaskhalsar i Stockholm. 4 Trafiksituationen i Bromma visade sig vara ett stort problem med omfattande köer, speciellt under eftermiddagens rusningsperiod. Brommaplan kartlades dessutom som en av 38 stora flaskhalsar som ger upphov till stora köbildningar och fördröjningar i trafiken. Detta ger inte bara direkta störningar genom köbildning och låg framkomlighet, utan även smittrafik med olycksrisker på det kommunala vägnätet. Ett vägnät som egentligen inte är anpassat för genomfartstrafik. Vägverket och Stockholms stad har i en kartläggning identifierat och beskrivit 166 flaskhalsar i Stockholm. En framtida trängselskatt på Essingeleden Om trängselskatt införs på Essingeleden när Förbifarten öppnar påverkar det trafikanter med start och målpunkter i Brommaområdet. Vägverkets analyser visar att fler kommer att välja den avgiftsfria Förbifarten, vilket ger en större belastning på Brommaplan än om Essingeleden förblir avgiftsfri. Utan Förbifart Stockholm kommer cirka fordon per vardagsdygn att passera Drottningholms slott år Med Förbifarten beräknas jämförelsevis cirka fordon per vardagsmedeldygn att passera samma plats, vilket är en skillnad på nästan 30 procent. Av trafiken på väg 261 i riktning från Ekerö beräknas att cirka 40 procent fortsätter på Förbifarten norrut och cirka 30 procent söderut, medan återstående cirka 30 procent beräknas att fortsätta mot Brommaplan. Vägverkets prognoser visar att Förbifarten medför en avlastning av trafiken på väg 261. Därmed sker också en viss avlastning av Brommaplan. 5 Trafikanalys Brommaplan år 2030 Byggandet av Förbifart Stockholm har i flera projekt analyserats med avseende på trafikflöden och samhällsekonomiska effekter. I de samhällsekonomiska analyserna har det funnits ett jämförelsealternativ som inte innehåller ett byggande av Förbifarten. Vägverket har inte genomfört detaljerade trafiksimuleringar av vad som sker i form av till exempel köuppbyggnad vid trafikplatser om Förbifarten inte byggs. Handelskammaren har därför uppdragit åt konsultföretaget WSP att göra en jämförande trafikanalys av situationen vid Brommaplan med och utan Förbifart år Undersökningen genomfördes under vardagseftermiddagens maxtimme, mellan klockan Undersökningen har utgått från Stockholmsförhandlingens förslag 6 om att Essingeleden ska inkluderas i trängselskatteområdet vid Förbifartens öppnande år Därmed är beräkningar gjorda med utgångspunkt i att trängselskatt tas ut på Essingeleden år Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Vägverket, E 4 Förbifart Stockholm, En redovisning av Ekerö kommuns inställning Samlad trafiklösning Stockholmsregionen för miljö och tillväxt till 2020 med utblick mot 2030, Den överenskommelse Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting träffade med statens förhandlingsman, Carl Cederschiöld om en samlad trafiklösning för regionen. Utredningen överlämnades till regeringen den 19 dec

5 Simuleringsresultat Trafiksimuleringarna arbetades fram i två faser. Först gjordes en trafikkörning för att få fram trafikflöden och därefter simuleringar för att visa fördröjning och köuppbyggnad samt för att få en visuell bild över situationen. Trafikminskning med 14 procent för Brommaplan Bilden visar en jämförelse mellan Brommaplan med och utan Förbifart Stockholm i tal fordon för ett vardagsmedeldygn år Blå färg betyder att länkens trafikvolymer har minskat och röd färg betyder en ökning. För Brommaplan innebär Förbifart Stockholm att trafikmängderna blir 14 procent mindre jämfört med om Förbifarten inte byggs. Trafikvolymerna minskar på de större vägsträckorna runt Brommaplan. På Essingeleden minskar trafiken med hela fordon per dygn. Den beräknade trafikmängden på Förbifarten beräknas till cirka fordon per dygn år Med införd trängselskatt på Essingeleden avlastas denna och trafiken trycks i stället ut på Förbifart Stockholm. Nedanstående bilder visar hur många fordon per timme som passerar Brommaplan under eftermiddagens maxtimme (klockan ) med och utan Förbifart Stockholm år Om vi tittar närmare på simuleringsresultaten över hur trafiksituationen vid Brommaplan förändras med Förbifarten år 2030 ser vi att det totalt sker en minskning med 820 fordon (från till 5 180) under eftermiddagens rusningstimme. Räknar vi om detta till fyra maxtimmar per dag, vilket är ett rimligt antagande för ett vardagsdygn, avlastar Förbifarten Brommaplan med hela fordon under vardagens rusningstrafik. Detta räknat på årsbasis (220 dagar). Förbifarten minskar alltså belastningen på Brommaplan och ger tydligt minskade köer för infartstrafik. Trafiken minskar mest på Bergslagsvägen i körriktning mot rondellen med 490 fordon. Avlastningen under en rusningstimme blir även betydande på Drottningholmsvägen österut och Spångavägen med 210 respektive 150 fordon. Dock ökar belastningen 7 Vägverket, E 4 Förbifart Stockholm, En redovisning av Ekerö kommuns inställning

6 något på Drottningholmsvägen söderut med 80 fordon. Antagligen beror denna ökning på förändrade körmönster. När trängsel uppstår på en viss länk lönar det sig att åka genom den tillfarten under eftermiddagens maxtimme. Men sett över hela dygnet minskar trafiken jämfört med scenario utan Förbifart Stockholm. Nedanstående bild visar hur stor den totala trafikminskningen/ökningen i procent med Förbifart Stockholm är på Brommaplan år 2030 under eftermiddagens maxtimme (klockan ). Enligt bilden ovan förefaller det som om minskningen från Brommahallarna är betydande (- 43 %), men det rör sig om ett ytterst litet antal fordon. Mot strömmen går Drottningholmsvägen söderut som uppvisar en ökning med 80 fordon (+ 8 %) med Förbifarten. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Som framgår av WSP:s simulering och de tre bilderna sker en betydande trafikminskning vid Brommaplan med utbyggd Förbifart. Den totala trafikminskningen uppgår till 14 procent under en rusningstimme. Störst effekt får Bergslagsvägen där antalet fordon väntas minska med 490 fordon (-35 %) följt av Drottningholmsvägen österut med 210 fordon (-12 %). Ökad framkomlighet Framkomligheten vid Brommaplan förbättras med drygt 40 sekunders minskad fördröjning per fordon. Med Förbifart Stockholm blir det totala antalet fördröjningstimmar för samtliga fordon som passerar Brommaplan under eftermiddagens maxtimme 609 och utan Förbifart Stockholm 757 timmar. Det visar alltså att de som använder Förbifart Stockholm tillsammans kommer att spara hela 148 timmar per dag, och det bara under en eftermiddagstimme. Det blir timmar på ett år, vilket räknat på fyra maxtimmar per dag motsvarar hela timmar på ett år som bilisterna vid Brommaplan sparar på att Förbifarten byggs. Detta räknat på den totala mängden fordon som passerar Brommaplan. Med fördröjning menas i det här fallet den extra tid det tar för ett fordon att ta sig från start till mål, jämfört med om det hade varit fritt flöde. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av Förbifarten är självklart många gånger större. 6

7 Brommaplan med Förbifart Stockholm år 2030 Fordonstrafikmängderna i framtiden påverkas av många olika faktorer. Antalet boende, konjunkturen, den tillgängliga infrastrukturen och eventuell trängsel, men även kostnaden att köra bil och tillgången till attraktiv kollektivtrafik påverkar. Den uppskattade befolkningsökningen i Stockholms län på en halv miljon människor fram till år 2030 kommer att få konsekvenser för trafiksituationen vid Brommaplan. Förbifart Stockholm kommer dock att underlätta för de boende i länet, för arbetsinpendlingen till länet och för de boende i Bromma. I Stockholm finns totalt 166 falskhalsar identifierade, varav 38 stora. Dit hör sträckan Södra länken - Essingeleden Norra länken. Med en utbyggd Förbifart Stockholm och införd trängselskatt på Essingeleden kommer de problem som är koncentrerade kring Essingeleden antagligen att minska. Förbifarten kommer sannolikt att ha en positiv påverkan på flertalet flaskhalsar i Stockholmstrafiken. En ökad framkomlighet vid Brommaplan med drygt 40 sekunder per fordon och en reducering med fordon under de värsta rusningstimmarna kan tyckas marginell i sammanhanget. Men i det stora perspektivet kan det bli betydelsefulla tidsbesparingar och avlastningar på den totala restiden. Helt utan en Förbifart kommer det dock att vara kaos vid Brommaplan år Om undersökningen Huvudfrågeställning för denna undersökning är vad som sker vid en central trafikplats om Förbifart Stockholm inte byggs. Omfattningen för projektet har varit Brommaplan med omnejd. Undersökningen har utgått från att trängselskatt tas ut på Essingeleden år I framtagandet av arbetsplaner för denna typ av infrastrukturprojekt genomförs simuleringar med mikrosimulering (i VISSIM) och mesosimuleringar (i Dynameq) i syfte att i detalj se vad som händer i och omkring viktiga trafikplatser. Mikrosimuleringsprogrammet Vissim användes för att ta fram kölängder och fördröjningar, medan indata i form av resandematris hämtades från Sampers-emme med prognosår 2030, eftermiddagens maxtimme. Trafiksignalsinställningar för Brommaplans cirkulationsplats ställdes i modellen in genom att på plats (den 4 februari 2009, klockan ) mäta gröntider och antal gånger bilar fick röd signal. Dessa förhållanden antogs sedan även gälla för prognosåret. Brommaplan studerades inom ramen för Handelskammarens delregionalaprojekt för de lokala handelskamrarna i Nordväst. De är; Solna/Sundbyberg, Sollentuna/Kista, Järfälla/Upplands-Bro och Ekerö/ Västerort. En tidigare undersökning gjord av Svensk bilprovning visar att en bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Denna undersökning visar att trafiken med Förbifart Stockholm vid Brommaplan flyter relativt bra. Förbifart Stockholm bidrar därmed till minskade bilköer och därmed minskade utsläpp. Den trafiktillväxt som skett till år 2030 gör dock att ytterligare åtgärder vid Brommaplan behövs för att klara trafikvolymerna. Det kommer således att finnas ett behov av att se över utformningen av Brommaplan i framtiden. Förbifart Stockholm är en del av lösningen på trafiksituationen vid Brommaplan, men det är viktigt att komplettera Förbifarten med en trafiklösning som passar Brommaplans speciella trafiksituation. 7

8 Med Förbifart Stockholm år avlastas trafiken vid Brommaplan med totalt 14 procent, vilket motsvarar 820 fordon under en av eftermiddagens rusningstimmar under ett vardagsdygn. - avlastas Brommaplan på årsbasis med fordon under de fyra timmar av rusningstrafik som ett vardagsdygn består av. - minskar antalet fördröjningstimmar som bilisterna tillbringar i kö med 148 timmar per dag under eftermiddagens rusningstimme enbart vid Brommaplan. - sparar bilisterna som passerar Brommaplan tillsammans timmar per år räknat på fyra rusningstimmar per vardagsdygn. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av Förbifarten är många gånger större. - minskar köbildningen och framkomligheten ökar vid flaskhalsen Brommaplan och underlättar även trafiksituationen vid flertalet av stockholmstrafikens flaskhalsar. - ökar Ekeröbornas tillgänglighet och ger en långsiktigt hållbar lösning på Ekerös transportförsörjning. - underlättar trafiksituationen för de boende i Stockholms län, för arbetsinpendlingen till länet och för de boende i Bromma. - minskar trafiken på Essingeleden med 30 procent och hamnar under dagens nivåer. - underlättar stockholmsföretagens rekryteringsmöjligheter när restiderna inom regionen minskar. Och - ökar livskvaliteten tack vare kortare restid till och från arbetet! Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys och information: Lotta Andersson, 8

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET

SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET Februari 2007 FÖRORD Utbyggnaden av Södertörnsleden, som en väg med god standard som binder samman väg 73 i Haninge med Huddingevägen och E4 vid Vårby,

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Trafikanalyser för Stockholm 2030

Trafikanalyser för Stockholm 2030 ARBERAPPOR 2030:5 trategiska avdelningen FEBRUARI 2004 rafikanalyser för tockholm 2030 underlag för att belysa effekten av bebyggelseutveckling, trafikinvesteringar och trängselskatt 2030 O C K H O L M

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten?

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? 2008 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? Stockholmsregionen har mycket stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur. Handelskammaren

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande?

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? FÖRORD Infrastrukturinvesteringar kan, utöver att förbättra tillgängligheten, också påverka bostadsbyggandet genom att frigöra attraktiv

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer