Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden"

Transkript

1 Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Produkt och Leverans NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2010 ISSN

2 Nr Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (P) (T) (T) (P) (T) (T) (P) Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 23 Sjöfynd 23

3 3 Nr 330 UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenhavet / Sea of Bothnia * 6821 Sjökort/Chart: 532 Sverige. Bottenhavet. NO om Söderhamn. Fyren Vitgrund har ändrats till runtomlysande vitt sken. Fyren Vitgrund har numera vitt sken horisonten runt med karaktären Fl 3s 4M. Fyren kommer endast vara tänd 15 april - 15 oktober. Fyren Vitgrund 61-23,35N 17-11,84E Bsp Bottenhavet S 2009/s19 Sweden. Sea of Bothnia. NE of Söderhamn. Light Vitgrund is changed to show white all around the horizon. Light Vitgrund has changed and shows a white light all around the horizon, with character Fl 3s 4M. The light will only be lit between 15 April - 15 October. Light Vitgrund 61-23,35N 17-11,84E Transportstyrelsen, Norrköping. * 6809 Sjökort/Chart: 5331 Sverige. Bottenhavet. Söderhamn. Tuppsundet. Stenskär. Ny farled. Förändring av utmärkning. Leddjupgående. Norr om Stenskär Stryk SB-prick a) 61-14,05N 17-13,33E Stryk BB-prick b) 61-14,04N 17-13,31E Stryk BB-prick c) 61-14,05N 17-13,28E Stryk Farleden mellan d)-e) d) 61-13,98N 17-13,52E e) 61-14,17N 17-12,98E

4 Nr 330 Syd om Stenskär 4 Inför BB-prick m topptecken f) 61-13,76N 17-13,17E Inför SB-prick m topptecken g) 61-13,77N 17-13,16E Inför BB-prick m topptecken h) 61-13,77N 17-13,13E Inför BB-prick m topptecken i) 61-13,91N 17-12,95E Inför Farled mellan j)-m) med leddjupgående -<1,8m>- j) 61-13,74N 17-13,47E k) 61-13,75N 17-13,20E l) 61-13,80N 17-13,07E m) 61-14,17N 17-12,98E Bsp Bottenhavet S 2009/s38, s39 Sweden. Sea of Bothnia. Söderhamn. Tuppsundet. Stenskär. New fairway. Amendments to buoyage. Maximum authorized draught. North of Stenskär Delete Starboard hand spar-buoy a) 61-14,05N 17-13,33E Delete Port hand spar-buoy b) 61-14,04N 17-13,31E Delete Port hand spar-buoy c) 61-14,05N 17-13,28E Delete Fairway between d)-e) d) 61-13,98N 17-13,52E South of Stenskär e) 61-14,17N 17-12,98E Insert Port hand spar-buoy with topmark f) 61-13,76N 17-13,17E Insert Starboard hand spar-buoy with topmark g) 61-13,77N 17-13,16E Insert Port hand spar-buoy with topmark h) 61-13,77N 17-13,13E Insert Port hand spar-buoy with topmark i) 61-13,91N 17-12,95E

5 5 Nr 330 Insert Fairway between j)-m) with max. recommended draught -<1,8m>j) 61-13,74N 17-13,47E k) 61-13,75N 17-13,20E l) 61-13,80N 17-13,07E m) 61-14,17N 17-12,98E Transportstyrelsen, Norrköping * 6810 Sjökort/Chart: 5331 Sverige. Bottenhavet. Söderhamn. Sandarne. V om Lilljungfrun. Ny utmärkning. Notiser som utgår: 2010:313/6522 Beslutet om indragning av tre prickar V om Lilljungfrun publicerad i notis 6522 har ändrats. Prickarna har åter satts ut. Inför SB-prick a) 61-15,53N 17-15,76E Törnbergsgrund Inför BB-prick b) 61-15,29N 17-16,30E Göran Nilsharet Inför SB-prick c) 61-15,19N 17-16,09E Kullharsgrund Bsp Bottenhavet S 2009/s38 Sweden. Sea of Bothnia. Söderhamn. Sandarne. W of Lilljungfrun. New buoyage. Cancel: 2010:313/6522 The information in former notice 6522 has changed. The three spar-buoys W of Lilljungfun are re-established.

6 Nr Insert Starboard hand spar-buoy a) 61-15,53N 17-15,76E Insert Port hand spar-buoy b) 61-15,29N 17-16,30E Insert Starboard hand spar-buoy c) 61-15,19N 17-16,09E Transportstyrelsen, Norrköping. * 6811 Sjökort/Chart: 5331 Sverige. Bottenhavet. Ljusne hamn. N om St Orrskär. Ny utmärkning. Inför Ost-kardinal prick 61-12,80N 17-09,76E Bsp Bottenhavet S 2009/s39 Sweden. Sea of Bothnia. Port of Ljusne. N of St Orrskär. New buoyage. Insert East cardinal spar-buoy 61-12,80N 17-09,76E Transportstyrelsen, Norrköping. * 6829 Sjökort/Chart: 534, 5341 Sverige. Bottenhavet. O om Gävle. Skutskär. Mindre djup. Leddjupgående reducerat. Rättning av tidigare notis. Notiser som utgår: 2010:329/6797 Vid kontrollmätning i Skutskärs hamn har mindre djup än vad som redovisats i sjökortet påträffats. 1. Vid kaj T1 och T2 är minsta djup 7,6m (MSL 2010). Leddjupgåendet till kajerna T1 och T2 är beslutat till 7,1m. 2. Vid Massakajen är djupet 5,7m (MSL 2010). Leddjupgåendet till Massakajen är beslutat till 5,2m.

7 7 Nr 330 Skutskär 60-39,06N 17-23,60E Ersätt 8,1 (2002) med Djupyta 7,7 (enligt sjökortets referensnivå) Ersätt 6,5 (2003) med Djupyta 5,8 (enligt sjökortets referensnivå) Bsp Bottenhavet S 2009/s26, s35 a) 60-38,89N 17-23,91E b) 60-39,12N 17-23,27E Sweden. Sea of Bothnia. E of Gävle. Skutskär. Less depth. Maximum authorized draugth reduced. Correction to former notice. Cancel: 2010:329/6797 A survey in Skutskärs harbour shows less depth than charted. 1. The least depth at dock T1 and T2 is 7,6m (MSL 2010). The maximum authorized draught to dock T1 and T2 is set to 7,1m. 2. The least depth at pulp quay (Massakajen) is 5,7 (MSL 2010). The maximum authorized draught to pulp quay (Massakajen) is set to 5,2m. Skutskär 60-39,06N 17-23,60E Replace 8,1 (2002) with Area with depth 7,7 (reference to CD MSL 1985) Replace 6,5 (2003) with Area with depth 5,8 (reference to CD MSL 1985) a) 60-38,89N 17-23,91E b) 60-39,12N 17-23,27E Sjöfartsverket, Gävle. Publ. 9 november 2010

8 Nr Norra Östersjön / Northern Baltic * 6828 (T) Sjökort/Chart: 6141, 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Nackastrand - Blockhusudden. Kabelarbeten. Tid: 10 november - 15 december. Kabelarbeten kommer att utföras mellan Nacka Strand och Blockhusudden under angiven tid. Arbetet kommer att utföras av fartyget Pleijel som kan kontaktas på VHF kanal 16/73 eller telefon Nacka Strand a) 59-19,07N 18-09,64E Blockhusudden b) 59-19,32N 18-09,20E Bsp Mälaren 2008/s39, Mälaren 2010/s39, Stockholm M 2006/s07, s10, Stockholm M 2009/s07, s10 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Nackastrand - Blockhusudden. Underwater operations. Time: 10 November - 15 December Cabel works will be in progress between Nacka Strand and Blockhusudden during stated time. The work will be performed by cable vessel Pleijel who can be contacted by VHF on ch 16/73 or telephone +46(0) Nacka Strand a) 59-19,07N 18-09,64E Blockhusudden b) 59-19,32N 18-09,20E Sjöfartsverket, Norrköping.

9 9 Nr 330 * 6835 (P) Sjökort/Chart: 621, 6212, 72 Sverige. Norra Östersjön. Bråviken. Farleden till Norrköping. Utmärkning ändras. Se: 2010:322/6692(P), 2010:326/6776(T) Tidpunkt: November 2010 Under november inleds arbetet med att förändra den flytande utmärkningen i farleden till Norrköping. Följande förändringar görs inledningsvis: Ändra OST-lysboj till BB-lysboj, Fl R 3s a) 58-37,50N 17-08,29E Klasgrunden Ö Inför NORD-lysboj, Q b) 58-37,75N 17-05,96E Klasgrunden NV Stryk BB-lysboj strax N om b) Inför NORD-prick c) 58-37,71N 17-05,63E V om Klasgrunden NV Ändra SYD-prick till SB-lysboj, Fl G 3s d) 58-37,49N 17-04,08E OSO om Falkens grund Inför SB-lysboj, Fl G 3s e) 58-37,23N 17-02,46E S om Engelska grundet Stryk SB-prick f) 58-37,34N 17-02,41E Engelska grundet Inför BB-lysboj, Fl R 3s g) 58-36,72N 17-00,96E VSV om Kungshamnsgrundet Inför SB-lysboj, Fl G 3s h) 58-37,02N 17-01,20E S om Kungshamn S Inför SB-lysboj, Fl G 3s i) 58-36,71N 16-59,45E S om Mesen Stryk SB-prick j) 58-36,74N 16-59,14E O om Munken S Inför BB-prick k) 58-36,38N 16-59,44E N om Risskären Inför BB-lysboj, Fl R 3s l) 58-36,41N 16-58,87E NV om Risskären Inför SB-prick m) 58-36,76N 16-57,96E V om Munken Ändra NORD-prick till BB-prick n) 58-36,24N 16-56,13E S Gullängsgrund Inför BB-lysprick, Fl R 3s o) 58-36,44N 16-51,32E Brändö Inför BB-prick p) 58-36,87N 16-49,37E Grässkärsgrund Anmärkning: Positionerna är planerade positioner. Bsp Ostkusten 2007/s16, s17, s20, s21, s22, s32, s33, s52, s53, Ostkusten 2010 /s16, s17, s20, s21, s22, s32, s33, s52, s53 Sweden. Northern Baltic. Bråviken. Entrance to Norrköping. Changes to buoyage. See: 2010:322/6692(P), 2010:326/6776(T) Time: November 2010 During November, work will begin to change in the buoyage in the fairway to Norrköping. The first amendmets are shown below: Amend EAST-buoy to PORT-light buoy, Fl R 3s a) 58-37,50N 17-08,29E Klasgrunden Ö Insert NORTHl-light buoy, Q b) 58-37,75N 17-05,96E Klasgrunden NV Delete PORT-light buoy N of b)

10 Nr Insert NORTH-spar buoy c) 58-37,71N 17-05,63E W of Klasgrunden NV Amend SOUTH-spar buoy to SBlight buoy Fl G 3s d) 58-37,49N 17-04,08E ESE of Falkens grund Insert SB-light buoy Fl G 3s e) 58-37,23N 17-02,46E S of Engelska grundet Delete SB-spar buoy f) 58-37,34N 17-02,41E Engelska grundet Insert PORT-light buoy, Fl R 3s g) 58-36,72N 17-00,96E WSW of Kungshamnsgrundet Insert SB-light buoy, Fl G 3s h) 58-37,02N 17-01,20E Insert SB-light buoy, Fl G 3s i) 58-36,71N 16-59,45E S of Mesen Delete SB-spar buoy j) 58-36,74N 16-59,14E E of Munken S Insert PORT-spar buoy k) 58-36,38N 16-59,44E N of Risskären Insert PORT-light buoy, Fl R 3s l) 58-36,41N 16-58,87E NW of Risskären Insert SB-spar buoy m) 58-36,76N 16-57,96E W of Munken Amend Insert NORTH-spar buoy to PORT-spar buoy PORT-light spar buoy, Fl R 3s n) 58-36,24N 16-56,13E S Gullängsgrund o) 58-36,44N 16-51,32E Brändö Insert PORT-spar buoy p) 58-36,87N 16-49,37E Grässkärsgrund Note: The positions are planned positions. Sjöfartsverket, Norrköping. * 6404 Sjökort/Chart: 6212 Sverige. Norra Östersjön. Norrköpings hamn. Ågrenskajen. Sjömätning utförd. Djup ändras. Ramning har utförts i förlängningen av kajplats 36 på Ågrenskajen. Minsta djup är 7m (2009) Det ramade området visas i sjökortsbilden. Inför Ramad yta 7 (2009) 58-36,26N 16-12,73E Bsp Ostkusten 2007/s51, Ostkusten 2010 /s51 Sweden. Northern Baltic. Port of Norrköping. Ågrenskajen. Depth survey performed. Amendments to depths. An area in the extension of quay 36 at Ågrenskajen have been swept. Minimum depth is 7m (2009). The swept area is shown in the chartlet. Insert Swept area 7 (2009) 58-36,26N 16-12,73E

11 11 Nr 330 Sjöfartsverket, Norrköping. Mellersta Östersjön / Central Baltic * 6813 Sjökort/Chart: 711, 712 Sverige. Mellersta Östersjön. Öland. S om Borgholm. Solliden. Avlyst vattenområde utökat. Notiser som utgår: 2006:117/3376 Det avlysta området utanför Sollidens Slott har utökats och specialprickar flyttas enligt nedan. Det tidigare skyddsområdet utgår. Inför Skyddsområde mellan a) - d) a) 56-51,71N 16-37,11E b) 56-51,86N 16-36,21E c) 56-52,48N 16-36,79E d) 56-52,20N 16-37,61E Inför Specialprick e) 56-51,79N 16-36,73E

12 Nr Inför Specialprick f) 56-51,86N 16-36,21E Inför Specialprick g) 56-52,06N 16-36,40E Inför Specialprick h) 56-52,26N 16-36,59E Inför Specialprick i) 56-52,48N 16-36,79E Inför Specialprick j) 56-52,33N 16-37,19E Bsp Kalmarsund 2008/s21, s23, s24 Sweden. Central Baltic. Öland. S of Borgholm. Solliden. Restricted area extended. Cancel: 2006:117/3376 The restricted area outside The Palace of Solliden has been extended and special sparbuoys are established. The existing restriction area is withdrawn. Insert Restriction area between a) - d) a) 56-51,71N 16-37,11E b) 56-51,86N 16-36,21E c) 56-52,48N 16-36,79E d) 56-52,20N 16-37,61E Insert Special spar-buoy e) 56-51,79N 16-36,73E Insert Special spar-buoy f) 56-51,86N 16-36,21E Insert Special spar-buoy g) 56-52,06N 16-36,40E Insert Special spar-buoy h) 56-52,26N 16-36,59E Insert Special spar-buoy i) 56-52,48N 16-36,79E Insert Special spar-buoy j) 56-52,33N 16-37,19E Länsstyrelsen, Kalmar.

13 13 Nr 330 Södra Östersjön / Southern Baltic * 6831 Sjökort/Chart: 713 Sverige. Södra Östersjön. Kalmarsund. SSV om fyren Utgrunden. Mätutrustning på botten indragen. Notiser som utgår: 2009:281/4468(T) Vågmätaren som har varit utplacerad på botten i södra Kalmarsund är nu indragen. Vågmätare 56-17,2N 16-11,1E Bsp Sydostkusten 713 Sweden. Southern Baltic. Kalmarsund. SSW of Utgrunden light. Wave recorder withdrawn. Cancel: 2009:281/4468(T) The wave recorder that have been established on the seabed in southern Kalmarsund is now withdrawn. Wave recorder 56-17,2N 16-11,1E Vattenfall, Nyköping. * 6837 (T) Sjökort/Chart: 74, 81 Sverige. Södra Östersjön. S om Öland. Mätutrustning på botten med anledning av etableringen av gasledningen Nord Stream. Notiser som utgår: 2010:302/6295(T) Tidpunkt: Fram till våren 2011 Mätutrustning finns utlagd på botten och har samband med etableringen av gasledningen Nord Stream. En gul lysprick med karaktären Fl(4) Y 20s har placerats i angiven position. Området bör passeras på behörigt avstånd. SPECIAL lysprick, Fl(4) Y 20s 55-38,21N 16-17,65E Sweden. Southern Baltic. S of Öland. Measuring equipment on the sea bed in connection to the establishment of the gas pipeline Nord Stream. Cancel: 2010:302/6295(T) Time: Until spring 2011 Measuring equipment have been established on the sea bed marked with a yellow spar buoy with light character Fl(4) Y 20s. The measurments are a part of the work with establishing the gas pipeline Nord Stream. Wide berth requested. SPECIAL light spar-buoy, Fl(4) Y 20s 55-38,21N 16-17,65E SMHI, Norrköping

14 Nr Sjökort/Chart: 7, 8 Polen. Södra Östersjön. Adlergrund och Lawica Slupska. Trafiksepareringssystem och kusttrafikzon etableras. Notiser som utgår: 2010:321/6666(P) 1. För att öka sjösäkerheten har International Maritime Oraganization (IMO) godkänt 2 nya trafiksepareringssystem ( Adlergrund och Slupska Bank ). De nya trafiksepareringssystemen kommer att börja gälla klockan 0000 UTC den 1:a december De nya trafiksepareringssystemen redovisas i svenskt sjökort nr 7 edition 3 vilket nu finns till försäljning. 2. Trafiksepareringssystemet Adlergrund : a) En 0,5M bred trafiksepareringszon etableras mellan positionerna (1)-(3): (1) 54-38,00N 14-15,50E (2) 54-36,50N 14-24,00E (3) 54-37,00N 14-30,00E b) Ett 2M brett trafikstråk för östgående trafik, etableras mellan separeringszonen (2a) och en linje mellan positionerna (4)-(6) (4) 54-36,00N 14-14,50E (5) 54-34,50N 14-24,00E (6) 54-35,00N 14-30,50E c) Ett 2M brett trafikstråk för västgående trafik etableras mellan separeringszonen (2a) och en linje mellan positionerna (7)-(9) (7) 54-40,00N 14-16,50E (8) 54-38,50N 14-24,30E (9) 54-39,00N 14-29,50E 3. Trafiksepareringssystemet Slupska Bank : Västra delen: a) En 0,5M bred trafiksepareringszon etableras mellan positionerna (1)-(4) (1) 54-47,93N 16-29,41E (2) 54-47,43N 16-29,53E (3) 54-48,80N 16-45,90E (4) 54-49,28N 16-45,78E b) Ett 1,75M brett trafikstråk för ostgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3a )och en linje mellan positionerna (5)-(6) (5) 54-45,70N 16-29,97E (6) 54-47,06N 16-46,32E

15 15 Nr 330 c) Ett 1,75M brett trafikstråk för västgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3a) och en linje mellan positionerna (7)-(8) (7) 54-51,01N 16-45,35E (8) 54-49,66N 16-28,97E Östra delen: d) En 0,5M bred trafiksepareringszon etableras mellan positionerna (9)-(12) (9) 54-50,74N 16-56,58E (10) 54-50,26N 16-56,78E (11) 54-53,72N 17-21,59E (12) 54-54,21N 17-21,39E e) Ett 1,75M brett trafikstråk för ostgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3d) och en linje mellan positionerna (13)-(14) (13) 54-48,56N 16-57,51E (14) 54-52,02N 17-22,29E f) Ett 1,75M brett trafikstråk för västgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3d) och en linje mellan positionerna (15)-(16) (15) 54-55,91N 17-20,68E (16) 54-52,44N 16-55,86E Kusttrafikzon: En kusttrafikzon har etablerats mellan den södra gränsen för det ostgående trafikstråket (3e) och linjer sammanbundna med följande positioner. Från position (13) och en linje i riktining 158 till kusten. Från position (14) och en linje i riktning 135 till kusten. Poland. Southern Baltic. Adlergrund and Lawica Slupska. Traffic separation schemes and inshore traffic zones will be established. Cancel: 2010:321/6666(P) 1. To enchance safety of navigation, the International Maritime Oraganization (IMO) has approved the introduction of two new Traffic Seperations Schemes ( Adlergrund and Slupska Bank ). The new routing measures will be implemented at 0000 UTC on 1st of December The new traffic separation schemes are shown in the Swedish chart No 7 EDITION 3 which is now available for sale. 2. The Traffic Separation Scheme Adlergrund : a) A traffic separation zone, 0,5M wide, will be established centred by positions (1)-(3): (1) 54-38,00N 14-15,50E (2) 54-36,50N 14-24,00E (3) 54-37,00N 14-30,00E

16 Nr b) A traffic lane for east-bound traffic, 2M wide, will be established between the separation zone (2a) and a line joining the following positions. (4) 54-36,00N 14-14,50E (5) 54-34,50N 14-24,00E (6) 54-35,00N 14-30,50E c) A traffic lane for west-bound traffic, 2M wide, will be established between the traffic separation zone (2a) and a line joining the positions (7)-(9) (7) 54-40,00N 14-16,50E (8) 54-38,50N 14-24,30E (9) 54-39,00N 14-29,50E 3. The Traffic Separation Scheme Slupska Bank : Western part: a) A traffic separation zone, 0,5M wide, will be established between the positions (1)-(4) (1) 54-47,93N 16-29,41E (2) 54-47,43N 16-29,53E (3) 54-48,80N 16-45,90E (4) 54-49,28N 16-45,78E (b) A traffic lane for east-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3a) and a line joining the positions (5)-(6) (5) 54-45,70N 16-29,97E (6) 54-47,06N 16-46,32E (c) A traffic lane for west-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3a) and a line joining the positions (7)-(8) (7) 54-51,01N 16-45,35E (8) 54-49,66N 16-28,97E Eastern part: d) A traffic separation zone, 0,5M wide, will be established between the positions (9)-(12) (9) 54-50,74N 16-56,58E (10) 54-50,26N 16-56,78E (11) 54-53,72N 17-21,59E (12) 54-54,21N 17-21,39E (e) A traffic lane for east-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3d) and a line joining the positions (13)-(14) (13) 54-48,56N 16-57,51E (14) 54-52,02N 17-22,29E

17 17 Nr 330 f) A traffic lane for west-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3d) and a line joining the positions (15)-(16) (15) 54-55,91N 17-20,68E (16) 54-52,44N 16-55,86E Inshore traffic zone: A inshore traffic zone is esablished between the southern limit of th east-bound traffic lane (3e) and lines connetcting the following positions. From (13) in a direction 158 to the coast. From (14) in a direction 135 to the coast.

18 Nr International Maritime Organization.

19 19 Nr 330 Kattegatt / Kattegat 6799 Sjökort/Chart: 8, 92 Danmark. Kattegatt. Rösnæs. Fyren Rösnes indragen. Ändrad lysvidd för fyren Rösnes Puller. Ersätt Rösnes fyr (Fl 5s 19M) med symbolen för torn 55-44,6N 10-52,1E Ändra Lysvidden för fyren Rösnes Puller från 8M till 10M 55-45,1N 10-50,5E Denmark. Kattegat. Rösnæs. Light Rösnes withdrawn. Amend range of visibility for light Rösnes Puller. Replace Light Rösnes (Fl 5s 19M) with tower 55-44,6N 10-52,1E Amend Range of visibility for light Rösnes Puller from 8M to 10M 55-45,1N 10-50,5E Danish NtM 2010:39/967.

20 Nr Skagerrak / Skagerrak * 6330 Sjökort/Chart: 9321 Sverige. Skagerrak. Tjörn. Inseglingen till Wallhamn. Sjömätning utförd. Djup ändras. En sjömätning har utförts i inseglingen till Wallhamn. De viktigaste förändringarna finns listade nedan. Sjömätningen visas i sin helhet i nästa tryck av berörda sjökort samt finns tillgänglig för uppdatering av ENC. För mer information se kartbilden. Ändra Ramat område 8,5 till 8,4m a) 58-00,66N 11-41,82E Ändra 11,2 till 10,8 b) 58-00,57N 11-42,35E Stryk 7,3 c) 58-00,42N 11-42,52E Inför 6,2 d) 58-00,41N 11-42,42E Ändra 11,6 till 11,5 e) 57-59,23N 11-42,50E Ändra 8 till 6,3 f) 57-59,15N 11-42,41E Bsp Västkusten S 2007/s24, s25, Västkusten S 2010/s24, s25 Sweden. Skagerrak. Tjörn. Approach to Wallhamn. Depth survey performed. Amendments to depths. A survey is performed in the entrance to Wallhamn. The major changes are listed below. The whole survey is shown in the next print of affected charts and is available as an update in ENC. For further information see chartlet. Amend Swept area 8,4 to 8,4m a) 58-00,66N 11-41,82E Amend 11,2 to 10,8 b) 58-00,57N 11-42,35E Delete 7,3 c) 58-00,42N 11-42,52E Insert 6,2 d) 58-00,41N 11-42,42E Amend 11,6 to 11,5 e) 57-59,23N 11-42,50E Amend 8 to 6,3 f) 57-59,15N 11-42,41E

21 21 Nr 330 Sjöfartsverket, Norrköping.

22 Nr * 6806 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. SV om Stenungsund. Källösund. Djupuppgift. Djupuppgiften vid det friliggande grundet S om bron över Källösund ska ändras enligt följande: Inför Cirkulär 3 m kurva 58-03,496N 11-47,479E Ändra 4,8 till 2,3 Bsp Västkusten N 2007/s25, s36, Västkusten N 2010/s25, s36, Västkusten S 2007/ s09, s42, Västkusten S 2010/s42, s9 Sweden. Skagerrak. SW of Stenungsund. Källösund. Depth. Insert Circular 3 m depth contour 58-03,496N 11-47,479E Amend 4,8 to 2,3 Sjöfartsverket, Norrköping.

23 23 Nr 330 ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 10 november var vattenståndet ca 46 cm över sjökortens referensyta. Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: NYKÖPING Grå/röd plastjolle Pioner. Yttre Hållsviken, Trosa. NORRKÖPING Motorbåt Weling 490 motor Susuki 65 hp. Utanför Getå Hotell & Konferens. Norrköping. KARLSKRONA Vit öppen plastroddbåt Terhi x 1.50 m. Intill Slottsallén, Sölvesborg. 2. Vit/blå öppen roddbåt Ryds reg.nr. CKO07, 4.00 x 1.60 m. Torstävaviken. 3. Vit öppen utombordsmotorbåt, 4.24 x 1.75 m, grå motor Mariner 6 hk. Gullbernaviken. 4. Vit/blå/gul optimistjolle Iyru reg.nr 16012, 2.50 x 1.00 m, 2 åror och ett roder. Rävskär, Torsnäs. VÄSTRA GÖTALAND Vit plastroddbåt med utombordsmotor Mariner. Kippholmen, Björnlanda. 2. Röd/vit plasteka Crescent. Askimsviken st gula havskajaker i plast. Donsö Kilen, Donsö. 4. Vit hardtopbåt, blå överbyggnad, rött kapell, utombordsmotor Mercury 50 hk.

24 Nr POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 103 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 262 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 144 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 129 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 249 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:30 Den 24 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 137 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 30 2004-08-11 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 220 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 225 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 143 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 213 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 265 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 36 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 109 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 150 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 210 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 96 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 307 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 118 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 84 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 373 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 259 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 287 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 79 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:29 Den 17 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 162 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 174 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 186 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 14 14 april 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:50 Den 11 december 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 189 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 364 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 21 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 161 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 165 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 281 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 71 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 102 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 261 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 81 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 158 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:20 Den 15 maj 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 117 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 326 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 255 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 306 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 270 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 153 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 592 2016-03-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 63 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 178 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 530 2015-01-22. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 530 2015-01-22. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 530 2015-01-22 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 539 2015-03-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 496 2014-05-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 496 2014-05-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 496 2014-05-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 82 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 266 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 18 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 409 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer