Kommunal IT går nya vägar s. 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal IT går nya vägar s. 6"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé s.8 Besparingar och bättre service s.10 Relax! Vi lovar effektivare drift och sänkta IT-kostnader.

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS STRATEGISK SOURCING ANNONS Idag görs inga magplask! Driftbolag breddar Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BIL AGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s. 4 Nycklar till succé s. 8 Besparingar och s.10 bättre service Relax! Vi lovar effektivare drift och sänkta IT-kostnader. Det var i februari 1990 som det stora genombrottet för outsourcing kom. Eastman Kodak gick ut med en pressrelease där man berättade att de outsourcade sin it-avdelning till IBMs dotterbolag ISSC under 10 år för den runda summan 250 miljoner dollar. Detta orsakade något man kom att kalla The Kodak Effect. Idag har vi kommit till insikten att allt som någon annan kan göra bättre, effektivare och till en lägre kostnad kan outsourcas, eller utkontrakteras om vi skall hitta en lämplig svensk term. Listan på aktiviteter en extern partner kan utföra kan göras mycket lång. Vi har idag partners som hjälper oss med transport- och logistiklösningar, städning, kontorsservice, it-drift, lönehantering, telefonilösningar, call centers och applikationsutveckling. De magplask som några svenska storföretag gjorde i slutet av 1990-talet skapade negativa ringar på vattnet och har tyvärr gett en något snedvriden mediebild. Men nu börjar ringarna ebba ut. Idag finns det hjälp i form av oberoende konsulter som hjälper företagen. Det faktum att marknaden växer konstant är bevis för att outsourcing givetvis rätt använt och med rätta förutsättningar är framgångsrikt och kostnadseffektivt! Vi hoppas att Strategisk Sourcing 2007 kan inspirera dig på vägen. Redaktionen Fujitsu Services har köpt upp konsultbolaget Mandator. Är detta ett tecken på en ny trend? Vi frågade Jonas Elofsson, it-analytiker på Kaupthing bank. När Fujitsu Services köpte Mandator började man förstås fråga sig om det var början på en ny trend. Nu är Fujitsu Services internationellt ett mycket stort bolag som även säljer tjänster och infrastruktur. Så anledningen till köpet är nog snarare att de vill växa i Sverige där de inte än är så stora. Genom köpet av ett medelstort it-konsultföretag får Fujitsu Services en kontaktyta mot stora svenska industrikunder. Så vi kan nog inte tala om en sådan trend än, men det finns säkert många driftbolag som vill bredda sitt erbjudande, komma upp i värdekedjan och få nya kunder. PRODUCERAD AV Strandvägen 19, Stockholm Tel REDAKTIONSRÅD Representanter från ASP Sverige, Gartner, Handelshögskolan i Stockholm, EDB och Provisa. SÄLJANDE PROJEKTLEDARE : Sten-Åke Rydén RED. PROJEKTLEDARE: Kathinka Kleiser Berg FORMGIVNING: Annelie Lagerkvist TRAFFIC: Mei-Hsia Wang REPRO: Provisa Information AB OMSLAGSBILD: Mikael Ljungström TRYCK: BOLD/DNEX, Akalla, V-TAB Aröd, Gbg, MMP, Övik Har du tips eller synpunkter? Skriv till Effektivare inköp med MySAP SRM on-demand. Många tror att vägen till bättre lönsamhet är minskade personalkostnader. IBX erbjuder ett bättre alternativ sänkta inköpskostnader. Hos många företag står inköp för över 50 procent av omsättningen. För oss är effektivt inköp nyckeln till framgång på den globala marknaden. IBX har Europas största multi-klientinstallation av MySAP SRM; en on-demand-lösning som gör det enklare för såväl IT- som inköpsavdelningar att utnyttja kraften från marknadens ledande inköpslösning. Dagligen används våra system i över 80 länder och närmare en halv miljon affärsdokument slussas genom dem per månad. IBX är Europas ledande leverantör av tjänster och lösningar för effektivt inköp. IBX har förbättrat och effektiviserat inköpsprocesser hos företag som Deutsche Post, Ericsson, SEB, IKEA, Siemens, Lufthansa, Skanska, Volvo och många fler. Läs mer om våra lösningar för effektivt inköp på: IBX ÄR EUROPAS LEDANDE LEVERANTÖR AV LÖSNINGAR FÖR EFFEKTIVT INKÖP. STOCKHOLM COPENHAGEN OSLO HELSINKI FRANKFURT PARIS OXFORD

3 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 3 Våra kunder kräver snabb och korrekt information, säger vd Lars G Mattsson, och Tobias Wikström, produktchef för BPO, i Itella. Foto: Magnus Eriksson Rätt information till rätt kostnad Text: Hans Hjelmstad I den digitala världen krävs expertis på dokumenthantering, säger Lars G Mattsson, vd på Itella Information AB, ett företag som har informationslogistik som kärnverksamhet. Lars G Mattsson menar att i den digitala världen har enskilda företag mycket att vinna på att lägga ut hanteringen av administrativa processer och informationsflöden. Världen blir allt mer komplex. I den digitala världen ökar informationsmängderna kraftigt och kunder kräver snabb och korrekt information. Företag och organisationer som inte har informationshantering som kärnverksamhet har därför allt att vinna på att lägga ut allt eller delar av sådan verksamhet, säger Lars G Mattsson. Har skalfördelar och kan logistiken Med alla elektroniska flöden blir det helt enkelt för dyrt för enskilda företag att sköta all informationshantering själva. Det finns därför stora besparingar att göra på att lägga ut hanteringen på ett företag som är expert på informationslogistik och kan utnyttja skalfördelar, fortsätter Lars G Mattsson. Informationslogistik är ett ganska nytt ord. Det står för den kunskap och de system som möjliggör att man till rätt kostnad kan skicka rätt information i rätt format till rätt person vid rätt tidpunkt. Dokument kan exempelvis vara leverantörsfakturor, räkningar, skadeanmälningar, låneansökningar, fakturor, påminnelser, kravbrev och kontobesked. Fem frågor om att outsourca eller inte För att bedöma om det är värt att lägga ut hanteringen av dokument och informationsflöden borde varje organisation ställa sig fem frågor: Har vi kunskapen och verktygen? Kan vi göra jobbet själva till lägre pris? Hör dokument- och informationshantering till vår kärnverksamhet? Klarar vi själva av belastningstoppar eller hela hanteringen? Är kvalitet och kapacitet tillräckligt bra? Svarar man nej på någon av frågorna bör hanteringen läggas ut, menar Lars G Mattsson. Itella kan här hjälpa kunder att inte bara hantera och distribuera information i olika format, utan även administrera hela affärsprocesser med in- och utgående informationsflöden samt arkivering, återsökning och analys av information i databaser, berättar Lars G Mattsson. Hand om statens alla räkningar Itella Information ägs av Posten Finland sedan Den finska posten var efter avregleringen av postmarknaden i Finland mycket tidigt ute med att riva gamla postala gränser och utveckla system för effektiv informationslogistik. Itella-koncernen är därför väl rustad när postmarknaden år 2009 börjar avregleras inom hela EU. Det har gått bra för Itella i Sverige. Just före årsskiftet tecknade Ekonomistyrningsverket (ESV) ramavtal med Itella avseende hantering av alla statens inkommande och utgående fakturor, elektroniska såväl som alla i pappersform. Upphandlingen var den hittills i särklass största i landet och gäller digitalisering av många miljoner fakturor för 255 myndigheter. Staten räknar med att spara runt fyra miljarder kronor på fem år. Åhléns, Onninen, Green Cargo och Västerbottens Läns Landsting är några andra exempel på kunder. Itella har tjänster för att effektivisera administrativa processer: datafilmottagning, digitalisering av fakturor och andra dokument, tryck och distribution av pappersdokument, elektronisk fakturering till företag, myndigheter och organisationer och till konsumenters internetbanker, förmedling via edi och xml av dokument mellan affärspartners, lagring och återsökning av information i databaser samt drift av kundservice med kundtjänst, telemarketing, talsvar och röststyrning. All kompetens inom informationslogistiken Det är nog inte många som vet att Itella finns bakom nästan var femte räkning i landet. Itella har i Sverige under flera år köpt på sig ledande kompetens på alla områden inom informationslogistiken, säger Tobias Wikström, produktchef för BPO, Business Process Outsourcing, Itella Information AB. Vi har därför idag ett heltäckande erbjudande för all slags informationshantering och kan även fungera som single point of contact för distribution av dokument mellan länder runt Östersjön. Det finns enorma samhälls- och miljövinster att göra bara på att skicka fakturor elektroniskt. Varje pappersfaktura kostar mellan 50 och 600 kronor att hantera. Simuleringar visar att kostnadsbesparingen kan bli 11 procent vid brev per år och hela 35 procent vid brev per år, berättar Tobias Wikström. Förädla process med databasanalys En viktig del i Itellas erbjudande är förädling av affärsprocesser genom databasanalyser. En av Itellas kunder hade från början fakturor från leverantörer. Efter en analys av databasen kunde antalet reduceras till och lägre priser förhandlas fram direkt med leverantörernas moderbolag. Ett annat exempel är kunder som kontaktar kundtjänst därför att de har fått en påminnelse. En av Itellas kunder fick 80 procent färre samtal till kundtjänsten när kunderna istället själva kunde gå in på en webbplats och kontrollera sina fakturor.

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS På MindTrees lab utvecklas och testas Flirs värmekameror. Foto: MindTree Indien glödhett val för sourcing Text: Hans Hjelmstad Indien är hett, snarare glödhett. Men nu rör det sig inte om hettan i klimatet, den kryddstarka maten, alla färger och dofter, folkmyllret, trafikkaoset, mångtusenåriga kulturer eller fantastiska landskap. Istället talar alla om Indiens glödheta ekonomi och Bangalore, staden där it-industrin formligen exploderar. Globaliseringen driver på en snabb tillväxt för global sourcing. Enligt Gartner är det främst tre saker som avgör valet av land för offshore sourcing: Tillgång på välutbildad och kunnig personal, språk och en pålitlig infrastruktur av hög kvalitet. Enligt Gartner är Indien kundernas förstahandsval för utkontraktering av ittjänster och affärsprocesser. I dagsläget har Indien över 80 procent av den globala marknaden för denna outsourcing och förstaplatsen lär inte vara hotad än på ett tag. På sikt kommer dock andra områden att ta marknadsandelar, som Kina, Latinamerika och utvecklingsländer med tillväxtekonomier och politisk stabilitet. Femte största ekonomin år 2010 Det är inte konstigt att Indien är så attraktivt. Indien är idag en av världens 15 största ekonomier. BNP växer med sex till tio procent om året. År 2010 beräknas Indiens ekonomi vara världens femte största och år 2050 nummer tre efter Kina och USA. Motorn i ekonomin är en växande medelklass som idag är 300 miljoner. Över 60 procent av befolkningen är under 25 år. Landet har 300 universitet och högskolor. Varje år examineras 2,1 miljoner studenter och tar examen i datavetenskap. I en ranking som Gartner gjort får Indien toppbetyg för språk, kostnader, arbetskraft, myndigheters stöd, utbildningssystem och stöd för globalisering. Indiska företag växer starkt USA står för merparten av Indiens intäkter från global sourcing. Nu visar dock indiska sourcingleverantörer upp kraftigt ökande intäkter även från europeiska kunder. De indiska sourcingleverantörerna börjar också bli spelare på världsscenen. De sex största har miljardintäkter i dollar och växer med 40 procent eller mer per år. I Fortune publicerades förra året en lista där 23 av världens 30 bästa offshore providers var indiska. Enligt Gartner står såväl traditionella globala sourcingleverantörer som nationella inför utmaningar när indiska leverantörer expanderar. Vi lär därför få se omstöpningar av verksamheter och sammangåenden och uppköp under kommande år. Om tio år tror Gartner att två av världens 10 största leverantörer kommer att vara indiska. Svensk värmekamera het i Indien Flir Systems i Danderyd har haft stor glädje av att outsourca till Indien. Företaget, som är en del av amerikanska koncernen Flir, utvecklar, tillverkar och säljer värmekameror. Sedan ett halvår har Danderydsföretaget lagt ut projekt för test och produktutveckling på företaget MindTree i Bangalore. Vi är jättenöjda så här långt. Nu får vi ut fler nya produkter för samma F & U- budget och det dessutom snabbare, säger utvecklingschefen Rickard Lindvall. Det svenska företaget ansvarar för all utveckling av koncernens värmekameror för civila tillämpningar. Lilla Danderyd står faktiskt för 30 procent av koncernomsättningen. Tillväxten sköt fart för tio år sedan med en ny teknik med okylda detektorer som kunde integreras på kretskort. Marknaden för värmekameror exploderar När det gick att göra värmekameror små, mobila, lättanvända och billiga, så formligen exploderade marknaden. Idag ser vi inga gränser för nya tillämpningar, säger Rickard Lindvall entusiastiskt. Den kraftiga marknadstillväxten skapade ett allt större tryck på Flir att snabbare komma ut med nya produkter. Behoven ökade också av att utveckla mjukvara för bildanalys på laptop. Vi frågade oss hur vi till samma budget skulle kunna få ut fler produkter per tidsenhet. Ett växande behov var också att kunna testa värmekamerors mjukvaror för bildanalys mot marknadens alla operativsystem, processorer och laptops, berättar Rickard Lindvall. Test och utveckling i Indien Under 2006 började Flir därför att titta på att lägga ut tester och utveckling på företag i Indien. Under hösten tog Flir kontakt med indiska sourcingföretag och valde efter kvalificering ut två för en slutomgång. Efter att ha intervjuat och besökt alla referenskunder, träffat folk på företagen i Bangalore och bedömt offerterna, valde vi till slut MindTree, säger Rickard Lindvall. Han berättar att man fick många värdefulla tips i samtalen med referenskunder. Avgörande var att ha rätt attityd och behandla det indiska sourcingföretaget som partner och del av utvecklingsavdelningen. Vidare var det viktigt att från båda håll vara öppna, ärliga och tydliga med vad man vill och behöver för att lyckas samt våga berätta om vad som är bra och dåligt. Stolthet, kreativitet och fantastiskt driv I Indien såg jag ett fantastiskt driv hos människor. De är glada, positiva, kreativa, stolta och väldigt måna om att vara bra konstruktörer. MindTree tillför även kompetenser som är värdefulla. En värmekamera är idag som vilken mobil enhet som helst. MindTree har här ett viktigt kunnande om kommunikation via usb, wlan och bluetooth. Företaget har även bra infrastruktur för och stor vana av att testa mjukvaror för datorer, säger Rickard Lindvall som planerar ett ökat engagemang i Indien.

5 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 5 Missnöjda outsourcingkunder stannar Foto: Alicia Swedenborg Joel Rudh på ASP Sverige. Text: Kathinka Kleiser Berg Outsourcingrådgivaren ASP Sverige har genomfört sin årliga marknadsanalys, där ledningen i 600 svenska företag och offentliga verksamheter har fått tycka till om it-outsourcing. Analyserna av svaren är intressanta. Bland annat visar svaren att en fjärdedel av alla outsourcingkunder är klart missnöjda med sin leverantör och tycker inte att förväntningarna har infriats. Samtidigt visar undersökningen att endast 5 procent av kunderna som delvis outsourcat, anser att ett alternativ är att ta hem verksamheten igen. Bland de som genomfört full outsourcing av sina it-tjänster, ses detta inte som ett alternativ över huvud taget. Man måste fråga sig varför så många inte konkurrensutsätter sin outsourcingleverantör. Antagligen är det så att denna process upplevs som alltför krävande och komplex, säger Joel Rudh på ASP Sverige. Medvetande finns Vidare visar analyserna att många av kunderna endast har tillfällig, om än någon, uppföljning gällande leverans och kvalitet. Detta innebär att man inte vet om man faktiskt får den leverans och tjänstekvalitet som avtalet lovar. Dock är många kunder medvetna om att det är brister i kvalitet och uppföljning. De anger bland annat förbättringspotential vad gäller balansen mellan kund och leverantör, driftsgarantier och sanktioner vid brister i leveransen, samt proaktivitet i samarbetet. Kontakta ASP Sverige för mer information om undersökningen på MindTree Consulting DET INDISKA IT-UNDRET - NU PÅ PLATS I SVERIGE Även i Sverige används MindTree som partner för att minska ledtider och effektivisera utvecklingsarbetet av IT-lösningar, produkter och komponenter. MindTree erbjuder en unik flexibel samarbetsmodell kallad OneShore där projekten drivs på plats i Sverige och i Bangalore i Indien. Den här samarbetsmodellen ger full insyn i projekten, större trygghet och ett bättre och snabbare slutresultat. MindTree är ett av de snabbast växande IT-serviceföretagen i Indien och levererar tjänster inom IT samt produktutveckling inom hård- och mjukvara. MindTree rankas bland de bästa arbetsgivarna av flera undersökningsföretag, bland annat Hewitt Associated. Bolaget har 5500 anställda och börsnoterades våren Volvo IT och FLIR Systems är två svenska företag som valt MindTree som partner. Läs mer på eller ring Sälj era kundförluster! Ni får betalt direkt Ni slipper administrationen Alternativ till långtidsbevakning Aktiv Kapital ASA är noterad på Oslobörsen och är Europas största köpare av avskrivna konsumentfordringar. Koncernen har ca 1250 anställda i 12 länder. Aktiv Kapital i Sverige har 100 anställda och kontor i Uppsala, Stockholm och Göteborg aktivkapital.se

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Samverkan här för att stanna Text: Björn Raunio Det blir i dag allt vanligare att kommuner tittar på olika former av it-samverkan. Som i fallet med GöLiSka IT kan det handla om att slå samman sina it-avdelningar och låta ett kommunförbund sköta it-driften. I andra fall går kommuner ihop om ett specifikt system, i Dalsland har de till exempel gemensam drift av ett ekonomisystem. Regionaliseringstrenden är tydlig och samverkan blir allt vanligare, säger Bengt Falke, sektionschef för it på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som menar att detta bara kommer att fortsätta: Vi tror inte på så mycket lokal drift i framtiden. I och med bredbandets intåg spelar det inte längre så stor roll var saker driftas. Det öppnar för nya möjligheter som asp-lösningar, virtualisering, samverkan grannkommuner emellan eller mellan kommuner som finns på helt olika platser men har konvergerande behov eller intressen. SKL har bidragit till den nya situationen Vi tror inte på så mycket lokal drift i framtiden genom att man drivit på och stött utbyggnaden av bredband i landet. Dessutom utformades regelverket kring satsningen så att ett regionalt perspektiv kom med. Kvalitet och ekonomi Det som driver på samverkan på it-området är framför allt två saker: kvalitet och ekonomi. Eftersom kommunernas it-system har tillkommit ett i taget sedan 80-talet finns det ofta väldigt många system, vilka i åtskilliga fall skulle kunna slås ihop även över kommungränserna. En genomsnittlig kommun med innevånare har i dag runt 200 it-system. Det kostar pengar och levererar oftast inte optimal kvalitet, säger Bengt Falke. Vad som är viktigt för kommuner när de ger sig in i sådan här samverkan är att följa gällande lagstiftning och regelverk. För att förenkla detta har SKL tagit fram rapporten Kommunal IT i samverkan Juridiska förutsättningar för olika samverkansformer som kan laddas ned via Sedan bör man innan start också göra en noggrann analys av vilka effekter samverkan kan ge och vad som är önskvärt. Och när man gått in i samverkan ska man utvärdera och följa upp. Bengt Falke understryker vikten av medvetna val och att man inte bara samverkar för samverkans egen skull. I slutändan handlar det om att it ska vara ett effektivt verksamhetsstöd och tillhandahålla ett förenklat gränssnitt för medborgarna i sina kontakter med kommunen, avslutar han. Effektivare IT med västgötsk treenighet Text: Björn Raunio Satsningen på 24-timmarsmyndigheten har gett landets kommuner ett ganska omfattande systemansvar, vilket skapat behov av att systematisera it-verksamheten. De tre västgötska grannkommunerna Götene, Lidköping och Skara har ingått ett samarbete. Där sköts it-driften av kommunalförbundet GöLiSka IT. Det känns som ett naturligt steg att samordna och hitta stordriftsfördelar av olika slag, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Skara kommun. Är man liten så måste man samarbeta för att nå en vettig volym på inköp och kunna driva it-verksamheten rationellt och effektivt. De tre kommunerna hade en rad målsättningar när de i januari 2005 överlämnade it-driftsansvaret till kommunalförbundet GöLiSka IT. Förutom det övergripande målet att dämpa kostnadsutvecklingen inom itdriftsverksamheten, så ville man också minska den enskilda kommunens sårbarhet, säkra kompetensförsörjningen, förbättra service och tillgänglighet samt förstärka sin position gentemot leverantörer. Kommunerna tittade på olika organisationsformer, men fastnade för kommunalförbundet som har en ledning i form av en direktion med representanter utsedda av respektive fullmäktige, vilket ger direkt inflytande. Vi ville inte ha för stor organisation och var inte intresserade att sätta in pengar i ett aktiebolag, berättar Fredrik Geijer. Ingen beställarkompetens kvar När GöLiSka IT bildades slog man helt enkelt ihop de tre kommunernas it-verksamheter och -budgetar. Genom ett mycket övergripande avtal fick den nya organisationen i uppgift att sköta kommunernas it-drift. Men trots att den nya verksamheten fungerade väl och effektivitetsvinster snabbt kunde göras, så märktes också snart ett behov av att förtydliga ledningsstruktur, ansvarsfördelning MÅLSÄTTNINGAR MED GÖLISKA IT Dämpa kostnadsutvecklingen inom IT-driftsverksamheten. Minska den enskilda kommunens sårbarhet. Förbättra service och tillgänglighet. Dela på kostnaderna. Få bättre förutsättningar för kompetensförsörjning. Förstärka positionen gentemot leverantörer. och vad som egentligen skulle levereras. I Skara kommun blev det tydligt att vi inte hade kontroll över våra kostnader. När kommunens verksamheter ifrågasatte sina kostnader kunde vi inte ge några bra svar. Vi visste helt enkelt inte exakt vad vi betalade GöLiSka IT för, säger Fredrik Geijer. Förutom ett otydligt avtal var problemet att beställarkompetensen inte längre fanns kvar i kommunen. De personer som satt inne med den hade gått över till GöLiSka IT. Vi behövde någon med rätt kompetens som kunde göra en ordentlig analys av situationen och föreslå lösningar, fortsätter han. Skara kommun tog hjälp av ASP Sverige, ett oberoende upphandlingskonsultföretag som hjälper kunder till bra outsourcinglösningar. I sin analys pekade ASP på bristen på beställarkompetens, otydligheter i förhållandet kund-leverantör och ansvarsfördelningen mellan GöLiSka IT och kommunerna, samt på behovet av att bättre definiera vad som ska levereras, vilka kvalitetsmål som gäller och hur kostnadsbilden ser ut. Rekommendationen blev att ta fram ett nytt, tydligare och mer detaljerat it-driftsavtal enligt konstens alla regler. IT-strateger tillkom Som en följd av analysen gav de tre kommunerna ASP i uppdrag att penetrera hela organisationen och ta fram ett förslag till hur ett nytt avtal borde utformas. Samtidigt anställde de tre kommunerna varsin it-strateg för att försäkra sig om att ha den nödvändiga beställar kompetensen gentemot GöLiSka IT. I Skara heter han Peter Blom. Under våren 2007 pågick ett stort arbete med att ta fram ett nytt avtal för den befintliga driften, berättar han. Målet var att Från vänster Peter Blom, it-strateg och Fredrik Geijer, kommundirektör i Skara kommun. det skulle gå att läsa ut vad vi som kund ska ställa för krav på GöLiSka IT och vad som är vårt eget ansvar ute i kommunerna. Tidigare köpte vi tre tjänster med en massa inbakat. Nu är leveransen uppdelad i elva väldefi nierade tjänster och det finns en helt annan tydlighet. Vi vet precis vad vi köper, vilken servicenivå det innebär och vad det kostar. Det nya avtalet som antogs i augusti bygger på standardavtal i branschen, men har anpassats till de specifi ka förutsättningarna. Det blir lite speciellt när tre kommuner ska samsas och bli nöjda. Jag tror att ASP, likaväl som vi, har lärt sig en hel del genom det här uppdraget, kommenterar Fredrik Geijer. Med det nya avtalet har man även upprättat 25 förbättringsprojekt som kommunerna kan välja att satsa på framöver enligt sina egna prioriteringar. Det rör sådant som tillgänglighet, inköp av nya system med mera. Den stora fördelen med det nya avtalet är att kommunens verksamheter får en valfrihet, där de kan välja vilka tjänster och tjänstenivåer de vill ha. Det står dem fritt både att öka kvaliteten eller sänka ambitionsnivån för att sänka sina kostnader. De kan också se om kostnaderna är relevanta, säger Fredrik Geijer. De tre it-strategerna möts kontinuerligt både sinsemellan och med GöLiSka IT för att följa upp leveransen och komma fram till vilka framtida behov som finns. Det handlar mycket om att samordna mellan kommunerna kring system, applikationer och inköp på ett sätt så att allas behov tillgodoses. Det har faktiskt gått lysande och med hjälp av det nya avtalet kan GöLiSka IT bli vad det var tänkt från början, avslutar Peter Blom. Foto: Mikael Ljungström

7 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 7 Björn Lundgren, teknisk chef på Pulsen. Mattias Lind, chef för Pulsen Service Desk. Garanterad it-drift Text: Annmarie Palm en framgångsfaktor För många företag är datadrift en affärskritisk dygnet-runt verksamhet. Eventuella haverier och datastopp stör inte bara verksamheten, utan påverkar direkt förmågan att nå bästa ekonomiska resultat. På företaget Pulsen garanterar man sina kunder en säker it-drift, outsourcat till det egna företaget eller utlokaliserat till Pulsens datorhotell samt stordatormiljöer. Ledorden är service och kvalitet vilket också befästs genom att företaget nu arbetar för att ISO-certifiera både sin driftsorganisation och sin Service Desk. Hos Pulsen Service Desk ringer det oavbrutet varje dag. Samtalen kommer främst från Sverige, men även från hela Europa och i vissa fall Sydafrika och Asien med omnejd. Det gör att man är vana vid att även hjälpa till på engelska och att arbeta med andra kulturer. Pulsen Service Desk är uppstyrd med hjälp av processer och rutiner. Ju mer standardiserad plattform som kunden har desto lättare kan man ge snabb support. I genomsnitt får användaren vänta ca 20 sek i telefon och problem som löses direkt i telefon är lösta inom 5 minuter. Detta gör att användaren kan vara mycket effektiv i sitt arbete och it behöver inte bli ett problem utan mer ett stöd, berättar Mattias Lind som är ansvarig för Pulsen Service Desk. Snabb service av välutbildad personal För att kunna hjälpa så många med så mycket krävs det förstås att personalen har mycket hög kompetens och även brinner för att hjälpa till med lättare ärenden. Flera av våra medarbetare är it-pedagoger som är experter på att leda användarna. Vi har också personer som arbetat som utbildare inom produkter som används frekvent hos kunderna. Normalt sett är omsättningen på personal inom en Service Desk stor, något som drar ner på kvaliteten. På Pulsen har man därför fokuserat på att sätta personalen i centrum. Vi har en mycket låg personalomsättning i vår Service Desk och vi är stolta över att vi nu även kan certifiera oss inom detta. Mig veterligen finns det inte någon annan Service Desk i Sverige som är ISO-certifierad, konstaterar Mattias Lind. Flexibla långsiktiga lösningar Pulsen grundades redan 1964 och är idag ett av Sveriges äldsta it-kompetensföretag, med verksamheter i Borås, Göteborg, Karlstad, Lund, Malmö, Stockholm och Trollhättan. Företaget har ett stort utbud av tjänster i sina olika affärsområden. Ett av dessa är Pulsen Production som, via sin Service Desk, erbjuder outsourcing av it-driftstjänster på kundens hemmaplan och via sina övriga verksamhetsområden utlokaliserad drift inom ramen för datorhotell samt i stordatormiljö. De olika tjänsteutbuden fungerar antingen var för sig eller tillsammans, beroende på kundernas krav och önskemål. I dagens samhälle finns det få företag som klarar sig utan en stabil it-miljö med hög tillgänglighet. Alla är beroende av datorer som verkligen fungerar!, säger Björn Lundgren, teknisk chef på Pulsen. Enligt Björn är det också en fråga om flexibilitet och långsiktighet. Många människor arbetar på helt andra tider än vad it-personalen gör. Det gäller att få hjälp när det behövs men också en chans att agera långsiktigt. Många it-avdelningar jobbar idag med rena brandkårsutryckningar och har därför inte möjlighet att vara långsiktiga. Vi på Pulsen har kompetensen att bygga upp en stabil miljö och sedan underhålla den. Stabila it-miljöer sparar pengar På Pulsens övervakningscentral kontrolleras hela tiden kundernas it-miljöer. Man arbetar proaktivt för att åtgärda de flesta fel innan kunden själv märkt något, och skulle ett problem uppstå agerar man snabbt. Allt dokumenteras för att skapa kontinuitet i miljön med möjlighet att snabbt installera om system om ett problem ändå skulle uppstå. I slutändan handlar det naturligtvis om att spara pengar. Vi ser helt enkelt till att våra kunders verksamhet får så få avbrott som möjligt. Det medför att de fullt ut kan fokusera på kärnverksamheten, konstaterar Björn Lundgren. Pulsen erbjuder även driftstjänster på IBM zseries stordatorer och erbjuder kraftfulla och säkra lösningar som hela tiden utvecklas när det gäller teknik, kapacitet och totalekonomi. Företaget har mångårig erfarenhet och är marknadsledande inom miljöerna VM/VSE och VM/Linux/Java med tillhörande lagring.

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Framgångsnycklar för lyckad sourcing Text: Hans Hjelmstad Hur lyckas man med outsourcingprojekt? Hur kan outsourcing bli en succé för både kund och leverantör? Här presenteras några nycklar som väl använda kan få projektet att gå i lås. NYCKEL 1: Kartlägg behov. Förklara tydligt funktioner som ska levereras Det är oftast ekonomiska skäl bakom beslut om outsourcing. Man vill komma åt större besparingar snarare än främst ökad servicenivå eller högre tillgänglighet, säger Anders Nyqvist, som jobbar med strategisk it på Acando. Ta ett företag med en it-budget på 500 miljoner kronor. Det kan spara kanske hela 100 miljoner på att lägga ut it-drift och helpdesk. Besparingarna kommer snabbt då leverantören ofta tar över personal och lägger över kundens it-system i sin egen miljö. Däremot kan faktiskt kundservice och tillgänglighet gå ner första tiden efter övertagandet. När svenska företag blir nordiska och globala, är det vanligt att be någon annan integrera bolagens it-system. En drivkraft är att renodla strukturer och uppnå stordriftfördelar. Ledningen i stora företag vill gärna centralisera med globala it-lösningar som handhas av globala sourcingleverantörer. NYCKEL 2: Bemanna tillräckligt på köparsidan. Använd oberoende konsulter. Köparsidan är ofta underbemannad i behovs- och upphandlingsfasen. Det gäller att dimensionera bemanningen rätt, ta med kompetenser från både affärs- och tekniksidan och från början även involvera användarna, säger Anders Nyqvist. Sourcing kommer allt mer att fungera som standardiserad tjänst där kunden plockar moduler. Leverantörer har menyer med prislistor för drift, stordator, wan, helpdesk, pc-plattform och mycket annat. Samtidigt är vägen till sourcingavtal lång och komplicerad och ofta präglad av politik och revirstrider. Det är därför bra att ta hjälp av oberoende konsulter som har erfarenhet av många sourcingavtal. NYCKEL 3: Var proaktiv i driftfasen. Ha tålamod! Det är viktigt att ha tålamod. De första sex månaderna kan ofta servicenivå och tillgänglighet till och med gå ner. Efter 18 månader tycker kunder oftast tvärtom att de fått mer än de förväntat sig. Sourcingleverantören tar ju över kontraktet från dag ett och därmed också kundens kostnadsmassa. Så det är naturligt att leverantören gör allt för att sänka kostnaderna i början av kontraktstiden. Det görs ofta med personalminskningar och skapandet av stordriftfördelar där kundens it-system lyfts över i leverantörens egna it-miljöer och rentav körs i stora driftanläggningar ute i världen där kostnadsläget är lägre. I driftfasen är det viktigt att både kund och leverantör är proaktiva. Leverantören kan aktivt föreslå ny teknik och förklara hur den påverkar kundens affärer. Kunden kan presentera affärsplaner och fråga hur leverantören kan anpassa it-systemen. En global kunds centrala it-organisation kan vinna på att behandla leverantören som en del av företaget och införa incitament som gäller båda organisationerna. Leverantören bör kontinuerligt mäta och informera om mätetal jämfört med SLA-nivåer, avslutar Anders Nyqvist. Mannen som mäklar äktenskap på 24 timmar Text: Hans Hjelmstad. Framöver kommer lyckad sourcing att bygga på långsiktiga relationer mellan företag som ser sig som partners och förstår varandras affärsmodeller och värderingar. Det menar Göran Francke, M4U/Humanova, som på 24 timmar kan hjälpa kunden välja rätt partner för sourcing. Fokus i upphandling av sourcing handlar allt mer om relationer och att bygga förtroendekapital. Det räcker inte längre att bara uppfylla viktiga krav på teknik och ekonomi omvandlat till avancerade SLA: er, säger Göran Francke. Intensiv samvaro 24 timmar Ja, riktigt så lätt som på 24 timmar går det förstås inte att välja sourcingleverantör. Görans unika metod, Marriage Counselling, MC, sätts in i slutskedet av en upphandling när kunden har ett fåtal slutkandidater som uppfyller kraven kring ekonomi och teknik. Varje leverantör får under 24 timmartillsammans med kunden bland annat genomföra olika övningar i metoden Förtroendefullt samarbete att bygga långsiktiga relationer. Direkt efter avtal får den utvalda leverantören sedan tillsammans med kunden genomgå en tre dagars djupare workshop uppföljt av två dagar i slutet av övertagandeprojektet. MC handlar ytterst om att skapa partnerskap mellan olika företag. Det handlar om förmågan att förebygga och lösa konflikter och bygga långsiktiga relationer grundade på ömsesidigt förtroende, understryker Göran Francke. Göran Francke, M4U/Humanova. Tjänat in ett år i relationsbyggande Nyckelpersoner hos leverantör och kund får under ett intensivt dygn lära känna sig själva, varandra och varandras företagskulturer och förväntningar. Många säger att de tack vare MC har tjänat in ett år i relationsbyggande och att de snabbare kommer fram till avtal. Apoteket AB har som första svenska organisation tillämpat MC i sin nyligen genomförda it-upphandling, säger Göran Francke. Företag består av människor. Grundläggande värderingar hos människor är oftast ganska lika och bygger på våra olika behov. Det är i kommunikationen mellan människor i värderingsstyrda företag man kan skapa ett ömsesidigt förtroende, hitta roller, ta ansvar och driva gemensamma intressen, avslutar Göran Francke. Foto: Magnus Eriksson

9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 9 Egen it-resa ger styrka och inspiration åt outsourcinguppdragen Det är onekligen ett mycket viktigt val som görs när du som kund lägger en del av din verksamhet i någon annans händer. Då gäller det att vara säker på att den utvalde kan bidra med rätt kompetens och resurser under lång tid framöver, säger Krister Fredriksson, Outsourcing Director vid HP Services. Foto: Mikael Gustavsen HP vände upp och ner på sin egen it-verksamhet och fick på köpet en unik process för hur man in i minsta detalj skaffar sig kontroll över sin it. Erfarenheter som nu kommer till stor nytta i outsourcinguppdragen och ger svar på frågan om vilka delar av verksamheten som företaget sköter bäst själv och vilka som någon annan faktiskt skulle kunna sköta bättre. Det finns fortfarande företag som väljer att outsourca sina problem till någon annan i tron att de på så sätt ska försvinna. Det tål därför att upprepas att det inte finns några genvägar, utan för att outsourcingprojektet ska bli lyckosamt handlar det först och främst om att själv få grepp om sin it-verksamhet och bestämma vad man önskar uppnå med hjälp av outsourcing, säger Krister Fredriksson, Outsourcing Director vid HP Services. Det är det grundläggande analysarbetet som ger förutsättningarna för att kunna ta beslut om vilka delar av verk- samheten som man faktiskt sköter bäst själv och vilka som någon annan kan sköta bättre. HPs egen it-resa Under de senaste åren har världens största itföretag HP själv genomfört ett omfattande internt arbete med att konsolidera, centralisera, standardisera och automatisera sin itverksamhet på samtliga plan. Kort och gott har man vänt upp och ner på sin it i syfte att in i minsta detalj skaffa sig kontroll över sin it-verksamhet. Med sjunkande förvaltningskostnader kan resurser frigöras för att istället läggas på att utveckla it-verksamheten och skapa värdeadderande tjänster, som öppnar för nya affärsmöjligheter. Det har varit ett hårt internt arbete som vi nu på olika plan kan skörda frukterna av, säger Krister Fredriksson. Det handlar om erfarenheter och lösningar som ytterligare stärker vårt erbjudande genom att vi kan ta kunden genom hela processen; från det grundläggande analysarbetet, till att genomföra outsourcingen av de valda delarna och slutligen hantera förvaltning och fortsatt utveckling av såväl tjänster som produkter. Med kundrelationen i fokus Valet av outsourcingleverantör handlar mycket om att våga känna efter och ställa sig frågorna: kan vi lita på att leverantören förstår vår verksamhet och de utmaningar vi står inför? Det är onekligen ett mycket viktigt val som görs när du som kund lägger en del av din verksamhet i någon annans händer. Då gäller det att vara säker på att den utvalde kan bidra med rätt kompetens och resurser under lång tid framöver, säger Krister Fredriksson. Som i alla relationer handlar det om att lägga en grund för samarbetet genom att lära känna varandra, se över rollfördelning och redan i ett tidigt skede testa kompetensen när det kommer till problemlösning. För HP är det viktigt att kunden känner förtroende för HP som leverantör och för det team som de ska arbeta tillsammans med. Därför satsar man på en modell för relationsskapande, som kan sätta igång redan innan en eventuell avtalsförhandling äger rum. Under en dygnslång workshop lär de båda teamen känna varandra och testar hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. Vid ett samarbete återfinns sedan i samtliga avtal en samverkansmodell som reglerar hur parterna ska samarbeta både när det gäller strategiska och operationella frågor. En speciell funktion inom HP jobbar sedan kontinuerligt med att samla in och förvalta de erfarenheter som görs i de olika uppdragen vad gäller metoder och processer, i syfte att sprida denna kunskap vidare både internt och i de olika outsourcinguppdragen. Utan tvekan är modellen en viktig del i vår strävan att skapa ett partnerskap med våra kunder. Det når man bara om det finns en ömsesidig kunskap och förståelse för arbetssätt och den kompetens som människorna i teamen besitter, avslutar Krister Fredriksson. Får vi möjlighet att från grunden bygga upp ett bra samarbete kommer kunden att med hjälp av outsourcing kunna frigöra resurser för att utveckla en it-verksamhet som i en högre grad bidrar till att generera tillväxt och bättre affärsresultat.

10 10 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS WM-data lägger ut kontorsservice för 3000 medarbetare Text: Hans Hjelmstad WM-data har lagt ut all kontorsservice för sina sju största kontor och deras uppåt 3000 medarbetare. Planer finns att lägga ut tjänsten Facility Management även för några andra kontor i landet. Foto: Anna Jingrot/Coor Service Management FAKTA Facility Management för 3000 personer Idag har WM-data lagt ut kontorsservicen för sju av sina kontor: huvudkontoret i Nacka Strand (1400 arbetsplatser/totalt 2000 medarbetare), Liljeholmen (200 arbetsplatser och datahall), Göteborgskontoret (500 arbetsplatser), Malmö (600 på två adresser), Karlstad (150) och Gävle (100 arbetsplatser). WMdata, som ingår i LogicaCMGkoncernen, har 50 kontorsadresser i Sverige. Totalt har koncernen 9000 medarbetare och omsätter MSEK. WM-data skrev sommaren 2006 avtal med Coor Service Management om utkontraktering av all kontorsservice. Först ut var stora kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan tillkom kontoren i Karlstad och Gävle. Leverera funktion och inte bara bemanning Ledningen fattade beslut 2005 om att samlokalisera kontor och minska antalet till en adress per ort. På två år har nu antalet adresser minskat från 90 till 50. WM-data har tidigare lagt ut kontorsservice, men ville i förra årets upphandling bredda leveransens innehåll. Vi ville nu välja ett företag som kunde leverera funktion och inte bara bemanningstimmar. Några av företagen hade den rätta funktionslösningen och förstod vad det var vi ville ha, säger Peter Hagberg på WM-data. Coor Service Management fick förtroendet att ta ansvar för hela kontorsservicen, bland annat lokalvård, post- och godshantering, reception, vaktmästeri, dryckesautomater, multifunktionsmaskiner och konferensservicetjänster. En serviceportal har skapats där man bland annat kan beställa catering och anmäla fel. Follow you print en bra funktion Nästan revolutionerande är follow you print. Det är en ny modern funktion för utskrifter som än så länge inte finns på många företag. På varje våningsplan finns ett rum med en multifunktionsmaskin för utskrifter, fax, kopiering och skanning. Maskinerna är anslutna till datanätet och har passerkortsläsare för inloggning. Du kan därmed göra din utskrift när det passar dig och på valfri maskin på kontoret eller till och med på något annat av våra kontor, säger en mycket nöjd Peter Hagberg. Vi har inga små arbetsplatsskrivare längre och slipper därför allt strul med toners och olika leasingavtal. Dessutom ökar säkerheten då inga konfidentiella papper från utskrifter blir liggande i skrivaren. Bra besparingar och bättre service WM-data träffar Coor varannan månad och stämmer av hur väl kontorsservicen fungerar. En bedömningsskala används med röd, gul eller grön lampa. Idag lyser alla lampor grönt. Vi har fått bättre processer och service och gjort besparingar, bland annat på skrivare och rikstäckande avtal för möbler till alla kontoren. Coor är ett svenskt och nordiskt företag som vi tror på. De är hungriga och kan Facility Management. Vi har en utrullningsplan för våra stora och mellanstora kontor som Coor känner till. Fortsätter de att sköta sig lika bra, så lär de få ta hand om den kontorsservicen också, avslutar Peter Hagberg. Därför låter TV4 TeleComputing hantera hela IT-driften Medievärlden som TV4 befinner sig i, innebär snabba förändringar och hård konkurrens. Nyckeln till den positiva utvecklingen för TV4 AB har varit ett tydligt fokus på kärnverksamheten med målet att producera allt bättre television samtidigt med en stenhård kostnadskontroll inom hela organisationen. Ett viktigt steg på vägen var beslutet att lägga IT-funktionen utanför huset. Efter kontakt med 18 olika leverantörer valde man TeleComputing med ett av motiven att de var lagom stora. Stora nog för att ha resurserna, men inte så stora att vi blev mindre viktiga. Så idag är TV4 ett av 700 nordiska företag som har överlåtit hela eller delar av sin IT-drift på TeleComputing. För vi är bäst på outsourcing av IT-drift och tillhörande tjänster när det gäller medelstora företag. Vi gör nämligen inget annat. Är du också intresserad av att koncentrera resurserna på ökad konkurrenskraft? Tel

11 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 11 Elan Technical Services sätter upp ramverket för att åta sig hela ansvaret från bemanning till leveranskvalitet. På denna bild, Lotta Ungerth, affärsområdeschef på Elan Tehnical Services. Foto: Andreas Dybeck Effektiv it-support på kundens hemmaplan Text: Hans Hjelmstad Inte sällan blir outsourcing en dyr och komplex affär. Enligt företaget Elan är insourcing ofta ett bättre alternativ som ger billigare, flexiblare och effektivare it-support. Insourcing innebär att Elan, på plats i kundens lokaler, tar ansvar för befintlig itinfrastruktur. De tekniska supportjänsterna täcker allt från bemanning till fullt ansvar för it-funktioner och organisation. Vid insourcing tar vi över eventuell personal och sätter folk med ledningsfunktion på plats i kundens lokaler. Det är fortfarande kunden som har kontrollen eftersom vi finns i samma lokaler och hanterar kundens egen infrastruktur, säger Lotta Ungerth, affärsområdeschef, Elan Technical Services (TS). Ansvar för it-support ett svar på kundbehov Affärsområdet Elan TS etablerades som svar på kunders förfrågningar om Elan kunde ta ansvar för hela it-supporten. Många kunder vill inte längre själva stå för resursplanering och rekrytering när belastningar varierar och it-kompetens är en bristvara. Detta passade Elan som kan rekrytering och bemanning av it-supporttjänster Det var därför ett naturligt steg för oss. Vårt erbjudande innebär att vi delar risken med kunden och ökar vårt ansvarstagande för konsulter som redan har uppdrag hos våra kunder. Redan 2008 räknar vi med dubbelt så stor verksamhet och åtaganden hos kunder motsvarande runt 400 it-konsulter, säger affärsområdeschefen Lotta Ungerth. Lönsam modell för it-support Genom insourcing erbjuder sig Elan TS att i kundens lokaler ta över ansvaret för itsupporten. Åtagandena är främst inriktade på support till användare av klientdatorer och uppbyggda som en kedja funktionslösningar från bemanning till fullt funktionsansvar: Service desk/helpdesk, On site support och Service tekniker/hårdvarusupport. Elan TS erbjuder kunder flexibilitet i val av kontraktslängd och funktionslösningar samt typ av partnerskap och riskdelning. Det är kunden som styr över och fastställer SLA, vilka servicenivåer vi ska hålla. Med ett samarbete kring insourcing kan kunden få Vi delar risken med kunden och ökar vårt ansvarstagande en mer lönsam modell för it-support, komma ifrån personberoenden och få ett annat handlingsutrymme att öka eller minska åtaganden över tiden, säger Lotta Ungerth. Själva övertagandet sker i två etapper med en etablerings- och en förbättringsfas. Redan från start införs ett nytänkande och utarbetas förbättringsförslag. Uppdragen drivs alltid med fastställda servicenivåer som kunden redan har på plats eller så kan Elan IT hjälpa till att ta fram och införa processer för att mäta nivåerna. Förbättringsprogram skapar mervärden Under hela avtalstiden genomförs förbättringsprogram för högre kvalitet och ökad effektivitet vilket innebär ekonomiska fördelar för kunden. Elan IT menar att insourcing inte låser in kunder, utan bygger på partnerskap, leverans- och resultatansvar samt en flexibel bemanning utifrån skiftande resurs- och kompetensbehov. Vad är då hemligheten bakom nyttan med insourcing? Elan menar att mervärdet kommer från förbättringsprogram som sänker personalkostnaderna och samtidigt ökar kvaliteten i it-supporten och leveransen av tekniska tjänster. Mycket handlar om ett effektivare arbetssätt och etablerandet av gemensamma fastlagda rutiner. Kunden fortsätter samtidigt att äga och anskaffa utrustning och licenser samt svara för lokaler och arbetsplatser. Betalar bara för det du ser Det attraktiva i erbjudandet beskriver Elan IT som du betalar bara för resurser du ser och för det de ger dig direkt i verksamheten. Ett traditionellt outsourcingföretag tar betalt för en stor central overhead i form av infrastruktur, system och personal. En stor del av den kostnaden menar Elan IT att kunden kan styra över själv i alternativet med insourcing eftersom flexibel bemanning anpassas till behoven och effektiva rutiner och arbetssätt införs för it-support i kundens lokaler. Det finns många exempel på roller i Elans erbjudande om tekniska supporttjänster. I funktionslösningen Helpdesk finns roller som: service manager, team leader, planerings- och schemaläggare, rapportadministratör, coach och teknisk specialist. I funktionslösningen Onsite byggs detta på med roller som hårdvaru-/mjukvarutekniker. Slutligen i Servicetekniker & Hårdvarusupport, erbjuds dessutom tekniker som är certifierade för service av viss teknik som finns hos kunden. Unisys valde att anlita Elan TS Unisys anlitar sedan 2005 certifierade tekniker från Elan TS som komplement till den egna service- och supportverksamheten. Fördelen med Elan är att de är flexibla och levererar bra kvalitet till bra pris. De är inte så strikta utan mycket lätta att samarbeta med när det gäller implementering och hantering av problem, säger Erik Svärd, servicechef på Unisys. FAKTA Elan Technical Services är en del av Elan som i sin tur är en del av Manpowergruppen. Elan har 6500 konsulter och omsatte ,8 miljarder kronor. I Sverige har Elan 800 konsulter och Elan TS har 200 it-tekniker i uppdrag. Elan Technical Services erbjuder: Service Desk, On-Site och Service tekniker.

12

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen.

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. 3 7 Foto: Johan Alp Nye styrelseordföranden Leif Östling blev överraskad. Foto: T Busch-Christensen Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. Foto: T Busch-Christensen Jørgens uppdrag nya Jørgen Lindegaard

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer