Slutrapport. Projekt Boka Västra Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projekt Boka Västra Värmland"

Transkript

1 Slutrapport Projekt Boka Västra Värmland Projektägare: Säffle kommun Deltagande kommuner: Arvika kommun, Eda kommun, Säffle kommun och Årjängs kommun Christine Öquist, projektledare

2 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning.. sid 3 2. Inledning och bakgrund.... sid 4 3. Syfte och målgrupper.. sid 5 4. Mål och resultat. sid 5 5. Genomförande och aktiviteter.. sid 9 6. Spridning och information av resultatet. sid Kostnader och finansiering sid Slutsatser. sid Kontaktuppgifter.. sid Startsida sid Bilagor 2

3 1. Sammanfattning Det är ofta svårt för småföretagare att på egen hand genomföra större satsningar för att locka nya kunder och marknader. Då allt fler bokningar sker över Internet krävs att såväl små som stora företag är bokningsbara online. Projektets syfte har varit att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig besöksnäring på landsbygden genom att öka tillgängligheten och attraktiviteten hos företagen för att bli mer synliga för bokningar på Internet. Projektledarens huvudsakliga arbetsuppgift har varit att motivera företagare att bli delaktiga i projektet samt att vara behjälplig med det praktiska arbetet att lägga in företagets produkter på webbplatsen Det har också lagts stor vikt vid att personalen på turistbyråerna har utbildats så att övergången från projekt till ordinarie verksamhet ska underlättas. Utbildningarna har bestått både av praktiskt arbete i systemet och hur man bokar. Sammantaget har detta resulterat i att antalet bokningsbara leverantörer och produkter på webbplatsen har ökat enligt målsättningen. Turistbyråpersonalen har fått ökad kunskap och förståelse för bokningssystemet och har därför blivit säkrare i hanteringen och bokningsförfarandet. Därigenom medverkar de till att antalet leverantörer, produkter och bokningar fortsatt ökar. Erfarenheter som kan vara till nytta för liknande projekt eller arbete i fortsättningen är att det är viktigt att både personal och leverantörer får relevant utbildning och att det tydliggörs vilket ansvar som ligger på respektive part. Detta är en förutsättning för det fortsatta arbetet efter projekttidens slut. Man kan konstatera att trots att det finns flera företag, inklusive kvinnliga företagare eller/och med utländsk härkomst, som ännu inte är med i systemet. Detta har olika förklaringar och är även en mognadsprocess. Till exempel är det många av de små företagarna som inte känner sig redo att bli onlinebokningsbara utan vill ha den personliga kontakten med gästen. De olika kommunerna har också olika förutsättningar vad gäller antal och typ av leverantörer. Även organisationen och resurser på de olika turistbyråerna har betydelse. Hur mycket arbete som lagts ner innan projektet startade har också varierat mellan de olika kommunerna. I det fortsatta arbetet måste även vikt läggas på marknadsföring av webbplatsen så att leverantörerna och turistbyråpersonalen blir fortsatt positivt inställda och därigenom aktiva att arbeta med webbplatsen. Christine Öquist Projektledare Projekt Boka västra Värmland 3

4 2. Inledning och bakgrund Inom besöksnäringen och i arbetet på turistbyråerna blir det allt viktigare att vara tillgänglig och bokningsbar på Internet. Turister och övriga besökare utgår numera ifrån att information och onlinebokningsmöjligheter finns att tillgå när man planerar sin resa. Det är ofta svårt för småföretagare att på egen hand genomföra större satsningar för att locka nya kunder och marknader. Då allt fler bokningar sker över Internet krävs att såväl små som stora företag är bokningsbara online. Det är viktigt för företagarna att kunna presentera sitt företag på ett säljande sätt så att kunden hittar dem och blir inspirerade att boka. I Värmland finns sedan i maj 2008 webbplatsen Den ägs av turismverksamheten i Karlstads kommun och systemleverantör är Visit Technology group. Bokningssystemet heter Citybreak och används av många stora destinationer i Sverige och i övriga världen. Sedan start har samtliga kommuner i Värmland bjudits in att delta på platsen och använda den för att respektive kommuns leverantörer i besöksnäringen ska kunna bli onlinebokningsbara. Så gott som alla kommuner i Värmland deltar och turistbyrån i varje kommun ansvarar för att erbjuda och hjälpa sina leverantörer att bli bokningsbara Information, införsäljning och utbildning till leverantörerna kräver tid och kunskap om bokningssystemet. Varje turistbyrå hade sedan starten 2008 erbjudit leverantörerna i sina kommuner att bli bokningsbara på De fyra kommunerna i västra Värmland har sedan flera år tillbaka samarbetat kring olika aktiviteter och projekt i området. För att få fart och mer aktivt bearbeta företagen kom man fram till att projektet Boka västra Värmland skulle startas och beslutade sig för att samarbeta kring onlinebokning och Genom projektet ges företagarna i besöksnäringen i västra Värmland en möjlighet att bli bokningsbara online och samtidigt marknadsföra vad de har att erbjuda. Då alla företagare inom besöksnäringen är upplagda med information på kommer det även att finnas länkar därifrån till deltagande företags bokningsvy på Företagarna uppmanas också att lägga in länkar från sina egna webbplatser. Företag på landsbygden och företag som drivs av kvinnor och av människor med utländsk härkomst är prioriterade. Projektledare Christine Öquist anställdes från den 19 april 2010 till den 30 november 2011 och styrgruppen har bestått av turistcheferna i respektive kommun. 4

5 3. Syfte och målgrupper Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig besöksnäring på landsbygden genom att öka tillgängligheten och attraktiviteten hos företagen för att bli mer synliga för bokningar på Internet. Detta ska på sikt medföra ökad lönsamhet för företagarna och därigenom större möjligheter att driva och utveckla verksamheten. Särskild vikt ska läggas på företag som drivs av kvinnor och/eller personer med utländsk härkomst Målgrupperna är i första hand företag på landsbygden inom besöksnäringen samt personalen på turistbyråerna. Indirekt är också alla turister och övriga besökare också målgrupper då de erbjuds ett större utbud som är onlinebokningsbart. 4. Mål och resultat Målet är att motivera så många turismföretagare som möjligt på landsbygden att tydliggöra och utveckla sitt utbud samt att bli bokningsbara på Internet i syfte att öka sin lönsamhet. Det blir projektledarens huvudsakliga arbetsuppgift att motivera företagare att bli delaktiga i projektet samt att vara behjälplig med det praktiska arbetet att lägga in företagets produkter på webbplatsen. För att öka samverkan mellan företagen kommer paket med flera olika leverantörer att skapas. Genom att företagen blir bokningsbara i systemet underlättar det för personalen på turistbyråerna att kunna ge information och boka boenden, aktiviteter och paket när gästen besöker turistbyrån. För att projektet och de åtgärder som gjorts, ska få förutsättningar att kunna leva vidare och utvecklas har det varit av stor vikt att kompetensutveckla turistbyråpersonalen. Kvantitativa mål: 40 st (ca st enligt kompletteringarna) Deltagande företag: Varav 20 %, (ca företag) ska drivas av kvinnor eller av personer med utländsk härkomst. Antal bokningsbara paket: 10 st/kommun Företagsbesök: 100 st Seminarier: 4 st Deltagare per seminarium (genomsnitt) 25 st Ökning av antalet bokningar 100 % 5

6 Resultat: Deltagande företag Antal Varav antal som drivs av kvinnor/personer med utländsk härkomst Arvika Eda 13 6 Säffle 12 6 Årjäng 5 0 Totalt: Specifikation Bilaga nr 1: företagsförteckning Kommentar: Målet var att ca 50 % av det totala antalet företag, det vill säga, cirka 60 företag skulle vara bokningsbara och att minst 20 % av dessa skulle vara kvinnliga entreprenörer och/eller vara av utländsk härkomst. Med 60 deltagande företag är målet uppnått och eftersom antalet företagare som är kvinnor och/eller av utländsk härkomst är 22 stycken, är också detta mål uppnått. Arvika är den största kommunen i västra Värmland och har därigenom flest antal leverantörer och besökare i kommunen. En hel del boendeanläggningar var redan upplagda och turistbyrån hade sedan säsongen före lagt upp de privata stugorna i systemet. De övriga kommunerna är mindre och har därigenom färre antal leverantörer och antal besökare på turistbyråerna. Några boenden fanns upplagda från start och här bestämde sig turistbyråerna att de privata stugorna också skulle läggas upp. I Arvika, Säffle och Eda fanns en hel del boendeanläggningar som inte var bokningsbara ännu. I Årjäng var de största boendeanläggningarna upplagda och i övrigt finns här en hel del aktivitetsföretag och campingar. Aktivitetsföretagarna har svårt att lägga upp onlinebokningsprodukter och här har det varit trögt att få campingarna och övriga företagare positiva till systemet. Bokningsbara paket Antal Arvika 10 Eda 6 Säffle 7 Årjäng 1 Totalt: 24 Specifikation Bilaga nr 2: Bokningsbara paket 6

7 Kommentar: De flesta paket har en leverantör men i några av paketen medverkar flera företagare, såsom t. ex. skidpaketet i Valfjället och golfpaketet i västra Värmland. En förklaring till att målet vad gäller antal paket inte uppnåtts är att de flesta företag från början var obearbetade. Arbetet fick inledas med att få in boendeleverantörerna först och därefter aktiviteter och evenemang. Då det är svårare att få aktiviteter bokningsbara, eftersom det krävs att aktiviteteten måste kunna erbjudas per specifika datum och eventuella klockslag, är antalet aktiviteter som man sedan kan bygga paket med, inte tillräckligt många i nuläget. När det gäller evenemang som till exempel konserter och teaterföreställningar är det många gånger svårt att få tillgång till biljetter från arrangörerna. Oftast har de redan avtal med till exempel Ticnet vilket gör att de inte kan få loss biljetter till andra bokningskanaler. Målsättningen att det skulle vara 10 paket i varje kommun är inte helt relevant eftersom det är stora skillnader mellan de olika kommunerna avseende antal leverantörer och typ av företag. I Årjäng finns det inte så många boendeleverantörer men många aktivitetsföretagare medan det i Arvika finns betydligt fler boendealternativ. För att bygga paket är boendet oftast det första steget som ingår i paketet. Företagsbesök (inkl. telefonmöten och Antal besök i samband med rundresor) Arvika 32 Eda 20 Säffle 20 Årjäng 15 Totalt: 87 Specifikation Bilaga nr 3: Månadsrapport Kommentar: En del företag har tyckt att det räckt med telefonkontakt och telefonmöten varför det inte varit nödvändigt att besöka varje deltagande företag. Projektledaren deltog i de rundresor som personalen på turistbyråerna genomförde inför säsongen 2010 och träffade därigenom också en del företag. Ytterligare företag har kontaktats men ej varit intresserade. Seminarier Antal Seminarier 0 Antal deltagare/seminarium 0 Mottagningar Antal/deltagare Totalt 9/ 31 Arvika Antal mott/ Antal deltagare 4/ 17 Eda Antal mott/ Antal deltagare 2/ 6 Säffle Antal mott/ Antal deltagare 2/ 5 Årjäng Antal mott/ Antal deltagare 1/ 3 7

8 Specifikation Bilaga nr 3: Månadsrapport Kommentar: Planering av seminarier/informationsmöten gjordes under hösten 2010 och inbjudningar skickades ut. Intresset visade sig vara lågt och det beslutades gemensamt att avvakta med detta. Under början av 2011 skickade turistcheferna e mail till företagare i sina kommuner och erbjöd dem att kunna boka in en timmes information med projektledaren för Boka västra Värmland på respektive turistbyrå. Detta visade sig passa de flesta bra och gensvaret blev ganska stort. De fyra kommunerna skiljer sig åt vad gäller antalet leverantörer samt hur aktiva de är. Därav det ojämna resultatet. Förutom dessa mottagningar har flertalet telefonmöten hållits Ökning av antalet bokningar Projekstart: Projektslut: Resultat: Antal bokningar Ökning med 413 % Specifikation Bilaga nr 4: Antal bokningar Kommentar: Onlinebokningssidan startades i maj I perioden maj april 2010 var antalet bokningar 185 hos leverantörer i västra Värmland. Under projekttiden har antalet bokningar ökat till 949. Målet med en ökning av antalet bokningar med 100 % under projekttiden har alltså uppnåtts med råge. Förklaringen till detta är i första hand, att antalet leverantörer och bokningsbara produkter har ökat i västra Värmland. Utbildning av personal i västra Värmland och övriga turistbyråer i Värmland, har bidragit till att bokningarna back office, det vill säga att personalen bokar produkter åt gästerna när de besöker eller ringer turistbyråerna, också har ökat. På sikt bör antalet bokningar öka i snabbare takt allt eftersom leverantörerna blir mer aktiva genom att lägga upp nya produkter och paket. Personalen blir också allt bättre på att boka i systemet. Det är viktigt att personalen hela tiden, och framförallt inför sommarsäsongen, är väl insatta i vilka produkter som finns bokningsbara så att man aktivt kan sälja in produkterna till gästerna när de kommer till turistbyrån. Vid jämförelse av bokningsvolymen i kronor säsongen 2010/2011 konstaterar vi att bokningsvolymen hos leverantörerna i västra Värmland har ökat med ca 30 % medan det för Värmland totalt är ungefär densamma för de båda säsongerna. Bilaga nr 5 : bokningsstatistik aug 11 Övriga resultat: Företagarna har under projekttiden fått möjlighet att få en inblick i systemet och ska därmed själva bli aktiva och producera fler bokningsbara produkter och paket. De har 8

9 också blivit informerade om att ansvaret för, att tillgänglighet och priser alltid är uppdaterade, ligger på företagarna. De är också informerade om att manualer finns att tillgå via deras inloggningssidor. Personalen på turistbyråerna ska efter projekttidens slut vara support och närmaste kontakt till företagarna och alltså träda in i den roll som projektledaren haft under projekttiden. Personalen har fått utbildning i systemet och har därigenom fått bättre kunskaper och ska kunna vara behjälpliga gentemot leverantörerna. Nya manualer har kompletterats och delats ut till personalen på turistbyråerna. Personalen på turistbyråerna kan, genom att företagarna är bokningsbara back office, (alla produkter som är bokningsbara på är också bokningsbara för personalen genom inloggning på speciell back office sida) aktivt boka hela utbudet när besökaren är på plats på turistbyrån eller via telefon. Personalen har fått utbildning i bokningsförfarandet i systemet och kommer därigenom att kunna genomföra fler bokningar back office. 5. Genomförande och aktiviteter Genomförande: Vid tre tillfällen har planeringsmöten hållits tillsammans med turismansvariga och turistbyråpersonal. Aktivitetsplaner har upprättats och avstämning med sammanfattningar har gjorts. Styrgruppen har ansett att detta varit tillräckligt då avstämningar regelbundet har gjorts när projektledaren besökt de olika turistbyråerna i samband med företagsbesök och mottagningar i de respektive kommunerna. Bilaga nr 6 10 : minnesanteckningar sammanfattn. aktivitetsplaner mm. Från början var anställningstiden för projektledaren bestämd att upphöra den 19 augusti I april 2011 framfördes önskemål från styrgruppen om en eventuell förlängning av projektet. En ansökan om revidering av budgeten skickades in till Länsstyrelsen och den godkändes i juni Bilaga nr 11 : beslut revidering av budget Efter att projektledaren avslutat sin anställning framkom önskemål från samtliga kommuner om att delta i Reiselivsmässan i Oslo 2 4 mars Detta i syfte att marknadsföra de leverantörer och dess produkter som nu är bokningsbara på Då datumet låg efter slutdatum för projekttiden skickades en ansökan om förlängning av projekttiden till den 30 april 2012, in till Länsstyrelsen. Den godkändes i februari Bilaga nr 12 : beslut förlängning av projekttiden 9

10 Personal som varit delaktig i projektet: Christine Öquist projektledare Eva Aasum turistchef, Arvika styrgrupp Stephanie Dellman turistinformatör, Arvika Ann Louise Axelsson turistchef, Eda styrgrupp Helén Danielsson turistinformatör, Eda Cathrine Gustafsson turistbyråchef, Säffle styrgrupp Elisabet Johansson vik.turistbyråchef, Säffle styrgrupp Daniel Olsson turistinformatör, Säffle Elenor Karlsson turistchef, Årjäng styrgrupp Therese Sjöstedt turistinformatör, Årjäng Annika Myrell turistinformatör, Årjäng Genom telefon och mailkontakter informerades alla leverantörer i besöksnäringen om det pågågående projektet. Ett informationsbrev skickades ut. Bilaga nr 13 : informationsbrev Uppföljning per e mail och telefon gjordes och därefter bokades företagsbesök eller telefonmöte in. Företagsbesök och telefonmöten genomfördes löpande genom hela projektet. Nyhetsbrev, totalt 7 st, skickades ut med jämna mellanrum till leverantörerna. Bilaga nr 14 : Nyhetsbrev Varje månad har en månadsrapport där alla händelser dokumenterats skickats till respektive turistbyrå. Rapporten består av ett dokument som har fyllts på med aktuella händelser månadsvis och är uppdelad per kommun. Bilaga nr 3 : Månadsrapport Aktiviteter Planeringsmöten, antal: 3 16 september 2010, 2 februari 2011 och 23 augusti 2011, bilagor nr 6 9 Företagsbesök, antal: 87 bilaga nr 3 : Månadsrapport Mottagning, antal: 9 bilaga nr 3 : Månadsrapport Rundturer inklusive företagsbesök, antal: 4 bilaga nr 3 : Månadsrapport Utbildningar, antal 15 * bilaga nr 15 : Utbildningar Möten, styrgruppsmöten och CB möten med systemägare bilaga nr 3 : Månadsrapport Deltagande på Reiselivsmässan i Oslo 2 4 mars 2012 bilaga nr 16 : Reiseliv * Totalt 15 utbildningstillfällen har hållits. En del har riktat sig till turistbyråpersonalen och en del har riktat sig till både personal och leverantörer. Tyvärr har intresset hos leverantörerna varit svagt och i slutet av projektet erbjöds de att få en timmes genomgång på respektive 10

11 turistbyrå för att säkerställa att tillgänglighet och priser blir uppdaterade. En del bokade tid men det mesta fick uppdateras genom telefonmöten. Agenda för utbildningarna bestämdes på planeringsmötena och rubriken på respektive kurs beskriver innehållet. Undervisningen har skett i datasalar och deltagarna har fått övningsuppgifter och manualer att praktiskt arbeta med. Projektledaren har varit kursledare. Övrigt arbete: Systemarbete: En stor del av det praktiska arbetet i projektet har varit att hämta in leverantörernas uppgifter, lägga upp dem i systemet och koppla dem så att de blir bokningsbara på Alltså att göra grundarbetet. En viktig del har varit att samtidigt introducera leverantörerna i systemet, framförallt att lära dem hur de har kontroll på tillgängligheten i systemet. Grundtanken är att leverantören alltid ska lägga in alla uppgifter i systemet, det vill säga, göra grundarbetet. Då det har visat sig att det finns många detaljer och parametrar som måste ställas in för att produkterna ska kunna bli bokningsbara på rätt sätt och på grund av ovana och tidsbrist hos företagarna, behövs en hel del hjälp och handledning. Tack vare projektet har detta underlättat arbetet och därigenom fått företagarna bokningsbara. Målsättningen ska dock vara att nya leverantörer ska göra detta arbete själva, med hjälp av manualer eller genom att köpa tjänsten. Vem man i så fall köper tjänsten av och vad detta ska kosta är frågor som man får ta ställning till i respektive kommun. Övrigt systemarbete: Bokningssystemet har flera olika komponenter, såsom Citybreak Professional (backofficevyn), Citybreak Easy Access (leverantörens inloggningsvy) och Citybreak Financials (ekonomimodulen) Eftersom kommunerna i västra Värmland tillsammans med övriga kommuner i Värmland nyttjar systemet har även projektet fått bidra med en del tid till gemensamma problem som uppstått under tiden. Bland annat gicks inställningarna för privata stugor igenom av projektledaren då detta ansågs speciellt angeläget eftersom även privata stugor på landsbygden i våra fyra kommuner planerades att läggas in för att bli bokningsbara på Samarbeten med andra kommuner och organisationer: För att optimalt utnyttja fördelarna med onlinebokningssystemet är det av stor vikt att samtliga kommuner och anställda på turistbyråerna är väl insatta i och har stor kunskap om hur man bland annat bokar i systemet. Det är också viktigt att alla är säljinriktade och väl insatta i vilka produkter som finns och aktivt använder systemet som ett hjälpmedel i verksamheten. Eftersom alla turistbyråer kan boka alla kommuners leverantörer och dess produkter har det alltså varit viktigt att även involvera övriga kommuner. Detta har skett genom att övriga kommuners turistbyråpersonal har blivit inbjudna till de tillfällen då vi hållit bokningskurser, och därigenom har detta också gynnat företagarna i västra Värmland. Projektledaren har också deltagit i styrgruppen och möten som anordnats av systemägaren Karlstads kommun där organisationsfrågor och andra praktiska frågor har behandlats. 11

12 Samarbete med SCR, STF och Svenska Golfförbundet har uppstått på ett naturligt sätt då även dessa organisationer använder Citybreak. Detta förenklar arbetet med kopplingar och tillgänglighet mm. Kopplingar till andra projekt och kvalitetssäkring: Vid start av projektet Boka västra Värmland pågick Klarälvsprojektet. En del i detta projekt bestod av att Anders Olsson hade som arbetsuppgift att få besöksnäringens leverantörer i Klarälvdalens kommuner bokningsbara på Ett naturligt utbyte av erfarenheter och kunskaper har skett under den tid de båda projekten löpte parallellt. Klarälvsprojektet avslutades i februari I samarbete med projekten Barnens Gränsland, Den företagsamma utvecklingen och UTEV har kvalitetscertificering från Tour Quality erbjudits. Tyvärr har gensvaret varit svagt. Övrigt Projektledaren har deltagit i följande möten och aktiviteter: Sopplunch anordnat av Visit Värmland, Arvika Bilaga nr. 17 Regionala tillväxtdagen, Karlstad Bilaga nr. 18 Turismens Dag, Morokulien Infocenter Bilaga nr. 19 Förtur föreläsning, Arvika Bilaga nr. 20 Stugägarträff, Arvika turistbyrå Bilaga nr. 21 Föredrag om fisketurism, Säffle Bilaga nr. 22 Studieresa till Skåne Bilaga nr. 23 Turismting, Karlstad Bilaga nr. 24 Föreläsning Sociala medier, Göteborg Bilaga nr. 25 Värdskapsseminarium, Karlstad Bilaga nr. 26 Förtur föreläsning, Säffle Bilaga nr. 27 Värmland spanar, Karlstad Bilaga nr Spridning av information om resultatet För att allmänheten och andra intressenter ska få information om pågående projekt har under hela projekttiden funnits information på respektive kommuners webbsidor: samt I samarbete med turistbyråerna har slutrapporten skickats ut till företagarna inom besöksnäringen i respektive kommun med information om projektets resultat. Slutrapporten finns också på samt 12

13 7. Kostnader och finansiering: Enligt beslut : KOSTNADSBUDGET: Faktiska kostnader Beskrivning Kronor Övriga kostnader Resor, workshop, egen kompetensutbildning, kontorsadm, förbrukningsmaterial Löner Projektledarlön, traktamente Summa kostnader FINANSIERINGSPLAN Faktisk finansiering Kronor Projektstöd Övrig offentlig medfinansiering Summa finansiering Enligt beslut : Reviderad budget: KOSTNADSBUDGET: Faktiska kostnader Beskrivning Kronor Övriga kostnader Resor, workshop, egen kompetensutbildning, kontorsadm, förbrukningsmaterial Löner Projektledarlön, traktamente Summa kostnader FINANSIERINGSPLAN Enligt ursprungligt beslut Se bilaga nr 11 revidering av budget 13

14 PROJEKTETS TOTALA KOSTNADER Kostnadsslag Beskrivning Kronor Löner Lönekostnad för projektledare Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Slutsatser: Tillsammans med styrgruppen har följande slutsatser utformats: Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Arvika: Det är en stor fördel att ha en organisation för att stödja både turistbyråer och leverantörer i systemet. Projektet har bidragit till att vi har avtal med i princip alla boendeföretag och även många andra företag/organisationer. Svårt: För många leverantörer har det varit positivt, man har visat vilja att vara med, men det har ändå varit svårt att boka in tider. Många är extremt upptagna. Att jobba med sökoptimering har varit svårt, eller rent av omöjligt då systemet måste uppgraderas för att förbättra detta Nytt: Vi har fått inspiration via andra och via vår projektledare, utan den kunskap och inspiration vi fått under projekttiden, hade vi inte alls haft så många bokningsbara produkter. Årjäng: Trots att de flesta företag är medvetna om att man behöver vara lättillgänglig och bokningsbar för att nå sina kunder har det ändå varit mycket svårt att motivera dem att ansluta sig till bokningssystemet. En anledning till detta kan vara att vi har en företagsstruktur med många små företag som driver verksamheten som en bisyssla. Det är också tydligt att aktivitetsföretagen har svårt att få sina produkter att passa in i systemet. Därtill är många inte redo att binda upp sig till visa tider och klockslag, de gör sig ofta tillgängliga för kunden på tider/dagar som kunden föreslår. Upplever även att många ser den lilla kostnaden som systemet genererar vid en bokning som ett problem, detta handlar också till viss del om mognad. Företag som har längre erfarenhet ser detta som en helt naturlig del för marknadsföringen av produkten samt att de själva inte får några administrativa kostnader vid bokningen. Jag är dock övertygad om att denna satsning var rätt, vi måste börja lyfta frågan och få så många som möjligt att ta del av den gemensamma bokningsplattform som nu finns inom länet. Säffle: Det är svårt att motivera företagen att fortsätta vara knutna till Citybreak när det inte får bokningar. Även de som har fått bokningar hoppar av med olika anledningar som till exempel att 14

15 det är för dyrt, att de är för små anläggningar, att avbokningsreglerna inte gynnar den enskilde företagaren, systemet är svårt, de har kontoret på fickan och sköter bokningarna via mobil. Eda: Tack vare projektet har vi fler onlinebokningsbara boende/produkter i Eda/Västra Värmland. Utan projektet har vi inte haft möjlighet att sälja in systemet och fått så många bokningsbara produkter. Detta stärker hela bokningsportalen Och har därmed ökat omsättningen online. Svårigheten har varit att få aktörerna att förstå vikten av att vara bokningsbar online. Det har varit nytt och skrämmande för flera. Små företag och föreningar visar ett större intresse än medelstora företag som klarar sig på egen hand. Svårt att få samarbete mellan olika företag som i sin tur kan bilda attraktiva paket. Vilka mervärden har projektet tillfört? Arvika: Värdet av att ha tillgänglig hjälp alla dagar har varit ovärderligt. Det har haft stor betydelse både för turistbyrån och för leverantörerna att ha tillgång till hjälp när man kör fast och när man behöver hjälpen. Det har också varit ett stort värde i att kunna utbilda personalen vid flera tillfällen, även sommarpersonal. Årjäng: Att det i dag finns en tydlig plattform för våra företag där de kan sälja sina produkter. Projektet har satt fokus på en fråga som är mycket aktuell och i framtiden helt avgörande för hur man lyckas inom besöksnäringen. Säffle: Vi, Värmland, syns tillsammans. Vi är en Destination. Det är här vi kan sälja allt mer då bokningar online ökar (men vi har lång väg kvar om man ser till ex Västra Götalandsregionen som idag har omsättning på 19 milj.) Att ha en person som bara arbetat med att sälja in systemet, hjälpa företagare och som har haft flertal utbildningar för turistbyråpersonal har gett fantastiska resultat. Eda: Mervärdet har bland annat varit att våra kontakter med aktörerna har stärkts, vi har ökat kunskapen om befintliga produkter och bidragit till att nya har kommit till. Personalen har ökat kunskapen om systemet, och blir därmed bättre säljare. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Det mesta tar mycket längre tid än vad man tror och att sälja in systemet till företagarna tar oftast längre tid än vad man kanske förväntar sig då företagen har kommit olika långt i sin mognadsprocess när det gäller onlinebokning. Det är därför av stor vikt att lägga en stor del av tiden på detta arbete. Det är också mycket viktigt att personalen på turistbyråerna är delaktiga i arbetet och lär sig systemet, både för att kunna fortsätta arbetet med att vara behjälplig för företagarna/leverantörerna, fortsätta införsäljningen till nya leverantörer och för att kunna boka i systemet. 9. Kontaktuppgifter Styrgruppens kontaktuppgifter Bilaga nr 29: kontaktuppg. 15

16 Projekt Boka Västra Värmland Bilagor 16

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen ö Österåker \ I *i ^ 'I Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago t * Skärgårdskommunen Bakgrund Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Projektsökande: Essunga kommun Kontaktpersoner: AM Alströmer, Anne Wramdemark PROJEKTPLAN Bilaga LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Diarienummer: LEADER Västra Skaraborg-060 (ifylls av kansliet) 1.

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Nordic Travel Nordic Travel är e= helägt do=erbolag @ll Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Medlemmar i Svenska Resebyrå/Arrangörsföreningen Lagstadgade garan@er

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 e-post: Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Nordic Travel Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Privatägt aktiebolag Omsättning på 61 miljoner Ca 25 medarbetare +sommarsäsongsarbetare Medlemmar i Svenska

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer