Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella turistfiskeprojektet inom Leader"

Transkript

1 Seminariepass på Högloftet Skansen i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna. Kalle Hedin, verksamhetsledare Leader Dalälven samt ordförande i styrgruppen för Nationella turistfiskeprojektet, Henrik Thomke, projektledare Nationella turistfiskeprojektet och kontaktperson för Mellansverige, samt Henrik Larsson, kontaktperson Nationella turistfiskeprojektet Sydsverige, presenterade bakgrund och mål för projektet samt ramar för medverkan. Projektet bedrivs för närvarande som en förstudie inom Leader Nedre Dalälven och upptakten skedde med en nationell konferens i Älvkarleby mars Arbetet har under året fortsatt genom information till alla verksamhetsledare och ordföranden i landets leaderområden. Uppföljningsmöten till Älvkarlebykonferensen genomfördes under senare halvan av sommaren i Jokkmokk, Gysinge och Hyltebruk samt dessutom vid träffar och telefonmöten med olika leaderområden och aktörer som efterfrågat kompletterande information. Vid seminariet presenterades Nationella turistfiskeprojektet med utgångspunkt från följande OH-bilder. I anslutning till presentationen gavs möjlighet att ta upp frågor och lämna synpunkter. Årlig kostnad fördelas på två nivåer beroende på leaderområdenas budget. Årlig kostnad är beroende av antalet områden. Redogjordes för beräkning i presentationen. Finansiering av projektet beräknas i första hand ske genom medverkande leaderområden samt centralt stöd från Jordbruksverket. För samverkan mellan det Nationella turistfiskeprojektets kontaktpersoner och medverkande leaderområden bedöms för ett normalområde resursen till ca 20 % av heltid. För närvarande har uppemot 20 områden beslutat om eller anmält intresse för deltagande. Fortfarande finns möjlighet för nya leaderområden att ansluta sig in på Projektet planerar att påbörja arbetet i anslutning till att ansökan lämnas in till Jordbruksverket. Nya leaderområden lämnade besked om intresse för medverkan utöver de tidigare positiva besked om deltagande som kommit under hösten. Projektledningen och AU arbetar vidare med ansökan i dialog med Jordbruksverket. Kalle Hedin, ordförande Henrik Thomke, projektledare

2 Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder och fjälltrakter i Sverige. 1

3 Drömfisket!? Stor öring och lax i Norrländska vatten. 2

4 Gäddfisket stor potential i södra Sverige! Kort avstånd, bra fiske, naturupplevelse. 3

5 Vilka kunder vänder vi oss till? Svenska & utländska sportfiskare. Experten, entusiasten & familjefiskaren. Incentive / företags-arrangemang. 4

6 Många val i en krympande värld med bra transporter & logistik. 5

7 Vilka européer söker fiske i Sverige? Norra Europa gädda, bilburna. Mellaneuropa gädda, laxartad fisk, flyg. Södra Europa gädda, laxartad fisk, flyg. 6

8 Vad utmärker en bra fiskedestination? Geografiskt läge Lokalt läge Boendestandard Båtar & utrustning Fiskekompetens Mottagning Värdskap 7

9 Hur hitta kunder???? Websida Nätverk Annonsering / Mässor Journalistbesök Reseagenter Nöjda kunder Online-bokning via internet?! 8

10 Marknadsföring för sportfiskare: Fångststatistik och bilder! 9

11 Hållbart fiske Fångstrestriktioner ger kvalitetsstämpel. Viktigt att samarbeta med FVO. Mini- & maximimått. 10

12 Vad ska uppnås s i Nationella turistfiskeprojektet! Mål/Syfte: Minst 30 nya företag med mognad att ta emot internationell fisketurism, varav minst ETT företag i varje medverkande Leaderområde. Minst 60 nya jobb enligt TEM*, varav minst fyra i varje medverkande Leaderområde. * TEM = TurismEkonomisk Modell, mätmetod. 11

13 forts Vad ska uppnås s i Nationella turistfiskeprojektet! Verksamheterna ska vara väl förankrade i bygden och ses som något mycket positivt bland markoch vattenägare och övrig befolkning. (Respektive LAG:s / projekts uppgift). Efter tre år ska kostnaderna för projektet övergå till deltagande destinationer/anläggningar. Juridisk person för detta etablerad. Resp. LAG/projekt kan därtill ha fler mål och insatser i det egna projektet 12

14 Tidplan Projektet pågår i 3,5 år under perioden

15 Rollfördelning Ursprungligen planerades projektet drivas inom samarbetsåtgärden. Efter förslag från Sjv skrotas den lösningen. Istället sker en förenkling så att projektsamordnaren Nedre Dalälven arbetar med det nationella uppdraget och ersätts för kostnader enligt budget. 14

16 Rollfördelning, forts Styrgrupp Projektsamordnaren Nedre Dalälven arbetar i samspel med en styrgrupp med företrädare från samtliga medverkande områden. Därtill utser styrgruppen ett arbetsutskott. Styrgruppen träffas minst en gång om året. Dess arbetsutskott 2-3 gånger om året. 15

17 Marknadsföringsinsatser Webbportal med information om respektive fiskedestinationer/anläggningar. Inklusive länkar till de boknings- och säljkanaler som anläggningarna arbetar med. Visningsresor till fiskedestinationerna/- anläggningarna för arrangörer och agenter. Bearbetning av press- och media för att få dem på plats för reportageresor, gärna i samarbete med arrangörer och agenter. 16

18 Marknadsföring, forts Mässdeltaganden. Produktutveckling genom kontakter med befintliga och nytillkomna fiskedestinationer/-anläggningar inom medverkande områden för att förmedla de krav och önskemål olika marknader har. Samverkan med andra regionala och nationella organisationer som kan bidra till marknadsföring och produktutveckling. 17

19 Marknadsföring, forts En viktig fråga för medverkande områden är förankring av en ökad fisketurism på hemmaplan hos fiskevattenägare, kommuner och andra närmast berörda. Lämpligen sker detta genom ett eget Leaderprojekt inom respektive medverkande Leaderområde. 18

20 Roll via LAG / Projekt Vad görs av medverkande områden! Sprida kunskap om projektet Lämna uppgifter till nationella samordnaren om befintliga och tänkbara fiskeentreprenörer som passar in i projektet. 19

21 forts Återkoppling till LAG genom deltagande i möten mellan destinationer/anläggningar och projektsamordnaren. Ha en roll vid värdskap för besökande researrangörer, press, media och annan marknadsföring som initierats av projektet. Kunna ta ytterligare initiativ som främjar projektet. 20

22 Budget nationella samordnaren, årskostnad Personalkostnad (% av heltid) Arbetande styrgruppsordförande (10 %) Projektledare 40% Produktutvecklare utöver projektledaren och styrgruppsordföranden, 2 st på vardera 20% Webbutvecklare, 2 st, tillsammans 50% Ekonomiansvarig 5% Data, tele, övrigt kontorskostnad Produktutveckling, kontakter medverkande LAG Personalens arbete inom Sverige till LAG/destinationer/anläggningar

23 Budget, forts Marknadsföring Personalens resor utlandet, till mässor, researrangörer, m.fl Mässdeltaganden utomlands Mottagning av utländska researrangörer, press och media Samarbete Visit Sweden Uppbyggnad hemsida utöver personal ovan Översättningskostnader Möten, seminarier inom nätverket Uppföljning, utvärdering Övrigt Summa

24 Finansieringsmodell S:a 1000-kr Under tre + ½-år, två beloppsnivåer Alt Gul Kr/år/LAG Alt Grön Antal Ex moms Inkl moms Antal S:a 1000-kr st 20 st 1500 Därtill förväntat projektstöd från Jordbruksverket för att täcka budgeten på 3,250 Mkr/år 23

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN

Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN Alla bra ideér tar avstamp i verkligheten När Järvsörådet frågade sig hur man

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden.

Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. Del 2. Preciseringar och kostnader. Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. a. Ökad kompetens i bemötandet av personer med neuropsykiatrisk diagnos, särskilt inom åldersgruppen

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer