Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden"

Transkript

1 Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Produkt och Leverans NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2010 ISSN

2 Nr Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (P) (T) (T) (P) (T) (T) (P) Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 23 Sjöfynd 23

3 3 Nr 330 UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenhavet / Sea of Bothnia * 6821 Sjökort/Chart: 532 Sverige. Bottenhavet. NO om Söderhamn. Fyren Vitgrund har ändrats till runtomlysande vitt sken. Fyren Vitgrund har numera vitt sken horisonten runt med karaktären Fl 3s 4M. Fyren kommer endast vara tänd 15 april - 15 oktober. Fyren Vitgrund 61-23,35N 17-11,84E Bsp Bottenhavet S 2009/s19 Sweden. Sea of Bothnia. NE of Söderhamn. Light Vitgrund is changed to show white all around the horizon. Light Vitgrund has changed and shows a white light all around the horizon, with character Fl 3s 4M. The light will only be lit between 15 April - 15 October. Light Vitgrund 61-23,35N 17-11,84E Transportstyrelsen, Norrköping. * 6809 Sjökort/Chart: 5331 Sverige. Bottenhavet. Söderhamn. Tuppsundet. Stenskär. Ny farled. Förändring av utmärkning. Leddjupgående. Norr om Stenskär Stryk SB-prick a) 61-14,05N 17-13,33E Stryk BB-prick b) 61-14,04N 17-13,31E Stryk BB-prick c) 61-14,05N 17-13,28E Stryk Farleden mellan d)-e) d) 61-13,98N 17-13,52E e) 61-14,17N 17-12,98E

4 Nr 330 Syd om Stenskär 4 Inför BB-prick m topptecken f) 61-13,76N 17-13,17E Inför SB-prick m topptecken g) 61-13,77N 17-13,16E Inför BB-prick m topptecken h) 61-13,77N 17-13,13E Inför BB-prick m topptecken i) 61-13,91N 17-12,95E Inför Farled mellan j)-m) med leddjupgående -<1,8m>- j) 61-13,74N 17-13,47E k) 61-13,75N 17-13,20E l) 61-13,80N 17-13,07E m) 61-14,17N 17-12,98E Bsp Bottenhavet S 2009/s38, s39 Sweden. Sea of Bothnia. Söderhamn. Tuppsundet. Stenskär. New fairway. Amendments to buoyage. Maximum authorized draught. North of Stenskär Delete Starboard hand spar-buoy a) 61-14,05N 17-13,33E Delete Port hand spar-buoy b) 61-14,04N 17-13,31E Delete Port hand spar-buoy c) 61-14,05N 17-13,28E Delete Fairway between d)-e) d) 61-13,98N 17-13,52E South of Stenskär e) 61-14,17N 17-12,98E Insert Port hand spar-buoy with topmark f) 61-13,76N 17-13,17E Insert Starboard hand spar-buoy with topmark g) 61-13,77N 17-13,16E Insert Port hand spar-buoy with topmark h) 61-13,77N 17-13,13E Insert Port hand spar-buoy with topmark i) 61-13,91N 17-12,95E

5 5 Nr 330 Insert Fairway between j)-m) with max. recommended draught -<1,8m>j) 61-13,74N 17-13,47E k) 61-13,75N 17-13,20E l) 61-13,80N 17-13,07E m) 61-14,17N 17-12,98E Transportstyrelsen, Norrköping * 6810 Sjökort/Chart: 5331 Sverige. Bottenhavet. Söderhamn. Sandarne. V om Lilljungfrun. Ny utmärkning. Notiser som utgår: 2010:313/6522 Beslutet om indragning av tre prickar V om Lilljungfrun publicerad i notis 6522 har ändrats. Prickarna har åter satts ut. Inför SB-prick a) 61-15,53N 17-15,76E Törnbergsgrund Inför BB-prick b) 61-15,29N 17-16,30E Göran Nilsharet Inför SB-prick c) 61-15,19N 17-16,09E Kullharsgrund Bsp Bottenhavet S 2009/s38 Sweden. Sea of Bothnia. Söderhamn. Sandarne. W of Lilljungfrun. New buoyage. Cancel: 2010:313/6522 The information in former notice 6522 has changed. The three spar-buoys W of Lilljungfun are re-established.

6 Nr Insert Starboard hand spar-buoy a) 61-15,53N 17-15,76E Insert Port hand spar-buoy b) 61-15,29N 17-16,30E Insert Starboard hand spar-buoy c) 61-15,19N 17-16,09E Transportstyrelsen, Norrköping. * 6811 Sjökort/Chart: 5331 Sverige. Bottenhavet. Ljusne hamn. N om St Orrskär. Ny utmärkning. Inför Ost-kardinal prick 61-12,80N 17-09,76E Bsp Bottenhavet S 2009/s39 Sweden. Sea of Bothnia. Port of Ljusne. N of St Orrskär. New buoyage. Insert East cardinal spar-buoy 61-12,80N 17-09,76E Transportstyrelsen, Norrköping. * 6829 Sjökort/Chart: 534, 5341 Sverige. Bottenhavet. O om Gävle. Skutskär. Mindre djup. Leddjupgående reducerat. Rättning av tidigare notis. Notiser som utgår: 2010:329/6797 Vid kontrollmätning i Skutskärs hamn har mindre djup än vad som redovisats i sjökortet påträffats. 1. Vid kaj T1 och T2 är minsta djup 7,6m (MSL 2010). Leddjupgåendet till kajerna T1 och T2 är beslutat till 7,1m. 2. Vid Massakajen är djupet 5,7m (MSL 2010). Leddjupgåendet till Massakajen är beslutat till 5,2m.

7 7 Nr 330 Skutskär 60-39,06N 17-23,60E Ersätt 8,1 (2002) med Djupyta 7,7 (enligt sjökortets referensnivå) Ersätt 6,5 (2003) med Djupyta 5,8 (enligt sjökortets referensnivå) Bsp Bottenhavet S 2009/s26, s35 a) 60-38,89N 17-23,91E b) 60-39,12N 17-23,27E Sweden. Sea of Bothnia. E of Gävle. Skutskär. Less depth. Maximum authorized draugth reduced. Correction to former notice. Cancel: 2010:329/6797 A survey in Skutskärs harbour shows less depth than charted. 1. The least depth at dock T1 and T2 is 7,6m (MSL 2010). The maximum authorized draught to dock T1 and T2 is set to 7,1m. 2. The least depth at pulp quay (Massakajen) is 5,7 (MSL 2010). The maximum authorized draught to pulp quay (Massakajen) is set to 5,2m. Skutskär 60-39,06N 17-23,60E Replace 8,1 (2002) with Area with depth 7,7 (reference to CD MSL 1985) Replace 6,5 (2003) with Area with depth 5,8 (reference to CD MSL 1985) a) 60-38,89N 17-23,91E b) 60-39,12N 17-23,27E Sjöfartsverket, Gävle. Publ. 9 november 2010

8 Nr Norra Östersjön / Northern Baltic * 6828 (T) Sjökort/Chart: 6141, 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Nackastrand - Blockhusudden. Kabelarbeten. Tid: 10 november - 15 december. Kabelarbeten kommer att utföras mellan Nacka Strand och Blockhusudden under angiven tid. Arbetet kommer att utföras av fartyget Pleijel som kan kontaktas på VHF kanal 16/73 eller telefon Nacka Strand a) 59-19,07N 18-09,64E Blockhusudden b) 59-19,32N 18-09,20E Bsp Mälaren 2008/s39, Mälaren 2010/s39, Stockholm M 2006/s07, s10, Stockholm M 2009/s07, s10 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Nackastrand - Blockhusudden. Underwater operations. Time: 10 November - 15 December Cabel works will be in progress between Nacka Strand and Blockhusudden during stated time. The work will be performed by cable vessel Pleijel who can be contacted by VHF on ch 16/73 or telephone +46(0) Nacka Strand a) 59-19,07N 18-09,64E Blockhusudden b) 59-19,32N 18-09,20E Sjöfartsverket, Norrköping.

9 9 Nr 330 * 6835 (P) Sjökort/Chart: 621, 6212, 72 Sverige. Norra Östersjön. Bråviken. Farleden till Norrköping. Utmärkning ändras. Se: 2010:322/6692(P), 2010:326/6776(T) Tidpunkt: November 2010 Under november inleds arbetet med att förändra den flytande utmärkningen i farleden till Norrköping. Följande förändringar görs inledningsvis: Ändra OST-lysboj till BB-lysboj, Fl R 3s a) 58-37,50N 17-08,29E Klasgrunden Ö Inför NORD-lysboj, Q b) 58-37,75N 17-05,96E Klasgrunden NV Stryk BB-lysboj strax N om b) Inför NORD-prick c) 58-37,71N 17-05,63E V om Klasgrunden NV Ändra SYD-prick till SB-lysboj, Fl G 3s d) 58-37,49N 17-04,08E OSO om Falkens grund Inför SB-lysboj, Fl G 3s e) 58-37,23N 17-02,46E S om Engelska grundet Stryk SB-prick f) 58-37,34N 17-02,41E Engelska grundet Inför BB-lysboj, Fl R 3s g) 58-36,72N 17-00,96E VSV om Kungshamnsgrundet Inför SB-lysboj, Fl G 3s h) 58-37,02N 17-01,20E S om Kungshamn S Inför SB-lysboj, Fl G 3s i) 58-36,71N 16-59,45E S om Mesen Stryk SB-prick j) 58-36,74N 16-59,14E O om Munken S Inför BB-prick k) 58-36,38N 16-59,44E N om Risskären Inför BB-lysboj, Fl R 3s l) 58-36,41N 16-58,87E NV om Risskären Inför SB-prick m) 58-36,76N 16-57,96E V om Munken Ändra NORD-prick till BB-prick n) 58-36,24N 16-56,13E S Gullängsgrund Inför BB-lysprick, Fl R 3s o) 58-36,44N 16-51,32E Brändö Inför BB-prick p) 58-36,87N 16-49,37E Grässkärsgrund Anmärkning: Positionerna är planerade positioner. Bsp Ostkusten 2007/s16, s17, s20, s21, s22, s32, s33, s52, s53, Ostkusten 2010 /s16, s17, s20, s21, s22, s32, s33, s52, s53 Sweden. Northern Baltic. Bråviken. Entrance to Norrköping. Changes to buoyage. See: 2010:322/6692(P), 2010:326/6776(T) Time: November 2010 During November, work will begin to change in the buoyage in the fairway to Norrköping. The first amendmets are shown below: Amend EAST-buoy to PORT-light buoy, Fl R 3s a) 58-37,50N 17-08,29E Klasgrunden Ö Insert NORTHl-light buoy, Q b) 58-37,75N 17-05,96E Klasgrunden NV Delete PORT-light buoy N of b)

10 Nr Insert NORTH-spar buoy c) 58-37,71N 17-05,63E W of Klasgrunden NV Amend SOUTH-spar buoy to SBlight buoy Fl G 3s d) 58-37,49N 17-04,08E ESE of Falkens grund Insert SB-light buoy Fl G 3s e) 58-37,23N 17-02,46E S of Engelska grundet Delete SB-spar buoy f) 58-37,34N 17-02,41E Engelska grundet Insert PORT-light buoy, Fl R 3s g) 58-36,72N 17-00,96E WSW of Kungshamnsgrundet Insert SB-light buoy, Fl G 3s h) 58-37,02N 17-01,20E Insert SB-light buoy, Fl G 3s i) 58-36,71N 16-59,45E S of Mesen Delete SB-spar buoy j) 58-36,74N 16-59,14E E of Munken S Insert PORT-spar buoy k) 58-36,38N 16-59,44E N of Risskären Insert PORT-light buoy, Fl R 3s l) 58-36,41N 16-58,87E NW of Risskären Insert SB-spar buoy m) 58-36,76N 16-57,96E W of Munken Amend Insert NORTH-spar buoy to PORT-spar buoy PORT-light spar buoy, Fl R 3s n) 58-36,24N 16-56,13E S Gullängsgrund o) 58-36,44N 16-51,32E Brändö Insert PORT-spar buoy p) 58-36,87N 16-49,37E Grässkärsgrund Note: The positions are planned positions. Sjöfartsverket, Norrköping. * 6404 Sjökort/Chart: 6212 Sverige. Norra Östersjön. Norrköpings hamn. Ågrenskajen. Sjömätning utförd. Djup ändras. Ramning har utförts i förlängningen av kajplats 36 på Ågrenskajen. Minsta djup är 7m (2009) Det ramade området visas i sjökortsbilden. Inför Ramad yta 7 (2009) 58-36,26N 16-12,73E Bsp Ostkusten 2007/s51, Ostkusten 2010 /s51 Sweden. Northern Baltic. Port of Norrköping. Ågrenskajen. Depth survey performed. Amendments to depths. An area in the extension of quay 36 at Ågrenskajen have been swept. Minimum depth is 7m (2009). The swept area is shown in the chartlet. Insert Swept area 7 (2009) 58-36,26N 16-12,73E

11 11 Nr 330 Sjöfartsverket, Norrköping. Mellersta Östersjön / Central Baltic * 6813 Sjökort/Chart: 711, 712 Sverige. Mellersta Östersjön. Öland. S om Borgholm. Solliden. Avlyst vattenområde utökat. Notiser som utgår: 2006:117/3376 Det avlysta området utanför Sollidens Slott har utökats och specialprickar flyttas enligt nedan. Det tidigare skyddsområdet utgår. Inför Skyddsområde mellan a) - d) a) 56-51,71N 16-37,11E b) 56-51,86N 16-36,21E c) 56-52,48N 16-36,79E d) 56-52,20N 16-37,61E Inför Specialprick e) 56-51,79N 16-36,73E

12 Nr Inför Specialprick f) 56-51,86N 16-36,21E Inför Specialprick g) 56-52,06N 16-36,40E Inför Specialprick h) 56-52,26N 16-36,59E Inför Specialprick i) 56-52,48N 16-36,79E Inför Specialprick j) 56-52,33N 16-37,19E Bsp Kalmarsund 2008/s21, s23, s24 Sweden. Central Baltic. Öland. S of Borgholm. Solliden. Restricted area extended. Cancel: 2006:117/3376 The restricted area outside The Palace of Solliden has been extended and special sparbuoys are established. The existing restriction area is withdrawn. Insert Restriction area between a) - d) a) 56-51,71N 16-37,11E b) 56-51,86N 16-36,21E c) 56-52,48N 16-36,79E d) 56-52,20N 16-37,61E Insert Special spar-buoy e) 56-51,79N 16-36,73E Insert Special spar-buoy f) 56-51,86N 16-36,21E Insert Special spar-buoy g) 56-52,06N 16-36,40E Insert Special spar-buoy h) 56-52,26N 16-36,59E Insert Special spar-buoy i) 56-52,48N 16-36,79E Insert Special spar-buoy j) 56-52,33N 16-37,19E Länsstyrelsen, Kalmar.

13 13 Nr 330 Södra Östersjön / Southern Baltic * 6831 Sjökort/Chart: 713 Sverige. Södra Östersjön. Kalmarsund. SSV om fyren Utgrunden. Mätutrustning på botten indragen. Notiser som utgår: 2009:281/4468(T) Vågmätaren som har varit utplacerad på botten i södra Kalmarsund är nu indragen. Vågmätare 56-17,2N 16-11,1E Bsp Sydostkusten 713 Sweden. Southern Baltic. Kalmarsund. SSW of Utgrunden light. Wave recorder withdrawn. Cancel: 2009:281/4468(T) The wave recorder that have been established on the seabed in southern Kalmarsund is now withdrawn. Wave recorder 56-17,2N 16-11,1E Vattenfall, Nyköping. * 6837 (T) Sjökort/Chart: 74, 81 Sverige. Södra Östersjön. S om Öland. Mätutrustning på botten med anledning av etableringen av gasledningen Nord Stream. Notiser som utgår: 2010:302/6295(T) Tidpunkt: Fram till våren 2011 Mätutrustning finns utlagd på botten och har samband med etableringen av gasledningen Nord Stream. En gul lysprick med karaktären Fl(4) Y 20s har placerats i angiven position. Området bör passeras på behörigt avstånd. SPECIAL lysprick, Fl(4) Y 20s 55-38,21N 16-17,65E Sweden. Southern Baltic. S of Öland. Measuring equipment on the sea bed in connection to the establishment of the gas pipeline Nord Stream. Cancel: 2010:302/6295(T) Time: Until spring 2011 Measuring equipment have been established on the sea bed marked with a yellow spar buoy with light character Fl(4) Y 20s. The measurments are a part of the work with establishing the gas pipeline Nord Stream. Wide berth requested. SPECIAL light spar-buoy, Fl(4) Y 20s 55-38,21N 16-17,65E SMHI, Norrköping

14 Nr Sjökort/Chart: 7, 8 Polen. Södra Östersjön. Adlergrund och Lawica Slupska. Trafiksepareringssystem och kusttrafikzon etableras. Notiser som utgår: 2010:321/6666(P) 1. För att öka sjösäkerheten har International Maritime Oraganization (IMO) godkänt 2 nya trafiksepareringssystem ( Adlergrund och Slupska Bank ). De nya trafiksepareringssystemen kommer att börja gälla klockan 0000 UTC den 1:a december De nya trafiksepareringssystemen redovisas i svenskt sjökort nr 7 edition 3 vilket nu finns till försäljning. 2. Trafiksepareringssystemet Adlergrund : a) En 0,5M bred trafiksepareringszon etableras mellan positionerna (1)-(3): (1) 54-38,00N 14-15,50E (2) 54-36,50N 14-24,00E (3) 54-37,00N 14-30,00E b) Ett 2M brett trafikstråk för östgående trafik, etableras mellan separeringszonen (2a) och en linje mellan positionerna (4)-(6) (4) 54-36,00N 14-14,50E (5) 54-34,50N 14-24,00E (6) 54-35,00N 14-30,50E c) Ett 2M brett trafikstråk för västgående trafik etableras mellan separeringszonen (2a) och en linje mellan positionerna (7)-(9) (7) 54-40,00N 14-16,50E (8) 54-38,50N 14-24,30E (9) 54-39,00N 14-29,50E 3. Trafiksepareringssystemet Slupska Bank : Västra delen: a) En 0,5M bred trafiksepareringszon etableras mellan positionerna (1)-(4) (1) 54-47,93N 16-29,41E (2) 54-47,43N 16-29,53E (3) 54-48,80N 16-45,90E (4) 54-49,28N 16-45,78E b) Ett 1,75M brett trafikstråk för ostgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3a )och en linje mellan positionerna (5)-(6) (5) 54-45,70N 16-29,97E (6) 54-47,06N 16-46,32E

15 15 Nr 330 c) Ett 1,75M brett trafikstråk för västgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3a) och en linje mellan positionerna (7)-(8) (7) 54-51,01N 16-45,35E (8) 54-49,66N 16-28,97E Östra delen: d) En 0,5M bred trafiksepareringszon etableras mellan positionerna (9)-(12) (9) 54-50,74N 16-56,58E (10) 54-50,26N 16-56,78E (11) 54-53,72N 17-21,59E (12) 54-54,21N 17-21,39E e) Ett 1,75M brett trafikstråk för ostgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3d) och en linje mellan positionerna (13)-(14) (13) 54-48,56N 16-57,51E (14) 54-52,02N 17-22,29E f) Ett 1,75M brett trafikstråk för västgående trafik etableras mellan trafiksepareringszonen (3d) och en linje mellan positionerna (15)-(16) (15) 54-55,91N 17-20,68E (16) 54-52,44N 16-55,86E Kusttrafikzon: En kusttrafikzon har etablerats mellan den södra gränsen för det ostgående trafikstråket (3e) och linjer sammanbundna med följande positioner. Från position (13) och en linje i riktining 158 till kusten. Från position (14) och en linje i riktning 135 till kusten. Poland. Southern Baltic. Adlergrund and Lawica Slupska. Traffic separation schemes and inshore traffic zones will be established. Cancel: 2010:321/6666(P) 1. To enchance safety of navigation, the International Maritime Oraganization (IMO) has approved the introduction of two new Traffic Seperations Schemes ( Adlergrund and Slupska Bank ). The new routing measures will be implemented at 0000 UTC on 1st of December The new traffic separation schemes are shown in the Swedish chart No 7 EDITION 3 which is now available for sale. 2. The Traffic Separation Scheme Adlergrund : a) A traffic separation zone, 0,5M wide, will be established centred by positions (1)-(3): (1) 54-38,00N 14-15,50E (2) 54-36,50N 14-24,00E (3) 54-37,00N 14-30,00E

16 Nr b) A traffic lane for east-bound traffic, 2M wide, will be established between the separation zone (2a) and a line joining the following positions. (4) 54-36,00N 14-14,50E (5) 54-34,50N 14-24,00E (6) 54-35,00N 14-30,50E c) A traffic lane for west-bound traffic, 2M wide, will be established between the traffic separation zone (2a) and a line joining the positions (7)-(9) (7) 54-40,00N 14-16,50E (8) 54-38,50N 14-24,30E (9) 54-39,00N 14-29,50E 3. The Traffic Separation Scheme Slupska Bank : Western part: a) A traffic separation zone, 0,5M wide, will be established between the positions (1)-(4) (1) 54-47,93N 16-29,41E (2) 54-47,43N 16-29,53E (3) 54-48,80N 16-45,90E (4) 54-49,28N 16-45,78E (b) A traffic lane for east-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3a) and a line joining the positions (5)-(6) (5) 54-45,70N 16-29,97E (6) 54-47,06N 16-46,32E (c) A traffic lane for west-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3a) and a line joining the positions (7)-(8) (7) 54-51,01N 16-45,35E (8) 54-49,66N 16-28,97E Eastern part: d) A traffic separation zone, 0,5M wide, will be established between the positions (9)-(12) (9) 54-50,74N 16-56,58E (10) 54-50,26N 16-56,78E (11) 54-53,72N 17-21,59E (12) 54-54,21N 17-21,39E (e) A traffic lane for east-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3d) and a line joining the positions (13)-(14) (13) 54-48,56N 16-57,51E (14) 54-52,02N 17-22,29E

17 17 Nr 330 f) A traffic lane for west-bound traffic, 1,75M wide, will be established between the traffic separation zone (3d) and a line joining the positions (15)-(16) (15) 54-55,91N 17-20,68E (16) 54-52,44N 16-55,86E Inshore traffic zone: A inshore traffic zone is esablished between the southern limit of th east-bound traffic lane (3e) and lines connetcting the following positions. From (13) in a direction 158 to the coast. From (14) in a direction 135 to the coast.

18 Nr International Maritime Organization.

19 19 Nr 330 Kattegatt / Kattegat 6799 Sjökort/Chart: 8, 92 Danmark. Kattegatt. Rösnæs. Fyren Rösnes indragen. Ändrad lysvidd för fyren Rösnes Puller. Ersätt Rösnes fyr (Fl 5s 19M) med symbolen för torn 55-44,6N 10-52,1E Ändra Lysvidden för fyren Rösnes Puller från 8M till 10M 55-45,1N 10-50,5E Denmark. Kattegat. Rösnæs. Light Rösnes withdrawn. Amend range of visibility for light Rösnes Puller. Replace Light Rösnes (Fl 5s 19M) with tower 55-44,6N 10-52,1E Amend Range of visibility for light Rösnes Puller from 8M to 10M 55-45,1N 10-50,5E Danish NtM 2010:39/967.

20 Nr Skagerrak / Skagerrak * 6330 Sjökort/Chart: 9321 Sverige. Skagerrak. Tjörn. Inseglingen till Wallhamn. Sjömätning utförd. Djup ändras. En sjömätning har utförts i inseglingen till Wallhamn. De viktigaste förändringarna finns listade nedan. Sjömätningen visas i sin helhet i nästa tryck av berörda sjökort samt finns tillgänglig för uppdatering av ENC. För mer information se kartbilden. Ändra Ramat område 8,5 till 8,4m a) 58-00,66N 11-41,82E Ändra 11,2 till 10,8 b) 58-00,57N 11-42,35E Stryk 7,3 c) 58-00,42N 11-42,52E Inför 6,2 d) 58-00,41N 11-42,42E Ändra 11,6 till 11,5 e) 57-59,23N 11-42,50E Ändra 8 till 6,3 f) 57-59,15N 11-42,41E Bsp Västkusten S 2007/s24, s25, Västkusten S 2010/s24, s25 Sweden. Skagerrak. Tjörn. Approach to Wallhamn. Depth survey performed. Amendments to depths. A survey is performed in the entrance to Wallhamn. The major changes are listed below. The whole survey is shown in the next print of affected charts and is available as an update in ENC. For further information see chartlet. Amend Swept area 8,4 to 8,4m a) 58-00,66N 11-41,82E Amend 11,2 to 10,8 b) 58-00,57N 11-42,35E Delete 7,3 c) 58-00,42N 11-42,52E Insert 6,2 d) 58-00,41N 11-42,42E Amend 11,6 to 11,5 e) 57-59,23N 11-42,50E Amend 8 to 6,3 f) 57-59,15N 11-42,41E

21 21 Nr 330 Sjöfartsverket, Norrköping.

22 Nr * 6806 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. SV om Stenungsund. Källösund. Djupuppgift. Djupuppgiften vid det friliggande grundet S om bron över Källösund ska ändras enligt följande: Inför Cirkulär 3 m kurva 58-03,496N 11-47,479E Ändra 4,8 till 2,3 Bsp Västkusten N 2007/s25, s36, Västkusten N 2010/s25, s36, Västkusten S 2007/ s09, s42, Västkusten S 2010/s42, s9 Sweden. Skagerrak. SW of Stenungsund. Källösund. Depth. Insert Circular 3 m depth contour 58-03,496N 11-47,479E Amend 4,8 to 2,3 Sjöfartsverket, Norrköping.

23 23 Nr 330 ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 10 november var vattenståndet ca 46 cm över sjökortens referensyta. Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: NYKÖPING Grå/röd plastjolle Pioner. Yttre Hållsviken, Trosa. NORRKÖPING Motorbåt Weling 490 motor Susuki 65 hp. Utanför Getå Hotell & Konferens. Norrköping. KARLSKRONA Vit öppen plastroddbåt Terhi x 1.50 m. Intill Slottsallén, Sölvesborg. 2. Vit/blå öppen roddbåt Ryds reg.nr. CKO07, 4.00 x 1.60 m. Torstävaviken. 3. Vit öppen utombordsmotorbåt, 4.24 x 1.75 m, grå motor Mariner 6 hk. Gullbernaviken. 4. Vit/blå/gul optimistjolle Iyru reg.nr 16012, 2.50 x 1.00 m, 2 åror och ett roder. Rävskär, Torsnäs. VÄSTRA GÖTALAND Vit plastroddbåt med utombordsmotor Mariner. Kippholmen, Björnlanda. 2. Röd/vit plasteka Crescent. Askimsviken st gula havskajaker i plast. Donsö Kilen, Donsö. 4. Vit hardtopbåt, blå överbyggnad, rött kapell, utombordsmotor Mercury 50 hk.

24 Nr POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket. 1 (10) DAGORDNING Farledsavdelningen Sjökarteenheten Handläggare, direkttelefon Dnr: Svante Håkansson, 011-19 10 07 Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities.

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities. SJÖFARTSSKYDD hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. PORT SECURITY Port Facilities. Granudden Port Facilities. Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom & Granuddens hamnanläggningar.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Ministermötet i Köpenhamn

Ministermötet i Köpenhamn HELCOM, BSAP och BSAP vad innebär vårt senaste åtagande på Ministermötet i Köpenhamn Ministermötet i Köpenhamn Anders Alm, KSLA Seminarium Stockholm 12 februari 2014 Baltic Sea Action Plan (BSAP) Utsläppsmålen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer